NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt@Veta NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION"

Transkript

1 nytt på nätet från buf Nummer 51 augusti/september 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin, redaktör Ulla Gravlund NYTT LÄSÅR - NY ORGANISATION Den 1 augusti gick vi in i en ny organisation för barn- och utbildningsförvaltningen. Organisaionen genomförs i två steg och nu är det första med införande av ny ledningsorganisation klart. Steg två i organisationsförändringen på förvaltningen har nu startats. Vi lämnar den tidigare indelningen i geografiska rektorsområden. Barn- och utbildningsnämnden har också beslutat att dela upp linjeorganisationen i förskola och grundskola F-5 samt 6-9 med egna rektorer för respektive skolform. Gymnasiet, vuxenutbildningen och Sfi ligger sedan tidigare i en särskild enhet. Genom denna förändring söker vi ett större fokus på de läroplans- och kursplanemål som finns för förskolan, grundskolan F - 5 och år 6-9. Samtidigt skapar vi mindre skolenheter för rektorerna att ansvara för. Det kan i sin tur göra det möjligt för dem att koncentrera sig på en läroplan i stället för flera. Rekrytering av förskolerektorer och en central familjedaghemschef pågår. Till den processen är avslutad ligger förskolorna organisatoriskt kvar i de gamla rektorsområdena. Steg två kommer att träda i kraft fullt ut den 1 januari Ledningsgruppen har fått två nytillskott som rekryterats externt. Det är Maria Stellinger Ernblad och Peter Fredriksson. Båda kommer från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Maria kommer att leda och fördela arbetet inom nämndkansliet och ansvara för förvaltningens administrativa rutiner. Peter tar sig an uppdraget att leda grundskoleorganisationen för år 6-9. Internt har rekryterats Jonatan Block, Eva Andersson, Tina Wallström Bernhav och Per-Åke Olsson. Både Jonatan och Eva har arbetat med skolutvecklingsfrågor på utveckligsenheten, som i den nya organisationen upplöses och delas upp dels i enheten Ekonomi och Kvalitet och dels i Personal och Kompetens. Eva är nu centralt ansvarig för förskolorna i kommunen och Jonatan har befattningen som grundskolechef för år F - 5. Tina, vår nya Personal- och kompetenschef, har många år som PA-konsult i ba- Kontakta mig gärna om du har synpunkter eller frågor om Barn- och utbildningsförvaltningen, e-post:

2 gaget och arbetade senast som biträdande rektor på Åbyskolan. I hennes organisation återfinns nu Mediecenter som leds av Mats Granbom. Per-Åke fortsätter att arbeta som gymnasiechef och ansvarig för Centrum Vux och Sfi organisationen. Johan fortsätter sitt uppdrag som chef för Ekonomi och Kvalitet. Rekrytering av Central stödchef pågår. Kate Langenkrans är tillförordnad till dess att tjänsten tillsätts. Nu under hösten kommer den nya ledningen att organisera arbetet på central nivå så att det tydliggörs för all personal vem som gör vad och vem som går in som back-up vid frånvaro. Vi återkommer till detta senare i höst. Mats Öhlin Förvaltningschef IT-UTVECKLAREN TIPSAR Ny IT-support Skolornas tekniker har nu samlats under IT-enheten och du som behöver hjälp med att datorn inte fungerar ringer Dataakuten på anknytning Ditt ärende registreras och åtgärdas omgående, om så är möjligt. Är felet mer komplicerat eller din arbetsplats ännu inte anslutits till AD-systemet kommer en tekniker från mobila gruppen ut till din arbetsplats för att åtgärda felet. Många skolor kan redan nu få support genom att teknikern tar över datorn via fjärrstyrning. Via kan du också registrera supportärenden. Gymnasieskolorna Erika, Merika och Heurik samt Centrumvux är ännu inte anslutna till supporten. Ansvarig för Riksäpplet är Rolf Selander. Fredrik Anderson ansvarar för Erika, Merika och Heurika. NYTT FRÅN BUN Tvåfamiljssystem Barn- och utbildningsnämnden beslutade på junisammanträdet att ge föräldrar i Haninge möjlighet att bilda tvåfamiljssystem som en alternativ form för förskoleverksamhet. Handlingsplan för trygghet och arbetsro i skolan Nämnden uppdrog åt förvaltningen att redovisa skolornas nuvarande arbete mot mobbning samt utarbeta en handlingsplan för trygghet och arbetsro i skolan. Begränsad vistelsetid inom skolbarnsomsorgen Ett förtydligande som innebär att morgonomsorgen på fritids upphör för barn till arbetssökande eller föräldralediga. Tiden i skolbarnsomsorg för dessa barn under skolperioden är från skoldagens slut fram till kl Du hittar föredragningslista och protokoll från nämnden på hemsidan under rubriken Politik och demokrati, Protokoll och föredragningslistor, protokoll och föredragningslistor. Välj BUN och klicka på Datum för sammanträden. Markera önskat datum och klicka på Hämta ärenden. Maria Stellinger Ernblad Kanslichef Har du frågor angående: * FirstClass skickas till Anita Grenros- Hirvi eller * Kontofrågor ställs först till er expedition och därefter till Madeleine Jaensson * Kontofrågor till den öppna skolan ställs till er expedition. * Kontofrågor från föräldrarna sköter Madeleine Jaensson * Frågor om enskilda program MS Office, First Class, GroupWise löses genom egen support eller via lathundar. Se anv: online211 lös: kyrkan Den öppna skolan Förbättringar i utvecklingssamtalet gör att du nu enkelt får lärarnas förslag på utvecklingsmål i en lista som Klf, elev och förälder diskuterar när de träffas. Nyheter under oktober är veckobrev till föräldrarna och att Klf kan rikta samtalsfrågorna även till lärare som bara har enstaka elev eller undervisar tillfälligt i FRAMTIDENS LÄRARE Under vårterminen har ca 275 lärarstudenter genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i vår verksamhet. Studenterna deltog i PO-dagar (PO står för partnerområde), basgruppsdagar och/eller arbetat med sina examensarbeten. Det är våra 25 studenter, vilka gör sin första termin utbildningen, som deltagit i de fyra PO-dagarna. Innehållet i dessa dagar ska ge dem inblick i Haninge kommun och vår verksamhet. Haninge kommun är ett partnerområde inom lärarutbildningen. Vikingaskolans rektor Stefan Lövgren, har hjälpt oss att sätta in sitt och lärarnas uppdrag i ett sammanhang som förklarar varför vi gör som vi gör i skolan. Socialsekreterare Anki Wahrenstedt har berättat om hur man arbetar med barn inom Individ- och familjeomsorgen. Demokratiombudsmannen Sören Berglund har arbetat med våra studenter i en Framtidsverkstad där de diskuterade målformulering utifrån skolans uppdrag. Förutom information och diskussion kring vår verksamhet fick den här gruppen studenter möjlighet att delta i en av våra Grundkurser i läsutvecklingsschema (LUS), under ledning av Johan Kant på Jordbromalmsskolan. klassen. Frånvaro kan ändras/rättas fem dagar bakåt i tiden av personal. AD-projektet Projektet går ut på att höja kvalitén på skolans IT verktyg så att det fungerar när du behöver dem. Ribbyskolan gick igenom projektet i juni och närmast på tur är Lundaskolan, Båtmansskolan och Kvarnbäcksskolan. Även förskolorna som under sommaren fått bättre uppkopplingar kommer nu att kunna anslutas. IT för pedagoger En sida för dig som vill använda IT i undervisningen. Här får du tips vilka resurser som finns och hjälp med att komma igång. Allt från forskning till tangenträningsprogram. NE Du vet väl att skolans avtal innebär att såväl skol- som bibliotekspersonal har möjlighet att teckna ett privat abonnemang utan kostnad. Gå in på NE/personal via en dator på jobbet och läs hur du gör.

3 Alla studenter, som kommit längre i sin utbildning, förväntas delta i våra basgruppsdagar. Det är fyra heldagar under terminen. En av dagarna planerar studenterna själva tillsammans med sina basgruppsledare. De övriga dagarna erbjuds ett gemensamt förmiddagsprogram. Ofta diskuteras om teorierna stämmer i praktiken eller inte. Peter Emsheimer, universitetslektor i pedagogik på Lärarhögskolan (LHS), menar att teorierna aldrig kan stämma med praktiken. I bästa fall kan teorier ge upphov till frågor om praktiska tillvägagångssätt och förhoppningsvis leda till att man förstår praktiken bättre. Under basgruppsdagarna tog Peter upp exempel från deltagarna på teorier som inte stämmer med verkligheten och gruppen resonerade kring hur dessa teorier ändå kan lämna bidrag till förståelse och förbättringsarbete. Studenterna funderar ofta över sammanhanget teoripraktik när de kommer ut på VFU. Johan Kant genomförde också ett intressant pass om hur kursplanerna påverkar undervisningen. Detta är ett tema som är värt att ofta återkomma till. Du kanske såg filmen Vikarien. För den unge ambitiöse läraren Max blir kaoset på Hallonbergsskolan till sist outhärdligt. Från Lund tillkallar han sin gamle magister, den nu 73-årige legenden Folke. Folke är en lärare av den gamla stammen, tillika världsmästare i baklängestal. När han kommer till Stockholmsförorten börjar saker att hända Max Wejstorp, medverkande i filmen, deltog på en av våra basgruppsdagar. Efter filmen gavs tillfälle att ställa frågor och reflektera över innehållet. Ett tema under basgruppsdagarna var konfliktlösning. Professor Christer Hedin gav en bakgrund till konflikten Israel-Palestina ur ett judiskt-kristetmuslimskt perspektiv. Tigran Feiler och Hossam Makboul från Ungdomsgrupp Israeler-Palestiner för samarbete gav därefter sin syn på möjligheterna till fred mellan Israel och Palestina. Denna termin har vi haft premiär för examination i Haninge. Tre examensarbeten har lagts fram och behandlats med opponent och respondent. Ni kan ta del av studenternas examensarbeten via www. skolweb.haninge.se/vfu. Titlarna är En studie av några lärareres uppfattning om bedömning, Jag undrar hur du tänker och Individuella utvecklingsplaner i ett lärarperspektiv. De flesta av våra studenter har under vårterminen praktiserat kortare eller längre perioder i vår verksamhet. Det är på den arenan som de blivande lärarna får möjlighet att tillföra sina kunskaper och erfarenheter samtidigt som de praktiskt får prova på läraryrket. Det är tack vara era insatser, lokala lärarutbildare, som vårt gemensamma uppdrag (kommunens och högskolornas) genomförs med hög kvalitet. Det vittnar många av våra lärarstudenter om. Tack alla arbetslag och basgruppsledare för ert engagemang. Ni berikar studenterna med en mycket viktig del av utbildningen. Sist men inte minst - Tack alla studenter, som berikar vår verksamhet och är en resurs för våra barn och elever när ni är ute på förskolor och skolor i Haninge. Nu väntar en ny termin med nya studenter och nya program för kommande basgruppsdagar. Läs mer om det på hemsidan. Kersti Hansell Utvecklingsamordnare Skolwebben Grundkurs i att bygga webbsida i EPI-server. Du får en basutbildning i de grundläggande redaktörsfunktioner som behövs för att administrera en hemsida för den skola eller enhet du är verksam i. Kursen går den 1 oktober mellan kl Anmälan: Christer Rönnholm IT-vecklare INTERKOMMUNALT SAMARBETE För att underlätta och samordna arbetet med de interkommunala barnen i grundskola och i skolbarnsomsorg, träffades en överenskommelse mellan i första hand Södertörnskommunerna. Det har bland annat lett till att gemensamma riktlinjer och blankett tagits fram. Medlemmarna i samarbetet träffas några gånger om året för att diskutera lösningar på problem och finna enhetliga lösningar. Arbetet har varit framgångsrikt och nu har även andra kommuner i Stockholms län anslutit sig till detta samarbete och undertecknat överenskommelsen. De ansluta medlemskommunerna är nu 18 stycken; Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Upplands-Bro Upplands Väsby Haninge kommun representeras av Johan Westin och Ann Brennius. Det finns också ett liknande samarbete när det gäller förskolefrågor. Här ingår inte lika många kommuner än. Den gemensamma blanketten hittar du på Insidan, Blanketter, Barn & ubildning, grundskola/förskola. Den heter Ansökan om skolgång, förskoleklass och fritidshem... För mer information - kontakta

4 ENGELSKA LEKANDE LÄTT MED RIM & RAMSOR Barnen i förskoleklasserna på Lunda- och Blockstensskolan sjunger engelska sånger och ramsor. Allra bäst är sången om Humpty Dumpty för att den är så skojig. En gång i veckan samlas förskoleklassbarnen på Lunda- och Blockstensskolorna för att lära sig engelska. Undervisningen är baserad på lärande genom lek med sånger, rim och ramsor. Samlingen brukar pågå så länge barnen tycker det är roligt och orkar koncentrera sig. Oftast blir det en halvtimme. Barnen får lära sig enkla fraser och färger. Till och med grammatiken kan vävas in i ordlekar. Både roligt och lätt. De samlar material som används i undervisningen i en box. Där finns fotografier, sånghäfte, kassettband och mycket annat. Projektet startade hösten 2005 då Anita Seabrook Alin ledde en studiecirkel för lärare i engelska. Kursen inspirerade till att anpassa engelskundervisningen till förskolenivå. De andra förskollärarna nappade på idén och projektet var igång. Året 2005 utnämndes till Engelskaåret på Lundaskolan och idag har ca 150 barn deltagit i projektet. Enligt kursplanen börjar man med engelska först i årskurs två och då bara en halvtimme i veckan. Karin Lönn, rektor för Lunda/Blockstensskolan, arbetar nu för att införa engelska på schemat i årskurs ett. Kanske kan det bli verklighet till höstterminen Det skulle ge de barn som fått chansen att börja lära sig engelska i förskoleklass bättre kontinuitet i språket. De barn som nu går i ettan håller sina kunskaper i engelska vid liv genom att sjunga engelska sånger. Många barn i vårt område är redan tvåspråkiga, säger Anita Alin. De har ofta lätttare att tidigt ta in ett tredje språk. Många föräldrar säger med stolthet på utvecklingssamtalen, att deras barn redan talar engelska hemma. Anita och de andra lärarna tror också att engelska-projektet kommer att leda till bättre resultat på det nationella provet i engelska i femman på sikt. PERSONAL Maria Stellinger Ernblad tillträdde tjänsten som kanslichef och nämndsekreterare den 27 augusti. Peter Fredriksson började sin anställning som grundskolechef för år 6-9 den 27 augusti. Kirre Strantzalis tillträdde ekonomtjänsten i slutet augusti. Monica Hjorth arbetar som kompetensstrateg på Personal- och kompetensenheten där hon bl a kommer att handha vidareutbildning för pedagogisk personal i samarbete med Kersti Hansell. Peter Aurén arbetar som säkerhets- och lokalcontroller på enheten Ekonomi och kvalitet. Häri ingår också trafikfrågor samt att vara kontaktperson mot Kultur och Fritid. Tycker du att engelska-projektet låter intresssant? Kontakta gärna Anita Alin Seabrook eller någon av hennes kollegor. De är intresserade av att få kontakt med andra lärare i förskoleklasser i Haninge. Du når dem via mail tina. eller

5 ENERGITEMA PÅ TEKNISKA MUSEET Tekniska museét och Energirådgivningen i Haninge kommun inbjuder skolklasser från år 4 till gymnasiet till energitema på Tekniska museét under perioden 27 augusti - 14 december Det är en fortsättning på vårens arrangemang som blev helt fullbokat. Energitemat är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Boka i god tid. (Besöket kostar normalt 700 kr per klass). Energitemat består av tre delar: Energivandringen på Tekniska museet ger eleverna aha-upplevelser kring var energin kommer ifrån och gamla och nya sätt att ta tillvara och använda energi. Tekniska museets energiverk- stad ger eleverna möjlighet att med modern teknik och lego skapa nya energieffektiva lösningar. Övningsuppgiften Energismart skapar en koppling mellan elevernas vardag och energitemat. Läs mer på eller www. tekniskamuseet.se under fliken skola. BOKNING Boka ditt besök via tis-tors eller via mejl på Ange i bokningen Energismart. NETWISE Du är väl noga med att ställa om din telefon när du inte är anträffbar? Aktivera din röstbrevlåda så att den som söker dig kan lämna ett meddelande och bli uppringd. Tänk också på växeltelefonisterna som inte kan ge upplysningar och får ta emot klagomålen från allmänheten. Det är ju för allmänheten vi arbetar... Har du inte tillgång till Netwise ställer du om telefonen enligt anvisningar i internkatalogen. Känner du dig osäker på hur Netwise fungerar? Beställ en handbok i Netwise via FRISÖK TILL GYMNASIET Barn- och utbildningsnämnden beslutade i våras att införa frisök till gymnasieskolan och det har varit positivt för Haninge. FAKTA Höstterminen 2007 infördes frisök i Haninge. Den möjligheten har funnits i många år i flera av länets kommuner. Frisök innebär att Haninges elever kan söka gymnasieutbildning var de vill inom Stockholms län. Elever i grannkommunerna har rätt att söka sig till Haninges gymnasieskolor. Sammanlagt har 144 elever från andra kommuner sökt till Haninges gymnasieskolor och 111 elever från Haninge har gått till gymnasieskolor i andra kommuner. Haninges gymnasieskolor drar främst elever från övriga Södertörn. Från de kommunerna bidrar Nynäshamn med 34, Huddinge med 27 och Tyresö med 24 elever som varje dag reser till våra gymnasieskolor. TACK till er som arbetade under Haningedagen och vid invigningen av kommunhuset lördagen den 8 september. Båda evenemangen drog mycket folk - trots att vädrets makter inte var med oss. Kommunhuset besöktes av personer och våra guider gjorde ett fantastiskt jobb. Till dig som är arbetsledare: Har du medarbetare som inte har tillgång till dator, skriv ut så att alla kan läsa den.

6 OBS vid läromedelsbeställning! Nytt faxnummer till Mediecenter Mediecenters nyhetsbrev Välkomna tillbaka till ett nytt läsår. Sommaren har varit lite blåsig upplever jag, men vi hoppas att det inte fortsätter under hösten. Höstterminen vill vi ha lugn och behaglig på alla sätt. Under sommaren har Mediecenter installerat sig i nya lokaler. Vår verksamhet är fortfarande mycket inriktad på att ställa i ordning våra utbildningssalar och lagerutrymmen. När konferens- och datasalar är färdiga att brukas så meddelar vi omgående detta. Vill ni besöka oss finns det två tillvägagångssätt: antingen kontaktar ni någon av oss innan ni kommer och vi meddelar receptionen som förbereder ert besök eller så registrerar ni er själva vid datorn som står vid receptionen. Huset har ett skalskydd som gör det omöjligt att få tillträde till om man inte har nyckel och kod. Nya filmer Handling och konsekvens en film om pengar DVD Målgrupp år Ska man våga handla på kredit, vilka risker finns det med Internethandel? Den här filmen speglar konsumentproblem som ungdomar kan stöta på utifrån en rad olika personliga berättelser. Filmen är uppbyggd i 5-8 minuters fristående avsnitt. Två programledare introducerar avsnitten och fyller i med fakta om ekonomi och juridik. Medverkar gör jurister från Konsumentverket. Filmen avslutas med tre korta diskussionsavsnitt som skall fungera som ett pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning till filmen finns att ladda ner från: Farligt spel DVD 26 min. Målgrupp 9 år och uppåt Tidningsrubrikerna och tv-nyheterna har under de senaste två åren gett oss många exempel på hur ungdomar fastnar i spelfällan. Så kallade Jack Vegasmaskiner, Internetpoker och andra nya spelformer dyker upp i samma takt som utländska spelbolag och tillgängligheten via nätet sänker trösklarna och tar bort spärrarna. Den som fastnar i ett spelbegär kan orsaka en livslång plåga för både sig själv och sina närmaste. Lärarhandledning till filmen finns att hämta på hemsidan: K O N T A K T A G Ä R N A O S S! AV-teknik , Bibliotek , Filmbokning , Läromedel Besök: Stationsv. 13, Nummer 7, augusti 2007, ansvarig utgivare Mats Öhlin. Redaktör Ann Noord Nya boklådor Skärgårdsmysteriet Stolpe Klassuppsättning år 1-6 Sofie och Max bor på en ö i skärgården. En dag får de höra talas om en skatt som ska ha gömts efter ett skeppsbrott för hundra år sedan. De hittar en karta och bygger en egen flotte för att kunna ta sig till ön med skatten. På vägen dit möter de örnar, sälar och andra djur. The chain Gray Klassuppsättning på engelska för år 7 Gy Böckers makt är den sammanhållande länken i The chain, där ramberättelsen följer ungdomar i fyra olika berättelser. Nutidsberättelser som utspelar sig i en mellanstor stad i USA. Först möter vi Cal, som väljer mellan att fortsätta bli mobbad eller ansluta sig till plågoandarna. Målande och spännande beskrivs hans kamp mot ideal och sinnesfrid. Joe axlar sin pappas ansvar då denne lämnat familjen utan ett öre. Ett pokerparti får läsaren att grubbla på när det är tillåtet att fuska. Ben har två flickvänner samtidigt, vilket senare kommer att straffa sig. I del fyra högläser Kate för sin döende pappa och bokens helande kraft framträder. Dock inte på det sätt som läsaren förutspår. Gardiner Stone Fox Klassuppsättning på engelska + video för år 4 6 Stone Fox is about ten-yearold Willy. Willy needs to win the big dogsled race in order to pay the back taxes on his grandfather s farm, but that means beating the huge Indian mountain man, Stone Fox. Read this book to see if Willy and the dog he loves, Searchlight, will win this big race? Olika skolor har olika avtal! Alla kommunala skolor i Haninge och de skolor som har avtal med Mediecenter får låna alla TV- och radioprogram plus alla filmer. Det gäller också pedagogisk litteratur. Boklådor gäller alla skolor i Haninge kommun och Edboskolan. Utlåning av teknisk utrustning gäller bara Haninge kommuns kommunala skolor.

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNGT ENTREPRENÖRSKAP I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS DECEMBER 2007 I STOCKHOLMSREGIONEN HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! STOCKHOLMS KOMMUNER VISAR VÄGEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer