För 28:e året! Arkivrådet AAS inbjuder till konferens oktober 2010 i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För 28:e året! Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 20-21 oktober 2010 i Stockholm"

Transkript

1 För 28:e året! Styrning, bevarande & tillgängliggörande av information ur ett verksamhetsperspektiv Arkivrådet AAS inbjuder till konferens oktober 2010 i Stockholm Nytt upplägg Nytt för i år är att vi har en sammanslagen konferens med två spår där du som deltagare har möjlighet att välja efter intresse du får två konferenser i en! Bakgrund Området informationshantering genomgår snabba förändringar som kräver nya grepp kring utvecklingsfrågor där flera yrkesgrupper måste samverka för att nå den verksamhetsnytta som efterfrågas parallellt med lagstiftningens krav. Vi vill ge en aktuell bild av praktik och teori inom den statliga sektorn, med utblickar till andra sektorer samt aktuell forskning Målgrupp Vi vänder oss till dig som är registrator, arkivarie, verksamhetsutvecklare, IT-strateg, informationsarkitekt, systemutvecklare, systemförvaltare, verksamhetsansvariga, kravställare m.fl. Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

2 Onsdagen 20 oktober Registrering och kaffe Gemensamt 1. Inledning och kort presentation av Arkivrådet AAS Moderatorer är Björn Jordell, Riksarkivarie samt Thorleif Persson, arkivarie Rikskonserter och styrelseledamot i Arkivrådet AAS Gemensamt 2. Förstärkt bevarandestrategi för hantering av gallring i staten Bakgrund till gallringsläget Några samhälleliga och kulturella förändringar sedan arkivlagens tillkomst Verksamhets- och processperspektivets betydelse Håkan Lövblad, 1:e arkivarie, Riksarkivet Gemensamt 3. Riv ner och bygg upp på fem månader hur Banverket och Vägverket blev Trafikverket Hur klarar man en övergång i en stor förändring när hela kartbilden inte är känd? Hur säkerställer man en fungerande dokument-, ärendehantering, och arkivering. Värdefulla erfarenheter från registratorer, arkivarier och andra roller i projektet Daniel Bergström, Åsa Eklund, arkivarier och Jennie Carlstedt, registrator Trafikverket Lunch Alternativ 1 4. R7 e-arkiv - en gemensam lösning för mellanarkiv i landstingsvärlden Hur sju landsting, Region Skåne m.fl. gemensamt utvecklar och delar på lösningar och kostnader. Hur lösningen från Stockholms läns landsting har vidareutvecklats gemensamt Hur projektet drivits och erfarenheterna från arbetet fram till skarp drift Hur samarbetet ska utvecklas och nya samarbetsparter kan anslutas Birgitta Torgén, styrgruppens ordförande och områdeschef information och dokumentation, Örebro läns landsting Katalin Sztojka, projektledare, Visuera Integration AB

3 Alternativ 2 5. Studiebesök Besök på Stockholms Stadsarkiv där de visar och berättar om sin verksamhet. Kaffe serveras. 14: Alternativ REDA slutarkiv (Regionalt Digitalt Arkiv) Region Skåne, Lunds universitet, Riksarkivet och Lunds kommun för slutarkivering. Kravarbetet och valet av lösning i förhållande till mellanarkivet som SLL och R7 tagit fram Prototypen och hur den övergår i skarp drift Vidareutveckling och finansiering inom samarbetet 6.2 ENSAM ett nationellt samarbete kring e-arkivering Syfte och bakgrund samt samarbetsformer Jörgen C. Andersson, arkivarie, Region Skåne Kaffe Gemensamt 7. Sex och preventivmedel i våra arkiv - arkivmaterial som läromedel Bokförlaget Gleerups har i samarbete med arkivinstitutioner i Skåne gett ut läromedel i form av arkivboxar. Innehållet består av kopior av originalhandlingar och handlar om sex och preventivmedel. Vad är bakgrunden? Vad innehåller de? Hur kan de användas? Karin Sjöberg, arkivpedagog, Skånes arkivförbund Gemensamt 8. Gemensamt e-diarium och e-arkiv för staten ett strategiskt vägval Bakgrund och syfte med förstudien Varför behövs det en nationell lösning? Central eller decentraliserad lösning? Gemensam metadata eller en central teknisk plattform? Björn Jordell, riksarkivarie Mingel med tilltugg Middag med underhållning Edward Blom och musik av stråkduett

4 Torsdagen den 21 oktober Gemensamt 9. Återkoppling till dag 1 Moderator Thorleif Persson inleder dagen Alternativ Kan man arkivera i Molnet? Reflexioner ur en myndighets perspektiv Vad bör man tänka vid sidan av besparingar vid lagring av information i s.k. molnet-tjänster? Vad innebär molnlagring och kan det jämföras med System för bevarande och klassisk arkivering? Vad säger lagstiftningen i Sverige, EU och övriga världen? Vad innebär molnlagringen för autenticiteten, tillförlitligheten, integriteten och användbarheten? Vad innebär molnlagring för åtkomsten till informationen standardisering eller inlåsning? Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI Alternativ Projektet Designarkiv - från fysiskt designarkiv till digital forskarsal Centrum för Näringslivshistoria och Föreningen Svensk Form har sedan 2004 gjort betydande insatser för att bevara och tillgängliggöra svensk designhistoria. Med designprocessen i fokus - det fysiska Designarkivet hos Centrum för Näringslivshistoria. Kompletterande åtgärder för att bevara och tillgängliggöra designhistorien - webbplatsen designarkiv.se och intervjuprojektet Levande Design. Där står vi nu digitalt arkiv för näringslivet och digital forskarsal. Anders Gidlöf, arkivarie och projektledare, Centrum för Näringslivshistoria Kaffe Alternativ Från insyn till vidareutnyttjande - PSI-direktivet Vad innebär den nya lagen om vidareutnyttjande av offentlig information Public sector information (PSI-Lagen) Hur förhåller sig den nya lagen till offentlighet- och sekretesslagen samt integritetsskydd? Vilken praktisk innebörd får den för verksamma inom arkiv och dokumenthantering? Gustaf Johnssén, ämnessakkunnig, enheten för statlig förvaltning, Finansdepartementet

5 Alternativ Införande av ett världsomfattande diariesystem Utrikesförvaltningen i omvandling Från trehundra diarier till ett Så gick det till när utrikesförvaltningens manuella diarier blev digitala Kristian Gunnfors, arkivarie och Katarina Fredlund, registrator, Regeringskansliet Lunch Alternativ Intelligenta agenter - ny teknik vid digitalt bevarande, rapport från Protage-projektet Om användningen av s.k. mjukvaruagenter vid digitalt bevarande Kan ny teknik förenkla för användarna och minska kostnaderna? Magnus Geber, avdelningsdirektör, Riksarkivet Alternativ Riktlinjer för hur myndigheterna kan använda sociala medier från ett rättsligt perspektiv När blir en handling allmän i sociala medier och vilka krav ställer det på myndigheterna? Vad gäller för diarieföring, gallring, arkivering och sekretess? Hur hantera frågor som rör myndighetsutövning? Vilka andra regelverk måste en myndighet kunna hantera Johan Bålman, kommittésekreterare, E-delegationen Alternativ Den nya arkivteorin, Records continuum är kejsaren naken? Hur kan teorin förstås utifrån ett svenskt perspektiv? Vad tillför den nya teorin? Hur tillämpar man den och vilka blir konsekvenserna Karen Andersson, professor i arkivvetenskap vid Mittenuniversitetet och Lars- Erik Hansen, arkivchef TAM-arkiv m.fl. Alternativ Diarieföring i team med fokus på service Om arbetet som teamledare för registraturen på tidigare Luftfartsverket Strukturerat arbetssätt ger effektivitet och mindre stress Teamarbete skapar bättre service och starkare gruppkänsla Så påverkas registratorns roll vid bolagisering Annika Andersson, teamledare, Swedavia

6 Kaffe Gemensamt 18. Informationsbeteende och förmedling av arkivinformation Om avhandlingen Search processes, user behaviour and archival representational systems Vilka är användarna? För vilka syften och användningsområden behöver de arkivinformation? Hur ser sökprocessen ut? Anneli Sundqvist, universitetslektor i arkiv- och informationsvetenskap, Mittuniversitetet Gemensamt 19. DoÄr Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt med verksamheten i fokus Experimentverkstad istället för skrivbordprodukt! Utvecklingsmetodik och projektstyrning enligt agila metoder! Förankring och samverkan i fokus! Patrik Wallin, informationsarkitekt och delprojektledare, Uppsala universitet Gemensamt 20. Yrkesminnesinsamling arkivarier Lars-Erik Hansen, arkivchef TAM-arkiv och tidigare ordförande Arkivrådet AAS Gemensamt Summering och avslutning Moderator sammanfattar

7 Arkivrådet AAS Arkivrådet AAS är en ideell förening. Vi arbetar med att erbjuda våra medlemmar konferenser inom registrerings- och arkiveringsområdet och engagerar oss i dokumenthantering. Som medlem i Arkivrådet AAS får du rabatterat pris på våra konferenser och 4 ggr/år medlemstidningen Tema Arkiv som behandlar nyheter inom dokumenthantering, arkiv och diarieföring.

8 ARKIVRÅDET AAS Konferensfakta Anmälan sker via bokningsformulär på Arkivrådet AAS hemsida: Tid: oktober 2010 Sista anmälningsdag: 12 oktober 2010 Pris: 2 dagar 4400 kr för medlem i Arkivrådet AAS, 5300 kr för icke medlem Priset inkluderar konferens, lunch, kaffe och gemensam middag Upplysningar: Arkivrådet AAS, Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Strategisk informationshantering

Strategisk informationshantering 29 år med AAS! Strategisk informationshantering Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 26-27 oktober 2011 i Stockholm Två konferenser i En Vi upprepar 2010 års uppskattade koncept - en sammanslagen konferens

Läs mer

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 ÅRLIG MÖTESPLATS FÖR OFFENTLIG SEKTOR Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 hur du framgångsrikt driver utvecklingen av e-arkiv, verksamhetsbaserad

Läs mer

En uppskattad repris är moderator Lennart Ploom Nyhetsbyrån Sirén delar ut priset Årets registratur Nytt för i år 3 workshops

En uppskattad repris är moderator Lennart Ploom Nyhetsbyrån Sirén delar ut priset Årets registratur Nytt för i år 3 workshops Förra året fick konferensen betyg 4,6 av 5 Föreningen för arkiv och informationsförvaltning bjuder in till konferens 20 21 oktober 2015 INFORMATIONSFÖRVALTNING 201 5 Drar kollegor från hela branschen Nya

Läs mer

- Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet och SKL - Så inför du ett användarvänligt e-arkiv

- Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet och SKL - Så inför du ett användarvänligt e-arkiv För 9:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering Konferens 20-21 mars 2013 fördjupning e-arkiv 21 mars workshop juridik 22 mars Stockholm www.arkivforum.se - Så tar du ett helhetsgrepp

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering För 9:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering Konferens 20-21 mars 2013 fördjupning e-arkiv 21 mars workshop juridik 22 mars www.arkivforum.se - Så tar du ett helhetsgrepp över

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna:

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna: För 10:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering 12-13 mars 2014, Stockholm De sju senaste Arkivforumen har varit fullsatta och fått snittbetyget 4,27 av 5.0! - Senaste nytt från

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna:

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna: För 10:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet, SKL och Statens Servicecenter - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Så

Läs mer

Konferens 6-7 november fördjupning e-arkiv 7 november workshop juridik 8 november. Speciellt inbjudna: - Sida

Konferens 6-7 november fördjupning e-arkiv 7 november workshop juridik 8 november. Speciellt inbjudna: - Sida För 8:e året Konferens 6-7 november fördjupning e-arkiv 7 november workshop juridik 8 november Grand Hôtel, Stockholm www.arkivforum.se - Så säkerställer du att utfallet av ditt e-projekt blir som planerat

Läs mer

- Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet och SKL - Så inför du ett användarvänligt e-arkiv

- Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet och SKL - Så inför du ett användarvänligt e-arkiv För 9:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering Konferens 20-21 mars 2013 fördjupning e-arkiv 21 mars workshop juridik 22 mars - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv För 11:e året A RKIVFORUM 11-12 november 2015 Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm - Så förbereder du din organisation för ett kommande e-arkiv - Så tar

Läs mer

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad:

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad: - Ett gemensamt e-arkiv från Statens servicecenter - Första avropet från SKI:s ramavtal e-arkiv - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering för 11e året! A RKIVFORUM Sveriges ledande konferens

Läs mer

SAMORDNING SAMVERKAN SAMARBETE

SAMORDNING SAMVERKAN SAMARBETE SAMORDNING SAMVERKAN SAMARBETE VÄLKOMMEN TILL FALK:S KONFERENS JÖNKÖPING 20 22 MAJ 2014 VÄLKOMMEN TILL FALK:S Konferensens tema är samordning samverkan samarbete. Detta är viktigare än någonsin för alla

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Dokumenthantering med kvalitet

Dokumenthantering med kvalitet FALK - Sundsvall 2006 Dokumenthantering med kvalitet Teori - metod - praktik Dokumenthantering med kvalitet Teori - metod - praktik Kommunernas och landstingens dokumenthantering står inför nya utmaningar.

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - delrapport Diarienummer: 10444-2014/1221 Datum: 2015-02-23 Näringsdepartementet N2014/3415/ITP, N2013/3701/ITP Statens servicecenter FE15 801 71 Gävle Telefon:

Läs mer

Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Ida Edlund. Institutionen för ABM

Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Ida Edlund. Institutionen för ABM Institutionen för ABM Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan Ida Edlund Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Björn Asker

Läs mer

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Drygt 50 registratorer och arkivarier från offentliga myndigheter i Västernorrlands län samlades på Mitthögskolan för en första nätverksträff. Initiativet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Friktionsfri förvaltning

Friktionsfri förvaltning Friktionsfri förvaltning är din information säker? undvik misslyckade IT-investeringar digital agenda för europa led din organisation till framgång Program 2014 8-9 oktober Nacka Strandsmässan Innehåll

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Behov av kompetens och kompetensutveckling Bilaga 1

Behov av kompetens och kompetensutveckling Bilaga 1 Bilaga 1 Akademisk grundutbildning I Sverige bedrivs under läsåret 2003/2004 akademisk grundutbildning i arkivvetenskap och närliggande ämnen vid följande högskolor/universitet: Göteborgs universitet Utbildningen

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

komsam Digital långtidslagring/arkivering

komsam Digital långtidslagring/arkivering Digital långtidslagring/arkivering 1 Rapport från KOMSAM 2 Riktlinjer för digital långtidslagring/ arkivering i kommunen 3 Teknisk checklista för systemkrav avseende digital långtidslagring/ arkivering

Läs mer