Ufs Underrättelser för sjöfarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs Underrättelser för sjöfarande"

Transkript

1 Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Marknad NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 790 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. Luftfartsverkets tryckeri i Norrköping 2003 ISSN

2 Nr 38 2 Svenska sjökort som berörs / Swedish charts affected Tabellen visar vilka sjökort som berörs av tillfälliga eller permanenta notiser i detta häfte. Dessutom publiceras sammanställningen Sjökortsupplagor - sjökortsrättelser en gång per månad. The table is listing charts affected by temporary or permanent notices in this Ufs. In addition, the cumulative list Sjökortsupplagor - sjökortsrättelser is published monthly. Sjökort Charts Notiser Notices Sida Page (P) (T) (T) (P) (T) (T) (P) 3 Sjökort Charts Notiser Notices Sida Page (T) (T) (T), 1411 (T) 7, (T), 1411 (T) 7, 8 Glöm inte att läsa Tillkännagivanden sist i häftet Don t forget to see the section Tillkännagivanden at the end of Ufs Sida/ Page 1397 Differentiell GPS (DGPS). Förändring av stations ID-nummer i 9 DGPS-nätet Differential GPS (DGPS). Alteration in the Swedish DGPS-broadcasting network 1400 Mälaren Stockholm. Bällsta. Olovlig förtöjning 10 Uppgift om vattenstånd i Vänern 10 Navigeringshjälpmedel som ej är i funktion 10 Aids to navigation which are out of function Sjöfynd 11

3 3 Nr 38 UNDERRÄTTELSER Bottenviken / Bay of Bothnia Sjökort/Charts: 421, 41, (T) Sverige. Bottenviken. O om Byske. Tåme. Skjutvarning. Tidpunkt: September, enligt följande: Dag Tid Dag Tid 22, Position: Ca 64-59N 21-21E Restriktionsområde R 58 Under angivna tider pågår skarpskjutning på Tåme skjutfält, varvid farvattnen mellan fyren Nygrån och Romelsön berörs. I samband därmed är det i sjökorten markerade området R 58 avlyst ut till ett avstånd av 3,2 M från stranden. Då skjutning pågår är röd kula hissad på observationstornen på skjutplatsen. Ytterligare upplysningar lämnas på VHF kanal 16, anrop Tåme skjutfält, eller tel Sweden. Bay of Bothnia. E of Byske. Tåme. Gunnery exercises. Time: September, as follows: Day Hours Day Hours 22, Position: Approx N 21-21E Gunnery exercises will be carried out from Tåme Gunnery Range. Range: 3,2 M During firing a red balloon is shown from the observation towers. Further information on VHF channel 16, call Tåme skjutfält, or telephone +46 (0) Tåme skjutfält /12538 Bottenhavet / Sea of Bothnia Sjökort/Charts: 534, 53, (P) Sverige. Bottenhavet. Gävlebukten. Eggegrund fyr. Ändrad karaktär, sektorering och lysvidd. Tidpunkt: Från hösten 2003 Position: 60-43,720N 17-33,460E Fyren Eggegrund kommer att byggas om under hösten. Efter ombyggnaden kommer fyren att visa vitt sken i alla riktningar utom nordvart över Lövgrunds rabbar, där nuvarande röda sektor kommer att bibehållas. Fyrens ungefärliga nya sektorering blir: 153 R 205 W 153 Ny karaktär: Fl(4) WR 12s Ny lysvidd: 14M (vitt sken) Båtsportkort: Södra Bottenhavet sid 14 och 15 Sv Fyrl: Sweden. Sea of Bothnia. Bay of Gävle. Eggegrund light. Changed character, sectors and range. Time: From autum 2003 Position: 60-43,720 N 17-33,460E Sw List of Lights Eggegrund light will be rebuilt and changed as follows: New sectors: 153 R 205 W 153 New character: Fl(4) WR 12s New range: 14 M (white) Sjöfartsverket Gävle /12537

4 Nr 38 4 Norra Östersjön / Northern Baltic Sjökort/Charts: 612, Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Möja Västerfjärd. NV om Segelskäret. Sten ändras till bränning. Ändra synlig sten till bränning 59-27,30N 18-49,99E Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 11 och 34 Sjöfartsverket Norrköping /12509 Sjökort: (T) Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Strömmen. Avstängt område. Tidpunkt: Den 20 september kl Position: ca 59-19,4N 18-04,7E Ett område på Strömmen vid Skeppsbron ut till ca 300 m och utmärkt med gula bojar är avstängt med anledning av Hamnens dag. Avstängningen gäller ej de i evenemanget deltagande båtarna. Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 17 Länsstyrelsen Stockholm /12532 Sjökort/Chart: 6171, Sverige. Norra Östersjön. Nynäshamn. Fyren Bedarö. Ändrad karaktär. Position: 58-53,76N 17-57,57E Karaktären på fyren Bedarö är ändrad till Iso WRG 4s (tidigare Oc WRG 4s). Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 44 Sweden. Northern Baltic. Nynäshamn. Bedarö light. Changed character. Position: 58-53,76N 17-57,57E Bedarö light Amend: character to Iso WRG 4s Sjöfartsverket Stockholm /12535 Mälaren och Södertälje kanal Sjökort: (T) Sverige. Mälaren. O om Stallarholmen. Kyrkgrund. Staty på bränning. Position: 59-21,57N 17-13,77E bränning på Kyrkgrund

5 5 Nr 38 Ett konstverk föreställande stjärtfenan på en val har placerats på bränningen på Kyrkgrund. Båtsportkort: Mälaren sid 13 Sjöfartsverket Stockholm /12529 Sjökort: Sverige. Mälaren. Granfjärden. NV om ön Tallgås. Grund. Position: 59-29,49N 16-42,93E NV om Tallgås En uppgrundning med minsta djup 3,0 m har påträffats SO om Aggarön vid ön Tallgås. 6 m-kurvan utökas till att omfatta grundet. Båtsportkort: Mälaren sid 8 och 9 Sjöfartsverket Norrköping /12520 Mellersta Östersjön / Central Baltic Sjökort/Chart: Sverige. Mellersta Östersjön. Norra Kalmarsund. Jättersön. Förlängd kaj. Dykdalb. Utgår: Notis 2003:4/ 904 (P) Positioner: a) 57-05,960N 16-33,333E NV kajhörn b) 57-05,971N 16-33,317E dykdalb Jättersön kaj är förlängd åt NV till position a). Dykdalb med landförbindelse är uppförd på position b). Väster om den nya kajdelen är utfyllnader gjorda. Båtsportkort: Sydostkusten sid 4 och 7

6 Nr 38 6 Sweden. Central Baltic. Northern part of Kalmarsund. Jättersön. Extended quay. Dolphin established. Cancel: Notice 2003:4/ 904 (P) Positions: a) 57-05,960N 16-33,333E NW end of quay b) 57-05,971N 16-33,317E dolphin Jättersön quay is extended northwestwards to position a). Dolphin with connection to shore is established in position b). Reclamation has been done west of the new berth. Sjöfartsverket Oskarshamn /9437 Södra Östersjön / Southern Baltic Sjökort/Charts: 83, Tyskland. Södra Östersjön. N om Wittow. Vrak. Positioner: 54-43,82N 13-31,87E 54-47,63N 13-24,09E 54-44,70N 13-21,10E 54-44,95N 13-21,10E 54-45,89N 13-19,78E 54-44,45N 13-17,50E 54-46,75N 13-10,61E På positionerna har vrak upptäckts. Djupen över vraken är okända. Tyskt sjökort: 162 Germany. Southern Baltic. Wittow N. Wrecks. Positions: 54-43,82N 13-31,87E 54-47,63N 13-24,09E 54-44,70N 13-21,10E 54-44,95N 13-21,10E 54-45,89N 13-19,78E 54-44,45N 13-17,50E 54-46,75N 13-10,61E Insert wrecks in above positions. Depths above the wrecks are unknown. KMS 235 Köpenhamn /12527

7 7 Nr 38 Öresund / The Sound Sjökort/Charts: 9221, Sverige. Öresund. Helsingborgs hamn. Nordhamnen. Cityhamnen. Kaj ombyggd. Djupuppgifter. Kaj nr 119 är ombyggd och har följande sträckning: Positioner: a) 56-02,813N 12-41,308E nordlig del av kaj b) 56-02,799N 12-41,304E c) 56-02,704N 12-41,372E södra kajhörnet Djupet utanför kaj nr 119 är 7 m. I västra delen av Cityhamnen är djupet 6,8 m. Sweden. The Sound. Port of Helsingborg. Nordhamnen. Cityhamnen. Berth rebuild. Depths. Berth no 119 is rebuild between following positions: Positions: a) 56-02,813N 12-41,308E northern part b) 56-02,799N 12-41,304E c) 56-02,704N 12-41,372E southern part Depth at berth no 119 is 7 metres. In the western part of Cityhamnen is the depth 6,8 metres. Helsingborgs Hamn AB /12439 Kattegatt / Kattegat Sjökort/Charts: 9312, 9313, (T) Sverige. Kattegatt. Göteborgs skärgård. Mätinstrument utsatta. Utmärkning. Tidpunkt: T.o.m. den 17 oktober 2003 I samband med pågående muddringsarbeten i inseglingen till Göteborg finns mätutrustning utsatt på fem ställen i skärgården. Varje statiton är umärkt med 3 st röda bojar samt bojar med flaggor placerade m från varandra. Bojarna är märkta med texten Göteborgs hamn.

8 Nr 38 8 Vid ev. frågor ring Kristenebergs marina forskningsstation på telefon a) 57-40,2N 11-46,4E östra Hakefjord b) 57-41,7N 11-42,4E St. Varholmen c) 57-35,7N 11-37,9E Trubaduren d) 57-37,4N 11-36,5E Vinga e) 57-35,4N 11-45,3E St. Rävholmen Båtsportkort: Västkusten sid 26, 27, 28, 29, 30 och 31 Sweden. Kattegat. Göteborg archipelago. Measuring instruments established. Buoyage. Time: Until 17 of October 2003 Recording measuring intruments established in the archipelago due to dredging operations in the approach to port of Göteborg. Each instrument are marked with three red buoys and buoys with flags. The buoys are marked with the text Göteborgs hamn. More information is given by Kristenebergs marina forskningsstation on telephone +46 (0) a) 57-40,2N 11-46,4E eastern part of Hakefjord b) 57-41,7N 11-42,4E St. Varholmen c) 57-35,7N 11-37,9E Trubaduren d) 57-37,4N 11-36,5E Vinga e) 57-35,4N 11-45,3E St. Rävholmen Kristinebergs marina forskningsstation /12543 Sjökort/Charts: 9312, (T) Sverige. Kattegatt. Inloppet till Göteborg. Torhamnsleden. Tillfälligt ändrad utmärkning. Farledsprojektet med fördjupning av Torhamnsleden fortgår. I samband därmed är utmärkningen tillfälligt ändrad enligt följande: Namn Position Åtgärd a) Lysboj 7/9, Fl R 3s, S om Ränneskär ca 57-40,72N 11-43,88E indragen b) Lysboj 16, Fl(2) G 6s, NV om Bocken Kl ca 57-40,61N 11-46,37E indragen c) BB-prick, O om Dynan ca 57-40,67N 11-47,66E indragen d) Lysboj Dynan NV, Fl(2) G 6s, ny position 57-40,701N 11-47,512E flyttad e) Lysprick V Torshamnen, Q R, ny position 57-40,952N 11-47,198E flyttad Båtsportkort: Västkusten sid 30 Sweden. Kattegat. Approach to Göteborg. Torhamnsleden. Buoyage temporarily changed. Buoyage temporarily changed in the fairway Torhamnsleden: Name Position Changes a) Light-buoy 7/9 Fl R 3s, S of Ränneskär approx ,72N 11-43,88E withdrawn b) Light-buoy 16 Fl(2) G 6s, NW of Bocken Kl approx ,61N 11-46,37E withdrawn c) Port hand spar-buoy, E of Dynan approx ,67N 11-47,66E withdrawn d) Light-buoy Dynan NV Fl(2) G 6s new position 57-40,701N 11-47,512E moved e) Light-buoy V Torshamnen Q R new position 57-40,952N 11-47,198E moved Göteborgs Hamn AB /10657 Övriga inlandsfarvatten 1406 Sverige. Vättern. Huskvarna. Rosenlund. Rör utlagda. Inför rör mellan följande positioner a) d) och b) e): Sjökort: 121

9 a) 57-47,591N 14-14,555E landfäste Rosenlund b) 57-48,014N 14-14,323E c) 57-48,413N 14-13,829E d) 57-48,694N 14-12,481E rörslut e) 57-48,322N 14-14,530E rörslut på förgrening 9 Nr 38 VVS-Teknik Jönköping /12484 TILLKÄNNAGIVANDEN 1397 Sverige. Differentiell GPS (DGPS). Förändring av stations IDnummer i DGPS-nätet. Se: Notis A 35 i Ufs A, 2003 Tidpunkt: Fr.o.m. den 1 oktober 2003 Idag används ett stations ID ( ) vid utsändningen från svenska referensstationer. Efter 1 oktober kommer det att sändas två ID från varje station. Det gamla ID-numret blir sändarstations ID ( ) och används i listan över mottagna sändarstationer i DGPS-mottagarna. Det nya ID-numret blir referensstationens ID ( ) och är det som kommer att avläsas av GPS-mottagarna i NMEA GGA-meddelandet. Station Sändarstation ID Referensstation ID Bjuröklubb Järnäs Skutskär Kapellskär Hoburg Kullen Hjortensudde Nynäshamn Göteborg Holmsjö Eventuella störningar eller synpunkter anmäls till Sjöfartsverket på telefonnummer eller fax Sweden. Differential GPS (DGPS). Alteration in the Swedish DGPS-broadcasting network. See: Notice A 35 in Ufs A, 2003 Time: From the 1:st of October Today are one ID-number ( ) in use for transmission of data from the Swedish reference stations. From 1 October there will be two ID-number transmitted from each station. Transmission station ID ( ) will be shown in the list of recieved transmission stations. The new Reference station ID ( ) are displayed in the GPS receivers NMEA GGA message.

10 Nr Station Transmitter station ID Reference station ID Bjuröklubb Järnäs Skutskär Kapellskär Hoburg Kullen Hjortensudde Nynäshamn Göteborg Holmsjö If any disturbances or inquiries report to the Swedish Maritime Administration by Phone or Fax Sjöfartsverket Norrköping / Sverige. Mälaren. Stockholm. Bällsta. Olovlig förtöjning. Sedan en längre tid är fartyget med namnskylten V51 samt en grön och vit pråm, ca 30 m lång, olovligen förtöjd vid kaj i Bällsta, Stockholms kommun, kajsträckan mellan Ekesiöö och Martin Olsson. Kajen förvaltas av Stockholms Hamnar AB. Fartygen skall omedelbart flyttas från dess nuvarande kajplats och fartyget får inte förtöjas vid någon annan kaj eller brygga som ägs av Stockholms Hamn AB. Fartygen skall ha flyttats före måndagen den 22 september Om fartygen ej har flyttats senast nämnda datum, kan Stockholms Hamn AB komma att utföra flyttning med stöd av lagen om flyttning av fartyg i allmän hamn (SFS 1986:371). Ägare eller redare som har erhållit underrättelse om flyttning är, enligt ovan nämnda lag skyldig att ersätta hamninnehavaren för hans kostnader för fartygets flyttning, forsatta förvaring samt för denna underrättelse. Lagen ger också hamninnehavaren rätt att hålla fartygen till säkerhet för sin fordran på ersättning för ovan angivna kostnader. Om inte kostnader betalas eller säkerhet ställs får fartyget säljas när tre månader förflutit sedan underrättelsen delgavs. Försäljningen får ske underhand eller på offentlig auktion. Om fartyg uppenbarligen saknar försäljningsvärde, får det skaffas bort istället för att flyttas eller säljas. Stockholms Hamn AB /12530 ÅTERKOMMANDE INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 16 september var vattenståndet ca 8 cm över sjökortens referensyta. Navigeringshjälpmedel som ej är i funktion Aids to navigation which are out of function Sjökort Namn Position Typ Störning Chart Name N E Type Defect Ålands hav Sea of Åland 536 Hallstavik, Edeboviken lysbojar/ light-buoys intagna/ withdrawn Mälaren Lake Mälaren 111 Norsborg 59-15, ,6 fyr/ light släckt/ unlit

11 11 Nr 38 Mellersta Östersjön Central Baltic 623 Händelöps Fiskehamn 57-40, ,7 fyrar/ lights släckta/ unlit 731 Haurevlar 57-54, ,4 fyr/ light släckt/ unlit 712 Inre Gillburen 56-39, ,7 lysboj/ light-buoy släckt/ unlit Kattegatt 9313 Svarte Båden 57-37, ,4 fyr/ light släckt/ unlit 9313 Hönö Röd nedre 57-42, fyr/ light släckt/ unlit 9312 Älvsborgsfjorden Nr , ,7 lysboj/ light-buoy intagen/ withdrawn 9312 Hundeskär 57-40, ,8 lysboj/ light-buoy intagen/ withdrawn 9312 Djuprännan 7/ , ,6 lysboj/ light-buoy intagen/ withdrawn 9312 Djuprännan , ,3 lysboj/ light-buoy intagen/ withdrawn Vänern Lake Vänern / Trollhätte kanal 1351 Oxhagen 57-51, ,4 fyrar/ lights släckta/ unlit 131 Stavik 59-10, ,5 fyr/ light släckt/ unlit Sjöfynd Okända ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods: NACKA STRAND Vit plastjolle, 1,70 m. Vettershaga, Norrtälje. 2. Orange livflotte i plast, 1,80 m. Vätö. 3. Gul plastroddbåt, 3,90 m. Söderöra. 4. Grå canadensare i aluminium. Norrtäljeviken. 5. Vit plastroddbåt HR 325 3,25 m. Vettershaga, Norrtälje. 6. Bruntjärad träeka, 4,80 m. Byholmen, Grisslehamn. 7. Vit segelbräda i plast. Edsviken, Danderyd. 8. Vit plastjolle, 2,98 m. Resarö, Vaxholm. 9. Vit plastcanadensare. Vaxholm. 10. Vit plastjolle Pioner, Moholmen, Trälhavet. 11. Vit plastjolle, 2,00 m. Vaxholm. 12. Vitt plastroddbåt, 3,00 m, Yamaha. Bogesund, Vaxholm. 13. Vit plastcanadensare, 3,50 m. Dyvik, Vaxholm. 14. Ljusgrön plastroddbåt Selco 4,00 m. Vasholmen, Vaxholm. 15. Vit plastjolle, 2,00 m. Svavelsö, Åkersberga. 16. Vit optimistjolle i plast Jofa. N Saxarfjärden, Åkersberga. 17. Vit plastjolle, 2,00 m. Garnsviken, Åkersberga. 18. Vitt plastroddbåt Crescent 410 4,10 m, Mercury 5 hk. Trälhavet. 19. Vit plastroddbåt, 4,10 m. Malmvägen, Åkersberga. 20. Gul/beige plastroddbåt Crescent 405 4,05 m. Tunaviken, Österskär. 21. Vit plastjolle, 2,50 m. Pålnäsviken, Saltsjöbaden. 22. Vit plastjolle Ankan 2,00 m. Lindalssundet, Värmdö. 23. Vit plastjolle Sport-Yak 2,15 m. Mörtnäsviken, Värmdö. 24. Vit gummibåt Vashal 2,50 m. Södermöja. 25. Grå roddbåt i aluminium, 3,00 m. Hinsaviken, Värmdö. 26. Röd plastjolle, 2,50 m, Yamaha. Södermöja. 27. Röd plastroddbåt Pioner12 3,60 m. Torsbyfjärden, Värmdö. 28. Vit styrpulpetbåt i plast, 5,00 m. Södervedsbadet, Värmdö. 29. Vit plastjolle Jolly 2,00 m. Stora Alskär, Sandhamn, Värmdö.

12 Nr 38 POSTTIDNING A 12 Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING NACKA STRAND Vit plastcanadensare, 5,00 m. Pålsundet, Stockholm. 2. Vit kajak Artisan. Ulvsundasjön, Stockholm. 3. Gul campingbåt. Jungfrusund, Ekerö. 4. Roddbåt Flipper. Lundhagen, Ekerö. 5. Roddbåt Theri. Kallhäll. 6. Roddbåt Ockelbo, utombordsmotor Suzuki. Bro. 7. Orange jolle. Märsta. 8. Roddbåt Crescent 440. Garnsviken, Sigtuna. 9. Roddbåt Höga Rodd 400. Edsviken, Sollentuna. 10. Roddbåt Steleverken. Karlslund, Haninge. 11. Optimistjolle Falsled. Stora Vassholmen, Gålö. 12. Grön canadensare. Liaåkersviken, Gålö. 13. Vit/röd vattenskoter. Dalarö. 14. Roddbåt Höga Rodd. Nickstaviken, Nynäshamn. 15. Vit plastroddbåt. Fagerviken, Nynäshamn. 16. Plastroddbåt, utombordsmotor Johnson. Mällsten. 17. Roddbåt Crescent. Tistelholmen, Torö. 18. Vit plastjolle. Fållnäsviken, Lisö. 19. Jolle Pioner 8, utombordsmotor Yamaha. Stockholms S skärgård. 20. Blå plastroddbåt. Huddinge BK, Mälaren. 21. Gul plastcanadensare. Vårby, Mälaren. 22. Jolle Jolly. Hallsfjärden, Södertälje. 23. Vit roddbåt. Linasundet, Södertälje. 24. Motorbåt Örnvik, utombordsmotor Yamaha. Eneby, Järna. 25. Röd plastroddbåt. Oaxen, Mörkö. KARLSKRONA Vit öppen plastbåt. Lindesnäsvägen. Vit öppen plastbåt. Arnö. Röd släpjolle Viktor. Arnö.

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 49 Sista häftet för i år Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 10 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 324 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:10 Den 6 mars 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 320 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 402 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 124 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF INSHORE RACE STOCKHOLM - SANDHAMN 28 JUNI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER Foto: Oskar Kihlborg INFORMATION ÅF INSHORE RACE Sid 1 (2) 2014 INFORMATION TÄVLINGSLEDNING Tävlingsledare

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket.

Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket. 1 (10) DAGORDNING Farledsavdelningen Sjökarteenheten Handläggare, direkttelefon Dnr: Svante Håkansson, 011-19 10 07 Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket.

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer.

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. 1 Version 2013 07 08 Färdtips Åland Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. Vi har samlat egna färdvägar och

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Ministermötet i Köpenhamn

Ministermötet i Köpenhamn HELCOM, BSAP och BSAP vad innebär vårt senaste åtagande på Ministermötet i Köpenhamn Ministermötet i Köpenhamn Anders Alm, KSLA Seminarium Stockholm 12 februari 2014 Baltic Sea Action Plan (BSAP) Utsläppsmålen

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia Alla ska känna sig välkomna till Elmia Elmia är så anpassat, att även personer med en funktionsnedsättning har tillgänglighet till utställningsmontrar,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2014 Hej, Ännu en båtsommar närmar sig och många av oss har redan börjat drömma om sommarens båtsemestrar och utflykter. Inför säsongen 2014 har Sjöfartsverket ett flertal nya utgåvor

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984 Per Kindahl EGET FÖRETAG: pkdesign från 1999 konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH klar 1996 byggnadsingenjör klar 1984 INNEHÅLL CV: sid 2-7 kontor, butiker, köpcentrum, skyltar sid 8-11 hus, villor,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin

Säl och havsörn i miljöövervakningen. Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Säl och havsörn i miljöövervakningen Charlotta Moraeus, Björn Helander, Olle Karlsson, Tero Härkönen, och Britt-Marie Bäcklin Övervakning av effekter på populationer Studier av beståndsutveckling för gråsäl,

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan I följande tre flikar hittas förslaget till nivåindelning som Stockholms Innebandyförbund (StIBF) tagit fram för säsongen 2015/2016. Dokumentet

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

ANKOMMANDE TC SERVICE ANKOMSTTID

ANKOMMANDE TC SERVICE ANKOMSTTID SERVICE IN FUNKTIONÄRSINSTRUKTION 2011 SERVICE IN ANKOANDE SERVICE ANKOSTTID Anmälan anses verkställd i det ögonblick den tävlande överlämnar tidkortet varvid klockslaget skall noteras i timmar och minuter.

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer