En spännande träff om framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En spännande träff om framtiden 2007-11-29"

Transkript

1 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport , Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen, Polisväsendet, Universitet och högskoleområdet, Spårtrafiken, Migrationsverket, Kronofogden, Centrala studiestödsnämnden, och Läkemedelsverket deltog i träffen för arbetsplatsombud. Arbetsplatsombuden kom från hela landet till Sergelbiografen på Hötorget i Stockholm. Deltagarna var mycket positiva till initiativet. Temat för dagen var framtidsfrågor samt synpunkter och önskemål om stöd och utveckling i rollen som yngre och förtroendevald i ST. Flera av ombuden uttryckte behov av stöd och information när de valts till uppdraget, några hade inte fått något stöd alls från ST utan hade själv fått söka sig fram via STs webb eller fråga sig fram. Samtliga ombud efterlyste en liten hjälpreda för nyvalda arbetsplatsombud. Hjälpredan skulle skickas ut från förtroendevalda på högre nivå för att säkerställa att alla nyvalda får denna. Arbetsplatsombuden upplever att det till och från är tufft med arbetsgivarnas attityd gentemot det fackliga uppdraget och att chefer inte är förtrogna med förtroendemannalagen. Det är tufft att bli ifrågasatt när man ska vara arbetsplatsfacket. Det efterlystes en informationsfolder om fackliga rättigheter som vänder sig till lokala arbetsgivare. Arbetsplatsombuden delades in i små grupper och fick jobba med workshop 4 6. De fick även i uppgift att diskutera: hur ST ska få unga att engagera sig fackligt vilka profilmaterial/profilprodukter är intressanta att ta fram bildandet av nätverk i Stockholm (redovisas ej i denna rapport). anordnandet av aktivitetsveckor i Stockholm (redovisas ej i denna rapport). Workshop 4: Att öka kunskapen kring kollektivavtalet och dess starka innehåll Okunskapen kring Kollektivavtalet och dess konkreta innehåll är alldeles för stor. Kollektivavtalet är grundbulten i det fackliga arbetet och vi behöver öka kunskapen, speciellt mot yngre, om dess styrkor och betydelse. Vad kan vi göra för att förbättra kunskapen och insikten om kollektivavtalets kvalitéer och innehåll bland medlemmar och presumtiva medlemmar? Utveckla max fem konkreta idéer på hur utmaningen kan lösas.

2 2(5) Information på Facketförändras.nu Medlemsmöten/Workshops. Medlemsaktiviteter med föreläsare. Temadag kring kollektivavtal. Aktivitet vid nyanställningar. Aktivitet/Information under avtalsrörelsen. Visa hur skulle det se ut utan kollektivavtal på arbetsplatsen. Att vi fackliga företrädare för fram kollektivavtalet i vardagen. Cirkeldiagram för att visa hur stor del av de respektive förmånerna kollektivavtalet egentligen utgör. Marknadsföringsteknik Reklamfilm- Lager på lagermodell som skalar av avtalet. Upplysa vad kollektivavtalen innebär på arbetsplatserna, antingen av AO eller av någon som kommer utifrån och håller en presentation. Visa vad som har ändrats i och med kollektivavtalen genom årens lopp. Bjud in alla arbetsplatsombud till en utbildning om kollektivavtal. Därefter kan de ha medlemsmöten med information om detta. (Arbetsplatsmöten så att alla får veta). Light version av ALFA:n. Workshop 5: Göra facket angeläget för de yngre Många TCO-förbund har under senare år inte lyckats organisera den yngre generationen. Det beror på att många helt enkelt inte ser det fackliga medlemskapet som tillräckligt angeläget. Vad ska vi göra för att framhålla värdet av det fackliga medlemskapet, framför allt för de yngre? Skapa och förmedla förtroende av att medlemmarna har fackets stöd vid konflikter. Ett vänligt första bemötande. Facket måste vara synligt på arbetsplatsen. Ombud och förtroendevalda som representerar medlemmarnas ålder, intressen mm. De fackliga företrädarna bör bytas ut då och då. Berätta om fördelarna om att vara med i ST. Använd Internet för att nå ut med information! Bredda verksamheten och synliggör värdet av medlemskapet. Bjud in till informationsmöten. Stämma av med unga oorganiserade om deras åsikter om facket.

3 3(5) Få förtroendevalda att känna sig bekväma i rollen som rekryterare. (utb. etc) Utse ungdomsansvariga på arbetsplatserna (budskap riktade mot unga) Gör facket mer synligt på lärosätena (ex Tria). Överraska, kom med någonting nytt. Visa ungdomliga medlemmar att facket hänger med i tiden. Möt de unga på nätet, på högskolor och universitet. Förmåner och rabatter- att man får någonting tillbaka för medlemsavgiften. Visa värdet av kollektivavtalet i siffror och %. Prata med ungdomar på ungdomars vis. Förslaget är att ST startar en ny avdelning som kallas unga ST. Som stöd skall kansliet anställa yngre som är ST:s ansikte utåt! Nya lockbeten i medlemskapet som tex. bilbarnstolar till medlemmar som är föräldrar. Dator till unga. Någonting som lockar till att man ska ta på sig ett förtroendeuppdrag. Whats in it for me? Workshop 6: Vilket stöd behöver vi? Facket behöver utvecklas och det betyder omställning och förändring. Det är svårt. Förändring gör ont. Men det är nödvändigt för att vi ska utvecklas i takt med det nya arbetslivet. Om vi kan ändra vårt förhållningssätt från MOT till att upplevas som FÖR kommer vi att uppfattas som proaktiva istället för reaktiva. Det innebär också att vi kan gå från att vara defensiva till att bli offensiva. Det kräver mod. Mod att våga ändra och hålla ut även om det dag 1 inte genast visar på resultat. Alla som jobbar direkt med medlemmar och icke-medlemmar är våra ansikten utåt, vår ambassadörskår som varje dag måste kunna förkroppsliga idén om Medlemskapets Värde. Vad tycker ni är det viktigaste hjälpmedlet/stödet som vi inom vårt förbund kan ge er som förtroendevalda för att ni fortsättningsvis ska kunna vara en stark förebild för den fackliga idén? Steg 1,2 och 3. Sen då? Årligt återkommande utbildningar/uppfräschningar. Fortsätt informera, ligg steget före. Information till arbetsgivare om vilka rättigheter en förtroendevald har. Engagera förtroendevalda, bjud in till träffar! Internet! Gör saker roligare! ST måste ha förslag på lösningar på problem, idéer centralt- Utbyta erfarenheter/idéer i en idébank för förtroendevalda där man kan gå in och lämna och hitta förslag. Marknadsföra vad vi vill åstadkomma och inte förhindra. Utbildning i förhandlingstaktik/teknik, kunskap om vanliga frågor/saker som förekommer på arbetsplatsen. Engagera medlemmar i problemlösning, förslag på nya lösningar.

4 4(5) Tillhandahålla bra mtrl tex OH-bilder, PowerPoint presentationer. Hjälp till medlemsmöten, tips på upplägg vid dessa. Enkla ungdomskanaler till våra medlemmar via st.org. Mailenkäter med tex direktlänkar till veckans tips el dylikt. Grupp sms till medlemmarna via ST:s hemsida (gratis tjänst). Utbildning Material ST-direkt Mentorskap (ex läraren i steg 1,2, och 3 är ens mentor, i alla fall under den period som utbildningen pågår). En coach från förbundet som man kan få stöd ifrån. Träffar/Workshops med andra förtroendevalda. Utbildningar i till exempel retorik. Sektionsstyrelsen måste vara mer stödjande och kunniga och entusiasmerande. INGA FLER BROSCHYRER! Allt material som till exempel lagar och avtal bör finnas på ett enklare språk. Nätverk, information om medlemmar samt information om vart man kan vända sig för stöd. Någon från ST förutom arbetsplatsombud skall ut på arbetsplatserna och visa sig. Hur ska vi få unga att engagera sig fackligt? Börja informera vid lägre ålder (i grundskolan/gymnasiet) om vad kollektivavtal är för någonting och varför man skall engagera sig i de fackliga frågorna. Prata med ungdomarna på ungdomars språk Se till att finnas där unga finns. Dela ut frukostpåsar med ST-material till unga. Hålla föredrag på högskolor och gymnasium om kollektivavtalet. Fackliga nätverk för erfarenhetsutbyte. Ha bra förtroendevalda, nyttja hemsidan, gör den mer attraktiv. Diskussionsforum på hemsidan- öppet forum där alla kan skriva. Tips och idéer till redan förtroendevalda hur man får fler att intressera sig för att jobba som förtroendevald. Get togethers för eventuella förtroendevalda som en morot. Ett större kursutbud för förtroendevalda.

5 5(5) Profilmaterial/ST-produkter/Synlighetsartiklar. Vad vill ni ha? Rabatter på sportbutiker Billigt bredband Mobilabonnemang. Rabatter på restauranger. Rabatter på fik. Rabatter på bilförsäkring. Biobiljetter för att ge bort. USB-minne med ST logga. ST-Skärmsläckare till dator och mobiltelefon. Skrivbordsunderlägg till datorskärmen. Fleesetröja med ST logga. Gratis sms via hemsidan för medlemmar. Snygg jacka med ST logga.

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte 2012-01-31 Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer