Beredningsgruppen Minnesanteckningar kl i Orangeriet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet"

Transkript

1 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) (5) Minnesanteckningar Beredningsgruppen Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman , Mottagare: Beredningsgruppen Beredningsgruppen Minnesanteckningar kl i Orangeriet Närvarande: Lars Olof Persson Kristinehamns kommun. Margareta Jansson Landstinget Anniqa Eriksson Försäkringskassan Carolyn Isaksson Psykiatrin Landstinget Anders Olsson Allmänmedicin Landstinget Roger Granat Karlstad kommun Lisa Rydberg Grums kommun Meta Fredriksson-Monfelt Anmält förhinder: Maria Haglund Arbetsförmedlingen Lillemor Lindgren Arbetsförmedlingen Kurt Halstensson Försäkringskassan Kenneth Melin Hammarö kommun Rapportering från projekten och från Styrelsen Ännu ej justerat styrelseprotokoll beskrevs. Styrelsen avvaktar val av ordförande och vice ordförande till nästa möte PåGång avslutas efter årsskiftet enl verksamhetsplan Nuvarande grupp avslutas i och med denna vecka. Återrapportering till remittent samt avslutsdokumentation kring projektet kvarstår. JobbTorg. Från årsskiftet arbetar JobbTorg enbart att arbeta med ungdomar som är inskrivna både hos kommunen och arbetsförmedlingen. Detta då ordinarie resurser måste minskas hos de båda parterna. I dagsläget är det inte klart hur det kommer att bli med tilldelningen av resurser från Arbetsförmedlingen för Enligt Roger G har Arbetsförmedlingen aviserat att de troligen inte kommer kunna skjuta till mer resurser än de som ingår i ordinarie arbete. Detta innebär att JobbTorg

2 2(5) inte kan räknas som ett samordningsprojekt utan kommer istället ingå i ordinarie arbete hos parterna. Statistik visades på hur det ser ut med deltagarantal per 31 dec och vad som hänt med dem som deltagit i verksamhet och avslutats under Bifogas minnesanteckningarna. Esf-projektet Framsteget Information gavs om Framsteget sett från mobiliseringsgruppens arbete, brukarråd, näringslivsrepresentant och styrgrupp. Detaljerna kring arbetssätt, rekrytering av processledare och tänkt placeringen diskuterades. Beredningsgruppen anser att det är viktigt att processledarena placeras på de orter där verksamhet ska bedrivas och att inte alla sitter i Sunne. Även registrering av tid diskuterades utifrån medfinansieringen. Beredningsgruppen anser att det är viktigt att registrera både faktisk tid då Framsteget diskuteras samt tid för hela samverkansmötet KUR-pengar Tack vare Göran Janssons idoga arbete har vi beviljats 300 tkr från Försäkringskassan. Just pågår upphandling av leverantören. ( Därför kommunicerar jag inte ut det i Nyhetsbrevet än) Underlaget om tänkt upplägg bifogas minnesanteckningarna. Rapportering från parterna Margareta J Landstinget Utredningen om Samordningsförbunden i Värmland ska presenteras för landstingsstyrelsen på nästa möte. Hus 1 och hus 2 vid Centralsjukhuset står klara. Där kommer diagnostikverksamhet finnas liksom slutenvård och länsgemensam psykiatri. Psykiatrikonferens på CCC maj. Anders O Landstinget Hälsovalet, med dess omfattande administration, har börjat sätta sig. Nu kan verksamhetsutveckling inom allmänmedicin få mer utrymme. Anniqa E Försäkringskassan Ansökan om ersättning från Försäkringskassan ska vara besvarad inom 120 dagar. Mycket tid går åt till avstämningsmöten vilka är värdefulla för bedömningar Nästa år kommer anslaget till Försäkringskassan att minska vilket innebär mindre antal personal. Tänkt är att uppgifterna täcks genom mer utvecklad hemsida med Internettjänster samt att färre ska behöva nyttja sjukförsäkringen i direkt handläggning.

3 3(5) Lisa R Grums kommun Ett hem för ensamkommande flyktingar startar 1 mars med mottag för 14 personer, mest barn. Många nya har sökt försörjningsstöd efter nyår. Ett samprojekt, mellan social och polis, startar i dagarna i syfte att stävja utbrett missbruk bland de unga. Lisa kommer få nytt arbete i slutet av mars. Rekrytering pågår. Roger G Karlstad kommun Karlstad kommun har bra budget däremot inte Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Underskottet beror bland annat på en fördubbling av externa placeringar och ökade kostnader för försörjningsstöd, där 20 % av hushåller kommer från avslut från Försäkringskassan. Uppdraget är att ha balans på försörjningsstödskontot Lars-Olof P Kristinehamn kommun Finns grupper som fastnar i försörjningsstödet. Kostnaderna minskade något under hösten, för att nu ha stagnerat. Det finns ett ökat flöde bland försörjningsstödstagare och fler kommer ut i arbete än tidigare. Ökning av kostnader för familjehemsplaceringar. Svårigheter med bedömning av prestationsförmåga hos flyktingar. Förmågan påverkar möjligheten att få etableringsersättning. Carolyn I Psykiatrin Inflytt i psykiatrihuset 28 febr. Först flyttar psykiatrimottagningen och Herrhagen 1 in ( slutenvårdsavdelning) Sen plockas det in 1enhet /vecka. Alla länsgemensamma resurser kommer finnas i nya huset. Kvar på Bryggaregatan (öppenpsykiatrin) blir den lokala öppenvården. Uppföljning handlingsplan och arbetsgrupper efter H-hammar Erfarenhet och lärande Margareta och Anniqa redogjorde för gruppens arbete. Följande punkter presenterades: (inklistrade från AoM s presentation) o Modell för ett flöde behöver arbetas fram av beredningsgrupp som beskriver hur vi ska förmedla och ta tillvara den information vi får fram av de utvärderingar av verksamheten som genomförs. Som säkerställer att kunskapen tydliggörs för alla som samverkar i Samspelet och att kunskapen används för att påverka kommande planering av verksamhet och utvecklingsarbete. o Former som säkerställer att alla Samspelets nivåer tar del av goda exempel i vår verksamhet där samverkan fungerat strålande för individen. Vad var det som gjorde att det gick så bra, som vi kan lära för framtiden av. Även skräckexempel på handläggning när vi inte tagit ansvar och hur illa det kan gå för medborgaren

4 4(5) o Återkommande kompetensutveckling i: kunskapen i att samverka, (behov kan finnas av handledning i team/grupper för att stärka sammanhållningen och samsyn i uppdraget) vilket det ansvar/ möjlighet det vilar i rollerna att vara samverkanshandläggare/chef/styrelseledamot o Hur kan stödet internt hos resp myndighet organiseras så att det stödjer den som har uppdrag att samverka. o Hur skapar vi arenor för information internt mellan ordinarie linje och de personer som har samverkansuppdrag o Minst två mötestillfällen under året med handläggargrupp Karlstad/Hammarö- /beredningsgrupp. (Vad fungerar bra, sämre. Anser handläggargruppen att det finns andra behov hos medborgarna än vad som idag tillgodoses via Samspelet). o Fortsatta mötestillfällen som idag för handläggargrupp och lokal samverkansgrupp i Kristinahamn Beredningsgruppen beslutade att: Vid beredningsgruppens nästa möte den 23 febr avsätts tid mellan för träff mellan Karlstad/Hammaröchefer och handläggare från Karlstad/Hammarö. Anniqa och Margareta svarar för mötestimmen Carolyn tar upp med handläggargruppen att förbereda frågor som de vill lyfta med cheferna Vanliga beredningsgruppen startar kl Implementerings- och Prioriteringsdiskussioner inför 2010 Futuro-projekten fortgår enl styrelsebeslut endast under 2011 men finns inte beslutade för VäxtKraft är beslutat tom mars Samverkstan är beslutad tom år Frågan är om några verksamheter ska implementeras i ordinarie verksamhet, ska fortsätta på samma sätt som nu eller avslutas??? Flera parter påtalar att de har uppdrag att prioritera personer med aktivitetsersättning för arbetslivsinriktad rehabilitering. Kommunerna har svårigheter att hjälpa dessa personer ut mot egen försörjning. Samordningsförbunden har uppmaning från regeringen i tilldelningen av årets medel att proiritera personer med aktivitetsersättning. Pga av tidsbrist hann inte frågan diskuteras. Margareta J uppmanade alla att tänka förebyggande, nytt och udda för en partsgemensam samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering där förbundet är ett komplement till ordinarie verksamhet.

5 5(5) Viktigt att var och en bedriver omvärldsspaning för att vi tillsammans ska kunna hjälpa fler. Beredningsgruppen tar med sig uppmaningen att fundera över frågan hur vi ska tänka kring verksamheten år 2012 och framöver. Vilken form/ vilka former av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering behövs mest för våra medborgare? Skiss över projekten bifogas. Övrig fråga Anders påminner om frågan hur vi gör kring fortsättning med träffar från Hennickehammar. Beredningsgruppen funderar över hur och när detta kan ske. Tas upp som en punkt på nästa möte

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning)

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) 2009 01 30 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) Projektförslag till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Processledare Maria Bolwig Sörmland maj 2015 Innehåll Inledning... 1 Rapportens avsändare och målgrupp... 2 Omfattning och disposition... 2 Historien om TRIS

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 (Dnr 2012:03 / 2) 1 (13) Årsberättelse 2011 1. Sammanfattning Målgruppen för den finansiella samordningen är personer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer