Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud"

Transkript

1 Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher för att ge stöd i professionsfrågor. Medlemmar blir auktoriteter inom sitt kunskapsområde och uttalar sig i frågor som rör dem. Långsiktig vision som lever hos alla medlemmar. Begripligt vad vi vill. Tydliga. Liten reflektion: Mycket kring vad som ska finnas, men mindre av hur det ska göras Kollegialiteten är viktig för att stötta varandra och våga uttala när något är fel. Ändra kultur redan på studentnivå bort med repressalietänket. Mediakontakter och kontakter med beslutsfattare bygger mycket på relationer. Våga ta plats och vara viktig. Omvärldsspanare förtroendevalda som agerar och väcker opinion. Vara först på bollen. Efterfråga information och få en dialog med medlemmarna. What s up? Vad är på gång? Utveckla IT-verktygen!! Kraft i professionerna nära verksamheten. Coaching Våga kliva in Mediaträning Inspiration, debatt Åstadkomma Påverkansarbete Inspirationsforum Historiebeskrivning visa vad vi velat och åstadkommit. Röd tråd 1

2 Budskap i hela Sverige Påverkansarbete, beslutsfattare Best practice Regionalt lokalt Nationellt Stärka medlemmarna att påverka utifrån profession kollektivavatal, villkor. Få möjlighet att påverka Samverkan Medlemmar i beslutsrum, ledningsgrupper. Samarbete/samverkan med andra yrkesförbund. Enade och inte svaga mot AG Vad vill Vårdförbundet? ska sitta i ryggmärgen. Strategier hur man utför och genomför. Dokumentstöd lättlästa, lätt att förstå VIKÄNSLA jobba både länsgemensamt och nationellt Använda professionerna till kunskapsutbyten. Lunchmöten, föreläsningar. Drop in korta medlemsmöten Träffa politiker vara där besluten tas. Media hur ska vi få in i media hur man förebygger vårdskador? Positiva berättelser om hur våra professioner jobbar. Svara på något annat än vad journalisterna frågar. Äga agendan. Lära sig vilka journalister som är bra. Reklam i TV? Hjälpa våra medlemmar att känns styrkta i sin profession Nya perspektiv (påverkan) 4 yrkesgrupper Vårdförbundet Hur kan vi påverka vårdens utveckling bilda opinion. VAD gemensamma krafter/nämnare Prio viktigare frågor Driva kampanjer enas om gemensam samma dag, tillfälle i hela landet, ex besparingar. Vissa centrala funktioner effektiva ekonomisk spetskompetens Max mandatperioder ex 2. Arbeta viss del kliniskt som förtroendevald. Inte sitta som heltid fackligt i år. Mediautbildning Träning talesman/kvinna lokalt centralt verksamheten förändrad kunna kontra snabbt Använda sig av lagar och avtal som finns ex patientsäkerhetslagen, samverkansavtal, FAS 05 2

3 Mer media! Syns vi inte finns vi inte Bjud in media själva. Fakta/kunskapsbank att kunna söka i med register, evidensbaserad info (lägga in ex uppsatser C, D osv) doktor osv. + tillgång till internationella databaser via Vårdförbundets hemsida för att söka vetenskapliga artiklar osv. Exklusivt medlemmar. Ta till vara medlemmarnas kompetens också som Vårdförbund. Vi ska hålla oss ajour med och efter 5, 10 år osv. Vi ska inte behöva säga vi är akademiker. Vi är leg. Yrkesutövare. *kompetensbeskrivningar av våra yrkesgrupper Media Vad tycker Vårdförbundet i denna fråga osv. Göra egna uo omvärldsanalyser som vårdförbundare. Både uppifrån via möten och debatter med politiker. Delta när vårduppdraget beställningen skrivs och formuleras och nedifrån genom att träffa medlemmar och stärka dem att sätta ord på sin kunskap Vårdförbundets strategier och mål behöver brytas ned och bli mer konkreta och tydliga och kopplas till verksamheterna. Stärka professionerna, ordna möten med medlemmar för de olika yrkena och coacha dem att formulera sin funktion och varför just de behövs i sin respektive verksamhet och inte kan ersättas av andra. Sitta med i beslutande församlingar och ta plats redan när budgeten läggs. Chefer stöttas att ta sitt fulla ansvar och inte gömma sig bakom HR-avdelningen. Utbildning i mediaträning, retorik, argumentationsanalys. Stärka och coacha medlemmar att tala med media och skriva insändare och artiklar t ex när något händer på arbetsplatsen. Snabb infor till medlemmar när ordf eller annan Vårdförbundsrepresentant intervjuas eller uttalar sig i media. Ställa mycket frågor till AG och berätta hur Vårdförbundet tänker och varför vi gör skillnad. Medlemsstöd Medlemscenter Utveckling webb Utveckling IT-stöd, appar: med arbetsmiljö, arbetstid, lön m.m. Gemensam basnivå förtroendevalda FF Enskilda mötet Kommunikation Tydligt vad Vårdförbundet vill Callcenter 3

4 Coacha i stället för FF flytta till från centralt till lokalt Central utbildningsenhet Ifrågasätt avdelningsstyrelserna behövs de. Medlemsstöd idéer Lättare hemsida brukarvänlig Fysiska mötet möta de unga i deras verklighet Okunskap hos många om kollektivavtal Lägga krutet på de studenter som börjat arbeta hur behåller vi dem? VILANDE MEDLEMMAR? Gratis medlemskap i deras blandade anställningar. Pensionärerna viktigt att behålla dem = avgiftsfritt vid låg inkomst? Inkomstuppgift i Komet RIKTLINJER för hur vi hanterar medlemmar som blir utstraffade eller går ur = PERSONLIG KONTAKT Hur behåller vi cheferna? Kontaktnät där vi möter dem. Tidning? Hur behålla deras kliniska profession? Avancerad specialistsjuksköterska driva den frågan så det blir bra och rätt löneutveckling VI MÅSTE VARA MED I DETTA! Introduktion och kontaktperson för nya förtroendevalda. Både på arbetsplatsen och styrelsen. Öka kunskapen. Ombudsmännen ute och informerar samla ihop medlemmar. Mindre Vårdförbundsavdelningar? Erbjuda oss att komma till arbetsplatserna och nätverka. Naturliga mötesplatser med studenter och yrkesverksamma Web-möten över länet olika professioner för sig bl.a. och även tillsammans med andra professioner. Mingel för ickemedlemmar diskutera MUTOR locka nya medlemmar Vi måste bli synliga för de medlemmar som har en annan typ av anställning privata, statliga, skolsköterskor, It m m. Får dem att känna tillhörighet. Träffa chefer och verksamhetschefer och prata lön och lönekriterier. Manifestation neddragningar hela landet. 4

5 Utveckling av webben, IT-stödet, appar med lättillgänglig om t ex arbetsmiljö, arbetstid Gemensam basnivå för förtroendevalda Enskilda mötet Tydligt vad Vårdförbundet vill. Dialog 1. Samla alla nya för informationsmöte betalar vi eller arbetsgivaren? Möte om att visa här finns vi. = tvärfackligt med vid introduktionsdagar för att presentera Vårdförbundet = Vårdförbundet tydliga i sakfrågor, Vårdförbundet tar ställning och sätter ned foten. 2. Mötesplats för nyutexaminerade, för att prata av sig stärka sig i professionen. Du ska göra så gör vi här. Visa kanaler som finns. Vårdförbundet skapar personliga fackliga kontakter. Visar ansiktet vi kan ge hjälp och stöd. 3. Fortsätta att kalla dem till oss Vårdförbundet klart och tydligt sätt förklara fördelar med medlemskap Vårdförbundet tydligt visar nackdelar med att stå utanför Vårdförbundet Vårdförbundet böra vara medveten om att ompröva beslut vara öppen för förändring Vårdförbundet uppgift att knyta ihop nya med ny kunskap äldre praktisk handlag tyst kunskap så att alla utvecklas i verksamheten, att stärka vår profession i tillsammans. Vårdförbundet gagnar det Vårdförbundet att förtroendevalda jobbar fackligt 100 %? Vårdförbundet ska stärka våra förtroendevalda och deras rättigheter enligt förtroendemannalagen. Vision! Ska vi ha en bortre tidsgräns för hur lång tid man ska sitta på alla nivåer i Vårdförbundet Ökat samarbete med våra systerorganisationer och att vi visar ett fackligt stöd till våra organisationer utomlands som driver fackligt arbete med livet som insats. Bygga broar ej murar. Ökat nordiskt samarbete Att vi i en framtid ska orka ett helt yrkesliv vårdmiljö/arbetstid. Nyexaminerad behöver mentorer, de äldre behöver friska ben Vårdförbundet står för att koppla ihop dem. Samla kompetens i callcenter Vi ska ha telefonstöd liknande sjukvårdsrådgivningens system Vem är bra på vad? Utnyttja den kunskap som finns. Vi kan inte kunna allt. Specialisering inom olika områden. 5

6 Coacher på arbetsplatserna i stället för f-valda. Coacherna inspirerar, ger råd och stöd till medlemmar utifrån Vårdförbundets politik och professionen leder till starka medlemmar som är och ser sig själva som en naturlig del av Vårdförbundet. Uppdrag som coach är mer lustfyllt än som f-vald. Det behövs en standardisering och formalisering av vad f-vald/coachuppdraget består av, kanske också om vad det innebär att vara medlem. Coacher är frikopplade från arbetet en dag i veckan. På detta sätt flyttar vi facklig verksamhet närmare medlemmen. På den lediga tiden ägnar sig coachen åt: - medlemscoachning -opinionsbildning -professionsfrågor -dialog med arbetsgivare och omvärld -planera medlemsmöten Förtroendevalda ska finnas på de nivåer där samverkan finns. En central utbildningsenhet, som ägnar sig åt kunskaps- och kompetensutveckling för medlemmar och coacher/förtroendevalda Avdelningsstyrelsens funktion tveksam, eftersom vi har starka medlemmar, coacher med avsatt tid och förtroendevalda på alla samverkansnivåer. Strategiarbetet är likadant över hela landet. Vi ska vara ETT starkt förbund. Medlemscenter ska finnas över hela landet. Dessa bemannas av f-valda och ev administratörer. Det viktigaste är att frågan är mottagen och att jag fått bekräftelse på det. Inte att jag får ett svar på frågan inom 24-timmar. Viktigt att kombinera fackligt uppdrag med klinisk verksamhet, för trovärdighetens skull. Nedtrappningsregler några år före pension så att ssk orkar arbeta till 65 år: Minska arbetstiden år för år t.ex. 10 %/ år från 60 år (med full lön) + låta äldre ssk vara mentorer för nya + rådgivare i verksamheten utifrån sin erfarenhet och kunskap. Utbildnings- och karriärmöjligheter får inte ta slut vid 55 åå. Karriärcoach i förbundet Webbaserat instrument? Specifik kunskap om professionerna Hur medlemsnära behöver stöd/rådgivningen vara? Webben ska vara navet i vår kommunikation. Medlemmar säljer sin kunskap egen företagare. Vårdförbundet erbjuder en plattform för det. 6

7 Skapa möjligheter för medlemmar att intressera sig för ansvarsområden som vi definiera själva ex vårdmiljö. Stärka medlemskapet marinera medlemmen. Vad kan medlemmen förvänta sig av Vårdförbundet? Vad kan Vårdförbundet förvänta sig av medlemmen? Förtroendevaldarollen behövs fortsättningsvis. Idéer för att utveckla vården? Hos Vårdförbundet hittar du likasinnade. Vi samlar framtidens idéer för utveckling. Vårdmiljö visa aktuell forskning. Krävs medlemsnära rådgivning. Bemöta medlemmarnas Utsatthet i yrkena. Repressaliekulturen som söker syndabockar måste bort. Nätverka av olika slag - forskare -professionsspecifika Utveckla predgogiska metoder för stöd/rådgivning Skapa kunskapsbank där det är lätta att hitta rätt person. I stället för vem gör vad tänka vem kan vad. Fråga din expert Grupp 2 Kollegial mötesplats Hemsidan: - uppdateras - användarvänlig länkar som är lätta att använda exv medlem, BMA, RTG. SSK, BMSK Community Facebook-sida för varje profession Enkäter till medlem hur vill ni träffa oss? App: olika profession Vårdförbundet Chefer FF Synas: mässor tält på exv Vårruset Externa föreläsningar ; med lite info om Vårdförbundet samordnas nationellt Mötesplatser: After Work finnas för fika lunchmöten nationella riktlinjer på yrkesdagarna introduktionsdagar för nya och studenterna biokvällar professionsspecifika Bank på idéer, nationellt Inför nationella yrkesdagar mötesplatser, god tid på utskick till enhet. 7

8 1. Utnyttja 100:- kronan Gör den mer synlig! Lås inte till förtroendevald. Möjliggör medlemsperspektivet. 2. Bredda perspektivet yrkesprofessionella mötestillfällen. Spetskunskap synliggöras! Samarbeta med yrkes- och riksförening, yrkesdagar etc. 3. Vidareutveckla hemsidan. Lättillgänglighet. 4. Specificera medlemskapets värde på hemsidan. 5. Skapa egna grupper på webben: Lokalt, regionalt, som medlem. 6. Vårdstämma eller något liknande möte. Hur lockar vi/prioriterar vi detta möte? 7. Profilera oss tillsammans med Patientsäkerhetskonferensen. Samverka med andra aktörer men ändå ha något eget. Viktigt med spontana arbetsplatsbesök Välkomst-kit till nya medlemmar (fvalda delar) Stärka fv-rollen och deras möjlighet att engagera. Utveckla samarbete med riksföreningarna skapa fler kollegiala mötesplatser. Samla in e-postadress och mobiltelefon för att använda för utskick och inbjudningar. Appar i mobiltelefon Aktiva medlemmar att använda vid möten ev anställning/projekt. Facebooksgrupper sidor. SMS möjlighet för utskick/meddelande Appar Vid aktuella händelser samla de berörda, gäller även energigivande möten för förtroendevalda. Lunchmöten facklig/yrkes/kollegialt innehåll Lagtävling med egen Baja-maja speciellt namn skitroligt Bio Guldkantsmöten Almedalsliknande, nationellt Vårdstämman Skapa mötesplatser = ska vara kul. Event bra underhållning + facklig info. Luncher Besöka arbetsplatser boka f-vald Prova NYTT! Medlemsmöten som nu 8

9 Bussresa Aktiviteter e-postsystem som fungerar i MAC Bra interaktiva verktyg I-PAD + bra telefoner bra för miljön Presentera arbeten uppsatser exempelvis luncher möten. Få system. Boka en f-vald på hemsidan + ämne ex lön, arbetsmiljö Samarbete med riksföreningar Seniorklubb fungerar i Uppsala Samarbeta med andra ex TCO Gemensam verksamhetsplan dela med idéer. Samla alla mötesplatser i en idébank, så att alla kan se. Ex yrkesdagarna, event, möten. SMS-tjänst! = Jätteviktigt! Samma e-postadress för fvald och anställda. Påverkan 1. Ny i yrket a- Lätt hitta info utan facktermer infoapp b- broschyr hur får jag inflytande? c - Spelregler avtal, lagar d - Snabb information e - Snabb kontakt med Vårdförbundet f Välkomstpaket 2. Vill påverka organisationen a- information b- ordna aktiviteter som inte är kopplade till arbetsplats c- tydligt medlemsperspektiv i informationen 3. Förhandla lön a- Lönestatistik b- Råd och stöd argument c- Förtroendevalda tar kontakt d- Kontaktuppgifter i platsannons! e- Stöd att motverka Jante Ökad kunskap inom Vårdförbundet utifrån mångkulturella samhället att möta upp med rätt information. 9

10 4. Lära sig av mer erfarna kollegor a- Påtala arbetsgivarens ansvar för fortbildning/handledning b- Skapa nätverk, t.ex. Facebook 5. Anställd på litet företag a- RSO!! Uppsökande verksamhet! b- Spetskompetens på regional nivå inom Vårdförbundet. c- Tydliga kanaler för kontakt d- Nationell strategi för privatanställda. 6. Vill engagera mig i yrkesfrågor a- Ge facklig tid för projekt förhandla med arbetsgivaren = gemensamt intresse. b- Tydliggöra för arbetsgivaren vad som står i avtal om utveckling/forskning. c- Uppmärksamma medlemmars forskning/projekt medialt Media Samlad databas med mediainslag från hela landet där jag som medlem kan göra en sökning på vad media rapporterat i en viss fråga som angår Vårdförbundet. Kommunikatörer som kan bistår medlemmar och förtroendevalda med hjälp att uttrycka åsikt och påverka genom exempelvis insändare i dagstidning. Synligt Vårdförbund med på olika sätt som medlem är man inte ensam. Youtube-snuttar om fyra strategierna, olika tilltal beroende på till vilken medlemsgrupp vi vänder oss. Interaktiv utbildning om olika saker i hur använda kunskap, hur påverka lokala politiker. Kontor på fickan vara ute på enheten (IPAD) Exp/kontor: adm, FF (tele varje dag), enskilda ärenden Uppdaterad webb vart och hur man kan vända sig (enkelt, nytt) Utbildning nationella riktlinjer - som är en röd tråd Yrkesfrågor, arbetsmiljö, patientsäkerhet rättigheter och skyldighet, veta hur man går ut i media. Målgrupp: 1 FF/avd 2 Medlemmar Nationella mötesplatser exv inför kongress. Nätverka min avd Öka möjligheten till att vara med på mediala arenor, i god tid exv mässor, Almedalen 10

11 Samverka m AG runt nyanställning. Info till studenter i slutet av studietid, bjuda in eller på skolan. Mötesplatser Facebook + web + träffas på arbplatser i början av anställning + uppföljning Medlemsutbildning i rättigheter och skyldigheter Träffa medlemmar på arbetsplats och resonera runt detta, lockbeten typ biokväll, middag/lunch Tillgång till fackl-fv som är förtrogna med hur organisationen fungerar och är trygga i sin roll och kan ge tips till den medlem som behöver, även till de som ej har FV på arbetsplatsen. Facklig FV ute på arbetsplats som har arbetsplatsnära kännedom. FV som har mer övergripande kännedom + org. Mötesplatser för skyddsombud/nätverk på samma ag eller samma ort/liknande arbplats i län/region Coaching av en person med kunskap om arbpl/ag + löneläge+ förhandlingsstrategier Möjlighet Utbildning i lön+löneförhandlingar anställningsvillkor Introkurs för nya medlemmar Bättre kunskap om Vårdförbundet + AG org och hur man kan påverka Medlemsmötesplats/nätverk inom professionen, träff varannan månad både ny i yrket + erfarna Mentor Facebook grupper för mer specifikt inriktade grupper ex ssk inom hemsjukvård el BMA inom kommunen. Uppsökande verksamhet i små företag och andra privata. Kontaktperson nära geografiskt att ta kontakt med om man är en ensam grupp, få anställda Möjlighet Stärka medl via alla olika kanaler: Personliga möten, telefon, web, mail Möjlighet för medl att välja själv. Kontinuerliga blänkare om erbjudanden att delta i intressanta frågor via konferenser, nätverk, mötesplatser för att utveckla yrket info om detta via lokala hemsidan, Vårdfokus, övr web och via FV! Kontaktperson exv i lokal styrelse och sedan spridas via Vårdfokus, lokalt, regionalt och nationellt. Skrivarkurser Mediautbildning 11

12 Vad behöver medlem som är ny i yrket? Börja med att stärka studenterna: - Värdet med medlemskapet - Påverkansmöjlighet stärka sin kunskap om rättigheter och skyldigheter - Stärka förtroendevalds roll alt fånga upp nya i yrket fånga upp studenter - Stipendium vid examen Stärka medlemmar Vill påverka organisationen på sin arbetsplats - medlemsutbildning ex lunchmöte - facklig information på arbetsplatsträffar Vad är det som gör att du kan känna dig stolt som medlem, förtroendevald Kunskap, självkänsla, synliggöra, karriärväg, lönekriterium, mentorskap Vill engagera mig i en yrkesfråga? Idébank nationell. Ska vara lättillgänglig Redskap att använda för förtroendevald och medlem vid ex möte, material som lokala avd kan bidra med. Ska förhandla lön inför ny anställning -Vårdförbundet med på introduktion inför anställning Grupp 3 Demokrati Ett varumärke för Vårdförbundet några rader vad står vi för Trovärdighet talar vi samma språk vara pålästa / forskning lagar mm Demokrati- våga öppna en fråga öppna oliktänkande Ny i yrket Vad står Vårförbundet för Hur påverkar vi Hur får medlemmen hjälp i frågor Lön ringa och få råd och stöd peppa den nyanställde genom att få en bra lön De nyanställda måste berätta vad de är värda i lön. Alla ska ha rätt till en åsikt men när beslut är fattat gäller demokratisk anda. Ta vara på kompetens Hur tar vi vara på kompetens ex någon som varit m i avdstyrelsen väljs inte om Vad kan personen användas till coach? Mentorskap Hur tar vi hand om kritik kritik är utvecklande 12

13 Inför Nationella mötesplatsen som förbereder motioner och ger förslag till kongressen. Kollegial mötesplats Förbättra i webbens struktur, Hur förbättra mötesplats på webben, IT-verksamheten förbättras. Söka en profession ex specialist annan = psykiatri i närområde över landskapsgräns Stöd inför ny anställning coach 1. Öppen infobox för hela Sverige 2. Regionkontor i Sverig 3-5 st. Ska avd vara kvar. Bryta loss vissa funktioner. Samma kriterier i hela landet. Kunskapsinventering vart vänder sig medlemmen. Vi som är leg får inte/tar sin makt handlar om makt och inflytande. Medlemsfrågor av ev juridisk bedömning 24 tim hjälp en Box hos ombudsman den som hanterar frågan bäst kan ge första besked Tillåter andra att köra över oss, svag kollegial tanke. Vad lägger vi i ordet Karriär Utifrån lokal struktur där medlemmen finns tillhandahålla kunskap Demokrati Ny i yrket: Enkel kanal till Vårdförbundet för att kunna framföra idéer och synpunkter. Återkoppling från Vårdförbundet. Alla medlemmar behöver detta. Vi tror att de nya har andra frågor än de medlemmar som arbetat i yrket länge. Demokratiprocesser i alla led, ända till medlemsnivå ifrån FS oavsett organisation. Båda håll Up and down, down and up Definiera goda exempel och våga behålla dem Kasta inte ut barnet med badvattnet Lägg energi på det som inte fungerar Vill påverka organisationen på sin arbetsplats: Idag ser vi en nytta för medlemmen ett det finns en demokratiskt vald förtroendevald. Intressant. Arbetsplats utan förtroendevald! Vilka vägar finns? Medlem tar kontakt med Vårdförbundet. Risk enstaka medlemmar med olika synpunkter tar kontakt ur det invidviduella perspektivet. Agerar inte utifrån grupp. 13

14 Vad behöver medlem som är ny i yrket Små arbetsplatser med få medlemmar Här kan vi se att om enskild medlem tar kontakt med VF är risken liten att medlemmen agerar ur individuellt perspektiv som skiljer sig från gruppens behov. Problematik finns! Hur agerar Vårdförbundet för att skydda medlem på liten privat arbetsplats från repressalier. Kollegial mötesplats Påverka högskolorna Vårdförbundet måste komma in tidigt i klasserna. Viktigt med kollegialitet inom/mellan professionerna. Ta fram en skrift/folder om hur viktigt det är med kollegialitet. Chattforum på hemsidan för de olika professionerna och ett chattforum för alla gemensamt. Utveckla hemsidan bjud in vanliga användare/medlemmar i arbetet. Hemsidan upplevs som krånglig, förenkla, göra attraktiv. Behov av att det finns en strategi för att sprida god idéer mellan Vårdförbundets avdelningar. T.ex. 100-lappen, möte med guldkant. Tillgänglighet lokalt viktigt fack-exp nära. Hur organiserar man sig. Alla måste ha samma förutsättningar att utöva ett bra fackligt arbete. Ändra inställningen till sitt fackliga uppdrag. Man kommer inte till förtroendeträffar, varför? Stöd till f-valda utbildning. Använda oss av mail mera för att nå ut. Gå ut och fråga medlemmar som inte har f-valda. Vad vill vi ha av Vårdförbundet? Landsövergripande mötesplats t.ex vårdstämma, vårdtåget. Ta tillvara på vanliga medlemmars åsikter, bjuda in till olika grupper, möten Hur gör vi tex årsmötet attraktivt? Personligt möte viktigt Kontrakt Vad ingår i uppdraget? Nå medlemmar som inte har fvalda. Arbetsplatser med få medlemmar. HUR? Privata medllemmar många arbetsplatser, svårt att nå alla. Alla medlemmar måste bli sedda av Vårdförbundet Tydligt hur man får kontakt t.ex. på hemsidan. Vilka vägar finns? Viktigt att göra Vårdförbundet attraktivt modernt intressant Viktigt att alla kan historien Bättre på att tala om vad vi gör. Tydliga påverkansmöjligheter för medlemmar. Ny i yrket Medlemsutbildning light som ska innehålla lagar och avtal inom aktuellt kollektivavtal, Vårdförbundets lokala organisation. Samverkan. Vårdmiljö. Lön mm. Hitta din 14

15 profession. En light version av Vad Vårdförbundet kan erbjuda och vad du kan förvänta dig och vad som förväntas av dig. Ev webbaserad medlemsinloggning. Förtroendevalda Introduktionssamtal med checklista som är lika i hela landet. Kan lokalt anpassas med tillägg men inte möjlighet till att plocka bort frågor. Till alla nya förtroendevalda. Praktiska råd inför löneöversyn till alla medlemmar. Fickformat. Lönebudskap på A4: Har ni pratat lön idag? Vill ni prata lön idag? Nu ska vi prata lön Dessa kan skickas ut för att få igång samtal på arbetsplatserna. Ta fram en kortlek med olika frågor kopplade till lön. Arbetsplatsen kan göra detta tillsammans med den förtroendevalda för att skapa argument till lönefrågor. Titta på andra organisationer. Webbutbildning ang våra frågor. Vårdförbundsapp i ljudform. Möjlighet till att utbilda sig i olika frågor. Text och ljud. Frågor och svar typ IKEAs frågebank. De ska vara lätta att hitta än vad de är idag. Våra vanligaste frågor och svar bör finnas där. Är vår web tillräckligt bra? Varför får vi inte igång våra Communities på hemsidan? Vi måste vara där medlemmarna är Facebook mm. Skapa länkar mellan olika små arbetsplatser. Vårförbundet kan förmedla kontakter för att personer inte ska känna sig ensamma i ett litet företag. Demokrati Vad menar vi med demokrati. Vad är det vi vill. Varför ska vi organisera oss efter arbetsgivaren? Vi måste utgå från medlemmen. För att stärka våra professioner ytterligare så behöver vi gifta oss igen med yrkesorganisationerna. Hur många medlemmar ska vi ha i vår organisation? När vi tittar på våra arbetsgivare så vet vi att fler chefsled försämrar kommunikationen. Är det lika i vår org? Med starka medlemmar så är alla förtroendevalda på sin arbetsplats och kan driva frågor. Kollegial mötesplats Allas lika värde, rätt att få samma service. Ny i yrket? Webben jätteviktig: Information, frågelåda: FAQ och frågeforum där någon svarar snabbt, Community, Facebookgrupper Twitter mm Fysiska mötesplatser på högskolor/universitet Fysiska mötesplatser för studenter som nyutexaminerade/nyanställda. Fånga upp nyexaminerade som ännu inte fått någon anställning personlig kontakt Vill påverka organisationen på sin arbetsplats 15

16 Förtroendevald på arbetsplats (så gör vi idag + stöd från lokalavdelningarna) Är det optimalt?! Ska vi ha f-valda på arbetsplatsen? Vi tror det behövs stöd nära där frågan uppstår. Ska rollen förändras? Vilket ansvar/mandat ska finnas på arbetsplatsen? Ska förhandla lön inför nyanställning - webben -fysiska mötesplatser, olika teman. Ex Vad tänka på inför en anställning, löneförhandling, profession kollegialitet. Lära sig mer av erfarna kollegor? -Yrkesspecifika mötesplatser ex tills m riksföreningarna -Nätverk Anställd i litet företag Personlig kontakt nätverk fysiska mötesplatser Vill engagera mig i en yrkesfråga använda Vårdförbundet som plattform? - skapa delaktighet/dialog på mötesplats bjuda in till delaktighet för att planera/genomföra aktiviteter delta i arbetsgrupper alt projekt få verktyg och resurser att ordna mötesplats Övrigt Samarbeta mer med yrkesföreningarna igen. Mål att mer mark =påverka i yrkes/professionsfrågorna. Vi borde prata ihop oss och ha samma målbild i frågan. Diskussion om lokalavdelningarnas var eller icke vara. Demokrati Använda ny teknik, det som finns tillgängligt. Lika oavsett var man bor eller var man jobbar. Personlig kontakt tar emot idé, förslag med respekt! Återkopplar tidsplan. Aktiva nätverksgrupper/arbetsgrupper inflytande delaktighet öppen dialog Öppen valprocess Webben Demokrati: ett beslut är ett beslut, respektera varandras åsikter, alla har samma rätt att tycka till. Alla med fackliga uppdrag på tid (kongressombud, ersättare, styrelseledamot) ska få möjlighet att delta på nationell mötesplats. Lätta kommunikationsvägar, inte bara in i förbundet, utan även inom förbundet. Fråga in återkoppling Fråga ut hur tar vi emot idéer och förslag och ger återkoppling Klar tydlig beslutsordning på hur man får Vårdförbundsmandat Vad och hur direkt demokrati Vem väljer vem och till vad? Måste förtydliga var i demokratiprocessen påverkan sker Skapa en bra struktur på förslag, idéer och därmed hur vi återkopplar. 16

17 Kollegial mötesplats Nära medlem med VI-känsla Idébank på medlemmar som har speciell kunskap tex forskningsområde, söker vårdsarbete, utveckling av skolhälsovård Nya regionala nätverk för olika kunskapsområden/funktioner tex MAS:ar, skolsjuksköterskor Mentorskap inbyggt Lustfyllda möten, som ger ringar på vattnet Verktyg på webben som grund för dialog på arbetsplatsen inom olika områden (med bakgrundskunskap och frågeställningar) tex chefstillsättning, samverkansavtal.3 Grupp 4 Påverkan Interaktiv utbildning på webben (låst) i vardagliga situationer tex sem, lön, arbmiljö grundläggande facklig kunskap länk vill du veta mera kontakta xxx Tydlig med definitionerna på våra yrkesgrupper med alla kontakter (ej syster) Strategierna har vi men det är olika förutsättningar man kan hitta gemensamma budskap Låta nyex ta plats, släppa fram dem. Tydligt ledarskap och starka chefer som vågar stå upp för vården utv Kopplat till kunskap. Gemensamt kit till nya medlemmar med information. Kongress en vecka med dagar med beslut varvat med gemensamma arbetsdagar. Då blir det en nationell gemensam uppstart av GEMENSAMMA STRATEGIER = Vårdförbundet Sverige Vad vill vi nå ut i media? Viktigt att det blir rätt med det vi vill nå ut med. Ta mer plats o synas. Vara med i TV-soffan när det tex rör sig om vårdfrågor. De gemensamma strategierna måste börjas gemensamt i Sverige, samt följas upp regelbundet. Kommunikationen måste fungera i Vårdförbundet Sverige Utbilda stärka medlemmar ger styrka så att dem/vi alla kan påverka. Visa vad våra professioner gör i tex media, skriva ned vad gör biomedicinska analytiker till tex politiker, synliggöra detta i media. Använda våra filmer om medlemsberättelserna mer! I vilka sammanhang kan vi visa dessa? Använd media (tidning, TV) i våra möten med f-valda. Låt journalist berätta om sitt jobb och våra medlemmars rättigheter mm. 17

18 Attitydsförändring hos oss som kollektiv. Vi måste se oss själva som auktoriteter om andra ska göra det. Coacha förtroendevalda på arb att ena medlemmar och driva frågor. tt våga ta plats och begära postioner där besluten tas. Medlemsutbildning!!! Använda Social medier! Hitta sätt att ta tillvara engagerade medlemmar och ge dem stöd att driva frågor utan förtroendeuppdrag. Mediacoaching på webben Lite FAQ om mediahantering Hur gör vi i situationer där media kontaktar oss? Goda råd Nationella mötesplatser som utgångspunkt för strategiskt arbete lokalt. Att säkerställa att hela landet har samma utgångspunkt. Framtiden Politiker - olika slags möten Reklamfil om de 4 professionerna som beskriver vad vi gör. Tjänstemännen påverka lobba Vara självklara i ledningsgrupper Starka chefer våga vara chef Uppmärksamma forskning och alla uppsatser som ett led i att stärka våra medl i sina professioner så de blir stolta för sin profession. Bli auktoriteter, experter utifrån forskningen, någon av 4 prof. Redan i de olika (grund)utbildningarna ska individen få sin stolthet över professionen. Vi vill ha starka medlemmar! För att påverka vara med i org. Tydligare aktiviteter på skolorna Idéer som kommer från Vårdförbundet. Vet medl inte det tala om! Engagerad medl som vill något är en tillgång vi behöver ge stöd på olika sätt! Ex ställa upp i mediasammanhang, skrivarstöd en mall. Medieträning retorik Hur göra gemensam med strategier så det funkar i hela landet?? Inte låta det vara utan försöka se vad som ytterligare kan föras för att nå framgång. Ofta lättare klaga på andra än uppmuntra! Är värdegrunden bara ord eller lever vi efter det! Vår egen kultur ger den möjligheter eller hindrar dem? Bjuda in och bemöta vara välkomnande! Likabehandling vi måste blir bättre! Mer inkluderande HBTQ engagera oss över avdelningsgränserna sprida kunskap! Provocerande budskap! Dansat för mycket boxa för lite! Inte fightas hela tiden/dansa! Medlemsstöd Chat personlig Material som stöd för telefonsamtal. Metodstöd, #coachande samtalsstöd 18

19 Utbildning för förtroendevalda på arbetsplatsen. Förtroendevaldas roll, definiera. Kunskapsplattform lika i hela landet. Personligt svar närmaste vardag. Bättre verktyg för svar. Möjlighet till tekniskt stöd som är enkelt Webbenkät inför tex anställningsintervju Medlem kan svara på frågor på datorn och få ett svar. Enkätstödet finns tillgängligt dygnet runt. interaktiv utbildning Satsa på cheferna, tydlig och mer synliga Förnya, förenkla göra hemsidan bättre Förbättra medlemsregistret. Hur får vi medlemmarna att uppdatera sin profil? Belöning? Pins, brosch skapar samhörighet. I samtal med medlemmen få med helheten, vårdmiljö, lön, anställning utveckling och karriär Borde finnas alla 4 professioner som ger råd och stöd Interaktiv kunskapsbank Utbildning och utveckling regelbundet för dem som ger råd och stöd. Det måste finnas ett system för detta. Det gäller både för anställda o f-valda. Efter förbundskursen finns inget mer. Hur ser fysiska lokalerna ut för att ge råd och stöd i trevlig miljö. Möjlighet för olika sätt till kontakt: telefonsamtal, webbsidan, fysiska möten. Minska gränserna/väggarna mellan alla avd. Lokal avd kvar men vi är ett gemensamt förbund. Dokumentationssystem som är lättfungerande för både anställda och f-valda. Samma verktyg för både anställda och f-valde i Vårdförbundet. Väljer själv kanal, Chatt finns en person personliga möten telefon ej växel Mindre belastning på tel när fler chattar. F-vald måste ha bra kunskap för att kunna ge råd o stöd. Hur få råd, utifrån olika frågor. Hänvisa till Liknande stör vart vi än vänder oss som medlemmar. Ska likna 1177 Bottenplatta liknande för f-valds Vad gäller vid arbete på Vårdförbundet Arbetstid- Vad anser Vårdförbundet? Likvärdig utbildning för f-valda Vad behövs arbetsrätt inte så mycket kunna ta reda på. Kontakt nästföljande vardag ej 24 h. Ex 10 centra 1 person från varje ingår i ett specialistteam som besitter en djupare kunskap inom området tex olika kollektivavtal. Det ska finnas en person som har ansvar för utveckling och kontinuitet i teamet (förnyelse) FAQ för f-valda och adm som svarar på avd. 19

20 Stödja medl till att vara professionella Stolta Status Lönebildning Enkelt! Erbjuda medl en buffé av kunskaper de kan tänkas ha nytta av i yrke och karriär. Fysisk mötesplats = kollegial mötesplats. Medlemsutbildning via webb f-vald utbildning lika som alternativ Medlemsutbildning fysiskt Inventera medlemmars önskemål. Medlemssystem ska vara uppdaterat! Varje medlem måste ha rätt adress/uppgifter. En karta/utbud som tydligt ger anvisning till vem som kan ge svar/stöd. Kan vara vissa experter som finns i landet eller i varje avdelning Framtiden Callcenter för att få individuellt stöd av expertis för resp profession. Tonval på tfn för att komma till rätt info. Behöver vi vara tillgängliga 24 h/dag är ärendena så akuta? (Ja lönecoachning kanske) Pers återkoppling i framtiden kan vara ett SMS/mail el dyl om ser till hur ungdomar kommunicerar idag. F-vald på arbplatsen med hög kompetens att Vårdförbundet behövs nära medl pga den höga rörligheten på våra 4 professioner (framtiden) SMS webb appar!? Olika kommunikationsvägar för att få svar och stöd dygnet runt? Gemensam manual när man svarar på telefonsamtal ang anställning, lön, arbetsmarknad, utveckling mm. Tydliga kanaler mellan medlem, f-vald, ombudsmän, styrelse mm Ett fungerande medlemsregister som uppdateras automatiskt Medlemskapet ska göra skillnad. Tydligt varför Alla kan inte kunna allt. Anpassa det individuella stödet. Medlem får själv välja vilken de vill ha stöd av förtroende för. Om man skickar mail få ett kvitto på mailet med svar: Vi har tagit emot ditt mail. XX kommer att kontakta dig xx. Tydliggöra: Vad är personlig återkoppling? Vilka kanaler är valbara? Mail, telefon, förtroendevald, röksignaler? 20

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Innehållsförteckning 1. Vilka är medlemmarna som ska få individuellt stöd och rådgivning 2. Användbara kanaler 3. Konkreta och realiserbara förslag på verksamhet,

Läs mer

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium Kollegial mötesplats Mötesplatser ska entusiasmera, skapa tillhörighet, ge mod och kunskap för att inspirera och inspireras. Vårdförbundet skapar kollegiala mötesplatser, fysiskt och virtuellt, för våra

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Konkreta förslag I Vårdförbundet står alltid medlemmen i centrum, därför är det viktigt att alla medlemmar känner att de får det stöd och de råd de efterfrågar

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2016-01-04 2016-04-07 Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 5 4.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4. Goda exempel...

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014 Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se Kommunikationsplattform 2012-2014 Vårdförbundet 2 Innehåll Bakgrund Målgrupper Budskap Kommunikationsstrategi

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vårdförbundet Avdelning Skåne Senast ändrad 2010-02-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 1 (56) Ordförande har ordet 2009 har varit ett år där den ekonomiska krisen i

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Rapport från medlemmarna i Studentpanelen: Håkan Bäckman Ida Eriksson Miriam Isaksson Mettavainio Piaa Kinnunen Jenny Lindgren Gabriel

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Internt PM. Framtidens Vårdförbund. Kvalitetskriterier Påverkan. Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet

Internt PM. Framtidens Vårdförbund. Kvalitetskriterier Påverkan. Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet Framtidens Vårdförbund Kvalitetskriterier Påverkan Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet Projektdeltagare: Christina Jacob, Johan Almbrandt, Janet Parmvi, Merja Nyholm, Gun Lundström och Cecilia

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Kongressen föreslås besluta

Kongressen föreslås besluta 1 (9) 2 (9) Kongressen föreslås besluta att en omarbetad och uppdaterad lönepolitik, med utgångspunkt i detta dokument, tas fram till kongressen 2020 3 (9) Förslag till kongressen avseende STs framtida

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 2 Redovisning från arbetsmöte 2012-01-31 Grupp 5 DEMOKRATI Öppna, tydliga och tillgängliga Kärnverksamhet? Meningen med

Läs mer

Workshop: Nätverk i distrikten

Workshop: Nätverk i distrikten Workshop: Nätverk i distrikten Jessica Bagge, opinionsbildare/projektledare Jonna Lahdensuo, verksamhetsutvecklare 1 Kort historik Nya nätverksfrågan i förbundet Sveriges största nätverk för högskoleutbildade

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4.

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer