NCC Construction Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NCC Construction Sweden"

Transkript

1 NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden

2 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE BOENDE- NCC HOUSING UTVECKLING UTVECKLING NCC PROPERTY AV KOMMERSIELLA DEVELOPMENT FASTIGHETER 60% 17% 18% 5% NCC Construction Sweden

3 Affärsområden NCC CONSTRUCTION NCC ROADS NCC HOUSING NCC PROPERTY DEVELOPMENT NCC Construction Sweden NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Construction Sweden

4 Andel av NCC totalt NCC Construction Sweden 37% av koncernens omsättning 41% av rörelseresultat 4 43% av antalet anställda Andel av nettoomsättning 2009 enligt IFRIC 15 NCC Construction Sweden

5 NCC Construction Sweden Omsättning och resultat Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal 2007,2008 exkl boendeverksamheten, 2009 enligt IFRIC 15 NCC Construction Sweden

6 Produktmix Andel av nettoomsättningen 2009 Anläggning Bostäder Hus Hamnhuset Göteborg NCC Construction Sweden

7 Fyra geografiska regioner - och flera specialistenheter Norrland NCC Infra NCC Teknik Anjobygg Hercules Armeringsfabriken Väst Stockholm/ Mälardalen Syd NCC Construction Sweden

8 Mogen bransch NCC Construction Sweden

9 Målbild 2012 Kundförståelse Effektiva processer Kostnader NCC Construction Sweden

10 Kraftfulla verktyg NCC Partnering Inköp Verksamhetssystemet Tekniska plattformar Värderingar Virtuellt byggande NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

11 NCC Partnering Inköp Verksamhetssystemet Tekniska plattformar Värderingar Virtuellt byggande NCC Partnering NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

12 Partnering för projektets bästa NCC Partnering Inköp Verksamhetssystemet Gemensamma mål Tekniska plattformar Projektet Värderingar Virtuellt byggande Gemensamma aktiviteter Gemensamma ekonomiska intressen NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

13 MSEK NCC Partnering NCC Partnering när kunden väljer Upparbetade intäkter Inköp Verksamhetssystemet Tekniska plattformar Värderingar Virtuellt byggande NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

14 Södertälje skolor NCC Partnering Inköp Verksamhetssystemet Tekniska plattformar 60% lägre projekteringskostnader 20% lägre byggkostnader 12 mån kortare projekttid Värderingar Virtuellt byggande NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

15 NCC Partnering Inköp Verksamhetssystemet Tekniska plattformar Värderingar Virtuellt byggande Verksamhetssystemet NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

16 NCC Partnering Inköp Verksamhetssystemet Tekniska plattformar Värderingar Virtuellt byggande Virtuellt byggande NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

17 NCC Partnering Inköp Verksamhetssystemet Tekniska plattformar Värderingar Virtuellt byggande NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

18 NCC Partnering Tekniska plattformar Inköp NCC is leading general contractor around the world in the widespread application of VDC to improve the construction of buildings and infrastructure Värderingar Verksamhetssystemet Martin Fischer Professor, Stanford University Virtuellt byggande NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

19 NCC Partnering Inköp Verksamhetssystemet Tekniska plattformar Värderingar Virtuellt byggande Tekniska plattformar NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

20 NCC Partnering Inköp Verksamhetssystemet Tekniska plattformar Värderingar Lokal industrialisering Styrd projektering Erfarenhetsåterföring Virtuellt byggande NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

21 P303 nytt, enkelt och tryggt NCC Partnering Inköp Verksamhetssystemet Tekniska plattformar Värderingar Virtuellt byggande NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

22 NCC Construction Sweden

23 NCC Partnering Inköp Verksamhetssystemet Tekniska plattformar Värderingar Virtuellt byggande Inköp NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

24 14% NCC Partnering 12% 10% 8% 6% 4% 2% Tekniska plattformar 0% -2% Prisutveckling NCC-avtal Inköp Värderingar Verksamhetssystemet E84 KPI Virtuellt byggande NCC avtal -4% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q NCC Projektplanering Ledarskap Miljö & energi NCC Construction Sweden

25 Exempel projekt Clarion Hotel Arlanda NCC Construction Sweden

26 Exempel projekt Kiruna NCC Construction Sweden

27 Exempel projekt Bostäder Ursvik NCC Construction Sweden

28 Exempel projekt Rv 50 Mjölby - Motala 20 års drift och underhåll 14 km 4-fältsväg 14 km 2+1-väg 39 vägbroar 620 m bro och Skepparpinan 8 trafikplatser Ordervärde 1,3 Mdr SEK NCC Construction Sweden

29 Exempel projekt Rågården, vårdbyggnad, Göteborg NCC Construction Sweden

30 Exempel projekt Norrströmstunneln, Stockholm NCC Construction Sweden

31 Den svenska anläggningsmarknaden NCC Construction Sweden Torsång, Dalälven

32 Anläggningsmarknaden flera segment med olika förutsättningar Infrastruktur offentliga kunder Vägar (inkl. broar, ramper, tunnlar) Asfaltbeläggning Järnvägar (inkl broar) Asfaltbeläggning privata kunder Tung anläggning kommersiella aktörer Exploatering, samhällsutbyggnad Drift och underhåll offentliga kunder NCC Construction Sweden

33 Svenska anläggningsmarknaden ökar Mdr SEK % per år p 2010p 2011p Källa: SCB, BI NCC Construction Sweden

34 Roads och Construction i samverkan baserad på olika affärslogik NCC Roads Processindustri Kapitalintensiv Täkt Kross NCC Construction Projektdrivet Låg kapitalbindning Starkt kassaflöde Projektering Planering Asfalt Kund Produktion Kund Beläggning Överlämnande Drift/underhåll NCC Construction Sweden

35 Svensk anläggningsmarknad NCC:s marknadsandel Kundfördelning 18% NCC Privat 50% 35% Trafikverket 15% Kommuner och Landsting Källa: BI, NCC NCC Construction Sweden

36 Trafikverket = Vägverket + Banverket Centraliserad upphandling Idag Framåt Ny mix av entreprenadformer Utförandeentreprenader Funktionsentreprenader Totalentreprenader NCC Construction Sweden

37 NCC Infra möter Trafikverket Rikstäckande specialistenhet Kontinuitet ger högre anbudsoch produktionskompetens Kompetens för ökad andel totaloch funktionsentreprenader NCC Construction Sweden

38 Ökad konkurrenskraft Samverkan Processer Skalfördelar Lägre kostnader NCC Construction Sweden

39 Ökad partneringandel vid infrastrukturprojekt Partneringandel, % Upparbetad volym NCC Construction Sweden

40 NCC Construction Sweden

41 Modernaste IT-hjälpmedel Avancerat IT-stöd för projektering, planering och uppföljning 3D och GPS för effektivare maskinutnyttjande Kompetenscenter Geodesi NCC Construction Sweden

42 NCC Construction Sweden

43 Norrströmstunneln NCC Construction Sweden

44 Norrströmstunneln NCC Construction Sweden

45 Anläggningskostnaderna 80% inköp Personal Konsulter Indirekt material Maskiner, transporter 20% 3% 3% 22% Centrala inköpsavtal Nationell prisnorm, internationella köp Underentreprenader 33% Hårdare styrning leverantörsutveckling Material 19% Centrala inköpsavtal, internationella köp NCC Construction Sweden

46 Armeringsfabriken ökade leveranser Ton Leveransvolym Genomsnittligt månadsbehov Strukturell prisförändring: 10% Aktuell prisskillnad: 6% Jan Mar Sep Dec 2009 NCC Construction Sweden

47 NCC:s anläggningsverksamhet i Sverige Marknaden växer stark position Lönsamhet före volym tydlig riskhantering Satsningar för ökad konkurrenskraft NCC Construction Sweden

48 NCC Construction Sweden

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö. årsredovisning 2009 NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer Årsredovisning 2012 Framtidens miljöer Ansvarsfullt byggande Hållbart samspel Framtidens miljöer med ansvarsfullt byggande ett hållbart samspel NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen

Läs mer

Årsredovisning ncc 2006

Årsredovisning ncc 2006 Årsredovisning NCC 2006 INNEHÅLL Detta är NCC 1 Vd kommenterar 2 Koncernöversikt 6 Strategisk inriktning 10 Finansiella mål och utdelningspolicy 13 Marknad och konkurrenter 16 Medarbetarna 22 Miljö och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

NCC 2004. Årsredovisning

NCC 2004. Årsredovisning NCC 2004 Årsredovisning INNEHÅLL 2004 i korthet 1 Vd-kommentar 2 NCC-aktien 6 Bolagsstyrning 8 Finansiella mål 11 Strategisk inriktning 12 Risker och riskhantering 16 NCC 2004 Marknad och konkurrenter

Läs mer

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Nordisk bygg- och anläggningsmarknad 4 Affärsmodellen 9 Peabs sex koncernstrategier 10 Operativa och finansiella mål 12 En ny

Läs mer

ansvar fokus enkelhet

ansvar fokus enkelhet ansvar fokus enkelhet NCC Årsredovisning 2001 INNEHÅLL/VÄND INNEHÅLL 1 Ansvar, fokus, enkelhet 2 2001 i korthet 3 VD har ordet 6 Strategisk inriktning och mål 10 NCC-aktien 12 NCCs utvecklingskoncept 14

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 212 1 oktober 31 december 212 Orderingång 15 423 (14 932) Nettoomsättning 19 69 (18 119) Resultat efter finansiella poster 1 252 (1 8) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Fler tänker bättre än en

Fler tänker bättre än en Fler tänker bättre än en NCC:s svar på Produktivitetskommitténs frågor om vilka åtgärder som krävs för att höja anläggningsbranschens produktivitet och innovationsgrad 2 3 Sammanfattning NCC anser att

Läs mer

Svevia Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013

Svevia Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013 Svevia Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Svevia alltid på väg Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör och ett av de största väg- och anläggningsföretagen i landet, etablerade på fler än 100 orter

Läs mer

Innehåll. Affärsidé och Vision. Ledande inom hållbar utveckling. Skanskas första 125 år

Innehåll. Affärsidé och Vision. Ledande inom hållbar utveckling. Skanskas första 125 år Årsredovisning 2011 Innehåll Affärsidé och Vision Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta. Skanskas vision är att vara ledande på sina hemma

Läs mer

Trovärdighet och omtänksamhet. Svevia är det trovärdiga och omtänksamma entreprenadföretaget som vågar vara nytänkande.

Trovärdighet och omtänksamhet. Svevia är det trovärdiga och omtänksamma entreprenadföretaget som vågar vara nytänkande. Årsredovisning 2010 Innehåll Svevia i siffror 1 VD har ordet 2 Vision, mål och strategier 4 Omvärld och marknad 6 Kärnverksamhet Drift 8 Kärnverksamhet Anläggning 10 Strategiska specialverksamheter 12

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsgrenar Byggverksamhet 22 Bostadsutveckling 34 Kommersiell fastighetsutveckling 42 Infrastrukturutveckling 50

Innehåll. Verksamhetsgrenar Byggverksamhet 22 Bostadsutveckling 34 Kommersiell fastighetsutveckling 42 Infrastrukturutveckling 50 Årsredovisning 2010 Innehåll Koncernöversikt 2010 i korthet 2 Koncernchefen kommenterar året 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Lönsam tillväxt 2011 2015 9 Segmentsredovisning 10 Finansiella och kvalitativa

Läs mer

Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012

Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012 väg 41 Veddige Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012 Operativ nettoomsättning uppgick till 21 495 Mkr (19 890) Operativt rörelseresultat uppgick till 217 Mkr (520). Projektnedskrivningar om 425 Mkr belastade

Läs mer

Anläggningsbranschen utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet PM 2012:1

Anläggningsbranschen utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet PM 2012:1 Anläggningsbranschen utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet PM 2012:1 Anläggningsbranschen utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet PM 2012:1 Trafikanalys Adress: Sveavägen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

Innehåll. Omslagets bild: Statoils kontor, Fornebu, Oslo, Norge

Innehåll. Omslagets bild: Statoils kontor, Fornebu, Oslo, Norge Årsredovisning 2012 Innehåll Redovisning av resultat och intäkter i årsredovisningens första del (sid 1 80) sker i enlighet med segmentsredovisning. Rapport över finansiell ställning och kassaflöde presenteras

Läs mer

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 Bokslutskommuniké för 1998 Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 73 MSEK jämfört med 74 MSEK, exklusive fusionskostnader om 449 MSEK, föregående år. Årets resultat efter full skatt uppgick

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk information. Bo Ax:son Johnson... 2. NCC-koncernen idag... 3. VD-kommentar... 4. Affärsidé och strategi... 6. Ekonomiska mål...

Innehåll. Ekonomisk information. Bo Ax:son Johnson... 2. NCC-koncernen idag... 3. VD-kommentar... 4. Affärsidé och strategi... 6. Ekonomiska mål... Årsredovisning 1996 Innehåll Bo Ax:son Johnson................... 2 NCC-koncernen idag................. 3 VD-kommentar......................... 4 Affärsidé och strategi............... 6 Ekonomiska mål.......................

Läs mer

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Viktiga händelser 2013 Fortsatta investeringar inom affärsområde Projektutveckling. Vårt deltagande i att utveckla Arenastaden i Solna är vårt största pågående utvecklingsprojekt. För

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Skanska 2005. Innehåll

Skanska 2005. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2005 Skanska 2005 Innehåll 1 Verksamhetsgrenar och organisation 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, vision, mål och strategi 7 Finansiella mål och måluppfyllelse 8 Byggverksamhet 16

Läs mer

Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställare- entreprenör- konsult

Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställare- entreprenör- konsult 1 More10 AB 2015-02-16 Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställareentreprenörkonsult More10 AB, Södra Kungsvägen 266A, 181 65 LIDINGÖ, tel 070-523 38 51, marten.lindstrom@more10ab.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012

COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012 COWI AB KONCERNEN I SAMMANDRAG 2012 Tillväxten tar fart Med god fart inom samtliga divisioner och ett antal stora, bärande projekt i orderportföljen kan verksamhetsåret 2012 summeras på ett utmärkt sätt.

Läs mer