reumatiska sjukdomar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "reumatiska sjukdomar"

Transkript

1 Lär dig mer om reumatiska sjukdomar Reumatoid artrit Gikt Juvenil idiopatisk artrit Systemisk skleros/ sklerodermi Artros Sjögrens syndrom Polymyalgia reumatika och temporalarterit SLE Ankyloserande spondylit/ Bechterews sjukdom Granulomatös polyangit och småkärlsvaskuliter Psoriasisartrit Fibromyalgi

2 Olika reumatiska sjukdomar Reumatism är inte bara EN sjukdom utan ett 80-tal olika diagnoser och ännu fler sjukdomstillstånd. De drabbar i huvudsak leder, muskler och skelett, men även kärl och andra livsviktiga organ kan angripas. De flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska, det vill säga att en inflammation i kroppen driver sjukdomen. Men det finns också reumatiska tillstånd, där det inte går att upptäcka någon inflammation. Tecken på inflammation är smärta, rodnad, värmeökning, svullnad och nedsatt funktion. Flera av de reumatiska sjukdomarna är så kallade autoimmuna. Det betyder att kroppens immunförsvar angriper sig själv. Varför detta sker finns ännu ingen bra förklaring till. Diagnoserna indelas i olika grupper. De sjukdomar som liknar varandra hamnar i samma grupp. I denna broschyr kan du läsa om: reumatoid artrit, RA (ledgångsreumatism) och juvenil idiopatisk artrit, JIA (barnreumatism) reumatiska systemsjukdomar, exempelvis SLE, Sjögrens syndrom och vaskuliter spondartriter, exempelvis ankyloserande spondylit, AS (tidigare Bechterews sjukdom) och psoriasisartrit mjukdelsreumatiska tillstånd, exempelvis fibromyalgi artros och osteoporos (benskörhet), som ofta följer med reumatiska sjukdomar. Välkommen som medlem! Är du intresserad av att bli medlem? Du kan registera dig direkt på eller ring Välkommen! Läs mer om alla diagnoser på 2

3 Artriter (ledgångsreumatism) Reumatoid artrit (RA) Den svenska benämningen för reumatoid artrit (RA) är ledgångsreumatism. RA är en inflammatorisk ledsjukdom. Kvinnor får ledgångsreumatism i större utsträckning än män. Medelåldern för insjuknandet är 60 år, men både unga och gamla kan drabbas. Sjukdomen kan börja smygande eller komma mer akut. Gemensamt för alla former av insjuknande är ledvärk. Det uppstår inflammation som ger smärta, ömhet, stelhet och svullnad framför allt i händernas och fötternas småleder. Mer sällan i stora leder. Typiskt är att stelheten främst känns på morgonen medan övriga symtom ökar under dagen i takt med att man använder leden. Allmänna inflammationssymtom som trötthet, aptitlöshet och feber kan föregå själva ledsvullnaden. Vilken led som helst kan angripas. Ofta har inflam mationen en likartad utbredning i vänster och höger kroppshalva. Ett särskilt blodprov kan ibland styrka diagnosen. Röntgen av lederna kan också vara vägledande. Diagnosen ställs framför allt efter vad patienten har att berätta om sitt sjukdomstillstånd. Ju tidigare behandling påbörjas, desto bättre blir resultaten på lång sikt. Målsättningen är att lindra smärta och behålla rörlighet i lederna. en riktar in sig på följande: Medicinsk behandling. Nya mediciner har utvecklats under senare år som har varit till stor hjälp för personer med RA. Fysiska aktivitet och sjukgymnastik. Kirurgi. Handkirurg och ortoped kan utföra nödvändiga ingrepp genom att till exempel ta bort inflammerad vävnad eller sätta in konstgjorda leder. 3

4 Artriter (barnreumatism) Juvenil idiopatisk artrit (JIA) I Sverige har barn och ungdomar ledgångsreumatism (juvenil idiopatisk artrit) och varje år insjuknar barn. Sjukdomen är dubbelt så vanlig hos flickor som hos pojkar. Orsaken till sjukdomen är okänd. Risken för att syskon till ett sjukt barn ska drabbas är sannolikt inte större än för andra barn. Den inflammerade leden blir svullen, varm och ibland uppstår lite rodnad. Leden smärtar vanligen när man rör eller belastar den. Ledinflammation hos barn och ungdomar kan förekomma i flera former; fåledssjukdom, flerledssjukdom och akut febril form. Fåledssjukdom kännetecknas av att endast ett fåtal leder drabbas. I första hand angrips knä-, fot- eller armbågsleder. Mångledssjukdom engagerar många leder och även mindre leder som fingerleder. Akut febril form ger hög feber, hudutslag och ofta men inte alltid ledbesvär. Cirka 15 procent av barnen får ögoninflammation. Inflammationen ger oftast inga symtom i tidiga stadier och därför är det viktigt att barnen regelbundet kontrolleras av ögonläkare. Det finns ännu ingen botande behandling, men med mediciner kan man minska ledinflammationen och smärtan samt skapa förutsättningar för bättre funktion. Sjukgymnastik och arbetsterapi syftar till att förbättra funktionen i angripna leder och att stärka muskulaturen. Ett individuellt träningsprogram utformas för varje barn. Arbetsterapeuten kan också prova ut olika hjälpmedel som kan underlätta det dagliga livet. Prognos Mer än hälften av alla barn som får sjukdomen går in i vuxenlivet utan påtagliga symtom. Många barn har också så lindrig sjukdom att de kan leva ett i huvudsak normalt liv. Läs mer om alla diagnoser på 4

5 Artriter Gikt Gikt tillhör gruppen kristallartriter och är en särskild avgränsad sjukdomstyp, nämligen urinsyragikt (arthritis urica). Män drabbas mycket oftare än kvinnor. Det klassiska giktanfallet, portvinstå, kommer på efternatten och drabbar stortåns grundled. Denna är intensivt smärtande och uppvisar alla tecken på uttalad inflammation, alltså rodnad, svullnad, värmeökning och intensiv ömhet. Det är framför allt medelålders män som drabbas. Anfallet klingar av inom en till tre veckor. Orsaker Risken för urinsyrautfällning i leder hänger samman med nivån av urat i blodet. Ju högre nivåer desto mer övermättnad och desto större risk för kristallisation. Urinsyra bildas som slutprodukt vid nedbrytningen av puriner och utsöndras via njurarna. Diagnos Gikt är en typisk episodartrit, alltså en ledsjukdom som kännetecknas av akut insättande inflammationer i en eller flera leder. Det kan ske en gång men inte sällan kommer attackerna igen. Diagnosen bekräftas genom bestämning av uratnivån i blodet, som i regel är förhöjd, och genom ledvätskeanalys där urinsyrakristaller påvisas. Det klassiska medlet mot gikt är colchicin. Flertalet moderna inflammationsdämpande läkemedel dämpar effektivt den akuta giktsmärtan liksom lokala kortisoninjektioner. Långsiktig förebyggande behandling ges med urinsyrasänkande medicin. Dietrekommendationer behövs i allmänhet inte. 5

6 Psoriasisartrit Spondartriter Trettio procent av de personer som har sjukdomen psoriasis får också tecken på inflammation i leder, senor eller muskelfästen. Detta kallas för psoriasisartrit. Vanligtvis uppkommer inflammationen i finger-, tå-, knäoch and ra extremitetsleder. Inflammationen kan också drabba ryggradens leder samt muskel- och senfästen. Typiska symtom på ledinflammation (artrit) är stelhet och rörelsesmärta. Andra tecken är tryckömhet, svullnad och ökad hudtemperatur eller rodnad över leden. Senfästesinflammation medför smärta och tryckömhet över senfästet i benet. Det är vanligast att psoriasis utvecklas före artriten men det kan också vara tvärtom; ledbesvären kommer före hudsjukdomen. Artrit och psoriasis kan också utvecklas samtidigt. Det finns ingen botande behandling av psoriasisartrit men med moderna metoder kan besvären minskas, ledfunktionen förbättras och komplikationer förhindras. Läkemedelsbehandling minskar inflammation, lindrar smärta och värk i leder och senfästen, minskar stelhet samt förbättrar rörelseapparatens funktion. Prognos Psoriasisartrit är vanligtvis en lindrig sjukdom. De funktionshinder som inträffar är oftast begränsade till enstaka leder eller ledområden. Sjukdomen varierar från person till person men de flesta kan leva ett tämligen normalt liv även om smärtorna periodvis kan inskränka funktionen. Läs mer om alla diagnoser på 6

7 Spondartriter (Bechterews sjukdom) Ankyloserande spondylit (AS) Ankyloserande spondylit, AS (tidigare Bechterews sjukdom) är en reumatisk sjukdom som framför allt drabbar bäcken- och ryggleder. De typiska symtomen är ryggsmärta och tilltagande stelhet, framför allt på morgonen. Andra tecken är smärtor från större leder med svullnad och värk, samt senfästen och leder i bröstkorgen. De första symtomen hos män brukar komma mellan 15- till 30-årsåldern. Kvinnor får i genomsnitt sina symtom senare. en börjar smygande, nästan omärkligt, och blir långsamt mer intensiva. Värken och stelheten kan variera i svårighetsgrad men finns vanligtvis kvar under långa perioder. Eftersom sjukdomen kommer smygande och symtomen kan vara svårtolkade kan det hända att det dröjer flera år innan rätt diagnos ställs. En fjärdedel av de som har AS får besvär av ögoninflammation i regnbågshinnan (irit). Ögat värker, blir rött och ljuskänsligt. Irit kan ge bestående synnedsättning och det är viktigt att man snabbt får behandling. Den viktigaste behandlingsformen är rörelseträning. Nya mediciner som visat sig hjälpa har utvecklats på senare år. Smärtstillande och inflammationsdäm pande läkemedel kan hålla sjukdomen i schack så att den viktiga rörelseträningen kan bibehållas. 7

8 Reumatiska systemsjukdomar SLE SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) är en systemisk sjukdom som kan engagera kroppens olika organ. SLE är oftast en godartad sjukdom och man beräknar att det finns cirka personer i Sverige som har dia gnosen. Fler kvinnor än män drabbas. Man vet inte vad som orsakar SLE men studier visar på att det krävs en kombination av ärftligt inflytande och miljöfaktorer för att sjukdomen ska utvecklas. SLE kan debutera med symtom från i princip vilket organ som helst. Oftast startar sjukdomen med besvär i rörelseapparaten. Mer än hälften av de som insjuknar får ledvärk eller ledinflammation som första symtom. Många (80 procent) får också hudutslag. Fjärilsexantem är ett ytligt rött utslag över kinder och näsrot som är karaktäristiskt vid SLE. Personer som har SLE har ofta svårt att tåla sol, eftersom solens ultravioletta strålar kan orsaka olika symtom, från lättare hudutslag till svårare skov. Ibland förekommer inflammationer i de inre organen såsom hjärt- och lungsäcksinflammation, njurproblem samt symtom från nervsystemet. SLE-sjukdomen förlöper i perioder av aktiv sjukdom omväxlande med lugna, ofta helt symtomfria intervaller. Olika läkemedel används för att förhindra eller lindra symtom. Ett flertal nya läkemedel är under utveckling som syftar till att specifikt blockera funktioner inom immunsystemet som orsakar SLE-inflammation. Läs mer om alla diagnoser på 8

9 Reumatiska systemsjukdomar Sjögrens syndrom Sjögrens syndrom är en kronisk reumatisk systemsjukdom, där kroppens körtlar inflammeras. Det kan vara tår-, svett- eller spottkörtlar, samt körtlar i slidan och i magsäcken. Inflammationen leder vanligtvis till att dessa körtlar blir förstörda, vilket medför nedsatt produktion av tårar, saliv, svett och tarmsafter. Man kan ibland också få inflammation i leder och även i de inre organen. Sjukdomen existerar inom alla åldersgrupper, men den är en ovanlig sjukdom hos barn och unga. De flesta får diagnosen i början av 40-årsåldern och frekvensen stiger med ökande ålder. Över 90 procent är kvinnor. Vad som orsakar sjukdomen finns det bara teorier om. En ärftlig faktor finns, men det räcker inte för att utlösa den. Ofta är det något virus som i kombination med anlag i generna gör att man får sjukdomen. Det dominerande symtomet är torrhet i hud och slemhinnor. När produktionen av tårar, saliv och svett avtar, ger detta en rad olika besvär. Ett av de allra största problemen med Sjögrens syndrom är kronisk trötthet. Det finns några blodprover som kan tas och som kan visa tecken på Sjögrens syndrom. Sjukdomen kan uppträda som ett ensamt fenomen - primärt Sjögrens syndrom, men vanligare är att den kommer tillsammans med andra reumatiska sjukdomar, såsom reumatoid artrit och SLE. Då kallas den sekundärt Sjögrens syndrom. Ingen behandling tar bort alla besvär, men de kan lindras. Det viktigaste är att förhindra skador på grund av uttorkning av slemhinnorna. På apoteken finns bland annat flera preparat som kan hjälpa mot muntorrhet och torra ögon. 9

10 Reumatiska systemsjukdomar Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter Vaskulit betyder kärlinflammation. Detta kan drabba alla typer av kärl i kroppen, både stora och små. Varje vaskulit påverkar huvudsakligen en typ av kärl. Inflammationen i kärlväggen kan leda till att kärlet skadas och i värsta fall förstörs. Blodförsörj ningen till olika organ kan då bli bristfällig. en vid vaskulit beror helt på vilket/vilka organ som påverkas. Det kan vara njurar, lungor eller nervsystemet. Alla kroppens organ kan påverkas av en vaskulit.bland de systemiska vaskuliterna märks granulomatös polyangit, GPA (Wegeners), polyarteritis nodosa (PAN), mikroskopisk poly angit (MPA), Churg-Strauss syndrom och Behçets sjukdom. Orsaker Orsaken till de olika vaskulitformerna är bristfälligt känd. Man talar också ofta om overlap syn dromes, således vaskuliter som inte riktigt passar in inom de definierade diagnoserna. Vaskuliter utgör en mycket heterogen grupp sjukdomar. Churg-Strauss sjukdom kommer oftast efter flera års astmabesvär, och man tror att den utgör en del av en allergisk överkänslighetsreaktion. Vid granulomatös polyangit (Wegeners) finns tecken på ett överaktivt immunsystem, där bristen på en speciell bromsfaktor kan vara ärftlig. Orsaken till polyarteritis nodosa är ibland en infektion med Hepatit-B virus. Även Behçets sjukdom kan misstänkas vara orsakad av infektion. Diagnos Att ställa diagnos är ofta svårt, eftersom sjukdomarna kan drabba många olika organ och symtomen därför varierar. En biopsi, en vävnadsbit av ett organ, som undersöks mikroskopiskt, kan vara till hjälp för att säkerställa en dia gnos. För en del vaskuliter finns mer specifika laboratorieprover. Den vanligaste behandlingen är kortison och immunhämmande medel av olika styrka. Vaskulitsjukdomarna brukar svara bra på behandling, men det kan ta upp till två år. Därefter går sjukdomen ofta över i ett mer stillsamt kroniskt förlopp, eller läker ut helt. Läs mer om alla diagnoser på 10

11 Reumatiska systemsjukdomar Polymyaliga reumatika och temporalarterit Polymyalgia reumatika (inflammatorisk muskelreumatism) och temporalarterit (inflammation i tinningsartären) är två vaskulitsjukdomar som kan förekomma var för sig eller tillsammans. Orsaken till polymyalgia reumatika och tem po ralarterit är okänd men ärftlighets- och miljöfaktorer kan spela in. Risken för att insjukna i dessa sjukdomar är störst i års ålder. Kvinnor drabbas tre gånger så ofta som män. Den som drabbas av polymayalgia reumatika insjuknar ofta hastigt, ibland akut. en är värk och stelhet och vanligtvis drabbas först nacke, axlar och överarmar, därefter bäckenregion och lår. Angreppet sker liksidigt i höger och vänster kroppshalva. Allmänna inflammationssymtom som trötthet, lätt temperaturförhöjning och matleda är vanliga. Cirka procent av dem som insjuknar får ledinflammationer framför allt i handleder, knogar och knän. Insjuknandet vid temporalarterit är ofta lika hastigt som vid polymyalgia reumatika. Kännetecknande är svår huvudvärk i tinning eller bakhuvud och nacke. Tinningsartären kan vara öm och pulslös. Ömhet i hårbotten, smärtor i tuggmuskulaturen och allmänna inflammationssymtom kan förekomma. med kortison är nödvändig vid såväl polymyalgia reumatika som temporalarterit för att förhindra inflammation i olika blodkärl. Kortisonbehandling medför oftast redan inom något dygn en dramatisk förbättring. Efter påbörjad behandling föreligger nästan ingen risk för komplikationer vid sjukdomen. stidens längd varierar kraftigt. Cirka 50 procent av patienterna är färdigbehandlade efter två-tre år. 11

12 Reumatiska systemsjukdomar (sklerodermi) Systemisk skleros Ordet sklerodermi kommer av två grekiska ord, skleros som betyder hård och derma som betyder hud. Sklerodermi är en ovanlig bindvävssjukdom, vilket innebär att alla organ i kroppen som innehåller bindväv kan angripas, det vill säga huden, kärl, matstrupe, mag- och tarmkanal, njurar, lungor och hjärta. Antalet personer som varje år insjuknar i systemisk skleros i Sverige är inte känt, men antalet är litet. Sjukdomen anses inte vara ärftlig. De som får diagnosen systemisk skleros kan sinsemellan ha mycket olika sjukdomsbild. Det som förenar de flesta är förekomsten av skleroderm hud (hård hud) i varierande omfattning, besvär från matstrupen, trötthet samt kalla händer och fötter (Raynauds fenomen). Det är vanligt att sjukdomen är som aktivast i början för att senare lugna ner sig alternativt bli stationär. Det finns många sätt att lindra sjukdomen, även om den inte går att bota. Det finns läkemedel mot kärlengagemang, mag- och tarmkanalen, försämrad njurfunktion, om lungorna och hjärtat angrips. Den som fått sekundärt Sjögrens syndrom kan också läsa på sidan 9. Raynauds fenomen kan inte botas, men behandlas med kärlvidgande läkemedel. Det finns många hjälpmedel för att du själv ska kunna hålla värmen. Det är viktigt att vara fysiskt aktiv med konditionsträning, värmebehandling och bassängträning. Att träna hand-, fot- och munrörelser, gärna med hjälp av program utarbetat av terapeut eller sjukgymnast är också viktigt. Bindvävsmassage kan användas, liksom paraffinbad. Läs mer om alla diagnoser på 12

13 Mjukdelsreumatiska tillstånd Fibromyalgi Fibromyalgi är en livslångs sjukdom med bland annat smärtor i muskulaturen. Tillståndet drabbar oftast unga och medelålders kvinnor, men både barn och äldre, liksom män, kan få sjukdomen. Det finns en mängd olika mjukdelsreumatiska tillstånd: generaliserad muskelvärk lokal muskelvärk kroniskt regionalt värksyndrom tendinit epikondylit kalkaxel bursit tenosynovit karpaltunnelsyndrom kapsulit kostokondrit med flera. De vanligaste symtomen är värk och stelhet i kroppens mjuka delar samt muskeltrötthet. Allmän trötthet, sömnsvårigheter, svullnadskänsla i händerna, stickningar, domningar, magbesvär och oro är andra. Muskelvärken kan variera från dag till dag, men den försvinner sällan helt. Smärtan beskrivs som stickande och brännande. Den som har fibromyalgi har ofta ömma punkter på ett flertal ställen i muskulaturen, så kallade tender points. Dessa punkter finns framför allt i mjukdelar i skulder-, rygg- och bäc kenparti. Det har hänt en hel del på senare tid angående läkemedelsbehandling i samband med att kännedomen om hur smärtan uppstår har ökat. Det är sedan tidigare känt att morfinliknande preparat kan ha effekt på och dämpa smärtan. Äldre typer av antidepressiva medicier, så kallade tricykliska läkemedel, kan i låga doser förbättra sömnen och minska smärtan. Dessutom har nyare former av antidepressiv medicin visat sig kunna lindra smärtan vid fibromyalgi. Detsamma gäller för vissa läkemedel som används vid epilepsi. Fysisk aktivitet, i första hand långintensiv träning av styrka och uthållighet, har visat likvärdiga resultat som medicinsk behandling. Muskelträning förbättrar muskelns funktion. Detta brukar leda till att man mår bättre även om inte smärtan minskar. TNS (elektronisk nervstimulering) kan lindra smärtan. Detsamma gäller akupunktur, massage och behandling med värme eller kyla. 13

14 Artros Artros är en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket. En långsamt fortskridande bristande funktion i leden som kan förekomma i alla åldrar, men är vanligare i högre ålder. Orsaken är inte helt känd, men ett antal riskfaktorer finns - ålder, övervikt, ärftlighet, tidigare ledskada, ledbelastande arbete, elitidrott och muskelsvaghet. Artros kan uppkomma i nästan vilken led som helst, även i ryggradens småleder. De leder som vanligtvis drabbas är finger-, fot-, knä- och höftled. Artros påverkar inga andra organ än lederna. Sjukdomen medför stelhet, minskad rörlighet och smärta. Smärtan uppträder vid rörelse och belastning av leden och den kan, i mera framskridna stadier av sjukdomen, även finnas vid vila. Smärtan kan orsakas av strama muskler, ansträngda senfästen, utspänd ledkapsel och felbelastat ben. En led med artros kan också bli inflammerad och svullen. Inflammationen är oftast lindrig och övergående. Det finns inga läkemedel som påverkar sjukdomens förlopp. en inriktas istället på att töja strama muskler och bygga upp förlorad muskelstyrka genom till exempel sjukgymnastik. Smärtan kan lindras med värme- eller köldbehandlingar, TNS (elektrisk nervstimulering) med mera. Vid behov kan man komplettera behandlingen med smärtstillande medel. Kortisoninjektioner kan lindra besvären vid ledinflammation. Vid grav artros med svåra smärtor och rörelseinskränkningar i exempelvis höft- och knäleder, kan ledprotes opereras in med gott resultat. Prognos Artros fortskrider långsamt och smärtan kan minska i högre åldrar. Man kan själv begränsa besvären genom att regelbundet träna muskulaturen och minska belastningen av den sjuka leden. Läs mer om alla diagnoser på 14

15 (benskörhet) Osteoporos Ordet osteoporos kommer från grekiskan och betyder benskörhet. Sjukdomen har fått allt större uppmärksamhet under senare år. Varje år inträffar cirka frakturer till följd av benskörhet i Sverige. Det finns olika metoder att mäta bentätheten i skelettet. Den bästa och vanligaste är med hjälp av DXA (dual energy X-ray absorptiometry). Motion och bra kost är bra som förebyggande åtgärder. Östrogen till kvinnor, kalcium och vitamin D, smärtbehandling och bisfosfonater är exempel på behandling. Bisfosfonater hämmar nedbrytningen av skelettet. Benskörhet uppstår när den normala balansen mellan uppbyggnad och nedbrytning av ben förändras, så att det bryts ner mer ben än det byggs upp. Från 30-årsåldern minskar tätheten i skelettet långsamt, ungefär med en procent per år. Primär osteoporos är sålunda ett fysiologiskt åldrande i skelettet. Ärftlighet, näringsbrist, D-vitaminbrist, för lite kalcium i kosten, rökning och fysisk inaktivitet är riksfaktorer för osteoporos. Är du kvinna och dessutom lång och smal, så är risken större. Osteoporos kan också bero på inflammatorisk sjukdom och/eller medicinering och kallas då sekundär osteoporos. Sådana sjukdomar är bland annat de reumatiska inflammatoriska sjukdomarna reumatoid artrit, SLE, ankyloserande spondylit och polymialgia reumatika. Orsaken är att de ämnen som kroppen producerar även påverkar benomsättningen negativt. Den vanligaste medicinen som orsakar osteoporos är kortison, men det är också den bästa antiinflammatoriska substansen som finns att tillgå. Benskörhet ger inga symtom förrän benet går av. Det krävs inte så stor kraft för att man ska få ett benbrott, som det gör om man har ett friskt ben. Akut ryggont kan vara ett tecken på kotkompression (kotfraktur). 15

16 Reumatikerförbundet - Alströmergatan 39 - Box Stockholm telefon: e-post: Gilla oss, följ Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. 16 Tryck: AMO-tryck Reumatikerförbundet 2014

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

RÖRELSEORGANENS SJUKDOMAR

RÖRELSEORGANENS SJUKDOMAR RÖRELSEORGANENS SJUKDOMAR Folkhälsovetenskap 1, Moment 1 Tisdag 2010/09/14 Diddy.Antai@ki.se Vad är Rörelseorganens/Reumatiska sjukdomar? Rörelseorganens/Reumatiska sjukdomar är samlingsbeteckningen för

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Till dig som undervisar barn som har reumatism Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Inledning Den här foldern ger en kort introduktion till vad barnreumatism är och hur du som lärare kan agera

Läs mer

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros?

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros? Ont i knäna? Får du ont i knäna när du går i trappor eller när du reser dig upp? Eller har du svårt för att sitta på huk och måste lägga något mjukt under knäna när du till exempel rensar i rabatten? Då

Läs mer

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET:

BRA TRÄNINGSFORMER I DET LUGNA SKEDET: lighet och deras rätta rörelselsebanor. Motionen utvecklar rörelsefärdigheten och balansen samt upprätthåller färdigheten att klara sig självständigt och ökar det psykiska välbefinnandet. Avkopplingen

Läs mer

Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen

Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen Reumatoid artrit den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen Uppdatering 12.4.2016 Reumatoid artrit (RA), som också kallas ledgångsreumatism, är en kronisk ledsjukdom som är två till tre gånger

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Osteoporos. Reumatikerförbundet. - benskörhet. av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin. utgiven av

Osteoporos. Reumatikerförbundet. - benskörhet. av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin. utgiven av Osteoporos - benskörhet av Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin utgiven av Reumatikerförbundet Innehåll 2 Innehåll Vad är osteoporos? 3 Orsaker till osteoporos 4 När kan man misstänka osteoporos 6 Diagnos 7 Förebyggande

Läs mer

Lär dig mer. om Reumatikerförbundet. 80 olika diagnoser med mycket gemensamt

Lär dig mer. om Reumatikerförbundet. 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Lär dig mer om Reumatikerförbundet 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Reumatikerförbundet en kunskapsorganisation Mer än en miljon personer i Sverige har en reumatisk sjukdom. Dessutom påverkar sjukdomen

Läs mer

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia.

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. Är din hund stel när den vaknar på morgonen? Har den en hälta som kommer och går? Är den mindre intresserad av långpromenaden? Eller har den svårt att komma

Läs mer

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Kungsbacka Kommun Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Multipel Skleros 2014-12-18 Sammanställt av: Sofia Johansson, Ingrid Säfblad-Drake, Helena Fahlen, Maria Hellström, Sandra Arvidsson, Jenny Andersson,

Läs mer

Psoriasisartrit. av Ingemar Petersson och Björn Svensson. utgiven av Reumatikerförbundet

Psoriasisartrit. av Ingemar Petersson och Björn Svensson. utgiven av Reumatikerförbundet Psoriasisartrit av Ingemar Petersson och Björn Svensson utgiven av Reumatikerförbundet 1 Innehåll Innehåll Om psoriasisartrit PsoA 3 Ledsjukdomarnas orsaker 4 Symtom vid psoriasisartrit 5-6 Att ställa

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s

Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s Leg. läkare Bo Fråst har mer än 30 år som specialist inom allmänmedicin. Han har en passion utöver det vanliga för patienterna. Speciellt för

Läs mer

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Sammanfattning Osteoporos kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och brott (frakturer) lättare uppkommer.

Läs mer

Alla lika, alla olika Om barn och ungdomar med reumatism

Alla lika, alla olika Om barn och ungdomar med reumatism Alla lika, alla olika Om barn och ungdomar med reumatism Innehållsförteckning Om reumatism hos unga Om reumatism hos unga JIA och de olika undergrupperna Känslor Smärta Symptom Diagnos och behandling Ärftlighet

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (7,5 hp)

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (7,5 hp) Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (7,5 hp) Kurskod: MC1033 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2013-11-16 Skrivtid 180 min Totalpoäng: 37 Poängfördelning: Tentamen rörelseapparatens

Läs mer

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2 Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta Bild 2 Den här föreläsningen handlar om hur man i sjukvården kan behandla olika nociceptiva smärttillstånd som har sin uppkomst från rörelseapparaten; det

Läs mer

Du är gjord för att röra på dig

Du är gjord för att röra på dig Du är gjord för att röra på dig Fysisk aktivitet och motion, vad är skillnaden? Fysisk aktivitet är ett övergripande begrepp som innefattar alla sorters rörelser som leder till att energi förbrukas. Vad

Läs mer

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis och psoriasisartrit Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som inte bara drabbar huden och lederna utan även andra organ i kroppen.

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2010-06-08 Dnr 4139/2010 Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten Ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om besvären orsakas av virus eller bakterier. Har du eller ditt barn halsont och feber utan hosta, heshet eller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Syftet med den här instruktionen är

Läs mer

Att leva med psoriasisartrit

Att leva med psoriasisartrit Att leva med psoriasisartrit Foto: Anne Stiernquist Innehåll Vad är psoriasis? 4 Psoriasisartrit 5 Varför får man psoriasisartrit? 6 Behandling 8 Vad kan jag göra själv? 10 Psoriasisförbundet 12 Fakta

Läs mer

F-tandvård i Region Skåne

F-tandvård i Region Skåne F-tandvård i Region Skåne Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F-kort utfärdas efter läkarintyg som styrker att man är berättigad till ersättningen. Ingående grupper: F1)Svår psykisk

Läs mer

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Vad menas med styrketräning? Med styrketräning menar man att man belastar kroppen med en given belastning. Genom att styrketräna förstärker

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2010. stöd för styrning och ledning Preliminär version INAKTUELLT

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2010. stöd för styrning och ledning Preliminär version INAKTUELLT Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2010 stöd för styrning och ledning Preliminär version Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS Definition av Osteoporos Minskad mängd benmassa Förändrad mikroarkitektur i benet Detta leder till minskad hållfasthet och ökad risk för fraktur.

Läs mer

Kontroll över smärtan med hjälp av fysiatri

Kontroll över smärtan med hjälp av fysiatri Page 1 of 5 PUBLICERAD I NUMMER 4/2015 TEMAN Kontroll över smärtan med hjälp av fysiatri Jari Arokoski istock/choja Fysiatrin erbjuder smärtpatienter flera behandlingsmetoder utan läkemedel. Det gemensamma

Läs mer

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se 33 Rörelseapparaten Vid diabetes har man en större benägenhet än andra att få problem med smärta och stelhet i händer, axlar och höfter. Det finns ett samband mellan ålder, lång diabetesduration samt grad

Läs mer

Reumatiska sjukdomar hos barn och unga Vad ska vi tänka på i skolan?

Reumatiska sjukdomar hos barn och unga Vad ska vi tänka på i skolan? Reumatiska sjukdomar hos barn och unga Vad ska vi tänka på i skolan? Sólveig Óskarsdóttir MD, PhD Överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Vad behöver skolläkare och skolsköterskor

Läs mer

Knäledsartros. Vad händer i kroppen?

Knäledsartros. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Ledbrosk minskar och försvinner Kroppens leder är till för att öka rörligheten. I alla leder möts minst två ben. De delar av benen som möts i en led är klädda med brosk, som är ett

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

Att leva med MS multipel skleros

Att leva med MS multipel skleros Att leva med MS multipel skleros Att leva med ms Ibland måste man vara extra snäll mot sig själv Charlotte Sundqvist var en mycket aktiv 16-åring när hon började ana att något var på tok. Sedan en tid

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

EFFEKT I TID En patientbroschyr om MS och TYSABRI. Diagnos Centrala nervsystemet Behandling Mål med behandling Effekt Hos MS-sköterskan

EFFEKT I TID En patientbroschyr om MS och TYSABRI. Diagnos Centrala nervsystemet Behandling Mål med behandling Effekt Hos MS-sköterskan EFFEKT I TID En patientbroschyr om MS och TYSABRI Diagnos Centrala nervsystemet Behandling Mål med behandling Effekt Hos MS-sköterskan Vad är MS? Världens första professor i neurologi hette Jean-Martin

Läs mer

Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION

Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION Till dig som behandlas med ENBREL PATIENTINFORMATION S TÖD I VARDAGEN Innehåll Till dig som behandlas med Enbrel 5 Om inflammatoriska sjukdomar 6 Vad är Enbrel? 8 Beredning och injektion av Enbrel 10 Instruktion

Läs mer

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Är din häst frisk? Bra uppföljningsmöjligheter

Är din häst frisk? Bra uppföljningsmöjligheter Be sure. Vi hjälper dig som är veterinär eller jobbar professionellt med hästar att ta reda på om hästen är frisk enkelt, snabbt och prisvärt. Du slipper oroa dig för smygande inflammationer. Är din häst

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Verksamhetsområde Kirurgi Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Vad är en gallblåsa? Gallblåsan är en liten blåsa, reservoar, som sitter fast på gallgången. Den

Läs mer

Vad händer i hästens leder?

Vad händer i hästens leder? Vad händer i hästens leder? De flesta som sysslar med sporthästar har någon gång stött på problemet att hästen blivit halt. Vad beror det på? Ja, i de flesta fall så har hästen blivit överansträngd och/eller

Läs mer

Lilla. för årskurs 8 & 9

Lilla. för årskurs 8 & 9 Lilla för årskurs 8 & 9 Vardaglig fysisk aktivitet Vardaglig fysisk aktivitet innebär all rörelse du utför under en dag såsom att promenera till skolan eller att ta trapporna istället för hissen. Denna

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Indikatorer Bilaga Innehåll Generellt om indikatorerna 3 Förteckning över indikatorerna 5 Gemensamma indikatorer för rörelseorganens sjukdomar 9

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Rehabilitering vid Reumatiska sjukdomar, Artros och Fibromyalgi

Rehabilitering vid Reumatiska sjukdomar, Artros och Fibromyalgi Rehabilitering vid Reumatiska sjukdomar, Artros och Fibromyalgi Lars Cöster Reumatikerdistriktet Östergötland och Handikappföreningarna Östergötland Rehabilitering Rehabilitering definieras som insatser

Läs mer

Att leva med Spasticitet

Att leva med Spasticitet Att leva med Spasticitet Fakta Vad är spasticitet? Förmågan till förflyttning, händernas finmotorik och kommunikation med mimik och gester, är grundläggande funktioner i våra vardagsliv. Störningar i rörelseförmåga

Läs mer

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1 Ont i nacken! Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Inledning Förtroendemannagruppen för rörelseorganens

Läs mer

TUMBASARTROS - operation (diagnoskod M18.1 eller M18.9, operationskod NDG12) - 10 mars 2016

TUMBASARTROS - operation (diagnoskod M18.1 eller M18.9, operationskod NDG12) - 10 mars 2016 TUMBASARTROS - operation (diagnoskod M18.1 eller M18.9, operationskod NDG12) - 1 mars 16 Artros är en ledsjukdom där ledbrosket successivt förstörs, vilket leder till värk och belastningssmärta samt ibland

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Sammanfattning skelettet och muskler

Sammanfattning skelettet och muskler Sammanfattning skelettet och muskler Skelettet Om du inte hade något skelett skulle din kropp vara som en stor klump, men benen i ditt skelett är starka och hårda. Därför klarar de att hålla upp din kropp.

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

S K E L E T T R Ö N T G E N

S K E L E T T R Ö N T G E N S K E L E T T R Ö N T G E N Ett försök att krympa ner ett stort ämne till hanterligt format Anita Lapidus överläkare Röntgenkliniken Solna DISPOSITION I. Något om teknik II. Röntgenfynd vid: A. Trauma

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen. Det är uppbyggt av muskelvävnad och

Läs mer

Kvinna 39 år. Kvinna 66 år. Jag är gravid, nu i vecka 25. Från vecka 14 har jag haft ont i bäcken och rygg. Jag gick till. Vad tycker patienterna?

Kvinna 39 år. Kvinna 66 år. Jag är gravid, nu i vecka 25. Från vecka 14 har jag haft ont i bäcken och rygg. Jag gick till. Vad tycker patienterna? Ont i nacke, rygg, bäcken. Var stel överallt och hade symptom i olika former såsom huvudvärk, isningar i nerverna mm. Jag har uppnått fantastisk förändring. Har nästan aldrig ont och tillfällig stelhet

Läs mer

Vård vid rörelseorganens sjukdomar

Vård vid rörelseorganens sjukdomar Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Reumatisk sjukdom och sex

Reumatisk sjukdom och sex Sahlgrenska Universitetssjukhuset Reumatisk sjukdom och sex Information till patient och närstående Den här broschyren är tänkt att ge dig och din partner råd och stöd för att kunna ge lusten ett nytt

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

Information för dig i klimakteriet

Information för dig i klimakteriet kvinnokliniken Information för dig i klimakteriet Innehåll Vad är klimakteriet?... 3 Menstruationen blir oregelbunden... 3 Menopaus... 3 Symtom... 4 Benskörhet... 4 Inför klimakteriebehandling... 5 Klimakteriebehandling...

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11 10 noa nr 6 2015 Tufs fick livet tillbaka En extremt ovanlig bentillväxt inne i ryggradskanalen hotade att göra huskatten Tufs förlamad. Husse och matte ställdes inför det svåra valet: att låta Tufs somna

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

Trä ning och trä ningsplänering

Trä ning och trä ningsplänering Trä ning och trä ningsplänering Alla mår bättre av motion och för att motion och träning ska bli en del av din vardag är det viktigt att hitta något som passar dig och som du tycker är roligt. En del människor

Läs mer

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se Kontakta din läkare Kontakta genast din läkare om du drabbas av något av nedanstående symtom medan du behandlas med JEVTANA. feber, dvs en kroppstemperatur på 38 C eller högre diarré (t.ex. om du har lös

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom Oh no...vember! Säga vad man vill men november är bannemej ingen rolig månad! Vissa månader skulle man faktiskt kunna stryka från kalenderåret och november är en av dom. Men smaken är som baken så klart!

Läs mer

Ella Juha, Marja, Symptom: Symptom: Symptom: Diagnos: Diagnos: Diagnos:

Ella Juha, Marja, Symptom: Symptom: Symptom:  Diagnos: Diagnos: Diagnos: Ella, förstaklassist Symptom: trötthet anemi Diagnos: celiaki Juha, försäljningschef Symptom: förstoppning ledsymtom Diagnos: celiaki Marja, pensionär Symptom: viktnedgång diarré Diagnos: celiaki Känner

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

kan en böjsena slitas av om man fastnar med fingret eller använder fingret för att dra hårt i något. Skadan kan också uppstå på grund av en

kan en böjsena slitas av om man fastnar med fingret eller använder fingret för att dra hårt i något. Skadan kan också uppstå på grund av en Böjsenskada Information till dig som har skadat en böjsena Den här informationen riktar sig till dig som har en böjsenskada, vilket innebär att innebär att en böjsena helt eller delvis har gått av och

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Information till patienter som använder. Aclasta vid osteoporos

Information till patienter som använder. Aclasta vid osteoporos Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Denna broschyr vänder sig till dig som behandlas med Aclasta för osteoporos med ökad risk för frakturer. Läs texten noggrant för den innehåller

Läs mer

Reumatiska mjukdelssmärtor

Reumatiska mjukdelssmärtor Reumatiska mjukdelssmärtor av Bernard Grewin utgiven av Reumatikerförbundet1 Innehåll FÖRORD Reumatiska mjukdelssmärtor - en orientering för patienter Innehåll Förord 3 Symptom och behandling - Om generaliserad

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

Psoriasiskoll - Har psoriasis

Psoriasiskoll - Har psoriasis Psoriasiskoll - Har psoriasis Källa: Netdoktor.se (Har psoriasis) Jag har psoriasis 100% 10899 Jag har inte psoriasis, men är intresserad av att veta mer 0% 0 Totalt antal svar 10899 Kön? Kvinna 63% 5755

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

Artriter Diffdiagnoser. Är det en artrit? Debut symptom variation över dygnet? Lab. Anti-CCP RF SR CRP Trombocytos Anemi

Artriter Diffdiagnoser. Är det en artrit? Debut symptom variation över dygnet? Lab. Anti-CCP RF SR CRP Trombocytos Anemi Artriter Diffdiagnoser Annika Söderbergh juni 2016 PATIENT PERSPEKTIV: Stelhet och värk Allmänsymptom ANAMNES LAB KLINISKA TECKEN Rodnad, värmeökning, smärta, svullnad, inskränkt funktion Är det en artrit?

Läs mer

HELHETSINRIKTAD BEHANDLING EN NYCKELFRÅGA VÅRD ENLIGT SITUATIONEN STÖD FRÅN KUNSKAPER OCH EGENVÅRDFÖRMÅGA

HELHETSINRIKTAD BEHANDLING EN NYCKELFRÅGA VÅRD ENLIGT SITUATIONEN STÖD FRÅN KUNSKAPER OCH EGENVÅRDFÖRMÅGA hälsosam kost, som tillför näringsämnen men inte innehåller för mycket energi i förhållande till förbrukningen (ytterligare information ges på webben: www.ktl.fi). HELHETSINRIKTAD BEHANDLING EN NYCKELFRÅGA

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Zoledronsyra Agila 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning. zoledronsyra

Bipacksedel: Information till användaren. Zoledronsyra Agila 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning. zoledronsyra Bipacksedel: Information till användaren Zoledronsyra Agila 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning zoledronsyra Zoledronsyra Agila 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning benämns hädanefter Zoledronsyra Agila

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014

Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014 Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014 Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt?

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt? Kliniken för 201-0-05 2015-0-05 Vad är osteoporos? Osteoporos eller benskörhet är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad hållfasthet av skelettet och ökad risk för benbrott (fraktur).

Läs mer

Information till nära och kära

Information till nära och kära Information till nära och kära Vad är endometrios egentligen? Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ca 10 % av alla personer födda med livmoder. Endometrios innebär att celler som

Läs mer

Hälta/or osteokondros

Hälta/or osteokondros Hälta/or osteokondros Hälta orsakad av ledsjukdom på häst är den absolut vanligaste anledningen till nedsatt prestation och förlorad användbarhet hos våra sporthästar. Ledsjukdom kallas på veterinärspråk

Läs mer