Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas"

Transkript

1 Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas Regeringskansliet Mats Paulsen Postadress Besöksadress Telefonväxel Stockholm Karlavägen 100

2 1 Promemoria Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Bakgrund Under mars 2013 presenterades arbetsplanen för samordningen av 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en myndighet, som ska träda i kraft Målet är att skapa förutsättningar för effektivare polisarbete utan de hinder som finns mellan dagens myndigheter. Kammarrättspresident Thomas Rolén är särskild utredare och leder arbetet med hjälp av en genomförandekommitté. Förändringsarbetet är planerat i sju faser i en logisk följd för att kunna fatta genomtänkta beslut på rätt grunder. Polisen ska komma närmare medborgaren Under hösten 2013 togs inriktningsbeslut kring övergripande organisation av den nya myndigheten. Sammanfattningsvis innebär beslutet att antalet organisatoriska nivåer i den framtida myndigheten begränsas till sex nivåer, lokalpolischefer får starkare beslutsmandat och Polisens stödfunktioner organiseras i nationella avdelningar. Förändringen ska leda till att beslut i den nya Polismyndigheten ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, alltså så nära medborgarna och den lokala problembilden som möjligt. Att skapa en medborgarnära organisation Att skapa en ny organisation leder inte automatiskt till att Polisen kommer närmare medborgarna, vilket är målet för inriktningsbeslutet som fattades under hösten För det krävs också nya arbetssätt. Därför har särskilde utredaren Thomas Rolén efterfrågat förslag från polisanställda och arbetsgrupper på alla nivåer om vad man kan behöva göra mer respektive mindre av i den nya organisationen för att komma närmare medborgarna. 59 medarbetare eller grupper av medarbetare från hela landet har kommit in med förslag. Det här är ingen heltäckande redovisning av

3 2 samtliga förslag och synpunkter utan en summering av huvuddragen i materialet, följt av slutsatser. Många av de inkomna förslagen handlar om hur Polisen kan jobba smartare och mer resultatinriktat där resurserna behövs. De förslag som kommit in kan i huvudsak kategoriseras inom tre huvudkategorier. Dessa är: Tillgänglighet Synlighet Effektivitet i arbetet Tillgänglighet Många av de förslag som inkommit handlar om att Polisen ska vara mer tillgänglig för att komma närmare medborgarna. Det kan handla om att öka antalet kontaktytor för allmänheten och även anpassa öppettiderna till allmänhetens behov. Nedan summeras vanligt förekommande förslag på hur Polisen kan bli mer tillgänglig: Etablera fler kontor, så som mobila kontor och servicekontor på de orter där ett fast Poliskontor inte är möjligt. Underlätta för medborgarna att komma kontakt med Polisen via telefon, för frågor till den lokala Polisen. Vidareutveckla e-tjänster i syfte att utöka servicegraden för medborgarna. Synlighet Flertalet polisanställda uttrycker vikten av att Polisen, för att komma närmare medborgarna, bör satsa på fler poliser i yttre tjänst. Samtidigt lyfts behovet av att öka attraktiviteten för tjänsten, bland annat genom att se över incitamentssystemen. Nedan summeras vanligt förekommande förslag på hur Polisen kan bli mer synlig: Satsa mer på fotpatrullering då det ökar interaktionen mellan polis och medborgare samtidigt som det är trygghetsskapande och brottsförebyggande. Anordna informationsträffar, både genom att bjuda in medborgarna till Polisen och genom att besöka olika organisationer. Utöka användandet av sociala medier systematiskt i polisarbetet i syfte att nå ut med information och skapa dialog med medborgarna. Effektivitet i arbetet Många av de förslag som inkommit till kommittén handlar om hur Polisen som organisation kan arbeta mer effektivt för att få mer tid över till

4 kärnverksamheten, för att bli mer tillgängliga och synliga och förbättra verksamhetsresultateten. Flera polisanställda lyfter att den nya Polismyndigheten bör utvecklas från en funktionsstyrd till en flödesstyrd organisation och att det finns behov av en översyn av chefsstrukturer, staber, experter och specialenheter. Samtidigt lyfts behovet att verksamhetsutvecklingen kopplas ihop med individens utveckling. Nedan summeras vanligt förekommande förslag på vad Polisen bör göra mer respektive mindre av för att bli mer effektiva. Vad Polisen bör göra mer av: Prioritera tydligare. Framförallt lyfts det som viktigt att inte prioritera för många saker. Samverka bättre med myndigheter och det lokala samhället, till exempel kommunledningar, förvaltningar, räddningstjänst. Förbättra det interna lagarbetet och samarbetet mellan den utredande och ingripande delen av organisationen. Se över och tydliggöra kontaktvägar vem eller vilka inom organisationen som bör kontaktas i olika ärenden, exempelvis vart olika telefonsamtal bör hänvisas. Vad Polisen bör göra mindre av: Administrativt arbete. Det administrativa stödet från civilanställd person eller administratör föreslås utökas. Resurskrävande tidplanering. Periodplaneringen föreslås ersättas med fast lista. Lägga resurser på ineffektiva datasystem, exempelvis PUST. Statistikinhämtning och avrapportering. Bättre effektivitetsmått efterfrågas, som motverkar pinn-/statistikjakt. Lägga mindre tid på interna möten och långa resor. Tekniska lösningar föreslås kunna effektivisera. Avslutningsvis är ett återkommande förslag på hur Polisen kan effektivisera arbetet och frigöra resurser, att Polisens roll renodlas och att vissa uppgifter överlåts till andra aktörer. De vanligaste förslagen på uppgifter som inte bör omfattas av Polisens uppdrag, eller där stramare prövningar bör tillämpas: 1. Handräckningar och transporter 2. Omhändertagande av djur 3. Omhändertagande och övervakning av berusade personer 4. Delgivningar 5. Hittegodshantering 3

5 4 Slutsatser De inkomna förslagen på hur Polisen kan bli en medborgarnära organisation ligger i linje med slutsatserna från den genomförda dialogresan och de synpunkter som kommit från reformstödgruppen för polisanställda (se PM På väg mot en Polismyndighet svar på avvägningsfrågor fas 3 & 4). Bland förslagen kan tre huvudlinjer urskiljas: 1. Tillgänglighet Utöka och utveckla antalet kontaktytor, till exempel genom mobila kontor, telefon och e-tjänster. 2. Synlighet Fler poliser i yttre tjänst, för att skapa trygghet samt skapa dialog med medborgarna genom exempelvis informationsträffar och sociala medier. 3. Effektivitet För att frigöra resurser för ökad tillgänglighet och synlighet, krävs en effektivisering av polisarbetet; tydligare prioriteringar, översyn av organisationsstrukturen, ökad samverkan med myndigheter och det lokala samhället samt minskat administrativt arbete. Det vanligast återkommande förslaget på polisiär uppgift som bör kunna överlåtas till annan aktör, eller där stramare prövning bör ske, är handräckningar och transporter.

Polismyndighetens budgetunderlag för åren 2015-2017

Polismyndighetens budgetunderlag för åren 2015-2017 Polismyndighetens budgetunderlag för åren 2015-2017 Innehållsförteckning 1 Förslag...4 2 Sammanfattning...6 3 Polismyndighetens inriktning samt förslag 2015-2017...8 3.1 Närmare medborgarna...8 3.2 Ombildning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

2013-12-18. Slutrapport OP-3.1 Underrättelseledd operativ gränslös samverkan

2013-12-18. Slutrapport OP-3.1 Underrättelseledd operativ gränslös samverkan 2013-12-18 Slutrapport OP-3.1 Underrättelseledd operativ gränslös samverkan 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Bakgrund... 6 3. Uppdraget... 6 4. Avgränsningar... 6 5. Metod... 7 6. Behov av en nationell

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Samverkan Polis och kommun

Samverkan Polis och kommun 1 (1) Verksledningen/Staben Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Seppo Wuori 2008-01-29 PoA-480-5788/06 Samtliga polismyndigheter Samverkan Polis och kommun - för en lokalt förankrad polisverksamhet i

Läs mer

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter... 2 1 Uppdraget... 3 2 Indelning i polisregioner...

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Polismyndigheten i Norrbotten Utgivare: Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, 973 24 Luleå Diarienummer: A266.465/2013 Foto: Roine Norström, Magnus Carlborg, Lars Hedelin, Elisabeth

Läs mer

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar Innehåll Regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet...3 Tio punkter för tillgängligare domstolar... 5 Vidareutveckla verksamhetsstödet Vera...6 Anpassa öppet-

Läs mer

Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord

Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord Rapport 2014 11 11 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord 2 Innehåll 1. UPPDRAGET... 3 1.1. Inriktningsbeslut... 3 1.2 Beslut om huvuddragen

Läs mer

Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande:

Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande: Skrivelse 2014-11-12 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Thomas Rolén Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten Rekommendation Det har genomförts en översyn av den framtida

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen...

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 2 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Beredning av beslutet... 7 1.2 Polismyndighetens resultat... 7 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 8 1.4 Definition

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Synpunkter på planprogram för Aranäs stadsdel etapp 3 och 4 Nämnden för Individ & Familjeomsorgen lämnar följande synpunkter utifrån tre sociala 1 (1) perspektiv. Datum 1. Ekonomisk integration.

Läs mer

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Dnr 2010-5865 2011-5611 RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per 2012-10-15 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum 2012-10-15

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011 1 (38) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på uppdrag att genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 Fas 1 beslut om arbetsplan

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2015:8 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer