Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande:"

Transkript

1 Skrivelse Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Thomas Rolén Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten Rekommendation Det har genomförts en översyn av den framtida geografiska indelningen av polisregion Nord, se bilaga med underbilagor. Som tillträdande regionpolischef rekommenderar jag att följande förslag ska utgöra inriktningen i det beslut som den särskilda utredaren Thomas Rolén kommer att fatta. Förslag till beslut Jag föreslår att polisregion Nord delas in i fyra polisområden och tolv lokalpolisområden. Polisområdena motsvarar regionens nuvarande indelning i polismyndigheter. När det gäller lokalpolisområdena så följer dessa kommun- och länsgränser men innebär en del förändringar mot den nuvarande indelningen i exempelvis närpolisområden. Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande: Polisområden Polisområde Norrbotten ansvarar för polisverksamhet inom Norrbottens län. Huvudort för polisområdet är Luleå. Polisområde Västerbotten ansvarar för polisverksamhet inom Västerbottens län. Huvudort för polisområdet är Umeå. Polisområde Västernorrland ansvarar för polisverksamhet inom Västernorrlands län. Huvudort för polisområdet är Sundsvall. Polisområde Jämtland ansvarar för polisverksamhet inom Jämtlands län. Huvudort för polisområdet är Östersund.

2 2 Lokalpolisområden Lokalpolisområde Norra Lappland ansvarar för polisverksamhet inom kommunerna Kiruna, Gällivare och Jokkmokk. Huvudort för lokalpolisområdet är Kiruna. Det finns polisstationer/kontor i Kiruna, Gällivare och Jokkmokk. Lokalpolisområde Luleå/Boden ansvarar för polisverksamhet inom kommunerna Luleå och Boden. Huvudort för lokalpolisområdet är Luleå. Det finns polisstationer/kontor i Luleå och Boden. Lokalpolisområdet Östra Norrbotten ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och Pajala. Huvudort för lokalpolisområdet är Kalix. Det finns polisstationer/kontor i Kalix, Pajala, Övertorneå, Överkalix och Haparanda. Lokalpolisområde Piteå Älvdal ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Piteå, Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn. Huvudort i lokalpolisområdet är Piteå. Det finns polisstationer/kontor i Piteå, Arvidsjaur, Arjeplog och Älvsbyn. Lokalpolisområde Skellefteå ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Skellefteå, Norsjö och Malå. Huvudort i lokalpolisområdet är Skellefteå. Det finns polisstationer/kontor i Skellefteå, Skelleftehamn, Norsjö och Malå. Lokalpolisområde Umeå ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Bjurholm och Nordmaling. Huvudort i lokalpolisområdet är Umeå. Det finns polisstationer/kontor i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors och Bjurholm. Lokalpolisområde Södra Lappland ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Lycksele. Huvudort i lokalpolisområdet är Lycksele. Det finns polisstationer/kontor i Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele, Tärnaby, Dorotea och Åsele. Lokalpolisområde Norra Ångermanland ansvarar för polisverksamhet i Örnsköldsvik kommun. Huvudort i lokalpolisområdet är Örnsköldsvik och där finns polisstation. Lokalpolisområde Södra Ångermanland ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Huvudort i lokalpolisområdet är Härnösand. Det finns polisstationer/kontor i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Junsele.

3 3 Lokalpolisområde Medelpad ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Timrå, Sundsvall och Ånge. Huvudort i lokalpolisområdet är Sundsvall. Det finns polisstationer/kontor i Sundsvall, Ånge och Timrå. Lokalpolisområde Östersund ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Östersund, Ragunda och Bräcke. Huvudort i lokalpolisområdet är Östersund. Det finns polisstationer/kontor i Östersund, Bräcke och Hammarstrand. Lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Strömsund, Krokom, Åre, Berg och Härjedalen. Huvudort i lokalpolisområdet är Östersund. Det finns polisstationer/kontor i Sveg, Järpen, Strömsund, Svenstavik, Funäsdalen, Krokom, Åre och Hoting. Skäl till förslag om beslut Jag anger följande huvudskäl till ovanstående förslag om beslut: Samtliga polisområden och lokalpolisområden bedöms uppfylla de krav på bärkraft och förmåga som krävs för respektive uppdrag med beaktande av de speciallösningar som finns i lokalpolisområdena Södra Lappland och Jämtland/Härjedalen. Speciallösningarna gäller ingripandeverksamheten i områdena dygnet runt. Den föreslagna indelningen fungerar utifrån ett rekryteringsperspektiv. Vissa områden är emellertid svårare att rekrytera till, detta gäller lokalpolisområde Norra Lappland, Södra Lappland samt Jämtland/Härjedalen. Den föreslagna indelningen är godtagbar utifrån antalet kommuner som lokalpolisområdena ska samverka med vilket lägger grunden för en god samverkan med kommunerna. Förslaget innebär inte att områdena bryter länsgränser vilket underlättar polisområdenas samverkansmöjligheter med externa aktörer. Remissförfarande Förslaget till indelning av region Nord har remitterats till kommuner, landsting, länsstyrelser, Åklagarmyndigheten samt Kriminalvården för inhämtande av synpunkter.

4 4 Riskbedömning ur verksamhets- och arbetsmiljösynpunkt Den 4 november 2014 genomfördes en riskbedömning ur verksamhetsoch arbetsmiljösynpunkt. Denna riskbedömning fortsatte den 10 november 2014 med anledning av inkomna remissvar. Riskbedömningen genomfördes av arbetsgruppen tillsammans med representanter utsedda av Genomförandekommittén. Klas Johansson Tillträdande regionpolischef

5 Rapport Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord

6 2 Innehåll 1. UPPDRAGET Inriktningsbeslut Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation Genomförandekommitténs direktiv Arbetsgruppen Arbetets bedrivande och avgränsningar BAKGRUND Befolkning och brottslighet Anställda Nuvarande organisation Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland Polisstationer/lokaler i regionen Styrande faktorer Bärkraft Förmågor Övriga förmågor Forumregler m.m ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG Beskrivning med karta Huvudorter Polisområde Norrbotten Polisområde Västerbotten Polisområde Västernorrland Polisområde Jämtland Fördelar/Nackdelar med förslaget BILAGOR Direktiv Underlag Riskbedömning ur arbetsmiljöperspektiv... 14

7 3 1. Uppdraget 1.1. Inriktningsbeslut Den 16 oktober 2013 beslutade den särskilde utredaren Thomas Rolén om inriktningsbeslut för Polismyndighetens övergripande organisation och styrning. Det beslutades bl.a. att regionpolischeferna fick i uppdrag att ta fram förslag till geografisk underindelning med beskriven verksamhetsförmåga av respektive polisregion. Förslag till indelning och genomförandeplan ska redovisas senast i december I beslutet angavs ett antal utgångspunkter: Polisens kärnverksamhet ska utföras nära medborgarna. Tydligare ledning och styrning med kortare beslutsvägar. Sex organisatoriska nivåer i Polismyndigheten. Enhetlig organisationsstruktur, nomenklatur och enhetliga arbetsmetoder. Mer sammanhållen stödverksamhet. En myndighet och inte flera nya myndigheter. 1.2 Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation Den 14 maj 2014 beslutade den särskilde utredaren Thomas Rolén om huvuddragen för den nya Polismyndighetens detaljorganisation. Beslutet redogör för fördelning av ansvar och uppgifter mellan olika organisatoriska enheter samt för former för ledning och styrning. Beslutet ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med kompletterande beslut, genomförandet samt med framtagande av styrdokument, chefstillsättningar och verksamhetsövergång. 1.3 Genomförandekommitténs direktiv Av genomförandekommitténs direktiv framgår att det övergripande syftet med översynen är att utreda möjligheterna till att skapa en mer ändamålsenlig indelning av polisregion Nord där nya alternativ prövas förutsättningslöst för att skapa en så bra framtida verksamhet som möjligt. Vidare framgår att inriktningen är att polisregion Nord ska bestå av de fyra polisområdena, men länsgränserna är inte styrande för detta arbete. I uppdraget ingår att analysera geografiska och demografiska förutsättningar, medborgarnas pendlings- och resemönster, brottsutveckling och brottsmönster inom regionen.

8 4 Arbetet ska, enligt direktiven, även ta sin utgångspunkt i de förmågor som Genomförandekommittén beskrivit i avsikt att uppnå bärkraftiga lokalpolisområden och polisområden. Dessutom ska möjligheten att tillgodose medborgarnas behov av polisiär service samt förhållandet till externa samverkanspartner beaktas. Vid behov ska även inverkan av forumregler tas i beaktande. Mot bakgrund av resultatet av denna analys samt det ovan nämnda ska arbetsgruppen lämna förslag till geografisk indelning av kommande lokalpolisområden och polisområden i enlighet med den inriktning gällande antalet polisområden som angetts i direktiven. Flera olika alternativ bör presenteras varvid fördelar och nackdelar med dessa ska beskrivas. 1.4 Arbetsgruppen Uppdraget har letts av Pär Lindmark, chef för den regionala underrättelsetjänsten (Samo-Kut Nord). Övriga deltagare har varit Kennet Lundquist, Polismyndigheten i Norrbotten, Ronny Adolfsson, Polismyndigheten i Västerbottens län, Kenneth Bergquist, Polismyndigheten i Västernorrlands län, Peter Moberg, Polismyndigheten i Jämtlands län, Mikael Tellebo, ST, Carina Ytterström, OFR/P, Mats Lundin, SACO, Kent Lundgren, huvudskyddsombud, Peder Jonsson, (informationsansvarig), Polismyndigheten i Västerbottens län samt Eva Holmberg (sekreterare), Polismyndigheten i Västerbottens län. 1.5 Arbetets bedrivande och avgränsningar Arbetet i arbetsgruppen har bedrivits genom att Samo-kut Nord inledningsvis tagit fram underlag som legat till grund för analyser. Vidare har deltagarna i arbetsgruppen tagit fram underlag baserad på verksamheten vid respektive polismyndighet. Synpunkter har inhämtats från medarbetarna på olika sätt, bl.a. genom att översynen har diskuterats i olika forum och genom att det funnits en förslagsbrevlåda. Information har vidare lämnats löpande på Intrapolis via veckobrev och i andra former. Information om arbetet har lämnats löpande till chefen för förändringskansliet inför varje styrgruppsmöte där länspolismästare, tillträdande chefer, chef för förändringskansliet, fackliga representanter samt skyddsorganisationen ingår. En delredovisning av arbetet lämnades den 28 maj 2014 vid ett utökat styrgruppsmöte i Örnsköldsvik. Arbetsgruppen har diskuterat olika förslag till indelningar av polisregion Nord. Fördelar och nackdelar med respektive förslag har beaktats vilket har resulterat i att arbetsgruppen kommit fram till ett förslag till indelning av polisregion Nord. Efter att arbetsgruppens förslag redovisats till styrgruppen har information om förslaget lämnats till chefer samt medarbetare i den kommande regionen.

9 5 Synpunkter på förslaget har vidare inhämtats från kommuner, landsting, länsstyrelser, Åklagarmyndigheten samt Kriminalvården. I arbetet med översynen har arbetsgruppen inte ansett att möjligheterna till rekrytering är en styrande förutsättning för utformningen av respektive lokalpolisområde. Arbetsgruppen har däremot ansett att det är en sådan grundläggande förutsättning som bidrar till bärkraftiga lokalpolisområden vilket fått till följd att arbetsgruppen ändå diskuterat rekryteringsfrågan samt kommenterat detta i rapporten gällande det framtagna förslaget. Beträffande frågan om bemanning i den framtida organisationen inom regionen så är detta en fråga som faller utanför arbetsgruppens uppdrag. Frågor kring bemanning kommer således inte att kommenteras eller vara en styrande förutsättning på annat sätt än i fråga om lokalpolisområdena uppfyller kraven gällande bärkraft och förmåga. Frågor kring den framtida resursfördelningen mellan regionens polisområden och lokalpolisområden bör hanteras i särskild ordning efter det att organisationsstrukturen och den geografiska indelningen har fastställts. I samband med det utökade styrgruppsmötet i maj diskuterades vilket synsätt arbetsgruppen ska ha beträffande dels att dela geografiskt stora kommuner, dels kommuner som tillhör en angränsande region. Deltagarna vid mötet konstaterade att det inte är önskvärt att dela kommuner eller göra indelningar som påverkar regiongränserna om det inte finns ytterst starka skäl till det. Under arbetet med översynen har inga förslag lyfts som föranlett denna diskussion. 2 Bakgrund 2.1 Befolkning och brottslighet Region Nord består av Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län. Landarealen i regionen uppgår till km 2 och det bor invånare 1 fördelat på 44 kommuner. I regionen finns det flera större städer samtidigt som det finns stora områden med glesbygd. Större delen av befolkningen i Norrbotten och Västerbotten samt i Västernorrland är bosatta i kustområdet medan befolkningen i Jämtland är koncentrerad till Östersundsområdet och Åre. Av de 20 kommuner som är mest glesbefolkade i Sverige återfinns 19 stycken i regionen. Med undantag för några av de större tätorterna och några mindre orter på pendlingsavstånd från de större, har befolkningsutvecklingen i norra Sverige varit negativ under de senaste 25 åren. Den huvudsakliga anledningen till befolkningsminskningen är framför allt hänförlig till att 1 Per den 31 december 2013, befolkningsstatistik Statistiska centralbyrån, SCB

10 6 yngre personer flyttar från regionen. Koncentrationen av befolkningen till de större tätorterna samt till universitets- och högskoleorterna i regionen väntas fortsätta. Under år 2013 anmäldes totalt brott. När det gäller belastning i form av händelserapporter (HR) benämnd prio 1-2 så uppgick dessa till totalt i regionen under Anställda I polisregion Nord arbetar totalt polisanställda 2, varav 656 i Norrbotten, 624 i Västerbotten, 568 i Västernorrland och 333 i Jämtland. 2.3 Nuvarande organisation Polismyndigheternas nuvarande organisation skiljer sig åt i relativt stor utsträckning. Nedan lämnas en kort beskrivning av hur respektive polismyndighet är organiserad Norrbotten Polismyndigheten i Norrbottens län är idag uppdelad i fyra polisområden: Norra Lappland (Gällivare, Kiruna, Jokkmokk), Östra Norrbotten (Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix, Övertorneå), Luleå-Boden (Luleå, Boden) samt Piteå Älvdal (Piteå, Arvidsjaur, Arjeplog, Älvsbyn). Organisatoriskt är verksamheten uppdelad i två avdelningar, brottsförebyggande (BF) och brottsutredande (BU). I respektive geografiskt polisområde finns två lokala chefer för BF och BU. Utöver den lokala organisationen uppdelad i polisområden finns även länsgemensam verksamhet, både operativ och stödverksamhet Västerbotten Vid Polismyndigheten i Västerbottens län finns idag ingen uppdelning i polisområden. Det finns en stab med stödfunktioner samt Samo-kut, RUC och aktionsgrupp. Vidare finns det en operativ ledningsfunktion för hela myndigheten. Till denna funktion finns stödfunktioner kopplade, dessa är kriminalunderrättelsetjänsten och den operativa planeringen. De underavdelningar som finns är Kriminalpolisen, Länskommunikationscentralen, Ordningspolisen, Skellefteåpolisen, Trafikpolisen och Extern service. Under avdelningarna finns olika enheter organiserade. Under Ordningspolisen finns t.ex. närpolisområdena organiserade, med undantag för närpolisområde kust nord som är placerad under Skellefteåpolisen. 2 Per den 31 december 2013, Polisens årsredovisning 2013

11 Västernorrland Polismyndigheten i Västernorrlands län är organiserad i en operativ avdelning och till denna hör polismyndighetens samtliga operativa resurser. Under den operativa avdelningen finns sju närpolisområden organiserade, ett för varje kommun. Det finns vidare fyra länsövergripande avdelningar som stödjer närpolisområdena; Länspolismästarens stab, Länskommunikationscentralen, Länskriminalavdelningen och Länstrafikavdelningen. Till den operativa avdelningen hör även sju sektioner: gränspolisen, kriminalunderrättelsetjänsten, GOB, RUC, aktionsgrupp, utbildningsoch förstärkningssektion samt länsgemensam hundverksamhet Jämtland Polismyndigheten i Jämtlands län är organiserad i fyra avdelningar under länspolismästaren. Dessa avdelningar är Verksamhetsstöd, HR, Staben och Operativa. Verksamhetsstöd och Staben har två underliggande enheter var medan Operativa har tio underliggande enheter samt tre direkt underliggande grupper. De tio underliggande enheterna är Länskrim, Trafik, KUT, LKC, Gränspolis, Näpo City, Näpo Norr, Näpo Syd, Näpo Väst och Näpo Öst. De tre underliggande grupperna är UFE (Utbildningsoch Förstärkningsenheten), Fjällräddning samt Personalplanering. De fem närpolisområdena har geografiskt ansvar. 2.4 Polisstationer/lokaler i regionen I Norrbotten finns det polisstationer/lokaler på 14 orter: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. I Västerbotten finns det polisstationer/lokaler på 17 orter: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skelleftehamn, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Tärnaby, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele. I Västernorrland finns det polisstationer/lokaler på åtta orter: Härnösand, Junsele, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Jämtland har polisstationer/lokaler på elva orter: Bräcke, Funäsdalen, Hammarstrand, Hoting, Järpen, Krokom, Strömsund, Sveg, Svenstavik, Åre och Östersund. 2.5 Styrande faktorer Bärkraft Av projektrapporten, OP-1 Den lokala polisverksamheten, framgår att begreppet bärkraft innebär ett krav på att lokalpolisområdena som organisatoriska enheter ska ha en viss minsta verksamhetsförmåga sett till såväl personalresurser som övriga resurser. Faktorer som ofrånkomligen har betydelse vid en bedömning av bärkraft är befolkningsunderlag och brottsbelastning.

12 8 Huvudprincipen, enligt beslutet om huvuddragen i detaljorganisationen, ska vara att lokalpolisområdena ska vara tillräckligt bärkraftiga för att kunna bedriva och ansvara för ingripandeverksamheten i området dygnet runt. I vissa fall kommer geografiska och demografiska lokala förutsättningar att göra det nödvändigt att frångå huvudprincipen. Det kan exempelvis vara nödvändigt att i en del polisområden arbeta fram rutiner för ett delat ansvar för ingripandeberedskap mellan flera lokalpolisområden i varje fall under viss del av dygnet. Ett lokalpolisområde bör vara bemannat med mellan anställda. En utredningsgrupp på lokalpolisområdesnivå bör bestå av minst åtta utredare samt en förundersökningsledare. Om lokalpolisområdet även hanterar frihetsberövade bör utredningsgruppen inte understiga 12 utredare och bestå av såväl arbetsledare som förundersökningsledare Förmågor Av inriktningsbeslutet framgår att lokalpolisområdet ska utgöra basen för polisens verksamhet och med den utgångspunkten bör det finnas en övergripande förmåga att bland annat bedriva ingripandeverksamhet och viss utredningsverksamhet. Vidare ska lokalpolisområdet ha förmåga att bedriva trafiksäkerhetsarbete. Polisen ska utifrån den lokala problembilden i samverkan med kommunen även ha förmåga att arbeta mot grov och organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv. Av inriktningsbeslutet framgår vidare att andra viktiga delar av uppdraget är det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete samt åtgärder mot ungdomsbrottslighet och arbete med stöd till brottsoffer Övriga förmågor Stöd och service Inriktningsbeslutet uttalar även att lokalpolisområdet bör ha förmåga att tillhandahålla viss service och tillståndshantering som kräver geografisk närhet och som har en nära koppling till allmänheten. All verksamhet på lokalpolisområdesnivå bör bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv. Av beslutet om detaljorganisationen framgår att enheten för stöd och service ska stödja chefen för lokalpolisområdet med planering och uppföljning. Enheten ansvarar även för verksamheten i receptioner, hittegods, pass och nationella id-kort. I enheten ingår även uppgifter som vaktmästeri, posthantering, diarium och arkiv.

13 Externa samverkanspartner På lokalpolisområdesnivå ska enligt inriktningsbeslutet också finnas en förmåga att säkerställa och utveckla samverkan med berörda kommuner och andra lokala aktörer. Denna förmåga ska vara anpassad till lokala förutsättningar vad gäller problembild, befolkningsunderlag, geografiska avstånd och antal kommuner som ingår i lokalpolisområdet. När det gäller samverkan mellan polis och kommun ska den nya organisationen innebära en ambitionshöjning, vilket ska återspeglas i lokalpolisområdets förmåga Forumregler m.m. De forumregler som styr polisverksamheten är i första hand rättegångsbalkens (RB:s) regler. I RB regleras att laga domstol i brottmål är rätten i den ort där brottet förövades. Det nämnda innebär att tingsrätterna har en lokal förankring och att de mål som prövas i tingsrätten kommer från de kommuner som ingår i tingsrättens domkrets. I Norrbotten finns tingsrätter i Gällivare (kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Kiruna), Haparanda (kommunerna Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix, Övertorneå) och Luleå (kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn). Tingsrätterna i Västerbotten är Lycksele (kommunerna Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Dorotea), Skellefteå (kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå) och Umeå (kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs). I Västernorrland finns Sundsvalls tingsrätt (kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge) och Ångermanlands tingsrätt (kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik). I Jämtland finns Östersunds tingsrätt (kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund, Berg och Härjedalen). En annan viktig omständighet när det gäller hanteringen av brottmål är Åklagarmyndighetens organisation och indelning. Åklagarmyndigheten har genomfört en organisationsförändring som trädde ikraft den 1 oktober Förändringen innebär bl.a. att Åklagarmyndigheten går från 39 kammare till sju åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. Åklagarområde Nord omfattar de fyra nordligaste länen. Samarbetet mellan de nuvarande kamrarna kommer att utökas och även om de nuvarande kammargränserna kommer att finnas kvar kommer de att ha mindre betydelse då organisationen ska kunna utgå från ett flexibelt resursutnyttjande med större enheter och minskad sårbarhet. I polisregion Nord är Åklagarmyndigheten indelad i fyra kammare, Åklagarkammaren i Luleå, Åklagarkammaren i Umeå, Åklagarkammaren i Sundsvall och Åklagarkammaren i Östersund.

14 10 3 Arbetsgruppens förslag 3.1 Beskrivning med karta Nedan beskrivs arbetsgruppens förslag till geografisk i polisregion Nord. Inledningsvis beskrivs förslaget i text och därefter med en karta. Avslutningsvis redovisas de fördelar och nackdelar som arbetsgruppen identifierat utifrån förslaget Huvudorter Förslagen av huvudorter i polisområdena och lokalpolisområdena grundar sig på följande omständigheter: Brottsbelastning: Den ort i polisområdet/lokalpolisområdet med högst brottsbelastning. Det nämnda innebär att det är den ort i området där polisverksamheten är störst med exempelvis flest antal anställda. Befolkningsunderlag/största orten: Den ort i polisområdet/lokalpolisområdet med mest befolkning. Rekryteringsmöjligheter: Den ort som har bäst förutsättningar att rekrytera personal vad gäller främst ledning/styrning. Allmänna kommunikationer och infrastruktur: Möjligheterna att resa till och från orten Polisområde Norrbotten Polisområde Norrbotten ansvarar för polisverksamheten inom Norrbottens län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Luleå. Förslaget innebär att polisområdet delas in i fyra lokalpolisområden: Norra Lappland, Luleå/Boden, Östra Norrbotten samt Piteå/Älvdal Lokalpolisområde Norra Lappland Lokalpolisområde Norra Lappland ansvarar för polisverksamhet inom kommunerna Kiruna, Gällivare och Jokkmokk. Huvudort för lokalpolisområdet föreslås vara Kiruna. Det finns polisstationer/kontor i Kiruna, Gällivare och Jokkmokk Lokalpolisområde Östra Norrbotten Lokalpolisområde Östra Norrbotten ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och Pajala. Huvudort för lokalpolisområdet föreslås vara Kalix. Det finns polisstationer/kontor i Kalix, Pajala, Övertorneå, Överkalix och Haparanda Lokalpolisområde Luleå/Boden Lokalpolisområde Luleå/Boden ansvarar för polisverksamhet inom kommunerna Luleå och Boden. Huvudort för lokalpolisområdet föreslås vara Luleå. Det finns polisstationer/kontor i Luleå och Boden.

15 Lokalpolisområde Piteå Älvdal Lokalpolisområde Piteå Älvdal ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Piteå, Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Piteå. Det finns polisstationer/kontor i Piteå, Arvidsjaur, Arjeplog och Älvsbyn Polisområde Västerbotten Polisområde Västerbotten ansvarar för polisverksamhet inom Västerbottens län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Umeå. Förslaget innebär att polisområdet delas in i tre lokalpolisområden: Södra Lappland, Skellefteå samt Umeå Lokalpolisområde Södra Lappland Lokalpolisområde Södra Lappland ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Lycksele. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Lycksele. Det finns polisstationer/kontor i Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele, Tärnaby, Dorotea och Åsele Lokalpolisområde Skellefteå Lokalpolisområde Skellefteå ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Skellefteå, Norsjö och Malå. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Skellefteå. Det finns polisstationer/kontor i Skellefteå, Skelleftehamn, Norsjö och Malå Lokalpolisområde Umeå Lokalpolisområde Umeå ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Umeå, Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Robertsfors och Nordmaling. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Umeå. Det finns polisstationer/kontor i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors och Bjurholm Polisområde Västernorrland Polisområde Västernorrland ansvarar för polisverksamhet inom Västernorrlands län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Sundsvall. Förslaget innebär att polisområdet delas in i tre lokalpolisområden: Norra Ångermanland, Södra Ångermanland samt Medelpad Lokalpolisområde Norra Ångermanland Lokalpolisområde Norra Ångermanland ansvarar för polisverksamhet i Örnsköldsviks kommun. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Örnsköldsvik och där finns polisstationen.

16 Lokalpolisområde Södra Ångermanland Lokalpolisområde Södra Ångermanland ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Härnösand. Det finns polisstationer/kontor i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Junsele Lokalpolisområde Medelpad Lokalpolisområde Medelpad ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Timrå, Sundsvall och Ånge. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Sundsvall. Det finns polisstationer/kontor i Sundsvall, Ånge och Timrå Polisområde Jämtland Polisområde Jämtland ansvarar för polisverksamhet inom Jämtlands län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Östersund. Förslaget innebär att polisområdet delas in i två lokalpolisområden: Östersund och Jämtland/Härjedalen Lokalpolisområde Jämtland/ Härjedalen Lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Strömsund, Krokom, Åre, Berg och Härjedalen. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Östersund. Det finns polisstationer/kontor i Sveg, Järpen, Strömsund, Svenstavik, Funäsdalen, Krokom, Åre och Hoting Lokalpolisområde Östersund Lokalpolisområde Östersund ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Östersund, Ragunda och Bräcke. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Östersund. Det finns polisstationer/kontor i Östersund, Bräcke och Hammarstrand.

17 13

18 Fördelar/Nackdelar med förslaget Fördelar Samtliga polisområden och lokalpolisområden bedöms uppfylla de krav på bärkraft och förmåga som krävs för respektive uppdrag med beaktande av de speciallösningar som finns i lokalpolisområdena Södra Lappland och Jämtland/Härjedalen. Speciallösningarna gäller ingripandeverksamheten i områdena dygnet runt. Den föreslagna indelningen fungerar utifrån ett rekryteringsperspektiv. Vissa områden är emellertid svårare att rekrytera till, detta gäller lokalpolisområde Norra Lappland, Södra Lappland samt Jämtland/Härjedalen. Den föreslagna indelningen är godtagbar utifrån antalet kommuner som lokalpolisområdena ska samverka med vilket lägger grunden för en god samverkan med kommunerna. Förslaget innebär inte att områdena bryter länsgränser vilket underlättar polisområdenas samverkansmöjligheter med externa aktörer. Förslaget bygger på redan inarbetade samarbetsformer, både internt och externt. Nackdelar Förslaget innebär en ojämn fördelning av kommunerna i lokalpolisområde Norra Ångermanland och lokalpolisområde Umeå, en respektive sex kommuner. Vissa lokalpolisområden blir geografiskt stora för att uppnå bärkraft. Lokalpolisområde Umeå är befolkningsmässigt det största lokalpolisområdet i polisregion Nord med den problematik som följer av detta. Detta kan t.ex. få till följd att en stor huvudort har behov av en större del av resurserna. Förslaget tar inte fullt ut hänsyn till inarbetade samverkansformer mellan vissa kommuner, t.ex. Ånge och Bräcke samt Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, Malå och Norsjö. 4 Bilagor 4.1 Direktiv 4.2 Underlag 4.3 Riskbedömning ur arbetsmiljöperspektiv

19 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Polisregion Nord Underlag till förslag om ny geografisk indelning av polisregion Nord Grunddata Fyra län 44 Kommuner Befolkning: Norrbotten: Västerbotten: Västernorrland: Jämtland: Areal: ,12 km 3 Norrbotten: ,95 Västerbotten: 66731,31 Västernorrland: 27996,04 Jämtland: 53752,82 Polisanställda: 2178 Norrbotten: 656 Västerbotten: 624 Västernorrland: 565 Jämtland: 333 Avstånd Norr-Syd: Fågelväg 1046 km, Bilväg 1183 km Öst-väst: km Umeå Luleå 269 km Umeå Sundsvall 263 km Umeå Östersund 363 km Luleå Östersund 576 km Luleå Sundsvall 528 km Sundsvall Östersund 188 km

20 2 Terminaler Hamnar: ton Luleå < ton Husum, Skellefteå, Sundsvall, Umeå Flygplatser Arvidsjaur, Gällivare, Hemavan-Tärnaby, Kiruna, Kramfors- Sollefteå, Luleå, Lycksele, Pajala, Skellefteå, Sundsvall- Timrå, Sveg, Umeå, Vilhelmina, Åre- Östersund, Örnsköldsvik

21 3 Befolkningsförändring Mellan har det skett en viss befolkningsökning i följande kommuner: Gällivare, Pajala, Boden, Piteå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Härnösand, Timrå och Åre Luleå, Östersund och Kiruna har haft en ökande trend de senaste 5 åren jämfört med åren

22 4 Anmälda brott polisregion Nord För 2013 är nationella medelvärdet anmälda brott per invånare Norrbotten: 9700 Västerbotten: 9622 Västernorrland: Jämtland: Totalt anmälda brott under 2013: 90825

23 5 Polisområden med underindelning Polisområde Norrbotten Till huvudort föreslås för polisområde Norrbotten föreslås Luleå Befolkning Anmälningar HR prio 1&2 Förändring folkmängd Norra Lappland Östra Norrbotten Luleå/ Boden Piteå Älvdal Kommun Folkmängd Areal Anmälningar HR Prio 1 & 2 HR Prio 3 km Arjeplog , Arvidsjaur , Boden , Gällivare , Haparanda , Jokkmokk , Kalix , Kiruna , Luleå , Pajala , Piteå , Älvsbyn , Överkalix , Övertorneå ,

24 6 Polisområde Västerbotten Till huvudort för polisområde Västerbotten föreslås Umeå Nu-läge Ny-läge Befolkning Anmälningar HR prio 1&2 Förändring folkmängd Södra Lappland Skellefteå Umeå Kommun Folkmängd Areal km 2 Anmälningar 2013 HR Prio 1 & HR Prio Bjurholm , Dorotea , Lycksele , Malå , Nordmaling , Norsjö , Robertsfors , Skellefteå , Sorsele , Storuman , Umeå , Vilhelmina , Vindeln , Vännäs , Åsele ,

Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord

Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord Rapport 2014 11 11 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord 2 Innehåll 1. UPPDRAGET... 3 1.1. Inriktningsbeslut... 3 1.2 Beslut om huvuddragen

Läs mer

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Sida 1 av 10 Polisregion Nord Insynsrådet Polisregion Nord Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Farhågor inför framtiden, förslag och metod för dimensionering Den polisorganisation som nu är

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Polissamordningen: Från en splittrad till en samlad svensk Polis En naturlig fortsättning på arbetet som redan

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

Regional underindelning Region öst

Regional underindelning Region öst Regional underindelning Region öst Delrapport: Polisområden och Lokalpolisområden Torbjörn Johansson Håkan Boberg Ove Callheim Patrik Crafoord Ann-Louise Kämpe Hanna Sjögren Ann-Louise Stenius Martin Ulvenhag

Läs mer

Medborgarlöften. Fördjupad samverkan med medborgarna i centrum.

Medborgarlöften. Fördjupad samverkan med medborgarna i centrum. Medborgarlöften Fördjupad samverkan med medborgarna i centrum. 1 23 har blivit 1 polismyndighet Den 1 januari 2015 blev 21 polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium

Läs mer

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION Abborrträsk 09.45 14.50 ja 09.30 Abborrträsk 14.20 15.45 ja 14.00 Adak 11.45 15.55 till Malå nej 11.30 Endast under skolåret Ammarnäs 09.45 17.00 Ej F (via Arvidsjaur) ja 09.30 Ammarnäs 16.15 12.25 ja

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige

Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige Informationsblad 1: Uppfattningar om i livsvillkor i norra Sverige Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige De som bor i landsändans största kommuner är överlag mer

Läs mer

Om svenskars inställning till rovdjur- och rovdjurspolitik

Om svenskars inställning till rovdjur- och rovdjurspolitik Om svenskars inställning till rovdjur- och rovdjurspolitik RAPPORT 2009:1 Camilla Sandström och Göran Ericsson Institutionen för vilt, fisk och miljö, www.vfm.slu.se SLU 901 83 Umeå 27 november 2009 EN

Läs mer

Rekommendation 1 (4) Polisregion Mitt Tillträdande regionpolischef Carin Götblad 2014-10-31

Rekommendation 1 (4) Polisregion Mitt Tillträdande regionpolischef Carin Götblad 2014-10-31 Hemställan 1 (4) Polisregion Mitt Tillträdande regionpolischef Carin Götblad Datum 2014-10-31 Diarienr (åberopas) Rekommendation Enligt tidigare lämnat uppdrag har det genomförts en översyn av den framtida

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Direktiv till Polisens chefer att informera sina medarbetare om preliminär inplacering, senast den 15 september 2014 Beslutet handlar om var, inte hur

Läs mer

Ordförandekonferens oktober 2013

Ordförandekonferens oktober 2013 Ordförandekonferens 25-26 oktober 2013 100 Brottsofferjourer 48 Vittnesstödsverksamheter Bakgrund Olika förutsättningar att ge stöd till alla brottsoffer, anhöriga och vittnen Samhällsutveckling som innebär

Läs mer

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 1 till 20 (20) 21 till 100 (80) 101 till 200 (100) 201 till 280 (80) 281 to 290 (10) Samliga 18 mätpunkter Statistik från SCB Marknadsförsörjning 2005 Visar

Läs mer

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 PM 2014-06-25 Rev 2014-08-07 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Principer för inmappning Principer för inmappning Mappningen innebär att alla medarbetare som berörs av verksamhetsövergång

Läs mer

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas 2014-01-09 Regeringskansliet Mats Paulsen Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen

Läs mer

OP-1 Den lokala polisverksamheten

OP-1 Den lokala polisverksamheten Projektrapport Version 1.0 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Johan Dixelius John Josefson 2013-09-17 OP-1 Den lokala polisverksamheten Slutrapport 2 Innehållsförteckning Våra förslag

Läs mer

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 POLISSAMORDNINGEN 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 REDAN STARTAT BYGGAS UNDERIFRÅN INSYN SAMORDNING Dagens möte Därför ska polissamordningen genomföras Utgångspunkter för polissamordningen Så ska polissamordningen

Läs mer

Rekommendation 1 (3) Polisregion Öst Tillträdande regionpolischefen Ulrika Herbst 2014-08-11

Rekommendation 1 (3) Polisregion Öst Tillträdande regionpolischefen Ulrika Herbst 2014-08-11 Skrivelse 1 (3) Polisregion Öst Tillträdande regionpolischefen Ulrika Herbst Datum 2014-08-11 Diarienr (åberopas) A048.568/2013 Thomas Rolén Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten Rekommendation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2007:181 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver att 1 kap.

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter... 2 1 Uppdraget... 3 2 Indelning i polisregioner...

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för arbetstagarorganisationer 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Inget svar

Inget svar 14 12 10 8 6 4 2 0 Inget svar 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 GIS-samordnare Beredskapssamordnare Finns det ett etablerat samarbete mellan krisledning/räddningsledning och GIS

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

ÅTERVINNING DET ENKLA SÄTTET

ÅTERVINNING DET ENKLA SÄTTET RAGN-SELLS STORSÄCK ÅTERVINNING DET ENKLA SÄTTET 0L m m Välj en i passande storlek. Fyll säcken till bredden. MIN, m MIN m MAX m Placera säcken så vi kommer åt att hämta den med kranbil, max meter från

Läs mer

Finansiell profil Piteå kommun 2003 2005

Finansiell profil Piteå kommun 2003 2005 Finansiell profil Piteå kommun 00 00 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Övre Norrland 00 00 Så tolkar du den finansiella profilen! Förklaringar

Läs mer

Hemställan om beslut avseende framtida indelning i polisområden inom Polisregion Syd

Hemställan om beslut avseende framtida indelning i polisområden inom Polisregion Syd Hemställan 2014-09-04 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Särskilde utredaren Thomas Rolén Hemställan om beslut avseende framtida indelning i polisområden inom Polisregion Syd Enligt

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Delrapport Översyn av geografisk indelning för Polisregion Syd

Delrapport Översyn av geografisk indelning för Polisregion Syd Förändringskansliet Polisregion Syd Delrapport Översyn av geografisk indelning för Polisregion Syd DELRAPPORT 2 (79) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 5 2 BAKGRUND... 7 3 UTGÅNGSPUNKTER... 7 3.1 Tidigare fattade

Läs mer

Finansiell profil. Piteå kommun

Finansiell profil. Piteå kommun Finansiell profil Piteå kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Övre Norrland 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen! Förklaringar

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 2 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Disposition

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Om svenskars inställning till rovdjursförvaltning

Om svenskars inställning till rovdjursförvaltning Om svenskars inställning till rovdjursförvaltning RAPPORT :2 Camilla Sandström och Göran Ericsson Institutionen för vilt, fisk och miljö, www.vfm.slu.se SLU 901 83 Umeå 15 december Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Program Från kl 11.15 så står lunchen framdukat på Utvecklingsavdelningen, Nybrog 13. Ca 11.40 börjar landshövding Bo Källstrand Kl 12.00 håller jag en

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i norra Sverige Maria Pleiborn, Skellefteå 216-12-8 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP Analys & Strategi

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2014-09-04 Version 1.0 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2 Bakgrund De lokala medborgarlöftena är en del av Polismyndighetens

Läs mer

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner SVERIGES NYA GEOGRAFI 2016 Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner Emma Andersson Samhällsplanerare Allt större och färre lokala arbetsmarknadsregioner Sverige är indelat i 73 lokala

Läs mer

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT Polissamordningen hittills Juni 2013 Regionbeslutet Oktober 2013 Inriktningsbeslutet Maj 2014 Detaljbeslutet 23 1 Jämnstora, bärkraftiga regioner Huvudorter Tydlig ledning,

Läs mer

Umeå tätorts centrum utom cityområdena Bostad. Umeå tätorts yttre cityområde Bostad. Umeå tätorts inre cityområde Bostad

Umeå tätorts centrum utom cityområdena Bostad. Umeå tätorts yttre cityområde Bostad. Umeå tätorts inre cityområde Bostad Sida: 1 ( 9 ) 2401 2480094 Umeå tätorts centrum utom cityområdena 2480095 Umeå tätorts yttre cityområde 2480096 Umeå tätorts inre cityområde 2480098 Umeå tätorts inre delar utom city- och centrumområdena

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden RAPPORT 2010:2 Göran Ericsson, Camilla Sandström, Jonas Kindberg, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU www.vfm.slu.se Anna Zachrisson,

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Inriktningsbeslut om Polismyndighetens övergripande organisation och styrning

Inriktningsbeslut om Polismyndighetens övergripande organisation och styrning Inriktningsbeslut om Polismyndighetens övergripande organisation och styrning Fas 3 och 4: Inriktningsbeslut Beslut den 16 oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 2 Utgångspunkter...

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

Finansiell profil Piteå kommun

Finansiell profil Piteå kommun Finansiell profil Piteå kommun 006 008 Innehåll Inledning syftet med denna rapport............. Finansiell analys utveckling och ställning hos kommunerna i Övre Norrland 006 008.......... Inkl finansiella

Läs mer

Sysselsättningsbidrag

Sysselsättningsbidrag Sysselsättningsbidrag Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag ny personal? Då kanske sysselsättningsbidrag kan delfinansiera nyanställningarna. Sysselsättningsbidrag Sysselsättningsbidraget

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2016 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner Nationella operativa avdelningen 5 gemensamma avdelningar HR-avdelningen,

Läs mer

Datum Upphandlande myndighet Polismyndigheten ( Polisen ) är upphandlande myndighet.

Datum Upphandlande myndighet Polismyndigheten ( Polisen ) är upphandlande myndighet. 1 (10) Datum 04.00 2016-12-21 Diarienr (åberopas) 409-A208.003/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Kristina Rosén E-post kristina.rosen@polisen.se Upphandling av Polititransporter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2016:368 Utkom från trycket den 3 maj 2016 utfärdad den 14 april 2016. Regeringen förskriver i fråga

Läs mer

RAPPORT Nationell behovsanalys

RAPPORT Nationell behovsanalys RAPPORT Nationell behovsanalys Rapport 2016-01-21 1 Trafikverket Postadress: Box 186, 871 24 Härnösand E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Nationell behovsanalys Författare:

Läs mer

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län norrstyrelsen rapport 2009:1 Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 10 november 2015 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Norrbottens län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Norrbottens län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

Kommuner och landsting utan

Kommuner och landsting utan Kommuner och landsting utan samordningsförbund En kartläggning av kommuner och landsting som inte ingår i samordningsförbund 2013-11-11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Syfte och mål... 2 1.2

Läs mer

Bild 1: Kartan visar åtgärdsområden i Bottenhavets vattendistrikt samt vattendistriktets läge i Sverige.

Bild 1: Kartan visar åtgärdsområden i Bottenhavets vattendistrikt samt vattendistriktets läge i Sverige. Bild 1: Kartan visar åtgärdsområden i Bottenhavets vattendistrikt samt vattendistriktets läge i Sverige. Tabell 1: Tabellen visar Bottenhavets åtgärdsområden och berörda kommuner per åtgärdsområde. I kartan

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, Bergslagen, Nord)

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Lycksele, hotell Lappland 23 februari. Västerbottens Framtidsdag 2012

Lycksele, hotell Lappland 23 februari. Västerbottens Framtidsdag 2012 Lycksele, hotell Lappland 23 februari Västerbottens Framtidsdag 2012 Framtidsdag 2012 program 09:00 Registrering och kaffe 09:30 Välkommen och inledning på konferensen Ewa-May Karlsson, Regionstyrelsens

Läs mer

Hemställan om ändring av tidigare beslut angående Polisregion Syds indelning i lokalpolisområden samt ändring av klartextbenämningar för polisområden

Hemställan om ändring av tidigare beslut angående Polisregion Syds indelning i lokalpolisområden samt ändring av klartextbenämningar för polisområden Hemställan 2014-10-20 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Förändringskansliet Region Syd Särskilde utredaren Thomas Rolén Hemställan om ändring av tidigare beslut angående Polisregion

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Trafikförändringar

Trafikförändringar Information från Länstrafiken i Västerbotten Trafikförändringar 2012-12-09 Detta är ett dokument som beskriver trafikförändringar i regionala busstrafiken från den 9 december 2012. Alla tidsjusteringar

Läs mer

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30.

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30. Information från Länstrafiken i Västerbotten. #3.2014 Sid 1 (December 2014) Ny tidtabell Från och med den 14 december byter vi som bekant tidtabell. Nedan följer ett urval av de viktigaste förändringarna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet?

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? IT Västerbotten Programledning Roland Lundqvist Eva-Marie Marklund Fokusområden IT-infrastruktur IT-kompetensutveckling IT-tjänster Intressenter Landsting

Läs mer

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 1 Några bakgrundsfakta Utvecklad av Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet på uppdrag av och i samarbete med Polismyndigheten

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Den totala kommunalskatten höjs i 63 kommuner!

Den totala kommunalskatten höjs i 63 kommuner! Kommunalskatten 2016: Kommuner och landsting höjer skatten med över 2,3 miljarder Skattebetalarnahargenomenenkättilllandetskommunerochlandstingsamtenomfattande genomgångavprotokollfrånkommun:ochlandstingsfullmäktigekartlagtkommunalskatten

Läs mer

VA-samverkan i Västerbotten

VA-samverkan i Västerbotten VA-samverkan i Västerbotten Inger Olofsson samordnare för Region Västerbotten VA- samverkan = VA-sen Den 16 mars 2009 Lycksele träffades Roland Jakobsson Bjurholm Bert-Henrik Henriksson Dorotea Elenor

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år VILHELMINA 217 6,3 27 244 7,1-7 461 13,4 20 190 5,6 251 7,4 441 13,0 ÅSELE 78 5,8-23 91 6,8 7 169 12,6-16 101

Läs mer