Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud"

Transkript

1 Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 2 Redovisning från arbetsmöte Grupp 5 DEMOKRATI Öppna, tydliga och tillgängliga Kärnverksamhet? Meningen med föreningen? Fackliga rötterna och förstå varför vi behövs. Vad vill medlemmarna ha? Örat mot golvet! Ett starkt fackförbund som driver mina fackliga frågor Återta makten inte ge oss så fort, bjuda motstånd. Tydliga och genomarbetade budskap t ex hur ser vi på arbetstid kopplat till forskning? Vara mer öppna lägga ut mer på webben. Informera på möten där arbete pg tex förhandlingar så att medlemmar blir mer delaktiga. Administrativt stöd behövs så att vi kan träffa medlemmar Information om aktiviteter Repotage när aktiviteterna har varit. Turnebuss med FV på olika nivåer som gör road tripp. Ut till medlemmar. Synpunkter och förslag Webben ska vara ett forum där man lätt kan lägga ut tider och få dom återkopplade. Vi kan rikta frågor ska finnas nationellt och på lokala webben. Tex veckans fråga 5 medlemmar uttalar sig och publiseras nmed bild och text. Även på FB Twitter mm. Materialet ska användas som underlag för VF fortsatta arbete och återkopplas till medlemmar och medlemswebben. Vårdförbundet Play- spela upp insp. Föreläsning Administrativt stöd som ansvarar för att frågor läggs ut och att de återkopplas. Tex vårdfokus. Demokrati i VF internt. Material som kommer sent, utan förklaring, vi kanske ska rekverera VB. Sent utskick. 1

2 Vårdfokus ska finnas men kan kompletteras med bilaga för olika grupper t ex chefer, studenter. Marknadsföra den demokratiska möjligheten. Ideer och förslag återkopplas via nationellt kunskapscentrum. Kräver dokumentation i HITTA att söka vad som gjorts i landet. Samordna Samverka Utveckla Fråga Nu till även omfatta synpunkter, förslag och idéer. Geografin, och att alla har samma tillgång till VF. Webbsidan vi måste ha en bättre hemsida och man skall kunna få information och få svar på frågor På vardagarna kunna få svar eller personlig kontakt inom 24 timmar. Hur skall vi kunna vara tillgängliga i framtiden färre offentliga AG mindre facklig tid? Geografi? Egna små företag. Fler azv våra medlemmar kommer att kunna starta egna företag. Viktiga frågor som vi behöver få vetskap om. Återigen den inom förbundets processer som inte är transparanta, ingen eller liten delaktighet inom olika processer eller frågor som är aktuella. Kunna ställa frågor på webben och få svar av rätt person. Ide/förslagslåda men också få ett svar på iden/förslaghet vem som ansvarar och att man mottagit denna Olika FLIKAR på webben där det finns olika avtal, försäkringar, lönekriterier. Alla behöver inte uppfinna hjulet igen. Ta bort Vårdfokus på hemsidan och lägg ut Nyheter inom Vårdförbundet, lagnyheter mm Vi behöver modern TEKNIK så att vi kan vara tillgängliga som styrelse Nationella lathundar inom olika frågor t ex lönesamtal, avtal mm Öppna tydliga och tillgängliga även inåt/internt i förbundet Att alla medlemmar har tillgång till samma information. Vår lektorer, professorer att vi kan få tillgång till deras kunskap. Lätt tillgängligt för ALLA den information som finns på hemsidan. Kollegial mötesplats Redovisning Webbutbildning inför nyanst. (för medl.) Hur ett lönesamtal går till Vad & hur Vikten av KA. Är det ffa yrkes- eller villkor fr. Rågången mellan oss och yrkesföreningarna. De utvecklar yrket och vi ser till att vi kan utöka det. Tydlig: Frågor och svar på 1:a sidan. Synligt för alla medlemmar. Blir ett lärande av andra frågeställningar. Mentorsprogram. Guldkant 2

3 E-learning Gemensamt tema i hela landet Turnebuss med oss själva tema, stöd och hjälp, dekaler ex till det lilla företaget. Mentorer till nya i yrket, förslagsvis äldre kollega, klinsk adjunkt. Handledarutbildning till mentor. Direkt telnr till lokalavdelning. Callcenter för tillgänglighet udda tider. Attraktivt att vara f-vald/50 ex. Tid för uppdraget Arvodering, skapa Vip känsla. En nationell kunskapsbas för privata avtal istället för vårdavdelning. Stipendier/samarbete med riksföreningar Föreläsningar i yrkesfrågor Berätta vår historia Tryck i sakfråge kampanjer. Står medlem fritt att skapa egen kollegial mötesplats. Ansöka, beskriva vad man vill göra Handläggare Nya i yrket Erbjuda mentorskap Erfarenhetsutbyte Medlemsutbildning Riktade, privata kommer långsiktigt. Strukturerad och kvalitetssäkrad. Kunskapscentrum samla kunskap inom olika områden utifrån kunskap, det som är bäst medarbetare medlemmar förbokade. Hur stöttar vi privata medlemmar? Ombudsmännens arbetsmiljö Utbildningsformerna använda likvärdigt nationellt Inga stuprör Webben struktur Struktur Hur ska vi få tydlighet till f-valda och medlemmar Specialistkunskap hur hjälper vi dem Nätverk - Privata Nätverk - Kommun Nätverk - Gto diagnostiker Nätverk - Barnmorskor Nätverk Röntgensköterskor Tänka nytt: Bollar som hjälps åt med olika forum Ex chef kommun Privata - Medlemmar Barnmorskor Privata 3

4 Någon/några som håller i linan. Samlar alla kollektivavtal ex kunskapen under varje boll och sedan dela med sig till större bollar och fler nationellt mm. Vem håller i linan? Röntgen sjuksköterska - Biomedicinska analytiker chefer medlemmar barnmorskor Geografi sjuksköterskor pensionärer privata kommun landsting f-valda staten kriminalvården studenter Yrkes/professions möte Nya i yrket mentorskap erfarenhetsutbyte/tankar mellan nya Medlemsutbildning riktade Ny medlem: möte + medlemsutbildning VF kunskapscentrum Info till medlem att möjlighet finns för kollegial mötesplats, för enskild medlem Ansöka via webben kontaktperson/handläggare Kollegiala mötesplatser Stud.ansv./ambassadörer skall finnas Tillgänglighet Ansvarsförs. Till ny medlem eller fullt bet studerande medlem. Välkomstpaket till alla nya medlemmar Brev till FV om att du fått en ny medlem på din avd. Introduktion till nya medlemmar Medlemsvård FV också meddela om dom fått ny medlem Uppdatera Komet Webben Bygga ut sökning till det man behöver IT verktyg Måste fram till styrelserna Service Adm. Stöd anpassat till avd Verktyg där medlemmar kan använda och hämta intressant Ny uppdaterat material Mentorer för nya medlemmar Schemalagd facklig tid Facklig tid. Hur skall vi tolka/förhålla sig till den Nätverk Nationellt i olika frågor Kunna hämta hem material från webben i professionsfrågor Leverera verktyg till medlemmar Lätt att hitta material Professionella som tittat och uppdaterat materialet Avdelningarna behöver få tidig information i och om olika kampanjer. Demokratiskt och ett transparant förbund i dag är det inte så. T ex Nytt inom avtal med kort information till alla i styrelsen Lärarna inom VF som jobbar inom universitet/högskola och gymnasie Forskarna inom våra yrken behöver vi också ha ett nätverk Samverkansavtal med Privata och statliga för att få facklig tid Små företag inom Vårdval. Hur skall vi arbeta med detta? Skall vi ha en Nationell person till små arbetsplatser? Anst. Inom avdelningarna som arbetar mot privata företag 4

5 Risk kapital bolagen = Etiska dilemman när man tar ut vinster i bolagen tex en del är ju våra chefsmedlemmar! Grupp 6 DEMOKRATI Kan vi locka medlemmar med att vi är demokratiska eller är det självklart? Men att Vårdförbundet är partipolitiskt obundet, men driver politik, är lockande! Skrämmer politiker alltså ordet, medlemmen kanske ej förstår att det är - ide och vilja behöver vi förklara! Hur kan vi bli mer tydliga och tillgängliga öppna? Göra det mer personligt Visa upp oss Medlemmen behöver ett ansikte Förtroendevald på alla nivåer bygger demokrati! Utbildning och uppdrag av och för f-vald ger förutsättning för demokrati Utbildning för medlemmar i demokrati historia demokrati är inte självklart en rättighet att kämpa för. Vårdförbundet gör bra saker och medlemmarna behöver veta det. Flödesschema för idéer förslag och motioner som finns för medlem, f-vald och anställda. Finns även på www. Vid nyanmälan _ ny medlem kan det tänkas att ett nymedlems kit skickas. Där bör presenteras hur medlemmen kan påverka Vårdförbundet TYDLIGT. Attribut kan leda till gemenskap och blir igenkännetecken för medlemmar TYDLIGA och Vårdförbundet syns och är öppna och tydliga mha attribut ex väskor ryggsäckar, broschyrer. Vårdförbundet bör ställa krav på förtroendevalda. De ska delta i utbildning och träffar, uppdatera sig i politik, vara engagerade och tydliga. Öppna kollegiala mötesplatser Stärka professionerna Event (Uppsala) 31/ (grillkväll + underhållning Personliga möten Tänka organisation i sort/inte i avdelningen Bra uppdragsbeskrivning Yngre personer in i organisationen bland annat för att förnya. Studenter + yngre kollegor Följa gemensamma strategier t ex utveckla strategier för tex utbildning. Attityder mot oss (utnyttja) Vad får jag ut som person/medlem dvs varför ska jag vara med? Ta in rekryteringsfirmor, under några år för att öka medlemsantalet (dvs köpa tjänsterna) Anställa lobbyister på olika nivåer 5

6 Erbjuda våra tjänster under olika tider (dygnet) Vi måste leverera resultat t ex lön hjälp till förtroendevalda Karriär stege inom det fackliga arbetet Vara fackligt förtroendeuppdrag tillfälligt t ex projektform. Inte ha hela rollen under en tid tex för en specifik fråga mm dvs inte mandat period som ibland kan vara begränsade. Personliga Ge ett ansikte (för att bli tillgängliga) Stötta/kräv att FV presenterar sig Ställa krav på FV att de ska delta i utb/aktiviteter för att hålla sig uppdaterad och kunna vara tydliga om VF politik! Tillgång till FV/skyddsombud även på små arbetsplatser Flödesschema på webben för idéer: Det här händer med ditt förslag. Medlemsutbildning för att förhindra utträde. Vi ska vara öppna, tydliga och tillgängliga Vårdförbundet för arbetsplatsbesök förtroendevalda med facklig tid. Förtroendevalda på varje arbetsplats. Om inte tydliga kontaktuppgifter (till Vårdförbundet) på arbetsplatsen. Hemsidan blir tydligare, lättare att använda = användarvänlig. 10 minuter på var arbetsplats träff för våra frågor Nätverk mellan förtroendevalda Synpunkter förslag, idéer efterfrågas Virituell knapp förslagslåda på hemsidan så att medlem inte behöver hitta rätt person, utan förbundet leder frågan/tipset rätt. Att förbundet frågar efter mina synpunkter. Via mail, i olika frågor, uppmuntra medlemmar att uppdatera sina uppgifter så att det blir möjligt. Fånga de som brinner ex genom att på hemsidan finnas tydligt så här kan vi hjälpa dig med din fråga ex profession, förbättringsarbete, kvalitetsarbete. Sökmotor för att hitta rätt SSU akutsjukvård/förbättringsarbete så kommer en massa upp. Ideer och förslag återkopplas Ge svar har tagit emot frågan återkommer med svar eller hänvisning. Vi ska vara öppna, tydliga och tillgängliga Synpunkter, förslag och idéer efterfrågas kontinuerligt Ideer och förslag återkopplas Verksamhet, service och tjänster Förslagslåda på webben Gå ut på arbetsplatsen och lyssna in. Gärna små grupper Fysisk förslagslåda på infobord i tex matsal eller annan placering Återkoppla kontinuerligt om hur långt förslaget kommit och vad som händer 6

7 Ha person/er som har det som sin arbetsuppgift att hantera förslag och idéer med bl a ta fram fakta, bereda och ev gå vidare med som t ex motion, debattartikel mm = STRATEGI. Bör finnas på varje avdelning och nationellt. I introduktionen vid nyanställning bör det finnas med en punkt om fackligt som ges av den förtroendevalda på arbetsplatsen. Checklista över vad som ska gås igenom Presentera sig som förtroendevald på arbetsplatsen för studenter. Bjuda in till exp/kansliet på kvällstid. Där det finns vara med på förvaltningsövergripande introduktioner för nyanställda. Jobba med personerna i org. Vid förändringsarbete som ju kan upplevas som jobbigt Tillgängligheten ska även gälla de anställda (på arbetstid) Går det att få det enklast att bli Min sida -användare? Hemsidan mer lättnavigerad? Lättare att hitta hur jag blir medlem på hemsidan. Arbetsträffar Ej arbeta kväll f.m. Som medlem ska ta ansvar En riktigt bra hemsida app. möjligheter Lätt att använda ska fungera i alla typer av applikationer (datorer) Begreppen på hemsidan ska vara vedertagna ex kollektivavtal inte avtalslagen. Utveckla community s Vårdsnack ska vara enkelt att hitta gruppen. Se på SSK webben ta efter Kunskapsutbyte på vetenskaplig grund tillsammans Det ska finnas en öppenhet på webbsidan, men samtidigt måste det finnas ett mervärde med medlemskapet. En webbredaktör som kollar inlägg mot stadgan. Får dock inte hämma kreativitet och demokrati. Utveckla SMS-tjänsten? Demokrati = inte bara vårdförbundets medlem på arbetstid även på fritid. Medlemsavgift, ej på lön spec. bättre med autogiro/e-faktura Oavsett arbetsgivare ska man få samma hjälp Ideer och förslag och motion måste återkopplas. En underansvarig som ger feedback kontinuerligt Renodla frågor till kongress och skilja på förslag som kan hanteras utan kongress beslut Motion skrivarkurser Medlemsutbildningar som finns på webben med kunskapsfrågor och diplom. Vikten av MBL på arbetsplatsen Medlemsutbildning löneförhandling Integrera intresse org som SSF, IBL i Vårdförbundet inte konkurrera. Komplettera i akademiserings processen. Finnas med i de sociala medier som ligger i tiden. Kollega till kollega Patientsäkerhetslagens intentioner ur ett demokrati perspektiv. 7

8 MEDLEMSSTÖD Individuellt stöd Tillgänglighet för medlemmar. Telefon tillgänglighet varje dag. Vara lätt att få kontakt med. Kollegiala mötesplatser Hemsida med tydligt vad man som medlem kan förvänta sig ex karriär Enkel bruksanvisning om hur man använder hemsidan Chatt för att få svar på frågor Service anstränga sig för att hjälpa till när man får frågor Som medlem bli sedd och bekräftad Medlemsutbildning En trygg grund för FV om politiken mm (utbildningar) Interaktiva utbildningar för FV medlemmar likt AV utbildning på webben. Skyddsombud/FV viktigt för att ge medlemsstöd i vårdmiljöfrågor. Det måste finna s en frihet i att organisationen, efter olika behov utifrån, att både FV och medlemmarna har olika behov utan att få anarki. För att medlemmen ska kunna välja kontaktform måste medlemmen veta vad som finns! Geografisk närhet Ge info kit till nya medlemmar om kontaktvägar lokalt. FV på arbetsplats ska ha info om både in och utträden Utbildning till alla! Fler kontaktmöjligheter Telefon Mail kontakt personlig Lätt tillgängliga Appar för studenter och nyanställda Väl uppdaterad lönelista App. Anställning, lön, vårdmiljö, utv/karriär Arbetsgruppsuppdrag: Kolla upp appen Fråga facket. 1) För allmänna fackligt arbetsrättsliga områden 2) personliga områden lokalt Kvalitetssäkring: dokumenten OK Enskilda medlemsärenden Statistik på vilka ärenden som är frekventa och aktuella Fortbildning för styrelsemedlemmar Kvalitetssäkra utbildningar för FFV på olika nivåer. Nationellt plan En nationell kunskapsbas för att kunna ge rätt information till medlemmen Personlig kontakt Hur samarbeta med yrkesförbunden. Betala för de välutbildade inom professionerna. Dra nytta av dem. Vårdfokus kontakt VF lojalt innan anst. Webbaserade utbildning. Om t ex Brobyggande mellan ny och tidigare kunskap 8

9 arbetsför medlem VF har koll på var det finns jobb Individstöd enskilt Info om arbetsgivarklimat (när medlem t ex sökt arbetet) Forskningsrapporter flagga för och använda oss av dem Internt callcenter för vanligt förekommande frågor (ex vis 3 st) Bättre nätverk inom organisationen (ex vis ngn som arbetat, mkt med privata ses som expert och kontaktas oavsett var i landet) Callcenter med olika kunskapsområden Vid lokala frågor kontaktas lokala avd Medlem ringer ett samtal Utveckla hemsidan utifrån medlemmen, lätt att hitta Förtroendevald yrkesambassadör för att arbeta med utveckling och karriär Konkreta verktyg t ex för att arbeta fram lönekriterier. PÅVERKAN Marknadsföring. Finnas på nya och vardagliga arenor Lobbyister? Professionellt. 1:serier som rör vården. Reklamsamarbete med våra professioners riksföreningar. Använda kunskaps fälten. PRODUKTPLANERING Tydliga budskap Använda våra chefsmedlemmar som ambassadörer för vårdförbundets politik Återinför LIV Använda nätverk/nationellt Vårdförbundet är en auktoritet inom frågor som rör de 4 professionerna och vårdens utveckling Ökat samarbete med övriga/andra yrkesorganisationer Tydliggör för medlemmar vad VF kan erbjuda i frågor som rör profession/vårdens utveckling ex marknadsföring och kampanj medlemmar, samhälle, omvärlden. Vid introduktions av nya medlemmar vid förtroendevaldadagar. Lobbyister på olika nivåer i samhället ev avlönade/politiska arenan VF har gemensamma strategier Konkreta handlingsplaner på Hur vi ska implementera strategierna Nationellt styrt med, god framförhållning Tydlig prioritering Alla gör samma samtidigt Gemensamt material Tidsplan för utvärdering och återkoppling Vårdförbundet stärker medlemmar att påverka och agera utifrån deras kunskapssituation i vården Synliggöra/lyfta de som t ex doktorerar via Bjuda in till olika forum FV dag Olika utbildningsnivåer 9

10 Ev till APT Verktygslåda via hemsidan i vad medlemmarna kan och har möjlighet att påverka I välkomst kit till nya medlemmar även informera om vad VF kan erbjuda om professionsfrågor Kunskapsbärare, hur använder vi oss av pensionärers/seniorers kunskap och story. Är en resurs att använda oss av. Påverka en medlem och genom det sprider sig kunskapen. Går ut med gemensamma budskap Talarmanus VF är en auktoritet inom frågor som rör de nya professionerna. Tar ej plats som den auktoriteter vi är. Vi är experter Prata profession blir säker tar plats Öppen för andra kompetens/kunskap dela med sig av egen Lyssna Medlemsutbildning, Yrkesfrågor, yrkesambassadörer Medlemmar som växer Vad är kvalitetskriterium för VF? Förbund i världsklass Hur väl uppfyller vi kriterierna idag grönt, gult, rött ljus? Facklig tid? Alla påståenden som VF relaterar till ska ha vetenskaplig förankring Samarbeta med lärosätena Kliniska lektorer Visa på karriärvägen Professions ambassadörer EX Erslövs kommun anställd disputerad Visa/sprida goda exempel via vår Pravda vård licens Samarbeta med intresseorganisationer. L att vi ska bli en auktoritet Mediastrategi som används ute lokalt Väl genomarbetade kampanjer med stöd ute i landet, som landet efterfrågar Utveckla kontakten med politiker, kommun politiker Använda ett språkbruk som medlemmar och allmänhet förstår när vi tar kongresstrategier Den som ger medlemsstöd Utbildning av Fvalda, nya som gamla Att vara förtroendevald är speciellt Coacha sina förtroendevalda Nationell utbildningsplan Obligatorisk repetitions utbildning med jämna mellanrum Interaktiv utbildning på hemsidan att kunna gå igenom när man själv har tid Förtroenderådsinternat. Förtroendevalda nätverkar med varandra. Medlem väljer själv kanal Flera olika kontaktvägar: 10

11 Telefon hela vecka jour telefon Chatt Mail Vanligaste frågorna från medlemmar. Lista med frågor och svar på hemsidan Loggin, med länkar till aktuell information ex avtal Respons på att frågor är mottagna och hanteras, återkommer. Viktigt att bevaka frågor som handlar om våra professioner. Tillsammans med yrkes organisationer, t ex politiker, Soc styrelsen. Bättre samarbete med de fyra professionrna. Dialog och reflextioner, att sluta vara duktig ta rast! HUR? Förtroendevalda och kollegor ska stötta den nya kollegan. Vi har stort ansv ar att lära de nya att de inte gör som oss. Springa mer! Det handlar om patientsäkerhet, arbetsmiljö och vår egen säkerhet T ex kör mot rött ljus. Risker Utbildning åt alla förtroendevalda och medlemmar. Grupp 7 DEMOKRATI Hemsidan uppdelad utifrån våra 4 professioner + chef/ledare + privata medlemmar med egna flikar Interaktiva utbildningar på min sida i tex arbetsmiljö, löneprocess, lönesamtal, jämställdhet etc Mail direkt (inte två in logg), inte bli utkastad så fort Mer uppsökande verksamhet, vi bjuder in oss och har öppna diskussioner. Fysisk möte är ovärderligt! Förbundskampanjer är förankrade i god tid ute i landet. Involvera och fråga medlemmar inför årsmötet vad de vill att förbundet ska ha för aktiviteter och strategier inför kommande års planering. (mot kongressmålen) Pilotprojekt i direkt demokrati = medl. Röstar/tar ställning direkt i olika frågor, antiongen på stormöten eller via webben. Kongressombud kommenterar inte punkt och komman utan innebörd Det finns olika forum för att mötas och diskutera alla slags frågor Mottagaren av förslag eller ide är den som återkopplar tex om inkommen via mail ska medl. Få återkoppling direkt hur förslaget ska hanteras. När förslaget är disk/behandlad får medlemmen svar på hur det gick. Ny indelning av VF, ej följa Landstingen, utan indela/bemanna så att förutsättningarna blir lika/bättre för medl. Oavsett arbetsgivare. Minst en ff/apl-vadl av medl. Alla väljs av medlemmen i direkta val Endast FF på APL väljs av medlemmar resterande av repr demokratin 11

12 Avdelningsstyrelsen väljs av kongressen Kongressombuden väljs direkt av medlemmen Val via webben - Intervjuer på webben - Webb debatter - Valturneer för personval Spelregler för valprocesser i stadgarna Medl. Väljer FS i direktval - Perioder 4 år? Kongress vart annat år/annat Medl. Väljer avdstyrelsen/fs ger mandat Direktdemokrati i VD - Alla repr. Väljs av medl. - Alla frågor beslutas/röstas om på webben Annan organisation Nationellt m ex privata/ambulans/ Alla FF bloggar på webben om vad den fackliga tiden används till Lokala kongresser ersätter avd.styrelser, behöver inte följa dagens avd. indelning Får olika ansvarsområden typ riksdagens utskott FV i styrelser dylikt, arvoderas av VF Systematiserad, tydlig, demokratiprocess Ex kongress årsmöte osv tydlig Ska kunna följas av medl. På webben Insyn i beslutsvägar - Webbsända diskussioner och grupparbete Lätt tillgänglig info på webben Bättre/flexiblare webb byggd på annan webb. Ska vara lätt tillgängliga är per telefon och personligt möte Öppna personliga möten med medlemmar utan agenda. Medlemmar ska kunna söka info på andar vägar än via FF. Tydlig delegeringsordning för olika uppdrag som medlemmar kan följa Alla VF FF tillgängliga, hitta på webben. Verksamhet, service och tjänster Utbildning förtroendevalda Stadga tydlig stadga klara spelregler för att säkra öppna demokratiska processer Många kontaktvägar Webb-baserade möten/val sociala medier Privata: klubbar/sektorer istället för vårdavdelningar Möta medlemmar, på vems villkor våras eller medlemmarnas? Efterfråga vad medlemmar tycker. Är att vara öppna, tydliga och tillgängliga inte vår bild vårdförbundskan skapar hinder vi tycker vi är öppna och tydliga men pratar ett språk som medlemmar inte förstår. Använda exempel som medlem känner igen på sin arbetsplats. 12

13 Använda korta budskap ex via vykort och sociala medier En hemsida som är användarvänlig (Enkelt att snabbt skriv ner förslag och saker på hemsidan) Samarbeta med andra förbund för att synas för att få ut budskap eller mervärde i medlemsskapet. Vad är prislappen på medlen, hur mycket får mötet kosta? Mötet måste få kosta! Olika mötesformer (pengar, tid, resurser) gör att vi når fler. Ideer och förslag återkopplas Ge förtroendevalda stöd att hålla dialog med medlemmar - Vad vill ni? - Hur når vi gemensamt dit? Vi behöver kommunicera att förtroendevalda tar stöd av oss kontinuerligt hör av sig - mentorskap till förtroendevalda. Öppna möten där medlemmar enkelt kommer till oss när det passar dem Ex lunchmöten där samma info ges var 20e minut samtidigt som de får mat Dela ut fikabiljetter och finnas på givna ställen och diskutera medlemmars aktuella fråga. Viktigt med snabb återkoppling och använda de sociala medierna. Synpunkter förslag och idéer efterfrågas Levande lokala hemsida - Korta beskrivningar av styrelseledamöter - Månadens medlem - Årets handledare - Lyfta medl/f-vald som har idéer Måste få se olika ut, verksamheten måste lokalanpassas Förbundet kan ge förslag på hur? Udda nya idéer måste få testas utan att dras i alla beslutsled och ses i rättviseperspektiv - Idé från student eller liten arbetsplats. Enkelt att snabbt skriva ner förslag och idéer på hemsidan. FRAMTIDENS DEMOKRATI Vi ska vara öppna tydliga och tillgängliga (flest pluppar) Medlemsperspektiv Vi är inte så tydliga med vad vi vill. Krävs mer tydlighet med vad vi vill. Inte så mycket ludd ex vårdens ledarskap. Konkreta budskap Tar tid att förstå idédokument. Vad är det? Vad vill vi och lätt att blanda ihop med andra dokumen t ex agdokument. Tankarna är inte fel men hur lång startsträcka 13

14 Demokrati & otydlighet & okunskap samlar denna fråga Vad betyder orden? Vad menas med öppna och tillgängliga. Vad är öppenhet? Vill vi att alla ska se allt? Andra organisationers mer stängda hemsidor. Är det bara en nackdel att vara stängda kar behovet av att ta kontakt orkar man det? Protokoll som är öppet för medlemmar. Hämmas styrelsens arbete? Interna diskussioner som sker öppet. Missas exklusiviteten? Ex. avtals diskussioner. Styrelsen behöver landa i diskussion eller beslut innan offentlighet Vad menar vi med tillgänglighet Kanske inte så tydligt. Invandrare med svårighet att förstå hur tydliga är vi i deras ögon? Demokrati hur är/blir vi mest demokratiskt årsmöte. Andra organisationer ideell förening Demokrati vad är det? Vem säger att vilka ska åka Valet avgör vem Delaktighet hur sörja för större delaktighet? Storleken på avdelningarna spelar roll. Valprocessen. Hur utveckla? Förtroende för det demokratiska systemet. Byta systemet eller förtydliga arbetssättet. Ligtar vi inte på FS eller AS ledning behöver systemen ses över. Förtroende och tillit gäller hela vägen. Till förtroendevaldas val på arbetsplatsen. Medlem litar ofta på valberedning att de gör sitt arbete. Man går ur för man är sur på en person. Skapa förtroende för de förtroendevalda? Vad är en demokrati? Hur mycket av ett val kan förberedas. Hur utvärdera arbetet i valberedning. Hur och vilka resurser finns för olika grupper som är valda? Samarbetet mellan de olika valda grupperna (styrelsen, valberedning och revisorer) behöver utvecklas för att stödja olika gruppers bästa utveckling. FÖR VÅRDFÖRBUNDETS BÄSTA! Sortering av viktiga frågor. Vems synpunkter är rätt. Elitförbund medlemmar formar politiken>? FS Avdelningar Medlemmar Vi är inte klara i organisationen över hur det ska vara. Otydlighet skapar frågetecken ute i verksamheten. Känner man inte tydligheten i det nära samarbetet blir det ännu svårare med avd.perspektivet. När blir man som fvald Vårdförbundet? Efter ett år? Två år? När kan ag gå till medlemmarna och säga: jag är vårdförbundet? Vem är vårdförbundet frågar medlemmen? När ser medlemmen att den är Vårdförbundet? 14

15 Grundtryggheten (i Sverige) och otydliga arbetsgivare gör att Vårdförbundets roll försvåras på arbetsplatserna. Aktiva medlemmar hur ska vi som organisation mäkta den utmaningen? Tillgängliga vad menar Vårdförbundet? Menar vi öppen Valprocess Idén = Så många som möjligt kan delta med kunskap i de demokratiska processer som tillhandahålls/eget ansvar att ta reda på. MEDLEMSSTÖD Välutbildade förtroendevalda (på arbetsplatsen o i övrigt) FF utb betalt AT av AG enl kollektivavtal AT planeras om för de FF i samband med utbildning. FF driva verksamhetens mål Regionalt avtalat och ersatt ska ej belasta enheterna Förtroendemannalagen Tryck på lagen? Facklig tid Utveckla professionsidentiteten Motverka utbytbarheten! Ny i yrket ska få välkomstbrev och inbjuds till en träff, lokalt eller centralt. Får en ryggsäck eller annat flyttas till medl.stöd. Arbetar för att varje AG preciserar varje tjänst kompetens minska utbytbarheten Yrkesspecifik hjälp vb. Av VD Ex möjligt få hjälp av nya m ambulanskunskap för Amb.ssk, psykiatri ssk får hjälp av ngn psykiatri ssk. Även få den hjälpen/stödet lokalt (behöver ej följa avd indelning) VF bättre analys över aktuella frågor ute veta vad som är aktuellt just nu. Nationella specialist kunskapsgrupper för olika kunskapsområden som nationell + lokalt stöd. ex. psykiatri, ambulans, intensivvård, klinisk fysiologi. Bättre statistik/kontroll på lönespännvidd hos olika AG för svara medl. Vb Medl. Årligen bedömer olika AFP utifrån de fyra kriterierna, anställning, lön, vårdmiljö, utv och karriär med 0-3 poäng per del Statistik finns tillgänglig på webben Medl kan endast rösta om de har inlogg och är registrerad på rätt APl Medl måste kunna söka hjälpen/stödet var i organisationen de vill Info. Når bra ut via vårdfokus via bilagor ex. Utv och karriär kan vi stödja genom Vårdfokus Stödstystem för FV på exp o avd för att få fram rätt info/ställa rätt frågor Beslutstöd typ 1177 Snabbare svar Olika expertis i Avd styrelserna ex. ngn lön, ngn Vårdmiljö, ngn Anställning, ngn Utv & karriär kan mötas nationellt. Individuellt stöd och rådgivning utifrån profession Anställning Lön 15

16 Vårdmiljö Utveckling och karriär Få stöd och rådgivning av person som har kunskaper Skapa ett system som gör att medlem får rätt kontakt Ex. Netwise visat på personers kunskapsområde fackliga och profession De som ger medlemsstöd har rätt kunskap och kompetens Stöd och utbildning till de som ska ge medlemsstöd Lotsa till rätt person som har kunskapen Lathund de vanligaste frågorna Medlem väljer själv kanal för kontakt och får personlig återkoppling inom ett dygn Marknadsföra våra kontaktvägar Respektera medlems val och svara på samma sätt. Medlemsstöd: individuellt stöd råd Gemensam kunskapsbank samla alla medl som forskat el doktorerat använda ut i landet Inventera hur många medl som forskat Tydlighet med vad vi kan erbjudas som stöd eller hjälp Medl vända sig till lokal sakkunnig person men ska även finnas hjälp att få från NK Göra en film vad är VF för mig? Ligga på hemsidan. Reklamfilm om medlemsvärdet via media Olika interaktiva utbildningar på min sida Lokal facklig telefonrådgivning bemannas av förtroendevald Om 020 kvar ska en FV bemanna telefonen Bekräftelse mail att mail har kommit fram eller en telefonsvarare ger besked när man blir återuppringd Ombudsmännen har beredskap röda-dagar för akuta ärenden. Karriär coach, 3-4 st i landet som har koll på läget, namnges på hemsidan Professionsträffar för förtroendevalda på arbetsplats inom regionen. T ex De inom medicin, lab, psyk, kirurgi, ambulans mm = nätverk Ett bra bemötande och telefonkultur, ev erbjuda medl.möte Vem ger det som ska ge det ind.stödet? Förtroendevalda på arb.platsen. Det är viktigt att veta att du själv väljer som medlem vem som ska hjälpa dig. 020 slingan behöver märkas upp att den är nationell och att medlem får reda på att man kan kopplas till rätt ställe. Är 020 personen som ringt slingan fått detta i någon utvärdering Individuellt stöd profession. Bejaka samarbete yrkesförening ex professionsfrågor. Biomed.analytiker naturvetarna vad lockar? Avsaknad av professionsdiskussion/exklusiv grupp? Stadgan säger 4 professioner. Ökat samarbete för att kunna guida medlem åt rätt håll. Länka till andra organisationer. Lön Avsaknad av statistikinformation. Både fakta nuläge och individuellt bemötande. Hamnar vi hos arbetsgivarens struktur? Är detta våran uppgift. Vilken löneutveckling kan jag som medlem förvänta mig. Vi som är engagerade tror på en ide. Detta är inte alltid något som medlem ser. 16

17 Iden strategi aktiviteter. Vi är inte tillräckligt tydliga i iden. Medl.utbildningar kan det hjälpa upp? Vilka vill vi ha med?? (medlemmar) Konkret utvecklande Statistik AG VF Finns lönestrukt.? ide Tillgänglig Strategi Måldok VF (begripligt paket med korrekt info!) Medlem Vaför kontaktar medlem inte oss när det behövs utan väljer utträde. Rättigheter? Vilka har jag? Ringer ofta innan medlem frågat arbetsgivaren När min kunskap brister hos VF hur kan jag visa medlem vart han/hon ska vända sig Ny på jobbet vi är så anonyma. Hur göra ett GULDÅR efter examen GULDÅR Flextid Lön Arbetsmiljö Arbetsrätt Guldåret Skapar aktiva medlemskonsumenter Pensionärer kan agera senior advicers. Vad tjänar man på att vara organiserad? Aktiva medlemmar behöver utvecklas. Dessa skapar efterfrågan. Hur blir vi mer attraktiva? Webben är svår. Tillgängligt blir otillgängligt Organisera upp weben A-Ö FAQ Är du inte Uppgifterna direkt på sök kursare Medlem ännu medlemmen Maila våra experter Guld året! För alla nya medlemmar Introduktionsåret till ditt fortsatta arbetsliv Profilprodukter 17

18 Vid pension efter ex 20 år som vårdförbundsmedlem = Gratis!! Hemsidan lättare att hitta Fråga Svar på hemsidan = inflyt för medlem Medlemsomröstning i någon sakfråga Synpunkter, förslag, idéer efterfrågas: Måste komma lokalt Belöning för bästa förslag tex FV-stärka dem i deras ledarskap vara den första länken Återkoppling Om ej kan svara - leda pers rätt Lokalorganisation korrekt och snabb återkoppling gälla även strategier. Lokala mål etc Grupp 8 DEMOKRATI App för att kunna ställa och få svar på frågor Nyhetsbrev från styrelsen efter möten. Frågor via mail, webb, app Automatsvar vi har mottagit din fråga Mötesplatser inför demokratiska beslut tex regionala mötesplatsen Ledarskap i ideburna organisationer Uppdatera hemsidan. Tydligare sökvägar utifrån professionen tex för chef, studerande mm Brevlåda på (frågelåda) Där medlemmen kan ställa en fråga/ lämna en ide synpunkt förslag och får då ett svar med en ungefärlig tidsplan på svaret = återkoppling Måste bli prestigelöst i förbundet Tjänster vem återkopplar? Hur snabbt ska jag återkoppla? I tidigare kriterier har vi tagit upp tillgänglighet Öppna = Organisationen är transparens. Inga dolda agendor Återkoppling en självklarhet En eller flera personer ansvarar Ej kasta ut medlemmar från Min sida efter 3 mån som man ej använt dem Vårdförbundet måste bli tydligare genom att inte vara rädda för vad händer sedan. Tipslåda på webben Återkoppling kring inlämnade förslag/idéer några avsatta personer som ansvarar/har tider Korta meningar, stadgan. Öppen och tillgänglig hemsida måste bli mer användarvänlig för medlemmarna. Annonsera externt ut till allmänheten ang respektive nationella professionsdagarna Nationellt budskap med god framförhållning. Få med ar betsgivaren i arrangemanget 18

19 Tydliggöra respektive grupp (kunskap etc etc) Kunskap och utbildning är grunden för våra medlemmar att kunna påverka och argumentera olika frågor. Högt i tak och långt till dörren Lokal koppling personligt bästa sättet Informell, tydlig idelåda ska räcka med lapp telefonsamtal etc Struktur i organisationen om hur vi tar hand om det Transparensen är svårare i alla avdelningar Nytt material Referensgrupper 3 st avdelningar stor-mellan liten förankring fungerar detta ute i verksamheterna Ideer och förslag snabb återkoppling Digital idelåda Öppen och tillgänglig hemsida måste bli tydligare för medlemmar bättre sökmotor. Skicka frågor till Fråga Florence för medlemmar resp förtroendevaldas 020-frågor kan skickas dit Vem gör vad? Vad använder vi pengarna till? Vem svara? Vem följer upp? Dokumentationssystem internt (de som jobbar med medlemsärenden) Kvalitetssäkra nationellt med utbildningar Finnas mappar uppdaterade med kunskap/info att använda vid svar till medlemmar. Återkoppla vid idéer/förslag Tack för ditt förslag, vi kommer att..l.. Mottagande svar Snyggare formulering med VF logga 6 personligt ställt svar. Tidsplan försvar!! Bästa ide/förslag vinner (utses av ex förbundsstyrelse/lokal styrelse) Omröstning via webben Morot/vinst profilprodukt (ex när man varit inne & läst budget & verksamhetsberättelse, inför årsmöte När medlem : automatiskt få inloggningsuppgifter? KOLLEGIAL MÖTESPLATS Informera medlemmar att vi erbjuder förutsättningar för medlemsmöten som gärna ska vara proaktiva och/eller bidrar till verksamhetsutvecklingen. Högt i tak och långt till dörren Teknik (=förutsättningar) lokaler erbjuds för de själva Informera om at möte kan anordnas som inte är problembaserat utan agera, bemöta utvecklingsfrågor, professionsfrågor självklart att man ska bidra som medlem. Nationell aktivitet på internat. Yrkesdagarna ex 15/4 Vardagsnära mötesplatser lokal närvaro viktig Förutsättningarna enklare i mindre avdelningar Kunskap ska kunna förmedlas ut Våga ta plats och ta ställning och backa om det behövs. Uppsökande verksamhet 19

20 Mervärde guldkant Vårdförbundet ordnar med att på kollegiala mötesplatser får disputerade eller forskare inom professionerna berätta om sitt ämne. Hitta vinnande koncept Riktade professionella mötesplatser Lunchmöten på VC ta med mat bjuda in i kringområden. Ha ett tema få in Vårdförbundets politik Lunchmöten i personalmatsal med program återkommande var 20e minut Återkommande möten viktigt. Regelbundenhet Möter medlemmar som arbetar natt på deras arbetsplatser har fruktkorg och förmedlar Vårdförbundets budskap (politik). Utveckla webben så att den är användbar vänlig, kan användas för utbildning, frågor och svar. FAQ. Facebook måste styras Riskbedömning och konsekvens av det som framkommer Webbmöten Vårdförbundsbuss/mobilt team Medlemmen kommer inte till oss enbart för saken skull. Måste kombinera med ett dragplåster. Lunch, föreläsning, stand-up Uppsökande verksamhet bjuda på lunch och våra kloka budskap Medlem vill veta mer via utbildning blogg, webb möten ex Skype, MSN Anonyma reflektioner varje dag med bollplank via webben Inspirationsdagar för yrkena & chefer nationellt och lokalt Nya i yrket till lunchträff Erfarna förtroendevaldaträffar Utbildningar för förtroendevalda (fortsättningsutbildning) Vårdförbundet on tour, nytt koncept ala Vårdtåget Enkel plattform för virituella möten typ skype Chatt funktion på hemsidan Chatt forum ex arbetsrätt Sociala medier Buss och båtresor där politik kan framföras. Lockande träffar. Mervärde Föreläsningar, Nat. app Ledarskapskurser för att peppa medlemmar att ta på sig ledaruppdrag Yrkesföreningarnas dagar bör jobbas intensivare med. Reflekterande samtal är en bra utgångspunkt för kollegial mötesplats. Chefsseminarier Brev hem till chefer som registrerar sig som chefer i Komet. Inloggningsuppgifter få uppgifter, men möjlighet att ändra. Om inte använt på ett tag uppdatera. Om ej kommer ihåg lösenordet, kunna byta lösenord direkt. 20

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Innehållsförteckning 1. Vilka är medlemmarna som ska få individuellt stöd och rådgivning 2. Användbara kanaler 3. Konkreta och realiserbara förslag på verksamhet,

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Konkreta förslag I Vårdförbundet står alltid medlemmen i centrum, därför är det viktigt att alla medlemmar känner att de får det stöd och de råd de efterfrågar

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium Kollegial mötesplats Mötesplatser ska entusiasmera, skapa tillhörighet, ge mod och kunskap för att inspirera och inspireras. Vårdförbundet skapar kollegiala mötesplatser, fysiskt och virtuellt, för våra

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2016-01-04 2016-04-07 Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 5 4.

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vårdförbundet Avdelning Skåne Senast ändrad 2010-02-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 1 (56) Ordförande har ordet 2009 har varit ett år där den ekonomiska krisen i

Läs mer

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte 2012-01-31 Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Ett attraktivt yrke i utveckling Lärarförbundet ska arbeta för: Göra/Förbättra Förutsättning

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Demokratihandbok. Version Del 1. Bakgrund. Termer och definitioner. Struktur och innehåll UPPDATERINGSDATUM

Demokratihandbok. Version Del 1. Bakgrund. Termer och definitioner. Struktur och innehåll UPPDATERINGSDATUM Demokratihandbok Version 6.2-2015 Del 1 Bakgrund Termer och definitioner Struktur och innehåll 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Termer och definitioner... 3 Struktur och innehåll... 4 2 Bakgrund Vårdförbundets

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Kongress 2011..mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Vår vision 2018 för hälsa och helhet Introduktion Vision för hälsa och helhet Samtal vid borden; Presentation ; Vem är jag? Reflektion kring Visionen

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 AVDELNING GOTLAND Senast ändrad 2010-09-14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 1 (13) Ordförande har ordet Verksamhetsåret 2009 har varit utmanande och samtidigt utvecklande

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Vårdförbundets organisation för riksomfattande verksamhet. Arbetsordning Värdavdelningar - Klubb

Vårdförbundets organisation för riksomfattande verksamhet. Arbetsordning Värdavdelningar - Klubb Vårdförbundets organisation för riksomfattande verksamhet Arbetsordning Värdavdelningar - Klubb Utgångspunkter Vårdförbundets organisation utgår från dig som medlem och din arbetsplats. Stadgan Behov av

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden?

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden? Målgrupper Med målgrupper menar vi - Ett behovs- eller beteendemönster - i relation till fallskärmsförbundets kommunikation - som är relevant för vårt syfte Syfte - Transparens och insyn ger delaktighet,

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Helheten. Ja! Kanske lite för lite om hur vi kan arbeta med hälsosam arbetsmiljö, en tydligare röd tråd mellan vår hälsa och patientens hälsa.

Helheten. Ja! Kanske lite för lite om hur vi kan arbeta med hälsosam arbetsmiljö, en tydligare röd tråd mellan vår hälsa och patientens hälsa. Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Ja! Medlemstilltal Om vi inte arbetar mycket med detta och själva är engagerade och är ledare kommer det vara svårt att implementera. Vi måste

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Saco chefsguide. Att sätta lön

Saco chefsguide. Att sätta lön Saco chefsguide Att sätta lön En guide för dig som ska sätta lön vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att sätta lön på ett så bra

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4. Goda exempel...

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014 Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se Kommunikationsplattform 2012-2014 Vårdförbundet 2 Innehåll Bakgrund Målgrupper Budskap Kommunikationsstrategi

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

ST information lönerevision (2014) Måndag 03 februari 2014

ST information lönerevision (2014) Måndag 03 februari 2014 ST information lönerevision (2014) Måndag 03 februari 2014 Avtalet RALS 2013-2016 (centralt avtal) 3 revisioner - 6.8% på 3 år med ett oenighetsutrymme 2.0% -> 2.3% -> 2.5% Enbart första revisionen är

Läs mer

Demokratigruppen rapport och förslag

Demokratigruppen rapport och förslag Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-02-23 2012-05-09 Demokratigruppen Forma framtidens Vårdförbund 1.5 Eva Elmén Linda Engshagen Marie Gerathy Maria

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Workshop: Nätverk i distrikten

Workshop: Nätverk i distrikten Workshop: Nätverk i distrikten Jessica Bagge, opinionsbildare/projektledare Jonna Lahdensuo, verksamhetsutvecklare 1 Kort historik Nya nätverksfrågan i förbundet Sveriges största nätverk för högskoleutbildade

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Forma framtiden. Kvalitetskriterier för framtida organisation demokratiarbetsgruppens rapport

Forma framtiden. Kvalitetskriterier för framtida organisation demokratiarbetsgruppens rapport Forma framtiden. Kvalitetskriterier för framtida organisation demokratiarbetsgruppens rapport 1 Inledning Passiva medborgare är ett hot mot demokratin. Detta undanröjs om vi tar tillvara den kraft som

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer