Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar"

Transkript

1 Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar Att ha en webbsida är ett bra sätt att utöka verksamheten på. Men med en sådan sida följer ett ansvar att se till att den är uppdaterad, uppfyller alla regler och innehåller intressant och relevant information för dina kunder och din organisation. Nedan följer några riktlinjer och praktiska tips på hur du kan garantera att din närvaro på Internet är intressant. 1. Berättelser om framgång och olika påståenden Din hemsida kan innehålla din egen berättelse eller kundernas framgångshistorier som rör produkterna eller affärsmöjligheten från Herbalife. En personlig historia kan inspirera andra och leda till att din verksamhet växer eftersom dina kunder ser verkliga resultat! Ha i åtanke att dina historier måste åtföljas av friskrivningsklausuler och att du måste få medgivande från alla personer som du nämner. Framgångshistorier om produktanvändning o Var noga med att följa riktlinjerna för framgångshistorier om produktanvändning https://se.myherbalife.com/toolsandtraining/business/yourstory/yourstoryovervi ew.htm som finns på MyHerbalife.se. Här berättas vad du får och inte får säga i en produktrelaterad historia. o Det finns lättanvända mallar som kan hjälpa dig att skapa en effektiv historia som uppfyller alla regler. Mallarna kan du hämta helt gratis via Myherbalife.se. Påståenden om viktnedgång o Viktkontrollprogrammen från Herbalife baseras på produkter som ska hjälpa människor att få ett lägre kaloriintag tillsammans med bättre matvanor och fysisk aktivitet. Du får lov att göra påståenden om viktmässiga resultat som har uppnåtts med hjälp av våra program, så länge du följer alla regler som anges i riktlinjerna för framgångshistorier om produktanvändning på MyHerbalife.com. o Alla påståenden om rimlig viktnedgång måste kopplas samman med en förändrad livsstil. Till exempel: Berätta om produkterna från Herbalife tillsammans med uppgifter om en balanserad och varierad kost och ökad fysisk aktivitet, till exempel regelbundna promenader, trädgårdsarbete etc. o En rimlig viktnedgång definieras som maximalt 1 kg per vecka från en startvikt som inte klassas som klinisk fetma (riktlinjen är att fetma klassas som ett BMI över 30). o Använd bilder som en del av mallen Förr brukade jag, Numera om du vill illustrera dina resultat. Var säker på att viktnedgången visas genom bilder som är rimliga. o Prata om generella livsstilsförändringar i berättelserna, inte bara om viktnedgången. o Kom ihåg: 1

2 o o Påstå inte att specifik viktnedgång inträffat tack vare Herbalife Formula 1. Använd inte orden före och efter i samband med bilder som visar viktnedgång. Använd inte bilder som visar att det skett en överdriven viktnedgång. Använd inte påståenden om överdriven viktnedgång som skett under en kort tidsperiod. Lämna inga garantier. Alla är olika. Resultaten är individuella och varierar från person till person. Dessutom får följande påståenden inte användas: Påståenden som ger intryck av att hälsan skulle kunna påverkas negativt om man inte konsumerar Herbalifes produkter. Påståenden som antyder att viktnedgång med säkerhet kan ske under en viss tidsperiod eller med ett visst antal kg (aldrig mer än 1 kg per vecka). Påståenden som hänvisar till rekommendationer av enskilda läkare eller fackmän på hälsoområdet. Alla påståenden och framställningar, inklusive personliga berättelser, rörande viktkontroll måste åtföljas av nedanstående friskrivningsklausul som ska placeras på en väl synlig plats med en storlek på minst 10 punkter på varje sida där påståendet görs: Alla hänvisningar till viktkontroll hänger samman med Herbalifes viktkontrollprogram som bland annat innehåller en balanserad kost, regelbunden motion, ett fullgott dagligt vätskeintag, näringstillskott vid behov och tillräckligt med vila. Resultaten är inte garanterade och skiljer sig från person till person. Påståenden om hälsa och produktanvändning o Påståenden om produktanvändning beskriver vad en produkt innehåller, vad den är till för eller vilka fördelar den ger. Produktetiketterna, broschyrerna och webbtexterna från Herbalife innehåller de påståenden som är dokumenterade och som får lov att användas. Detta material beskriver produkternas funktioner och fördelar. Det är viktigt att du inte avviker från det här materialet när du beskriver fördelarna med våra produkter. Även om du själv anser att produkterna från Herbalife har hjälpt dig att uppnå resultat som skiljer sig från (eller är bättre än ) resultaten som anges i Herbalifes material får du ändå inte lov att säga att du har uppnått de här fördelarna enbart tack vare produkterna från Herbalife. o Som Medlem får du aldrig lov att använda namnet på någon myndighet eller något statligt departement i samband med Herbalife eller våra produkter. o Kom ihåg att om en produktetikett innehåller en friskrivningsklausul måste du alltid inkludera eller använda samma klausul varje gång du gör ett liknande påstående i en framgångsberättelse på din hemsida. Påståenden om intäkter 2

3 o o Ett påstående om intäkter är uppgifter om tidigare, nuvarande eller framtida intäkter, t.ex. Herbalife betalade ut kr förra månaden, Jag kunde säga upp mig från mitt vanliga jobb efter ett halvår med Herbalife, Herbalife låter mig ta med hela familjen på resor eller Jag kan gå i pension nu, tack vare intäkterna från Herbalife! Påståenden om intäkter omfattar även påståenden om livsstil som exempelvis bilder på din bil, ditt hem, dina resor eller andra saker som du har köpt med hjälp av intäkterna från Herbalife, t.ex. smycken. Kom ihåg att om din hemsida innehåller påståenden om intäkter är det viktigt att uppgifterna är: (1) faktamässigt sanna och att de anges på ett sätt som inte är missvisande, (2) du kan visa upp skriftligt bevis på dina påståenden, och (3) du alltid använder följande friskrivningsklausul rörande intäkter: Intäktsuppgifterna gäller enbart för de personer (eller exempel) som presenteras och utgör ingen genomsnittlig intäkt. Påståenden om verksamhet som drivs hemifrån o Presentera alltid Herbalifes affärsmöjlighet på ett etiskt korrekt sätt som ger full insyn i de fakta du baserar uppgifterna på. Även om många Medlemmar driver sin Herbalife-verksamhet hemifrån är det viktigt att beskrivningen av affärsverksamheten och aktiviteterna inte är missvisande. Till exempel: Förklara fördelarna med att starta en Herbalife-verksamhet för intresserade personer. Till skillnad från andra verksamheter innebär starten av en Herbalife-verksamhet bara minimala startkostnader. Man kan starta en Herbalife-versamhet med hemmet som bas utan att investera i dyra kontorslokaler eller utrustning. Säg inte att en Herbalife Medlem aldrig behöver lämna hemmet. Du får exempelvis inte säga: Driv en framgångsrik verksamhet utan att lämna hemmet. Påståenden om affärsrelationer o Herbalifes Medlemmar är egenföretagare och oberoende näringsidkare. De är inte anställda av Herbalife. Det är mycket viktigt att betona detta när du beskriver affärsmöjligheten. o Du kan förklara alla fördelar som en Herbalife-verksamhet har: låga startkostnader, inga minimiköp förutom Herbalifes medlemspaket, man är sin egen chef och skapar sitt eget arbetsschema och den 90 dagar långa pengarnatillbaka-garantin som ges för Herbalifes nya medlemspaket. Dessutom ges det full återbetalning för alla oanvända, oöppnade och försäljningsbara produkter som har köpts under de senaste 12 månaderna om medlemskapet av någon anledning avslutas. o Du får inte påstå, låta påskina eller antyda att du är anställd av, talar för eller tillhandahåller någon form av konsulttjänster till Herbalife. Du får inte påstå att Herbalifes oberoende affärsmöjlighet är ett jobb och du får inte använda begreppen jobb, lön, anställning, pensionering, betald semester eller liknande när du marknadsför intäktsmöjligheten. 3

4 2. Användningen av bilder och foton Det är viktigt att du använder bilder som är aktuella och porträtterar varumärket, produkterna och affärsmöjligheten som Herbalife erbjuder på ett sätt som är passande och uppfyller alla Herbalife-regler. Bilderna som används ska uppfylla de högst ställda normerna. Kom ihåg att foton som visas på din hemsida kan ses av alla. Personliga bilder ha i åtanke att varumärket Herbalife handlar om vänskap, att ha kul och aktiva människor. Det handlar också om motion och hälsa. Bilderna på din hemsida ska visa upp varumärket på det här sättet, och alla bilder som används måste vara nytagna. Det är inte tillåtet att använda bilder som visar upp en viss livsstil t.ex. lyxbilar och sommarstugor eftersom detta kan uppfattas som ett indirekt påstående om en viss intäkt. Produktbilder du får lov att använda produktbilder men tänk på att bara använda de senast publicerade bilderna från Herbalife med giltiga produktetiketter. Du hittar alla aktuella bilder i den senaste produktkatalogen som finns på MyHerbalife.com. 3. Korrekt användning av Herbalifes logotyper och bladlogotyp Herbalifes logotyper är respekterade och igenkännbara. De är en visuell symbol för varumärket, produkterna och Herbalifes affärsmöjlighet. För att upprätthålla deras värde får logotyper bara användas på det sätt som företaget Herbalife har angett. Det betyder att man aldrig får lov att ändra, förlänga eller krympa, ändra färg på eller storleksförändra logotyperna. Om du känner dig osäker på hur logotyperna ska användas kan du läsa mer i Riktlinjer för varumärket som du hittar under Verktyg och utbildning på MyHerbalife: https://se.myherbalife.com/toolsandtraining/resourcelibrary/herbalifeassetlibrary/asset_librar y.htm Använd alltid varumärkesnamnet Herbalife som en helhet utan att förändra det på något sätt. Ändringar av det välkända och igenkännbara namnet Herbalife kan försvaga vår styrka på marknaden. En viktig del av att bygga upp ett varumärkes styrka och göra det respekterat är att använda det på ett konsekvent sätt. Detta innebär att undvika att förändra namnet, t.ex. genom att lägga till genitiv-s till varumärkesnamnet (skriv alltså inte Herbalife s produkter utan produkterna från Herbalife ) eller att använda det på följande sätt: Herbalisation, Herbalifer, Herbabubblan, Herbakillen eller Herbatjejen. Om namnet används på detta sätt kommer dess styrka och goodwill att försvagas och detta är något som det har tagit många år att bygga upp. 4

5 Symbolen med tre blad i en cirkel och Herbalife idrott nedan ser du de två regler du måste följa för att skydda varumärket från Herbalife : 1. Symbolen med tre blad i en cirkel får aldrig användas på idrottsplagg, idrottsutrustning eller annat idrottstillbehör. 2. Symbolen med tre blad i en cirkel får aldrig användas ensamt som ett oberoende grafiskt element, skilt från logotypen som består av ordet Herbalife. Kom ihåg att all användning av logotyper, inklusive logotypen med tre blad i en cirkel, måste åtföljas av att du identifierar dig själv som Herbalife-medlem eller oberoende Herbalifedistributör. Det är absolut förbjudet att avvika från detta. 4. Idrottssponsring Herbalife sponsrar fler än 250 idrottsevenemang, idrottslag och toppidrottare världen över, inklusive den internationella fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo och fotbollslaget Los Angeles Galaxy. Om du vill nämna de idrottare som sponsras av Herbalife på din hemsida, är det endast tillåtet att använda det material som har tagits fram av Herbalife och som du hittar på MyHerbalife: https://(se.myherbalife.com/toolsandtraining/brandandsponsorships/herbalifesports/herbalifes portsoverview.htm Du får inte skapa eget material som nämner evenemang, lag eller idrottare som sponsras av Herbalife. Det har tagits fram separata riktlinjer för alla Medlemmar som rör Cristiano Ronaldo. Vi ber dig att läsa igenom dessa regler. https:// se.myherbalife.com/toolsandtraining/brandandsponsorships/herbalifesports/cristianoronaldo. htm David Beckham Beckham spelar inte längre för LA Galaxy och Herbalife har aldrig sponsrat honom. Detta innebär att du inte får lov att använda bilder/foton av David Beckham eller hans familj i samband med din Herbalife-verksamhet. Sponsring av Leo Messi/FC Barcelona från och med 2013 sponsrar Herbalife varken Leo Messi eller FC Barcelona. Du får därför inte lov att använda något material som innehåller bilder av Leo Messi eller FC Barcelona. Om du ändå gör det kan följden bli att du eller Herbalife måste betala straffavgifter. 5. Marknadsföring av vår Guld Standard Herbalife har tagit fram en Guld Standard för konsumentskydd. Det är oerhört viktigt att alla Herbalifes Medlemmar ständigt efterlever vår Guld Standard i alla delar av verksamheten för att på så sätt vara respekterade och lysande exempel på Herbalifes höga etiska normer och integritet. Använd din hemsida som ett verktyg för att marknadsföra Herbalifes Guld Standard-garanti till kunder och andra Medlemmar. 5

6 6. Ha aktuell information och en uppdaterad hemsida Det är viktigt att ha en hemsida som ger befintliga och potentiella kunder aktuell och korrekt information. För att göra detta måste du uppdatera din hemsida åtminstone var sjätte månad så att du är säker på att den verkligen innehåller relevant och tillförlitlig information, att alla länkar fungerar och att bildmaterialet som används inte är för gammalt. Dessutom kommer en hemsida som uppdateras regelbundet att leda till att dina kunder och potentiella kunder förblir intresserade och engagerade. Herbalife EMEA Senast uppdaterad:

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Utöka din verksamhet med AdWords Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Välkommen till handledningen Utöka din verksamhet med AdWords. Här får du information om hur du får de bästa resultaten

Läs mer

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt SAMHÄLLSTJÄNST Vägledning till effektiva projekt RI:s målsättning Rotary International, en världsomspännande förening av Rotaryklubbar, har till uppgift att hjälpa andra, verka för höga etiska normer och

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Media Smart 4-61. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 4-61. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 4-61 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR Text och illustration av Sophie Ottosson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Våga drömma 3 2. Förberedelser 4 3. Mål och syfte 4 4. Vilken företagsform 5 5. Den unika idén 6-7 6.

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet En skrift om att hantera risker Riskhantering Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet 2 Inledning Riskhantering som begrepp dök upp i Sverige på 1970-talet och användes från början framförallt för

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer