Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb"

Transkript

1 Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Luleå Sportklubb bildades den 22 oktober 1915 i centrala Luleå på Lundgrens café där stadshuset numera är beläget. Luleå Sportklubb har genom åren varit en plantskola för unga fotbollsspelare vår inriktning är att fortsätta på den vägen. Våra mål och riktlinjer är en del i våran strävan att vara tydliga vad vi vill från föreningen men också ett stöd för dig som ledare, förälder och dig som spelare. Föreningsstyrelsen Luleå Sportklubb

2 2) Blå Tråden Luleå Sportklubb aktiverar ca 300 flickor och pojkar i åldrarna 7 år och uppåt i regelbunden fotbollsträning. I seriespel deltar vi med lag allt från femmanna, sjumanna till elvamanna lag i distriktsserier förutom de allra yngsta lagen som möter andra lokala klubbar i sammandrag. Detta innebär att våra lag spelar oerhört många matcher i seriespel och cuper under en säsong. Föreningen erbjuder våra ledare att delta i de utbildningar som anordnas av Norrbottens Fotbollförbund, 100 ledare på idiell basis ser till att vi kan bedriva denna stora verksamhet. Bra ledare är en grundförutsättning för hög kvalitet i verksamheten, därför skall ledare i vår förening erbjudas en så bra utbildning som möjligt och stödjas av föreningen. Nya ledare och föräldrar skall erbjudas en introduktion om föreningens mål och arbetssätt under första veckan i maj. Genom fotbolls verksamheten vill vi bidra till ungdomarnas fysiska och sociala utveckling kamratskap, rent spel, hälsa, att göra sitt bästa i med som motgång och få en bra självkänsla av värderingar som står för Luleå Sportklubbs andan. Luleå Sportklubb ska verka för en bra ungdomsmiljö på Hertsön där våra ungdomar företräder Luleå Sportklubbs andan. För att vår stora ungdomsverksamhet skall bli effektiv och kunna fostra egna produkter till våra representationslag krävs det mål och riktlinjer för vår ungdomsfotboll, till detta har vi bland annat Blå Tråden som vårt rättesnöre. Luleå Sportklubb Blå Tråden utgår från vår ungdomspolicy och från SVFF riktlinjer, mål och riktlinjer för svensk ungdomsfotboll, i ett häfte som heter fotbollens spel och lär, här ges tydliga signaler om att det viktigaste är att erbjuda alla barn och ungdomar möjlighet att delta i fotbolls rörelsen.

3 3) Blå Tråden Målsättning, organisation, alkohol och drogpolicy Vi verkar för en lagsport som bygger på en stark kamratskap och lägger en stabil grund för social fostran. Ungdomsfotbollen skall vara basen för föreningens rekrytering av spelare och ledare. Föreningen skall eftersträva en verksamhet som håller en hög kvalité att så många som möjligt vill spela fotboll i Luleå Sportklubb. Luleå Sportklubb respekterar vi alla oavsett etnisk bakgrund. Vi får aldrig glömma att det viktigaste med fotboll är att ha roligt. Vi ser mycket allvarligt på droger och alkohol och därför finns våran policy i alla lags menyer samt på kansliets sida. Organisation Huvudstyrelsen består av 5 st ledamöter och 4 st suppleanter. Ungdomssektionen (Unga Viljor) består av 6 st ledamöter. Styrelsens informationskanaler till lagen är hemsidan och lagfacken på kansliet och via E-post. Varje lag skall ha minst 3 st ledare som är ansvariga för åldersgruppen / laget. Naturligtvis kan laget ha fler vuxna som hjälper till som lagledare eller administratörer.

4 4) Blå Tråden LEDARE Utbildning För att vi skall kunna upprätthålla en hög kvalité på utbildningen av våra ungdomar krävs det att varje ledare som verkar i Luleå Sportklubb erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Dessa utbildningar bekostas av föreningen. Utbildningarna leds och administreras av Norrbottens Fotbollförbund. För varje åldersgrupp finns det definierade minimikrav på den utbildningsnivå som tränare och övriga ledare verksamma i ungdoms och seniorfotbollen skall erhålla. (se nedan) Varje höst efter avslutad säsong genomför Unga Viljor en utvärdering av säsongen tillsammans med varje lag. Under våren har vi en kickoff träff med alla ungdomsledare. För att erhålla en så bra kvalité som möjligt på träning och match ansvarar ledarna för att planera säsongen för sin åldersgrupp enligt nedan. Årsplanering: Grovplanering över material behov, antal lag, cuper för det kommande Året. ( Årsplaneringen skall lämnas till kansliet senast Februari ) Månadsplanering: Ett kalendarium över den kommande månadens aktiviteter för att spelare och föräldrar skall kunna planera sin tid. Veckoplanering: Detta är en detaljerad planering av de träningspass som skall genomföras. Utbildningsnivå för Luleå Sportklubbs tränare Åldersgrupp Utbildningsnivå tränare Utbildningsnivå övriga Ledare 7 8 år Avspark 1 dgr Avspark ( ej krav önskemål ) 9 10 år Avspark / B1 Avspark ( ej krav önskemål ) år B år B år A1, A2 och A3

5 5) Blå Tråden LEDARE Ansvar och riktlinjer Ledare i Luleå Sportklubb ungdomslag skall arbeta för att alla som vill spela fotboll skall kunna göra detta med de bästa förutsättningarna. Vi ska värna om gemenskapen, kamratandan och ge ungdomarna en positiv syn på sina medmänniskor och i alla lägen vara goda förebilder. För att lyckas med detta är det viktigt att varje ledare agerar enligt följande riktlinjer. Aldrig glömma att det viktigaste med fotboll är att det ska vara roligt. Vid alla aktiviteter vara först på plats och lämna sist. Att på ett positivt sätt uppmuntra och motivera sin spelare under träning och match. Alltid eftersträva bra relationer med domare och motståndare. ( ALDRIG kritisera eller skylla på domaren). Att bära Luleå Sportklubbs profilkläder vid tillfällen då man representerar föreningen. Var lojal mot föreningen. Ställa upp på de arrangemang som föreningen anordnar. Fortbilda och utveckla sig själv enligt föreningens utbildnings krav. Skapa bra föräldrakontakter. Att komma väl förberedd, vara rättvis i alla lägen. Utveckla en god kamratanda. Motverka mobbing. Hantering av skadeärende Spelare som är medlemmar ( har betalt medlemsavgift ) i Luleå Sportklubb är försäkrade i Folksams idrottsförsäkring. Om en spelare råkar ut för en allvarlig skada är det viktigt att den anmäls som idrottsskada. Det finns en speciell skadeanmälan som skall fyllas i och skickas till Folksam tillsammans med läkarintyg, kvitton på behandlingar och andra utgifter man haft på grund av skadan. Ersättningsnivån är numera låg och täcker inte ens de utgifter man haft för skadan, det är ändå viktigt att skadan registreras utifall att spelaren senare får men av skadan. Kontakta kansliet för att få en blankett för skadeanmälan.

6 6) Blå Tråden LEDARE Administartion Nyrekryterade ledare skall informeras om innehållet i Blå Tråden samt Luleå Sportklubbs organisation och mål finns på Luleå Sportklubbs hemsida. Informationen inom ungdomslagen sköts framförallt via E-post och hemsidan Varje lag har postfack i klubbhuset där kansliet lämnar post och övrig information. Ledaren är ansvarig för att närvarokort förs och kommer in till kansliet när så erfodras. ( närvarokorten finns att hämta på kansliet). Adresslista för respektive lag upprättas av ansvarig ledare och skall därefter lämnas till kansliet för registrering. Varje lag skall erhålla 2 st nycklar till kansliet som kvitteras av styrelsen. Spelare som inte betalt medlems och aktivitetsavgift, är inte försäkrad och får inte deltaga i matcher och träningar. Materialhantering Utgifter för material ( matchkläder, träningsvästar, fotbollar etc) är de största kostnaderna som vi har i föreningen. Materialet måste vårdas på ett sådant sätt att går att använda i flera säsonger. Dessutom är det viktigt att hela matchstället ( matchtröjor ) återlämnas efter säsongens slut, så att ställen förblir intakta. Det är inte acceptabelt att matchtröjor försvinner. Spelare som inte återlämnar matchtröjorna kommer att debiteras 500:-/tröja från lagkontot. Inför varje ny säsong skall det upprättas en förteckning över det material som respektive lag tar ut. Material förteckningen kvitteras av ansvarig för laget. Material som lämnas ut under säsongen skall registreras på ny material förteckning och kvitteras av ledare. Allt material hantering och utlämning sköts från kansliet. Efter säsongen slut skall materialet återlämnas ( till kansliet ) och stämmas av mot de upprättade materialförteckningarna. Alla som är ledare och tränare inom Luleå Sportklubb kan kvittera ut en klubboverall ( max 4 ledare/lag ) Nya lag kan kvittera ut följande material på kansliet: Boll till varje spelare Västar Koner Medicin väska Matchtröjor ( ej shorts, strumpa ) finns att köpa på kansliet Målvakts utrustning till reducerat pris

7 7) Blå Tråden LEDARE Aktiviteter Ledare ansvarar för planering av träningstider, träningsmatcher, seriespel och cuper. Fördelning av match och träningstider på Hertsö IP görs en gång på våren och en gång innan sommaruppehållet för hösten. Detta görs tillsammans med övriga ungdomslag, Unga Viljor ( ungdomssektionen ) och administreras från kansliet. Domaransvarig Info Domare till ungdomsmatcher ansvarar Magnus Lindberg för detta gäller ej från och med Licensåldern från 15 år då domare tillsätts av domarzonledaren från Norrbottens Fotbollsförbund se mer på Serier och Cuper Alla anmälningar till cuper och serier sker via kansliet. Ej via enskilda kontakter. Ekonomi för laget Alla lagjobb och övrig försäljning ( typ sponsring ) skall rapporteras och godkännas av styrelsen innan genomförande. Inga egna lagoveraller får inköpas eller beställas utan styrelsens godkännande. Vi ska använda de modeller som gäller i klubben för tillfället.

8 8) Blå Tråden TRÄNING Försök få en positiv reaktion på träning. Träningen skall handla om att utveckla, uppfostra och utbilda våra spelare. Vi skall planera och arbeta på lång sikt för att nå bra resultat. Stor vikt skall läggas vid att spelarna också utvecklas socialt och hur de uppträder mot varandra i olika situationer samt även om en enskild spelare avsevärt förbättrar någon färdighet. Vi lägger också stor vikt vid att barnen/ungdomarna har en positiv utveckling i sina studier. Studierna får aldrig ställas i motsats till fotbolls utövningen. Lägg vikten vid en allsidig träning. Tonvikten skall läggas på en allsidig träning i alla ålders kategorier. I de yngre åldrarna är all rörelse nyttig, speciellt om den som utövar har roligt, i dessa åldrar kan vi leka in många av spelets baskunskaper. Barn som sysslar med fler idrotter än fotboll skall inte hindras till detta utan tvärtom uppmuntras. Ledaren skall hjälpa barnet att samordna de olika träningarna och matcherna så att det är möjligt att utöva både fotboll och annan idrott. På sikt utvecklas rörelserna och framför allt spelsinnet genom att barnen gör olika saker och detta innebär även att de blir bättre fotbolls spelare. Proportioner mellan träning och match. Matcherna fungerar som en utvärdering av det spelaren har lärt sig under träning. Antalet tränings och matchtillfällen varierar beroende på spelarens ålder. Vi måste ge spelaren en chans att återhämta sig fysiks och psykiskt mellan matcherna. Antalet träningar bör var minst dubbelt så många som antalet matcher. Sträva efter att alltid ha minst två träningar mellan matcherna från 10 års åldern. Betona inte vikten att vinna ungdomsträningen. Oavsett om laget vinner eller förlorar skall vi följa vår utbildningsplan och inte lägga på ungdomarna en högre ambitionsnivå än vad som rekommenderat i utbildningsplanen. Givetvis skall vi ha som mål att vinna våra matcher men ambitionerna att nå bra resultat får inte bli för stora. Vi måste uppskatta en god insats eller prestation, även om vårt lag förlorat. Träning vintertid. Vi uppmuntrar till träning även vintertid, speciellt för barn som inte har en annan idrott. Under vintertid är det möjligt att slå ihop flera lag för gemensam träning inomhus för att erhålla större träningsgrupper. Material finns att tillgå från kansliet ex. löp-stegar, häckar med mera.

9 9) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL 7-8 ÅR Träning Allmänt Det viktigaste är att ha roligt med en fotboll under lekfulla former och att lära sig fungera i grupp. Utbildningsplan Utomhusträning en gång i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vintern för de som ej har någon vinteridrott, när tillgångar till hallar så finns. Teknik Löpa med boll. Stanna bollen. Vända med bollen. Sparka till bollen, passa till med spelare. Lekar alltid med en boll. Allmän teknikträning. Smålags spel ( 4 mot 4 eller 3 mot 3 ) alla rör bollen Anfallsspel All träning är anfallsinriktad. Försvarsspel I denna ålder tränar vi inte försvarsspel. Hur Mycket lekar och stafetter med boll. Övningar i smågrupper så alla får mycket bollkontakt. Unika kö övningar

10 10) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL 9 10 ÅR Träning Allmänt Fortfarande skall lek och glädjen med en fotboll sättas i centrum. Vi skall ha en allsidig träning där vi också jobbar med våra svaga sidor som fotbollspelare. De grundläggande reglerna skall gås igenom och förevisas. Lär sig passa tider, ringa ledare om man ej kan komma på träning och match. Utbildningsplan Utomhus träning två gånger i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vintern för de som ej har någon vinteridrott, när tillgång till hallar finns. Teknik Finter, passningsfint och skottfint. Bollkontroll. Skott, bredsida och vristskott. Smålags spel. Passningsspel med båda fötterna. Bollmottagning med båda fötterna. Nicka stillastående. Inkast. Samtliga spelare rekommenderas att provspela och träna på alla positioner inklusive målvakt. Anfallsspel Passningsskugga- att göra sig spelbar. Försvarsspel I denna ålder tränar vi inte försvarsspel. Hur Isolerad teknikträning. 2 och 2 eller i små grupper. Smålags spel. Lekar och stafetter med boll Viktigt att börja prata i spelet.

11 11) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Träning Allmänt I denna ålder skall spelarens tekniska färdigheter förbättras ytterligare samt att vi skall få spelaren att tänka fotboll på rätt sätt. Teknikträningen skall fortfarande ha högsta prioritet. Passa tider. Utbildningsplan Utomhusträning två ibland till tre gånger i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vintern för de som ej har vintersport, när tillgång till hall finnes. Teknik Finter- utöka antalet finter med till exempel kroppsfint och överstegs fint. Driva bollen i hög fart med riktningsförändring. Skott nu även i fart och volley. Passningsspel med båda fötterna lägg till längre vristpassningar och med utsidan. Bollmottagning även med lår och bröst. Nicka med precision och kraft. Vändning olika typer av vändningar. Löp skolning. Anfallsspel Passningsskugga. Spelavstånd, spelbredd och speldjup. Väggspel. Försvarsspel Försvarssida. Markering. Hur Isolerad teknikträning Spelövningar. Smålags spel Spelmoment. Speciell målvakts träning.

12 12) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR TRÄNING Allmänt Här utökas tempot på träningar och matcher och ställer därmed krav på spelarens inställning och intresse att förbättra sig som fotbollspelare. Spelarens kreativitet skall särskilt utvecklas. Spelaren skall på ett bra sätt skolas in i 11-manna fotbollen. Truppen bör bestå av minst spelare. De skall få utbildning på olika platser i laget, men med inriktning på specialisering. Spelarna skall lära sig de vanligaste fotbolls termerna. Utbildningsplan Utomhusträning 2 3 pass i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vinterhalvåret, när tillgång till hallar finnes. Livsföring med allsidig kost goda matvanor samt rejält med sömn. Teknik Repetering av tidigare moment. Nu med högre krav på kvalité, tempo och användning av båda fötterna, löp skolning. Crossbollar viktigt med bra precision och tillslag på boll vid längre passningar. Finter träna in ytterligare några finter. Nicka nu med upp hopp, både anfalls och försvarsnickar. Anfallsspel Fortsätt utveckla grundförutsättningarna spelbredd, spelavstånd och speldjup. Tillbakaspel understöd. Spel på markerad spelare. Vända spelet v-löpningar. Överlämning överlappning. Inlägg, fasta situationer. Försvarsspel Försvarssida och markering skall fungera utan problem. Press, understöd. Täckning, överflyttning. Zonmarkering, man - man markering. Övrigt Förbränningsträning med boll. ( konditionsträning ) Snabbhetsträning med och utan boll.

13 Hur Isolerad teknikträning, individuellt och i smågrupp. Smålagsspel. Spelövningar Spelmomentsövningar. Helplansspel. Spel med tillslagsbegränsning. Speciell målvaktsträning.

14 13) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Träning Allmänt Utbildningsplan Samma som år. Talangträning med seniorlag ev. match. Teoripass med spelsystem och fotbollstermer. Cuper Lilla VM och DM.

15 14) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL 7 9 ÅR Matcher Samtliga lag skall spela 5-mannafotboll. Alla ska få spela lika mycket under förutsättning att man är med och tränar. Resultaten spelar ingen roll, skall ses som träning. Prova på olika platser i laget. Stora individuella friheter i spelet. Kort och enkel genomgång inför match. Råd och uppmuntran skall ges i positiv anda. Minst en träning mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor skall vara i gott skick. Matchvärd skall finnas.

16 15) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Matcher Samtliga lag skall spela 7-mannafotboll. Hur man mer änn ett lag skall det delas upp i 2 st jämna lag. Alla får vara med och spela under förutsättning att man är med och tränar. Resultaten spelar mindre roll, skall ses som extra träning. Prova på olika platser i laget. Stora individuella frihet i spelet. Kort och enkel genomgång före match. Råd och uppmuntran skall ges i positiv anda. Två träningar mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor i gott skick. Matchvärd skall finnas.

17 16) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Matcher Laget spelar 11-mannafotboll med fria byten, Ledarna disponerar sitt material, dock skall spelarna i truppen matchas på ett vettigt sätt. Alla som tränar får vara med och spela. Spelarna skall få känna sig för i en viss position. Få spelarna att förstå vikten att spela för laget, men självklart uppmuntra individuella prestationer och beslut. Taktisk genomgång som innehåller laguppställning, utgångspositioner samt enkel vägledning. Spelarna skall uppmuntras till att under match våga använda sig av moment som vi jobbat med under träningarna. Råd och uppmuntran skall alltid ges i positiv anda. Minst två träningar mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor i gott skick.

18 17) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Matcher Laget spelar 11-mannafotboll med fria byten. Ledarna disponerar sitt material. Dock skall spelarna i truppen matchas på ett vettigt sätt. De som tränar mest skall h mer spelträning än de som tränar mindre. Spelarna skall få känna sig för i en viss position. Få spelarna att förstå vikten att spela för laget, men självklart uppmuntra individuella prestationer och beslut. Taktisk genomgång som innehåller laguppställning, utgångspositioner samt enkel vägledning. Spelarna skall uppmuntras till att under match våga använda sig av moment som jobbat med under träningarna. Råd och uppmuntran skall alltid ges i positiv anda. Minst två träningar mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor i gott skick.

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0 Blå Tråden Ungdomsfotbollen Blå Tråden 2012. Ver 2.0 1 Barn- och ungdomsverksamheten inom Rengsjö Sportklubb är mycket viktig och att den sköts på rätt sätt är lika viktigt. Därför har klubben tagit fram

Läs mer

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden Riktlinjer för Slöinge GoiF:s Ungdoms fotboll den Vita tråden INLEDNING Slöinge Gymnastik & Idrottsförenings ungdomsfotboll aktiverar pojkar o flickor i regelbunden fotbollsträning. Ungdomarna är uppdelade

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning s.2 Verksamhetsidé s.3 Ledare och spelare s.4 Föräldramedverkan s.5 6-8 år s.6 9-10 år s.8 11-12 år s.10 13-14 år s.12 15-18

Läs mer

Från bredsida till cykelspark i krysset!

Från bredsida till cykelspark i krysset! Från bredsida till cykelspark i krysset! Riktlinjer för verksamheten inom Madesjö IF s ungdoms- och juniorfotboll. Sammanställt av Stefan Andersson Ålder 7-10 år Lek och lustbetonade övningar. Barnen ska

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN Reviderad 20070201 Det här vill vi i TFF:s ungdomssektion Att skapa vi-känsla inom Tingsryds FF. Att ge barnen en social och fysisk träning.

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 3, 2012 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN... 5 2. MÅL OCH VISIONER...

Läs mer

Spelar och ledarutbildningsplan

Spelar och ledarutbildningsplan Röda Tråden i 1 Spelar och ledarutbildningsplan Framtagen för att vi som ledare/instruktörer i Håbo FF skall ha ett stöd i vår planering av träningar och matcher samt hur föreningen vill att vi skall uppträda

Läs mer

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN ANTAGNA 2011 1 Inledning... 4 2 Målsättning, policy och talangutveckling... 5 2.1 Målsättning... 5 2.2 Drogpolicy... 6 2.3 Policy om rasism, mobbning

Läs mer

Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1

Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1 Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1 V.2010.04a Inledning Den övergripande målsättningen med våra spelarutbildningsplan är att den skall vara ett levande

Läs mer

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN FOTBOLLSKOLAN ---------------------- SENIORFOTBOLL 1 INLEDNING Den övergripande målsättningen med vår verksamhetsplan är att den skall vara ett levande dokument som

Läs mer

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFK:s Röda Tråden Riktlinjer för ungdomsverksamheten i Södertälje FK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅLSÄTTNING MED VERKSAMHETEN... 4 DROGPOLICY... 5 LAGET... 6 SPELARPOLICY...

Läs mer

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005 Träningskompendium 2005 Inledning...2 5 - mannafotboll...2 8 års lag...2 9 års lag...2 7 - mannafotboll...3 10 års lag...3 11 års lag...4 12 års lag...4 11 - mannafotboll...5 13 års lag...5 14 års lag...5

Läs mer

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL Rev. 061009/ol Rev.011013/ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL INRIKTNING Allmänt Policyn är till för att hjälpa och stödja tränarna i sin verksamhet samt att säkerställa att klubbens värderingar efterlevs.

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi Mål för UIFKs ungdomsverksamhet Huvudmål Att utveckla och utbilda varje individ i fotboll för att ge möjlighet till en berikad hobby och ett fotbollsspelande under längre tid. En bred och utåtriktad verksamhet

Läs mer

ungdomsfotboll Den röda tråden Den röda tråden

ungdomsfotboll Den röda tråden Den röda tråden ungdomsfotboll 1 Huvudmålen med Bjärreds IF s ungdomsfotboll Att träna och spela i Bjärreds IF skall vara ROLIGT. Teknik och spelförståelse är nyckelord Utbilda spelare utifrån deras egna förutsättningar

Läs mer

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Uppdaterad: 2009-06-26 Tore Johnsson Innehållsförteckning Spelarutbildningsplan för ungdomsfotbollen i Rosvik IK 1/17 Träningsmetodik (alla åldrar)...2

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll Blåvita tråden Barn & ungdomsplan Överkalix IF Fotboll Målsättning med Överkalix IF: s fotbollsverksamhet: Att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbollsspel. Att fostra spelarna till ansvarskännande

Läs mer

LIF-Ungdom. Policy - träningsinriktning. Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen

LIF-Ungdom. Policy - träningsinriktning. Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen LIF-Ungdom spelarutbildning Policy - träningsinriktning Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen Hur många tränare är vi? Hur många träningspass? Vad ska vi träna på? Varför? Hur? Vilka instruktionspunkter

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet 1 Tanken är - Att skapa ett fotbollsintresse för dom yngsta - Att detta intresse ska hålla i så länge som möjligt Verksamhet Söderköpings IK vill genom detta - Skapa en grogrund för föreningens framtid,

Läs mer

TIF Mallen för Tanums IF Fotboll Ungdomssektion Framtagen av Föreningens ungdomsledare & Ungdomssektionen

TIF Mallen för Tanums IF Fotboll Ungdomssektion Framtagen av Föreningens ungdomsledare & Ungdomssektionen TIF Mallen för Tanums IF Fotboll Ungdomssektion Framtagen av Föreningens ungdomsledare & Ungdomssektionen Sidan 1 av 12 Innehåll Sida Inledning 3 Varför ska vi ha en TIF Mall. TIF Ungdomsfotbolls målsättning

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion 2011 DenBlåtråden AnnebergsIF:sUngdomssektion DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsif:sungdomssektionspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF:sUngdomssektion

Läs mer

Utbildningsplan Fotboll. Unbyns IF. Rev:

Utbildningsplan Fotboll. Unbyns IF. Rev: Utbildningsplan Fotboll Unbyns IF Rev: 000228 Inledning Denna spelarutbildningsplan är framtagen för Unbyns IF och avser koppla samman fotbollsutbildningen i olika åldrar mot ett gemensamt mål. Alla verksamma

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK 6-8 s Morömodellen 2014 6-8 Träningen ska genomsyras av lek och kärlek till bollen, allt ska vara roligt. Det är viktigt att lära barnen tycka om fotboll. Alla ska spela lika mycket och på olika platser

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé: att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna.

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna. Spelidé. Vi vill att FBK:s 11- mannafotboll ska innehålla en bra mix mellan glädje, ambition och social gemenskap. På planen ska varje lag inom FBK uppmuntras till att finna samarbeten, sträva efter individuell

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH LEDARPOLICY EIK F98

MÅLSÄTTNING OCH LEDARPOLICY EIK F98 MÅLSÄTTNING OCH LEDARPOLICY EIK F98 Övergripande målsättning EIK F-98 s målsättningen skall vara: Erbjuda alla intresserade tjejer möjlighet att träna och spela fotboll Betona det roliga med fotboll Ge

Läs mer

RIKTLINJER ÅBY IF BLÅ TRÅDEN. Åby IF:s Spelarutbildningsplan

RIKTLINJER ÅBY IF BLÅ TRÅDEN. Åby IF:s Spelarutbildningsplan RIKTLINJER ÅBY IF BLÅ TRÅDEN Åby IF:s Spelarutbildningsplan Utarbetad av Åby IF:s fotbollsgrupp och ledare. Fastställd av Åby IF:s styrelse 2014-03-20 1 RIKTILINJER FÖR ÅBY IF:S LEDARE En rekommendation

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Föräldramöte P

Föräldramöte P Föräldramöte P-06 2016-04-10 Agenda Inledning Närvarolista Protokoll skrivs inte separat utan blir denna presentation med komplettering i rött. Roller Föreningens hemsida med lagsida för Pojkar 06 Matcher/cuper

Läs mer

Lagträff Spånga IS Fotboll. P01 Bas

Lagträff Spånga IS Fotboll. P01 Bas Lagträff Spånga IS Fotboll P01 Bas Vad ska vi prata om? 1. Presentera oss för varandra 2. SvFF och Spångamodellen 3. Lag och lagindelning 4. Spelsystem spelidé färdigheter 5. Träningsupplägg som stöder

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Skegrie BK ska vara det självklara valet av fotbollsklubb för byn med omnejds invånare. Fotbollen bygger på att våra barn och ungdomar ska

Läs mer

Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll

Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll Hittarps IK är en kamratförening som vill att verksamheten ska genomsyras av våra ledord kamratskap, kul och kvalitet. Vi arbetar efter ambitionen att utveckla

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

År 6 9 Kanalskolan. Rev 2015-01-12

År 6 9 Kanalskolan. Rev 2015-01-12 År 6 9 Kanalskolan Rev 2015-01-12 Målsättning Eleverna skall få individuell och allsidig utbildning i teknik samt i anfalls- och försvarsspel. Elevernas bollkänsla och spelförståelse skall utvecklas. Åk.

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Sammanfattning om lagets möte

Sammanfattning om lagets möte Sammanfattning om lagets möte Välkommen till fotbolls-säsong 2017! I torsdags samlades laget för att diskutera viktiga saker angående planeringen om den kommande säsongen och lagets funktion. Karin, Athan,

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF

SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF Åldern 5-6 år Allmänt Ett huvudbegrepp att tänka på i verksamheten för 5-6 åringar är: LEK. Leken spelar en stor roll för den självbestämmande motivationen. Det betyder

Läs mer

Välkommen till IK Arvika fotboll!

Välkommen till IK Arvika fotboll! Välkommen till IK Arvika fotboll! Detta dokument skall ligga till grund för IK Arvika Fotbolls utbildningsfilosofi och är en del av vår klubbpolicy. Vårt mål är att alla ledare, spelare och föräldrar skall

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF

Den Blå tråden. Annebergs IF 2013 DenBlåtråden AnnebergsIF DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsifspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Innehåll Vårmålsättning...3 Grundstenarförattuppnåmålsättningen...3

Läs mer

Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers

Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers Handlingsplan IBK Vöikers I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IBK Vöikers riktlinjer för

Läs mer

Arbetsmaterial. Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen

Arbetsmaterial. Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen Arbetsmaterial Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen i Syfte Denna utbildningsplan är tänkt att ha som vägledning för nya ledare i klubben. Den distribueras till föräldrar åt de barn som är

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Vision Ungdomar i Tenhults IF verksamhet skall erbjudas möjlighet till en sådan utveckling sportsligt och socialt att de har möjlighet att konkurrera med de

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Utbildningsplan 2010 för barn och ungdomsfotbollen i

Utbildningsplan 2010 för barn och ungdomsfotbollen i Utbildningsplan 2010 för barn och ungdomsfotbollen i Syfte Denna utbildningsplan är en vägledning för ledare i klubben. Den finns tillgänglig för föräldrar och barn som är medlemmar i föreningen. I Rävåsens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN I SÄLEN/SÖRSJÖN/LIMA

UTBILDNINGSPLAN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN I SÄLEN/SÖRSJÖN/LIMA UTBILDNINGSPLAN FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN I SÄLEN/SÖRSJÖN/LIMA Inledning Sälen/Sörsjön/Lima är artistnamnet för ett samarbete i fotbollen mellan föreningarna Sälens IF och Lima IF. Sälens IF står för medlemsskapet

Läs mer

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL-

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL- ÖIF MALLEN 2011 -UNGDOMSFOTBOLL- INLEDNING ÖIF-mallen är en riktlinje som ska verka som stöd för ledare i ÖIF och deras utvecklingsarbete med fotbollsungdomar i åldrarna 6-18 år. En viktig del i föreningens

Läs mer

Falköpings FK:s. verksamhetsidé

Falköpings FK:s. verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Falköpings FK:s verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är: Alla som vill spela fotboll är välkomna till FFK. Vår verksamhet skall bedrivas i en positiv anda och ett gott kamratskap.

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

Riktlinjer Barn - Ungdom

Riktlinjer Barn - Ungdom Barnfotboll 6 9 år Översikt träning Teknik: Anfallsspel: Försvarsspel: Fys.träning: 3 veckors perioder med samma tema. 3 veckor med samma tema. Innehåll se riktlinjer åldrar. Inget försvarsspel tränas.

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Krav på ledare Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Komma väl förberedd till träningar, matcher och andra arrangemang. Skriva kiosk-, sekretariats- och körlista Utveckla våra spelare

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer

Stenkullen GoIK. Fotbollstermer Fotbollstermer Allmänna fotbollstermer Anfallsspelare När det egna laget har bollen är samtliga spelare anfallsspelare. Försvarsspelare När det egna laget försvarar är samtliga spelare försvarsspelare.

Läs mer

Tegs SK s vision är att vara en av Umeå`s ledande fotbollsföreningar.

Tegs SK s vision är att vara en av Umeå`s ledande fotbollsföreningar. Tegs SK s vision är att vara en av Umeå`s ledande fotbollsföreningar. Tegs SK kombinerar ungdoms och seniorfotboll så att alla fotbollsintresserade pojkar i Umeåregionen kan spela fotboll på en nivå som

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Råås Lilla Blå. Rikt linjer och löften. från R åå IF:s ungdomsverksamhet. Råås Lilla Blå 1

Råås Lilla Blå. Rikt linjer och löften. från R åå IF:s ungdomsverksamhet.  Råås Lilla Blå 1 Råås Lilla Blå Rikt linjer och löften från R åå IF:s ungdomsverksamhet www.raaif.se Råås Lilla Blå 1 Råås Lilla Blå Riktlinjer och löften från Råå IF:s ungdomsverksamhet Råå IF anno 1921 - en anrik förening

Läs mer

MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEDALA IDROTTSFÖRENING Uppdaterad: Godkänd av: Styrelsen

MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEDALA IDROTTSFÖRENING Uppdaterad: Godkänd av: Styrelsen 2012-03-09 Blå Tråden Sidan 1/15 MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEDALA IDROTTSFÖRENING 2017-2021 2012-03-09 Blå Tråden Sidan 2/15 Ingress Denna verksamhetsplan kallad Blå Tråden syftar till att tydliggöra

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 9-mannafotboll Bohusfotbollen fotboll för alla BFF 2015 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela, lek och

Läs mer

BSK. Spelarutbildningsidé. från Små till Stora BSK LIRARE

BSK. Spelarutbildningsidé. från Små till Stora BSK LIRARE BSK Spelarutbildningsidé från Små till Stora BSK LIRARE BSK:s Mål BSK skall erbjuda alla pojkar och flickor möjlighet att träna och spela fotboll från 6 år, med start i BSK:s fotbollsskola. Vi vill fostra

Läs mer

Allmänt. Gruppindelningar. Åldersgrupp 5-6 år

Allmänt. Gruppindelningar. Åldersgrupp 5-6 år Allmänt Verksamheten skall bedrivas så att ett stort socialt ansvarstagande balanseras mot ett elittänkande. Från och med sju års ålder individanpassas och nivågrupperas träningar efter behov. Från och

Läs mer

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor.

Andra våg är de spelare som intagit position bakom (djup) de främre anfallspelarna vid ett avslutsförsök, ofta vid inlägg och hörnor. Fotbollstermer Att tala samma språk Vi rekommenderar att dina spelare börjar lära sig fotbollstermer och symboler när de är 10 12 år. Tänk på att inte ta allt på en gång utan koncentrera er på grundförutsättningar

Läs mer

Tränarhandbok Tränarhandboken. Till dig som tränar barn och ungdom i fotboll

Tränarhandbok Tränarhandboken. Till dig som tränar barn och ungdom i fotboll Tränarhandbok 2013 Till dig som tränar barn och ungdom i fotboll Enhörna IF Friluftsgården, 151 50 Enhörna eif@tyfonmail.se Telefon 08-550 445 64 Innehållsförteckning Verksamhetsidé Värdegrund Utvärdering

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden

IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden Skapad hösten 2013 av IS Halmias ungdomssektion Ver 0.3 2014-01-07 1 Innehållsförteckning 3. Fakta IS Halmia 4. IS Halmias verksamhetsidé 5. Föreningens målbild 6.

Läs mer

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN Studieplan Malmö 2001-02-14 SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN STUDIEPLAN MÅLSÄTTNING Det här är Skånes Fotbollförbunds syfte och målsättning med fotbollsgymnasierna:

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

5 6 år. 7-8 år. Få information varför man gör de olika övningarna

5 6 år. 7-8 år. Få information varför man gör de olika övningarna 5 6 år Målsättningen med denna åldersgrupp är att det skall vara mycket teknikträning på ett leksamt sätt. Betoning på att bli vän med bollen, övningar med mycket bollkontakt. Införa begreppet uppvärmning.

Läs mer

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll.

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Grundläggande förståelse för SvFF spelarutbildningsplan genom teori och praktik

Läs mer

Välkommen till FRÖSÖ IF FOTBOLL

Välkommen till FRÖSÖ IF FOTBOLL Välkommen till FRÖSÖ IF FOTBOLL Kansliet finner du på Fritzhemsgatan 92 där du under dagtid 8.00-16.00 träffar våra konsulenter. Tel: 063-128859, Fax: 063-128858 E-post: frosoif@frosoif.org, hemsida: www.frosoif.se

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy. Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike

Barn- och ungdomspolicy. Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike Barn- och ungdomspolicy Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike Innehåll 1 Respektera alla s 2 2 Verksamhetens mål s 2 3 GIF Nikes övergripande spelidé s 3 4 Ungdomsverksamhetens struktur s

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Lek och Lär fotboll. med Hammarby IF FF knatteverksamhet 5-7 år. Ledord: Kul och Utvecklande

UTBILDNINGSPLAN Lek och Lär fotboll. med Hammarby IF FF knatteverksamhet 5-7 år. Ledord: Kul och Utvecklande UTBILDNINGSPLAN 2015 Lek och Lär fotboll med Hammarby IF FF knatteverksamhet 5-7 år 1 Förord Inledning: Hammarby IF FF har för avsikt att utveckla samtliga fotbollsspelande ungdomar både fotbollsmässigt

Läs mer

Barnfotboll Fotbollsglädje

Barnfotboll Fotbollsglädje Barnfotboll Fotbollsglädje Att vara Fotbollsförälder Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se Bra att tänka på och viktigt att veta om barn: Barn lär

Läs mer

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Bildad 1997-01-01 Ledare Föreningens ledare är det viktigaste verktyget för utvecklingen av föreningens fotbollsverksamhet. För att fotbollsverksamheten ska leda

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

SÖRMLANDSMODELLEN SPELARUTBILDNING

SÖRMLANDSMODELLEN SPELARUTBILDNING SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND SÖRMLANDSMODELLEN SPELARUTBILDNING Teknik-, spelförståelse-, fysik- och mental träning för spelare 7-19 år: Teknik Är hur spelaren hanterar bollen. De inom fotbollen förekommande

Läs mer

Utbildningsplan. för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år

Utbildningsplan. för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år Utbildningsplan för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år TRÄNARENS ANSVAR Vi vill att ni, våra tränare, är väl förberedda när ni kommer till träningen. Vi förväntar oss att ansvarig tränare

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 9 mot

Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 9 mot Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 9 mot 9 2017 Bohusfotbollen fotboll för alla BFF 2017 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela, lek och lär

Läs mer