PROJEKTKATALOG beslutad KS 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTKATALOG beslutad 2015-01-13 KS 12"

Transkript

1 Projektkatalogen uppdater kontinuerligt. Den redovis och beslut av kommunstyrelsen i juni respektive december varje år. Av katalogen framgår i vilken f samhällsbyggnadsprojektet befinner sig. Ferna är förstudief, startf, planeringsf, utbyggnadsf och avslutningsf. Under kolumnen tider anges beräknad sluttid för den f projektet befinner sig i. Bedömningen görs att ärendena är möjliga att arbeta med resursmässigt under 2014 och 2015 (En del omfattande uppdrag beräkn avslut senare). Beräknad sluttid som ändrats sedan förra katalogen rödmarker. Kolumnen område markerar var i kommunen objektet är beläget: 1 - Norra kustzonen, 2 Inlandet, 3 Södra kustzonen, 4 Västra stadsdelarna, 5 Norra stadsdelarna, 6 Östra stadsdelarna, 7 Centrala staden, Ö - Kommunövergripande projekt. Namnförkortningar förklar i slutet av katalogen. Projekt som avslutats sedan föregående katalog beslutades framgår också. = Tillkommande projekt sedan förra katalogen NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS TIDER MARK- HANDL FÖRV mån-år ÄGARE ÖVERSIKTSPLANER PROJEKTKATALOG beslutad KS 12 A01 Översiktsplan 2013 SHBK/MPF BK,TF, SPECIALPLANER/PROGRAM/UTREDNINGAR = Stora projekt Bild: Patrik Leonardsson. = Enkla projekt som tidigare legat på egen lista OMR - - Ö B07 Översvämningsåtgärder SHBK/ET BK, TF dec-14 - Ö B19 Föruts. för förhandsb. för bygglov på SBK/TR BK, TF m.fl. feb-15 - Ö landsbygd. B23 Brogatan, etapp II SHBK/NL TF, BK m.fl. Utbyggnadsf - Kommun 7 B24 Storgatan SHBK/NL TF, BK m.fl. jun-15 Kommun 7 B24a Storgatan, delprojekt genomförande TF/CJ BK, SHBK Utbyggnadsf jun-16 Kommun 7 m.fl. B33 Utredningsdirektiv Nissans kajer SHBK/MPF TF Förstudief dec-14 Kommun 7 B34 Oskarströms centrum SHBK/NL BK, TF m.fl. nov-14-2 B35 Dagvattenplan LBVA/JÅH SBK, MHK, Startf - - Ö BK, RT B36 Bostads- och äganderätter på Andersberg SHBK/JK HFAB, TK Förstudief apr-15 Kommun 6 HFAB B37 Lilla torg SHBK/NL BK, TF m fl dec-15 Kommun 7 B38 P-norm BK/SM SHBK, TF jun-15 - Ö B39 Tullkammarkajen SHBK/MPF 0 Startf dec-15 Komm 7 INFRASTRUKTURPROJEKT C01 Resecentrum SHBK/TA TF, BK - Kommun/ Stat 7 Sida 1

2 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS HANDL FÖRV C01c ÖVERSIKTSPLANER Resecentrum, delprojekt etapp II TF/CJ SHBK, BK Utbyggnadsf mfl C03 Södra infarten SHBK/TR BK, TF m.fl. C03a Södra infarten, delprojekt etapp I detaljplan SHBK/TR BK, TF m.fl. C03b Södra infarten, delprojekt etapp I TF/CJ BK, TF m.fl. Utbyggnadsf C11 Uppställningsplats för farligt gods/truckstop SHBK/TA BK TF MHK Förstudief RT HNAB C13 Ny vattentäkt LBVA/ML SHBK, m.fl. C21 Kattegattsleden TF/SA SHBK, BK m.fl. C22 Svartmunken 1 SHBK/TA BK, MHK, TF m.fl. C23 Behovsbedömning VA Skedala-Marbäck TF/MV SBK, MHK, BK, RT C24 Halmstad 10:1, del av, spårväxel Sannarp SHBK/OM TF BOSTÄDER TIDER MARK- OMR mån-år ÄGARE dec-16 Kommun 7 dec-20-6 feb-16 Kommun 6 jun-18 Kommun Ö - Kommun 3 dec-14-3 jun-15 Kommun/ 7 Privat dec-15-2 maj-15 Kommun 6 D020 Harplinge centrum, Lyngåkra 4:151 m fl SHBK/PÅL BK, TF mar-15 Kommun 1 D063 Villshärad 8:8 m fl + Onsjö 20:1 SHBK/PÅL TF,BK, sep-15 Privat 1 D070a Marbäck 2:12, delområde öst SHBK/PÅL TF,BK, dec-15 Privat 2 D070b Marbäck 2:12, delområde väst SHBK/PÅL TF,BK, dec-15 Privat 2 D089 Gen 1, Shell-macken vid Laholmsvägen SHBK/NL BK, TF, - Kommun 2 D104 Kv Kilot SHBK/TA BK, TF, RT, feb-16 Privat 7 D106 Halmstad 9:153, Slottsmöllans tegelbruk SHBK/CÖ TF,BK, feb-15 Privat 5 D108 Fammarp 8:2, Kronolund SHBK/FG TF,BK, feb-15 Privat 1 D113 Hallägra SHBK/TA TF,BK, dec-15 Kommun 4 D115 Kv Bagaren, Söder SHBK/NL TF,BK, dec-15 Kommun 7 D117 Kv Kemisten, fd Lundgrens gjuteri SHBK/FG BK, TK, RT, apr-15 Privat 7 Kommun D118 Snöstorp 19:79 m fl, Snöstorps IP SBK/OM TF,BK, jun-15 Kommun 6 D123 Fyllinge 20:393, del av, IV kvadranten SHBK/NL TF,BK, dec-15 Kommun 6 D124 Fyllinge 20:393, del av, äldreboende SHBK/OM TF,BK, sep-15 Kommun 6 D125 Armadan 1 SHBK/MM TF,BK, dec-15 Kommun 4 bolag D126 Getinge 4:15 och 5:26 SHBK/FG BK, TF nov-15 Privat 2 D127 Bergfotsvägen, Onsjö 8:16 m fl SHBK/FG BK, TF Startf okt-16 Privat 1 D128 Ranagård, Trottaberg etapp II SHBK/FG/SJ TF,BK, sep-16 Kommun 4 Sida 2

3 INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSPROJEKT E22 Lyngåkra 4:65. SHBK/PÅL TF,BK, E28 Fyllinge 20:393, del av, Kistinge ind.omr. SHBK/TA TF,BK, Planprogram E34 Vrangelsro 1:1, Kårarp södra SHBK/TA TF,BK, MHK m.fl E38 Hamnområdet SHBK/TA TF, MHK, FK, BK E43 Tyludden 1:1 mfl SHBK/LS TF,BK, RT, E43a Tyludden 1:1, delprojekt Salt SHBK/LS TF,BK, RT, E44 Fyllinge 20:437mfl Kuskatorpet SHBK/TA TF,BK, RT, E47 Karl XI no 7 SHBK/TA BK, TF, RT, E50 Trönninge 3:31 m fl SHBK/PÅL BK, TF, RT, E51 Breared 1:105 m fl SHBK/PÅL BK, TF, RT, E52 Halmstad 5:1, del av (Fisketorget) SHBK/TA BK, TF, RT, E53 Halmstad 1:7, del av (Söderpiren) SHBK/OM BK, TF, RT, E54a Halmstad 2:29, etapp I SHBK/FG TF,BK, E54b Halmstad 2:29, etapp II SHBK/FG TF,BK, E55 Oskarström 3:153, del av SHBK/OM TF,BK, E56 Snöstorp 19:30, Snöstorpsgården SHBK/PÅL TF,BK, E58 Biskopen 2 SHBK/TA TF,BK, NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS TIDER MARK- OMR HANDL FÖRV mån-år ÄGARE D129 ÖVERSIKTSPLANER Eldsberga 6:13 SHBK/FG BK, TF nov-15 Privat 3 D130 Haverdal 39:1 SHBK/FG TF, BK m fl Startf nov-15 Privat 1 D131 Valdemar Atterdag 13 o 17 SHBK/ TF,BK, Startf jun-16 Privat 7 D132 Hulabäck 10:11, Steninge SHBK/NL FK,TF - Privat 1 D133 Myran 3 och 8 SHBK/NL BK, TF Startf - Privat 5 D134 Brudtärnan 3, 4 och 5 SHBK/NL BK, RT, dec-14 Kommun 7 MHK, TK D135 Hulabäck 19:1 SHBK/TW BK, TF - Privat 1 D136 Påarp 7:1 SHBK/AA FK,TF Startf - Privat 3 D137 Onsjö 13:1, delar av SBK/AA TF, BK Startf - Privat 4 D138 Snöstorps prästgård 1:1, del av SHBK/SJ TF, BK, - Kommun 6 MHK D139 Onsjö 3:34 SHBK/EJ TF, BK Startf sep-15 Privat 4 jun-15 Kommun 1 jun-15 Kommun 6 nov-15 Privat, 5 Kommun dec-14 Privat, 6 kommun - Kommun 4 - Kommun 4 - Privat, 4 Kommun sep-15 Kommun/ 7 Privat - Privat, 3 kommun sep-15 Kommun 2 feb-15 Kommun 7 jun-15 Kommun 7 feb-16 Privat 7 feb-16 Privat 7 Startf jun-15 Stat 2 sep-15 Kommun 6 Startf nov-15 Privat 7 Sida 3

4 E61 Halmstad 10:38 m fl SHBK/TA TF,BK, E62 Orkanen 1 o 2 SHBK/CB BK, TF, MHK, RT SKOLOR OCH FÖRSKOLOR F37 Hulabäck 1:9 och 1:31, (Steningeskolan) SHBK/NL TF,BK, F39 Halmstad 1:1, Kattegattgymniet SHBK/TA BK, TF, F40 Halmstad 1:1, del av, förskola vid Alet SHBK/TA BK, TF, F41 Säden 9 SHBK/TW BK, TF, FRITIDSBEBYGGELSE, ANLÄGGNINGAR M.M. G19 Onsjö 32:121, ny stugby SHBK/PÅL TF,BK, G20 Gullbranna 1:13, 1:15, 1:17 SHBK/NL TF,BK, G21 Villshärad 2:3 och 2:363, Bengts Camping SHBK/TW TF,BK, G22 Vallås 1:5, HalmstadTravet SHBK/TA BK, TF, G23 Halmstad 10:1, del av, Padelhall SHBK/OM BK, TF, G24 Onsjö 32:119, First Camp SHBK/PÅL TF,BK, UPPDRAG SOM AVSLUTATS (Under 2014) Startf - Kommun 6 - Privat 7 Startf nov-16 Privat 6 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS TIDER MARK- OMR HANDL FÖRV mån-år ÄGARE E59 ÖVERSIKTSPLANER Fanborgen 1 SHBK/TA TF,BK, Startf okt-15 Privat 6 E60 Sådden 4 SHBK/NL BK m fl Startf aug-15 Privat 4 - Kommun 1 - Kommun 7 Startf sep-15 Kommun 7 D121 Krusbäret 1 SHBK/SJ BK, TF, RT, E24 Getinge Brogård 2:5 SHBK/PÅL TF,BK, E45 Järnvägen 3 SHBK/TA BK, TF, RT, D098 Endräkten 2 och Eskadern 3. G:a SHBK/TA TF,BK, sporthallen B20 SMS- Soc. Aspekter och medborgard. i SHBK/MB SK m.fl. stadspl. E29 Kistinge, ny deponi SHBK/TA TF,BK, D119 Spånstad 4:19 SBK/PÅL TF,BK, D107 Onsjö 32:1, Fammarpsv., Kungsv. SHBK/OM TF,BK, B23a Brogatan, delprojekt genomförande etapp I TF/CJ BK, SHBK Utbyggnadsf m.fl. D064a Albinsro, delprojekt etapp 1 TF/MW TF,BK, Utbyggnadsf D120 Enslövs Djäknebol 1:1, del av SBK/NL TF,BK, E48 Stormarknaden 1 och 3 SHBK/TA TF, BK, RT sep-15 Privat 4 nov-15 Privat 3 - Privat 1 sep-15 Privat 6 sep-15 Kommun 6 - Privat 4 Privat 6 Kommun 2 Kommun 7 Kommun 5 - Ö Kommun 6 Kommun 2 Kommun 1 Kommun 7 Kommun 4 Kommun 2 Privat 6 Sida 4

5 UPPDRAG SOM AVBRUTITS (Under 2014) E26 Fyllinge 20:393, del av, Kistinge Norra SHBK/TA TF,BK, E57 Halmstad 10:1, del av, Eleiko SHBK/TA TF,BK, eg01 Halmstad 3:40, Äventyrslandet SHBK/TA TF, BK, MHK MARK- OMR ÄGARE Kommun 2 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV MEDV FAS HANDL FÖRV E49 ÖVERSIKTSPLANER Oskarström 5:64 SHBK/NL TF, BK, MHK, RT D122 Kvibille 7:7, del av SHBK/OM BK, TF, RT, C01b Resecentrum, delprojekt detaljplan SHBK/TW TF, BK, RT mfl D116 Kv Borgen SHBK/CÖ TF,BK, ed08 Lyngåkra 3:22 SHBK/SJ BK, TF Planeringsf ec02 Gullbrandstorp 1:50, del av SHBK/OM TF Planeringsf ed13 Husaren 1 SHBK/OM BK, TF Planeringsf ef01 Lyngåkra 3:136 och 3:118 SHBK/NO TF, BK Planeringsf ec01 Halmstad 10:2 m fl, del av, Trafikplats SHBK/TW TF, BK, RT Planeringsf Halmstads Ö ec03 Spånstad 1:190, del av SHBK/NL TF Planeringsf ee02 Sjömanshuset 1 m fl SHBK/OM TF Planeringsf ee04 Vallås 1:1, del av, Vallås torg SHBK/TA TF Planerings f TIDER mån-år Kommun 2 Kommun 7 Privat 7 Privat 1 Privat 1 Kom. 6 bolag Kommun 1 Kommun 6 Kommun 2 Kommun 7 Kommun 6 Privat 6 Kommun 6 - Privat 4 PROJEKTFASER Sida 5

6 NR PROJEKT/UPPDRAG ANSV FÖRV HANDL MEDV FÖRV FAS TIDER mån-år MARK- ÄGARE PROJEKTFASER ÖVERSIKTSPLANER Förstudief = Utredning innan politiskt uppdrag Startf = Planering av projektets olika moment = Innefattar översiktsplanering, detaljplanering, lantmäteriarbete, avtalsskrivning och förprojektering m.m. men ej utförande av projektet Utbyggnadsf = Förfrågningsunderlag och utbyggnad Avslutningsf = Avslutning av projektet, utvärdering och erfarenhetsåterföring OMRÅDEN Område 1 - Norra kustzonen - Avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge. Område 2 Inlandet - Avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö Område 3 Södra kustzonen - Avser Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna. Område 4 Västra stadsdelarna - Avser Larettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö Område 5 Norra stadsdelarna - Avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget. Område 6 Östra stadsdelarna - Avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge Område 7 Centrala staden - Avser Centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem Område Ö - Kommunövergripande projekt - Avser övergripande utredningar. Omfattar översiktsplaner, specialplaner, infrtruktur och större byggprojekt. FÖRKORTNINGAR Förvaltningar/bolag SHBK = Samhällsbyggnadskontoret, BK = Byggnadskontoret, TF = Teknik- och fritidsförvaltningen, MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret, RT= Räddningstjänsten, SK=Stadskontoret, HFAB = Halmstads Ftighets AB, HEM = Halmstad Miljö och Energi AB, HHSAB = Halmstads Hamn och Stuveri AB, LBVA = Laholmsbuktens VA Handläggare SHBK (stab): TR=Torsten Rosenqvist, NO=Nikl Ohlin Handläggare SHBK (plan): SON=Sven Olof Nilsson, MPF=Martina Pihl-Fritsi, AW=Anna Winnberg, TW=Tina Wagner, EJ=Emma Johansson, CÖ=Charlotte Öhrbring, JK=Jonna Kignell, CB=Christian Bruce, ET=Ellinor Tjärnström Handläggare SHBK (mex): SA=Sara Jacobsson, TA=Tommy Andersson, PÅL=Per-Åke Larsson och AA=Andre Ahlman, FG=Frida Guntell, NL=Nikl Lidström, OM=Otto Martler, MM=Malin Malmström Handläggare TF : UH=Ulf Holm, CJ= Christer Johansson, RS= Rolf Skogö, MV=Mikael Vallin, SA=Stina Alexandersson Handläggare LBVA: JÅH=Jan-Åke Hansson, ML=Matti Leijon, AM=Agron Musaj, MN=Matti Nordeborn, OMR Sida 6

7 Sida 7

8 Sida 8

9 Sida 9

10 Sida 10

11 Sida 11

12 p och dre Sida 12

PROJEKTKATALOG beslutad 2015-08-18 KS 228

PROJEKTKATALOG beslutad 2015-08-18 KS 228 Projektkatalogen uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas av kommunstyrelsen i juni respektive december varje år. Av katalogen framgår i vilken fas samhällsbyggnadsprojektet befinner sig. Faserna

Läs mer

PROJEKTKATALOG beslutad KS

PROJEKTKATALOG beslutad KS Projektkatalogen uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas av kommunstyrelsen i juni respektive december varje år. Av katalogen framgår i vilken fas samhällsbyggnadsprojektet befinner sig. Faserna

Läs mer

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Ansökningsdatum Område Typ av bebyggelse Seniorium AB 2014-01-31 Halmstads kommun Senioranpassade villor (bostadsrätter) Cofactor Affärsutveckling

Läs mer

En bra start i livet En sammanställning av barns och ungdomars uppväxtvillkor i Halmstad.

En bra start i livet En sammanställning av barns och ungdomars uppväxtvillkor i Halmstad. En bra start i livet En sammanställning av barns och ungdomars uppväxtvillkor i Halmstad. HALMSTADNÄMNDEN JANUARI 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 4 INLEDNING 5 En bra start i livet ökar chansen

Läs mer

Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet kl :00. Lena Nordström, Karin Sävlind. För SKPF Dagmar Luhanka, Sigvard Raask

Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet kl :00. Lena Nordström, Karin Sävlind. För SKPF Dagmar Luhanka, Sigvard Raask HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Pensionärsrådet 2013-02-07 Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2013-02-07 kl. 09.30 12:00 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid

Läs mer

Turlista bokbussen. 21 augusti juni bibliotek.halmstad.se

Turlista bokbussen. 21 augusti juni bibliotek.halmstad.se Turlista bokbussen 21 augusti 2017 24 juni 2018 bibliotek.halmstad.se ANMÄRKNINGAR TILL TURLISTAN Turerna är inställda - samtliga helgdagar - v.25, 18/6-24/6 2018 Turerna slutar kl. 16.00-29/3 2018-30/4

Läs mer

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Ansökningsdatum Område Typ av bebyggelse Markanvisad Seniorium AB 2014-01-31 Halmstads kommun Senioranpassade villor (bostadsrätter) Cofactor Affärsutveckling

Läs mer

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Ansökningsdatum Område Typ av bebyggelse Seniorium AB 2014-01-31 Halmstads kommun Senioranpassade villor (bostadsrätter) Cofactor Affärsutveckling

Läs mer

Turlista bokbussen. 22 augusti juni bibliotek.halmstad.se

Turlista bokbussen. 22 augusti juni bibliotek.halmstad.se Turlista bokbussen 22 augusti 2016 25 juni 2017 bibliotek.halmstad.se Anmärkningar till turlistan Turerna är inställda - samtliga helgdagar - 17/10 och 18/10 2016 - v.25, 19/6-25/6 2017 Turerna slutar

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se 13 HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra 2013 hfab.se 14 HFAB:s hyresgäster är lite mer nöjda! Så kan hyresgästernas betyg sammanfattas i 2013 års stora hyresgästundersökning som HFAB genomfört

Läs mer

Turlista bokbussen. 26 juni augusti bibliotek.halmstad.se

Turlista bokbussen. 26 juni augusti bibliotek.halmstad.se Turlista bokbussen 26 juni 2017 20 augusti 2017 bibliotek.halmstad.se ANMÄRKNINGAR TILL TURLISTAN Turerna är inställda pga att bokbussen deltar i Tall Ships Races - Torsdag 29/6 - Måndag 3/7 SOMMARTURLISTA

Läs mer

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Ansökningsdatum Område Typ av bebyggelse Markanvisad Seniorium AB 2014-01-31 Halmstads kommun Senioranpassade villor (bostadsrätter) Cofactor Affärsutveckling

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Turlista bokbussen. 27 juni augusti bibliotek.halmstad.se. Bokbussen_sommar2016_A5_12sid.indd 1

Turlista bokbussen. 27 juni augusti bibliotek.halmstad.se. Bokbussen_sommar2016_A5_12sid.indd 1 Turlista bokbussen 27 juni 2016 21 augusti 2016 bibliotek.halmstad.se Bokbussen_sommar2016_A5_12sid.indd 1 2016-04-26 10:36 SOMMARTURLISTA 2016 DAG TUR Björkås onsdag 2 Boalt måndag 2 Bokelund torsdag

Läs mer

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Ansökningsdatum Område Typ av bebyggelse Markanvisad Seniorium AB 2014-01-31 Halmstads kommun Senioranpassade villor (bostadsrätter) Cofactor Affärsutveckling

Läs mer

Fler godstransporter behöver ske på järnväg och med sjöfart. Framtida omlastningpunkter och stickspår till verksamhetsområden behöver utredas.

Fler godstransporter behöver ske på järnväg och med sjöfart. Framtida omlastningpunkter och stickspår till verksamhetsområden behöver utredas. Transportintensiva verksamheter lokaliseras nära större vägar, infartsleder, industrispår eller hamn. Centrumnära verksamhetsområden bör inte innehålla tung industri utan omvandlas efter som till lättare

Läs mer

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Halmstad, hösten 2013 Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Läses genom att de rader som föregås av ett talstreck är uppföljningen medan de andra raderna är målen enligt C s valmanifest.

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Halmstad stadstidtabeller

Halmstad stadstidtabeller Halmstad stadstidtabeller Giltig -0- -0-0 Uppdaterad -- ::1 Vallås - Halmstad Arena - Centrum - Frösakull - Vilshärad - Gullbrandstorp Från hållplats: Vallås övre 4 c 1 c = Endast till Centurm 0 Vallås

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Beslutade av kommunfullmäktige den 20-21 december 1995, 169 med ändring den 22 mars 2011, 19 Halmstads kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med

Läs mer

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01. HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-17 KF 59 KS 2010/0369 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 ÖP Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande

Läs mer

Halmstads kommun i framtiden: Hur vill vi ha det? Resultat från medborgardialog inför framtagandet av nya översiktsplan för halmstads kommun

Halmstads kommun i framtiden: Hur vill vi ha det? Resultat från medborgardialog inför framtagandet av nya översiktsplan för halmstads kommun Halmstads kommun i framtiden: Hur vill vi ha det? Resultat från medborgardialog inför framtagandet av nya översiktsplan för halmstads kommun Innehållsförteckning Bakgrund Vad är en översiktsplan? 3 Uppdraget:

Läs mer

Justeringsplats Rådhuset l Paragrafer Justeringsdag. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justeringsplats Rådhuset l Paragrafer Justeringsdag. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2017-04-03 1(18) Plats och tid Lokal Oskarström, Rådhuset, 3 april 2017 kl 08:30-16:00 Beslutande Ledamöter Henrik Oretorp (C), Ordförande Lars Puss (M), 1:e vice

Läs mer

Så här läser du tidtabellen

Så här läser du tidtabellen Så här läser du tidtabellen Veckodagar som turen trafikeras Grå ruta markerar avvikande veckodagar som t.ex. M-To eller endast Fredagar Hänvisning till anmärkningar under eller vid tabellens sista sida

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2011-12-13 1(37) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 8:30 11:40 Beslutande: Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M) Bertil Andersson (S) Anna-Karin

Läs mer

5 LOKALA FÖRESKRIFTER. 5.1 Lokala ordningsföreskrifter

5 LOKALA FÖRESKRIFTER. 5.1 Lokala ordningsföreskrifter 5 LOKALA FÖRESKRIFTER 5.1 Lokala ordningsföreskrifter Datum 2005-05-10 Beslutade av kommunfullmäktige den 20-21 december 1995, 169 med ändring den 26 mars 1998, 27, den 31 maj 2001, 54, den 24 april 2003,

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-04-07 Sida Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Halmstad Sammanträdesdatum

Läs mer

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Patrik Hallberg Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats Halland, Halmstad stad, Halmstad 4:22, 4:23, 4:24 och 4:30 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

HFAB:s hyresgästundersökning 2012. Livskvalitet att hyra

HFAB:s hyresgästundersökning 2012. Livskvalitet att hyra HFAB:s hyresgästundersökning 2012 Livskvalitet att hyra 1 Så här tycker de boende om HFAB HFAB är en bra hyresvärd som blivit ännu lite bättre. Så kan hyresgästernas betyg sammanfattas i 2012 års kundundersökning.

Läs mer

Lokal Oskarström, tisdagen den 25 oktober 2016 kl 08:30-12:00

Lokal Oskarström, tisdagen den 25 oktober 2016 kl 08:30-12:00 Plats och tid Beslutande Lokal Oskarström, tisdagen den 25 oktober 2016 kl 08:30-12:00 Ledamöter Henrik Oretorp (C), Ordförande Lars Puss (M), l:e vice ordförande Bertil Andersson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2011-11-15 1(21) Plats och tid: Rum 165 plan 1 Carl Nyrén rummet, kl 8:30-11:00 Beslutande: Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M) Bertil Andersson (S)

Läs mer

Lokal Oskarström, Rådhuset kl 08:30-10:40

Lokal Oskarström, Rådhuset kl 08:30-10:40 Kommunstyrelsens samhällsbvranadsutskott 2016-05-10 1(25) Plats och tid: Lokal Oskarström, Rådhuset kl 08:30-10:40 Beslutande: Henrik Oretorp (C), ordförande Lars Puss (M) Bertil Andersson (S) Rose-Marie

Läs mer

En åldrande infrastruktur

En åldrande infrastruktur En åldrande infrastruktur 2010 2030 0% 38% 16% 46% < 30 år 30-50 år > 50 år 85% 15% Stora renoveringar krävs oftast när en anläggning är 45-50 år SIDAN 7 Trafikstörande arbeten på Stockholms primära vägnät

Läs mer

Cykelrunda Norr, 16 km. Cykla till utflyktsmål. i Halmstads kommun

Cykelrunda Norr, 16 km. Cykla till utflyktsmål. i Halmstads kommun Cykelrunda Norr, 16 km Cykla till utflyktsmål i Halmstads kommun Utsiktstornet, Galgberget Cykla till utflyktsmål i Halmstad Cykelrundan är framtagen av Cykelfrämjandet i Halmstad i samarbete med Halmstads

Läs mer

AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN

AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN HALMSTAD AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN 2013 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Aktivitetskatalogen är ett hjälpmedel för dig som skriver ut Fysisk aktivitet på Recept (FaR). FaR räknas inte som en sjukvårdande

Läs mer

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Ansökningsdatum Område Typ av bebyggelse Seniorium AB 2014-01-31 Halmstads kommun Senioranpassade villor (bostadsrätter) Cofactor Affärsutveckling

Läs mer

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad a n t i k v a r i s k k o n t r o l l Lena Bjuggner Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad Halland, Halmstad, Bankgatan och Klostergatan, RAÄ 44:1 Undersökningsår: 2015 1 ÄLVSÅKER SLÄP

Läs mer

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi:

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: PÅGÅENDE PLANER Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg och miljönämnden: 2015 08 19 Innehåll I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: - Kriterier för

Läs mer

Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad

Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad Halmstad ca 93 000 invånare 18:e största kommunen i Sverige Blandat näringsliv, ingen dominerande privat arbetsgivare Mitt på västkusten Allianspartierna

Läs mer

Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad

Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad Östers socialdemokratiska förening Augusti 2008 Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad 1. Allmänna synpunkter kring översiktsplanen Havet har för många en särskild lockelse. Det kan vara känslan

Läs mer

HFAB:s. Livskvalitet att hyra. hyresgästundersökning. Foto: Bergslagsbild AB. EFTERLÄNGTAD LEKPLATS. Solrosparken på Vallås invigdes den 4 juni 2015.

HFAB:s. Livskvalitet att hyra. hyresgästundersökning. Foto: Bergslagsbild AB. EFTERLÄNGTAD LEKPLATS. Solrosparken på Vallås invigdes den 4 juni 2015. HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra Foto: Bergslagsbild AB 2015 EFTERLÄNGTAD LEKPLATS. Solrosparken på Vallås invigdes den 4 juni 2015. hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2015 Nöjda hyresgäster

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2011-06-13 1(7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-12:00 ande: Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M) Bertil Andersson (S) Inger Larsson

Läs mer

Folkmängd i Hallands län

Folkmängd i Hallands län Information från Länsstyrelsen i Hallands län Folkmängd i Hallands län 31.12.2004 Meddelande nr 2005:14 ISSN 1101-1084 Staben Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad 1/11 Befolkningsutvecklingen 2004 Folkmängden

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG. 2. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

MED BESLUTSFÖRSLAG. 2. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: 2002-12-10 kl.14:00 Plats: Tallhöjdens värdshus, Simlångsdalen OBS! Platsen 1. Val av protokolljusterare att

Läs mer

Pensionärsrådet 2011-10-14. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-10-14 kl. 09.30 11.45. Jan Preuss, Astrid Johansson, Gunnel Nilsson

Pensionärsrådet 2011-10-14. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-10-14 kl. 09.30 11.45. Jan Preuss, Astrid Johansson, Gunnel Nilsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-10-14 kl. 09.30 11.45 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Gunnel Nilsson För SPF Lena Nordström,

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Levkod Inleverans datum Enhet Adress Ort Postnr Antal kolli Vikt Antal pall Höjdens förskola Wallmarksgatan 5 Halmstad

Levkod Inleverans datum Enhet Adress Ort Postnr Antal kolli Vikt Antal pall Höjdens förskola Wallmarksgatan 5 Halmstad Levkod Inleverans datum Enhet Adress Ort Postnr Antal kolli Vikt Antal pall 5002 2011 05 01 Höjdens förskola Wallmarksgatan 5 Halmstad 302 24 1 41 0 5009 2011 05 01 Sofiebergs förskola Nyckelvägen 2 Halmstad

Läs mer

Cykelrunda Östra stranden, 12 km. Cykla till utflyktsmål. i Halmstads kommun

Cykelrunda Östra stranden, 12 km. Cykla till utflyktsmål. i Halmstads kommun Cykelrunda Östra stranden, 12 km Cykla till utflyktsmål i Halmstads kommun Cykla till utflyktsmål i Halmstad Cykelrundan är framtagen av Cykelfrämjandet i Halmstad i samarbete med Halmstads kommun. Läsanvisningar:

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planprogram för Onsjö 32:119 och 32:121. First Camp, Tylösand. Dnr KS 2006/0141. Reviderat program godkänt av Kommunstyrelsen 11 juni 2013 210

Planprogram för Onsjö 32:119 och 32:121. First Camp, Tylösand. Dnr KS 2006/0141. Reviderat program godkänt av Kommunstyrelsen 11 juni 2013 210 Planprogram för Onsjö 32:119 och 32:121 First Camp, Tylösand Dnr KS 2006/0141 Reviderat program godkänt av Kommunstyrelsen 11 juni 2013 210 INNEHÅLL 3 INLEDNING 5 MILJÖBEDÖMNING 6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Läs mer

TRÖNNINGE 15:16 PLANBESKRIVNING TILLÄGG TILL. tillhörande ändring av detaljplan 890 för. Trönninge, HALMSTADS KOMMUN

TRÖNNINGE 15:16 PLANBESKRIVNING TILLÄGG TILL. tillhörande ändring av detaljplan 890 för. Trönninge, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING agård Trönninge Idrottsplats Skola Tuvasgården Östergård AntagandeHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 890 för TRÖNNINGE 15:16 Trönninge, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande,

Läs mer

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 a r k e o l o g i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g Lena Bjuggner Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 Halland, Ås socken, Fastigheten Åskloster 1:1, RAÄ 190 Undersökningsår: 2012 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Stadens hjärta Åtgärdslista

Stadens hjärta Åtgärdslista Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

Lokal Oskarström, Rådhuset kl 08:30-10:45

Lokal Oskarström, Rådhuset kl 08:30-10:45 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-06-07 1(32) Plats och tid: Lokal Oskarström, Rådhuset kl 08:30-10:45 Beslutande: Henrik Oretorp (C), ordförande Lars Puss (M) Bertil Andersson (S) Rose-Marie

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-01-10 1(24) Plats och tid: Hjärtat kl 8:30 10:30 ande: Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M) Bertil Andersson (S) Inger Larsson (FP) Anna-Karin Malmkvist

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M) Bertil Andersson (S) Inger Larsson (FP) Anna-Karin Malmkvist (S) Tove Bergman (MP) Tony Stané (S)

Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M) Bertil Andersson (S) Inger Larsson (FP) Anna-Karin Malmkvist (S) Tove Bergman (MP) Tony Stané (S) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-11-01 1(29) Plats och tid: Hjärtat, kl 08:30-16:10 Beslutande: Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M) Bertil Andersson (S) Inger Larsson (FP) Anna-Karin

Läs mer

Guide Tillgänglighet Halmstad 2014

Guide Tillgänglighet Halmstad 2014 Guide Tillgänglighet Halmstad 2014 Symbolförklaringar Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen besökare Tillgänglig för rullstolsburen med assistans Lokalen är ej tillgänglig för rullstolsburen gäst Handikapptoalett

Läs mer

Jordfel från år 1963 [eg 1955]

Jordfel från år 1963 [eg 1955] Årsstatistik Jordfel från år 1963 [eg 1955] ANTAL JORDFEL Skador Kostnader i kkr/skada medeltal/år under antal kostnad i kkr antal medeltal/år i Årtal aktuellt föreg. period om aktuellt aktuellt medelv./år

Läs mer

Sammanställning av invånarnas yttranden om barn- och ungdomsförvaltningens förslag till framtidens skolorganisation 2016-2030

Sammanställning av invånarnas yttranden om barn- och ungdomsförvaltningens förslag till framtidens skolorganisation 2016-2030 Sammanställning av invånarnas yttranden om barn- och ungdomsförvaltningens förslag till framtidens skolorganisation 2016-2030 Barn- och ungdomsförvaltningen 2015-08-15 Innehåll Förvaltningens förslag till

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-02-28 1(20) Plats och tid: Hjärtat, kl 08:30-11:00 Beslutande: Henrik Oretorp (C), ordförande 41-47 Johan Rydén (M) Bertil Andersson (S) Inger Larsson (FP)

Läs mer

Sökord Rubrik Mån Dnr

Sökord Rubrik Mån Dnr Kapitalförvaltning årsrapport 2010 10 feb KS.2010.0567 Årsredovisning 2010 - preliminär 11 feb KS.2011.0054 Ung företagsamhet-årligt anslag 12 feb KS.2010.0595 Onsjövägen 18, rivning 13 feb KS.2010.0504

Läs mer

Planprogram för Onsjö 32:119 och 32:121. First Camp, Tylösand

Planprogram för Onsjö 32:119 och 32:121. First Camp, Tylösand Planprogram för Onsjö 32:119 och 32:121 First Camp, Tylösand Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutsko den 20 september 2011 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 MILJÖBEDÖMNING 6 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 16 FÖRESLAGNA

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG M924 14.20 14.55 Snöstorpsskolan - Brogård - Skedala - Östergårdsskolan 14.40 - Skedalahed - Norteforsen - M816 15.05 15.25 Östergårdsskolan - Skedalahed - Nydala - Mariehemsvägen - Skedala - Norteforsen

Läs mer

MINICUP 2012. 18 augusti P7 / P8 / P9 / P10:

MINICUP 2012. 18 augusti P7 / P8 / P9 / P10: MINICUP 2012 18 augusti P7 / P8 / P9 / P10: Välkomna till Harplinge Transport Minicup 2012 Huvudsponsor årets trevliga cup för yngre ungdomar. Cupen är färdigspelad under dagen med prisutdelning som avslutning.

Läs mer

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD Author Johan Hallberg Cecilia Norberg Phone +46 10 505 30 75 Recipient Anna Winnberg Samhällsbyggnadskontoret, Halmstads kommun E-mail johan.hallberg@afconsult.com Date 22/01/2016 Trafikprognos Ranagård,

Läs mer

Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad

Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad f ö r e n k l a d r a p p o r t Lena Bjuggner Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad Halland, Halmstad, kvarteret Våghals 2, RAÄ 44:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2015 1 ÄLVSÅKER

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2013-12-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se.

Teknik- och fritidsnämnden 2013-12-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se. Teknik- och fritidsnämndens handlingar 19 december 2013 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden 2013-12-10 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29 (6) Statistikrapport Socialförvaltningen 20500-2050630 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 205-0-6-205-06-29 Sammanfattning registrerade synpunkter % Avslutade

Läs mer

HFAB:s. Livskvalitet att hyra. hyresgästundersökning

HFAB:s. Livskvalitet att hyra. hyresgästundersökning HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra Foto: Sten Skoglund 2014 PERENNPLANTERINGEN på Frescoplatsen i Bäckagård är ett av många exempel på HFAB:s Gröna Rum, signerade trädgårdsarkitekten Stefan

Läs mer

AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN

AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN HALMSTAD AKTIVITETSKATALOG VÅRTERMINEN 2015 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Aktivitetskatalogen är ett hjälpmedel för dig som skriver ut Fysisk aktivitet på Recept (FaR). FaR räknas inte som en sjukvårdande

Läs mer

INNEHÅLL 3 INLEDNING 4-5 MILJÖBEDÖMNING 5-6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 6-17 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG 18-19 GENOMFÖRANDEFRÅGOR

INNEHÅLL 3 INLEDNING 4-5 MILJÖBEDÖMNING 5-6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 6-17 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG 18-19 GENOMFÖRANDEFRÅGOR TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 1031 för SOFIEBERG NORRA DELEN MARKÖREN 1, MUSKÖTEN 7 m.fl. HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0102 Kommunstyrelsen

Läs mer

Bitillsynsmän. Halland

Bitillsynsmän. Halland Bitillsynsmän Halland Om du inte får tag i din bitillsynsman eller om bitillsynsmannen av något skäl inte kan hjälpa dig kan du kontakta en annan av tillsynsmännen. Kontakta då helst en bitillsynsman i

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av Svartmunken 1 m.fl. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K Normalt förfarande, KS 2013/0536 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Kulturlager i fem av sex borrhål

Kulturlager i fem av sex borrhål F Ö R E N K L A D R A P P O R T Lena Bjuggner Kulturlager i fem av sex borrhål Halland, Halmstad, Kvarteret Sankt Nicolaus 17, RAÄ 44:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2015 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun Version: A GWh GWh GWh GWh GWh GWh TILLFÖRSEL Vattenkraft 6 915,2 6 386,1 6 867,3 6 004,6 5 746,2 5 409,5 Vindkraft 1 213,7

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2011-04-12 1(22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 08:30-12:05 Beslutande: Henrik Oretorp (C), ordförande Johan Rydén (M) Bertil Andersson (S) Inger

Läs mer

Schaktning för nytt kabelskåp

Schaktning för nytt kabelskåp A R K E O L O G I S K S C H A K T N I N G S Ö V E R V A K N I N G 2 017 Anders Håkansson Schaktning för nytt kabelskåp Halland, Halmstad stad, Bankgatan delen Köpmansgatan Storgatan, RAÄ 44:1 ÄLVSÅKER

Läs mer

VÅRA BOSTADSOmRÅDeN UTANföR TäTORT

VÅRA BOSTADSOmRÅDeN UTANföR TäTORT VÅRA BOSTADSOmrådeN Utanför Tätort OMRÅDE utanför TÄTORT Livskvalitet att hyra för dig som vill bo lite närmare naturen HFAB är Halmstads största hyresvärd med ca 9 800 lägenheter runt om i kommunen.

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00.

Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00. Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00. Beslutande Ledamöter Carl-Johan Berthilsson (M), Ordförande Carin Söderberg (S), Vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt

Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Intresseanmälningar markanvisningar Företag som ansökt Område Typ av bebyggelse Ansöknings-datum Seniorium AB 2014-01-31 Halmstads kommun Senioranpassade villor (bostadsrätter) Cofactor Affärsutveckling

Läs mer

Lokal Oskarström, Rådhuset, 29 november 2016 kl 10:00-12:10

Lokal Oskarström, Rådhuset, 29 november 2016 kl 10:00-12:10 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-11-29 1(29) Plats och tid ande Lokal Oskarström, Rådhuset, 29 november 2016 kl 10:00-12:10 Ledamöter Henrik O re torp (C), Ordförande Lars Piiss (M), l:e vice

Läs mer

Exploateringsområden. Samordna och utveckla

Exploateringsområden. Samordna och utveckla Exploateringsområden Samordna och utveckla Kommunalteknisk infrastruktur genom ett exploateringsprojekt Mikael Vallin Teknik- och fritidsförvaltningen Halmstads kommun Teknik och fritidsförvaltningen Två

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17 januari 2017 januari 2017 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 februari 2017 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 7 13 14 15 16 17 18 19 8 20 21 22

Läs mer

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen 2013-01-01-2013-06-30

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen 2013-01-01-2013-06-30 TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport Socialförvaltningen 03-0-0-03-06-30 (6) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 03-0-4-03-05-3 Sammanfattning registrerade synpunkter

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

VÅRA BOSTADSOmRÅDeN I TäTORT

VÅRA BOSTADSOmRÅDeN I TäTORT VÅRA BOSTADSOmrådeN I Tätort OMRÅDE I TÄTORT Livskvalitet att hyra över hela Halmstad HFAB är Halmstads största hyresvärd med ca 9 800 lägenheter runt om i kommunen. Vi ägs av Halmstads kommun och har

Läs mer