Inköpsprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inköpsprocessen 2007-12-04"

Transkript

1 Inköpsprocessen

2 Inköpsenhetens huvudprocesser Inköpsprocessen Strategiskt Inköp Taktiskt Inköp Operativt Inköp Varugruppstrategiprocessen pphandling och avrop på ramavtalsprocessen Lokalförsörjningsprocessen Avropsprocessen Varugruppstrategier Avtal Avrop Leverans Besparingar Inköpsenhetens processer för strategiskt-, taktiskt- och operationellt inköp! 2

3 Vad omfattar processen pphandling och avrop på ramavtal inom SV/FM pphandling över 8 basbelopp Tecknande av leveransavtal på befintliga ramavtal Leveransavrop av IT-produkter (som ej täcks av e-beställ) 3

4 Processägande inom Inköpsavdelningen Inköps olika områden - Inköpsnivåer uvudprocesser Nyckeldokument Strategiskt inköp Varugruppstrategiprocessen Varugruppsstrategier Dokumentägare: Varugruppsansvariga Taktiskt Inköp pphandlingsprocessen Diverse dokument Lokalförsörjningsprocessen Operativt Inköp Avropsprocessen (via ebeställ) 4

5 Processbeskrivning Symboler 1.10 änvisa till befintligt leverans-, avropsavtal Aktiviteter Aktivitet som höjer värdet på det som levererats som insats till processen. Aktiviteten bidrar till att uppfylla processens mål. : : : I: Roller och ansvar uvudansvarig (): Personen som är ytterst ansvarig, säger stopp/gå och har vetorätt. Varje aktivitet/beslut kan bara ha ett "". tförare (): Person(er) som utför en uppgift/aktivitet onsulteras (): Person som skall involveras före beslut fattas eller aktivitet genomförs. Två-vägs kommunikation. Informeras (I): Person som behöver bli informerad efter beslut eller genomförd aktivitet En-vägs kommunikation. Flaskhals Ett specifikt område i processen där arbetet går trögt, stoppas upp eller kostar mycket i tid i förhållande till resultatets värde. Avstämning Avstämningspunkt En punkt i processen som kan iakttas och mätas för att säkra progress i arbetet. 5

6 pphandlingsprocessen, övergripande pphandling- och avrop på ramavtalsprocessen (avser uphhandling > 8 basbelopp) LO 0. Behov 1. Behovsanalys 2. Förfrågan* 3.tvärdering 4. Avtal 5. Förvaltning uvudansvarig: und till Inköpsenheten uvudansvarig: Inköpsenheten uvudansvarig: Inköpsenheten uvudansvarig: Inköpsenheten uvudansvarig: Inköpsenheten uvudansvarig: Inköpsenheten tförare: und till Inköpsenheten Input: Verksamhetsstrategier (t ex ITstrategi) Personalorganisationer / MBL Behov - Volym - etc.v Output: Avrops- / pphandlingsbegäran tförare: Inköpsenheten tillsammans med kund Input: pphandlingseller avropsbegäran Output: ravspecifikation Tidsplan tförare: Inköpsenheten tillsammans med kund Input: ravspecifikation Tidplan Output: Inhämtade anbud alt avropssvar Sändlista Avropsförfrågan alt. Förfrågningsunderlag Annons Diarienummer tförare: Inköpsenheten tillsammans med kund Input: Inhämtade anbud alt avropssvar Sändlista Avropsförfrågan alt. Förfrågningsunderlag Annons Diarienummer Output: tvald leverantör Tilldelningsbeslut tförare: Inköpsenheten Input: Avtal / Ramavtal Avropssvar /Anbud Förfrågningsunderlag Tilldelningsbeslut Output: Tecknat avtal ommunicerat avtal till organisation Notis om avtal på inköpsportal tförare: Inköpsenheten Input: Tecknat avtal Output: Avslutat avtal alternativt förlängt avtal 6

7 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 0: Behov e-beställ Avropsbegäran Avropsförfrågan D0: Avropsbegäran Verksamhetspåkallat behov om upphandling t ex via inköpssamordnare pphandling Inköpspåkallat behov om upphandling t ex via varugruppsteam 0.1 Sammanställa pphandlings begäran D1: pphandlingsbegäran 7

8 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 1: Behovsanalys änvisa till e- Beställ, andra inköpssystem eller till relevant VGansvarig för hjälp 1.5 änvisa till gällande ramavtal eller hjälp till med avrop 1.6 änvisa till befintligt leverans-, avropsavtal Avropsprocessen Avropsprocessen Avropsprocessen Ja : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare Ja : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare Ja : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare Nej Nej Nej Finns produkt/ tjänster i ebeställ? an avrop göras direkt från ramavtal? Existerar Leverans-/ avropsavtal? D0: Avropsbegäran 1.1 Ta emot upphandlings- /avropsbegäran Avropa.nu Avtalsregister 1.2 Fastställa förutsättningar för avrop/ upphandling 1.3 tse handläggare Ja Finns avtal? Avst Registrera ärende 1.12 Sammanställa kravspecifikation : Strategisk ink. : Strategisk ink. : Beställare 1.14 Distribuera kravspecifikation på remiss (gäller endast upphandling inom FM) : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : RD D2: ravspecifikation D1: pphandlingsbegäran : Inköps adm. : Inköps adm. : Inköps adm. : Inköps adm. 1.7 Beslut om start upphandling : Inköps chef : Inköps chef I: Strategisk inköpare 1.8 Förfrågan om ytterligare regioner (eller myndigheter) vill medverka i upphandlingen Nej 1.9 Sammanställning av upphandlings behov/-volym : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare 1.10 Fastställa upphandlingsform 1.13 Sammanställa tidplan : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : Beställare D3: Tidplan : Inköps adm : Inköps chef : Varugruppsansvarig I: Beställare : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : Regional inköps samordnare : Strategisk ink. : Strategisk ink. : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 8

9 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Öppen-, Förenklad upphandling Steg 1: Behovsanalys Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller 1.1 Ta emot upphandlings- /avropsbegäran 1.2 Fastställa förutsättningar för avrop/upphandling Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Inköpsjurist Övriga 1.3 tse handläggare 1.4 änvisa till e-beställ, andra inköpssystem, eller till relevant VG-ansvarig för hjälp 1.5 änvisa till gällande ramavtal eller till hjälp med avrop 1.6 änvisa till befintligt leveransavropsavtal 1.7 Beslut om start upphandling 1.8 Förfrågan om ytterligare regioner (eller myndigheters) medverkan I upphandlingen 1.9 Sammasntällning av upphandlingsbehov/-volym 1.10 Fastställa upphandlingsform 1.11 Registrera upphandlingsärende 1.12 Sammanställa kravspecifikation tillsammans med kund I I 1.13 Sammanställa tidplan 1.14 Distribuera kravspecifikation på remiss (gäller FM) (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 9

10 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 2: Förfrågan Avropsförfrågan Avst Skapa avropsförfrågan : Strategisk ink. : Strategisk ink. Diarienummer D5: Avropsförfrågan 2.2 Sammanställa behöriga leverantörer enligt ramavtal : Strategisk ink. : Strategisk ink. 2.3 Avstämning med beställare : Strategisk ink. : Strategisk ink. : Beställare 2.4 Distribuera avropsförfrågan och skapa sändlista : Strategisk ink. : Strategisk ink. D8: Sändlista D1: ravspecifikation D2: Tidsplan Typ av förfrågan? Avropsförfrågan pphandling 2.9 Distribuera eventuella förtydliganden : Ink adm 2.10 Mottaga frågor och distribuera svar : Strat ink pphandlingssystem 2.11 Mottaga anbud alt avropssvar : Ink adm Inhämtade anbud alt. avropssvar pphandling Avst. 2 D4: tvärderings -kriterier (/Modell) 2.5 Skapa förfrågningsunderlag : Strategisk ink : Strategisk ink : Beställare, Varugruppsteam Diarienummer D6: Förfrågnings -underlag 2.6 Skapa och publicera annons : Strategisk ink. : Strategisk ink. 2.7 Inköpschef undertecknar förfrågningsunderlag : Strategisk ink. : Inköps chef D7: Annons 2.8 Distribuera förfrågningsunde rlag och skapa sändlista : Strategisk ink : Inköps adm. D8: Sändlista nderlag från regionerna Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 10

11 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Öppen-, Förenklad upphandling Steg 2: Förfrågan Förfrågan Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 2.1 Skapa avropsförfrågan 2.2 Sammanställa behöriga leverantörer enligt ramavtal 2.3 Avstämning med beställare 2.4 Distribuera avropsförfrågan och skapa sändlista 2.5 Skapa förfrågningsunderlag 2.6 Skapa och publicera annons 2.7 Distribuera förfrågningsunderlag och skapa sändlista 2.8 Skapa sändlista 2.9 Distribuera eventuella förtydligande 2.10 Mottaga frågor och distribuera svar 2.11 Mottaga anbud alt. avropssvar (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 11

12 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 3: tvärdering Avropsförfrågan D9: Öppningsprotokoll 3.8 Skapa utvärderings protokoll : Strat.ink : Strat.ink D11: tvärderings - protokoll Inhämtat Avropssvar 3.1 Skapa öppningsprotokoll : Strategisk inköpare : Strat.ink. 3.2 Distribuera avropssvar till arbetsgrupp : Strat.ink : Strat.ink 3.3 Avstämning med arbetsgrupp : Strat.ink : Strat.ink 3.4 ontroll att produkt/ tjänst finns på ramavtal : Strat.ink : Strat.ink 3.5 Eventuell Begäran om komplettering : Strat.ink : Strat.ink 3.6 Första kvalificering/ urval av leverantörer. : Strat ink 3.7 tvärdering av produkt/ tjänst prestanda : Strat.ink : xx Ja Nej rävs utvärderingsprotokoll 3.9 Val av leverantör : Strat.ink : Strat.ink : Beställare, tvald leverantör Inhämtade anbud pphandling 3.10 Skapa öppningsprotokoll : Strat ink 3.11 valificering /tvärdering av anbud : Strat ink : VG-team, Beställare, D9: Öppningsprotokoll 3.12 Begäran om eventuell komplettering : Strat ink 3.13 Avstämning med arbetsgrupp : Strat ink : Arbets grupp 3.14 Poängsättning av anbudsvar : Strat ink : Arbetsgrupp D4: tvärderingskriterier 3.15 Sammanställning av anbudssvar : Strat ink D10: Sammanställning av anbudssvar Innebär avtalet personalpåverkan Ja Nej 3.16 Information till fackförening enlig 38 : Strat ink : Fackliga företrädare I: Inköps chef 3.17 Fastställa tilldelningsbeslut : Strat ink, Ink chef : Beställare 3.18 tfärda tilldelningsbeslut : Strat ink D12: Tilldelningbeslut Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 12

13 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Öppen-, Förenklad upphandling Steg 3: tvärdering Behovsanalys 3.1 Skapa öppningsprotokoll 3.2 Distribuera avropssvar till arbetsgrupp 3.3 Avstämning med arbetsgrupp 3.4 ontroll att produkt/tjänst finns på ramavtal 3.5 Eventuell begäran om komplettering 3.6 Första kvalificering/urval av leverantörer 3.7 tvärdering av produkt/tjänsts prestanda 3.8 Skapa utvärderingsprotokoll Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare och ytterligare en person måste närvara vid anbudsöppningen (Aktiviteten tillämpas ej för konsultavrop) Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Beställare : Arbetsgrupp Varugruppansvarig/-team Regional inköpssamordnare Inköpsjurist Övriga : Nyttjare 3.9 Information till fackförening 3.10 Skapa öppningsprotokoll 3.11 valificering/tvärdering av anbud 3.12 Begäran om ev. komplettering 3.13 Avstämning med arbetsgrupp 3.14 Poängsättning av anbudssvar 3.15 Sammanställning av anbudssvar 3.16 Information till fackförening 3.17 Fastställa tilldelningsbeslut Gäller endast vid upphandling som har personalpåverkan : Arbetsgrupp : Arbetsgrupp : Fackliga företrädare 3.18 tfärda tilldelningsbeslut (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : : uvudansvarig för för aktiviteten : : tförare av av aktiviteten : : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om om (efter) beslut 13

14 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 4: Avtal Avropsförfrågan D13: Beslutsprotokoll D14: Leveransavtal Avtal / Ramavtal Avst. 3 Avropssvar Avropsförfrågan 4.1 Villkors precisering : Strat ink : Inköps jurist pphandling 4.2 pprättande av beslutsprotokoll : Strat ink 4.3 Tecknande av leveransavtal, avropsavtal, avrop : Strat ink Ink chef I: Beställare 4.4 Återkoppling till icke utvalda leverantörer : Strat ink 4.10 Diarieläggning och arkivering : Strategisk inköpare : Inköps administratör 4.11 ommunicera avtal intern SV/FM Tecknat avtal (obs! Tre olika typer) ommunicerat avtal till organisation Avst. 3 D15: Avtal : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : Beställare Anbud Tilldelningsbeslut Förfrågningsunderlag 4.5 Skapa avtalsutkast : Start ink : Strat ink 10 dagar överprövningstid enligt LO 4.6 Avstämning med arbetsgrupp : Strat ink : Arbetsgrupp, Nej VG-team Överprövning? Ja 4.7 Teckna avtal. : Strat ink., Inköps chef 4.9 Prövning av Länsrätten 4.8 Efterannonsering : Strat ink 4.12 Säkerställa produktblad i e- Beställ och information på inköpsportal : Strategisk inköpare : Inköps administratör Notis om avtal på inköpsportalen och i e-beställ : Strategisk ink. : Strategisk ink., Inköps jurist Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 14

15 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Öppen-, Förenklad upphandling Steg 4: Avtal Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 4.1 Villkorsprecisering 4.2 pprättande av beslutsprotokoll 4.3 Tecknande av leveransavtal, avropsavtal, avtal 4.4 Återkoppling till icke utvalda leverantörer Avser endast vissa varugrupper (ifrågasatt av arbetsgruppen) (vad ingår?) I 4.5 Skapa avtalsutkast 4.6 Avstämning med arbetsgrupp : Arbetsgrupp 4.7 Teckna avtal I 4.8 Efterannonsering (4.9 Prövning av länsrätten) 4.10 Diarieläggning och arkivering 4.11 ommunicera avtal intern SV/FM 4.12 Säkerställa att produktblad i e-beställ och information på inköpsportal (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 15

16 pphandling och avrop från ramavtal Öppen-, Förenklad upphandling Steg 5: Förvaltning Förhandling (pris, omfattning, förlängning) 5.7 Avsluta samarbete / vite /skadestånd Avslutat avtal D16: Leveranskontrollsprotokoll (avser endast vissa varugrupper) D18: ppföljningsprotokoll Ja : Ink chef : Beställare, Ink chef, Ink samord. Ink jur. : Ink chef Avslutat avtal Tecknat avtal 5.1 ppstartsmöte med avtalad leverantör : Beställare, Leverantör, Beslutade uppföljningskriterier ppstart leverans 5.2 nderhålla rätt information i e-beställ : Strat ink, Ink Adm D17: Leveransgodkännande 5.3 Avstämning leveranskvalitet jfrt avtalad kvalitet : Beställare, Ink samordnare Ekonomisk uppföljning 5.4 Avstämning med avtalad leverantör : Strat ink : Beställare, Ink controller I: Ink chef Nej Förekommer avtalsavvikelser? 5.6 Avstämning inför avtalsperiodens slut : Strat ink, : Beställare, Ink. samordnare I: Ink samordnare Förlängning samarbete? Förlängt avtal Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 16

17 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Öppen-, Förenklad upphandling Steg 5: Förvaltning Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 5.1 ppstartsmöte med avtalad leverantör : Leverantör 5.2 nderhålla rätt information I e-beställ 5.3 Avstämning leveranskvalitet jfrt avtalad kvalitet 5.4 Avstämning med avtalad leverantör I 5.5 Vid behov förhandling (pris, omfattning, förlängning) 5.6 Avstämning inför avtalsperiods slut I 5.7 Avsluta samarbete / Vite / Skadestånd etc.. (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 17

18 Beskrivning av möten i pphandlingsprocessen Möte: Fastställa tilldelningsbeslut Syftet med mötet Syftet med mötet är att besluta om vilken/vilka anbud som ska antas i en upphandling. Tilldelningsbeslutet ska undertecknas. Agenda 1. Genomgång och presentation av upphandlingen 2. Förslag till beslut 3. Beslut Input och leverabler Input till mötet: tvärderingskriterier (D3) ravspecifikation (D1) Inhämtade anbudssvar Sammanställning av anbudssvar (D10) Output (leverabler) från mötet ndertecknat beslut Deltagare och tidpunkt När I process-steg 3 och enligt fastställd tidsplan (snarast efter genomförd utvärdering) Deltagare Strategisk inköpare Inköpschef Beställare (i förekommande fall) 18

19 Beskrivning av möten i pphandlingsprocessen Möte: ppstartsmöte med leverantör Syftet med mötet - Överlämning från inköpsprocessen till den operativa processen. - Säkra leveranssyfte - ppstart Agenda Input och leverabler Deltagare och tidpunkt 1. Presentation av projektteam eller liknande. 2. Presentation av avtalet / avropsavtalet / leveransavtalet / avropet. 3. Detaljering av; - kontaktpersoner - leveransplan - leveranskontroller - arbetsfördelning - eskaleringsrutiner - in- och utfasning leverantör - avstämnings-/arbetsmöten, milstenar. 4. ebeställ. Input till mötet: Avtal/avropsavtal/leveransavtal/avrop. Output (leverabler) från mötet Detaljplan. När En vecka efter avtalstecknande ( normalfallet). Vem Ansvarig för avtal Inköpsenheten. Strategisk inköpare från relevant VG (om ej samma som ovan). Projektledare (SV/FM). Ev övrig projektmedlem (SV/FM). Beställare el beställarrepresentant (SV/FM). Ansvarig avtal leverantören. Projektledare leverantören. Ev övrig projektmedlem leverantören. 19

20 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 0: Behov e-beställ Verksamhetspåkallat behov om upphandling t ex via inköpssamordnare pphandling Inköpspåkallat behov om upphandling t ex via varugruppsteam 0.1 Sammanställa pphandlings begäran D1: pphandlingsbegäran 20

21 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 1: Behovsanalys Avropa.nu D0: Avropsbegäran Avtalsregister 1.1 Ta emot upphandlings- /avropsbegäran 1.2 Fastställa förutsättningar för avrop/ upphandling Avst Registrera upphandlingsärende 1.9 Sammanställa kravspecifikation tillsammans med kund : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare 1.11 Distribuera kravspecifikation på remiss (gäller främst FM) : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare D2: ravspecifikation D1: pphandlingsbegäran : Inköps administratör : Inköps administratör : Inköps administratör : Inköps administratör : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare 1.10 Sammanställa tidplan : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare D3: Tidplan 1.3 tse handläggare 1.4 Besluta om start upphanling 1.5 Förfrågan om ytterligare regioner (eller myndigheter) vill medverka i upphandlingen 1.6 Sammanställning av upphandlings behov/-volym 1.7 Fastställa upphandlingsform : Inköps administratör : Inköps chef : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare : Strategisk Inköpare Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 21

22 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 1: Behovsanalys Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller 1.1 Ta emot upphandlings- /avropsbegäran 1.2 Fastställa förutsättningar för avrop/upphandling Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Inköpsjurist Övriga 1.3 tse handläggare 1.4 Beslut om start upphandling 1.5 Förfrågan om ytterligare regioner (eller myndigheters) medverkan I upphandlingen 1.6 Sammasntällning av upphandlingsbehov/-volym 1.7 Fastställa upphandlingsform 1.8 Registrera upphandlingsärende 1.9 Sammanställa kravspecifikation tillsammans med kund I I 1.10 Sammanställa tidplan 1.11 Distribuera kravspecifikation på remiss (gäller FM) (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 22

23 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 2: Förfrågan Allego (eller likvärdigt upphandlingssystem) D7: Annons D8: Sändlista D4: tvärderings -kriterier (/Modell) 2.1 Skapa inbjudan till anbudsansökan D1: ravspecifikation Diarienummer 2.2 Skapa och publicera annons : Strat.ink. : Strat.ink. 2.4 Inköpschef undertecknar inbjudan till anbudsansökan :. :. 2.5 Distribuera inbjudan till anbudsansökan och skapa sändlista : Strat.ink. : Ink.adm. 2.6 Distribuera eventuella förtydliganden : Strat.ink. : Ink.adm. 2.7 Mottaga frågor och distribuera svar : Strat.ink. : Strat.ink. 2.8 Mottaga anbudsansökan : Strat.ink. : Ink.adm. D2: Tidsplan : Strategisk inköpare : Strat.ink. Inbjudan til anbudsansökan 2.3 Skapa förfrågnings underlag nderlag från regionerna : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare Avst. 2 Inhämtade anbud 2.9 Skapa öppningsprotokoll : Strat.ink : Strat ink 2.10 valificering /tvärdering av anbudsansökan : Strat ink 2.11 Begäran om eventuell komplettering : Strat ink 2.12 Avstämning med arbetsgrupp : Arbetsgrupp 2.13 Distribuera förfrågnings underlag : Ink.adm Mottaga frågor och distribuera svar : Strat ink 2.15 Distribuera eventuella förtydligand en : Ink adm 2.16 Mottaga anbud : Ink adm. Öppningsprotokoll D9: Öppningsprotokoll Sändlista Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 23

24 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 2: Förfrågan Förfrågan Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 2.1 Skapa avropsförfrågan 2.2 Skapa och publicera annons 2.3 Skapa förfrågningsunderlag 2.4 Inköpschef undertecknar inbjudan till anbudsansökan 2.5 Distribuera avropsförfrågan och skapa sändlista 2.6 Distribuera eventuella förtydligande 2.7 Mottaga frågor och distribuera svar 2.8 Mottaga anbud alt. avropssvar 2.9 Skapa öppningsprotokoll 2.10 valificering/tvärdering av anbudsansökan 2.11 Eventuell begäran om komplettering 2.12 Avstämning med arbetsgrupp 2.13 Distribuera förfrågningsunderlag och skapa sändlista 2.14 Distribuera förfrågningsunderlag 2.15 Distribuera eventuella förtydliganden Strategisk inköpare och ytterligare en person måste närvara vid anbudsöppningen : Arbetsgrupp 2.16 Mottaga anbud (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : : uvudansvarig för för aktiviteten : : tförare av av aktiviteten : : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 24

25 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 3: tvärdering Information till fackförening enlig Leverantörspresentation Öppningsprotokoll : Strategisk inköpare : Leverantör 3.2 Förhandling med leverantör (-er) : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare I: Inköps chef 3.3 Val av leverantör : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : Beställare I: Inköpschef Ja Innebär avtalet personal påverkan : Strat ink : Fackliga företrädare Nej 3.5 Fastställa tilldelningsbeslut öpare : Inköps chef 3.6 ommunicera Tilldelningsbeslut : Strategisk inköpare : Inköps administratör D12: Tilldelningbeslut Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 25

26 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 3: tvärdering Behovsanalys 3.1 Leverantörspresentation 3.2 Förhandling med leverantör (-er) Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef I Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugruppansvarig/-team Regional inköpssamordnare Övriga : Leverantör 3.3 Val av leverantör I 3.4 Information till fackförening Gäller endast vid upphandling som har personalpåverkan : Fackliga företrädare 3.5 Fastställa tilldelningsbeslut 3.6 ommunicera tilldelningsbeslut (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : : uvudansvarig för för aktiviteten : : tförare av av aktiviteten : : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 26

27 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 4: Avtal Diarieläggning och arkivering Tecknat avtal (obs! Tre olika typer) Avst. 3 D15: Avtal : Strategisk inköpare : Inköps administratör Anbud 4.1 Skapa avtalsutkast 4.2 Avstämning med arbetsgrupp 4.3 Teckna avtal 4.4 Efterannonsering 4.6 ommunicera avtal intern SV/FM ommunicerat avtal till organisation Förfrågningsunderlag : Strat.inköpare : Strat.inköpare : Strat.inköpare : Strat.inköpare : Strat.inköpare : Strat.inköpare, Inköps chef : Strat.inköpare : Strat.inköpare : Strategisk inköpare : Strategisk inköpare : Beställare Tilldelningsbeslut 10 dagar överprövningstid enligt LO Nej Överprövning? Ja 4.8 Prövning av Länsrätten : Strat.inköpare : Strat.inköpare 4.7 Säkerställa produktblad i e- Beställ och information på inköpsportal : Strategisk inköpare : Inköps administratör Notis om avtal på inköpsportalen och i e-beställ Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 27

28 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 4: Avtal Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 4.1 Skapa avtalsutkast 4.2 Avstämning med arbetsgrupp : Arbetsgrupp 4.3 Teckna avtal I 4.4 Efterannonsering 4.5 Diarieläggning och arkivering 4.6 ommunicera avtal intern SV/FM 4.7 Säkerställa att produktblad i e-beställ och information på inköpsportal 4.8 Prövning av länsrätten (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 28

29 pphandling och avrop från ramavtal Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 5: Förvaltning Förhandling (pris, omfattning, förlängning) 5.7 Avsluta samarbete / vite /skadestånd Avslutat avtal D16: Leveranskontrollsprotokoll (avser endast vissa varugrupper) D18: ppföljningsprotokoll Ja : Ink chef : Beställare, Ink chef, Ink samord. Ink jur. : Ink chef Avslutat avtal Tecknat avtal 5.1 ppstartsmöte med avtalad leverantör : Beställare, Leverantör, Beslutade uppföljningskriterier ppstart leverans 5.2 nderhålla rätt information i e-beställ : Strategisk ink : Strategisk ink., Inköps adm D17: Leveransgodkännande 5.3 Avstämning leveranskvalitet jfrt avtalad kvalitet : Beställare, Inköps samordnare Ekonomisk uppföljning 5.4 Avstämning med avtalad leverantör Nej Förekommer avtalsavvikelser? : Strat ink : Beställare, Inköps controller I: Inköps chef 5.6 Avstämning inför avtalsperiodens slut : Strat ink, : Beställare, Ink. samordnare I: Ink samordnare Förlängning samarbete? Förlängt avtal Notera: Ansvar och roller ej ej heltäckande i i processkarta. För fullständig beskrivning se bifogad matris Roller och ansvar. 29

30 Roller och ansvar, pphandlingsprocessen Förhandlad-, Selektiv-, rvalsupphandling Steg 5: Förvaltning Behovsanalys Beskrivning av aktivitet Strategisk inköpare 1 Inköpsadmin. Inköpschef Inköpscontroller Inköpsjurist Beställare Varugrupp- ansvarig/- team Regional inköpssamordnare Övriga 5.1 ppstartsmöte med avtalad leverantör : Leverantör 5.2 nderhålla rätt information I e-beställ 5.3 Avstämning leveranskvalitet jfrt avtalad kvalitet 5.4 Avstämning med avtalad leverantör I 5.5 Vid behov förhandling (pris, omfattning, förlängning) 5.6 Avstämning inför avtalsperiods slut I 5.7 Avsluta samarbete / Vite / Skadestånd etc.. (1) Notera: Strategisk inköpare omfattar även operativ inköpare : uvudansvarig för aktiviteten : tförare av aktiviteten : onsulterad innan beslut I: I: Informerad om (efter) beslut 30

31 Övergripande beskrivning av Teknisk utvärdering (1) 0. Behov (2) 1. Teknisk test 2. Teknisk rekommendation 3. PMS-test uvudansvarig: Strategisk inköpare uvudansvarig: Strategisk inköpare uvudansvarig: Strategisk inköpare uvudansvarig: Strategisk inköpare tförare: Se upphandlingsprocessen tförare: lientenheten Wcertifiering tförare: lientenheten Wcertifiering tförare: lientenheten Wcertifiering Input: ravspecifikation tvärderingskriterier (/modell) Inhämtade avropssvar Input: Första urval av produkter /leverantörer (aktivitet 3.6 i pphandlinsgprocessen) Input: tvärderingsprotokoll (tekniska delar) Input: Sammanställning över leverantörer som ej klarat teknisk och ergonomisk test Testfallsbeskrivning Output: Första urval av produkter /leverantörer (aktivitet 3.6 i pphandlinsgprocessen) Output: tvärderingsprotokoll (tekniska delar) Output: Sammanställning över leverantörer som ej klarat teknisk och ergonomisk test Testfallsbeskrivning Output: Tekniskt utvärderingsresultat ommentar: (1): Denna beskrivning avser endast den del av teknisk utvärdering som initieras av pphandlingsprocessen. (2): Input (Behov av Teknisk tvärdering) kan likställas med aktivitet 3.6 i pphandlingsprocessen 31

32 Teknisk tvärdering Steg 0: Behov pphandlingsprocessen, Steg 1 Behovsanalys 1.13 Sammanställning kravspecifikation 1.10 Distribuera kravspecifikation på remiss D1: ravspecifikation pphandlingsprocessen, Steg 3 tvärdering Inhämtat Avropssvar 3.6 Första kvalificering/ urval av produkter 3.7 tvärdering av produkt/ tjänst prestanda tvärderings -kriterier (/Modell) Teknisk utvärdering (Steg 3.7 i pphandlingsprocessen) 1. Teknisk test 2. Teknisk rekommen dation 3. PMStest Tekniks tvärdering motsvarar processteg 3.7 i pphandlingsprocessen. Medarbetare från IT deltager också i aktivitet 1.13 och 3.6 i denna process. 32

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Nätverksdag Offentliga rummet. 2006-05-29 Sundsvall

Nätverksdag Offentliga rummet. 2006-05-29 Sundsvall Nätverksdag Offentliga rummet 2006-05-29 Sundsvall 1 Effektivare anskaffning genom samverkan Enskild kommun anskaffar systemstöd Behovsanalys Teknik Funktion Avrop/ Upphandling Förvaltning/ Utveckling

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Handledning. Uppdaterad

Handledning. Uppdaterad Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande servrar inklusive kluster med tillhörande kringutrustning, komponenter och tjänster UH 2010/17 Uppdaterad 2012-12-19 Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal på byggentreprenadtjänster Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Offentlig upphandling. Stefan Axelsson och Johan Almesjö Inköp Gävleborg

Offentlig upphandling. Stefan Axelsson och Johan Almesjö Inköp Gävleborg Offentlig upphandling Stefan Axelsson och Johan Almesjö Inköp Gävleborg 1 Vårt upplägg idag Lite om oss kommuner som samordnar Hur tänker vi kring bra offentliga affärer Lite om ramverket Hur vi försöker

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

NACKA. Nacka kommuns dokumenthanteringsplan för inköpsverksamheten. Förslag till beslut. Sammanfattning. Ärendet DELEGATIONSBESLUT

NACKA. Nacka kommuns dokumenthanteringsplan för inköpsverksamheten. Förslag till beslut. Sammanfattning. Ärendet DELEGATIONSBESLUT 2016-06-08 l (2) NACKA KOM M U N DELEGATIONSBESLUT KFKS 2016/488 Nacka kommuns dokumenthanteringsplan för inköpsverksamheten Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommungemensam dokumenthanteringsplan

Läs mer

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-02-23 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/244/10 Ersätter: Relaterade dokument: Policy för upphandling,

Läs mer

Sälj mer till offentlig sektor, 4 oktober 2012

Sälj mer till offentlig sektor, 4 oktober 2012 Sälj mer till offentlig sektor, 4 oktober 2012 Upphandling från A till Ö Emma Björnbom Upphandlare SLL Upphandling emma.bjornbom@sll.se Varje dag 20 000 besöker en doktor 7 000 tas om hand på sjukhus 60

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lotta Roos 0155-24 59 34 2011-11-30 LS UPP11-009 LS-FM011-027 SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING Ärende: Korttidshyra av fordon samt poolbilar Upphandling: 11-009 Annons via; OPIC

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral. Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning

SKL Kommentus Inköpscentral. Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning Innehållsförteckning Avtalsinformation 4 Avropsprocessen.. 5 Behovsanalys. 7 Förnyad konkurrensutsättning....10 Hur du använder

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

Processbeskrivning. Uppdrag

Processbeskrivning. Uppdrag Processbeskrivning Uppdrag Varför Processorientering? Med kundens perspektiv som ideologi Kräver en kundfokusering Skapar en förbättringskultur Att uppdra genom överenskommelser och avtal Varför finns

Läs mer

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult Sinikka Suutari Upphandlingskonsult Avropsordningar för matchning av behov och tillgång 1. Parallella avropsordningar 2. Rangordning med alternativa svarstider 3. Rangordning på produktnivå 4. Avrop enligt

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande HVB samt boende med särskild service, enligt nedanstående instruktioner. Upphandling Södertörn

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 1 Sammanfattningsvis Lönsamma offentliga affärer kräver - Aktiv dialog mellan upphandlingarna i oskarpt

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 / /

C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 / / C5 C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 /2013-05-24/ Kommunstyrelsen /Kommunstyrelsens Arbetsutskott/ / Upphandling av tvätt- och textilservice för Gällivare kommun / Bakgrund Nuvarande ramavtal med Samhall

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Extern remiss IT-konsulttjänster 2016 2017-10-18 I samarbete med: Välkomna Dagens möte SKL Kommentus Inköpscentrals representanter Tommy Olsson, Kategoriansvarig IT-produkter

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingsprocessen vid Mälardalens Högskola 2005

Riktlinjer för upphandlingsprocessen vid Mälardalens Högskola 2005 Riktlinjer för upphandlingsprocessen vid Mälardalens Högskola 2005 2005-10-05 Sidan 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Upphandlingsprocessen... 3 3 De olika stegen i upphandlingsprocessen...

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avslutad: 2013/235-KS IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen.

Avslutad: 2013/235-KS IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen. Avslutad: 2013/235-KS-061 - IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38388469.aspx Externt anbuds-id 105822-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt 18001-18005 Linjetrafik Västerbotten Lycksele 2017-03-10 Innehållsförteckning Underrättelse om tilldelningsbeslut... 1 1 Upphandlingsrapport... 2 2 Lagen om upphandling...

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer