Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud"

Transkript

1 Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 2 Redovisning från arbetsmöte Grupp 5 DEMOKRATI Öppna, tydliga och tillgängliga Kärnverksamhet? Meningen med föreningen? Fackliga rötterna och förstå varför vi behövs. Vad vill medlemmarna ha? Örat mot golvet! Ett starkt fackförbund som driver mina fackliga frågor Återta makten inte ge oss så fort, bjuda motstånd. Tydliga och genomarbetade budskap t ex hur ser vi på arbetstid kopplat till forskning? Vara mer öppna lägga ut mer på webben. Informera på möten där arbete pg tex förhandlingar så att medlemmar blir mer delaktiga. Administrativt stöd behövs så att vi kan träffa medlemmar Information om aktiviteter Repotage när aktiviteterna har varit. Turnebuss med FV på olika nivåer som gör road tripp. Ut till medlemmar. Synpunkter och förslag Webben ska vara ett forum där man lätt kan lägga ut tider och få dom återkopplade. Vi kan rikta frågor ska finnas nationellt och på lokala webben. Tex veckans fråga 5 medlemmar uttalar sig och publiseras nmed bild och text. Även på FB Twitter mm. Materialet ska användas som underlag för VF fortsatta arbete och återkopplas till medlemmar och medlemswebben. Vårdförbundet Play- spela upp insp. Föreläsning Administrativt stöd som ansvarar för att frågor läggs ut och att de återkopplas. Tex vårdfokus. Demokrati i VF internt. Material som kommer sent, utan förklaring, vi kanske ska rekverera VB. Sent utskick. 1

2 Vårdfokus ska finnas men kan kompletteras med bilaga för olika grupper t ex chefer, studenter. Marknadsföra den demokratiska möjligheten. Ideer och förslag återkopplas via nationellt kunskapscentrum. Kräver dokumentation i HITTA att söka vad som gjorts i landet. Samordna Samverka Utveckla Fråga Nu till även omfatta synpunkter, förslag och idéer. Geografin, och att alla har samma tillgång till VF. Webbsidan vi måste ha en bättre hemsida och man skall kunna få information och få svar på frågor På vardagarna kunna få svar eller personlig kontakt inom 24 timmar. Hur skall vi kunna vara tillgängliga i framtiden färre offentliga AG mindre facklig tid? Geografi? Egna små företag. Fler azv våra medlemmar kommer att kunna starta egna företag. Viktiga frågor som vi behöver få vetskap om. Återigen den inom förbundets processer som inte är transparanta, ingen eller liten delaktighet inom olika processer eller frågor som är aktuella. Kunna ställa frågor på webben och få svar av rätt person. Ide/förslagslåda men också få ett svar på iden/förslaghet vem som ansvarar och att man mottagit denna Olika FLIKAR på webben där det finns olika avtal, försäkringar, lönekriterier. Alla behöver inte uppfinna hjulet igen. Ta bort Vårdfokus på hemsidan och lägg ut Nyheter inom Vårdförbundet, lagnyheter mm Vi behöver modern TEKNIK så att vi kan vara tillgängliga som styrelse Nationella lathundar inom olika frågor t ex lönesamtal, avtal mm Öppna tydliga och tillgängliga även inåt/internt i förbundet Att alla medlemmar har tillgång till samma information. Vår lektorer, professorer att vi kan få tillgång till deras kunskap. Lätt tillgängligt för ALLA den information som finns på hemsidan. Kollegial mötesplats Redovisning Webbutbildning inför nyanst. (för medl.) Hur ett lönesamtal går till Vad & hur Vikten av KA. Är det ffa yrkes- eller villkor fr. Rågången mellan oss och yrkesföreningarna. De utvecklar yrket och vi ser till att vi kan utöka det. Tydlig: Frågor och svar på 1:a sidan. Synligt för alla medlemmar. Blir ett lärande av andra frågeställningar. Mentorsprogram. Guldkant 2

3 E-learning Gemensamt tema i hela landet Turnebuss med oss själva tema, stöd och hjälp, dekaler ex till det lilla företaget. Mentorer till nya i yrket, förslagsvis äldre kollega, klinsk adjunkt. Handledarutbildning till mentor. Direkt telnr till lokalavdelning. Callcenter för tillgänglighet udda tider. Attraktivt att vara f-vald/50 ex. Tid för uppdraget Arvodering, skapa Vip känsla. En nationell kunskapsbas för privata avtal istället för vårdavdelning. Stipendier/samarbete med riksföreningar Föreläsningar i yrkesfrågor Berätta vår historia Tryck i sakfråge kampanjer. Står medlem fritt att skapa egen kollegial mötesplats. Ansöka, beskriva vad man vill göra Handläggare Nya i yrket Erbjuda mentorskap Erfarenhetsutbyte Medlemsutbildning Riktade, privata kommer långsiktigt. Strukturerad och kvalitetssäkrad. Kunskapscentrum samla kunskap inom olika områden utifrån kunskap, det som är bäst medarbetare medlemmar förbokade. Hur stöttar vi privata medlemmar? Ombudsmännens arbetsmiljö Utbildningsformerna använda likvärdigt nationellt Inga stuprör Webben struktur Struktur Hur ska vi få tydlighet till f-valda och medlemmar Specialistkunskap hur hjälper vi dem Nätverk - Privata Nätverk - Kommun Nätverk - Gto diagnostiker Nätverk - Barnmorskor Nätverk Röntgensköterskor Tänka nytt: Bollar som hjälps åt med olika forum Ex chef kommun Privata - Medlemmar Barnmorskor Privata 3

4 Någon/några som håller i linan. Samlar alla kollektivavtal ex kunskapen under varje boll och sedan dela med sig till större bollar och fler nationellt mm. Vem håller i linan? Röntgen sjuksköterska - Biomedicinska analytiker chefer medlemmar barnmorskor Geografi sjuksköterskor pensionärer privata kommun landsting f-valda staten kriminalvården studenter Yrkes/professions möte Nya i yrket mentorskap erfarenhetsutbyte/tankar mellan nya Medlemsutbildning riktade Ny medlem: möte + medlemsutbildning VF kunskapscentrum Info till medlem att möjlighet finns för kollegial mötesplats, för enskild medlem Ansöka via webben kontaktperson/handläggare Kollegiala mötesplatser Stud.ansv./ambassadörer skall finnas Tillgänglighet Ansvarsförs. Till ny medlem eller fullt bet studerande medlem. Välkomstpaket till alla nya medlemmar Brev till FV om att du fått en ny medlem på din avd. Introduktion till nya medlemmar Medlemsvård FV också meddela om dom fått ny medlem Uppdatera Komet Webben Bygga ut sökning till det man behöver IT verktyg Måste fram till styrelserna Service Adm. Stöd anpassat till avd Verktyg där medlemmar kan använda och hämta intressant Ny uppdaterat material Mentorer för nya medlemmar Schemalagd facklig tid Facklig tid. Hur skall vi tolka/förhålla sig till den Nätverk Nationellt i olika frågor Kunna hämta hem material från webben i professionsfrågor Leverera verktyg till medlemmar Lätt att hitta material Professionella som tittat och uppdaterat materialet Avdelningarna behöver få tidig information i och om olika kampanjer. Demokratiskt och ett transparant förbund i dag är det inte så. T ex Nytt inom avtal med kort information till alla i styrelsen Lärarna inom VF som jobbar inom universitet/högskola och gymnasie Forskarna inom våra yrken behöver vi också ha ett nätverk Samverkansavtal med Privata och statliga för att få facklig tid Små företag inom Vårdval. Hur skall vi arbeta med detta? Skall vi ha en Nationell person till små arbetsplatser? Anst. Inom avdelningarna som arbetar mot privata företag 4

5 Risk kapital bolagen = Etiska dilemman när man tar ut vinster i bolagen tex en del är ju våra chefsmedlemmar! Grupp 6 DEMOKRATI Kan vi locka medlemmar med att vi är demokratiska eller är det självklart? Men att Vårdförbundet är partipolitiskt obundet, men driver politik, är lockande! Skrämmer politiker alltså ordet, medlemmen kanske ej förstår att det är - ide och vilja behöver vi förklara! Hur kan vi bli mer tydliga och tillgängliga öppna? Göra det mer personligt Visa upp oss Medlemmen behöver ett ansikte Förtroendevald på alla nivåer bygger demokrati! Utbildning och uppdrag av och för f-vald ger förutsättning för demokrati Utbildning för medlemmar i demokrati historia demokrati är inte självklart en rättighet att kämpa för. Vårdförbundet gör bra saker och medlemmarna behöver veta det. Flödesschema för idéer förslag och motioner som finns för medlem, f-vald och anställda. Finns även på www. Vid nyanmälan _ ny medlem kan det tänkas att ett nymedlems kit skickas. Där bör presenteras hur medlemmen kan påverka Vårdförbundet TYDLIGT. Attribut kan leda till gemenskap och blir igenkännetecken för medlemmar TYDLIGA och Vårdförbundet syns och är öppna och tydliga mha attribut ex väskor ryggsäckar, broschyrer. Vårdförbundet bör ställa krav på förtroendevalda. De ska delta i utbildning och träffar, uppdatera sig i politik, vara engagerade och tydliga. Öppna kollegiala mötesplatser Stärka professionerna Event (Uppsala) 31/ (grillkväll + underhållning Personliga möten Tänka organisation i sort/inte i avdelningen Bra uppdragsbeskrivning Yngre personer in i organisationen bland annat för att förnya. Studenter + yngre kollegor Följa gemensamma strategier t ex utveckla strategier för tex utbildning. Attityder mot oss (utnyttja) Vad får jag ut som person/medlem dvs varför ska jag vara med? Ta in rekryteringsfirmor, under några år för att öka medlemsantalet (dvs köpa tjänsterna) Anställa lobbyister på olika nivåer 5

6 Erbjuda våra tjänster under olika tider (dygnet) Vi måste leverera resultat t ex lön hjälp till förtroendevalda Karriär stege inom det fackliga arbetet Vara fackligt förtroendeuppdrag tillfälligt t ex projektform. Inte ha hela rollen under en tid tex för en specifik fråga mm dvs inte mandat period som ibland kan vara begränsade. Personliga Ge ett ansikte (för att bli tillgängliga) Stötta/kräv att FV presenterar sig Ställa krav på FV att de ska delta i utb/aktiviteter för att hålla sig uppdaterad och kunna vara tydliga om VF politik! Tillgång till FV/skyddsombud även på små arbetsplatser Flödesschema på webben för idéer: Det här händer med ditt förslag. Medlemsutbildning för att förhindra utträde. Vi ska vara öppna, tydliga och tillgängliga Vårdförbundet för arbetsplatsbesök förtroendevalda med facklig tid. Förtroendevalda på varje arbetsplats. Om inte tydliga kontaktuppgifter (till Vårdförbundet) på arbetsplatsen. Hemsidan blir tydligare, lättare att använda = användarvänlig. 10 minuter på var arbetsplats träff för våra frågor Nätverk mellan förtroendevalda Synpunkter förslag, idéer efterfrågas Virituell knapp förslagslåda på hemsidan så att medlem inte behöver hitta rätt person, utan förbundet leder frågan/tipset rätt. Att förbundet frågar efter mina synpunkter. Via mail, i olika frågor, uppmuntra medlemmar att uppdatera sina uppgifter så att det blir möjligt. Fånga de som brinner ex genom att på hemsidan finnas tydligt så här kan vi hjälpa dig med din fråga ex profession, förbättringsarbete, kvalitetsarbete. Sökmotor för att hitta rätt SSU akutsjukvård/förbättringsarbete så kommer en massa upp. Ideer och förslag återkopplas Ge svar har tagit emot frågan återkommer med svar eller hänvisning. Vi ska vara öppna, tydliga och tillgängliga Synpunkter, förslag och idéer efterfrågas kontinuerligt Ideer och förslag återkopplas Verksamhet, service och tjänster Förslagslåda på webben Gå ut på arbetsplatsen och lyssna in. Gärna små grupper Fysisk förslagslåda på infobord i tex matsal eller annan placering Återkoppla kontinuerligt om hur långt förslaget kommit och vad som händer 6

7 Ha person/er som har det som sin arbetsuppgift att hantera förslag och idéer med bl a ta fram fakta, bereda och ev gå vidare med som t ex motion, debattartikel mm = STRATEGI. Bör finnas på varje avdelning och nationellt. I introduktionen vid nyanställning bör det finnas med en punkt om fackligt som ges av den förtroendevalda på arbetsplatsen. Checklista över vad som ska gås igenom Presentera sig som förtroendevald på arbetsplatsen för studenter. Bjuda in till exp/kansliet på kvällstid. Där det finns vara med på förvaltningsövergripande introduktioner för nyanställda. Jobba med personerna i org. Vid förändringsarbete som ju kan upplevas som jobbigt Tillgängligheten ska även gälla de anställda (på arbetstid) Går det att få det enklast att bli Min sida -användare? Hemsidan mer lättnavigerad? Lättare att hitta hur jag blir medlem på hemsidan. Arbetsträffar Ej arbeta kväll f.m. Som medlem ska ta ansvar En riktigt bra hemsida app. möjligheter Lätt att använda ska fungera i alla typer av applikationer (datorer) Begreppen på hemsidan ska vara vedertagna ex kollektivavtal inte avtalslagen. Utveckla community s Vårdsnack ska vara enkelt att hitta gruppen. Se på SSK webben ta efter Kunskapsutbyte på vetenskaplig grund tillsammans Det ska finnas en öppenhet på webbsidan, men samtidigt måste det finnas ett mervärde med medlemskapet. En webbredaktör som kollar inlägg mot stadgan. Får dock inte hämma kreativitet och demokrati. Utveckla SMS-tjänsten? Demokrati = inte bara vårdförbundets medlem på arbetstid även på fritid. Medlemsavgift, ej på lön spec. bättre med autogiro/e-faktura Oavsett arbetsgivare ska man få samma hjälp Ideer och förslag och motion måste återkopplas. En underansvarig som ger feedback kontinuerligt Renodla frågor till kongress och skilja på förslag som kan hanteras utan kongress beslut Motion skrivarkurser Medlemsutbildningar som finns på webben med kunskapsfrågor och diplom. Vikten av MBL på arbetsplatsen Medlemsutbildning löneförhandling Integrera intresse org som SSF, IBL i Vårdförbundet inte konkurrera. Komplettera i akademiserings processen. Finnas med i de sociala medier som ligger i tiden. Kollega till kollega Patientsäkerhetslagens intentioner ur ett demokrati perspektiv. 7

8 MEDLEMSSTÖD Individuellt stöd Tillgänglighet för medlemmar. Telefon tillgänglighet varje dag. Vara lätt att få kontakt med. Kollegiala mötesplatser Hemsida med tydligt vad man som medlem kan förvänta sig ex karriär Enkel bruksanvisning om hur man använder hemsidan Chatt för att få svar på frågor Service anstränga sig för att hjälpa till när man får frågor Som medlem bli sedd och bekräftad Medlemsutbildning En trygg grund för FV om politiken mm (utbildningar) Interaktiva utbildningar för FV medlemmar likt AV utbildning på webben. Skyddsombud/FV viktigt för att ge medlemsstöd i vårdmiljöfrågor. Det måste finna s en frihet i att organisationen, efter olika behov utifrån, att både FV och medlemmarna har olika behov utan att få anarki. För att medlemmen ska kunna välja kontaktform måste medlemmen veta vad som finns! Geografisk närhet Ge info kit till nya medlemmar om kontaktvägar lokalt. FV på arbetsplats ska ha info om både in och utträden Utbildning till alla! Fler kontaktmöjligheter Telefon Mail kontakt personlig Lätt tillgängliga Appar för studenter och nyanställda Väl uppdaterad lönelista App. Anställning, lön, vårdmiljö, utv/karriär Arbetsgruppsuppdrag: Kolla upp appen Fråga facket. 1) För allmänna fackligt arbetsrättsliga områden 2) personliga områden lokalt Kvalitetssäkring: dokumenten OK Enskilda medlemsärenden Statistik på vilka ärenden som är frekventa och aktuella Fortbildning för styrelsemedlemmar Kvalitetssäkra utbildningar för FFV på olika nivåer. Nationellt plan En nationell kunskapsbas för att kunna ge rätt information till medlemmen Personlig kontakt Hur samarbeta med yrkesförbunden. Betala för de välutbildade inom professionerna. Dra nytta av dem. Vårdfokus kontakt VF lojalt innan anst. Webbaserade utbildning. Om t ex Brobyggande mellan ny och tidigare kunskap 8

9 arbetsför medlem VF har koll på var det finns jobb Individstöd enskilt Info om arbetsgivarklimat (när medlem t ex sökt arbetet) Forskningsrapporter flagga för och använda oss av dem Internt callcenter för vanligt förekommande frågor (ex vis 3 st) Bättre nätverk inom organisationen (ex vis ngn som arbetat, mkt med privata ses som expert och kontaktas oavsett var i landet) Callcenter med olika kunskapsområden Vid lokala frågor kontaktas lokala avd Medlem ringer ett samtal Utveckla hemsidan utifrån medlemmen, lätt att hitta Förtroendevald yrkesambassadör för att arbeta med utveckling och karriär Konkreta verktyg t ex för att arbeta fram lönekriterier. PÅVERKAN Marknadsföring. Finnas på nya och vardagliga arenor Lobbyister? Professionellt. 1:serier som rör vården. Reklamsamarbete med våra professioners riksföreningar. Använda kunskaps fälten. PRODUKTPLANERING Tydliga budskap Använda våra chefsmedlemmar som ambassadörer för vårdförbundets politik Återinför LIV Använda nätverk/nationellt Vårdförbundet är en auktoritet inom frågor som rör de 4 professionerna och vårdens utveckling Ökat samarbete med övriga/andra yrkesorganisationer Tydliggör för medlemmar vad VF kan erbjuda i frågor som rör profession/vårdens utveckling ex marknadsföring och kampanj medlemmar, samhälle, omvärlden. Vid introduktions av nya medlemmar vid förtroendevaldadagar. Lobbyister på olika nivåer i samhället ev avlönade/politiska arenan VF har gemensamma strategier Konkreta handlingsplaner på Hur vi ska implementera strategierna Nationellt styrt med, god framförhållning Tydlig prioritering Alla gör samma samtidigt Gemensamt material Tidsplan för utvärdering och återkoppling Vårdförbundet stärker medlemmar att påverka och agera utifrån deras kunskapssituation i vården Synliggöra/lyfta de som t ex doktorerar via Bjuda in till olika forum FV dag Olika utbildningsnivåer 9

10 Ev till APT Verktygslåda via hemsidan i vad medlemmarna kan och har möjlighet att påverka I välkomst kit till nya medlemmar även informera om vad VF kan erbjuda om professionsfrågor Kunskapsbärare, hur använder vi oss av pensionärers/seniorers kunskap och story. Är en resurs att använda oss av. Påverka en medlem och genom det sprider sig kunskapen. Går ut med gemensamma budskap Talarmanus VF är en auktoritet inom frågor som rör de nya professionerna. Tar ej plats som den auktoriteter vi är. Vi är experter Prata profession blir säker tar plats Öppen för andra kompetens/kunskap dela med sig av egen Lyssna Medlemsutbildning, Yrkesfrågor, yrkesambassadörer Medlemmar som växer Vad är kvalitetskriterium för VF? Förbund i världsklass Hur väl uppfyller vi kriterierna idag grönt, gult, rött ljus? Facklig tid? Alla påståenden som VF relaterar till ska ha vetenskaplig förankring Samarbeta med lärosätena Kliniska lektorer Visa på karriärvägen Professions ambassadörer EX Erslövs kommun anställd disputerad Visa/sprida goda exempel via vår Pravda vård licens Samarbeta med intresseorganisationer. L att vi ska bli en auktoritet Mediastrategi som används ute lokalt Väl genomarbetade kampanjer med stöd ute i landet, som landet efterfrågar Utveckla kontakten med politiker, kommun politiker Använda ett språkbruk som medlemmar och allmänhet förstår när vi tar kongresstrategier Den som ger medlemsstöd Utbildning av Fvalda, nya som gamla Att vara förtroendevald är speciellt Coacha sina förtroendevalda Nationell utbildningsplan Obligatorisk repetitions utbildning med jämna mellanrum Interaktiv utbildning på hemsidan att kunna gå igenom när man själv har tid Förtroenderådsinternat. Förtroendevalda nätverkar med varandra. Medlem väljer själv kanal Flera olika kontaktvägar: 10

11 Telefon hela vecka jour telefon Chatt Mail Vanligaste frågorna från medlemmar. Lista med frågor och svar på hemsidan Loggin, med länkar till aktuell information ex avtal Respons på att frågor är mottagna och hanteras, återkommer. Viktigt att bevaka frågor som handlar om våra professioner. Tillsammans med yrkes organisationer, t ex politiker, Soc styrelsen. Bättre samarbete med de fyra professionrna. Dialog och reflextioner, att sluta vara duktig ta rast! HUR? Förtroendevalda och kollegor ska stötta den nya kollegan. Vi har stort ansv ar att lära de nya att de inte gör som oss. Springa mer! Det handlar om patientsäkerhet, arbetsmiljö och vår egen säkerhet T ex kör mot rött ljus. Risker Utbildning åt alla förtroendevalda och medlemmar. Grupp 7 DEMOKRATI Hemsidan uppdelad utifrån våra 4 professioner + chef/ledare + privata medlemmar med egna flikar Interaktiva utbildningar på min sida i tex arbetsmiljö, löneprocess, lönesamtal, jämställdhet etc Mail direkt (inte två in logg), inte bli utkastad så fort Mer uppsökande verksamhet, vi bjuder in oss och har öppna diskussioner. Fysisk möte är ovärderligt! Förbundskampanjer är förankrade i god tid ute i landet. Involvera och fråga medlemmar inför årsmötet vad de vill att förbundet ska ha för aktiviteter och strategier inför kommande års planering. (mot kongressmålen) Pilotprojekt i direkt demokrati = medl. Röstar/tar ställning direkt i olika frågor, antiongen på stormöten eller via webben. Kongressombud kommenterar inte punkt och komman utan innebörd Det finns olika forum för att mötas och diskutera alla slags frågor Mottagaren av förslag eller ide är den som återkopplar tex om inkommen via mail ska medl. Få återkoppling direkt hur förslaget ska hanteras. När förslaget är disk/behandlad får medlemmen svar på hur det gick. Ny indelning av VF, ej följa Landstingen, utan indela/bemanna så att förutsättningarna blir lika/bättre för medl. Oavsett arbetsgivare. Minst en ff/apl-vadl av medl. Alla väljs av medlemmen i direkta val Endast FF på APL väljs av medlemmar resterande av repr demokratin 11

12 Avdelningsstyrelsen väljs av kongressen Kongressombuden väljs direkt av medlemmen Val via webben - Intervjuer på webben - Webb debatter - Valturneer för personval Spelregler för valprocesser i stadgarna Medl. Väljer FS i direktval - Perioder 4 år? Kongress vart annat år/annat Medl. Väljer avdstyrelsen/fs ger mandat Direktdemokrati i VD - Alla repr. Väljs av medl. - Alla frågor beslutas/röstas om på webben Annan organisation Nationellt m ex privata/ambulans/ Alla FF bloggar på webben om vad den fackliga tiden används till Lokala kongresser ersätter avd.styrelser, behöver inte följa dagens avd. indelning Får olika ansvarsområden typ riksdagens utskott FV i styrelser dylikt, arvoderas av VF Systematiserad, tydlig, demokratiprocess Ex kongress årsmöte osv tydlig Ska kunna följas av medl. På webben Insyn i beslutsvägar - Webbsända diskussioner och grupparbete Lätt tillgänglig info på webben Bättre/flexiblare webb byggd på annan webb. Ska vara lätt tillgängliga är per telefon och personligt möte Öppna personliga möten med medlemmar utan agenda. Medlemmar ska kunna söka info på andar vägar än via FF. Tydlig delegeringsordning för olika uppdrag som medlemmar kan följa Alla VF FF tillgängliga, hitta på webben. Verksamhet, service och tjänster Utbildning förtroendevalda Stadga tydlig stadga klara spelregler för att säkra öppna demokratiska processer Många kontaktvägar Webb-baserade möten/val sociala medier Privata: klubbar/sektorer istället för vårdavdelningar Möta medlemmar, på vems villkor våras eller medlemmarnas? Efterfråga vad medlemmar tycker. Är att vara öppna, tydliga och tillgängliga inte vår bild vårdförbundskan skapar hinder vi tycker vi är öppna och tydliga men pratar ett språk som medlemmar inte förstår. Använda exempel som medlem känner igen på sin arbetsplats. 12

13 Använda korta budskap ex via vykort och sociala medier En hemsida som är användarvänlig (Enkelt att snabbt skriv ner förslag och saker på hemsidan) Samarbeta med andra förbund för att synas för att få ut budskap eller mervärde i medlemsskapet. Vad är prislappen på medlen, hur mycket får mötet kosta? Mötet måste få kosta! Olika mötesformer (pengar, tid, resurser) gör att vi når fler. Ideer och förslag återkopplas Ge förtroendevalda stöd att hålla dialog med medlemmar - Vad vill ni? - Hur når vi gemensamt dit? Vi behöver kommunicera att förtroendevalda tar stöd av oss kontinuerligt hör av sig - mentorskap till förtroendevalda. Öppna möten där medlemmar enkelt kommer till oss när det passar dem Ex lunchmöten där samma info ges var 20e minut samtidigt som de får mat Dela ut fikabiljetter och finnas på givna ställen och diskutera medlemmars aktuella fråga. Viktigt med snabb återkoppling och använda de sociala medierna. Synpunkter förslag och idéer efterfrågas Levande lokala hemsida - Korta beskrivningar av styrelseledamöter - Månadens medlem - Årets handledare - Lyfta medl/f-vald som har idéer Måste få se olika ut, verksamheten måste lokalanpassas Förbundet kan ge förslag på hur? Udda nya idéer måste få testas utan att dras i alla beslutsled och ses i rättviseperspektiv - Idé från student eller liten arbetsplats. Enkelt att snabbt skriva ner förslag och idéer på hemsidan. FRAMTIDENS DEMOKRATI Vi ska vara öppna tydliga och tillgängliga (flest pluppar) Medlemsperspektiv Vi är inte så tydliga med vad vi vill. Krävs mer tydlighet med vad vi vill. Inte så mycket ludd ex vårdens ledarskap. Konkreta budskap Tar tid att förstå idédokument. Vad är det? Vad vill vi och lätt att blanda ihop med andra dokumen t ex agdokument. Tankarna är inte fel men hur lång startsträcka 13

14 Demokrati & otydlighet & okunskap samlar denna fråga Vad betyder orden? Vad menas med öppna och tillgängliga. Vad är öppenhet? Vill vi att alla ska se allt? Andra organisationers mer stängda hemsidor. Är det bara en nackdel att vara stängda kar behovet av att ta kontakt orkar man det? Protokoll som är öppet för medlemmar. Hämmas styrelsens arbete? Interna diskussioner som sker öppet. Missas exklusiviteten? Ex. avtals diskussioner. Styrelsen behöver landa i diskussion eller beslut innan offentlighet Vad menar vi med tillgänglighet Kanske inte så tydligt. Invandrare med svårighet att förstå hur tydliga är vi i deras ögon? Demokrati hur är/blir vi mest demokratiskt årsmöte. Andra organisationer ideell förening Demokrati vad är det? Vem säger att vilka ska åka Valet avgör vem Delaktighet hur sörja för större delaktighet? Storleken på avdelningarna spelar roll. Valprocessen. Hur utveckla? Förtroende för det demokratiska systemet. Byta systemet eller förtydliga arbetssättet. Ligtar vi inte på FS eller AS ledning behöver systemen ses över. Förtroende och tillit gäller hela vägen. Till förtroendevaldas val på arbetsplatsen. Medlem litar ofta på valberedning att de gör sitt arbete. Man går ur för man är sur på en person. Skapa förtroende för de förtroendevalda? Vad är en demokrati? Hur mycket av ett val kan förberedas. Hur utvärdera arbetet i valberedning. Hur och vilka resurser finns för olika grupper som är valda? Samarbetet mellan de olika valda grupperna (styrelsen, valberedning och revisorer) behöver utvecklas för att stödja olika gruppers bästa utveckling. FÖR VÅRDFÖRBUNDETS BÄSTA! Sortering av viktiga frågor. Vems synpunkter är rätt. Elitförbund medlemmar formar politiken>? FS Avdelningar Medlemmar Vi är inte klara i organisationen över hur det ska vara. Otydlighet skapar frågetecken ute i verksamheten. Känner man inte tydligheten i det nära samarbetet blir det ännu svårare med avd.perspektivet. När blir man som fvald Vårdförbundet? Efter ett år? Två år? När kan ag gå till medlemmarna och säga: jag är vårdförbundet? Vem är vårdförbundet frågar medlemmen? När ser medlemmen att den är Vårdförbundet? 14

15 Grundtryggheten (i Sverige) och otydliga arbetsgivare gör att Vårdförbundets roll försvåras på arbetsplatserna. Aktiva medlemmar hur ska vi som organisation mäkta den utmaningen? Tillgängliga vad menar Vårdförbundet? Menar vi öppen Valprocess Idén = Så många som möjligt kan delta med kunskap i de demokratiska processer som tillhandahålls/eget ansvar att ta reda på. MEDLEMSSTÖD Välutbildade förtroendevalda (på arbetsplatsen o i övrigt) FF utb betalt AT av AG enl kollektivavtal AT planeras om för de FF i samband med utbildning. FF driva verksamhetens mål Regionalt avtalat och ersatt ska ej belasta enheterna Förtroendemannalagen Tryck på lagen? Facklig tid Utveckla professionsidentiteten Motverka utbytbarheten! Ny i yrket ska få välkomstbrev och inbjuds till en träff, lokalt eller centralt. Får en ryggsäck eller annat flyttas till medl.stöd. Arbetar för att varje AG preciserar varje tjänst kompetens minska utbytbarheten Yrkesspecifik hjälp vb. Av VD Ex möjligt få hjälp av nya m ambulanskunskap för Amb.ssk, psykiatri ssk får hjälp av ngn psykiatri ssk. Även få den hjälpen/stödet lokalt (behöver ej följa avd indelning) VF bättre analys över aktuella frågor ute veta vad som är aktuellt just nu. Nationella specialist kunskapsgrupper för olika kunskapsområden som nationell + lokalt stöd. ex. psykiatri, ambulans, intensivvård, klinisk fysiologi. Bättre statistik/kontroll på lönespännvidd hos olika AG för svara medl. Vb Medl. Årligen bedömer olika AFP utifrån de fyra kriterierna, anställning, lön, vårdmiljö, utv och karriär med 0-3 poäng per del Statistik finns tillgänglig på webben Medl kan endast rösta om de har inlogg och är registrerad på rätt APl Medl måste kunna söka hjälpen/stödet var i organisationen de vill Info. Når bra ut via vårdfokus via bilagor ex. Utv och karriär kan vi stödja genom Vårdfokus Stödstystem för FV på exp o avd för att få fram rätt info/ställa rätt frågor Beslutstöd typ 1177 Snabbare svar Olika expertis i Avd styrelserna ex. ngn lön, ngn Vårdmiljö, ngn Anställning, ngn Utv & karriär kan mötas nationellt. Individuellt stöd och rådgivning utifrån profession Anställning Lön 15

16 Vårdmiljö Utveckling och karriär Få stöd och rådgivning av person som har kunskaper Skapa ett system som gör att medlem får rätt kontakt Ex. Netwise visat på personers kunskapsområde fackliga och profession De som ger medlemsstöd har rätt kunskap och kompetens Stöd och utbildning till de som ska ge medlemsstöd Lotsa till rätt person som har kunskapen Lathund de vanligaste frågorna Medlem väljer själv kanal för kontakt och får personlig återkoppling inom ett dygn Marknadsföra våra kontaktvägar Respektera medlems val och svara på samma sätt. Medlemsstöd: individuellt stöd råd Gemensam kunskapsbank samla alla medl som forskat el doktorerat använda ut i landet Inventera hur många medl som forskat Tydlighet med vad vi kan erbjudas som stöd eller hjälp Medl vända sig till lokal sakkunnig person men ska även finnas hjälp att få från NK Göra en film vad är VF för mig? Ligga på hemsidan. Reklamfilm om medlemsvärdet via media Olika interaktiva utbildningar på min sida Lokal facklig telefonrådgivning bemannas av förtroendevald Om 020 kvar ska en FV bemanna telefonen Bekräftelse mail att mail har kommit fram eller en telefonsvarare ger besked när man blir återuppringd Ombudsmännen har beredskap röda-dagar för akuta ärenden. Karriär coach, 3-4 st i landet som har koll på läget, namnges på hemsidan Professionsträffar för förtroendevalda på arbetsplats inom regionen. T ex De inom medicin, lab, psyk, kirurgi, ambulans mm = nätverk Ett bra bemötande och telefonkultur, ev erbjuda medl.möte Vem ger det som ska ge det ind.stödet? Förtroendevalda på arb.platsen. Det är viktigt att veta att du själv väljer som medlem vem som ska hjälpa dig. 020 slingan behöver märkas upp att den är nationell och att medlem får reda på att man kan kopplas till rätt ställe. Är 020 personen som ringt slingan fått detta i någon utvärdering Individuellt stöd profession. Bejaka samarbete yrkesförening ex professionsfrågor. Biomed.analytiker naturvetarna vad lockar? Avsaknad av professionsdiskussion/exklusiv grupp? Stadgan säger 4 professioner. Ökat samarbete för att kunna guida medlem åt rätt håll. Länka till andra organisationer. Lön Avsaknad av statistikinformation. Både fakta nuläge och individuellt bemötande. Hamnar vi hos arbetsgivarens struktur? Är detta våran uppgift. Vilken löneutveckling kan jag som medlem förvänta mig. Vi som är engagerade tror på en ide. Detta är inte alltid något som medlem ser. 16

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte 2012-01-31 Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Innehållsförteckning 1. Vilka är medlemmarna som ska få individuellt stöd och rådgivning 2. Användbara kanaler 3. Konkreta och realiserbara förslag på verksamhet,

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer