BKs 59:e Diskussionsmöte 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BKs 59:e Diskussionsmöte 2014"

Transkript

1 Inbjudan till BKs 59:e Diskussionsmöte 2014 Tisdagen den 11 mars Stockholmsmässan, Älvsjö Välkomna!

2 Upplysningar Plats Stockholmsmässan, Kongresshall K1, samt Victoriahallen, Älvsjö, Stockholm. Till Stockholmsmässan kommer man enklast med pendeltåg från Stockholm C mot Södertälje eller Västerhaninge. Tågen avgår med 6-12 minuters intervall under morgon och eftermiddag. Restid ca 7 minuter. Med bil E3/E4 söderut. Följ skyltning mot Stockholmsmässan. Anmälan Anmälan gör du genom att fylla i formuläret på hemsidan eller via mail direkt till Avgift I avgiften ingår heldagsprogram på Älvsjömässan inkl. kaffe och lunch. Konferensmiddag med underhållning på Grand Hotel, Vinterträdgården Samt föredragen i bokform inkl en USB sticka. Deltagaravgifter per person (exkl. moms) För anställd i medlemsföretag SEK För teknologer SEK Icke medlemmar SEK Anmälan efter 1 mars 2014 extradebiteras med SEK

3 Dokumentation Utdelas i samband med ankomstregistreringen. Återbud Återbud efter 5 mars 2014 faktureras halv avgift Utebliven avbokning faktureras hel avgift Avgiften faktureras företaget Betalningsvillkor 15 dagar Obs. uppge konteringskoder och orderreferenser där så erfordras. Utställning En viktig del av BKdagen är utställningen. Om du är intresserad av att ställa ut kontakta Lennart Stark, Telefon / För ytterligare information kontakta BK BERGSPRÄNGNINGSKOMMITTÉN Storgatan 19, Stockholm Telefon BERGMEKANIKDAGEN måndagen den 10 mars 2014 arrangeras av BeFo och Svenska Bergmekanikgruppen. Bergmekanikdagen kommer att hållas i Stockholm City Conference Center. (Folkets Hus Barnhusgatan 12 14, Stockholm) Inbjuden gästföreläsare är: D. Jean Hutchinson/Queen s University, Kingston, Ontario, Canada, För program och anmälan se: eller a: 3

4 Program BKs Diskussionsmöte 11 mars 2014 (cirkatider) REGISTRERING/kaffe Hälsningsanförande Örjan Wolff, ordförande, Bergsprängningskommittén Läget i Gruvindustrin Tomas From, SveMin Ny Bergutbildning Mikael Hermansson, BergUtbildarna AB 1. Första etappen för KUJ 1365 är i drift Hans Engberg, LKAB 2. Mobil krossning under jord vid tunnelbyggandet av YRL High speed Railway förbindelsen mellan Hong Kong Island to Mainland China Peter Delbrant, Jörgen Liljekvist, Sandvik AB 3. Bergbygge under Värtanverket, en utmaning Per Hogård, ÅF Infrastructure, Magnus Gunnarsson, Strabag DISKUSSION KAFFE Offshoring av konsultuppdrag, den nya trenden Henrik Öhrnell, ÅF Infrastructure 5. Ständig förbättring i arbetsmiljön o informationsflödet för våra tunnelbyggare Johan Jonsson, Rolf Elsrud, Atlas CopcoRock Drills AB 6. Kvalitet som styrmedel vid bergschakt under jord Rolf Christiansson, SKB, Robert Sturk Skanska 4

5 7. Luftutbytesstationeri Förbifart Stockholm från systemhandling till bygghandling Mattias Roslin, Nils Outters, Trafikverket 8. Reseberättelse stipendiat Sara Johansson, Uppsala Universitet DISKUSSION LUNCH RV 13 Ryfast, world s longest subsea road tunnel combined with E 39 Eiganes Tunnel Gunnar Eiterjord, Norwegian Roads Administration 10. Northland-gruvföretaget som bygger industrihistoria i Tornedalen Niclas Dahlström, Northland 11. Nytt arbets- och redovisningssätt för upprättande av Ingenjörsgeologisk prognos för pro. Västlänken Joakim Karlsson, Kristian Nilsson, Bergab 12. Går det att arbeta säkert i järnvägstunnel med trafik på intilliggande spår? Bergförstärkningsarbeten i Aspentunneln Hans Hargelius, Mikael Johansson, Trafikverket DISKUSSION KAFFE Total Cost Optimisation in Quarry Operations Angelo A Labriola, Orica Mining AB 14. Förstudie inför en ny Svensk standard SS : Vibration och stöt Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader Mathias Jern, Nitro Consult 5

6 Lägesrapporter: Citybanan Björn Kruse, Trafikverket Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Trafikverket Västlänken Olle Olofsson, Trafikverket Utbyggnad av tunnelbanan Thomas Sträng, Trafikförvaltningen DISKUSSION AVSLUTNING SAMLING Samling med barservering på Grand Hotel (Royals Festvåning, Kinarummet, Oscarssalongen) MIDDAG Grand Hotel Vinterträdgården Utdelning av pris: Årets Bergsprängare UNDERHÅLLNING SANDVIK står för årets underhållning 6

7 Föredragen i sammandrag 1. Första etappen för KUJ 1365 är i drift Hans Engberg, LKAB Etapp ett av KUJ 1365 är nu i full drift. Driftöverlämnandet skedde den 26 april och i augusti hade den första miljonen ton transporterats, krossats och uppfordrats i anläggningarna! Ett av Sveriges största industriprojekt är nu delvis i hamn och det kan konstateras att kraven avseende tid, funktion och ekonomi innehölls! 9,5 Mdr (av 12,4) kommer att ha investerats intill utgången av Idrifttagningen av etapp två pågår och den 17 april 2014 beräknas den tas i drift. Sedan kommer årsvis etapp efter etapp tills hela nivån är utbyggd och i full produktion i början av Först då stängs den nuvarande nivån på 1045 meters djup. 2. Mobil krossning under jord vid tunnelbyggandet av YRL High speed Railway förbindelsen mellan Hong Kong Island to Mainland China Peter Delbrant, Jörgen Liljekvist, Sandvik AB Hongkong delen av Guangzhou - Shenzhen - Hong Kong Express Rail Link ( Express Rail Link, XRL ) är en höghastighetslinje som förbinder Hongkong med Panyu, Guangzhou och Guangdong i norr. Denna linje består av 26km i tunnel och en ändstation station i West Kowloon. Viktiga aspekter i projektet var att minimera konstruktionsarbetet runt projektet så att påverkan på den befintliga infrastrukturen blev minimal, men även att ta hänsyn till det lokala samhället och miljöpåverkan på detta. Med dessa krav på minsta möjliga påverkan på samhället, valde man en standard (diesel)-elektrisk larvburen mobilkross för att enkelt kunna hantera krossningen under jord. En annan fördel med att välja ett standard verk var att man kom igång snabbt med själva krossningen och när projektet sedan är avslutat tar man det redan kompletta krossverket lätt med sig till andra väntande projekt. 7

8 3. Bergbygge under Värtanverket, en utmaning Per Hogård, ÅF Infrastructure, Magnus Gunnarsson, Strabag AB Fortum Värme bygger nu för en övergång från fossila bränslen till biobränsle för Värtaverket i Hjorthagen som idag levererar fjärrvärme och el till en stor del av Stockholm. Under hösten 2016 kommer man att övergå till eldning med flis i det nya kraftvärmeverket KVV8. Detta kräver en ny panna, modifiering av befintlig anläggning samt nya utrymmen för transport och lagring av bränslet. Under mark är man i slutfasen på bergarbetena och har byggt ca 1 km nya tunnlar för transportband, processutrustning och installationer. Kompletterande schakter och bergförstärkning i befintlig bergrum har också utförts. ÅF Infrastructure AB har utfört geotekniska-, geologiska och miljötekniska undersökningar och utredningar samt har också utfört bergprojekteringen och en omfattande riskanalys. ÅF ansvarar också för vibrationsmätningar under byggtiden. Projektet innebär stora utmaningar både i projekteringsoch produktionsskedet eftersom förändringar och tillkommande byggdelar hela tiden måste planeras och samordnas. STRABAG Sverige AB utför all bergschakt och arbetena innehåller bl.a. påslag och drivning på hög höjd, speciella geometrier och stora schakt. Fortums drift i verket och i angränsande tunnlar och bergrum pågår under hela byggtiden och tål endast mindre störningar. Hänsyn måste bl.a tas till en stor mängd vibrationskänslig utrustning inom området. 8

9 4. Offshoring av konsultuppdrag, den nya trenden Henrik Öhrnell, ÅF Infrastructure AB Att arbeta i en internationell miljö har länge varit en tradition för svenska entreprenadföretag. Oljelager och vattenkraftanläggningar har varit en paradgren för svenska ingenjörer. Den svenska ingenjörskompetensen var eftertraktad och den internationella marknaden var stor. Under de senaste årtiondena har denna trend svängt beroende på att utlandsmarknaden av olika skäl har krympt medan den svenska marknaden varit relativt stabil. De svenska entreprenörerna har fått se att konkurrensen på hemmamarknaden hårdnat. Svenska företag i konsultbranschen har däremot kunnat arbeta relativt ohotade på den svenska marknaden. Trenden för konsulterna har varit att etablera samarbeten med företag utomlands, förvärvat utländska företag eller t.o.m förvärvats av utländska företag. Företagens mål har oftast varit att växa och/eller utöka sin marknad. Den nya trenden är att svenska konsultföretag samarbetar med utländska företag i Sverige åt svenska beställare. Mest markant har detta troligen varit i projektet E4 Förbifart Stockholm där ÅF bildade ett konsortium med den amerikanska konsultjätten URS. Den svenska konsultbranschen togs på sängen och i en handvändning blev den svenska konsultmarknaden internationell. Inom uppdragen som ÅF arbetar med i Förbifart Stockholm deltar nu konsulter från 7 länder i Europa och Asien. Uppdragsledaren, Henrik Öhrnell, redogör i sin presentation för hur ÅF hanterat följande nyckelfrågor: Varför söker sig utländska konsultföretag till Sverige? Matchning av tekniska kunskaper och kompetens? Svenskt berg Svenska regelverk Språk- och kulturskillnader? Hierarki? IT? Kommunikation och dokumentation? Avståndet mellan länderna? Arbetsmiljöfrågor? Framtiden? 9

10 5. Ständig förbättring i arbetsmiljön och informationsflödet för våra tunnelbyggare Johan Jonsson, Rolf Elsrud, Atlas CopcoRock Drills AB Utvecklingen drivs ständigt framåt, oftast baserat på erfarenheterna från vårt folk som arbetar ute i tunnlarna. Tidigare var mycket, speciellt automatiken, styrd av parametrar från planeringskontoret. Informationen fram till borraren, som satt med den konkreta uppgiften att borra en salva så nära den tänkta designen som möjligt, var knapphändig och statisk. T ex var automatisk borrning hårt styrd med teoretiska sekvenser bestämda på kontoret. Acceptansen hos borrarna lät helt naturligt vänta på sig. Tack och lov händer det mycket på området och borrarens möjligheter att få korrekt information och att påverka borrning, även under automatik, har väsentligt ökat. Med den oberoende standarden IREDES 1.3 kan planeringsunderlaget överföras från CAD system ända ut till borriggarna. IREDES 1.3 formatet tilllåter att tunnel linjer, konturer, borrplaner och navigeringsinformation packas strukturerat för ett större antal tunnelrör och överförs till borriggarna. I borriggen får då borraren tillgång till den senaste uppdaterade designen för hela eller delar av tunnelkomplexet. Informationen är preparerad för borrningen och den efterkommande sprängningen. Designen presenteras alltså grafiskt för borraren inför borrningen. Vid t ex en navigering kommer slutresultatet att åskådliggöras grafiskt så att inga misstag uppstår. Borraren kan ta relevanta beslut baserade på design och verkliga förhållanden i tunneln. Även automatiken ligger nu i borrarens händer och automatiksekvenser definieras av borraren i samband med borrningen och kan justeras och utökas dynamiskt. Viktigt för framtida utveckling är att borrarnas erfarenheter byggs med i kommande produkter. 10

11 6. Kvalitet som styrmedel vid bergschakt under jord Robert Sturk, Skanska, Rolf Christiansson, SKB, Maria Christiansson, NCC, Göran Ajling, NCC, Jörgen Crilén, Skanska, Hans Hogård, Skanska, Magnus Felldin, Veidekke, Henrik Ittner, SKB Projektets mål var att utreda möjligheten att ta fram förslag på utförandekrav och kontraktsutformning för bergschakt baserat på kvalitetskrav. Kraven ska beakta både konturhållning och begränsning av sprängskadezon, samt dokumentation av arbetet. Projektet har bl a jämfört hur krav på tunnelkonturens bergschaktningsklass har innehållits för ett forskningsprojekt vid SKB:s Äspölaboratorium mot motsvarande resultat från en konventionell underjordsentreprenad. Resultaten visar vad som är uppnåeligt med dagens kunskap och teknik. Bristen på metoder att mäta krav på bergschakt enligt AMA Anläggning har identifierats. Därför belyses förslag på utveckling av strategier för egenkontroll baserat på nyttjande av modern loggerutrustning i borr- och laddutrustning utifrån MTO-perspektiv (Människa Teknik Organisation). Viktiga underlag för studien har varit en enkät till ca 50 yrkesarbetare, samt ett seminarium kring projektets frågeställningar. Projektets resultat lyfter fram förslag på både utbildnings- och utvecklingsinsatser. 11

12 7. Luftutbytesstationer i Förbifart Stockholm från systemhandling till bygghandling Nils Outters, Mattias Roslin, Trafikverket, Förbiart Stockholm Förbifart Stockholm är en drygt 21 km lång led från Kungens Kurva till Häggvik som går ca 18 km i tunnel. Den består av två tunnelrör med tre körfält i vardera riktning. Trafikprognosen för 2035 visar att fordon kommer att passera tunnlarna varje dygn. För tunnelventilation planeras tre platser längs anläggningen där luften byts ut i tunnlarna: två på Lovö och en i Vinsta. På varje plats behövs luftschakt för ut- och inluft, en sk luftutbytesstation, i bägge tunnelrören vilket totalt ger fyra anläggningar per plats. De ligger mellan 50 m och 100 m under markytan. I systemhandlingar bestod en luftutbytestation av tre parallella fläktrum i kontakt med markytan via tre lutande bergschakt med diameter av 5,5 m. Tidigt i detaljprojekteringen slogs dessa tre fläktrum ihop till ett enda bergrum som var en mer effektiv lösning. Tre lutande bergschakt från en luftutbytestation skulle varit svåra att bygga med den planerade raiseborrningstekniken pga de stora diametrar som behövs. Därför bestämdes att de skulle utföras vertikalt. Marken i anspråk för att bygga ventilationstornen på ytan är väldigt begränsad på alla platser. Det innebär att de tre ventilationsschakten skulle stått mycket nära varandra. För att minimera riskerna under byggskedet bestämde projektet att slå ihop schakten till ett vertikal schakt med en diameter av ca 10 m. Marken i anspråk är låst av arbetsplanen. Det innebär att lägen på ventilationsschakten också är låsta. Väglinjen är också låst sedan systemhandlingsfasen. För att uppfylla kraven på längden för ventilationsrummen var projektet tvungen att gå från en rak utformning till platsanpassade utformningar. 12

13 8. Reseberättelse stipendiat Sara Johansson, Uppsala Universitet Jag tilldelades Bergssprängningskommitténs resestipendium 2013 och under två veckor besökte jag Kapstaden och Johannesburg i Sydafrika. De projekt jag kom i kontakt med är nära knutna till hållbarheten inom den för landet oerhört viktiga gruvindustrin. Det handlar om allt från hur miljöproblem ska lösas till hur utvinningen av mineral kan bli säkrare och ekonomiskt mer gynnsam. Hur kan till exempel analyser av syreisotoper spåra förorenat vatten eller leda oss till nästa stora mineralfyndighet, och hur kan man utvinna ton guld med hjälp av en robot. Förutsättningarna skiljer sig från Sveriges, men utmaningarna är inte så olika. 9. RV 13 Ryfast, world s longest subsea road tunnel combined with E 39 Eiganes Tunnel Gunnar Eiterjord, Norwegian Roads Administration Rv. 13 Ryfast The Rv. 13 Ryfast project is the undersea tunnels which will connect the city of Stavanger to the region of Ryfylke, when completed the tunnels will replace the existing vehicle ferries which operate between Stavanger and Tau, and between Lauvvik and Oanes. Currently the combined daily traffic volume for both ferry routes is 4000 vehicles (AADT). Ryfast consists of two dual tube subsea tunnels, The Hundvåg tunnel, from the new E39 Eiganes tunnel to the Island of Hundvåg, and the Solbakk tunnel, which extends from the Hundvåg tunnel to Strand in Ryfylke. Construction time will be years with expected opening in E 39 Eiganes Tunnel Today s E39 bottlenecks in Stavanger, with traffic routed along heavily congested local streets. The E39 Eiganes tunnel will be the new North / South trunk route through Stavanger, extending the existing motorway beyond the Stavanger central business district, and significantly reducing local traffic above. The primary route for the project is 5 km long, comprised of dual tunnels 3.7 km long, and 1.3 km of ground level, two lane dual carriageway. 13

14 In addition to the primary North and South Bound tunnels, the project will also include tunnelled on and off ramps, and the connection to the Ryfast Hundvåg tunnels. As a result of geometric constraints, and the existing topography a significant portion of the Eiganes tunnel will have m of rock cover to the surface. As the south western connection to the Ryfast project, thee39 Eiganes tunnel will be constructed and managed jointly with the Ryfast project. Together the Ryfast and Eiganes tunnel projects will produce 3.8 million m3 of rock, and finding a suitable use for this material has been a challenge, the solution has been to utilise this material for land reclamation at a number of sites adjacent to the project. 14

15 11. Nytt arbets- och redovisningssätt för upprättande av Ingenjörsgeologisk prognos för pro. Västlänken Joakim Karlsson, Kristian Nilsson, Bergab I dialog med Trafikverket har ett nytt arbets- och redovisningssätt tagits fram som bygger på statistisk bearbetning av insamlad data och redovisning i 3D-modell istället för de traditionella plan- och profilritningarna. Kortfattat innebär det att insamlingen av data avseende bergarter och bergets kvalitet, för merparten av undersökningarna, har utförts i 1 meter långa sektioner. En meter motsvarar sedan en observation i den statistiska bearbetningen. Detta arbetssätt säkerställer att arbetet blir spårbart och därmed enklare att kvalitetssäkra. Redovisningen skiljer från den traditionella genom att inga plan- och profilritningar upprättas utan sker i projektets 3D-modell, även kallad SAMmodellen. Förutom att alla undersökningar, inklusive resultat, redovisas i modellen så görs dessa också klickbara med kopplingar till textdokumenten. I prognosen redovisas fyra olika domäntyper: 1) bergarter, 2) bergkvalitet, 3) stukturgeologi och 4) hydrogeologi. De olika domänerna, inom varje domäntyp, skiljer sig åt genom sin unika statistiska fördelning av det den redovisar. Till exempel innebär detta att geografiska gränser mellan olika intervaller av bergkvalitet inte redovisas inom en domän. Istället redovisas den statistiska fördelningen av olika bergkvaliteter inom respektive bergkvalitetsdomän. Genom detta arbets- och redovisningssätt upplever vi att prognosen blir mer baserad på underbyggda fakta än mer eller mindre felaktiga tolkningar och att osäkerheterna i prognosen tydliggörs. Med redovisning i 3D erhålls också en mycket bättre förståelse för komplexiteten i projektet. Det blir även enklare för kommande projektörer och entreprenörer att snabbt sätta sig in i prognosen eftersom all undersökningsdata och efterkommande statistisk bearbetning är direkt tillgänglig i 3D-modellen. 15

16 12. Går det att arbeta säkert i järnvägstunnel med trafik på intilliggande spår? Bergförstärkningsarbeten i Aspentunneln Hans Hargelius, Trafikverket, Mikael Johansson,BESAB Arbete i järnvägstunnel med trafik på intilliggande spår ställer mycket höga krav på arbetsmiljö och säkerhet. Bakgrund På sträckan Göteborg-Alingsås finns flera mindre järnvägstunnlar i berg. Aspentunneln öppnades för enkelspårsdrift 1914, för att senare byggas ut till dubbelspår. Efter återkommande problem med bergutfall och isbildning beslutade Trafikverket att systematiskt förstärka tunneltaket, täta tunnelportalerna samt frostisolera de sektioner som har återkommande isproblem. För att inte inkräkta på tunnelns fria utrymme, med dräner, bultar och ny sprutbetong, måste ett flertal tunnelsektioner också vidgas. Bansträckan är en av de mest trafikerade i regionen ställdes mycket höga krav på att minimera trafikstörningarna under arbetena. Detta fick till följd att arbeten endast kunde utföras nattetid på ett spår i taget och med trafik på det intilliggande spåret. För att kunna genomföra dessa arbeten ställdes mycket höga krav på säkerhet och arbetsmiljö, från planeringsskedet till utförandeskedet. Projektet Redan i planeringsskedet genomförde projektet analyser med avseende på arbetsmiljö, säkerhet, banarbetsplanering samt genomförbarhet. Analyserna följde med projektet och bearbetades under såväl projekterings- som utförandeskedet. Alla arbeten i spårmiljö utfördes mellan klockan 22-06, 7 dagar i veckan under 12 veckor med enkelspårsdrift och hastighetsnedsättning till 40 km/h på det trafikerade spåret. De sista 4 veckorna utfördes arbetena med båda spåren avstängda samtidigt. Hela projektet kom att fokusera på de mycket högt ställda kraven på trafiksäkerhet, arbetsmiljö och samordning med andra pågående projekt. Även valet av sprutbetong kom att påverkas. För att kunna utnyttja de korta arbetstiderna optimalt framprovades en ny typ av sprutbetong med kort härdningstid. Andra metoder som utnyttjades var vattenblästring för att få en god vidhäftning av sprutbetongen och hydraulisk spräckning för att vidga vissa tunnelsektioner. Nya dräner utfördes med brandskyddsduk. 16

17 Från detta projekt har vi fått många erfarenheter att ta med oss i framtida projekt. Men den viktigaste erfarenheten är ändå den att med god planering och stort fokus på riskhantering, går det att arbeta på ett säkert sätt intill trafikerat spår. 13. Total Cost Optimisation in Quarry Operations Angelo A Labriola, Orica Mining AB The aggregates industry is based on the extraction of an in-situ natural resource and crushing it to varying degrees of fine fractions to provide a range of end-use construction materials that are essential to modern civilisation. Key challenges to quarrying operations are the cost and productivity of extracting and crushing rock, and licence to operate in proximity to neighbours. The first step in the rock breakage process is drilling and blasting. The cost and efficiency of every downstream process is impacted by the success of the drill and blast process. One of biggest risks to a quarry operation s licence to operate is poor control of blasting. Technology in blasting and its application has advanced significantly to address optimising total cost of optimisation in quarry operations. Great advances have also been made in controlling blast outcomes and minimising the community effects on blasting. This presentation will explain the latest advances and case examples of total cost optimisation solutions for the quarry industry. 17

18 14. Förstudie inför en ny Svensk Standard SS : Vibration och stöt Riktvärden för sprängnings - inducerade vibrationer i byggnader Mathias Jern, Nitro Consult Svensk Standard SS : Vibration och stöt Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader har funnits sedan 1989 och är under perioden uppdaterad vid två tillfällen, senast Den är dock vad gäller metodik och beräkning av riktvärden i princip oförändrad. På senare år har standarden kommit att bli kritiserad från flera håll och eftersom en standard inte är en lagtext utan ett dokument vars legitimitet bygger på alla berörda parters gemensamma acceptans innebär detta svårigheter. Det finns ett antal problem med den nuvarande standarden som är relaterade till att det dels kan vara svårt att bestämma korrekta värden men också att standarden inte beaktar exempelvis de skillnader som finns mellan sprängning ovan eller under mark eller de svårigheter som kan finnas vid bedömning av pålgrundlagda byggnader. Ur ett internationellt perspektiv står SS dessutom ganska ensam när det gäller att inkludera undergrund och avstånd i beräkningsgången. Efter att Norge fick en ny sprängningsstandard 2012 så är Sverige och Finland de enda länderna i världen som tillämpar denna ansats vid bestämning av tillåtna värden. Inom ramen för SIS tk 111 ag 3 (Standardiseringskommittén: byggnaders påverkan av vibrationer ) har en förstudie genomförts. Syftet med förstudien har varit att undersöka möjligheterna att göra om standarden så att den bättre inkluderar alla byggnadstyper och alla former av sprängningar samtidig som en viss internationell anpassning sker. Föredraget tar upp de frågor som belysts i denna förstudie: i huvudsak bakgrunden till befintlig Svensk Standard, internationell utblick, kunskapsläget gällande hur och vid vilka nivåer byggnader påverkas av vibrationer samt en diskussion angående hur en helt ny SS skulle kunna se ut. 18

19

20 BK Bergsprängningskommittén Storgatan 19, Stockholm. Tel: Wikströms, Uppsala

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

Förbifart Stockholm. Digitaliserat storprojekt. Jesper Niland Teknikchef. Cementadagen

Förbifart Stockholm. Digitaliserat storprojekt. Jesper Niland Teknikchef. Cementadagen Förbifart Stockholm Digitaliserat storprojekt Jesper Niland Teknikchef Cementadagen 2017-02-02 Innehåll Övergripande projektinformation Bergtunnlar Trafikplatser och betongtunnlar Tunnelsäkerhet Digitalisering

Läs mer

Offshoring av konsultuppdrag, - den nya trenden. Henrik Öhrnell 2014-04-10

Offshoring av konsultuppdrag, - den nya trenden. Henrik Öhrnell 2014-04-10 Offshoring av konsultuppdrag, - den nya trenden Henrik Öhrnell 2014-04-10 Bakgrund: 20 års erfarenhet av ledning av projekt och uppdrag hos beställare entreprenör konsult - projektledning Konsult - projektering

Läs mer

Projektnamn Uppdragsgivare Kontaktperson Tid Citybanan Bygghandling, BHU 7, Etapp. WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid

Projektnamn Uppdragsgivare Kontaktperson Tid Citybanan Bygghandling, BHU 7, Etapp. WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid 1 (10) WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid Bergab/Trafikverket Joakim Karlsson 1201-1212 utförande av infrastrukturtunnlar Utökad studie Västlänken, AKF6 Bergab/Trafikverket

Läs mer

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo BeFo har verkat sedan 1970 som bred organisation för bergteknisk forskning Är ett center och samordnare för FoU inom bergteknik Representerar i olika sammanhang svensk

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

Stockholmsbågen - från vision till verklighet

Stockholmsbågen - från vision till verklighet #stockholmsbågen Stockholmsbågen - från vision till verklighet Seminarium #4 27 mars 2015 Intern information Intern information Restid idag (inkl. 1-4 byten) Restid i Bågen (0 byten) Tidsskillnad Haninge

Läs mer

Förbifart Stockholm. NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation. Reykjavik september Kjell Windelhed Bergsingenjör

Förbifart Stockholm. NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation. Reykjavik september Kjell Windelhed Bergsingenjör Förbifart Stockholm NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation Reykjavik 12 13 september 2011 Kjell Windelhed Bergsingenjör Ett sårbart trafiksystem 2 2011-09-15 Regional Utvecklingsplan,

Läs mer

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns Beatrice Lindström, Golder Associates AB Thomas Dalmalm, Trafikverket Rolf

Läs mer

Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr

Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr Vibrationsutredning provbrytning Norra Kärr Uppdragsgivare: Golder Associates AB Författare: Mathias Jern Granskad av: Marcus Kilebrant Nitro Consult AB - Ett Orica Mining Services företag STOCKHOLM SUNDSVALL

Läs mer

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed Konferensöppning Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010 Kjell Windelhed Vi är samhällsutvecklaren som ansvarar för Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Vi ansvarar

Läs mer

Vägverket, Samhälle Region Sydöst. Vägverket, Utvecklingsenheten. Riksförbundet Enskilda Vägar. Stockholms stad, Trafikkontoret

Vägverket, Samhälle Region Sydöst. Vägverket, Utvecklingsenheten. Riksförbundet Enskilda Vägar. Stockholms stad, Trafikkontoret Organisering och marknad, Sverige PROTOKOLL 1 (5) Utskottsmöte, Skanska, Solna Närvarande: Gunnar Tunkrans, ordf Stefan Rydberg Göran Svensson Rolf Johansson Magnus Lundberg Ingemar Wiborgh Lars Jacobsson

Läs mer

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Inbjudan till DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Måndag 25 november Ferjefri E39: Vision, inspiration och utmaningar Arrangerad av Konstruktionscentrum vid Chalmers Ett samarrangemang mellan Chalmers,

Läs mer

DOKTORAND: WILLIAM BJURELAND HANDLEDARE: FREDRIK JOHANSSON, STEFAN LARSSON, JOHAN SPROSS KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DOKTORAND: WILLIAM BJURELAND HANDLEDARE: FREDRIK JOHANSSON, STEFAN LARSSON, JOHAN SPROSS KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY DOKTORAND: WILLIAM BJURELAND HANDLEDARE: FREDRIK JOHANSSON, STEFAN LARSSON, JOHAN SPROSS KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY BAKGRUND NATIONELLA REGLER OCH FÖRORDNINGAR STYRDE DIMENSIONERING AV TUNNLAR STANDARDISERAT

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-01-10 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG BAKGRUND Arbetslivet

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

Förbifart Stockholm 2013 och framåt

Förbifart Stockholm 2013 och framåt Förbifart Stockholm 2013 och framåt Förstudie Vägutredning REGERINGENS TILLÅTLIGHETS-PRÖVNING MKB, 2009 ARBETSPLAN MKB ÖVRIGA PRÖVNINGAR (Natura 2000) (Natur- kulturreservat) KOMMUNALA DETALJPLANER MILJÖDOMAR

Läs mer

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning 1(5) Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning Ärendet Svenska Kraftnät har till kommunen översänt ett samrådsunderlag rörande tunnelförläggningen av en ny 400 kv ledning mellan transformatorstationen

Läs mer

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren

Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling.... Lars Rosengren Dokument Nr: 9564-13-025-012 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av geoteknisk klass för bergtunnlar Underlag för projektering av bygghandling FÖR GRANSKNING.................. Lars Rosengren Marie

Läs mer

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN 1 (7) 2012-01-11 Lars Rosengren Född:1958-03-17 Civilstånd: Gift (5 barn) C.V. Sammanfattning: Lars har varit verksam inom bergteknik och bergmekanik sedan 1986. Sedan 2000 arbetar han som konsult under

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Hållbara transporter. Anders Bylund. Unrestricted Siemens AG 2016

Hållbara transporter. Anders Bylund. Unrestricted Siemens AG 2016 Hållbara transporter Anders Bylund Unrestricted Siemens AG 2016 siemens.com Utsläppstrenden för transporter är tydlig Lösningar för CO2-sänkning är nödvändiga Transporter kommer att vara den största utmaningen

Läs mer

BKs 61:a Diskussionsmöte 2016

BKs 61:a Diskussionsmöte 2016 Inbjudan till BKs 61:a Diskussionsmöte 2016 Tisdagen den 15 mars Stockholmsmässan, Älvsjö Välkomna! Upplysningar Plats Stockholmsmässan, Kongresshall K1, samt Victoriahallen, Älvsjö, Stockholm. Till Stockholmsmässan

Läs mer

BKs 57:e Diskussionsmöte 2012

BKs 57:e Diskussionsmöte 2012 VÄLKOMNA till BKs 57:e Diskussionsmöte 2012 Tisdagen den 13 mars Stockholmsmässan, Älvsjö Välkomna! Upplysningar Plats Stockholmsmässan, Kongresshall K1, samt Victoriahallen, Älvsjö, Stockholm. Till Stockholmsmässan

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet. Peter Simonsson

Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet. Peter Simonsson Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet Peter Simonsson 1 Agenda Snabbare Produktivitetsökning Forskning LTU Innovationer Arbetsmiljö Byggbarhet och Lean Standardisering IT 2 Implementering

Läs mer

Presentation MinBaS dagen

Presentation MinBaS dagen MinBaS Mineral Ballast Sten MinBaS Innovation - VINNOVA Presentation MinBaS dagen 18 mars 2015 Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning, HBMF ett projekt inom MinBaS Innovation, Björn Lagerblad CBI,

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

BKs 57:e Diskussionsmöte 2012

BKs 57:e Diskussionsmöte 2012 VÄLKOMNA till BKs 57:e Diskussionsmöte 2012 Tisdagen den 13 mars Stockholmsmässan, Älvsjö Välkomna! Upplysningar Plats Stockholmsmässan, Kongresshall K1, samt Victoriahallen, Älvsjö, Stockholm. Till Stockholmsmässan

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Enhetlig modell för injektering Delprojekt: Karakterisering och Design

Enhetlig modell för injektering Delprojekt: Karakterisering och Design 1(7) Utlysning Enhetlig modell för injektering Delprojekt: Karakterisering och Design Bakgrund Vid anläggande av tunnlar i berg behöver berget i de flesta fall tätas genom förinjektering för att ge en

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Varje deltagare har fått tilldelat 6 x 10m serviceplats på Rocklunda. För de som beställt extra utrymme framgår ytan av skissen över serviceområdet. Endast servicefordon som har

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

www.bifi.nu Bärighetsinformation genom Fordonsintelligens Luleå Tekniska Universitet

www.bifi.nu Bärighetsinformation genom Fordonsintelligens Luleå Tekniska Universitet www.bifi.nu Bärighetsinformation genom Fordonsintelligens Luleå Tekniska Universitet Finns det en app som hjälper mot det här!?!? Lena Highway from Yakutsk to Moscow Bakgrund Merkostnaden för skogsindustrin

Läs mer

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-05-18 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG Grundläggande

Läs mer

Välkomna. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Välkomna. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Välkomna Vilka är vi? Jenny Dahlberg, produktchef kyla, Fortum Värme Anders Hill, affärsutveckling Fortum Värme, beställare av projektet. Jan Green, ÅF, Projektledare Hornsbergsprojektet. Cay-Eric Larsson,

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik Sidan 1 Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik Sidan 2 Stockholm en av Europas snabbast växande städer Ca 35-40 000 fler invånare per år Behov av fler bostäder Behov av utökad

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill berganläggningar (tunnlar etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I dessa allmänna bestämmelser och anvisningar anges restriktioner,

Läs mer

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem.

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem. Bilaga 17 KALKYL-PM Datum: 2013-10-24 Beteckning: KORTRUTTSPROJEKET Delprojektbeskrivning för geografiska delprojekten DP07-DP15 Skede: Tidigt skede Prisnivå: 2013 juli Kalkyl: Krister Löfgren Vectura

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

BKs 58:e Diskussionsmöte 2013

BKs 58:e Diskussionsmöte 2013 Wikströms, Uppsala 1121132 Inbjudan till BKs 58:e Diskussionsmöte 2013 Tisdagen den 12 mars Stockholmsmässan, Älvsjö Välkomna! BK Bergsprängningskommittén Storgatan 19, 114 85 Stockholm. Tel: 08-762 62

Läs mer

BKs 58:e Diskussionsmöte 2013

BKs 58:e Diskussionsmöte 2013 Inbjudan till BKs 58:e Diskussionsmöte 2013 Tisdagen den 12 mars Stockholmsmässan, Älvsjö Välkomna! Upplysningar Plats Stockholmsmässan, Kongresshall K1, samt Victoriahallen, Älvsjö, Stockholm. Till Stockholmsmässan

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Mobil Krossning under jord

Mobil Krossning under jord Mobil Krossning under jord Vid tunnelbygget av XRL High Speed Railway mellan Hong Kong och Mainland China 1 Welcome to Sandvik Construction Säkerheten främst Säkerheten har högsta prioritet Återsamlingsplats

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Kraftvärmeverket har fått upp ångan igen efter årets översyn

Kraftvärmeverket har fått upp ångan igen efter årets översyn Kraftvärmeverket har fått upp ångan igen efter årets översyn Sommaren är lågsäsong för att leverera fjärrvärme. Då passar Uddevalla Energi på att se över sina anläggningar. Genomgången av Lillesjöverket

Läs mer

Borrning av djupa och vida hål. Seminarium IVA Mars 2007 Gunnar Nord

Borrning av djupa och vida hål. Seminarium IVA Mars 2007 Gunnar Nord Borrning av djupa och vida hål Seminarium IVA Mars 2007 Gunnar Nord Djupa och vida hål vad är det? Håldiameter vid botten av hålet efter inklädnad > 0,5 m Håldjup upp till 4000 m Hål med stabila väggar,

Läs mer

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK PM Geoteknik Sundbyberg kommun Kv. Blåklockan, Ör PM Geoteknik Stockholm 2012-03-27 REV A 2012-04-23 PM GEOTEKNIK Kv. Blåklockan, Ör Sundbyberg kommun PM Geoteknik Datum 2012-03-27 (REV A 2012-04-23) Uppdragsnummer

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda 2006-06-30 06/83 Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda TEMADAG - ARBETSTIDER BAKGRUND Vi har under

Läs mer

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013 Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se ITS en översiktsbild ITS Ett paraplybegrepp Intelligenta transporter handlar om att med hjälp av information och

Läs mer

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning Vibrationsutredning 214-5-6 Vibrationsutredning 214-5-6 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Johanna Rosvall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

NVF. Transporter i städer. Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013. Einar Schuch

NVF. Transporter i städer. Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013. Einar Schuch NVF Transporter i städer Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013 Einar Schuch Dagordning 27-28 maj Nvf möte 27 maj kl 14.00-ca 16.00 Studiebesök Norra Länken, Projektledare Håkan Andersson 17.00 Incheckning

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-01-03 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår

Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår 2 214-11-11 Railsys mikrosimulering Railsys bakgrund Forskningssamarbete Trafikverket - KTH sedan 1999 Trafikverket upphandling trafiksimuleringssystem,

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal PM BAS-P Objektnamn: Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal Objektnummer: 107 587 Produkt: Vägplan Datum: 2013-08-23 Sida 1 av 8 1. Syfte Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete

Läs mer

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, beläget i Humlegården i Stockholm, och är sedan 1936 ett statligt byggnadsminne. År 1997 återinvigdes

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Bro Trädgårdsstad. Mätning - Tågvibrationer. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Anna Grahn Solnavägen STOCKHOLM

Bro Trädgårdsstad. Mätning - Tågvibrationer. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Anna Grahn Solnavägen STOCKHOLM Rapport nummer: 2014-107 r01 Datum: 2014-09-04 Bro Trädgårdsstad Mätning - Tågvibrationer \\STRSRV04\Akustik_Projekt\2014\2014-107 LG Bro Trädgårdsstad, Structor Mark Stockholm AB\Rapporter\2014-107 r01.docx

Läs mer

NCC Construction Sweden

NCC Construction Sweden NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2010-05-27 1 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

The national negociation of housing and infrastructure. BEST workshop on traffic planning. 4 November 2015

The national negociation of housing and infrastructure. BEST workshop on traffic planning. 4 November 2015 1 The national negociation of housing and infrastructure BEST workshop on traffic planning 4 November 2015 2 Content About the negotiation About the role and work of the Transport Administration About

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Utställningen kommer att hålla till i foajén till kongresshall A. Deltagarna kommer att vistas där i alla kaffepauser under programmet.

Utställningen kommer att hålla till i foajén till kongresshall A. Deltagarna kommer att vistas där i alla kaffepauser under programmet. Utställning på Bergmekanikdagen 2015 I samband med Bergmekanikdagen den 9 mars 2015 kommer BeFo att arrangera en mindre utställning med ca 10 platser, på City Conference Centre i Stockholm (CCC). Till

Läs mer

Kv Tygeln PM - Vibrationsmätning från spårtrafik - komfort och stomljud

Kv Tygeln PM - Vibrationsmätning från spårtrafik - komfort och stomljud 2014-12-15, sid 1 (7) Kv Tygeln PM - Vibrationsmätning från trafik - komfort och stomljud 1. Sammanfattning Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras två nya kontorshus. Fastigheten ligger i direkt anslutning

Läs mer

Huvudkurs i Geoteknik. DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011

Huvudkurs i Geoteknik. DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011 Huvudkurs i Geoteknik DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011 DEL 2: Geokonstruktioner Park Inn Hotel, Arlandastad, 24-26 januari 2012 DEL 3: Jordförstärkning

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan Baneseminar Multiconsult 2014-01-30 Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan 6 km railway tunnel 2 tracks 2 stations 1,4 km railway bridge

Läs mer

Inbjudan till. kurs om OFTP2

Inbjudan till. kurs om OFTP2 Inbjudan till kurs om OFTP2 Odette File Transfer Protocol 2 torsdagen den 4 december 2014 Scania, Jakobsbergs Konferens & Kursgård, Parkgatan 9 i Södertälje Välkommen att lära Dig mera om OFTP2 protokollet!

Läs mer

Vätgas och bränsleceller!

Vätgas och bränsleceller! VÄTGAS SOM BRÄNSLE Vätgas och bränsleceller! Elforsk, Göteborg 2011 Björn Aronsson 2011-09-16 Vätgas Sverige 1 Balanserad STATUS Synergier Teknikutvecklingen för bränsleceller i fordon är klar volymproduktion

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

RISK I MEGAPROJEKT - Förbifart Stockholm NICLAS CHRISTOFFERSSON

RISK I MEGAPROJEKT - Förbifart Stockholm NICLAS CHRISTOFFERSSON RISK I MEGAPROJEKT - Förbifart Stockholm NICLAS CHRISTOFFERSSON Vad är ett megaprojekt? Styrelse Generaldirektör GD Kansli Internrevision Ekonomi och styrning Inköp och logistik Strategisk utveckling Juridik

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Committed to sustainable productivity

Committed to sustainable productivity Committed to sustainable productivity Automatisera för att skapa lönsam produktion i Sverige 2016-03-16 Conny Fridlund Atlas Copco Secoroc Division Customer-focused structure Board of Directors President

Läs mer

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD Presentation Drillcon AB (publ) November 2007 Mikael Berglund VD Dagens agenda Presentation av Drillcon AB (publ) Verksamhet Företagsledning och ägarstruktur Marknad Finans Förvärvet av Suomen Malmi Oy

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

Vindkraft ur markägarens synpunkt

Vindkraft ur markägarens synpunkt Examensarbete 15 P Datum (2012-03-17) Vindkraft ur markägarens synpunkt Elev: Peter Söderlund Handledare: Anna Josefsson 1 Sammanfattning I denna rapport får du som är markägare, veta vilka fördelar vindkraften

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Datum: 2015-05-12 Diarienr: SSM2015-1640-8 Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Tid: Onsdagen den 6 maj 2015, kl. 09:00-14.30 Plats: City Conference

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

Geologisk utredning för kv. Minnet

Geologisk utredning för kv. Minnet Beställare: Veidekke Bostad AB Geologisk utredning för kv. Minnet Översiktlig bedömning av förutsättningar och möjligheter för planerad bergschakt Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Projektansvarig

Läs mer