BKs 59:e Diskussionsmöte 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BKs 59:e Diskussionsmöte 2014"

Transkript

1 Inbjudan till BKs 59:e Diskussionsmöte 2014 Tisdagen den 11 mars Stockholmsmässan, Älvsjö Välkomna!

2 Upplysningar Plats Stockholmsmässan, Kongresshall K1, samt Victoriahallen, Älvsjö, Stockholm. Till Stockholmsmässan kommer man enklast med pendeltåg från Stockholm C mot Södertälje eller Västerhaninge. Tågen avgår med 6-12 minuters intervall under morgon och eftermiddag. Restid ca 7 minuter. Med bil E3/E4 söderut. Följ skyltning mot Stockholmsmässan. Anmälan Anmälan gör du genom att fylla i formuläret på hemsidan eller via mail direkt till Avgift I avgiften ingår heldagsprogram på Älvsjömässan inkl. kaffe och lunch. Konferensmiddag med underhållning på Grand Hotel, Vinterträdgården Samt föredragen i bokform inkl en USB sticka. Deltagaravgifter per person (exkl. moms) För anställd i medlemsföretag SEK För teknologer SEK Icke medlemmar SEK Anmälan efter 1 mars 2014 extradebiteras med SEK

3 Dokumentation Utdelas i samband med ankomstregistreringen. Återbud Återbud efter 5 mars 2014 faktureras halv avgift Utebliven avbokning faktureras hel avgift Avgiften faktureras företaget Betalningsvillkor 15 dagar Obs. uppge konteringskoder och orderreferenser där så erfordras. Utställning En viktig del av BKdagen är utställningen. Om du är intresserad av att ställa ut kontakta Lennart Stark, Telefon / För ytterligare information kontakta BK BERGSPRÄNGNINGSKOMMITTÉN Storgatan 19, Stockholm Telefon BERGMEKANIKDAGEN måndagen den 10 mars 2014 arrangeras av BeFo och Svenska Bergmekanikgruppen. Bergmekanikdagen kommer att hållas i Stockholm City Conference Center. (Folkets Hus Barnhusgatan 12 14, Stockholm) Inbjuden gästföreläsare är: D. Jean Hutchinson/Queen s University, Kingston, Ontario, Canada, För program och anmälan se: eller a: 3

4 Program BKs Diskussionsmöte 11 mars 2014 (cirkatider) REGISTRERING/kaffe Hälsningsanförande Örjan Wolff, ordförande, Bergsprängningskommittén Läget i Gruvindustrin Tomas From, SveMin Ny Bergutbildning Mikael Hermansson, BergUtbildarna AB 1. Första etappen för KUJ 1365 är i drift Hans Engberg, LKAB 2. Mobil krossning under jord vid tunnelbyggandet av YRL High speed Railway förbindelsen mellan Hong Kong Island to Mainland China Peter Delbrant, Jörgen Liljekvist, Sandvik AB 3. Bergbygge under Värtanverket, en utmaning Per Hogård, ÅF Infrastructure, Magnus Gunnarsson, Strabag DISKUSSION KAFFE Offshoring av konsultuppdrag, den nya trenden Henrik Öhrnell, ÅF Infrastructure 5. Ständig förbättring i arbetsmiljön o informationsflödet för våra tunnelbyggare Johan Jonsson, Rolf Elsrud, Atlas CopcoRock Drills AB 6. Kvalitet som styrmedel vid bergschakt under jord Rolf Christiansson, SKB, Robert Sturk Skanska 4

5 7. Luftutbytesstationeri Förbifart Stockholm från systemhandling till bygghandling Mattias Roslin, Nils Outters, Trafikverket 8. Reseberättelse stipendiat Sara Johansson, Uppsala Universitet DISKUSSION LUNCH RV 13 Ryfast, world s longest subsea road tunnel combined with E 39 Eiganes Tunnel Gunnar Eiterjord, Norwegian Roads Administration 10. Northland-gruvföretaget som bygger industrihistoria i Tornedalen Niclas Dahlström, Northland 11. Nytt arbets- och redovisningssätt för upprättande av Ingenjörsgeologisk prognos för pro. Västlänken Joakim Karlsson, Kristian Nilsson, Bergab 12. Går det att arbeta säkert i järnvägstunnel med trafik på intilliggande spår? Bergförstärkningsarbeten i Aspentunneln Hans Hargelius, Mikael Johansson, Trafikverket DISKUSSION KAFFE Total Cost Optimisation in Quarry Operations Angelo A Labriola, Orica Mining AB 14. Förstudie inför en ny Svensk standard SS : Vibration och stöt Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader Mathias Jern, Nitro Consult 5

6 Lägesrapporter: Citybanan Björn Kruse, Trafikverket Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Trafikverket Västlänken Olle Olofsson, Trafikverket Utbyggnad av tunnelbanan Thomas Sträng, Trafikförvaltningen DISKUSSION AVSLUTNING SAMLING Samling med barservering på Grand Hotel (Royals Festvåning, Kinarummet, Oscarssalongen) MIDDAG Grand Hotel Vinterträdgården Utdelning av pris: Årets Bergsprängare UNDERHÅLLNING SANDVIK står för årets underhållning 6

7 Föredragen i sammandrag 1. Första etappen för KUJ 1365 är i drift Hans Engberg, LKAB Etapp ett av KUJ 1365 är nu i full drift. Driftöverlämnandet skedde den 26 april och i augusti hade den första miljonen ton transporterats, krossats och uppfordrats i anläggningarna! Ett av Sveriges största industriprojekt är nu delvis i hamn och det kan konstateras att kraven avseende tid, funktion och ekonomi innehölls! 9,5 Mdr (av 12,4) kommer att ha investerats intill utgången av Idrifttagningen av etapp två pågår och den 17 april 2014 beräknas den tas i drift. Sedan kommer årsvis etapp efter etapp tills hela nivån är utbyggd och i full produktion i början av Först då stängs den nuvarande nivån på 1045 meters djup. 2. Mobil krossning under jord vid tunnelbyggandet av YRL High speed Railway förbindelsen mellan Hong Kong Island to Mainland China Peter Delbrant, Jörgen Liljekvist, Sandvik AB Hongkong delen av Guangzhou - Shenzhen - Hong Kong Express Rail Link ( Express Rail Link, XRL ) är en höghastighetslinje som förbinder Hongkong med Panyu, Guangzhou och Guangdong i norr. Denna linje består av 26km i tunnel och en ändstation station i West Kowloon. Viktiga aspekter i projektet var att minimera konstruktionsarbetet runt projektet så att påverkan på den befintliga infrastrukturen blev minimal, men även att ta hänsyn till det lokala samhället och miljöpåverkan på detta. Med dessa krav på minsta möjliga påverkan på samhället, valde man en standard (diesel)-elektrisk larvburen mobilkross för att enkelt kunna hantera krossningen under jord. En annan fördel med att välja ett standard verk var att man kom igång snabbt med själva krossningen och när projektet sedan är avslutat tar man det redan kompletta krossverket lätt med sig till andra väntande projekt. 7

8 3. Bergbygge under Värtanverket, en utmaning Per Hogård, ÅF Infrastructure, Magnus Gunnarsson, Strabag AB Fortum Värme bygger nu för en övergång från fossila bränslen till biobränsle för Värtaverket i Hjorthagen som idag levererar fjärrvärme och el till en stor del av Stockholm. Under hösten 2016 kommer man att övergå till eldning med flis i det nya kraftvärmeverket KVV8. Detta kräver en ny panna, modifiering av befintlig anläggning samt nya utrymmen för transport och lagring av bränslet. Under mark är man i slutfasen på bergarbetena och har byggt ca 1 km nya tunnlar för transportband, processutrustning och installationer. Kompletterande schakter och bergförstärkning i befintlig bergrum har också utförts. ÅF Infrastructure AB har utfört geotekniska-, geologiska och miljötekniska undersökningar och utredningar samt har också utfört bergprojekteringen och en omfattande riskanalys. ÅF ansvarar också för vibrationsmätningar under byggtiden. Projektet innebär stora utmaningar både i projekteringsoch produktionsskedet eftersom förändringar och tillkommande byggdelar hela tiden måste planeras och samordnas. STRABAG Sverige AB utför all bergschakt och arbetena innehåller bl.a. påslag och drivning på hög höjd, speciella geometrier och stora schakt. Fortums drift i verket och i angränsande tunnlar och bergrum pågår under hela byggtiden och tål endast mindre störningar. Hänsyn måste bl.a tas till en stor mängd vibrationskänslig utrustning inom området. 8

9 4. Offshoring av konsultuppdrag, den nya trenden Henrik Öhrnell, ÅF Infrastructure AB Att arbeta i en internationell miljö har länge varit en tradition för svenska entreprenadföretag. Oljelager och vattenkraftanläggningar har varit en paradgren för svenska ingenjörer. Den svenska ingenjörskompetensen var eftertraktad och den internationella marknaden var stor. Under de senaste årtiondena har denna trend svängt beroende på att utlandsmarknaden av olika skäl har krympt medan den svenska marknaden varit relativt stabil. De svenska entreprenörerna har fått se att konkurrensen på hemmamarknaden hårdnat. Svenska företag i konsultbranschen har däremot kunnat arbeta relativt ohotade på den svenska marknaden. Trenden för konsulterna har varit att etablera samarbeten med företag utomlands, förvärvat utländska företag eller t.o.m förvärvats av utländska företag. Företagens mål har oftast varit att växa och/eller utöka sin marknad. Den nya trenden är att svenska konsultföretag samarbetar med utländska företag i Sverige åt svenska beställare. Mest markant har detta troligen varit i projektet E4 Förbifart Stockholm där ÅF bildade ett konsortium med den amerikanska konsultjätten URS. Den svenska konsultbranschen togs på sängen och i en handvändning blev den svenska konsultmarknaden internationell. Inom uppdragen som ÅF arbetar med i Förbifart Stockholm deltar nu konsulter från 7 länder i Europa och Asien. Uppdragsledaren, Henrik Öhrnell, redogör i sin presentation för hur ÅF hanterat följande nyckelfrågor: Varför söker sig utländska konsultföretag till Sverige? Matchning av tekniska kunskaper och kompetens? Svenskt berg Svenska regelverk Språk- och kulturskillnader? Hierarki? IT? Kommunikation och dokumentation? Avståndet mellan länderna? Arbetsmiljöfrågor? Framtiden? 9

10 5. Ständig förbättring i arbetsmiljön och informationsflödet för våra tunnelbyggare Johan Jonsson, Rolf Elsrud, Atlas CopcoRock Drills AB Utvecklingen drivs ständigt framåt, oftast baserat på erfarenheterna från vårt folk som arbetar ute i tunnlarna. Tidigare var mycket, speciellt automatiken, styrd av parametrar från planeringskontoret. Informationen fram till borraren, som satt med den konkreta uppgiften att borra en salva så nära den tänkta designen som möjligt, var knapphändig och statisk. T ex var automatisk borrning hårt styrd med teoretiska sekvenser bestämda på kontoret. Acceptansen hos borrarna lät helt naturligt vänta på sig. Tack och lov händer det mycket på området och borrarens möjligheter att få korrekt information och att påverka borrning, även under automatik, har väsentligt ökat. Med den oberoende standarden IREDES 1.3 kan planeringsunderlaget överföras från CAD system ända ut till borriggarna. IREDES 1.3 formatet tilllåter att tunnel linjer, konturer, borrplaner och navigeringsinformation packas strukturerat för ett större antal tunnelrör och överförs till borriggarna. I borriggen får då borraren tillgång till den senaste uppdaterade designen för hela eller delar av tunnelkomplexet. Informationen är preparerad för borrningen och den efterkommande sprängningen. Designen presenteras alltså grafiskt för borraren inför borrningen. Vid t ex en navigering kommer slutresultatet att åskådliggöras grafiskt så att inga misstag uppstår. Borraren kan ta relevanta beslut baserade på design och verkliga förhållanden i tunneln. Även automatiken ligger nu i borrarens händer och automatiksekvenser definieras av borraren i samband med borrningen och kan justeras och utökas dynamiskt. Viktigt för framtida utveckling är att borrarnas erfarenheter byggs med i kommande produkter. 10

11 6. Kvalitet som styrmedel vid bergschakt under jord Robert Sturk, Skanska, Rolf Christiansson, SKB, Maria Christiansson, NCC, Göran Ajling, NCC, Jörgen Crilén, Skanska, Hans Hogård, Skanska, Magnus Felldin, Veidekke, Henrik Ittner, SKB Projektets mål var att utreda möjligheten att ta fram förslag på utförandekrav och kontraktsutformning för bergschakt baserat på kvalitetskrav. Kraven ska beakta både konturhållning och begränsning av sprängskadezon, samt dokumentation av arbetet. Projektet har bl a jämfört hur krav på tunnelkonturens bergschaktningsklass har innehållits för ett forskningsprojekt vid SKB:s Äspölaboratorium mot motsvarande resultat från en konventionell underjordsentreprenad. Resultaten visar vad som är uppnåeligt med dagens kunskap och teknik. Bristen på metoder att mäta krav på bergschakt enligt AMA Anläggning har identifierats. Därför belyses förslag på utveckling av strategier för egenkontroll baserat på nyttjande av modern loggerutrustning i borr- och laddutrustning utifrån MTO-perspektiv (Människa Teknik Organisation). Viktiga underlag för studien har varit en enkät till ca 50 yrkesarbetare, samt ett seminarium kring projektets frågeställningar. Projektets resultat lyfter fram förslag på både utbildnings- och utvecklingsinsatser. 11

12 7. Luftutbytesstationer i Förbifart Stockholm från systemhandling till bygghandling Nils Outters, Mattias Roslin, Trafikverket, Förbiart Stockholm Förbifart Stockholm är en drygt 21 km lång led från Kungens Kurva till Häggvik som går ca 18 km i tunnel. Den består av två tunnelrör med tre körfält i vardera riktning. Trafikprognosen för 2035 visar att fordon kommer att passera tunnlarna varje dygn. För tunnelventilation planeras tre platser längs anläggningen där luften byts ut i tunnlarna: två på Lovö och en i Vinsta. På varje plats behövs luftschakt för ut- och inluft, en sk luftutbytesstation, i bägge tunnelrören vilket totalt ger fyra anläggningar per plats. De ligger mellan 50 m och 100 m under markytan. I systemhandlingar bestod en luftutbytestation av tre parallella fläktrum i kontakt med markytan via tre lutande bergschakt med diameter av 5,5 m. Tidigt i detaljprojekteringen slogs dessa tre fläktrum ihop till ett enda bergrum som var en mer effektiv lösning. Tre lutande bergschakt från en luftutbytestation skulle varit svåra att bygga med den planerade raiseborrningstekniken pga de stora diametrar som behövs. Därför bestämdes att de skulle utföras vertikalt. Marken i anspråk för att bygga ventilationstornen på ytan är väldigt begränsad på alla platser. Det innebär att de tre ventilationsschakten skulle stått mycket nära varandra. För att minimera riskerna under byggskedet bestämde projektet att slå ihop schakten till ett vertikal schakt med en diameter av ca 10 m. Marken i anspråk är låst av arbetsplanen. Det innebär att lägen på ventilationsschakten också är låsta. Väglinjen är också låst sedan systemhandlingsfasen. För att uppfylla kraven på längden för ventilationsrummen var projektet tvungen att gå från en rak utformning till platsanpassade utformningar. 12

13 8. Reseberättelse stipendiat Sara Johansson, Uppsala Universitet Jag tilldelades Bergssprängningskommitténs resestipendium 2013 och under två veckor besökte jag Kapstaden och Johannesburg i Sydafrika. De projekt jag kom i kontakt med är nära knutna till hållbarheten inom den för landet oerhört viktiga gruvindustrin. Det handlar om allt från hur miljöproblem ska lösas till hur utvinningen av mineral kan bli säkrare och ekonomiskt mer gynnsam. Hur kan till exempel analyser av syreisotoper spåra förorenat vatten eller leda oss till nästa stora mineralfyndighet, och hur kan man utvinna ton guld med hjälp av en robot. Förutsättningarna skiljer sig från Sveriges, men utmaningarna är inte så olika. 9. RV 13 Ryfast, world s longest subsea road tunnel combined with E 39 Eiganes Tunnel Gunnar Eiterjord, Norwegian Roads Administration Rv. 13 Ryfast The Rv. 13 Ryfast project is the undersea tunnels which will connect the city of Stavanger to the region of Ryfylke, when completed the tunnels will replace the existing vehicle ferries which operate between Stavanger and Tau, and between Lauvvik and Oanes. Currently the combined daily traffic volume for both ferry routes is 4000 vehicles (AADT). Ryfast consists of two dual tube subsea tunnels, The Hundvåg tunnel, from the new E39 Eiganes tunnel to the Island of Hundvåg, and the Solbakk tunnel, which extends from the Hundvåg tunnel to Strand in Ryfylke. Construction time will be years with expected opening in E 39 Eiganes Tunnel Today s E39 bottlenecks in Stavanger, with traffic routed along heavily congested local streets. The E39 Eiganes tunnel will be the new North / South trunk route through Stavanger, extending the existing motorway beyond the Stavanger central business district, and significantly reducing local traffic above. The primary route for the project is 5 km long, comprised of dual tunnels 3.7 km long, and 1.3 km of ground level, two lane dual carriageway. 13

14 In addition to the primary North and South Bound tunnels, the project will also include tunnelled on and off ramps, and the connection to the Ryfast Hundvåg tunnels. As a result of geometric constraints, and the existing topography a significant portion of the Eiganes tunnel will have m of rock cover to the surface. As the south western connection to the Ryfast project, thee39 Eiganes tunnel will be constructed and managed jointly with the Ryfast project. Together the Ryfast and Eiganes tunnel projects will produce 3.8 million m3 of rock, and finding a suitable use for this material has been a challenge, the solution has been to utilise this material for land reclamation at a number of sites adjacent to the project. 14

15 11. Nytt arbets- och redovisningssätt för upprättande av Ingenjörsgeologisk prognos för pro. Västlänken Joakim Karlsson, Kristian Nilsson, Bergab I dialog med Trafikverket har ett nytt arbets- och redovisningssätt tagits fram som bygger på statistisk bearbetning av insamlad data och redovisning i 3D-modell istället för de traditionella plan- och profilritningarna. Kortfattat innebär det att insamlingen av data avseende bergarter och bergets kvalitet, för merparten av undersökningarna, har utförts i 1 meter långa sektioner. En meter motsvarar sedan en observation i den statistiska bearbetningen. Detta arbetssätt säkerställer att arbetet blir spårbart och därmed enklare att kvalitetssäkra. Redovisningen skiljer från den traditionella genom att inga plan- och profilritningar upprättas utan sker i projektets 3D-modell, även kallad SAMmodellen. Förutom att alla undersökningar, inklusive resultat, redovisas i modellen så görs dessa också klickbara med kopplingar till textdokumenten. I prognosen redovisas fyra olika domäntyper: 1) bergarter, 2) bergkvalitet, 3) stukturgeologi och 4) hydrogeologi. De olika domänerna, inom varje domäntyp, skiljer sig åt genom sin unika statistiska fördelning av det den redovisar. Till exempel innebär detta att geografiska gränser mellan olika intervaller av bergkvalitet inte redovisas inom en domän. Istället redovisas den statistiska fördelningen av olika bergkvaliteter inom respektive bergkvalitetsdomän. Genom detta arbets- och redovisningssätt upplever vi att prognosen blir mer baserad på underbyggda fakta än mer eller mindre felaktiga tolkningar och att osäkerheterna i prognosen tydliggörs. Med redovisning i 3D erhålls också en mycket bättre förståelse för komplexiteten i projektet. Det blir även enklare för kommande projektörer och entreprenörer att snabbt sätta sig in i prognosen eftersom all undersökningsdata och efterkommande statistisk bearbetning är direkt tillgänglig i 3D-modellen. 15

16 12. Går det att arbeta säkert i järnvägstunnel med trafik på intilliggande spår? Bergförstärkningsarbeten i Aspentunneln Hans Hargelius, Trafikverket, Mikael Johansson,BESAB Arbete i järnvägstunnel med trafik på intilliggande spår ställer mycket höga krav på arbetsmiljö och säkerhet. Bakgrund På sträckan Göteborg-Alingsås finns flera mindre järnvägstunnlar i berg. Aspentunneln öppnades för enkelspårsdrift 1914, för att senare byggas ut till dubbelspår. Efter återkommande problem med bergutfall och isbildning beslutade Trafikverket att systematiskt förstärka tunneltaket, täta tunnelportalerna samt frostisolera de sektioner som har återkommande isproblem. För att inte inkräkta på tunnelns fria utrymme, med dräner, bultar och ny sprutbetong, måste ett flertal tunnelsektioner också vidgas. Bansträckan är en av de mest trafikerade i regionen ställdes mycket höga krav på att minimera trafikstörningarna under arbetena. Detta fick till följd att arbeten endast kunde utföras nattetid på ett spår i taget och med trafik på det intilliggande spåret. För att kunna genomföra dessa arbeten ställdes mycket höga krav på säkerhet och arbetsmiljö, från planeringsskedet till utförandeskedet. Projektet Redan i planeringsskedet genomförde projektet analyser med avseende på arbetsmiljö, säkerhet, banarbetsplanering samt genomförbarhet. Analyserna följde med projektet och bearbetades under såväl projekterings- som utförandeskedet. Alla arbeten i spårmiljö utfördes mellan klockan 22-06, 7 dagar i veckan under 12 veckor med enkelspårsdrift och hastighetsnedsättning till 40 km/h på det trafikerade spåret. De sista 4 veckorna utfördes arbetena med båda spåren avstängda samtidigt. Hela projektet kom att fokusera på de mycket högt ställda kraven på trafiksäkerhet, arbetsmiljö och samordning med andra pågående projekt. Även valet av sprutbetong kom att påverkas. För att kunna utnyttja de korta arbetstiderna optimalt framprovades en ny typ av sprutbetong med kort härdningstid. Andra metoder som utnyttjades var vattenblästring för att få en god vidhäftning av sprutbetongen och hydraulisk spräckning för att vidga vissa tunnelsektioner. Nya dräner utfördes med brandskyddsduk. 16

17 Från detta projekt har vi fått många erfarenheter att ta med oss i framtida projekt. Men den viktigaste erfarenheten är ändå den att med god planering och stort fokus på riskhantering, går det att arbeta på ett säkert sätt intill trafikerat spår. 13. Total Cost Optimisation in Quarry Operations Angelo A Labriola, Orica Mining AB The aggregates industry is based on the extraction of an in-situ natural resource and crushing it to varying degrees of fine fractions to provide a range of end-use construction materials that are essential to modern civilisation. Key challenges to quarrying operations are the cost and productivity of extracting and crushing rock, and licence to operate in proximity to neighbours. The first step in the rock breakage process is drilling and blasting. The cost and efficiency of every downstream process is impacted by the success of the drill and blast process. One of biggest risks to a quarry operation s licence to operate is poor control of blasting. Technology in blasting and its application has advanced significantly to address optimising total cost of optimisation in quarry operations. Great advances have also been made in controlling blast outcomes and minimising the community effects on blasting. This presentation will explain the latest advances and case examples of total cost optimisation solutions for the quarry industry. 17

18 14. Förstudie inför en ny Svensk Standard SS : Vibration och stöt Riktvärden för sprängnings - inducerade vibrationer i byggnader Mathias Jern, Nitro Consult Svensk Standard SS : Vibration och stöt Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader har funnits sedan 1989 och är under perioden uppdaterad vid två tillfällen, senast Den är dock vad gäller metodik och beräkning av riktvärden i princip oförändrad. På senare år har standarden kommit att bli kritiserad från flera håll och eftersom en standard inte är en lagtext utan ett dokument vars legitimitet bygger på alla berörda parters gemensamma acceptans innebär detta svårigheter. Det finns ett antal problem med den nuvarande standarden som är relaterade till att det dels kan vara svårt att bestämma korrekta värden men också att standarden inte beaktar exempelvis de skillnader som finns mellan sprängning ovan eller under mark eller de svårigheter som kan finnas vid bedömning av pålgrundlagda byggnader. Ur ett internationellt perspektiv står SS dessutom ganska ensam när det gäller att inkludera undergrund och avstånd i beräkningsgången. Efter att Norge fick en ny sprängningsstandard 2012 så är Sverige och Finland de enda länderna i världen som tillämpar denna ansats vid bestämning av tillåtna värden. Inom ramen för SIS tk 111 ag 3 (Standardiseringskommittén: byggnaders påverkan av vibrationer ) har en förstudie genomförts. Syftet med förstudien har varit att undersöka möjligheterna att göra om standarden så att den bättre inkluderar alla byggnadstyper och alla former av sprängningar samtidig som en viss internationell anpassning sker. Föredraget tar upp de frågor som belysts i denna förstudie: i huvudsak bakgrunden till befintlig Svensk Standard, internationell utblick, kunskapsläget gällande hur och vid vilka nivåer byggnader påverkas av vibrationer samt en diskussion angående hur en helt ny SS skulle kunna se ut. 18

19

20 BK Bergsprängningskommittén Storgatan 19, Stockholm. Tel: Wikströms, Uppsala

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

Offshoring av konsultuppdrag, - den nya trenden. Henrik Öhrnell 2014-04-10

Offshoring av konsultuppdrag, - den nya trenden. Henrik Öhrnell 2014-04-10 Offshoring av konsultuppdrag, - den nya trenden Henrik Öhrnell 2014-04-10 Bakgrund: 20 års erfarenhet av ledning av projekt och uppdrag hos beställare entreprenör konsult - projektledning Konsult - projektering

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN 1 (7) 2012-01-11 Lars Rosengren Född:1958-03-17 Civilstånd: Gift (5 barn) C.V. Sammanfattning: Lars har varit verksam inom bergteknik och bergmekanik sedan 1986. Sedan 2000 arbetar han som konsult under

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

BKs 58:e Diskussionsmöte 2013

BKs 58:e Diskussionsmöte 2013 Wikströms, Uppsala 1121132 Inbjudan till BKs 58:e Diskussionsmöte 2013 Tisdagen den 12 mars Stockholmsmässan, Älvsjö Välkomna! BK Bergsprängningskommittén Storgatan 19, 114 85 Stockholm. Tel: 08-762 62

Läs mer

BKs 58:e Diskussionsmöte 2013

BKs 58:e Diskussionsmöte 2013 Inbjudan till BKs 58:e Diskussionsmöte 2013 Tisdagen den 12 mars Stockholmsmässan, Älvsjö Välkomna! Upplysningar Plats Stockholmsmässan, Kongresshall K1, samt Victoriahallen, Älvsjö, Stockholm. Till Stockholmsmässan

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem.

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem. Bilaga 17 KALKYL-PM Datum: 2013-10-24 Beteckning: KORTRUTTSPROJEKET Delprojektbeskrivning för geografiska delprojekten DP07-DP15 Skede: Tidigt skede Prisnivå: 2013 juli Kalkyl: Krister Löfgren Vectura

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Utställningen kommer att hålla till i foajén till kongresshall A. Deltagarna kommer att vistas där i alla kaffepauser under programmet.

Utställningen kommer att hålla till i foajén till kongresshall A. Deltagarna kommer att vistas där i alla kaffepauser under programmet. Utställning på Bergmekanikdagen 2015 I samband med Bergmekanikdagen den 9 mars 2015 kommer BeFo att arrangera en mindre utställning med ca 10 platser, på City Conference Centre i Stockholm (CCC). Till

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E S E M I N A R I E P R O G R A M & I N F O O N S D A G 1 1 M A J 08.00-09.00 Samling, registrering och kaffe 09.00 Säkerhetsåtgärder efter truckolycka Lennart

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

NCC Construction Sweden

NCC Construction Sweden NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2010-05-27 1 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender. Roland Netterlind - BEF

Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender. Roland Netterlind - BEF Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender Roland Netterlind - BEF Utifrån,Ole, Lisas Lasses, Åkes, Ulrikas och övriga sprängares perspektiv. Delar kan säkert kallas partsinlaga. Definitioner Summering

Läs mer

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND

SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND SVERIGE UNDER MARK SWEDEN UNDERGROUND Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, beläget i Humlegården i Stockholm, och är sedan 1936 ett statligt byggnadsminne. År 1997 återinvigdes

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue Hitta till Stockholmsmässan Stockholmsmässan ligger i Älvsjö, drygt en mil söder om Stockholm City. Både bussar och pendeltåg stannar vid Älvsjö station, som är Stockholmsmässans

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Integration av 3D-geodata ovan och under jord. Ludvig Emgård, SWECO Position

Integration av 3D-geodata ovan och under jord. Ludvig Emgård, SWECO Position Integration av 3D-geodata ovan och under jord Ludvig Emgård, SWECO Position Ludvig Emgård Teknisk Lantmätare från LTH Examensarbete om 3D-GIS 2003 - Lundagård Rådgivande 3D-GIS-konsult hos SWECO Position.

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum!

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! BETONGBYGGNADSDAGEN 2012 Människan och betongen 27 SEPTEMBER PÅ GRAND HOTEL, STOCKHOLM 100 ÅR 2012 BETONGBYGGNADSDAGEN BETONGBYGGNADSDAGENS TEMA: MÄNNISKAN

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 17-18 oktober 2012 Kulturens hus, Luleå PROGRAM Onsdagen den 17 oktober 08.00-10.00 Studiebesök på Fjärrvärmeansluten isbrytare Luleå Energi AB 10.00-11.45 Paneldiskussion

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg

Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg Dag 1 Internationell utblick 12-13 november Dag 2 Utmaningar i Göteborg Actions driven by climate change and adaptation New York, Dordrecht Actions

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things

Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things PROJEKTSAMMANFATTNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym RBM-IoT Projektnamn Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things 1 (5) Projektfakta Sökt belopp från

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening 2014-03-05 Deltagare Trafikverket: Anna Rosenlind, projektledare tunnel Niclas Lindkvist, projektledare tunnel Vinsta Ola Landin, hydrogeolog Charlotte Geijer,

Läs mer

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan Baneseminar Multiconsult 2014-01-30 Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan 6 km railway tunnel 2 tracks 2 stations 1,4 km railway bridge

Läs mer

Inbjudan till. kurs om OFTP2

Inbjudan till. kurs om OFTP2 Inbjudan till kurs om OFTP2 Odette File Transfer Protocol 2 torsdagen den 4 december 2014 Scania, Jakobsbergs Konferens & Kursgård, Parkgatan 9 i Södertälje Välkommen att lära Dig mera om OFTP2 protokollet!

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök 2006-06-27 06/73 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök Landstinget köken Folkhögskolornas

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Objektnummer: 85 54 04 32 Objektnamn: Skällsäter - Bäckefors Skede: Bygghandling december 2002 Datum: 2008-08-25 Rev. datum: 1(7) 1. Bakgrund Befintlig väg har

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Varför minerallagar?

Varför minerallagar? Varför minerallagar? Uppmuntra och underlätta undersökning och brytning av vissa mineral av betydelse för samhället (ge exklusiva rättigheter) Ge tillträde till markområden (markåtkomst) Givet balans av

Läs mer

BIM leveranser i Förbifart Stockholm Thomas Vincent. BUS-dagarna bentleyuser.se 2014-11-14

BIM leveranser i Förbifart Stockholm Thomas Vincent. BUS-dagarna bentleyuser.se 2014-11-14 BIM leveranser i Förbifart Stockholm Thomas Vincent BUS-dagarna bentleyuser.se 2014-11-14 BIM in Stockholm Bypass Project Presentation Inledning- Projekt Förbifart Stockholm Trafikverkets BIM strategi

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning. Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005

Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning. Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005 Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005 Kombination av: Presentationer Demonstrationer Posters Grand finale workshop Med middag

Läs mer

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK 2006-03-02 06/47 VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK BAKGRUND/ SYFTE Biologisk rening för Avloppsverk

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon!

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! UTSTÄLLARINBJUDAN Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! 16 17 oktober 2013 UTSTÄLLARINBJUDAN Bilar som Jobbar rullar nu in på Stockholmsmässan Efter en succéartad premiär 2011 på Infra City tar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t Golfresa till Norra Sydafrika 20-30 januari 2013 Måndag 21 Januari 2013 - Ankomst till Johannesburg kl 08.35 på morgonen med flyg SA 261. Er lokalguide möter upp på flygplatsen och visar vägen till bussen.

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna. Per Thunstedt

Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna. Per Thunstedt Konsten att underhålla konstbyggnader (Byggnadsverk Broar) Gatukontorsdagarna 2012 Per Thunstedt Vem är Per Thunstedt? Vad kan han förmedla oss som jobbar inom kommunerna med konstbyggnader? De senaste

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen!

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen! Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014 Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna Välkommen! Information Anmälan senast den 11 april, anmälan är bindande. Anmäl dig

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler.

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler. Stockhol 2014-02-27 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2014-007 PM1 Buller och vibrationer vid 2 Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras ett nytt kontorshus. En ny detaljplan håller på att tas fra för orådet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

2008-09-04. Vägverket

2008-09-04. Vägverket Hur kan vi skapa nya förbindelser och minska barriäreffekterna? Eller: Hur beroende är Göteborgsregionen av sina Älvförbindelser? Bertil Hallman, Vägverket Region Väst Samhällsutveckling Strategisk planerare

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi, miljö, hållbarhet som genomgående tema Från

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Trafikverket startar den 1 april 2010 Daniel Ahnsjö Införande av BIM i Trafikverket Uppdrag från Regeringen Produktivitetskommitténs förslag i SOU 2012:39,

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer