Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön"

Transkript

1 Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön

2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning

4 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor och män är i stort sett oförändrat. Detta är inte acceptabelt. Osakliga löneskillnader har hittats på 42 procent av företagen som genomför lönekartläggning. Det visar att lönekartläggning är ett viktigt verktyg för att eliminera osakliga löneskillnader. Undersökningen visar emellertid att alltför få företag lever upp till lagens krav. Unionen anser Att Lönekartläggningar bör göras årligen för att verkligen kunna komma åt osakliga löneskillnader. Att Regelbundenhet som skapas vid det årliga arbetet med lönekartläggningar bidrar till att kompetensen hålls vid liv och blir naturlig rutin på arbetsplatserna. Dessutom är årliga lönekartläggningar i linje med årliga lönerevisioner. Detta leder till färre tvisteförhandlingar om osakliga löneskillnader. Att Lönekartläggning måste genomföras med kvalitet. En förutsättning för detta är kompetens och medvetenhet om kvinnors och mäns olika villkor på arbetsmarknaden samt samverkan mellan arbetsgivare och fack. Att Samverkansavtal är en viktig grund för att båda parter ska ha tillräckligt med inflytande i lönekartläggningsarbetet. Att Unionen ska fortsätta skapa förutsättningar för det lokala arbetet med lönekartläggningar. 4

5 Förord Kön ska inte vara relevant för lönen. Såväl arbetsgivare som fackförbund, kvinnor som män, säger sig vara mot osakliga och oförklarliga löneskillnader på grund av kön. Trots detta är osakliga löneskillnader mellan könen fortfarande stora. Unionens statistik visar att lönegapet mellan kvinnor och män med samma yrke och ålder samt i samma region minskar oacceptabelt sakta. Lönekartläggning, tillsammans med analys av löner och andra anställningsvillkor, är viktiga instrument för att kunna upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader som är baserade på kön. Det är fortfarande många företag som inte genomför lönekartläggning och där det sker är det inte alltid i samverkan mellan arbetsgivare och fack. Det finns ett stort behov av stöd i lönekartläggningsarbetet på arbetsplatserna och det är viktigt att förbättra kvalitén i många lönekartläggningar. Krav på lönekartläggningar har funnits i lagen sedan 1994 men ändå är det få som agerar efter kravet. Ändringen i lagen, som innebär att regeln om lönekartläggning numer endast gäller företag med över 25 anställda (till skillnad från 10 anställda enligt den gamla lagen), tillsammans med att företagen endast behöver göra lönekartläggningar vart tredje år istället för årligen, kommer att leda till att ännu färre får kännedom om att det finns osakliga löneskillnader på deras arbetsplatser. Detta kan i längden bidra till en ännu långsammare väg mot jämställda löner. Rapporten är framtagen och bearbetad av Anna Lövgren på Samhällspolitiska enheten samt Shadé Jalali och Ulla-Maria Jonsson på Avtalsenheten var det 1500 klubbar som ringdes upp och besvarade enkäten. I en jämförelse mellan de svarande i 2008 års undersökning och årets så är andelen per bransch i stort sett överensstämmande medan det för 2009 finns en aning högre andel från mindre företag och en aning mindre andel i företag med mer än 100 anställda. När analysen gjordes viktades siffrorna efter storlek på företag. Det visade sig att det inte hade betydelse för helheten. 5

6 Bakgrund Frågorna i den här undersökningen har ställts till 1000 klubbar i Unionen. Vi har velat veta om det har genomförts lönekartläggningar på arbetsplatserna eller ej. En likadan undersökning genomfördes senast En mätning av löneläget för kvinnor, inom de avtalsområden som tidigare tillhört Sif, visar att kvinnornas medellöneläge för 2008 var 93,0 procent. Kvinnorna hade med andra ord 93,0 procent av männens löner, även när hänsyn är tagen till att kvinnor och män finns i olika befattningar, åldrar och regioner. Nedan redovisas hur löneutvecklingen för kvinnor har sett ut. År Medellöneläge ,5 procent ,3 procent ,1 procent ,2 procent ,3 procent ,0 procent 6

7 Resultat av mätning 2009 Mindre än hälften av de tillfrågade klubbarna, 47 procent, uppger att deras arbetsplats genomför årliga lönekartläggningar. Samma siffra 2008 var 53 procent. Arbetsplatsens storlek spelar en viktig roll i om det upprättas lönekartläggningar eller ej. 47 procent av klubbarna uppger att de inte genomför lönekartläggningar vilket är en försämring från Genomförs årliga lönekartläggningar Genomförs årliga lönekartläggningar i företaget? i företaget Unionen 2008 Unionen 2009 Ja Nej Vet ej 7

8 Andel som genomför årliga lönekartläggningar uppdelat på storlek på företag anställda anställda anställda anställda anställda Mer än 500 anställda Storlek på företag Unionen 2008 Unionen 2009 På de arbetsplatser där årliga lönekartläggningar görs har klubbarna varit delaktiga i 81 procent av fallen (74 procent 2008). De arbetsplatser som har gjort lönekartläggning någon gång under de senaste tre åren har också lägre (78 procent) klubbdelaktighet i lönekartläggningsarbetet (70 procent 2008) Har klubben varit delaktig i genomförandet av lönekartläggningen? Har klubben varit delaktig i genomförandet av lönekartläggningen? 0 Unionen 2008 Unionen 2009 Ja Nej Vet ej 8

9 Har ni upptäckt några osakliga löneskillnader mellan könen? Ja Nej Vet ej Unionen 2008 Unionen procent av dem som har gjort lönekartläggningar säger att de har upptäckt osakliga löneskillnader mellan könen (43 procent 2008). 56 procent (61 procent 2008) av de klubbar som svarat att man inte genomför årliga lönekartläggningar svarade att de inte heller har gjort någon lönekartläggning de senaste tre åren. Om nej har det genomförts någon lönekartläggning i företaget de senaste tre åren? Unionen 2008 Unionen 2009 Ja Nej Vet ej 9

10 Bland dem som inte gör årliga löneskillnader diskuteras frågan i 52 procent av klubbarna, vilket är en minskning från 59 procent Diskuterar man i företaget om att genomföra en lönekartläggning (om årliga lönekartläggningar ej genomförs) Unionen 2008 Unionen 2009 Ja Nej Vet ej 10

11 Bland dem som gör årliga eller har gjort en lönekartläggning de senaste tre åren: Fördelarna med lönekartläggning enligt klubbarna Fördelarna med att göra lönekartläggningar uppges vara framförallt kompletterande underlag inför löneförhandlingar, ökat fackligt inflytande samt underlag för kompetensutvecklingsbehov och bättre arbetsmiljö. Fördelar med att göra lönekartläggning Bättre förutsättningar för medlemsrekrytering Bättre förutsättningar för medlemsrekrytering Ökat fackligt inflytande över ingångslönerna Ökat fackligt inflytande över ingångslönerna Bättre arbetsmiljö genom positiva och motiverade medarbetare Bättre arbetsmiljö genom positiva och motiverade medarbetare Underlag för kompetensutvecklingsbehov Underlag för kompetensutvecklingsbehov Generellt ökat fackligt inflytande vid företaget Generellt ökat fackligt inflytande vid företaget Ökat fackligt inflytande över lönestrukturen vid företaget Ökat fackligt inflytande över lönestrukturen vid företaget Kompletterande underlag inför löneförhandlingarna Kompletterande underlag inför löneförhandlingarna Hinder i lönekartläggningsarbetet enligt klubbarna Hinder/problemen finns främst i att lönekartläggning upplevs som tidskrävande samt okunskap om vad som ska göras samt brist på verktyg. Arbetsgivaren vägrar Arbetsgivaren vägrar Arbetsgivaren vägrar lämna information Arbetsgivaren vägrar lämna information Övriga fack vid företaget är ointresserade av frågan Övriga fack vid företaget är ointresserade av frågan Vi vet att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män så det känns onödigt te finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män så det känns onödigt Rädsla hos arbetsgivaren att det ska kosta för mycket pengar Rädsla hos arbetsgivaren att det ska kosta för mycket pengar Okunskap om hur lönekartläggningsarbetet ska genomföras, verktyg saknas för att genomföra kartläggningen hur lönekartläggningsarbetet ska genomföras, verktyg saknas för att genomföra kartläggningen Ointresse hos arbetsgivaren Ointresse hos arbetsgivaren Lönekartläggning tar tar för för mycket tid tid

12 De som inte gör årliga lönekartläggningar och som inte har gjort någon lönekartläggning de senaste tre åren Övriga Övriga fack fack vid vid företaget är är ointresserade av frågan Arbetsgivaren vägrar Arbetsgivaren vägrar lämna information Rädsla hos arbetsgivaren att det ska Rädsla hos arbetsgivaren att det ska kosta för pengar kosta för mycket pengar Lönekartläggning tar tar för mycket tid Ointresse hos arbetsgivaren om hur lönekartläggningsarbetet Okunskap om hur lönekartläggningsarbetet ska genomföras, ska verktyg genomföras, saknas för att genomföra verktyg saknas kartläggningen för att genomföra kartläggningen et inte finns några osakliga Vi vet att det löneskillnader inte finns några mellan osakliga kvinnor löneskillnader och män så det känns mellan onödigt kvinnor och män så det känns onödigt

13 Bl

14 vik här

15

16 Unionen nära dig Bergslagen Dalarna Gävleborg Göteborg Mellannorrland Mälardalen Norrbotten SjuHall Skaraborg Småland Jönköping, Kalmar, Oskarshamn, Växjö Stockholm Sydost Sydväst Malmö, Helsingborg Uppland Värmland Väst Västerbotten Skellefteå Umeå Öst Linköping Norrköping Östra Sörmland /Gotland Södertälje Visby Arbetslöshetskassa Medlemsförsäkring AB facklig rådgivning Medlemsregister Bli medlem du också! På unionen.se eller Olof Palmes Gata Stockholm Tel Tnr: 1209:1 ISBN: Upplaga: 4000 ex Produktion: Unionen Kommunikation Illustration: Klas Fahlén Tryck: NRS Feb 2010

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Unionen om likabehandling

Unionen om likabehandling Unionen om likabehandling 1 2 Förord 2009 slogs de fyra dåvarande ombudsmännen mot diskriminering ihop och bildade en gemensam myndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Innan dess hade forskarvärlden stiftat

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Arbetsskada? Gör rätt från början

Arbetsskada? Gör rätt från början Arbetsskada? Gör rätt från början 1 Om du misstänker Arbetsskada Gör rätt från början Genom ditt arbete har du ett försäkringsskydd om du råkar ut för en arbetsskada. Skyddet regleras både genom lag och

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Nr 1:2014 värvning i detta specialnummer av Hetluft Dags för Unionenvecka. VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Förtroendevalda Shahrokh och Soheilla i Unionens reklam. Hetluft_nr_1_v2.indd 1 2014-01-10 11:19:12

Läs mer

Lönekartläggning i Fastigo-företagen

Lönekartläggning i Fastigo-företagen Lönekartläggning i Fastigo-företagen www.fastigo.se Kvinnor och män har lika rätt i fråga om arbete, lön och andra anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Löneskillnader som beror på

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx Tjänstemännens IT-miljö personal som 2013 handelsvara? ingen ljusning i sikte Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer