väg mästaren Sista brosektionen på plats i Sundsvall Vägmästaren möter Svevias Torbjörn Torell Sidan 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "väg mästaren Sista brosektionen på plats i Sundsvall Vägmästaren möter Svevias Torbjörn Torell Sidan 4"

Transkript

1 väg mästaren # årgång 87 i vägingenjörernas tjänst sedan 1928 Vägmästaren möter Svevias Torbjörn Torell Sidan 4 Ökad efterfrågan gör att järnvägen behöver byggas ut Sidan 13 Samtliga fartkameror börjar bytas ut i vår Sidan 23 En milstolpe i e4-projektet Sista brosektionen på plats i Sundsvall

2 Nysaltat. Hanson & Möhring har rätt sortiment för effektiv dammbindning både kalciumklorid och magnesiumklorid. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig till hållbarare vägar. tel: mail:

3 Foton: Torbjörn ergkvist Åker slalom på vårkanten Annars går vi nu mot en synnerligen här I årets första nummer av Vägmästaren möter du Svevias vd och koncernchef Tor björn Torell. Han svarar på varför Svevia är en så stark drift- och underhållsentrepre nör och berättar om hur bolaget mår idag och vilka utmaningar Svevia står inför. För Sveriges och Europas största pågå ende brobygge var det en milstolpe när den sista brosektionen i Sund svalls bron lyftes på plats. Detta och myck et annat kan du läsa om i årets första utgåva. Vi önskar alla en härlig vår! Janne Larsson Redaktör INNEHÅLL Mötet: Svevias vd Torbjörn Torell... 4 Ny infrastruktur... 8 Sveriges järnvägar behöver byggas ut Nu är Sundsvallsbron på plats...14 Åtgärder för säkrare cykeltrafik...17 Ny cykelplan för Stockholm...17 Fler totalentreprenader för Trafikverket...19 Nytt science center på Tekniska museet...20 Administration och möten stjäl chefens tid...20 sidan 4 FSV: Stefan Wadbro om våren och valet...21 Fartkameror börjar bytas ut i vår...23 Foto: Lars Nilsson lig tid av året. Snödroppar och krokus tittar fram som ett första tecken på att våren är i antågande. Fågelsången och fågelsträck med sångsvanar och andra arter som anländer gör att vi blommar upp. I förra numret berättade jag om min passion för Mountain ike och känslan att få bege sig ut på stigar och grusvägar. Den 2 mars blev det nypremiär för säsongen, fast inte i det väder jag hade önskat. Hann lagom ut när det började regna och över gick i snö. Gissa om kylan var påtaglig när jag var tillbaka efter 21 km och tempen ute bara visade en plusgrad, men värre än så här kan det ju gärna inte bli. Nu går vi bara mot bättre och varmare dagar och jag hoppas att vi får njuta av solen igen den har verkligen lyst min sin frånvaro hela vintern. sidan 14 Foto: Johan Lundahl Visst har det stundtals varit både snö och halka i vinter men ändå rätt skapligt ute på vägarna. Det har åtminstone i södra och mel lersta Sverige varit en ganska snäll vinter. Värre är det med vägstandarden så här års. Det är mängder av potthål och skador i asfalten och det verkar inte spela någon roll var man än åker, det är lika illa i alla väderstreck. På vissa sträckor är det som att åka slalom. Att hela tiden tvingas parera för att undvika att köra i hål efter hål. Värst tycks det vara där man tidigare gjort punktvisa lagningar i asfalten. Lagningar som sedan släpper och successivt urholkas till många bilisters förtret. Så blir du medlem i FSV...23 Produktnyheter...25 Lyckad nykterhetskontroll vid färjan...26 Årets miljöpris till flyttbar bro...26 FSV:s styrelse...26 Lös krysset och vinn Trisslotter...27 sidan 26 Med våren kommer tjälskadorna...28 Annonsera i Vägmästaren! Föreningen Sveriges Vägingenjörer (FSV) är en yrkes- och serviceorganisation för ingenjörer som arbetar med infrastruktur Hem sida: Redaktör: Janne Larsson, Roxx Communication Group, ox 164, Vimmerby Tel: E-post: Redaktions kommitté: Styrelsen för Sveriges Väg ingenjörer Projektledare: Daniel Svensson Grafisk form: Örjan Folcke Annons säljare: Anneli Dahlström Annonsoriginal: Sofia Fasth Omslagsfoto: Torbjörn ergkvist Ansvarig ut givare: Stefan Wadbro Produktion: Roxx Communi cation Group, Tryck: Print fabriken, Karls krona 2014 Prenumerera på Vägmästaren! Kontakta Anneli Dahlström för priser och mer information. Tel: E-post: väg mästaren # årgång 86 i vägingenjörernas väg mästaren tjänst sedan 1928 #3& årgång 86 i vägingenjörernas svåra Räddningsarbete under förhållanden på Tranarpsbron För 195 kronor får du läsa Vägmästaren i ett år (3 nummer). etala prenumerations av giften till bank giro Ange namn och adress. Prenumerationsansvarig: Jonas Sjöholm Adress: Parkgatan 7, Mjölby E-post: Pris: helår (3 nr) 195 kr Nya förutsättningar med trängselskatten i Göteborg Sidan 10 Varannan bilförare har synproblem Ingenjörers övertid = jobb Sidan 17 tjänst sedan 1928 Riksväg 50 klar i förtid och till lägre kostnad Sidan 4 Sidan 11 Utbildning för utryckningsförare Sidan 12 Sidan 20 Klimatsmart snösmältning Sidan 17 Trötta förare lika farliga som rattfulla Sidan 22 TRafiKSäKeRheTSdi ReKTöR claes Tingvall ökar MeST INoM kommunal har bidragit till 100-tals räddade liv VäGhållNING Miljardkostnader för utomhusbelysningen Vägmästaren nr sidor.indd Vägmästaren nr sidor.indd 1 vägmästaren #

4 Mötet Torbjörn Torell Torbjörn Torell leder Svevia Sveriges ledande driftentreprenör Torbjörn Torell har vänt röda siffror till positiva resultat i flera företag. Nu leder han Svevias verksamhet och även där pekar resultaten i rätt riktning. Samtliga divisioner uppvisar resultatförbättringar för 2013 och tre av fyra divisioner levererar positiva resultat, berättar han i vår intervju i Mötet i Vägmästaren. Foto: Johan Lundahl Sveriges ledande driftentreprenör och ett av landets största väg- och anläggningsföretag är en rikstäckande helhetsleverantör med drygt medarbetare och verksamhet på drygt 100 platser. Kärnverksamheten för Svevia är att utföra om- och nybyggnation samt sköta drift och underhåll av vägar och annan infrastruktur. Uppdragen omfattar bland annat vägar, gator, broar, järnvägar och hamnar. Känner att vi är på rätt väg Torbjörn Torell har varit Svevias vd och koncernchef under nästan halva tiden som Svevia varit ett fristående statligt bolag. olagiseringen av Vägverket Produktion 2009 innebar att resan för Det är en positiv stämning i bolaget och det har tillkommit många nya medarbetare, chefer och till stora delar ny ledning. Fram till för 20 år sedan hade vi monopol och var inte konkurrensutsatta. Samtidigt har det under lång tid byggts upp en enorm kompetens och erfarenhet som vi har stor nytta av, säger Torbjörn Torell. Svevia till att bli ett effektivt och konkurrenskraftigt företag startade på allvar. Hur mår Svevia idag? Vi är på väg åt rätt håll. Vi har gjort en uppstädning av förluster och skapat en ändamålsenlig organisation och börjar närma oss ett normaltillstånd, säger Torbjörn Torell. Även medarbetarna känner att vi är på rätt väg. Det är en positiv stämning i bolaget och det har tillkommit många nya medarbetare, chefer och till stora delar ny ledning, fortsätter han. För 2013 visar alla våra divisioner; Drift, Anläggning, eläggning samt Maskin och Fastighet resultatförbättringar och tre av fyra levererar positiva resultat. Anläggning har fortfarande en betydande förlust som vägs upp av de positiva resultaten i den övriga verksamheten. Vi har fortfarande mycket kvar att göra, men marknaden finns där och vi vet vilka ytterligare åtgärder som krävs. Vi har kompetens och förmåga att genomföra åtgärderna så jag är optimistisk beträffande vår utveckling de närmaste åren. Att gå lite fortare Förbättringarna i bolaget är resultatet av att våra åtgärdsprogram ger effekt. Vi genomför ett genomgripande åtgärdsprogram, som omfattar varje del av Svevia, förklarar Torbjörn Torell. Vi driver detta så snabbt vi törs i både omfattning och hastighet för att successivt få hela organisationen att gå åt samma håll i lite högre takt. Mellan 2012 och 2013 har antalet medarbetare minskat med cirka 600 netto, samtidigt som omsättningen i stort sett varit oförändrad. Det innebär en omsättningsökning på sex procent räknat per tjänsteman, vilket kan sägas peka på en effektivitetsökning och leder till att vi successivt kan ha lägre kostnad per producerad tjänst. Att inte ge upp Torbjörn Torell har haft en rad chefsposter i byggbranschen. Han började på Skanska för 32 år sedan och hade olika arbetsledande befattningar. Som vd utvecklade han därefter Åke Larsson yggare, efter det att det återuppstått efter konkurs, till ett framgångsrikt bolag som såldes till norska Selmer AS. Som vd och koncernchef på Skandiaconsult, med verksamhet i Sverige, Norge och Finland, lyckades han vända omfattande förluster och problem till ett livskraftigt företag, som blev uppköpt och idag verkar under namnet Ramböll. På samma sätt förbättrades resultatet väsentligt för ravida med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, där han var vd och koncernchef i åtta år. Förutom att Torbjörn Torell nu leder Svevia har han även styrelseuppdrag i branschen. Vad är din styrka för att kunna vända problemtyngda företag till livskraftiga bolag? Det är viktigt att veta vad man vill och kräver en hög grad av uthållighet. Det är många bakslag på vägen, då gäller det att inte ge upp. Vad är vägen till framgång för Svevias verksamhet? Det är det tydliga ledarskapet och ansvarstagandet som vi driver väldigt konsekvent, svarar Torbjörn Torell. olaget är uppdelat i resultatenheter där varje chef har ett strikt resultatansvar. Chefer som klarar sina mål premieras för det, fortsätter han. 4 vägmästaren #1 2014

5 Foto: Magnus Jönsson Svevia lägger ny asfalt med breddad asfaltläggare på E4 vid Järva krog norr om Stockholm. I en verksamhet där vi har cirka projekt/uppdrag att fatta affärskritiska beslut i varje vecka krävs gemensamma arbetsprocesser och att arbeta metodiskt. Vi följer upp vad projekten och resultatenheterna levererar vid kvartalsvisa resultatuppföljningar. 55 procents marknadsandel Med en marknadsandel på 55 procent av Trafikverkets driftkontrakt är bolaget klart ledande entreprenör för driftoch underhåll av det statliga vägnätet. Ifjol vann Svevia tolv av de 21 driftområden som Trafikverket upphandlade. Dessutom tillkom ytterligare två nya områden i Norge har börjat lika bra för Svevia, som räknat hem tre driftområden; Lycksele, Piteå och Skara, av totalt 13 driftområden som Trafikverket ska upphandla i år. Varför är Svevia en så stark driftentreprenör? Fram till för 20 år sedan hade vi monopol och var inte konkurrensutsatta. Samtidigt har det under lång tid byggts upp en enorm kompetens och Fakta om Svevia erfarenhet som vi har stor nytta av. Det har vi sedan kompletterat med affärsmässighet för att kunna genomföra våra uppdrag på ett bra kommersiellt sätt, säger Torbjörn Torell. Under de senaste åren har vi på flera områden sänkt våra kostnader för samma tjänst. En medveten strategi är att vi ska ha en stor marknadsandel och den massa som behövs för att ligga främst och för att fortsätta utvecklas. Vår ambition är att ytterligare utöka avståndet till våra konkurrenter i branschen. Är Drift er viktigaste division? Nej, det vill jag inte säga, men det är viktigt att vi har fokus på driftsidan och fortsätter att utveckla den. På eläggning har vi 250 täkter. Vi har flera asfaltverk, bland annat ett nytt vid Arlanda som är viktigt för att förse både Drift och Anläggning med god asfaltskvalitet. Anläggning är också en betydelsefull verksamhet, likaså maskinsidan som bl. a. tillhandahåller strategisk utrustning till vår driftsida. Affären hos oss är separata affärer men som vi håller tätt intill varandra för att ildades: Svevia är ett av svenska staten helägt bolag sedan den 1 januari Rikstäckande helhetsleverantör: Är etablerade på drygt 100 platser i hela Sverige. Norska marknaden: Svevia Norge AS etablerades 2011 och driver fyra driftområden. Antal medarbetare: Drygt Nettoomsättning: MSEK (2013). Aktuellt: Har hittills i år vunnit tre nya driftområden i Trafikverkets upphandling: Lycksele 961 km väg, Piteå km väg och Skara km väg. ygger en ny vägsträckning i helt obanad terräng mellan Lambo leden och Kiruna (7,5 km). ygger även en bredare och starkare bro för gruvtransporter på väg 395 i Norrbotten. maximera synergierna dem emellan, förklarar Torbjörn Torell. Ingen ska komma till skada Vägarbetare har utsatta och farliga arbetsplatser. Säkerhet är därför ett priori terat område för Svevias vd. Jag vill inte driva en verksamhet där medarbetare riskerar att komma till skada, säger han. Vår ambition är att ingen ska skadas på sin arbetsplats. Inom Svevia jobbar vi väldigt hårt med det och har stort fokus på att ytterligare förbättra våra säkerhetsåtgärder. På vägar har vi bland annat betongbarriärer och det gäller att noga planera trafikavstängningar, samtidigt måste även varje medarbetare hålla ordning och reda runt omkring sig själv för att undvika olyckor. I fjol presenterade Svevia ett nytt koncept för målning av vägmarkeringar. En metod som ger vägarbetaren en säkrare arbetsplats, genom att kunna styra hela processen från hytten på lastbilen, som är utrustad med en robotarm. Torbjörn Torell i korthet Vem är Torbjörn Torell? Jag är utbildad civil - ingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan (väg och vatten). Min familj är min fru och fyra barn och min kära mamma. Vilka är dina intressen? Jag reser mycket utomlands, vi har också ett ställe i Åre där vi vistas mycket under säsong och jag har ett jaktintresse. Det bästa med ditt arbete? Det är oerhört stimulerande att tillsammans med alla bra människor som jag har runt omkring mig kunna förverkliga våra idéer. Största uppdraget någonsin Svevia vann upphandlingen om att utföra anläggningsarbeten för nytt dubbelspår genom Gamla Uppsala. olagets största uppdrag någonsin är värt 450 miljoner kronor och omfattar bland annat terrasseringsarbeten för dubbelspår, tre broar, en betongtunnel på 610 meter och ledningsomläggningar. Cirka 80 personer väntas jobba i projektet under de mest intensiva skedena. Arbetet har startat och ska pågå i fyra år. 4 vägmästaren #

6 Foto: Magnus Glans Foto: Patrick Trägård På uppdrag av Trafikverket har Svevia byggt två nya broar över nya järnvägen i Kiruna. Mötet Torbjörn Torell 4 Att vi i en tid då vi genomgår stora förändringar får möjlighet att ge våra medarbetare en god orderstock i ett långsiktigt projekt är mycket glädjande. Det är ett uppdrag av längre karaktär där hela Svevias kompetens kommer att samverka genom grundläggning, spontning, betong och markarbeten. Hur ser du på Svevias framtid? Vi har en tanke och plan att vi inom varje område måste identifiera konkurrensfördelar som gör att Svevia växer och tar marknadsandelar med god lönsamhet. Att bara räkna på anbud med lägsta vinstmarginal är inte intressant. Vd Torbjörn Torell. På Anläggning utvecklar vi ledarskapet genom att satsa på en ny anläggningsorganisation. Tre regioner bildas direkt under divisionschefen, vilket skapar bättre lokal närvaro och ska stärka ledningskapaciteten. Utöver uppdrag åt Trafikverket och kommuner siktar vi på att även jobba med industrin och exploateringsuppdrag. På Drift ska vi fortsätta med den strategi vi har för ökad lönsamhet och utöver uppdrag åt Trafikverket siktar vi på ytterligare kommunuppdrag, likaså uppdrag till den privata sektorn. I takt med att vi successivt säkrar lönsamheten i varje del av Svevia ska vi expandera. Vi har en god konkurrenskraft inom driften, som vi kan exportera, vilket våra uppdrag i Norge visar. Inom eläggning har vi ett fint täktbestånd med 250 täkter. Vi fortsätter att investera i fler asfaltverk. För övrigt har Svevia tagit ett nytt strategiskt grepp om inköpen och rekryterar nya projektinköpare. En förändrad infrastrukturmarknad ställer krav på ny inköpskompetens. Inköp står för procent av våra kostnader. Vi ska arbeta specialiserat, välja rätt leverantörer och satsa än mer på internationella samarbeten för att öka vår effektivitet, sänka våra kostnader och därmed stärka vår konkurrenskraft, avslutar Torbjörn Torell. n Svevias divisioner Svevias verksamhet omfattar fyra divisioner: Drift sköter drift och underhåll av vägar, gator och broar åt Trafikverket, kommuner och enskilda väghållare samt har även skötseluppdrag åt industrier, fastighetsbolag, flygp latser och hamnar. Anläggning utför uppdrag inom väg och övrig infrastruktur, allt från ny- och ombyggnad av vägar till grundläggnings- och markarbeten för industrier och bostadsområden. Utför även miljörelaterade uppdrag som marksanering. eläggning erbjuder hela kedjan inom beläggningsområdet, från sten till färdig belagd och målad väg. I verksamheten ingår egna täkter, asfaltsprodukter och ackrediterad laboratorieverksamhet. Maskin och Fastighet hyr ut och under håller maskiner, fordon, byggbodar och utrustning såväl till Svevia som till andra kunder inom entreprenadbranschen. Hyr även ut kontor, verkstäder och lagerlokaler. Foto: Magnus Jönsson Mer än 20-års erfarenhet Contractor Trading Specialister med mångårig erfarenhet och gediget kunnande inom vägförstärkning Hos oss hittar du: Cidex, asfaltarmering vid bärighetsproblem, krackeleringar och sprickbildning Uintaite, naturbitumen mot deformation i asfalt Asfaltpolymer, mot deformation, spårbildning, bensinspill och buller Dustex, en ekologiskt produkt för stabilisering och dammbindning av grusvägar Plogpinnar, svensktillverkade i plast av hög kvalitet Vi stärker infrastrukturen Tel vägmästaren #1 2014

7 ANNONS Foto: Mats Furén, Medam A Foto: Mats Furén, Medam A Reparerade asfaltskarvar och sprickor i vägbanan. inaflex specialmastix har genom sin sammansättning mycket goda friktionsegenskaper. Förlänger vägens livslängd inaflex specialmastix har under åren utvecklats till den produkt den är idag. En utmärkt blandning med bra friktionsegenskaper för reparation av asfaltskarvar i vägbanan. Tester visar att inaflex har värden långt över Trafikverkets krav för friktion. landningen håller mycket hög kvalitet för användning vid reparationer på både större och mindre vägar. När två körbanor läggs intill varandra blir det naturligt en skarv mellan dem. Skarven kan efter år av utsatthet från trafik, nederbörd och tjäle spricka upp. Det är då vi använder inaflex specialmastix, säger Thomas Utegård. Rondeller och påfarter är speciellt utsatta eftersom trafiken har en vridning som ökar påfrestningarna. inaflex specialmastix är en blandning av bitumen, filler och sten. Den läggs med specialutrustning och kan därför även läggas på fuktig körbana. Hög kvalitet och bra friktion inaflex specialmastix används som förebyggande underhåll. Vi kan förlänga livslängden på asfaltskarven med flera år och därigenom skjuta upp en renovering av hela vägbanan. Det är inte bara bra för miljön, utan ger även ekonomiska Vid läggning i ett gynnsamt klimat, tar det inte mer än någon timme innan vägen är farbar igen. Självklart beror det på djupet på sprickorna och hur omfattande repara tionen är. inaflex specialmastix, som genom sin sammansättning ger mycket goda friktionsegenskaper, läggs ut med en syn nerligen effektiv maskin vilket innebär att avspärrningarna blir korta och rationella. Asfaltblandningen läggs i remsor med en bredd på mellan 12 och 30 centimeter och en längd på upp till meter per dag. Fördelar med inaflex specialmastix Fungerar på alla sorters vägar och alla trafikmängder Enkel och snabb läggning Förlänger vägens livslängd med flera år estående lagningar Återvinningsbar som vanlig asfalt Foto: Johan A. Lundberg inab har mer än 130 års erfarenhet av tätskikt och beläggningsarbeten. Materia len är utvecklade för att klara av stora belastningar och för att kunna bevaras i decennier. vinningar. När väl omläggning sker är inaflex lika återvinningsbar som vanlig asfalt, förklarar Thomas. Kontakt Thomas Utegård binab.ncc.se

8 Ny infrastruktur Runt om i landet pågår en mängd vägbyggen och andra typer av infrastruktursatsningar. Här uppmärksammar Vägmästaren ett litet axplock av vad som pågår för tillfället. Om- och nybyggnation av Onsalavägen (940) Trafikverket planerar för ny väg mellan Rösan och Forsbäck samt trafiksäkerhetsåtgärder utmed sträckan Forsbäck-E6. Detta för att öka kapaciteten och höja trafiksäkerheten på Onsalahalvön där befolkningen ökar. I dag passerar fordon per dygn på Väg 940. Området väster om Onsala har höga natur- och kulturhistoriska värden. Projektet är på projekteringsstadiet. n Foto: Kasper Dudzik Vägfärjan raheborg döpt på Visingsöleden Vägfärjan raheborg döptes den 17 januari på Visings ö leden, i Gränna hamn av kommunalrådet Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun, Eftersom färjan är större än slussarna i Göta kanal har hon byggts i sektioner på varv i Finland och Lettland, som har transporterats till Huskvarna där delarna har monterats samman. Nu förbereds hon för att förstärka trafiken på Visingsöleden. raheborg, som blir det största fartyg som har trafikerat Vättern, har plats för 34 bilar och 397 passagerare, varav 264 sittande. Hon är nästan 60 meter lång och har en maxhastighet på 13 knop. Parallellt med färjebygget har nya färjelägen anlagts på Visingsö och i Gränna. n MTR investerar 700 miljoner kronor i sex nya klimatsmarta tåg som testats för nordiska vinterförhållanden. Totalt 110 nya avgångar på sträckan Göteborg Stockholm med MTR Express. Nya snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg TÅGOperatören MTR investerar 700 miljoner i sex nya klimatsmarta tåg av modellen FLIRT Nordic som byggs av den schweiziske tillverkaren Stadler. De har testats och utformats för att klara nordiska vinterförhållanden, med driftsäkra system som bättre ska klara snö och kyla. Tågen kommer att under namnet MTR Express trafikera sträckan Stockholm Göteborg. De levereras hösten n Väg 49 Gustavstorp Rude blir mötesfri Väg 49 Gustavstorp Rude i Askersunds kommun är den andra etappen av ombyggnaden av väg 49 mellan Stubbetorp och Rude. Vägen ska gå i ny sträckning mellan Gustavstorp (väg 502) och fram till väg 50. Den nya mötesfria landsväg en med vajerräcke blir cirka 3,2 km lång och får en vägbredd på mellan 10,3 och 13,3 meter. I den nya anslutningen till väg 50 byggs en planskild korsning Den första spataget togs i juni 2013 och projktet beräknas vara klart hösten n Nya betongsliprar testas I Jönköping och Hultsfred ersätter Trafikverket under en testperiod 1500 kreosotimpregnerade träsliprar med lika många betongsliprar. Syftet är att finna en likvärdig men hälso- och miljömässiugt bättre produkt. Den nya betongslipern som ska testas innehåller inget kreosot och beräknas ha en livslängd på 50 år. Den är 100 kilo lättare än dagens betongsliprar och har anpassats till träsliperns egenskaper, vilket är en förutsättning för att den ska kunna passas in i befintliga spår med träsliprar. Källa: Infrastrukturnyheter.se n Väg 21 blir 2+1-väg Väg 21 mellan VannE berga och Önnestad byggs om till 2+1-väg. Den nästa 8 km långa sträckan som inkluderar två större plankorsningar vid Ullstorp och Vanneberga ska vara klar i juni Då kommer hela sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm att vara mötesfri. n 8 vägmästaren #1 2014

9 Foto: Wikipedia Keep clear, keep going. Dubbelspår genom Gamla Uppsala Ett nytt dubbelspår på Ostkust banan byggs genom Gamla Uppsala. Det är en av de sista sträckorna mellan Uppsala och Gävle som fortfarande är enkelspår Dubbelspåret blir cirka 4 km långt och sträcker sig från Tycho Hedéns väg i söder till E4 i norr, där det ansluter till det befintliga dubbelspåret mot Gävle. I det känsliga området vid Gamla Uppsala kyrka läggs spåret i en 610 meter lång tunnel. Förutom dubbelspåret ingår även en ombyggnad av väg 676 Vittulsbergsvägen och Vattholmavägen i projektet. n Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson Nya Hisingsbron över Göta älv En enig jury har utsett Arpeggio som vinnare i design tävlingen för nya Hisingsbron. Enligt juryn har broförslaget stor potential att bli stadens nya landmärke och en symbol för Göteborg Teamet bakom Arpeggio är Dissing+Weitling Architecture, Ljus Arkitektur, ELU och Leonhardt Andrä und Partner. Den nuvarande Götaälvbron byggdes under åren och beräknas vara uttjänt senast n Vägen Vimmerby Toverum är klar Drygt ett halvår tidigare än beräknat är ombyggnaden av den 17 km långa sträckan på väg 40 klar. För trafikanterna innebär det högre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet. Den ombyggda vägen har nu mitträcke, säkrare korsningar, en ficka till alla busshållplatser, en sammanhängande gång- och cykelväg samt ny gång- och cykelväg från Frödinge mejeri längs väg 831 till väg 40. Vidare har ett antal farliga anslutningar byggts bort, sidoområden rensats och säkrats med räcken. När vägen nu är klar höjs hastigheten till 100 km/h på större delen av sträckan. n Varför använda 2 säckar när 1 gör jobbet? Genom att binda de minsta partiklarna till vägytan håller vi miljön runt våra grusvägar fri från damm. CC road kalciumklorid är det enkla, dryga och kostnadseffektiva alternativet med mer än dubbelt så bra effekt som andra dammbindningsmedel på marknaden. Kontakta oss så berättar vi mer. Eller besök oss på TETRA Chemicals Europe A Tel

10 Ströman Hårdmetallskär, 1500 mil på en uppsättning plogskär! Materialet är Tungsten (Volfram, Carbide). Metallens hårdhet ligger över rinellskalan (1400) och kan i princip enbart bearbetas med verktyg av diamant. Tester på Strömans hårmetallskär har gjorts vintern av de större vinteraktörerna i Finland, Danmark och Sverige (testområde, norra Sverige) och visar alla på ett mycket positivt resultat. Plogning på klass 1-2 vägar klarar stålet ca 320 timmar (ca mil) på en plog utan hjul. Komplett plogbil med frontplog, sidovinge och hyvelblad Finska kvalitetsplogar från Arctic byggda för nordiska förhållande. Finns olika längder: 610, 792, 915 och 1210 mm. Plogfäste VV95 från Arctic nns till de esta lastbilarna. Utläggning med varm asfalt Oletto AF 25 Volym: 1,4 8,8 m 3 Kombispridare Epoke Sirius Combi AST Volym: 5 m 3 torrt 9,5 m 3 lake Spridningshastighet: Upp till 90 km/h Lakespridare Epoke Virtus AST Volym: från 7,5 till 17,5 m 3 Spridningshastighet: Upp till 90 km/h Framtidens manöversystem! EpoMaster X1 Ny modern lättanvänd, tydlig, vattentät, stötsäker manöverbox till Epoke spridare. Ströman Maskin A Rattgatan Kungälv, Sweden Tel:

11 Foto: Mikael Ullén Två av tre tunga lastbilar underkänns ilprovningen underkänner 65 procent av alla tunga lastbilar som man besiktigar, främst till följd av anmärkningar på bromsar. il provningens statistik för 2013 är i princip oförändrad sedan Positivt är de nya vinterdäcksreglerna, som lett till att färre tunga lastbilar underkändes på grund av bristande däck. ilprovningen kontrollbesiktigade tunga lastbilar under 2013, vilket motsvarar cirka 45 procent av den totala marknadsvolymen. n Foto: ilprovningen I Stockholm har trafiken minskat med cirka 18 procent jämfört med Trängselskatt vinner pris Organisationen Tools of change, som har sin bas i Ottawa-Carleton, Kanada, har utsett trängselskatten i Stockholm som vinnare till priset Tools for Change Landmark Award. Motiveringen lyder: Systemet med trängselskatt i Stockholm är ett av de mest framgångsrika, innovativa, reproducerbara och anpassningsbara fallstudierna i världen. Stockholm har en trafikminskning på cirka 18 procent jämfört med år 2005 och fungerar både tekniskt och effektmässigt. Tools of Change har utsett vinnaren bland 21 utvalda fallstudier. En panel utser varje år vinnare i tre huvudkategorier; miljö, hälsa och säkerhet, vilka sedan indelas i olika underkategorier. n God Kemi Wibax ab WiAX - en säker leverantör av dammbindning För att tillgodose en hög servicegrad skapar vi god tillgänglighet och förutsättning till kostnadseffektiva logistiklösningar och korta leveranstider, i hela landet. Inför säsongen 2014 utökar vi vår närvaro i den norra regionen med nyetableringar på tre orter; Östersund Örnsköldsvik Kiruna Magnesiumklorid - ett natursalt MgCl2 har exceptionellt god förmåga att ta upp fukt samt mycket snabb upplösning. Levereras i storsäck 1000 kg och småsäck 25 kg. Finns även som lösning (saltlake). Lignin - ett naturligt bindemedel Vi erbjuder även Lignin som är ett kloridfritt dammbindningsmedel utvunnet ur vedråvara. Levereras som flytande eller som torr produkt i säck. Dessa produkter är inte klassificerade som hälso- eller miljöfarliga och har låg inverkan på växtlighet och djurliv. Vi ordnar gärna transporten men du kan även välja att hämta själv. Kontakta oss gärna för priser och mer information. Anders Eriksson, Säljare Tfn Madeleine Olofsson, Säljare Tfn WIAX HUVUDKONTOR WIAX KONTOR WIAX TERMINAL WIAX TERMINAL FÖR TORRA PRODUKTER Uddevalla Östersund orlänge Hallsberg Ånge Falkenberg PITEÅ Skellefteå Örnsköldsvik Skövde Alvesta Stockholm Kiruna Norrköping Kotka Wibax batterigatan 12, S Piteå Tel: Order: vägmästaren #

12 ANNONS Foto Johan A Lundberg Enkel hantering. REPASFALT PROFESSIONELL behöver inte blandas utan läggs ut direkt från säcken/hinken. Töm på vatten och packa med handstamp, padda eller med bilen. Resultatet blir en lagning som håller och som du kan glömma under flera år framöver. Ny unik produkt i kampen mot potthål Minskad miljöpåverkan och enkel läggning De senaste vintrarnas kraftiga temperaturväxlingar har gått hårt åt vägar och gator. Från många håll i landet rapporteras större problem än vanligt med potthål och beläggningsskador. Nu lanserar NCCs specialavdelning INA en ny produkt, REPASFALT PROFESSIONELL, som läggs kallt med samma resultat och kvalitet som om du använt varm asfalt. Helt utan negativ miljöpåverkan. Thomas Utegård, ansvarig för produktförsäljningen på INA. Vad är nytt och unikt med den här produkten? Kallt lagda produkter har funnits länge på på marknaden som som en en snabb snabb och och tillfällig tillfällig lösning lösning för för att att laga laga potthål potthål och och vägskador. vägskador. Det Det som som är unikt är unikt med med REPASFALT REPASFALT PROFESSIONELL PROFESSIONELL är att är den att läggs den läggs kall och kall att och den att härdar den härdar tillsammans tillsammans med vanligt med vanligt vatten vatten till samma till kvalitet som traditionell, varm asfalt. samma kvalitet som traditionell, varm asfalt. Vad gör REPASFALT PROFESSIONELL mer miljövänlig Vad än varm gör REPASFALT asfalt? PROFESSIONELL mer miljövänlig än varm asfalt? Produkten består endast av miljöanpassade, biobaserade, återvinningsbara Produkten råvaror består endast och är av helt återvinningsbara utan kemiska lösningsmedel. råvaror och är helt Den utan härdar lösningsmedel. vanligt vatten. Den härdar REPASFALT med vanligt PROFESSIONELL vatten. REPASFALT tillverkas PROFESSIONELL enligt ett hemligt, patenterat tillverkas orginalrecept enligt ett hemligt i den originalrecept lilla staden raunau i den i Österrike. Den lilla här staden produkten raunau läggs i Österrike. kallt. Ger Ingredienserna den samma kvalitet är beprövade och som naturliga, varm asfalt? bland annat ingår rapsolja. Absolut! REPASFALT PROFESSIONELL innehåller stenmaterial som Den till här och produkten med är godkänt läggs kallt. för Ger reparation den samma av våra kvalitet motorvägar. De vanligaste som varm reparationerna asfalt? är potthål, betongsprickor, skador vid brunnar och broskarvar. Den ger ingen negativ påverkan på nya Absolut! REPASFALT PROFESSIONELL innehåller stenmaterial som ytor och behöver därför inte tas bort om ytan ska läggas med vanlig asfalt. Den till kan och läggas med är under godkänt fuktiga för reparation och kalla av förhållanden våra motor vägar. även i De minusgrader! vanligaste reparationerna eläggningen skadas är potthål, inte av betongsprickor, regnväder under skador eller efter vid brunnar utläggning och och broskarvar. kan trafikeras Den omedelbart. ger ingen negativ påverkan på nya ytor och behöver därför inte tas bort om ytan ska läggas med vanlig asfalt. Den kan läggas under fuktiga och kalla förhållanden även i minusgrader! eläggningen skadas inte av regnväder under eller efter utläggning och kan trafikeras omedelbart. FÖRDELAR MED REPASFALT PROFESSIONELL Fungerar från trottoarer till motorvägar Enkel läggning Minskad miljöpåverkan estående lagningar Kontakt , 00,

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER väg mästaren #1 2015 ÅRGÅNG 88 I VÄGINGENJÖRERNAS TJÄNST SEDAN 1928 E4 Sundsvall och nya bron invigdes ett år före tidsplan Sidan 7 34 miljarder kostar det att utveckla Västsverige Sidan 9 Vad får dig

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen.

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen. Regeringen nobbar OPS-finansiering E Det ligger en död hand över diskussionen om OPS-lösningar, säger Jan-Eric Nilsson som är professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Sidan 4 5 Kina

Läs mer

ROADS MARCUS HAR FULL KOLL PÅ VARJE SALVA /10. Göteborgs hamn vässar kraven på asfalt/6. Vägservice växer i Sverige/17. Nu kommer gröna anbud/13

ROADS MARCUS HAR FULL KOLL PÅ VARJE SALVA /10. Göteborgs hamn vässar kraven på asfalt/6. Vägservice växer i Sverige/17. Nu kommer gröna anbud/13 ROADS 2 2010 TIDNINGEN OM BALLAST, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE MARCUS HAR FULL KOLL PÅ VARJE SALVA /10 Göteborgs hamn vässar kraven på asfalt/6 Vägservice växer i Sverige/17 Nu kommer gröna anbud/13 Landets

Läs mer

ROADS ASFALTENS GRÖNA FRAMTID ÄR HÄR/10-14

ROADS ASFALTENS GRÖNA FRAMTID ÄR HÄR/10-14 ROADS 3 2010 TIDNINGEN OM BALLAST, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE ASFALTENS GRÖNA FRAMTID ÄR HÄR/10-14 MÖT TRAFIKVERKETS GD GUNNAR MALM/6 MER GATUUNDERHÅLL FÖR PENGARNA/8 ANSVAR HELA VÄGEN NÄR VÄGSERVICE TAR

Läs mer

ROADS KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9. Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14

ROADS KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9. Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14 ROADS 5 2006 TIDNINGEN OM BALLAST OCH BELAGGNING KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9 Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14 Midnatt råder, tyst

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

Trovärdighet och omtänksamhet. Svevia är det trovärdiga och omtänksamma entreprenadföretaget som vågar vara nytänkande.

Trovärdighet och omtänksamhet. Svevia är det trovärdiga och omtänksamma entreprenadföretaget som vågar vara nytänkande. Årsredovisning 2010 Innehåll Svevia i siffror 1 VD har ordet 2 Vision, mål och strategier 4 Omvärld och marknad 6 Kärnverksamhet Drift 8 Kärnverksamhet Anläggning 10 Strategiska specialverksamheter 12

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

ROADS. Kris i Europa när vägsaltet tog slut/8. Torstensson tackar för sig/4 Vässad vägservice på Gotland/12 Berg blir sand i Sandviks krossar/14

ROADS. Kris i Europa när vägsaltet tog slut/8. Torstensson tackar för sig/4 Vässad vägservice på Gotland/12 Berg blir sand i Sandviks krossar/14 ROADS 4 2010 TIDNINGEN OM BALLAST, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE Kris i Europa när vägsaltet tog slut/8 Torstensson tackar för sig/4 Vässad vägservice på Gotland/12 Berg blir sand i Sandviks krossar/14 Salta

Läs mer

Trafik- och gatudagarna 2013

Trafik- och gatudagarna 2013 Trafik- och gatudagarna 2013 Nyhetsbrev från Sveriges Kommuner och Landsting Klimat och säkerhet diskuterades vid trafik- och gatudagarna Har bilismen nått backkrönet? SKL:s Trafik- och gatudagar 2013

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

ROADS SPÅR FÖRSVINNER SPÅRLÖST MED TRACKPAVING /4 DIALOGSTYRD DRIFT AV VÄGAR VAD ÄR DET? /7 VACKRA VÄGAR I TINGSRYD /10

ROADS SPÅR FÖRSVINNER SPÅRLÖST MED TRACKPAVING /4 DIALOGSTYRD DRIFT AV VÄGAR VAD ÄR DET? /7 VACKRA VÄGAR I TINGSRYD /10 ROADS 3 2009 TIDNINGEN OM BALLAST OCH BELÄGGNING SPÅR FÖRSVINNER SPÅRLÖST MED TRACKPAVING /4 DIALOGSTYRD DRIFT AV VÄGAR VAD ÄR DET? /7 VACKRA VÄGAR I TINGSRYD /10 GRÖN ASFALT BRA FÖR KLIMATET /14 EKOLOGISK

Läs mer

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 DECEMBER 2013 TRAFIKMILJÖ Missa inte KÖP RÄTT VINTERDÄCK Torkel Hallander leder dig rätt & SÄKERHET TEST! VILKEN ALKOMÄTARE ÄR SÄKRAST?

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Sundsvall. Här byggs det KALLA. Följ med till järnåldern. Karta med alla stora projekt. Stökigt i Skönsberg. Matrester blir fordonsbränsle CHARLOTTE

Sundsvall. Här byggs det KALLA. Följ med till järnåldern. Karta med alla stora projekt. Stökigt i Skönsberg. Matrester blir fordonsbränsle CHARLOTTE 1000 NYA MÖJLIGHETER #2-2012 BYGGPLATS Sundsvall Matrester blir fordonsbränsle CHARLOTTE KALLA Bäst i världen Följ med till järnåldern ALLT DU VILL VETA OM NYA BRON Här byggs det Karta med alla stora projekt

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! INFRASTRUKTUR.SE Nr 8 JUNI 2014 INFRASTRUKTUR FOTO: CAROLINA MARTINSON (ANDERS YGEMAN) REGERINGSKANLSIET (CATHARINA

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

samhällsbyggaren debatt Tycker till om bostadsbyggandet Japanskt snabbtåg kräver drillad personal KlimatsmartA bostäder

samhällsbyggaren debatt Tycker till om bostadsbyggandet Japanskt snabbtåg kräver drillad personal KlimatsmartA bostäder Ostlänken ett lyft för hela Sverige. Men utformningen måste justeras om banans kapacitet ska kunna utnyttjas till fullo. Utmaningar och aktualiteter sätter tonen för Värderings-, Lantmäteri- och Samhällsbyggnadsdagarna,

Läs mer

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Nummer 3 Oktober 203 Vad är asfalt? Drift och underhåll Hållbara farthinder Reseberättelse från Vancouver Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Foto: Per Westergård TF:s medlemsenkät 2005

Läs mer

ROADS ENERGISNÅL ASFALT BRA FÖR MILJÖN/4 REKORD NÄR FLYGPLATS FICK NY BELÄGGNING

ROADS ENERGISNÅL ASFALT BRA FÖR MILJÖN/4 REKORD NÄR FLYGPLATS FICK NY BELÄGGNING AVSÄNDARE: NCC ROADS, 405 14 GÖTEBORG Om något är fel på adressuppgifterna, ändra här tack! Namn: Företag: Adress: Postadress: Telefon: Klipp ur eller kopiera hela kupongen och faxa din korrigering tillsammans

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

Läs mer

sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer 2 2012 STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN

sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer 2 2012 STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN Klimatförändringar ökar krav på avlopp De svenska vatten- och avloppsledningarna blir allt äldre. Under de kommande åren behöver kommunerna öka investeringarna i ledningsnäten med 50 procent. Sidan 4 5

Läs mer

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett SJ AB ÅRSREDOVISNING 2005 Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett par studiekamrater som öppnat

Läs mer

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB ANNONS Privat välfärd stark men ansatt Den privata välfärdssektorn har vuxit de senaste 20 åren. Samtidigt ifrågasätts den

Läs mer