VARBERGS SIM POLICY & RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN MELLAN SIMSKOLA OCH ELIT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARBERGS SIM POLICY & RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN MELLAN SIMSKOLA OCH ELIT"

Transkript

1 VARBERGS SIM POLICY & RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN MELLAN SIMSKOLA OCH ELIT Denna policy revideras och antas normalt i samband med konstituerande av styrelsen vid första styrelsemötet Revisionslista efter årsmötet. Policyn kan på förekommen anledning revideras under ett verksamhetsår. Policyn antas av styrelsen september 2012 Policyn gäller fram till årsmötet 2013 Reviderad , uppdaterad med anledning av klubbdelning.

2 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 FASTSTÄLLANDE AV POLICY INLEDNING VÄRDEGRUND POLICY & RIKTLINJER Medlemskap Träning Andra idrotter Att byta träningsgrupp Antal simmare och ledare per grupp Krav på simtränare och simlärare Träningsmängd Träning/tävling i kort (25 m) och lång (50 m) bassäng De fyra simsätten Simutrustning Träningsläger Medley Brons och Medley Silver Medley Guld U U U Elit Kvalgränser Tävlingar Uttagning till lagkapp Föräldraengagemang Mobbning, utanförskap och droger/dopning Träningsinstruktion Vattenvana Träningsgrupper Medleyskola Medley Brons Medley Silver Medley Guld Ungdom Ungdom Ungdom Elit Instruktörsanvisning... 19

3 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 3 av 19 1 FASTSTÄLLANDE AV POLICY Denna policy fastställs och antas i sin helhet och gäller för simklubbens verksamhet mellan 1:a oktober 2012 fram till årsmötet Varbergs Sim, Varberg den 18:e september 2012 Björn Forssgren, Ordförande Annelie Palmqvist, Kassör Torsten Balslev, Sekreterare Marlene Almqvist Anna-Karin Josefson Anders Carlsson Peter Gustavsson Lasse Westholm Torhild Bekken Anders Jörnås

4 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 4 av 19 2 INLEDNING Varbergs Sims ungdomsverksamhet (mellan Simskola och Elit) syftar till att ge ungdomar möjlighet till utvecklande idrottsutövande i en stimulerande miljö. Föreningen strävar också efter att få fram simmare till representationssimning (landslagsuppdrag m.m.) när sådana talanger finns. Denna policy med riktlinjer är framtagen för att vara en beskrivning av verksamheten för simmare, tränare, ledare och föräldrar. Med utgångspunkt i de gemensamma värderingarna visar den föreningens riktlinjer i en rad frågor, såsom träningsmängd, uttagning till tävlingar samt vilka förväntningar som ställs på föräldrar. Fakta om verksamheten och föreningens plan för träning i ungdomsverksamhetens olika grupper framgår också. Varbergs Sim ställer inga resultatkrav i sin ungdomsverksamhet. De krav som finns är att ledarna och simmarna visar ett gott uppträdande gentemot lag- och träningskamrater, tränare, tävlingskonkurrenter och funktionärer samt att alla gör sitt bästa. Föreningen vill att varje enskild simmare ska ges möjlighet att utvecklas i sin träningsgrupp. Utveckling för barn och ungdomar är individuell och sker i olika faser. Det är därför extra viktigt att jobba med bredden under hela ungdomstiden. Föreningen har ingen uttalad strävan efter att rekrytera simmare från andra klubbar till våra elitgrupper. Tillväxten i elitgrupperna sker företrädesvis från den egna ungdomsverksamheten. Viktiga ledord för Varbergs Sim är: Klubbkänsla, gemenskap och ett gott uppträdande. Välkommen till ungdomsverksamheten i Varbergs Sim!

5 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 5 av 19 3 VÄRDEGRUND Rent spel och känsla för ärlighet ligger i simidrottens natur liksom gott uppförande, motverkande av allt slags våld i alla situationer samt respekt för andra. 1. Varbergs Sim vill erbjuda verksamhet som genomsyras av lust och glädje för simning och vattenaktiviteter på alla nivåer så att de aktiva vill fortsätta med simidrott i någon form livet ut. 2. Alla är välkomna i Varbergs Sim oavsett ursprung, nationalitet, sexuell läggning eller religion. Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland både ledare och simmare. 3. Varbergs Sim arbetar aktivt mot och tar avstånd från all form av mobbning. Företeelser som bildande av smågrupper där inte alla får vara med eller dåligt beteende mot andra är oacceptabelt. 4. Varbergs Sim tar helt avstånd från all typ av dopning eller användning av illegala droger i annat syfte. 5. Varbergs Sim verkar för en helt alkohol- och tobaksfri miljö i samband med träning och tävling. 6. Inom Varbergs Sim ska såväl kvinnors som mäns erfarenhet och perspektiv tillvaratas på ett likvärdigt och naturligt sätt. 7. Varbergs Sims verksamhet ska i sin helhet gå ut på att ungdomarnas behov, inte den vuxnes, ska vara vägledande. 8. Varbergs Sim är under inga omständigheter aktiva i frågan att värva simmare från andra föreningar. I de fall en simmare tar kontakt med Varbergs Sim för att hon/han vill simma i föreningen, tar Varbergs Sim kontakt med simmarens förening och diskuterar situationen. 9. Varbergs Sim bedriver verksamhet på flera olika nivåer och ställer inga krav på avancemang till en högre/bättre grupp.

6 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 6 av 19 4 POLICY & RIKTLINJER 4.1 Medlemskap Alla som arbetar aktivt i simklubben, även ledare såsom ideella tränare, kommittéarbetare och styrelsemedlemmar, ska vara medlemmar och betala medlemsavgift. För att olycksfallsförsäkringar och dylikt ska gälla måste medlemsavgiften vara betald. För de som deltar i olika aktiviteter utgår dessutom en tränings-/deltagaravgift. Klubben skickar ut en faktura där det framgår vilka belopp som ska betalas och senaste datum för betalning. Vanligen ska medlemsavgiften betalas i januari och träningsavgiften innan respektive kurs startar. Medlems- och träningsavgift 1 återbetalas inte. 4.2 Träning Träningsmängden ska vara rimlig utifrån den enskildes förmåga. Det är viktigt att var och en får lov att träna i en grupp som passar. Det grundläggande kravet för att få vara med i en grupp är att man klarar de krav som anges för respektive grupp Andra idrotter Varbergs Sim vill uppmuntra alla ungdomssimmare att hålla på med flera idrotter. Föreningen anser att detta är utvecklande och enbart positivt under hela ungdomsperioden. Simmarna avgör själva om och när de väljer att enbart satsa på simning. Denna fråga aktualiseras vanligen i takt med att träningsintensiteten tilltar med alltfler träningspass i veckan Att byta träningsgrupp Inom simning är det naturligt att man tränar oftare och mer intensivt i takt med att förmågan växer. Det finns därför många tillfällen då det kan vara lämpligt för enskilda simmare att byta träningsgrupp till en grupp som passar bättre rent träningsmässigt. Sådana frågor ska alltid diskuteras mellan simmaren/tränarna/föräldrarna. Detta är särskilt viktigt eftersom det kan medföra att simmaren lämnar en kamratgrupp Antal simmare och ledare per grupp Storleken på grupperna kan variera beroende på tillgänglighet av bassängplats och ledare. Nedanstående tabell innehåller riktlinjer för hur många simmare en ledare kan/bör hantera i respektive grupp och hur många simmare som maximalt bör vara på en bana i en 25m bassäng. Grupp Rek antal simmare/ledare Rek antal simmare/bana Ungdom Ungdom Ungdom Elit 8 4 Medley Guld Medley Brons och Silver 6 12 Simskola Se separat dokument: Policy för avgifter och ersättningar

7 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 7 av Krav på simtränare och simlärare Alla tränare, både anställda och ideella skall ha adekvat utbildning för att leda sin grupp. Varbergs Sim skall ombesörja utbildning för tränare, antingen lokalt eller på annan ort, minst en gång per år eller när behov finns. Varbergs Sim skall stå för alla utbildningskostnader. Grupp Lägsta ålder på instruktör Utbildning Simskola 15 år SLK, SL Medleyskola Gruppansvarig 15 år, assistent SLK, TI 14 år. Ungdom 3 16 år U9-13 Ungdom 2 18 år U9-13 Ungdom 1 20 år U13-16 Elit 20 år U13-16, Elittränarutbildning 2 SLK = Simlärarkandidat SL = Simlärare TI = Teknikskoleinstruktör U9-13 = Ungdomsträning 9-13 år U13-16 = Ungdomsträning år Träningsmängd Grupp Antal timmar/vecka Antal pass/vecka Medley Brons och Silver 1,5 tim 2 Medley Guld 3,5 tim 3 Ungdom 3 6 tim 4 Ungdom 2 8, 5 tim 5 Ungdom 1 11,5 tim 6 Elit 15 tim Träning/tävling i kort (25 m) och lång (50 m) bassäng Föreningen tränar och tävlar i såväl kort som lång bana. Att blanda träning/tävling i kort och lång bana ger färdigheter som inte går att uppnå lika effektivt på andra sätt. När man har träning/tävling i stor (50 m) bassäng, vilket vanligtvis äger rum utomhus, är det mycket viktigt att barnen/ungdomarna har tillgång till varma överdragskläder. 2 En tränare i elitgruppen skall ha elittränarutbildningen som ges av SSF vartannat år. I första hand är det ansvarig huvudtränare som skall vara utbildad, men även ideell tränare som arbetat aktivt som tränare under flera år för Ungdom 1 och/eller Elit kan få utbildning. Styrelsen beslutar om Varbergs Sim skall skicka någon ideell tränare på elittränarutbildning.

8 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 8 av De fyra simsätten Det är mycket viktigt att simmaren tränar alla fyra simsätten, allt för att utveckla motorik och teknik på bästa sätt. Det är inte ovanligt att simmare efter flera års träning får till tekniken i ett simsätt som inte alls har fungerat tidigare. Detta kan bero på ökad styrka, men också på att tyngdpunkten förskjuts i takt med att man växer. Det är alltså viktigt att simmarna inte bara får, utan skall, träna samtliga fyra simsätt. Vid högre åldrar då man börjar specialisera sig inom ett visst simsätt fattas ett gemensamt beslut mellan simmare och tränare om hur specialträning och omfattning ska läggas upp i ett personligt träningsprogram Simutrustning Varbergs Sim rekommenderar att simmarna utöver sin egen simdräkt alltid använder badmössa och simglasögon för att skydda håret respektive ögonen. Vattenflaska skall alltid finnas med - påfylld Träningsläger Träningsläger är ett tillfälle att träna sin sociala samvaro med ledare och träningskamrater, Träningsläger kan vara ett simläger med tuffare och tyngre träning vid fler tillfällen än vad gruppen normalt har i sin hemmaträning. Träningsläger kan också utgöras av övningar av fysisk och social karaktär där simning inte ingår. Antalet träningsläger kan variera något men klubbens ambition och plan är att ungdomsgrupperna ska ha träningsläger enligt nedan. Målsättningen för Varbergs Sim är att stå för ungefär 50% av lägerkostnaden, men det kan variera beroende på den ekonomiska situationen i klubben Medley Brons och Medley Silver Endagsaktivitet i Veddige tillsammans med Medley Guld Medley Guld Endagsaktivitet i Veddige tillsammans med Medley Brons och Silver. Läger i regionen tillsammans med U U3 Uppstart i form av en endagsaktivitet. Läger i regionen tillsammans med Medley Guld. Läger i södra Sverige Tävlingar på annan ort inom Norden tillsammans med U2 och uppåt U2 Uppstartsläger: Fegen Läger under vår och höst Tävlingar på annan ort tillsammans med de andra ungdomsgrupperna/elit Möjlighet att kvala till utlandsläger med U1/Elit

9 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 9 av U1 Uppstartsläger: Fegen Tävlingar på annan ort tillsammans med de andra ungdomsgrupperna/elit Läger under vår (utlandsläger udda år) och höst Möjlighet att kvala till utlandsläger vartannat år (jämnt år) med Elit Elit Uppstartsläger: Fegen Tävlingar på annan ort tillsammans med de andra ungdomsgrupperna/elit Läger under vår (utlandsläger) och höst Kvalgränser För att kvala in från en annan tävlingsgrupp som inte har utlandsläger som ordinarie läger Höst- och vårläger: Ordinarie läger för Elit, U1 och U2. Utlandsläger (udda år - ersätter vårläger för Elit och U1): Ordinarie läger för Elit och U1. JDM eller SUM-SIM kval om man simmar i U2. Utlandsläger(jämnt år - ersätter vårläger för Elit): Ordinarie läger för Elit. JSM, SM eller SUM-SIM kval om man simmar i U Tävlingar Föreningen anser att det är viktigt att ungdomarna deltar i tävlingar. Tävlingar är ett naturligt och viktigt inslag i simidrotten, och utvecklar färdigheter som träningen inte kan täcka in. Tävlingssituationen innebär en extra anspänning, och då krävs koncentration för att kunna anstränga sig och uppnå bästa möjliga resultat. På tävlingar finns utbildade funktionärer och domare som kontrollerar att man simmar regelrätt, något som kan vara svårt att kontrollera på träning. Tävlingar är även utmärkt för att stärka kamratskap och klubbsammanhållning. I takt med att färdigheten ökar blir antalet tävlingstillfällen fler och konkurrensen större. Tävlingarna ligger spridda över året. De lägre grupperna (Medley Silver och Medley Guld) deltar vanligen i endagstävlingar i närregionen. För de mer erfarna grupperna är tävlingarna vanligtvis flerdagarstävlingar och förlagda till ett större geografiskt område. Anmälning till tävlingar görs av tränarna, som även i samråd med simmarna avgör vilka sträckor som simmarna skall tävla i. Valet av sträckor och starter ingår i den utvecklingsplan som tränare gör för varje enskild simmare, och med detta i beaktande är det viktigt att tränare och föräldrar stimulerar och motiverar simmaren till att simma lämpliga sträckor.

10 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 10 av 19 Vilket antal tävlingar respektive grupp kan delta i per säsong avgörs alltid utifrån vad ekonomin tillåter, men ambitionen ser ut som följer: Grupp Antal tävlingar i närregionen Antal tävlingar med övernattning Ungefärlig kostnad 3 för startavgifter/simmare Medley Guld Ca Ca 900 kr U3 Ca 3-5 Ca 1-2 Ca 2000 kr U2 Ca 4-6 Ca 2-3 Ca 3000 kr U1 & Elit Ca 4-6 Ca 3-4 Ca 3500 kr Uttagning till lagkapp Michael Jordan petades i collegelaget för att han inte platsade. Tävlingssimning är till största delen individuell och tidigare resultat avgör vilka tävlingar man kan få vara med på (kommer med i startfältet på). Uttagning till lagkapper görs av tränaren för att klubben ska få bästa möjliga lag. En mycket viktig inställning är att lagsimning är en tävlingsform där man simmar för klubben, och inte för den individuella prestationen. Vid tävlingar på lägre nivå är det viktigt att alla någon gång får prova på att simma i lag, även om det då medför att laget inte blir det teoretiskt bästa möjliga. 4.4 Föräldraengagemang Föräldrar är en viktig del av vår ungdomsverksamhet ur många synvinklar, men framför allt som stöd för barnen/simmarna. För att detta ska fungera på bästa sätt är följande saker viktiga: Heja på ditt lag och barn, men tänk på att det är ledarna/tränarna som sköter coachning och laguttagningar utifrån föreningens riktlinjer Uppträd som du vill att ditt barn ska uppträda Då Varbergs Sims ungdomsverksamhet till mycket stor del är en ideell verksamhet krävs det att föräldrar till simmarna bidrar med viss hjälp. Utan hjälp från föräldrar kan vi inte erbjuda ungdomarna kvalitativ utveckling till rimliga kostnader. Följande uppgifter måste föräldrar hjälpa till med: Skjuts till träningar, tävlingar och i vissa fall läger Att vara funktionärer vid hemmatävlingar, samt ev. övriga arrangemang. I åldersgrupper som inte kan ta fullt ansvar för praktiska hygienfrågor före och efter träning/tävling ska föräldrar eller annan medföljande vuxen hjälpa till med detta. Varbergs Sim bistår inte med vuxenhjälp i omklädnings och duschutrymmen 3 Kostnaden är beräknad på ett genomsnitt av startavgifter. Under 2012 är en normal startavgift c:a 55 kr. En tävling består av c:a 4 pass och en simmare gör i snitt 2 starter per pass. Inga kostnader för övernattningar och/eller transport är medtagna.

11 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 11 av Mobbning, utanförskap och droger/dopning Föräldrar och föreningen (ledare och simmare) är en viktig del i arbetet att undvika mobbning, utanförskap och användandet av droger/dopning. Föreningen tillämpar följande allmänna riktlinjer: Om mobbningsfall eller gruppbildningar (där någon eller några känner sig utanför de övrigas gemenskap) uppstår i en träningsgrupp skall detta hanteras med högsta prioritet. Ledare ska ta upp mobbningsfall med föräldrar till de inblandade. Vid fall där det upprepas ska detta tas upp med styrelsen. Om inte åtgärder från ledare/föräldrar löst problemet leder mobbning till uteslutning ur föreningen Om dopning/droganvändning uppdagas upprättas en åtgärdsplan av föreningen, simmaren och föräldrar gemensamt. Upprepas bruket leder detta till uteslutning ur föreningen. 4.6 Träningsinstruktion Resterande del av detta dokument består av grundläggande utveckling, träningsinriktning och målsättning för respektive kunskapsnivå. Träningen i respektive grupp ska utgå från dessa riktlinjer. Viktigt att poängtera: målsättningarna är just målsättningar, och inte krav Vattenvana Under träningen ska träningspasset genomföras och då finns oftast inte utrymme för lek eller mer avkopplande övningar. Klubben vill främja vattenaktiviteter i allmänhet och ser gärna att medlemmarna besöker simanläggningarna på andra tider än vid träning/tävling. Ju mer ungdomarna umgås med vatten desto mer utvecklar de sin vattenvana. God vattenvana och trygghet i umgänge med vatten är goda grunder för en gynnsam utveckling som simmare, vattenvana och simkunnighet är också en livförsäkring för ung såväl som gammal Träningsgrupper Inom simningen görs gruppindelningar baserade på färdigheter och inte på ålder. På grund av att det i grupperna kan vara stor åldersskillnad mellan deltagarna måste tränaren ha kunskap om hur barn och ungdomar utvecklas rent fysiskt, men också mentalt. Tränaren måste ha förståelse för att det krävs olika metoder för optimal fysisk träning och mental utveckling beroende på ålder, kön och i vilken fas man befinner sig i den personliga utvecklingen Medleyskola Medleyskolan är för de barn som är simkunniga och vill lära sig simma alla fyra simsätt. Medleskolan är en förberedelse till att bli tävlingssimmare och är indelad i tre nivåer, Medley Brons, Medley Silver och Medley Guld. Kravet för att simma i Medleyskolan är mellan ett och tre simpass i veckan beroende på nivå. Varje lektion börjar med 15 minuters simkunskap på land. Det inkluderar allt från att veta hur simmarna sätter på sig en badmössa och simglasögon till hur man simmar om en kompis. Efter avklarad termin får simmaren köpa en brons-, silver- eller guldplakett.

12 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 12 av 19 Utbildningsplan Grundläggande teknikträning Kroppsuppfattning Vattenkänsla Koordination och rörlighet med hjälp av landträning Tävlingsförberedande träning (Medley Guld) Besök av elitsimmare (Medley Guld) Medley Brons Krav Barnet ska klara av att simma 200 m varav minst 50 m ska vara i ryggläge. Mål Barnet lär sig grunderna i de fyra simsätten samt starta från pall och göra vändningar. Träning bedrivs två gånger i veckan. Medley Brons teknikmål Ryggsim Crawl Bröstsim Fjärilsim Medley 25 m ryggben 25 m grundbalans 2*25 bröstbentag Stillastående kick 100 medleyben på rygg vid linan 25 m ryggben på 25 m balans sidan 100 glidbröstsim 25 m masken rygg sidan 50 m ryggsim 25 benspark i mageläge Frånskjut på rygg med benspark Ryggfrånskjut i pilen 25 bröstarm med crawlbenspark + mage Frånskjut, uppgång, 3 armtag utan andning 50 crawl Bakåtvolt i vattnet Volt mot vägg, Vändning mot Bakåtvolt i vattnet frånskjut på rygg kanten Start på 50 bröstsim Start på kommando kommando Start på kommando Dyka från kanten med pilen

13 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 13 av Medley Silver Krav Mål Barnet ska ha gått i Medley Brons och lärt sig grunderna i de fyra simsätten samt starta från pall och göra vändningar. Barnen fortsätter att utveckla sin teknik i de fyra simsätten. I Medley Silver bedrivs träning två gånger i veckan och barnen får även prova på att tävla.. Medley Silver teknikmål Ryggsim Crawl Bröstsim Fjärilsim Medley 50 m ryggben 25 m benspark med armarna längs sidan, rotation, öva andning 50 m ryggben på 25 m sidbalans sidan 25 m ben med rotation 50 m sammansatt rygg med start och vändning Frånskjut med uppgång Ryggstart från pall med start kommando + pilen Voltvändning mot vägg Frånskjut på rygg Räkna armtag in mot väggen med arm 50m benspark med platta Volt mot vägg, frånskjut på rygg med pilen Starta med kommando från pall, håll pilen 25 br-arm m kick 25 kick på rygg/ 25 kick på mage 100 medley ss 25 bröstsim 1-2 Masken Medleyvändningar 25 bentag mage Enarmsfjäril med andning åt sidan, byt Svaldrag under 25 fjäril vattnet Start på kommando Bakåtvolt i vattnet, vändning mot väggen Starta med kommando från pall, håll pilen

14 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 14 av Medley Guld Krav Mål Barnet ska ha gått i Medley Silver och lärt sig grunderna i de fyra simsätten samt starta från pall och göra vändningar Barnen fortsätter att utveckla sin teknik i de fyra simsätten. I Medley Guld bedrivs träning tre gånger i veckan och barnen får även prova på att tävla. Medley Guld - teknikmål Ryggsim Crawl Bröstsim Fjärilsim Medley 50 m ryggben med rotation 25 m ryggben med streamline 100 ry ss med start + vändning Regelrätt ryggsimsvändning Ryggstart från pall efter startkommando + pilen och UV 100 sammansatt ryggsim med godkänd start+vändning 50 m ryggben med rotation 50 m benspark med rotation och andning Sidbalans med arm+rotation 2*50 benspark med platta 100 crawl med godkänd start + vändning Volt mot vägg, frånskjut på rygg med pilen, vända till mageläge Skovel Kick m fenor 100 m regelrätt medley 50 meter bröstben 100 sammansatt bröstsim med regelrätt start+vändning Vändning med svaldrag Masken med armar Surffjäril 25 regelrätt fjäril Regelrätt fjärilsvändning Dyka ifrån pall med startkommando, pilen, UV samt uppgång. Regelrätta medleyvändningar

15 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 15 av Ungdom 3 Ungdom 3 (U3) är den första tävlingsgruppen i Varbergs Sim. Simmarna i U3 är c:a 10 år och äldre. Tävlingssimningen börjar på riktigt och simmaren får en teknisk skolning mot tävlingssimning. I Ungdom 3 finns det fyra träningstillfällen per vecka á 1 tim och 45 min. I varje pass ingår det landträning med minst 15 minuter. Krav Förväntas delta på de tävlingar som gäller för U3. Närvarokrav - 2 ggr i veckan. Har grundläggande kunskaper i alla fyra simsätten. Kan utföra samtliga vändningar och starter på ett regelrätt sätt. Kan simma 100m medley. Mål Simiaden och Hallandsserien. Ha kunskaper i och förstå vikten av uppvärmning, stretchning, och avsimning på träning. Ha kunskaper i hur insimning, uppvärmning och avsimning skall genomföras på tävling. Klara fyra träningspass i veckan Ha kunskaper i och kan utföra alla fyra simsätten. Kan simma minst en av följande distanser på tävling: 400m frisim, 200m bröstsim, 200m ryggsim 200m medley samt 100m fjärilsim. Utbildningsplan Simträningen är inriktad mot medley för en varierad och bra träningsgrund. Fokus ligger på kvalité och många tävlingsmoment ingår i träningen. Vi uppmuntrar simmare att fortsätta utöva andra idrotter vid sidan om. Simmarkontrakt för simmare, föräldrar och tränare Fokus på o Vändningar i alla simsätt. o Starter. o Tävlingsteknik i simsätten, effektivisering. o Undervattensarbete i alla simsätt. o Stark bensimning. Uppflyttning till Ungdom 2 Uppflyttning sker då simmaren har god närvaro (3 träningar per vecka), samt visar upp ett intresse och utveckling i sin simning. Simmaren följer aktivt med på tävlingar, samt är engagerad vid träningar. Simmaren tävlar aktivt i alla simsätt (undantag kan göras), inklusive medley. Simmaren skall klara följande testserie: 3*100 medley s2.10 8*50 frisim s1.00

16 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 16 av Ungdom 2 Nästa steg för att vidareutveckla dig som tävlingssimmare! Ålder ca 12 år och äldre. I Ungdom 2 finns det fem träningstillfällen per vecka mellan 1 tim och 45 min och 2 timmar och 15 min. I varje pass ingår det landträning med minst 15 minuter. Morgonträning kan förekomma. Krav Ha kunskaper i och förstå vikten av uppvärmning, stretchning, och avsimning på träning. Ha kunskaper i hur insimning, uppvärmning och avsimning skall genomföras på tävling. Närvarokrav tre träningspass. Simmaren bör närvara 4 av 5 pass. Kunskaper i alla fyra simsätten. Klarat simserie för uppflyttning från Ungdom 3. Mål Simiaden och Sum-Sim Region Kunna sätta upp personliga mål och bedriva en målinriktad träning. Ha en positiv inställning och vilja att satsa på sin simning Klara fem träningspass i veckan Ha kunskaper i alla fyra simsätten med en specialinriktning Förstå och tillämpa olika farter i träningen Ha kunskap om hur en träningsplanering fungerar Utbildningsplan Simträningen går in i olika träningsperioder och träningen följer en planering för säsongen. Simmarens huvudfokus bör vara simning, men andra idrotter/aktiviteter kan finnas. Simmaren börjar sätta upp personliga mål i form av mållappar. Morgonträningar kan förekomma! Simmarkontrakt för simmare, föräldrar och tränare Lika stort fokus på alla fyra simsätten Förbättra styrka och rörlighet med hjälp av landträning Skadeförebyggande träning Fokus på o Vidareutveckling av det du lärt dig i U3, med ett större eget ansvar. o Självständighet genom att följa simpass och starttider på egen hand. o Träningsintensiteter i färgerna; vit, rosa, röd, blå, grön och guld. o Mer volym i träningen. Uppflyttning till Ungdom 1. Uppflyttningar från U2 sker då simmaren klarat följande simtest: 20*100 frisim s1.35 med en simtid under För uppflyttning krävs det att simmaren har god närvaro (4 träningar per vecka), är engagerad och framåt vid träning och deltar på de tävlingar som erbjuds U2.

17 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 17 av Ungdom 1 Ungdomselit! Du har valt simning och du jobbar mot att bli Elitsimmare. Ålder ca 13 år och äldre. I Ungdom 1 finns det sex träningstillfällen per vecka mellan 1 tim och 45 min och 2 timmar och 15 min. I varje pass ingår det landträning med minst 15 minuter. Morgonträning varje vecka. Krav Mål Sätta upp personliga mål och bedriva en målinriktad träning Ha en positiv inställning och vilja att satsa på sin simning Ha god träningsdisciplin Kunskaper i alla fyra simsätten med en specialinriktning Provat på att tävla i samtliga tävlingsdistanser Förstå och tillämpa olika farter i träningen Ha kunskap om hur en träningsplanering fungerar Närvara på fem av sex simpass i veckan JDM/DM Sum-Sim och Sum-Sim Riks Bedriva en målinriktad träning som går mot elitsatsning Ta ansvar för sin egen träning och ha en positiv inställning Sköta sin kost och veta hur man ska äta på rätt sätt Utbildningsplan Träning alla farter Träningsupplägg med olika perioder av träningsinriktning Specialinriktning Gemensam teknikträning Träningslära Kostlära Förbättra styrka och rörlighet med hjälp av landträning och styrketräning Skadeförebyggande träning Fokus på o Vidareutveckling av det du har lärt dig i U2. o Självständiga individer som är insatta i träningsplaneringen. o Att planera upp din tid så att den räcker till för skola, träning och fritid. o Du jobbar mot personligt uppsatta mål. o Teknisk utveckling mot Elit. (simsätt, uv, start, vändning) o Bli medveten om din egen simning!

18 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 18 av 19 Uppflyttning till Elit Uppflyttningar från U1 till Elit sker då simmaren har klarat ett av simtesterna för Elit. Simmaren ska ha visat upp full närvaro och framåtanda på träningen, samt delta på de tävlingar som erbjuds. Test frisim 20*100 frisim. Killar s1.25, under 1.15 på samtliga. Tjejer s1.30, under s.1.20 på samtliga. Test medley 4*200 medley + 30 sek vila + 8*100 medley 200m. Killar s3.10, under 3.00 på samtliga. Tjejer s3.20, under 3.10 på samtliga. 100m. Killar s1.35, under 1.25 på samtliga. Tjejer s1.40, under 1.30 på samtliga Elit Du har valt simning som din idrott och satsar på mot nationella och internationella mästerskap. I Elit simmar vi 8-10 pass i veckan. Du får ett individuellt anpassat träningsprogram. Krav Mål Du tar ansvar för din träning och har en positiv inställning Du sköter din kost och vet hur man skall äta på rätt sätt JSM, SM Nationella och internationella mästerskap Landslagsuppdrag Utbildningsplan Träning alla farter Träningsupplägg med olika perioder av träningsinriktning Specialinriktning Gemensam teknikträning Träningslära Kostlära Förbättra styrka och rörlighet med hjälp av landträning och styrketräning Skadeförebyggande träning

19 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 19 av 19 5 Instruktörsanvisning Följande instruktörsanvisning gäller för ledare, tränare och simlärare i medley- och simskoleverksamheten. Kom väl förberedd, planeringen skall vara klar och ledarna skall vara överens om vem som gör vad. Väl förberedd är man en bättre ledare. Indelning i mindre grupper. Om det är två eller flera ledare i gruppen, dela in barnen i mindre grupper. Det är då lättare att möta barnens olika behov. Kunna namnen på alla barn i simgruppen. Lättare att nå fram med budskapet om man kan barnens namn. Plocka fram material i förväg så de aldrig behöver lämna bassängen. Det tar tid ifrån undervisningen, skapar oro i gruppen och verksamheten blir mindre effektiv. Av säkerhetsskäl skall instruktören ha full uppsikt över gruppen. Håll ordning och reda på material. Undervisningsmaterial försvinner lätt i en simhall. Att ha i ordning på papper är en självklarhet! Ha alltid samma samlingsplats. För barnen är det tryggt med rutiner. Bra även ur säkerhets synpunkt, barnen behöver inte irra bort sig. Skapa rutiner! Rutiner skall vara tydliga för ledare, barn och föräldrar. Sätt gränser tidigt! Instruktören måste kunna motivera varför gränserna sätts. Var entusiastisk och bygg på det som är positivt! Instruktören skall fånga gruppen och varje barn. Sätt delmål så barnen känner att de lyckas ofta. Att inge känslan Jag kan och jag har jätteroligt. Börja i tid. All tid behöver användas effektivt. Tiden skall planeras väl. Det skall sättas av tid för landträning och feedback om så behövs. Nå varje barn. Instruktören skall planera övningarna så att alla barns olika behov tillgodoses. Använd alla sinnen när du undervisar! Behövs för att få effektiv inlärning. Rörelser/övningar visas med alla instruktörens sinnen. En instruktion i taget. Barnen kan fokusera på just den rörelsen/övningen som instruktören visar. Håll ljudnivån låg så du kan nå fram med ditt budskap. Instruktören skall fånga barnens uppmärksamhet och ha bra rutiner. Säkerheten skall alltid upprätthållas. Instruktören skall ALLTID ha uppsikt över alla barn. Instruktören skall räkna barnen regelbundet. Instruktören får aldrig lämna barnen utan tillsyn.

VARBERGS SIM POLICY FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR GILTIG MELLAN 2014 OCH ÅRSMÖTET 2015

VARBERGS SIM POLICY FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR GILTIG MELLAN 2014 OCH ÅRSMÖTET 2015 VARBERGS SIM POLICY FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR GILTIG MELLAN 2014 OCH ÅRSMÖTET 2015 Denna policy revideras Revisionslista och antas normalt i samband med konstituerande av styrelsen vid fsta styrelsemötet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag Maxa din simträning NY BOK beställ idag Älska att simma Oavsett om du simmar i motionssyfte eller har tävlingsambitioner vill du känna att du utvecklas - orka lite längre, simma lite fortare. Tanken med

Läs mer

Vuxensimning Våren 2015

Vuxensimning Våren 2015 Vuxensimning Våren 2015 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare Vt 2015 Start & Avslut Alt 1: v 3-6 Start 13/1 &

Läs mer

NKK. 2015:2 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2

NKK. 2015:2 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 NKK 2015:2 hälsar välkommen till en ny termin Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 Medley-Teknikskola Medley-Teknikskola Forts. Teknikskolor

Läs mer

Vuxensimning Våren 2015

Vuxensimning Våren 2015 Vuxensimning Våren 2015 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare Vt 2015 Start & Avslut Alt 1: v 3-6 Start 13/1 &

Läs mer

Vuxensimning Hösten 2015

Vuxensimning Hösten 2015 Vuxensimning Hösten 2015 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare Ht 2015 & Avslut Alt 1: v 39-42 22/9 & Avslut 15/10

Läs mer

Förhållningssätt för simmare, föräldrar och ledare i Uddevalla Sim tävlingsverksamhet.

Förhållningssätt för simmare, föräldrar och ledare i Uddevalla Sim tävlingsverksamhet. Förhållningssätt för simmare, föräldrar och ledare i Uddevalla Sim tävlingsverksamhet. Framtagna på Planeringshelgen i Rågårdsvik 2008-10-18 Uppdaterat i Uddevalla ht 2014 Vad erbjuds man som simmare i

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Vuxensimning Hösten 2014

Vuxensimning Hösten 2014 Vuxensimning Hösten 2014 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare & Avslut Alt 1: v 38-41 16/9 & avslut 9/10 2 ggr/vecka

Läs mer

Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010

Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010 Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010 TSK:s styrdokument version 2.0 Sida 1 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV TUREBERGS SIMKLUBB... 3 2. RIKTLINJER FÖR ORGANISATIONEN...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb

Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb Inledning Ett år med många framgångar ligger bakom Falkenbergs Simklubb. Framförallt den i hela Sverige uppskattade tävlingen Falkenbergs Race med rekordmånga

Läs mer

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6 Innehållsförteckning Klicka på rubriken för länk till texten Sid Tränings- och Tävlingspolicy... 3 Lägerpolicy 4 DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5 Trafikpolicy... 6 Allmänna normer och

Läs mer

Mölndals Allmänna Simsällskap

Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap Från babysim till simlandslaget MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP Page Sida 1 1 Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS) är en ideell simklubb, som bildades

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 Detta dokument är tänkt att fungera som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Under hösten 2011 reviderades skolans läroplan och

Läs mer

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap!

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Så här i terminsstarten går vi ut med viktig information och det kan förkomma att det står likadant på mer än en lapp. Hoppas ni har överseende med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 VARBERG FALKENBERG SIM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 VARBERG FALKENBERG SIM VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 VARBERG FALKENBERG SIM Under 2010 ökade antalet simmare i vår förening markant. Vi har nu närmare 1300 medlemmar och i regionen räknas vi som en av de större föreningarna.

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 1(8) Verksamhetsplanen 2014 skrevs på basen av de tankar och arbete gällande VSS långsiktiga målsättning som togs fram och arbetades med under 2012 och 2013. Många av de mål som tagits

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Måldokument för Simklubben S71 2014-2016

Måldokument för Simklubben S71 2014-2016 Måldokument för Simklubben S71 2014-2016 Rev 2014-05-13 Per Stenebo Våga vara vinnare med S71 2 Inledning Välkommen till en stunds underhållande och förhoppningsvis spännande läsning. Detta dokument är

Läs mer

Teknikträning Stöcke triathlon 2011

Teknikträning Stöcke triathlon 2011 Umeå Simhall Teknikträning Stöcke triathlon 2011 Sammanställning av kurs, teknikövningar och tips Daniel Holmgren 2011-12-29 Innehåll v.40 kursintro, övergripande arm+benteknik... 3 Catch up... 3 Spetsig

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse 2014 Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse Göteborg Sim 2014 Målsättning för Göteborg Sim är att klubben skall; -Vara en elitsatsande klubb med simning som

Läs mer

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. IDROTT & HÄLSA Centralt innehåll Ämnet idrott och hälsa delas in i tre arbetsområden. Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Styrketräning,

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum Välkomna Täby Sim Föräldraforum Agenda Syftet med ett föräldraforum Täby sim organisation Kommunikation idag Föräldramedverkan Profilprodukter Styrelsens sammansättning och erfarenheter Valberedningen

Läs mer

SIMHOPPSVERKSAMHETEN I MALMÖ SIMSÄLLSKAP OCH MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB 2014

SIMHOPPSVERKSAMHETEN I MALMÖ SIMSÄLLSKAP OCH MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB 2014 HOPPSKOLA vit och rosa (termin 1 och termin 2) Nybörjarhoppskolan består av hoppskola termin 1 (HS vit 1-4) och hoppskola termin 2 (HS rosa 1-3). I nybörjarhoppskolan tränar man en gång i veckan. Alla

Läs mer

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA Linköpings simidrttsförening är en förening för alla sm vill hålla på med simidrtt, avsett verksamhet, ålder ch ambitinsnivå. Vi bedriver verksamhet

Läs mer

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg.

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg. Simlinjen i Skolan Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. Svenska Simförbundet trycker mycket på vattenvana som grunden när man ska lära sig att simma. Vi vill

Läs mer

VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2012

VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2012 VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2012 VARBERGS SIM SIMHALLSGATAN 7 432 32 VARBERG TEL 0340 67 35 04 Innehållsförteckning VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 VARBERGS SIM 1 VARBERGS SIM 3 Styrelse: 3 Revisorer:

Läs mer

Säkerhet vid bad med barngrupp

Säkerhet vid bad med barngrupp Säkerhet vid bad med barngrupp Ta med till badet! Bada ofta och säkert Att bada är bra för barns utveckling. Det ger inte bara nyttig träning av kondition, motorik och sociala färdigheter, det är också

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2014

VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2014 VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2014 Innehållsförteckning VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 VARBERGS SIM...3 VARBERGS SIM...4 Styrelse:...4 Revisorer:...4 Valberedning:...4 Huvudtränare tävling:...4 Huvudtränare

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Linköpings Allmänna Simsällskap. Verksamhetsplan 2015

Linköpings Allmänna Simsällskap. Verksamhetsplan 2015 Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsplan 2015 Utgåva 1.0 2015-01-20 Innehåll Innehåll... 2 Vision... 3 Långsiktiga mål... 3 LASS har som mål att:... 3 Prioriterade områden... 4 LASS-kunskap... 4...

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Falkenbergs Simklubb

Verksamhetsberättelse 2013 för Falkenbergs Simklubb Verksamhetsberättelse 2013 för Falkenbergs Simklubb Verksamhetsberättelse 2013 för Falkenbergs Simklubb Inledning Nu har vi på alvar satt Falkenberg på simkartan. Under 2013 fick vi vår första deltagare

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2010 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Petter Holmberg Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Jan Sigurdh Staffan Tell Ulrika Bergström Niklas Thurfjell Malin Thor Madeleine

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Svenska Simförbundets simmärken

Svenska Simförbundets simmärken Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Grön Dopprov: Märkestagaren ska doppa hakan och båda öronen fem gånger. Bubbelprov: Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

för en bredare verksamhet

för en bredare verksamhet för en bredare verksamhet Poolkampen vad är det? Varför vattenpolo i föreningen? Att ha vattenpolo i verksamheten medför många positiva saker för föreningen: Vattenpolo, simidrottens lagbollsport, är kul!

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Växjö Simsällskap & Svenska Simförbundet inbjuder till Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Tävlingen är öppen för registrerade Masterssimmare från Sverige och världen i övrigt. i samarbete

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Tävlingsinformation för Deje simmare

Tävlingsinformation för Deje simmare Tävlingsinformation för Deje simmare Allmänt Tävlingar är liksom träningen en viktig ingrediens om man vill utvecklas till en god tävlingssimmare. Man kan se tävlingen som en typ av träning där simmaren

Läs mer

Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsplan 2014

Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsplan 2014 LinköpingsAllmännaSimsällskap Verksamhetsplan2014 Utgåva 1.0 2014-01-11 Innehåll Vision... 3 VärldskLASS... 3 Långsiktiga mål... 4 Detta uppnår vi genom att:... 4 Dessutom strävar vi efter att:... 4 LASS-kunskap...

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06 Sida 1 av 8 Mandatperioden 2011-03-23 till Sida 2 av 8 1. Inledning och bakgrund... 3 2. LASS tävlingsverksamhet Simning och Hopp... 3 3. Tränarskifte i LASS... 3 4. LASS barn och ungdomsverksamhet...

Läs mer

Jönköpings Simsällskap. Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829

Jönköpings Simsällskap. Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829 Jönköpings Simsällskap Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829 - simmare -simlärare - barntränare -idrottslärare -skolledare -facklig ombudsman -ungdomstränare -ekonomi - elittränare - VSS -klubbchef

Läs mer

VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2013

VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2013 VARBERGS SIM Verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 VARBERGS SIM... 3 VARBERGS SIM... 4 Styrelse:... 4 Revisorer:... 4 Valberedning:... 4 Huvudtränare tävling:... 4 Huvudtränare

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

BOTKYRKA RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP

BOTKYRKA RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP Verksamhetsberättelse och Årsbokslut BOTKYRKA RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP 812800-4333 Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 Träningar: Jag uppträder alltid sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför. - Inga fula ord varken på eller bredvid banan. - Inte sparka/kasta

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Adress: Sollidenvägen 64A (Skulle entrén och/eller korridoren vara låsta är koden för att komma in 1416) När ni kommer in genom huvudentrén

Läs mer

Styrelsen för SKURU IK simsektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1997-1998.

Styrelsen för SKURU IK simsektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1997-1998. Verksamhetsberättelse 1997-1998. Styrelsen för SKURU IK simsektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1997-1998. Styrelsens sammansättning Ordförande V ordförande Sekreterare

Läs mer

Höstsimiaden 21-22 november 2015

Höstsimiaden 21-22 november 2015 Inbjudan till Höstsimiaden 21-22 november 2015 SK Ägir har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Höstsimiaden 2015. www.skagir.se Välkomna! Höstsimiaden 21-22 november 2015 Tävlingen avgörs

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim Tävlingsdatum: Lördag den 14 november och söndag den 15 november 2015 Tävlingsplats:

Läs mer

Lilla Handboken. föräldrar som har tränande barn

Lilla Handboken. föräldrar som har tränande barn Lilla Handboken föräldrar som har tränande barn Taekwondo - träning för alla Huvudmålet med all träning är att stärka individens fysiska och psykiska förmåga. Framförallt skall varje individ känna att

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

Nordic Masters. open. 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige

Nordic Masters. open. 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige Nordic Masters open 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige Bollnäs Simsällskap och Svenska Simförbundet inbjuder härmed till Öppna Nordiska Mastersmästerskapen i Simning 2007 Tid: 5 7 oktober 2007 Plats: Simhallen,

Läs mer

Klubben med excellence

Klubben med excellence JS linjen EN SIMMARES KARRIÄR Klubben med excellence Detta dokument är en guide och målsättning i Järfälla Simsällskap En simmares karriär är ett verktyg för att uppnå korrekt stimulans i träning, tävling

Läs mer

BOTKYRKA RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP 812800-4333

BOTKYRKA RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP 812800-4333 Verksamhetsberättelse och Årsbokslut BOTKYRKA RÖNNINGE SIMSÄLLSKAP 812800-4333 Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Mörby (förmiddagar) Stockby

Läs mer

Årsberättelse 2012. Foto: Sture Andersson (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter

Årsberättelse 2012. Foto: Sture Andersson (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Foto: Sture Andersson (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Målsättning för Göteborg Sim är att klubben skall; vara en elitsatsande klubb med simning som verksamhet (med elit menas att klubben är representerad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2004-2005.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2004-2005. SIMNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2004-2005. Styrelsen för SKURU IK simsektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2013 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot Monica Höglind Ledamot Malin Thor

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Kost & Logi: Kost: Skövde SS erbjuder lunch på Restaurang Vallegrillen (90 kr/st.), glöm inte meddela ev. allergier. Boka på kansli@skovdess.

Kost & Logi: Kost: Skövde SS erbjuder lunch på Restaurang Vallegrillen (90 kr/st.), glöm inte meddela ev. allergier. Boka på kansli@skovdess. Västsvenska Simförbundet i samarbete med Skövde SS inbjuder till DM/JDM (25m) 2015 i simning Arena Skövde, Skövde den 17-18 okt 2015. 25m bassäng, 8 banor, eltidtagning Anmälan: VSSF tillhanda senast kl.

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

TRÄNINGSINSTRUKTIONER

TRÄNINGSINSTRUKTIONER I. Träningsinstruktioner för 13-15 år Teknik (Koordination) I den här åldern inleds den grentekniska skolningen på allvar. Från att i åldern 6-9 haft fokus på motorisk träning och i åldern 10-12 på koordinativ

Läs mer

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014 Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup 27-29 June 2014 Avsluta vårterminens simning i sommarmetropolen Stockholm! Ta även med släkt & vänner så

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Kärsgatan (förmiddagar), Mörby

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Svenska Simförbundet i samarbete med eon inbjuder härmed till 2013 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (Sum-Sim) Tävlingsdatum: Lördagen den 9 November och Söndagen

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer