Rekommendation 1 (4) Polisregion Mitt Tillträdande regionpolischef Carin Götblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendation 1 (4) Polisregion Mitt Tillträdande regionpolischef Carin Götblad 2014-10-31"

Transkript

1 Hemställan 1 (4) Polisregion Mitt Tillträdande regionpolischef Carin Götblad Datum Diarienr (åberopas) Rekommendation Enligt tidigare lämnat uppdrag har det genomförts en översyn av den framtida geografiska indelningen av polisregion Mitt, se bilaga med underbilagor. Som tillträdande regionpolischef rekommenderar jag att följande förslag ska utgöra inriktningen i det beslut som den särskilda utredaren Thomas Rolén kommer att fatta. Förslag till beslut Jag föreslår att polisregion Mitt indelas i tre polisområden och åtta lokalpolisområden. Polisområdena motsvarar nuvarande indelning av polismyndigheter. Lokalpolisområdena minskas enligt förslaget från elva till åtta enligt följande: Gävleborg får två lokalpolisområden mot tidigare tre. o Norra och Mellersta Gävleborg slås ihop till Hälsingland. o Södra Gävleborg ser likadant ut som idag och benämns Gästrikland. Uppsala får tre lokalpolisområden mot tidigare fyra. o Uppsala/Knivsta lämnas oförändrat. o Älvkarleby, Östhammar, Tierp och Heby slås samman till Norduppland. o Enköping/Håbo lämnar halva Heby till Norduppland. Västmanland får tre lokalpolisområden mot tidigare fyra. o Närpolisområdena Sala och Fagersta slås samman till ett lokalpolisområde dit även kommunen Surahammar knyts. o Västerås kommun blir ett eget lokalpolisområde. o Västra Mälardalen kompletteras med kommunen Hallstahammar. Den fysiska lokala närvaron förslås ske genom tre nivåer, polishus, polisstation och poliskontor. Ett polishus har fullskalig verksamhet och service med bemanning dygnet runt, skalskydd och arrester. En polisstation har skalskydd vilket möjliggör att verksamhet kan utgå därifrån. Polisstationer ska ses som komplement till polishus men de behöver inte ha bemanning dygnet runt eller arrester. Ett poliskontor är en lokal som inte behöver vara skalskyddad. Poliskontor ska finnas i alla kommuner som inte har polishus eller polisstation.

2 Med fördel kan servicenivån i dessa kommuner utökas genom samlokalisering med berörd kommun. Utöver polisområden och lokalpolisområden behövs ingen ytterligare geografisk polisiär indelning av regionen. Det medför att nuvarande närpolisområden i regionen, i enlighet med Thomas Roléns tidigare beslut, kommer att upphöra. Sammantaget innebär detta att underindelningen av region Mitt föreslås bestå av: Polisområden Polisområde Gävleborg som ansvarar för polisverksamhet inom Gävleborgs län. Huvudort för polisområdet är Gävle. Polisområde Uppsala som ansvarar för polisverksamhet inom Uppsala län. Huvudort för polisområdet liksom regionen är Uppsala. Polisområde Västmanland som ansvarar för polisverksamhet inom Västmanlands län. Huvudort för polisområdet är Västerås. 1 Lokalpolisområden (huvudort inom parantes) Polisområde Gävleborg (Gävle) 1. Hälsingland (Bollnäs) o Polisstationer i Hudiksvall, Ljusdal, Bollnäs och Söderhamn o Poliskontor i Nordanstig och Ovanåker 2. Gästrikland (Gävle) o Polishus i Gävle o Polisstation i Sandviken o Poliskontor i Ockelbo och Hofors Polisområde Uppsala (Uppsala) 3. Norduppland (Tierp) o Polisstationer i Östhammar och Tierp o Poliskontor i Älvkarleby och Heby 4. Uppsala/Knivsta (Uppsala) o Polishus i Uppsala o Poliskontor i Knivsta och Gottsunda 5. Enköping/Håbo (Enköping) o Polisstationer i Enköping och Bålsta

3 Polisområde Västmanland (Västerås) 6. Sala/Fagersta (Sala) o Polisstationer i Sala och Fagersta o Poliskontor i Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar 7. Västerås (Västerås) o Polishus i Västerås 8. Västra Mälardalen (Köping) o Polisstationer i Köping, Arboga och Hallstahammar o Poliskontor i Kungsör Skäl till förslag om beslut Jag anger följande huvudskäl till ovanstående förslag om beslut: o Samtliga polisområden och lokalpolisområden bedöms få den verksamhetsförmåga och bärkraftighet som krävs för respektive uppdrag. o Områdena har getts en så tydlig, logisk och likvärdig struktur som möjligt. Ett lokalpolisområde, Uppsala/Knivsta, kan komma att överskrida det rekommenderade antalet anställda. En delning av Uppsala kommun bedöms dock inte vara lämpligt då det inte finns någon naturlig uppdelning och det skulle skapa dubbelarbete både inom kommunen och för polisen. Att placera Knivsta i ett annat lokalpolisområde bedöms heller inte vara lämpligt dels med tanke på dess geografiska placering och dels Knivstas starka band till Uppsala då det tidigare varit en del av Uppsala kommun. Beräknat antal anställda för lokalpolisområde Uppsala/Knivsta blir ca poliser. Övriga föreslagna lokalpolisområden kommer innehåll ca poliser. Informationsmöten har genomförts i respektive län till vilka företrädare för alla kommuner, polisstyrelsens presidie, Åklagarmyndigheten, landstinget, länsstyrelsen och Kriminalvården var inbjudna. Vid mötena presenterades och diskuterades förslaget till beslut om framtida geografisk indelning av region Mitt.

4 Genomförande 1 En riskbedömning av det geografiska förslaget är genomförd i regionen utifrån den nationella mallen. Eventuell kompletterande riskbedömning nationellt ska göras 2 De tillträdande polisområdescheferna får i uppdrag att rekrytera lokalpolisområdeschefer 3 Ombilda de nuvarande närpolisområdena till föreslagna 4 lokalpolisområden. Uppsala den 31 oktober 2014 Carin Götblad Tillträdande regionpolischef

5 Geografisk underindelning i region Mitt Förslag till beslut

6 Dokument Sida RAPPORT 2 (7) Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version Geografisk underindelning i region Mitt INNEHÅLL 1 FÖRSLAGET I KORTHET UPPDRAGET FÖRSLAG TILL BESLUT SKÄL TILL FÖRSLAGET BILAGOR...7

7 Dokument Sida RAPPORT 3 (7) Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version Förslaget i korthet Arbetsgruppen föreslår att Region Mitt indelas i tre polisområden som sammanfaller med länen och befintliga polismyndigheter. Arbetsgruppen föreslår att polisområdena benämns Gävleborg, Uppsala och Västmanland och att huvudorterna i polisområdena blir Gävle, Uppsala och Västerås. Polisområdena föreslås ha en underindelning med sammanlagt åtta lokalpolisområden i stället för dagens elva. De fördelas på två lokalpolisområden i Gävleborg jämfört med dagens tre, tre lokalpolisområden i Uppsala jämfört med dagens fyra och tre lokalpolisområden i Västmanland jämfört med dagens fyra. 2 Uppdraget I inriktningsbeslutet den 16 oktober 2013 om den nya polismyndighetens övergripande organisation och styrning gavs de tillträdande regionpolischeferna i uppdrag att ta fram förslag till en geografisk underindelning. I april 2014 gav tillträdande regionpolischef Carin Götblad Region Mitts förändringskansli i uppdrag att ta fram förslag på geografisk underindelning för regionen som omhändertar det övergripande målsättningarna för den nya polismyndigheten. Arbetet har letts av en styrgrupp och genomförts av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har träffats regelbundet sedan maj Som en del i arbetet har en affisch tillsammans med ett antal frågor tagits fram baserat på de utvalda förslagen från delrapport 1. Den anslogs i polishusen och på polisstationer i regionen med syftet att förankra förslagen samt inhämta synpunkter och frågor från medarbetare i regionen. Det kom in knappt 100 kommentarer eller markeringar om vilket förslag som ansågs bäst. Styrgruppen Anders Ternström (ordf) Västmanland Stefan Hall Gävleborg Ann-Berit Hutula Gävleborg Pär Ågren Västmanland Stefan Johansson Västmanland Henrik Thelander Uppsala Arbetsgruppen Margit Strid (ordf) Gävleborg Lars Fredin Gävleborg Tommy Gustafsson Västmanland Agneta Kumlin Västmanland Michael Andersson Uppsala Peter Lanzén Uppsala Mats Jonsson OFR/P Andreas Löfstrand OFR/P Anders Gabrielsson OFR/S Peter Lindbergh HSO Micael Kandelin HSO Arbetsgruppens arbetssätt har varit att kvalitetssäkra och analysera fakta kring hur det ser ut i länen, geografiskt, demografiskt, anmälda brott, befintliga geografiska indelningar och lokaler, kulturer mm. Därefter har arbetsgruppens medlemmar bearbetat materialet till ett flertal olika förslag som sedan förankrats hos myndigheternas medarbetare, ledningsgrupper och arbetstagarorganisationer. Delleveranser har skett till styrgruppen. Synpunkterna från avstämningar i myndigheterna och nya direktiv från styrgruppen har sedan varit del i det fortsatta arbetet. Vidare har flera notiser publice-

8 Dokument Sida RAPPORT 4 (7) Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version rats på Intrapolis i syfte att informera om arbetet samt starta en dialog. Inhämtning, analys, förankring och diskussionen har resulterat i ett genomarbetat förslag där arbetsgruppen vänt på de frågeställningar som uppstått. Det har också genomförts en riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv där flera risker identifierats och en åtgärdsplan upprättats. Som provtryckning av förslaget till geografisk underindelning i region Mitt har Rikspolisstyrelsen fördelningsmodell vid medelsfördelning använts. Resultatet av det visar att det över tid kommer att behöva göras vissa förskjutningar av resurser mellan polisområdena och lokalpolisområdena. Under arbetets gång så har arbetsgruppen identifierat en del åtgärder som bör vidtas för att den nya geografiska indelningen och organisationen ska fungera. Utgångspunkten har varit en analys av nuläget som jämförts med förslaget. Det resulterade i ett utkast till genomförandeplan. Arbetsgruppen och styrgruppen har nått enighet runt förslaget. Under vecka 43 höll tillträdande regionpolischefen Carin Götblad informationsmöten i respektive län till vilka företrädare för alla kommuner, polisstyrelsens presidie, Åklagarmyndigheten, landstinget, länsstyrelsen och Kriminalvården var inbjudna. Vid mötena presenterades och diskuterades förslaget till beslut om framtida geografisk indelning av region Mitt. 3 Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår att Region Mitt indelas i tre polisområden och åtta lokalpolisområden enligt följande: Gävleborg får två lokalpolisområden mot tidigare tre. o Norra och Mellersta Gävleborg slås ihop till Hälsingland. o Södra Gävleborg ser likadant ut som idag och benämns Gästrikland. Uppsala får tre lokalpolisområden mot tidigare fyra. o Uppsala/Knivsta lämnas oförändrat. o Älvkarleby, Östhammar, Tierp och Heby slås samman till Norduppland. o Enköping/Håbo lämnar halva Heby till Norduppland. Västmanland får tre lokalpolisområden mot tidigare fyra. o Närpolisområdena Sala och Fagersta slås samman till ett lokalpolisområde dit även kommunen Surahammar knyts. o Västerås kommun blir ett eget lokalpolisområde. o Västra Mälardalen kompletteras med kommunen Hallstahammar.

9 Upprättad av Dokument Sida RAPPORT 5 (7) Datum Diarienr Saknr Den lokala närvaron föreslås ske genom tre nivåer: polishus, polisstation och poliskontor. Ett polishus har fullskalig verksamhet och service med bemanning dygnet runt, skalskydd och arrester. En polisstation har skalskydd vilket möjliggör att verksamhet kan utgå därifrån. Polisstationer ska ses som komplement till polishus men de behöver inte ha bemanning dygnet runt eller arrester. Ett poliskontor är en lokal som inte behöver vara skalskyddad. Poliskontor ska finnas i alla kommuner som inte har polishus eller polisstation. Med fördel kan servicenivån i dessa kommuner utökas genom samlokalisering med berörd kommun. Sammantaget innebär detta att underindelningen av Region Mitt föreslås bestå av: Polisområde Gävleborg som ansvarar för polisverksamhet inom Gävleborgs län. Huvudort för polisområdet är Gävle. Polisområde Uppsala som ansvarar för polisverksamhet inom Uppsala län. Huvudort för polisområdet liksom regionen är Uppsala. Polisområde Västmanland som ansvarar för polisverksamhet inom Västmanlands län. Huvudort för polisområdet är Västerås. Lokalpolisområden Förslag till beslut om indelning av lokalpolisområden med huvudort inom parantes: 1 Polisområde Gävleborg (Gävle) 1. Hälsingland (Bollnäs1) o Polisstationer i Hudiksvall, Ljusdal, Bollnäs och Söderhamn o Poliskontor i Nordanstig och Ovanåker 2. Gästrikland (Gävle) o Polishus i Gävle o Polisstation i Sandviken o Poliskontor i Ockelbo och Hofors Det finns även skäl som talar för Hudiksvall men arbetsgruppen anser att fördelarna med Bollnäs överväger. Version 2.0

10 Dokument Sida RAPPORT 6 (7) Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version Polisområde Uppsala (Uppsala) 3. Norduppland (Tierp) o Polisstationer i Östhammar och Tierp o Poliskontor i Älvkarleby och Heby 4. Uppsala/Knivsta (Uppsala) o Polishus i Uppsala o Poliskontor i Knivsta och Gottsunda 5. Enköping/Håbo (Enköping) o Polisstationer i Enköping och Bålsta Likvärdigt resursstarka och bärkraftiga Medborgarfokus, bärkraftighet och resurseffekter Tydlig och logisk struktur Polisområde Västmanland (Västerås) 6. Sala/Fagersta (Sala) o Polisstationer i Sala och Fagersta o Poliskontor i Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar 7. Västerås (Västerås) o Polishus i Västerås 8. Västra Mälardalen (Köping) o Polisstationer i Köping, Arboga och Hallstahammar o Poliskontor i Kungsör Kompletterande poliskontor kan inrättas utifrån den lokala problembilden. Det kan också bli aktuellt att förändra polisstationer till poliskontor eller vice versa beroende på vilken verksamhet som bedöms vara lämplig att bedriva där. Samtliga polisområden och lokalpolisområden bedöms vara bärkraftiga och i möjligaste mån likvärdiga. 4 Skäl till förslaget Arbetsgruppen anger följande utgångspunkter till ovanstående förslag om beslut: Utgångspunkten i arbetet har varit en avvägning mellan medborgarfokus, likvärdiga lokalpolisområden och bärkraftighet, men också att det ska följa en tydlig och logisk struktur. Medborgarfokus genomsyrar detaljbeslutet från maj år 2014 och de olika arbetsgruppernas rapporter. I dessa finns bland annat beskrivet att det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas utifrån den lokala problembilden och medborgarlöftena. Medborgarnas kopplingar till andra kommuner än den de är bosatta i, samarbete mellan olika verksamheter på kommunal nivå samt kriminellas rörelsemönster har också diskuterats. För att ytterligare förbättra servicen till medborgarna förslår gruppen också att fler poliskontor inrättas. Likvärdigheten mellan de olika lokalpolisområdena är svårt att uppnå i en region med väldigt olika geografiska och demografiska förutsättningar. Som ett exempel kan nämnas att Ljusdals kommun är lika stort ytmässigt som hela Västmanland. Ett annat

11 Dokument Sida RAPPORT 7 (7) Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version exempel är att de tre större städernas befolkning sammanlagt motsvarar mer än hälften av regionens befolkning. Det som då har varit avgörande är att varje lokalpolisområde ska kunna ha de förmågor som beskrivs i detaljbeslutet, men också att det ska kunna vara en arbetsplats där medarbetarna kan utvecklas och att det ska vara attraktivt att söka sig till lokalpolisområdet. Därför anser arbetsgruppen att lokalpolisområdena ska ha förutsättningar för att kunna arbeta med frihetsberövade vilket enligt detaljbeslutet 2 ställer krav på ett lägsta antal utredare (12+1) och närhet till arrest. Bärkraftighet har varit centralt för att lokalpolisområdena så långt möjligt ska kunna vara självbärande med sina förmågor. Även om det kan lånas resurser mellan lokalpolisområdena i vissa sammanhang så ska det inte vara normalfallet. Därmed har den nedre gränsen i detaljbeslutet setts som en absolut lägsta nivå, i synnerhet om samtliga lokalpolisområden ska kunna utreda ärenden med frihetsberövade. Eftersom den norra delen av regionen är så pass stor, där Hälsingland utgör 45 procent av hela regionens yta, så har ytan varit en särskild del i ställningstagandet om ett lokalpolisområde blir bärkraftigt. Möjligheten till snabb resursförstärkning från annan del av regionen har också varit med i ställningstagandet. Tydlig och logisk struktur har varit en del i avvägningen kring huruvida en kommun kan delas eller om en kommun kan tillhöra ett annat polisområde än det län kommunen tillhör. Det har även varit vägledande för att avgöra vilka kommuner inom ett län som kan föras till samma lokalpolisområde. Enligt de principer som är skrivna i inriktningsbeslutet kommer Uppsala/Knivsta vara ett för stort lokalpolisområde, men då Uppsala kommun inte har några kommundelar skulle det bli ologiskt och skapa dubbelarbete både inom kommunen och Polisen om Uppsala/Knivsta delades upp på fler lokalpolisområden. I och med tanken med kommun- och områdespoliser och möjligheten att inrätta poliskontor kan den närmre medborgarkontakten ändå nås inom det stora lokalpolisområdet. Knivsta har tidigare varit en del av Uppsala kommun och kopplingarna mellan kommunerna är så pass starka att det tillsammans med det geografiska läget vore orimligt att lägga dem i olika lokalpolisområden. 5 Bilagor Bilaga 1 Fakta; befolkning och yta Bilaga 2 Fakta; anmälda brott Bilaga 3 Genomförandeplan Bilaga 4 Riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv Bilaga 5 Fördelningsmodell 2 Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation med medborgare och medarbetare i centrum, Beslut den 14 maj 2014, SOU Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

12 Bilaga 1 Fakta; befolkningsmängd och yta Lokalpolisområde Kommun Befolkning Yta (km2) Hälsingland Hudiksvall ,89 Ljusdal ,7 Nordanstig ,64 Ovanåker ,31 Bollnäs ,35 Söderhamn ,77 Totalt ,66 Gästrikland Gävle ,37 Sandviken ,4 Ockelbo ,97 Hofors ,94 Totalt ,66 Norduppland Tierp ,78 Östhammar ,28 Heby ,81 Älvkarleby ,98 Totalt ,87 Uppsala/Knivsta Uppsala ,8 Knivsta ,17 Totalt ,97 Enköping/Håbo Enköping ,5 Håbo ,75 Totalt ,25 Sala/Fagersta Sala ,85 Fagersta ,04 Skinnskatteberg ,43 Norberg ,8 Surahammar ,81 Totalt ,93 Västerås Västerås ,02 Totalt ,02 Västra Mälardalen Köping ,55 Arboga ,43 Kungsör ,65 Hallstahammar ,57 Totalt ,2 Region Mitt ,56

13 Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Bilaga 2 Fakta; Anmälda brott Anmälda brott per invånare Anmälda brott/ inv Anmälda brott/ inv 0

14 Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Vålds och stöldbrott per invånare Anmälda våldsbrott/ inv Anmälda stöldbrott/ inv Kommentar till anmälda brott Västerås är den kommun som sticker ut mest både vad gäller anmälda brott per invånare och anmälda stöldbrott per invånare. Västerås ligger också högt vad gäller anmälda våldsbrott/ invånare. Det kan också noteras att några av de mindre kommunerna har ett relativt stort antal anmälda brott i förhållande till folkmängden, särskilt vad gäller våldsbrott.

15 Identifiera risker och utför riskbedömning Arbetsmoment/händelse Vad ska riskbedömas? Nr Arbetsmoment/händelse Risknr Risk 1 Svårt att rekrytera poliser till glesbygd ger resursbrist Risk Vad kan gå fel? 1 Hot och våld orsakat av ensamarbete 2 Stress på grund av underbemanning Konsekvens NATIONELL RISKBEDÖMNING av förslag till geografisk indelning av region Mitt ur ett arbetsmiljöperspektiv Riskvärde Sannolikhet Riskvärde Resultat och uppföljning Identifiera orsaker och ge förslag på åtgärder och uppföljning Bakomliggande orsaker Varför uppstår risken? Åtgärder Hur minimeras risken? Skapa och påvisa utvecklingsmöjligheter. Skapa en attraktiv arbetsplats. Lokalt rekryterade (distansutbildning). Planera arbetet så att ensamarbete och överbelastning undviks. Sprid information om rutiner för hantering av hot och våld. Riskbedömningsgrupp: Anders Ternström (riskbedömningsledare), Margit Strid, Hans Olsson, Fredik Bergh, Mikael Kandelin, Anna Ramsten, Therese Kroner, Magnus Hjärtström Uppföljning Hur och när? Beslut Ansvarig för åtgärd, klart när? Ansvarig för uppföljning, klart när? Beskriv åtgärdens resultat och hänvisningar till eventuella underlag 2 (Mer av verksamhetsfråga, men får effekt på arbetsmiljö). Om IGV blir för svag kommer förmågan BF (kommun- och områdespoliser) inte kunna jobba med BF 3 Stress på grund av att man inte hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter Ledning och styrning då kommun- och områdespoliser måste få arbeta med BF/prioritering. Kom ihåg att avrapportering tar tid. 3 Resursfördelning = om upptår krav på byte av stationeringsort Risken är att när fler ärenden läggs på ett LPO att inte ledning och resurser räcker till samt att lokalerna inte räcker till vid omfördelning. 4 Oro och stress Låt omfördelning av resurser gå stegvis och rekrytera riktat. Risk för stafettläkarsyndrom. Vid omfördelninga av belastning måste analys om omfördelning av resurser ske. Måste följas upp särskilt på regional nivå. 4 Förändringen i sig skapar oro 5 Stress 5 Utredningar som finns långt ifrån min stationeringsort. Mycket tidstapp och oro. 6 Stress och oro Kommunikation. Information. Förankring. Regional skyddskommittén ska ta hänsyn till det och kommer att följa. Motivera med verksamhetens behov. Kommunikation. Resursfördelning och ärendefördelning måste följa hand i hand med de ev förändringar som görs 7 Ökad risk för trafikolyckor pga långa resor Utbildning i tex vinterkörning.

16 6 Allmänheten uppfattar det som att vi inte kommer närmare medborgarna vilket medför att allmänheten uttrycker sitt missnöje. 8 Stress och frustration Extern kommunikation och information. Uppföljning av skyddskommittén på regional nivå. Säkerställa att medarbetarna inte förlorar sitt engagemang i det lokala perspektivet 7 Arbete under chef från annan ort än min egen - arbetsledning på distans 9 Stress Tydliga rutiner, enkla kontaktvägar med berörda chefer. 8 Risk för resurskoncentrering av administrativ personal till huvudorter då vissa verksamheter kan mer effektivt bedrivas på en plats. Risken är att det inte blir några utvecklingsmöjligheter lokalt och det kan medföra stor personalomsättning 9 Poliskontor - vilka samordnar man med och vem tar ansvar för arbetsmiljön för de som vi samarbetar med. De kan behöva större säkerhetstänk och våra medarbetare har inte ansvar för de medarbetarna hos dem vi samarbetar med. 10 Övergången till RLC komer ta tid viket gör att det inte blir så lätt att använda närmsta resurs. 10 Ej bäring på geografi utan på uppdelningen mot nationella avdelningar i stora delar. När det gäller de som är placerade på stöd/service kommer vi behöva omställningsarbete och utvecklng för personalen på kort och lång sikt så vi bibehåller multikompetensen. 11 Kommunikation och samverkan med dem som vi samlokaliseras med och kommunikation till 12 Frustration bland medarbetare som inte hör ett jobb som finns i närheten och att de inte kan svara på dem. Ej bäring på förslaget till geografisk indelning men måste bevakas beroende på utveckling. Måste bedömas tillsammans med dem vi kommer samlokaliseras med - Komihåg för LPOC medborgarna om vad man kan förvänta sig. God insikt hos cheferna är viktigt. Komihåg för LPOc när vi bygger upp poliskontor. tydliga rutiner om när man dras över länsgränser med kommunikation i att använda fler radiostationer. LKC får länka ihop flera talgruppen. Bevakningsfråga. UPPFÖLJNING: Riskbedömningsgruppen anser att samtliga punkter ska hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att regionens strategiska skyddskommitté bör vara ansvarig för uppföljning och fördelning av åtgärder under Riskbedömning genomförd i Uppsala

17 Riskbedömning 1 (4) Anders Ternström Riskbedömningsledare Datum Bedömning av arbetsmiljörisker geografisk underindelning region Mitt Inledning Bakgrund I inriktningsbeslutet från den 16 oktober 2013 gavs tillträdande regionpolischefer i uppdrag att ta fram förslag till geografisk underindelning av respektive polisregion. En rekommendation till indelning för region Mitt har överlämnats till Thomas Rolén. Till underlaget ska även en riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv bifogas. Uppdraget Uppdraget är att genomföra en riskbedömning som ska ligga till grund för de kommande förhandlingarna med arbetstagarorganisationerna på central nivå. Tidplan och rapportering Riskbedömningen genomfördes av riskbedömningsgruppen den 28 november Underlaget från gruppen ska lämnas till Genomförandekommittén senast den 1 december Centrala förhandlingar genomförs den 8 december Deltagare i riskbedömningsgruppen Från genomförandekommitténs särskilda grupp för riskbedömningar ur arbetsmiljösynpunkt: Fredrik Bergh, SACO-S Hans Olsson, OFR/P Från arbetstagarorganisationer och skyddsorganisation region Mitt: Anna Ramsten, OFR/P Magnus Hjärtströ, SACO Therese Kroner, OFR/S Mikael Kandelin Från region Mitt Anders Ternström, Stabschef Västmanland (riskbedömningsledare) Margit Strid, polisområdeschef Gävleborg

18 2 Polismyndigheten i Skåne Återbud har lämnats av: Emma Cronberg Bo Gustavsson, ST/SEKO/SACO Jonas Ekeblad, SEKO Underlag för riskbedömningen Slutrapport geografisk indelning region Mitt Hemställan indelning Riskbedömning genomförd av lokal arbetsgrupp Metodstöd Riskbedömningen har genomförts enligt Polisens interna metodstöd Genomföra riskbedömning så genomför du riskbedömning avseende arbetsmiljö. Riskerna placeras in i en matris där en riskklass för varje risk, tas fram: Sannolikheten (Hur troligt är det att händelsen ska inträffa): 1. Möjlig (det finns vissa tecken på en möjlig risk) 2. Sällan (kan inträffa vid några tillfällen om året) 3. Ofta (kan inträffa varje månad) 4. Mycket ofta (kan inträffa varje vecka eller oftare) Konsekvensen (Hur stor kan konsekvensen bli om händelsen inträffar): 1. Lindrig (visst obehag, men ofarlig mindre skada/ohälsa, fysisk och/eller psykisk. Ej någon sjukfrånvaro) 2. Måttlig (händelse som kan innebära måttlig/begränsad skada med fysisk och/eller psykisk ohälsa. Kan leda till kortare sjukfrånvaro) 3. Allvarlig, svår (händelse som kan innebära allvarlig/svår skada med fysisk och/eller psykisk ohälsa. Skadan är övergående men kan kräva längre tids sjukfrånvaro/rehabilitering 4. Mycket allvarlig, mycket svår (händelse som kan innebära mycket allvarlig skada eller dödsfall. Händelsen kan medföra bestående skada/ohälsa fysisk och/eller psykisk)

19 3 Polismyndigheten i Skåne Genomförande av riskbedömningen Riskbedömningen genomfördes med riskbedömningsgruppen den 28 november. Riskbedömda händelser Nuvarande myndighetsgränser hålls oförändrade och blir polisområden i den nya myndigheten. Lokalpolisområdena minskas i regionen enligt förslaget från elva till åtta. Gävleborg får två mot tidigare tre lokalpolisområden, Uppland får tre lokalpolisområden mot tidigare fyra och Västmanland går från fyra till tre lokalpolisområden Risk med riskvärde 12 åtgärdas omedelbart Risknr Svårt att rekrytera till glesbygd ger resursbrist Risk: Hot och våld orsakat av ensamarbete, Stress på grund av underbemanning Risken minimeras genom att skapa och påvisa utvecklingsmöjligheter. Skapa en attraktiv arbetsplats. Lokalt rekryterade (distansutbildning). Planera arbetet så att ensamarbete och överbelastning undviks. Sprid information om rutiner för hantering av hot och våld. Ett arbete som redan pågår i dag då omständigheterna redan finns idag och inte är direkt kopplade till förslaget till geografisk indelning. Sammanställning av risker med riskvärde 8-9 Risknr. 3 - Om IGV blir för svag kommer förmågan BF (kommun- och områdespoliser) inte kunna jobba med BF Risk: Stress på grund av att man inte hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter Risken minimeras genom ledning och styrning. Skapa möjlighet för kommunoch områdespoliser att få arbeta med BF/prioritering. Komma ihåg att avrapportering tar tid. Risknr. 4 - Resursfördelning, om uppstår krav på byte av stationeringsort Risken är att när fler ärenden läggs på ett LPO att inte ledning och resurser räcker till samt att lokalerna inte räcker till vid omfördelning. Risk: Oro och stress Risken minimeras genom att omfördelning av resurser går stegvis och rekrytering sker riktat. Risk för stafettläkarsyndrom. Vid omfördelning av ärendebelastning måste analys om omfördelning av resurser ske. Måste följas upp särskilt på regional nivå. Risknr 5 -Förändringen i sig skapar oro Risk: Stress Risken minimeras via fortlöpande kommunikation, information och förankring. Regional skyddskommittén bör ta hänsyn till detta och följa arbetet.

20 4 Polismyndigheten i Skåne Risknr Utredningar som finns långt ifrån min stationeringsort. Mycket tidstapp och oro. Risk: Stress och oro, Ökad risk för trafikolyckor pga långa resor Risken minimeras genom att motivera, informera och förklara verksamhetens behov. Resursfördelning och ärendefördelning måste följa hand i hand med de ev förändringar som görs. Risk nr. 9 -Arbete under chef från annan ort än min egen - arbetsledning på distans Risk: Stress Risken minimeras genom tydliga rutiner samt enkla kontaktvägar med berörda chefer. Risker med riskvärde 3-6 Risknr. 8 -Allmänheten uppfattar det som att vi inte kommer närmare medborgarna vilket medför att allmänheten uttrycker sitt missnöje. Risk: Stress och frustration Risken minimeras genom tydlig extern kommunikation och information. Uppföljning av skyddskommittén på regional nivå. Säkerställa att medarbetarna inte förlorar sitt engagemang i det lokala perspektivet Risker utan riskvärde med anledning av att de är med för framtida bevakning Risk nr. 10 -Risk för resurskoncentrering av administrativ personal till huvudorter då vissa verksamheter kan mer effektivt bedrivas på en plats. Risken är att det inte blir några utvecklingsmöjligheter lokalt och det kan medföra stor personalomsättning. Punkten har inte bäring på geografi utan på uppdelningen mot nationella avdelningar i stora delar. När det gäller de som är placerade på stöd/service kommer vi behöva omställningsarbete och utveckling för personalen på kort och lång sikt så vi bibehåller multikompetensen. Risk nr. 11 -Risk för resurskoncentrering av administrativ personal till huvudorter då vissa verksamheter kan mer effektivt bedrivas på en plats. Risken är att det inte blir några utvecklingsmöjligheter lokalt och det kan medföra stor personalomsättning. När det blir aktuellt är det viktigt med kommunikation och samverkan med dem som vi kommer samlokaliseras med. Kommunikation till medborgarna om vad man kan förvänta sig. God insikt hos cheferna är viktigt. Punkten är en bevakningsfråga för lokalpolisområdeschefer när vi bygger upp poliskontor. Bilaga: Riskbedömningsunderlag för bedömning av arbetsmiljörisker över förslag till geografisk indelning av region Mitt.

Regional underindelning Region öst

Regional underindelning Region öst Regional underindelning Region öst Delrapport: Polisområden och Lokalpolisområden Torbjörn Johansson Håkan Boberg Ove Callheim Patrik Crafoord Ann-Louise Kämpe Hanna Sjögren Ann-Louise Stenius Martin Ulvenhag

Läs mer

Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Ansvarig för åtgärd, klart när? Ansvarig för uppföljning, klart när? Bilaga 1 Rapport A295.306/2014 RISKBEDÖMNINGSUNDERLAG RISKBEDÖMNING: Avseende indelning i tre polisområden

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

2014-09-19 Ju 2012:16/2013/98

2014-09-19 Ju 2012:16/2013/98 Bilaga 1 2014-09-19 Ju 2012:16/2013/98 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Indelning av Polismyndighetens region syd Beslut Polisregion syd ska delas in i 5 polisområden och 21 lokalpolisområden.

Läs mer

PROTOKOLL NR 2/2013 1(8)

PROTOKOLL NR 2/2013 1(8) POLISSTYRELSEN PROTOKOLL NR 2/2013 1(8) Sammanträdesdatum Diarienummer A 126-656/13 2013-02-08 APG 126-657/13 Tid: Kl. 10:00-13:00 Plats: Folkets Hus i Emmaboda Närvarande ledamöter Kronobergs län: Tjänstgörande

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Tidsstudie Version 0.2

Tidsstudie Version 0.2 Tidsstudie Version 0.2 Norrbottens Läns Landsting - NLL Tidsstudie för Vårdnära service Rapport 2014-04-17 Veronica Andersson Veronica Flymalm Innehåll 1. BAKGRUND... 2 1.1. ORGANISATION... 2 2. MÅLBILD...

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Bilaga 1- AÅtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1- AÅtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1- AÅtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Introduktion till åtgärdsområdessammanställningar underlag till Åtgärdsprogram 2015-2021 för Bottenhavets vattendistrikt I Bottenhavets

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Särskilda satsningar 2012. Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet

Särskilda satsningar 2012. Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet Särskilda satsningar 2012 Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet Sociala medier: Ökad synlighet på nätet Vill du veta vad din lokala polis gör, eller tipsa om något som händer i ditt område?

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Direktiv till Polisens chefer att informera sina medarbetare om preliminär inplacering, senast den 15 september 2014 Beslutet handlar om var, inte hur

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET?

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Förutsättningar för arbetsmetoden 4 2.1 Ansvarsfördelning 4 2.2 Information till socialtjänsten 4 2.3 Sociala insatsgrupper i förhållande till

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 5 december 2014 kl 8.00 12.00 Plats: Herrgården,

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 POLISSAMORDNINGEN 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 REDAN STARTAT BYGGAS UNDERIFRÅN INSYN SAMORDNING Dagens möte Därför ska polissamordningen genomföras Utgångspunkter för polissamordningen Så ska polissamordningen

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Närvarande:

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Parter Ärende Göteborg City Airport (härefter GCA alt. flygplatsen ) Ledningsgruppsmöte Datum 07/12/2011 Tid 12:30 15:00 Plats Flygplatsens lokaler, Konferensrum 1 Närvarande Annika Nyberg (AN),

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

1 (4) Polismyndigheten Dalarna Sara Halvarsson Datum 2014-11-27 Riskbedömning avseende den Geografiska indelningen av region Bergslagen fr o m 2015-01-01 Bakgrund Kommittén kommer i slutet av varje fas

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram 2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram Om Trafikförsörjningsprogrammen Från årsskiftet inrättas regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas i varje län, vilka ersätter dagens Trafikhuvudmän De regionala

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland Nr: 3/2013 Sammanträde: Styrelsemöte för Sektion Södra Norrland Datum: 20130517 Tid: 0830-1100 Plats: telefonkonferens Närvarande: Deltagande: Birgitta

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

KALLELSE VÅRD- OCH OMSORGSBEREDNINGEN Datum: fredag 2 december 2011 Tid: kl 13.30 ca 17.00 Plats: VKL, Västerås Lokal: Långsvan

KALLELSE VÅRD- OCH OMSORGSBEREDNINGEN Datum: fredag 2 december 2011 Tid: kl 13.30 ca 17.00 Plats: VKL, Västerås Lokal: Långsvan 2011-11-24 1(1) KALLELSE VÅRD- OCH OMSORGSBEREDNINGEN Datum: fredag 2 december 2011 Tid: kl 13.30 ca 17.00 Plats:, Västerås Lokal: Långsvan 1/ Mötets öppnande. 2/ Förslag till ärendelista. 3/ Uppföljning

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-05-31

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-05-31 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-05-31 Närvarande:

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer

Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet

Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet Psykoterapiinstitutet, Björngårdsgatan 25, 11852 Stockholm, tel.08-57839700 Teamets medlemmar Carina Lodén-Randall, Lise-Lotte Müller Boberg,

Läs mer

Analysrapport: Studieresa Nederländerna ur ett utrymningsperspektiv

Analysrapport: Studieresa Nederländerna ur ett utrymningsperspektiv Analysrapport 1 (13) ID Informationsklass Utgåva Öppen Version 1.0 Analysrapport: Studieresa Nederländerna ur ett utrymningsperspektiv Analysrapport 2 (13) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Om denna

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Version 1.0 2015-10-15 1 Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Inledning Vikten av att arbeta tillsammans och övergripande Göteborg utvecklas just nu i ett rasande tempo som vi inte sett

Läs mer

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritesspråk ersätter de två tidigare minoritetsspråkslagarna - lagen (1999:1175) om rätt att använda

Läs mer

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010 Samhällsmedicin PM 1 Gävleborg 11-1-2 Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 1. Kort om den nationella folkhälsoenkäten Den nationella folkhälsoenkäten

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT Polissamordningen hittills Juni 2013 Regionbeslutet Oktober 2013 Inriktningsbeslutet Maj 2014 Detaljbeslutet 23 1 Jämnstora, bärkraftiga regioner Huvudorter Tydlig ledning,

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet SEKO universitetsklubben 1 Avtalstidens längd Parterna

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper Nationella riktlinjer Polisens arbete i sociala insatsgrupper 2 3 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Syfte och ansvar 4 2 Vid uppstart 5 2.1 Fastställt behov 5 2.1.1 Polis-kommunöverenskommelse 5 2.2 Styrning

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning 1 (5) Älvdalen Politisk samverkansberedning Minnesanteckningar Dag: Torsdag 26 november 2015 Tid: 09.00 12.00 Plats: Loftet, Älvdalen Närvarande: Peter Egardt, ordf. (s) Kommunalråd Anders Björklund (s)

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010 Förhandlingsprotokoll Massa/Papper Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer Tid: den 10 april 2010 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Överenskommelsen handlar om att verka för sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna inom LOB. Ett förslag som ska utredas

Överenskommelsen handlar om att verka för sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna inom LOB. Ett förslag som ska utredas Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-07 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 140694 Överenskommelse i Kalmar län om att gemensamt förbättra stöd och

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid Tillfälle att prioritera frågan Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid 24 november, 2005 Inledning...3 Den aktuella uppföljningen...4 Amnestys kommunundersökning och den kommunpolitiska

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

Uppföljning av arbetsmiljö 2014

Uppföljning av arbetsmiljö 2014 1(5) Diarienummer DN PS140035 Datum 2014-11-25 Fastställd i Driftnämnd Psykiatri 2014-12-xx Uppföljning av arbetsmiljö 2014 Bakgrund Inom Psykiatrin Halland bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete enligt

Läs mer

En presentation av. Sjöpolisen EN PRESENTATION AV SJÖPOLISEN

En presentation av. Sjöpolisen EN PRESENTATION AV SJÖPOLISEN En presentation av Sjöpolisen Verksamhet Sjöpolisenheten är en del av operativa avdelningen i Polismyndigheten i Stockholms län. Där igår även piketpolisen, rytteriet, hundenheten och tunnelbanepolisen.

Läs mer

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Rakel - nya polisradion Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Polisens införande av Rakel Rikspolisstyrelsen arbetar med införandet av nya radiosystemet Rakel inom hela

Läs mer

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-11-16 Dnr KS 2015/0336 Till Kommunstyrelsen Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Sammanfattning

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-09-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-09-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg 2014-09-17 Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-09-12

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet

Läs mer

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer