Instruktioner för Service / Instructions for Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner för Service / Instructions for Service"

Transkript

1 Allmän Serviceinformation Varje deltagare har fått tilldelat 6 x 10m serviceplats på Rocklunda. För de som beställt extra utrymme framgår ytan av skissen över serviceområdet. Endast servicefordon som har serviceskylt får komma in på Rocklunda serviceområde och på serviceplatser efter banan. Det kommer att finnas serviceinformation och GPS punkter för att servicepersonal lätt ska hitta till serviceplatser och uppehåll. Service är endast tillåtet där det är angivet i Roadbook. Vid service måste alla bilar ha presenning som täcker under hela bilen. På serviceplatserna är det inte tillåtet att tvätta bilen. Det är tillåtet för besättningen att använda de verktyg och reservdelar som finns i tävlingsbilen för att göra reparation utefter hela banan. Det är tillåtet att tanka från bensinstationer längs banan. Det kommer ej att finnas obligatorisk natt parc ferme efter Etapp 1 eller Etapp 2, fri service gäller till start nästa morgon. OBS tävlingsbilen får ej lämna sin serviceplats förrän tidigast 15 minuter före sin starttid på nästa etapp. Ingen bil får lämna serviceplatsen förrän efter sin starttid. Deltagarna kan även ställa bilarna inom ett bevakat område senast respektive kväll. Därifrån kan den hämtas från och med en halvtimme före första start nästa morgon för att antingen köras till sin serviceplats i inväntan på starttid enligt ovan eller direkt till start TC. Observera att det är den tävlandes ansvar om något inträffar på respektive tävlandes serviceplats. Efter målgång lördagen 12 juli så ställs bilarna i parc ferme tills dess att resultatlistan är fastställd. General service information Every Competitor has a service area of 6 x 10 meters at Rocklunda. Only vehicles marked as official service vehicles are allowed at the main service area at Rocklunda, and at the service areas along the route. Service is only allowed where it is marked so in the Road Book. Service outside these areas leads to exclusion. The crew can make repairs at any point along the route providing they use only tools and parts that are brought along in the rally car. Petrol can be filled at any filling station along the route. At all service points there must be a ground cover covering the entire car. Car washing is forbidden at the service areas, All service areas will be specified by GPS coordinates. There will be no Parc fermé during the overnight halts. There are though some restrictions: Cars must be kept in its service area unless put in the guarded voluntary parking area and there must be no running of engines between 2200 and There will be a Parc Fermé after the finish.

2 Torsdag/Thursday 10/7 Service innan SS 2: från Rocklunda kör ut på E18 mot Oslo, kör c:a 35 km, sväng höger på avfart 123 mot Fagersta, Kolsva (väg 250). Kör c:a 12 km, i Kolsva sväng vänster vid ICA, serviceplats på vänster sida. Service before SS 2: from Rocklunda follow road E18 towards Oslo for approx. 35 km. Take exit 123 towards Fagersta, Kolsva (road 250). Drive approx. 12 km, turn left in Kolsva (ICA). Service area on left side. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 37,89 km, SS: 26,82 km, totalt: 64,71 km Distance for rallycars to next service: road section: 37,89 km, SS: 26,82 km, total: 64,71 km Efter SS 2: från service i Kolsva, fortsätt på väg 250 mot Fagersta, kör c:a 47 km. Sväng höger in på väg 66 mot Fagersta. Kör c:a 7 km, sväng höger till OKQ8. Service på OKQ8. After SS 2: from service in Kolsva continue on road 250 towards Fagersta for approx. 47 km. Turn right on to road 66 towards Fagersta. Drive 7 km, turn right to OKQ8 petrol station. Service at OKQ8. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 64,57 km, SS: 8,65 km, totalt: 73,22 km Distance for rallycars to next service: road section: 64,57 km, SS: 8,65 km, total: 73,22 km Efter SS 3 (Uppehåll Hedemora, se karta i programmet): Från OKQ8 i Fagersta fortsätt på väg 68 mot Avesta. Kör c:a 12 km, sväng vänster till väg 69 mot Hedemora. Kör c:a 24 km, sväng in på väg 69/70 mot Hedemora. Kör 3 km, ta höger i rondellen och sedan vänster in på Ivarshyttevägen. Kör 1 km, service på vänster sida. Följ funktionärernas anvisningar. After SS 3 (Service Hedemora, see map in program): From OKQ8 in Fagersta continue on road 68 towards Avesta for approx. 12 km. Turn left to road 69 towards Hedemora. Drive approx. 24 km, turn on to road 69/70 towards Hedemora. Drive 3 km, turn right in roundabout and left to Ivarshyttevägen. Drive 1 km, service on left side. Follow marshals instructions. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 57,47 km, SS: 33,53 km, totalt: 91,00 km Distance for rallycars to next service: road section: 57,47 km, SS: 33,53 km, total: 91,00 km

3 Efter SS 4: Serviceförbud After SS 4: Service prohibited Efter SS 5: Från serviceplatsen i Hedemora, sväng höger ut på Ivarshyttevägen, kör 1 km, sväng höger och sedan vänster i rondellen till väg 69. Kör 2,4 km, sväng höger mot Norberg. Kör 24 km, sväng höger till väg 68. Kör c:a 12 km, sväng vänster till OKQ8 Fagersta (samma service som efter SS 2). After SS 5: From service in Hedemora turn right to Ivarshyttevägen, drive 1 km, turn right and then left in roundabout to road 69. Drive 2,4 km, turn right towards Norberg. Drive 24 km, turn right to road 68. Drive approx. 12 km, turn left to OKQ8 Fagersta. (Same service as after SS 2). GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 68,46 km (Etappuppehåll Rocklunda) Distance for rallycars to next service: road section: 68,46 km (Overnight rest Rocklunda) Fredag/Friday 11/7 Start Leg 2 Rocklunda Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 38,64 km, SS: 3,95 km, totalt: 42,59 km Distance for rallycars to next service: road section: 38,64 km, SS: 3,95 km, total: 42,59 km Efter SS 6: Från Rocklunda, ta E18 mot Stockholm, kör c:a 31 km, ta avfart 141 mot Strängnäs, Enköping V. Ta vänster i första rondellen, kör c:a 300 m, ta vänster in på Västerleden. Kör c:a 1 km, sväng vänster in på Bodavägen, kör c:a 1,4 km. Serviceplats på höger sida, Enköpings Motorstadion. After SS 6: From Rocklunda, join road E18 towards Stockholm. After approx. 31 km take exit 141 towards Strängnäs, Enköping V. Turn left in first roundabout, drive approx. 300 m, turn left to Västerleden. Drive approx. 1 km, turn left to Bodavägen, drive approx. 1,4 km, service area on right side, Enköpings Motorstadion. GPS: WGS 84 (lat, lon): ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 82,25 km, SS: 18,24 km, totalt: 100,49 km Distance for rallycars to next service: road section: 82,25 km, SS: 18,24 km, total: 100,49 km

4 Efter SS 7: Från Enköpings Motorstadion ta vänster på Bodavägen. Kör c:a 1,4 km, sväng vänster in på Västerleden. Kör 1,1 km, ta vänster i rondellen, kör c:a 700 m, sväng vänster till E18 mot Stockholm. Kör 3,6 km, ta avfart 143 mot Uppsala (väg 55). Följ väg 55 till Uppsala i 44 km, sväng vänster i rondellen till E4 mot Sundsvall. Kör E4 mot Sundsvall i c:a 5 km. Ta avfart 189 mot Österbybruk (väg 290). Kör väg 290 i c:a 31 km. Serviceplats på vänster sida (Folkets Hus i Österbybruk). After SS 7: From Enköpings motorstadion turn left on to Bodavägen. Drive for approx. 1,4 km, turn left to Västerleden. Drive 1,1 km, turn left in roundabout, drive approx. 700 m, turn left on to E18 towards Stockholm. Drive 3,6 km, turn on exit 143 towards Uppsala (road 55). Follow road 55 to Uppsala for 44 kms, turn left in roundabout on to E4 towards Sundsvall. Join E4 towards Sundsvall. Drive for approx. 5 km, take exit 189 towards Österbybruk (road 290). Follow road 290 for approx. 31 km, service area on left side (Folkets Hus in Österbybruk) GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 44,38 km, SS: 16,56 km, totalt: 60,94 km Distance for rallycars to next service: road section: 44,38 km, SS: 16,56 km, total: 60,94 km Efter SS 8: Serviceförbud After SS 8: Service prohibited Efter SS 9 (Uppehåll Östhammar, se karta i program): Från service Österbybruk sväng höger och kör c:a 500 m. Sväng vänster in på väg 292, kör c:a 19 km. Sväng vänster till väg 288, kör c:a 15 km. Sväng vänster till väg 76, kör 1,3 km, sväng höger i rondellen i Östhammar. Kör c:a 1,5 km, följ pilar och funktionärernas instruktioner till serviceplatsen. After SS 9 (Service Östhammar, see map in program): From service area in Österbybruk turn right and drive for approx. 500 m. Turn left on to road 292, drive for approx. 19 km. Turn left to road 288, drive for approx. 15 km. Turn left to road 76, drive 1,3 km, turn right in roundabout in Östhammar. Drive for approx. 1,5 km, follow arrows and marshals instructions to service area. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 17,46 km, SS: 8,59 km, totalt: 26,05 km Distance for rallycars to next service: road section: 17,46 km, SS: 8,59 km, total: 26,05 km

5 Efter SS 10: Från service i Östhammar kör tillbaks till rondellen, sväng vänster mot Uppsala (väg 76). Efter 1,3 km sväng höger till väg 288. Kör 14 km, sväng höger i Gimo innan järnvägen till Coromantvägen. Kör 700 m, service på höger sida. After SS 10: From service in Östhammar drive back to the roundabout and join road 76 towards Uppsala. Drive for 1,3 km, turn right to road 288. Drive 14 km, turn right in Gimo before railway crossing on to Coromantvägen. Drive 700 m, service area on right side. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 131,30 km, SS: 8,89 km, totalt: 140,19 km Distance for rallycars to next service: road section: 131,30 km, SS: 8,89 km, total: 140,19 km Efter SS 11/före SS 12 (Enköpings Motorstadion): Från serviceplatsen i Gimo, sväng vänster, kör 700 m. Sväng höger mot Uppsala (väg 288). I Uppsala följ väg 55 mot Enköping. I Enköping Kör in på E18 mot Oslo. Kör 3,1 km, ta avfart 142 mot Enköping. Kör c:a 0,9 km, sväng höger I rondellen till Västerleden. Kör c:a 1,1 km, sväng höger till Bodavägen, kör c:a 1,4 km, serviceplats på höger sida. After SS 11/before SS 12 (Enköpings Motorstadion): From service area in Gimo, turn left and drive 700 m. Turn right on to road 288 towards Uppsala. In Uppsala join road 55 towards Enköping. In Enköping join road E18 towards Oslo. Drive 3,1 km, take exit 142 towards Enköping. Drive approx. 0,9 km, turn right in roundabout to Västerleden. Drive approx. 1,1 km, turn right to Bodavägen, drive approx. 1,4 km. Service area on right side. GPS: WGS 84 (lat, lon): ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 42,27 km, SS: 3,95 km, totalt: 46,22 km Distance for rallycars to next service: road section: 42,27 km, SS: 3,95 km, total: 46,22 km Efter SS 12 (Etappuppehåll Västerås, se karta i programmet): Från Enköpings Motorstadion, sväng vänster, kör c:a 1,4 km, sväng höger till Västerleden. Kör 1 km, sväng höger. Håll höger i rondellen och kör upp på E18 mot Oslo. Kör 31 km, ta avfart 132 mot Rocklunda. After SS 12 (Finish Leg 2 Västerås, see map in program): From Enköpings Motorstadion turn left and drive for approx. 1,4 km, turn right to Västerleden. Drive 1 km, turn right. Turn right in roundabout and join E18 towards Oslo. Drive 31 km, take exit 132 towards Rocklunda.

6 Lördag/Saturday 12/7 Start Leg 3 Rocklunda Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 95,11 km Distance for rallycars to next service: road section: 95,11 km Före SS 13: Från Rocklunda åk ut på E18 mot Oslo, efter c:a 10 km ta avfart 127 mot Norrköping (väg 56). Kör 22 km, sväng vänster i rondellen och kör ut på E20. Kör c:a 16 km, sväng vänster till väg 56 och kör 48 km. Ta vänster i rondellen och fortsätt på väg 56 i c:a 1 km. Kör rakt fram i rondellen, serviceplats efter 200 m på höger sida, Mekonomen. Before SS 13: From Rocklunda, take E18 towards Oslo, after approx. 10 km take exit 127 towards Norrköping (road 56). Drive for 22 km, turn left in roundabout and join road E20. Drive 16 km. Turn left to road 56 and drive 48 km. Turn left in roundabout and continue on road 56 for 1 km, drive straight through roundabout. Service area on right side after 200 m, Mekonomen. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 24,64 km, SS: 17,51 km, totalt: 42,15 km Distance for rallycars to next service: road section: 24,64 km, SS: 17,51 km, total: 42,15 km Efter SS 13: Serviceförbud After SS 13: Service prohibited Efter SS 14 (Ericsberg, se karta i program): Från service Mekonomen sväng vänster, kör 200 m, sväng höger i rondellen till väg 52 och kör 500 m. Sväng höger i rondellen till väg 52 och kör 4,6 km. Sväng vänster i rondellen och kör på väg 52 i 9,2 km, sväng höger till serviceplatsen på Ericsberg. Följ funktionärernas anvisningar. After SS 14 (Ericsberg, see map in program): From service area Mekonomen turn left and drive 200 m, turn right in roundabout to road 52 and drive 500 m. Turn right in roundabout to road 52 and drive 4,6 km. Turn left in roundabout and drive on road 52 for 9,2 km. Turn right to service area Ericsberg. Follow marshals instructions. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 15,79 km, SS: 18,00 km, totalt: 33,79 km Distance for rallycars to next service: road section: 15,79 km, SS: 18,00 km, total: 33,79 km

7 Efter SS 15: Serviceförbud After SS 15: Service prohibited Efter SS 16 (Uppehåll Ericsberg, se karta i program): Stanna kvar på serviceplatsen på Ericsberg. Följ funktionärernas anvisningar. After SS 16 (Service Ericsberg, see map in program): Stay at service area Ericsberg. Follow marshals instructions. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 92,65 km, SS: 6,24 km, totalt: 98,89 km Distance for rallycars to next service: road section: 92,65 km, SS: 6,24 km, total: 98,89 km Efter SS 17: Från Ericsberg sväng vänster till väg 52. Kör 9,2 km, sväng höger i rondellen, kör 4,6 km. Sväng vänster i rondellen, kör 500 m, sväng höger i rondellen till väg 56. Kör 1 km, sväng höger i rondellen. Kör 19 km, sväng höger till väg 214. Kör 32 km, ta höger i rondellen. I Eskilstuna följ skyltning till E20 mot Stockholm. Kör på E20 c:a 19 km, ta avfart 135 mot Motorstadion. Kör 1,8 km, sväng vänster till Motorstadion. After SS 17: From Ericsberg, turn left to road 52, drive 9,2 km, turn right in roundabout, drive 4,6 km. Turn left in roundabout, drive 500 m, turn right in roundabout to road 56. Drive 1 km, turn right in roundabout. Drive 19 km, turn right to road 214. Drive 32 km, turn right in roundabout. In Eskilstuna follow signs to E20 towards Stockholm. Join E20 and drive for approx. 19 km, take exit 135 towards Motorstadion. Drive 1,8 km, turn left to Motorstadion. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till målgång: transport: 67,67 km, SS: 1,51 km, totalt: 69,18 km Distance for rallycars to finish: road section: 67,67 km, SS: 1,51 km, total: 68,18 km Till Mål Rocklunda: Från service Strängnäs Motorstadion sväng höger och kör 1,9 km. Sväng vänster till E20 mot Eskilstuna. Kör 31 km, ta avfart 129 mot Västerås. Kör 21,5 km på väg 56, ta höger till E18 mot Västerås. I Västerås, ta avfart 132 mot Rocklunda. To Finish Rocklunda: From Service area Strängnäs Motorstadion turn right, drive 1,9 km. Turn left to road E20 towards Eskilstuna. Drive 31 km, turn on exit 132 towards Västerås. Drive 21,5 km on road 56, take right on to road E18 towards Västerås. In Västerås, take exit no 132 towards Rocklunda.

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Varje deltagare har fått tilldelat 6 x 10m serviceplats i Vimmerby. För de som beställt extra utrymme framgår ytan av skissen över serviceområdet. Endast servicefordon som har

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Service är endast tillåtet där det är angivet i Roadbooken. Service på andra ställen medför uteslutning. På etapp 1 är det endast tillåtet att ta med släp till Norberg, serviceplatsen

Läs mer

Westinghouse Sweden, Västerås. Visitor s Guide

Westinghouse Sweden, Västerås. Visitor s Guide Visitor s Guide Westinghouse Sweden, Västerås Besöksguide till Bränslefabriken med huvudkontor på Finnslätten, Nuclear Services kontor på Lunda, Field Services kontor och LWR Service Center samt bränsletestlaboratorier

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Westinghouse Sweden, Västerås. Visitor s Guide

Westinghouse Sweden, Västerås. Visitor s Guide Visitor s Guide Westinghouse Sweden, Västerås Besöksguide till Bränslefabriken med huvudkontor på Finnslätten och Nuclear Services kontor och LWR Service Center på Tegnérkontoret i centrala Västerås Nuclear

Läs mer

Obs: Det är inte tillåtet att prata i mobil när man kör i Spanien

Obs: Det är inte tillåtet att prata i mobil när man kör i Spanien Hitta till huset: Adress: Los Algarrobos 4, Aloha Golf, Nueva Andalucia, Marbella https://maps.google.se/maps?saddr=malaga+airport,+m%c3%a1laga,+spanien&daddr=calle+las+ag uilas&hl=sv&ie=utf8&sll=36.515318,-

Läs mer

Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY 2014. Rally Guide - PM 1 för Historiska Rallyt. OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni

Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY 2014. Rally Guide - PM 1 för Historiska Rallyt. OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY 2014 Rally Guide - PM 1 för Historiska Rallyt OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni Midnattssolsrallyt kördes ursprungligen första gången 1950 och sista gången

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Kungliga Automobil Klubben hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2014. Årets rally körs som en nationell tävling för regularity och historiska

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Servicepark Co-ordinator Adam Magnusson nov 2016 vers 1,1 WRC

Servicepark Co-ordinator Adam Magnusson nov 2016 vers 1,1 WRC Välkommen till att vara funktionär 2017 Stanna upp en minut och tänk på innebörden av ett VM rally. Vi har åter igen fått möjligheten att arrangera ett rally som ingår i världsmästerskapet. Flera länder

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

VID INDRAGNING AV KONTROLL

VID INDRAGNING AV KONTROLL Målexpeditionen SS FUNKTIONÄRSINSTRUKTION 2011 Målexpeditionen SS MÅLEXPEDITIONEN Målexpeditionen som är placerad ca 200-400 meter efter mållinjen (se Road Book) erhåller sträcktider från mållinjen i sin

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

APPENDIX 7 SVENSK VERSION SUPPLEMENTARY REGULATIONS 2011 1. INTRODUKTION

APPENDIX 7 SVENSK VERSION SUPPLEMENTARY REGULATIONS 2011 1. INTRODUKTION Y R A T N E S M N E O L I 011 P T 2 y P A r L0-13 Februa SU REGU n1 e d e w lly S Ra DIX N E P AP SK N E V 7S 1. INTRODUKTION Denna bilaga innehåller de specifika regler och instruktioner som gäller för

Läs mer

In Bloom CAL # 3. Nu ska du göra 8 separata blomblad. Ett mitt på varje sida och ett i varje hörn. Använd nål 3.5 mm.

In Bloom CAL # 3. Nu ska du göra 8 separata blomblad. Ett mitt på varje sida och ett i varje hörn. Använd nål 3.5 mm. In Bloom CAL # 3 I del 3 använder du virknål 3.5 mm och 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabellen. Du kommer att repetera varv

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Kungliga Automobil Klubben och nya samarbetspartnern Rally Sweden hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2013. Årets rally körs som en nationell

Läs mer

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Genomgången gjord av Niina Svartberg april 2009 Tävlingsupplägg (Layout of the competition) sid 5

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2016, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2016, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2016, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser enligt denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

Club Berger des Pyrénées önskar er varmt välkomna till Bergerträffen 2012

Club Berger des Pyrénées önskar er varmt välkomna till Bergerträffen 2012 Club Berger des Pyrénées önskar er varmt välkomna till Bergerträffen 0 Torsdag 7/5 Officiellt vallanlagsprov Plats: Mårtensby gård, Uppsala Anlagsprov för Berger des Pyrenees som tidigare genomfört den

Läs mer

Muonioälven Översiktskarta

Muonioälven Översiktskarta Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Fiskeregler Innan du ger dig ut på fisketuren ber vi dig uppmärksamma följande villkor och regler. Allmänna villkor

Läs mer

ANKOMSTTID DÅ TIDKORTET ÖVERLÄMNAS

ANKOMSTTID DÅ TIDKORTET ÖVERLÄMNAS Ankommande SS FUNKTIONÄRSINSTRUKTION 2011 Ankommande SS ANKOSTTID DÅ TIDKORTET ÖVERLÄNAS ANKOSTTID Anmälan anses verkställd i det ögonblick den tävlande överlämnar tidkortet varvid klockslaget skall noteras

Läs mer

Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2014. Rally Guide - PM 1 för Regularity. OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni

Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2014. Rally Guide - PM 1 för Regularity. OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2014 Rally Guide - PM 1 för Regularity OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni Midnattssolsrallyt kördes ursprungligen första gången 1950 och sista

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Sträckkommentarer för löpare och bilburna i St Olavsloppet 2014!

Sträckkommentarer för löpare och bilburna i St Olavsloppet 2014! Sträckkommentarer för löpare och bilburna i St Olavsloppet 2014! Dag 3: fredag 27 juni Sandvika Åre 63,4 km Sträcka 25 Sandvika - Kalfjället 5,6 km Sandvika 63 39 06 N, 12 15 03 Ö Kalfjället 63 36 44 N,

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

Starla juldekoration / christmas decoration

Starla juldekoration / christmas decoration Copyright 2016. Reproduktion och publicering av material och texter utan Starla juldekoration / christmas decoration Maskor som används i detta mönster: Fm - fastmaska Hö - hoppa över Lm - luftmaska Nä

Läs mer

ANKOMMANDE TC SERVICE ANKOMSTTID

ANKOMMANDE TC SERVICE ANKOMSTTID SERVICE IN FUNKTIONÄRSINSTRUKTION 2011 SERVICE IN ANKOANDE SERVICE ANKOSTTID Anmälan anses verkställd i det ögonblick den tävlande överlämnar tidkortet varvid klockslaget skall noteras i timmar och minuter.

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

SMC KURSER NORRA 2015.

SMC KURSER NORRA 2015. 1 SMC KURSER NORRA 2015. REV: 2015 03 09 SMC Västernorrland. Bana Sundsvall. http://www.sundsvallraceway.se/satna/ Sättna, SHRA Raceway Sundsvall. Från söder E4 norrut. Följ skyltar väg 86 mot Bispgården.

Läs mer

Välkommen till Historiskt Rally MIDNATTSSOLSRALLYT 2014

Välkommen till Historiskt Rally MIDNATTSSOLSRALLYT 2014 Välkommen till Historiskt Rally MIDNATTSSOLSRALLYT 2014 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och denna tävlingsinbjudan och kommande

Läs mer

Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2012

Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2012 Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2012 Rally Guide - PM 1 för regularity och historic rally Midnattssolsrallyt kördes ursprungligen första gången 1950 och sista gången 1964. År 2006 återupptogs

Läs mer

Inbjudan. Inbjudan SSR Regularity 2016 sida 1

Inbjudan. Inbjudan SSR Regularity 2016 sida 1 Inbjudan Inbjudan SSR Regularity 2016 sida 1 Innehållsförteckning 1. Arrangör 3 2. Organisationskommitté 3 3. Tävlingsledning 3 4. Tekniska chefer 3 5. Domarordförande 4 6. Domare 4 7. Teknisk kontrollant

Läs mer

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble I del 9 använder du virknål 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabell.

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Tilläggsregler Rally Sweden Historik 2013

Tilläggsregler Rally Sweden Historik 2013 Tilläggsregler Rally Sweden Historik 2013 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och denna tävlingsinbjudan och kommande bulletiner. Ansvar.

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Visingsöleden Gränna Visingsö

Visingsöleden Gränna Visingsö TIDTABELL Vägfärja Visingsöleden Gränna Visingsö Giltig fr.o.m 2012-01-01 Vinterturlista 2012-01-01 till 2012-04-19 och 2012-10-29 till 2012-12-31 Från Gränna Från Visingsö EB CB* EB CB* 00 45 C 01 15

Läs mer

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk ENG SE NO Item. No 6210 1155 0101 59 0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

GRANGÄRDESPRINTEN 5/9 2015

GRANGÄRDESPRINTEN 5/9 2015 Grangärde RRC Inbjuder till GRANGÄRDESPRINTEN 5/9 2015 Arrangör: Grangärde RRC c/o Andersson Gamla vägen 48B 77013 Grangärde Organisationskommitté: Pernilla Kronberg, Linda Lindblom Hedberg, Leif Andersson,

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Teknisk chef Bef.: 7 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, REGULARITY

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, REGULARITY Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, REGULARITY Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler och

Läs mer

Tävlingsplatser, norra Sverige

Tävlingsplatser, norra Sverige Tävlingsplatser, norra Sverige Norður islandshästklubb Istöltbana vid Ice Hotel i Jukkasjärvi,17 km från Kiruna stad. E10 (som går mellan Luleå och Riksgränsen) norrut, ca 38 km norr om Svappavaara och

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint

PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint Samling Bäckängsgymnasiet, vägvisning med OL-skärm från korsningen Kungsleden/Arlagatan- Åsbogatan, därifrån 200 m. Från Göteborg (R40), följ skyltning mot Karlskrona,

Läs mer

Rallyinfo KAK-Midnattssolsrallyt 28/6 1/7 2017

Rallyinfo KAK-Midnattssolsrallyt 28/6 1/7 2017 Rallyinfo KAK-Midnattssolsrallyt 28/6 1/7 2017 Kungliga Automobil Klubben, KAK, hälsar tävlande, funktionärer, sponsorer och övriga samarbetspartners samt publik hjärtligt välkomna till Midnattssolsrallyt

Läs mer

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5 2012-06-29 Offertförslag Ola Falto Chamonix 10 14 mars 2013 Sida 1 av 5 1 2012-06-29 Chamonix, Frankrike Chamonix sägs vara alpinismens födelsestad och här hittar du en härlig mix av de bästa klättrarna,

Läs mer

TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION

TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION 1507 Art.nr 2900 4225 Väggsektion för aggregat Wall section for heater Moduł ścianki do montażu pieca do sauny Tips! Tip! Porada! Rumsemballage Använd som skydd på golvet

Läs mer

Officiell klass 1 tävling den 31/8 (Small & Medium) och 1/9 (Large) OBS KVÄLLSTÄVLING!

Officiell klass 1 tävling den 31/8 (Small & Medium) och 1/9 (Large) OBS KVÄLLSTÄVLING! PM välkomna till KNIVSTAHOPPET Officiell klass 1 tävling den 31/8 (Small & Medium) och 1/9 (Large) OBS KVÄLLSTÄVLING! Onsdag 31/8 SMALL och MEDIUM klass 1, 1 x agility och 2 x hopp Torsdag 1/9 LARGE klass

Läs mer

GigaCom AB Säterigatan Göteborg

GigaCom AB Säterigatan Göteborg *LJD'XFW DEHONDQDOV\VWHP DY*LJD&RP/7' GigaDuct kabelkanalsystem för fiberoptiskt patchkablage är speciellt konstruerat och producerat för den Europeiska marknaden. Systemet är helt slutet och därför beröringsskyddat.

Läs mer

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY 26-28:e juni 2014 Tävlingen ingår även i Klassiska och Historiska Rally Cupen. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

TIDTABELL. Vägfärja. Visingsöleden. Gränna Visingsö Gränna. Gäller från

TIDTABELL. Vägfärja. Visingsöleden. Gränna Visingsö Gränna. Gäller från TIDTABELL Vägfärja Visingsöleden Gränna Visingsö Gränna Gäller från 2016-01-01 Vinterturlista 2015-09-28 till 2016-05-01 Från Gränna Från Visingsö 00 45 C 01 15 C 02 03 04 05 30 A 00 A 06 30 A 55 B 00

Läs mer

TIDTABELL. Vägfärja. Visingsöleden. Gränna Visingsö Gränna. Gäller från

TIDTABELL. Vägfärja. Visingsöleden. Gränna Visingsö Gränna. Gäller från TIDTABELL Vägfärja Visingsöleden Gränna Visingsö Gränna Gäller från 2016-05-02 Sommarturlista 2016-05-02 till 2016-09-25 Från Gränna Från Visingsö 00 45 C 01 15 C 02 03 04 05 30 A 00 A 06 30 A 55 B 00

Läs mer

Laxå Motorklubb. Laxårallyt

Laxå Motorklubb. Laxårallyt Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 11 juni 2016 Inbjudan och tilläggsregler Laxårallyt 2016 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Rallytravels Kong Christian Race

Rallytravels Kong Christian Race Rallytravels Kong Christian Race Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Swedish Championship 2010 and COPS CUP XVIII. Kallebäck Göteborg 2010-08-21--22 LEVEL III

Swedish Championship 2010 and COPS CUP XVIII. Kallebäck Göteborg 2010-08-21--22 LEVEL III Swedish Championship 2010 and COPS CUP XVIII Kallebäck Göteborg 2010-08-21--22 LEVEL III Cops Cup XVIII, Level III 21-22:e Augusti 2010 VÄLKOMMEN WELCOME TILL/TO SM 2010 LEVEL III TID: / Date: Start kl.

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

SM/JSM/USM/VRM Skidorientering, Boden

SM/JSM/USM/VRM Skidorientering, Boden SM/JSM/USM/VRM Skidorientering, Boden Bodens BK OS, Älvsby IF OK, Sävast Ski Team och I 19 IF hälsar alla välkomna till SM/JSM/VRM i skidorientering, i Pagla Skidstadion, Boden. Pagla Skidstadion har varit

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY 2013-06-25/29 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och FIA App K. 1. Tävlingsarrangör. Rallyklassikerna.

Läs mer

Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY Rally Guide - PM 1 för Regularity

Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY Rally Guide - PM 1 för Regularity Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY 2013 Rally Guide - PM 1 för Regularity Midnattssolsrallyt kördes ursprungligen första gången 1950 och sista gången 1964. År 2006 återupptogs traditionen. Tävlingen anordnas

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

VÄSBY DUATHLON 1 MAJ, 2015

VÄSBY DUATHLON 1 MAJ, 2015 VÄSBY DUATHLON 1 MAJ, 2015 TÄVLINGS-PM VÄLKOMMEN! Väsby Duathlon har i år SM-status, men som vanligt välkomnar vi alla, motionärer såväl som elit! I det här dokumentet hittar du all den information du

Läs mer

Droppställning / IV stand

Droppställning / IV stand MONTERINGSANVISNING / ASSEMBLY INSTRUCTIONS Droppställning / IV stand Fellow Classic Art. nr. / Art. no: 08814 1 SVENSKA Produktbeskrivning Droppställningen består av följande delar: - Klamma, 3 st - Bottenstöd

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

PM Fagersta City Grand Prix 2011

PM Fagersta City Grand Prix 2011 2011-09-13 PM Fagersta City Grand Prix 2011 Välkomna till Fagersta City Grand Prix! Tävlingsplatsen: Se kartbilaga för information om lokaliteter samt färd till och från tävlingsplatsen Hitta hit Kör till

Läs mer

Tävlingsinbjudan. Till. Gullaboknixen. Lördagen den 5:e Sept 2015. Deltävling i

Tävlingsinbjudan. Till. Gullaboknixen. Lördagen den 5:e Sept 2015. Deltävling i Tävlingsinbjudan Till Gullaboknixen Lördagen den 5:e Sept 2015 Deltävling i Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den som deltar

Läs mer

PRESENTERAR: Inbjudan och tilläggsregler

PRESENTERAR: Inbjudan och tilläggsregler PRESENTERAR: Inbjudan och tilläggsregler Tävlingen anordnas i full överenstämmelse med FIA:s internationella samt SBF: nationella tävlingsbestämmelser, tillkommande Bulletiner, samt denna inbjudan. Tävlingen

Läs mer

Stor motorshow och rally den 10 maj

Stor motorshow och rally den 10 maj 38 th Tingsryd 9-11 maj 2013 www.southswedishrally.com Stor motorshow och rally den 10 maj vid Lokgatan på östra industriområdet i Tingsryd. Välkommen FRI ENTRÈ Startlista säljs på industriområdet på fredagen,

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se 4 Lennart Östblom www.kommunanalys.se Utredningar Enkäter Analyser Rapporter i text och grafik Information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Elbilar och laddinfrastruktur Förbränningsmotorn betraktades

Läs mer

Träningspaket Sälenfjällen 2015

Träningspaket Sälenfjällen 2015 Träningspaket Sälenfjällen 2015 Allmän information Vid varje kontroll sitter en skärm med kodsiffra eller en orange snitsel med kodsiffra (se bild). Kontrollerna sitter ute under perioden 1 juni - 1 september

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION FEB. 1997 MONTERINGINTRUKTION AEMBLY INTRUCTION AGNPRIDARE / CHAFFPREADER Art. nr. 12224, 12138 NEW HOLLAND TX62-68 REKORDVERKEN weden AB Öttum E-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37

Läs mer

R min. 5 max

R min. 5 max TITAN ACCESSORIES includes: 13-7962-11 SMW LABEL KIT 13-7966-11 BRACKETS FOR REAR LIGHTS 13-7963-11 HEAD LIGHT KIT FOR LH-DRIVE 13-7964-11 WORKING LIGHT 13-7961-11 ROAD KIT W/C CABIN 13-7960-11 ROAD KIT

Läs mer

CLOSER TO RALLY. INBJUDAN RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN

CLOSER TO RALLY. INBJUDAN RALLY SWEDEN HISTORIC SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN INBJUDAN RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 SVENSK VERSION 13-14 FEBRUARY 2015 RALLYSWEDEN.COM #RALLYSWEDEN Innehåll 1 INTRODUKTION 3 2 TÄVLINGSFORM 3 3 ORGANISATION 4 4 PROGRAM 5 5 ANMÄLAN TILL RALLY SWEDEN HISTORIC

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE ! 16 juni 2012 PM TSOK MULTISPORT RACE 16 juni 2012 1 Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace! På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer