DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN NYA POLISMYNDIGHETEN"

Transkript

1 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

2 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma avdelningar (HR-avdelningen, IT-avdelningen, Ekonomiavdelningen, Kommunikationsavdelningen, Rättsavdelningen, Utvecklingsavdelningen) Rikspolischefens kansli Avdelningen för särskilda utredningar Polismyndigheten leds av rikspolischef Dan Eliasson. Han ansvarar för myndighetens verksamhet och beslutar om den övergripande organisationen, ledningen, styrningen, samt verksamhetsplan, utvecklingsplan och budgetfördelning och han har personalansvar för cheferna för polisregioner, avdelningarna och internrevisionen.

3

4 Lokalpolisområdet polisens nav Lokalpolisområdet är basen för polisens verksamhet. Korta, snabba beslutsvägar ska skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande lokal polisverksamhet. Det lokala polisarbetet ska stärkas, genom att såväl resurser som mandat att fatta beslut finns lokalt. Grundprincipen är att polisverksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdet om inte särskilda skäl talar mot det. Sådana skäl kan vara verksamhet som kräver särskild kompetens eller kompetens som sällan behövs. Inriktningen att lokalpolisområdet ska utgöra basen för polisens verksamhet kommer att kräva omprioriteringar. Mer än hälften av polisregionernas verksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdena, närmare medborgarna. Ansvarsområden Ingripandeverksamhet ska upprätthållas dygnet runt. När det behövs ska flera lokalpolisområden inom ett polisområde samverka. Lokalpolisområdets utredningsverksamhet ska ansvara för utredningar som kan färdigställas genom ett förenklat förfarande, och alla förundersökningar ledda av Polismyndigheten som inte polisregion eller polisområde ansvarar för. I varje kommun ska det finnas en polisiär funktion som på uppdrag av chefen för lokalpolisområdet driver samverkan med kommunen och lokalsamhället i övrigt. Utifrån den lokala problembilden ska polisen i samverkan med kommunen ha förmåga att arbeta mot grov och organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv. Trafiksäkerhetsarbete som omfattar till exempel hastighetskontroller, nykterhetskontroller och kontroller av farligt beteende ska ligga inom lokalpolisområdets verksamhet. Lokalpolisen ska arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande, med åtgärder mot ungdomsbrottslighet och med brottsofferstöd. Områdespoliser ska finnas i alla lokalpolisområden i särskilt utsatta områden minst en per invånare.

5 Polisområdet leder arbetet Ett polisområde ska leda, samordna, följa upp och analysera den operativa verksamheten i området. Dygnet runt ska man på ett polisområde kunna leda den yttre verksamheten och leda och genomföra initiala utredningsåtgärder. Det ska även finnas förundersökningsledare på polisområdesnivå. Polisområdena ska ansvara för utredningsverksamhet som av olika skäl inte bör handläggas i lokalpolisområdena, till exempel familjevåldsärenden och hatbrott. Chefen för polisområdet har ett tydligt resultatansvar. Det kräver att effekterna av arbetet kontinuerligt följs upp och utvärderas, och blir en grund för planering och prioritering av verksamheten i området. Regionen har helhetsansvar Polisregionerna har helhetsansvaret för polisverksamheten inom sitt geografiska område. En polisregion kan också få i uppdrag att ansvara för utvecklingsverksamhet eller viss nationell stöd- och kärnverksamhet. Den operativa enheten i polisregionen ansvarar för den regionala krisberedskapen, insatsförmågan, ledningscentralen och för Polisens kontaktcenter. I varje region ska det finnas ett regionpolisråd, med ledamöter som har partipolitisk erfarenhet och breda kontaktytor i samhället. Regionpolisrådet ska utöva insyn i verksamheten, få information, ge råd och kunna ställa frågor om polisverksamheten. Beslutsbefogenheter ska placeras på lägsta ändamålsenliga nivå. Men det finns uppgifter som hålls samman på regional nivå, till exempel utredning av vissa brottstyper som it-relaterade brott, barnpornografibrott och omfattande bedrägeriärenden utan direkt lokal anknytning. Polisregion Nord har ett nationellt ansvar för Polismyndighetens räddningstjänst och de automatiska trafiksäkerhetskamerorna. Polisregion Väst har ett nationellt ansvar för polishundtjänsten. Polisregion Stockholm har ett nationellt ansvar för sjöpolis och polisrytteri. På regionnivå ska det finnas: en ledningscentral och ett kontaktcenter (ska finnas på sikt) strategiska och operativa ledningsgrupper kompetens inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation och juridik.

6 Nationella operativa avdelningen Noa ska ha förmåga att inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt så att resurserna används effektivt. Chef: Mats Löfving. Noa ska inte bedriva någon egeninitierad operativ verksamhet utan istället stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter. Noa leder den operativa verksamheten och har mandat att besluta om insatser och resursförstärkningar i hela landet. Vidare ska Noa vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, och ansvara för att hantera känslig information om till exempel terrorism och signalspaning. Noa ska även ansvara för samordning, beredning och uppföljning av den myndighetsgemensamma särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet. Noa består av: ett kansli en operativ enhet en utredningsenhet en underrättelseenhet en kontaktenhet en internationell enhet en beredningsenhet ett ekobrottskansli. Chefen för Noa har ett processansvar för hela Polismyndighetens operativa verksamhet, till exempel: underrättelseverksamhet internationellt polisarbete gränskontrollverksamhet krishantering avancerad teknikspaning nationella insatskoncept komplex it-brottslighet, inklusive barnpornografibrott Polisens kontaktcenter. regionala ledningscentraler. NOA har även ett funktionsansvar för bland annat: nationella insatsstyrkan polisflyget nationella bombskyddet sektionen för särskilda insatser telefonväxeln. Noa ansvarar för utredning av bland annat: korruptionsbrott krigsbrott cites-brott kulturarvsbrott. Processansvar innebär ett nationellt ansvar för att styra, utveckla och följa upp verksamheten och säkerställa enhetlighet. Funktionsansvar omfattar dessutom personalansvar och resultatansvar.

7 Nationellt forensiskt centrum NFC, ansvarar för polisens forensiska verksamhet. Chef: Lena Klasén Statens kriminaltekniska laboratorium har övergått till Nationellt forensiskt centrum. Verksamheten består och svarar för samma kvalitet och kompetens som förut. NFC ska utföra forensiska undersökningar följa upp och utvärdera befintliga forensiska metoder utföra forensisk spårsäkring och analys vid händelser som innefattar kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära och explosiva element koordinera beställningar till Rättsmedicinalverket vara kontaktpunkt för nationella myndigheter och internationella kontakter inom det forensiska området bedriva forskning och utveckling inom det forensiska området, i nära samverkan med utvecklingsavdelningen, den nationella operativa avdelningen och polisregionerna. ha processansvar för den forensiska verksamhet som utförs utanför avdelningen. Nationellt forensiskt centrum består av: en enhet för informationsteknik en biologienhet en droganalysenhet en kemi- och teknikenhet samt ett kansli tre forensiska laboratorium i Väst, Syd och Stockholm.

8 Gemensamma avdelningar De gemensamma avdelningarna ska tillgodose verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär. Avdelningarnas ledningar ska vara placerade i Stockholm och ge verksamheten i hela landet expertstöd. Ekonomiavdelningen Chef: Jan Andersson Kommunikationsavdelningen Chef: Unni Jerndal HR-avdelningen Chef: Kajsa Möller Rättsavdelningen Chef: Gunilla Svahn Lindström IT-avdelningen Chef: Tomas Landeström Utvecklingsavdelningen Chef: Anders Hall Rikspolischefens kansli Chef: Eva Årestad Radner Särskilda utredningar Chef: Ebba Sverne Arvill Avdelningen för särskilda utredningar ska, enligt direktiv från Särskilda åklagarkammaren, utreda anmälningar mot polisanställda, polisstuderande, åklagare, domare och riksdagsledamöter. Avdelningen är en fristående organisation inom Polismyndigheten. Avdelningen kommer att ha en beredskapsorganisation, vilket innebär att utredningar kan påbörjas dygnet runt, sju dagar i veckan. Det ger förutsättningar för snabbare åtgärder och utredningar med hög kvalitet.

9 Benämningar på organisatoriska enheter inom Polisen Polisregion (Region) Polisområde (PO) Lokalpolisområde (LPO) Polisregion Bergslagen (PRB) Polisområde Örebro län Polisområde Värmland Polisområde Dalarna Polisregion Mitt (PRM) Polisområde Uppsala Polisområde Gävleborg Polisområde Västmanland Polisregion Nord (PNR) Polisområde Jämtland Polisområde Västerbotten Polisområde Norrbotten Polisområde Västernorrland Polisregion Stockholm (PRST) Polisområde Stockholm city Polisområde Stockholm nord Polisområde Stockholm syd Polisområde Gotland Polisregion Syd (PRS) Polisområde sydöstra Götaland Polisområde sydvästra Götaland Polisområde nordvästra Skåne Polisområde södra Skåne Polisområde Malmö Polisregion Väst (PRVÄ) Polisområde Storgöteborg Polisområde Älvsborg Polisområde Fyrbodal Polisområde Skaraborg Polisområde Halland Polisregion Öst (PRÖ) Polisområde Södermanland Polisområde Östergötland Polisområde Jönköping

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet

OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2014-03-28 OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet Slutrapport 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 En ny organisation

Läs mer

Op5 Utvecklingsverksamheten

Op5 Utvecklingsverksamheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Op5 Utvecklingsverksamheten Polisens utvecklingscentrum Rapport etapp 2 15 februari 2014 1 Innehåll 1 Op 5. Sammanfattning och rekommendationer...

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

OP-20, polishundverksamheten 2015

OP-20, polishundverksamheten 2015 Slutrapport 2015-04-01 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 OP-20, polishundverksamheten 2015 2 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Förslag till åtgärder... 7 1. Inledning...

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter

Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter Lena Tysk A296.441/2013 1 (55) Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter Lena Tysk A296.441/2013 2 (55) INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL... 2 1 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion Det svenska rättsväsendet en kort introduktion Produktion: Justitiedepartementet, oktober 2012 Bilder: Bobbo Lauhage/Scanpix, Pontus Lundahl/Scanpix, Örjan Björkdahl/Scanpix, Andrew Kolb/Scanpix, Erik

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten Myndigheter i samverkan 2013 mot den organiserade brottsligheten Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället

En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället Sekretessprövad version Rikskriminalpolisen Underrättelsesektionen Oktober 2014 Utgivare: Rikskriminalpolisen, Box 12256,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen

Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen Tillsynsrapport 2014:6 Inspektion av polismyndigheternas tillämpning av avlägsnande enligt 13 samt 13 c polislagen Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 1 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen (RPS) beslutade

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer