Westinghouse Sweden, Västerås. Visitor s Guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Westinghouse Sweden, Västerås. Visitor s Guide"

Transkript

1 Visitor s Guide Westinghouse Sweden, Västerås Besöksguide till Bränslefabriken med huvudkontor på Finnslätten, Nuclear Services kontor på Lunda, Field Services kontor och LWR Service Center samt bränsletestlaboratorier på Tegnérområdet. Nuclear Fuel Factory and Westinghouse Sweden's Headquarters at Finnslätten, Nuclear Services' offices at Lunda and Field Services' offices, LWR Service Center and Fuel Test Facilities at the Tegnér area in central Västerås.

2 Bränslefabriken med huvudkontor/ Nuclear Fuel Factory and Headquarters Lundaområdet/Lunda offices Tegnérkontoret och LWR Service Center/Tegnér Offices Besöksadresser Visiting addresses Westinghouse Sweden: Fuel Factory + offices and headquarters, European LWR Fuel Business, Sweden Fuel Engineering, Law & Contracts, Finance, Human Resources, European Supply Chain, WSE IT: Bränslegatan, Finnslätten Lunda offices: Nuclear Services: BWR Engineering Services, RRAS Nordic I&C operations Buildings 398, 399, Fredholmsgatan 2 Tegnér offices: Accounting, Finance and Tax, Field Services, European BWR Reactor Services, LWR Service Center: Forskargränd 1 Postadress - Mailing address: Westinghouse Electric Sweden AB SE Västerås, Sweden Telefon Telephone Company telephone: Main gate, Fuel Factory Reception, Lunda offices, bldg 398: Telefax: Main E-post och hemsida/ and web site: Main 2 Visitor s Guide

3 Till Bränslefabriken med huvudkontor på Finnslätten Med bil från Stockholm Kör E18 förbi IKEA/ICA på höger hand. Ta därefter första avfart till höger, (Talltorpsmotet), Anundshög/Finnslätten. Sväng höger. Fortsätt efter skyltar Finnslätten enligt detta: rakt fram vid trafikljus och en rondell. Kör sedan hela Österleden till nästa rondell och sväng höger ut på Finnslätten och Lugna Gatan. Fortsätt Lugna Gatan till en avtagsväg vänster vid skylten Westinghouse. Gästparkering framför porten. Med bil från Oslo (tre valmöjligheter) 1. Kör E18, efter bron (efter Vallbyområdet) sväng av vid skylt Väg 56 (mot Gävle). Passera Mc- Donald s rakt fram. Vid rondell och skylt Lundamotet ta höger mot Finnslätten. Där vägen slutar, sväng vänster och sedan direkt vänster igen vid skylt Westinghouse. Gästparkering framför porten. 2. Kör av E18 vid Korsängsmotet och ta höger meter kvar till Bränslefabriken: Kör rakt mot Finnslätten förbi trafikljus och tre rondeller, ta rakt fram ut på Lugna Gatan till en avtagsväg vänster vid skylten Westinghouse. Gästparkering framför porten. 3. Kör E18 genom hela Västerås tills du kommer till avfarten Ö Stadsdelarna. Sväng vänster efter avfarten och kör efter skyltar Finnslätten enligt detta: rakt fram vid trafikljus och en rondell. Kör sedan hela Österleden till nästa rondell och sväng höger ut på Finnslätten och Lugna Gatan. Fortsätt Lugna Gatan till en avtagsväg vänster vid skylten Westinghouse. Gästparkering framför porten. Visitor s Guide 3

4 To the Nuclear Fuel Factory and Headquarters at Finnslätten By car from Stockholm Drive E18 and pass the IKEA/ICA sign on your right. First exit on your right (Talltorpsmotet), at the sign "Anundshög/ Finnslätten" make a right turn. Follow the signs "Finnslätten". Pass traffic lights and one roundabout, continue straight ahead. Proceed on "Österleden" to the next roundabout. Make a right turn. You are now in the Finnslätten industrial park, on Lugna Gatan. Continue straight ahead and make a left turn at sign "Westinghouse". Guest parking in front of the building. By car from Oslo (three choices) 1. Proceed Euroway 18 (E18) passing the bridge (with the ABB Arena on your left), turn right at the exit with sign "Väg 56" (Gävle). Keep left in the traffic circle. Make an immediate right turn on to Bergslagsvägen. Straight ahead in the next roundabout. At the traffic circle with Mc Donald's in sight, pass straight ahead to the next circle and sign "Lundamotet", turn right toward Finnslätten. Where that road ends at Lugna Gatan, make a left turn and then immediately left again at sign "Westinghouse". Guest parking in front of the building. 2. Proceed along Euroway18 (E18) past Västerås and turn right at the intersection Korsängsmotet and immediately turn right. Now m to go to the Fuel Factory: Drive straight ahead toward Finnslätten passing traffic lights and three roundabouts on to the street Lugna Gatan (right turn). Turn left at the sign Westinghouse. Guest parking in front of the building. 3. Proceed along Euroway18 (E18) past Västerås. Turn left after the exit Ö Stadsdelarna. Follow the signs Finnslätten straight ahead at the traffic lights and one roundabout. Proceed straight ahead on Österleden to the next roundabout where you continue straight ahead. You are now in the Finnslätten industrial park. Proceed on Lugna Gatan to the sign Westinghouse on your left. Guest parking in front of the building. 4 Visitor s Guide

5 Till Lundakontoret Med bil från Stockholm Kör E18 förbi IKEA/ICA på höger hand. Ta därefter första avfart till höger (Talltorpsmotet), "Anundshög/Finnslätten". Sväng höger. Fortsätt efter skyltar "Finnslätten": Kör rakt fram vid trafikljus och en rondell. Kör sedan hela Österleden till nästa rondell och sväng höger ut på Finnslätten och Lugna Gatan. Ta första höger, Fredholmsgatan, byggnad 398 och 399 på höger hand. Reception i byggnad 398, markplan. Med bil från Oslo (tre valmöjligheter) 1. Kör E18, efter bron (Vallbybron strax före ABB Arena) sväng av höger vid skylt "Väg 56" (mot Gävle). Håll vänster i rondellen och sedan direkt ut på 56:an. Kör rakt fram i nästa rondell. Vid nästa rondell, med Mc Donald's rakt fram, sväng höger. Vid nästa rondell, med Burger King på din vänstra sida, håll vänster och sedan direkt höger ut på Lugna Gatan på Finnslätten. Ta direkt höger på Fredholmsgatan. Byggnad 398 på höger hand. Reception i markplan. 2. Kör av E18 vid Korsängsmotet och ta höger. Kör rakt fram på Malmabergsgatan mot Finnslätten förbi trafikljus och en rondell, ta rakt fram vid nästa rondell ut på Lugna Gatan och omedelbart avtagsväg till höger, Fredholmsgatan. Byggnad till 398 på höger hand. Reception i markplan. 3. Kör E18 genom hela Västerås till du kommer till avfarten "Ö Stadsdelarna". Sväng vänster efter avfarten och kör efter skyltar "Finnslätten": rakt fram vid trafikljus och en rondell. Kör hela Österleden till nästa rondell och sväng höger ut på Finnslätten och Lugna Gatan. Ta första avtagsväg till höger, Fredholmsgatan. Byggnad 398 på höger hand. Reception i markplan. Visitor s Guide 5

6 To the Lunda office By car from Stockholm Drive E18 and pass the IKEA/ICA sign on your right. First exit on your right (Talltorpsmotet), at the sign Anundshög/Finnslätten make a right turn. Follow the signs Finnslätten. At traffic lights and one roundabout continue straight ahead. Proceed straight ahead on Österleden to the next roundabout where you turn right. You are now in the Finnslätten industrial park. Immediately make a right turn om Fredholmsgatan, buildings 398 and 399 on your right. Reception in building 398, ground floor. By car from Oslo (three choices) 1. Proceed on E18, pass on the bridge ("Vallbybron", with the ABB Arena on your left), turn right at sign "Väg 56" (towards Gävle). Keep left in the roundabout, then a right turn. Pass straight ahead at the next roundabout until the next one, with Mc Donald's straight ahead. Make a right turn and continue to the roundabout with Burger King on your left. Keep left and then immediately right on to Lugna Gatan. First on your right is Fredholmsgatan. Reception in building 398, ground floor. 2. On E18 make a right turn at Korsängsmotet. Straight ahead on Malmabergsgatan towards Finnslätten, pass traffic lights and a roundabout. Straight ahead at the next roundabout on to Lugna Gatan. Immediately make a right turn on Fredholmsgatan. Building 398 on your right. Reception in building 398, ground floor. 3. Drive on E18 through Västerås until exit "Ö Stadsdelarna". Make a left turn and follow the signs "Finnslätten": straight ahead at traffic light and a roundabout. Straight ahead at the next roundabout on to Lugna Gatan. Immediately make a right turn on Fredholmsgatan. Building 398 on your right. Reception in building 398, ground floor. 6 Visitor s Guide

7 Till Tegnérkontoret och LWR Service Center i centrala Västerås To the Tegnér offices and LWR Service Center in central Västerås Med bil från Stockholm Du kommer E18 in mot Västerås, har passerat IKEA och avfarterna Talltorpsmotet, Folkparksmotet och Korsängsmotet. Sväng av vid Emausmotet. Ta omedelbart höger vid rondellen och nästa höger igen. Rakt framför LWR Service Center, sväng vänster in på parkering. Anmäl besök via telefon till besöksvärd. Med bil från Oslo - Köpingshållet Du kommer E18 in mot Västerås och har åkt över bron (efter Vallby). Passera avfarten Skallbergsmotet och sväng av vid nästa: Emausmotet. Kör in i rondellen och ta tredje avfart höger med en direkt sväng höger in på Tegnérområdet. Rakt framför LWR Service Center, sväng vänster in på parkering. Anmäl besök via telefon till besöksvärd. By car from Stockholm You are on highway E18 toward Västerås having passed the IKEA building on your right and the traffic intersections called Talltorpsmotet, Folkparksmotet, and Korsängsmotet. Turn off at the Emausmotet traffic intersection. Turn immediately to the right in the roundabout. Directly in front of the LWR Service Center, turn left toward the parking area outside the building marked 183. Report your visit by telephone to your host. By car from Oslo You are on highway E18 toward Västerås having passed the bridge (after having passed the Vallby area on your left). You drive past the turnoff at the Skallbergsmotet traffic intersection and drive off at the intersection called Emausmotet. Drive in the roundabout to the third exit to the right and directly turn right into the Tegnér office area. Turn left in front of the LWR Service Center toward the parking area in front of the building marked 183. Report your visit by telephone to your host. Visitor s Guide 7

8 Till Västerås Centrum från Stockholm-Västerås Flygplats Kör ut från flygplatsen mot E18. Efter första rondellen kör rakt fram och sväng första höger mot E18 Oslo. Fortsätt sedan till valfri skylt Centrum. To central Västerås from the Airport From the airport, drive towards E18. After the first roundabout drive straight ahead and turn right at the sign E18 Oslo. Then proceed to sign Centrum Bränslefabriken med huvudkontor/ Nuclear Fuel and Headquarters Lundakontoret/ Lunda offices Tegnérkontoret/Tegnér offices Aros Congress Center+Concert Hall First Hotel Plaza Elite Stadshotellet Best Western Hotel Esplanade Clarion Collection Hotel Etage Centralstation/Railway Station with buses for Stockholm-Arlanda Airport 8 Visitor s Guide

9 E4 70 E18 E18 E18 E4 E20 E20 Till Västerås från Arlanda flygplats med bil To Västerås from the Stockholm- Arlanda Airport by car Sväng ut vänster från biluthyrningsområdet med SAS Arlanda Hotel på höger hand Sväng vänster vid första korsningen till väg parallell med motorvägen (kör ca 3 km till rondell) Vid rondellen, följ skyltning mot E4, passera bro över motorvägen och kör av till motorväg. Kör E4 Stockholm (håll till vänster) Efter 20 km på E4, sväng höger mot E18 Enköping (vänster vid slutet av avfarten) Efter ca 20 km, sväng höger till E18 Västerås (står Oslo på skylten) - 80 km till Västerås Följ E18 Västerås (Oslo) Totalt ca 1,5 timmas bilresa Turn left out of car rental area (SAS Arlanda Hotel will be on your right) Turn left at the first intersection to road parallel to highway (go about 3 km to roundabout) At the traffic circle (roundabout), follow E4 signs, pass bridge over highway and enter highway and drive at E4 Stockholm (keep left) After 20 kilometrs on highway - right toward E18 Enköping (left at the end of the exit) After approximately 20 kilometers on 1 line highway at roundabout, turn right to E18 Västerås (may actually say Oslo) on highway - 80 kilometers to Västerås Approximately 1,5 hour s drive in total Visitor s Guide 9

10 Välkommen till Westinghouse! Din säkerhet är viktig för oss. Informera dig därför alltid via din besöksvärd vad som gäller. Welcome to Westinghouse! Your safety is important to us. Please, always follow instructions from your host. Generella säkerhetsbestämmelser för Westinghouse Sweden Alla besök ska anmälas i förväg Bär din besöksbricka synlig under hela vistelsen Följ anvisningar av guide/eskortör Kameraförbud gäller inom hela företaget och inkluderar inbyggd kamera i mobiltelefon och laptop General safety regulations for Westinghouse Sweden All visits to be announced in advance Your visitor's badge to be worn visible during the entire visit Follow instructions from your guide or escorting personnel Camera - including built in camera in your cell phone and pc - is prohibited within the entire company Använd alltid anvisad skyddsutrustning Vid varningslarm - följ anvisningar från guide/eskortör/markeringar/ utrymningsvägar Always use safety equipment assigned At alarm - follow instructions from guide, escorting personnel, markings and evacuation exits Säkerhetsbestämmelser för Bränslefabriken - Bevakat område Förbjudet att medföra otillåtna föremål, se skyltar i Receptionen Följ alltid FME-anvisningar (Foreign Material Exclusion = Smutsa inte ned) Vidrör inte våra produkter och utrustningar Safety regulations for the Fuel Factory - Guarded area Prohibited to bring illegitimate objects - See signs in the Reception Always follow the FME instructions (Foreign Material Exclusion) Do not touch our products and equipment 10 Visitor s Guide

11 Säkerhetsbestämmelser för Bränslefabriken och Tegnérområdet - Kontrollerat område Bär alltid dosimeter All förtäring är förbjuden Förbud mot rökning och snusning Safety regulations for the Fuel Factory and the Tegnér area - Controlled area Always wear your dosimeter Food and drinks prohibited Smoking and snuffing prohibited Innan utpassering från verkstad med risk för kontamination ska händerna tvättas och mätning ske med avseende på renhet Before leaving workshop with contamination risks your hands must be washed and measured Känner du dig osäker? - Fråga alltid närmaste person! Do you feel uncertain? - Always take advice from a nearby employee! Visitor s Guide 11

12 Westinghouse Electric Sweden AB SE Västerås, Sweden Tel: Fax: Westinghouse Electric Sweden AB

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Innehåll - Contents Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem Sidan/page no Studentreceptionen/ The Student Reception

Läs mer

CLARION Hotel arlanda airport Information

CLARION Hotel arlanda airport Information CLARION Hotel arlanda airport Information Hotellinformation A-Ö Apotek Apotek finns i Sky City och har öppet varje dag. Öppettider: Mån-fre 7-19, lör, sön och helg 8-20 Arlanda flygplats På flygplatsen

Läs mer

Clarion Hotel Sign information

Clarion Hotel Sign information Clarion Hotel Sign information VÄLKOMMEN TILL CLARION HOTEL SIGN Välkommen till Stockholms största hotell! Vi vill att du ska uppleva det bästa skandinavisk kultur har att erbjuda, i en atmosfär som signalerar

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

ESSA STOCKHOLM/ARLANDA

ESSA STOCKHOLM/ARLANDA AIP SVERIGE/SWEDEN 06 FEB 2014 AD 2 ESSA 1-1 AD 2 AERODROMES ESSA 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME ESSA STOCKHOLM/ARLANDA ESSA 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP coordinates

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 edge/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE STUDENT BOENDE HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE 02 innehåll 03 VÄLKOMMEN 04 LÄGENHETSSTORLEKAR 05 HÄR FINNS VÅRA STUDENTBOSTÄDER 06 DITT BOENDE HOS OSS 08 GEMENSAMMA UTRYMMEN 10 TA HAND OM LÄGENHET OCH GRANNAR

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

Gårdsbutiker, örtagårdar, restauranger, caféer, pensionat och självplock i Halland.

Gårdsbutiker, örtagårdar, restauranger, caféer, pensionat och självplock i Halland. 2014 Gårdsbutiker, örtagårdar, restauranger, caféer, pensionat och självplock i Halland. Farm shops, herbal gardens, restaurants, guesthouses, self picking and cafés in Halland. 1 Bräutigams Marsipan o

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

Mobility on Demand environmentally responsible cost efficient brand building mobility

Mobility on Demand environmentally responsible cost efficient brand building mobility Mobility on Demand environmentally responsible cost efficient brand building mobility Hållbara transporter? Två grundläggande problem: 1. Förorenande bilar 2. För många bilar En genomsnittlig personbil

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn

Läs mer

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem SE 2 UK 13

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem SE 2 UK 13 Quick Start Guide ZTE MF823 4G modem SE 2 UK 13 SE Kontantkort med 4G-fart Med Telia Mobilt bredband Kontant väljer du själv med hur lång surfperiod du vill ladda ditt kort. På telia.se/kontant ser du

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes WELCOME, PASSERBY KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes Förord Det här ett verk om ett samhälle. Samhället, i det här fallet, är Lesjöfors. Preface This work is about a town. The town, in this case,

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E

MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E 2 MEET in karlstad Sola i Karlstad, Eva-Lisa Holtz. Photo: At Location Photo. NORWAY Oslo SWEDEN Karlstad Stockholm Gothenburg Malmoe GEt to know sweden. Sweden is

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

Under 1970-och 80-talen utökades hotellet till 155 rum genom påbyggnad av ytterligare ett plan och tillbyggnad runt gården.

Under 1970-och 80-talen utökades hotellet till 155 rum genom påbyggnad av ytterligare ett plan och tillbyggnad runt gården. HOTELLINFORMATION Välkommen till Hotel Terminus Redan på 1600-talet var tomten Uggleborg bebyggd. En stor trädgård sluttade ner mot Klara sjö, som täckte hela nedre delen av Vasagatan mot Tegelbacken.

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014)

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Den grafiska profilmanualens uppgift East Swedens visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

www.eastswedenrally.se

www.eastswedenrally.se Inbjudan och tilläggsregler East Sweden Rally 4-5 Sept 2015 Linköping East Sweden Rally counts for: The Swedish Rally Championship (SM), the Swedish Junior Rally Championship (JSM), North European Zone

Läs mer

TORSÅS. Cykla. & vandra

TORSÅS. Cykla. & vandra BERGKVARA BRÖMSebro gullabo söderåkra bike and hike attractions along the way TORSÅS Cykla & vandra NATUR & SEVÄRDHETER längs 1 www.torsas.se/turism vägen KARTA MED LEDER Havsnära tomtmark Havsnära tomter

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer