Språkrevitalisering och ortografi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språkrevitalisering och ortografi"

Transkript

1 *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;<99* Elisabeth Scheller, Universitetet i Tromsø Språkrevitalisering och ortografi 1. Introduktion Om mig själv: -doktorand i samisk språkvetenskap vid Universitetet i Tromsø -jobbar med samisk språkrevitalisering på Kolahalvön -skriver en avhandling om Samernas språksituation i Ryssland och möjligheter för en eventuell revitalisering av kildinsamiska -har rest till och bedrivit forskning i samiska samhället på Kolahalvön sedan jobbat med dokumentation av de samiska språken som talas på Kolahalvön (ljud- och videoinspelningar), undersökning av den samiska språksituationen i Ryssland (antal språkutövare, vilka dialekter talas, var bor språkutövarna osv.) -varit med och jobbat med praktiska språkrevitaliseringsåtgärder 2. Ortografins betydelse inom språkrevitalisering Språkrevitalisering:! Är en process där ett av språkbyte hotad språk medvetet återupplivas och bevaras för framtiden. Denna process kan pågå i flera generationer. Målet är att vända på språkbytesprocessen, dvs. förhindra att det hotade språket byts ut med ett annat språk och öka antalet språkutövare samt domänerna (områdena) där språket kan användas.

2 -Speciellt när ett språk mistar domäner och hotas av att försvinner, kan behovet för ett gemensamt skriftspråk kännas stort. -Språket ska synas i samhället och därför användas i skriftspråkets domäner (internet, massmedia, litteratur osv.) -Detta förutsätter en ortografisk norm. 3. Att införa en teoretiskt utarbetad ortografi som norm Om det inte redan finns en ortografi, så behöver den: 1) utarbetas 2) introduceras bland språkutövarna (dvs. inom språksamhället) 3) stadgas /få status som officiell norm -Det låter enkelt men det brukar inte gå för sig utan problem. -Ofta uppstår oenighet bland språksamhällets medlemmar om hur den rätta ortografin ska se ut. -Och det händer tyvärr alltför ofta att de som har den politiska makten och utarbetar ortografin, stadgar den först som norm och försöker sedan introducera den inom språksamhället ofta med tvång, utan kompromisser eller alternativ och så fort som möjligt. Detta kan skapa allvarliga barriärer för språkrevitaliseringen, det kan även stoppa revitaliseringsprocessen (!) eller ett språks utveckling så att den stagnerar. Vad är egentligen den rätta Normen? * =*

3 4. Den kildinsamiska alfabet- och ortografistriden -Kildinsamiska talas traditionellt på Kolahalvön i Ryssland -ca. 700 personer har kunskaper i kildinsamiska på olika nivåer (från att förstå lite grann till att tala flytande och använda språket aktivt) -minst 200 potentiella språkutövare: goda passiva språkkunskaper: förstår allt eller mycket av språket, många kan tala samiska men av olika skäl talar de inte aktivt eller inte alls. -ca. 100 aktiva språkutövare: människor som talar samiska flytande som sitt första eller andra språk och som, till skillnad från de potentiella språkutövarna, använder språket naturligt i vardagslivet på alla kommunikationsnivåer, dvs. samiska används som vardagsspråk innanför och utanför hemmet och oavsett samtals- och diskussionsämne. -De flesta kildinsamiska språkutövarna bor i Lovozero (Lujavv r) Den kildinsamiska ortografin: -Sedan1980-talet har det funnits 2 statligt erkända kildinsamiska alfabet/ortografier som skiljer sig minimalt från varandra (mer information i Michael Riesslers föredrag). -Ortografin började utarbetas av en grupp som bestod av medlemmar av den kildinsamiska utbildade eliten (fr.a. lärare i samiska), gruppen leddes av en icke-samisk akademiker. -Gruppen blev oenig om 2 tecken och de därmed förknippade ortografiska reglerna och splittrades i 2 fronter: jag kallar dem för Lovozero-grupp och Murmansk-grupp (eftersom de två specialister som har varit mest aktiva i ortografistriden kommer från de respektive orterna). -De 2 grupperna utvecklade sina egna alfabet och båda alfabeten blev statligt erkända (av olika statliga institutioner). * :*

4 Ortografistridens konsekvenser: -Alfabets- och ortografistriden har fått mycket negativa konsekvenser för det kildinsamiska språket. -Tvisten om alfabetet har skapat en osäkerhet och rädsla bland språksamhällets medlemmar för att uttrycka sig skriftligt. -Förutom de stridande parterna (dvs. 2-3 personer) skriver i princip ingen på kildinsamiska idag! -Lärarna som ofta saknar teoretiska kunskaper i språket och inte har tillräckligt mycket övning i att skriva på varken det ena eller det andra alfabetet, undervisar utan norm och är inkonsekventa när de skriver (dvs. ett och samma ord skrivs på flera olika sätt i samma text). -Striden handlar egentligen bara om 2 tecken och de ortografiska normerna som anknyter till dessa 2 tecken! Resten av normerna är de två stridande parterna i princip eniga om. -Men för majoriteten av språksamhällsmedlemmarna är det oklart vad bråket egentligen handlar om, många tror att de 2 grupperna bråkar om allt, och så konstaterar många att det inte finns någon norm och antingen skriver man inte alls, eller så skriver man hur som helst. -Alfabets- och ortografistriden har alltså stått i vägen för den naturliga utvecklingen av en fri skrivverksamhet bland de kolasamiska språkutövarna. -Under de 30 åren som striden har pågått har många aktiva språkutövare gått bort utan att någonsin ha lärt sig att skriva (eller läsa) och utan att ha lämnat efter sig språket och kunskap i skriftlig form. -De nya generationerna (mellersta och yngre) som inte har lika goda språkkunskaper har fått mycket dålig språkupplärning, nästan alla har gått på internatskolan och haft undervisning i att skriva och läsa kildinsamiska men i regel kan de inte det i praktiken. -Det betyder dock inte att språket inte finns i skrift. Det ges ut böcker, man skyltar på kildinsamiska på officiella tillställningar, skriver gratulationer osv. men då är det en av de 2 stridande specialisterna som översätter eller skriver texterna.

5 -Detta är en mycket allvarlig barriär för språkrevitaliseringen. -Den makthavande specialisten från Murmansk har haft starkt inflytande när det gäller att få och fördela finansiering för språkutvecklingen de som inte skriver enligt hennes ortografi får aldrig finansiering eller priser för sina insatser när hon är med och bedömer, även när det gäller språkpriser och stöd som fördelas internationellt i Sápmi. -Detta är förlorade resurser för språkarbetet! Det var ett exempel på en dålig ortografi normerings hantering. Och det som jag speciellt ville visa här var de mycket negativa konsekvenser som detta kan få för språkrevitaliseringen. 5. Hur ska man införa en ortografi som norm? Viktigt att tänka på: I praktiken fungerar bara det som blir accepterad av folket (dvs. majoriteten av språkgruppens medlemmar). Den bästa ortografin är till ingen nytta om språkutövarna inte känner sig komfortabel med den och om de flesta inte använder den. Det går inte att införa en ortografi från ena dagen till nästa. Det handlar om en utvecklingsprocess som kan ta flera generationer. (Ex.: svenska, tyska ortografin osv.) -De som utarbetar en ortografi kommer antagligen inte uppleva en gemensam norm som hela språksamhället använder på samma sätt som t.ex. svenska, engelska eller andra språks ortografier som har en mycket längre skrifttradition än samiska. Detta kan kännas trist men så är det. * B*

6 -Däremot: ju bättre språkkunskaper, desto mindre beredskapen att underkasta sig en norm. -Det är lättare att införa normer bland de som revitaliserar eller lär sig språket från början än bland språkutövarna. -Ska man då strunta i språkutövarna (d.v.s. äldre och mellersta generationen) och använda yngre generationen för att introducera normen? -Om det blir en konflikt pga. den ortografiska normen, så kommer de som egentligen kan språket inte att skriva och detta är en mycket allvarlig förlust. Vem annars än de aktiva språkutövarna ska skapa litteraturen och läromedlen som revitalisererna, som håller på att lära sig språket från början, ska läsa och använda i sin utbildning? -Det är viktigt att människorna har ett val. Om någon inte är helt nöjd med de föreslagna normerna så låt de få skriva sina undantag det viktigaste är att man är konsekvent. -Språkrevitalisering handlar om människor. Människor som revitaliserar eller inte, människor som använder ett språk eller inte. -De som jobbar med språkrevitalisering och med språkutveckling, detta gäller även lingvister och andra forskare som ofta är inblandade i språkrevitaliseringen borde alltid först se människorna och deras behov och ibland behöver man svälja sin yrkesstolthet och acceptera att kanske inte alla vill skriva vetenskapligt korrekt men de skriver (!) Och det är det viktigaste! * 99*

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper Sofia Selin Ämnesintegrerat examensarbete på lärarprogrammet, 15 poäng LSV410, Svenska

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Under våren upptogs Dagens Nyheters. Svenska med något utländskt SVENSKA OCH MODERSMÅL ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD

Under våren upptogs Dagens Nyheters. Svenska med något utländskt SVENSKA OCH MODERSMÅL ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD SVENSKA OCH MODERSMÅL Svenska med något utländskt ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD I Sverige talas i dag svenska i flerspråkiga miljöer, där många inte har svenska som modersmål eller som enda modersmål. Men

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Foto, omslag och layout: Kai Kangassalo

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer