NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt@Veta NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION"

Transkript

1 nytt på nätet från buf Nummer 51 augusti/september 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin, redaktör Ulla Gravlund NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION Den 1 augusti gick vi in i en ny organisation för barn- och utbildningsförvaltningen. Organisaionen genomförs i två steg och nu är det första med införande av ny ledningsorganisation klart. Steg två i organisationsförändringen på förvaltningen har nu startats. Vi lämnar den tidigare indelningen i geografiska rektorsområden. Barn- och utbildningsnämnden har också beslutat att dela upp linjeorganisationen i förskola och grundskola F-5 samt 6-9 med egna rektorer för respektive skolform. Gymnasiet, vuxenutbildningen och Sfi ligger sedan tidigare i en särskild enhet. Genom denna förändring söker vi ett större fokus på de läroplans- och kursplanemål som finns för förskolan, grundskolan F - 5 och år 6-9. Samtidigt skapar vi mindre skolenheter för rektorerna att ansvara för. Det kan i sin tur göra det möjligt för dem att koncentrera sig på en läroplan i stället för flera. Rekrytering av förskolerektorer och en central familjedaghemschef pågår. Till den processen är avslutad ligger förskolorna organisatoriskt kvar i de gamla rektorsområdena. Steg två kommer att träda i kraft fullt ut den 1 januari Ledningsgruppen har fått två nytillskott som rekryterats externt. Det är Maria Stellinger Ernblad och Peter Fredriksson. Båda kommer från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Maria kommer att leda och fördela arbetet inom nämndkansliet och ansvara för förvaltningens administrativa rutiner. Peter tar sig an uppdraget att leda grundskoleorganisationen för år 6-9. Internt har rekryterats Jonatan Block, Eva Andersson, Tina Wallström Bernhav och Per-Åke Olsson. Både Jonatan och Eva har arbetat med skolutvecklingsfrågor på utveckligsenheten, som i den nya organisationen upplöses och delas upp dels i enheten Ekonomi och Kvalitet och dels i Personal och Kompetens. Eva är nu centralt ansvarig för förskolorna i kommunen och Jonatan har befattningen som grundskolechef för år F - 5. Tina, vår nya Personal- och kompetenschef, har många år som PA-konsult i ba- Kontakta mig gärna om du har synpunkter eller frågor om Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post:

2 gaget och arbetade senast som biträdande rektor på Åbyskolan. I hennes organisation återfinns nu Mediecenter som leds av Mats Granbom. Per-Åke fortsätter att arbeta som gymnasiechef och ansvarig för Centrum Vux och Sfi organisationen. Johan fortsätter sitt uppdrag som chef för Ekonomi och Kvalitet. Rekrytering av Central stödchef pågår. Kate Langenkrans är tillförordnad till dess att tjänsten tillsätts. Nu under hösten kommer den nya ledningen att organisera arbetet på central nivå så att det tydliggörs för all personal vem som gör vad och vem som går in som back-up vid frånvaro. Vi återkommer till detta senare i höst. Mats Öhlin Förvaltningschef IT-UTVECKLAREN TIPSAR Ny IT-support Skolornas tekniker har nu samlats under IT-enheten och du som behöver hjälp med att datorn inte fungerar ringer Dataakuten på anknytning Ditt ärende registreras och åtgärdas omgående, om så är möjligt. Är felet mer komplicerat eller din arbetsplats ännu inte anslutits till AD-systemet kommer en tekniker från mobila gruppen ut till din arbetsplats för att åtgärda felet. Många skolor kan redan nu få support genom att teknikern tar över datorn via fjärrstyrning. Via kan du också registrera supportärenden. Gymnasieskolorna Erika, Merika och Heurik samt Centrumvux är ännu inte anslutna till supporten. Ansvarig för Riksäpplet är Rolf Selander. Fredrik Anderson ansvarar för Erika, Merika och Heurika. NYTT FRÅN BUN Tvåfamiljssystem Barn- och utbildningsnämnden beslutade på junisammanträdet att ge föräldrar i Haninge möjlighet att bilda tvåfamiljssystem som en alternativ form för förskoleverksamhet. Handlingsplan för trygghet och arbetsro i skolan Nämnden uppdrog åt förvaltningen att redovisa skolornas nuvarande arbete mot mobbning samt utarbeta en handlingsplan för trygghet och arbetsro i skolan. Begränsad vistelsetid inom skolbarnsomsorgen Ett förtydligande som innebär att morgonomsorgen på fritids upphör för barn till arbetssökande eller föräldralediga. Tiden i skolbarnsomsorg för dessa barn under skolperioden är från skoldagens slut fram till kl Du hittar föredragningslista och protokoll från nämnden på hemsidan under rubriken Politik och demokrati, Protokoll och föredragningslistor, protokoll och föredragningslistor. Välj BUN och klicka på Datum för sammanträden. Markera önskat datum och klicka på Hämta ärenden. Maria Stellinger Ernblad Kanslichef Har du frågor angående: * FirstClass skickas till Anita Grenros- Hirvi eller * Kontofrågor ställs först till er expedition och därefter till Madeleine Jaensson * Kontofrågor till den öppna skolan ställs till er expedition. * Kontofrågor från föräldrarna sköter Madeleine Jaensson * Frågor om enskilda program MS Office, First Class, GroupWise löses genom egen support eller via lathundar. Se anv: online211 lös: kyrkan Den öppna skolan Förbättringar i utvecklingssamtalet gör att du nu enkelt får lärarnas förslag på utvecklingsmål i en lista som Klf, elev och förälder diskuterar när de träffas. Nyheter under oktober är veckobrev till föräldrarna och att Klf kan rikta samtalsfrågorna även till lärare som bara har enstaka elev eller undervisar tillfälligt i FRAMTIDENS LÄRARE Under vårterminen har ca 275 lärarstudenter genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i vår verksamhet. Studenterna deltog i PO-dagar (PO står för partnerområde), basgruppsdagar och/eller arbetat med sina examensarbeten. Det är våra 25 studenter, vilka gör sin första termin utbildningen, som deltagit i de fyra PO-dagarna. Innehållet i dessa dagar ska ge dem inblick i Haninge kommun och vår verksamhet. Haninge kommun är ett partnerområde inom lärarutbildningen. Vikingaskolans rektor Stefan Lövgren, har hjälpt oss att sätta in sitt och lärarnas uppdrag i ett sammanhang som förklarar varför vi gör som vi gör i skolan. Socialsekreterare Anki Wahrenstedt har berättat om hur man arbetar med barn inom Individ- och familjeomsorgen. Demokratiombudsmannen Sören Berglund har arbetat med våra studenter i en Framtidsverkstad där de diskuterade målformulering utifrån skolans uppdrag. Förutom information och diskussion kring vår verksamhet fick den här gruppen studenter möjlighet att delta i en av våra Grundkurser i läsutvecklingsschema (LUS), under ledning av Johan Kant på Jordbromalmsskolan. klassen. Frånvaro kan ändras/rättas fem dagar bakåt i tiden av personal. AD-projektet Projektet går ut på att höja kvalitén på skolans IT verktyg så att det fungerar när du behöver dem. Ribbyskolan gick igenom projektet i juni och närmast på tur är Lundaskolan, Båtmansskolan och Kvarnbäcksskolan. Även förskolorna som under sommaren fått bättre uppkopplingar kommer nu att kunna anslutas. IT för pedagoger En sida för dig som vill använda IT i undervisningen. Här får du tips vilka resurser som finns och hjälp med att komma igång. Allt från forskning till tangenträningsprogram. NE Du vet väl att skolans avtal innebär att såväl skol- som bibliotekspersonal har möjlighet att teckna ett privat abonnemang utan kostnad. Gå in på NE/personal via en dator på jobbet och läs hur du gör.

3 Alla studenter, som kommit längre i sin utbildning, förväntas delta i våra basgruppsdagar. Det är fyra heldagar under terminen. En av dagarna planerar studenterna själva tillsammans med sina basgruppsledare. De övriga dagarna erbjuds ett gemensamt förmiddagsprogram. Ofta diskuteras om teorierna stämmer i praktiken eller inte. Peter Emsheimer, universitetslektor i pedagogik på Lärarhögskolan (LHS), menar att teorierna aldrig kan stämma med praktiken. I bästa fall kan teorier ge upphov till frågor om praktiska tillvägagångssätt och förhoppningsvis leda till att man förstår praktiken bättre. Under basgruppsdagarna tog Peter upp exempel från deltagarna på teorier som inte stämmer med verkligheten och gruppen resonerade kring hur dessa teorier ändå kan lämna bidrag till förståelse och förbättringsarbete. Studenterna funderar ofta över sammanhanget teoripraktik när de kommer ut på VFU. Johan Kant genomförde också ett intressant pass om hur kursplanerna påverkar undervisningen. Detta är ett tema som är värt att ofta återkomma till. Du kanske såg filmen Vikarien. För den unge ambitiöse läraren Max blir kaoset på Hallonbergsskolan till sist outhärdligt. Från Lund tillkallar han sin gamle magister, den nu 73-årige legenden Folke. Folke är en lärare av den gamla stammen, tillika världsmästare i baklängestal. När han kommer till Stockholmsförorten börjar saker att hända Max Wejstorp, medverkande i filmen, deltog på en av våra basgruppsdagar. Efter filmen gavs tillfälle att ställa frågor och reflektera över innehållet. Ett tema under basgruppsdagarna var konfliktlösning. Professor Christer Hedin gav en bakgrund till konflikten Israel-Palestina ur ett judiskt-kristetmuslimskt perspektiv. Tigran Feiler och Hossam Makboul från Ungdomsgrupp Israeler-Palestiner för samarbete gav därefter sin syn på möjligheterna till fred mellan Israel och Palestina. Denna termin har vi haft premiär för examination i Haninge. Tre examensarbeten har lagts fram och behandlats med opponent och respondent. Ni kan ta del av studenternas examensarbeten via www. skolweb.haninge.se/vfu. Titlarna är En studie av några lärareres uppfattning om bedömning, Jag undrar hur du tänker och Individuella utvecklingsplaner i ett lärarperspektiv. De flesta av våra studenter har under vårterminen praktiserat kortare eller längre perioder i vår verksamhet. Det är på den arenan som de blivande lärarna får möjlighet att tillföra sina kunskaper och erfarenheter samtidigt som de praktiskt får prova på läraryrket. Det är tack vara era insatser, lokala lärarutbildare, som vårt gemensamma uppdrag (kommunens och högskolornas) genomförs med hög kvalitet. Det vittnar många av våra lärarstudenter om. Tack alla arbetslag och basgruppsledare för ert engagemang. Ni berikar studenterna med en mycket viktig del av utbildningen. Sist men inte minst - Tack alla studenter, som berikar vår verksamhet och är en resurs för våra barn och elever när ni är ute på förskolor och skolor i Haninge. Nu väntar en ny termin med nya studenter och nya program för kommande basgruppsdagar. Läs mer om det på hemsidan. Kersti Hansell Utvecklingsamordnare Skolwebben Grundkurs i att bygga webbsida i EPI-server. Du får en basutbildning i de grundläggande redaktörsfunktioner som behövs för att administrera en hemsida för den skola eller enhet du är verksam i. Kursen går den 1 oktober mellan kl Anmälan: Christer Rönnholm IT-vecklare INTERKOMMUNALT SAMARBETE För att underlätta och samordna arbetet med de interkommunala barnen i grundskola och i skolbarnsomsorg, träffades en överenskommelse mellan i första hand Södertörnskommunerna. Det har bland annat lett till att gemensamma riktlinjer och blankett tagits fram. Medlemmarna i samarbetet träffas några gånger om året för att diskutera lösningar på problem och finna enhetliga lösningar. Arbetet har varit framgångsrikt och nu har även andra kommuner i Stockholms län anslutit sig till detta samarbete och undertecknat överenskommelsen. De ansluta medlemskommunerna är nu 18 stycken; Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Upplands-Bro Upplands Väsby Haninge kommun representeras av Johan Westin och Ann Brennius. Det finns också ett liknande samarbete när det gäller förskolefrågor. Här ingår inte lika många kommuner än. Den gemensamma blanketten hittar du på Insidan, Blanketter, Barn & ubildning, grundskola/förskola. Den heter Ansökan om skolgång, förskoleklass och fritidshem... För mer information - kontakta

4 ENGELSKA LEKANDE LÄTT MED RIM & RAMSOR Barnen i förskoleklasserna på Lunda- och Blockstensskolan sjunger engelska sånger och ramsor. Allra bäst är sången om Humpty Dumpty för att den är så skojig. En gång i veckan samlas förskoleklassbarnen på Lunda- och Blockstensskolorna för att lära sig engelska. Undervisningen är baserad på lärande genom lek med sånger, rim och ramsor. Samlingen brukar pågå så länge barnen tycker det är roligt och orkar koncentrera sig. Oftast blir det en halvtimme. Barnen får lära sig enkla fraser och färger. Till och med grammatiken kan vävas in i ordlekar. Både roligt och lätt. De samlar material som används i undervisningen i en box. Där finns fotografier, sånghäfte, kassettband och mycket annat. Projektet startade hösten 2005 då Anita Seabrook Alin ledde en studiecirkel för lärare i engelska. Kursen inspirerade till att anpassa engelskundervisningen till förskolenivå. De andra förskollärarna nappade på idén och projektet var igång. Året 2005 utnämndes till Engelskaåret på Lundaskolan och idag har ca 150 barn deltagit i projektet. Enligt kursplanen börjar man med engelska först i årskurs två och då bara en halvtimme i veckan. Karin Lönn, rektor för Lunda/Blockstensskolan, arbetar nu för att införa engelska på schemat i årskurs ett. Kanske kan det bli verklighet till höstterminen Det skulle ge de barn som fått chansen att börja lära sig engelska i förskoleklass bättre kontinuitet i språket. De barn som nu går i ettan håller sina kunskaper i engelska vid liv genom att sjunga engelska sånger. Många barn i vårt område är redan tvåspråkiga, säger Anita Alin. De har ofta lätttare att tidigt ta in ett tredje språk. Många föräldrar säger med stolthet på utvecklingssamtalen, att deras barn redan talar engelska hemma. Anita och de andra lärarna tror också att engelska-projektet kommer att leda till bättre resultat på det nationella provet i engelska i femman på sikt. PERSONAL Maria Stellinger Ernblad tillträdde tjänsten som kanslichef och nämndsekreterare den 27 augusti. Peter Fredriksson började sin anställning som grundskolechef för år 6-9 den 27 augusti. Kirre Strantzalis tillträdde ekonomtjänsten i slutet augusti. Monica Hjorth arbetar som kompetensstrateg på Personal- och kompetensenheten där hon bl a kommer att handha vidareutbildning för pedagogisk personal i samarbete med Kersti Hansell. Peter Aurén arbetar som säkerhets- och lokalcontroller på enheten Ekonomi och kvalitet. Häri ingår också trafikfrågor samt att vara kontaktperson mot Kultur och Fritid. Tycker du att engelska-projektet låter intresssant? Kontakta gärna Anita Alin Seabrook eller någon av hennes kollegor. De är intresserade av att få kontakt med andra lärare i förskoleklasser i Haninge. Du når dem via mail tina. eller

5 ENERGITEMA PÅ TEKNISKA MUSEET Tekniska museét och Energirådgivningen i Haninge kommun inbjuder skolklasser från år 4 till gymnasiet till energitema på Tekniska museét under perioden 27 augusti - 14 december Det är en fortsättning på vårens arrangemang som blev helt fullbokat. Energitemat är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Boka i god tid. (Besöket kostar normalt 700 kr per klass). Energitemat består av tre delar: Energivandringen på Tekniska museet ger eleverna aha-upplevelser kring var energin kommer ifrån och gamla och nya sätt att ta tillvara och använda energi. Tekniska museets energiverk- stad ger eleverna möjlighet att med modern teknik och lego skapa nya energieffektiva lösningar. Övningsuppgiften Energismart skapar en koppling mellan elevernas vardag och energitemat. Läs mer på eller www. tekniskamuseet.se under fliken skola. BOKNING Boka ditt besök via tis-tors eller via mejl på Ange i bokningen Energismart. NETWISE Du är väl noga med att ställa om din telefon när du inte är anträffbar? Aktivera din röstbrevlåda så att den som söker dig kan lämna ett meddelande och bli uppringd. Tänk också på växeltelefonisterna som inte kan ge upplysningar och får ta emot klagomålen från allmänheten. Det är ju för allmänheten vi arbetar... Har du inte tillgång till Netwise ställer du om telefonen enligt anvisningar i internkatalogen. Känner du dig osäker på hur Netwise fungerar? Beställ en handbok i Netwise via FRISÖK TILL GYMNASIET Barn- och utbildningsnämnden beslutade i våras att införa frisök till gymnasieskolan och det har varit positivt för Haninge. FAKTA Höstterminen 2007 infördes frisök i Haninge. Den möjligheten har funnits i många år i flera av länets kommuner. Frisök innebär att Haninges elever kan söka gymnasieutbildning var de vill inom Stockholms län. Elever i grannkommunerna har rätt att söka sig till Haninges gymnasieskolor. Sammanlagt har 144 elever från andra kommuner sökt till Haninges gymnasieskolor och 111 elever från Haninge har gått till gymnasieskolor i andra kommuner. Haninges gymnasieskolor drar främst elever från övriga Södertörn. Från de kommunerna bidrar Nynäshamn med 34, Huddinge med 27 och Tyresö med 24 elever som varje dag reser till våra gymnasieskolor. TACK till er som arbetade under Haningedagen och vid invigningen av kommunhuset lördagen den 8 september. Båda evenemangen drog mycket folk - trots att vädrets makter inte var med oss. Kommunhuset besöktes av personer och våra guider gjorde ett fantastiskt jobb. Till dig som är arbetsledare: Har du medarbetare som inte har tillgång till dator, skriv ut så att alla kan läsa den.

6 OBS vid läromedelsbeställning! Nytt faxnummer till Mediecenter Mediecenters nyhetsbrev Välkomna tillbaka till ett nytt läsår. Sommaren har varit lite blåsig upplever jag, men vi hoppas att det inte fortsätter under hösten. Höstterminen vill vi ha lugn och behaglig på alla sätt. Under sommaren har Mediecenter installerat sig i nya lokaler. Vår verksamhet är fortfarande mycket inriktad på att ställa i ordning våra utbildningssalar och lagerutrymmen. När konferens- och datasalar är färdiga att brukas så meddelar vi omgående detta. Vill ni besöka oss finns det två tillvägagångssätt: antingen kontaktar ni någon av oss innan ni kommer och vi meddelar receptionen som förbereder ert besök eller så registrerar ni er själva vid datorn som står vid receptionen. Huset har ett skalskydd som gör det omöjligt att få tillträde till om man inte har nyckel och kod. Nya filmer Handling och konsekvens en film om pengar DVD Målgrupp år Ska man våga handla på kredit, vilka risker finns det med Internethandel? Den här filmen speglar konsumentproblem som ungdomar kan stöta på utifrån en rad olika personliga berättelser. Filmen är uppbyggd i 5-8 minuters fristående avsnitt. Två programledare introducerar avsnitten och fyller i med fakta om ekonomi och juridik. Medverkar gör jurister från Konsumentverket. Filmen avslutas med tre korta diskussionsavsnitt som skall fungera som ett pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning till filmen finns att ladda ner från: Farligt spel DVD 26 min. Målgrupp 9 år och uppåt Tidningsrubrikerna och tv-nyheterna har under de senaste två åren gett oss många exempel på hur ungdomar fastnar i spelfällan. Så kallade Jack Vegasmaskiner, Internetpoker och andra nya spelformer dyker upp i samma takt som utländska spelbolag och tillgängligheten via nätet sänker trösklarna och tar bort spärrarna. Den som fastnar i ett spelbegär kan orsaka en livslång plåga för både sig själv och sina närmaste. Lärarhandledning till filmen finns att hämta på hemsidan: K O N T A K T A G Ä R N A O S S! AV-teknik , Bibliotek , Filmbokning , Läromedel Besök: Stationsv. 13, Nummer 7, augusti 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin. Redaktör Ann Noord Nya boklådor Skärgårdsmysteriet Stolpe Klassuppsättning år 1-6 Sofie och Max bor på en ö i skärgården. En dag får de höra talas om en skatt som ska ha gömts efter ett skeppsbrott för hundra år sedan. De hittar en karta och bygger en egen flotte för att kunna ta sig till ön med skatten. På vägen dit möter de örnar, sälar och andra djur. The chain Gray Klassuppsättning på engelska för år 7 Gy Böckers makt är den sammanhållande länken i The chain, där ramberättelsen följer ungdomar i fyra olika berättelser. Nutidsberättelser som utspelar sig i en mellanstor stad i USA. Först möter vi Cal, som väljer mellan att fortsätta bli mobbad eller ansluta sig till plågoandarna. Målande och spännande beskrivs hans kamp mot ideal och sinnesfrid. Joe axlar sin pappas ansvar då denne lämnat familjen utan ett öre. Ett pokerparti får läsaren att grubbla på när det är tillåtet att fuska. Ben har två flickvänner samtidigt, vilket senare kommer att straffa sig. I del fyra högläser Kate för sin döende pappa och bokens helande kraft framträder. Dock inte på det sätt som läsaren förutspår. Gardiner Stone Fox Klassuppsättning på engelska + video för år 4 6 Stone Fox is about ten-yearold Willy. Willy needs to win the big dogsled race in order to pay the back taxes on his grandfather s farm, but that means beating the huge Indian mountain man, Stone Fox. Read this book to see if Willy and the dog he loves, Searchlight, will win this big race? Olika skolor har olika avtal! Alla kommunala skolor i Haninge och de skolor som har avtal med Mediecenter får låna alla TV- och radioprogram plus alla filmer. Det gäller också pedagogisk litteratur. Boklådor gäller alla skolor i Haninge kommun och Edboskolan. Utlåning av teknisk utrustning gäller bara Haninge kommuns kommunala skolor.

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning VFU i Järfälla Till dig som är lärarstudent Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning 2 Fjällen för- och grundskola, Järfälla. Välkommen att göra din VFU i Järfälla Du är varmt välkommen att göra din verksamhetsförlagda

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD Innehåll Vad är VFU?...3 Dina möjligheter som lärarstudent...4 Förväntningar på dig som lärarstudent...7 Basgruppsdagar...8 Byte och uppehåll...9 Organisation...10

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet För ytterligare information, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef. Förskoleverksamhet Josefine Pettersson, förskolechef, skolbarnomsorg i Åkullsjön,

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

- Information från klassrepresentanter vad som har kommit upp och diskuterats under de föräldramöten som har hållits sen senaste mötet

- Information från klassrepresentanter vad som har kommit upp och diskuterats under de föräldramöten som har hållits sen senaste mötet SAMRÅDSPROTOKOLL AE I OCH AE II 2008-02-11 Johan hälsade välkommen till terminens första samråd. Idag har vi både Lisa Bäck som är förvaltningschef för Barn och Familjeförvaltningen samt Kerstin Melén-Gyllensten

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening

Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening För valtni ngsstab Gymnasiekontoret Direkttelefon 0910-71 25 10 2010-04-20 Referens Jan Midlert Umeå Universitet Kanslichef Eva Lindgren 901 87 UMEÅ Remissvar på förslaget Vetenskap och profession i förening

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns.

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Uppdaterad 2014-11-01 Gäller från och med 2015-02-01 Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Ljungby kommun och friskolan erbjuder plats i förskola

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Återrapportering av uppdrag 12 juni Ängelholm Mats Carlström, Eva Lagbo Bergqvist, Malin Danielsson 1 Fokusområdet och organisatoriska områden för studien Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 Datum Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 1. Nuläge Enheten har bytt chef under året. Ny chef började 1 september. Enheten behöver en förnyelse vad gäller både pedagogiska diskussioner,

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva oktober 2012 11:2 ANSÖKNINGS- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT

Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT Lärarhögskolan AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARUTBILDNINGENS PROGRAM MED FÖRKLARANDE TEXT AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU). 1 Parter 1 Parter i detta

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009 IT-nyckeltal Södertörn 2009 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun 130822 Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun

Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun 2015-05-01 Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun Barnomsorgstaxa Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har beslutat att följande maxtaxa skall gälla för barnomsorgen fr.o.m. 2015-07-01. Inkomsttaket

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun

Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun Sidan 1(8) Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun Fastställd av Kunskapsnämnden december 2014, gäller från 1 januari 2015 Reviderad 2015-10-01 Riktlinjer för Fritidshem i Sandvikens kommun Sidan

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Stefan Quas Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Fredag den 11 november 2011 kl 09.00-12.00 Plats Sheraton Hotel Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15

Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Protokoll mo te vå rdnådshåvåre 19/8-15 Under mötet presenterades Hur Rullen arbetar med ditt barns lärande All forskning pekar på att inlärning i ett sammanhang är det mest effektiva för Rullens elevgrupp.

Läs mer

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare Häng med till Hjärntorget! Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare https://hjarntorget.goteborg.se Göteborgs Stad Majorna-Linné Hemsida: www.goteborg.se/majornalinne Telefon:

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer