VARBERGS SIM POLICY & RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN MELLAN SIMSKOLA OCH ELIT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARBERGS SIM POLICY & RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN MELLAN SIMSKOLA OCH ELIT"

Transkript

1 VARBERGS SIM POLICY & RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN MELLAN SIMSKOLA OCH ELIT Denna policy revideras och antas normalt i samband med konstituerande av styrelsen vid första styrelsemötet Revisionslista efter årsmötet. Policyn kan på förekommen anledning revideras under ett verksamhetsår. Policyn antas av styrelsen september 2012 Policyn gäller fram till årsmötet 2013 Reviderad , uppdaterad med anledning av klubbdelning.

2 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 FASTSTÄLLANDE AV POLICY INLEDNING VÄRDEGRUND POLICY & RIKTLINJER Medlemskap Träning Andra idrotter Att byta träningsgrupp Antal simmare och ledare per grupp Krav på simtränare och simlärare Träningsmängd Träning/tävling i kort (25 m) och lång (50 m) bassäng De fyra simsätten Simutrustning Träningsläger Medley Brons och Medley Silver Medley Guld U U U Elit Kvalgränser Tävlingar Uttagning till lagkapp Föräldraengagemang Mobbning, utanförskap och droger/dopning Träningsinstruktion Vattenvana Träningsgrupper Medleyskola Medley Brons Medley Silver Medley Guld Ungdom Ungdom Ungdom Elit Instruktörsanvisning... 19

3 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 3 av 19 1 FASTSTÄLLANDE AV POLICY Denna policy fastställs och antas i sin helhet och gäller för simklubbens verksamhet mellan 1:a oktober 2012 fram till årsmötet Varbergs Sim, Varberg den 18:e september 2012 Björn Forssgren, Ordförande Annelie Palmqvist, Kassör Torsten Balslev, Sekreterare Marlene Almqvist Anna-Karin Josefson Anders Carlsson Peter Gustavsson Lasse Westholm Torhild Bekken Anders Jörnås

4 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 4 av 19 2 INLEDNING Varbergs Sims ungdomsverksamhet (mellan Simskola och Elit) syftar till att ge ungdomar möjlighet till utvecklande idrottsutövande i en stimulerande miljö. Föreningen strävar också efter att få fram simmare till representationssimning (landslagsuppdrag m.m.) när sådana talanger finns. Denna policy med riktlinjer är framtagen för att vara en beskrivning av verksamheten för simmare, tränare, ledare och föräldrar. Med utgångspunkt i de gemensamma värderingarna visar den föreningens riktlinjer i en rad frågor, såsom träningsmängd, uttagning till tävlingar samt vilka förväntningar som ställs på föräldrar. Fakta om verksamheten och föreningens plan för träning i ungdomsverksamhetens olika grupper framgår också. Varbergs Sim ställer inga resultatkrav i sin ungdomsverksamhet. De krav som finns är att ledarna och simmarna visar ett gott uppträdande gentemot lag- och träningskamrater, tränare, tävlingskonkurrenter och funktionärer samt att alla gör sitt bästa. Föreningen vill att varje enskild simmare ska ges möjlighet att utvecklas i sin träningsgrupp. Utveckling för barn och ungdomar är individuell och sker i olika faser. Det är därför extra viktigt att jobba med bredden under hela ungdomstiden. Föreningen har ingen uttalad strävan efter att rekrytera simmare från andra klubbar till våra elitgrupper. Tillväxten i elitgrupperna sker företrädesvis från den egna ungdomsverksamheten. Viktiga ledord för Varbergs Sim är: Klubbkänsla, gemenskap och ett gott uppträdande. Välkommen till ungdomsverksamheten i Varbergs Sim!

5 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 5 av 19 3 VÄRDEGRUND Rent spel och känsla för ärlighet ligger i simidrottens natur liksom gott uppförande, motverkande av allt slags våld i alla situationer samt respekt för andra. 1. Varbergs Sim vill erbjuda verksamhet som genomsyras av lust och glädje för simning och vattenaktiviteter på alla nivåer så att de aktiva vill fortsätta med simidrott i någon form livet ut. 2. Alla är välkomna i Varbergs Sim oavsett ursprung, nationalitet, sexuell läggning eller religion. Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland både ledare och simmare. 3. Varbergs Sim arbetar aktivt mot och tar avstånd från all form av mobbning. Företeelser som bildande av smågrupper där inte alla får vara med eller dåligt beteende mot andra är oacceptabelt. 4. Varbergs Sim tar helt avstånd från all typ av dopning eller användning av illegala droger i annat syfte. 5. Varbergs Sim verkar för en helt alkohol- och tobaksfri miljö i samband med träning och tävling. 6. Inom Varbergs Sim ska såväl kvinnors som mäns erfarenhet och perspektiv tillvaratas på ett likvärdigt och naturligt sätt. 7. Varbergs Sims verksamhet ska i sin helhet gå ut på att ungdomarnas behov, inte den vuxnes, ska vara vägledande. 8. Varbergs Sim är under inga omständigheter aktiva i frågan att värva simmare från andra föreningar. I de fall en simmare tar kontakt med Varbergs Sim för att hon/han vill simma i föreningen, tar Varbergs Sim kontakt med simmarens förening och diskuterar situationen. 9. Varbergs Sim bedriver verksamhet på flera olika nivåer och ställer inga krav på avancemang till en högre/bättre grupp.

6 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 6 av 19 4 POLICY & RIKTLINJER 4.1 Medlemskap Alla som arbetar aktivt i simklubben, även ledare såsom ideella tränare, kommittéarbetare och styrelsemedlemmar, ska vara medlemmar och betala medlemsavgift. För att olycksfallsförsäkringar och dylikt ska gälla måste medlemsavgiften vara betald. För de som deltar i olika aktiviteter utgår dessutom en tränings-/deltagaravgift. Klubben skickar ut en faktura där det framgår vilka belopp som ska betalas och senaste datum för betalning. Vanligen ska medlemsavgiften betalas i januari och träningsavgiften innan respektive kurs startar. Medlems- och träningsavgift 1 återbetalas inte. 4.2 Träning Träningsmängden ska vara rimlig utifrån den enskildes förmåga. Det är viktigt att var och en får lov att träna i en grupp som passar. Det grundläggande kravet för att få vara med i en grupp är att man klarar de krav som anges för respektive grupp Andra idrotter Varbergs Sim vill uppmuntra alla ungdomssimmare att hålla på med flera idrotter. Föreningen anser att detta är utvecklande och enbart positivt under hela ungdomsperioden. Simmarna avgör själva om och när de väljer att enbart satsa på simning. Denna fråga aktualiseras vanligen i takt med att träningsintensiteten tilltar med alltfler träningspass i veckan Att byta träningsgrupp Inom simning är det naturligt att man tränar oftare och mer intensivt i takt med att förmågan växer. Det finns därför många tillfällen då det kan vara lämpligt för enskilda simmare att byta träningsgrupp till en grupp som passar bättre rent träningsmässigt. Sådana frågor ska alltid diskuteras mellan simmaren/tränarna/föräldrarna. Detta är särskilt viktigt eftersom det kan medföra att simmaren lämnar en kamratgrupp Antal simmare och ledare per grupp Storleken på grupperna kan variera beroende på tillgänglighet av bassängplats och ledare. Nedanstående tabell innehåller riktlinjer för hur många simmare en ledare kan/bör hantera i respektive grupp och hur många simmare som maximalt bör vara på en bana i en 25m bassäng. Grupp Rek antal simmare/ledare Rek antal simmare/bana Ungdom Ungdom Ungdom Elit 8 4 Medley Guld Medley Brons och Silver 6 12 Simskola Se separat dokument: Policy för avgifter och ersättningar

7 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 7 av Krav på simtränare och simlärare Alla tränare, både anställda och ideella skall ha adekvat utbildning för att leda sin grupp. Varbergs Sim skall ombesörja utbildning för tränare, antingen lokalt eller på annan ort, minst en gång per år eller när behov finns. Varbergs Sim skall stå för alla utbildningskostnader. Grupp Lägsta ålder på instruktör Utbildning Simskola 15 år SLK, SL Medleyskola Gruppansvarig 15 år, assistent SLK, TI 14 år. Ungdom 3 16 år U9-13 Ungdom 2 18 år U9-13 Ungdom 1 20 år U13-16 Elit 20 år U13-16, Elittränarutbildning 2 SLK = Simlärarkandidat SL = Simlärare TI = Teknikskoleinstruktör U9-13 = Ungdomsträning 9-13 år U13-16 = Ungdomsträning år Träningsmängd Grupp Antal timmar/vecka Antal pass/vecka Medley Brons och Silver 1,5 tim 2 Medley Guld 3,5 tim 3 Ungdom 3 6 tim 4 Ungdom 2 8, 5 tim 5 Ungdom 1 11,5 tim 6 Elit 15 tim Träning/tävling i kort (25 m) och lång (50 m) bassäng Föreningen tränar och tävlar i såväl kort som lång bana. Att blanda träning/tävling i kort och lång bana ger färdigheter som inte går att uppnå lika effektivt på andra sätt. När man har träning/tävling i stor (50 m) bassäng, vilket vanligtvis äger rum utomhus, är det mycket viktigt att barnen/ungdomarna har tillgång till varma överdragskläder. 2 En tränare i elitgruppen skall ha elittränarutbildningen som ges av SSF vartannat år. I första hand är det ansvarig huvudtränare som skall vara utbildad, men även ideell tränare som arbetat aktivt som tränare under flera år för Ungdom 1 och/eller Elit kan få utbildning. Styrelsen beslutar om Varbergs Sim skall skicka någon ideell tränare på elittränarutbildning.

8 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 8 av De fyra simsätten Det är mycket viktigt att simmaren tränar alla fyra simsätten, allt för att utveckla motorik och teknik på bästa sätt. Det är inte ovanligt att simmare efter flera års träning får till tekniken i ett simsätt som inte alls har fungerat tidigare. Detta kan bero på ökad styrka, men också på att tyngdpunkten förskjuts i takt med att man växer. Det är alltså viktigt att simmarna inte bara får, utan skall, träna samtliga fyra simsätt. Vid högre åldrar då man börjar specialisera sig inom ett visst simsätt fattas ett gemensamt beslut mellan simmare och tränare om hur specialträning och omfattning ska läggas upp i ett personligt träningsprogram Simutrustning Varbergs Sim rekommenderar att simmarna utöver sin egen simdräkt alltid använder badmössa och simglasögon för att skydda håret respektive ögonen. Vattenflaska skall alltid finnas med - påfylld Träningsläger Träningsläger är ett tillfälle att träna sin sociala samvaro med ledare och träningskamrater, Träningsläger kan vara ett simläger med tuffare och tyngre träning vid fler tillfällen än vad gruppen normalt har i sin hemmaträning. Träningsläger kan också utgöras av övningar av fysisk och social karaktär där simning inte ingår. Antalet träningsläger kan variera något men klubbens ambition och plan är att ungdomsgrupperna ska ha träningsläger enligt nedan. Målsättningen för Varbergs Sim är att stå för ungefär 50% av lägerkostnaden, men det kan variera beroende på den ekonomiska situationen i klubben Medley Brons och Medley Silver Endagsaktivitet i Veddige tillsammans med Medley Guld Medley Guld Endagsaktivitet i Veddige tillsammans med Medley Brons och Silver. Läger i regionen tillsammans med U U3 Uppstart i form av en endagsaktivitet. Läger i regionen tillsammans med Medley Guld. Läger i södra Sverige Tävlingar på annan ort inom Norden tillsammans med U2 och uppåt U2 Uppstartsläger: Fegen Läger under vår och höst Tävlingar på annan ort tillsammans med de andra ungdomsgrupperna/elit Möjlighet att kvala till utlandsläger med U1/Elit

9 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 9 av U1 Uppstartsläger: Fegen Tävlingar på annan ort tillsammans med de andra ungdomsgrupperna/elit Läger under vår (utlandsläger udda år) och höst Möjlighet att kvala till utlandsläger vartannat år (jämnt år) med Elit Elit Uppstartsläger: Fegen Tävlingar på annan ort tillsammans med de andra ungdomsgrupperna/elit Läger under vår (utlandsläger) och höst Kvalgränser För att kvala in från en annan tävlingsgrupp som inte har utlandsläger som ordinarie läger Höst- och vårläger: Ordinarie läger för Elit, U1 och U2. Utlandsläger (udda år - ersätter vårläger för Elit och U1): Ordinarie läger för Elit och U1. JDM eller SUM-SIM kval om man simmar i U2. Utlandsläger(jämnt år - ersätter vårläger för Elit): Ordinarie läger för Elit. JSM, SM eller SUM-SIM kval om man simmar i U Tävlingar Föreningen anser att det är viktigt att ungdomarna deltar i tävlingar. Tävlingar är ett naturligt och viktigt inslag i simidrotten, och utvecklar färdigheter som träningen inte kan täcka in. Tävlingssituationen innebär en extra anspänning, och då krävs koncentration för att kunna anstränga sig och uppnå bästa möjliga resultat. På tävlingar finns utbildade funktionärer och domare som kontrollerar att man simmar regelrätt, något som kan vara svårt att kontrollera på träning. Tävlingar är även utmärkt för att stärka kamratskap och klubbsammanhållning. I takt med att färdigheten ökar blir antalet tävlingstillfällen fler och konkurrensen större. Tävlingarna ligger spridda över året. De lägre grupperna (Medley Silver och Medley Guld) deltar vanligen i endagstävlingar i närregionen. För de mer erfarna grupperna är tävlingarna vanligtvis flerdagarstävlingar och förlagda till ett större geografiskt område. Anmälning till tävlingar görs av tränarna, som även i samråd med simmarna avgör vilka sträckor som simmarna skall tävla i. Valet av sträckor och starter ingår i den utvecklingsplan som tränare gör för varje enskild simmare, och med detta i beaktande är det viktigt att tränare och föräldrar stimulerar och motiverar simmaren till att simma lämpliga sträckor.

10 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 10 av 19 Vilket antal tävlingar respektive grupp kan delta i per säsong avgörs alltid utifrån vad ekonomin tillåter, men ambitionen ser ut som följer: Grupp Antal tävlingar i närregionen Antal tävlingar med övernattning Ungefärlig kostnad 3 för startavgifter/simmare Medley Guld Ca Ca 900 kr U3 Ca 3-5 Ca 1-2 Ca 2000 kr U2 Ca 4-6 Ca 2-3 Ca 3000 kr U1 & Elit Ca 4-6 Ca 3-4 Ca 3500 kr Uttagning till lagkapp Michael Jordan petades i collegelaget för att han inte platsade. Tävlingssimning är till största delen individuell och tidigare resultat avgör vilka tävlingar man kan få vara med på (kommer med i startfältet på). Uttagning till lagkapper görs av tränaren för att klubben ska få bästa möjliga lag. En mycket viktig inställning är att lagsimning är en tävlingsform där man simmar för klubben, och inte för den individuella prestationen. Vid tävlingar på lägre nivå är det viktigt att alla någon gång får prova på att simma i lag, även om det då medför att laget inte blir det teoretiskt bästa möjliga. 4.4 Föräldraengagemang Föräldrar är en viktig del av vår ungdomsverksamhet ur många synvinklar, men framför allt som stöd för barnen/simmarna. För att detta ska fungera på bästa sätt är följande saker viktiga: Heja på ditt lag och barn, men tänk på att det är ledarna/tränarna som sköter coachning och laguttagningar utifrån föreningens riktlinjer Uppträd som du vill att ditt barn ska uppträda Då Varbergs Sims ungdomsverksamhet till mycket stor del är en ideell verksamhet krävs det att föräldrar till simmarna bidrar med viss hjälp. Utan hjälp från föräldrar kan vi inte erbjuda ungdomarna kvalitativ utveckling till rimliga kostnader. Följande uppgifter måste föräldrar hjälpa till med: Skjuts till träningar, tävlingar och i vissa fall läger Att vara funktionärer vid hemmatävlingar, samt ev. övriga arrangemang. I åldersgrupper som inte kan ta fullt ansvar för praktiska hygienfrågor före och efter träning/tävling ska föräldrar eller annan medföljande vuxen hjälpa till med detta. Varbergs Sim bistår inte med vuxenhjälp i omklädnings och duschutrymmen 3 Kostnaden är beräknad på ett genomsnitt av startavgifter. Under 2012 är en normal startavgift c:a 55 kr. En tävling består av c:a 4 pass och en simmare gör i snitt 2 starter per pass. Inga kostnader för övernattningar och/eller transport är medtagna.

11 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 11 av Mobbning, utanförskap och droger/dopning Föräldrar och föreningen (ledare och simmare) är en viktig del i arbetet att undvika mobbning, utanförskap och användandet av droger/dopning. Föreningen tillämpar följande allmänna riktlinjer: Om mobbningsfall eller gruppbildningar (där någon eller några känner sig utanför de övrigas gemenskap) uppstår i en träningsgrupp skall detta hanteras med högsta prioritet. Ledare ska ta upp mobbningsfall med föräldrar till de inblandade. Vid fall där det upprepas ska detta tas upp med styrelsen. Om inte åtgärder från ledare/föräldrar löst problemet leder mobbning till uteslutning ur föreningen Om dopning/droganvändning uppdagas upprättas en åtgärdsplan av föreningen, simmaren och föräldrar gemensamt. Upprepas bruket leder detta till uteslutning ur föreningen. 4.6 Träningsinstruktion Resterande del av detta dokument består av grundläggande utveckling, träningsinriktning och målsättning för respektive kunskapsnivå. Träningen i respektive grupp ska utgå från dessa riktlinjer. Viktigt att poängtera: målsättningarna är just målsättningar, och inte krav Vattenvana Under träningen ska träningspasset genomföras och då finns oftast inte utrymme för lek eller mer avkopplande övningar. Klubben vill främja vattenaktiviteter i allmänhet och ser gärna att medlemmarna besöker simanläggningarna på andra tider än vid träning/tävling. Ju mer ungdomarna umgås med vatten desto mer utvecklar de sin vattenvana. God vattenvana och trygghet i umgänge med vatten är goda grunder för en gynnsam utveckling som simmare, vattenvana och simkunnighet är också en livförsäkring för ung såväl som gammal Träningsgrupper Inom simningen görs gruppindelningar baserade på färdigheter och inte på ålder. På grund av att det i grupperna kan vara stor åldersskillnad mellan deltagarna måste tränaren ha kunskap om hur barn och ungdomar utvecklas rent fysiskt, men också mentalt. Tränaren måste ha förståelse för att det krävs olika metoder för optimal fysisk träning och mental utveckling beroende på ålder, kön och i vilken fas man befinner sig i den personliga utvecklingen Medleyskola Medleyskolan är för de barn som är simkunniga och vill lära sig simma alla fyra simsätt. Medleskolan är en förberedelse till att bli tävlingssimmare och är indelad i tre nivåer, Medley Brons, Medley Silver och Medley Guld. Kravet för att simma i Medleyskolan är mellan ett och tre simpass i veckan beroende på nivå. Varje lektion börjar med 15 minuters simkunskap på land. Det inkluderar allt från att veta hur simmarna sätter på sig en badmössa och simglasögon till hur man simmar om en kompis. Efter avklarad termin får simmaren köpa en brons-, silver- eller guldplakett.

12 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 12 av 19 Utbildningsplan Grundläggande teknikträning Kroppsuppfattning Vattenkänsla Koordination och rörlighet med hjälp av landträning Tävlingsförberedande träning (Medley Guld) Besök av elitsimmare (Medley Guld) Medley Brons Krav Barnet ska klara av att simma 200 m varav minst 50 m ska vara i ryggläge. Mål Barnet lär sig grunderna i de fyra simsätten samt starta från pall och göra vändningar. Träning bedrivs två gånger i veckan. Medley Brons teknikmål Ryggsim Crawl Bröstsim Fjärilsim Medley 25 m ryggben 25 m grundbalans 2*25 bröstbentag Stillastående kick 100 medleyben på rygg vid linan 25 m ryggben på 25 m balans sidan 100 glidbröstsim 25 m masken rygg sidan 50 m ryggsim 25 benspark i mageläge Frånskjut på rygg med benspark Ryggfrånskjut i pilen 25 bröstarm med crawlbenspark + mage Frånskjut, uppgång, 3 armtag utan andning 50 crawl Bakåtvolt i vattnet Volt mot vägg, Vändning mot Bakåtvolt i vattnet frånskjut på rygg kanten Start på 50 bröstsim Start på kommando kommando Start på kommando Dyka från kanten med pilen

13 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 13 av Medley Silver Krav Mål Barnet ska ha gått i Medley Brons och lärt sig grunderna i de fyra simsätten samt starta från pall och göra vändningar. Barnen fortsätter att utveckla sin teknik i de fyra simsätten. I Medley Silver bedrivs träning två gånger i veckan och barnen får även prova på att tävla.. Medley Silver teknikmål Ryggsim Crawl Bröstsim Fjärilsim Medley 50 m ryggben 25 m benspark med armarna längs sidan, rotation, öva andning 50 m ryggben på 25 m sidbalans sidan 25 m ben med rotation 50 m sammansatt rygg med start och vändning Frånskjut med uppgång Ryggstart från pall med start kommando + pilen Voltvändning mot vägg Frånskjut på rygg Räkna armtag in mot väggen med arm 50m benspark med platta Volt mot vägg, frånskjut på rygg med pilen Starta med kommando från pall, håll pilen 25 br-arm m kick 25 kick på rygg/ 25 kick på mage 100 medley ss 25 bröstsim 1-2 Masken Medleyvändningar 25 bentag mage Enarmsfjäril med andning åt sidan, byt Svaldrag under 25 fjäril vattnet Start på kommando Bakåtvolt i vattnet, vändning mot väggen Starta med kommando från pall, håll pilen

14 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 14 av Medley Guld Krav Mål Barnet ska ha gått i Medley Silver och lärt sig grunderna i de fyra simsätten samt starta från pall och göra vändningar Barnen fortsätter att utveckla sin teknik i de fyra simsätten. I Medley Guld bedrivs träning tre gånger i veckan och barnen får även prova på att tävla. Medley Guld - teknikmål Ryggsim Crawl Bröstsim Fjärilsim Medley 50 m ryggben med rotation 25 m ryggben med streamline 100 ry ss med start + vändning Regelrätt ryggsimsvändning Ryggstart från pall efter startkommando + pilen och UV 100 sammansatt ryggsim med godkänd start+vändning 50 m ryggben med rotation 50 m benspark med rotation och andning Sidbalans med arm+rotation 2*50 benspark med platta 100 crawl med godkänd start + vändning Volt mot vägg, frånskjut på rygg med pilen, vända till mageläge Skovel Kick m fenor 100 m regelrätt medley 50 meter bröstben 100 sammansatt bröstsim med regelrätt start+vändning Vändning med svaldrag Masken med armar Surffjäril 25 regelrätt fjäril Regelrätt fjärilsvändning Dyka ifrån pall med startkommando, pilen, UV samt uppgång. Regelrätta medleyvändningar

15 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 15 av Ungdom 3 Ungdom 3 (U3) är den första tävlingsgruppen i Varbergs Sim. Simmarna i U3 är c:a 10 år och äldre. Tävlingssimningen börjar på riktigt och simmaren får en teknisk skolning mot tävlingssimning. I Ungdom 3 finns det fyra träningstillfällen per vecka á 1 tim och 45 min. I varje pass ingår det landträning med minst 15 minuter. Krav Förväntas delta på de tävlingar som gäller för U3. Närvarokrav - 2 ggr i veckan. Har grundläggande kunskaper i alla fyra simsätten. Kan utföra samtliga vändningar och starter på ett regelrätt sätt. Kan simma 100m medley. Mål Simiaden och Hallandsserien. Ha kunskaper i och förstå vikten av uppvärmning, stretchning, och avsimning på träning. Ha kunskaper i hur insimning, uppvärmning och avsimning skall genomföras på tävling. Klara fyra träningspass i veckan Ha kunskaper i och kan utföra alla fyra simsätten. Kan simma minst en av följande distanser på tävling: 400m frisim, 200m bröstsim, 200m ryggsim 200m medley samt 100m fjärilsim. Utbildningsplan Simträningen är inriktad mot medley för en varierad och bra träningsgrund. Fokus ligger på kvalité och många tävlingsmoment ingår i träningen. Vi uppmuntrar simmare att fortsätta utöva andra idrotter vid sidan om. Simmarkontrakt för simmare, föräldrar och tränare Fokus på o Vändningar i alla simsätt. o Starter. o Tävlingsteknik i simsätten, effektivisering. o Undervattensarbete i alla simsätt. o Stark bensimning. Uppflyttning till Ungdom 2 Uppflyttning sker då simmaren har god närvaro (3 träningar per vecka), samt visar upp ett intresse och utveckling i sin simning. Simmaren följer aktivt med på tävlingar, samt är engagerad vid träningar. Simmaren tävlar aktivt i alla simsätt (undantag kan göras), inklusive medley. Simmaren skall klara följande testserie: 3*100 medley s2.10 8*50 frisim s1.00

16 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 16 av Ungdom 2 Nästa steg för att vidareutveckla dig som tävlingssimmare! Ålder ca 12 år och äldre. I Ungdom 2 finns det fem träningstillfällen per vecka mellan 1 tim och 45 min och 2 timmar och 15 min. I varje pass ingår det landträning med minst 15 minuter. Morgonträning kan förekomma. Krav Ha kunskaper i och förstå vikten av uppvärmning, stretchning, och avsimning på träning. Ha kunskaper i hur insimning, uppvärmning och avsimning skall genomföras på tävling. Närvarokrav tre träningspass. Simmaren bör närvara 4 av 5 pass. Kunskaper i alla fyra simsätten. Klarat simserie för uppflyttning från Ungdom 3. Mål Simiaden och Sum-Sim Region Kunna sätta upp personliga mål och bedriva en målinriktad träning. Ha en positiv inställning och vilja att satsa på sin simning Klara fem träningspass i veckan Ha kunskaper i alla fyra simsätten med en specialinriktning Förstå och tillämpa olika farter i träningen Ha kunskap om hur en träningsplanering fungerar Utbildningsplan Simträningen går in i olika träningsperioder och träningen följer en planering för säsongen. Simmarens huvudfokus bör vara simning, men andra idrotter/aktiviteter kan finnas. Simmaren börjar sätta upp personliga mål i form av mållappar. Morgonträningar kan förekomma! Simmarkontrakt för simmare, föräldrar och tränare Lika stort fokus på alla fyra simsätten Förbättra styrka och rörlighet med hjälp av landträning Skadeförebyggande träning Fokus på o Vidareutveckling av det du lärt dig i U3, med ett större eget ansvar. o Självständighet genom att följa simpass och starttider på egen hand. o Träningsintensiteter i färgerna; vit, rosa, röd, blå, grön och guld. o Mer volym i träningen. Uppflyttning till Ungdom 1. Uppflyttningar från U2 sker då simmaren klarat följande simtest: 20*100 frisim s1.35 med en simtid under För uppflyttning krävs det att simmaren har god närvaro (4 träningar per vecka), är engagerad och framåt vid träning och deltar på de tävlingar som erbjuds U2.

17 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 17 av Ungdom 1 Ungdomselit! Du har valt simning och du jobbar mot att bli Elitsimmare. Ålder ca 13 år och äldre. I Ungdom 1 finns det sex träningstillfällen per vecka mellan 1 tim och 45 min och 2 timmar och 15 min. I varje pass ingår det landträning med minst 15 minuter. Morgonträning varje vecka. Krav Mål Sätta upp personliga mål och bedriva en målinriktad träning Ha en positiv inställning och vilja att satsa på sin simning Ha god träningsdisciplin Kunskaper i alla fyra simsätten med en specialinriktning Provat på att tävla i samtliga tävlingsdistanser Förstå och tillämpa olika farter i träningen Ha kunskap om hur en träningsplanering fungerar Närvara på fem av sex simpass i veckan JDM/DM Sum-Sim och Sum-Sim Riks Bedriva en målinriktad träning som går mot elitsatsning Ta ansvar för sin egen träning och ha en positiv inställning Sköta sin kost och veta hur man ska äta på rätt sätt Utbildningsplan Träning alla farter Träningsupplägg med olika perioder av träningsinriktning Specialinriktning Gemensam teknikträning Träningslära Kostlära Förbättra styrka och rörlighet med hjälp av landträning och styrketräning Skadeförebyggande träning Fokus på o Vidareutveckling av det du har lärt dig i U2. o Självständiga individer som är insatta i träningsplaneringen. o Att planera upp din tid så att den räcker till för skola, träning och fritid. o Du jobbar mot personligt uppsatta mål. o Teknisk utveckling mot Elit. (simsätt, uv, start, vändning) o Bli medveten om din egen simning!

18 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 18 av 19 Uppflyttning till Elit Uppflyttningar från U1 till Elit sker då simmaren har klarat ett av simtesterna för Elit. Simmaren ska ha visat upp full närvaro och framåtanda på träningen, samt delta på de tävlingar som erbjuds. Test frisim 20*100 frisim. Killar s1.25, under 1.15 på samtliga. Tjejer s1.30, under s.1.20 på samtliga. Test medley 4*200 medley + 30 sek vila + 8*100 medley 200m. Killar s3.10, under 3.00 på samtliga. Tjejer s3.20, under 3.10 på samtliga. 100m. Killar s1.35, under 1.25 på samtliga. Tjejer s1.40, under 1.30 på samtliga Elit Du har valt simning som din idrott och satsar på mot nationella och internationella mästerskap. I Elit simmar vi 8-10 pass i veckan. Du får ett individuellt anpassat träningsprogram. Krav Mål Du tar ansvar för din träning och har en positiv inställning Du sköter din kost och vet hur man skall äta på rätt sätt JSM, SM Nationella och internationella mästerskap Landslagsuppdrag Utbildningsplan Träning alla farter Träningsupplägg med olika perioder av träningsinriktning Specialinriktning Gemensam teknikträning Träningslära Kostlära Förbättra styrka och rörlighet med hjälp av landträning och styrketräning Skadeförebyggande träning

19 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 19 av 19 5 Instruktörsanvisning Följande instruktörsanvisning gäller för ledare, tränare och simlärare i medley- och simskoleverksamheten. Kom väl förberedd, planeringen skall vara klar och ledarna skall vara överens om vem som gör vad. Väl förberedd är man en bättre ledare. Indelning i mindre grupper. Om det är två eller flera ledare i gruppen, dela in barnen i mindre grupper. Det är då lättare att möta barnens olika behov. Kunna namnen på alla barn i simgruppen. Lättare att nå fram med budskapet om man kan barnens namn. Plocka fram material i förväg så de aldrig behöver lämna bassängen. Det tar tid ifrån undervisningen, skapar oro i gruppen och verksamheten blir mindre effektiv. Av säkerhetsskäl skall instruktören ha full uppsikt över gruppen. Håll ordning och reda på material. Undervisningsmaterial försvinner lätt i en simhall. Att ha i ordning på papper är en självklarhet! Ha alltid samma samlingsplats. För barnen är det tryggt med rutiner. Bra även ur säkerhets synpunkt, barnen behöver inte irra bort sig. Skapa rutiner! Rutiner skall vara tydliga för ledare, barn och föräldrar. Sätt gränser tidigt! Instruktören måste kunna motivera varför gränserna sätts. Var entusiastisk och bygg på det som är positivt! Instruktören skall fånga gruppen och varje barn. Sätt delmål så barnen känner att de lyckas ofta. Att inge känslan Jag kan och jag har jätteroligt. Börja i tid. All tid behöver användas effektivt. Tiden skall planeras väl. Det skall sättas av tid för landträning och feedback om så behövs. Nå varje barn. Instruktören skall planera övningarna så att alla barns olika behov tillgodoses. Använd alla sinnen när du undervisar! Behövs för att få effektiv inlärning. Rörelser/övningar visas med alla instruktörens sinnen. En instruktion i taget. Barnen kan fokusera på just den rörelsen/övningen som instruktören visar. Håll ljudnivån låg så du kan nå fram med ditt budskap. Instruktören skall fånga barnens uppmärksamhet och ha bra rutiner. Säkerheten skall alltid upprätthållas. Instruktören skall ALLTID ha uppsikt över alla barn. Instruktören skall räkna barnen regelbundet. Instruktören får aldrig lämna barnen utan tillsyn.

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006 MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 2 NOV 2012 MassaSim Dagbok från Sum-Sim Simmarnas rapport från läger och tävling. HK CUP Alla får vara med! Bloggen en tillbakablick på 2006 Simmarfesten Speedo

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604

Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604 Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604 Välkommen till Kanotidrotten, en idrott för alla - på vattnet! I de första sidorna i detta material får du nyttig information om Kajakklubben Eskimå

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare

Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare No 1 Juni 2009 assa im Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare Simmarna är speciella i sin träning. Det är inte många andra idrottare som tränar lika ofta eller lika länge.

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

MassaSim. En milstolpe i MASS historia. Återhämtningsmålet fyller på tomma muskler. Specialidrott på gymnasiet Intervju med Maja Grahm

MassaSim. En milstolpe i MASS historia. Återhämtningsmålet fyller på tomma muskler. Specialidrott på gymnasiet Intervju med Maja Grahm MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 1 JAN 2012 MassaSim Specialidrott på gymnasiet Intervju med Maja Grahm Röster fr ån bassä ngkante n på Sum -Sim Re gion MASS-testet 13 nov 2011 En milstolpe i

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer