VARBERGS SIM POLICY & RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN MELLAN SIMSKOLA OCH ELIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARBERGS SIM POLICY & RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN MELLAN SIMSKOLA OCH ELIT"

Transkript

1 VARBERGS SIM POLICY & RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN MELLAN SIMSKOLA OCH ELIT Denna policy revideras och antas normalt i samband med konstituerande av styrelsen vid första styrelsemötet Revisionslista efter årsmötet. Policyn kan på förekommen anledning revideras under ett verksamhetsår. Policyn antas av styrelsen september 2012 Policyn gäller fram till årsmötet 2013 Reviderad , uppdaterad med anledning av klubbdelning.

2 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 FASTSTÄLLANDE AV POLICY INLEDNING VÄRDEGRUND POLICY & RIKTLINJER Medlemskap Träning Andra idrotter Att byta träningsgrupp Antal simmare och ledare per grupp Krav på simtränare och simlärare Träningsmängd Träning/tävling i kort (25 m) och lång (50 m) bassäng De fyra simsätten Simutrustning Träningsläger Medley Brons och Medley Silver Medley Guld U U U Elit Kvalgränser Tävlingar Uttagning till lagkapp Föräldraengagemang Mobbning, utanförskap och droger/dopning Träningsinstruktion Vattenvana Träningsgrupper Medleyskola Medley Brons Medley Silver Medley Guld Ungdom Ungdom Ungdom Elit Instruktörsanvisning... 19

3 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 3 av 19 1 FASTSTÄLLANDE AV POLICY Denna policy fastställs och antas i sin helhet och gäller för simklubbens verksamhet mellan 1:a oktober 2012 fram till årsmötet Varbergs Sim, Varberg den 18:e september 2012 Björn Forssgren, Ordförande Annelie Palmqvist, Kassör Torsten Balslev, Sekreterare Marlene Almqvist Anna-Karin Josefson Anders Carlsson Peter Gustavsson Lasse Westholm Torhild Bekken Anders Jörnås

4 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 4 av 19 2 INLEDNING Varbergs Sims ungdomsverksamhet (mellan Simskola och Elit) syftar till att ge ungdomar möjlighet till utvecklande idrottsutövande i en stimulerande miljö. Föreningen strävar också efter att få fram simmare till representationssimning (landslagsuppdrag m.m.) när sådana talanger finns. Denna policy med riktlinjer är framtagen för att vara en beskrivning av verksamheten för simmare, tränare, ledare och föräldrar. Med utgångspunkt i de gemensamma värderingarna visar den föreningens riktlinjer i en rad frågor, såsom träningsmängd, uttagning till tävlingar samt vilka förväntningar som ställs på föräldrar. Fakta om verksamheten och föreningens plan för träning i ungdomsverksamhetens olika grupper framgår också. Varbergs Sim ställer inga resultatkrav i sin ungdomsverksamhet. De krav som finns är att ledarna och simmarna visar ett gott uppträdande gentemot lag- och träningskamrater, tränare, tävlingskonkurrenter och funktionärer samt att alla gör sitt bästa. Föreningen vill att varje enskild simmare ska ges möjlighet att utvecklas i sin träningsgrupp. Utveckling för barn och ungdomar är individuell och sker i olika faser. Det är därför extra viktigt att jobba med bredden under hela ungdomstiden. Föreningen har ingen uttalad strävan efter att rekrytera simmare från andra klubbar till våra elitgrupper. Tillväxten i elitgrupperna sker företrädesvis från den egna ungdomsverksamheten. Viktiga ledord för Varbergs Sim är: Klubbkänsla, gemenskap och ett gott uppträdande. Välkommen till ungdomsverksamheten i Varbergs Sim!

5 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 5 av 19 3 VÄRDEGRUND Rent spel och känsla för ärlighet ligger i simidrottens natur liksom gott uppförande, motverkande av allt slags våld i alla situationer samt respekt för andra. 1. Varbergs Sim vill erbjuda verksamhet som genomsyras av lust och glädje för simning och vattenaktiviteter på alla nivåer så att de aktiva vill fortsätta med simidrott i någon form livet ut. 2. Alla är välkomna i Varbergs Sim oavsett ursprung, nationalitet, sexuell läggning eller religion. Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland både ledare och simmare. 3. Varbergs Sim arbetar aktivt mot och tar avstånd från all form av mobbning. Företeelser som bildande av smågrupper där inte alla får vara med eller dåligt beteende mot andra är oacceptabelt. 4. Varbergs Sim tar helt avstånd från all typ av dopning eller användning av illegala droger i annat syfte. 5. Varbergs Sim verkar för en helt alkohol- och tobaksfri miljö i samband med träning och tävling. 6. Inom Varbergs Sim ska såväl kvinnors som mäns erfarenhet och perspektiv tillvaratas på ett likvärdigt och naturligt sätt. 7. Varbergs Sims verksamhet ska i sin helhet gå ut på att ungdomarnas behov, inte den vuxnes, ska vara vägledande. 8. Varbergs Sim är under inga omständigheter aktiva i frågan att värva simmare från andra föreningar. I de fall en simmare tar kontakt med Varbergs Sim för att hon/han vill simma i föreningen, tar Varbergs Sim kontakt med simmarens förening och diskuterar situationen. 9. Varbergs Sim bedriver verksamhet på flera olika nivåer och ställer inga krav på avancemang till en högre/bättre grupp.

6 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 6 av 19 4 POLICY & RIKTLINJER 4.1 Medlemskap Alla som arbetar aktivt i simklubben, även ledare såsom ideella tränare, kommittéarbetare och styrelsemedlemmar, ska vara medlemmar och betala medlemsavgift. För att olycksfallsförsäkringar och dylikt ska gälla måste medlemsavgiften vara betald. För de som deltar i olika aktiviteter utgår dessutom en tränings-/deltagaravgift. Klubben skickar ut en faktura där det framgår vilka belopp som ska betalas och senaste datum för betalning. Vanligen ska medlemsavgiften betalas i januari och träningsavgiften innan respektive kurs startar. Medlems- och träningsavgift 1 återbetalas inte. 4.2 Träning Träningsmängden ska vara rimlig utifrån den enskildes förmåga. Det är viktigt att var och en får lov att träna i en grupp som passar. Det grundläggande kravet för att få vara med i en grupp är att man klarar de krav som anges för respektive grupp Andra idrotter Varbergs Sim vill uppmuntra alla ungdomssimmare att hålla på med flera idrotter. Föreningen anser att detta är utvecklande och enbart positivt under hela ungdomsperioden. Simmarna avgör själva om och när de väljer att enbart satsa på simning. Denna fråga aktualiseras vanligen i takt med att träningsintensiteten tilltar med alltfler träningspass i veckan Att byta träningsgrupp Inom simning är det naturligt att man tränar oftare och mer intensivt i takt med att förmågan växer. Det finns därför många tillfällen då det kan vara lämpligt för enskilda simmare att byta träningsgrupp till en grupp som passar bättre rent träningsmässigt. Sådana frågor ska alltid diskuteras mellan simmaren/tränarna/föräldrarna. Detta är särskilt viktigt eftersom det kan medföra att simmaren lämnar en kamratgrupp Antal simmare och ledare per grupp Storleken på grupperna kan variera beroende på tillgänglighet av bassängplats och ledare. Nedanstående tabell innehåller riktlinjer för hur många simmare en ledare kan/bör hantera i respektive grupp och hur många simmare som maximalt bör vara på en bana i en 25m bassäng. Grupp Rek antal simmare/ledare Rek antal simmare/bana Ungdom Ungdom Ungdom Elit 8 4 Medley Guld Medley Brons och Silver 6 12 Simskola Se separat dokument: Policy för avgifter och ersättningar

7 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 7 av Krav på simtränare och simlärare Alla tränare, både anställda och ideella skall ha adekvat utbildning för att leda sin grupp. Varbergs Sim skall ombesörja utbildning för tränare, antingen lokalt eller på annan ort, minst en gång per år eller när behov finns. Varbergs Sim skall stå för alla utbildningskostnader. Grupp Lägsta ålder på instruktör Utbildning Simskola 15 år SLK, SL Medleyskola Gruppansvarig 15 år, assistent SLK, TI 14 år. Ungdom 3 16 år U9-13 Ungdom 2 18 år U9-13 Ungdom 1 20 år U13-16 Elit 20 år U13-16, Elittränarutbildning 2 SLK = Simlärarkandidat SL = Simlärare TI = Teknikskoleinstruktör U9-13 = Ungdomsträning 9-13 år U13-16 = Ungdomsträning år Träningsmängd Grupp Antal timmar/vecka Antal pass/vecka Medley Brons och Silver 1,5 tim 2 Medley Guld 3,5 tim 3 Ungdom 3 6 tim 4 Ungdom 2 8, 5 tim 5 Ungdom 1 11,5 tim 6 Elit 15 tim Träning/tävling i kort (25 m) och lång (50 m) bassäng Föreningen tränar och tävlar i såväl kort som lång bana. Att blanda träning/tävling i kort och lång bana ger färdigheter som inte går att uppnå lika effektivt på andra sätt. När man har träning/tävling i stor (50 m) bassäng, vilket vanligtvis äger rum utomhus, är det mycket viktigt att barnen/ungdomarna har tillgång till varma överdragskläder. 2 En tränare i elitgruppen skall ha elittränarutbildningen som ges av SSF vartannat år. I första hand är det ansvarig huvudtränare som skall vara utbildad, men även ideell tränare som arbetat aktivt som tränare under flera år för Ungdom 1 och/eller Elit kan få utbildning. Styrelsen beslutar om Varbergs Sim skall skicka någon ideell tränare på elittränarutbildning.

8 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 8 av De fyra simsätten Det är mycket viktigt att simmaren tränar alla fyra simsätten, allt för att utveckla motorik och teknik på bästa sätt. Det är inte ovanligt att simmare efter flera års träning får till tekniken i ett simsätt som inte alls har fungerat tidigare. Detta kan bero på ökad styrka, men också på att tyngdpunkten förskjuts i takt med att man växer. Det är alltså viktigt att simmarna inte bara får, utan skall, träna samtliga fyra simsätt. Vid högre åldrar då man börjar specialisera sig inom ett visst simsätt fattas ett gemensamt beslut mellan simmare och tränare om hur specialträning och omfattning ska läggas upp i ett personligt träningsprogram Simutrustning Varbergs Sim rekommenderar att simmarna utöver sin egen simdräkt alltid använder badmössa och simglasögon för att skydda håret respektive ögonen. Vattenflaska skall alltid finnas med - påfylld Träningsläger Träningsläger är ett tillfälle att träna sin sociala samvaro med ledare och träningskamrater, Träningsläger kan vara ett simläger med tuffare och tyngre träning vid fler tillfällen än vad gruppen normalt har i sin hemmaträning. Träningsläger kan också utgöras av övningar av fysisk och social karaktär där simning inte ingår. Antalet träningsläger kan variera något men klubbens ambition och plan är att ungdomsgrupperna ska ha träningsläger enligt nedan. Målsättningen för Varbergs Sim är att stå för ungefär 50% av lägerkostnaden, men det kan variera beroende på den ekonomiska situationen i klubben Medley Brons och Medley Silver Endagsaktivitet i Veddige tillsammans med Medley Guld Medley Guld Endagsaktivitet i Veddige tillsammans med Medley Brons och Silver. Läger i regionen tillsammans med U U3 Uppstart i form av en endagsaktivitet. Läger i regionen tillsammans med Medley Guld. Läger i södra Sverige Tävlingar på annan ort inom Norden tillsammans med U2 och uppåt U2 Uppstartsläger: Fegen Läger under vår och höst Tävlingar på annan ort tillsammans med de andra ungdomsgrupperna/elit Möjlighet att kvala till utlandsläger med U1/Elit

9 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 9 av U1 Uppstartsläger: Fegen Tävlingar på annan ort tillsammans med de andra ungdomsgrupperna/elit Läger under vår (utlandsläger udda år) och höst Möjlighet att kvala till utlandsläger vartannat år (jämnt år) med Elit Elit Uppstartsläger: Fegen Tävlingar på annan ort tillsammans med de andra ungdomsgrupperna/elit Läger under vår (utlandsläger) och höst Kvalgränser För att kvala in från en annan tävlingsgrupp som inte har utlandsläger som ordinarie läger Höst- och vårläger: Ordinarie läger för Elit, U1 och U2. Utlandsläger (udda år - ersätter vårläger för Elit och U1): Ordinarie läger för Elit och U1. JDM eller SUM-SIM kval om man simmar i U2. Utlandsläger(jämnt år - ersätter vårläger för Elit): Ordinarie läger för Elit. JSM, SM eller SUM-SIM kval om man simmar i U Tävlingar Föreningen anser att det är viktigt att ungdomarna deltar i tävlingar. Tävlingar är ett naturligt och viktigt inslag i simidrotten, och utvecklar färdigheter som träningen inte kan täcka in. Tävlingssituationen innebär en extra anspänning, och då krävs koncentration för att kunna anstränga sig och uppnå bästa möjliga resultat. På tävlingar finns utbildade funktionärer och domare som kontrollerar att man simmar regelrätt, något som kan vara svårt att kontrollera på träning. Tävlingar är även utmärkt för att stärka kamratskap och klubbsammanhållning. I takt med att färdigheten ökar blir antalet tävlingstillfällen fler och konkurrensen större. Tävlingarna ligger spridda över året. De lägre grupperna (Medley Silver och Medley Guld) deltar vanligen i endagstävlingar i närregionen. För de mer erfarna grupperna är tävlingarna vanligtvis flerdagarstävlingar och förlagda till ett större geografiskt område. Anmälning till tävlingar görs av tränarna, som även i samråd med simmarna avgör vilka sträckor som simmarna skall tävla i. Valet av sträckor och starter ingår i den utvecklingsplan som tränare gör för varje enskild simmare, och med detta i beaktande är det viktigt att tränare och föräldrar stimulerar och motiverar simmaren till att simma lämpliga sträckor.

10 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 10 av 19 Vilket antal tävlingar respektive grupp kan delta i per säsong avgörs alltid utifrån vad ekonomin tillåter, men ambitionen ser ut som följer: Grupp Antal tävlingar i närregionen Antal tävlingar med övernattning Ungefärlig kostnad 3 för startavgifter/simmare Medley Guld Ca Ca 900 kr U3 Ca 3-5 Ca 1-2 Ca 2000 kr U2 Ca 4-6 Ca 2-3 Ca 3000 kr U1 & Elit Ca 4-6 Ca 3-4 Ca 3500 kr Uttagning till lagkapp Michael Jordan petades i collegelaget för att han inte platsade. Tävlingssimning är till största delen individuell och tidigare resultat avgör vilka tävlingar man kan få vara med på (kommer med i startfältet på). Uttagning till lagkapper görs av tränaren för att klubben ska få bästa möjliga lag. En mycket viktig inställning är att lagsimning är en tävlingsform där man simmar för klubben, och inte för den individuella prestationen. Vid tävlingar på lägre nivå är det viktigt att alla någon gång får prova på att simma i lag, även om det då medför att laget inte blir det teoretiskt bästa möjliga. 4.4 Föräldraengagemang Föräldrar är en viktig del av vår ungdomsverksamhet ur många synvinklar, men framför allt som stöd för barnen/simmarna. För att detta ska fungera på bästa sätt är följande saker viktiga: Heja på ditt lag och barn, men tänk på att det är ledarna/tränarna som sköter coachning och laguttagningar utifrån föreningens riktlinjer Uppträd som du vill att ditt barn ska uppträda Då Varbergs Sims ungdomsverksamhet till mycket stor del är en ideell verksamhet krävs det att föräldrar till simmarna bidrar med viss hjälp. Utan hjälp från föräldrar kan vi inte erbjuda ungdomarna kvalitativ utveckling till rimliga kostnader. Följande uppgifter måste föräldrar hjälpa till med: Skjuts till träningar, tävlingar och i vissa fall läger Att vara funktionärer vid hemmatävlingar, samt ev. övriga arrangemang. I åldersgrupper som inte kan ta fullt ansvar för praktiska hygienfrågor före och efter träning/tävling ska föräldrar eller annan medföljande vuxen hjälpa till med detta. Varbergs Sim bistår inte med vuxenhjälp i omklädnings och duschutrymmen 3 Kostnaden är beräknad på ett genomsnitt av startavgifter. Under 2012 är en normal startavgift c:a 55 kr. En tävling består av c:a 4 pass och en simmare gör i snitt 2 starter per pass. Inga kostnader för övernattningar och/eller transport är medtagna.

11 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 11 av Mobbning, utanförskap och droger/dopning Föräldrar och föreningen (ledare och simmare) är en viktig del i arbetet att undvika mobbning, utanförskap och användandet av droger/dopning. Föreningen tillämpar följande allmänna riktlinjer: Om mobbningsfall eller gruppbildningar (där någon eller några känner sig utanför de övrigas gemenskap) uppstår i en träningsgrupp skall detta hanteras med högsta prioritet. Ledare ska ta upp mobbningsfall med föräldrar till de inblandade. Vid fall där det upprepas ska detta tas upp med styrelsen. Om inte åtgärder från ledare/föräldrar löst problemet leder mobbning till uteslutning ur föreningen Om dopning/droganvändning uppdagas upprättas en åtgärdsplan av föreningen, simmaren och föräldrar gemensamt. Upprepas bruket leder detta till uteslutning ur föreningen. 4.6 Träningsinstruktion Resterande del av detta dokument består av grundläggande utveckling, träningsinriktning och målsättning för respektive kunskapsnivå. Träningen i respektive grupp ska utgå från dessa riktlinjer. Viktigt att poängtera: målsättningarna är just målsättningar, och inte krav Vattenvana Under träningen ska träningspasset genomföras och då finns oftast inte utrymme för lek eller mer avkopplande övningar. Klubben vill främja vattenaktiviteter i allmänhet och ser gärna att medlemmarna besöker simanläggningarna på andra tider än vid träning/tävling. Ju mer ungdomarna umgås med vatten desto mer utvecklar de sin vattenvana. God vattenvana och trygghet i umgänge med vatten är goda grunder för en gynnsam utveckling som simmare, vattenvana och simkunnighet är också en livförsäkring för ung såväl som gammal Träningsgrupper Inom simningen görs gruppindelningar baserade på färdigheter och inte på ålder. På grund av att det i grupperna kan vara stor åldersskillnad mellan deltagarna måste tränaren ha kunskap om hur barn och ungdomar utvecklas rent fysiskt, men också mentalt. Tränaren måste ha förståelse för att det krävs olika metoder för optimal fysisk träning och mental utveckling beroende på ålder, kön och i vilken fas man befinner sig i den personliga utvecklingen Medleyskola Medleyskolan är för de barn som är simkunniga och vill lära sig simma alla fyra simsätt. Medleskolan är en förberedelse till att bli tävlingssimmare och är indelad i tre nivåer, Medley Brons, Medley Silver och Medley Guld. Kravet för att simma i Medleyskolan är mellan ett och tre simpass i veckan beroende på nivå. Varje lektion börjar med 15 minuters simkunskap på land. Det inkluderar allt från att veta hur simmarna sätter på sig en badmössa och simglasögon till hur man simmar om en kompis. Efter avklarad termin får simmaren köpa en brons-, silver- eller guldplakett.

12 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 12 av 19 Utbildningsplan Grundläggande teknikträning Kroppsuppfattning Vattenkänsla Koordination och rörlighet med hjälp av landträning Tävlingsförberedande träning (Medley Guld) Besök av elitsimmare (Medley Guld) Medley Brons Krav Barnet ska klara av att simma 200 m varav minst 50 m ska vara i ryggläge. Mål Barnet lär sig grunderna i de fyra simsätten samt starta från pall och göra vändningar. Träning bedrivs två gånger i veckan. Medley Brons teknikmål Ryggsim Crawl Bröstsim Fjärilsim Medley 25 m ryggben 25 m grundbalans 2*25 bröstbentag Stillastående kick 100 medleyben på rygg vid linan 25 m ryggben på 25 m balans sidan 100 glidbröstsim 25 m masken rygg sidan 50 m ryggsim 25 benspark i mageläge Frånskjut på rygg med benspark Ryggfrånskjut i pilen 25 bröstarm med crawlbenspark + mage Frånskjut, uppgång, 3 armtag utan andning 50 crawl Bakåtvolt i vattnet Volt mot vägg, Vändning mot Bakåtvolt i vattnet frånskjut på rygg kanten Start på 50 bröstsim Start på kommando kommando Start på kommando Dyka från kanten med pilen

13 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 13 av Medley Silver Krav Mål Barnet ska ha gått i Medley Brons och lärt sig grunderna i de fyra simsätten samt starta från pall och göra vändningar. Barnen fortsätter att utveckla sin teknik i de fyra simsätten. I Medley Silver bedrivs träning två gånger i veckan och barnen får även prova på att tävla.. Medley Silver teknikmål Ryggsim Crawl Bröstsim Fjärilsim Medley 50 m ryggben 25 m benspark med armarna längs sidan, rotation, öva andning 50 m ryggben på 25 m sidbalans sidan 25 m ben med rotation 50 m sammansatt rygg med start och vändning Frånskjut med uppgång Ryggstart från pall med start kommando + pilen Voltvändning mot vägg Frånskjut på rygg Räkna armtag in mot väggen med arm 50m benspark med platta Volt mot vägg, frånskjut på rygg med pilen Starta med kommando från pall, håll pilen 25 br-arm m kick 25 kick på rygg/ 25 kick på mage 100 medley ss 25 bröstsim 1-2 Masken Medleyvändningar 25 bentag mage Enarmsfjäril med andning åt sidan, byt Svaldrag under 25 fjäril vattnet Start på kommando Bakåtvolt i vattnet, vändning mot väggen Starta med kommando från pall, håll pilen

14 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 14 av Medley Guld Krav Mål Barnet ska ha gått i Medley Silver och lärt sig grunderna i de fyra simsätten samt starta från pall och göra vändningar Barnen fortsätter att utveckla sin teknik i de fyra simsätten. I Medley Guld bedrivs träning tre gånger i veckan och barnen får även prova på att tävla. Medley Guld - teknikmål Ryggsim Crawl Bröstsim Fjärilsim Medley 50 m ryggben med rotation 25 m ryggben med streamline 100 ry ss med start + vändning Regelrätt ryggsimsvändning Ryggstart från pall efter startkommando + pilen och UV 100 sammansatt ryggsim med godkänd start+vändning 50 m ryggben med rotation 50 m benspark med rotation och andning Sidbalans med arm+rotation 2*50 benspark med platta 100 crawl med godkänd start + vändning Volt mot vägg, frånskjut på rygg med pilen, vända till mageläge Skovel Kick m fenor 100 m regelrätt medley 50 meter bröstben 100 sammansatt bröstsim med regelrätt start+vändning Vändning med svaldrag Masken med armar Surffjäril 25 regelrätt fjäril Regelrätt fjärilsvändning Dyka ifrån pall med startkommando, pilen, UV samt uppgång. Regelrätta medleyvändningar

15 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 15 av Ungdom 3 Ungdom 3 (U3) är den första tävlingsgruppen i Varbergs Sim. Simmarna i U3 är c:a 10 år och äldre. Tävlingssimningen börjar på riktigt och simmaren får en teknisk skolning mot tävlingssimning. I Ungdom 3 finns det fyra träningstillfällen per vecka á 1 tim och 45 min. I varje pass ingår det landträning med minst 15 minuter. Krav Förväntas delta på de tävlingar som gäller för U3. Närvarokrav - 2 ggr i veckan. Har grundläggande kunskaper i alla fyra simsätten. Kan utföra samtliga vändningar och starter på ett regelrätt sätt. Kan simma 100m medley. Mål Simiaden och Hallandsserien. Ha kunskaper i och förstå vikten av uppvärmning, stretchning, och avsimning på träning. Ha kunskaper i hur insimning, uppvärmning och avsimning skall genomföras på tävling. Klara fyra träningspass i veckan Ha kunskaper i och kan utföra alla fyra simsätten. Kan simma minst en av följande distanser på tävling: 400m frisim, 200m bröstsim, 200m ryggsim 200m medley samt 100m fjärilsim. Utbildningsplan Simträningen är inriktad mot medley för en varierad och bra träningsgrund. Fokus ligger på kvalité och många tävlingsmoment ingår i träningen. Vi uppmuntrar simmare att fortsätta utöva andra idrotter vid sidan om. Simmarkontrakt för simmare, föräldrar och tränare Fokus på o Vändningar i alla simsätt. o Starter. o Tävlingsteknik i simsätten, effektivisering. o Undervattensarbete i alla simsätt. o Stark bensimning. Uppflyttning till Ungdom 2 Uppflyttning sker då simmaren har god närvaro (3 träningar per vecka), samt visar upp ett intresse och utveckling i sin simning. Simmaren följer aktivt med på tävlingar, samt är engagerad vid träningar. Simmaren tävlar aktivt i alla simsätt (undantag kan göras), inklusive medley. Simmaren skall klara följande testserie: 3*100 medley s2.10 8*50 frisim s1.00

16 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 16 av Ungdom 2 Nästa steg för att vidareutveckla dig som tävlingssimmare! Ålder ca 12 år och äldre. I Ungdom 2 finns det fem träningstillfällen per vecka mellan 1 tim och 45 min och 2 timmar och 15 min. I varje pass ingår det landträning med minst 15 minuter. Morgonträning kan förekomma. Krav Ha kunskaper i och förstå vikten av uppvärmning, stretchning, och avsimning på träning. Ha kunskaper i hur insimning, uppvärmning och avsimning skall genomföras på tävling. Närvarokrav tre träningspass. Simmaren bör närvara 4 av 5 pass. Kunskaper i alla fyra simsätten. Klarat simserie för uppflyttning från Ungdom 3. Mål Simiaden och Sum-Sim Region Kunna sätta upp personliga mål och bedriva en målinriktad träning. Ha en positiv inställning och vilja att satsa på sin simning Klara fem träningspass i veckan Ha kunskaper i alla fyra simsätten med en specialinriktning Förstå och tillämpa olika farter i träningen Ha kunskap om hur en träningsplanering fungerar Utbildningsplan Simträningen går in i olika träningsperioder och träningen följer en planering för säsongen. Simmarens huvudfokus bör vara simning, men andra idrotter/aktiviteter kan finnas. Simmaren börjar sätta upp personliga mål i form av mållappar. Morgonträningar kan förekomma! Simmarkontrakt för simmare, föräldrar och tränare Lika stort fokus på alla fyra simsätten Förbättra styrka och rörlighet med hjälp av landträning Skadeförebyggande träning Fokus på o Vidareutveckling av det du lärt dig i U3, med ett större eget ansvar. o Självständighet genom att följa simpass och starttider på egen hand. o Träningsintensiteter i färgerna; vit, rosa, röd, blå, grön och guld. o Mer volym i träningen. Uppflyttning till Ungdom 1. Uppflyttningar från U2 sker då simmaren klarat följande simtest: 20*100 frisim s1.35 med en simtid under För uppflyttning krävs det att simmaren har god närvaro (4 träningar per vecka), är engagerad och framåt vid träning och deltar på de tävlingar som erbjuds U2.

17 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 17 av Ungdom 1 Ungdomselit! Du har valt simning och du jobbar mot att bli Elitsimmare. Ålder ca 13 år och äldre. I Ungdom 1 finns det sex träningstillfällen per vecka mellan 1 tim och 45 min och 2 timmar och 15 min. I varje pass ingår det landträning med minst 15 minuter. Morgonträning varje vecka. Krav Mål Sätta upp personliga mål och bedriva en målinriktad träning Ha en positiv inställning och vilja att satsa på sin simning Ha god träningsdisciplin Kunskaper i alla fyra simsätten med en specialinriktning Provat på att tävla i samtliga tävlingsdistanser Förstå och tillämpa olika farter i träningen Ha kunskap om hur en träningsplanering fungerar Närvara på fem av sex simpass i veckan JDM/DM Sum-Sim och Sum-Sim Riks Bedriva en målinriktad träning som går mot elitsatsning Ta ansvar för sin egen träning och ha en positiv inställning Sköta sin kost och veta hur man ska äta på rätt sätt Utbildningsplan Träning alla farter Träningsupplägg med olika perioder av träningsinriktning Specialinriktning Gemensam teknikträning Träningslära Kostlära Förbättra styrka och rörlighet med hjälp av landträning och styrketräning Skadeförebyggande träning Fokus på o Vidareutveckling av det du har lärt dig i U2. o Självständiga individer som är insatta i träningsplaneringen. o Att planera upp din tid så att den räcker till för skola, träning och fritid. o Du jobbar mot personligt uppsatta mål. o Teknisk utveckling mot Elit. (simsätt, uv, start, vändning) o Bli medveten om din egen simning!

18 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 18 av 19 Uppflyttning till Elit Uppflyttningar från U1 till Elit sker då simmaren har klarat ett av simtesterna för Elit. Simmaren ska ha visat upp full närvaro och framåtanda på träningen, samt delta på de tävlingar som erbjuds. Test frisim 20*100 frisim. Killar s1.25, under 1.15 på samtliga. Tjejer s1.30, under s.1.20 på samtliga. Test medley 4*200 medley + 30 sek vila + 8*100 medley 200m. Killar s3.10, under 3.00 på samtliga. Tjejer s3.20, under 3.10 på samtliga. 100m. Killar s1.35, under 1.25 på samtliga. Tjejer s1.40, under 1.30 på samtliga Elit Du har valt simning som din idrott och satsar på mot nationella och internationella mästerskap. I Elit simmar vi 8-10 pass i veckan. Du får ett individuellt anpassat träningsprogram. Krav Mål Du tar ansvar för din träning och har en positiv inställning Du sköter din kost och vet hur man skall äta på rätt sätt JSM, SM Nationella och internationella mästerskap Landslagsuppdrag Utbildningsplan Träning alla farter Träningsupplägg med olika perioder av träningsinriktning Specialinriktning Gemensam teknikträning Träningslära Kostlära Förbättra styrka och rörlighet med hjälp av landträning och styrketräning Skadeförebyggande träning

19 Varbergs Sim Policy & Riktlinjer för Ungdomsverksamheten Sida 19 av 19 5 Instruktörsanvisning Följande instruktörsanvisning gäller för ledare, tränare och simlärare i medley- och simskoleverksamheten. Kom väl förberedd, planeringen skall vara klar och ledarna skall vara överens om vem som gör vad. Väl förberedd är man en bättre ledare. Indelning i mindre grupper. Om det är två eller flera ledare i gruppen, dela in barnen i mindre grupper. Det är då lättare att möta barnens olika behov. Kunna namnen på alla barn i simgruppen. Lättare att nå fram med budskapet om man kan barnens namn. Plocka fram material i förväg så de aldrig behöver lämna bassängen. Det tar tid ifrån undervisningen, skapar oro i gruppen och verksamheten blir mindre effektiv. Av säkerhetsskäl skall instruktören ha full uppsikt över gruppen. Håll ordning och reda på material. Undervisningsmaterial försvinner lätt i en simhall. Att ha i ordning på papper är en självklarhet! Ha alltid samma samlingsplats. För barnen är det tryggt med rutiner. Bra även ur säkerhets synpunkt, barnen behöver inte irra bort sig. Skapa rutiner! Rutiner skall vara tydliga för ledare, barn och föräldrar. Sätt gränser tidigt! Instruktören måste kunna motivera varför gränserna sätts. Var entusiastisk och bygg på det som är positivt! Instruktören skall fånga gruppen och varje barn. Sätt delmål så barnen känner att de lyckas ofta. Att inge känslan Jag kan och jag har jätteroligt. Börja i tid. All tid behöver användas effektivt. Tiden skall planeras väl. Det skall sättas av tid för landträning och feedback om så behövs. Nå varje barn. Instruktören skall planera övningarna så att alla barns olika behov tillgodoses. Använd alla sinnen när du undervisar! Behövs för att få effektiv inlärning. Rörelser/övningar visas med alla instruktörens sinnen. En instruktion i taget. Barnen kan fokusera på just den rörelsen/övningen som instruktören visar. Håll ljudnivån låg så du kan nå fram med ditt budskap. Instruktören skall fånga barnens uppmärksamhet och ha bra rutiner. Säkerheten skall alltid upprätthållas. Instruktören skall ALLTID ha uppsikt över alla barn. Instruktören skall räkna barnen regelbundet. Instruktören får aldrig lämna barnen utan tillsyn.

Att lära barnen trygghet och säkerhet i och kring vatten. Ta simmärkena Baddaren grön, Baddaren blå och Sköldpaddan

Att lära barnen trygghet och säkerhet i och kring vatten. Ta simmärkena Baddaren grön, Baddaren blå och Sköldpaddan BADDAREN Vattenvana och tillhörande lekar i vattnet är mycket viktigt för att barnet skall känna sig trygg i och kring vattnet, vilket vi lägger stor fokus på i Baddaren. Leken är en naturlig del i barnets

Läs mer

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 ben (25 crawlben - 25 bröstben) Platta. 3*50

Läs mer

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 ben (25 crawlben - 25 bröstben) Platta. 3*50

Läs mer

Ht 15 - Vecka Avslut 200 Bröstsimsteknik (Rosa) 6* Ss 2. Br-arm med kick + 25 Ss 3. Ss. (Vågen + bentajming)

Ht 15 - Vecka Avslut 200 Bröstsimsteknik (Rosa) 6* Ss 2. Br-arm med kick + 25 Ss 3. Ss. (Vågen + bentajming) Ht 15 - Vecka 39 Uppstart Måndag 2100 Tisdag 3200 Torsdag 3100 Söndag 3300 Frisim Frisim Frisim + Fjäril Medley 200 vf 200 200 vf + 4*50 1. ben 2. ss vf 400 200 vf 200 200 vf 200 3 varv. Vila 10-15 min

Läs mer

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38 Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 ben (25 crawlben - 25 bröstben) 3*50 ben platta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Välkommen till oss. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd.

Välkommen till oss. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd. Vi har simundervisning från 4 års ålder i vår simskola som följer Svenska simförbundets

Läs mer

VARBERGS SIM POLICY FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR GILTIG MELLAN 2014 OCH ÅRSMÖTET 2015

VARBERGS SIM POLICY FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR GILTIG MELLAN 2014 OCH ÅRSMÖTET 2015 VARBERGS SIM POLICY FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR GILTIG MELLAN 2014 OCH ÅRSMÖTET 2015 Denna policy revideras Revisionslista och antas normalt i samband med konstituerande av styrelsen vid fsta styrelsemötet

Läs mer

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38 Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 ben (25 crawlben - 25 bröstben) 3*50 ben platta

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs sommarsimskola på Storsjöbadet i Juni, 2016!

Varmt välkomna till SK Ägirs sommarsimskola på Storsjöbadet i Juni, 2016! Varmt välkomna till SK Ägirs sommarsimskola på Storsjöbadet i Juni, 2016! Adress: Krondikesvägen 95 A LEKTIONSTID Lektionstiden är 45 min. På utsatt starttid bör barnen varit på toaletten, vara ombytta

Läs mer

Pingvinen N3. Mål med kursen. Tränar i 25-meters bassäng. Simmärke: Pingvinen guld Simma 10 m valfritt simsätt i magläge på djupt vatten.

Pingvinen N3. Mål med kursen. Tränar i 25-meters bassäng. Simmärke: Pingvinen guld Simma 10 m valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. Pingvinen N3 Mål med kursen Tränar i 25-meters bassäng Simmärke: Pingvinen guld Simma 10 m valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. Simma 10 m i ryggläge på djupt vatten. Flyta 10 sek på djupt vatten.

Läs mer

Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3

Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 frisim - 25 bröstsim) 3*50 (25 frisim - 25 bröstsim)

Läs mer

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen Vecka 38

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen Vecka 38 Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 ben (25 crawlben - 25 bröstben) 3*50 ben platta

Läs mer

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 ben (25 crawlben - 25 bröstben) Platta. 3*50

Läs mer

Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna

Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna Simlinjen Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna för en långsiktig utveckling relaterar till

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 ben (25 crawlben - 25 bröstben) Platta. 3*50

Läs mer

RIKTLINER OCH KVALITETSKRITERIER FÖR SSF:S BARNVERKSAMHET ENLIGT SIMLINJEN

RIKTLINER OCH KVALITETSKRITERIER FÖR SSF:S BARNVERKSAMHET ENLIGT SIMLINJEN RIKTLINER OCH KVALITETSKRITERIER FÖR SSF:S BARNVERKSAMHET ENLIGT Babysim Verksamhet för barn från 3 mån upptill 2 år, som tillsammans med vuxen, vägleds genom lek och målrelaterade övningar till att upptäcka

Läs mer

Vuxensimning Våren 2015

Vuxensimning Våren 2015 Vuxensimning Våren 2015 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare Vt 2015 Start & Avslut Alt 1: v 3-6 Start 13/1 &

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Adress: Nybovägen 3 på Frösön. Entré på översidan av sporthallen och sedan går ni en trappa ner. Där finns damernas omklädningsrum på vänster sida

Läs mer

Verksamhetsplan VARBERGS SIM

Verksamhetsplan VARBERGS SIM Verksamhetsplan 2015-2017 VARBERGS SIM VARBERGS SIM Föreningens syfte: VARBERGS SIM ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning VARBERGS SIM

Läs mer

Vuxensimning Våren 2015

Vuxensimning Våren 2015 Vuxensimning Våren 2015 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare Vt 2015 Start & Avslut Alt 1: v 3-6 Start 13/1 &

Läs mer

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag Maxa din simträning NY BOK beställ idag Älska att simma Oavsett om du simmar i motionssyfte eller har tävlingsambitioner vill du känna att du utvecklas - orka lite längre, simma lite fortare. Tanken med

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet! Adress: Nybyvägen 7, Vid Treälvsskolan. LEKTIONSTILLFÄLLEN På Litsbadet simmar vi nedanstående datum. Notera dessa noga. Tisdagar: 19/1, 26/1, 2/2, 9/2,

Läs mer

Rättviks Simförening

Rättviks Simförening Rättviks Simförening Agenda 1. Rättviks Simförenings bildande 2. Verksamhet idé 3. Verksamhetens mål 4. Traditioner 5. Förenings struktur 6. Styrelse 2012 7. Träning 8. Tränings grupper 9. Tränings tider

Läs mer

Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb.

Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb. Om Göteborg Sim Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb. Vår grundläggande filosofi är att genom en målinriktad

Läs mer

Vuxensimning Hösten 2015

Vuxensimning Hösten 2015 Vuxensimning Hösten 2015 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare Ht 2015 & Avslut Alt 1: v 39-42 22/9 & Avslut 15/10

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Förhållningssätt för simmare, föräldrar och ledare i Uddevalla Sim tävlingsverksamhet.

Förhållningssätt för simmare, föräldrar och ledare i Uddevalla Sim tävlingsverksamhet. Förhållningssätt för simmare, föräldrar och ledare i Uddevalla Sim tävlingsverksamhet. Framtagna på Planeringshelgen i Rågårdsvik 2008-10-18 Uppdaterat i Uddevalla ht 2014 Vad erbjuds man som simmare i

Läs mer

Vuxensimning Hösten 2014

Vuxensimning Hösten 2014 Vuxensimning Hösten 2014 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare & Avslut Alt 1: v 38-41 16/9 & avslut 9/10 2 ggr/vecka

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim

Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim Varbergs Sim Föreningens syfte: Varbergs Sim ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning Varbergs Sim

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet! Adress: Krondikesvägen 95A LEKTIONSTILLFÄLLEN På Storsjöbadet simmar vi nedanstående datum under hösten. Notera dessa noga. Måndagar: 31/8, 7/9, 14/9,

Läs mer

UTVECKLINGSSTADIUM 6: JUNIOR & SENIOR GRUPPER

UTVECKLINGSSTADIUM 6: JUNIOR & SENIOR GRUPPER UTVECKLINGSSTADIUM 6: JUNIOR & SENIOR GRUPPER Träna att prestera Utvecklingsstadium 6 riktar sig till verksamhet för simmare som har gått igenom puberteten och valt att satsa på simning fullt ut. Simmarna

Läs mer

Sommarverksamhet 2014

Sommarverksamhet 2014 Sommar Sommarverksamhet 2014 Malmö Simsällskap - Limhamns Simsällskap Sommarsimskola för både barn och vuxna! Under sommaren bedriver Malmö Simsällskap och Limhamns Simsällskap sommarsimskola på Rosengårdsbadet

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Sollidenbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Sollidenbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Sollidenbadet! Adress: Sollidenvägen 64A (Skulle entrén och/eller korridoren vara låsta är koden för att komma in 1719) När ni kommer in genom huvudentrén går ni

Läs mer

3 350 meter DISTANS meter MEDELDISTANS

3 350 meter DISTANS meter MEDELDISTANS 3 350 meter DISTANS 3 050 meter MEDELDISTANS Måndag den 7 januari 2013. GEMENSAMT 4x50 fritt start 1.00. 4x100 med 20 sek ind. vila 1/ 25 br-arm med fj-kick 25 fj-kick på rygg 25 br-arm med fj-kick 25

Läs mer

Gruppstruktur Våren 2009

Gruppstruktur Våren 2009 Bakrund: Jag har gjort bedömningen att uppflyttningar har skett utan att ha en struktur på verksamheten. Vi kan inte genom att ha nuvarande system kunna nå Tyresö SS målsättning. Att satsa på både bredd

Läs mer

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 inkl. BUDGET 2017 Täby Sim Vill och Gör 2017 1 Introduktion Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångpunkt i

Läs mer

NKK. 2014:1 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna:

NKK. 2014:1 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: NKK 2014:1 hälsar välkommen till en ny termin Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2:1 Hajen 2:2 Medley-Teknikskola Medley-Teknikskola Forts.

Läs mer

Kursverksamhet. Utbildningsplan i breddverksamheten. Vi vill lära dig simma minst 200 meter!

Kursverksamhet. Utbildningsplan i breddverksamheten. Vi vill lära dig simma minst 200 meter! Kursverksamhet Utbildningsplan i breddverksamheten Vi vill lära dig simma minst 200 meter! Minibaddaren Baddaren Sköldpaddan Minifisken Pingvinen Guldfisk Järnhaj Bronshaj Guldhaj Medley Träningsgrupper

Läs mer

NKK. 2015:2 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2

NKK. 2015:2 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 NKK 2015:2 hälsar välkommen till en ny termin Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 Medley-Teknikskola Medley-Teknikskola Forts. Teknikskolor

Läs mer

SIMKLUBBEN SYDSIM VERKSAMHET & SIMLINJE

SIMKLUBBEN SYDSIM VERKSAMHET & SIMLINJE SIMKLUBBEN SYDSIM VERKSAMHET & SIMLINJE Version 1 maj 2017 Simklubben Sydsim vill ligga i framkant när det gäller simidrott och framförallt simning, genom att erbjuda simundervisning och träning av hög

Läs mer

Öppet vatten i bassäng

Öppet vatten i bassäng Öppet vatten i bassäng Öppet vatten i bassäng Öppet vatten i bassäng är framtaget som ett verktyg för att hjälpa föreningar att starta upp och utveckla verksamheten och öka intresset för simidrotten öppet

Läs mer

UTVECKLINGSSTADIUM 4: UNGDOMSGRUPPER

UTVECKLINGSSTADIUM 4: UNGDOMSGRUPPER UTVECKLINGSSTADIUM 4: UNGDOMSGRUPPER Lära sig simträning Utvecklingsstadium 4 riktar sig till barn från cirka 9 10 år och upp till att puberteten inleds. När tillväxtspurten har påbörjats och simmaren

Läs mer

Verksamhetsplan Varberg-Falkenberg Sim

Verksamhetsplan Varberg-Falkenberg Sim Verksamhetsplan 2011-2013 Varberg-Falkenberg Sim VFSIM Föreningens syfte: Varberg-Falkenberg Sim ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning

Läs mer

Vuxensimning Vårtermin 2016

Vuxensimning Vårtermin 2016 Vuxencrawl Nybörjare Vt 2016 Start & Avslut Alt 1: v 2-5 Start 12/1 & Avslut 4/2 2 ggr/vecka tis- & torsdag Alt 2: v 9-12 Start 1/3 & Avslut 24/3 2 ggr/vecka tis- & torsdag Alt 3: v 13-16 Start 29/3 &

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Föreningsträdet Simning. Idrottskunskap

Föreningsträdet Simning. Idrottskunskap Föreningsträdet Simning Idrottskunskap Simningstermer Vår grupp Hur kan vi utvecklas som simmare? Aktiva 13 år Handledning Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP!

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! ELIT TÄVLINGSGRUPPER CRAWL/MEDLEY SIMSKOLA Lycka är att simma Dagens Idrott ställer stora krav på föreningarna. Många föreningar lockas att stressa talanger i träning och

Läs mer

Simklubben Elfsborg Guldtråden version 1.0. Simklubben Elfsborg GULDTRÅDEN. Hur vi med bredden når toppen

Simklubben Elfsborg Guldtråden version 1.0. Simklubben Elfsborg GULDTRÅDEN. Hur vi med bredden når toppen Simklubben Elfsborg GULDTRÅDEN Hur vi med bredden når toppen Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Stadgar... 5 2.1 Ändamål... 5 2.2 Simidrottens kärna... 5 2.3 Strategisk plan... 5 3 Träning... 7 3.1

Läs mer

Sköldpaddan N2. Mål med kursen

Sköldpaddan N2. Mål med kursen Sköldpaddan N2 Mål med kursen Simmärke: Sköldpaddan Märkestagaren skall flyta i ryggläge 5 sekunder utan hjälpmedel och göra en rotation till magläge, utan att röra botten Simmärke: Pingvinen silver Simprov

Läs mer

FJÄRILSIM. Namn Hur övningen utförs Syfte. Andning på varje armtag. Simmas ULTRA dvs. 12,5 m sen 12,5 m löst frisim

FJÄRILSIM. Namn Hur övningen utförs Syfte. Andning på varje armtag. Simmas ULTRA dvs. 12,5 m sen 12,5 m löst frisim Tänk på i FJÄRILSIM Vattenläget Bra kick, från core Fånga vatten Som att häva sig upp ur vattnet på kanten Handisättning Nyckelhålsdrag Avsluta taget med en snärt Avslappnad återföring Håll linje Aldrig

Läs mer

Simning i läroplanen I SKOLSIMMET TIPS OCH ÖVNINGAR I

Simning i läroplanen I SKOLSIMMET TIPS OCH ÖVNINGAR I TIPS OCH ÖVNINGAR Simning i läroplanen Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. I årskurs 1-3 ska simning finnas med i undervisningen. Det ska leda till att eleverna

Läs mer

Mölndals Allmänna Simsällskap

Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap Från babysim till simlandslaget MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP Page Sida 1 1 Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS) är en ideell simklubb, som bildades

Läs mer

UNGDOMSTRÄNING. 9-13 år. Handledning Ämnesdel 2009-02-03

UNGDOMSTRÄNING. 9-13 år. Handledning Ämnesdel 2009-02-03 UNGDOMSTRÄNING 9-13 år Handledning Ämnesdel 2009-02-03 1 TIMPLAN Innehåll Timmar Teknikutveckling, och mekanik 7 Träningslära 4 Kost och näringslära Ledarskap, föräldrakontakter 4 Tävling och regler 1

Läs mer

Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010

Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010 Turebergs simklubb styrdokument Version 2.0, 31 mars 2010 TSK:s styrdokument version 2.0 Sida 1 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV TUREBERGS SIMKLUBB... 3 2. RIKTLINJER FÖR ORGANISATIONEN...

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

Värmdö IF P02/03 Innebandy SPELARMÖTE

Värmdö IF P02/03 Innebandy SPELARMÖTE Värmdö IF P02/03 Innebandy SPELARMÖTE 2016-10-17 Vad tror JAG är viktigt för att vi i LAGET ska få en ROLIG säsong tillsammans! Åka på cuper eller utföra några aktiviteter tillsammans Koncentration Att

Läs mer

Policydokument. Styrelsen Njurunda Simsällskap

Policydokument. Styrelsen Njurunda Simsällskap Policydokument Styrelsen Njurunda Simsällskap 2016-03-21 1 Allmänt 1.1 Njurunda Simsällskap (NSS) skall verka för att främja simning i enlighet med Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets intentioner

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

NKK. 2016:1 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2

NKK. 2016:1 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 NKK 2016:1 hälsar välkommen till en ny termin Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 Medley-Teknikskola Medley-Teknikskola Forts. Teknikskolor

Läs mer

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6 Innehållsförteckning Klicka på rubriken för länk till texten Sid Tränings- och Tävlingspolicy... 3 Lägerpolicy 4 DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5 Trafikpolicy... 6 Allmänna normer och

Läs mer

VSSF i samarbete med VARBERGS SIM & TROLLHÄTTANS SS

VSSF i samarbete med VARBERGS SIM & TROLLHÄTTANS SS VSSF i samarbete med VARBERGS SIM & TROLLHÄTTANS SS Inbjuder härmed till: Vårsimiaden Försök i Varberg Vårsimiaden Försök / Scandic Swania Race i Trollhättan Den 26-27 april 2014 Vårsimiaden Försök avgörs

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

2010-01-01 Kriterier för tävlingsnivåerna!

2010-01-01 Kriterier för tävlingsnivåerna! 2010-01-01 Kriterier för tävlingsnivåerna! Detta dokument är en guide och målsättning för att skapa en långsiktig och välfungerande struktur i Järfälla Simsällskap. Mer detaljerat innehåll finns i JS linjens

Läs mer

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN Teknikinlärning ch fysisk aktivitet Tekniksklan riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, sm genm målrelaterade lekar ch övningar vidareutvecklar grunderna

Läs mer

Måndag den 20 augusti metersbassäng meter

Måndag den 20 augusti metersbassäng meter 3 050 meter Måndag den 20 augusti 2012 50 metersbassäng 4x50 fritt / simma igenom andning vänster på 1+3 andning höger 2+4 / / start 1.00. 4x50 bröstarmtag med fjärilskick / / fart 1 4 / start 1.10. 4x50

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 Detta dokument är tänkt att fungera som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Under hösten 2011 reviderades skolans läroplan och

Läs mer

Att träna med ÄSS -ett dokument för simmare och föräldrar-

Att träna med ÄSS -ett dokument för simmare och föräldrar- Att träna med ÄSS -ett dokument för simmare och föräldrar- Simträning i ÄSS våra riktlinjer Detta är ett dokument som på ett enkelt sätt ska förklara hur vi arbetar med träningsverksamheten i ÄSS. För

Läs mer

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål Policy Välkommen till Lions Hockey! Intresset för idrott i samhället är stort, i Sverige finns det cirka 60 000 aktiva ishockeyspelare varav ungefär 35 000 är mellan 10 och 14 år. De upplevelser och erfarenheter

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb

Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb Verksamhetsberättelse 2014 för Falkenbergs Simklubb Inledning Ett år med många framgångar ligger bakom Falkenbergs Simklubb. Framförallt den i hela Sverige uppskattade tävlingen Falkenbergs Race med rekordmånga

Läs mer

Gruppstruktur Hösten

Gruppstruktur Hösten Bakrund: I denna stuktur arbetar vi oavsett födelsedatum man är 15 år först när man fyller 15 år. VVi vill behålla simmarna länge i verksamheten. Det finns en stor flexibilitet i detta system rikttider

Läs mer

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap!

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Så här i terminsstarten går vi ut med viktig information och det kan förkomma att det står likadant på mer än en lapp. Hoppas ni har överseende med

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Blå Tråden Simklubben Lödde. En översikt av vår verksamhet SK Lödde genom Styrelsen och Tränarna. Version 1.0

Blå Tråden Simklubben Lödde. En översikt av vår verksamhet SK Lödde genom Styrelsen och Tränarna. Version 1.0 Version 1.0 Blå Tråden Simklubben Lödde En översikt av vår verksamhet SK Lödde genom Styrelsen och Tränarna Bäste läsare och simvän! Med denna skrift vill vi presentera en överblick av vår simklubbs verksamhet

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

SIMHOPPSVERKSAMHETEN I MALMÖ SIMSÄLLSKAP OCH MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB 2014

SIMHOPPSVERKSAMHETEN I MALMÖ SIMSÄLLSKAP OCH MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB 2014 HOPPSKOLA vit och rosa (termin 1 och termin 2) Nybörjarhoppskolan består av hoppskola termin 1 (HS vit 1-4) och hoppskola termin 2 (HS rosa 1-3). I nybörjarhoppskolan tränar man en gång i veckan. Alla

Läs mer

Karin Hjertén Jonas Hägerhäll. Bilder Åsa Arctaedius Babysimfotografen

Karin Hjertén Jonas Hägerhäll. Bilder Åsa Arctaedius Babysimfotografen Karin Hjertén Jonas Hägerhäll Bilder Åsa Arctaedius Babysimfotografen www.babysimfotografen.se EN SIMKLUBB FÖR ALLA SS04 vision och värdegrund sedan 2004 Svenska Simförbundets Simlinje Perioden före puberteten

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning Policys IK Sisu IK Sisu välkomnar alla att vara med och delta i klubbens verksamhet oavsett ålder, kön, ursprung, läggning eller förmåga. Vår friidrottsklubb genomsyras av glädje och gemenskap som gör

Läs mer

Lokalpedagogisk planering för simning Eskilstunas grundskolor

Lokalpedagogisk planering för simning Eskilstunas grundskolor Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Djurgårdsskolan Andreas Filander, lärare i idrott och hälsa 016-7101985 Lokalpedagogisk planering för simning Eskilstunas grundskolor

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

Informationsmöte Polisens IF Simhopp Hoppskolan 15 september 2016

Informationsmöte Polisens IF Simhopp Hoppskolan 15 september 2016 Informationsmöte Polisens IF Simhopp Hoppskolan 15 september 2016 Välkomna! Mötesinnehåll: Styrelsen och Hoppskoleansvarig presentation Polisenstilen Sektionsstruktur Svensk Simhoppslinje Träna mer? 2

Läs mer

Simlinjen. Helsingborg,

Simlinjen. Helsingborg, Simlinjen Helsingborg, 2015-11-07 Simlinjen 1993 Simlinjens 8 utvecklingsstadier 1. Vattenvana och aktiv start. 0-4 år 2. Lekfull siminlärning och rörelseglädje. 4-8 år. 3. Teknikinlärning och fysisk

Läs mer

GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL GRÖNA TRÅDEN BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL Innehåll Inledning 2 Fotbollsskola 5-6 år.aktiv Start 4 P/F 7-8 år.fotbollsglädje 5 P/F 9-10 år.lära att träna 6 P/F 11-12 år..lära att träna 7 P/F 13 år.träna för

Läs mer

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum Välkomna Täby Sim Föräldraforum Agenda Syftet med ett föräldraforum Täby sim organisation Kommunikation idag Föräldramedverkan Profilprodukter Styrelsens sammansättning och erfarenheter Valberedningen

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Antagen på föreningens årsmöte 2008-03-12 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Bålsta IKs ändamål och verksamhetsidé finns beskriven i våra stadgar. Stadgarna

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

UTVECKLINGSSTADIUM 5: TRÄNINGSGRUPPER

UTVECKLINGSSTADIUM 5: TRÄNINGSGRUPPER UTVECKLINGSSTADIUM 5: TRÄNINGSGRUPPER Träna att tävla Utvecklingstadium 5 riktar sig till verksamhtet för ungdomar i början, under och precis efter puberteten. Simmaren är redo för detta stadium när tillväxtspurten

Läs mer

NKK. 2014:2 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2

NKK. 2014:2 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 NKK 2014:2 hälsar välkommen till en ny termin Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 Medley-Teknikskola Medley-Teknikskola Forts. Teknikskolor

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer