NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt@Veta NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION"

Transkript

1 nytt på nätet från buf Nummer 51 augusti/september 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin, redaktör Ulla Gravlund NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION Den 1 augusti gick vi in i en ny organisation för barn- och utbildningsförvaltningen. Organisaionen genomförs i två steg och nu är det första med införande av ny ledningsorganisation klart. Steg två i organisationsförändringen på förvaltningen har nu startats. Vi lämnar den tidigare indelningen i geografiska rektorsområden. Barn- och utbildningsnämnden har också beslutat att dela upp linjeorganisationen i förskola och grundskola F-5 samt 6-9 med egna rektorer för respektive skolform. Gymnasiet, vuxenutbildningen och Sfi ligger sedan tidigare i en särskild enhet. Genom denna förändring söker vi ett större fokus på de läroplans- och kursplanemål som finns för förskolan, grundskolan F - 5 och år 6-9. Samtidigt skapar vi mindre skolenheter för rektorerna att ansvara för. Det kan i sin tur göra det möjligt för dem att koncentrera sig på en läroplan i stället för flera. Rekrytering av förskolerektorer och en central familjedaghemschef pågår. Till den processen är avslutad ligger förskolorna organisatoriskt kvar i de gamla rektorsområdena. Steg två kommer att träda i kraft fullt ut den 1 januari Ledningsgruppen har fått två nytillskott som rekryterats externt. Det är Maria Stellinger Ernblad och Peter Fredriksson. Båda kommer från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Maria kommer att leda och fördela arbetet inom nämndkansliet och ansvara för förvaltningens administrativa rutiner. Peter tar sig an uppdraget att leda grundskoleorganisationen för år 6-9. Internt har rekryterats Jonatan Block, Eva Andersson, Tina Wallström Bernhav och Per-Åke Olsson. Både Jonatan och Eva har arbetat med skolutvecklingsfrågor på utveckligsenheten, som i den nya organisationen upplöses och delas upp dels i enheten Ekonomi och Kvalitet och dels i Personal och Kompetens. Eva är nu centralt ansvarig för förskolorna i kommunen och Jonatan har befattningen som grundskolechef för år F - 5. Tina, vår nya Personal- och kompetenschef, har många år som PA-konsult i ba- Kontakta mig gärna om du har synpunkter eller frågor om Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post:

2 gaget och arbetade senast som biträdande rektor på Åbyskolan. I hennes organisation återfinns nu Mediecenter som leds av Mats Granbom. Per-Åke fortsätter att arbeta som gymnasiechef och ansvarig för Centrum Vux och Sfi organisationen. Johan fortsätter sitt uppdrag som chef för Ekonomi och Kvalitet. Rekrytering av Central stödchef pågår. Kate Langenkrans är tillförordnad till dess att tjänsten tillsätts. Nu under hösten kommer den nya ledningen att organisera arbetet på central nivå så att det tydliggörs för all personal vem som gör vad och vem som går in som back-up vid frånvaro. Vi återkommer till detta senare i höst. Mats Öhlin Förvaltningschef IT-UTVECKLAREN TIPSAR Ny IT-support Skolornas tekniker har nu samlats under IT-enheten och du som behöver hjälp med att datorn inte fungerar ringer Dataakuten på anknytning Ditt ärende registreras och åtgärdas omgående, om så är möjligt. Är felet mer komplicerat eller din arbetsplats ännu inte anslutits till AD-systemet kommer en tekniker från mobila gruppen ut till din arbetsplats för att åtgärda felet. Många skolor kan redan nu få support genom att teknikern tar över datorn via fjärrstyrning. Via kan du också registrera supportärenden. Gymnasieskolorna Erika, Merika och Heurik samt Centrumvux är ännu inte anslutna till supporten. Ansvarig för Riksäpplet är Rolf Selander. Fredrik Anderson ansvarar för Erika, Merika och Heurika. NYTT FRÅN BUN Tvåfamiljssystem Barn- och utbildningsnämnden beslutade på junisammanträdet att ge föräldrar i Haninge möjlighet att bilda tvåfamiljssystem som en alternativ form för förskoleverksamhet. Handlingsplan för trygghet och arbetsro i skolan Nämnden uppdrog åt förvaltningen att redovisa skolornas nuvarande arbete mot mobbning samt utarbeta en handlingsplan för trygghet och arbetsro i skolan. Begränsad vistelsetid inom skolbarnsomsorgen Ett förtydligande som innebär att morgonomsorgen på fritids upphör för barn till arbetssökande eller föräldralediga. Tiden i skolbarnsomsorg för dessa barn under skolperioden är från skoldagens slut fram till kl Du hittar föredragningslista och protokoll från nämnden på hemsidan under rubriken Politik och demokrati, Protokoll och föredragningslistor, protokoll och föredragningslistor. Välj BUN och klicka på Datum för sammanträden. Markera önskat datum och klicka på Hämta ärenden. Maria Stellinger Ernblad Kanslichef Har du frågor angående: * FirstClass skickas till Anita Grenros- Hirvi eller * Kontofrågor ställs först till er expedition och därefter till Madeleine Jaensson * Kontofrågor till den öppna skolan ställs till er expedition. * Kontofrågor från föräldrarna sköter Madeleine Jaensson * Frågor om enskilda program MS Office, First Class, GroupWise löses genom egen support eller via lathundar. Se anv: online211 lös: kyrkan Den öppna skolan Förbättringar i utvecklingssamtalet gör att du nu enkelt får lärarnas förslag på utvecklingsmål i en lista som Klf, elev och förälder diskuterar när de träffas. Nyheter under oktober är veckobrev till föräldrarna och att Klf kan rikta samtalsfrågorna även till lärare som bara har enstaka elev eller undervisar tillfälligt i FRAMTIDENS LÄRARE Under vårterminen har ca 275 lärarstudenter genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i vår verksamhet. Studenterna deltog i PO-dagar (PO står för partnerområde), basgruppsdagar och/eller arbetat med sina examensarbeten. Det är våra 25 studenter, vilka gör sin första termin utbildningen, som deltagit i de fyra PO-dagarna. Innehållet i dessa dagar ska ge dem inblick i Haninge kommun och vår verksamhet. Haninge kommun är ett partnerområde inom lärarutbildningen. Vikingaskolans rektor Stefan Lövgren, har hjälpt oss att sätta in sitt och lärarnas uppdrag i ett sammanhang som förklarar varför vi gör som vi gör i skolan. Socialsekreterare Anki Wahrenstedt har berättat om hur man arbetar med barn inom Individ- och familjeomsorgen. Demokratiombudsmannen Sören Berglund har arbetat med våra studenter i en Framtidsverkstad där de diskuterade målformulering utifrån skolans uppdrag. Förutom information och diskussion kring vår verksamhet fick den här gruppen studenter möjlighet att delta i en av våra Grundkurser i läsutvecklingsschema (LUS), under ledning av Johan Kant på Jordbromalmsskolan. klassen. Frånvaro kan ändras/rättas fem dagar bakåt i tiden av personal. AD-projektet Projektet går ut på att höja kvalitén på skolans IT verktyg så att det fungerar när du behöver dem. Ribbyskolan gick igenom projektet i juni och närmast på tur är Lundaskolan, Båtmansskolan och Kvarnbäcksskolan. Även förskolorna som under sommaren fått bättre uppkopplingar kommer nu att kunna anslutas. IT för pedagoger En sida för dig som vill använda IT i undervisningen. Här får du tips vilka resurser som finns och hjälp med att komma igång. Allt från forskning till tangenträningsprogram. NE Du vet väl att skolans avtal innebär att såväl skol- som bibliotekspersonal har möjlighet att teckna ett privat abonnemang utan kostnad. Gå in på NE/personal via en dator på jobbet och läs hur du gör.

3 Alla studenter, som kommit längre i sin utbildning, förväntas delta i våra basgruppsdagar. Det är fyra heldagar under terminen. En av dagarna planerar studenterna själva tillsammans med sina basgruppsledare. De övriga dagarna erbjuds ett gemensamt förmiddagsprogram. Ofta diskuteras om teorierna stämmer i praktiken eller inte. Peter Emsheimer, universitetslektor i pedagogik på Lärarhögskolan (LHS), menar att teorierna aldrig kan stämma med praktiken. I bästa fall kan teorier ge upphov till frågor om praktiska tillvägagångssätt och förhoppningsvis leda till att man förstår praktiken bättre. Under basgruppsdagarna tog Peter upp exempel från deltagarna på teorier som inte stämmer med verkligheten och gruppen resonerade kring hur dessa teorier ändå kan lämna bidrag till förståelse och förbättringsarbete. Studenterna funderar ofta över sammanhanget teoripraktik när de kommer ut på VFU. Johan Kant genomförde också ett intressant pass om hur kursplanerna påverkar undervisningen. Detta är ett tema som är värt att ofta återkomma till. Du kanske såg filmen Vikarien. För den unge ambitiöse läraren Max blir kaoset på Hallonbergsskolan till sist outhärdligt. Från Lund tillkallar han sin gamle magister, den nu 73-årige legenden Folke. Folke är en lärare av den gamla stammen, tillika världsmästare i baklängestal. När han kommer till Stockholmsförorten börjar saker att hända Max Wejstorp, medverkande i filmen, deltog på en av våra basgruppsdagar. Efter filmen gavs tillfälle att ställa frågor och reflektera över innehållet. Ett tema under basgruppsdagarna var konfliktlösning. Professor Christer Hedin gav en bakgrund till konflikten Israel-Palestina ur ett judiskt-kristetmuslimskt perspektiv. Tigran Feiler och Hossam Makboul från Ungdomsgrupp Israeler-Palestiner för samarbete gav därefter sin syn på möjligheterna till fred mellan Israel och Palestina. Denna termin har vi haft premiär för examination i Haninge. Tre examensarbeten har lagts fram och behandlats med opponent och respondent. Ni kan ta del av studenternas examensarbeten via www. skolweb.haninge.se/vfu. Titlarna är En studie av några lärareres uppfattning om bedömning, Jag undrar hur du tänker och Individuella utvecklingsplaner i ett lärarperspektiv. De flesta av våra studenter har under vårterminen praktiserat kortare eller längre perioder i vår verksamhet. Det är på den arenan som de blivande lärarna får möjlighet att tillföra sina kunskaper och erfarenheter samtidigt som de praktiskt får prova på läraryrket. Det är tack vara era insatser, lokala lärarutbildare, som vårt gemensamma uppdrag (kommunens och högskolornas) genomförs med hög kvalitet. Det vittnar många av våra lärarstudenter om. Tack alla arbetslag och basgruppsledare för ert engagemang. Ni berikar studenterna med en mycket viktig del av utbildningen. Sist men inte minst - Tack alla studenter, som berikar vår verksamhet och är en resurs för våra barn och elever när ni är ute på förskolor och skolor i Haninge. Nu väntar en ny termin med nya studenter och nya program för kommande basgruppsdagar. Läs mer om det på hemsidan. Kersti Hansell Utvecklingsamordnare Skolwebben Grundkurs i att bygga webbsida i EPI-server. Du får en basutbildning i de grundläggande redaktörsfunktioner som behövs för att administrera en hemsida för den skola eller enhet du är verksam i. Kursen går den 1 oktober mellan kl Anmälan: Christer Rönnholm IT-vecklare INTERKOMMUNALT SAMARBETE För att underlätta och samordna arbetet med de interkommunala barnen i grundskola och i skolbarnsomsorg, träffades en överenskommelse mellan i första hand Södertörnskommunerna. Det har bland annat lett till att gemensamma riktlinjer och blankett tagits fram. Medlemmarna i samarbetet träffas några gånger om året för att diskutera lösningar på problem och finna enhetliga lösningar. Arbetet har varit framgångsrikt och nu har även andra kommuner i Stockholms län anslutit sig till detta samarbete och undertecknat överenskommelsen. De ansluta medlemskommunerna är nu 18 stycken; Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Upplands-Bro Upplands Väsby Haninge kommun representeras av Johan Westin och Ann Brennius. Det finns också ett liknande samarbete när det gäller förskolefrågor. Här ingår inte lika många kommuner än. Den gemensamma blanketten hittar du på Insidan, Blanketter, Barn & ubildning, grundskola/förskola. Den heter Ansökan om skolgång, förskoleklass och fritidshem... För mer information - kontakta

4 ENGELSKA LEKANDE LÄTT MED RIM & RAMSOR Barnen i förskoleklasserna på Lunda- och Blockstensskolan sjunger engelska sånger och ramsor. Allra bäst är sången om Humpty Dumpty för att den är så skojig. En gång i veckan samlas förskoleklassbarnen på Lunda- och Blockstensskolorna för att lära sig engelska. Undervisningen är baserad på lärande genom lek med sånger, rim och ramsor. Samlingen brukar pågå så länge barnen tycker det är roligt och orkar koncentrera sig. Oftast blir det en halvtimme. Barnen får lära sig enkla fraser och färger. Till och med grammatiken kan vävas in i ordlekar. Både roligt och lätt. De samlar material som används i undervisningen i en box. Där finns fotografier, sånghäfte, kassettband och mycket annat. Projektet startade hösten 2005 då Anita Seabrook Alin ledde en studiecirkel för lärare i engelska. Kursen inspirerade till att anpassa engelskundervisningen till förskolenivå. De andra förskollärarna nappade på idén och projektet var igång. Året 2005 utnämndes till Engelskaåret på Lundaskolan och idag har ca 150 barn deltagit i projektet. Enligt kursplanen börjar man med engelska först i årskurs två och då bara en halvtimme i veckan. Karin Lönn, rektor för Lunda/Blockstensskolan, arbetar nu för att införa engelska på schemat i årskurs ett. Kanske kan det bli verklighet till höstterminen Det skulle ge de barn som fått chansen att börja lära sig engelska i förskoleklass bättre kontinuitet i språket. De barn som nu går i ettan håller sina kunskaper i engelska vid liv genom att sjunga engelska sånger. Många barn i vårt område är redan tvåspråkiga, säger Anita Alin. De har ofta lätttare att tidigt ta in ett tredje språk. Många föräldrar säger med stolthet på utvecklingssamtalen, att deras barn redan talar engelska hemma. Anita och de andra lärarna tror också att engelska-projektet kommer att leda till bättre resultat på det nationella provet i engelska i femman på sikt. PERSONAL Maria Stellinger Ernblad tillträdde tjänsten som kanslichef och nämndsekreterare den 27 augusti. Peter Fredriksson började sin anställning som grundskolechef för år 6-9 den 27 augusti. Kirre Strantzalis tillträdde ekonomtjänsten i slutet augusti. Monica Hjorth arbetar som kompetensstrateg på Personal- och kompetensenheten där hon bl a kommer att handha vidareutbildning för pedagogisk personal i samarbete med Kersti Hansell. Peter Aurén arbetar som säkerhets- och lokalcontroller på enheten Ekonomi och kvalitet. Häri ingår också trafikfrågor samt att vara kontaktperson mot Kultur och Fritid. Tycker du att engelska-projektet låter intresssant? Kontakta gärna Anita Alin Seabrook eller någon av hennes kollegor. De är intresserade av att få kontakt med andra lärare i förskoleklasser i Haninge. Du når dem via mail tina. eller

5 ENERGITEMA PÅ TEKNISKA MUSEET Tekniska museét och Energirådgivningen i Haninge kommun inbjuder skolklasser från år 4 till gymnasiet till energitema på Tekniska museét under perioden 27 augusti - 14 december Det är en fortsättning på vårens arrangemang som blev helt fullbokat. Energitemat är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Boka i god tid. (Besöket kostar normalt 700 kr per klass). Energitemat består av tre delar: Energivandringen på Tekniska museet ger eleverna aha-upplevelser kring var energin kommer ifrån och gamla och nya sätt att ta tillvara och använda energi. Tekniska museets energiverk- stad ger eleverna möjlighet att med modern teknik och lego skapa nya energieffektiva lösningar. Övningsuppgiften Energismart skapar en koppling mellan elevernas vardag och energitemat. Läs mer på eller www. tekniskamuseet.se under fliken skola. BOKNING Boka ditt besök via tis-tors eller via mejl på Ange i bokningen Energismart. NETWISE Du är väl noga med att ställa om din telefon när du inte är anträffbar? Aktivera din röstbrevlåda så att den som söker dig kan lämna ett meddelande och bli uppringd. Tänk också på växeltelefonisterna som inte kan ge upplysningar och får ta emot klagomålen från allmänheten. Det är ju för allmänheten vi arbetar... Har du inte tillgång till Netwise ställer du om telefonen enligt anvisningar i internkatalogen. Känner du dig osäker på hur Netwise fungerar? Beställ en handbok i Netwise via FRISÖK TILL GYMNASIET Barn- och utbildningsnämnden beslutade i våras att införa frisök till gymnasieskolan och det har varit positivt för Haninge. FAKTA Höstterminen 2007 infördes frisök i Haninge. Den möjligheten har funnits i många år i flera av länets kommuner. Frisök innebär att Haninges elever kan söka gymnasieutbildning var de vill inom Stockholms län. Elever i grannkommunerna har rätt att söka sig till Haninges gymnasieskolor. Sammanlagt har 144 elever från andra kommuner sökt till Haninges gymnasieskolor och 111 elever från Haninge har gått till gymnasieskolor i andra kommuner. Haninges gymnasieskolor drar främst elever från övriga Södertörn. Från de kommunerna bidrar Nynäshamn med 34, Huddinge med 27 och Tyresö med 24 elever som varje dag reser till våra gymnasieskolor. TACK till er som arbetade under Haningedagen och vid invigningen av kommunhuset lördagen den 8 september. Båda evenemangen drog mycket folk - trots att vädrets makter inte var med oss. Kommunhuset besöktes av personer och våra guider gjorde ett fantastiskt jobb. Till dig som är arbetsledare: Har du medarbetare som inte har tillgång till dator, skriv ut så att alla kan läsa den.

6 OBS vid läromedelsbeställning! Nytt faxnummer till Mediecenter Mediecenters nyhetsbrev Välkomna tillbaka till ett nytt läsår. Sommaren har varit lite blåsig upplever jag, men vi hoppas att det inte fortsätter under hösten. Höstterminen vill vi ha lugn och behaglig på alla sätt. Under sommaren har Mediecenter installerat sig i nya lokaler. Vår verksamhet är fortfarande mycket inriktad på att ställa i ordning våra utbildningssalar och lagerutrymmen. När konferens- och datasalar är färdiga att brukas så meddelar vi omgående detta. Vill ni besöka oss finns det två tillvägagångssätt: antingen kontaktar ni någon av oss innan ni kommer och vi meddelar receptionen som förbereder ert besök eller så registrerar ni er själva vid datorn som står vid receptionen. Huset har ett skalskydd som gör det omöjligt att få tillträde till om man inte har nyckel och kod. Nya filmer Handling och konsekvens en film om pengar DVD Målgrupp år Ska man våga handla på kredit, vilka risker finns det med Internethandel? Den här filmen speglar konsumentproblem som ungdomar kan stöta på utifrån en rad olika personliga berättelser. Filmen är uppbyggd i 5-8 minuters fristående avsnitt. Två programledare introducerar avsnitten och fyller i med fakta om ekonomi och juridik. Medverkar gör jurister från Konsumentverket. Filmen avslutas med tre korta diskussionsavsnitt som skall fungera som ett pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning till filmen finns att ladda ner från: Farligt spel DVD 26 min. Målgrupp 9 år och uppåt Tidningsrubrikerna och tv-nyheterna har under de senaste två åren gett oss många exempel på hur ungdomar fastnar i spelfällan. Så kallade Jack Vegasmaskiner, Internetpoker och andra nya spelformer dyker upp i samma takt som utländska spelbolag och tillgängligheten via nätet sänker trösklarna och tar bort spärrarna. Den som fastnar i ett spelbegär kan orsaka en livslång plåga för både sig själv och sina närmaste. Lärarhandledning till filmen finns att hämta på hemsidan: K O N T A K T A G Ä R N A O S S! AV-teknik , Bibliotek , Filmbokning , Läromedel Besök: Stationsv. 13, Nummer 7, augusti 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin. Redaktör Ann Noord Nya boklådor Skärgårdsmysteriet Stolpe Klassuppsättning år 1-6 Sofie och Max bor på en ö i skärgården. En dag får de höra talas om en skatt som ska ha gömts efter ett skeppsbrott för hundra år sedan. De hittar en karta och bygger en egen flotte för att kunna ta sig till ön med skatten. På vägen dit möter de örnar, sälar och andra djur. The chain Gray Klassuppsättning på engelska för år 7 Gy Böckers makt är den sammanhållande länken i The chain, där ramberättelsen följer ungdomar i fyra olika berättelser. Nutidsberättelser som utspelar sig i en mellanstor stad i USA. Först möter vi Cal, som väljer mellan att fortsätta bli mobbad eller ansluta sig till plågoandarna. Målande och spännande beskrivs hans kamp mot ideal och sinnesfrid. Joe axlar sin pappas ansvar då denne lämnat familjen utan ett öre. Ett pokerparti får läsaren att grubbla på när det är tillåtet att fuska. Ben har två flickvänner samtidigt, vilket senare kommer att straffa sig. I del fyra högläser Kate för sin döende pappa och bokens helande kraft framträder. Dock inte på det sätt som läsaren förutspår. Gardiner Stone Fox Klassuppsättning på engelska + video för år 4 6 Stone Fox is about ten-yearold Willy. Willy needs to win the big dogsled race in order to pay the back taxes on his grandfather s farm, but that means beating the huge Indian mountain man, Stone Fox. Read this book to see if Willy and the dog he loves, Searchlight, will win this big race? Olika skolor har olika avtal! Alla kommunala skolor i Haninge och de skolor som har avtal med Mediecenter får låna alla TV- och radioprogram plus alla filmer. Det gäller också pedagogisk litteratur. Boklådor gäller alla skolor i Haninge kommun och Edboskolan. Utlåning av teknisk utrustning gäller bara Haninge kommuns kommunala skolor.

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby Till dig som funderar på VFU i Upplands Väsby Marie Asmar utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare skolår: - På VFU* möter vi eleverna och får se hur flexibla vi måste vara som lärare. Ett kort

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning VFU i Järfälla Till dig som är lärarstudent Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning 2 Fjällen för- och grundskola, Järfälla. Välkommen att göra din VFU i Järfälla Du är varmt välkommen att göra din verksamhetsförlagda

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär-

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

NAVIGATÖREN. Dalarö-Ornö-Utö 2011/2012. Skärgårdens förskolerektorsområde

NAVIGATÖREN. Dalarö-Ornö-Utö 2011/2012. Skärgårdens förskolerektorsområde NAVIGATÖREN 2011/2012 Skärgårdens förskolerektorsområde Dalarö-Ornö-Utö INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vision 1 Verksamhetsidé. 2 Information om verksamheten. 3 Allmänt om skolan. 3 Utveckling - Uppföljning.....4

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö Tyresö kommun / 2012-11-22 2 (12) Utredare: Marita Sirviö Utvecklingsförvaltningen 08-5782 95 09, marita.sirvio@tyreso.se Tyresö kommun 2013-01-09 3 (12)

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD Innehåll Vad är VFU?...3 Dina möjligheter som lärarstudent...4 Förväntningar på dig som lärarstudent...7 Basgruppsdagar...8 Byte och uppehåll...9 Organisation...10

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Bildningsförvaltningen 2008-06-24 Handlingsplan för: Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Detta dokument är en handlingsplan för genomförandet

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Plan för VFU i Älmhults kommun

Plan för VFU i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen 2015-05-25 Plan för VFU i Älmhults kommun Syfte och uppdrag för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) I Linnéuniversitetets Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Läs mer

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 1 (6) Utbildningsförvaltningen Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 Områdets namn: Ramdalens förskole-skolområde Enhetens namn: Blåklockan. Arbetslagets namn: Gläntan och Skogsdungen.

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling Sid 1 (10) Bäckahagens skola Grundskola med två profiler och hög kvalitet Bäckahagens skola omfattar förskoleklass, år 1-9 samt skolbarnsomsorg. Antalet elever är 553 och av dessa har ca 140 ett annat

Läs mer

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Länets lärosäten och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna är en gemensam angelägenhet. Med detta avtal fördjupas

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN Sammanfattat av Annie Alström, klass 9EA, Västerskolan, 2011 I den här broschyren kan du som elev på grundskolan, specialskolan,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010)

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 1 (17) Dnr 40-2010:119 Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 2 (17) Huvudmannen 1.1 Förvaltningschef (eller motsvarande) m.fl. Inledning Hur uppfattar ni att det fungerar

Läs mer

................................... ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. .. .. ... .. ....

................................... ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. .. .. ... .. .... Vandrande Skolbuss Att gå till skolan tillsammans gör barnen piggare och friskare, minskar biltrafiken vid skolorna, sparar tid på morgonen, och ger bättre luft för alla! Vill du röra på dig tillsammans

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Min dag med Hjördis Holmström - den fiskande skolassistenten med strumpstickorna i högsta hugg

Min dag med Hjördis Holmström - den fiskande skolassistenten med strumpstickorna i högsta hugg Min dag med Hjördis Holmström - den fiskande skolassistenten med strumpstickorna i högsta hugg Hjördis är 45 år och bor i hus på Heden. Hon är uppvuxen i Arvidsjaur och har en 3-årig ekonomisk utbildning.

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR HUVUDSAMORDNARE/VFU- SAMORDNARE FÖR LÄRARSTUDENTER VID KARLSTADS UNIVERSITET

TILL DIG SOM ÄR HUVUDSAMORDNARE/VFU- SAMORDNARE FÖR LÄRARSTUDENTER VID KARLSTADS UNIVERSITET 1(5) TILL DIG SOM ÄR HUVUDSAMORDNARE/VFU- SAMORDNARE FÖR LÄRARSTUDENTER VID KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningen på Karlstads universitet startade redan 1843. På Karlstads universitet utbildas förskollärare,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju.

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju. Kompis Sverige Kan du berätta lite om Kompis Sverige? Absolut! Kompis Sverige vi jobbar med kompis förmedling. Ok! Vi vill att folk ska träffas och vi tycker idag att det är jättesvårt i Sverige att få

Läs mer

Nämndens beslut. Informationen noteras. Ärendebeskrivning. 31 Studiestöd för invandrare DNr 2007 GAN 020. Nämndens beslut. Informationen noteras.

Nämndens beslut. Informationen noteras. Ärendebeskrivning. 31 Studiestöd för invandrare DNr 2007 GAN 020. Nämndens beslut. Informationen noteras. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Torsdagen den 3 maj 2007, kl 15.00-20.10 30 C3L:s verksamhet Nämndens sammanträde inleds med en genomgång och redovisning av verksamheten vid C3L. 31 Studiestöd för

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns.

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Uppdaterad 2014-11-01 Gäller från och med 2015-02-01 Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Ljungby kommun och friskolan erbjuder plats i förskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Information 1 (5) Lärandeförvaltningen, Lärkontoret

Information 1 (5) Lärandeförvaltningen, Lärkontoret Information 1 (5) 2016-10-04 Registerkontroll på personer som ska vara verksamma i lärandeförvaltningen Under vårvintern 2016 genomfördes ett antal dialogtillfällen om registerkontroll med förskolechefer

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Hur är skolan organiserad?

Hur är skolan organiserad? Hur är skolan organiserad? Viggbyskolan bildar tillsammans med Drakskeppsskolan ett rektorsområde. Rektor är Gary Sundell och biträdande rektorer är Marie Johansson och Ulf Nilsson. Det är en kommunal

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

10 olika sätt att genomföra IUP-processen

10 olika sätt att genomföra IUP-processen 10 olika sätt att genomföra IUP-processen augusti 2012 Visualisera och effektivisera IUP-processen på er skola? Hur ska ni genomföra IUP-processen pedagogisk, undervisning, skriftliga omdömen, framåtsyftande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar.

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning ; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska

Läs mer

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Januari 2008 Skolans uppdrag Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) har anpassats för att även omfatta förskoleklassen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet För ytterligare information, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef. Förskoleverksamhet Josefine Pettersson, förskolechef, skolbarnomsorg i Åkullsjön,

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Skolplan. utbildningsnämnden Karlskrona kommun

Skolplan. utbildningsnämnden Karlskrona kommun Skolplan utbildningsnämnden Karlskrona kommun 2007-2010 Skolplan för utbildningsnämnden i Karlskrona kommun Förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

- Information från klassrepresentanter vad som har kommit upp och diskuterats under de föräldramöten som har hållits sen senaste mötet

- Information från klassrepresentanter vad som har kommit upp och diskuterats under de föräldramöten som har hållits sen senaste mötet SAMRÅDSPROTOKOLL AE I OCH AE II 2008-02-11 Johan hälsade välkommen till terminens första samråd. Idag har vi både Lisa Bäck som är förvaltningschef för Barn och Familjeförvaltningen samt Kerstin Melén-Gyllensten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning sid 1 (5) Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 www.karlstad.se

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017-08-29 1(10) Utbildningsförvaltningen utbildning@almhult.se Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslut i utbildningsnämnden 2017-09-20 Gäller från och med 2017-10-01 2017-08-29 2(10)

Läs mer

LÄRARSTUDERANDE OCH IT

LÄRARSTUDERANDE OCH IT LÄRARSTUDERANDE OCH IT Enkät med svar Rapport 1a 1 OBS denna redovisning är en punktskattning i procent inom 95%-iga konfidensintervall utan variation samt antal uppgift saknas. Totalsiffror hämtade från

Läs mer