Ytterligare program. Nokia N95-1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ytterligare program. Nokia N95-1"

Transkript

1 Ytterligare program Nokia N95-1

2 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N95 I enhetens minne och på dvd-rom-skivan som medföljer enheten hittar du ytterligare program från Nokia och andra programutvecklare. INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER. INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Viss användning och vissa funktioner är SIM-kort- och/eller nätverksberoende, MMS-beroende eller beroende på enhetens kompatibilitet och innehållsformaten som stöds. Vissa tjänster kan debiteras separat Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N95 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN. Upplaga 1 SV

3 Innehåll Inledning...4 Nättjänster... 4 Support... 5 Galleri...6 Skriva ut online... 6 Dela online... 7 Mobile Search Använd Mobile Search...10 Mer information...10 Hämta! Hämta!...11 Chatt Ta emot chattinställningar...13 Ansluta till en chattserver...13 Ändra chattinställningarna...13 Söka efter chattgrupper och användare...14 Delta i chattgrupper...14 Chatt...14 Visa och starta konversationer...15 Chattkontakter...15 Chattserverinställningar...15 Verktyg...17 Internetsamtal...17 PTT...20 Inställningsguiden...24 För din dator...26 Home Media Server...26 Nokia Nseries PC Suite...27

4 Inledning Inledning Modellnummer: Nokia N95-1 Nedan kallad Nokia N95. Din Nokia N95 är en kraftfull, intelligent multimedieenhet. Nokia och andra programvaruutvecklare tillverkar en mängd program som du kan använda för att få ut mer av din Nokia N95. En del program finns i enhetsminnet och en del på dvd-rom-skivan som medföljer enheten. Du måste godkänna licensvillkoren för att kunna använda vissa program. Följande ikoner används i det här dokumentet för att ange om programmen finns på enhetsminnet ( ) eller på dvd-rom-skivan ( ). I användarhandboken finns mer viktig information om enheten. Du måste installera programmen på dvd-rom-skivan på en kompatibel dator innan du kan använda dem. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga uttnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras. Enheten kan ha förinstallerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje part. Du kan också komma åt andra webbplatser från tredje part via din enhet. Webbplatser från tredje part har ingen koppling till Nokia, och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att visa sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder beträffande säkerhet och innehåll. Nättjänster Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av funktionerna kräver särskilda nätfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver att du ordnar med tjänstleverantören att du ska kunna använda nättjänsterna. Tjänstleverantören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster. Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, 4

5 menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information. Support Support för program från tredjepartsutvecklare får du från respektive utvecklare. Om du får problem med ett program går du till motsvarande webbplats för att få hjälp. I slutet av beskrivningen för varje program i den här handboken finns webblänkar. Inledning 5

6 Galleri Galleri Skriva ut online Med Utskrift online kan du beställa utskrifter av dina bilder online direkt hem eller till en butik där du kan hämta dem. Du kan också beställa olika produkter med den markerade bilden. Vilka produkter som finns tillgängliga beror på tjänstleverantören. Om du vill använda Utskrift online måste du ha minst en konfigurationsfil för utskriftstjänster installerad. Du kan få filerna från utskriftstjänstleverantörer som har stöd för Utskrift online. Du kan debiteras för de bilder du skickar till tjänsten. Kostnaden kan öka om du skickar bilder för överföring när du är utanför ditt hemnätverk. Mer information om roaming finns i enhetens användarhandbok. Beställa utskrifter Du kan endast skriva ut bilder i JPG-format. Tryck på och välj Galleri > Bilder & videor. 1 Välj en bild eller flera bilder och Val > Skriv ut > Beställ utskrifter. 2 Välj en tjänstleverantör i listan. 3 Välj Val och något av följande alternativ: Öppna Om du vill ansluta till tjänstleverantören. Ta bort Om du vill ta bort tjänstleverantören från listan. Stand.kopplingspunkt för att välja den Internetkopplingspunkt som ska användas Logg Om du vill visa uppgifter om tidigare beställningar. 4 Om tjänsten tillhandahålls från en enda butik, ansluts du till tjänstleverantören och en vy med förhandsgranskningar av bilderna du markerar i Galleri visas. Välj Val och något av följande alternativ: Förhandsgranska Om du vill visa bilden innan du beställer en utskrift. Bläddra uppåt eller nedåt för att visa bilderna. Beställ nu Om du vill skicka beställningen. Ändra produktbeställn. Om du vill ändra produktinformationen och antalet kopior för den valda bilden. I produktordervyn kan du välja vilken produkt och vilken typ du vill beställa. Vilka alternativ och produkter som finns tillgängliga beror på tjänstleverantören. Bläddra åt vänster eller åt höger om du vill visa och ändra bildinformationen för övriga bilder. 6

7 Ändra kundinfo Om du vill ändra kund- och beställningsinformationen. Lägg till bild Om du vill lägga till fler bilder till beställningen. Ta bort bild Om du vill ta bort bilder från beställningen. 5 Om tjänsten som tillhandahålls är en grupptjänst för återförsäljaren, ansluts du till tjänstleverantören och får välja vilken butik du vill hämta utskrifterna i. I förhandsgranskningsvyn visas de bilder du markerar i Galleri. Beroende på tjänstleverantören kan du ha olika alternativ för att bläddra och söka efter butiker med olika sökkriterier. Om du vill ha information, t.ex. öppettider, för en viss butik väljer du Val > Info (om tjänstleverantören har någon info). Bläddra till önskad butik och tryck på bläddringsknappen. Du kan förhandsgranska bilderna innan du beställer, ändra bildinformation eller kundinformation eller lägga till eller ta bort bilder från ordern. När du vill beställa utskrifterna väljer du Val > Beställ nu. Du kan spara ofärdiga beställningar som utkast. Utkastet öppnas nästa gång du använder Utskrift online. Dela online Du kan dela dina bilder och videoklipp i onlinealbum, webbloggar eller andra onlinedelningstjänster på webben. Du kan överföra innehåll, spara oavslutade inlägg som utkast och fortsätta senare samt visa innehållet i albumen. De typer av innehåll som stöds kan variera beroende på tjänstleverantör. Kom igång Du måste prenumerera på tjänsten hos en leverantör av onlinebilddelningstjänster. Du kan oftast prenumerera på tjänsten på tjänstleverantörens webbsida. Fråga tjänstleverantören om du vill ha mer information om prenumeration på tjänsten. Mer information om kompatibla tjänstleverantörer finns på När du öppnar tjänsten första gången i programmet Dela online får du skapa ett nytt konto och definiera användarnamn och lösenord. Om du vill komma åt kontoinställningarna senare väljer du Val > Inställningar. Galleri 7

8 Galleri Överföra filer Tryck på och välj Galleri > Bilder & videor filerna du vill överföra och Val > Sänd > Webbuppladdning. Du kan också komma åt onlinetjänster från huvudkameran. Om du vill skapa ett nytt i konto för en tjänst i Välj tjänst väljer du Val > Lägg till nytt konto eller tjänstikonen med Skapa nytt i tjänstlistan. Om du har skapat ett nytt konto offline, eller ändrat konto- eller tjänstinställningar via en webbläsare på en dator kan du uppdatera tjänstlistan i enheten genom att välja Val > Hämta tjänst. Du väljer en tjänst genom att trycka på bläddringsknappen. När du väljer tjänsten visas de valda bilderna och videorna i redigeringsläge. Du kan öppna och visa filerna, ordna om dem, lägga till text eller lägga till nya filer. Om du vill avbryta webböverföringsprocessen och spara det skapade inlägget som ett utkast väljer du Tillbaka > Spara som utkast. Om överföringen redan har startat väljer du Avbryt > Spara som utkast. Om du vill ansluta till tjänsten och överföra filerna till webben väljer du Val > Ladda upp eller trycker på samtalsknappen. Öppna onlinetjänsten Om du vill visa överförda bilder och videor i onlinetjänsten samt visa utkast och skickade poster i enheten går du till mappen Bilder & videor > Val > Öppna onlinetjänst. Om du skapar ett nytt konto offline, eller ändrar kontoeller tjänstinställningar via en webbläsare på en dator väljer du Val > Hämta tjänst för att uppdatera tjänstlistan i enheten. Välj en tjänst i listan. När du öppnat en tjänst kan du välja bland följande: Öppna i webbläsare Om du vill ansluta till den valda tjänsten och i webbläsaren visa album som är överförda och utkast. Vyn kan se olika ut beroende på tjänstleverantören. Utkast Om du vill visa och ändra utkastposterna och överföra dessa till webben. Senaste uppladdningar Om du vill visa de 20 senaste posterna som skapats via enheten. Ny post Om du vill skapa en ny post. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på tjänstleverantören. Inställningar för Dela online Om du vill redigera inställningar väljer du Öppna onlinetjänst > Val > Inställningar i Dela online. Bläddra till inställningarna du vill använda och tryck på bläddringsknappen. 8

9 Mina konton I Mina konton kan du skapa nya konton eller ändra befintliga konton. Om du vill skapa ett nytt konto väljer du Val > Lägg till nytt konto. Om du vill ändra ett befintligt konto väljer du kontot och Val > Redigera. Välj bland följande: Kontonamn Om du vill ange önskat namn för kontot. Operatör Om du vill välja tjänstleverantör. Du kan inte ändra tjänstleverantör för ett befintligt konto, utan du måste skapa ett nytt konto för den nya tjänstleverantören. Om du raderar ett konto i Mina konton, tas även de tjänster som hör ihop med kontot bort från enheten, inklusive de överförda objekten för tjänsten. Användarnamn och Lösenord Om du vill ange det användarnamn och lösenord du skapade för kontot när du registrerade onlinetjänsten. Storlek på uppladdn.bild Om du vill välja den storlek som bilderna har vid överföring till tjänsten. Avancerade inställningar Storlek på visningsbild Om du vill välja den storlek som bilderna får när de visas på enhetens display. Denna inställning påverkar inte bildstorleken vid överföring. Storlek på visningstext Om du vill välja textstorlek för texten du skriver. Tjänstleverantörer Stand.kopplingspunkt Om du vill ändra vilken kopplingspunkt som ska användas vid anslutning till onlinetjänsten. Operatörer Om du vill visa eller ändra tjänstleverantörsinställningar, lägga till en ny tjänstleverantör eller visa information om en tjänstleverantör. Om du ändrar tjänstleverantör går all information för den tidigare tjänstleverantören förlorad. Du kan inte ändra inställningarna för fördefinierade tjänstleverantörer. Galleri 9

10 Mobile Search Mobile Search Använd Mobile Search för att nå sökmotorer och för att hitta och ansluta till lokala tjänster, webbplatser, bilder och mobilt innehåll. Du kan använda programmet för att hitta och ringa till lokala restauranger och affärer samt använda den avancerade karttekniken för att hitta till dem. Använd Mobile Search Tryck på och välj Sökning. När du öppnar Mobile Search visas en lista med kategorier. Välj en kategori (till exempel bilder) och ange texten i sökfältet. Välj Sökning. Sökresultaten visas på skärmen. Mer information Om du vill ha ytterligare hjälp och anvisningar om programmet väljer du Val > Hjälp. Mer information om programmet finns också på 10

11 Hämta! Hämta! Via Hämta! kan du utforska, förhandsgranska, köpa, ladda ner och uppgradera innehåll, tjänster och program som fungerar på Nokia N95. Spel, ringsignaler, skrivbordsunderlägg, program och mycket mer finns tillgängligt. Objekten är indelade i kataloger och mappar från olika tjänstleverantörer. Vilket innehåll som finns tillgängligt beror på tjänstleverantören. Tryck på och välj Hämta!. Hämta! använder dina nätverkstjänster för att få åtkomst till det senaste innehållet. Om du vill veta mer om vilka objekt som du kan få via Hämta! kontaktar du tjänstleverantören eller objektets leverantör eller tillverkare. Hämta! tar emot kontinuerliga uppdateringar och ser till att du får tillgång till det allra senaste innehållet som finns tillgängligt för din modell via tjänsteoperatören. Om du vill uppdatera innehållet i Hämta! manuellt väljer du Val > Uppdatera lista. Om du vill dölja en mapp eller katalog i listan, exempelvis för att bara visa objekt som du använder ofta, väljer du Val > Dölj. Om du vill visa alla dolda objekt igen väljer du Val > Visa alla. Om du vill köpa det objekt som du markerat i huvudvyn, i en mapp eller en katalog väljer du Val > Köp. En undermeny öppnas där du kan välja version av objektet och läsa prisuppgifter. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på tjänstleverantören. Om du vill hämta ett objekt som är gratis väljer du Val > Hämta. Inställningar för Hämta! Enheten uppdateras med det senaste innehållet som finns tillgängligt från tjänstleverantören samt från andra tillgängliga kanaler. Om du vill ändra inställningarna väljer du Alternativ > Inställningar och något av följande alternativ: Kopplingspunkt Om du vill välja vilken kopplingspunkt som ska användas för anslutning till tjänstleverantörens server och om enheten ska fråga om kopplingspunkten varje gång du använder den. Hämta! 11

12 Hämta! Öppna automatiskt Om du vill att innehåller eller programmet ska öppnas automatiskt när nerladdningen är klar väljer du Ja. Bekräfta förhandsvisn. Om du vill att en förhandsvisning av innehållet eller programmet ska laddas ner automatiskt väljer du Nej. Om du vill få en fråga varje gång innan en förhandsgranskning hämtas väljer du Ja. Bekräfta köp Om du vill få en fråga om bekräftelse innan något innehåll eller program köps väljer du Ja. Om du vill starta inköpsprocessen omedelbart efter att du har valt Köp väljer du Nej. Välj Tillbaka när du har utfört inställningarna. Widgetar Webbläsaren stöder widgetar (nättjänst). Widgetar är små hämtningsbara webbprogram som ger dig multimedia, nyhets-feeds och annan information, till exempel väderprognoser, till din enhet. Installerade widgetar visas som separata program i mappen Program. Du kan hämta widgetar med programmet Hämta! eller från webben. Standardkopplingspunkten för widgetar är samma som webbläsaren. Vissa widgetar kan uppdatera information automatiskt till din enhet när de är aktiva i bakgrunden. 12

13 Chatt Tryck på och välj Program > Media > Chatt. Med chattfunktionen (nättjänst) kan du prata med andra via snabbmeddelanden och delta i diskussionsforum (chattgrupper) med specifika ämnen. Det finns flera tjänstleverantörer som underhåller kompatibla chattservrar där du kan logga in så snart du har registrerat dig för en chattjänst. Olika tjänstleverantörer kan ha olika stöd för chattfunktioner. Välj Konversationer om du vill börja eller fortsätta en konversation med en chattanvändare, Chattkontakter om du vill skapa, ändra eller visa onlinestatus för dina chattkontakter, Chattgrupper om du vill börja eller fortsätta en gruppkonversation med flera chattanvändare eller Sparade konv. om du vill visa en tidigare chattsession som du har sparat. Ta emot chattinställningar Du måste spara inställningarna innan du kan ansluta till den tjänst du vill använda. Du kan få inställningarna i ett speciellt SMS från den tjänstleverantör som erbjuder chattjänsten. Du kan också ange inställningarna manuellt. Se Chattserverinställningar, sid. 15. Ansluta till en chattserver 1 Du ansluter till den chattserver som används genom att öppna Chatt och välja Val > Logga in. Se Chattserverinställningar, sid. 15 om du vill byta server eller spara nya chattservrar. 2 Logga in genom att ange användar-id och lösenord och trycka på. Du får användar-id och lösenord till chattservern från tjänstleverantören. 3 När du vill logga ut väljer du Val > Logga ut. Ändra chattinställningarna Välj Val > Inställningar > Chattinställningar och något av följande alternativ: Använd alias (visas endast om servern kan hantera chattgrupper) Om du vill ange ett alias väljer du Ja. Visa min tillgänglighet Om du vill låta andra se att du är online väljer du För alla. Tillåt meddelanden från Om du vill tillåta meddelanden från alla väljer du Alla. Tillåt inbjudningar från Om du endast vill tillåta inbjudningar från dina chattkontakter väljer Chatt 13

14 Chatt du Endast chattkont.. Chattinbjudningar skickas av kontakter som vill att du ska vara med i deras chattgrupper. Meddelandehastighet Välj den hastighet med vilken nya meddelanden ska visas. Sortera chattkont. Välj hur chattkontakterna ska sorteras: Alfabetiskt eller Efter onlinestat.. Autouppd. tillgängl. Du kan välja hur informationen om huruvida dina chattkontakter är online eller offline ska uppdateras genom att välja Automatiskt eller Manuellt. Offlinekontakter Välj om chattkontakter som är offline ska visas i chattkontaktlistan. Färg, egna medd. Välj färgen på de chattmeddelanden du skickar. Färg, mottagna medd. Välj färgen på de chattmeddelanden du tar emot. Signal för chatt Ändra den signal som spelas när du får ett nytt chattmeddelande. Söka efter chattgrupper och användare Om du vill söka efter grupper väljer du Val > Sök i vyn Chattgrupper. Du kan söka efter Gruppnamn, Ämne och Medlemmar (användar-id). Om du vill söka efter användare väljer du Val > Ny chattkontakt > Sök från servern i vyn Chattkontakter. Du kan söka efter Användarens namn, Användar-ID, Telefonnummer och E-postadress. Delta i chattgrupper I vyn Chattgrupper finns en lista över chattgrupper som du har sparat eller deltar i. Om du vill delta i en sparad chattgrupp trycker du på. Om du vill lämna chattgruppen väljer du Val > Lämna chattgrupp. Chatt När du har gått med i en chattgrupp kan du visa de meddelanden som utväxlas i gruppen och skicka egna meddelanden. När du vill skicka ett meddelande skriver du meddelandet i redigeringsfältet och trycker på. 14

15 Om du vill skicka ett privat meddelande till en deltagare väljer du Val > Sänd privatmedd.. Om du vill svara på ett privat meddelande du har fått väljer du meddelandet och sedan Val > Svara. Om du vill bjuda in chattkontakter som är online att gå med i en chattgrupp väljer du Val > Sänd inbjudan. Om du vill blockera meddelanden från vissa deltagare väljer du Val > Blockeringsalt.. Spela in chatt Om du vill spela in meddelanden som utväxlas under en konversation eller medan du deltar i en chattgrupp, väljer du Val > Spela in konv.. När du vill sluta spela in väljer du Val > Stoppa inspelning. Om du vill visa inspelad chatt väljer du Sparade konv. i huvudvyn. Visa och starta konversationer I vyn Konversationer visas en lista över deltagare i enskilda konversationer som du har en pågående konversation med. Pågående konversationer stängs automatiskt när du avslutar Chatt. Om du vill se en konversation bläddrar du till en deltagare och trycker på. Om du vill fortsätta konversationen skriver du ett meddelande och trycker på. Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga konversationen väljer du Tillbaka. Om du vill avsluta konversationen väljer du Val > Avsluta konv.. Om du vill börja en ny konversation väljer du Val > Ny konversation. Om du vill spara en konversationsdeltagare i listan över chattkontakter, väljer du Val > Lägg till i Chattkont.. Om du vill skicka automatiska svar på inkommande meddelanden väljer du Val > Slå på autosvar. Du kan fortfarande ta emot meddelanden. Chattkontakter I vyn Chattkontakter kan du hämta listor med chattkontakter från servern eller lägga till en ny chattkontakt i en kontaktlista. När du loggar in på servern hämtas och visas automatiskt den lista med chattkontakter som tidigare användes. Chattserverinställningar Välj Val > Inställningar > Serverinställningar. Du kan få inställningarna i ett speciellt SMS från den tjänstleverantör som erbjuder chattjänsten. Du får ditt Chatt 15

16 Chatt användar-id och lösenord från tjänstleverantören när du registrerar dig för tjänsten. Om du inte vet vilket användar-id eller lösenord du har, frågar du din tjänstleverantör. Servrar Visa en lista över alla angivna chattservrar. Standardserver Ändra den chattserver som du vill ansluta till. Inloggn.typ för Chatt Om du vill logga in automatiskt när du startar Chatt väljer du Vid programstart. Om du vill lägga till en ny server i din lista med chattservrar väljer du Servrar > Val > Ny server. Ange följande inställningar: Servernamn namnet på chattservern. Anv. kopplingspunkt den kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till servern. Webbadress serverns URL-adress. Användar-ID ditt användar-id. Lösenord ditt lösenord. 16

17 Verktyg Internetsamtal Med hjälp av tjänsten för Internetsamtal (nättjänst) kan du ringa och ta emot samtal via Internet. Obs! Tjänstens tillgänglighet kan variera beroende på ditt land eller försäljningsområde. Enheten måste vara ansluten till en Internetsamtalstjänst för att du ska kunna ringa och ta emot samtal via Internet. Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > Internettel.. Om du vill ansluta till en tjänst för Internetsamtal måste enheten vara inom täckningsområdet för ett anslutningsnät, t.ex. en kopplingspunkt för trådlöst nätverk. Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data. Vissa platser, t.ex. Frankrike, har begränsningar för användning av trådlösa nätverk. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information. Vilka kopplingspunkter som är tillgängliga beror på tjänstleverantören. Om du vill ansluta till Internetsamtalstjänsten väljer du ett tillgängligt anslutningsnät från listan och trycker på Välj. De nät som sparats, och som är markerade med, visas först i listan. Om du vill avbryta anslutningen väljer du Avbryt. När du har anslutit till en tjänst kan du spara det trådlösa nätverket som används som en känd kopplingspunkt. Välj Val och något av följande alternativ: Anslut till tjänst för att skapa en anslutning till en tjänst och det finns en Internetsamtalstjänst och ett lämpligt nätverk att ansluta till. Koppla från server för att avsluta anslutningen till Internetsamtalstjänsten. Ändra tjänst för att välja Internetsamtalstjänsten för utgående samtal om enheten är ansluten till fler än en tjänst. Det här alternativet visas bara om det finns mer än en konfigurerad tjänst tillgänglig. Konfigurera tjänst för att konfigurera nya tjänster. Det här alternativet visas bara om det finns tjänster som inte har konfigurerats. Verktyg 17

18 Verktyg Spara nätverk för att spara det nätverk som du för tillfället är ansluten till. De nätverk som sparats tidigare är markerade med i listan över anslutningsnätverk. Det här alternativet visas bara om du är ansluten till ett trådlöst nätverk som inte har sparats. Använd dolt nätverk för att ansluta till en Internetsamtalstjänst med hjälp av ett dolt, trådlöst nätverk. Uppdatera för att manuellt uppdatera listan med anslutningsnätverk. Använd det här alternativet om ditt trådlösa nätverk inte visas i listan. Listan uppdateras även automatiskt var 15:e sekund. Inställningar för att ändra inställningarna. Avsluta för att stänga programmet. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar. Enheten kan bara anslutas till en kopplingspunkt för trådlöst nätverk åt gången. Om du använder två eller flera Internetsamtalstjänster som använder samma kopplingspunkt, kan enheten vara ansluten till flera tjänster samtidigt. Den tjänst som används för utgående Internetsamtal visas i listan över anslutningsnätverk. Om du vill ändra det väljer du Ändra tjänst. När du är ansluten till en Internetsamtalstjänst visas i vänteläget. Du kan ha en genväg till Internettel. i det aktiva vänteläget eller så kan du lägga till en där. Med hjälp av genvägen kan du manuellt registrera om en Internetsamtalstjänst och kopplingspunkt är tillgängliga. Om du redan är ansluten till en Internetsamtalstjänst blir du tillfrågad om du vill koppla från tjänsten. Om du vill ringa ett Internetsamtal i vänteläget anger du telefonnumret eller en Internetadress och trycker på samtalsknappen. Om du vill växla mellan bokstavsoch sifferläge håller du ned #. Du avslutar ett samtal med. Du kan även ringa ett Internetsamtal från Kontakter och Logg. Om du vill ringa ett samtal från Kontakter, trycker du på och väljer Kontakter, bläddrar till önskad kontakt och väljer Val > Internetsamtal. Om du vill ringa ett samtal från Logg, trycker du på och väljer Program > Logg > Samtalslistor och Missade samtal, Mottagna samt. eller Uppringda nr, bläddrar till önskad kontakt och väljer Val > Ring > Internetsamtal. Om Internetsamtal är inställt som önskad samtalstyp och enheten är ansluten till en Internetsamtalstjänst, blir alla samtal Internetsamtal som standard. Enheten har stöd för röstsamtal via Internet (Internetsamtal). Enheten försöker först ringa nödsamtal via mobilnätverk. Om det inte går att ringa ett nödsamtal via mobilnätverken, försöker enheten ringa nödsamtalet 18

19 via leverantören av Internetsamtal. På grund av att mobiltelefoni är mer etablerad än internetsamtal bör du om möjligt använda mobilnätverk för nödsamtal. Om du har tillgång till mobilnätssignal kontrollerar du att mobiltelefonen är påslagen och redo att användas innan du försöker ringa ett nödsamtal. Möjligheten till nödsamtal via Internettelefoni beror på om det finns ett trådlöst nätverk tillgängligt och på hur leverantören implementerar nödsamtalsfunktioner. Kontakta leverantören av Internetsamtal för att kontrollera möjligheten att ringa nödsamtal via Internettelefoni. Inställningar Om du vill se inställningarna för Internetsamtalstjänster, trycker du på och väljer Verktyg > Anslutb. > Internettel. > Inställningar. Om du vill visa eller välja önskad samtalstyp för utgående samtal, väljer du Val > Ändra > Standardsamtalstyp > Mobiltelefon eller Internetsamtal. Om du vill öppna vyn för tjänstinställningar för den valda tjänsten, väljer du Val > Öppna. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar. Tjänstinställningar Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > Internettel. > Val > Inställningar > Inställn.:. Om du vill se inställningarna för tjänsten, väljer du Inloggningstyp och väljer något av följande: Automatisk Om du vill logga in automatiskt till Internetsamtalet. När ett känt nätverk hittas ansluter enheten till Internetsamtalstjänsten automatiskt. Manuellt Om du vill logga in manuellt till Internetsamtalet. Om du använder den automatiska inloggningen för trådlösa nätverk söker enheten regelbundet efter trådlösa nätverk, vilket gör att mer energi förbrukas och batteriets livslängd förkortas. Välj Sparade ansl.nätv. om du vill se de anslutna nätverk som känns igen av Internetsamtalstjänsten. De här nätverken används för automatisk inloggning och är markerade med i listan över anslutningsnätverk. Välj Ändra tjänstinst. om du vill öppna de specifika tjänstinställningarna. Det här alternativet är bara tillgängligt om ett tjänstspecifikt pluginprogram har installerats i enheten. Verktyg 19

20 Verktyg Sparade anslutningsnätverk Om du vill visa eller ta bort de anslutningsnätverk som du har sparat för en Internetsamtalstjänst, trycker du på och väljer Verktyg > Anslutb. > Internettel. > Inställningar > Inställn.: > Sparade ansl.nätv.. Välj Val > Radera om du vill ta bort ett anslutningsnätverk från tjänsten. PTT Talknappstjänsten (PTT, nättjänst) är en Voice over IP-tjänst i realtid som används via ett GSM-/GPRS-nät. Med PTT får du direkt röstkommunikation genom att trycka på en knapp. Du kan använda PTT för att tala med en person eller med en grupp personer. Innan du kan använda PTT måste du definiera kopplingspunkt och inställningar för PTT. Du kan få inställningarna i ett speciellt SMS från den tjänstleverantör som erbjuder PTT-tjänsten. Du kan även använda programmet Inställningsguiden för konfigurationen om tjänstleverantören har stöd för detta. Se Inställningsguiden, sid. 24. Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT. Vid kommunikation via PTT talar en person medan de övriga lyssnar i den inbyggda högtalaren. Man turas om att tala. Eftersom endast en gruppmedlem kan tala åt gången är tiden för hur länge en person kan tala begränsad, vanligtvis 30 sekunder. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om taltiden i ditt nätverk. Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög. Telefonsamtal har alltid förtur framför PTT-aktiviteter. Definiera en kopplingspunkt för PTT Många tjänstleverantörer kräver att du använder en Internetkopplingspunkt (IAP) som standardkopplingspunkt. Andra tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information. Om du inte har en WAP-anslutning, kanske du måste kontakta tjänstleverantören för hjälp med den första anslutningen, eller besök PTT-inställningar Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT > Val > PTT-inställningar. 20

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program...

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program... Nokia N95-1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten RM-159 överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia

Läs mer

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 5630

Användarhandbok för Nokia 5630 Användarhandbok för Nokia 5630 Utgåva 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-431 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Nokia N97 Användarhandbok. Utgåva 5

Nokia N97 Användarhandbok. Utgåva 5 Nokia N97 Användarhandbok Utgåva 5 Innehåll Säkerhet 6 Om enheten 6 Nättjänster 7 Delat minne 7 Mail for Exchange 8 Sök efter hjälp 9 Support 9 Hjälp i enheten 9 Gör mer med din enhet 9 Uppdatera enhetsprogram

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer