Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24"

Transkript

1 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Kommittén Thomas Rolén kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm, har av regeringen utsetts att leda genomförandekommitténs arbete. Thomas Rolén har bred och djup erfarenhet av att styra och förändra stora organisationer inom det statliga rättsväsendet. I olika chefsroller på Justitiedepartementet och som generaldirektör för Domstolsverket genomförde han flera sammanslagningar av domstolar. Som delaktig i fem statliga utredningar har han erfarenhet av att utreda och planera stora förändringar på flera områden. Thomas är jurist och började på domarbanan efter studierna började han på Justitiedepartementet och arbetade där i flera olika befattningar fram till var han expeditions- och rättschef med ansvar för det utgiftsområde som i huvudsak omfattar polis-, åklagar- och domstolsväsende samt kriminalvård var han generaldirektör för Domstolsverket och sedan 2008 är han president för Kammarrätten i Stockholm. Thomas Rolén är även ordförande i Domarnämnden, och ledamot i två statliga myndigheters styrelser: biståndsmyndigheten Sida och Pensionsmyndigheten. Johan Dixelius har närmast arbetat som chef för verksledningskansliet på Kriminalvårdens huvudkontor. I genomförandekommittén har han delansvar i frågor som rör organisation, ledning och styrning. Johan Dixelius är utbildad polischef och har jobbat inom eller nära polisen sedan Hans erfarenheter täcker in många nivåer av polisarbete. Det omfattar både arbete vid polismyndighet, Rikspolisstyrelsen och Justitiedepartementet. Han har bland annat arbetat som biträdande länspolismästare vid polismyndigheten i Kalmar län, och varit ämnessakkunnig vid Justitiedepartementet. Johan Dixelius var också sekreterare i polisorganisationskommittén, vars förslag ligger till grund för direktivet till genomförandekommittén.

2 2 Lisbeth Johansson är överåklagare och kommer närmast från tjänsten som kammarchef vid Göteborgs åklagarkammare. I genomförandekommittén har hon delansvar i frågor som rör organisation, ledning och styrning. Lisbeth Johansson har arbetat inom Åklagarmyndigheten sedan Det innebär att hon har lång erfarenhet av brottsutredningsarbetet, som är en av polisens kärnuppgifter, både som åklagare och som chef. Därmed har hon också lång erfarenhet av samverkan mellan polis- och åklagarmyndigheterna. Lisbeth har haft olika chefsbefattningar inom myndigheten i Linköping och Göteborg. Hon har även varit chef för Utvecklingscentrum Göteborg, som ansvarar för metodutvecklingen för hela Åklagarmyndigheten inom ett antal brottsområden. Tomas Landeström kommer att i genomförandekommittén ha ett ansvar för samordning av it-frågor. Tomas Landeström är civilekonom och har i många år arbetat med styrnings- och ledningsfrågor med särskild inriktning mot it och stora projekt, både inom privat och offentlig sektor. Tomas ansvarade bland annat för it-genomförandet vid bildandet av Pensionsmyndigheten, som var en sammanslagning av Försäkringskassans inkomstpensionsverksamhet och Premiepensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet. Kajsa Möller är en erfaren HR-chef som närmast kommer från Ekobrottsmyndigheten. I genomförandekommittén kommer hon att ha ett särskilt ansvar för samordning av HR-frågor. Kajsa Möller har lång erfarenhet av HR-, organisations- och ledningsfrågor i både det privata näringslivet och det statliga rättsväsendet. Hennes fokus ligger på utveckling och förändringsledning med HR som en del av verksamhetens helhet. Karriären inom näringslivet innefattar bland annat ett omfattande förändringsarbete inom Ericsson där hon under sex år koncentrerade verksamheten inom ett av koncernens affärsområden från 28 olika produktionsställen i världen till sex stycken. Hon var också med om att genomföra en transformering av Ericssons HR-organisation i Sverige. Kajsa klev in på den statliga arenan som personalchef för polismyndigheten i Värmland. Därefter har hon haft samma roll i Tullverket, Skatteverket samt för Polishögskolan inom Rikspolisstyrelsen.

3 3 Mats Paulsen kommer närmast från en roll som senior rådgivare på kommunikationsföretaget Prime. I genomförandekommittén kommer han att ha ett särskilt ansvar för kommunikationsfrågor. Mats Paulsen har arbetat många år som journalist, för såväl rikstidningar, webbmedier och tv-kanalernas nyhetsredaktioner. Han har bland annat varit reporter på Rapport och Aktuellt i SVT och ekonomireporter på TV4. Han har även lett redaktionellt arbete, till exempel som chefredaktör för Resumé. De senaste åren har Mats Paulsen arbetat med interninformation och organisationsförändringar. Han var under tre år informationschef och del i ledningsgruppen på Addici, ett facility management-företag med cirka 3000 medarbetare. Från 2010 fram till nu har han varit senior rådgivare på Prime, som är ett av Sveriges största konsultföretag inom PR och kommunikation. Mats har även arbetat på PR-företaget Andreasson med ansvar för den ryska marknaden. Ann-Cathrine Wikström kommer närmast från annan anställning i Regeringskansliet. I genomförandekommittén kommer hon att ha ett särskilt ansvar för samordning av juridiska frågor. Ann-Cathrine har tidigare erfarenhet från större organisationsförändringar från sitt arbete i den kommitté som inrättade Trafikverket. Inom Regeringskansliet har Ann-Cathrine Wikström arbetat med bland annat migrationsfrågor och styrning av Migrationsverket. Hon har också arbetat i flera statliga utredningar, senast i Utredningen om den statliga regionala förvaltningen. Eva Årestad Radner kommer närmast från rollen som länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne. I genomförandekommittén har hon ansvar för samordning av frågor som rör organisation, ledning och styrning samt för ekonomi. Eva Årestad Radner har arbetat vid polisen sedan 1984 och har haft många chefsbefattningar på olika nivåer inom polisväsendet. Därmed har hon en gedigen verksamhetskompetens som blir viktig i kommitténs arbete. Hon har också tidigare erfarenheter av att ha drivit och genomfört omorganisationer. Eva var med och organiserade om Rikspolisstyrelsen 2005, då hon bland annat byggde upp polisavdelningen på det nya huvudkontoret var

4 4 hon också Polisavdelningens chef. I samband med bildandet av Skåne län var hon med och genomförde sammanslagningen av polismyndigheterna i Malmöhus och Kristianstads län. Under 2008 tog hon på regeringens uppdrag fram ett förslag om bildande av aktionsgrupper för bekämpandet av grov organiserad brottslighet. Eva Brandtell kommer närmast från en enhetschefstjänst på Rikspolisstyrelsens huvudkontor där hon arbetade med ekonomistyrningsfrågor på Ekonomiavdelningen. Eva började på RPS hösten 2005 inför omorganisationen av Rikspolisstyrelsen som genomfördes Eva Brandtell har tidigare arbetat bl. i Regeringskansliet, på Finansdepartementet. I genomförandekommittén kommer Eva att arbeta med frågor som rör ekonomi, organisation, ledning och styrning. Lasse Sjöberg är poliskommissarie och har en lång och bred erfarenhet i utveckling av organisations- och ledningsarbete inom polisen. Han kommer närmast från en tjänst som ställföreträdande chef för Kansliet för samverkansrådet och operativa rådet vid Rikskriminalpolisen ett arbete inom ramen för den myndighetsgemensamma särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet. Lasse har tidigare bland annat varit delprojektledare vid framtagandet av Polisens underrättelsemodell (PUM) och arbetat som operativ koordinator vid Polismyndigheten i Uppsala län. Lasse Sjöberg kommer i kommittén i första hand att arbeta med frågor som rör organisation, ledning och styrning i de projekt som leds av Eva Årestad Radner. Anna Scocco kommer närmast från Skatteverkets huvudkontor där hon ansvarade för myndighetens chefsförsörjning. Anna Scocco är personalvetare med erfarenhet av förändringsledning och organisationsutveckling. Hon har erfarenhet av ledningsgruppsarbete på strategisk nivå. Anna kom till Skatteverket via Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Hon har även arbetat många år i det privata näringslivet. På Skatteverket har Anna Scocco arbetat med utvecklingsfrågor inom olika delar av organisationen såsom it, kommunikation, HR och i kärnverksamheten. Hon har också haft ansvar för att bygga upp en funktion vars uppdrag var att föreslå förbättringsidéer. Hon var också med i arbetet med att ombilda Skatteverket till en myndighet 2004.

5 Inom Skatteverket hade I genomförandekommittén har Anna Scocco ansvar för samordning av HR-frågor. 5 Elin Almqvist kommer närmast från en roll som senior kommunikationsstrateg på Rikspolisstyrelsen, där hon haft särskilt ansvar för frågor som rör den nya polisorganisationen. Elin Almqvist har erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och av rättsväsendet. Hon har tidigare arbetat som politisk sakkunnig på justitiedepartementet och utredare på Brå. Inom polisorganisationen har hon bland annat arbetat som strategisk analytiker på Rikskriminalpolisen, pressekreterare vid Rikspolisstyrelsen och kommunikationschef i polismyndigheten i Södermanland. I genomförandekommittén kommer Elin Almqvist att arbeta med kommunikationsfrågor. Agneta Eriksson kommer från en tjänst som ekonomiadministratör på Kammarrätten i Stockholm där hon även fortsatt kommer arbeta halvtid. Agneta har tidigare bland annat arbetat för Patent- och Registreringsverket. Agneta har i genomförandekommittén ett särskilt ansvar för administrativa frågor. John Josefson är jurist och gjorde under sin utbildning praktik vid Polisorganisationskommittén. I genomförandekommittén spelar John en biträdande roll dels i frågor som rör organisation, ledning och styrning, dels kommunikationsfrågor.

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter... 2 1 Uppdraget... 3 2 Indelning i polisregioner...

Läs mer

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 Fas 1 beslut om arbetsplan

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Åklagare ett yrke för dig?

Åklagare ett yrke för dig? Åklagare ett yrke för dig? ÅKLAGARVÄSENDET I FRONTLINJEN Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet 1 2 Vårt uppdrag Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom rättsväsendet med särskild kompetens för analys och utredning. Vårt

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2009 Polisens digitala årsredovisning 2009 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet

OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2014-03-28 OP-13 Kartläggning av polisens internationella verksamhet Slutrapport 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 En ny organisation

Läs mer

14 projekt mot organiserad brottslighet

14 projekt mot organiserad brottslighet 14 projekt mot organiserad brottslighet En analys av Polisens särskilda satsning Rapport 2008:22 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2011:1 Rekrytering av ordinarie domare Diarienummer 1967-2011 Omslagsfoto Patrik Svedberg Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, oktober 2011 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen...

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 2 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Beredning av beslutet... 7 1.2 Polismyndighetens resultat... 7 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 8 1.4 Definition

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Innehåll. Sida 2 (21) 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28, 2014-10-01 Er beteckning. Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00. Dnr.

Innehåll. Sida 2 (21) 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28, 2014-10-01 Er beteckning. Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00. Dnr. Sida 2 (21) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord...3 Vårt uppdrag...4 Vision...4 Etiska riktlinjer...5 Mål...5 Aktiviteter och uppföljningsmått...6 Organisation...18 Budget...19 Riskanalys...21

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Polisens årsredovisning 2011

Polisens årsredovisning 2011 Årsredovisning 211 Polisens årsredovisning 211 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6475/1 ISBN: 13 978-91-89475-93-9 Grafisk form och layout: Citat Foto omslag: Dan Paulsen Foto kollage: Robert Blombäck

Läs mer

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion Det svenska rättsväsendet en kort introduktion Produktion: Justitiedepartementet, oktober 2012 Bilder: Bobbo Lauhage/Scanpix, Pontus Lundahl/Scanpix, Örjan Björkdahl/Scanpix, Andrew Kolb/Scanpix, Erik

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation Årsredovisning 2007 7 6 X X X X I N N E H Å L L Innehåll 2 Förord 6 År 2007 i sammanfattning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet 9 Verksamhet

Läs mer

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas 2014-01-09 Regeringskansliet Mats Paulsen Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen

Läs mer

Organisations- och strukturförändringar i staten

Organisations- och strukturförändringar i staten Organisations- och strukturförändringar i staten 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1990 1995 2000 2005 2006 2007 Antal statliga myndigheter och anställda i tusental 1990 2005, prognos över antalet

Läs mer

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2014-09-04 Version 1.0 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2 Bakgrund De lokala medborgarlöftena är en del av Polismyndighetens

Läs mer

Stefan Holgersson Curriculum Vitae

Stefan Holgersson Curriculum Vitae Stefan Holgersson Curriculum Vitae Profil Jag har en lång och bred utbildning och erfarenhet av olika former av utvecklingsarbete samt har även innehaft chefsbefattningar där jag har lett olika former

Läs mer

Polisens budgetunderlag 2014-2016

Polisens budgetunderlag 2014-2016 Polisens budgetunderlag 2014-2016 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Februari 2013 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: EA-902-222/13 Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen Upplaga:

Läs mer

Inspektion av polismyndigheternas

Inspektion av polismyndigheternas Inspektion av polismyndigheternas handläggning av förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet Innehåller bilaga om vägledning avseende polisiära åtgärder i samband med förverkande av utbyte

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 SOU 2010:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Jurist utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s

Läs mer

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28

Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28 Sida 2 (20) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord... 3 Vårt uppdrag... 4 Vision... 4 Mål... 4 Aktiviteter och uppföljningsmått... 5 Organisation... 17 Budget... 18 Riskanalys... 20 Uppföljning och

Läs mer