Instruktioner för Service / Instructions for Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner för Service / Instructions for Service"

Transkript

1 Allmän Serviceinformation Service är endast tillåtet där det är angivet i Roadbooken. Service på andra ställen medför uteslutning. På etapp 1 är det endast tillåtet att ta med släp till Norberg, serviceplatsen efter SS 3. Därefter måste släpen lämnas vid serviceplatsen och hämtas när ni åker tillbaks till Västerås. Service i Norberg sker igen efter SS 6. Naturligtvis är det tillåtet att hämta släpen om deltagare har brutit under etapp 1. På etapp 2 är det endast tillåtet att ta med släp till Gränby Centrum Uppsala, serviceplatsen före SS 9. Därefter måste släpen lämnas vid serviceplatsen och hämtas när ni åker tillbaks till Västerås. Service i Gränby sker igen efter SS 13. Naturligtvis är det tillåtet att hämta släpen om deltagare har brutit under etapp 2. På etapp 3 är det endast tillåtet att ta med släp till Hällbybrunn, serviceplatsen före SS 15. Därefter måste släpen lämnas vid serviceplatsen och hämtas när ni åker tillbaks till Västerås. Service i Hällbybrunn sker igen efter SS 21. Naturligtvis är det tillåtet att hämta släpen om deltagare har brutit under etapp 3. General service information Service is only allowed as shown in the road book. Service at any other location will result in disqualification. During Leg 1 it is only allowed to take in trailers at service area in Norberg, after SS 3. After service you must leave the trailer at the service area and pick it up on the way back to Västerås. Service in Norberg again after SS 6. Of course you can pick up your trailer if you retire during leg 1. During Leg 2 it is only allowed to take in trailers at service area in Gränby, before SS 9. After service you must leave the trailer at the service area and pick it up on the way back to Västerås. Service in Gränby again after SS 13. Of course you can pick up your trailer if you retire during leg 2. During Leg 3 it is only allowed to take in trailers at service area in Hällbybrunn, before SS 15. After service you must leave the trailer at the service area and pick it up on the way back to Västerås. Service in Hällbybrunn again after SS 21. Of course you can pick up your trailer if you retire during leg 3.

2 Torsdag/Thursday 19/7 Start Västerås innan SS 2: På serviceplats Rocklunda Start Västerås before SS 2: At service area Rocklunda Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 60,61 km, SS: 7,65 km, totalt: 68,26 km Distance for rallycars to next service: road section: 60,61 km, SS: 7,65 km, total: 68,26 km Efter SS 2: från Rocklunda kör ut på E18 mot Oslo. Ta avfart 130 mot Ludvika (väg 66). Kör c:a 27 km, sväng vänster mot Skinnskatteberg (väg 233). I Skinnskatteberg serviceplats på höger sida (Frico). After SS 2: from Rocklunda follow E18 towards Oslo. Take exit 130 towards Ludvika (road 66). After approx. 27 km, turn left towards Skinnskatteberg (road 233). In Skinnskatteberg service area on right side (Frico). GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 56,23 km, SS: 9,32 km, totalt: 65,55 km Distance for rallycars to next service: road section: 56,23 km, SS: 9,32 km, total: 65,55 km Efter SS 3: Från Skinnskatteberg, fortsätt på väg 233 norrut i 6 km, sväng höger in på väg 68, kör ca 30 km. I Norberg sväng höger in på Fagerstavägen. Kör c:a 500m, serviceplats på vänster sida. Om ni har släp med er måste ni ställa av den här. After SS 3: From Skinnskatteberg, continue on road 233 north for 6 km. Turn right on to road 68, drive 30 km, In Norberg turn right on to Fagerstavägen. After 500 m, service area on left side. You must leave your trailer here. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 37,64 km, SS: 7,99 km, totalt: 45,63 km Distance for rallycars to next service: road section: 37,64 km, SS: 7,99 km, total: 45,63 km

3 Efter SS 4: Serviceförbud After SS 4: Service prohibited Efter SS 5 (Uppehåll Hamre, se karta i programmet): Från serviceplatsen i Norberg, sväng höger ut på Fagerstavägen, kör 500 m, sväng sedan höger in på väg 68. Kör 1,6 km, sväng vänster in på väg 270 mot Hedemora. Kör 24 km, sväng höger in på väg 70. Kör 2,7 km, sväng höger i rondellen in på Hamrevägen. Kör 3,4 km, sväng vänster in till serviceplatsen. Följ funktionärernas anvisningar! After SS 5 (Service Hamre, see map in program): From service area in Norberg, turn right on to Fagerstavägen. Drive 500 m, turn right on to road 68. Drive 1,6 km, turn left on to road 270 towards Hedemora. Drive for 24 km, turn right on to road 70. Drive 2,7 km, turn right in roundabout on to Hamrevägen. Drive 3,4 km, turn left to Service area. Follow marshals instructions. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 38,99 km, SS: 20,96 km, totalt: 59,95 km Distance for rallycars to next service: road section: 38,99 km, SS: 20,96 km, total: 59,95 km Efter SS 6 (samma som efter SS 3): Från serviceplatsen i Hamre, sväng höger mot Hedemora. Kör 3,4 km, sväng vänster i rondell in på väg 70. Kör 2,3 km, sväng höger mot Norberg (väg 270). Kör 24 km, sväng höger till väg 68. Kör 1,6 km, sväng vänster till Fagerstavägen, kör 500 m, serviceplats på vänster sida. Glöm inte släpen! After SS 6 (same as after SS 3): From service area in Hamre, turn right towards Hedemora. Drive 3,4 km, turn left in roundabout on to road 70. Drive 2,3 km, turn right towards Norberg (road 270). Drive 24 km, turn right on to road 68. Drive 1,6 km, turn left to Fagerstavägen, drive 500 m. Service area on left side. Don t forget your trailer! GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 35,29 km, SS: 7,65 km, totalt: 42,94 km Distance for rallycars to next service: road section: 35,29 km, SS: 7,65 km, total: 42,94 km

4 Efter SS 7 (samma som efter SS 2): Från serviceplatsen i Norberg, sväng höger, kör 500 m, sväng vänster till väg 68. Kör 30 km, sväng vänster till väg 233. Kör 6 km, service på vänster sida (Frico). After SS 7 (Same as after SS 2): From service area in Norberg, turn right, drive 500 m. Turn left on to road 68, drive 60 km, turn left on to road 233. Drive 6 km, service area on left side (Frico) GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 84,41 km, SS: 5,22 km, totalt: 89,63 km Distance for rallycars to next service: road section: 84,41 km, SS: 5,22 km, total: 89,63 km Efter SS 8 (Etappuppehåll Västerås, se karta i programmet): Från service i Skinnskatteberg, sväng vänster till väg 233. Kör 29 km, sväng höger till väg 66. Kör 31 km, sväng till E18 mot Stockholm. Kör 3,1 km, ta avfart 132 mot Rocklunda. Parkera släpet på trailerparkeringen. After SS 8 (Finish Leg 1 Västerås, see map in program): From service in Skinnskatteberg,turn left to road 233. Drive 29 km, turn right to road 66. Drive 31 km, turn on to Road E18 towards Stockholm. Drive 3,1 km, take exit no 132 towards Rocklunda. Park your trailer at the trailer parking. Fredag/Friday 20/7 Start Leg 2 Rocklunda Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 82,89 km, totalt: 82,89 km Distance for rallycars to next service: road section: 82,89 km, total: 82,89 km

5 Före SS 9: Från Rocklunda, ta E18 mot Stockholm, kör c:a 37 km, ta avfart 143 mot Uppsala (väg 55). Följ väg 55 till Uppsala, i Uppsala sväng höger i rondell mot Gränby centrum. Kör rakt fram i 2 rondeller, i 3:e rondellen ta höger. Service på vänster sida. Parkera släpet på trailerparkeringen. Before SS 9: From Rocklunda, join road E18 towards Stockholm. After approx. 37 km take exit 143 towards Uppsala (road 55). In Uppsala turn right in roundabout towards Gränby centrum. Drive straight through 2 roundabouts, turn right in 3:rd roundabout. Service area on left side. Park your trailer at the trailer parking. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 31,6 km, SS: 18,28 km, totalt: 49,88 km Distance for rallycars to next service: road section: 31,6 km, SS: 18,28 km, total: 49,88 km Efter SS 9: Från Gränby centrum ta vänster I första rondellen, rakt fram i 2 rondeller. Ta höger i tredje rondellen mot E4. Kör E4 mot Sundsvall i c:a 5 km. Ta avfart 189 mot Österbybruk (väg 290). Kör väg 290 i c:a 31 km. Serviceplats på vänster sida (Folkets Hus i Österbybruk). After SS 9: From Gränby centrum take left in the first roundabout, straight through 2 roundabouts. In 3 rd roundabout take right towards road E4. Join E4 towards Sundsvall. Drive for approx. 5 km, take exit 189 towards Österbybruk (road 290). Follow road 290 for approx. 31 km, service area on left side (Folkets Hus in Österbybruk) GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 43,97 km, SS: 16,97 km, totalt: 60,94 km Distance for rallycars to next service: road section: 43,97 km, SS: 16,97 km, total: 60,94 km

6 Efter SS 10: Serviceförbud After SS 10: Service prohibited Efter SS 11 (Uppehåll Östhammar, se karta i program): Från service Österbybruk sväng vänster och fortsätt på väg 290 mot Forsmark. Kör c:a 28 km. Sväng höger mot Östhammar (väg 76). Kör c:a 19 km, sväng vänster i rondellen i Östhammar. Kör c:a 1,5 km, följ pilar och funktionärernas instruktioner till serviceplatsen. After SS 11 (Service Östhammar, see map in program): From service area in Österbybruk turn left on to road 290 towards Forsmark and drive for approx. 28 km. Turn right towards Östhammar (road 76). Drive for approx. 19 km, turn left in roundabout in Östhammar. Drive for approx. 1,5 km, follow arrows and marshals instructions to service area. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 16,94 km, SS: 8,60 km, totalt: 25,54 km Distance for rallycars to next service: road section: 16,94 km, SS: 8,60 km, total: 25,54 km Efter SS 12: Från service i Östhammar kör tillbaks till rondellen, sväng vänster mot Uppsala (väg 76). Efter 1,3 km sväng höger till väg 288. Kör 14 km, sväng höger i Gimo innan järnvägen till Coromantvägen. Kör 700 m, service på höger sida. After SS 12: From service in Östhammar drive back to the roundabout and join road 76 towards Uppsala. Drive for 1,3 km, turn right to road 288. Drive 14 km, turn right in Gimo before railway crossing on to Coromantvägen. Drive 700 m, service area on right side. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 80,68 km, SS: 8,89 km, totalt: 89,57 km Distance for rallycars to next service: road section: 80,68 km, SS: 8,89 km, total: 89,57 km

7 Efter SS 13 (Gränby): Från serviceplatsen i Gimo, sväng vänster, kör 700 m. Sväng höger mot Uppsala (väg 288). Kör 47,6 km. Sväng höger I rondellen mot Gränby. Kör 300 m, Sväng vänster i rondellen. Service på vänster sida. Glöm inte släpet. After SS 13 (Gränby): From service area in Gimo, turn left and drive 700 m. Turn right on to road 288 towards Uppsala. Drive 47,6 km. Turn right in roundabout towards Gränby. Drive 300 m, turn left in roundabout. Service area on left side. Don t forget your trailer. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 101,56 km, SS: 1,45 km, totalt: 103,01 km Distance for rallycars to next service: road section: 101,56 km, SS: 1,45 km, total: 103,01 km Efter SS 14 (Etappuppehåll Västerås, se karta i programmet): Från Gränby centrum ta vänster I första rondellen, rakt fram i 2 rondeller. I tredje rondellen ta vänster mot Strängnäs (väg 55). Kör c:a 43 km. Kör E18 mot Oslo, i Västerås, ta avfart 132 mot Rocklunda. Parkera släpet på trailerparkeringen. After SS 14 (Finish Leg 2 Västerås, see map in program): From Gränby centrum take left in first roundabout, drive straight through 2 roundabouts, take left in 3:rd roundabout towards Strängnäs (road 55). Drive for approx. 43 km, join E18 towards Oslo, take exit no 132 towards Rocklunda. Park your trailer at the trailer parking. Lördag/Saturday 21/7 Start Leg 3 Rocklunda Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 35,9 km Distance for rallycars to next service: road section: 35,9 km

8 Före SS 15: Från Rocklunda åk ut på E18 mot Oslo, efter c:a 10 km ta avfart 127 mot Norrköping (väg 56). Kör 22 km, kör rakt fram i rondell. Fortsätt på väg 56 i 500 m, sväng höger mot Hällbybrunn. Kör 2,1 km, serviceplats på vänster sida. Om ni har släp med er måste ni ställa av den här. Before SS 15: From Rocklunda, take E18 towards Oslo, after approx. 10 km take exit 127 towards Norrköping (road 56). Drive for 22 km, take second exit in roundabout and continue on road 56 for 500 m. Turn right towards Hällbybrunn. Drive 2,1 km, service area on left side. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 42,49 km, SS: 19,54 km, totalt: 62,03 km Distance for rallycars to next service: road section: 42,49 km, SS: 19,54 km, total: 62,03 km Efter SS 15: Serviceförbud After SS 15: Service prohibited Efter SS 16: Från service Hällbybrunn sväng vänster, kör 0,7 km, sväng vänster i rondellen till E20. Kör 2,8 km på E20, ta avfart 131 mot Katrineholm (väg 230). Följ väg 230 i 7 km, kör rakt fram i rondellen till väg 214. Följ väg 214 i 31,7 km, sväng sedan vänster till väg 56. Kör 9 km, sväng vänster till Bie. Kör 500 m,sväng vänster vid skylt Idrottsplats. Serviceplats vid idrottsplatsen. After SS 16: From service area Hällbybrunn, turn left and drive 0,7 km, turn left in roundabout on to road E20. Drive 2,8 km on road E20, take exit 131 towards Katrineholm (road 230). Follow road 230 for 7 km, take second exit in roundabout on to road 214. Follow road 214 for 31,7 km, turn left on to road 56. Drive 9 km, turn left to Bie. Drive 500 m, turn left at sign Idrottsplats. Service area at Idrottsplats. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): ,

9 Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 49,37 km, SS: 5,28 km, totalt: 54,65 km Distance for rallycars to next service: road section: 49,37 km, SS: 5,28 km, total: 54,65 km Efter SS 17 (Uppehåll Ericsberg, se karta i program): Från Bie, sväng vänster till väg 56, kör 10 km. Sväng vänster i rondellen, kör 1 km. Sväng höger i rondellen till väg 55, kör 2,5 km, sväng vänster till väg 52. Kör 12,4 km, sväng höger till Ericsberg. Följ skyltar och funktionärernas anvisningar. After SS 17 (Service Ericsberg, see map in program): From Bie, turn left to road 56, drive 10 km. Turn left in roundabout, drive 1 km. Turn right in roundabout on to road 55, drive 2,5 km on road 55, turn left on to road 52. Drive 12,4 km, turn right to Ericsberg. Follow signs and marshals instructions. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 10,3 km, SS: 15,25 km, totalt: 25,55 km Distance for rallycars to next service: road section: 10,3 km, SS: 15,25 km, total: 25,55 km Efter SS 18: Från Ericsberg sväng höger till väg 52. Kör 5,8 km, sväng höger till serviceplatsen. After SS 18: From Ericsberg, turn right to road 52, drive 5,8 km, turn right to service area. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 96,08 km, SS: 16,25 km, totalt: 112,33 km Distance for rallycars to next service: road section: 96,08 km, SS: 16,25 km, total: 112,33 km Efter SS 19: Serviceförbud After SS 19: Service prohibited Efter SS 20: Sväng höger till väg 52. Kör 10 km, sväng vänster till väg 221. Kör 17 km, sväng höger till väg 55. Kör 16,3 km på väg 55,sväng vänster i rondellen, kör 0,8 km, sväng vänster i rondellen till väg 53. Kör 8 km, serviceplats på höger sida, Hagtorps Åkeri. After SS 20: Turn right to road 52, drive 10 km, turn left to road 221. Drive 17 km, turn right on to road 55. Drive 16,3 km on road 55, turn left in roundabout, drive 0,8 km, turn left in roundabout on

10 to road 53. Drive 8 km, service area on right side, Hagtorps Åkeri. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Avstånd rallybilar till nästa service: transport: 30,3 km, SS: 2,18 km, totalt: 32,48 km Distance for rallycars to next service: road section: 30,3 km, SS: 2,18 km, total: 32,48 km Efter SS 21 (samma som innan SS 15): Från Hagtorps Åkeri sväng höger till väg 53. Kör 12 km, sväng vänster mot Hållsta. Kör 6,6 km, sväng höger till väg 214. Kör 4,6 km, Kör rakt fram i rondellen till väg 230. Kör 7,2 km på väg 230, sväng höger till E20. Kör 2,8 km, sväng höger mot Hällbybrunn. Sväng vänster mot Hällbybrunn, kör 1 km, serviceplats på höger sida. Glöm inte släpet. After SS 21 (same as before SS 15): From Hagtorps Åkeri, turn right to road 53. Drive 12 km, turn left towards Hållsta. Drive 6,6 km, turn right to road 214. Drive 4,6 km, take second exit in roundabout to road 230. Drive 7,2 km on road 230, turn right on to road E20. Drive 2,8 km on E20, turn right towards Hällbybrunn. Turn left towards Hällbybrunn, drive 1 km, Service area on right side. Don t forget your trailer. GPS: WGS 84 (lat, lon): N ', E ' WGS 84 decimal (lat, lon): , Till Mål Rocklunda: Från Service Hällbybrunn sväng höger, kör 2,1 km, sväng vänster till väg 56. Kör 21,5 km på väg 56, ta höger till E18 mot Västerås. I Västerås, ta avfart 132 mot Rocklunda. Parkera släpet på trailerparkeringen. To Finish Rocklunda: From Service area Hällbybrunn turn right, drive 2,1 km, turn left on to road 56. Drive 21,5 km on road 56, take right on to road E18 towards Västerås. In Västerås, take exit no 132 towards Rocklunda. Park your trailer at the trailer parking.

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Varje deltagare har fått tilldelat 6 x 10m serviceplats på Rocklunda. För de som beställt extra utrymme framgår ytan av skissen över serviceområdet. Endast servicefordon som har

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Varje deltagare har fått tilldelat 6 x 10m serviceplats i Vimmerby. För de som beställt extra utrymme framgår ytan av skissen över serviceområdet. Endast servicefordon som har

Läs mer

Obs: Det är inte tillåtet att prata i mobil när man kör i Spanien

Obs: Det är inte tillåtet att prata i mobil när man kör i Spanien Hitta till huset: Adress: Los Algarrobos 4, Aloha Golf, Nueva Andalucia, Marbella https://maps.google.se/maps?saddr=malaga+airport,+m%c3%a1laga,+spanien&daddr=calle+las+ag uilas&hl=sv&ie=utf8&sll=36.515318,-

Läs mer

Westinghouse Sweden, Västerås. Visitor s Guide

Westinghouse Sweden, Västerås. Visitor s Guide Visitor s Guide Westinghouse Sweden, Västerås Besöksguide till Bränslefabriken med huvudkontor på Finnslätten och Nuclear Services kontor och LWR Service Center på Tegnérkontoret i centrala Västerås Nuclear

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Westinghouse Sweden, Västerås. Visitor s Guide

Westinghouse Sweden, Västerås. Visitor s Guide Visitor s Guide Westinghouse Sweden, Västerås Besöksguide till Bränslefabriken med huvudkontor på Finnslätten, Nuclear Services kontor på Lunda, Field Services kontor och LWR Service Center samt bränsletestlaboratorier

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Starla juldekoration / christmas decoration

Starla juldekoration / christmas decoration Copyright 2016. Reproduktion och publicering av material och texter utan Starla juldekoration / christmas decoration Maskor som används i detta mönster: Fm - fastmaska Hö - hoppa över Lm - luftmaska Nä

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

mönster FRÅN WRAS REGELBOK 2016/2017

mönster FRÅN WRAS REGELBOK 2016/2017 mönster FRÅN WRAS REGELBOK 2016/2017 Class 2 a+b, working cowhorse boxing -pattern 5 Class 4 a+b, reining -pattern 3 Class 5a+b, ranch riding -pattern 3 Class 12a+b, working cowhorse -pattern 1 Class 16a+b,

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble I del 9 använder du virknål 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabell.

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015

Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup. Idre Fjäll 4-6 December 2015 Team Captain s meeting for Intersport o Scandic Cup Idre Fjäll 4-6 December 2015 Agenda Introduction of the OC, the Jury and SSA Timetable Weather Forecast/Course Preparation and Grooming Entries and draw

Läs mer

Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY 2014. Rally Guide - PM 1 för Historiska Rallyt. OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni

Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY 2014. Rally Guide - PM 1 för Historiska Rallyt. OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni Välkommen till MIDNATTSSOLSRALLY 2014 Rally Guide - PM 1 för Historiska Rallyt OBS tidsplan ändrat mot inbjudan onsdagen 9 juni Midnattssolsrallyt kördes ursprungligen första gången 1950 och sista gången

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Kungliga Automobil Klubben hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2014. Årets rally körs som en nationell tävling för regularity och historiska

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

In Bloom CAL # 3. Nu ska du göra 8 separata blomblad. Ett mitt på varje sida och ett i varje hörn. Använd nål 3.5 mm.

In Bloom CAL # 3. Nu ska du göra 8 separata blomblad. Ett mitt på varje sida och ett i varje hörn. Använd nål 3.5 mm. In Bloom CAL # 3 I del 3 använder du virknål 3.5 mm och 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabellen. Du kommer att repetera varv

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Swedish Championship 2010 and COPS CUP XVIII. Kallebäck Göteborg 2010-08-21--22 LEVEL III

Swedish Championship 2010 and COPS CUP XVIII. Kallebäck Göteborg 2010-08-21--22 LEVEL III Swedish Championship 2010 and COPS CUP XVIII Kallebäck Göteborg 2010-08-21--22 LEVEL III Cops Cup XVIII, Level III 21-22:e Augusti 2010 VÄLKOMMEN WELCOME TILL/TO SM 2010 LEVEL III TID: / Date: Start kl.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden:

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Haparanda ht 2003 Engelska år 1 5 Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Hälsningsfraser/ presentationer, personbeskrivningar, klassrumsord, klockan, veckodagar, datum, månader,

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Muonioälven Översiktskarta

Muonioälven Översiktskarta Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Översiktskarta 0 2 500 5 000 10 000 Meter Fiskeregler Innan du ger dig ut på fisketuren ber vi dig uppmärksamma följande villkor och regler. Allmänna villkor

Läs mer

Resa Att ta sig runt. Att ta sig runt - Platser. Du vet inte var du är. Be om att bli visad en viss plats på en karta. Fråga om en viss servicepunkt

Resa Att ta sig runt. Att ta sig runt - Platser. Du vet inte var du är. Be om att bli visad en viss plats på en karta. Fråga om en viss servicepunkt - Platser Jag har gått vilse. Du vet inte var du är Kan du visa mig var det är på kartan? Be om att bli visad en viss plats på en karta Var kan jag hitta? Fråga om en viss I am lost. Can you show me where

Läs mer

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Genomgången gjord av Niina Svartberg april 2009 Tävlingsupplägg (Layout of the competition) sid 5

Läs mer

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Tools: 2pcs of spanner 13 and 17mm or 2pcs of adjustable spanner, cross slotted screwdriver PZ 2 Warning: Plates can be sharp in the edges and corners,

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Faculty Board of Social Sciences Instruktion 1. Fyll i blanketten på datorn. Blanketter ifyllda för hand skickas tillbaka utan hantering. 2. Spara den ifyllda blanketten.

Läs mer

Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2012

Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2012 Välkomna till årets upplaga av MIDNATTSSOLSRALLY 2012 Rally Guide - PM 1 för regularity och historic rally Midnattssolsrallyt kördes ursprungligen första gången 1950 och sista gången 1964. År 2006 återupptogs

Läs mer

KURSPROGRAM RANGE OF COURSES

KURSPROGRAM RANGE OF COURSES KURSPROGRAM RANGE OF COURSES Kursutbud BIOPAC. Fysiologiska forskningssystem. Endags- eller tvådagarskurs på engelska. Range of courses BIOPAC. Physiological Research Systems. One day or two day course

Läs mer

Club Berger des Pyrénées önskar er varmt välkomna till Bergerträffen 2012

Club Berger des Pyrénées önskar er varmt välkomna till Bergerträffen 2012 Club Berger des Pyrénées önskar er varmt välkomna till Bergerträffen 0 Torsdag 7/5 Officiellt vallanlagsprov Plats: Mårtensby gård, Uppsala Anlagsprov för Berger des Pyrenees som tidigare genomfört den

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 Jämställd vård Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 En god hälsa och en vård på lika villkor till hela befolkningen God vård innebär att vården är kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik

Läs mer

1. Varje bevissteg ska motiveras formellt (informella bevis ger 0 poang)

1. Varje bevissteg ska motiveras formellt (informella bevis ger 0 poang) Tentamen i Programmeringsteori Institutionen for datorteknik Uppsala universitet 1996{08{14 Larare: Parosh A. A., M. Kindahl Plats: Polacksbacken Skrivtid: 9 15 Hjalpmedel: Inga Anvisningar: 1. Varje bevissteg

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION

TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION TYLÖ SAUNA EVOLVE CORNER TRADITION 1507 Art.nr 2900 4225 Väggsektion för aggregat Wall section for heater Moduł ścianki do montażu pieca do sauny Tips! Tip! Porada! Rumsemballage Använd som skydd på golvet

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

GigaCom AB Säterigatan Göteborg

GigaCom AB Säterigatan Göteborg *LJD'XFW DEHONDQDOV\VWHP DY*LJD&RP/7' GigaDuct kabelkanalsystem för fiberoptiskt patchkablage är speciellt konstruerat och producerat för den Europeiska marknaden. Systemet är helt slutet och därför beröringsskyddat.

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Träningspaket Sälenfjällen 2015

Träningspaket Sälenfjällen 2015 Träningspaket Sälenfjällen 2015 Allmän information Vid varje kontroll sitter en skärm med kodsiffra eller en orange snitsel med kodsiffra (se bild). Kontrollerna sitter ute under perioden 1 juni - 1 september

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

In Bloom CAL - Maskbeskrivningar / Stitch tutorials

In Bloom CAL - Maskbeskrivningar / Stitch tutorials In Bloom CAL - Maskbeskrivningar / Stitch tutorials Maskor och förkortningar som används i detta mönster: Bmb - bakre maskbågen Fm - fastmaska Hst - halvstolpe Hö - hoppa över Lm - luftmaska Nä - nästa

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 00-0718 120 Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

Inbjudan. Inbjudan SSR Regularity 2016 sida 1

Inbjudan. Inbjudan SSR Regularity 2016 sida 1 Inbjudan Inbjudan SSR Regularity 2016 sida 1 Innehållsförteckning 1. Arrangör 3 2. Organisationskommitté 3 3. Tävlingsledning 3 4. Tekniska chefer 3 5. Domarordförande 4 6. Domare 4 7. Teknisk kontrollant

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

ANKOMSTTID DÅ TIDKORTET ÖVERLÄMNAS

ANKOMSTTID DÅ TIDKORTET ÖVERLÄMNAS Ankommande SS FUNKTIONÄRSINSTRUKTION 2011 Ankommande SS ANKOSTTID DÅ TIDKORTET ÖVERLÄNAS ANKOSTTID Anmälan anses verkställd i det ögonblick den tävlande överlämnar tidkortet varvid klockslaget skall noteras

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM När naturen har ordet talar tystnaden. Området Nordkalotten är i stort sett gränslöst, därför väcktes idén med Nordkalottcenter

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Kungliga Automobil Klubben och nya samarbetspartnern Rally Sweden hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2013. Årets rally körs som en nationell

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

APPENDIX 7 SVENSK VERSION SUPPLEMENTARY REGULATIONS 2011 1. INTRODUKTION

APPENDIX 7 SVENSK VERSION SUPPLEMENTARY REGULATIONS 2011 1. INTRODUKTION Y R A T N E S M N E O L I 011 P T 2 y P A r L0-13 Februa SU REGU n1 e d e w lly S Ra DIX N E P AP SK N E V 7S 1. INTRODUKTION Denna bilaga innehåller de specifika regler och instruktioner som gäller för

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

The Finite Element Method, FHL064

The Finite Element Method, FHL064 The Finite Element Method, FHL064 Division of Solid Mechanics Course program, vt2, 20 Course description The finite element method (FEM) is a numerical method able to solve differential equations, i.e.

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

Inbjudan till PV-klubbens sommarträff i Södermanland 1 3 juli 2016

Inbjudan till PV-klubbens sommarträff i Södermanland 1 3 juli 2016 Inbjudan till PV-klubbens sommarträff i Södermanland 1 3 juli 2016 Träffen hålls vid Sunlight i Nyköping en före detta tvålfabrik som numera är ombyggd till hotell, konferens- och SPA-anläggning. Nyköping

Läs mer

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V »

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V » 55R-01 3687 90 Volvo XC60 2008-2013» Volvo XC60 2013» Volvo S60 2010» Volvo V60 2010» Volvo XC70 2007» Volvo V70 2007» 668-0312 rev. 2014-05-07 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

WhatsApp finns för dessa plattformar:

WhatsApp finns för dessa plattformar: WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger

Läs mer

Energy walks. (2016-06-01 till 2015-06-30 Sverige/Skåne)

Energy walks. (2016-06-01 till 2015-06-30 Sverige/Skåne) Energy walks (2016-06-01 till 2015-06-30 Sverige/Skåne) Vandringarna är listade i datumordning baserat på det datumet som de genomförs. Vissa vandringar kräver dock att man anmäler intresse lång tid innan,

Läs mer

Kamrör / Ribbed pipe radiator

Kamrör / Ribbed pipe radiator Kamrör / Ribbed pipe radiator SE... 4 GB... 4 RU... 5 Kamrörsradiator / Ribbed pipe radiator Mått / Dimensions/Основные размеры A min 300 180 125 min 50 125 B 185 min 200 Typ/Type/Модель A [mm] B [mm]

Läs mer

Mystery shawl 2011 by Mia Dehmer

Mystery shawl 2011 by Mia Dehmer Mystery shawl 2011 by Mia Dehmer Measurements: Over your shoulders appr 100cm, neck down appr 52cm. Materials: VickeVira handspun single thread shawl yarn, 110gr abt 350-400m, or any other shawl yarn of

Läs mer

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5 2012-06-29 Offertförslag Ola Falto Chamonix 10 14 mars 2013 Sida 1 av 5 1 2012-06-29 Chamonix, Frankrike Chamonix sägs vara alpinismens födelsestad och här hittar du en härlig mix av de bästa klättrarna,

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

Droppställning / IV stand

Droppställning / IV stand MONTERINGSANVISNING / ASSEMBLY INSTRUCTIONS Droppställning / IV stand Fellow Classic Art. nr. / Art. no: 08814 1 SVENSKA Produktbeskrivning Droppställningen består av följande delar: - Klamma, 3 st - Bottenstöd

Läs mer