PROJEKTKATALOG beslutad KS 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTKATALOG beslutad 2015-01-13 KS 12"

Transkript

1 Projektkatalogen uppdater kontinuerligt. Den redovis och beslut av kommunstyrelsen i juni respektive december varje år. Av katalogen framgår i vilken f samhällsbyggnadsprojektet befinner sig. Ferna är förstudief, startf, planeringsf, utbyggnadsf och avslutningsf. Under kolumnen tider anges beräknad sluttid för den f projektet befinner sig i. Bedömningen görs att ärendena är möjliga att arbeta med resursmässigt under 2014 och 2015 (En del omfattande uppdrag beräkn avslut senare). Beräknad sluttid som ändrats sedan förra katalogen rödmarker. Kolumnen område markerar var i kommunen objektet är beläget: 1 - Norra kustzonen, 2 Inlandet, 3 Södra kustzonen, 4 Västra stadsdelarna, 5 Norra stadsdelarna, 6 Östra stadsdelarna, 7 Centrala staden, Ö - Kommunövergripande projekt. Namnförkortningar förklar i slutet av katalogen. Projekt som avslutats sedan föregående katalog beslutades framgår också. = Tillkommande projekt sedan förra katalogen NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS TIDER MARK- HANDL FÖRV mån-år ÄGARE ÖVERSIKTSPLANER PROJEKTKATALOG beslutad KS 12 A01 Översiktsplan 2013 SHBK/MPF BK,TF, SPECIALPLANER/PROGRAM/UTREDNINGAR = Stora projekt Bild: Patrik Leonardsson. = Enkla projekt som tidigare legat på egen lista OMR - - Ö B07 Översvämningsåtgärder SHBK/ET BK, TF dec-14 - Ö B19 Föruts. för förhandsb. för bygglov på SBK/TR BK, TF m.fl. feb-15 - Ö landsbygd. B23 Brogatan, etapp II SHBK/NL TF, BK m.fl. Utbyggnadsf - Kommun 7 B24 Storgatan SHBK/NL TF, BK m.fl. jun-15 Kommun 7 B24a Storgatan, delprojekt genomförande TF/CJ BK, SHBK Utbyggnadsf jun-16 Kommun 7 m.fl. B33 Utredningsdirektiv Nissans kajer SHBK/MPF TF Förstudief dec-14 Kommun 7 B34 Oskarströms centrum SHBK/NL BK, TF m.fl. nov-14-2 B35 Dagvattenplan LBVA/JÅH SBK, MHK, Startf - - Ö BK, RT B36 Bostads- och äganderätter på Andersberg SHBK/JK HFAB, TK Förstudief apr-15 Kommun 6 HFAB B37 Lilla torg SHBK/NL BK, TF m fl dec-15 Kommun 7 B38 P-norm BK/SM SHBK, TF jun-15 - Ö B39 Tullkammarkajen SHBK/MPF 0 Startf dec-15 Komm 7 INFRASTRUKTURPROJEKT C01 Resecentrum SHBK/TA TF, BK - Kommun/ Stat 7 Sida 1

2 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS HANDL FÖRV C01c ÖVERSIKTSPLANER Resecentrum, delprojekt etapp II TF/CJ SHBK, BK Utbyggnadsf mfl C03 Södra infarten SHBK/TR BK, TF m.fl. C03a Södra infarten, delprojekt etapp I detaljplan SHBK/TR BK, TF m.fl. C03b Södra infarten, delprojekt etapp I TF/CJ BK, TF m.fl. Utbyggnadsf C11 Uppställningsplats för farligt gods/truckstop SHBK/TA BK TF MHK Förstudief RT HNAB C13 Ny vattentäkt LBVA/ML SHBK, m.fl. C21 Kattegattsleden TF/SA SHBK, BK m.fl. C22 Svartmunken 1 SHBK/TA BK, MHK, TF m.fl. C23 Behovsbedömning VA Skedala-Marbäck TF/MV SBK, MHK, BK, RT C24 Halmstad 10:1, del av, spårväxel Sannarp SHBK/OM TF BOSTÄDER TIDER MARK- OMR mån-år ÄGARE dec-16 Kommun 7 dec-20-6 feb-16 Kommun 6 jun-18 Kommun Ö - Kommun 3 dec-14-3 jun-15 Kommun/ 7 Privat dec-15-2 maj-15 Kommun 6 D020 Harplinge centrum, Lyngåkra 4:151 m fl SHBK/PÅL BK, TF mar-15 Kommun 1 D063 Villshärad 8:8 m fl + Onsjö 20:1 SHBK/PÅL TF,BK, sep-15 Privat 1 D070a Marbäck 2:12, delområde öst SHBK/PÅL TF,BK, dec-15 Privat 2 D070b Marbäck 2:12, delområde väst SHBK/PÅL TF,BK, dec-15 Privat 2 D089 Gen 1, Shell-macken vid Laholmsvägen SHBK/NL BK, TF, - Kommun 2 D104 Kv Kilot SHBK/TA BK, TF, RT, feb-16 Privat 7 D106 Halmstad 9:153, Slottsmöllans tegelbruk SHBK/CÖ TF,BK, feb-15 Privat 5 D108 Fammarp 8:2, Kronolund SHBK/FG TF,BK, feb-15 Privat 1 D113 Hallägra SHBK/TA TF,BK, dec-15 Kommun 4 D115 Kv Bagaren, Söder SHBK/NL TF,BK, dec-15 Kommun 7 D117 Kv Kemisten, fd Lundgrens gjuteri SHBK/FG BK, TK, RT, apr-15 Privat 7 Kommun D118 Snöstorp 19:79 m fl, Snöstorps IP SBK/OM TF,BK, jun-15 Kommun 6 D123 Fyllinge 20:393, del av, IV kvadranten SHBK/NL TF,BK, dec-15 Kommun 6 D124 Fyllinge 20:393, del av, äldreboende SHBK/OM TF,BK, sep-15 Kommun 6 D125 Armadan 1 SHBK/MM TF,BK, dec-15 Kommun 4 bolag D126 Getinge 4:15 och 5:26 SHBK/FG BK, TF nov-15 Privat 2 D127 Bergfotsvägen, Onsjö 8:16 m fl SHBK/FG BK, TF Startf okt-16 Privat 1 D128 Ranagård, Trottaberg etapp II SHBK/FG/SJ TF,BK, sep-16 Kommun 4 Sida 2

3 INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSPROJEKT E22 Lyngåkra 4:65. SHBK/PÅL TF,BK, E28 Fyllinge 20:393, del av, Kistinge ind.omr. SHBK/TA TF,BK, Planprogram E34 Vrangelsro 1:1, Kårarp södra SHBK/TA TF,BK, MHK m.fl E38 Hamnområdet SHBK/TA TF, MHK, FK, BK E43 Tyludden 1:1 mfl SHBK/LS TF,BK, RT, E43a Tyludden 1:1, delprojekt Salt SHBK/LS TF,BK, RT, E44 Fyllinge 20:437mfl Kuskatorpet SHBK/TA TF,BK, RT, E47 Karl XI no 7 SHBK/TA BK, TF, RT, E50 Trönninge 3:31 m fl SHBK/PÅL BK, TF, RT, E51 Breared 1:105 m fl SHBK/PÅL BK, TF, RT, E52 Halmstad 5:1, del av (Fisketorget) SHBK/TA BK, TF, RT, E53 Halmstad 1:7, del av (Söderpiren) SHBK/OM BK, TF, RT, E54a Halmstad 2:29, etapp I SHBK/FG TF,BK, E54b Halmstad 2:29, etapp II SHBK/FG TF,BK, E55 Oskarström 3:153, del av SHBK/OM TF,BK, E56 Snöstorp 19:30, Snöstorpsgården SHBK/PÅL TF,BK, E58 Biskopen 2 SHBK/TA TF,BK, NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS TIDER MARK- OMR HANDL FÖRV mån-år ÄGARE D129 ÖVERSIKTSPLANER Eldsberga 6:13 SHBK/FG BK, TF nov-15 Privat 3 D130 Haverdal 39:1 SHBK/FG TF, BK m fl Startf nov-15 Privat 1 D131 Valdemar Atterdag 13 o 17 SHBK/ TF,BK, Startf jun-16 Privat 7 D132 Hulabäck 10:11, Steninge SHBK/NL FK,TF - Privat 1 D133 Myran 3 och 8 SHBK/NL BK, TF Startf - Privat 5 D134 Brudtärnan 3, 4 och 5 SHBK/NL BK, RT, dec-14 Kommun 7 MHK, TK D135 Hulabäck 19:1 SHBK/TW BK, TF - Privat 1 D136 Påarp 7:1 SHBK/AA FK,TF Startf - Privat 3 D137 Onsjö 13:1, delar av SBK/AA TF, BK Startf - Privat 4 D138 Snöstorps prästgård 1:1, del av SHBK/SJ TF, BK, - Kommun 6 MHK D139 Onsjö 3:34 SHBK/EJ TF, BK Startf sep-15 Privat 4 jun-15 Kommun 1 jun-15 Kommun 6 nov-15 Privat, 5 Kommun dec-14 Privat, 6 kommun - Kommun 4 - Kommun 4 - Privat, 4 Kommun sep-15 Kommun/ 7 Privat - Privat, 3 kommun sep-15 Kommun 2 feb-15 Kommun 7 jun-15 Kommun 7 feb-16 Privat 7 feb-16 Privat 7 Startf jun-15 Stat 2 sep-15 Kommun 6 Startf nov-15 Privat 7 Sida 3

4 E61 Halmstad 10:38 m fl SHBK/TA TF,BK, E62 Orkanen 1 o 2 SHBK/CB BK, TF, MHK, RT SKOLOR OCH FÖRSKOLOR F37 Hulabäck 1:9 och 1:31, (Steningeskolan) SHBK/NL TF,BK, F39 Halmstad 1:1, Kattegattgymniet SHBK/TA BK, TF, F40 Halmstad 1:1, del av, förskola vid Alet SHBK/TA BK, TF, F41 Säden 9 SHBK/TW BK, TF, FRITIDSBEBYGGELSE, ANLÄGGNINGAR M.M. G19 Onsjö 32:121, ny stugby SHBK/PÅL TF,BK, G20 Gullbranna 1:13, 1:15, 1:17 SHBK/NL TF,BK, G21 Villshärad 2:3 och 2:363, Bengts Camping SHBK/TW TF,BK, G22 Vallås 1:5, HalmstadTravet SHBK/TA BK, TF, G23 Halmstad 10:1, del av, Padelhall SHBK/OM BK, TF, G24 Onsjö 32:119, First Camp SHBK/PÅL TF,BK, UPPDRAG SOM AVSLUTATS (Under 2014) Startf - Kommun 6 - Privat 7 Startf nov-16 Privat 6 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS TIDER MARK- OMR HANDL FÖRV mån-år ÄGARE E59 ÖVERSIKTSPLANER Fanborgen 1 SHBK/TA TF,BK, Startf okt-15 Privat 6 E60 Sådden 4 SHBK/NL BK m fl Startf aug-15 Privat 4 - Kommun 1 - Kommun 7 Startf sep-15 Kommun 7 D121 Krusbäret 1 SHBK/SJ BK, TF, RT, E24 Getinge Brogård 2:5 SHBK/PÅL TF,BK, E45 Järnvägen 3 SHBK/TA BK, TF, RT, D098 Endräkten 2 och Eskadern 3. G:a SHBK/TA TF,BK, sporthallen B20 SMS- Soc. Aspekter och medborgard. i SHBK/MB SK m.fl. stadspl. E29 Kistinge, ny deponi SHBK/TA TF,BK, D119 Spånstad 4:19 SBK/PÅL TF,BK, D107 Onsjö 32:1, Fammarpsv., Kungsv. SHBK/OM TF,BK, B23a Brogatan, delprojekt genomförande etapp I TF/CJ BK, SHBK Utbyggnadsf m.fl. D064a Albinsro, delprojekt etapp 1 TF/MW TF,BK, Utbyggnadsf D120 Enslövs Djäknebol 1:1, del av SBK/NL TF,BK, E48 Stormarknaden 1 och 3 SHBK/TA TF, BK, RT sep-15 Privat 4 nov-15 Privat 3 - Privat 1 sep-15 Privat 6 sep-15 Kommun 6 - Privat 4 Privat 6 Kommun 2 Kommun 7 Kommun 5 - Ö Kommun 6 Kommun 2 Kommun 1 Kommun 7 Kommun 4 Kommun 2 Privat 6 Sida 4

5 UPPDRAG SOM AVBRUTITS (Under 2014) E26 Fyllinge 20:393, del av, Kistinge Norra SHBK/TA TF,BK, E57 Halmstad 10:1, del av, Eleiko SHBK/TA TF,BK, eg01 Halmstad 3:40, Äventyrslandet SHBK/TA TF, BK, MHK MARK- OMR ÄGARE Kommun 2 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS HANDL FÖRV E49 ÖVERSIKTSPLANER Oskarström 5:64 SHBK/NL TF, BK, MHK, RT D122 Kvibille 7:7, del av SHBK/OM BK, TF, RT, C01b Resecentrum, delprojekt detaljplan SHBK/TW TF, BK, RT mfl D116 Kv Borgen SHBK/CÖ TF,BK, ed08 Lyngåkra 3:22 SHBK/SJ BK, TF Planeringsf ec02 Gullbrandstorp 1:50, del av SHBK/OM TF Planeringsf ed13 Husaren 1 SHBK/OM BK, TF Planeringsf ef01 Lyngåkra 3:136 och 3:118 SHBK/NO TF, BK Planeringsf ec01 Halmstad 10:2 m fl, del av, Trafikplats SHBK/TW TF, BK, RT Planeringsf Halmstads Ö ec03 Spånstad 1:190, del av SHBK/NL TF Planeringsf ee02 Sjömanshuset 1 m fl SHBK/OM TF Planeringsf ee04 Vallås 1:1, del av, Vallås torg SHBK/TA TF Planerings f TIDER mån-år Kommun 2 Kommun 7 Privat 7 Privat 1 Privat 1 Kom. 6 bolag Kommun 1 Kommun 6 Kommun 2 Kommun 7 Kommun 6 Privat 6 Kommun 6 - Privat 4 PROJEKTFASER Sida 5

6 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV HANDL MEDV FÖRV FAS TIDER mån-år MARK- ÄGARE PROJEKTFASER ÖVERSIKTSPLANER Förstudief = Utredning innan politiskt uppdrag Startf = Planering av projektets olika moment = Innefattar översiktsplanering, detaljplanering, lantmäteriarbete, avtalsskrivning och förprojektering m.m. men ej utförande av projektet Utbyggnadsf = Förfrågningsunderlag och utbyggnad Avslutningsf = Avslutning av projektet, utvärdering och erfarenhetsåterföring OMRÅDEN Område 1 - Norra kustzonen - Avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge. Område 2 Inlandet - Avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö Område 3 Södra kustzonen - Avser Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna. Område 4 Västra stadsdelarna - Avser Larettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö Område 5 Norra stadsdelarna - Avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget. Område 6 Östra stadsdelarna - Avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge Område 7 Centrala staden - Avser Centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem Område Ö - Kommunövergripande projekt - Avser övergripande utredningar. Omfattar översiktsplaner, specialplaner, infrtruktur och större byggprojekt. FÖRKORTNINGAR Förvaltningar/bolag SHBK = Samhällsbyggnadskontoret, BK = Byggnadskontoret, TF = Teknik- och fritidsförvaltningen, MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret, RT= Räddningstjänsten, SK=Stadskontoret, HFAB = Halmstads Ftighets AB, HEM = Halmstad Miljö och Energi AB, HHSAB = Halmstads Hamn och Stuveri AB, LBVA = Laholmsbuktens VA Handläggare SHBK (stab): TR=Torsten Rosenqvist, NO=Nikl Ohlin Handläggare SHBK (plan): SON=Sven Olof Nilsson, MPF=Martina Pihl-Fritsi, AW=Anna Winnberg, TW=Tina Wagner, EJ=Emma Johansson, CÖ=Charlotte Öhrbring, JK=Jonna Kignell, CB=Christian Bruce, ET=Ellinor Tjärnström Handläggare SHBK (mex): SA=Sara Jacobsson, TA=Tommy Andersson, PÅL=Per-Åke Larsson och AA=Andre Ahlman, FG=Frida Guntell, NL=Nikl Lidström, OM=Otto Martler, MM=Malin Malmström Handläggare TF : UH=Ulf Holm, CJ= Christer Johansson, RS= Rolf Skogö, MV=Mikael Vallin, SA=Stina Alexandersson Handläggare LBVA: JÅH=Jan-Åke Hansson, ML=Matti Leijon, AM=Agron Musaj, MN=Matti Nordeborn, OMR Sida 6

7 Sida 7

8 Sida 8

9 Sida 9

10 Sida 10

11 Sida 11

12 p och dre Sida 12

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se 13 HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra 2013 hfab.se 14 HFAB:s hyresgäster är lite mer nöjda! Så kan hyresgästernas betyg sammanfattas i 2013 års stora hyresgästundersökning som HFAB genomfört

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-04-07 Sida Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Halmstad Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06

Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06 Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2012-10-30 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: mikael.petersson@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens

Läs mer

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01. HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-17 KF 59 KS 2010/0369 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 ÖP Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande

Läs mer

S R E D O V I S N I N G

S R E D O V I S N I N G H A L M S T A D S K O M M U N Å R 2008 S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...2-3 Kommunens organisation...4 Koncernens organisation...5 Översikt...6-7 Förvaltningsberättelse Verksamheten 2007...

Läs mer

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor 20 sidor kommunal information Mars 2011 Halmstad Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Hit går våra skattepengar sidan 6 Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor I detta nummer av Hjärtefrågor

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se.

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se. Teknik- och fritidsnämndens handlingar 27 mars 2014 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Guide Tillgänglighet Halmstad 2014

Guide Tillgänglighet Halmstad 2014 Guide Tillgänglighet Halmstad 2014 Symbolförklaringar Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen besökare Tillgänglig för rullstolsburen med assistans Lokalen är ej tillgänglig för rullstolsburen gäst Handikapptoalett

Läs mer

PÅ EUROPAS HANDBOLLSKARTA SÅ TYCKER HYRESGÄSTERNA

PÅ EUROPAS HANDBOLLSKARTA SÅ TYCKER HYRESGÄSTERNA hallå! E T T M A G A S I N F R Å N H FA B 1 NR 3 2013 bo! FÖRSTA PARET PÅ JORDMÅNEN upplev! DROTT PÅ EUROPAS HANDBOLLSKARTA SÅ TYCKER HYRESGÄSTERNA OM HFAB njut! SID 13-20 MÖT VINNARNA I TOMATTÄVLINGEN

Läs mer

HFAB:s. Livskvalitet att hyra. hyresgästundersökning

HFAB:s. Livskvalitet att hyra. hyresgästundersökning HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra Foto: Sten Skoglund 2014 PERENNPLANTERINGEN på Frescoplatsen i Bäckagård är ett av många exempel på HFAB:s Gröna Rum, signerade trädgårdsarkitekten Stefan

Läs mer

Halmstad. Framtidens. bostäder planeras. Bra boende när orken börjar tryta. Bygga altan utan bygglov? Pågående och kommande byggen sidan 8

Halmstad. Framtidens. bostäder planeras. Bra boende när orken börjar tryta. Bygga altan utan bygglov? Pågående och kommande byggen sidan 8 Framtidens Halmstad 9 800 bostäder planeras Pågående och kommande byggen sidan 8 Bra boende när orken börjar tryta Ett livslångt boende i Tallvik sidan 4 Bygga altan utan bygglov? Bygglovshandläggaren

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-02 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2015-06-02, kl 16:00 Alliansens gruppmöte börjar kl 15:00 Plats: Stadshuset,

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad

Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad Östers socialdemokratiska förening Augusti 2008 Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad 1. Allmänna synpunkter kring översiktsplanen Havet har för många en särskild lockelse. Det kan vara känslan

Läs mer

MAGASIN IDROTTS. Föreningslivet är en stor del av vårt svenska. kulturarv. En komikers liv Thomas berättar Guidad tur hos Kulturskolan

MAGASIN IDROTTS. Föreningslivet är en stor del av vårt svenska. kulturarv. En komikers liv Thomas berättar Guidad tur hos Kulturskolan MAGASIN HALMSTAD 2014/15 IDROTTS En komikers liv Thomas berättar Guidad tur hos Kulturskolan Psykisk ohälsa hos unga ökar Föreningslivet är en stor del av vårt svenska kulturarv Välkommen till Idrottsmagasin

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK från ambition till verklighet FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK UTMANING UTGÅNGSPUNKT Få passager över Nissan koncentrerar trafik genom stadskärnan och gör biltrafiken störningskänslig. Biltrafiken behöver

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Ärenderubrik Diarienummer 3 Godkännande av avtal gällande tydligt medlemsansvar i Kommuninvest KS 2011.111 4 Bostadsbyggnadsprognos 2011-2020 KS

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Informationsmöte Fristående förskolor ht 2014

Informationsmöte Fristående förskolor ht 2014 Informationsmöte Fristående förskolor ht 2014 Vidareutbildning till förskollärare Föreläsningar: Bim Riddersporre Förskolesummit 2015 Referensgrupp och Branschråd Central avgiftshantering Kontaktcenter

Läs mer

Jag flyttar aldrig från Halmstad. baka en läcker chokladgrotta. Thomas Petersson: Sovrum. Bildextra från Marinfestivalen. Dina nya husvärdar

Jag flyttar aldrig från Halmstad. baka en läcker chokladgrotta. Thomas Petersson: Sovrum. Bildextra från Marinfestivalen. Dina nya husvärdar Ett magasin från hfab. nr 3. 2009 baka en läcker chokladgrotta Bildextra från Marinfestivalen Sovrum med ljus och rymd Dina nya husvärdar Thomas Petersson: Jag flyttar aldrig från Halmstad 1 hallå! Innehåll

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2015-05-26 1(4) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum 2015-06-02

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer