FLERSPRÅKIGHET/ SPRÅKFÖRÄNDRING VT2014. Josefin Lindgren 2/4 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLERSPRÅKIGHET/ SPRÅKFÖRÄNDRING VT2014. Josefin Lindgren 2/4 2014"

Transkript

1 SPRÅKKONTAKT OCH FLERSPRÅKIGHET/ SPRÅKFÖRÄNDRING VT2014 F2: FLERSPRÅKIGHET HOS NATIONER OCH INDIVIDER 1 Josefin Lindgren josefin.lindgren@lingfil.uu.se 2/ FOKUS IDAG: FLERSPRÅKIGHET HOS NATIONER OCH INDIVIDER Grundläggande terminologi Att definiera flerspråkighet Flerspråkighet hos individer: att lära sig och använda flera språk Attityder till flerspråkighet Språkpolitik och språkplanering Diglossi ( F4: Mekanismer i språkkontakt och språkkontaktbaserad språkförändring) 2 1

2 SPRÅKKONTAKT GENOM En talare använder mer än ett språk Olika talare använder flera språk Språk är inte i kontakt med varandra, talare kommunicerar med andra talare 3 GRUNDLÄGGANDE TERMINOLOGI OM FLERSPRÅKIGHET & ANDRASPRÅKSINLÄRNING Förstaspråk = L1 Förstaspråksinlärning: L1A Andraspråk = L2 Andraspråksinlärning: L2A Tvåspråkig inlärning 2L1 (2L1A) Förstaspråket det starkaste språket Primärspråket = det starkaste språket Målspråk (target language) Interimspråk (interlanguage, IL)/ Inlärarspråk (learner language) 4 2

3 FLERSPRÅKIGHET: EN INTRODUKTION Vad innebär det att vara flerspråkig? Vem är flerspråkig? 5 ATT DEFINIERA TVÅ-/FLERSPRÅKIGHET (1) Kontinuum av definitioner från att tala två språk perfekt ha någon kunskap i två eller flera språk Balanced bilingual: fungerar lika väl som enspråkig på båda språken relativt ovanligt, men varierar beroende på kontext (även svårt att definiera exakt) Non-fluent bilingual (Edwards, s. 9): har kunskaper (kan vara begränsade) i två språk = betydligt vanligare Vissa kunskaper i ytterligare ett språk 6 3

4 ATT DEFINIERA TVÅ-/FLERSPRÅKIGHET (2) Kunskap vs användning Olika kompetenser (i olika delar av språket) - aktiv (productive) vs passiv (receptive) - tal vs skrift läsa, lyssna, tala, skriva Flyt (och hastighet) vs korrekthet 7 ATT DEFINIERA TVÅ-/FLERSPRÅKIGHET (3) Identitet är en viktig aspekt att ta hänsyn till Jmf: heritage speakers (Eng/Spa) i södra USA, engelsktalande irländare/walesare och svenska universitetsstuderande (Sve/Eng) Vem har rätt att definiera vem som är två- eller flerspråkig? (relaterat till frågor om status, makt osv.) 8 4

5 SIMULTAN VS SUCCESSIV TVÅSPRÅKIG INLÄRNING Simultan: två språk från födseln eller kort tid därefter (ofta 3-4 år som gräns, ibland tidigare) Successiv: ett språk har tillägnats och sedan lärs ytterligare ett in ( Andraspråksinlärning) Vissa forskare gör tydlig gräns mellan successiv tvåspråkig inlärning (= hos yngre barn) och andraspråksinlärning (= hos äldre barn och vuxna) 9 ADDITIV VS SUBTRAKTIV TVÅSPRÅKIGHET För successiv tvåspråkighet och andraspråksinlärning: Additiv tvåspråkighet = fortsatt utveckling av båda språken Subtraktiv tvåspråkighet = andraspråksinlärning på bekostnad av förstaspråket 10 5

6 INDIVIDUELL FLERSPRÅKIGHET: NÖDVÄNDIGHET - DEN FÖRENANDE FAKTORN Olika typer av motivation för att bli/vara flerspråkig men för alla typer av flerspråkighet: What links and fuels them all is necessity (Edwards, s. 12) a supportive context of necessity (Edwards, s. 12) sufficient motivation and opportunity (Edwards, s. 12) Individens behov och möjligheter påverkar/avgör språkanvändning 11 FRÅGOR FÖR FLERSPRÅKIG INLÄRNING (1) Hur är språken representerade i barns hjärnor vid 2L1A? Unitary language system hypothesis (Volteera & Taeschner 1978) vs Dual language system hypothesis (Genesee, Meisel) Hur går flerspråkig processning till? Grosjean: language modes 12 6

7 FRÅGOR FÖR FLERSPRÅKIG INLÄRNING (2) Vilken roll spelar föräldrastrategier & kodväxling? Lanza (norska/engelska) Vilka skillnader finns mellan enspråkig inlärning, tvåspråkig inlärning och andraspråksinlärning? Naturalistisk vs formell inlärning Inlärarens ålder (den kritiska perioden) Individuella skillnader 13 FLERSPRÅKIGA NATIONER, FLERSPRÅKIGA INDIVIDER? Competence in more than one language can be approached at both individual and societal levels, and these need not be as neatly connected as might first be thought (Edwards, s. 7) = enspråkiga individer i ett flerspråkigt samhälle = flerspråkiga individer i ett enspråkigt samhälle Samhällen kan vara flerspråkiga officiellt eller inofficiellt Skillnad policy och praktik Osymmetrisk flerspråkighet 14 7

8 SOCIALA OCH POLITISKA KONSEKVENSER För individen: kan påverka möjligheter, starkt beroende av kontexter (individuell flerspråkighet tas för givet i vissa samhällen/kontexter) Språk kan hamna i fokus för konflikter mellan olika grupper Ett språk kan fungera som länk mellan olika grupper (swahili i Östafrika, standard thai i Thailand) Även skapandet av nya kontaktspråk med enande funktion (pidgin, kreol) 15 ATTITYDER MOT FLERSPRÅKIGHET Skiftande attityder: prestige, ett psykologisk handikapp, nödvändighet, normen, något avvikande, något speciellt osv. Beror ofta på vem som är flerspråkig och vilka språk det gäller olika språk har olika status i olika sammanhang och samhällen Samhällets dominanta språk har priviligierad position vilket språk som dominerar förändras Intersektionen mellan språk, politik, normer, identitet 16 8

9 SPRÅKPOLITIK OCH SPRÅKPLANERING Skapande vs implementering av policy Kan förändras radikalt: t.ex. Sydafrika (från 2 till 11 officiella språk) Israel, Frankrike Indien (15 officiella språk, försök att förändra engelskans status, förändrad syn på engelskan, språk från olika språkgrupper, olika syner på engelskan: enande kraft eller förtryck, flerspråkigt både officiellt och i praktiken) 17 MAJORITETSSPRÅK VS MINORITETSSPRÅK Officiellt vs inofficiellt officiell status vs antal talare Ett eller flera officiella språk Vem talar majoritetsspråket? Vem har majoritetsspråket som förstaspråk? Vilka funktioner har majoritetsspråket? Stor skillnader i rättigheter för minoritetsspråk (inofficiella vs officiellla minoritetsspråk) 18 9

10 DIGLOSSI Diglossi = situation med stabil samhällelig kodväxling/flerspråkighet inom olika domäner ( funktionell skiktning ) t.ex. familjen, affärslivet, religion Exempel: Schweiz, Kanada, Tanzania Territorial principle Personality principle 19 OLIKA TYPER AV FLERSPRÅKIGHET = OLIKA INFLYTANDE PÅ SPRÅKEN? Edwards gör indelningen i elite vs folk bilingualism Kan vi tänka oss att flerspråkigheten påverkar språken olika beroende på vilken typ det är? (jmf även tidig/sen tvåspråkighet, vilka är språken osv.) 20 10

SPRÅKKONTAKT OCH F2: SPRÅKKONTAKTBASERAD FLERSPRÅKIGHET/ SPRÅKFÖRÄNDRING VT2014 SPRÅKFÖRÄNDRING - MEKANISMER

SPRÅKKONTAKT OCH F2: SPRÅKKONTAKTBASERAD FLERSPRÅKIGHET/ SPRÅKFÖRÄNDRING VT2014 SPRÅKFÖRÄNDRING - MEKANISMER SPRÅKKONTAKT OCH FLERSPRÅKIGHET/ SPRÅKFÖRÄNDRING VT2014 F2: SPRÅKKONTAKTBASERAD SPRÅKFÖRÄNDRING - MEKANISMER Josefin Lindgren josefin.lindgren@lingfil.uu.se 9/4 2014 GENERELL PROBLEMATIK Hur kan vi följa

Läs mer

Språk och kunskapsutvecklande arbete i förskolan

Språk och kunskapsutvecklande arbete i förskolan Språk och kunskapsutvecklande arbete i förskolan Karlstad 23 september Susanne Benckert Sida 1 En globaliserad värld Sverige / världen idag 5000-6000 språk fördelat på ca 200 stater 2000 språk i Asien

Läs mer

Flerspråkighet och lärande i den svenska skolan

Flerspråkighet och lärande i den svenska skolan Flerspråkighet och lärande i den svenska skolan Tore Otterup Institutionen för svenska språket Institutet för svenska som andraspråk Göteborgs universitet Innehåll Flerspråkighet allmänt om flerspråkighet

Läs mer

Moderna språk som modersmål

Moderna språk som modersmål Education Tatjana Bansemer Moderna språk som modersmål Essay Modersmålsutbildning Moderna språk som modersmål Tatjana Bansemer Hösten 2010 Moderna språk som modersmål Tatjana Bansemer Inledning För många

Läs mer

Flerspråkiga barn i förskolan

Flerspråkiga barn i förskolan Flerspråkiga barn i förskolan - En kvalitativ studie om flerspråkiga barn och pedagogers förhållningssätt. Caroline Larsson Examensarbete 15 hp Förskollärarprogrammet Institutionen för individ och samhälle

Läs mer

--- Faktum 1. Faktum 2

--- Faktum 1. Faktum 2 Jag har alltså tvåspråkighet som mitt forskningsområde och har hållit på med tvåspråkigas språkutveckling, men i motsats till föredragets tema, har jag undersökt vuxna tvåspråkiga. Av det följer att det

Läs mer

Kvällens litteratur. Tvåspråkighet VT07. Lite inledande saker. Kvällens upplägg. 1. Ettspråksmodellen

Kvällens litteratur. Tvåspråkighet VT07. Lite inledande saker. Kvällens upplägg. 1. Ettspråksmodellen Kvällens litteratur Tvåspråkighet VT07 Språkutveckling hos flerspråkiga barn Stina Ericsson Virginia Volterra & Traute Taeschner. 1978. The acquisition and development of language by bilingual children.

Läs mer

ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Flerspråklighet i nationer och individer. vera.wilhelmsen@lingfil.uu.se

Flerspråklighet i nationer och individer. vera.wilhelmsen@lingfil.uu.se Flerspråklighet i nationer och individer vera.wilhelmsen@lingfil.uu.se Flerspråklighet i nationer och individer Flerspråklige nationer och folk Attityder till flerspråklighet En nation, flera språk Språkpolitik

Läs mer

Språket, individen och samhället VT08

Språket, individen och samhället VT08 Språket, individen och samhället VT08 Barns och vuxnas andraspråksinlärning Tvåspråkighet, kognition, m.m. Ellen Breitholtz 1. Barns och vuxnas andraspråksinlärning Vem är bäst? Vem är bäst på att lära

Läs mer

Logopedimottagning barn och ungdom

Logopedimottagning barn och ungdom Logopedimottagning barn och ungdom Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Hedvig Holm och Helene Terner Nilsson Varför skrivs remiss till logopedimottagningen? Frågeställning om tal- språk- och kommunikationsstörningar,

Läs mer

Myter om tvåspråkighet Inger Lindberg

Myter om tvåspråkighet Inger Lindberg Myter om tvåspråkighet Inger Lindberg Sverige som flerspråkigt land blev en valfråga. Debatten var mer livlig än kunnig. En långsiktig språkpolitik kräver till en början att vi gör oss av med vanföreställningar

Läs mer

Från enspråkighet till flerspråkighet. Kjell Herberts

Från enspråkighet till flerspråkighet. Kjell Herberts Från enspråkighet till flerspråkighet Kjell Herberts SPRÅK I RÖRELSE i den svenska skolan i Finland Utbildningsstyrelsen 17.3.2017 En global trend hos individer, företag, samhällen...)... och även Svenskfinland

Läs mer

Språket, individen och samhället HT07. 1. Introduktion till sociolingvistik. Några sociolingvistiska frågor. Några sociolingvistiska frågor, forts.

Språket, individen och samhället HT07. 1. Introduktion till sociolingvistik. Några sociolingvistiska frågor. Några sociolingvistiska frågor, forts. Språket, individen och samhället HT07 1. Introduktion till sociolingvistik Introduktion till sociolingvistik Språk, dialekt och språkgemenskap Stina Ericsson Några sociolingvistiska frågor Några sociolingvistiska

Läs mer

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II.

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Betygskriterier CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Gäller fr.o.m. ht 2016. Delkurs 1: Flerspråkighet individ och samhälle, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen

Läs mer

Tvåspråkighet. En studie om flickors och pojkars språkanvändning i olika miljöer

Tvåspråkighet. En studie om flickors och pojkars språkanvändning i olika miljöer Akademin för utbildning, kultur och kommunikation EXAMENSARBETE HSV407 15 hp Höstterminen 2010 Tvåspråkighet En studie om flickors och pojkars språkanvändning i olika miljöer Bilingualism A study about

Läs mer

Språkutveckling och flerspråkighet några exempel från aktuell forskning. Gisela Håkansson Lunds universitet/høgskolen i Øs7old

Språkutveckling och flerspråkighet några exempel från aktuell forskning. Gisela Håkansson Lunds universitet/høgskolen i Øs7old Språkutveckling och flerspråkighet några exempel från aktuell forskning Gisela Håkansson Lunds universitet/høgskolen i Øs7old HUR LÄR MAN SIG SPRÅK? Vad ska man lära sig när man lär sig ett språk?? Man

Läs mer

Språkbyte eller språkbevarande?

Språkbyte eller språkbevarande? UPPSALA UNIVERSITET C uppsats Institutionen för lingvistik och filologi Vt 2004 Språkbyte eller språkbevarande? - en undersökning av några talare av svenska och arabiska Hilda Svensson Handledare: Åke

Läs mer

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(6) Kursplan Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Swedish as Second Language for Teachers, Years 4-6, 30 cr (1-30 cr) 30

Läs mer

Flerspråkighet. i förskola och skola. Anna Selmer Holmberg, leg logoped

Flerspråkighet. i förskola och skola. Anna Selmer Holmberg, leg logoped Flerspråkighet i förskola och skola Vad är flerspråkighet? Ett barn som lever i en icke-enspråkig miljö och regelbundet exponeras för minst två språk är flerspråkigt. Att vara flerspråkig är det vanligaste

Läs mer

Examensarbete. Avancerad nivå. Hur arbetar pedagoger i förskolan med flerspråkiga barns modersmåls- och andraspråksutveckling?

Examensarbete. Avancerad nivå. Hur arbetar pedagoger i förskolan med flerspråkiga barns modersmåls- och andraspråksutveckling? Examensarbete Avancerad nivå Hur arbetar pedagoger i förskolan med flerspråkiga barns modersmåls- och andraspråksutveckling? Intervjustudie med pedagoger i fem förskolor Författare: Sandra Hjärtedal Medskribent:

Läs mer

Barbro Allardt Ljunggren

Barbro Allardt Ljunggren 1 Seminariet Språk i rörelse i den svenska skolan i Finland Helsingfors den 17 mars 2017 Arrangörer: Utbildningsstyrelsen Institutet för de inhemska språken 2 Tvåspråkiga undervisningsmodeller Fil dr i

Läs mer

Betygskriterier. US610F - Språkdidaktik I, 30 hp

Betygskriterier. US610F - Språkdidaktik I, 30 hp 1 (5) US610F - Språkdidaktik I, 30 hp Kursen avser första terminens studier i ämnet språkdidaktik. I kursen behandlas grunderna för såväl språkbeskrivning, språkanvändning, språkinlärning och språkutveckling

Läs mer

Varför flerspråkighet? Erfarenheter från Sverige. Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet

Varför flerspråkighet? Erfarenheter från Sverige. Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet Varför flerspråkighet? Erfarenheter från Sverige Leena Huss Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet INNEHÅLL Termer Vad är flerspråkighet? Varför flerspråkighet? Flerspråkighet och förskola i Sverige

Läs mer

Hur stärker vi språkförståelse och språkgemenskap i Norden? Ulla Börestam, Uppsala universitet Nordiska språkmötet 2014

Hur stärker vi språkförståelse och språkgemenskap i Norden? Ulla Börestam, Uppsala universitet Nordiska språkmötet 2014 Hur stärker vi språkförståelse och språkgemenskap i Norden? Ulla Börestam, Uppsala universitet Nordiska språkmötet 2014 Språkförståelse och språkgemenskap Nordisk grannspråksförståelse a) Grundförutsättningen

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Modersmålsträning/Modersmålsundervisning. och Studiehandledning. i Landskrona kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Modersmålsträning/Modersmålsundervisning. och Studiehandledning. i Landskrona kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsträning/Modersmålsundervisning och Studiehandledning i Landskrona kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2000-12-06 (BUN 80

Läs mer

Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar

Läs mer

DE NATIONELLA MINORITETSSPRÅKEN

DE NATIONELLA MINORITETSSPRÅKEN DE NATIONELLA MINORITETSSPRÅKEN 1 Om Sveriges språk Svenska är Sveriges huvudspråk och majoritetsspråk, det språk som en majoritet av de som bor i Sverige talar. Utöver svenska talas också många andra

Läs mer

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Humanistiska och teologiska fakulteterna LLYU74, Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II., 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for

Läs mer

Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola

Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola Rektor mot vetande 20140919 Maria Rubin Doktorand, Malmö högskola - Språkinriktad undervisning en strävan efter en inkluderande praktik

Läs mer

Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Myter om tvåspråkighet Inger Lindberg Sprog i Norden, 2003, s. 93-103 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språkråd Betingelser

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

IW Flerspråkighet, identitet och lärande

IW Flerspråkighet, identitet och lärande IW Flerspråkighet, identitet och lärande Skola i ett föränderligt samhälle NIGEL MUSK ÅSA WEDIN (RED.) Studentlitteratur INNEHÅLL Förord 7 KAPITEL 1 Inledning 9 Ni ge l Musk och Åsa Wedin Flerspråkighet:

Läs mer

Neurolingvistik och flerspråkighet

Neurolingvistik och flerspråkighet Neurolingvistik och flerspråkighet Innehåll Flerspråkighet och neurolingvistiska frågor Återhämtningsmönster vid tvåspråkig afasi Neurolingvistiska frågor och hypoteser Frågor? Om man kan mer än ett språk,

Läs mer

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer. Kursplan i engelska Ämnets syfte och roll i utbildningen Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

Modersmål har vi allihopa dom med och vi med

Modersmål har vi allihopa dom med och vi med Modersmål har vi allihopa dom med och vi med Lilian Nygren-Junkin, universitetslektor i svenska Frågar man en person i Sverige vad han eller hon har för modersmål, får man i regel det förväntade svaret

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SSA126 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Swedish as a Second language, Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Allmändidaktik och lärande 5 högskolepoäng

Allmändidaktik och lärande 5 högskolepoäng Allmändidaktik och lärande 5 högskolepoäng Språkutveckling, flerspråkighet, estetik Ladokkod: 11FK10:3 HT11 UVK 1 Tentamen ges för: Förskollärarstudenter, Grund/FI, Grund F 3, Grund 4 6 Tentamenskod: Tentamensdatum:

Läs mer

Tvåspråkighet hos barn Hur bemöter lärare elever som har ett annat modersmål än svenska?

Tvåspråkighet hos barn Hur bemöter lärare elever som har ett annat modersmål än svenska? LÄRARPROGRAMMET Tvåspråkighet hos barn Hur bemöter lärare elever som har ett annat modersmål än svenska? Jasmina Asic Examensarbete 15 hp Hösteterminen 2009 Handledare: John Airey Humanvetenskapliga Institutionen

Läs mer

Spra kkontakt & Flerspra kighet / Spra kfo ra ndring

Spra kkontakt & Flerspra kighet / Spra kfo ra ndring Spra kkontakt & Flerspra kighet / Spra kfo ra ndring Datum, tid, sal Ämne Läsning (uppgift) Lärare Mål 31/3 10-12 F1. Kursen Kap. 1-2 Therese Mål 1 (&4) 7/0015 Språkkontakt en inledning *Thomason. S. 2013.

Läs mer

Sammanfattning det allra, allra viktigaste

Sammanfattning det allra, allra viktigaste Språkhistoria Sammanfattning det allra, allra viktigaste Ni bör ändå fylla på från häftet med svensk språkhistoria samt från mina genomgångar och klassdiskussioner. Sammanfattning språkets uppkomst Språket

Läs mer

Sektor utbildning. Utreda förutsättningarna för tvåspråkig undervisning på svenska och finska i Göteborgs Stad

Sektor utbildning. Utreda förutsättningarna för tvåspråkig undervisning på svenska och finska i Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-01-15 Diarienummer Sektor utbildning Anders Andrén Telefon: 0761330917 E-post: anders.andren@norrahisingen.goteborg.se Utreda förutsättningarna för tvåspråkig undervisning

Läs mer

Institutionen för individ och samhälle Kurskod SAG102

Institutionen för individ och samhälle Kurskod SAG102 KURSPLAN Institutionen för individ och samhälle Kurskod SAG102 Svenska som andraspråk: Mångkultur och flerspråkighet, 15 hp, Grundkurs (nivå 1-30), 15 högskolepoäng Swedish as a second language: Multiculture

Läs mer

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Grundsärskolan Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Flerspråkighet och minoritetsspråk i Europa Varför motsätter sig minoriteter tvåspråkiga skolor? Johan Häggman

Flerspråkighet och minoritetsspråk i Europa Varför motsätter sig minoriteter tvåspråkiga skolor? Johan Häggman Flerspråkighet och minoritetsspråk i Europa Varför motsätter sig minoriteter tvåspråkiga skolor? Johan Häggman Medlemsstaternas och regionernas behörighet EU saknar en rättslig grund för minoritetsspråk.

Läs mer

Examensarbete inom lärarutbildningen, 15 högskolepoäng. Tvåspråkig utveckling En studie om pedagogers arbetssätt med tvåspråkliga barn i förskolan

Examensarbete inom lärarutbildningen, 15 högskolepoäng. Tvåspråkig utveckling En studie om pedagogers arbetssätt med tvåspråkliga barn i förskolan MITTUNIVERSITETET Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) Examensarbete inom lärarutbildningen, 15 högskolepoäng Tvåspråkig utveckling En studie om pedagogers arbetssätt med tvåspråkliga barn i förskolan

Läs mer

Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken?

Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken? Två förvaltningsspråk i kommunerna - hur fungerar det i praktiken? Regionförvaltningsverkets fortbildningsdag för bibliotekspersonal på tvåspråkiga orter, Kommunernas hus, B 3.6, onsdagen den 14 maj 2014

Läs mer

Tidigt tvåspråkiga och inlärning av främmande språk

Tidigt tvåspråkiga och inlärning av främmande språk Tidigt tvåspråkiga och inlärning av främmande språk Eren Gürler Avhandling pro gradu April 2013 Nordiska språk Finska finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakultetet Helsingfors universitet

Läs mer

Tidigt fullständigt svenskt språkbad i Esbo

Tidigt fullständigt svenskt språkbad i Esbo Tidigt fullständigt svenskt språkbad i Esbo Annika Sahi Helsingfors universitet Pedagogiska fakulteten Pro gradu-avhandling i pedagogik 19.10.1999 URN:NBN:fi-fe20001087 Innehåll 1. Inledning 1 1.1. Arbetets

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Rapport 2019vt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Självständigt arbete, 15 hp Flerspråkighet i förskolan - En intervjustudie om hur pedagoger upplever flerspråkiga interaktioner

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Arbetsgruppen för språkfrågor:

Arbetsgruppen för språkfrågor: Språkpolicy Denna språkpolicy för Göteborgs universitet är beslutad av Göteborgs universitets styrelse den 8 juni 2006. De åtgärder som behöver vidtas för att ovanstående policy skall kunna följas finns

Läs mer

US154U - Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

US154U - Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp 1 (5) US154U - Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp na grundas på kursplanens förväntade studieresultat. De förväntade studieresultaten

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK030 Språkkonsultprogrammet, Kurs 3, 30 högskolepoäng Language consultancy programme, Course 3, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

GöteborGs universitet

GöteborGs universitet Språkpolicy Göteborgs universitet www.gu.se Arbetsgruppen för språkfrågor, Göteborgs universitet: Anna Nordling, Michael Christie, Catharina Langendorf, Ann Strömberg, Allan Eriksson, Ulf Dalnäs, Sophie

Läs mer

Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling

Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling Christina Hedman Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

I det nya mångspråkiga Sverige

I det nya mångspråkiga Sverige I det nya mångspråkiga Sverige Språk och historia språkvård, språkplanering och flerspråkighet, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010-04-09 Inger Lindberg Inst. för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

ÄSAD04, Svenska som andraspråk 4, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 4, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSAD04, Svenska som andraspråk 4, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 4, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSAD04, Svenska som andraspråk 4, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 4, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål?

Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål? MODERSMÅL Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål? Utveckla flerspråkighet på hög nivå en tillgång att ta tillvara i vårt samhälle. Genom att stärka den egna

Läs mer

Varför föredrar minoriteter enspråkiga skolor?

Varför föredrar minoriteter enspråkiga skolor? Varför föredrar minoriteter enspråkiga skolor? Språk, identitet och välmående - centrala fokusområden inom den svenskspråkiga utbildningen Utbildningsstyrelsens och Svenska kulturfondens seminarium i Helsingfors,

Läs mer

Att leva med flera språk i skolan - en studie i modersmålsundervisningens betydelse för språkutvecklingen

Att leva med flera språk i skolan - en studie i modersmålsundervisningens betydelse för språkutvecklingen GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Att leva med flera språk i skolan - en studie i modersmålsundervisningens betydelse för språkutvecklingen María Edegran LAU350

Läs mer

Sätt då två som pratar swahili bredvid varann - varför inte

Sätt då två som pratar swahili bredvid varann - varför inte VT 2019 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Självständigt arbete i specialpedagogik, 15 hp. Sätt då två som pratar swahili bredvid varann - varför inte - En studie om användning

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

KURSPLAN Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng

KURSPLAN Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng Swedish as a Second Language 2, 15 credits Kurskod: LS2K13 Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2016-04-06

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare

Läs mer

Åsa Thorlings minnesanteckningar från webbinarium för svenska föräldrar i utlandet

Åsa Thorlings minnesanteckningar från webbinarium för svenska föräldrar i utlandet Åsa Thorlings minnesanteckningar från webbinarium för svenska föräldrar i utlandet Monica Bravo Granström aktuell med boken I Love svenska Hjälp flerspråkiga barn i utlandet med svenskan. Aktiv i SWEA

Läs mer

!våspråkighet & dess påverka# $å minnes%nk&one'

!våspråkighet & dess påverka# $å minnes%nk&one' !våspråkighet & dess påverka# $å minnes%nk&one' Farah Moniri, fil dr Psykologiska institutionen Stockholms universitet 14 februari 2007 !våspråkighe( Vad är tvåspråkighet? Hur man mäter tvåspråkighet?

Läs mer

Centralt innehåll: Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda språk E C A

Centralt innehåll: Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda språk E C A PN G032 Betygsmatriser för Människans språk av Hanna Nordlander, 2011 Kroppsspråk, teckenspråk, konstruerade språk... Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga

Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga Chris Silverström De finlandssvenska eleverna deltog i utvärderingen av A-engelska, B-franska, B-tyska och B-ryska i årskurs 9. Utvärderingen visar

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp Swedish BA (A), Swedish as a second language A3, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Du är så gott som svensk

Du är så gott som svensk GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket Du är så gott som svensk Om att växa upp med flera språk i Sverige på 1970-1980 talet Sofia Davydenko Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk

Läs mer

EXAMENSARBETE. Språk föder språk. En studie om pedagogers tankar kring främmande språk och flerspråkighet i. förskolan. Marie-Louise Alenius

EXAMENSARBETE. Språk föder språk. En studie om pedagogers tankar kring främmande språk och flerspråkighet i. förskolan. Marie-Louise Alenius EXAMENSARBETE Språk föder språk En studie om pedagogers tankar kring främmande språk och flerspråkighet i förskolan Marie-Louise Alenius Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet

Läs mer

Träning av lexikal förmåga hos ett svenskarabisktalande

Träning av lexikal förmåga hos ett svenskarabisktalande Institutionen för klinisk och experimentell medicin Kandidatuppsats i logopedi, 15 hp Vårterminen 2014 ISRN LIU-IKE/BSLP-G--14/004--SE Träning av lexikal förmåga hos ett svenskarabisktalande förskolebarn

Läs mer

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II.

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Betygskriterier CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Gäller fr.o.m. ht 2016. Delkurs 1: Flerspråkighet individ och samhälle, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen

Läs mer

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II.

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Betygskriterier CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Gäller fr.o.m. ht 2016. Delkurs 1: Flerspråkighet individ och samhälle, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen

Läs mer

CSL-dagen 2012. Susanne Duek

CSL-dagen 2012. Susanne Duek CSL-dagen 2012 Susanne Duek Doktorand i Pedagogiskt arbete med inriktning mot barns och ungas literacy/adjunkt i Svenska som andraspråk, KARLSTADS UNIVERSITET (Några) Språkliga utmaningar för elever med

Läs mer

Ett flerspråkigt fritidshem

Ett flerspråkigt fritidshem LÄRARPROGRAMMET Ett flerspråkigt fritidshem - Konsten att motivera till positiv andraspråksinlärning Venoza Mucolli och Jennie Sohlin Examensarbete 15 hp Grundläggande nivå Vårterminen 2018 Handledare:

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

Ramkursplan i teckenspråk för syskon till döva och hörselskadade barn

Ramkursplan i teckenspråk för syskon till döva och hörselskadade barn Ramkursplan 2013-06-19 ALL 2013/743 Fastställd av generaldirektör Greger Bååth den 24 juni 2013 Framtagen av Carin Lindgren, Malin Johansson och Helena Foss Ahldén Ramkursplan i teckenspråk för syskon

Läs mer

2011-05-03. 1. Sverige. Kognitivt element. Emotionellt element. Konativt element. (benägenhet att handla)

2011-05-03. 1. Sverige. Kognitivt element. Emotionellt element. Konativt element. (benägenhet att handla) Kognitivt element Barbro Allardt Ljunggren Lektor, Södertörns högskola Emotionellt element Konativt element (benägenhet att handla) BAL Uppsala den 3 maj 2011 1 BAL Uppsala den 3 maj 2011 2 En spegling

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Tvåspråkighet i förskolan

Tvåspråkighet i förskolan LÄRARPROGRAMMET Tvåspråkighet i förskolan En kvalitativ studie om förskollärares syn på tvåspråkighet Nima Mohamud och Sara Medhammar Examensarbete 15 hp Grundnivå Höstterminen 2014 Handledare: Margareta

Läs mer

Högstadieelevers erfarenheter och attityder till tvåspråkighet

Högstadieelevers erfarenheter och attityder till tvåspråkighet Sektion för Humaniora Svenska: 91-120 hp Högstadieelevers erfarenheter och attityder till tvåspråkighet En kvantitativ studie Sandra Ermlich-Danielsson Höstterminen 2007 C-uppsats Handledare: Bertil Westberg

Läs mer

Utreda förutsättningarna för tvåspråkig undervisning på svenska och finska i Göteborgs Stad

Utreda förutsättningarna för tvåspråkig undervisning på svenska och finska i Göteborgs Stad Västra Hisingen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-03-27 Diarienummer N138-0275/18 Handläggare Fredrik Bredhammar Telefon: E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se Utreda förutsättningarna för tvåspråkig

Läs mer

Betydelsen av tidigt modersmålsstöd för flerspråkiga barn

Betydelsen av tidigt modersmålsstöd för flerspråkiga barn UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi C-uppsats HT-2014 Betydelsen av tidigt modersmålsstöd för flerspråkiga barn Heidi Eklund Handledare: Therese Lindström Tiedemann Sammandrag

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Olga Orrit delprojektledare med ansvar för språk och

Läs mer

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet

Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen Lena Ekberg Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Deklaration om nordisk språkpolitik Inledning I Norden betraktar vi alla språk

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Att stimulera flerspråkighet i förskolan en studie om pedagogiskt arbete i en franskspråkig förskola i Sverige

Att stimulera flerspråkighet i förskolan en studie om pedagogiskt arbete i en franskspråkig förskola i Sverige Att stimulera flerspråkighet i förskolan en studie om pedagogiskt arbete i en franskspråkig förskola i Sverige Tony Tarantini 700908-2277 LAU390 Handledare: Davoud Masoumi Examinator: Thomas Johansson

Läs mer

Flerspråkiga elevers uppfattningar om modersmålet och svenska

Flerspråkiga elevers uppfattningar om modersmålet och svenska LÄRARPROGRAMMET Flerspråkiga elevers uppfattningar om modersmålet och svenska Ali Fazli Examensarbete 15 hp Vårtermin 2010 Handledare: Elisabeth Elmeroth Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer