Nasjonale prøver i Sverige eller Vad är bra (med) bedömning - vurdering?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nasjonale prøver i Sverige eller Vad är bra (med) bedömning - vurdering?"

Transkript

1 Vurderersamling, Vann Nasjonale prøver i Sverige eller Vad är bra (med) bedömning - vurdering? Gudrun Erickson Göteborgs universitet Inst. för pedagogik och specialpedagogik Det svenska systemet Förskola Förskoleklass Grundskola (9 år) Gymnasium (3 år) Betyg från årskurs 6 (F-A) Lärare har ansvar för betygsättning Betyg används för urval. Kräver hög grad av assessment literacy Inga examensprov; Omfattande system av nationella prov för att stödja bedömning (kombineras med lärarens kontinuerliga observationer); Ingen central bedömning Nationella prov obligatoriska (ett ökande antal ämnen); Ett stort antal informativa, diagnostiska och formativa material erbjuds Summativa och formativa syften 1

2 Det nationella prov- och bedömningssystemet Grundskolan åk 3: sv/sva, ma åk 6: sv/sva, eng, ma, so, no åk 9: sv/sva, eng, ma, so, no Diagnosmaterial: sv, eng, ma (åk ) Formativa material: fr, ty, sp Stödmaterial: dans, musik, teknik, teckenspråk Exempel på frågor som diskuteras runt nationella provmaterial i Sverige För många För få Innehåll Svårighetsgrad Bias Lärares bedömning av egna elevers prov Stöd Styrning (Vad är lagom stöd..?) Standardisering Anpassning Stabilitet över tid Presentation / Användning av resultat Sekretess Fusk Papper & Penna Datorbaserat Datoradaptivt Kostnader > 95% av lärarna/skolorna generellt nöjda med materialen men lärarna påpekar arbetsbördan i slutet av terminer ( Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs ) 2

3 Intresset för vurdering från Iskallt till Glödhett till Vidbränt? Uppfattningar om vurdering och examination Garanti för kvalitet, rättvisa och likvärdighet Granskning och kontroll Makt & Disciplinering Dömning Nödvändigt ont 3

4 Det dubbla bedömningsuppdraget Samma grundprinciper av tydlighet, giltighet, tillförlitlighet och respekt Befrämja lärande, reflektion och [därmed] utveckling Var är du/jag nu, vart är du/jag på väg, hur ta dig/mig dit? Att bedöma rätt saker på olika sätt OCH Säkra kvalitet och att [därmed] befrämja rättvisa och likvärdighet Hur visar du/jag dina/mina verkliga kunskaper på bästa sätt? Att bedöma rättvist, så fritt från slump och med så stor överensstämmelse mellan bedömare som möjligt Jfr. Formativ och Summativ bedömning Lärande Undervisning Bedömning Bra undervisning befrämjar bra lärande Bra undervisning kräver bra bedömning Bra undervisning och bra bedömning är inte detsamma men har ett antal gemensamma drag, till exempel, Relevans; Bredd; Tydlighet; Lyhördhet; Rättvisa; Ansvar; Respekt; Samverkan OCH, viktigast av allt: Bra undervisning/verksamhet och Bra bedömning har samma mål: Bra Utveckling & Lärande 4

5 Bedömning Att se det som ska ses Att kunna kommunicera vad man ser Att kunna dra riktiga slutsatser av det man ser Att finna bra sätt att gå vidare på basis av vad man ser Lärare och Elever! Grundläggande frågor VARFÖR? VAD? HUR? VEM? OCH? 5

6 VARFÖR? Syfte För Lärande / Av Lärande? Formativt / Summativt? Progress / Final (Exit)? För dikotom bedömning / För graderad bedömning? För Jämförelse / Jämförbarhet / Likvärdighet? Hur många syften kan kombineras? Formativ och Summativ bedömning (Scriven, 1967; Sadler, 1989; Taras, 2005, Harlen, 2012 ) Ingen motsättning båda är självklara och nödvändiga Metoder och syften kan variera men samma grundprinciper gäller Behov av att distingera mellan bedömning och feedback Behov av att - i någon mån definiera VAD bedömning är och NÄR den görs, för att undvika att turn life into one long never-ending test for the learner and a bureaucratic nightmare for the teacher. (Common European Framework of Reference for Languages, sid. 183) Allt är [väl] inte bedömning!? 6

7 Kommunikation kring kunskap è Bedömning Kommunikation av och kring kunskap ê Observation av och kommunikation kring visad kunskap / kunskapsuttryck ê Återkoppling Feedback och Feed forward ê Bedömning (dokumentation) ê Skriftliga omdömen; Betygsättning VAD? Begrepp / Construct Kunskaps- / Kompetensdefinitioner (taxonomier?) Reproduktion / Produktion / Reflektion Del / Helhet Dimensionalitet Process / Produkt Att veta / Att visa / Att göra CBT / CAT Hur undvika fragmentisering / för lite av det viktiga/avsedda / något annat än det viktiga/avsedda? 7

8 HUR? Rubric HUR konstruera / formulera / specificera uppgifter? HUR genomföra bedömningar? (modalitet / medium / konstellation)? HUR kombinera bedömningssätt & uppgifter / aggregera info/data? HUR bedöma? HUR analysera data? HUR fastställa krav-/betygsnivåer / standards och benchmarks? HUR återkoppla? HUR åstadkomma constructive alignment med förstånd? VEM? Aktör(er) Internt / Externt / Kollaborativt? Självbedömning Kamratbedömning (peer assessment) Lärar-/Mentorsbedömning Extern bedömning Sambedömning / Medbedömning 8

9 OCH? Impact Påverkan och konsekvenser på / för Individers lärande, syn på sig själva och andra Individers framtidsval och möjligheter Individers kompetens och kompetensutveckling Undervisningens och utbildningens innehåll och metoder Samhället i stort..... Grundläggande begrepp VALIDITET RÄTT saker, slutsatser, åtgärder, konsekvenser Construct under-representation Construct irrelevant variance RELIABILITET RÄTTVIST : tillförlitlighet, konsekvens, jämförbarhet, likvärdighet Att minimera inflytande av slump Interbedömarreliabilitet Intrabedömarreliabilitet (Att vara överens med andra Att vara överens med sig själv ) Validitet förutsätter reliabilitet 9

10 Exempel på validering Studier av bedömarsamstämmighet Studier av relationer mellan uppgifter för alla/vissa Studier av dimensionalitet Studier av elevers och lärares uppfattningar Studier av lärande och utveckling OSV! Validitet och Reliabilitet i vardagen Exempel på frågor Hur återspeglas styrdokumentens kunskapssyn i bedömningarna? Hur väl täcker vi in hela kursplanen? Hur är det med balansen mellan olika kunskapsaspekter och bedömningsformer? Hur stort och varierat är underlaget för beslut? Vad signalerar bedömningarna till eleverna? Hur presenteras resultaten för eleverna och hur brukbara är de? Hur ordnar jag/vi med samråd och medbedömning? OSV 10

11 Svenska elevsynpunkter på prov i engelska It s always difficult to understand when real people (not teachers) speak. People speak fast and not often so clearly. Good practice! Det är alltid bra att kunna uttala ord. Om man t ex är i England skriver man ju knappast lappar till alla man ser. I don t think you learn anything from this. Useless! It was the first test I like in english! It was funny! Perhaps you not like this text, but I hope you like it. I cant english, who you see, but I hope you can read and understand what I write It was very fun. I am happy. It s very very very fun. I like to write letter! Take words who you can bend! It was boring cause it was so easy. But shit happens! Så Vad är bra (med) bedömning? 11

12 Att tänka på vid bedömning Att betrakta och behandla bedömning som en integrerad del av helheten Att Feed back och Feed forward Att bäras åt /samarbeta Att kartlägga vad människor kan inte primärt vad de inte kan Att göra det viktigaste bedömbart inte det lätt mätbara till det viktigaste Att kommentera förtjänster före brister starka sidor före svaga Att skilja på fel som stör och fel som förstör [kommunikationen] Tydlighet Kommunikation EALTA European Association for Language Testing and Assessment Bred målgrupp: Lärare, Lärarutbildare, Studenter, Personer som utvecklar storskaliga prov, Forskare Icke-kommersiellt Individuellt medlemskap gratis Grundat med stöd av EU Resurssidor; Diskussionsforum för medlemmar; Särskilda intressegrupper; Seminarer och Workshops; Årliga konferenser Riktlinjer för god bedömning 12

13 EALTAs RIKTLINJER för god praxis vid prov och bedömning i språk Antagna 2006; Just nu översatta till 35 språk; Kompletteras under Översättningarna kan laddas ner gratis från EALTAs hemsida Vänder sig i första hand till de tre medlemskategorierna med hjälp av frågor Initial betoning av grundläggande principer för alla typer av kunskapsbedömning: TRANSPARENS Respekt för de studerande/ provtagarna, ansvar, rättvisa, reliabilitet, validitet och samverkan mellan berörda parter Exempel på frågeställningar Lärarutbildare Hur relevant är utbildningen för lärarstudenternas kommande bedömningsverksamhet? I vilken omfattning deltar lärarstudenterna i betygssättning och bedömning av elevers prestationer? I vilken mån följer de metoder som används för att bedöma lärarstudenterna de principer studenterna själva fått lära sig? Lärare i skolan Hur är syftet med bedömningen relaterat till läroplanen/kursplanen? Hur väl täcks läroplanen/kursplanen? Vilken hänsyn tas till elevernas uppfattningar om bedömningsmetoderna? Vilka ansträngningar görs för att befrämja överensstämmelse i bedömningsoch betygssättningspraxis mellan lärare och skolor? 13

14 Bra bedömning i språk enligt ca ungdomar i 10 europeiska länder, inklusive Sverige och Norge Bredd och Variation Fokus på kommunikation / nytta Möjlighet att lära sig något Klarhet Rättvisa Tillräckligt med tid Utmaning Erickson, G. & Gustafsson. J-E. (2005). Some European Students' and Teachers' Views on Language Testing and Assessment 14

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

forskning Bedömning för lärande om undervisning och lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

forskning Bedömning för lärande om undervisning och lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 3 Januari 2010 Bedömning för lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet Alli Klapp Lekholm/Jan-Olof Norell/Bengt Olsson/

Läs mer

Att kunna klara sig i ökänd natur

Att kunna klara sig i ökänd natur Att kunna klara sig i ökänd natur En studie av betyg och betygskriterier historiska betingelser och implementering av ett nytt system Jörgen Tholin Institutionen för pedagogik och didaktik Att kunna klara

Läs mer

Elevperspektiv på bedömning för lärande

Elevperspektiv på bedömning för lärande Elevperspektiv på bedömning för lärande Inger Ridderlind Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Självständigt arbete på avancerad nivå 30 hp Matematikämnets didaktik Masterprogram

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

3. Ge feedback som för lärandet framåt

3. Ge feedback som för lärandet framåt 3. Ge feedback som för lärandet framåt 0 Lärarna följer elevernas kunskapsutveckling och ger kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling kring vad eleverna behöver utveckla och hur detta ska ske så att

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

Nationella prov stöd eller hot?

Nationella prov stöd eller hot? Högskolan i Skövde Institutionen för kommunikation och information Nationella prov stöd eller hot? Några gymnasielärares uppfattningar om de nationella provens betydelse Examensarbete i lärarutbildningen,

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Formativ bedömning en översikt

Formativ bedömning en översikt Formativ bedömning en översikt Begreppen formativ och summativ evaluering härrör från slutet av 60 talet och syftade då på de bägge syften utvärdering kunde ha. Så småningom kom begreppen att användas

Läs mer

FORMATIV INTERNETBASERAD EXAMINATION OCH DET FLEXIBLA LÄRANDET

FORMATIV INTERNETBASERAD EXAMINATION OCH DET FLEXIBLA LÄRANDET UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen Bertil Roos 2002-09-25 FORMATIV INTERNETBASERAD EXAMINATION OCH DET FLEXIBLA LÄRANDET -- EN PILOTSTUDIE Sammanfattning Föreliggande material rapporterar från

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling Självvärdering utgår från de frågor lärare och elever vill ha svar på Risk för att kriterier och indikatorer uppfattas som mål Stela strukturer hinder för utveckling Den professionella friheten är avgörande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION , 100, 63, 12) Logotyp 2-färg, Pantone 200 C Rektanglar Pantone 1935 C nglar Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm svart och negativ vit, utstansad, samt röda. Vid storlekar mindre än denna

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer