PROJEKTKATALOG beslutad KS 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTKATALOG beslutad 2015-01-13 KS 12"

Transkript

1 Projektkatalogen uppdater kontinuerligt. Den redovis och beslut av kommunstyrelsen i juni respektive december varje år. Av katalogen framgår i vilken f samhällsbyggnadsprojektet befinner sig. Ferna är förstudief, startf, planeringsf, utbyggnadsf och avslutningsf. Under kolumnen tider anges beräknad sluttid för den f projektet befinner sig i. Bedömningen görs att ärendena är möjliga att arbeta med resursmässigt under 2014 och 2015 (En del omfattande uppdrag beräkn avslut senare). Beräknad sluttid som ändrats sedan förra katalogen rödmarker. Kolumnen område markerar var i kommunen objektet är beläget: 1 - Norra kustzonen, 2 Inlandet, 3 Södra kustzonen, 4 Västra stadsdelarna, 5 Norra stadsdelarna, 6 Östra stadsdelarna, 7 Centrala staden, Ö - Kommunövergripande projekt. Namnförkortningar förklar i slutet av katalogen. Projekt som avslutats sedan föregående katalog beslutades framgår också. = Tillkommande projekt sedan förra katalogen NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS TIDER MARK- HANDL FÖRV mån-år ÄGARE ÖVERSIKTSPLANER PROJEKTKATALOG beslutad KS 12 A01 Översiktsplan 2013 SHBK/MPF BK,TF, SPECIALPLANER/PROGRAM/UTREDNINGAR = Stora projekt Bild: Patrik Leonardsson. = Enkla projekt som tidigare legat på egen lista OMR - - Ö B07 Översvämningsåtgärder SHBK/ET BK, TF dec-14 - Ö B19 Föruts. för förhandsb. för bygglov på SBK/TR BK, TF m.fl. feb-15 - Ö landsbygd. B23 Brogatan, etapp II SHBK/NL TF, BK m.fl. Utbyggnadsf - Kommun 7 B24 Storgatan SHBK/NL TF, BK m.fl. jun-15 Kommun 7 B24a Storgatan, delprojekt genomförande TF/CJ BK, SHBK Utbyggnadsf jun-16 Kommun 7 m.fl. B33 Utredningsdirektiv Nissans kajer SHBK/MPF TF Förstudief dec-14 Kommun 7 B34 Oskarströms centrum SHBK/NL BK, TF m.fl. nov-14-2 B35 Dagvattenplan LBVA/JÅH SBK, MHK, Startf - - Ö BK, RT B36 Bostads- och äganderätter på Andersberg SHBK/JK HFAB, TK Förstudief apr-15 Kommun 6 HFAB B37 Lilla torg SHBK/NL BK, TF m fl dec-15 Kommun 7 B38 P-norm BK/SM SHBK, TF jun-15 - Ö B39 Tullkammarkajen SHBK/MPF 0 Startf dec-15 Komm 7 INFRASTRUKTURPROJEKT C01 Resecentrum SHBK/TA TF, BK - Kommun/ Stat 7 Sida 1

2 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS HANDL FÖRV C01c ÖVERSIKTSPLANER Resecentrum, delprojekt etapp II TF/CJ SHBK, BK Utbyggnadsf mfl C03 Södra infarten SHBK/TR BK, TF m.fl. C03a Södra infarten, delprojekt etapp I detaljplan SHBK/TR BK, TF m.fl. C03b Södra infarten, delprojekt etapp I TF/CJ BK, TF m.fl. Utbyggnadsf C11 Uppställningsplats för farligt gods/truckstop SHBK/TA BK TF MHK Förstudief RT HNAB C13 Ny vattentäkt LBVA/ML SHBK, m.fl. C21 Kattegattsleden TF/SA SHBK, BK m.fl. C22 Svartmunken 1 SHBK/TA BK, MHK, TF m.fl. C23 Behovsbedömning VA Skedala-Marbäck TF/MV SBK, MHK, BK, RT C24 Halmstad 10:1, del av, spårväxel Sannarp SHBK/OM TF BOSTÄDER TIDER MARK- OMR mån-år ÄGARE dec-16 Kommun 7 dec-20-6 feb-16 Kommun 6 jun-18 Kommun Ö - Kommun 3 dec-14-3 jun-15 Kommun/ 7 Privat dec-15-2 maj-15 Kommun 6 D020 Harplinge centrum, Lyngåkra 4:151 m fl SHBK/PÅL BK, TF mar-15 Kommun 1 D063 Villshärad 8:8 m fl + Onsjö 20:1 SHBK/PÅL TF,BK, sep-15 Privat 1 D070a Marbäck 2:12, delområde öst SHBK/PÅL TF,BK, dec-15 Privat 2 D070b Marbäck 2:12, delområde väst SHBK/PÅL TF,BK, dec-15 Privat 2 D089 Gen 1, Shell-macken vid Laholmsvägen SHBK/NL BK, TF, - Kommun 2 D104 Kv Kilot SHBK/TA BK, TF, RT, feb-16 Privat 7 D106 Halmstad 9:153, Slottsmöllans tegelbruk SHBK/CÖ TF,BK, feb-15 Privat 5 D108 Fammarp 8:2, Kronolund SHBK/FG TF,BK, feb-15 Privat 1 D113 Hallägra SHBK/TA TF,BK, dec-15 Kommun 4 D115 Kv Bagaren, Söder SHBK/NL TF,BK, dec-15 Kommun 7 D117 Kv Kemisten, fd Lundgrens gjuteri SHBK/FG BK, TK, RT, apr-15 Privat 7 Kommun D118 Snöstorp 19:79 m fl, Snöstorps IP SBK/OM TF,BK, jun-15 Kommun 6 D123 Fyllinge 20:393, del av, IV kvadranten SHBK/NL TF,BK, dec-15 Kommun 6 D124 Fyllinge 20:393, del av, äldreboende SHBK/OM TF,BK, sep-15 Kommun 6 D125 Armadan 1 SHBK/MM TF,BK, dec-15 Kommun 4 bolag D126 Getinge 4:15 och 5:26 SHBK/FG BK, TF nov-15 Privat 2 D127 Bergfotsvägen, Onsjö 8:16 m fl SHBK/FG BK, TF Startf okt-16 Privat 1 D128 Ranagård, Trottaberg etapp II SHBK/FG/SJ TF,BK, sep-16 Kommun 4 Sida 2

3 INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSPROJEKT E22 Lyngåkra 4:65. SHBK/PÅL TF,BK, E28 Fyllinge 20:393, del av, Kistinge ind.omr. SHBK/TA TF,BK, Planprogram E34 Vrangelsro 1:1, Kårarp södra SHBK/TA TF,BK, MHK m.fl E38 Hamnområdet SHBK/TA TF, MHK, FK, BK E43 Tyludden 1:1 mfl SHBK/LS TF,BK, RT, E43a Tyludden 1:1, delprojekt Salt SHBK/LS TF,BK, RT, E44 Fyllinge 20:437mfl Kuskatorpet SHBK/TA TF,BK, RT, E47 Karl XI no 7 SHBK/TA BK, TF, RT, E50 Trönninge 3:31 m fl SHBK/PÅL BK, TF, RT, E51 Breared 1:105 m fl SHBK/PÅL BK, TF, RT, E52 Halmstad 5:1, del av (Fisketorget) SHBK/TA BK, TF, RT, E53 Halmstad 1:7, del av (Söderpiren) SHBK/OM BK, TF, RT, E54a Halmstad 2:29, etapp I SHBK/FG TF,BK, E54b Halmstad 2:29, etapp II SHBK/FG TF,BK, E55 Oskarström 3:153, del av SHBK/OM TF,BK, E56 Snöstorp 19:30, Snöstorpsgården SHBK/PÅL TF,BK, E58 Biskopen 2 SHBK/TA TF,BK, NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS TIDER MARK- OMR HANDL FÖRV mån-år ÄGARE D129 ÖVERSIKTSPLANER Eldsberga 6:13 SHBK/FG BK, TF nov-15 Privat 3 D130 Haverdal 39:1 SHBK/FG TF, BK m fl Startf nov-15 Privat 1 D131 Valdemar Atterdag 13 o 17 SHBK/ TF,BK, Startf jun-16 Privat 7 D132 Hulabäck 10:11, Steninge SHBK/NL FK,TF - Privat 1 D133 Myran 3 och 8 SHBK/NL BK, TF Startf - Privat 5 D134 Brudtärnan 3, 4 och 5 SHBK/NL BK, RT, dec-14 Kommun 7 MHK, TK D135 Hulabäck 19:1 SHBK/TW BK, TF - Privat 1 D136 Påarp 7:1 SHBK/AA FK,TF Startf - Privat 3 D137 Onsjö 13:1, delar av SBK/AA TF, BK Startf - Privat 4 D138 Snöstorps prästgård 1:1, del av SHBK/SJ TF, BK, - Kommun 6 MHK D139 Onsjö 3:34 SHBK/EJ TF, BK Startf sep-15 Privat 4 jun-15 Kommun 1 jun-15 Kommun 6 nov-15 Privat, 5 Kommun dec-14 Privat, 6 kommun - Kommun 4 - Kommun 4 - Privat, 4 Kommun sep-15 Kommun/ 7 Privat - Privat, 3 kommun sep-15 Kommun 2 feb-15 Kommun 7 jun-15 Kommun 7 feb-16 Privat 7 feb-16 Privat 7 Startf jun-15 Stat 2 sep-15 Kommun 6 Startf nov-15 Privat 7 Sida 3

4 E61 Halmstad 10:38 m fl SHBK/TA TF,BK, E62 Orkanen 1 o 2 SHBK/CB BK, TF, MHK, RT SKOLOR OCH FÖRSKOLOR F37 Hulabäck 1:9 och 1:31, (Steningeskolan) SHBK/NL TF,BK, F39 Halmstad 1:1, Kattegattgymniet SHBK/TA BK, TF, F40 Halmstad 1:1, del av, förskola vid Alet SHBK/TA BK, TF, F41 Säden 9 SHBK/TW BK, TF, FRITIDSBEBYGGELSE, ANLÄGGNINGAR M.M. G19 Onsjö 32:121, ny stugby SHBK/PÅL TF,BK, G20 Gullbranna 1:13, 1:15, 1:17 SHBK/NL TF,BK, G21 Villshärad 2:3 och 2:363, Bengts Camping SHBK/TW TF,BK, G22 Vallås 1:5, HalmstadTravet SHBK/TA BK, TF, G23 Halmstad 10:1, del av, Padelhall SHBK/OM BK, TF, G24 Onsjö 32:119, First Camp SHBK/PÅL TF,BK, UPPDRAG SOM AVSLUTATS (Under 2014) Startf - Kommun 6 - Privat 7 Startf nov-16 Privat 6 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS TIDER MARK- OMR HANDL FÖRV mån-år ÄGARE E59 ÖVERSIKTSPLANER Fanborgen 1 SHBK/TA TF,BK, Startf okt-15 Privat 6 E60 Sådden 4 SHBK/NL BK m fl Startf aug-15 Privat 4 - Kommun 1 - Kommun 7 Startf sep-15 Kommun 7 D121 Krusbäret 1 SHBK/SJ BK, TF, RT, E24 Getinge Brogård 2:5 SHBK/PÅL TF,BK, E45 Järnvägen 3 SHBK/TA BK, TF, RT, D098 Endräkten 2 och Eskadern 3. G:a SHBK/TA TF,BK, sporthallen B20 SMS- Soc. Aspekter och medborgard. i SHBK/MB SK m.fl. stadspl. E29 Kistinge, ny deponi SHBK/TA TF,BK, D119 Spånstad 4:19 SBK/PÅL TF,BK, D107 Onsjö 32:1, Fammarpsv., Kungsv. SHBK/OM TF,BK, B23a Brogatan, delprojekt genomförande etapp I TF/CJ BK, SHBK Utbyggnadsf m.fl. D064a Albinsro, delprojekt etapp 1 TF/MW TF,BK, Utbyggnadsf D120 Enslövs Djäknebol 1:1, del av SBK/NL TF,BK, E48 Stormarknaden 1 och 3 SHBK/TA TF, BK, RT sep-15 Privat 4 nov-15 Privat 3 - Privat 1 sep-15 Privat 6 sep-15 Kommun 6 - Privat 4 Privat 6 Kommun 2 Kommun 7 Kommun 5 - Ö Kommun 6 Kommun 2 Kommun 1 Kommun 7 Kommun 4 Kommun 2 Privat 6 Sida 4

5 UPPDRAG SOM AVBRUTITS (Under 2014) E26 Fyllinge 20:393, del av, Kistinge Norra SHBK/TA TF,BK, E57 Halmstad 10:1, del av, Eleiko SHBK/TA TF,BK, eg01 Halmstad 3:40, Äventyrslandet SHBK/TA TF, BK, MHK MARK- OMR ÄGARE Kommun 2 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS HANDL FÖRV E49 ÖVERSIKTSPLANER Oskarström 5:64 SHBK/NL TF, BK, MHK, RT D122 Kvibille 7:7, del av SHBK/OM BK, TF, RT, C01b Resecentrum, delprojekt detaljplan SHBK/TW TF, BK, RT mfl D116 Kv Borgen SHBK/CÖ TF,BK, ed08 Lyngåkra 3:22 SHBK/SJ BK, TF Planeringsf ec02 Gullbrandstorp 1:50, del av SHBK/OM TF Planeringsf ed13 Husaren 1 SHBK/OM BK, TF Planeringsf ef01 Lyngåkra 3:136 och 3:118 SHBK/NO TF, BK Planeringsf ec01 Halmstad 10:2 m fl, del av, Trafikplats SHBK/TW TF, BK, RT Planeringsf Halmstads Ö ec03 Spånstad 1:190, del av SHBK/NL TF Planeringsf ee02 Sjömanshuset 1 m fl SHBK/OM TF Planeringsf ee04 Vallås 1:1, del av, Vallås torg SHBK/TA TF Planerings f TIDER mån-år Kommun 2 Kommun 7 Privat 7 Privat 1 Privat 1 Kom. 6 bolag Kommun 1 Kommun 6 Kommun 2 Kommun 7 Kommun 6 Privat 6 Kommun 6 - Privat 4 PROJEKTFASER Sida 5

6 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV HANDL MEDV FÖRV FAS TIDER mån-år MARK- ÄGARE PROJEKTFASER ÖVERSIKTSPLANER Förstudief = Utredning innan politiskt uppdrag Startf = Planering av projektets olika moment = Innefattar översiktsplanering, detaljplanering, lantmäteriarbete, avtalsskrivning och förprojektering m.m. men ej utförande av projektet Utbyggnadsf = Förfrågningsunderlag och utbyggnad Avslutningsf = Avslutning av projektet, utvärdering och erfarenhetsåterföring OMRÅDEN Område 1 - Norra kustzonen - Avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge. Område 2 Inlandet - Avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö Område 3 Södra kustzonen - Avser Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna. Område 4 Västra stadsdelarna - Avser Larettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö Område 5 Norra stadsdelarna - Avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget. Område 6 Östra stadsdelarna - Avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge Område 7 Centrala staden - Avser Centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem Område Ö - Kommunövergripande projekt - Avser övergripande utredningar. Omfattar översiktsplaner, specialplaner, infrtruktur och större byggprojekt. FÖRKORTNINGAR Förvaltningar/bolag SHBK = Samhällsbyggnadskontoret, BK = Byggnadskontoret, TF = Teknik- och fritidsförvaltningen, MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret, RT= Räddningstjänsten, SK=Stadskontoret, HFAB = Halmstads Ftighets AB, HEM = Halmstad Miljö och Energi AB, HHSAB = Halmstads Hamn och Stuveri AB, LBVA = Laholmsbuktens VA Handläggare SHBK (stab): TR=Torsten Rosenqvist, NO=Nikl Ohlin Handläggare SHBK (plan): SON=Sven Olof Nilsson, MPF=Martina Pihl-Fritsi, AW=Anna Winnberg, TW=Tina Wagner, EJ=Emma Johansson, CÖ=Charlotte Öhrbring, JK=Jonna Kignell, CB=Christian Bruce, ET=Ellinor Tjärnström Handläggare SHBK (mex): SA=Sara Jacobsson, TA=Tommy Andersson, PÅL=Per-Åke Larsson och AA=Andre Ahlman, FG=Frida Guntell, NL=Nikl Lidström, OM=Otto Martler, MM=Malin Malmström Handläggare TF : UH=Ulf Holm, CJ= Christer Johansson, RS= Rolf Skogö, MV=Mikael Vallin, SA=Stina Alexandersson Handläggare LBVA: JÅH=Jan-Åke Hansson, ML=Matti Leijon, AM=Agron Musaj, MN=Matti Nordeborn, OMR Sida 6

7 Sida 7

8 Sida 8

9 Sida 9

10 Sida 10

11 Sida 11

12 p och dre Sida 12

PROJEKTKATALOG beslutad 2015-08-18 KS 228

PROJEKTKATALOG beslutad 2015-08-18 KS 228 Projektkatalogen uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas av kommunstyrelsen i juni respektive december varje år. Av katalogen framgår i vilken fas samhällsbyggnadsprojektet befinner sig. Faserna

Läs mer

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Ansökningsdatum Område Typ av bebyggelse Seniorium AB 2014-01-31 Halmstads kommun Senioranpassade villor (bostadsrätter) Cofactor Affärsutveckling

Läs mer

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se 13 HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra 2013 hfab.se 14 HFAB:s hyresgäster är lite mer nöjda! Så kan hyresgästernas betyg sammanfattas i 2013 års stora hyresgästundersökning som HFAB genomfört

Läs mer

Halmstads kommun i framtiden: Hur vill vi ha det? Resultat från medborgardialog inför framtagandet av nya översiktsplan för halmstads kommun

Halmstads kommun i framtiden: Hur vill vi ha det? Resultat från medborgardialog inför framtagandet av nya översiktsplan för halmstads kommun Halmstads kommun i framtiden: Hur vill vi ha det? Resultat från medborgardialog inför framtagandet av nya översiktsplan för halmstads kommun Innehållsförteckning Bakgrund Vad är en översiktsplan? 3 Uppdraget:

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-04-07 Sida Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Halmstad Sammanträdesdatum

Läs mer

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01. HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-17 KF 59 KS 2010/0369 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 ÖP Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande

Läs mer

AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN

AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN HALMSTAD AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN 2013 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Aktivitetskatalogen är ett hjälpmedel för dig som skriver ut Fysisk aktivitet på Recept (FaR). FaR räknas inte som en sjukvårdande

Läs mer

HFAB:s. Livskvalitet att hyra. hyresgästundersökning. Foto: Bergslagsbild AB. EFTERLÄNGTAD LEKPLATS. Solrosparken på Vallås invigdes den 4 juni 2015.

HFAB:s. Livskvalitet att hyra. hyresgästundersökning. Foto: Bergslagsbild AB. EFTERLÄNGTAD LEKPLATS. Solrosparken på Vallås invigdes den 4 juni 2015. HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra Foto: Bergslagsbild AB 2015 EFTERLÄNGTAD LEKPLATS. Solrosparken på Vallås invigdes den 4 juni 2015. hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2015 Nöjda hyresgäster

Läs mer

Pensionärsrådet 2011-10-14. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-10-14 kl. 09.30 11.45. Jan Preuss, Astrid Johansson, Gunnel Nilsson

Pensionärsrådet 2011-10-14. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-10-14 kl. 09.30 11.45. Jan Preuss, Astrid Johansson, Gunnel Nilsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-10-14 kl. 09.30 11.45 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Gunnel Nilsson För SPF Lena Nordström,

Läs mer

Sammanställning av invånarnas yttranden om barn- och ungdomsförvaltningens förslag till framtidens skolorganisation 2016-2030

Sammanställning av invånarnas yttranden om barn- och ungdomsförvaltningens förslag till framtidens skolorganisation 2016-2030 Sammanställning av invånarnas yttranden om barn- och ungdomsförvaltningens förslag till framtidens skolorganisation 2016-2030 Barn- och ungdomsförvaltningen 2015-08-15 Innehåll Förvaltningens förslag till

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Guide Tillgänglighet Halmstad 2014

Guide Tillgänglighet Halmstad 2014 Guide Tillgänglighet Halmstad 2014 Symbolförklaringar Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen besökare Tillgänglig för rullstolsburen med assistans Lokalen är ej tillgänglig för rullstolsburen gäst Handikapptoalett

Läs mer

Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad

Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad Östers socialdemokratiska förening Augusti 2008 Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad 1. Allmänna synpunkter kring översiktsplanen Havet har för många en särskild lockelse. Det kan vara känslan

Läs mer

Stadens hjärta Åtgärdslista

Stadens hjärta Åtgärdslista Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2011-04-12 1(22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 08:30-12:05 Beslutande: Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M) Bertil Andersson (S) Inger

Läs mer

HFAB:s. Livskvalitet att hyra. hyresgästundersökning

HFAB:s. Livskvalitet att hyra. hyresgästundersökning HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra Foto: Sten Skoglund 2014 PERENNPLANTERINGEN på Frescoplatsen i Bäckagård är ett av många exempel på HFAB:s Gröna Rum, signerade trädgårdsarkitekten Stefan

Läs mer

VÅRA BOSTADSOmRÅDeN UTANföR TäTORT

VÅRA BOSTADSOmRÅDeN UTANföR TäTORT VÅRA BOSTADSOmrådeN Utanför Tätort OMRÅDE utanför TÄTORT Livskvalitet att hyra för dig som vill bo lite närmare naturen HFAB är Halmstads största hyresvärd med ca 9 800 lägenheter runt om i kommunen.

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG M924 14.20 14.55 Snöstorpsskolan - Brogård - Skedala - Östergårdsskolan 14.40 - Skedalahed - Norteforsen - M816 15.05 15.25 Östergårdsskolan - Skedalahed - Nydala - Mariehemsvägen - Skedala - Norteforsen

Läs mer

MINICUP 2012. 18 augusti P7 / P8 / P9 / P10:

MINICUP 2012. 18 augusti P7 / P8 / P9 / P10: MINICUP 2012 18 augusti P7 / P8 / P9 / P10: Välkomna till Harplinge Transport Minicup 2012 Huvudsponsor årets trevliga cup för yngre ungdomar. Cupen är färdigspelad under dagen med prisutdelning som avslutning.

Läs mer

Exploateringsområden. Samordna och utveckla

Exploateringsområden. Samordna och utveckla Exploateringsområden Samordna och utveckla Kommunalteknisk infrastruktur genom ett exploateringsprojekt Mikael Vallin Teknik- och fritidsförvaltningen Halmstads kommun Teknik och fritidsförvaltningen Två

Läs mer

Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2010-2030 HALMSTADS KOMMUN. Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2010-2030. Version 1.

Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2010-2030 HALMSTADS KOMMUN. Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2010-2030. Version 1. Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2010-2030 HALMSTADS KOMMUN Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2010-2030. Version 1.0 1 Handlingsprogram Utöver övergripande och konkretiserade mål samt prioriteringar

Läs mer

VÅRA BOSTADSOmRÅDeN I TäTORT

VÅRA BOSTADSOmRÅDeN I TäTORT VÅRA BOSTADSOmrådeN I Tätort OMRÅDE I TÄTORT Livskvalitet att hyra över hela Halmstad HFAB är Halmstads största hyresvärd med ca 9 800 lägenheter runt om i kommunen. Vi ägs av Halmstads kommun och har

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Genomfo rda a tga rder 2014-03-04

Genomfo rda a tga rder 2014-03-04 Genomfo rda a tga rder 2014-03-04 (Efter beslut i styrgrupp 2014-03-04) Åtgärd: Planering och utbyggnad av resecentrum Etapp 1. Beskrivning: Tidigare har regionbussterminal, lokalbussterminal och järnvägsstationen

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Halmstads Mångfaldsguide

Halmstads Mångfaldsguide Halmstads Mångfaldsguide John Strand Peter Feuerbach Innehåll Trönninge, Eldsberga, Påarp...4 Östra Stranden...6 Fyllinge, Snöstorp, Vallås, Brogård...8 Halmstad...10 Söndrum, Tylösand...12 Haverdal, Vilshärad,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2012 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 Kommunstyrelsen #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser under 2012... 6 3 Måluppfyllelse... 8 Bygga och bo... 8 Demokrati och dialog... 12 Miljö och

Läs mer

Pensionärsrådet 2011-06-09. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-06-09 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2011-06-09. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-06-09 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-06-09 kl. 09.30 12.00 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

MAGASIN IDROTTS. Föreningslivet är en stor del av vårt svenska. kulturarv. En komikers liv Thomas berättar Guidad tur hos Kulturskolan

MAGASIN IDROTTS. Föreningslivet är en stor del av vårt svenska. kulturarv. En komikers liv Thomas berättar Guidad tur hos Kulturskolan MAGASIN HALMSTAD 2014/15 IDROTTS En komikers liv Thomas berättar Guidad tur hos Kulturskolan Psykisk ohälsa hos unga ökar Föreningslivet är en stor del av vårt svenska kulturarv Välkommen till Idrottsmagasin

Läs mer

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg Landstingets kansli 2014-08-12 (Slutlig version) Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg On 8 jan kl 8.30-15 Ledningsgrupp LD Ti 14 jan kl 8-10 Beredning inför LSAU/LS LS ordf To-Fr

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

Benchsamarbete för ökad effektivitet

Benchsamarbete för ökad effektivitet Benchsamarbete för ökad effektivitet Publicera, kommunicera med omvärlden Mäta Kunskap om effektiv stadsbyggnadsprocess Utveckla och förbättra i egen kommun Idéer och goda exempel Indikatorer på samband

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

NYA SOFIEBERGS ÄLDREBOENDE

NYA SOFIEBERGS ÄLDREBOENDE FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN JUNI 2014 Låga hyror vann byggtävling i Snöstorp NYA SOFIEBERGS ÄLDREBOENDE Så vill Halmstadborna ha det på äldre dar Höjdpunkterna i Sommar- Halmstad innehåll 4 Fyra

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

PÅ EUROPAS HANDBOLLSKARTA SÅ TYCKER HYRESGÄSTERNA

PÅ EUROPAS HANDBOLLSKARTA SÅ TYCKER HYRESGÄSTERNA hallå! E T T M A G A S I N F R Å N H FA B 1 NR 3 2013 bo! FÖRSTA PARET PÅ JORDMÅNEN upplev! DROTT PÅ EUROPAS HANDBOLLSKARTA SÅ TYCKER HYRESGÄSTERNA OM HFAB njut! SID 13-20 MÖT VINNARNA I TOMATTÄVLINGEN

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2014-11-04

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2014-11-04 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2014-10-29 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum 2014-11-04

Läs mer

Agenda. 18.00 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB

Agenda. 18.00 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB Välkomna! Agenda 18.00 Välkomna! Om SBAB Ansvar Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB Räntetro Lars Gahnström och Per Dalemo, Wistrand Advokatbyrå Tor Borg, SBAB Ca 19.30 Mat och mingel Den

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Hjärtefrågor. Möt Berget i sommarskrud. Halmstad. Koll på Steninge och Simlångsdalen sidan 6 7 & 12 13. Halmstads väg mot 2030 sidan 14 17

Hjärtefrågor. Möt Berget i sommarskrud. Halmstad. Koll på Steninge och Simlångsdalen sidan 6 7 & 12 13. Halmstads väg mot 2030 sidan 14 17 Hjärtefrågor sidor kommunal information JUNI Halmstad Möt Berget i sommarskrud sidan Vi förbereder oss för valet sidan Halmstads väg mot 0 sidan Koll på Steninge och Simlångsdalen sidan & Valet på väg

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse Inledning U ppsatsen delas in i två större avsnitt, analys och förslag. I det första kommer Tullkammarkajens roll i staden samt dess karaktär, kvaliteter och brister att behandlas. Som en bakgrund till

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-21 KS 2014.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2014-02-28 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad

Projektplan Fluorlackning på skolbarn på Öster i Halmstad 01054 1(6) Planerat startdatum: 20-09-01 Planerat slutdatum: 20-06- Beställare: Bo Hansson Kange, Verksamhetschef, FTV Nyhem Projektledare: Annica Malmlöf, Avdelningschef, FTV Nyhem Öster i Halmstad Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Matchnr Omg Lag Dag Notering 000025001 1 BW 90 IF - Torns IF sö 12 apr 000025002 1 IFK Malmö FK - Lindsdals IF sö 12 apr 000025003 1 IFK Berga - Kvarnby

Läs mer

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård =? Höör: 15 500 Hörby: 14 900 Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration 6 545 000 kr 6 902 000 kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6

Läs mer

Namnsättning i samband med ny anslutning mellan Regulatorvägen och Björnkullavägen i kommundelen Flemingsberg

Namnsättning i samband med ny anslutning mellan Regulatorvägen och Björnkullavägen i kommundelen Flemingsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum DIARIENR 05-05-9 NBF 05-0039 NBN-05/70 (6) HANDLÄGGARE Karin Ahlgren 0-535 36 3 karin.lundin@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Namnsättning i samband med ny anslutning mellan

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Cykelbokslut 2012 Året ur ett cykelperspektiv

Cykelbokslut 2012 Året ur ett cykelperspektiv Cykelbokslut 2012 Året ur ett cykelperspektiv 2013-07-15 TEKNIK OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Detta a r Halmstads kommuns fo rsta cykelbokslut! De a cykelbokslut sammanfa ar de insatser som kommunen har gjort

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Kommunstyrelsens handlingar 2013-01-29

Kommunstyrelsens handlingar 2013-01-29 Kommunstyrelsens handlingar 2013-01-29 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2013-01-22 1(4) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 97 28 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19) Fastighetsnämnden 2015-09-30 1(19) Plats och tid: Scandic Crown, Göteborg, kl. 15:10-17:00 ande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-12-29

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-12-29 (8) 0400-043 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 04-0-0-04--9 Sammanfattning registrerade synpunkter % Avslutade 4 00,0% Totalt 4 00,0% Registrering av synpunkter

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Examinationsschema läsåret 2014/15

Examinationsschema läsåret 2014/15 Examinationsschema läsåret 014/15 EK13B Version: v1 Vecka 35 36 37 38 Dag Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Datum 5-aug 6-aug 7-aug 8-aug 9-aug 01-sep 0-sep

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Nämnden för Laholmsbuktens VA

Verksamhetsberättelse 2013. Nämnden för Laholmsbuktens VA Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för Laholmsbuktens VA Förord Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar på uppdrag av nämnden för Laholmsbuktens VA för va-verksamheten inom Halmstads och Laholms kommuner.

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-01-09. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-01-09. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se Nämnden för Laholmsbuktens VA handlingar 20 januari 2014 NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-01-09 Sida Plats:

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2009-02-18 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats 41:an Förvaltningshuset Tid 08.15 (heldag, ordinarie

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Information om Slamtömning i Ekerö kommun

Information om Slamtömning i Ekerö kommun Information om Slamtömning i Ekerö kommun Ekerö kommun hanterar slamtömning I Ekerö kommun är det SITA Sverige AB som utför slamtömningen. Kontakt SITA Sverige AB För frågor angående din tömning kontakta

Läs mer

Redovisning av indikatorer

Redovisning av indikatorer Redovisning av indikatorer Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor 2013-12-31 STADSKONTORET Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Redovisning av indikatorer 2013-12-31 Innehåll 2.1

Läs mer

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem The Capital of Scandinavia Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Ersättningen baseras på utförd tid / utförda besök Dokumentation och tidregistrering

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Bålbro Sporthall V.40 2015 Uppdaterad: 2015-09-28 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Bålbro Sporthall V.40 2015 Uppdaterad: 2015-09-28 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Bålbro Sporthall V.40 2015 Uppdaterad: 2015-09-28 28 sep 29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 Rimbo Gymnastikf. Sirius Bandy Sirius Bandy 13.00-14.00

Läs mer

Halmstad Hylte Laholm

Halmstad Hylte Laholm Enkla regler som hjälper oss att hålla våra löften och som gör resan trivsammare både för dig och för dina medresenärer. 1. Kom till hållplatsen i god tid. Box 269 311 23 Falkenberg Besöksadress: Holgersgatan

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-09-04 1(43)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-09-04 1(43) Kommunstyrelsen 2012-09-04 1(43) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-14:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer

Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06

Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06 Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2012-10-30 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: mikael.petersson@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157 RAPPORT ENLIGT KS BESLUT 157 Sida Datum 2010-01-21 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157 2

Läs mer

Bambino Banker. Sida 1

Bambino Banker. Sida 1 Sida 1 Bambino Banker 02-1235 Bambina Guard Wall Street Banker hingst Mätning 03-10-01 150-153 Mätning 03-12-22 153-154 Mätning 04-04-01 156-156 Mätning 04-07-01 Grupp 31-12-03 C (3) Grupp 21-03-04 B (2)

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2015-01-21. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se.

Teknik- och fritidsnämnden 2015-01-21. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se. Teknik- och fritidsnämndens handlingar 2 februari 2015 1 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden 2015-01-21 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se

Läs mer

LEOS VERK I VALLÅS CENTRUM. Behåll värmen i din lägenhet. Barnens dag Lekfullt på Linehed. PLUSENERGIHUS Presterar över förväntan TEMA:

LEOS VERK I VALLÅS CENTRUM. Behåll värmen i din lägenhet. Barnens dag Lekfullt på Linehed. PLUSENERGIHUS Presterar över förväntan TEMA: ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 3 OKTOBER 2015 Barnens dag Lekfullt på Linehed PLUSENERGIHUS Presterar över förväntan TEMA: Behåll värmen i din lägenhet SERIE I FASTIGHETEN SOM ÄR JUVELEN I KRONAN LEOS VERK I

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Får publiceras omedelbart Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 27 april - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - De svenska hushållen räknar med dyrare bostadsknad - SKOP:s

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

ReferensProjekt. Lyvikens Handelsplats, Ludvika. Kv Byggmästaren 2 o 3, Borlänge

ReferensProjekt. Lyvikens Handelsplats, Ludvika. Kv Byggmästaren 2 o 3, Borlänge ReferensProjekt Lyvikens Handelsplats, Ludvika Sjaelsö Sverige AB Yta: 10 800 kvm lg Contracting, rörentr. Byggdialogs första Beställarrepresentant: TE-Kostnad: 87 milj.sek Wikers Plåt, ventilation projekt

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer