Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb"

Transkript

1 Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Luleå Sportklubb bildades den 22 oktober 1915 i centrala Luleå på Lundgrens café där stadshuset numera är beläget. Luleå Sportklubb har genom åren varit en plantskola för unga fotbollsspelare vår inriktning är att fortsätta på den vägen. Våra mål och riktlinjer är en del i våran strävan att vara tydliga vad vi vill från föreningen men också ett stöd för dig som ledare, förälder och dig som spelare. Föreningsstyrelsen Luleå Sportklubb

2 2) Blå Tråden Luleå Sportklubb aktiverar ca 300 flickor och pojkar i åldrarna 7 år och uppåt i regelbunden fotbollsträning. I seriespel deltar vi med lag allt från femmanna, sjumanna till elvamanna lag i distriktsserier förutom de allra yngsta lagen som möter andra lokala klubbar i sammandrag. Detta innebär att våra lag spelar oerhört många matcher i seriespel och cuper under en säsong. Föreningen erbjuder våra ledare att delta i de utbildningar som anordnas av Norrbottens Fotbollförbund, 100 ledare på idiell basis ser till att vi kan bedriva denna stora verksamhet. Bra ledare är en grundförutsättning för hög kvalitet i verksamheten, därför skall ledare i vår förening erbjudas en så bra utbildning som möjligt och stödjas av föreningen. Nya ledare och föräldrar skall erbjudas en introduktion om föreningens mål och arbetssätt under första veckan i maj. Genom fotbolls verksamheten vill vi bidra till ungdomarnas fysiska och sociala utveckling kamratskap, rent spel, hälsa, att göra sitt bästa i med som motgång och få en bra självkänsla av värderingar som står för Luleå Sportklubbs andan. Luleå Sportklubb ska verka för en bra ungdomsmiljö på Hertsön där våra ungdomar företräder Luleå Sportklubbs andan. För att vår stora ungdomsverksamhet skall bli effektiv och kunna fostra egna produkter till våra representationslag krävs det mål och riktlinjer för vår ungdomsfotboll, till detta har vi bland annat Blå Tråden som vårt rättesnöre. Luleå Sportklubb Blå Tråden utgår från vår ungdomspolicy och från SVFF riktlinjer, mål och riktlinjer för svensk ungdomsfotboll, i ett häfte som heter fotbollens spel och lär, här ges tydliga signaler om att det viktigaste är att erbjuda alla barn och ungdomar möjlighet att delta i fotbolls rörelsen.

3 3) Blå Tråden Målsättning, organisation, alkohol och drogpolicy Vi verkar för en lagsport som bygger på en stark kamratskap och lägger en stabil grund för social fostran. Ungdomsfotbollen skall vara basen för föreningens rekrytering av spelare och ledare. Föreningen skall eftersträva en verksamhet som håller en hög kvalité att så många som möjligt vill spela fotboll i Luleå Sportklubb. Luleå Sportklubb respekterar vi alla oavsett etnisk bakgrund. Vi får aldrig glömma att det viktigaste med fotboll är att ha roligt. Vi ser mycket allvarligt på droger och alkohol och därför finns våran policy i alla lags menyer samt på kansliets sida. Organisation Huvudstyrelsen består av 5 st ledamöter och 4 st suppleanter. Ungdomssektionen (Unga Viljor) består av 6 st ledamöter. Styrelsens informationskanaler till lagen är hemsidan och lagfacken på kansliet och via E-post. Varje lag skall ha minst 3 st ledare som är ansvariga för åldersgruppen / laget. Naturligtvis kan laget ha fler vuxna som hjälper till som lagledare eller administratörer.

4 4) Blå Tråden LEDARE Utbildning För att vi skall kunna upprätthålla en hög kvalité på utbildningen av våra ungdomar krävs det att varje ledare som verkar i Luleå Sportklubb erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Dessa utbildningar bekostas av föreningen. Utbildningarna leds och administreras av Norrbottens Fotbollförbund. För varje åldersgrupp finns det definierade minimikrav på den utbildningsnivå som tränare och övriga ledare verksamma i ungdoms och seniorfotbollen skall erhålla. (se nedan) Varje höst efter avslutad säsong genomför Unga Viljor en utvärdering av säsongen tillsammans med varje lag. Under våren har vi en kickoff träff med alla ungdomsledare. För att erhålla en så bra kvalité som möjligt på träning och match ansvarar ledarna för att planera säsongen för sin åldersgrupp enligt nedan. Årsplanering: Grovplanering över material behov, antal lag, cuper för det kommande Året. ( Årsplaneringen skall lämnas till kansliet senast Februari ) Månadsplanering: Ett kalendarium över den kommande månadens aktiviteter för att spelare och föräldrar skall kunna planera sin tid. Veckoplanering: Detta är en detaljerad planering av de träningspass som skall genomföras. Utbildningsnivå för Luleå Sportklubbs tränare Åldersgrupp Utbildningsnivå tränare Utbildningsnivå övriga Ledare 7 8 år Avspark 1 dgr Avspark ( ej krav önskemål ) 9 10 år Avspark / B1 Avspark ( ej krav önskemål ) år B år B år A1, A2 och A3

5 5) Blå Tråden LEDARE Ansvar och riktlinjer Ledare i Luleå Sportklubb ungdomslag skall arbeta för att alla som vill spela fotboll skall kunna göra detta med de bästa förutsättningarna. Vi ska värna om gemenskapen, kamratandan och ge ungdomarna en positiv syn på sina medmänniskor och i alla lägen vara goda förebilder. För att lyckas med detta är det viktigt att varje ledare agerar enligt följande riktlinjer. Aldrig glömma att det viktigaste med fotboll är att det ska vara roligt. Vid alla aktiviteter vara först på plats och lämna sist. Att på ett positivt sätt uppmuntra och motivera sin spelare under träning och match. Alltid eftersträva bra relationer med domare och motståndare. ( ALDRIG kritisera eller skylla på domaren). Att bära Luleå Sportklubbs profilkläder vid tillfällen då man representerar föreningen. Var lojal mot föreningen. Ställa upp på de arrangemang som föreningen anordnar. Fortbilda och utveckla sig själv enligt föreningens utbildnings krav. Skapa bra föräldrakontakter. Att komma väl förberedd, vara rättvis i alla lägen. Utveckla en god kamratanda. Motverka mobbing. Hantering av skadeärende Spelare som är medlemmar ( har betalt medlemsavgift ) i Luleå Sportklubb är försäkrade i Folksams idrottsförsäkring. Om en spelare råkar ut för en allvarlig skada är det viktigt att den anmäls som idrottsskada. Det finns en speciell skadeanmälan som skall fyllas i och skickas till Folksam tillsammans med läkarintyg, kvitton på behandlingar och andra utgifter man haft på grund av skadan. Ersättningsnivån är numera låg och täcker inte ens de utgifter man haft för skadan, det är ändå viktigt att skadan registreras utifall att spelaren senare får men av skadan. Kontakta kansliet för att få en blankett för skadeanmälan.

6 6) Blå Tråden LEDARE Administartion Nyrekryterade ledare skall informeras om innehållet i Blå Tråden samt Luleå Sportklubbs organisation och mål finns på Luleå Sportklubbs hemsida. Informationen inom ungdomslagen sköts framförallt via E-post och hemsidan Varje lag har postfack i klubbhuset där kansliet lämnar post och övrig information. Ledaren är ansvarig för att närvarokort förs och kommer in till kansliet när så erfodras. ( närvarokorten finns att hämta på kansliet). Adresslista för respektive lag upprättas av ansvarig ledare och skall därefter lämnas till kansliet för registrering. Varje lag skall erhålla 2 st nycklar till kansliet som kvitteras av styrelsen. Spelare som inte betalt medlems och aktivitetsavgift, är inte försäkrad och får inte deltaga i matcher och träningar. Materialhantering Utgifter för material ( matchkläder, träningsvästar, fotbollar etc) är de största kostnaderna som vi har i föreningen. Materialet måste vårdas på ett sådant sätt att går att använda i flera säsonger. Dessutom är det viktigt att hela matchstället ( matchtröjor ) återlämnas efter säsongens slut, så att ställen förblir intakta. Det är inte acceptabelt att matchtröjor försvinner. Spelare som inte återlämnar matchtröjorna kommer att debiteras 500:-/tröja från lagkontot. Inför varje ny säsong skall det upprättas en förteckning över det material som respektive lag tar ut. Material förteckningen kvitteras av ansvarig för laget. Material som lämnas ut under säsongen skall registreras på ny material förteckning och kvitteras av ledare. Allt material hantering och utlämning sköts från kansliet. Efter säsongen slut skall materialet återlämnas ( till kansliet ) och stämmas av mot de upprättade materialförteckningarna. Alla som är ledare och tränare inom Luleå Sportklubb kan kvittera ut en klubboverall ( max 4 ledare/lag ) Nya lag kan kvittera ut följande material på kansliet: Boll till varje spelare Västar Koner Medicin väska Matchtröjor ( ej shorts, strumpa ) finns att köpa på kansliet Målvakts utrustning till reducerat pris

7 7) Blå Tråden LEDARE Aktiviteter Ledare ansvarar för planering av träningstider, träningsmatcher, seriespel och cuper. Fördelning av match och träningstider på Hertsö IP görs en gång på våren och en gång innan sommaruppehållet för hösten. Detta görs tillsammans med övriga ungdomslag, Unga Viljor ( ungdomssektionen ) och administreras från kansliet. Domaransvarig Info Domare till ungdomsmatcher ansvarar Magnus Lindberg för detta gäller ej från och med Licensåldern från 15 år då domare tillsätts av domarzonledaren från Norrbottens Fotbollsförbund se mer på Serier och Cuper Alla anmälningar till cuper och serier sker via kansliet. Ej via enskilda kontakter. Ekonomi för laget Alla lagjobb och övrig försäljning ( typ sponsring ) skall rapporteras och godkännas av styrelsen innan genomförande. Inga egna lagoveraller får inköpas eller beställas utan styrelsens godkännande. Vi ska använda de modeller som gäller i klubben för tillfället.

8 8) Blå Tråden TRÄNING Försök få en positiv reaktion på träning. Träningen skall handla om att utveckla, uppfostra och utbilda våra spelare. Vi skall planera och arbeta på lång sikt för att nå bra resultat. Stor vikt skall läggas vid att spelarna också utvecklas socialt och hur de uppträder mot varandra i olika situationer samt även om en enskild spelare avsevärt förbättrar någon färdighet. Vi lägger också stor vikt vid att barnen/ungdomarna har en positiv utveckling i sina studier. Studierna får aldrig ställas i motsats till fotbolls utövningen. Lägg vikten vid en allsidig träning. Tonvikten skall läggas på en allsidig träning i alla ålders kategorier. I de yngre åldrarna är all rörelse nyttig, speciellt om den som utövar har roligt, i dessa åldrar kan vi leka in många av spelets baskunskaper. Barn som sysslar med fler idrotter än fotboll skall inte hindras till detta utan tvärtom uppmuntras. Ledaren skall hjälpa barnet att samordna de olika träningarna och matcherna så att det är möjligt att utöva både fotboll och annan idrott. På sikt utvecklas rörelserna och framför allt spelsinnet genom att barnen gör olika saker och detta innebär även att de blir bättre fotbolls spelare. Proportioner mellan träning och match. Matcherna fungerar som en utvärdering av det spelaren har lärt sig under träning. Antalet tränings och matchtillfällen varierar beroende på spelarens ålder. Vi måste ge spelaren en chans att återhämta sig fysiks och psykiskt mellan matcherna. Antalet träningar bör var minst dubbelt så många som antalet matcher. Sträva efter att alltid ha minst två träningar mellan matcherna från 10 års åldern. Betona inte vikten att vinna ungdomsträningen. Oavsett om laget vinner eller förlorar skall vi följa vår utbildningsplan och inte lägga på ungdomarna en högre ambitionsnivå än vad som rekommenderat i utbildningsplanen. Givetvis skall vi ha som mål att vinna våra matcher men ambitionerna att nå bra resultat får inte bli för stora. Vi måste uppskatta en god insats eller prestation, även om vårt lag förlorat. Träning vintertid. Vi uppmuntrar till träning även vintertid, speciellt för barn som inte har en annan idrott. Under vintertid är det möjligt att slå ihop flera lag för gemensam träning inomhus för att erhålla större träningsgrupper. Material finns att tillgå från kansliet ex. löp-stegar, häckar med mera.

9 9) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL 7-8 ÅR Träning Allmänt Det viktigaste är att ha roligt med en fotboll under lekfulla former och att lära sig fungera i grupp. Utbildningsplan Utomhusträning en gång i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vintern för de som ej har någon vinteridrott, när tillgångar till hallar så finns. Teknik Löpa med boll. Stanna bollen. Vända med bollen. Sparka till bollen, passa till med spelare. Lekar alltid med en boll. Allmän teknikträning. Smålags spel ( 4 mot 4 eller 3 mot 3 ) alla rör bollen Anfallsspel All träning är anfallsinriktad. Försvarsspel I denna ålder tränar vi inte försvarsspel. Hur Mycket lekar och stafetter med boll. Övningar i smågrupper så alla får mycket bollkontakt. Unika kö övningar

10 10) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL 9 10 ÅR Träning Allmänt Fortfarande skall lek och glädjen med en fotboll sättas i centrum. Vi skall ha en allsidig träning där vi också jobbar med våra svaga sidor som fotbollspelare. De grundläggande reglerna skall gås igenom och förevisas. Lär sig passa tider, ringa ledare om man ej kan komma på träning och match. Utbildningsplan Utomhus träning två gånger i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vintern för de som ej har någon vinteridrott, när tillgång till hallar finns. Teknik Finter, passningsfint och skottfint. Bollkontroll. Skott, bredsida och vristskott. Smålags spel. Passningsspel med båda fötterna. Bollmottagning med båda fötterna. Nicka stillastående. Inkast. Samtliga spelare rekommenderas att provspela och träna på alla positioner inklusive målvakt. Anfallsspel Passningsskugga- att göra sig spelbar. Försvarsspel I denna ålder tränar vi inte försvarsspel. Hur Isolerad teknikträning. 2 och 2 eller i små grupper. Smålags spel. Lekar och stafetter med boll Viktigt att börja prata i spelet.

11 11) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Träning Allmänt I denna ålder skall spelarens tekniska färdigheter förbättras ytterligare samt att vi skall få spelaren att tänka fotboll på rätt sätt. Teknikträningen skall fortfarande ha högsta prioritet. Passa tider. Utbildningsplan Utomhusträning två ibland till tre gånger i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vintern för de som ej har vintersport, när tillgång till hall finnes. Teknik Finter- utöka antalet finter med till exempel kroppsfint och överstegs fint. Driva bollen i hög fart med riktningsförändring. Skott nu även i fart och volley. Passningsspel med båda fötterna lägg till längre vristpassningar och med utsidan. Bollmottagning även med lår och bröst. Nicka med precision och kraft. Vändning olika typer av vändningar. Löp skolning. Anfallsspel Passningsskugga. Spelavstånd, spelbredd och speldjup. Väggspel. Försvarsspel Försvarssida. Markering. Hur Isolerad teknikträning Spelövningar. Smålags spel Spelmoment. Speciell målvakts träning.

12 12) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR TRÄNING Allmänt Här utökas tempot på träningar och matcher och ställer därmed krav på spelarens inställning och intresse att förbättra sig som fotbollspelare. Spelarens kreativitet skall särskilt utvecklas. Spelaren skall på ett bra sätt skolas in i 11-manna fotbollen. Truppen bör bestå av minst spelare. De skall få utbildning på olika platser i laget, men med inriktning på specialisering. Spelarna skall lära sig de vanligaste fotbolls termerna. Utbildningsplan Utomhusträning 2 3 pass i veckan. Inomhusträning en gång i veckan på vinterhalvåret, när tillgång till hallar finnes. Livsföring med allsidig kost goda matvanor samt rejält med sömn. Teknik Repetering av tidigare moment. Nu med högre krav på kvalité, tempo och användning av båda fötterna, löp skolning. Crossbollar viktigt med bra precision och tillslag på boll vid längre passningar. Finter träna in ytterligare några finter. Nicka nu med upp hopp, både anfalls och försvarsnickar. Anfallsspel Fortsätt utveckla grundförutsättningarna spelbredd, spelavstånd och speldjup. Tillbakaspel understöd. Spel på markerad spelare. Vända spelet v-löpningar. Överlämning överlappning. Inlägg, fasta situationer. Försvarsspel Försvarssida och markering skall fungera utan problem. Press, understöd. Täckning, överflyttning. Zonmarkering, man - man markering. Övrigt Förbränningsträning med boll. ( konditionsträning ) Snabbhetsträning med och utan boll.

13 Hur Isolerad teknikträning, individuellt och i smågrupp. Smålagsspel. Spelövningar Spelmomentsövningar. Helplansspel. Spel med tillslagsbegränsning. Speciell målvaktsträning.

14 13) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Träning Allmänt Utbildningsplan Samma som år. Talangträning med seniorlag ev. match. Teoripass med spelsystem och fotbollstermer. Cuper Lilla VM och DM.

15 14) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL 7 9 ÅR Matcher Samtliga lag skall spela 5-mannafotboll. Alla ska få spela lika mycket under förutsättning att man är med och tränar. Resultaten spelar ingen roll, skall ses som träning. Prova på olika platser i laget. Stora individuella friheter i spelet. Kort och enkel genomgång inför match. Råd och uppmuntran skall ges i positiv anda. Minst en träning mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor skall vara i gott skick. Matchvärd skall finnas.

16 15) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Matcher Samtliga lag skall spela 7-mannafotboll. Hur man mer änn ett lag skall det delas upp i 2 st jämna lag. Alla får vara med och spela under förutsättning att man är med och tränar. Resultaten spelar mindre roll, skall ses som extra träning. Prova på olika platser i laget. Stora individuella frihet i spelet. Kort och enkel genomgång före match. Råd och uppmuntran skall ges i positiv anda. Två träningar mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor i gott skick. Matchvärd skall finnas.

17 16) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Matcher Laget spelar 11-mannafotboll med fria byten, Ledarna disponerar sitt material, dock skall spelarna i truppen matchas på ett vettigt sätt. Alla som tränar får vara med och spela. Spelarna skall få känna sig för i en viss position. Få spelarna att förstå vikten att spela för laget, men självklart uppmuntra individuella prestationer och beslut. Taktisk genomgång som innehåller laguppställning, utgångspositioner samt enkel vägledning. Spelarna skall uppmuntras till att under match våga använda sig av moment som vi jobbat med under träningarna. Råd och uppmuntran skall alltid ges i positiv anda. Minst två träningar mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor i gott skick.

18 17) Blå Tråden UNGDOMSFOTBOLL ÅR Matcher Laget spelar 11-mannafotboll med fria byten. Ledarna disponerar sitt material. Dock skall spelarna i truppen matchas på ett vettigt sätt. De som tränar mest skall h mer spelträning än de som tränar mindre. Spelarna skall få känna sig för i en viss position. Få spelarna att förstå vikten att spela för laget, men självklart uppmuntra individuella prestationer och beslut. Taktisk genomgång som innehåller laguppställning, utgångspositioner samt enkel vägledning. Spelarna skall uppmuntras till att under match våga använda sig av moment som jobbat med under träningarna. Råd och uppmuntran skall alltid ges i positiv anda. Minst två träningar mellan varje match bör förekomma. Kläder och skor i gott skick.

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé: att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 9-manna 12-13 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Den Röda Tråden Mars 2015 Den Röda Tråden.

Den Röda Tråden Mars 2015 Den Röda Tråden. Den Röda Tråden. Ungdomsverksamheten i Bjärreds IF Mars 2015. Sid 1(25) Sid 2(25) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. SYFTE MED RÖDA TRÅDEN... 4 3. MÅL MED VERKSAMHETEN... 5 4. FÖRÄLDRAR TILL LAGET...

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 11-manna 14-15 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2014 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Den blå tråden Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Innehåll SYFTE/BESKRIVNING 2 ORGANISATION 3 EKONOMI 3 SPELREGLER 5 TRÄNINGSMOMENT 6 LAGUTTAGNING 15 NIVÅGRUPPERING/UPPFLYTTNING 16 UTBILDNING 17 SENIORVERKSAMHET

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 15 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 15 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 4 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Innehåll. www.hittarpsik.se

Innehåll. www.hittarpsik.se HITTARPS IK 2 Innehåll Beskrivning HIK som förening 4 Friends 6 Att vara tränare 8 Att vara förälder 9 Sportsligt fokus 5-8 år 10 Sportsligt fokus 9-12 år 12 Sportsligt fokus 13-14 år 14 Sportsligt fokus

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Östhammars Sportklubb Fotboll

Östhammars Sportklubb Fotboll Östhammars Sportklubb Fotboll Inriktning för den fotbollsidrottsliga och sociala verksamheten Antagen vid fotbollssektionens årsmöte: 2007-02-10 Reviderad: Sektionsstyrelsen Östhammars Sportklubb Fotboll

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

DEN RÖD BLÅ TRÅDEN. Glädje, Engagemang och Gemenskap.

DEN RÖD BLÅ TRÅDEN. Glädje, Engagemang och Gemenskap. DEN RÖD BLÅ TRÅDEN Glädje, Engagemang och Gemenskap. Den rödblå tråden i Sävedalens IF! Sävedalens IF rödblåa dokument är ett rättesnöre för alla inblandade hur vi vill att vår fotbollsverksamhet ska bedrivas,

Läs mer

Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden

Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden Landslagets fotbollsskola Praktisk anfallsträning Domarpaket Nolltolerans Egen satsning, projekt Utveckla RBK Sidan 1 av 30 1 Innehållsförteckning Utbildningsprogram

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll

Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare inom barn- och ungdomsfotboll Christian Jansson och Annica Mattsson Handboken fungerar som ett stöd för tränare och ledare som är verksamma

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll Riktlinjer att spela 7-mannafotboll opyright 2007 Jens Lundström, Saltsjöbadens IF Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2. SÄSONG 1 (10 ÅR) INLÄRNING OCH ANPASSNING... 3 2.1 ALLMÄNT... 3 2.2 TRÄNING...

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Högaborgs Bollklubb. Den gröna tråden. Högaborgs Bollklubb

Högaborgs Bollklubb. Den gröna tråden. Högaborgs Bollklubb Högaborgs Bollklubb Den gröna tråden Högaborgs Bollklubb Historia & fakta om Högaborgs Bollklubb Föreningens bildande:. 4 Maj 1927 Medlemsantal:.. 1 058 Hemmaarena:... Harlyckans IP Klubbdräkt:... Grön

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt:

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt: Värnamo Hockey/Värnamo GIK Säsongsplanering Ledare för ungdomslag i Värnamo Hockey skall i god tid planera sitt lags verksamhet inför en ny säsong. Denna planering sammanställs och utdelas till spelare

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten Föreningsguiden Verksamhetsplan Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy Policy för Sociala medier Riktlinjer ungdomsverksamheten 3 Verksamhetsplan - Verksamhetsidé - Kärnvärden - Vision - Målformuleringar

Läs mer

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK.

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Ungdomspolicy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Beslutad av Villa Lidköping BK styrelse 2013-08-19 Villa

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 11 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 11 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg vecka 3-5 Fint-dribbling spelbar Dribblingteknik Organisation: 2 barn/led. 2 led. Planer tvärs över hallen.

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Blå Tråden Version 5 2014-06-10

Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Regler och riktlinjer för Alingsås HK 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 Delaktighet... 4 Media... 4 I Alingsås HK... 4 MÅLSÄTTNING... 6 NIVÅANPASSNING OCH TOPPNING... 6

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Agenda Styrelsen Handlingsplanen Vad har vi uppnått hittills? Uppdatering till 2019, vad vill vi uppnå? Nya riktlinjer 2014 Tydligare ställningstaganden Diskussion

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

IFK Umeå fotbolls policy

IFK Umeå fotbolls policy IFK Umeå fotbolls policy Förord I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IFK Umeås fotbollssektions policy. Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Köping FF RödSvarta tråden

Köping FF RödSvarta tråden Köping FF RödSvarta tråden Inledning Röda tråden är framtagen som ett stöd-, och styrdokument för Köping FF med syfte att beskriva hur föreningens värderingar och hur lag skall bedriva sin verksamhet samt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

VAIF i praktiken: A Ö

VAIF i praktiken: A Ö VAIF i praktiken: A Ö Här finns praktiskt information över rutiner hos oss i VAIF. Nedan riktar sig till aktiva och intresserade inom Knatte /Ungdoms och Seniorverksamheten. Välkomna vi är mycket glada

Läs mer

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7)

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7) Dösjöbro P/F -02 2010-09-15 Nästa steg i fotbollsutvecklingen Våren 2011 är det dags att ta steget från att spela 5-manna fotboll till 7-manna fotboll. Skillnaden mellan dessa spelsystem är ganska stor

Läs mer

Hammarlands IK r.f. Policy

Hammarlands IK r.f. Policy Hammarlands IK r.f. Policy Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala,

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Resan med. Eskilsminne IF. Eskilsminne IF. Gärdesgatan 4 Telefon: 283572 www.eskils.nu. Ungdomsstyrelsen 2003

Resan med. Eskilsminne IF. Eskilsminne IF. Gärdesgatan 4 Telefon: 283572 www.eskils.nu. Ungdomsstyrelsen 2003 Eskilsminne IF Gärdesgatan 4 Telefon: 283572 www.eskils.nu Resan med Eskilsminne IF Ungdomsstyrelsen 2003 Eskilsminne IF Eskilsminne IF är i dag stadens största fotbollsförening sett i antalet lag och

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Skapat: 2013-09-04 Version:2015-08-10 Innehållsförteckning. 1. Första blad 2. Innehållsförteckning 3. Inledning 4. Ordföranden har ordet 5. Ordföranden har ordet forts.

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget försvarsspel.

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

Fortuna Fotbolls Förening Verksamhetsinriktning och policy

Fortuna Fotbolls Förening Verksamhetsinriktning och policy Fortuna Fotbolls Förening Verksamhetsinriktning och policy Sid 1(20) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGSIDÉ & MÅL... 4 Vision... 4 Mål för hela klubben:... 4 Mål för senioravdelningen:... 4 Mål

Läs mer

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Catrin Häggblom- ÅFF:s styrelse Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Driva bollen. Delad syn

Driva bollen. Delad syn bollen Öva att driva med båda fötternas in- och utsidor, även i högsta fart Då kan du snabbare driva bollen åt olika håll, ändra riktning och tempo Du kan även driva bollen med den bortre foten i olika

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK)

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Innehållsförteckning Mål med Barnverksamhet... 2 Mål med Ungdomsverksamheten... 2 Seniorverksamhet... 3 Krav att använda Glasögon... 3 Idrotts och hälsocertifiering...

Läs mer

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen 2008-02-06 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK Hej Det dokument Du nu håller i handen är avsett att introducera Dig i Ditt engagemang i Skärhamns IK som Ledare, Spelare eller Förälder. Jag hoppas att det kommer att vara

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Lycksele Sportklubbs mål och inriktning är att bedriva idrottsverksamhet med ishockey och brottning.

Lycksele Sportklubbs mål och inriktning är att bedriva idrottsverksamhet med ishockey och brottning. Sida 1 2009-06-14 Innehållsförteckning IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING...2 Skolan...3 Droger och doping...3 Andra idrotter...3 Transporter...4 Ledare...5 Föräldrar...5 ISHOCKEY...6 LEDARE...7 SPELARE...9

Läs mer