DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER!"

Transkript

1 2:2014 Två klubbar blir en Lönekartläggning ett bra verktyg Förtroendevalda på trendspaning DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER!

2 LEDAREN FÖRBUNDSSTYRELSEN Cecilia Fahlberg, förbundsordförande, Stockholm, Peter Hellberg, 1:e vice ord förande, Stockholm, Martin Linder, 2:e vice ordförande, Volvo IT, Göteborg. Ordinarie ledamöter: Stefan Carlsson, Telia Sonera, Öst, Andreas Grünewald, IT-konsult i egen regi, Stockholm, Mikael Hansson, Astra Zeneca, Göteborg, Anette Hellgren, Antenn, Väst, Martin Johansson, SAS, Stockholm, Gun Karlsson, SVT, Stockholm, Hans Lindau, Ellos AB, Sjuhall, Ulrika Johansson, Gestamp HardTech AB, Norrbotten, Anna Ekergren, Apoteket AB, Småland, Victoria Kirchhoff, Egmont Kärnan AB, Sydväst. Suppleanter: Björn Ekblom, Eltel, Göteborg, Heléne Lundqvist Roos, Foria AB, Östra Sörmland Gotland, Tobias Sved, Transcom AB, Öst. Personalrepresentanter: Elisabeth Berglund, Kennet Morin, Ulf Olsson, Anna Lövgren en som säger att facket har spelat ut sin roll skulle sitta en timme i Unionens medlemsrådgivning. Människor ringer mer än någonsin, och det är särskilt unga som behöver vår hjälp. Under 2013 tog Unionen emot 30 procent fler samtal och mejl jämfört med året innan. Medlemsservice svarade på en kvarts miljon samtal. Vi möter ett gigantiskt behov av stöd och råd från medlemmarna. Ska man se något positivt med medlemmarnas nästan överraskande höga rop på hjälp är det hur tydligt det är att Unionen jobbar med något meningsfullt. Inte minst visar det Tydligare än någonsin att facket inte har spelat ut sin roll att vårt grunduppdrag att ge råd och stöd till medlemmarna fortfarande är högaktuellt och att det är mer än inkomstförsäkringen som lockar nya medlemmar. Det är i mötena med medlemmarna som vi visar nyttan med medlemskapet. Vare sig vi möter dem i telefon, genom mejl, på nätet eller i faktiska möten på arbetsplatsen. Och vi behöver visa oss. Du som förtroendevald har kunskap om den specifika situationen på den egna arbetsplatsen. Många medlemmar får all den hjälp de behöver bara genom att vända sig till sin klubb eller sitt arbetsplatsombud. Det är oerhört värdefullt. Dessutom erbjuder förbundet rådgivning, stöd och olika karriärtjänster till medlemmarna. Tillsammans kompletterar vi varandra. Därför behöver vi också öka antalet lokalt fackligt förtroendevalda. Många av våra nya medlemmar finns på små och medelstora arbetsplatser där det ännu inte finns någon förtroendevald kollega. Unionens organisationsidé bygger på att vi genom att vara med i samma förbund kan förbättra villkoren och förutsättningarna på just vår arbetsplats. Unionen organiserar privatanställda tjänstemän på alla nivåer. Precis som vi finns över hela landet behöver vi finnas på alla plan på arbetsplatsen och överallt där våra medlemmar finns. Därför jobbar Unionen också aktivt med att öka den lokalfackliga organiseringen. För de medlemmar som saknar klubb eller arbetsplatsombud blir det till regionkontoret eller Medlemsservice man vänder sig till för att få stöd. Undersökningar visar att de medlemmar som har haft kontakt med någon från Unionen är mer nöjda med sitt medlemskap. Det gäller genomgående, oavsett om det handlar om en förtroendevald på företaget, en ombudsman på regionen eller via Unionens Medlemsservice. Det ska vi vara stolta över. Det är när vi möter medlemmarna som de fullt ut kan känna kraften i Unionen. Cecilia Fahlberg Unionens förbundsordförande Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, , Redaktör Maria Österberg, , Fotografier Unionen, Sune Fridell, Jonny Lindh Upplaga Tryckeri NRS Tryckeri ISSN Miljömärkt trycksak Papper Amber Graphic 120 gram hetluft 2/14

3 Grattis! Du som förtroendevald får den här tidningen för att du är viktig. Det är du som har kunskap om vilken fråga som är den viktigaste på just din arbetsplats. Det är genom dig som många av våra medlemmar får svar på sina frågor. Har er organisation gjort en lönekartläggning? Om inte, då är det dags. På sidan 5 kan du läsa om hur och varför. Fyll i och sätt upp affischen som finns i mittuppslaget för att medlemmarna ska veta vem som representerar dem. Och på sidan 11 får du tips om hur du gör klubben tillgänglig med hjälp av klubbwebbar. Maria Österberg Redaktör för hetluft INNEHÅLL hetluft Maria2.indd :17:13 8 hetluft 2/14 hetluft 2/14 9 Tack för ditt förtroende! Jag representerar dig. Namn Uppdrag Namn Uppdrag Namn Uppdrag Namn Uppdrag Klubbens webbadress Arbetsplatsombud Du vänder dig till arbetsplatsombudet med arbetsnära frågor. Genom henne/honom du får större insyn och chans att påverka exempelvis i lönefrågor. Din arbetsgivare kan dessutom bolla idéer och personalfrågor med arbetsplatsombudet frågor som du blir informerad om. Arbetsmiljöombud Du vänder dig till arbetsmiljöombudet med frågor som rör både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Din arbetsgivare kan dessutom bolla arbetsmiljöfrågor med henne/honom. Din företrädare arbetar för att din arbetsmiljö ska vara så bra som möjligt. Klubb Klubben pratar med er arbetsgivare om frågor som påverkar arbetet. Det kan till exempel gälla löner, organisationsförändringar och arbetstider. Berätta för dina kollegor att du är den utvalde. REDAKTÖREN Vad vill du läsa om i nästa Hetluft? Skicka gärna dina tips till Pernilla Karlsson var med och trendspanade. Snart sommar & semester Snart sätts semesterlistorna upp och när chefen vill ha besked kan det vara bra att ha lite koll på sina rättigheter och skyldigheter. Semestern regleras i semesterlagen men har ni kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas andra regler. Ditt eget avtal hittar du om du loggar in på unionen.se Semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per semesterår. Ditt anställningsavtal kan också ge dig rätt till ytterligare semesterdagar. Du har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under juni, juli och augusti. Två månader innan semestern ska du få veta vilka semesterveckor du har fått. Då kan arbetsgivaren inte dra tillbaka eller ändra dem senare. Du har rätt att vara helt ledig på semestern, alltså inte vara anträffbar eller tillgänglig på något sätt. Semesterdagar utöver 20 dagar kan sparas i högst fem år, för att kunna tas ut i en lång sammanhängande betald ledighet. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. För att få betald semester måste du ha tjänat in den, vanligtvis året innan det år du tar semester. Inom en del organisationer har man ett lokalt avtal som säger att kalenderår är semesterår. Nyanställda som inte hunnit tjäna in rätten till betald semester har ändå rätt till ledigheten, så kallad obetald semester. Om du anställs före 31 augusti har du rätt till 25 sådana dagar. Om du anställs efter 31 augusti har du rätt till 5 obetalda dagar. Vissa arbetsgivare erbjuder betald semester i förskott. LEDAREN...2 lönekartläggning...5 två klubbar blev en... 6 Så kan du göra klubben mer tillgänglig arbetstagarledamot i bolagsstyrelse förtroendevalda på trendspaning hetluft 2/14 3

4 EFTER ÅRSMÖTET Meddela nya ledamöter och sök klubbanslag Efter årsmötet finns det lite att tänka på för klubben. Vilka nya ledamöter har ni? Och har ni sökt klubbanslag? Ni i klubben kan ansöka om anslag från regionen. För att få anslaget ska följande handlingar skickas till regionkontoret: årsmötesprotokoll verksamhetsberättelse revisionsberättelse Därefter kan utbetalning av anslag göras. Har ni inte klubbkonto utbetalas det via klubbavi som man löser in fysiskt hos bank/ombud. Nya ledamöter För att rätt person i klubben ska få rätt information behöver vi uppdatera våra register. Skicka därför årsmötesprotokollet eller en förteckning över vem i klubben som har vilket uppdrag till medlemsregistret. Bra att veta Nya förtroendevalda som är registrerade får ett välkomstkit när uppdraget är inrapporterat. Tips på brevmallar Behöver du en mall med superhjältar eller en brevmall med Unionenlogga? Mallarna hittar du på unionen.se under blanketter och dokument LÖN AVTAL Sifferlöst - fel väg att gå Den lönebildningsmodell vi har i dag på svensk arbetsmarknad är oerhört viktig för Unionens medlemmar. I denna krönika tänkte jag ge mig i kast med att berätta varför det så kallade märket är centralt för medlemmarna, men även för Sveriges konkurrenskraft. Under 70- och 80-talet hade vi i Sverige en situation där löneökningarna var för höga och det skapade en hög inflation som påverkade Sveriges internationellt konkurrensutsatta sektor negativt. Arbetsmarknadens parter insåg att läget var allvarligt och tog på 90-talet fram den lösning som än i dag tjänar Sverige väl Industriavtalet. Den 18 mars 1997 träffar arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom industrin ett samarbetsavtal som kommer att kallas för Industriavtalet. Parterna vill med Industriavtalet främja den industriella utvecklingen och skapa en bättre ordning för lönebildningen i Sverige. Man vill skapa bättre förutsättningar för hög sysselsättning och reallöneutveckling. Genom att stärka svensk industris konkurrenskraft kan lönsamhet och villkoren för de anställda förbättras. Vid varje avtalsrörelse förhandlar parterna inom industrin fram en siffra märket som är ett riktmärke och norm för löneökningar och andra kostnadsökningar för arbetsgivarna. Tjänstesektorn är också konkurrensutsatt. I dag påverkas även stora delar av tjänstesektorn av konkurrens från omvärlden. Unionen har därför bjudit in Almega tjänstesektorns stora arbetsgivarorganisation till att delta i samtal om deras roll i lönenormeringen, men de har konsekvent tackat nej eftersom de tror på helt sifferlösa avtal där arbetsgivarna får Vid varje avtalsrörelse förhandlar parterna inom industrin fram en siffra märket. makten över lönerna. Detta kan Unionen inte acceptera. Vi måste ha en ansvarsfull lönebildning. Lönerna får inte sättas godtyckligt. Det som behövs på företagen är bra löneprocesser där den individuella och differentierade lönesättningen är i fokus, men med märket i grunden. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad som krävs för att lönen ska höjas ännu mer. Unionen tar ansvar för medlemmarnas löneutveckling samtidigt som man ser till Sverges konkurrenskraft. Vårt mål är reallöneutveckling för Unionens medlemmar utan att bidra till för hög inflation som kan medföra att företagen börjar varsla om uppsägning. Därför är det viktigt att vi fortsätter att värna om, men samtidigt arbetar för att utveckla dagens system med märket i centrum. För Unionens medlemmar, för jobben och för Sveriges konkurrenskraft. Niklas Hjert, förhandlingschef 4 hetluft 2/14

5 L Ö N Lönekartläggning ett bra verktyg mot oförklarliga löneskillnader Finns det oförklarliga löneskillnader på arbetsplatsen? Har organisationen aldrig gjort en lönekartläggning? Då är det dags att kavla upp ärmarna och börja kartlägga. Från arbetsgivarhåll får Unionen ofta höra att arbetet med lönekartläggning både är krångligt och dyrt, och så kan det upplevas. Speciellt om arbetet inte bedrivs kontinuerligt och systematiskt. Sedan lagkravet på lönekartläggning ändrades 2008 har den årliga kartläggningen sjunkit från att genomföras i mer än hälften av företagen till att i dag bara genomföras på tre av tio företag. Om man följer diskrimineringslagen och endast gör en lönekartläggning vart tredje år hinner det hända mycket i löneskillnaden mellan kvinnor och män som gör samma jobb, säger Sonja Hallsten, Unionens likabehandlingsexpert. Det tar lite tid första gången, men sedan blir det enklare för varje gång. Arbetsgivare som bedriver ett aktivt arbete med lönekartläggningar är mer positiva till metoden. Både män och kvinnor kan halka efter lönemässigt, med en övervikt på kvinnor. De tenderar att halka efter i samband med att de föder barn. Anledningarna till att just kvinnor halkar efter är många. Några är ojämställt uttag av föräldraledighet. Kvinnor ses som en riskarbetskraft, det vill säga att arbetsgivaren förutsätter redan vid rekryteringen att kvinnan ska vara gravid ett antal gånger, men också ta största delen av föräldraledigheten. Av den anledningen investerar arbetsgivaren inte på samma sätt i en kvinnlig som en manlig medarbetare när det gäller till exempel befordran, kompetensutveckling och så vidare. Konsekvensen blir att löneutvecklingen också blir sämre, förklarar Sonja Hallsten. Läs mer om lönekartläggning på Unionen.se. Lönekartläggning ska göras av alla arbetsgivare vart tredje år. Finns minst 25 anställda ska det även upprättas en skriftlig handlingsplan där man redovisar vilka åtgärder man ska genomföra om osakliga löneskillnader upptäcks. Alla arbetstagare omfattas av lönekartläggningen oavsett anställningsform. Alltså även deltidsanställda, vikarier och tillfälligt anställda. Undantag kan vara enskilda personer där lönen sätts av någon annan än arbetsgivaren, till exempel av styrelsen. Arbetsgivaren har ansvar för kartläggningen, men arbetet ska göras i samarbete med facket. Under sommaren 2013 röstade en riksdagsmajoritet för att skärpa kraven så att lönekartläggning ska genomföras årligen, samt att lagkravet ska omfatta alla företag med mer än tio anställda. Christina Berglund, Träteam Hallå där... Christina Berglund jobbar med produktionsplanering på familjeföretaget Träteam och tycker att uppdraget som arbetsplatsombud är lika självklart som att andas. Redan som ung tog hon beslutet att hon vill vara med och påverka och arbeta för att alla ska ha samma grundläggande villkor. Förra året hörde hon av sig till Unionens regionkontor för att höra om hon fick göra en lönekartläggning tillsammans med sin VD. Du fick mandat att genomföra lönekartläggningen, och resultatet var lite ovanligt eftersom männen på kontoret visade sig vara lönediskriminerade? Ja, två killar hade halkat efter. Vi hittade former för omfördelning, vilket gjorde att vi kunde lyfta våra manliga arbetskamrater. Under 2014 kommer vi också ha fokus på kompetensutveckling, något som har varit eftersatt. Men jag upplever inte att det är någon större skillnad mellan könen i den frågan. Lönekartläggning görs var tredje år. Hur är det att jobba med verktyget? Vi kommer att ha en kort årlig översyn inför varje löneförhandling för att undvika att omotiverade skillnader smyger sig in. Det här var första gången som vi gjorde en kartläggning, och jag uppfattade det inte som så komplicerat. Nu har vi dessutom grunden klar, vilket underlättar kommande arbete. Du är känd för att vara duktig på värvning. Hur går du till väga? Många avsätter tid för värvning, men för mig är det självklart att informera kunder, vänner och bekanta om Unionen så fort tillfälle ges. Det är viktigt att alla vet att de kan få stöd i både små och stora frågor. hetluft 2/14 5

6 REPORTAGE är de två apotekskedjorna Medstop och Kronans Droghandel slogs samman och blev Kronans Apotek fördubblades antalet medlemmar i den nya fackklubben. Nya avtal är nu framförhandlade och nästa utmaning är att få klubben att fungera organisatoriskt. Den 2 december förra året skedde sammanslagningen av Medstop och Kronans Droghandel formellt, och då skapades den nya apotekskedjan Kronans Apotek. Det innebär att Oriola- KD, som äger den nya kedjan, därmed har 290 apotek, 1800 anställda och cirka en femtedel av marknaden. Samtidigt slogs de två företagens fackklubbar samman och blev dessutom en del av Unionen från årsskiftet. Medstops fackklubbsordförande, Gunilla Andersson, är ordförande i den nya fackklubben Kronans Apotek. På det stora hela är hon nöjd med fusionen och de villkor de har förhandlat fram för personalen. De två företagen har haft olika avtal som vi har arbetat om för att få fram det avtal som är det bästa för alla våra medlemmar. Självklart har vi haft en del olika åsikter, men vi kunde komma fram till ett avtal som båda parter är nöjda med, säger Gunilla Andersson. Den kraftigaste och mest negativa omställningen har drabbat personalen på de båda tidigare kedjornas respektive huvudkontor. Från början skulle ett femtiotal personer mista arbetet vid den omorganisation som sammanslagningen innebar, men efter förhandlingarna har ett tiotal drabbats. Det är alltid lika tråkigt när folk försvinner. Några har slutat, andra har blivit omplacerade och några har fått gå. Vi är bara glada över att det blev färre än vad vi hade befarat. läkemedel som vi måste lära oss, så att vi kan rådgiva kunderna på rätt sätt. Viktigaste frågan just nu: Att kollektivavtalet följs. Utbildning i nya apotekskedjan Kronans Apoteks framförhandlade nya avtal, bland annat samverkansavtalet och arbetstidsavtalet, samt genomgång av apoteksbranschens kollektivavtal till alla förtroendevalda. Uppgörelsen om sammanslagningen har även haft sina framgångar. Bland annat fick man igenom ett kompetenstidsavtal på 25 timmar Kronans Apotek per år för alla medarbetare i Kronans Apotek, Den finska koncernen Oriola-KD, som ägde samt ett samverkansavtal som liknar det som Kronans Droghandel, köpte 2013 upp konkurrenten Medstop och skapade därmed den de anställda på Medstop hade. Det fanns inget samverkansavtal på Kronans Droghandel, så vi är glada över att vi fick nya apotekskedjan Kronans Apotek. Den nya kedjan har 290 apotek, 1800 anställda och igenom det. Planen är att det ska införlivas i cirka en femtedel av marknaden. organisationen under våren och förhoppningsvis fungera på samtliga apotek till hösten, säger Gunilla Andersson och tillägger: Kompetenstidsavtalet är vi väldigt nöjda med eftersom de anställda behöver få tid att hålla sig à jour med vad som händer i deras yrke. Det kommer hela tiden nya produkter och Två klubbar Att fackklubben för Kronans Apotek numera tillhör Unionen ser Gunilla Andersson positivt på, även om det initialt har haft sina utmaningar. Att gå från de 300 medlemmar hon var ordförande för i Medstop till närmare 700 medlemmar i Kronans Apotek betyder mer arbete och en större klubbstyrelse. Hittills har vi känt oss väldigt välkomnade av Unionen. En stor fördel är ju att de anställda nu ska kunna vända sig direkt till sin region när de behöver hjälp i stället för att ringa huvudkontoret. Men det finns fortfarande en del som är oklart gällande rutiner och praktiska detaljer som vi måste komma överens om, säger Gunilla Andersson. Arbetet pågår med att reda ut det praktiska så att kommunikationen till medlemmarna blir lättare. Bland annat ska man lansera en ny 6 hetluft 2/14

7 TEXT: REPORTAGE XXXXXXXXX blev en Text klubbwebb. Snart väntar även utbildningsdagar tillsammans med Unionen där det bland annat ska ses till att alla klubbmedlemmar förstår vad de framförhandlade nya avtalen innebär. Det är mycket som är nytt som vi alla måste sätta oss in i. Jag hade trott att det skulle bli mer avlastning från Unionen, men de hänvisar ofta till oss. Det har gjort att vi har fått mycket mer samtal än tidigare. Så vi måste alla lära oss nya rutiner, men jag vet att det kommer att ordna sig, säger Gunilla Andersson. Linus Fremin Bild Jonny Lindh Gunilla Andersson, Kronans Apotek i Borås Riksklubb Kronans Apotek Klubbstyrelse: Ordförande: Gunilla Andersson, Kronans Apotek Borås, Vice ordförande: Ellen Isaksson, Kronans Apotek Eksjö, Sekreterare: Kristina Hallberg, Kronans Apotek Visby, Kassör: Margaretha Olsson, Kronans Apotek Torså, Jämställdhetsansvarig: Annika Hedman-Green, Kronans Apotek Kronprinsen Malmö, Huvudarbetsmiljöansvarig (HAMA): Kerstin Björkman, Kronans Apotek Varberg, Studieorganisatör: Kerstin Lindgren, Kronans Apotek Gränby, Ledamot: Verdi Sawma, Kronans Apotek Jakobsbergs C, Ledamot: Pär Sandberg, Kronans Apotek Eskilstuna Antal medlemmar: 690 stycken vid årsskiftet Senaste mötet: torsdag 6 februari hetluft 2/14 7

8 Tack för ditt förtroende! Jag representerar dig. Namn Uppdrag Namn Uppdrag Namn Uppdrag Uppdrag 8 hetluft 2/14

9 Namn Klubbens webbadress Arbetsplatsombud Du vänder dig till arbetsplatsombudet med arbetsnära frågor. Genom hen får du större insyn och chans att påverka exempelvis i lönefrågor. Din arbetsgivare kan dessutom bolla idéer och personalfrågor med arbetsplatsombudet frågor som du blir informerad om. Arbetsmiljöombud Du vänder dig till arbetsmiljöombudet med frågor som rör både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Din arbetsgivare kan dessutom bolla arbetsmiljöfrågor med hen. Din företrädare arbetar för att din arbetsmiljö ska vara så bra som möjligt. Klubb Klubben pratar med er arbetsgivare om frågor som påverkar arbetet. Det kan till exempel gälla löner, organisationsförändringar och arbetstider. hetluft 2/14 9

10 VOBBA Vabba eller vobba det är frågan Februari kallas ofta för vabruari då många barn insjuknar och trycket på föräldrar att få ihop arbetsliv med privatliv är extra högt. Den nya tekniken möjliggör för många föräldrar att ta hem jobbet när barnen är krassliga. Frihet menar många, medan andra helst skulle vilja slippa. För tredje året i rad undersöker Unionen om tjänstemännen jobbar samtidigt som de är hemma med sjukt barn. Många tjänstemän har arbetsuppgifter och tekniska lösningar som gör det möjligt att jobba när och var de vill vilket inte minst underlättar livspusslet. Men det finns även de som helst skulle vilja slippa att ta hem jobbet och som saknar någon att lämna över till. Undersökningen visar också att 80 procent av dem som vabbar ändå är tillgängliga för sin arbetsgivare i någon mån. Hos Försäkringskassan är regelverket tydligt kring vobbandet: du får inte jobba om du samtidigt får vabersättning. Det blir alltmer viktigt med en bred diskussion på arbetsplatserna om hur vi jobbar och vilka förväntningar som finns. Vobbning är ett storstadsfenomen och det är män, chefer och högutbildade som vobbar mest. Lär dig mer om pensioner och försäkringar på PTK:s rådgivningstjänst: KRÖNIKA OM DELPENSION Jag behöver öva på att bli pensionär Min moster har precis fyllt 70 år och jobbar fortfarande. Hon är inte ensam. Cirka personer i Sverige är anställda trots att de har fyllt 65 år enligt tidningen Du & jobbet som har fått sina uppgifter från SCB. De flesta äldre (65 till 74 år) har ett konstnärligt yrke eller är akademiker. Moster är forskare och arbetar tre dagar i veckan på ett stort universitetssjukhus. Hennes kunskap efterfrågas, hon är uppskattad av arbetsgivare och kollegor och hon har en bra ekonomi tack vare sitt arbete. Och även om hennes tid i arbetslivet är räknad är hon tacksam. Genom jobbet kan hon hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen och varenda minut med kollegorna värdesätter hon högt. För fem år sedan gick hennes man hastigt bort. Det var en svår tid, men helt avgörande för hennes välbefinnande var att hon i samma veva trappade ned i arbetstid. På måndagarna simmade hon och på fredagarna hämtade hon barnbarn från förskolan. Nedtrappningen var viktig även på andra sätt: Jag behöver vänja mig vid att inte träffa mina arbetskamrater varje dag och lära mig att strunta i rutiner som sitter så djupt efter alla år. Mitt liv som pensionär kommer att vara mindre inrutat och det behöver jag öva på. Många vill trappa ned i arbetstid. När Unionen gjorde en undersökning 2013 om att jobba längre intervjuades över 500 medlemmar mellan 60 och 70 år. Många var positiva till att jobba längre framför allt om de kunde erbjudas möjligheten Paola Felicetti, Unionen att trappa ned i arbetstid. Flera pratade även om vikten av en god arbetsmiljö där deras kompetens och erfarenhet uppskattas och tas tillvara. Regeringens ambition är att vi måste jobba längre eftersom vi lever längre. I framtiden kan vi räkna med att jobba tills vi är 75 år. Men vägen dit är lång och det krävs en hel del förändringar i arbetslivet för att fler ska tycka att det är mer attraktivt att jobba kvar än att sluta. Min moster vill jobba ett tag till säger hon. Hon behöver öva länge på att bli pensionär på heltid. Paola Felicetti, projektledare på Unionen FAKTA DELTIDSPENSION Deltidspension är en lösning som möjliggör för tjänstemän att trappa ned i arbetstid vid 60 eller 62 år, fram till dagen man går i pension. Det är en pensionslösning där arbetsgivaren gör en kompletterande avsättning till det befintliga tjänstepensionssystemet. Avsättningen är för närvarande 0,5 procent av månadslönen med ambitionen att bygga på och utöka avsättningen under framtida avtalsrörelser. I dag omfattas ungefär hälften av Unionens yrkesverksamma medlemmar av förmånen, men målet är att alla ska göra det. 10 hetluft 2/14

11 KOMPETENSUTVECKLING Bättre förändringsoch utvecklingsarbete i regionstyrelser Det här är en kurs som ger dig verktyg att skapa bra möten mellan människor. Genom bra möten och goda relationer kan vi tillsammans erbjuda det bästa fackliga stödet till medlemmarna i Unionen. Kursen är en vidareutveckling av den tidigare RS-kursen i Kommunikologi. Den hålls av certifierade Unionenkommunikologer. NYHET Unionen fortsätter att hämta sin förändringskompetens från metadisciplinen Kommunikologi. Klubbwebb: Så gör ni klubben mer tillgänglig Nu i årsmötestider är det perfekt att tänka nytt och fundera över hur ni bäst når ut till medlemmar och andra intressenter. Genom att starta en klubbwebb skapar ni ett skyltfönster där folk kan ta del av allt från nyheter och protokoll till viktiga datum och kontaktuppgifter. Nils-Åke Mårheden Det ska vara enkelt för medlemmarna att hitta information om klubben. Därför jobbar vi både med klubbwebben och Facebook som komplement till övriga kanaler, säger Nils-Åke Mårheden, ordförande i klubben på CSC Tjänstemannaförening på CSC Sverige AB. På deras klubbwebb hittar man bland annat klubbnyheter, vilka som sitter i styrelsen, kontaktuppgifter, information om hur man blir medlem, vad klubben gör och en kalender med allt från medlemsmöten till MBL-förhandlingar. Dessutom jobbar de mycket med bilder och filmer för att göra innehållet mer personligt och illustrativt. Vi tar alla tillfällen att fotografera, exempelvis under Unionenveckan, vid avtackningar och på årsmöten. Vi är också glada över den enkla funktionen att klippa in filmer och använder oss av Unionens material på Youtube (www.youtube.com/unionentv, reds. anm.). Lättarbetat verktyg och bra hjälp I höstas introducerade Unionen en ny plattform för klubbwebbarna byggd i Microsoft Sharepoint, och Nils-Åke upplever att det nya verktyget är bra. Jag hade aldrig jobbat i Sharepoint tidigare och först kändes det lite ovant. Men nu tycker jag att det fungerar väldigt bra. Unionen är dessutom suveräna på att hjälpa oss. Berit Willman, utvecklare på Unionen, berättar att den nya plattformen har två nivåer utöver den publika. Tanken är att webben ska vara öppen för alla eftersom enkelhet lockar till besök och bra information lockar till medlemskap. Men det finns även möjlighet till medlemsinloggning och en egen arbetsyta för styrelsen, säger Berit. skapa en klubbwebb genom att gå in på klubbwebb.unionen.se. Där kan ni också inspireras av andra klubbwebbar genom att skriva symbolen stjärna (alltså *) i sökfältet och trycka enter. Målgrupp Nyvalda ledamöter i regionstyrelser och de som ännu inte har gått steg 1 eller steg 2. Det går bra att gå steg 2 även om man har gått steg 1 tidigare. Skillnaden är bland annat ett tydligare fokus på förändringskompetens utifrån den egna rollen och uppdraget. Ur kursens huvudinnehåll Att tillsammans med min regionstyrelse arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete Att möta och att leda Planering för framgångsrika möten Intresserad? Steg 1: juni Steg 2: 8-10 september Kursen sker på Bergendals kursgård och du anmäler dig på unionen.se/fortroendevald. Jag har lärt mig massor som jag kan använda både i jobbet, i det fackliga och privat. Regionstyrelseledamot Det här är Kommunikologi Kommunikologi är läran om struktur och dynamik inom kommunikation och förändring. Kommunikologi är en sammanställning av forskning inom ett antal vetenskaper som har med kommunikation och förändring att göra som exempelvis pedagogik, ledarskap, terapi och försäljning. Man kan säga att det är en sammanställning av de gemensamma nyckelfaktorer som finns för allt utvecklings- och förändringsarbete. hetluft 2/14 11

12 REPORTAGE Anette Hellgrens tips: Lär dig att gå in på skattekontot för att se att moms, skatter och arbetsgivaravgifter är betalda. Om en kris skulle vara på gång ta kontakt med Unionen i god tid för att få hjälp. Gå kurser för att lära dig dina skyldigheter och rättigheter. Advokatens tips: Se till att alltid få all nödvändig information. Ifrågasätt och tänk själv. Det är inte säkert att andra vet mer än du. Om du är osäker på om information är känslig eller börspåverkande, kolla med styrelseordföranden. Styrelseförsäkring är ett måste. Se till att den är anpassad till svenska förhållanden. Ta hjälp av Unionen. Om du sitter i ett dotterbolag var extra noga med arbetsbeskrivningar och rapporteringssystem. Moderbolaget har ingen rätt att plocka pengar ur dotterbolaget om ekonomin sviktar. Fransmännen var imponerade av den svenska modellen. Amerikanerna ansåg att den var lite konstig, och cool. Martin Linder, förbundsstyrelsen Bolagsstyrelsen och ansvar Styrelsen är företagets ledningsorgan. Om bolaget har över 25 anställda har fackföreningen rätt till två arbetstagarledamöter och två suppleanter i styrelsen. Arbetstagarledamoten är att jämställa med övriga ledamöter i lagens mening, och har alltså exakt samma ansvar som övriga i styrelsen. Dessutom har man dubbel lojalitetsplikt eftersom man både är anställd och ledamot. Nyligen bjöd Unionen in till seminariet Att vara facklig representant i bolag i blåsväder. Bland annat gav advokaten Jan Rynning viktiga tips, och Anette Hellgren berättade om den turbulenta tiden som arbetstagarledamot när konkursen hotade Saab Automobile AB. verige är unikt med sin lag om rätt till fackliga representanter i bolagsstyrelsen något som imponerar utomlands. Martin Linder, 2:e vice ordförande i Unionen, har tidigare varit arbetstagarledamot i AB Volvo och hade då bland annat kontakter i USA och Frankrike. Fransmännen var imponerade av den svenska modellen. Amerikanerna ansåg att den var lite konstig, och cool att anställda faktiskt kan närvara i beslutsprocessen och ville gärna ta över den till USA. Fackligt inflytande på arbetsplatsen är otroligt angeläget, och just arbetstagarledamöter är något vi behöver värna om, säger Martin Linder. Tänk långsiktigt När du tar ett uppdrag som arbetstagarrepresentant i en bolagsstyrelse är det viktigt att du tar reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har, hur ditt personliga ansvar ser ut och vad man behöver göra i en situation då företaget står inför finansiella problem. Anette Hellgren har arbetat på Saab Automobile AB och vet hur det är när det stormar kring ett företag. År 2007 valdes hon bland annat in i bolagsstyrelsen som arbetstagarledamot. Att sitta i styrelsen var både ett spännande och roligt uppdrag eftersom man verkligen kan göra skillnad. Dessutom kändes det meningsfullt att kämpa för kollegorna och företaget när situationen blev kämpig i början av 2011, säger Anette Hellgren. Den våren kom att bli en berg- och dalbana utan dess like för Anette Hellgren och hennes kollega Håkan Skött, arbetstagarledamot för IF Metall. Bolaget behövde en ny ägare och led dessutom av stor kapitalbrist. Det som såg ut Martin Wästfelt, Anette Hellgren och Jan Rynning Arbetstagarle att vara lösningen den ena dagen visade sig vara omöjligt att genomföra nästa dag eftersom förutsättningarna hela tiden förändrades. Nästa vecka är vi färdiga, då kommer pengarna. Så sa vi hela tiden, berättar Anette Hellgren. Kontrollera styrelseförsäkringen Till slut vände sig Anette Hellgren till Unionen och fick då hjälp av advokaten Jan Rynning. Hans roll blev att skydda arbetstagarledamöterna att vara en rättslig bodyguard samt agera rådgivare. Bland annat kikade de på företagets styrelseförsäkring för att vara säker på att den verkligen täckte hennes behov. Han gav också de båda ledamöterna rådet att begära en kontrollbalansräkning för att sedan avgå. Men att ta ett beslut om att lämna styrelsen var inte lätt. I den situation som företaget befann sig i kan man inte göra något som arbetstagarledamot. I stället är det moderbolaget i egenskap av 12 hetluft 2/14

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Nr 1:2014 värvning i detta specialnummer av Hetluft Dags för Unionenvecka. VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Förtroendevalda Shahrokh och Soheilla i Unionens reklam. Hetluft_nr_1_v2.indd 1 2014-01-10 11:19:12

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Mars 2011

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Mars 2011 UNIONEN Omvärldsrapport från Infopaq, Mars 2011 Obalansen (Veckans Affärer) Veckans Affärer, 2011-03-31 Samtidigt som arbetslösheten i Sverige är enorm, är behovet av folk skriande inom flera branscher.

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte INNEHÅLL 3 Rapport från SRATs förbundsmöte och presentation av nya styrelsen...4-11 Från Saco-toppen till stallbacken...12

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer