Internt PM. Framtidens Vårdförbund. Kvalitetskriterier Påverkan. Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internt PM. Framtidens Vårdförbund. Kvalitetskriterier Påverkan. Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet"

Transkript

1 Framtidens Vårdförbund Kvalitetskriterier Påverkan Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet Projektdeltagare: Christina Jacob, Johan Almbrandt, Janet Parmvi, Merja Nyholm, Gun Lundström och Cecilia Sandahl Inledning: Vårdförbundet ska vara det vinnande laget för våra nuvarande och framtida medlemmar. Vårdförbundet har vision, mål, strategier, kvalitetskriterier och kommunikationsplattform men ingen plan för hur vi ska verkställa och vilken kunskap och kompetens vi behöver. Vi har kommit fram till att vi måste skrota ineffektiva strukturer och riva mossiga hierarkier även inom vår egen organisation. (Precis som det vi arbetar för att man ska göra i vården.) Vi måste istället arbeta i moderna stöd- och styrprocesser och komplettera varandras kunskap och kompetens. Exempelvis behöver vi en marknadsförings/medlemsrekryterings/analysavdelning och en opinions/påverkansgrupp. Vi behöver införa moderna arbetssätt. Tusen blommor ska blomma men vi vill inte att hela havet ska storma. Organisationen måste vara riggad för att driva ärenden och utvecklingen effektivt samt kunna ta emot alla goda idéer. 1(14)

2 Varje enskild förtroendevald är den viktigaste nyckelspelaren. Hen är bärare av varumärket Vårdförbundet inför medlemmen och arbetsgivaren, politikern och makthavaren där de lokala besluten fattas. Vi måste göra uppdraget så attraktivt att vi har en kö. Vi ser webben som navet i kommunikationen. Sociala medier, som Facebook, Twitter och Youtube blir allt viktigare, och vi behöver finnas där medlemmarna är och svara på frågor, föra ut våra budskap och sprida vår politik. Facebook och Twitter ger också stora möjligheter att nätverka samt kommunicera med beslutsfattare och andra opinionsbildare. Vi måste också inse att våra medlemmar många gånger hämtar sin information och kommunicerar genom andra kanaler. Personliga möten, medlemsmöten och informationsmöten liksom tidningen Vårdfokus är också centrala kanaler. Men vår främsta påverkansmöjlighet är självklart genom opinionsbildning i press, radio och tv. Det är där vi når medlemmar såväl som förtroendevalda, arbetsgivare, makthavare, politiker och allmänheten. Vår ordförande är vår främsta bärare av varumärket. Organisationen behöver experter i tillräcklig omfattning för att stärka och stödja varumärket nationellt, regionalt och lokalt. Vi är övertygade om att det finns outnyttjad kompetens inom organisationen. Vår första rekommendation är att göra en kunskapsinventering. I vårt arbete med kriterierna hade vi inledningsvis en diskussion om deras innehåll och betydelse. För att få med alla perspektiv behövde vi dela det fjärde kriteriet i två. Metoden för att bevaka och besvara uppgiftens alla delfrågor blev att föra in resultatet av våra idéer i en matris som redovisas här i rapporten Gruppen anser att påverkanskriterierna är avgörande för framtidens Vårdförbund. Våra diskussioner har omfattat allt från tre enkla budskap till styrning av utbildningars innehåll. Högskolorna måste ta ansvar för att utbilda professionerna som auktoriteter. Vi måste ta ansvar för att skapa ETT Vårdförbund. Vi ser ett värde i att alla yrkesföreningar, riksföreningar och Vårdförbundet går samman. 2(14)

3 Till varje kriterium har vi funnit en mening/påstående som sammanfattar det som vi sett som viktigt i just det kriteriet: 1: Vårdförbundet är en auktoritet inom frågor som rör de fyra professionerna och vårdens utveckling. Vi blir bara auktoriteter om vi själva agerar och omvärlden betraktar oss som sådana 2: Vårdförbundet har gemensamma strategier. Vårdförbundets auktoritet har ETT ansikte 3: Vårdförbundet stärker medlemmar att påverka och agera utifrån deras kunskap och situation i vården. Medlemmar känner att de är en del i ett vinnande lag 4a: Vårdförbundet syns i medier. Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas 4b: Vårdförbundet är med och påverkar där besluten avgörs nationellt, regionalt och lokalt. Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas 3(14)

4 1. Vårdförbundet är en auktoritet inom frågor som rör de fyra professionerna och vårdens utveckling Vi blir bara auktoriteter om vi själva agerar och omvärlden betraktar oss som sådana Vad - konkret kvalitetskriterier Vi måste bli tydliga och konkret kunna beskriva allt vi gör och all den kunskap våra fyra professioner tillför vården och dess utveckling. Vi måste bli tydliga och konkret kunna beskriva allt vi gör och all den kunskap våra fyra professioner tillför vården och dess utveckling. Vi måste bli tydliga och konkret kunna beskriva allt vi gör och all den kunskap våra fyra professioner tillför vården och dess utveckling. Aktivitet (hur/när) Vi tycker att yrkesföreningarna och all deras kunskap bör integreras i Vårdförbundet. Som det är idag blir det otydligt och ineffektivt. Auktoriteten blir dessutom diffus. Vi behöver rensa bort det som inte är värdeskapande för medlemmar. Vårdförbundet måste se över vad vi lägger energin på. Exempelvis rapporter, broschyrer, pm, analyser och rutiner som inte stärker auktoriteten. Det måste finnas moment i alla yrkesutbildningar och i basutbildning för förtroendevalda som stärker den enskildes självbild som auktoritet inom professionen. Detta är obligatoriskt. Kompetensbehov (stöd) Den kompetens som finns i yrkesföreningarna kan fungera som kunskapslyft i Vårdförbundet. Kunskapen som finns i yrkesföreningarna får en större arena. Vi måste ändra arbetsmetoder och exempelvis arbeta enligt LEAN och KASAM. Begripligt, hanterbart och meningsfullt. Skickliga pedagoger, föreläsare och förebilder. Med exempelvis storytelling som arbetsmetodik. Nyckeltal mätbart Vårdförbundets professioner har även i fortsättningen högt/högst förtroende hos människor i Sverige enligt Förtroendebarometern. Då mäter man tiden som frigörs vid genomförande av detta arbetssätt. Hur många medlemmar beskriver sig som en auktoritet. 4(14)

5 2. Vårdförbundet har gemensamma strategier Vårdförbundets auktoritet har ett ansikte Vad - konkret kvalitetskriterier Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Aktivitet (hur/när) Kompetensbehov (stöd) Nyckeltal mätbart Vi behöver en gemensam basutbildning för både förtroendevalda och anställda med lokal touch. De förtroendevalda på arbetsplatsen är bärare av Vårdförbundet. För den enskilda medlemmen är relationen till den förtroendevalda på jobbet den allra viktigaste länken till förbundet. Det måste framgå klart och tydligt på exempelvis en affisch vem som är förtroendevald. Vi måste också få flera kontaktytor mellan förtroendevalda och olika delar av Vårdförbundet: professionellt och geografiskt. Se projektplanen för Vårdförbundets chef- och ledarmedlemmar som är en del i verksamhetsplanen för Kvalitetssäkra basutbildningarna. Webbportal för förtroendevalda. Se projektplanen för Vårdförbundets chef- och ledarmedlemmar. Exempelvis genom certifierade chefscoacher och ny organisation för chefer och ledare. Utvärdera utbildningarna. Hur uppfattar medlemmar Vårdförbundet. Se projektplanen för Vårdförbundets chef- och ledarmedlemmar. 5(14)

6 Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Det ska vara enkelt att nå Vårdförbundet Det ska vara enkelt att nå Vårdförbundet Vi ska förstärka det gemensamma snarare än att peka på olikheterna runtom i landet. En gång om året möte med fokus på frågor som rör ett Vårdförbund. Detta ska turnera runt som en stafett. Arbeta i processer istället för i ärenden. Samarbeta med kolleger för att utbyta/byta perspektiv i en ständigt lärande organisation. Det är viktigt med ömsesidig kommunikation från alla delar i landet. Ombudsmännen behöver ett gemensamt kunskapsunderlag, utbildning, ständig påfyllning, en lärande organisation och gemensamma strategier i viktiga frågor. Återkoppling inom ett dygn måste absolut ske. Det kan standardiseras och automatiseras. Google och andra sökmotorer ska generera Vårdförbundsträffar när man Vi behöver mixade planeringsgrupper med olika kunskap och kompetens från olika delar i organisationen och landet. Gruppen får i uppdrag att utforma innehållet i aktiviteten som förs vidare i form av en stafett. En person från föregående planeringsgrupp följer med för att skapa kontinuitet, en lärandeprocess och ETT förbund. Processledarutbildning. Processledare. Nya ombudsmän behöver utbildning i vad som förväntas av en ombudsman i uppdraget. Ett gott teknikstöd. Behövs tydlig information. Påminnelse om gällande policy. Utveckla automatiseringen. Vi måste ha personal med kunskap om hur viktigt det här är. Utvärdering i form av enkäter. Följer upp och utvärderar. Användarundersökningar 6(14)

7 Webben är navet i vår kommunikation. Sociala medier, som Facebook, Twitter och Youtube blir allt viktigare, och vi behöver finnas där medlemmarna är och svara på frågor, föra ut våra budskap och sprida vår politik. Facebook och Twitter ger också stora möjligheter att nätverka samt kommunicera med beslutsfattare och andra opinionsbildare. Vi måste också inse att våra medlemmar många gånger hämtar sin information och kommunicerar genom andra kanaler. Personliga möten, medlemsmöten och informationsmöten liksom tidningen Vårdfokus är också centrala kanaler. söker på hälso- och sjukvårdsrelaterade ord. Nu kommer man inte ens till Vårdförbundets webb när man söker på sjuksköterska. Utbildning, spets för de som hanterar webben och sociala medier. Kan ligga på administratörer med webbehörighet runtom i landet. Kan hantera sidor från flera avdelningar. De som är intresserade och har kunskap kan bli regionala webbredaktörer (viktigt med tydlig titel). Spaningsuppdrag på IT-området så att vi ligger i framkant när det gäller innehåll, teknik och innovation. Unika besökare. Om det är möjligt se vilka det är som besöker. Exempel: om en journalist eller mediechef läser en nyhet på vår webb och exempelvis gör ett inslag i Rapport når det en miljon tittare vilket är något helt annat än besökarna på vår webb. Antalet besökare, gillatryck och följare på Facebook och Twitter kan också mätas. Webben är navet i vår kommunikation. Sociala medier, som Facebook, Twitter och Youtube blir allt viktigare, Vi ska ha en attraktiv och modern webbplats som synliggör att vi är vassa och synliga i samhällsdebatten. En Se ovan 7(14)

8 och vi behöver finnas där medlemmarna är och svara på frågor, föra ut våra budskap och sprida vår politik. Facebook och Twitter ger också stora möjligheter att nätverka samt kommunicera med beslutsfattare och andra opinionsbildare. Vi måste också inse att våra medlemmar många gånger hämtar sin information och kommunicerar genom andra kanaler. Personliga möten, medlemsmöten och informationsmöten liksom tidningen Vårdfokus är också centrala kanaler. Strategi för enhetlig kommunikation och marknadsföring. Strategi för enhetlig kommunikation och marknadsföring. tydlig medlemsknapp. Den ska bjuda in till att skriva inlägg, till samtalet. Men vi ska ha en säker webb. Inläggen ska vara professionella. Kommunikationen är öppen för inlägg Det som skrivs vid andra tider ligger på vänt och publiceras under kontorstid. Skälet till detta är att vi vill ha en webbplats som speglar professionen och auktoriteten. Vi vill se ett joursystem för Facebook och Twitter någon har ansvar på rullande schema för att kolla inlägg. Skapa sug efter allt det Vårdförbundet producerar, t ex profilprodukter och broschyrer. Bättre lansering internt. Behövs också bättre synkronisering mellan det som produceras och den lokala förankringen. Vi ska ha rätt material i rätt tid Anställda lokalt med kommunikationsutbildning. Spetskompetens mer geografiskt spridd men det behöver inte vara på varje lokalavdelning utan stöd kan ske med hjälp av modern teknik. Förutom en kommunikationsenhet behövs en marknadsavdelning som även arbetar med medlemsrekrytering och analys. Och en opinions- och påverkansgrupp med mix av förtroendevalda och anställda. Teknikstöd för att optimera Hyllvärmare ska inte finnas. Antalet nya medlemmar mäts. 8(14)

9 på rätt plats. Det måste bli tidsmässigt görligt för lokalavdelningarna att genomföra nationella kampanjer. Vi ska ha en organisation som välkomnar goda idéer, både från medlemmar, förtroendevalda och anställda. Innovationslåda. efterfrågan, lagerhållning och leveranser. Med exempelvis scannerteknik och print on demand. 9(14)

10 3. Vårdförbundet stärker medlemmar att påverka och agera utifrån deras kunskap och situation i vården Medlemmar känner att de är en del i ett vinnande lag Vad - konkret kvalitetskriterier Varför vara med i Vårdförbundet. Hur stärks självkänslan. Närhet till medlemmar. Medlemmen har en självklar plats som auktoritet. De kommunicerar professionens betydelse kopplad till vårdens utveckling, struktur och patientsäkerhet. Medlemmar ställer krav på god löneutveckling och goda anställningsvillkor. Närhet till medlemmar. Medlemmen har en självklar plats som auktoritet. De kommunicerar professionens betydelse kopplad till vårdens utveckling, struktur och patientsäkerhet. Medlemmar Aktivitet (hur/när) Tre korta kärnfulla budskap om varför man ska vara med i Vårdförbundet. Fyra budskap som stärker självkänslan för våra professioner. Förtroendevalda på arbetsplatsen och medarbetare i Vårdförbundet är bärare av varumärket. För den enskilda medlemmen är relationen till den förtroendevalda på jobbet den allra viktigaste länken till förbundet. Den personen måste stärka medlemmar så att de vågar framträda. Utmana arbetsgivarna. Kompetensbehov (stöd) Kommunikatörer och ta till vara medlemmars och alla andras idéer. Innovationslåda. Pristävling. Använda exempelvis Sensus för att utbilda i retorik och kommunikation. Medieutbildning. Interaktiva utbildningar och information på vår webbplats. Statistik, exempel, budskap, omvärldsbevakning och argument. Mer resurser till jurister som driver arbetsrättsliga frågor hela vägen ut regionalt. Nyttja regional spetskompetens. Nyckeltal mätbart Hur många känner till budskapen? Öka antalet förtroendevalda. Medlemmars mediegenomslag. Vårdförbundets professioner har även i fortsättningen högt/högst förtroende hos människor i Sverige enligt Förtroendebarometern. Man står på kö för att få vara med i det vinnande laget. Många vill bli förtroendevalda. Resultat i lönerevisioner. Positiva utfall för Vårdförbundet i tvister. Även att vi överhuvudtaget driver frågor långt och får uppmärksamhet. 10(14)

11 ställer krav på god löneutveckling och goda anställningsvillkor. Väcka lust hos medlemmar att vilja var med och komma med idéer och förslag. Inte bara central kommunikation ut lokalt utan även tvärtom. Vårdförbundet ska ha tillräckligt stor kostym för att attrahera disputerade, forskare och chefer. Välkomna inspirera och motivera till samarbete. Nätverksbyggande. Vårdförbundet ska vara den självklara kollegiala mötesplatsen för disputerade, forskare och chefer. Vi ska bidra till den kompetens alla har behov av. Samgående med yrkesföreningar och riksföreningar. Fler medlemmar som är disputerade, forskare och chefer. Tillgång till viktiga arenor som exempelvis Vårdens ledarskapsakademi, Global leadership, LNN Ledarskap i Norden. 11(14)

12 4a. Vårdförbundet syns i medier Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas Vad - konkret kvalitetskriterier Ordföranden är den starka symbolen för Vårdförbundet. Vice ordföranden och avdelningsordföranden är också viktiga symboler för Vårdförbundet. Aktivitet (hur/när) Att ordföranden syns i traditionella medier är den starkaste formen av påverkan vi har - sänder budskap till medlemmar, beslutsfattare, politiker, arbetsgivare och allmänheten. Att de syns i traditionella medier är den starkaste formen av påverkan vi har regionalt och lokalt - sänder budskap till medlemmar, beslutsfattare, politiker, arbetsgivare och allmänheten. Lokala avdelningar ska ha media- och kommunikation som en del i den dagliga verksamheten. Det behövs en kommunikationsstrategi (den kan ha tagits fram nationellt men vara lokalt anpassad) Kompetensbehov (stöd) En stab av experter i tillräcklig omfattning för att även täcka regionala och lokala behov samt stöd till förbundsstyrelse, avdelningsordföranden, anställda, förtroendevalda och medlemmar. Uppdraget är att bära varumärket, men det ska vara mänskligt. Samma typ av stöd som ovan. Lämpligt med en sammanhållen organisation. Nyckeltal mätbart Genomslag i medier. Vilka effekter får genomslaget? Genomslag i medier. Vilka effekter får genomslaget? Politiska beslut. Yrke, värde, lön. 12(14)

13 Medlemmar Traditionella medier, webben, sociala medier; Facebook, Twitter, Youtube, bloggar Ett antal medlemmar per yrke och avdelning samt chefer, ledare, forskare, disputerade, studenter och pensionärer tränas i att bli synliga auktoriteter för våra fyra professioner som kan uttrycka sig i medier. Detta ska vara något attraktivt. Man söker till uppdraget som leder till en attraktiv utbildning. Driva ett aktivt opinionsbildande arbete. Ligga i framkant, steget före och inte vara så reaktiv. Även om man också måste svara på frågor i dagsaktuella skeenden. Medieutbildning. Tillgång till stöd enligt ovan. Professionellt förhållningssätt. Behövs utbildning i såväl traditionella medier som sociala medier. Traditionell medieutbildning. Interaktiva utbildningar och information på vår webbplats. Statistik, exempel, budskap och argument. Genomslag i medier. Antal besökare/unika träffar på webben, Youtube. Gilla på Facebook. Följare på Twitter. Hur mycket diskussion som pågår i kommentarsfälten. Hur stort är engagemanget? 13(14)

14 4b. Vårdförbundet är med och påverkar där besluten avgörs nationellt, regionalt och lokalt Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas Vad - konkret kvalitetskriterier Detsamma som i punkt 4a gäller även här. Men chefer och ledare är också en nyckelgrupp som får tillgång till andra beslutsrum. Även förtroendevalda och anställda är viktiga i nätverkande. Aktivitet (hur/när) De personliga mötena mellan ordförande, vice ordföranden och avdelningsordförande och politiker, beslutsfattare och arbetsgivare är avgörande. Chefer och ledare nätverkar och får tillgång till arenor där vårdens organisation skapas och utvecklas. Nätverkande. Identifiera beslutsfattare och beslutsprocesser. Analysera. Remissförfarande. Kompetensbehov (stöd) Kunskap i att bygga och underhålla nätverk. Retorikutbildning. Argumentationsstöd. Mingelteknik. Ledarskapsutbildning. Hissbudskap. Certifierade chefscoacher. Utveckla teknik för telefoncoachning i grupp. Disputerade som ger råd och agerar som mentorer till andra som ska börja forska. Nyckeltal mätbart Politiska resultat som gagnar Vårdförbundets medlemmar. Tillgång till viktiga arenor som exempelvis Vårdens ledarskapsakademi, Global leadership, LNN Ledarskap i Norden. 14(14)

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Konkreta förslag I Vårdförbundet står alltid medlemmen i centrum, därför är det viktigt att alla medlemmar känner att de får det stöd och de råd de efterfrågar

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Innehållsförteckning 1. Vilka är medlemmarna som ska få individuellt stöd och rådgivning 2. Användbara kanaler 3. Konkreta och realiserbara förslag på verksamhet,

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4.

Läs mer

Vårdförbundet i framtiden Arbetsgrupp Påverkan

Vårdförbundet i framtiden Arbetsgrupp Påverkan Vårdförbundet i framtiden Arbetsgrupp Påverkan Slutrapport 1 INLEDNING Det har varit en sporrande utmaning att ta sig an uppdraget att konkretisera de fyra kvalitetskriterierna under rubriken Påverkan.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Vision

Välkommen som förtroendevald i Vision Välkommen som förtroendevald i Vision 1 2 Välkommen som ny förtroendevald i Vision! Vad kul att du vill vara med och jobba för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. I det här

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Sociala medier ur ett museiperspektiv

Sociala medier ur ett museiperspektiv Sociala medier ur ett museiperspektiv Erfarenheter från Nordiska museet Föredrag vid Institutet för Informationsteknologi, 2012-03-14 Även presenterat vid föreningen IdeK-labbets träff 2012-11-07 Kajsa

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Kommunikation i sociala medier

Kommunikation i sociala medier Kommunikation i sociala medier. 2 Tur drabbar bara de skickliga! Hallå? 3 4 Kommunikation 2014 5 Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Tumbler, Wordpress, Youtube, Pinterest, Ello eller Instagram? "Istället

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer