Din manual NOKIA N95-1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N95 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN. INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Viss användning och vissa funktioner är SIM-kort- och/eller nätverksberoende, MMS-beroende eller beroende på enhetens kompatibilitet och innehållsformaten som stöds. Vissa tjänster kan debiteras separat. Upplaga 1 SV Innehåll Inledning Nättjänster... 4 Support Chattkontakter...

3 . 15 Chattserverinställningar Verktyg...17 Internetsamtal PTT Inställningsguiden. 24 Galleri...6 Skriva ut online..

4 ... 6 Dela online... 7 Mobile Search Använd Mobile Search Mer information För din dator Home Media Server...

5 26 Nokia Nseries PC Suite Hämta! Hämta! Chatt. 13 Ta emot chattinställningar..13 Ansluta till en chattserver Ändra chattinställningarna..13 Söka efter chattgrupper och användare...

6 14 Delta i chattgrupper...14 Chatt..14 Visa och starta konversationer Inledning Inledning Modellnummer: Nokia N95-1 Nedan kallad Nokia N95. Din Nokia N95 är en kraftfull, intelligent multimedieenhet. Nokia och andra programvaruutvecklare tillverkar en mängd program som du kan använda för att få ut mer av din Nokia N95. En del program finns i enhetsminnet och en del på dvd-rom-skivan som medföljer enheten. Du måste godkänna licensvillkoren för att kunna använda vissa program. Följande ikoner används i det här dokumentet för att ange om programmen finns på enhetsminnet ( ) eller på dvd-rom-skivan ( ). I användarhandboken finns mer viktig information om enheten. Du måste installera programmen på dvd-romskivan på en kompatibel dator innan du kan använda dem. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga uttnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras. Enheten kan ha förinstallerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje part. Du kan också komma åt andra webbplatser från tredje part via din enhet. Webbplatser från tredje part har ingen koppling till Nokia, och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att visa sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder beträffande säkerhet och innehåll. Nättjänster Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av funktionerna kräver särskilda nätfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver att du ordnar med tjänstleverantören att du ska kunna använda nättjänsterna. Tjänstleverantören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster. Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, 4 Support Support för program från tredjepartsutvecklare får du från respektive utvecklare. Om du får problem med ett program går du till motsvarande webbplats för att få hjälp. I slutet av beskrivningen för varje program i den här handboken finns webblänkar. Inledning 5 menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information. Galleri Galleri Skriva ut online Med Utskrift online kan du beställa utskrifter av dina bilder online direkt hem eller till en butik där du kan hämta dem. Du kan också beställa olika produkter med den markerade bilden. Vilka produkter som finns tillgängliga beror på tjänstleverantören. Om du vill använda Utskrift online måste du ha minst en konfigurationsfil för utskriftstjänster installerad. Du kan få filerna från utskriftstjänstleverantörer som har stöd för Utskrift online.

7 Du kan debiteras för de bilder du skickar till tjänsten. Kostnaden kan öka om du skickar bilder för överföring när du är utanför ditt hemnätverk. Mer information om roaming finns i enhetens användarhandbok. 3 Välj Val och något av följande alternativ: Öppna Om du vill ansluta till tjänstleverantören. Ta bort Om du vill ta bort tjänstleverantören från listan. Stand.kopplingspunkt för att välja den Internetkopplingspunkt som ska användas Logg Om du vill visa uppgifter om tidigare beställningar. 4 Om tjänsten tillhandahålls från en enda butik, ansluts du till tjänstleverantören och en vy med förhandsgranskningar av bilderna du markerar i Galleri visas. Välj Val och något av följande alternativ: Förhandsgranska Om du vill visa bilden innan du beställer en utskrift. Bläddra uppåt eller nedåt för att visa bilderna. Beställ nu Om du vill skicka beställningen. Ändra produktbeställn. Om du vill ändra produktinformationen och antalet kopior för den valda bilden. I produktordervyn kan du välja vilken produkt och vilken typ du vill beställa. Vilka alternativ och produkter som finns tillgängliga beror på tjänstleverantören. Bläddra åt vänster eller åt höger om du vill visa och ändra bildinformationen för övriga bilder. Beställa utskrifter Du kan endast skriva ut bilder i JPGformat. Tryck på och välj Galleri > Bilder & videor. 1 Välj en bild eller flera bilder och Val > Skriv ut > Beställ utskrifter. 2 Välj en tjänstleverantör i listan. 6 Ändra kundinfo Om du vill ändra kund- och beställningsinformationen. Lägg till bild Om du vill lägga till fler bilder till beställningen. Ta bort bild Om du vill ta bort bilder från beställningen. 5 Om tjänsten som tillhandahålls är en grupptjänst för återförsäljaren, ansluts du till tjänstleverantören och får välja vilken butik du vill hämta utskrifterna i. I förhandsgranskningsvyn visas de bilder du markerar i Galleri. Beroende på tjänstleverantören kan du ha olika alternativ för att bläddra och söka efter butiker med olika sökkriterier. Om du vill ha information, t.ex. öppettider, för en viss butik väljer du Val > Info (om tjänstleverantören har någon info). Bläddra till önskad butik och tryck på bläddringsknappen. Du kan förhandsgranska bilderna innan du beställer, ändra bildinformation eller kundinformation eller lägga till eller ta bort bilder från ordern. När du vill beställa utskrifterna väljer du Val > Beställ nu. Du kan spara ofärdiga beställningar som utkast. Utkastet öppnas nästa gång du använder Utskrift online. Du kan dela dina bilder och videoklipp i onlinealbum, webbloggar eller andra onlinedelningstjänster på webben. Du kan överföra innehåll, spara oavslutade inlägg sde: Kontonamn Om du vill ange önskat namn för kontot. Operatör Om du vill välja tjänstleverantör. Du kan inte ändra tjänstleverantör för ett befintligt konto, utan du måste skapa ett nytt konto för den nya tjänstleverantören. Om du raderar ett konto i Mina konton, tas även de tjänster som hör ihop med kontot bort från enheten, inklusive de överförda objekten för tjänsten. Användarnamn och Lösenord Om du vill ange det användarnamn och lösenord du skapade för kontot när du registrerade onlinetjänsten. Storlek på uppladdn.bild Om du vill välja den storlek som bilderna har vid överföring till tjänsten. Stand.kopplingspunkt Om du vill ändra vilken kopplingspunkt som ska användas vid anslutning till onlinetjänsten. Operatörer Om du vill visa eller ändra tjänstleverantörsinställningar, lägga till en ny tjänstleverantör eller visa information om en tjänstleverantör. Om du ändrar tjänstleverantör går all information för den tidigare tjänstleverantören förlorad. Du kan inte ändra inställningarna för fördefinierade tjänstleverantörer. Avancerade inställningar Storlek på visningsbild Om du vill välja den storlek som bilderna får när de visas på enhetens display. Denna inställning påverkar inte bildstorleken vid överföring. Storlek på visningstext Om du vill välja textstorlek för texten du skriver. Galleri 9 Mina konton Tjänstleverantörer Mobile Search Mobile Search Använd Mobile Search för att nå sökmotorer och för att hitta och ansluta till lokala tjänster, webbplatser, bilder och mobilt innehåll. Du kan använda programmet för att hitta och ringa till lokala restauranger och affärer samt använda den avancerade karttekniken för att hitta till dem. Använd Mobile Search Tryck på och välj Sökning. När du öppnar Mobile Search visas en lista med kategorier. Välj en kategori (till exempel bilder) och ange texten i sökfältet. Välj Sökning. Sökresultaten visas på skärmen. Mer information Om du vill ha ytterligare hjälp och anvisningar om programmet väljer du Val > Hjälp. Mer information om programmet finns också på nokia.com. 10 Hämta! Via Hämta! kan du utforska, förhandsgranska, köpa, ladda ner och uppgradera innehåll, tjänster och program som fungerar på Nokia N95. Spel, ringsignaler, skrivbordsunderlägg, program och mycket mer finns tillgängligt. Objekten är indelade i kataloger och mappar från olika tjänstleverantörer. Vilket innehåll som finns tillgängligt beror på tjänstleverantören. Tryck på och välj Hämta!. Hämta! använder dina nätverkstjänster för att få åtkomst till det senaste innehållet. Om du vill veta mer om vilka objekt som du kan få via Hämta! kontaktar du tjänstleverantören eller objektets leverantör eller tillverkare. Hämta! tar emot kontinuerliga uppdateringar och ser till att du får tillgång till det allra senaste innehållet som finns tillgängligt för din modell via tjänsteoperatören.

8 Om du vill uppdatera innehållet i Hämta! manuellt väljer du Val > Uppdatera lista. Om du vill dölja en mapp eller katalog i listan, exempelvis för att bara visa objekt som du använder ofta, väljer du Val > Dölj. Om du vill visa alla dolda objekt igen väljer du Val > Visa alla. Om du vill köpa det objekt som du markerat i huvudvyn, i en mapp eller en katalog väljer du Val > Köp. En undermeny öppnas där du kan välja version av objektet och läsa prisuppgifter. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på tjänstleverantören. Om du vill hämta ett objekt som är gratis väljer du Val > Hämta. Inställningar för Hämta! Enheten uppdateras med det senaste innehållet som finns tillgängligt från tjänstleverantören samt från andra tillgängliga kanaler. Om du vill ändra inställningarna väljer du Alternativ > Inställningar och något av följande alternativ: Kopplingspunkt Om du vill välja vilken kopplingspunkt som ska användas för anslutning till tjänstleverantörens server och om enheten ska fråga om kopplingspunkten varje gång du använder den. 11 Hämta! Hämta! Hämta! 12 Öppna automatiskt Om du vill att innehåller eller programmet ska öppnas automatiskt när nerladdningen är klar väljer du Ja. Bekräfta förhandsvisn. Om du vill att en förhandsvisning av innehållet eller programmet ska laddas ner automatiskt väljer du Nej. Om du vill få en fråga varje gång innan en förhandsgranskning hämtas väljer du Ja. Bekräfta köp Om du vill få en fråga om bekräftelse innan något innehåll eller program köps väljer du Ja. Om du vill starta inköpsprocessen omedelbart efter att du har valt Köp väljer du Nej. Välj Tillbaka när du har utfört inställningarna. Widgetar Webbläsaren stöder widgetar (nättjänst). Widgetar är små hämtningsbara webbprogram som ger dig multimedia, nyhets-feeds och annan information, till exempel väderprognoser, till din enhet. Installerade widgetar visas som separata program i mappen Program. Du kan hämta widgetar med programmet Hämta! eller från webben. Standardkopplingspunkten för widgetar är samma som webbläsaren. Vissa widgetar kan uppdatera information automatiskt till din enhet när de är aktiva i bakgrunden. Tryck på och välj Program > Media > Chatt. Ansluta till en chattserver 1 Du ansluter till den chattserver som används genom att öppna Chatt och välja Val > Logga in. Se "Chattserverinställningar", sid. 15 om du vill byta server eller spara nya chattservrar. 2 Logga in genom att ange användar-id och lösenord och trycka på. Du får användar-id och lösenord till chattservern från tjänstleverantören. 3 När du vill logga ut väljer du Val > Logga ut. Med chattfunktionen (nättjänst) kan du prata med andra via snabbmeddelanden och delta i diskussionsforum (chattgrupper) med specifika ämnen. Det finns flera tjänstleverantörer som underhåller kompatibla chattservrar där du kan logga in så snart du har registrerat dig för en chattjänst. Olika tjänstleverantörer kan ha olika stöd för chattfunktioner. Välj Konversationer om du vill börja eller fortsätta en konversation med en chattanvändare, Chattkontakter om du vill skapa, ändra eller visa onlinestatus för dina chattkontakter, Chattgrupper om du vill börja eller fortsätta en gruppkonversation med flera chattanvändare eller Sparade konv. om du vill visa en tidigare chattsession som du har sparat. Ändra chattinställningarna Välj Val > Inställningar > Chattinställningar och något av följande alternativ: Använd alias (visas endast om servern kan hantera chattgrupper) Om du vill ange ett alias väljer du Ja. Visa min tillgänglighet Om du vill låta andra se att du är online väljer du För alla. Tillåt meddelanden från Om du vill tillåta meddelanden från alla väljer du Alla. Tillåt inbjudningar från Om du endast vill tillåta inbjudningar från dina chattkontakter väljer Ta emot chattinställningar Du måste spara inställningarna innan du kan ansluta till den tjänst du vill använda. Du kan få inställningarna i ett speciellt SMS från den tjänstleverantör som erbjuder chattjänsten. Du kan också ange inställningarna manuellt. Se "Chattserverinställningar", sid Chatt Chatt du Endast chattkont.. Chattinbjudningar skickas av kontakter som vill att du ska vara med i deras chattgrupper. Meddelandehastighet Välj den hastighet med vilken nya meddelanden ska visas. Sortera chattkont. Välj hur chattkontakterna ska sorteras: Alfabetiskt eller Efter onlinestat.. Autouppd. tillgängl. Du kan välja hur informationen om huruvida dina chattkontakter är online eller offline ska uppdateras genom att välja Automatiskt eller Manuellt. Offlinekontakter Välj om chattkontakter som är offline ska visas i chattkontaktlistan. Färg, egna medd. Välj färgen på de chattmeddelanden du skickar. Färg, mottagna medd. Välj färgen på de chattmeddelanden du tar emot. Signal för chatt Ändra den signal som spelas när du får ett nytt chattmeddelande. Söka efter chattgrupper och användare Om du vill söka efter grupper väljer du Val > Sök i vyn Chattgrupper. Du kan söka efter Gruppnamn, Ämne och Medlemmar (användar-id). Om du vill söka efter användare väljer du Val > Ny chattkontakt > Sök från servern i vyn Chattkontakter. Du kan söka efter Användarens namn, Användar-ID, Telefonnummer och E-postadress. Chatt Delta i chattgrupper I vyn Chattgrupper finns en lista över chattgrupper som du har sparat eller deltar i. Om du vill delta i en sparad chattgrupp trycker du på Om du vill lämna chattgruppen väljer du Val > Lämna chattgrupp.. Chatt När du har gått med i en chattgrupp kan du visa de meddelanden som utväxlas i gruppen och skicka egna meddelanden. När du vill skicka ett meddelande skriver du meddelandet i redigeringsfältet och trycker på. 14 Om du vill svara på ett privat meddelande du har fått väljer du meddelandet och sedan Val > Svara.

9 Om du vill bjuda in chattkontakter som är online att gå med i en chattgrupp väljer du Val > Sänd inbjudan. Om du vill blockera meddelanden från vissa deltagare väljer du Val > Blockeringsalt.. Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga konversationen väljer du Tillbaka. Om du vill avsluta konversationen väljer du Val > Avsluta konv.. Om du vill börja en ny konversation väljer du Val > Ny konversation. Om du vill spara en konversationsdeltagare i listan över chattkontakter, väljer du Val > Lägg till i Chattkont.. Om du vill skicka automatiska svar på inkommande meddelanden väljer du Val > Slå på autosvar. Du kan fortfarande ta emot meddelanden. Spela in chatt Om du vill spela in meddelanden som utväxlas under en konversation eller medan du deltar i en chattgrupp, väljer du Val > Spela in konv.. När du vill sluta spela in väljer du Val > Stoppa inspelning. Om du vill visa inspelad chatt väljer du Sparade konv. i huvudvyn. Chattkontakter I vyn Chattkontakter kan du hämta listor med chattkontakter från servern eller lägga till en ny chattkontakt i en kontaktlista. När du loggar in på servern hämtas och visas automatiskt den lista med chattkontakter som tidigare användes. Visa och starta konversationer I vyn Konversationer visas en lista över deltagare i enskilda konversationer som du har en pågående konversation med. Pågående konversationer stängs automatiskt när du avslutar Chatt. Om du vill se en konversation bläddrar du till en deltagare och trycker på. Chattserverinställningar Välj Val > Inställningar > Serverinställningar. Du kan få inställningarna i ett speciellt SMS från den tjänstleverantör som erbjuder chattjänsten. Du får ditt 15 Chatt Om du vill skicka ett privat meddelande till en deltagare väljer du Val > Sänd privatmedd.. Om du vill fortsätta konversationen skriver du ett meddelande och trycker på. användar-id och lösenord från tjänstleverantören när du registrerar dig för tjänsten. Visa en lista över alla angivna chattservrar. serverns URL-adress. Användar-ID ditt användar-id. på och välj Verktyg > Anslutb. > Internettel.. kopplingspunkt för trådlöst nätverk. Viktigt! platser, t.ex. du vill avbryta anslutningen väljer du Avbryt. här alternativet visas bara om det finns tjänster som inte har konfigurerats. 17 Verktyg Verktyg Spara nätverk för att spara det nätverk som du för tillfället är ansluten till. De nätverk som sparats tidigare är markerade med i listan över anslutningsnätverk. Det här alternativet visas bara om du är ansluten till ett trådlöst nätverk som inte har sparats. Använd dolt nätverk för att ansluta till en Internetsamtalstjänst med hjälp av ett dolt, trådlöst nätverk. Uppdatera för att manuellt uppdatera listan med anslutningsnätverk. Använd det här alternativet om ditt trådlösa nätverk inte visas i listan. Listan uppdateras även automatiskt var 15:e sekund. Inställningar - för att ändra inställningarna. Avsluta för att stänga programmet. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar. Enheten kan bara anslutas till en kopplingspunkt för trådlöst nätverk åt gången. Om du använder två eller flera Internetsamtalstjänster som använder samma kopplingspunkt, kan enheten vara ansluten till flera tjänster samtidigt. Den tjänst som används för utgående Internetsamtal visas i listan över anslutningsnätverk. Om du vill ändra det väljer du Ändra tjänst. När du är ansluten till en Internetsamtalstjänst visas i vänteläget. Du kan ha en genväg till Internettel. i det aktiva vänteläget eller så kan du lägga till en där. Med hjälp av genvägen kan du manuellt registrera om en Internetsamtalstjänst och kopplingspunkt är tillgängliga. Om du redan är ansluten till en Internetsamtalstjänst blir du tillfrågad om du vill koppla från tjänsten. Om du vill ringa ett Internetsamtal i vänteläget anger du telefonnumret eller en Internetadress och trycker på samtalsknappen. Om du vill växla mellan bokstavsoch sifferläge håller du ned #. Du avslutar ett samtal med. Du kan även ringa ett Internetsamtal från Kontakter och Logg. Om du vill ringa ett samtal från Kontakter, trycker du på och väljer Kontakter, bläddrar till önskad kontakt och väljer Val > Internetsamtal. Om du vill ringa ett samtal från Logg, trycker du på och väljer Program > Logg > Samtalslistor och Missade samtal, Mottagna samt. eller Uppringda nr, bläddrar till önskad kontakt och väljer Val > Ring > Internetsamtal. Om Internetsamtal är inställt som önskad samtalstyp och enheten är ansluten till en Internetsamtalstjänst, blir alla samtal Internetsamtal som standard. Enheten har stöd för röstsamtal via Internet (Internetsamtal). Enheten försöker först ringa nödsamtal via mobilnätverk. Om det inte går att ringa ett nödsamtal via mobilnätverken, försöker enheten ringa nödsamtalet Verktyg 18 via leverantören av Internetsamtal. På grund av att mobiltelefoni är mer etablerad än internetsamtal bör du om möjligt använda mobilnätverk för nödsamtal. Om du har tillgång till mobilnätssignal kontrollerar du att mobiltelefonen är påslagen och redo att användas innan du försöker ringa ett nödsamtal. Möjligheten till nödsamtal via Internettelefoni beror på om det finns ett trådlöst nätverk tillgängligt och på hur leverantören implementerar nödsamtalsfunktioner. Kontakta leverantören av Internetsamtal för att kontrollera möjligheten att ringa nödsamtal via Internettelefoni. Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > Internettel. > Val > Inställningar > Inställn.:. Om du vill se inställningarna för tjänsten, väljer du Inloggningstyp och väljer något av följande: Automatisk Om du vill logga in automatiskt till Internetsamtalet.

10 När ett känt nätverk hittas ansluter enheten till Internetsamtalstjänsten automatiskt. Manuellt Om du vill logga in manuellt till Internetsamtalet. Om du använder den automatiska inloggningen för trådlösa nätverk söker enheten regelbundet efter trådlösa nätverk, vilket gör att mer energi förbrukas och batteriets livslängd förkortas. Välj Sparade ansl.nätv. om du vill se de anslutna nätverk som känns igen av Internetsamtalstjänsten. De här nätverken används för automatisk inloggning och är markerade med i listan över anslutningsnätverk. Välj Ändra tjänstinst. om du vill öppna de specifika tjänstinställningarna. Det här alternativet är bara tillgängligt om ett tjänstspecifikt pluginprogram har installerats i enheten. Inställningar Om du vill se inställningarna för Internetsamtalstjänster, trycker du på och väljer Verktyg > Anslutb. > Internettel. > Inställningar. Om du vill visa eller välja önskad samtalstyp för utgående samtal, väljer du Val > Ändra > Standardsamtalstyp > Mobiltelefon eller Internetsamtal. Om du vill öppna vyn för tjänstinställningar för den valda tjänsten, väljer du Val > Öppna. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar. 19 Verktyg Tjänstinställningar Verktyg Sparade anslutningsnätverk Om du vill visa eller ta bort de anslutningsnätverk som du har sparat för en Internetsamtalstjänst, trycker du på och väljer Verktyg > Anslutb. > Internettel. > Inställningar > Inställn. : > Sparade ansl.nätv.. Välj Val > Radera om du vill ta bort ett anslutningsnätverk från tjänsten. Vid kommunikation via PTT talar en person medan de övriga lyssnar i den inbyggda högtalaren. Man turas om att tala. Eftersom endast en gruppmedlem kan tala åt gången är tiden för hur länge en person kan tala begränsad, vanligtvis 30 sekunder. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om taltiden i ditt nätverk. Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög. Telefonsamtal har alltid förtur framför PTT-aktiviteter. PTT Talknappstjänsten (PTT, nättjänst) är en Voice over IP-tjänst i realtid som används via ett GSM-/GPRS-nät. Med PTT får du direkt röstkommunikation genom att trycka på en knapp. Du kan använda PTT för att tala med en person eller med en grupp personer. Innan du kan använda PTT måste du definiera kopplingspunkt och inställningar för PTT. Du kan få inställningarna i ett speciellt SMS från den tjänstleverantör som erbjuder PTT-tjänsten. Du kan även använda programmet Inställningsguiden för konfigurationen om tjänstleverantören har stöd för detta. Se "Inställningsguiden", sid. 24. Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT. Definiera en kopplingspunkt för PTT Många tjänstleverantörer kräver att du använder en Internetkopplingspunkt (IAP) som standardkopplingspunkt. Andra tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information. Om du inte har en WAPanslutning, kanske du måste kontakta tjänstleverantören för hjälp med den första anslutningen, eller besök PTT-inställningar Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT > Val > PTT-inställningar. 20 Godkända samtal Välj Meddela om du vill se ett meddelande om inkommande samtal. Välj Godkänn autom. om du vill att PTT-samtal ska besvaras automatiskt. Välj Tillåt ej om du vill att PTT-samtal ska avvisas automatiskt. Ton för PTT-samtal Välj Profilens ton om du vill att inställningen för meddelande om inkommande samtal i PTT ska vara samma som signalen för inkommande samtal i den aktiva profilen. Återuppringningston Välj en signal för återuppringningsförfrågningar. Vid programstart Välj om du vill logga in på PTT-tjänsten när du startar enheten. Standardalias Ange ditt standardsmeknamn som visas för andra användare. Tjänstleverantören kan ha inaktiverat ändring av detta alternativ i enheten. Visa min PTT-adress Välj I 1-till-1-samtal, I gruppsamtal, I alla samtal eller Aldrig. Tjänstleverantören kan ha inaktiverat vissa av dessa alternativ i enheten. Visa min inl. status Välj Ja om du vill att din status ska visas eller Nej om du vill att din status ska döljas. Domän Ange det domännamn du fått från tjänstleverantören. Kopplingspunkt Ange namnet på kopplingspunkten för PTT. Kopplingspunktens namn behövs för att upprätta en anslutning till GSM-/GPRS-nätet. Serveradress Ange IP-adressen eller domännamnet på den PTT-server du fått från tjänstleverantören. Användarnamn Ange det användarnamn du fått av tjänstleverantören. PTT-lösenord Ange ett lösenord om så krävs för att skapa en dataanslutning. Lösenordet får du vanligen från tjänstleverantören och det är ofta skiftlägeskänsligt. Logga in på PTT Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT. PTT loggas automatiskt in på tjänsten när det startas. När du har loggat in ansluts PTT automatiskt till de kanaler som var aktiverade när programmet avslutades senast. Om anslutningen bryts försöker enheten automatiskt att logga in igen tills du avslutar PTT. 21 Verktyg Välj Användarinställningar och ange följande information: Välj Anslutningsinställn. och ange följande information: Verktyg Avsluta PTT Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT > Val > Avsluta. Logga ut från PTT efter att programmet avslutats? visas. Om du vill logga ut och stänga tjänsten väljer du Ja. Om du vill behålla programmet aktivt i bakgrunden väljer du Nej. Om flera program är öppna och du vill växla mellan programmen håller du nedtryckt. Tips! Om du vill ringa ett privat samtal från kontakterna väljer du Val > PTT-alternativ > Samtala 1-till-1 eller Prata med flera.

11 Ringa ett gruppsamtal Om du vill ringa en grupp väljer du Val > Kontakter, markerar de kontakter du vill ringa och väljer Val > Prata med flera. Ringa ett privat samtal Välj Val > Kontakter. Välj den kontakt som du vill prata med i listan och välj Val > Samtala 1-till-1. Håll intryckt hela tiden du talar. När du har talat färdigt släpper du. Om du vill prata med kontakten i andra vyer i PTT (t.ex. kontaktvyn), håller du ner. Om du vill ringa ett nytt telefonsamtal måste du avsluta det privata samtalet. Välj Avsluta eller tryck på. Tips! Kom ihåg att hålla enheten framför dig under ett PTT-samtal, så att du kan se displayen. Tala mot mikrofonen och håll inte för högtalaren med händerna. Visa andras inloggningsstatus Om du vill prenumerera på eller sluta prenumerera på PTT-inloggningsstatus för andra väljer du Val > Kontakter kontakten och Val > Visa inloggningsstatus eller Dölj inloggningsstatus. Skicka en återuppringningsförfrågan I Kontakter, bläddra till önskat namn och välj Val > Sänd uppringn.förfrågan. Besvara en återuppringningsförfrågan När någon skickar dig en återuppringningsförfrågan visas 1 ny uppringningsförfrågan i vänteläge. Välj Visa > Uppringningsinkorg. Om du vill ringa ett privat samtal väljer du en kontakt och Val > Samtala 1-till-1. Besvara ett privat samtal Om du vill ringa ett privat samtal trycker du på Du svarar på samtalet med.. 22 Du kan gå med i allmänna, förkonfigurerade kanaler. Allmänna kanaler är öppna för alla som vet kanalens URL. När du är ansluten till kanalen och talar kan alla i kanalen höra dig. Upp till fem kanaler kan vara aktiva samtidigt. Om fler än en kanal är aktiv använder du Pendla för att ändra vilken kanal du vill tala med. Välj Val > PTT-kanaler. Om du vill öppna en allmän, förkonfigurerad kanal för första gången väljer du Val > Ny kanal > Lägg till befintlig. Om du går med i en förkonfigurerad kanal måste du fylla i URL-adressen till kanalen. När du har skapat en kanal får du en fråga om du vill skicka ut inbjudningar till kanalen. Kanalinbjudningar är SMS. Tala med en kanal Om du vill tala med en kanal sedan du loggat in i PTT-tjänsten trycker du på. Du hör en ton som anger att du har beviljats tillgång. Fortsätt hålla intryckt hela tiden du talar. När du har talat färdigt släpper du. Om du försöker svara på en kanal genom att trycka på när någon annan medlem talar, visas Vänta. Släpp, vänta tills den andre slutat tala och tryck på igen när den andre är klar. Du kan även hålla intryckt och vänta på att Prata ska visas. När du talar i en kanal får den förste som trycker på sedan någon slutat tala, tala härnäst. När du har avslutat PTT-samtalet väljer du Avsluta eller trycker på. Om du vill visa de medlemmar som för närvarande är aktiva när du har ett aktivt samtal med kanalen väljer du Val > Aktiva medlemmar. Skapa dina egna kanaler Om du vill skapa en ny förkonfigurerad kanal väljer du Val > Ny kanal > Skapa ny. Du kan skapa egna allmänna kanaler, välja ett eget kanalnamn och bjuda in medlemmar. Dessa medlemmar kan i sin tur bjuda in fler medlemmar till den allmänna kanalen. Du kan också skapa privata kanaler. Endast användare inbjudna av värden får gå med i och använda privata kanaler. 23 Verktyg Kanaler För varje kanal definierar du Kanalnamn, Kanalintegritet, Alias och Miniatyrbild (valfritt). Om du vill bjuda in nya medlemmar till en kanal när du är ansluten till den väljer du Val > Sänd inbjudan för att öppna inbjudningsvyn. Du kan endast bjuda in nya medlemmar om du är värd för en privat kanal eller när kanalen är en allmän kanal. Kanalinbjudningar är SMS. Verktyg Inställningsguiden Tryck på och välj Verktyg > Verktyg > Inst.guiden. Inställn.guiden kan du konfigurera enhetens inställningar för operatören, e- post, PTT och videodelning i enlighet med informationen från din tjänstleverantör. De olika inställningarnas tillgänglighet i Inställn.guiden är beroende av enhetens funktioner, SIM-kort, operatör och tillgängligheten till data i inställningsguidens databas i enhetens minne. Om du vill använda dessa tjänster kan du behöva kontakta tjänstleverantören och aktivera dataanslutning eller andra tjänster. När du använder programmet för första gången guidas du genom inställningskonfigurationen. Om du vill starta guiden väljer du Börja. Om du vill avbryta åtgärden väljer du Avsluta. Om du inte har satt i något SIM-kort ombeds du att välja din operatörs hemland och din operatör. Om det land eller den operatör som föreslås inte är korrekt väljer du ett land eller en operatör från listan. Om du vill komma till huvudvyn i Inställn.guiden efter inställningskonfigurationen väljer du OK. Om inställningskonfigurationen avbryts definieras inga Besvara en kanalinbjudan Om du vill spara en mottagen kanalinbjudan väljer du Val > Spara kanal. Kanalen läggs till bland dina talknappstjänstkontakter, i kanalvyn. När du har sparat kanalinbjudan får du en fråga om du vill ansluta till kanalen. Om du vill öppna PTT-sessionsvyn väljer du Ja. Enheten loggar in till tjänsten om du inte redan är inloggad. Om du avvisar eller tar bort inbjudan, sparas den i din meddelandeinkorg. Om du vill gå med i kanalen senare öppnar du inbjudan och sparar den. Om du vill ansluta till kanalen väljer du Ja från dialogrutan. Visa PTT-loggen Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT > Val > PTT-logg > Missade PTT, Mottagna PTT och PTT-samtal. Om du vill ringa ett privat samtal från PTT-logg, tryck på. 24 E-post Om du väljer att konfigurera e-postinställningar ombeds du av Inställn.guiden att ange e-postadress, e-postkontots namn, användarnamn och lösenord. Om e-posttjänsteleverantören du anger är okänd ombeds du att ange typ av e-postkonto samt inkommande och utgående e-postservrar. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Om du vill börja använda det nya e-postkontot när du har angett nödvändig information väljer du Ja eller väljer Nej för att återgå till Inställn. guiden huvudmenyn. Videodelning Detta alternativ är endast tillgängligt om du har programmet installerat i enheten och har prenumererat på tjänsten. Om du vill ringa ett videosamtal måste du ha ett USIM-kort och befinna dig inom täckningsområdet för ett UMTS-nätverk. Om du väljer att konfigurera inställningar för videodelning (nättjänst) ombeds du av Inställn.guiden att ange adress för videodelning, användarnamn, lösenord, proxyanvändarnamn för videodelning samt lösenord och väljer OK. När du har skapat inställningarna för videodelning ombeds du av Inställn.guiden att lägga till adressen för videodelning till en kontakt. Välj Ja eller Nej. Operatör När du väljer att konfigurera operatörsinställningarna ombeds du av Inställn.guiden att välja från de tillgängliga inställningarna och sedan OK. Talknappstjänst Detta alternativ är endast tillgängligt om du har programmet installerat i enheten och har prenumererat på tjänsten. Mer information Om det uppstår problem vid användningen av Inställn.guiden kan du besöka Nokias webbplats för telefoninställningar på 25 Verktyg inställningar. När du har stängt guiden kan du börja använda de konfigurerade programmen direkt från menyerna. När du väljer att konfigurera inställningarna för talknappstjänsten (PTT, nättjänst) ombeds du av Inställn.guiden att definiera PTT-smeknamn, användarnamn och lösenord. För din dator För din dator Home Media Server Viktigt! Media Server använder UPnP-arkitektur för att ansluta till kompatibla enheter via trådlöst nätverk. kan skapa anpassade musikspellistor, fotoalbum och filmsamlingar. Media Server kräver operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller Windows XP. Om du har en brandvägg som skyddar datorn kan du behöva ändra inställningarna så att datorn kan arbeta tillsammans med din Nokia N95. Följ installationsinstruktionerna på skärmen. Hantera dina mediefiler Om du vill hålla ordning på din musik, dina digitala foton och videoklipp söker du upp filerna på datorn och lägger till filerna eller hela mappar i Home Media Server. Du kan ange de mappar där du sparar kompatibla mediefiler på datorn som bevakningsmappar. När du placerar nya mediefiler i bevakningsmappar lägger Home Media Server till dem i biblioteket och håller dem automatiskt uppdaterade Anslut till Home Media Server på datorn från din Nokia N95. I programmet Home Media Server på datorn väljer du Nokia N95 på enhetsmenyn. 2 Välj ett mediebibliotek som du vill överföra. 3 Välj en enstaka mediefil. 4 Välj alternativet att överföra filen till Noka N95. 1 Anslut till Home Media Server på datorn från din Nokia N95. 2 Välj det mediebibliotek där den fil du vill styra finns sparad. 3 Välj en mediefil. 4 Välj den kompatibla enhet som filen ska visas med. Mer information Gå till eller tryck på F1 i programmet Home Media Server för mer information om Home Media Server. Överföra filer från din enhet till datorn 1 Anslut till Home Media Server på datorn från din Nokia N95 eller välj Nokia N95 på enhetsmenyn i programmet Home Media Server på datorn. 2 Välj filen du vill överföra. 3 Välj alternativet att överföra filen till Home Media Server på datorn. Nokia Nseries PC Suite Nokia Nseries PC Suite är en grupp program som har utvecklats specifikt för Nokia N95. Nokia Nseries PC Suite grupperar alla tillgängliga program i ett startfönster där du kan installera program. Med Nokia Nseries PC Suite kan du installera program på din kompatibla dator under C:\Program\. Nokia Nseries PC Suite kan endast installeras och användas på en dator som kör Microsoft Windows XP (SP1 eller SP2) eller Windows Vista och som är kompatibel med en USBkabel eller har en Bluetooth- eller IR-anslutning. Du måste Visa filer från datorn på andra enheter Du kan använda Nokia N95 som fjärrkontroll och visa kompatibla mediefiler från Home Media Server på datorn med andra UPnP-kompatibla enheter i hemnätverket. Du kan till exempel använda Nokia N95 för att styra uppspelningen av kompatibla musikfiler lagrade på datorn genom din UPnP-kompatibla hemmaljudanläggning med en UPnP-kompatibel multimediemottagare. 27 För din dator Överföra filer från datorn till din enhet Styra mediefiler med Nokia N95 För din dator börja med att installera Nokia Nseries PC Suite på datorn. Du hittar programmet på DVD-skivan som medföljer enheten. En komplett användarhandbok för Nokia Nseries PC Suite finns i elektroniskt format på DVD:n. Om du vill ha mer information och hämta den senaste versionen av Nokia Nseries PC Suite besöker du Några användbara program i Nokia Nseries PC Suite är följande: Content Copier för att göra säkerhetskopior från enheten eller återställa sparad data från den kompatibla datorn till enheten Nokia Music Manager för att skapa och organisera digitala musikfiler på en kompatibel dator och överföra filerna till en kompatibel enhet Lifeblog för att organisera foton, videoklipp, ljud, SMS, MMS och webbloggar i kronologisk ordning. Du kan sedan bläddra i, söka efter, dela, publicera och säkerhetskopiera objekten. Lifeblog består av dator- och mobilprogram för Nokia Lifeblog, som tillsammans gör det möjligt att skicka eller blogga om objekt som andra kan se. Update manager för att ta emot automatiska meddelanden om nya versioner av Nokia Nseries PC Suiteprogram från en Nokia-server One Touch Access för att upprätta en nätverksanslutning som använder din enhet som ett modem Innehållet på DVD-skivan kan variera. Mer information Om du vill ha mer information och hämta den senaste versionen av Nokia Nseries PC Suite besöker du com/pcsuite. 28.

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program...

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program... Nokia N95-1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten RM-159 överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 5630

Användarhandbok för Nokia 5630 Användarhandbok för Nokia 5630 Utgåva 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-431 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Nokia N97 Användarhandbok. Utgåva 5

Nokia N97 Användarhandbok. Utgåva 5 Nokia N97 Användarhandbok Utgåva 5 Innehåll Säkerhet 6 Om enheten 6 Nättjänster 7 Delat minne 7 Mail for Exchange 8 Sök efter hjälp 9 Support 9 Hjälp i enheten 9 Gör mer med din enhet 9 Uppdatera enhetsprogram

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690

Din manual SONY ERICSSON CEDAR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2839690 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON CEDAR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer

Din manual SAMSUNG GT-C6625 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378863

Din manual SAMSUNG GT-C6625 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378863 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG GT-C6625. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer