Ufs Underrättelser för sjöfarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs Underrättelser för sjöfarande"

Transkript

1 Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Marknad NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 790 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. Luftfartsverkets tryckeri i Norrköping 2003 ISSN

2 Nr 38 2 Svenska sjökort som berörs / Swedish charts affected Tabellen visar vilka sjökort som berörs av tillfälliga eller permanenta notiser i detta häfte. Dessutom publiceras sammanställningen Sjökortsupplagor - sjökortsrättelser en gång per månad. The table is listing charts affected by temporary or permanent notices in this Ufs. In addition, the cumulative list Sjökortsupplagor - sjökortsrättelser is published monthly. Sjökort Charts Notiser Notices Sida Page (P) (T) (T) (P) (T) (T) (P) 3 Sjökort Charts Notiser Notices Sida Page (T) (T) (T), 1411 (T) 7, (T), 1411 (T) 7, 8 Glöm inte att läsa Tillkännagivanden sist i häftet Don t forget to see the section Tillkännagivanden at the end of Ufs Sida/ Page 1397 Differentiell GPS (DGPS). Förändring av stations ID-nummer i 9 DGPS-nätet Differential GPS (DGPS). Alteration in the Swedish DGPS-broadcasting network 1400 Mälaren Stockholm. Bällsta. Olovlig förtöjning 10 Uppgift om vattenstånd i Vänern 10 Navigeringshjälpmedel som ej är i funktion 10 Aids to navigation which are out of function Sjöfynd 11

3 3 Nr 38 UNDERRÄTTELSER Bottenviken / Bay of Bothnia Sjökort/Charts: 421, 41, (T) Sverige. Bottenviken. O om Byske. Tåme. Skjutvarning. Tidpunkt: September, enligt följande: Dag Tid Dag Tid 22, Position: Ca 64-59N 21-21E Restriktionsområde R 58 Under angivna tider pågår skarpskjutning på Tåme skjutfält, varvid farvattnen mellan fyren Nygrån och Romelsön berörs. I samband därmed är det i sjökorten markerade området R 58 avlyst ut till ett avstånd av 3,2 M från stranden. Då skjutning pågår är röd kula hissad på observationstornen på skjutplatsen. Ytterligare upplysningar lämnas på VHF kanal 16, anrop Tåme skjutfält, eller tel Sweden. Bay of Bothnia. E of Byske. Tåme. Gunnery exercises. Time: September, as follows: Day Hours Day Hours 22, Position: Approx N 21-21E Gunnery exercises will be carried out from Tåme Gunnery Range. Range: 3,2 M During firing a red balloon is shown from the observation towers. Further information on VHF channel 16, call Tåme skjutfält, or telephone +46 (0) Tåme skjutfält /12538 Bottenhavet / Sea of Bothnia Sjökort/Charts: 534, 53, (P) Sverige. Bottenhavet. Gävlebukten. Eggegrund fyr. Ändrad karaktär, sektorering och lysvidd. Tidpunkt: Från hösten 2003 Position: 60-43,720N 17-33,460E Fyren Eggegrund kommer att byggas om under hösten. Efter ombyggnaden kommer fyren att visa vitt sken i alla riktningar utom nordvart över Lövgrunds rabbar, där nuvarande röda sektor kommer att bibehållas. Fyrens ungefärliga nya sektorering blir: 153 R 205 W 153 Ny karaktär: Fl(4) WR 12s Ny lysvidd: 14M (vitt sken) Båtsportkort: Södra Bottenhavet sid 14 och 15 Sv Fyrl: Sweden. Sea of Bothnia. Bay of Gävle. Eggegrund light. Changed character, sectors and range. Time: From autum 2003 Position: 60-43,720 N 17-33,460E Sw List of Lights Eggegrund light will be rebuilt and changed as follows: New sectors: 153 R 205 W 153 New character: Fl(4) WR 12s New range: 14 M (white) Sjöfartsverket Gävle /12537

4 Nr 38 4 Norra Östersjön / Northern Baltic Sjökort/Charts: 612, Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Möja Västerfjärd. NV om Segelskäret. Sten ändras till bränning. Ändra synlig sten till bränning 59-27,30N 18-49,99E Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 11 och 34 Sjöfartsverket Norrköping /12509 Sjökort: (T) Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Strömmen. Avstängt område. Tidpunkt: Den 20 september kl Position: ca 59-19,4N 18-04,7E Ett område på Strömmen vid Skeppsbron ut till ca 300 m och utmärkt med gula bojar är avstängt med anledning av Hamnens dag. Avstängningen gäller ej de i evenemanget deltagande båtarna. Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 17 Länsstyrelsen Stockholm /12532 Sjökort/Chart: 6171, Sverige. Norra Östersjön. Nynäshamn. Fyren Bedarö. Ändrad karaktär. Position: 58-53,76N 17-57,57E Karaktären på fyren Bedarö är ändrad till Iso WRG 4s (tidigare Oc WRG 4s). Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 44 Sweden. Northern Baltic. Nynäshamn. Bedarö light. Changed character. Position: 58-53,76N 17-57,57E Bedarö light Amend: character to Iso WRG 4s Sjöfartsverket Stockholm /12535 Mälaren och Södertälje kanal Sjökort: (T) Sverige. Mälaren. O om Stallarholmen. Kyrkgrund. Staty på bränning. Position: 59-21,57N 17-13,77E bränning på Kyrkgrund

5 5 Nr 38 Ett konstverk föreställande stjärtfenan på en val har placerats på bränningen på Kyrkgrund. Båtsportkort: Mälaren sid 13 Sjöfartsverket Stockholm /12529 Sjökort: Sverige. Mälaren. Granfjärden. NV om ön Tallgås. Grund. Position: 59-29,49N 16-42,93E NV om Tallgås En uppgrundning med minsta djup 3,0 m har påträffats SO om Aggarön vid ön Tallgås. 6 m-kurvan utökas till att omfatta grundet. Båtsportkort: Mälaren sid 8 och 9 Sjöfartsverket Norrköping /12520 Mellersta Östersjön / Central Baltic Sjökort/Chart: Sverige. Mellersta Östersjön. Norra Kalmarsund. Jättersön. Förlängd kaj. Dykdalb. Utgår: Notis 2003:4/ 904 (P) Positioner: a) 57-05,960N 16-33,333E NV kajhörn b) 57-05,971N 16-33,317E dykdalb Jättersön kaj är förlängd åt NV till position a). Dykdalb med landförbindelse är uppförd på position b). Väster om den nya kajdelen är utfyllnader gjorda. Båtsportkort: Sydostkusten sid 4 och 7

6 Nr 38 6 Sweden. Central Baltic. Northern part of Kalmarsund. Jättersön. Extended quay. Dolphin established. Cancel: Notice 2003:4/ 904 (P) Positions: a) 57-05,960N 16-33,333E NW end of quay b) 57-05,971N 16-33,317E dolphin Jättersön quay is extended northwestwards to position a). Dolphin with connection to shore is established in position b). Reclamation has been done west of the new berth. Sjöfartsverket Oskarshamn /9437 Södra Östersjön / Southern Baltic Sjökort/Charts: 83, Tyskland. Södra Östersjön. N om Wittow. Vrak. Positioner: 54-43,82N 13-31,87E 54-47,63N 13-24,09E 54-44,70N 13-21,10E 54-44,95N 13-21,10E 54-45,89N 13-19,78E 54-44,45N 13-17,50E 54-46,75N 13-10,61E På positionerna har vrak upptäckts. Djupen över vraken är okända. Tyskt sjökort: 162 Germany. Southern Baltic. Wittow N. Wrecks. Positions: 54-43,82N 13-31,87E 54-47,63N 13-24,09E 54-44,70N 13-21,10E 54-44,95N 13-21,10E 54-45,89N 13-19,78E 54-44,45N 13-17,50E 54-46,75N 13-10,61E Insert wrecks in above positions. Depths above the wrecks are unknown. KMS 235 Köpenhamn /12527

7 7 Nr 38 Öresund / The Sound Sjökort/Charts: 9221, Sverige. Öresund. Helsingborgs hamn. Nordhamnen. Cityhamnen. Kaj ombyggd. Djupuppgifter. Kaj nr 119 är ombyggd och har följande sträckning: Positioner: a) 56-02,813N 12-41,308E nordlig del av kaj b) 56-02,799N 12-41,304E c) 56-02,704N 12-41,372E södra kajhörnet Djupet utanför kaj nr 119 är 7 m. I västra delen av Cityhamnen är djupet 6,8 m. Sweden. The Sound. Port of Helsingborg. Nordhamnen. Cityhamnen. Berth rebuild. Depths. Berth no 119 is rebuild between following positions: Positions: a) 56-02,813N 12-41,308E northern part b) 56-02,799N 12-41,304E c) 56-02,704N 12-41,372E southern part Depth at berth no 119 is 7 metres. In the western part of Cityhamnen is the depth 6,8 metres. Helsingborgs Hamn AB /12439 Kattegatt / Kattegat Sjökort/Charts: 9312, 9313, (T) Sverige. Kattegatt. Göteborgs skärgård. Mätinstrument utsatta. Utmärkning. Tidpunkt: T.o.m. den 17 oktober 2003 I samband med pågående muddringsarbeten i inseglingen till Göteborg finns mätutrustning utsatt på fem ställen i skärgården. Varje statiton är umärkt med 3 st röda bojar samt bojar med flaggor placerade m från varandra. Bojarna är märkta med texten Göteborgs hamn.

8 Nr 38 8 Vid ev. frågor ring Kristenebergs marina forskningsstation på telefon a) 57-40,2N 11-46,4E östra Hakefjord b) 57-41,7N 11-42,4E St. Varholmen c) 57-35,7N 11-37,9E Trubaduren d) 57-37,4N 11-36,5E Vinga e) 57-35,4N 11-45,3E St. Rävholmen Båtsportkort: Västkusten sid 26, 27, 28, 29, 30 och 31 Sweden. Kattegat. Göteborg archipelago. Measuring instruments established. Buoyage. Time: Until 17 of October 2003 Recording measuring intruments established in the archipelago due to dredging operations in the approach to port of Göteborg. Each instrument are marked with three red buoys and buoys with flags. The buoys are marked with the text Göteborgs hamn. More information is given by Kristenebergs marina forskningsstation on telephone +46 (0) a) 57-40,2N 11-46,4E eastern part of Hakefjord b) 57-41,7N 11-42,4E St. Varholmen c) 57-35,7N 11-37,9E Trubaduren d) 57-37,4N 11-36,5E Vinga e) 57-35,4N 11-45,3E St. Rävholmen Kristinebergs marina forskningsstation /12543 Sjökort/Charts: 9312, (T) Sverige. Kattegatt. Inloppet till Göteborg. Torhamnsleden. Tillfälligt ändrad utmärkning. Farledsprojektet med fördjupning av Torhamnsleden fortgår. I samband därmed är utmärkningen tillfälligt ändrad enligt följande: Namn Position Åtgärd a) Lysboj 7/9, Fl R 3s, S om Ränneskär ca 57-40,72N 11-43,88E indragen b) Lysboj 16, Fl(2) G 6s, NV om Bocken Kl ca 57-40,61N 11-46,37E indragen c) BB-prick, O om Dynan ca 57-40,67N 11-47,66E indragen d) Lysboj Dynan NV, Fl(2) G 6s, ny position 57-40,701N 11-47,512E flyttad e) Lysprick V Torshamnen, Q R, ny position 57-40,952N 11-47,198E flyttad Båtsportkort: Västkusten sid 30 Sweden. Kattegat. Approach to Göteborg. Torhamnsleden. Buoyage temporarily changed. Buoyage temporarily changed in the fairway Torhamnsleden: Name Position Changes a) Light-buoy 7/9 Fl R 3s, S of Ränneskär approx ,72N 11-43,88E withdrawn b) Light-buoy 16 Fl(2) G 6s, NW of Bocken Kl approx ,61N 11-46,37E withdrawn c) Port hand spar-buoy, E of Dynan approx ,67N 11-47,66E withdrawn d) Light-buoy Dynan NV Fl(2) G 6s new position 57-40,701N 11-47,512E moved e) Light-buoy V Torshamnen Q R new position 57-40,952N 11-47,198E moved Göteborgs Hamn AB /10657 Övriga inlandsfarvatten 1406 Sverige. Vättern. Huskvarna. Rosenlund. Rör utlagda. Inför rör mellan följande positioner a) d) och b) e): Sjökort: 121

9 a) 57-47,591N 14-14,555E landfäste Rosenlund b) 57-48,014N 14-14,323E c) 57-48,413N 14-13,829E d) 57-48,694N 14-12,481E rörslut e) 57-48,322N 14-14,530E rörslut på förgrening 9 Nr 38 VVS-Teknik Jönköping /12484 TILLKÄNNAGIVANDEN 1397 Sverige. Differentiell GPS (DGPS). Förändring av stations IDnummer i DGPS-nätet. Se: Notis A 35 i Ufs A, 2003 Tidpunkt: Fr.o.m. den 1 oktober 2003 Idag används ett stations ID ( ) vid utsändningen från svenska referensstationer. Efter 1 oktober kommer det att sändas två ID från varje station. Det gamla ID-numret blir sändarstations ID ( ) och används i listan över mottagna sändarstationer i DGPS-mottagarna. Det nya ID-numret blir referensstationens ID ( ) och är det som kommer att avläsas av GPS-mottagarna i NMEA GGA-meddelandet. Station Sändarstation ID Referensstation ID Bjuröklubb Järnäs Skutskär Kapellskär Hoburg Kullen Hjortensudde Nynäshamn Göteborg Holmsjö Eventuella störningar eller synpunkter anmäls till Sjöfartsverket på telefonnummer eller fax Sweden. Differential GPS (DGPS). Alteration in the Swedish DGPS-broadcasting network. See: Notice A 35 in Ufs A, 2003 Time: From the 1:st of October Today are one ID-number ( ) in use for transmission of data from the Swedish reference stations. From 1 October there will be two ID-number transmitted from each station. Transmission station ID ( ) will be shown in the list of recieved transmission stations. The new Reference station ID ( ) are displayed in the GPS receivers NMEA GGA message.

10 Nr Station Transmitter station ID Reference station ID Bjuröklubb Järnäs Skutskär Kapellskär Hoburg Kullen Hjortensudde Nynäshamn Göteborg Holmsjö If any disturbances or inquiries report to the Swedish Maritime Administration by Phone or Fax Sjöfartsverket Norrköping / Sverige. Mälaren. Stockholm. Bällsta. Olovlig förtöjning. Sedan en längre tid är fartyget med namnskylten V51 samt en grön och vit pråm, ca 30 m lång, olovligen förtöjd vid kaj i Bällsta, Stockholms kommun, kajsträckan mellan Ekesiöö och Martin Olsson. Kajen förvaltas av Stockholms Hamnar AB. Fartygen skall omedelbart flyttas från dess nuvarande kajplats och fartyget får inte förtöjas vid någon annan kaj eller brygga som ägs av Stockholms Hamn AB. Fartygen skall ha flyttats före måndagen den 22 september Om fartygen ej har flyttats senast nämnda datum, kan Stockholms Hamn AB komma att utföra flyttning med stöd av lagen om flyttning av fartyg i allmän hamn (SFS 1986:371). Ägare eller redare som har erhållit underrättelse om flyttning är, enligt ovan nämnda lag skyldig att ersätta hamninnehavaren för hans kostnader för fartygets flyttning, forsatta förvaring samt för denna underrättelse. Lagen ger också hamninnehavaren rätt att hålla fartygen till säkerhet för sin fordran på ersättning för ovan angivna kostnader. Om inte kostnader betalas eller säkerhet ställs får fartyget säljas när tre månader förflutit sedan underrättelsen delgavs. Försäljningen får ske underhand eller på offentlig auktion. Om fartyg uppenbarligen saknar försäljningsvärde, får det skaffas bort istället för att flyttas eller säljas. Stockholms Hamn AB /12530 ÅTERKOMMANDE INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 16 september var vattenståndet ca 8 cm över sjökortens referensyta. Navigeringshjälpmedel som ej är i funktion Aids to navigation which are out of function Sjökort Namn Position Typ Störning Chart Name N E Type Defect Ålands hav Sea of Åland 536 Hallstavik, Edeboviken lysbojar/ light-buoys intagna/ withdrawn Mälaren Lake Mälaren 111 Norsborg 59-15, ,6 fyr/ light släckt/ unlit

11 11 Nr 38 Mellersta Östersjön Central Baltic 623 Händelöps Fiskehamn 57-40, ,7 fyrar/ lights släckta/ unlit 731 Haurevlar 57-54, ,4 fyr/ light släckt/ unlit 712 Inre Gillburen 56-39, ,7 lysboj/ light-buoy släckt/ unlit Kattegatt 9313 Svarte Båden 57-37, ,4 fyr/ light släckt/ unlit 9313 Hönö Röd nedre 57-42, fyr/ light släckt/ unlit 9312 Älvsborgsfjorden Nr , ,7 lysboj/ light-buoy intagen/ withdrawn 9312 Hundeskär 57-40, ,8 lysboj/ light-buoy intagen/ withdrawn 9312 Djuprännan 7/ , ,6 lysboj/ light-buoy intagen/ withdrawn 9312 Djuprännan , ,3 lysboj/ light-buoy intagen/ withdrawn Vänern Lake Vänern / Trollhätte kanal 1351 Oxhagen 57-51, ,4 fyrar/ lights släckta/ unlit 131 Stavik 59-10, ,5 fyr/ light släckt/ unlit Sjöfynd Okända ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods: NACKA STRAND Vit plastjolle, 1,70 m. Vettershaga, Norrtälje. 2. Orange livflotte i plast, 1,80 m. Vätö. 3. Gul plastroddbåt, 3,90 m. Söderöra. 4. Grå canadensare i aluminium. Norrtäljeviken. 5. Vit plastroddbåt HR 325 3,25 m. Vettershaga, Norrtälje. 6. Bruntjärad träeka, 4,80 m. Byholmen, Grisslehamn. 7. Vit segelbräda i plast. Edsviken, Danderyd. 8. Vit plastjolle, 2,98 m. Resarö, Vaxholm. 9. Vit plastcanadensare. Vaxholm. 10. Vit plastjolle Pioner, Moholmen, Trälhavet. 11. Vit plastjolle, 2,00 m. Vaxholm. 12. Vitt plastroddbåt, 3,00 m, Yamaha. Bogesund, Vaxholm. 13. Vit plastcanadensare, 3,50 m. Dyvik, Vaxholm. 14. Ljusgrön plastroddbåt Selco 4,00 m. Vasholmen, Vaxholm. 15. Vit plastjolle, 2,00 m. Svavelsö, Åkersberga. 16. Vit optimistjolle i plast Jofa. N Saxarfjärden, Åkersberga. 17. Vit plastjolle, 2,00 m. Garnsviken, Åkersberga. 18. Vitt plastroddbåt Crescent 410 4,10 m, Mercury 5 hk. Trälhavet. 19. Vit plastroddbåt, 4,10 m. Malmvägen, Åkersberga. 20. Gul/beige plastroddbåt Crescent 405 4,05 m. Tunaviken, Österskär. 21. Vit plastjolle, 2,50 m. Pålnäsviken, Saltsjöbaden. 22. Vit plastjolle Ankan 2,00 m. Lindalssundet, Värmdö. 23. Vit plastjolle Sport-Yak 2,15 m. Mörtnäsviken, Värmdö. 24. Vit gummibåt Vashal 2,50 m. Södermöja. 25. Grå roddbåt i aluminium, 3,00 m. Hinsaviken, Värmdö. 26. Röd plastjolle, 2,50 m, Yamaha. Södermöja. 27. Röd plastroddbåt Pioner12 3,60 m. Torsbyfjärden, Värmdö. 28. Vit styrpulpetbåt i plast, 5,00 m. Södervedsbadet, Värmdö. 29. Vit plastjolle Jolly 2,00 m. Stora Alskär, Sandhamn, Värmdö.

12 Nr 38 POSTTIDNING A 12 Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING NACKA STRAND Vit plastcanadensare, 5,00 m. Pålsundet, Stockholm. 2. Vit kajak Artisan. Ulvsundasjön, Stockholm. 3. Gul campingbåt. Jungfrusund, Ekerö. 4. Roddbåt Flipper. Lundhagen, Ekerö. 5. Roddbåt Theri. Kallhäll. 6. Roddbåt Ockelbo, utombordsmotor Suzuki. Bro. 7. Orange jolle. Märsta. 8. Roddbåt Crescent 440. Garnsviken, Sigtuna. 9. Roddbåt Höga Rodd 400. Edsviken, Sollentuna. 10. Roddbåt Steleverken. Karlslund, Haninge. 11. Optimistjolle Falsled. Stora Vassholmen, Gålö. 12. Grön canadensare. Liaåkersviken, Gålö. 13. Vit/röd vattenskoter. Dalarö. 14. Roddbåt Höga Rodd. Nickstaviken, Nynäshamn. 15. Vit plastroddbåt. Fagerviken, Nynäshamn. 16. Plastroddbåt, utombordsmotor Johnson. Mällsten. 17. Roddbåt Crescent. Tistelholmen, Torö. 18. Vit plastjolle. Fållnäsviken, Lisö. 19. Jolle Pioner 8, utombordsmotor Yamaha. Stockholms S skärgård. 20. Blå plastroddbåt. Huddinge BK, Mälaren. 21. Gul plastcanadensare. Vårby, Mälaren. 22. Jolle Jolly. Hallsfjärden, Södertälje. 23. Vit roddbåt. Linasundet, Södertälje. 24. Motorbåt Örnvik, utombordsmotor Yamaha. Eneby, Järna. 25. Röd plastroddbåt. Oaxen, Mörkö. KARLSKRONA Vit öppen plastbåt. Lindesnäsvägen. Vit öppen plastbåt. Arnö. Röd släpjolle Viktor. Arnö.

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF CLASSIC BALTIC RACE 26 JUNI - 2 JULI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS Foto: Oskar Kihlborg Etapp 1 Stockholm Sandhamn Startlinjen i närheten av Svängen

Läs mer

SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN

SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...4 2. Summery...5 3. Uppdraget...6 3.1 Bakgrund...6 3.2 Syfte och mål...6 3.3 Avgränsningar...7

Läs mer

Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar

Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2012-08-22 SFN 2012/0567 0480-450446 Servicenämnden Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar Förslag till beslut

Läs mer

Blänket. Svenska Fyrsällskapet 15 år. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org. 2011:4 Årg 15

Blänket. Svenska Fyrsällskapet 15 år. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org. 2011:4 Årg 15 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2011:4 Årg 15 Svenska Fyrsällskapet 15 år Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Sommarträff Viggen Cup Eskader Höstträff Dåliga rådgivare Skitsnack Siljan

Sommarträff Viggen Cup Eskader Höstträff Dåliga rådgivare Skitsnack Siljan Medlemstidning för VIGGENKLUBBEN NR 4 2009 Sommarträff Viggen Cup Eskader Höstträff Dåliga rådgivare Skitsnack Siljan Sommar på Nordsjön Foto Gunnar Tidner Hej alla! Nu är det dags att kasta loss från

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2012 DECEMBER 2013. Pris 50: TDA-4

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2012 DECEMBER 2013. Pris 50: TDA-4 T D A TROLLING DRAGRODD ANGEL OKTOBER 2012 DECEMBER 2013 Pris 50: TDA-4 Stockholms stad, Solna stad, Lidingö stad, Täby, Danderyds, Nacka, Haninge, Huddinge, Norrtälje, Nynäshamns, Tyresö, Upplands Väsby,

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2009/2010

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2009/2010 INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE Internationella sjöfågel och gåsinventeringarna i Sverige Årsrapport för 29/21 Leif Nilsson & Johan Månsson (tranor) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Summary 3

Läs mer

Beräkningar av belastningen på havet från landområden

Beräkningar av belastningen på havet från landområden SMED Rapport Nr 53 2011 Beräkningar av belastningen på havet från landområden Genomgång av dagens beräkningar och jämförelser med recipientkontrolldata och PLC5-data, samt förslag till förbättringar Lars

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2012:2 Årg 16 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Småfåglars och sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade vindkraftpark

Småfåglars och sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade vindkraftpark Småfåglars och sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens en studie med radar i södra Kalmarsund Jan PetterSSon rapport 6413 Mars 2011 Faluprojektet Småfåglars och sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Blänket. www.fyr.org 2015:3 Årg 19. Svenska Fyrsällskapet

Blänket. www.fyr.org 2015:3 Årg 19. Svenska Fyrsällskapet Blänket www.fyr.org 2015:3 Årg 19 Svenska Fyrsällskapet inkl. HÖSTPROGRAM 2015 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Dynamic Under Keel Clearance(DUKC)

Dynamic Under Keel Clearance(DUKC) Sjökaptensprogrammet Dynamic Under Keel Clearance(DUKC) Ökat godsflöde i svenska hamnar samt bibehållen sjötransportsäkerhet Jesper Axelsson Kristian Nordström Examensarbete, 7.5 ETC Handledare: Andreas

Läs mer

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011 ÅNGBÅTSTIDTABELL 2011 Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011 Utgiven av Sveriges Ångbåtsförening, som nummer 3/2011 av SÅF-Bladet, i samarbete med samtliga svenska ångbåtsrederier Ångfartyg

Läs mer

Utveckling av beslutsstöd angående vattennivåer i Klarälven inom Karlstads kommun

Utveckling av beslutsstöd angående vattennivåer i Klarälven inom Karlstads kommun UPTEC W09 010 Examensarbete 30 hp April 2009 Utveckling av beslutsstöd angående vattennivåer i Klarälven inom Karlstads kommun Development of decision support concerning water levels in the river Klarälven,

Läs mer

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM I N M I S J Ö SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM FÖRSLAG FRÅN SJÖFARTSVERKETS OCH STOCKHOLMS HAMNS GEMENSAMMA ARBETSGRUPP SEPTEMBER 1999 INMISJÖ Sjöfartsverket, sjötrafikdirektör Sjöfartsverket, sjötrafikområdeschef

Läs mer

Arbetsbok för radarutbildning

Arbetsbok för radarutbildning Arbetsbok för radarutbildning Simulatorbaserade praktiska radarnavigationsövningar på persondator baserade på programvaran Radar Trainer och boken Radar for Mariners v. 2005-03-31 Håll koll på alla nyheter

Läs mer

EXONAUT 4.3. - med GIS-verktyg. Användarmanual

EXONAUT 4.3. - med GIS-verktyg. Användarmanual EXONAUT 4.3 - med GIS-verktyg Användarmanual Välkommen Denna manual stödjer ditt användande av Exonaut 4.3. Exonaut är ett system framtaget för att planera och koordinera övningar och dess ingående resurser.

Läs mer

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 Lån 917 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet,

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, SALTSJÖN - MÄLARENS 2005-04-22 BÅTFÖRBUND SJÖSÄKERHET Svenskt fritidsbåtsliv har under de senaste åren drabbats av i genomsnitt 50 dödsfall varje år. Detta är en minskning av antalet dödsfall jämfört med

Läs mer

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT Jan Linnå Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Patrik Wiberg Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Magnus Wallhagen

Läs mer

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar:

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: 1. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. För

Läs mer