Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud"

Transkript

1 Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 2 Redovisning från arbetsmöte Grupp 5 DEMOKRATI Öppna, tydliga och tillgängliga Kärnverksamhet? Meningen med föreningen? Fackliga rötterna och förstå varför vi behövs. Vad vill medlemmarna ha? Örat mot golvet! Ett starkt fackförbund som driver mina fackliga frågor Återta makten inte ge oss så fort, bjuda motstånd. Tydliga och genomarbetade budskap t ex hur ser vi på arbetstid kopplat till forskning? Vara mer öppna lägga ut mer på webben. Informera på möten där arbete pg tex förhandlingar så att medlemmar blir mer delaktiga. Administrativt stöd behövs så att vi kan träffa medlemmar Information om aktiviteter Repotage när aktiviteterna har varit. Turnebuss med FV på olika nivåer som gör road tripp. Ut till medlemmar. Synpunkter och förslag Webben ska vara ett forum där man lätt kan lägga ut tider och få dom återkopplade. Vi kan rikta frågor ska finnas nationellt och på lokala webben. Tex veckans fråga 5 medlemmar uttalar sig och publiseras nmed bild och text. Även på FB Twitter mm. Materialet ska användas som underlag för VF fortsatta arbete och återkopplas till medlemmar och medlemswebben. Vårdförbundet Play- spela upp insp. Föreläsning Administrativt stöd som ansvarar för att frågor läggs ut och att de återkopplas. Tex vårdfokus. Demokrati i VF internt. Material som kommer sent, utan förklaring, vi kanske ska rekverera VB. Sent utskick. 1

2 Vårdfokus ska finnas men kan kompletteras med bilaga för olika grupper t ex chefer, studenter. Marknadsföra den demokratiska möjligheten. Ideer och förslag återkopplas via nationellt kunskapscentrum. Kräver dokumentation i HITTA att söka vad som gjorts i landet. Samordna Samverka Utveckla Fråga Nu till även omfatta synpunkter, förslag och idéer. Geografin, och att alla har samma tillgång till VF. Webbsidan vi måste ha en bättre hemsida och man skall kunna få information och få svar på frågor På vardagarna kunna få svar eller personlig kontakt inom 24 timmar. Hur skall vi kunna vara tillgängliga i framtiden färre offentliga AG mindre facklig tid? Geografi? Egna små företag. Fler azv våra medlemmar kommer att kunna starta egna företag. Viktiga frågor som vi behöver få vetskap om. Återigen den inom förbundets processer som inte är transparanta, ingen eller liten delaktighet inom olika processer eller frågor som är aktuella. Kunna ställa frågor på webben och få svar av rätt person. Ide/förslagslåda men också få ett svar på iden/förslaghet vem som ansvarar och att man mottagit denna Olika FLIKAR på webben där det finns olika avtal, försäkringar, lönekriterier. Alla behöver inte uppfinna hjulet igen. Ta bort Vårdfokus på hemsidan och lägg ut Nyheter inom Vårdförbundet, lagnyheter mm Vi behöver modern TEKNIK så att vi kan vara tillgängliga som styrelse Nationella lathundar inom olika frågor t ex lönesamtal, avtal mm Öppna tydliga och tillgängliga även inåt/internt i förbundet Att alla medlemmar har tillgång till samma information. Vår lektorer, professorer att vi kan få tillgång till deras kunskap. Lätt tillgängligt för ALLA den information som finns på hemsidan. Kollegial mötesplats Redovisning Webbutbildning inför nyanst. (för medl.) Hur ett lönesamtal går till Vad & hur Vikten av KA. Är det ffa yrkes- eller villkor fr. Rågången mellan oss och yrkesföreningarna. De utvecklar yrket och vi ser till att vi kan utöka det. Tydlig: Frågor och svar på 1:a sidan. Synligt för alla medlemmar. Blir ett lärande av andra frågeställningar. Mentorsprogram. Guldkant 2

3 E-learning Gemensamt tema i hela landet Turnebuss med oss själva tema, stöd och hjälp, dekaler ex till det lilla företaget. Mentorer till nya i yrket, förslagsvis äldre kollega, klinsk adjunkt. Handledarutbildning till mentor. Direkt telnr till lokalavdelning. Callcenter för tillgänglighet udda tider. Attraktivt att vara f-vald/50 ex. Tid för uppdraget Arvodering, skapa Vip känsla. En nationell kunskapsbas för privata avtal istället för vårdavdelning. Stipendier/samarbete med riksföreningar Föreläsningar i yrkesfrågor Berätta vår historia Tryck i sakfråge kampanjer. Står medlem fritt att skapa egen kollegial mötesplats. Ansöka, beskriva vad man vill göra Handläggare Nya i yrket Erbjuda mentorskap Erfarenhetsutbyte Medlemsutbildning Riktade, privata kommer långsiktigt. Strukturerad och kvalitetssäkrad. Kunskapscentrum samla kunskap inom olika områden utifrån kunskap, det som är bäst medarbetare medlemmar förbokade. Hur stöttar vi privata medlemmar? Ombudsmännens arbetsmiljö Utbildningsformerna använda likvärdigt nationellt Inga stuprör Webben struktur Struktur Hur ska vi få tydlighet till f-valda och medlemmar Specialistkunskap hur hjälper vi dem Nätverk - Privata Nätverk - Kommun Nätverk - Gto diagnostiker Nätverk - Barnmorskor Nätverk Röntgensköterskor Tänka nytt: Bollar som hjälps åt med olika forum Ex chef kommun Privata - Medlemmar Barnmorskor Privata 3

4 Någon/några som håller i linan. Samlar alla kollektivavtal ex kunskapen under varje boll och sedan dela med sig till större bollar och fler nationellt mm. Vem håller i linan? Röntgen sjuksköterska - Biomedicinska analytiker chefer medlemmar barnmorskor Geografi sjuksköterskor pensionärer privata kommun landsting f-valda staten kriminalvården studenter Yrkes/professions möte Nya i yrket mentorskap erfarenhetsutbyte/tankar mellan nya Medlemsutbildning riktade Ny medlem: möte + medlemsutbildning VF kunskapscentrum Info till medlem att möjlighet finns för kollegial mötesplats, för enskild medlem Ansöka via webben kontaktperson/handläggare Kollegiala mötesplatser Stud.ansv./ambassadörer skall finnas Tillgänglighet Ansvarsförs. Till ny medlem eller fullt bet studerande medlem. Välkomstpaket till alla nya medlemmar Brev till FV om att du fått en ny medlem på din avd. Introduktion till nya medlemmar Medlemsvård FV också meddela om dom fått ny medlem Uppdatera Komet Webben Bygga ut sökning till det man behöver IT verktyg Måste fram till styrelserna Service Adm. Stöd anpassat till avd Verktyg där medlemmar kan använda och hämta intressant Ny uppdaterat material Mentorer för nya medlemmar Schemalagd facklig tid Facklig tid. Hur skall vi tolka/förhålla sig till den Nätverk Nationellt i olika frågor Kunna hämta hem material från webben i professionsfrågor Leverera verktyg till medlemmar Lätt att hitta material Professionella som tittat och uppdaterat materialet Avdelningarna behöver få tidig information i och om olika kampanjer. Demokratiskt och ett transparant förbund i dag är det inte så. T ex Nytt inom avtal med kort information till alla i styrelsen Lärarna inom VF som jobbar inom universitet/högskola och gymnasie Forskarna inom våra yrken behöver vi också ha ett nätverk Samverkansavtal med Privata och statliga för att få facklig tid Små företag inom Vårdval. Hur skall vi arbeta med detta? Skall vi ha en Nationell person till små arbetsplatser? Anst. Inom avdelningarna som arbetar mot privata företag 4

5 Risk kapital bolagen = Etiska dilemman när man tar ut vinster i bolagen tex en del är ju våra chefsmedlemmar! Grupp 6 DEMOKRATI Kan vi locka medlemmar med att vi är demokratiska eller är det självklart? Men att Vårdförbundet är partipolitiskt obundet, men driver politik, är lockande! Skrämmer politiker alltså ordet, medlemmen kanske ej förstår att det är - ide och vilja behöver vi förklara! Hur kan vi bli mer tydliga och tillgängliga öppna? Göra det mer personligt Visa upp oss Medlemmen behöver ett ansikte Förtroendevald på alla nivåer bygger demokrati! Utbildning och uppdrag av och för f-vald ger förutsättning för demokrati Utbildning för medlemmar i demokrati historia demokrati är inte självklart en rättighet att kämpa för. Vårdförbundet gör bra saker och medlemmarna behöver veta det. Flödesschema för idéer förslag och motioner som finns för medlem, f-vald och anställda. Finns även på www. Vid nyanmälan _ ny medlem kan det tänkas att ett nymedlems kit skickas. Där bör presenteras hur medlemmen kan påverka Vårdförbundet TYDLIGT. Attribut kan leda till gemenskap och blir igenkännetecken för medlemmar TYDLIGA och Vårdförbundet syns och är öppna och tydliga mha attribut ex väskor ryggsäckar, broschyrer. Vårdförbundet bör ställa krav på förtroendevalda. De ska delta i utbildning och träffar, uppdatera sig i politik, vara engagerade och tydliga. Öppna kollegiala mötesplatser Stärka professionerna Event (Uppsala) 31/ (grillkväll + underhållning Personliga möten Tänka organisation i sort/inte i avdelningen Bra uppdragsbeskrivning Yngre personer in i organisationen bland annat för att förnya. Studenter + yngre kollegor Följa gemensamma strategier t ex utveckla strategier för tex utbildning. Attityder mot oss (utnyttja) Vad får jag ut som person/medlem dvs varför ska jag vara med? Ta in rekryteringsfirmor, under några år för att öka medlemsantalet (dvs köpa tjänsterna) Anställa lobbyister på olika nivåer 5

6 Erbjuda våra tjänster under olika tider (dygnet) Vi måste leverera resultat t ex lön hjälp till förtroendevalda Karriär stege inom det fackliga arbetet Vara fackligt förtroendeuppdrag tillfälligt t ex projektform. Inte ha hela rollen under en tid tex för en specifik fråga mm dvs inte mandat period som ibland kan vara begränsade. Personliga Ge ett ansikte (för att bli tillgängliga) Stötta/kräv att FV presenterar sig Ställa krav på FV att de ska delta i utb/aktiviteter för att hålla sig uppdaterad och kunna vara tydliga om VF politik! Tillgång till FV/skyddsombud även på små arbetsplatser Flödesschema på webben för idéer: Det här händer med ditt förslag. Medlemsutbildning för att förhindra utträde. Vi ska vara öppna, tydliga och tillgängliga Vårdförbundet för arbetsplatsbesök förtroendevalda med facklig tid. Förtroendevalda på varje arbetsplats. Om inte tydliga kontaktuppgifter (till Vårdförbundet) på arbetsplatsen. Hemsidan blir tydligare, lättare att använda = användarvänlig. 10 minuter på var arbetsplats träff för våra frågor Nätverk mellan förtroendevalda Synpunkter förslag, idéer efterfrågas Virituell knapp förslagslåda på hemsidan så att medlem inte behöver hitta rätt person, utan förbundet leder frågan/tipset rätt. Att förbundet frågar efter mina synpunkter. Via mail, i olika frågor, uppmuntra medlemmar att uppdatera sina uppgifter så att det blir möjligt. Fånga de som brinner ex genom att på hemsidan finnas tydligt så här kan vi hjälpa dig med din fråga ex profession, förbättringsarbete, kvalitetsarbete. Sökmotor för att hitta rätt SSU akutsjukvård/förbättringsarbete så kommer en massa upp. Ideer och förslag återkopplas Ge svar har tagit emot frågan återkommer med svar eller hänvisning. Vi ska vara öppna, tydliga och tillgängliga Synpunkter, förslag och idéer efterfrågas kontinuerligt Ideer och förslag återkopplas Verksamhet, service och tjänster Förslagslåda på webben Gå ut på arbetsplatsen och lyssna in. Gärna små grupper Fysisk förslagslåda på infobord i tex matsal eller annan placering Återkoppla kontinuerligt om hur långt förslaget kommit och vad som händer 6

7 Ha person/er som har det som sin arbetsuppgift att hantera förslag och idéer med bl a ta fram fakta, bereda och ev gå vidare med som t ex motion, debattartikel mm = STRATEGI. Bör finnas på varje avdelning och nationellt. I introduktionen vid nyanställning bör det finnas med en punkt om fackligt som ges av den förtroendevalda på arbetsplatsen. Checklista över vad som ska gås igenom Presentera sig som förtroendevald på arbetsplatsen för studenter. Bjuda in till exp/kansliet på kvällstid. Där det finns vara med på förvaltningsövergripande introduktioner för nyanställda. Jobba med personerna i org. Vid förändringsarbete som ju kan upplevas som jobbigt Tillgängligheten ska även gälla de anställda (på arbetstid) Går det att få det enklast att bli Min sida -användare? Hemsidan mer lättnavigerad? Lättare att hitta hur jag blir medlem på hemsidan. Arbetsträffar Ej arbeta kväll f.m. Som medlem ska ta ansvar En riktigt bra hemsida app. möjligheter Lätt att använda ska fungera i alla typer av applikationer (datorer) Begreppen på hemsidan ska vara vedertagna ex kollektivavtal inte avtalslagen. Utveckla community s Vårdsnack ska vara enkelt att hitta gruppen. Se på SSK webben ta efter Kunskapsutbyte på vetenskaplig grund tillsammans Det ska finnas en öppenhet på webbsidan, men samtidigt måste det finnas ett mervärde med medlemskapet. En webbredaktör som kollar inlägg mot stadgan. Får dock inte hämma kreativitet och demokrati. Utveckla SMS-tjänsten? Demokrati = inte bara vårdförbundets medlem på arbetstid även på fritid. Medlemsavgift, ej på lön spec. bättre med autogiro/e-faktura Oavsett arbetsgivare ska man få samma hjälp Ideer och förslag och motion måste återkopplas. En underansvarig som ger feedback kontinuerligt Renodla frågor till kongress och skilja på förslag som kan hanteras utan kongress beslut Motion skrivarkurser Medlemsutbildningar som finns på webben med kunskapsfrågor och diplom. Vikten av MBL på arbetsplatsen Medlemsutbildning löneförhandling Integrera intresse org som SSF, IBL i Vårdförbundet inte konkurrera. Komplettera i akademiserings processen. Finnas med i de sociala medier som ligger i tiden. Kollega till kollega Patientsäkerhetslagens intentioner ur ett demokrati perspektiv. 7

8 MEDLEMSSTÖD Individuellt stöd Tillgänglighet för medlemmar. Telefon tillgänglighet varje dag. Vara lätt att få kontakt med. Kollegiala mötesplatser Hemsida med tydligt vad man som medlem kan förvänta sig ex karriär Enkel bruksanvisning om hur man använder hemsidan Chatt för att få svar på frågor Service anstränga sig för att hjälpa till när man får frågor Som medlem bli sedd och bekräftad Medlemsutbildning En trygg grund för FV om politiken mm (utbildningar) Interaktiva utbildningar för FV medlemmar likt AV utbildning på webben. Skyddsombud/FV viktigt för att ge medlemsstöd i vårdmiljöfrågor. Det måste finna s en frihet i att organisationen, efter olika behov utifrån, att både FV och medlemmarna har olika behov utan att få anarki. För att medlemmen ska kunna välja kontaktform måste medlemmen veta vad som finns! Geografisk närhet Ge info kit till nya medlemmar om kontaktvägar lokalt. FV på arbetsplats ska ha info om både in och utträden Utbildning till alla! Fler kontaktmöjligheter Telefon Mail kontakt personlig Lätt tillgängliga Appar för studenter och nyanställda Väl uppdaterad lönelista App. Anställning, lön, vårdmiljö, utv/karriär Arbetsgruppsuppdrag: Kolla upp appen Fråga facket. 1) För allmänna fackligt arbetsrättsliga områden 2) personliga områden lokalt Kvalitetssäkring: dokumenten OK Enskilda medlemsärenden Statistik på vilka ärenden som är frekventa och aktuella Fortbildning för styrelsemedlemmar Kvalitetssäkra utbildningar för FFV på olika nivåer. Nationellt plan En nationell kunskapsbas för att kunna ge rätt information till medlemmen Personlig kontakt Hur samarbeta med yrkesförbunden. Betala för de välutbildade inom professionerna. Dra nytta av dem. Vårdfokus kontakt VF lojalt innan anst. Webbaserade utbildning. Om t ex Brobyggande mellan ny och tidigare kunskap 8

9 arbetsför medlem VF har koll på var det finns jobb Individstöd enskilt Info om arbetsgivarklimat (när medlem t ex sökt arbetet) Forskningsrapporter flagga för och använda oss av dem Internt callcenter för vanligt förekommande frågor (ex vis 3 st) Bättre nätverk inom organisationen (ex vis ngn som arbetat, mkt med privata ses som expert och kontaktas oavsett var i landet) Callcenter med olika kunskapsområden Vid lokala frågor kontaktas lokala avd Medlem ringer ett samtal Utveckla hemsidan utifrån medlemmen, lätt att hitta Förtroendevald yrkesambassadör för att arbeta med utveckling och karriär Konkreta verktyg t ex för att arbeta fram lönekriterier. PÅVERKAN Marknadsföring. Finnas på nya och vardagliga arenor Lobbyister? Professionellt. 1:serier som rör vården. Reklamsamarbete med våra professioners riksföreningar. Använda kunskaps fälten. PRODUKTPLANERING Tydliga budskap Använda våra chefsmedlemmar som ambassadörer för vårdförbundets politik Återinför LIV Använda nätverk/nationellt Vårdförbundet är en auktoritet inom frågor som rör de 4 professionerna och vårdens utveckling Ökat samarbete med övriga/andra yrkesorganisationer Tydliggör för medlemmar vad VF kan erbjuda i frågor som rör profession/vårdens utveckling ex marknadsföring och kampanj medlemmar, samhälle, omvärlden. Vid introduktions av nya medlemmar vid förtroendevaldadagar. Lobbyister på olika nivåer i samhället ev avlönade/politiska arenan VF har gemensamma strategier Konkreta handlingsplaner på Hur vi ska implementera strategierna Nationellt styrt med, god framförhållning Tydlig prioritering Alla gör samma samtidigt Gemensamt material Tidsplan för utvärdering och återkoppling Vårdförbundet stärker medlemmar att påverka och agera utifrån deras kunskapssituation i vården Synliggöra/lyfta de som t ex doktorerar via Bjuda in till olika forum FV dag Olika utbildningsnivåer 9

10 Ev till APT Verktygslåda via hemsidan i vad medlemmarna kan och har möjlighet att påverka I välkomst kit till nya medlemmar även informera om vad VF kan erbjuda om professionsfrågor Kunskapsbärare, hur använder vi oss av pensionärers/seniorers kunskap och story. Är en resurs att använda oss av. Påverka en medlem och genom det sprider sig kunskapen. Går ut med gemensamma budskap Talarmanus VF är en auktoritet inom frågor som rör de nya professionerna. Tar ej plats som den auktoriteter vi är. Vi är experter Prata profession blir säker tar plats Öppen för andra kompetens/kunskap dela med sig av egen Lyssna Medlemsutbildning, Yrkesfrågor, yrkesambassadörer Medlemmar som växer Vad är kvalitetskriterium för VF? Förbund i världsklass Hur väl uppfyller vi kriterierna idag grönt, gult, rött ljus? Facklig tid? Alla påståenden som VF relaterar till ska ha vetenskaplig förankring Samarbeta med lärosätena Kliniska lektorer Visa på karriärvägen Professions ambassadörer EX Erslövs kommun anställd disputerad Visa/sprida goda exempel via vår Pravda vård licens Samarbeta med intresseorganisationer. L att vi ska bli en auktoritet Mediastrategi som används ute lokalt Väl genomarbetade kampanjer med stöd ute i landet, som landet efterfrågar Utveckla kontakten med politiker, kommun politiker Använda ett språkbruk som medlemmar och allmänhet förstår när vi tar kongresstrategier Den som ger medlemsstöd Utbildning av Fvalda, nya som gamla Att vara förtroendevald är speciellt Coacha sina förtroendevalda Nationell utbildningsplan Obligatorisk repetitions utbildning med jämna mellanrum Interaktiv utbildning på hemsidan att kunna gå igenom när man själv har tid Förtroenderådsinternat. Förtroendevalda nätverkar med varandra. Medlem väljer själv kanal Flera olika kontaktvägar: 10

11 Telefon hela vecka jour telefon Chatt Mail Vanligaste frågorna från medlemmar. Lista med frågor och svar på hemsidan Loggin, med länkar till aktuell information ex avtal Respons på att frågor är mottagna och hanteras, återkommer. Viktigt att bevaka frågor som handlar om våra professioner. Tillsammans med yrkes organisationer, t ex politiker, Soc styrelsen. Bättre samarbete med de fyra professionrna. Dialog och reflextioner, att sluta vara duktig ta rast! HUR? Förtroendevalda och kollegor ska stötta den nya kollegan. Vi har stort ansv ar att lära de nya att de inte gör som oss. Springa mer! Det handlar om patientsäkerhet, arbetsmiljö och vår egen säkerhet T ex kör mot rött ljus. Risker Utbildning åt alla förtroendevalda och medlemmar. Grupp 7 DEMOKRATI Hemsidan uppdelad utifrån våra 4 professioner + chef/ledare + privata medlemmar med egna flikar Interaktiva utbildningar på min sida i tex arbetsmiljö, löneprocess, lönesamtal, jämställdhet etc Mail direkt (inte två in logg), inte bli utkastad så fort Mer uppsökande verksamhet, vi bjuder in oss och har öppna diskussioner. Fysisk möte är ovärderligt! Förbundskampanjer är förankrade i god tid ute i landet. Involvera och fråga medlemmar inför årsmötet vad de vill att förbundet ska ha för aktiviteter och strategier inför kommande års planering. (mot kongressmålen) Pilotprojekt i direkt demokrati = medl. Röstar/tar ställning direkt i olika frågor, antiongen på stormöten eller via webben. Kongressombud kommenterar inte punkt och komman utan innebörd Det finns olika forum för att mötas och diskutera alla slags frågor Mottagaren av förslag eller ide är den som återkopplar tex om inkommen via mail ska medl. Få återkoppling direkt hur förslaget ska hanteras. När förslaget är disk/behandlad får medlemmen svar på hur det gick. Ny indelning av VF, ej följa Landstingen, utan indela/bemanna så att förutsättningarna blir lika/bättre för medl. Oavsett arbetsgivare. Minst en ff/apl-vadl av medl. Alla väljs av medlemmen i direkta val Endast FF på APL väljs av medlemmar resterande av repr demokratin 11

12 Avdelningsstyrelsen väljs av kongressen Kongressombuden väljs direkt av medlemmen Val via webben - Intervjuer på webben - Webb debatter - Valturneer för personval Spelregler för valprocesser i stadgarna Medl. Väljer FS i direktval - Perioder 4 år? Kongress vart annat år/annat Medl. Väljer avdstyrelsen/fs ger mandat Direktdemokrati i VD - Alla repr. Väljs av medl. - Alla frågor beslutas/röstas om på webben Annan organisation Nationellt m ex privata/ambulans/ Alla FF bloggar på webben om vad den fackliga tiden används till Lokala kongresser ersätter avd.styrelser, behöver inte följa dagens avd. indelning Får olika ansvarsområden typ riksdagens utskott FV i styrelser dylikt, arvoderas av VF Systematiserad, tydlig, demokratiprocess Ex kongress årsmöte osv tydlig Ska kunna följas av medl. På webben Insyn i beslutsvägar - Webbsända diskussioner och grupparbete Lätt tillgänglig info på webben Bättre/flexiblare webb byggd på annan webb. Ska vara lätt tillgängliga är per telefon och personligt möte Öppna personliga möten med medlemmar utan agenda. Medlemmar ska kunna söka info på andar vägar än via FF. Tydlig delegeringsordning för olika uppdrag som medlemmar kan följa Alla VF FF tillgängliga, hitta på webben. Verksamhet, service och tjänster Utbildning förtroendevalda Stadga tydlig stadga klara spelregler för att säkra öppna demokratiska processer Många kontaktvägar Webb-baserade möten/val sociala medier Privata: klubbar/sektorer istället för vårdavdelningar Möta medlemmar, på vems villkor våras eller medlemmarnas? Efterfråga vad medlemmar tycker. Är att vara öppna, tydliga och tillgängliga inte vår bild vårdförbundskan skapar hinder vi tycker vi är öppna och tydliga men pratar ett språk som medlemmar inte förstår. Använda exempel som medlem känner igen på sin arbetsplats. 12

13 Använda korta budskap ex via vykort och sociala medier En hemsida som är användarvänlig (Enkelt att snabbt skriv ner förslag och saker på hemsidan) Samarbeta med andra förbund för att synas för att få ut budskap eller mervärde i medlemsskapet. Vad är prislappen på medlen, hur mycket får mötet kosta? Mötet måste få kosta! Olika mötesformer (pengar, tid, resurser) gör att vi når fler. Ideer och förslag återkopplas Ge förtroendevalda stöd att hålla dialog med medlemmar - Vad vill ni? - Hur når vi gemensamt dit? Vi behöver kommunicera att förtroendevalda tar stöd av oss kontinuerligt hör av sig - mentorskap till förtroendevalda. Öppna möten där medlemmar enkelt kommer till oss när det passar dem Ex lunchmöten där samma info ges var 20e minut samtidigt som de får mat Dela ut fikabiljetter och finnas på givna ställen och diskutera medlemmars aktuella fråga. Viktigt med snabb återkoppling och använda de sociala medierna. Synpunkter förslag och idéer efterfrågas Levande lokala hemsida - Korta beskrivningar av styrelseledamöter - Månadens medlem - Årets handledare - Lyfta medl/f-vald som har idéer Måste få se olika ut, verksamheten måste lokalanpassas Förbundet kan ge förslag på hur? Udda nya idéer måste få testas utan att dras i alla beslutsled och ses i rättviseperspektiv - Idé från student eller liten arbetsplats. Enkelt att snabbt skriva ner förslag och idéer på hemsidan. FRAMTIDENS DEMOKRATI Vi ska vara öppna tydliga och tillgängliga (flest pluppar) Medlemsperspektiv Vi är inte så tydliga med vad vi vill. Krävs mer tydlighet med vad vi vill. Inte så mycket ludd ex vårdens ledarskap. Konkreta budskap Tar tid att förstå idédokument. Vad är det? Vad vill vi och lätt att blanda ihop med andra dokumen t ex agdokument. Tankarna är inte fel men hur lång startsträcka 13

14 Demokrati & otydlighet & okunskap samlar denna fråga Vad betyder orden? Vad menas med öppna och tillgängliga. Vad är öppenhet? Vill vi att alla ska se allt? Andra organisationers mer stängda hemsidor. Är det bara en nackdel att vara stängda kar behovet av att ta kontakt orkar man det? Protokoll som är öppet för medlemmar. Hämmas styrelsens arbete? Interna diskussioner som sker öppet. Missas exklusiviteten? Ex. avtals diskussioner. Styrelsen behöver landa i diskussion eller beslut innan offentlighet Vad menar vi med tillgänglighet Kanske inte så tydligt. Invandrare med svårighet att förstå hur tydliga är vi i deras ögon? Demokrati hur är/blir vi mest demokratiskt årsmöte. Andra organisationer ideell förening Demokrati vad är det? Vem säger att vilka ska åka Valet avgör vem Delaktighet hur sörja för större delaktighet? Storleken på avdelningarna spelar roll. Valprocessen. Hur utveckla? Förtroende för det demokratiska systemet. Byta systemet eller förtydliga arbetssättet. Ligtar vi inte på FS eller AS ledning behöver systemen ses över. Förtroende och tillit gäller hela vägen. Till förtroendevaldas val på arbetsplatsen. Medlem litar ofta på valberedning att de gör sitt arbete. Man går ur för man är sur på en person. Skapa förtroende för de förtroendevalda? Vad är en demokrati? Hur mycket av ett val kan förberedas. Hur utvärdera arbetet i valberedning. Hur och vilka resurser finns för olika grupper som är valda? Samarbetet mellan de olika valda grupperna (styrelsen, valberedning och revisorer) behöver utvecklas för att stödja olika gruppers bästa utveckling. FÖR VÅRDFÖRBUNDETS BÄSTA! Sortering av viktiga frågor. Vems synpunkter är rätt. Elitförbund medlemmar formar politiken>? FS Avdelningar Medlemmar Vi är inte klara i organisationen över hur det ska vara. Otydlighet skapar frågetecken ute i verksamheten. Känner man inte tydligheten i det nära samarbetet blir det ännu svårare med avd.perspektivet. När blir man som fvald Vårdförbundet? Efter ett år? Två år? När kan ag gå till medlemmarna och säga: jag är vårdförbundet? Vem är vårdförbundet frågar medlemmen? När ser medlemmen att den är Vårdförbundet? 14

15 Grundtryggheten (i Sverige) och otydliga arbetsgivare gör att Vårdförbundets roll försvåras på arbetsplatserna. Aktiva medlemmar hur ska vi som organisation mäkta den utmaningen? Tillgängliga vad menar Vårdförbundet? Menar vi öppen Valprocess Idén = Så många som möjligt kan delta med kunskap i de demokratiska processer som tillhandahålls/eget ansvar att ta reda på. MEDLEMSSTÖD Välutbildade förtroendevalda (på arbetsplatsen o i övrigt) FF utb betalt AT av AG enl kollektivavtal AT planeras om för de FF i samband med utbildning. FF driva verksamhetens mål Regionalt avtalat och ersatt ska ej belasta enheterna Förtroendemannalagen Tryck på lagen? Facklig tid Utveckla professionsidentiteten Motverka utbytbarheten! Ny i yrket ska få välkomstbrev och inbjuds till en träff, lokalt eller centralt. Får en ryggsäck eller annat flyttas till medl.stöd. Arbetar för att varje AG preciserar varje tjänst kompetens minska utbytbarheten Yrkesspecifik hjälp vb. Av VD Ex möjligt få hjälp av nya m ambulanskunskap för Amb.ssk, psykiatri ssk får hjälp av ngn psykiatri ssk. Även få den hjälpen/stödet lokalt (behöver ej följa avd indelning) VF bättre analys över aktuella frågor ute veta vad som är aktuellt just nu. Nationella specialist kunskapsgrupper för olika kunskapsområden som nationell + lokalt stöd. ex. psykiatri, ambulans, intensivvård, klinisk fysiologi. Bättre statistik/kontroll på lönespännvidd hos olika AG för svara medl. Vb Medl. Årligen bedömer olika AFP utifrån de fyra kriterierna, anställning, lön, vårdmiljö, utv och karriär med 0-3 poäng per del Statistik finns tillgänglig på webben Medl kan endast rösta om de har inlogg och är registrerad på rätt APl Medl måste kunna söka hjälpen/stödet var i organisationen de vill Info. Når bra ut via vårdfokus via bilagor ex. Utv och karriär kan vi stödja genom Vårdfokus Stödstystem för FV på exp o avd för att få fram rätt info/ställa rätt frågor Beslutstöd typ 1177 Snabbare svar Olika expertis i Avd styrelserna ex. ngn lön, ngn Vårdmiljö, ngn Anställning, ngn Utv & karriär kan mötas nationellt. Individuellt stöd och rådgivning utifrån profession Anställning Lön 15

16 Vårdmiljö Utveckling och karriär Få stöd och rådgivning av person som har kunskaper Skapa ett system som gör att medlem får rätt kontakt Ex. Netwise visat på personers kunskapsområde fackliga och profession De som ger medlemsstöd har rätt kunskap och kompetens Stöd och utbildning till de som ska ge medlemsstöd Lotsa till rätt person som har kunskapen Lathund de vanligaste frågorna Medlem väljer själv kanal för kontakt och får personlig återkoppling inom ett dygn Marknadsföra våra kontaktvägar Respektera medlems val och svara på samma sätt. Medlemsstöd: individuellt stöd råd Gemensam kunskapsbank samla alla medl som forskat el doktorerat använda ut i landet Inventera hur många medl som forskat Tydlighet med vad vi kan erbjudas som stöd eller hjälp Medl vända sig till lokal sakkunnig person men ska även finnas hjälp att få från NK Göra en film vad är VF för mig? Ligga på hemsidan. Reklamfilm om medlemsvärdet via media Olika interaktiva utbildningar på min sida Lokal facklig telefonrådgivning bemannas av förtroendevald Om 020 kvar ska en FV bemanna telefonen Bekräftelse mail att mail har kommit fram eller en telefonsvarare ger besked när man blir återuppringd Ombudsmännen har beredskap röda-dagar för akuta ärenden. Karriär coach, 3-4 st i landet som har koll på läget, namnges på hemsidan Professionsträffar för förtroendevalda på arbetsplats inom regionen. T ex De inom medicin, lab, psyk, kirurgi, ambulans mm = nätverk Ett bra bemötande och telefonkultur, ev erbjuda medl.möte Vem ger det som ska ge det ind.stödet? Förtroendevalda på arb.platsen. Det är viktigt att veta att du själv väljer som medlem vem som ska hjälpa dig. 020 slingan behöver märkas upp att den är nationell och att medlem får reda på att man kan kopplas till rätt ställe. Är 020 personen som ringt slingan fått detta i någon utvärdering Individuellt stöd profession. Bejaka samarbete yrkesförening ex professionsfrågor. Biomed.analytiker naturvetarna vad lockar? Avsaknad av professionsdiskussion/exklusiv grupp? Stadgan säger 4 professioner. Ökat samarbete för att kunna guida medlem åt rätt håll. Länka till andra organisationer. Lön Avsaknad av statistikinformation. Både fakta nuläge och individuellt bemötande. Hamnar vi hos arbetsgivarens struktur? Är detta våran uppgift. Vilken löneutveckling kan jag som medlem förvänta mig. Vi som är engagerade tror på en ide. Detta är inte alltid något som medlem ser. 16

17 Iden strategi aktiviteter. Vi är inte tillräckligt tydliga i iden. Medl.utbildningar kan det hjälpa upp? Vilka vill vi ha med?? (medlemmar) Konkret utvecklande Statistik AG VF Finns lönestrukt.? ide Tillgänglig Strategi Måldok VF (begripligt paket med korrekt info!) Medlem Vaför kontaktar medlem inte oss när det behövs utan väljer utträde. Rättigheter? Vilka har jag? Ringer ofta innan medlem frågat arbetsgivaren När min kunskap brister hos VF hur kan jag visa medlem vart han/hon ska vända sig Ny på jobbet vi är så anonyma. Hur göra ett GULDÅR efter examen GULDÅR Flextid Lön Arbetsmiljö Arbetsrätt Guldåret Skapar aktiva medlemskonsumenter Pensionärer kan agera senior advicers. Vad tjänar man på att vara organiserad? Aktiva medlemmar behöver utvecklas. Dessa skapar efterfrågan. Hur blir vi mer attraktiva? Webben är svår. Tillgängligt blir otillgängligt Organisera upp weben A-Ö FAQ Är du inte Uppgifterna direkt på sök kursare Medlem ännu medlemmen Maila våra experter Guld året! För alla nya medlemmar Introduktionsåret till ditt fortsatta arbetsliv Profilprodukter 17

18 Vid pension efter ex 20 år som vårdförbundsmedlem = Gratis!! Hemsidan lättare att hitta Fråga Svar på hemsidan = inflyt för medlem Medlemsomröstning i någon sakfråga Synpunkter, förslag, idéer efterfrågas: Måste komma lokalt Belöning för bästa förslag tex FV-stärka dem i deras ledarskap vara den första länken Återkoppling Om ej kan svara - leda pers rätt Lokalorganisation korrekt och snabb återkoppling gälla även strategier. Lokala mål etc Grupp 8 DEMOKRATI App för att kunna ställa och få svar på frågor Nyhetsbrev från styrelsen efter möten. Frågor via mail, webb, app Automatsvar vi har mottagit din fråga Mötesplatser inför demokratiska beslut tex regionala mötesplatsen Ledarskap i ideburna organisationer Uppdatera hemsidan. Tydligare sökvägar utifrån professionen tex för chef, studerande mm Brevlåda på (frågelåda) Där medlemmen kan ställa en fråga/ lämna en ide synpunkt förslag och får då ett svar med en ungefärlig tidsplan på svaret = återkoppling Måste bli prestigelöst i förbundet Tjänster vem återkopplar? Hur snabbt ska jag återkoppla? I tidigare kriterier har vi tagit upp tillgänglighet Öppna = Organisationen är transparens. Inga dolda agendor Återkoppling en självklarhet En eller flera personer ansvarar Ej kasta ut medlemmar från Min sida efter 3 mån som man ej använt dem Vårdförbundet måste bli tydligare genom att inte vara rädda för vad händer sedan. Tipslåda på webben Återkoppling kring inlämnade förslag/idéer några avsatta personer som ansvarar/har tider Korta meningar, stadgan. Öppen och tillgänglig hemsida måste bli mer användarvänlig för medlemmarna. Annonsera externt ut till allmänheten ang respektive nationella professionsdagarna Nationellt budskap med god framförhållning. Få med ar betsgivaren i arrangemanget 18

19 Tydliggöra respektive grupp (kunskap etc etc) Kunskap och utbildning är grunden för våra medlemmar att kunna påverka och argumentera olika frågor. Högt i tak och långt till dörren Lokal koppling personligt bästa sättet Informell, tydlig idelåda ska räcka med lapp telefonsamtal etc Struktur i organisationen om hur vi tar hand om det Transparensen är svårare i alla avdelningar Nytt material Referensgrupper 3 st avdelningar stor-mellan liten förankring fungerar detta ute i verksamheterna Ideer och förslag snabb återkoppling Digital idelåda Öppen och tillgänglig hemsida måste bli tydligare för medlemmar bättre sökmotor. Skicka frågor till Fråga Florence för medlemmar resp förtroendevaldas 020-frågor kan skickas dit Vem gör vad? Vad använder vi pengarna till? Vem svara? Vem följer upp? Dokumentationssystem internt (de som jobbar med medlemsärenden) Kvalitetssäkra nationellt med utbildningar Finnas mappar uppdaterade med kunskap/info att använda vid svar till medlemmar. Återkoppla vid idéer/förslag Tack för ditt förslag, vi kommer att..l.. Mottagande svar Snyggare formulering med VF logga 6 personligt ställt svar. Tidsplan försvar!! Bästa ide/förslag vinner (utses av ex förbundsstyrelse/lokal styrelse) Omröstning via webben Morot/vinst profilprodukt (ex när man varit inne & läst budget & verksamhetsberättelse, inför årsmöte När medlem : automatiskt få inloggningsuppgifter? KOLLEGIAL MÖTESPLATS Informera medlemmar att vi erbjuder förutsättningar för medlemsmöten som gärna ska vara proaktiva och/eller bidrar till verksamhetsutvecklingen. Högt i tak och långt till dörren Teknik (=förutsättningar) lokaler erbjuds för de själva Informera om at möte kan anordnas som inte är problembaserat utan agera, bemöta utvecklingsfrågor, professionsfrågor självklart att man ska bidra som medlem. Nationell aktivitet på internat. Yrkesdagarna ex 15/4 Vardagsnära mötesplatser lokal närvaro viktig Förutsättningarna enklare i mindre avdelningar Kunskap ska kunna förmedlas ut Våga ta plats och ta ställning och backa om det behövs. Uppsökande verksamhet 19

20 Mervärde guldkant Vårdförbundet ordnar med att på kollegiala mötesplatser får disputerade eller forskare inom professionerna berätta om sitt ämne. Hitta vinnande koncept Riktade professionella mötesplatser Lunchmöten på VC ta med mat bjuda in i kringområden. Ha ett tema få in Vårdförbundets politik Lunchmöten i personalmatsal med program återkommande var 20e minut Återkommande möten viktigt. Regelbundenhet Möter medlemmar som arbetar natt på deras arbetsplatser har fruktkorg och förmedlar Vårdförbundets budskap (politik). Utveckla webben så att den är användbar vänlig, kan användas för utbildning, frågor och svar. FAQ. Facebook måste styras Riskbedömning och konsekvens av det som framkommer Webbmöten Vårdförbundsbuss/mobilt team Medlemmen kommer inte till oss enbart för saken skull. Måste kombinera med ett dragplåster. Lunch, föreläsning, stand-up Uppsökande verksamhet bjuda på lunch och våra kloka budskap Medlem vill veta mer via utbildning blogg, webb möten ex Skype, MSN Anonyma reflektioner varje dag med bollplank via webben Inspirationsdagar för yrkena & chefer nationellt och lokalt Nya i yrket till lunchträff Erfarna förtroendevaldaträffar Utbildningar för förtroendevalda (fortsättningsutbildning) Vårdförbundet on tour, nytt koncept ala Vårdtåget Enkel plattform för virituella möten typ skype Chatt funktion på hemsidan Chatt forum ex arbetsrätt Sociala medier Buss och båtresor där politik kan framföras. Lockande träffar. Mervärde Föreläsningar, Nat. app Ledarskapskurser för att peppa medlemmar att ta på sig ledaruppdrag Yrkesföreningarnas dagar bör jobbas intensivare med. Reflekterande samtal är en bra utgångspunkt för kollegial mötesplats. Chefsseminarier Brev hem till chefer som registrerar sig som chefer i Komet. Inloggningsuppgifter få uppgifter, men möjlighet att ändra. Om inte använt på ett tag uppdatera. Om ej kommer ihåg lösenordet, kunna byta lösenord direkt. 20

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Innehållsförteckning 1. Vilka är medlemmarna som ska få individuellt stöd och rådgivning 2. Användbara kanaler 3. Konkreta och realiserbara förslag på verksamhet,

Läs mer

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Konkreta förslag I Vårdförbundet står alltid medlemmen i centrum, därför är det viktigt att alla medlemmar känner att de får det stöd och de råd de efterfrågar

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte 2012-01-31 Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår fackförening Vision har utvecklats enormt under de senaste åren. Vi har varit modiga genom att vi vågat fatta beslut som förbundit oss till förändring

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Visions medlemsutbildning

Visions medlemsutbildning Visions medlemsutbildning Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och utbildningsmaterialet

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Internt PM. Framtidens Vårdförbund. Kvalitetskriterier Påverkan. Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet

Internt PM. Framtidens Vårdförbund. Kvalitetskriterier Påverkan. Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet Framtidens Vårdförbund Kvalitetskriterier Påverkan Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet Projektdeltagare: Christina Jacob, Johan Almbrandt, Janet Parmvi, Merja Nyholm, Gun Lundström och Cecilia

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Förtroendevalda. Standardrapport

Förtroendevalda. Standardrapport Förtroendevalda Standardrapport Barnmorska 6,9% 15 Biomedicinsk Analytiker 5,5% 12 Röntgensjuksköterska 3,7% 8 Sjuksköterska 83,9% 182 Svarande 217 Inget svar 0 Kommun 21,2% 46 Landsting 72,4% 157 Privat

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Punkt 14.2.2 Tema Vårdförbundet Organisation Idé/förslag/motion

Punkt 14.2.2 Tema Vårdförbundet Organisation Idé/förslag/motion Punkt 14.2.2 Tema Vårdförbundet Organisation Idé/förslag/motion Förbundsstyrelsens redovisning - Organisation Pågående utveckling Som ett sätt att bättre kunna ta hand om medlemmars idéer så lanserades

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1 Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om dagen i sin helhet, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna ska presentera sig för övriga

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer