Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning dels att 2, 3 och 20 samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 20 a och 25 b, samt närmast före 20 a och 25 b nya rubriker av följande lydelse. 2 Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas. Län Kommuner Landsting Stockholms 19,03 10,05 Uppsala 19,63 9,45 Södermanlands 19,73 9,35 Östergötlands 19,10 9,98 Jönköpings 19,28 9,80 Kronobergs 20,16 8,92 Kalmar 20,77 8,31 Blekinge 19,24 9,84 Skåne 19,70 9,38 Hallands 19,48 9,60 Västra Götalands 19,84 9,24 Värmlands 20,45 8,63 Örebro 19,37 9,71 Västmanlands 20,07 9,01 Dalarnas 19,76 9,32 Gävleborgs 19,35 9,73 Västernorrlands 20,74 8,34 Jämtlands 20,52 8,56 Västerbottens 20,35 8,73 Norrbottens 20,23 8,85 För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner. 1

2 SFS 2007:1271 För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting. 3 Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas. Län Kommuner Landsting Stockholms 16,96 9,53 Uppsala 17,56 8,93 Södermanlands 17,66 8,83 Östergötlands 17,03 9,46 Jönköpings 17,21 9,28 Kronobergs 18,09 8,40 Kalmar 18,70 7,79 Blekinge 17,17 9,32 Skåne 17,63 8,86 Hallands 17,41 9,08 Västra Götalands 17,77 8,72 Värmlands 18,38 8,11 Örebro 17,30 9,19 Västmanlands 18,00 8,49 Dalarnas 17,69 8,80 Gävleborgs 17,28 9,21 Västernorrlands 18,67 7,82 Jämtlands 18,45 8,04 Västerbottens 18,28 8,21 Norrbottens 18,16 8,33 För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner. För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting. 20 En kommuns standardkostnad för bebyggelsestruktur beräknas som summan av de beräknade standardkostnaderna i 2004 års kostnadsutjämning för gator och vägar, uppvärmningskostnader samt administration, resor och räddningstjänst och av standardkostnaden för byggkostnader som anges i bilagan till denna förordning. Vid beräkningen av standardkostnaderna för gator och vägar samt administration, resor och räddningstjänst ska underlaget uppdateras enligt anvisningar i bilagan till denna förordning. 2 Löner 20 a En kommuns standardkostnad för löner beräknas utifrån ett löneindex som är baserat på medellönen för kommunanställda i angränsande kommuner, köpeskillingen för småhus i kommunen och förvärvsarbetsgraden i kommunen. För kommuner med ett värde på löneindex som överstiger 100 beräknas ett tillägg motsvarande hälften av produkten av den del av

3 löneindexet som överstiger 100 och en justerad lönekostnad. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen. En kommuns justerade lönekostnad beräknas på följande sätt. Kommunens standardkostnad för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, uppdelad på barn- och ungdomsvård och övrig individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg multipliceras med lönekostnadsandelen för respektive verksamhet, varefter produkterna summeras. Lönekostnadsandelen för vardera verksamheten anges i bilagan till denna förordning. SFS 2007:1271 Löner 25 b Ett landstings standardkostnad för löner beräknas utifrån ett löneindex som är baserat på lönerna i länets privata sektor och läkarnas faktiska lönenivå i landstinget. För landsting med ett värde på löneindex som överstiger 100 beräknas ett tillägg motsvarande hälften av produkten av den del av löneindexet som överstiger 100 och en justerad lönekostnad. Samtliga landsting får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen. Ett landstings justerade lönekostnad beräknas genom att landstingets standardkostnad för hälso- och sjukvård multipliceras med lönekostnadsandelen för verksamheten. Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård anges i bilagan till denna förordning. Denna förordning träder i kraft den 1 januari På regeringens vägnar MATS ODELL Lilian Wiklund (Finansdepartementet) 3

4 SFS 2007:1271 Bilaga 1 Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad Kommuner Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är: Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Förskoleklass och grundskola Förskoleklass 442 Grundskola Gymnasieskola Individ- och familjeomsorg Barn- och ungdomsvård Övrig individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Beloppen avser år Landsting Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är kronor per invånare. Beloppet avser år Delat huvudmannaskap Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är kronor per invånare. Beloppet avser år Nettoprisindex Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,5) och 2008 (2,0). Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur. 4 1 Senaste lydelse 2006:1291.

5 Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar. SFS 2007:1271 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Äldreomsorg Följande kommuner får ett tillägg på fem procent till den enligt 14 första, andra och tredje styckena beräknade kostnaden: Torsby, Malung-Sälen, Orsa, Vansbro, Älvdalen, Ånge, Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Överkalix och Övertorneå. Befolkningsförändringar Byggkostnader Standardkostnaden anges efter kommunens länstillhörighet med undantag för kommuner som ingår i Stor-Malmö och Stor-Göteborg. Län/region Belopp, kr per invånare Stockholms 105 Uppsala 21 Södermanlands 28 Östergötlands 70 Jönköpings 77 Kronobergs 93 Kalmar 89 Gotlands 115 Blekinge 118 Stor-Malmö 38 Övriga Skåne 8 Övriga Hallands 111 Stor-Göteborg 36 Övriga Västra Götalands 93 Värmlands 73 Örebro 12 Västmanlands 15 Dalarnas 41 Gävleborgs 28 Västernorrlands 52 Jämtlands 37 Västerbottens 102 Norrbottens 45 5

6 SFS 2007:1271 Till Stor-Malmö räknas Burlövs, Eslövs, Höörs, Kävlinge, Lomma, Lunds, Malmö, Skurups, Staffanstorps, Svedala, Trelleborgs och Vellinge kommuner. Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborgs, Härryda, Kungsbacka, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Mölndals, Partille, Stenungsunds, Tjörns och Öckerö kommuner. Administration, resor och räddningstjänst Standardkostnaden beräknas efter följande förutsättningar: Inv./km 2 Folkmängd Tätortsgrad Bidrag <6 < <0, <6 < ,6 0, < <0, < ,6 0, < <0, < ,6 0, <0, ,6 0,8 167 Löner Kommuner Löneindex = 100 x (( ,38468 x medellönen för kommunanställda i angränsande kommuner + 228,91897 x köpeskillingen för småhus i kommunen ,58829 x förvärvsarbetsgraden i kommunen) / genomsnittlig medellön i riket). Förvärvsarbetsgraden är andelen av befolkningen 16 år och äldre som är förvärvsarbetande. Beräkningen för löneindex har baserats på underlag från år Lönekostnadsandelen för var och en av följande verksamheter är: Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 0,81 Förskoleklass och grundskola 0,75 Gymnasieskola 0,68 Individ- och familjeomsorg Barn- och ungdomsvård 0,79 Övrig individ- och familjeomsorg 0,38 Äldreomsorg 0,81 6 Landsting Löneindex (löner efter sammanvägning för ålder och yrkesgrupper) = 100 x ((0,89 x ( ,19709 x medellön i privat sektor) + 0,11 x standardiserad läkarlön i landstinget) / genomsnittlig medellön i riket). Beräkningen för löneindex har baserats på underlag från år Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård är 0,72.

7 Hälso- och sjukvård Uppgifter om genomsnittliga kostnader för vårdtunga grupper och för den övriga befolkningen hämtas från Skåne läns landsting och avser år SFS 2007:1271 Kollektivtrafik 7

8 Thomson Förlag AB, tel Elanders, Vällingby 2007