Polymyalgia Reumatika. Qulturum Pavlos Stamatis ST-läkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polymyalgia Reumatika. Qulturum 2015-03-11 Pavlos Stamatis ST-läkare"

Transkript

1 Polymyalgia Reumatika Qulturum Pavlos Stamatis ST-läkare

2 Polymyalgia Reumatika (PMR) Inflammatoriskt tillstånd som karakteriseras av värk och stelhet ( ffa morgonstelhet) i nacke, skuldror och bäckengördel. Allmänna symptom (feber, trötthet, viktnedgång sjukdomskänsla) Association mellan PMR och Jättecellsarterit. I de flesta fall självbegränsat tillstånd (utläkning 9 månader till 2 år i genomsnitt)

3 Jättecellsarterit (GCA) Inflammatorisk sjukdom vilken ofta drabbar något segment av a. temporalis eller dess grenar med symptombild koncentrerad till tinningen som följd Dock kan inflammationen även sitta i andra extracerebrala medelstora och stora artärer och ibland i aortabågens avgående grenar

4 Jättecellsarterits Epidemiologi Södra Europa och Medelhavet: 12/ ( Bas-Lando 2007) Turkey: 1.3/ (Pamuk 2009) Japan: 1.47/ (Kobayashi 2003) Ribe Danmark: 68.3/ ( , Boesen 1987) Göteborg: 50/ Olmsted, Minnesota: 52.5/ ( )

5 Vem får PMR Incidens: 8,4 per person/år (England) 18,7/ i Spanien. Prevalens>50 år 739 per , högre på kvinnor Personer äldre än 50 Män : kvinnor 1:2-3 ratio PMR och jättecellsarterit förekommer ibland tillsammans

6

7

8 Utmaning att skilja mellan: Isolerad PMR Okomplicerad Jättecelsarterit Komplicerad Jättecellsarterit De tillhör i samma spectrum!

9 Allmänna symptom Trötthet Sjukdomskänsla Matleda Viktnedgång Subfebrilitet Feber( hög feber ovanlig förutom JCA) Dessa symptom kan även ses vid Jättecellsarterit

10 PMR-specifika symptom Värk med inslag av stelhet i proximal muskulatur, oftast symmetrisk i skulder och bäckengördel, överarmar och lår Tydlig dygnsrytm(maximum efternattmorgon- förmiddag) Mer aktiv rörelseinskränkning än passiv Normal muskelstyrka

11 Förekomst av specifika symptom Skuldrar 75-99% Bäckengördel 50-90% Studie med 117 PMR patienter visar: 1)14% karpaltunnelsyndrom 2)3% distal tenosynovit 3)25% perifer asymmetrisk artrit (knä,handled) Artriter är icke erosiva och självbegränsade efter behandling med kortison.

12 Differentialdiagnostik Viktigaste med malignitet 1) Multipel Myelom 2) Renal adenokarcinom 3) Andra solida tumör 4) Även äggstockscancer

13 Tecken som tyder på annan diagnos Diffus smärta Morgonstelhet saknas eller är minimalt Ingen eller minimalt rörelseinskränkning Ingen axelbursit på MR eller U/S Dåligt svar på kortikosteroider

14 Andra inflammatoriska diff diagnoser LO-RA (late onset RA):CCP+RF, ej dramatisk förbättring efter Prednisolon Late onset SpA: Inflammatorisk ryggsmärta, psoriasis, ankylos i slätröntgen, stora eller distala artropatier RS3PE SLE, Scleroderma, Sjögren, Vaskulit: Multisystem sjukdom, ANA,ENA, ANCA, penier Dermatomyositis, polymyositis: Muskelsvaghet, utslag, förhöjd CK

15 Andra icke inflammatoriska diff diagnoser Artros: degenerativa förändringar i slätröntgen, stelhet<30min Frozen shoulder: periarticulär smärta, MR eller U/S Infektioner: Feber, viktnedgång, blåsljud, djup mjukdelsoch bensmärta, mikroskopik hematuri Parkisonism: stelhet, rigiditet, tremor, smygande debut Cancer Kroniska smärttillstånd, fibromyalgi, depression: Trötthet, tender points, nedstämdhet, frånvaro av intresse Endokrinologiska och metaboliska tillstånd: Hypo- och hypertyreos, hyper- och hypoparatyreos, hypovitaminos D, pseudogikt och Calcium pyrofosfat deposition

16 Och STATINER

17 RS3PE Kan förekomma i samband med PMR, vaskulit, SpA, cancer eller idiopatisk Synovit av extensorsenor i händerna (mest sannolikt) och fötterna Diffus pittingödem dorsalt på händerna, mindre ofta på fötterna anklarna Svarar extremt bra på låga doser kortikosteroider

18 Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Oedema RS3PE

19 RS3PE

20 Association mellan PMR och GCA Ålder >50 år Vanligare med stigande åldern, peak vid 70års åldern. Kvinnor Akutfasrespons Bra svar på kortikosteroider

21 Cantini et al Prato Italy patienter med PMR 12/76 (16%) med biopsiverifierad GCA 1/76 (1,3%) med positiv biopsi men utan symptom De andra 11 positiva hade symptom i smd m biopsin Slutsatser av studie efter epidemiologisk granskning: Pat med isolerad PMR hade mindre anorexi, mindre allmänpåverkan, sjukdomkänslan och viktnedgång, lättare ökning i SR och CRP och mindre avvikande provsvar.

22 Viktigt att Ta full anamnes Fråga om nytillkommen stark huvudvärk( 70-90%, akut eller subakut, vanligen tinning men hjässa, bakhuvud, kind och kring örat kan också förekomma) Fråga om tuggclaudicatio (40-50%) Fråga om ömhet i hårbotten Mäta blodtrycket i båda armarna(stenos i aortabågens avgående kärl) Palpera temporalis och radialis artärer samt auskultera karotiderna SYNPÅVERKAN (Amaurosis eller dimsyn med synfältsbortfall, ptos eller diplopi)

23 LAB SR (<40 talar emot Jättecellsarterit) CRP Haptoglobin Normocytär anemi (Jättecelsarterit) Trombocytos (Jättecellarterit) Förhöjd ALP(Jättecellsarterit)

24 SR och CRP Av 240 patienter med biopsiverifierad GCA bara 1 hade SR <40. Medianvärdet var 93 När det gäller CRP, 97% hade CRP>5 och median värde var 83

25 SR och synpåverkan I en annan studie med 273 biopsiverifierande patienter med GCA, hade bara10 av dem SR<50 Enligt samma studie löper patienter med SR mellan högre risk för synpåverkan( 25 av 120 dvs 21% fick synpåverkan) Bara 10% av de andra 153 fick synpåverkan

26 Bilddiagnostik U/S MR Scintigrafi PET-scan U/S och MR är sensitiva och specifika för att hitta subacromiell/subdeltoid bursit eller trokanterit bursit som är de mest frekventa förändringarna i PMR

27

28

29

30 Klassifikationskriterier Olika klassifikationskriterier EULAR har nyligen också publicerat nya klassifikationskriterier

31 EULAR kriterier 3 obligatoriska kriterier: 1) ålder>50 2)bilateral smärta i skulder 3)förhöjd SR/CRP Optional kriteria: 1)Morgonstelhet>45 min 2 poäng 2) Hip pain eller begränsad rörlighet 1 poäng 3) Normal RF eller ACPA 2 poäng 4) Frånvaro av annan ledvärk 1 poäng Optimal CUT-OFF=4 poäng(score av 4 har 72% sensitivitet och 65% specificitet)

32 ACRs kriterier för Jättecellsarterit Ålder> 50 Ny huvudvärk Onormal temporalisartär: ömhet, minskad puls som inte kopplas med ateroskleros SR>50 Patologisk temporalisbiopsi (mononukleär cellinfiltration eller granulomatös inflammation, oftast med multinukleära jätteceller) För diagnosen krävs minst 3 kriterier

33 Diagnostiska svårigheter LO-RA drabbar axlar i 40 % Caporali et al ( 116 pat med skuldersmärta och förhöjd SR)- 35% har egentligen diagnosen RA Pease et al 23% PMR har perifer synovit Late onset SpA, allmänna symptom och hög SR Isolerad PMR vs GCA med PMR

34 Diagnosis Steg för Steg 1. Inklusionskriterier 2. Exklusionskriterier 3. Sedvanlig provtagning och bilddiagnostik innan kortisonsinsättning 4. Medium dos kortison (15-20 mg dagligen) 5. Klinisk respons om 1 vecka 6. Follow up (4-6 veckor)

35 Steg 1: Inklusions kriteria Bilatera smärtor från skulder och/eller bäckengördel Morgonstelhet >45 minuter Plötslig debut Ålder > 50 år Duration > 2 veckor Akut fas respons (förhöjd SR och CRP)

36 Steg 2 exklusions kriterier Aktiv cancer Infektion Jättecellsarterit Andra inflammatoriska tillstånd (RA, artropatier, SLE, Myopatier ) Icke-inflammatoriska tillstånd ( Lokala tillstånd i skuldror, frozen shoulder, fibromyalgi ) Endokrinologiska och metaboliska sjukdomar (t.x hyper- och hypotyreos etc ) Statiner

37 Steg 3 Provtagning och bilddiagnostik Blodstatus SR och CRP Krea och elektrolyter Leverprover Kalcium och alkalisk fosfatas El-fores CK RF men även CCP ANA Urinstatus Lungröntgen

38 Steg 4 Medium dos kortison mg Utvärdering av klinisk respons efter 1 vecka med minst 70% klinisk förbättring Normalisering på akutfasrespons efter 3-4 veckor

39 Steg 5 Follow up Om 4-6 veckor Uppmärksamhet på andra symptom som tyder på annan diagnos Frånvaro av andra symptom, klar klinisk förbättring och normalisering av SR och CRP PMR

40 Icke - PMR ledtrådar Yngre patienter Kronisk debut Inget skulderengagemang Perifera synoviter Ryggengagemang Män Kraftiga allmänna symptom Väldigt hög SR och CRP Normal SR och CRP Dåligt svar på kortison

41 Risk faktorer för återfall Kvinnor Hög SR Perifer(a) artriter

42 THE PMR BATTLE

43 NSAIDs VS Kortison NSAID har ingen plats när det gäller behandlingen av PMR Kan ges när det samtidigt finns artros för en begränsat period ACR och EULAR rekommenderar INTE användning av NSAIDs

44 Måttlig vs Låg Kortison dos ACR och EULAR rekommenderar starkt användning av måttliga kortisondoser i jämförelse med låga I en RCT jämfördes 20 mg vs 10 mg. Gruppen som hade 20 mg hade mindre risk att få skov i sjukdomen Måttliga (>7.5mg men <= 30mg) kortisondoser rekommenderas

45 Dos >20 men 30 VS dos 10 men 20 Consensus mellan experter efter noggrann gransking av litteraturen ACR och EULAR rekommenderar den lägsta möjliga effektiva dosen mellan 12,5 och 25 mg

46 Snabb vs Långsam nedtrappning Ingen evidens baserad svar Consensus mellan experter

47 Vår rekommendation Börja med mg Behålla dosen som ger symptomfrihet i 2-4 veckor Trappa ner dosen med 2,5 varannan eller var fjärde vecka ned till 10 mg Från 10 mg trappa ner med 1,25 mg var femte vecka Om pat får skov, öka dosen till pre-skov dosen och trappa ner långsamt till dosen som skovet skedde i 4-8 veckor

48 Biologiska och kortison Vs kortison Rekommenderar starkt att INTE använda biologiska vid PMR Flera RCT som visar ingen effekt

49 Komorbititet Hypertoni Diabetes Hyperlipidemi Osteoporos Profylaktisk behandling mot osteoporos ska ges inom de första veckorna. Det finns ingen lägsta kortisondos utan risk för osteoporosutvekling.

50 Take Home Messages PMR och Jättecellsarterit förekommer ibland tillsammans Kortison är fortfarande hörnpelaren i behandlingen PMR: Startdos 15-20mg Okomplicerad GCA: 40 mg Komplicerad GCA: 60 mg Vid ögonsymptom: Akut handläggning!!! Börja kortison omedelbart och skicka remiss för temporalisbiopsi Snabb nedtrappning ökar risken för recidiv i sjukdomen Tänk på komorbititeten Ifrågasätta diagnosen om patienten inte blir symptomfri eller SR och CRP inte normaliseras

51

Reumatologi i primärvård

Reumatologi i primärvård Reumatologi i primärvård Riktlinjer utarbetade i samverkan mellan reumatologer vid Akademiska sjukhuset och primärvårdsspecialister i Uppsala län Kontaktperson Överläkare Ann Knight, VO Reumatologi, Akademiska

Läs mer

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(44) Dokument ID: 09-31192 Fastställandedatum: 2013-09-19 Giltigt t.o.m.: 2014-09-19 Upprättare: Thomas U Weitoft Fastställare: Tova Johansson Marknell Reumatologi Gävleborgs

Läs mer

Reumatologi i primärvården - Västmanland

Reumatologi i primärvården - Västmanland Reumatologi i primärvården - Västmanland Bakgrund Behovet av ett nytt samverkansdokument mellan reumatologen och primärvården i Västmanland har gjort sig gällande sedan 2008 då det gamla slutade att gälla

Läs mer

Polymyalgia Reumatika

Polymyalgia Reumatika Polymyalgia Reumatika Temporalarterit, Takayasus arterit av Agneta Uddhammar utgiven av Reumatikerförbundet Innehåll Innehåll Om Polymyalgia Reumatika och temporalarterit 3 Hur diagnosen ställs 5 Behandling

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52 Version 130316 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 Kortsvarsfrågor med svar Maximal poäng 52 1. DISH är ett reumatiskt tillstånd som främst drabbar kotpelaren.

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2 2014 Anders Bengtsson (Ordförande) Christopher Sjöwall Anna Rudin Iva Gunnarsson Lars Rönnblom Christine Bengtsson Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk

Läs mer

Optikusneurit. -State of the Art

Optikusneurit. -State of the Art Optikusneurit -State of the Art A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 67 61 juni 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella stipendier och priser Brev från ordföranden Brev från vetenskaplige sekreteraren Brev från utbildningsansvarig

Läs mer

Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi.

Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi. Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2014-05-15 Riktlinjerna är giltiga tills vidare Regionala terapiriktlinjer för behandling av gikt Sammanfattande kommentarer och rekommendation

Läs mer

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion Läkemedelsbehandling av borreliainfektion ny rekommendation Sammanfattning I mars 2009 arrangerade en två dagar lång workshop om diagnostik och behandling av borreliainfektion hos vuxna och barn. Klinisk

Läs mer

Granulomatös polyangit

Granulomatös polyangit Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - av Ann Knight utgiven av Reumatikerförbundet1 Innehåll inledning Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - en orientering för

Läs mer

Huvudvärk handläggning i primärvården

Huvudvärk handläggning i primärvården Huvudvärk handläggning i primärvården Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Specialistläkare Katarina Laurell, neurodivisionen,

Läs mer

Sarkoidos. Svensk Lungmedicinsk Förening 2014. Vårdprogram för. Innehåll

Sarkoidos. Svensk Lungmedicinsk Förening 2014. Vårdprogram för. Innehåll Svensk Lungmedicinsk Förening 2014 Vårdprogram för Sarkoidos Innehåll 1. Förord...3 2. Författarregister...4 3. Jäv...4 4. Epidemiologi...5 5. Immunologi och patogenes...6 6. Genetik...8 7. Kliniska manifestationer...9

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ENDOKRINKIRURGISKT KOMPENDIUM 1 Innehållsförteckning TYREOIDEA... 4 UNDERSÖKNINGAR... 4 Anamnes... 4 Palpation... 4 Ultraljud... 4 Radiologi... 5 Scintigrafi... 5 Biokemi... 5 Cytologi... 5 TYREOIDEASJUKDOMAR...

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Allmän neurologi och multipel skleros

Allmän neurologi och multipel skleros Neurologi 929 Allmän neurologi och multipel skleros Jan Lycke, Neurologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Mats Elm, Primärvården Södra Älvsborg, Borås Inledning Nervsystemets sjukdomar

Läs mer

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Andreas Kindmark 3 Författare: Docent Andreas Kindmark, Osteoporosmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Innehåll Innehållsförteckning 1 Vad är osteoporos?...

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner Ländryggssjukdomar Vårdprogram utarbetat av läkare inom ortopedi, röntgen och laboriatiet vid Akademiska sjukhuset i samarberte med husläkare i primärvården Kontaktpersoner Överläkare Gunnar Ordeberg,

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961.

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. 949 Jan Hasselström, Centrum för allmänmedicin, Huddinge och Storvretens vårdcentral, Tumba Martin Jägervall, Barn- och ungdomskliniken,centrallasarettet, Växjö Elisabet

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ett studiebrev med patientberättelser Reumatoid artrit Innehållsförteckning

Läs mer

DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE

DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 1 1. INLEDNING 2 2. SÅ HÄR ANVÄNDS GUIDEN 3 3. DIAGNOS 7 4. NEUROMUSKULÄR BEHANDLING - bibehållande av styrka

Läs mer

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal.

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. Barnreumatism Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 2 Utgivare: Redaktör: Reumaförbundet i Finland rf. Teija Riikola Experter: Pekka Lahdenne Specialist i barnreumatologi,

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

För Akademiska sjukhuset Överläkare Anders Hägg och docent Johan Sundström, akutsjukvården. Adjunkt Elisabeth Marklund, kardiologkliniken.

För Akademiska sjukhuset Överläkare Anders Hägg och docent Johan Sundström, akutsjukvården. Adjunkt Elisabeth Marklund, kardiologkliniken. Hypertoni Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan akutsjukvården och kardiologkliniken vid Akademiska sjukhuset och Primärvården Ansvariga och kontaktpersoner För Akademiska sjukhuset Överläkare Anders

Läs mer