Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb"

Transkript

1 Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Luleå Sportklubb bildades den 22 oktober 1915 i centrala Luleå på Lundgrens café där stadshuset numera är beläget. Luleå Sportklubb har genom åren varit en plantskola för unga fotbollsspelare vår inriktning är att fortsätta på den vägen. Våra mål och riktlinjer är en del i våran strävan att vara tydliga vad vi vill från föreningen men också ett stöd för dig som ledare, förälder och dig som spelare. Föreningsstyrelsen Luleå Sportklubb

2 2) Blå Tråden Luleå Sportklubb aktiverar ca 300 flickor och pojkar i åldrarna 7 år och uppåt i regelbunden fotbollsträning. I seriespel deltar vi med lag allt från femmanna, sjumanna till elvamanna lag i distriktsserier förutom de allra yngsta lagen som möter andra lokala klubbar i sammandrag. Detta innebär att våra lag spelar oerhört många matcher i seriespel och cuper under en säsong. Föreningen erbjuder våra ledare att delta i de utbildningar som anordnas av Norrbottens Fotbollförbund, 100 ledare på idiell basis ser till att vi kan bedriva denna stora verksamhet. Bra ledare är en grundförutsättning för hög kvalitet i verksamheten, därför skall ledare i vår förening erbjudas en så bra utbildning som möjligt och stödjas av föreningen. Nya ledare och föräldrar skall erbjudas en introduktion om föreningens mål och arbetssätt under första veckan i maj. Genom fotbolls verksamheten vill vi bidra till ungdomarnas fysiska och sociala utveckling kamratskap, rent spel, hälsa, att göra sitt bästa i med som motgång och få en bra självkänsla av värderingar som står för Luleå Sportklubbs andan. Luleå Sportklubb ska verka för en bra ungdomsmiljö på Hertsön där våra ungdomar företräder Luleå Sportklubbs andan. För att vår stora ungdomsverksamhet skall bli effektiv och kunna fostra egna produkter till våra representationslag krävs det mål och riktlinjer för vår ungdomsfotboll, till detta har vi bland annat Blå Tråden som vårt rättesnöre. Luleå Sportklubb Blå Tråden utgår från vår ungdomspolicy och från SVFF riktlinjer, mål och riktlinjer för svensk ungdomsfotboll, i ett häfte som heter fotbollens spel och lär, här ges tydliga signaler om att det viktigaste är att erbjuda alla barn och ungdomar möjlighet att delta i fotbolls rörelsen.

3 3) Blå Tråden Målsättning, organisation, alkohol och drogpolicy Vi verkar för en lagsport som bygger på en stark kamratskap och lägger en stabil grund för social fostran. Ungdomsfotbollen skall vara basen för föreningens rekrytering av spelare och ledare. Föreningen skall eftersträva en verksamhet som håller en hög kvalité att så många som möjligt vill spela fotboll i Luleå Sportklubb. Luleå Sportklubb respekterar vi alla oavsett etnisk bakgrund. Vi får aldrig glömma att det viktigaste med fotboll är att ha roligt. Vi ser mycket allvarligt på droger och alkohol och därför finns våran policy i alla lags menyer samt på kansliets sida. Organisation Huvudstyrelsen består av 5 st ledamöter och 4 st suppleanter. Ungdomssektionen (Unga Viljor) består av 6 st ledamöter. Styrelsens informationskanaler till lagen är hemsidan och lagfacken på kansliet och via E-post. Varje lag skall ha minst 3 st ledare som är ansvariga för åldersgruppen / laget. Naturligtvis kan laget ha fler vuxna som hjälper till som lagledare eller administratörer.

4 4) Blå Tråden LEDARE Utbildning För att vi skall kunna upprätthålla en hög kvalité på utbildningen av våra ungdomar krävs det att varje ledare som verkar i Luleå Sportklubb erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Dessa utbildningar bekostas av föreningen. Utbildningarna leds och administreras av Norrbottens Fotbollförbund. För varje åldersgrupp finns det definierade minimikrav på den utbildningsnivå som tränare och övriga ledare verksamma i ungdoms och seniorfotbollen skall erhålla. (se nedan) Varje höst efter avslutad säsong genomför Unga Viljor en utvärdering av säsongen tillsammans med varje lag. Under våren har vi en kickoff träff med alla ungdomsledare. För att erhålla en så bra kvalité som möjligt på träning och match ansvarar ledarna för att planera säsongen för sin åldersgrupp enligt nedan. Årsplanering: Grovplanering över material behov, antal lag, cuper för det kommande Året. ( Årsplaneringen skall lämnas till kansliet senast Februari ) Månadsplanering: Ett kalendarium över den kommande månadens aktiviteter för att spelare och föräldrar skall kunna planera sin tid. Veckoplanering: Detta är en detaljerad planering av de träningspass som skall genomföras. Utbildningsnivå för Luleå Sportklubbs tränare Åldersgrupp Utbildningsnivå tränare Utbildningsnivå övriga Ledare 7 8 år Avspark 1 dgr Avspark ( ej krav önskemål ) 9 10 år Avspark / B1 Avspark ( ej krav önskemål ) år B år B år A1, A2 och A3

5 5) Blå Tråden LEDARE Ansvar och riktlinjer Ledare i Luleå Sportklubb ungdomslag skall arbeta för att alla som vill spela fotboll skall kunna göra detta med de bästa förutsättningarna. Vi ska värna om gemenskapen, kamratandan och ge ungdomarna en positiv syn på sina medmänniskor och i alla lägen vara goda förebilder. För att lyckas med detta är det viktigt att varje ledare agerar enligt följande riktlinjer. Aldrig glömma att det viktigaste med fotboll är att det ska vara roligt. Vid alla aktiviteter vara först på plats och lämna sist. Att på ett positivt sätt uppmuntra och motivera sin spelare under träning och match. Alltid eftersträva bra relationer med domare och motståndare. ( ALDRIG kritisera eller skylla på domaren). Att bära Luleå Sportklubbs profilkläder vid tillfällen då man representerar föreningen. Var lojal mot föreningen. Ställa upp på de arrangemang som föreningen anordnar. Fortbilda och utveckla sig själv enligt föreningens utbildnings krav. Skapa bra föräldrakontakter. Att komma väl förberedd, vara rättvis i alla lägen. Utveckla en god kamratanda. Motverka mobbing. Hantering av skadeärende Spelare som är medlemmar ( har betalt medlemsavgift ) i Luleå Sportklubb är försäkrade i Folksams idrottsförsäkring. Om en spelare råkar ut för en allvarlig skada är det viktigt att den anmäls som idrottsskada. Det finns en speciell skadeanmälan som skall fyllas i och skickas till Folksam tillsammans med läkarintyg, kvitton på behandlingar och andra utgifter man haft på grund av skadan. Ersättningsnivån är numera låg och täcker inte ens de utgifter man haft för skadan, det är ändå viktigt att skadan registreras utifall att spelaren senare får men av skadan. Kontakta kansliet för att få en blankett för skadeanmälan.

6 6) Blå Tråden LEDARE Administartion Nyrekryterade ledare skall informeras om innehållet i Blå Tråden samt Luleå Sportklubbs organisation och mål finns på Luleå Sportklubbs hemsida. Informationen inom ungdomslagen sköts framförallt via E-post och hemsidan Varje lag har postfack i klubbhuset där kansliet lämnar post och övrig information. Ledaren är ansvarig för att närvarokort förs och kommer in till kansliet när så erfodras. ( närvarokorten finns att hämta på kansliet). Adresslista för respektive lag upprättas av ansvarig ledare och skall därefter lämnas till kansliet för registrering. Varje lag skall erhålla 2 st nycklar till kansliet som kvitteras av styrelsen. Spelare som inte betalt medlems och aktivitetsavgift, är inte försäkrad och får inte deltaga i matcher och träningar. Materialhantering Utgifter för material ( matchkläder, träningsvästar, fotbollar etc) är de största kostnaderna som vi har i föreningen. Materialet måste vårdas på ett sådant sätt att går att använda i flera säsonger. Dessutom är det viktigt att hela matchstället ( matchtröjor ) återlämnas efter säsongens slut, så att ställen förblir intakta. Det är inte acceptabelt att matchtröjor försvinner. Spelare som inte återlämnar matchtröjorna kommer att debiteras 500:-/tröja från lagkontot. Inför varje ny säsong skall det upprättas en förteckning över det material som respektive lag tar ut. Material förteckningen kvitteras av ansvarig för laget. Material som lämnas ut under säsongen skall registreras på ny material förteckning och kvitteras av ledare. Allt material hantering och utlämning sköts från kansliet. Efter säsongen slut skall materialet återlämnas ( till kansliet ) och stämmas av mot de upprättade materialförteckningarna. Alla som är ledare och tränare inom Luleå Sportklubb kan kvittera ut en klubboverall ( max 4 ledare/lag ) Nya lag kan kvittera ut följande material på kansliet: Boll till varje spelare Västar Koner Medicin väska Matchtröjor ( ej shorts, strumpa ) finns att köpa på kansliet Målvakts utrustning till reducerat pris

7 7) Blå Tråden LEDARE Aktiviteter Ledare ansvarar för planering av träningstider, träningsmatcher, seriespel och cuper. Fördelning av match och träningstider på Hertsö IP görs en gång på våren och en gång innan sommaruppehållet för hösten. Detta görs tillsammans med övriga ungdomslag, Unga Viljor ( ungdomssektionen ) och administreras från kansliet. Domaransvarig Info Domare till ungdomsmatcher ansvarar Magnus Lindberg för detta gäller ej från och med Licensåldern från 15 år då domare tillsätts av domarzonledaren från Norrbottens Fotbollsförbund se mer på Serier och Cuper Alla anmälningar till cuper och serier sker via kansliet. Ej via enskilda kontakter. Ekonomi för laget Alla lagjobb och övrig försäljning ( typ sponsring ) skall rapporteras och godkännas av styrelsen innan genomförande. Inga egna lagoveraller får inköpas eller beställas utan styrelsens godkännande. Vi ska använda de modeller som gäller i klubben för tillfället.

8 8) Blå Tråden TRÄNING Försök få en positiv reaktion på träning. Träningen skall handla om att utveckla, uppfostra och utbilda våra spelare. Vi skall planera och arbeta på lång sikt för att nå bra resultat. Stor vikt skall läggas vid att spelarna också utvecklas socialt och hur de uppträder mot varandra i olika situationer samt även om en enskild spelare avsevärt förbättrar någon färdighet. Vi lägger också stor vikt vid att barnen/ungdomarna har en positiv utveckling i sina studier. Studierna får aldrig ställas i motsats till fotbolls utövningen. Lägg vikten vid en allsidig träning. Tonvikten skall läggas på en allsidig träning i alla ålders kategorier. I de yngre åldrarna är all rörelse nyttig, speciellt om den som utövar har roligt, i dessa åldrar kan vi leka in många av spelets baskunskaper. Barn som sysslar med fler idrotter än fotboll skall inte hindras till detta utan tvärtom uppmuntras. Ledaren skall hjälpa barnet att samordna de olika träningarna och matcherna så att det är möjligt att utöva både fotboll och annan idrott. På sikt utvecklas rörelserna och framför allt spelsinnet genom att barnen gör olika saker och detta innebär även att de blir bättre fotbolls spelare. Proportioner mellan träning och match. Matcherna fungerar som en utvärdering av det spelaren har lärt sig under träning. Antalet tränings och matchtillfällen varierar beroende på spelarens ålder. Vi måste ge spelaren en chans att återhämta sig fysiks och psykiskt mellan matcherna. Antalet träningar bör var minst dubbelt så många som antalet matcher. Sträva efter att alltid ha minst två träningar mellan matcherna från 10 års åldern. Betona inte vikten att vinna ungdomsträningen. Oavsett om laget vinner eller förlorar skall vi följa vår utbildningsplan och inte lägga på ungdomarna en högre ambitionsnivå än vad som rekommenderat i utbildningsplanen. Givetvis skall vi ha som mål att vinna våra matcher men ambitionerna att nå bra resultat får inte bli för stora. Vi måste uppskatta en god insats eller prestation, även om vårt lag förlorat. Träning vintertid. Vi uppmuntrar till träning även vintertid, speciellt för barn som inte har en annan idrott. Under vintertid är det möjligt att slå ihop flera lag för gemensam träning inomhus för att erhålla större träningsgrupper. Material finns att tillgå från kansliet ex. löp-stegar, häckar med mera.

9 9) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL 7-8 ÅR Träning Allmänt Det viktigaste är att ha roligt med en fotboll under lekfulla former och att lära sig fungera i grupp. Utbildningsplan Utomhusträning en gång i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vintern för de som ej har någon vinteridrott, när tillgångar till hallar så finns. Teknik Löpa med boll. Stanna bollen. Vända med bollen. Sparka till bollen, passa till med spelare. Lekar alltid med en boll. Allmän teknikträning. Smålags spel ( 4 mot 4 eller 3 mot 3 ) alla rör bollen Anfallsspel All träning är anfallsinriktad. Försvarsspel I denna ålder tränar vi inte försvarsspel. Hur Mycket lekar och stafetter med boll. Övningar i smågrupper så alla får mycket bollkontakt. Unika kö övningar

10 10) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL 9 10 ÅR Träning Allmänt Fortfarande skall lek och glädjen med en fotboll sättas i centrum. Vi skall ha en allsidig träning där vi också jobbar med våra svaga sidor som fotbollspelare. De grundläggande reglerna skall gås igenom och förevisas. Lär sig passa tider, ringa ledare om man ej kan komma på träning och match. Utbildningsplan Utomhus träning två gånger i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vintern för de som ej har någon vinteridrott, när tillgång till hallar finns. Teknik Finter, passningsfint och skottfint. Bollkontroll. Skott, bredsida och vristskott. Smålags spel. Passningsspel med båda fötterna. Bollmottagning med båda fötterna. Nicka stillastående. Inkast. Samtliga spelare rekommenderas att provspela och träna på alla positioner inklusive målvakt. Anfallsspel Passningsskugga- att göra sig spelbar. Försvarsspel I denna ålder tränar vi inte försvarsspel. Hur Isolerad teknikträning. 2 och 2 eller i små grupper. Smålags spel. Lekar och stafetter med boll Viktigt att börja prata i spelet.

11 11) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Träning Allmänt I denna ålder skall spelarens tekniska färdigheter förbättras ytterligare samt att vi skall få spelaren att tänka fotboll på rätt sätt. Teknikträningen skall fortfarande ha högsta prioritet. Passa tider. Utbildningsplan Utomhusträning två ibland till tre gånger i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vintern för de som ej har vintersport, när tillgång till hall finnes. Teknik Finter- utöka antalet finter med till exempel kroppsfint och överstegs fint. Driva bollen i hög fart med riktningsförändring. Skott nu även i fart och volley. Passningsspel med båda fötterna lägg till längre vristpassningar och med utsidan. Bollmottagning även med lår och bröst. Nicka med precision och kraft. Vändning olika typer av vändningar. Löp skolning. Anfallsspel Passningsskugga. Spelavstånd, spelbredd och speldjup. Väggspel. Försvarsspel Försvarssida. Markering. Hur Isolerad teknikträning Spelövningar. Smålags spel Spelmoment. Speciell målvakts träning.

12 12) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR TRÄNING Allmänt Här utökas tempot på träningar och matcher och ställer därmed krav på spelarens inställning och intresse att förbättra sig som fotbollspelare. Spelarens kreativitet skall särskilt utvecklas. Spelaren skall på ett bra sätt skolas in i 11-manna fotbollen. Truppen bör bestå av minst spelare. De skall få utbildning på olika platser i laget, men med inriktning på specialisering. Spelarna skall lära sig de vanligaste fotbolls termerna. Utbildningsplan Utomhusträning 2 3 pass i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vinterhalvåret, när tillgång till hallar finnes. Livsföring med allsidig kost goda matvanor samt rejält med sömn. Teknik Repetering av tidigare moment. Nu med högre krav på kvalité, tempo och användning av båda fötterna, löp skolning. Crossbollar viktigt med bra precision och tillslag på boll vid längre passningar. Finter träna in ytterligare några finter. Nicka nu med upp hopp, både anfalls och försvarsnickar. Anfallsspel Fortsätt utveckla grundförutsättningarna spelbredd, spelavstånd och speldjup. Tillbakaspel understöd. Spel på markerad spelare. Vända spelet v-löpningar. Överlämning överlappning. Inlägg, fasta situationer. Försvarsspel Försvarssida och markering skall fungera utan problem. Press, understöd. Täckning, överflyttning. Zonmarkering, man - man markering. Övrigt Förbränningsträning med boll. ( konditionsträning ) Snabbhetsträning med och utan boll.

13 Hur Isolerad teknikträning, individuellt och i smågrupp. Smålagsspel. Spelövningar Spelmomentsövningar. Helplansspel. Spel med tillslagsbegränsning. Speciell målvaktsträning.

14 13) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Träning Allmänt Utbildningsplan Samma som år. Talangträning med seniorlag ev. match. Teoripass med spelsystem och fotbollstermer. Cuper Lilla VM och DM.

15 14) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL 7 9 ÅR Matcher Samtliga lag skall spela 5-mannafotboll. Alla ska få spela lika mycket under förutsättning att man är med och tränar. Resultaten spelar ingen roll, skall ses som träning. Prova på olika platser i laget. Stora individuella friheter i spelet. Kort och enkel genomgång inför match. Råd och uppmuntran skall ges i positiv anda. Minst en träning mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor skall vara i gott skick. Matchvärd skall finnas.

16 15) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Matcher Samtliga lag skall spela 7-mannafotboll. Hur man mer änn ett lag skall det delas upp i 2 st jämna lag. Alla får vara med och spela under förutsättning att man är med och tränar. Resultaten spelar mindre roll, skall ses som extra träning. Prova på olika platser i laget. Stora individuella frihet i spelet. Kort och enkel genomgång före match. Råd och uppmuntran skall ges i positiv anda. Två träningar mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor i gott skick. Matchvärd skall finnas.

17 16) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Matcher Laget spelar 11-mannafotboll med fria byten, Ledarna disponerar sitt material, dock skall spelarna i truppen matchas på ett vettigt sätt. Alla som tränar får vara med och spela. Spelarna skall få känna sig för i en viss position. Få spelarna att förstå vikten att spela för laget, men självklart uppmuntra individuella prestationer och beslut. Taktisk genomgång som innehåller laguppställning, utgångspositioner samt enkel vägledning. Spelarna skall uppmuntras till att under match våga använda sig av moment som vi jobbat med under träningarna. Råd och uppmuntran skall alltid ges i positiv anda. Minst två träningar mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor i gott skick.

18 17) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Matcher Laget spelar 11-mannafotboll med fria byten. Ledarna disponerar sitt material. Dock skall spelarna i truppen matchas på ett vettigt sätt. De som tränar mest skall h mer spelträning än de som tränar mindre. Spelarna skall få känna sig för i en viss position. Få spelarna att förstå vikten att spela för laget, men självklart uppmuntra individuella prestationer och beslut. Taktisk genomgång som innehåller laguppställning, utgångspositioner samt enkel vägledning. Spelarna skall uppmuntras till att under match våga använda sig av moment som jobbat med under träningarna. Råd och uppmuntran skall alltid ges i positiv anda. Minst två träningar mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor i gott skick.

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Den blå tråden Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Innehåll SYFTE/BESKRIVNING 2 ORGANISATION 3 EKONOMI 3 SPELREGLER 5 TRÄNINGSMOMENT 6 LAGUTTAGNING 15 NIVÅGRUPPERING/UPPFLYTTNING 16 UTBILDNING 17 SENIORVERKSAMHET

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html LEDARHANDBOK 1 Välkommen, Introduktion till SIF Fotboll 2 En Guide för dig som börjar som ledare i år 3 Vett och Etikett, Sila Snacket 4 Saltismodellen 5 Vad är Toppning och Nivåindelning 6 Policys inom

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Ledaren Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Tränarens/ledarens roll En ideell idrottsförening är en av de finaste sociala verksamheter som finns om vi bedriver den

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 11-manna 14-15 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy LANDVETTER IS Mål Inriktning Policy Innehåll 1. Landvetter Idrottssällskap lite historik 1 2. Målsättning 2 3. Inriktning 3 4. Hur vi når målsättning och inriktning 4 5. Klubbprofil Vad förväntar vi ledare

Läs mer

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14 LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION Rev. 2008-04-14 Varför en ledarinstruktion? Jo för att vi inom Börje SK:s Ungdomsfotbollssektion ska kunna agera på ett gemensamt och ur klubbens synvinkel

Läs mer

sponsrar pärmen LEDARE

sponsrar pärmen LEDARE sponsrar pärmen LEDARE REGISTER 2013-05-01 1 Förord 2 Policy Se Dokument/ Policy 3 Träning Träningsplanering (Här kan du även spara noteringar om egna övningar och tips från andra.) 4 Match Spelarregister

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten Föreningsguiden Verksamhetsplan Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy Policy för Sociala medier Riktlinjer ungdomsverksamheten 3 Verksamhetsplan - Verksamhetsidé - Kärnvärden - Vision - Målformuleringar

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA

UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA MODO HOCKEY OCH KULTUREN MODO Hockey är en av de föreningar i Sverige som verkligen förknippas med hockeykultur. Det är förstås något vi är väldigt stolta över

Läs mer