Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö"

Transkript

1 Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets värdegrund utifrån stadgan och Vision 2018 Definitionen av hälsosam vårdmiljö Avgörande ledarskap Skifte mot hälsa och helhet Den andra delen består av Vårdförbundets politiska ställningstaganden inom sex områden: Samverkan En god säkerhetskultur Ledning och organisering av vården Hälsosamma arbetstider Balans mellan krav och resurser Lärande genom yrkeslivet Ställningstagandena inom de sex områdena följs av en motivering om varför Vårdförbundet tycker så. Hela förslaget på Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö finns i ett eget dokument. Gör så här: Åsiktstorg med stationer Ett förslag är att genomföra er dialog i form av åsiktstorg utifrån idén som helhet och de sex områden med ställningstaganden. På de olika stationerna kan ni diskutera, göra medskick och skriva ner de frågor ni har. Se bifogat dokument med färdiga rubriker och sammanfattande punkter. Dokumentet kan skrivas ut i A3 och sättas upp vid respektive station. Varje område i idén har en egen station. Beroende på hur många ni är som deltar på mötet kan ni antingen gå runt i samlad grupp alternativt lämna ombuden fritt och mingla runt. Om ni är många underlättar det om ni har en person från avdelningen vid varje station som stödjer dialogen och att ombudens medskick skrivs ner. Medskick kan skrivas på respektive A3 alternativt om ni sätter upp blädderblocksblad.

2 När ni är klara med åsiktstorget är det viktigt att alla medskick och frågor gås igenom så att det blir avdelningens samlade medskick och frågor. Vår rekommendation är att ni planerar för att åsiktstorget är lika långt som er uppsamlande diskussion. Förslag på frågor att utgå från i ert arbete vid stationerna: Station 1: Helheten Utgå från utkastet av idén och fundera gärna utifrån följande frågor när ni gör era medskick. Kan ni ställa er bakom den politik som föreslås i idén? Uppdraget är att använda ett medlemstilltal i idén. Hur upplever ni tilltalet i idén? Tilltalar den medlem? Finns det en balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö i idén? Saknas någon politik i idén? I sådana fall vilken? Sammanfatta gärna era medskick i en kort löpande text. Station 2-7: Ställningstaganden med motiveringar inom sex områden Sammanfatta era medskick för vart och ett av områdena utifrån bra, mindre bra och övriga medskick. Sammanställ samtliga era medskick i detta dokument För att vi ska ha möjlighet att ta omhand alla synpunkter ber vi er att föra in samtliga medskick från er avdelning i detta dokument. Sänd in er sammanställning via e-post till oss senast den 19 mars klockan 12.00, De sammanställda medskicken från samtliga avdelningar kommer att utgöra underlag för fortsatt utveckling av idén om hälsosam vårdmiljö. Hela det samlade materialet kommer också att överlämnas till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beslutar om slutligt förslag vid deras möte i april. Därefter produceras den proposition om idé om hälsosam vårdmiljö som tas upp till beslut via webbröstning den maj. Det kommer då endast vara möjligt att rösta ja, nej eller avstå. Därför är det viktigt att samtliga synpunkter förs fram i denna process.

3 Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Ja! Ja *Ja Medlemstilltal Ja* Använd inte Vårdförbundska Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Ja Förtydliga att vårdmiljö är= Arbetsmiljö/SAM+ Pat säkerhet = SANT Saknas någon politik? Vilken? Nej Ja, det saknas idag ledare i och av vården (inte bara chefer) Vad är VF s idé om vår roll som Ledare i vården? Förtydligas och förstärkas *Använd befintliga uttryck, skapa ej egna Ta bort meningen När vi mår bra mår alla bättre

4 Samverkan Poängtera att samverkan ska ske innan Ag tar beslut, för bästa beslutsunderlag Påverkansarbete byt ord, ej vedertaget. Ex verksamhetsutveckling Lägg till vikten av risk och konsekvensanalys innan beslut tas för hållbara förändringsarbeten

5 En god säkerhetskultur SAM Kopplingen till andra frågor i verksamheten OK Betona professionernas roll i att leda och utveckla

6 Ledning och organisering av vården punkter Mycket viktigt det ska vara skillnad Ansvar 1/ introducera nya i yrket Befogenheter Grunden för 2/ göra klinisk karriär *Arbetsuppgifter Det är skillnad men behöver förtydligas såväl beskrivet men framförallt i praktiken (vad menar VF ) *A/ SAKNAS! Ledare behöver vara lyhörda för sina medarbetares behov OCH KOMPETENSER för att skapa rätt förutsättningar A/ Ta bort antal i meningen. Att yrkesutövarnas kunskap, kompetens.. Ta bort bemanning i meningen Chefer ska ha befogenhet för att utveckla verksamhet, personal. + byt en nära och kvalitativ dialog till delaktighet Tydligare att vi är ledare och utvecklar vården varje dag FÖRTYDLIGA KONKRETISERA VAD VI/VF AVSER M LEDARE I VÅRDEN

7 Hälsosamma arbetstider att lyfta saker att sträva mot t ex jour och beredskap Används mer och mer flitigt idag med USLA ersättningar och noll återhämtning Stort riskområde Saknas tydlighet kring tid för återhämtning *A/ * i rätt till heltidsarbete måste tilläggas arbetsbelastning Alla ska ha rätt till att orka arbeta heltid med rätt arbetsbelastning *A/ Ta bort mening Därför ska chef och meningen efter

8 Balans mellan krav och resurser Viktigaste punkterna med, särskilt kraven på balansen i individens resurser Krav på prestation SKA överensstämma med resurser. (avgörande för att behålla personal) negativ stress finns inte. Det finns bara stress. När stressen inte tillåter återhämtning ohälsa. Ta bort negativ Se om det går att koppla till förslaget på ny AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö Få med medarbetarnas egenansvar gällande sin egen hälsa, sömn, kost, motion - levnadsvanor Krav på tydlig arbetsbeskrivning i anställningsavtalet/uppdrag. Saknas ofta. Leder till oklara förväntningar och svårt att prata om arbetssituationen.

9 Lärande genom yrkeslivet Särskilt punkt 1 och AST Särskilt punkt 2 kontinuerligt & inom arbetstid & avgörande att den är schemalagd Finns det akademisk ledarskapsutbildning? Hänvisa gärna! Till sista punkten lyfta in medarbetarsamtalet Ta bort alla Därför i meningarna Chefer inom vården ska ha relevant kompetens utbilda rätt rekrytera rätt- samt kompetensutveckling

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer