Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV (13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01."

Transkript

1 LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV (13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER, MALMÖ, UMEÅ, SUNDSVALL-HÄRNÖSAND, VISBY SAMT BROMMA FLYGPLATSER FBN 50 db(a) Beräkning av FBN 50 db(a) vid sju flygplatser 1 INLEDNING I nedanstående PM har en skattning av hur stora områden som exponeras för FBN 50 db(a) samt antal exponerade personer för denna ljudnivå som förekommer runt sju av LFV s flygplatser: Stockholm-Arlanda, Göteborg- Landvetter, Malmö, Umeå, Sundsvall-Härnösand, Visby samt Bromma flygplats. Anm. För Sundsvall och Umeå avser beräkningarna FBN EU, dvs en något annorlunda indelning av dygnet samt att kvällsrörelser vägs med en faktor 3,16 istället för 3,00 som i det gamla FBN begreppet. Beräkningarna speglar i första hand dagens förhållanden, ibland kompletterade med kommentar om hur FBN 50 skulle se ut i ett framtida trafikfall och relation till maximal ljudnivå 70 db(a). Beräkningarna har utförts med beräkningsmodell INM 7.0a, om inget annat anges. 2 STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT Det totala antalet rörelser (starter och landningar) var år 2008 cirka Detta är en ökning med två procent jämfört med år Bananvändning I tabell nedan redovisas antalet starter och landningar på Stockholm-Arlanda Airport år 2008, fördelade på dag, kväll, natt och bana enligt BUS. Samma fördelning används likaså i bullerberäkningen. Bananvändningen styrs i huvudsak av vindriktningen (om vindhastigheten är större än 2,6 m/s). Vindriktningen anger varifrån vinden kommer. Vanligaste vindriktning år 2008 var 250 grader.

2 D-LFV (13) Tabell Stockholm-Arlanda Airport, rörelser per bana och tidsperiod, 1 januari - 31 december Operation Bana Summa av Dag (07-19) Summa av Kväll (19-22) Summa av Natt (22-07) Landningar 01L R L R Landn. Totalt Starter 01L R H V L R Starter Totalt Totalt

3 D-LFV (13) På bild nedan visas beräknad FBN = 50 db(a) resp 55 db(a). Antal boende innanför 50-dB(A) kurvan ovan: ca 4000 personer (4014 enl års befolkningsstatistik). Om man jämför FBN 50-kurvan med beräkningar av maximal ljudnivå 70 db(a) inträffande minst tre gånger per årsmedeldygn 2008, så är områdena exponerade för maximalnivå något större 2008, med undantag av landning 01L och 26. Se även bild på nästa sida.

4 D-LFV (13) På Arlanda har även beräkningar för ett framtida trafikfall med 480 tusen rörelser och två nya banor genomförts. Dessa är avsedda att användas för bygglovshantering. På bild nedan visas FBN 50 db(a) (egentligen FBN 49, med 1 db(a) marginal pga att beräkningmodell INM 6.1 använts) överlagrat fastslaget Riksintresseområde (med beräkningar av maximalnivå 3 ggr årsmedeldygn 70 db(a)).

5 D-LFV (13) Även här kan man utläsa att i vissa områden blir FBN 50 större än max 70, och i andra tvärtom. Framförallt bör noteras att den stora mängden flyg med destination söderut/söderifrån kommer att ge en stor FBN 50, ned mot Norra Järva-området. 3 GÖTEBORG-LANDVETTER AIRPORT Under 2008 förekom rörelser på Göteborg-Landvetter flygplats. I nedanstående beräkning har dessa fördelats på de nya flygvägar som togs i drift Bilden visar FBN 50 resp 55 db(a).

6 D-LFV (13) Antal boende innanför 50 db(a) kurvan ovan: drygt 1500 personer (1513 st enl data från 2003). I ansökan Mål redovisades maximal ljudnivå 70 db(a) tre gånger per årsmedeldygn för nytt flygvägssystem och rörelser personer exponerades, bullerkurvan är något mindre än FBN 50 db(a), med undantag av det sk Södra spåret (start bana 21 mot Stockholm). 4 MALMÖ AIRPORT Nedanstående beräkning visar FBN 50 resp 55 db(a) för ett framtida trafikfall (prognos 2015, rörelser). Beräkningen är utförd enl Swedish Aircraft Noise Calculation Model.

7 D-LFV (13) Antal boende innanför 50 db(a) kurvan ovan: ca personer (grov skattning).

8 D-LFV (13) En jämförelse med beräkning av maximalnivå 70 db(a) tre gånger per årsmedeldygn för samma trafikfall ger vid handen att dessa två bullerkurvor är relativt lika, dock exponeras delar av Dalby för FBN 50, men ej för max 70, 3 ggr dygn. (Obs! gäller för trafikfallet i den aktuella prognosen). 5 UMEÅ CITY AIRPORT År 2007 förekom rörelser vid Umeå City Airport. Antalet rörelser uppgick år 2008 till Fördelning per bana, flygplanstyper och över dygnet likvärdiga år 2007 och Sammantaget bedöms den övergripande bullersituationen år 2008 varit likvärdig med den som förelåg år På bild nedan redovisas beräknad FBN EU 50 db(a) för utfall år Bullerkurvan är beräknad med INM 6.1 med 1 db(a) marginal. Innanför bullerkurva FBN EU 50 db(a) beräknas omkring 1821 personer bo (befolkningsdata från 2003). Innanför denna bullerkurva beräknas omkring 1800 personer bo (befolkningsdata från 2003).

9 D-LFV (13) FBN 50 ligger i huvudsak innanför max 70 kurvan (tredje högsta händelse under årsmedeldygn, samma trafikfall som FBN 50 baseras på) med undantag av mindre tätbebyggda områden. 6 SUNDSVALL HÄRNÖSAND AIRPORT Antal landningar och starter för år Operation Dag Kväll Natt Totalt Landning Start Banfördelning för år Bana Landning Start 16 26% 67% 34 74% 33% På bild nedan redovisas beräknad FBN EU 50 db(a) för utfall år FBN EU är en sammansättning av den A-vägda ekvivalenta kontinuerliga ljudnivån fastställd över ett års samtliga tidsintervall för dag (kl 06-18), kväll (kl 18-22) och natt (kl 22-06). I sammansättningen adderas 5 db till kvällsnivån och 10 db till nattnivån.

10 D-LFV (13) Innanför bullerkurva FBN EU 50 db(a) beräknas omkring 4 personer bo (befolkningsdata från 2003). En beräkning från 2008 års utfall visade att maximalnivå 70 db(a) inträffande minst tre gånger under ett årsmedeldygn exponerade 82 personer, se bild nedan:

11 D-LFV (13) Max 70 kurvan är betydligt större än FBN EU 50 db(a), för utfall VISBY FLYGPLATS En beräkning av FBN 50 samt 55 db(a) för ett framtida trafikfall på Visby flygplats resulterar i nedanstående resultat. Beräkning utförd med INM 6.1.

12 D-LFV (13) Om man antar att flygplanstypen B är den typ som ger den tredje högsta bullerhändelsen, så ger den maximala ljudnivån 70 db(a) från den flygplanstypen drygt 3 km längre landningskurvor i båda banriktningarna än FBN 50. Dessa markområden är attraktiva kustlägen. Start mot nordväst ger också större maxkurva, men då exponeras fränmst Östersjön. Kring rullbanan är de två bullerkurvorna relativt lika, möjligen kan FBN 50 sägas exponera ett något större område.

13 D-LFV (13) 8 BROMMA FLYGPLATS På Bromma förekom ca rörelser år Bana 30 har använts för 61 procent av rörelserna och bana 12 för resterande 39 procent. Den vanligaste flygplanstypen år 2008 var BAe146/RJ100 (fyrmotorig jetmaskin) följt av SAAB 340 (tvåmotorig turboprop), samt PA28 (enmotorigt propellerflygplan). På bilden nedan visas FBN 50 resp 55 db(a) för faktiskt utfall Innanför bullerkurva FBN 50 db(a) beräknas drygt personer bo ( st, befolkningsdata från 2003). Maximal ljudnivå 70 db(a) inträffande minst tre gånger under ett årsmedeldygn ges av flygplanstypen RJ1H. Dess maximalnivå sträcker sig ned mot mitten av Södermalm och längre upp mot Järfälla.

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-19 Tid: kl. 09.00-ca 10.45 Plats: Borås stadshus SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker relaterade till flygbuller i samband med ny tillståndsprövning av Malmö Airport

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker relaterade till flygbuller i samband med ny tillståndsprövning av Malmö Airport 1 Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker relaterade till flygbuller i samband med ny tillståndsprövning av Malmö Airport Handläggare Gösta Bluhm Med.dr. Docent i miljömedicin e-post: gosta.bluhm@ki.se

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser

Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Flygbuller på uteplats: Besvärsupplevelser och hälsa i relation till maximalnivå och antal flygbullerhändelser Slutrapport från forskningsprogrammet MAXFLYG Mats E. Nilsson, Jenny Selander, Jesper Alvarsson,

Läs mer

Kap 4 Lokaliserings- och utformningsalternativ

Kap 4 Lokaliserings- och utformningsalternativ Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Kap 4 Lokaliserings- och utformningsalternativ Innehållsförteckning 4.1 Flyttning av verksamhet till

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING DEL I

TEKNISK BESKRIVNING DEL I Dokumentnummer D 2011-008000 TEKNISK BESKRIVNING DEL I Flygplats BESKRIVNING 2011-04-20 01.00 D 2011-008000 2(123) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00 2011-04-20 Slutversion för

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Om Swedavias rapportering Denna resultatrapport är ett komplement och ska läsas som en bilaga till Swedavias

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 2 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Nollalternativ och planerad verksamhet...

Läs mer

Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030

Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030 ARBETSRAPPORT 2030:3 Strategiska avdelningen FEBRUARI 2004 Befolkning och bostadsbyggande i Stockholm prognos år 2030 2030 S T O C K H O L M Förord Med uppdrag från stadsbyggnadsnämnden har stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Ragnar Rylander, professor emeritus

Ragnar Rylander, professor emeritus 1 Ragnar Rylander, professor emeritus Göteborgs universitet Box 414,, 405 30 Göteborg Fax: 031 825004, Tel: 031 773 3601, e-post: ragnar.rylander@envmed.gu.se Advokatfirman Åberg och Salmi Box 3095 111

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller SKRIVELSE 2013-04-26 Ärendenr: NV-00321-13 Bov 20121-936/2012 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket

Läs mer

Arbetstider år 2009. Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 1990 2009

Arbetstider år 2009. Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 1990 2009 FAKTAMATERIAL/STATISTIK Arbetstider år 9 Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 199 9 Författare Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll =

Läs mer

Bromma flygplats. - värdering av alternativ markanvändning. John Eriksson

Bromma flygplats. - värdering av alternativ markanvändning. John Eriksson Bromma flygplats - värdering av alternativ markanvändning John Eriksson Institutionen för Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Copyright John Eriksson, 2010 Institutionen för Teknik

Läs mer

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Charlotta Mellander (charlotta.mellander@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping Sverige Innehåll 1 Sammanfattande

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll 1(23) Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Slutrapport 2009-04-23 Mats E. Nilsson, Gösta Bluhm, Birgitta Berglund Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm Anna Preis

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer