Internt PM. Framtidens Vårdförbund. Kvalitetskriterier Påverkan. Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internt PM. Framtidens Vårdförbund. Kvalitetskriterier Påverkan. Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet"

Transkript

1 Framtidens Vårdförbund Kvalitetskriterier Påverkan Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet Projektdeltagare: Christina Jacob, Johan Almbrandt, Janet Parmvi, Merja Nyholm, Gun Lundström och Cecilia Sandahl Inledning: Vårdförbundet ska vara det vinnande laget för våra nuvarande och framtida medlemmar. Vårdförbundet har vision, mål, strategier, kvalitetskriterier och kommunikationsplattform men ingen plan för hur vi ska verkställa och vilken kunskap och kompetens vi behöver. Vi har kommit fram till att vi måste skrota ineffektiva strukturer och riva mossiga hierarkier även inom vår egen organisation. (Precis som det vi arbetar för att man ska göra i vården.) Vi måste istället arbeta i moderna stöd- och styrprocesser och komplettera varandras kunskap och kompetens. Exempelvis behöver vi en marknadsförings/medlemsrekryterings/analysavdelning och en opinions/påverkansgrupp. Vi behöver införa moderna arbetssätt. Tusen blommor ska blomma men vi vill inte att hela havet ska storma. Organisationen måste vara riggad för att driva ärenden och utvecklingen effektivt samt kunna ta emot alla goda idéer. 1(14)

2 Varje enskild förtroendevald är den viktigaste nyckelspelaren. Hen är bärare av varumärket Vårdförbundet inför medlemmen och arbetsgivaren, politikern och makthavaren där de lokala besluten fattas. Vi måste göra uppdraget så attraktivt att vi har en kö. Vi ser webben som navet i kommunikationen. Sociala medier, som Facebook, Twitter och Youtube blir allt viktigare, och vi behöver finnas där medlemmarna är och svara på frågor, föra ut våra budskap och sprida vår politik. Facebook och Twitter ger också stora möjligheter att nätverka samt kommunicera med beslutsfattare och andra opinionsbildare. Vi måste också inse att våra medlemmar många gånger hämtar sin information och kommunicerar genom andra kanaler. Personliga möten, medlemsmöten och informationsmöten liksom tidningen Vårdfokus är också centrala kanaler. Men vår främsta påverkansmöjlighet är självklart genom opinionsbildning i press, radio och tv. Det är där vi når medlemmar såväl som förtroendevalda, arbetsgivare, makthavare, politiker och allmänheten. Vår ordförande är vår främsta bärare av varumärket. Organisationen behöver experter i tillräcklig omfattning för att stärka och stödja varumärket nationellt, regionalt och lokalt. Vi är övertygade om att det finns outnyttjad kompetens inom organisationen. Vår första rekommendation är att göra en kunskapsinventering. I vårt arbete med kriterierna hade vi inledningsvis en diskussion om deras innehåll och betydelse. För att få med alla perspektiv behövde vi dela det fjärde kriteriet i två. Metoden för att bevaka och besvara uppgiftens alla delfrågor blev att föra in resultatet av våra idéer i en matris som redovisas här i rapporten Gruppen anser att påverkanskriterierna är avgörande för framtidens Vårdförbund. Våra diskussioner har omfattat allt från tre enkla budskap till styrning av utbildningars innehåll. Högskolorna måste ta ansvar för att utbilda professionerna som auktoriteter. Vi måste ta ansvar för att skapa ETT Vårdförbund. Vi ser ett värde i att alla yrkesföreningar, riksföreningar och Vårdförbundet går samman. 2(14)

3 Till varje kriterium har vi funnit en mening/påstående som sammanfattar det som vi sett som viktigt i just det kriteriet: 1: Vårdförbundet är en auktoritet inom frågor som rör de fyra professionerna och vårdens utveckling. Vi blir bara auktoriteter om vi själva agerar och omvärlden betraktar oss som sådana 2: Vårdförbundet har gemensamma strategier. Vårdförbundets auktoritet har ETT ansikte 3: Vårdförbundet stärker medlemmar att påverka och agera utifrån deras kunskap och situation i vården. Medlemmar känner att de är en del i ett vinnande lag 4a: Vårdförbundet syns i medier. Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas 4b: Vårdförbundet är med och påverkar där besluten avgörs nationellt, regionalt och lokalt. Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas 3(14)

4 1. Vårdförbundet är en auktoritet inom frågor som rör de fyra professionerna och vårdens utveckling Vi blir bara auktoriteter om vi själva agerar och omvärlden betraktar oss som sådana Vad - konkret kvalitetskriterier Vi måste bli tydliga och konkret kunna beskriva allt vi gör och all den kunskap våra fyra professioner tillför vården och dess utveckling. Vi måste bli tydliga och konkret kunna beskriva allt vi gör och all den kunskap våra fyra professioner tillför vården och dess utveckling. Vi måste bli tydliga och konkret kunna beskriva allt vi gör och all den kunskap våra fyra professioner tillför vården och dess utveckling. Aktivitet (hur/när) Vi tycker att yrkesföreningarna och all deras kunskap bör integreras i Vårdförbundet. Som det är idag blir det otydligt och ineffektivt. Auktoriteten blir dessutom diffus. Vi behöver rensa bort det som inte är värdeskapande för medlemmar. Vårdförbundet måste se över vad vi lägger energin på. Exempelvis rapporter, broschyrer, pm, analyser och rutiner som inte stärker auktoriteten. Det måste finnas moment i alla yrkesutbildningar och i basutbildning för förtroendevalda som stärker den enskildes självbild som auktoritet inom professionen. Detta är obligatoriskt. Kompetensbehov (stöd) Den kompetens som finns i yrkesföreningarna kan fungera som kunskapslyft i Vårdförbundet. Kunskapen som finns i yrkesföreningarna får en större arena. Vi måste ändra arbetsmetoder och exempelvis arbeta enligt LEAN och KASAM. Begripligt, hanterbart och meningsfullt. Skickliga pedagoger, föreläsare och förebilder. Med exempelvis storytelling som arbetsmetodik. Nyckeltal mätbart Vårdförbundets professioner har även i fortsättningen högt/högst förtroende hos människor i Sverige enligt Förtroendebarometern. Då mäter man tiden som frigörs vid genomförande av detta arbetssätt. Hur många medlemmar beskriver sig som en auktoritet. 4(14)

5 2. Vårdförbundet har gemensamma strategier Vårdförbundets auktoritet har ett ansikte Vad - konkret kvalitetskriterier Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Aktivitet (hur/när) Kompetensbehov (stöd) Nyckeltal mätbart Vi behöver en gemensam basutbildning för både förtroendevalda och anställda med lokal touch. De förtroendevalda på arbetsplatsen är bärare av Vårdförbundet. För den enskilda medlemmen är relationen till den förtroendevalda på jobbet den allra viktigaste länken till förbundet. Det måste framgå klart och tydligt på exempelvis en affisch vem som är förtroendevald. Vi måste också få flera kontaktytor mellan förtroendevalda och olika delar av Vårdförbundet: professionellt och geografiskt. Se projektplanen för Vårdförbundets chef- och ledarmedlemmar som är en del i verksamhetsplanen för Kvalitetssäkra basutbildningarna. Webbportal för förtroendevalda. Se projektplanen för Vårdförbundets chef- och ledarmedlemmar. Exempelvis genom certifierade chefscoacher och ny organisation för chefer och ledare. Utvärdera utbildningarna. Hur uppfattar medlemmar Vårdförbundet. Se projektplanen för Vårdförbundets chef- och ledarmedlemmar. 5(14)

6 Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Det ska vara enkelt att nå Vårdförbundet Det ska vara enkelt att nå Vårdförbundet Vi ska förstärka det gemensamma snarare än att peka på olikheterna runtom i landet. En gång om året möte med fokus på frågor som rör ett Vårdförbund. Detta ska turnera runt som en stafett. Arbeta i processer istället för i ärenden. Samarbeta med kolleger för att utbyta/byta perspektiv i en ständigt lärande organisation. Det är viktigt med ömsesidig kommunikation från alla delar i landet. Ombudsmännen behöver ett gemensamt kunskapsunderlag, utbildning, ständig påfyllning, en lärande organisation och gemensamma strategier i viktiga frågor. Återkoppling inom ett dygn måste absolut ske. Det kan standardiseras och automatiseras. Google och andra sökmotorer ska generera Vårdförbundsträffar när man Vi behöver mixade planeringsgrupper med olika kunskap och kompetens från olika delar i organisationen och landet. Gruppen får i uppdrag att utforma innehållet i aktiviteten som förs vidare i form av en stafett. En person från föregående planeringsgrupp följer med för att skapa kontinuitet, en lärandeprocess och ETT förbund. Processledarutbildning. Processledare. Nya ombudsmän behöver utbildning i vad som förväntas av en ombudsman i uppdraget. Ett gott teknikstöd. Behövs tydlig information. Påminnelse om gällande policy. Utveckla automatiseringen. Vi måste ha personal med kunskap om hur viktigt det här är. Utvärdering i form av enkäter. Följer upp och utvärderar. Användarundersökningar 6(14)

7 Webben är navet i vår kommunikation. Sociala medier, som Facebook, Twitter och Youtube blir allt viktigare, och vi behöver finnas där medlemmarna är och svara på frågor, föra ut våra budskap och sprida vår politik. Facebook och Twitter ger också stora möjligheter att nätverka samt kommunicera med beslutsfattare och andra opinionsbildare. Vi måste också inse att våra medlemmar många gånger hämtar sin information och kommunicerar genom andra kanaler. Personliga möten, medlemsmöten och informationsmöten liksom tidningen Vårdfokus är också centrala kanaler. söker på hälso- och sjukvårdsrelaterade ord. Nu kommer man inte ens till Vårdförbundets webb när man söker på sjuksköterska. Utbildning, spets för de som hanterar webben och sociala medier. Kan ligga på administratörer med webbehörighet runtom i landet. Kan hantera sidor från flera avdelningar. De som är intresserade och har kunskap kan bli regionala webbredaktörer (viktigt med tydlig titel). Spaningsuppdrag på IT-området så att vi ligger i framkant när det gäller innehåll, teknik och innovation. Unika besökare. Om det är möjligt se vilka det är som besöker. Exempel: om en journalist eller mediechef läser en nyhet på vår webb och exempelvis gör ett inslag i Rapport når det en miljon tittare vilket är något helt annat än besökarna på vår webb. Antalet besökare, gillatryck och följare på Facebook och Twitter kan också mätas. Webben är navet i vår kommunikation. Sociala medier, som Facebook, Twitter och Youtube blir allt viktigare, Vi ska ha en attraktiv och modern webbplats som synliggör att vi är vassa och synliga i samhällsdebatten. En Se ovan 7(14)

8 och vi behöver finnas där medlemmarna är och svara på frågor, föra ut våra budskap och sprida vår politik. Facebook och Twitter ger också stora möjligheter att nätverka samt kommunicera med beslutsfattare och andra opinionsbildare. Vi måste också inse att våra medlemmar många gånger hämtar sin information och kommunicerar genom andra kanaler. Personliga möten, medlemsmöten och informationsmöten liksom tidningen Vårdfokus är också centrala kanaler. Strategi för enhetlig kommunikation och marknadsföring. Strategi för enhetlig kommunikation och marknadsföring. tydlig medlemsknapp. Den ska bjuda in till att skriva inlägg, till samtalet. Men vi ska ha en säker webb. Inläggen ska vara professionella. Kommunikationen är öppen för inlägg Det som skrivs vid andra tider ligger på vänt och publiceras under kontorstid. Skälet till detta är att vi vill ha en webbplats som speglar professionen och auktoriteten. Vi vill se ett joursystem för Facebook och Twitter någon har ansvar på rullande schema för att kolla inlägg. Skapa sug efter allt det Vårdförbundet producerar, t ex profilprodukter och broschyrer. Bättre lansering internt. Behövs också bättre synkronisering mellan det som produceras och den lokala förankringen. Vi ska ha rätt material i rätt tid Anställda lokalt med kommunikationsutbildning. Spetskompetens mer geografiskt spridd men det behöver inte vara på varje lokalavdelning utan stöd kan ske med hjälp av modern teknik. Förutom en kommunikationsenhet behövs en marknadsavdelning som även arbetar med medlemsrekrytering och analys. Och en opinions- och påverkansgrupp med mix av förtroendevalda och anställda. Teknikstöd för att optimera Hyllvärmare ska inte finnas. Antalet nya medlemmar mäts. 8(14)

9 på rätt plats. Det måste bli tidsmässigt görligt för lokalavdelningarna att genomföra nationella kampanjer. Vi ska ha en organisation som välkomnar goda idéer, både från medlemmar, förtroendevalda och anställda. Innovationslåda. efterfrågan, lagerhållning och leveranser. Med exempelvis scannerteknik och print on demand. 9(14)

10 3. Vårdförbundet stärker medlemmar att påverka och agera utifrån deras kunskap och situation i vården Medlemmar känner att de är en del i ett vinnande lag Vad - konkret kvalitetskriterier Varför vara med i Vårdförbundet. Hur stärks självkänslan. Närhet till medlemmar. Medlemmen har en självklar plats som auktoritet. De kommunicerar professionens betydelse kopplad till vårdens utveckling, struktur och patientsäkerhet. Medlemmar ställer krav på god löneutveckling och goda anställningsvillkor. Närhet till medlemmar. Medlemmen har en självklar plats som auktoritet. De kommunicerar professionens betydelse kopplad till vårdens utveckling, struktur och patientsäkerhet. Medlemmar Aktivitet (hur/när) Tre korta kärnfulla budskap om varför man ska vara med i Vårdförbundet. Fyra budskap som stärker självkänslan för våra professioner. Förtroendevalda på arbetsplatsen och medarbetare i Vårdförbundet är bärare av varumärket. För den enskilda medlemmen är relationen till den förtroendevalda på jobbet den allra viktigaste länken till förbundet. Den personen måste stärka medlemmar så att de vågar framträda. Utmana arbetsgivarna. Kompetensbehov (stöd) Kommunikatörer och ta till vara medlemmars och alla andras idéer. Innovationslåda. Pristävling. Använda exempelvis Sensus för att utbilda i retorik och kommunikation. Medieutbildning. Interaktiva utbildningar och information på vår webbplats. Statistik, exempel, budskap, omvärldsbevakning och argument. Mer resurser till jurister som driver arbetsrättsliga frågor hela vägen ut regionalt. Nyttja regional spetskompetens. Nyckeltal mätbart Hur många känner till budskapen? Öka antalet förtroendevalda. Medlemmars mediegenomslag. Vårdförbundets professioner har även i fortsättningen högt/högst förtroende hos människor i Sverige enligt Förtroendebarometern. Man står på kö för att få vara med i det vinnande laget. Många vill bli förtroendevalda. Resultat i lönerevisioner. Positiva utfall för Vårdförbundet i tvister. Även att vi överhuvudtaget driver frågor långt och får uppmärksamhet. 10(14)

11 ställer krav på god löneutveckling och goda anställningsvillkor. Väcka lust hos medlemmar att vilja var med och komma med idéer och förslag. Inte bara central kommunikation ut lokalt utan även tvärtom. Vårdförbundet ska ha tillräckligt stor kostym för att attrahera disputerade, forskare och chefer. Välkomna inspirera och motivera till samarbete. Nätverksbyggande. Vårdförbundet ska vara den självklara kollegiala mötesplatsen för disputerade, forskare och chefer. Vi ska bidra till den kompetens alla har behov av. Samgående med yrkesföreningar och riksföreningar. Fler medlemmar som är disputerade, forskare och chefer. Tillgång till viktiga arenor som exempelvis Vårdens ledarskapsakademi, Global leadership, LNN Ledarskap i Norden. 11(14)

12 4a. Vårdförbundet syns i medier Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas Vad - konkret kvalitetskriterier Ordföranden är den starka symbolen för Vårdförbundet. Vice ordföranden och avdelningsordföranden är också viktiga symboler för Vårdförbundet. Aktivitet (hur/när) Att ordföranden syns i traditionella medier är den starkaste formen av påverkan vi har - sänder budskap till medlemmar, beslutsfattare, politiker, arbetsgivare och allmänheten. Att de syns i traditionella medier är den starkaste formen av påverkan vi har regionalt och lokalt - sänder budskap till medlemmar, beslutsfattare, politiker, arbetsgivare och allmänheten. Lokala avdelningar ska ha media- och kommunikation som en del i den dagliga verksamheten. Det behövs en kommunikationsstrategi (den kan ha tagits fram nationellt men vara lokalt anpassad) Kompetensbehov (stöd) En stab av experter i tillräcklig omfattning för att även täcka regionala och lokala behov samt stöd till förbundsstyrelse, avdelningsordföranden, anställda, förtroendevalda och medlemmar. Uppdraget är att bära varumärket, men det ska vara mänskligt. Samma typ av stöd som ovan. Lämpligt med en sammanhållen organisation. Nyckeltal mätbart Genomslag i medier. Vilka effekter får genomslaget? Genomslag i medier. Vilka effekter får genomslaget? Politiska beslut. Yrke, värde, lön. 12(14)

13 Medlemmar Traditionella medier, webben, sociala medier; Facebook, Twitter, Youtube, bloggar Ett antal medlemmar per yrke och avdelning samt chefer, ledare, forskare, disputerade, studenter och pensionärer tränas i att bli synliga auktoriteter för våra fyra professioner som kan uttrycka sig i medier. Detta ska vara något attraktivt. Man söker till uppdraget som leder till en attraktiv utbildning. Driva ett aktivt opinionsbildande arbete. Ligga i framkant, steget före och inte vara så reaktiv. Även om man också måste svara på frågor i dagsaktuella skeenden. Medieutbildning. Tillgång till stöd enligt ovan. Professionellt förhållningssätt. Behövs utbildning i såväl traditionella medier som sociala medier. Traditionell medieutbildning. Interaktiva utbildningar och information på vår webbplats. Statistik, exempel, budskap och argument. Genomslag i medier. Antal besökare/unika träffar på webben, Youtube. Gilla på Facebook. Följare på Twitter. Hur mycket diskussion som pågår i kommentarsfälten. Hur stort är engagemanget? 13(14)

14 4b. Vårdförbundet är med och påverkar där besluten avgörs nationellt, regionalt och lokalt Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas Vad - konkret kvalitetskriterier Detsamma som i punkt 4a gäller även här. Men chefer och ledare är också en nyckelgrupp som får tillgång till andra beslutsrum. Även förtroendevalda och anställda är viktiga i nätverkande. Aktivitet (hur/när) De personliga mötena mellan ordförande, vice ordföranden och avdelningsordförande och politiker, beslutsfattare och arbetsgivare är avgörande. Chefer och ledare nätverkar och får tillgång till arenor där vårdens organisation skapas och utvecklas. Nätverkande. Identifiera beslutsfattare och beslutsprocesser. Analysera. Remissförfarande. Kompetensbehov (stöd) Kunskap i att bygga och underhålla nätverk. Retorikutbildning. Argumentationsstöd. Mingelteknik. Ledarskapsutbildning. Hissbudskap. Certifierade chefscoacher. Utveckla teknik för telefoncoachning i grupp. Disputerade som ger råd och agerar som mentorer till andra som ska börja forska. Nyckeltal mätbart Politiska resultat som gagnar Vårdförbundets medlemmar. Tillgång till viktiga arenor som exempelvis Vårdens ledarskapsakademi, Global leadership, LNN Ledarskap i Norden. 14(14)

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Kongress 2011..mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Vår vision 2018 för hälsa och helhet Introduktion Vision för hälsa och helhet Samtal vid borden; Presentation ; Vem är jag? Reflektion kring Visionen

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Konkreta förslag I Vårdförbundet står alltid medlemmen i centrum, därför är det viktigt att alla medlemmar känner att de får det stöd och de råd de efterfrågar

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014 Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se Kommunikationsplattform 2012-2014 Vårdförbundet 2 Innehåll Bakgrund Målgrupper Budskap Kommunikationsstrategi

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN Beslutad av kommundirektören 2012-12-19 Riktlinjer för uppdraget som chef i Haninge kommun I Haninge kommuns personalpolitiska program sägs följande

Läs mer

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium Kollegial mötesplats Mötesplatser ska entusiasmera, skapa tillhörighet, ge mod och kunskap för att inspirera och inspireras. Vårdförbundet skapar kollegiala mötesplatser, fysiskt och virtuellt, för våra

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015 2017 för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015-2017 för Motormännen-koncernen Beslutad av styrelsen för Motormännens Riksförbund 2014-10-21 Vision M 2020-150 000 medlemmar Mission Bilistens

Läs mer

Demokratihandbok. Version Del 1. Bakgrund. Termer och definitioner. Struktur och innehåll UPPDATERINGSDATUM

Demokratihandbok. Version Del 1. Bakgrund. Termer och definitioner. Struktur och innehåll UPPDATERINGSDATUM Demokratihandbok Version 6.2-2015 Del 1 Bakgrund Termer och definitioner Struktur och innehåll 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Termer och definitioner... 3 Struktur och innehåll... 4 2 Bakgrund Vårdförbundets

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Välkommen till Rådsmöte 2014

Välkommen till Rådsmöte 2014 Välkommen till Rådsmöte 2014 Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd #fysrad Stefan Jutterdal Förbundsordförande Göran Hägglund Lena Hallengren Göran Hägglund Lena Hallengren

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd

Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Vårdförbundet Arbetsgruppen medlemsstöd Innehållsförteckning 1. Vilka är medlemmarna som ska få individuellt stöd och rådgivning 2. Användbara kanaler 3. Konkreta och realiserbara förslag på verksamhet,

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kunskapsstödsutredningen

Kunskapsstödsutredningen Kunskapsstödsutredningen QRC 17 oktober 2016 Bakgrund utredningen Vårt uppdrag Utredningen ska lämna förslag till hur ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås Syftet

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Forma framtidens Vårdförbund utgångsläget

Forma framtidens Vårdförbund utgångsläget Forma framtidens Vårdförbund utgångsläget Vid Vårdförbundets kongress 2011 gavs förbundsstyrelsen i uppdrag att under kommande kongressperiod utveckla Vårdförbundets organisation för att svara upp mot

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4.

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Handbok. för DIK:s expertgrupper

Handbok. för DIK:s expertgrupper Handbok för DIK:s expertgrupper Handbok för expertgrupper DIK 2016 Du har blivit utsedd till sakkunnig i en av DIK:s expertgrupper. Vi i förbundsstyrelsen är glada att du har åtagit dig uppdraget. Vi hoppas

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Rapport från medlemmarna i Studentpanelen: Håkan Bäckman Ida Eriksson Miriam Isaksson Mettavainio Piaa Kinnunen Jenny Lindgren Gabriel

Läs mer

Behöver vi en kommunikationsstrategi?

Behöver vi en kommunikationsstrategi? Behöver vi en kommunikationsstrategi? Hur sköter ert företag sin kommunikation? Utnyttjar ni de möjligheter som finns på det sätt som passar er bäst? Gör ni saker som inte behöver göras? Har ni de verktyg

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Vårdförbundet i framtiden Arbetsgrupp Påverkan

Vårdförbundet i framtiden Arbetsgrupp Påverkan Vårdförbundet i framtiden Arbetsgrupp Påverkan Slutrapport 1 INLEDNING Det har varit en sporrande utmaning att ta sig an uppdraget att konkretisera de fyra kvalitetskriterierna under rubriken Påverkan.

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

JUSTITIEMINISTERIETS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI. Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 6 /2017

JUSTITIEMINISTERIETS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI. Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 6 /2017 JUSTITIEMINISTERIETS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 6 /2017 1 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 VÄRDERINGAR... 5 4 STRATEGISKA PRIORITERINGAR...

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS Handbok FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS 1 Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet och det praktiska arbetslivet är två världar som allt för ofta ligger långt ifrån varandra.

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Den olympiska rörelsens grundvärderingar är respekt för varje individ och vänskap över alla gränser.

Den olympiska rörelsens grundvärderingar är respekt för varje individ och vänskap över alla gränser. 2014-09-05, strategi beslutad av styrelsen SOK:s kommunikation Det olympiska uppdraget Den olympiska rörelsens grundvärderingar är respekt för varje individ och vänskap över alla gränser. Den grundläggande

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer