Nokia Streamer Ausgabe 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2"

Transkript

1 Nokia Streamer Ausgabe 2

2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia återförsäljare. Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet , Utgåva 2

3 Innehåll Nokia Streamer och Mobil TV... 4 Komma igång... 4 Installera Nokia Streamer...4 Ställa in kanalguiden...5 Indikatorer...6 Visa program...6 Tjänster...7 Programguider...7 Kanalguider...8 Söka efter objekt...8 Abonnera på kanalpaket och kanaler...9 Abonnera på separata program... 9 Allmänna funktioner...10 Inställningar...10 Sidan Kanalguide...10 Sidan Abonnemang...10 Sidan Avancerat...11 USB adapter AD Felsökning...11 Index... 13

4 Nokia Streamer och Mobil TV Nokia Streamer och Mobil TV Med Nokia Streamer och Nokia 7710 smartphone kan du använda radio och tv mobiltjänster samt spela upp ljud och video. Nokia Streamer DVB-H mottagaren använder programmet Mobil TV för att komma åt TV mobiltjänster. Obs: Se i användarhandboken för Nokia 7710 smartphone för mer information om användning, skötsel och underhåll samt viktig säkerhetsinformation. Läs kapitlet "Komma igång" i användarhandboken för att bekanta dig med Nokia 7710 smartphone. VARNING: Enheten måste vara påslagen för att Nokia Streamer ska fungera. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara. Tips: Det finns en hjälpfunktion för programmet Mobil TV. Tryck på och välj Verktyg > Hjälp så visas information om aktuell åtgärd eller funktion. Datacast tjänster Flera av de funktioner som nämns i den här handboken kallas för tjänster eller datacast tjänster. Dessa är tjänster som erbjuds av tjänsteleverantören, nätoperatören eller sändningsleverantören. Innan du kan använda tjänsterna måste du abonnera på dem och få anvisningar från tjänsteleverantören. Komma igång Installera Nokia Streamer Obs: Innan du tar av bakstycket måste du stänga av strömmen och koppla ur smartphone från laddaren eller andra enheter. Förvara och använd alltid smartphone med bakstycket på. 1 Ta av bakstycket från smartphone: håll enhetens baksida mot dig, tryck på bakstyckets spärrknapp (1) och ta av bakstycket (2). 1 Ta av bakstycket 4

5 2 Sätt i batteriet och SIM kortet. Du kan också sätta i ett minneskort. Mer information finns i "Installera SIM kortet och batteriet" på sidan 13 och "Ta ut och installera minneskortet" på sidan 15 i Nokia 7710 Användarhandbok. 3 Tryck Nokia Streamer på plats på samma sätt som med bakstycket. 2 Installera Nokia Streamer När Nokia Streamer är korrekt installerad visas USB ikonen i statusfältet på din smartphone. Ta bort Nokia Streamer 1 Tryck på bakstyckets spärrknapp och ta av Nokia Streamer från din smartphone. 2 Sätt tillbaka bakstycket. Ställa in kanalguiden När du använder programmet Mobil TV för första gången, eller om du befinner dig i ett nytt nätområde, måste du ställa in en kanalguide. En kanalguide är en lista över kanaler som erbjuds av en datacast operatör inom ett visst geografiskt område. Tillgängliga kanaler, tjänster och program kan vara uppdelade i olika kategorier, t.ex. nyheter, sport eller musik (beroende på operatör). Mer information om kanalguider finns i Kanalguider pa sidan 8. 1 När du vill öppna Mobil TV, pekar du på ikonen Mobil TV på skrivbordet. Dialogrutan Installera kanalguide öppnas. 2 Peka på Nästa. Systemet söker upp de kanalguider som är tillgängliga på aktuell plats. 3 När sökningen är klar pekar du på Nästa. 4 Välj datacast operatörens kanalguide. Peka på Slutför. 5 Peka på Nu för att uppdatera kanalguiden. När kanalguiden har uppdaterats öppnas startsidan för din operatör. Nästa gång du använder Mobil TV uppdateras kanalguiden automatiskt och operatörens startsida öppnas.. Om du får Nokias standardsida som startsida måste kanalguiden återställas. Dialogrutan Installera kanalguide öppnas då automatiskt. Om problemet består kontaktar du din operatör. Tips: Du kan uppdatera kanalguiden manuellt genom att trycka på och välja Verktyg > Uppdatera kanalguide. Nokia Streamer och Mobil TV 5

6 Nokia Streamer och Mobil TV Tips: En datacast operatör är en tjänsteleverantör som sänder program som du kan ta emot med Nokia Streamer. Startsidan för en operatör fungerar som startpunkt för programmet Mobil TV. Indikatorer Statusindikatorer - Hög signalstyrka - Normal signalstyrka - Svag signalstyrka Tips: Peka på ikonen Mobil TV i statusfältet för att öppna dialogrutan Status. I den här dialogrutan kan du visa signalstyrkan och systemets status, justera volymen, öppna en händelselogg och starta om Nokia Streamer. Programikoner - Nyheter - Nöje - Sport - Barnprogram - Musik - Film/Drama - Konst & kultur - Dokumentär Visa program Obs: För mer information om användning, tillgänglighet och priser för datacast tjänster kontaktar du tjänsteleverantören. Du kanske måste abonnera på en kanal innan du kan visa den i programmet Mobil TV. Se Abonnera på kanalpaket och kanaler pa sidan 9. För att visa en lista över tillgängliga kanaler pekar du på Kanaler i huvudvyn. När du vill visa en kanal markerar du den i listan och pekar på Visa. De kanaler som du abonnerar på visas först. Mer information om hur du abonnerar på kanaler finns i Abonnera på kanalpaket och kanaler pa sidan 9. Se även Kanalguider pa sidan 8. Om du vill öppna program som du tittat på nyligen pekar du på Historik i huvudvyn. Välj en kanal i listan och peka på Visa. Tips: Du kan snabbt byta kanal genom att trycka på och på bläddringsknappen. Innehållet i kanallistan beror på dina inställningar. Om du vill ändra inställningarna trycker du på och väljer Verktyg > Inställningar. Om du vill visa program som är i sändning pekar du på Aktuella i huvudvyn, eller så trycker du på och väljer Visa program > Aktuella. När du vill börja titta på ett program markerar du det och pekar på Visa. Om du vill visa programinformation och abonnemangsuppgifter pekar du på Information. 6

7 Om du väljer ett program som du inte har betalat för öppnas en köpguide. Se Abonnera på kanalpaket och kanaler pa sidan 9 för mer information. Om inställningen Åldersgräns: är aktiverad kanske inte alla tillgängliga kanaler och program visas. Mer information finns i Sidan Avancerat pa sidan 11. Tips: Informationsområdet till vänster på skärmen kan innehålla hyperlänkar till andra tjänster. Om du vill visa aktuellt program i helskärm, peka på Helskärm. Peka på skärmen när du vill återgå till normal skärmstorlek. Tips: Du kan växla mellan normal skärmstorlek och helskärm genom att trycka på. När du vill justera volymen trycker du på och på bläddringsknappen. Du kan också peka på ikonen Mobil TV i statusfältet för att öppna dialogrutan Status och sedan använda skjutreglaget för att justera volymen. För att stänga av och sätta på ljudet pekar du på högtalarikonen bredvid volymstapeln i dialogrutan Status. VARNING: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög. Om du vill visa fler tjänster pekar du på Fler tjänster. Mer information finns i Tjänster pa sidan 7. När du vill sluta titta på ett program pekar du på Stäng. Observera att det bara är programmet som stängs av. Nätanslutningen är fortfarande aktiv. Tjänster Den kanal som du tittar på kan erbjuda fler tjänster, t.ex. webblänkar eller annat ljud och videoinnehåll. För att visa tjänster pekar du på Fler tjänster, markerar den tjänst du vill ha och pekar på Visa. Om du väljer en tjänst från en kanal som du inte abonnerar på, öppnas en köpguide. Du kan använda guiden om du vill abonnera på kanaler och tjänster. Mer information om abonnemang finns i Abonnera på kanalpaket och kanaler pa sidan 9. Observera att listan över tillgängliga kanaler kan innehålla länkar till webbplatser. Peka på en länk för att upprätta en Internet anslutning (via GPRS) och öppna webbläsaren. Mer information om webbtjänster finns under "Webb" på sidan 68 i användarhandboken för Nokia Programguider I en programguide listas alla tillgängliga kanaler och program efter deras starttid. När du vill öppna en programguide pekar du på och väljer Visa program. Välj Aktuella, Nästa, Idag eller Denna vecka. Programmen visas. Om du vill ställa in en påminnelse för ett program i en programguide pekar du på Påminnelse. Ange hur långt före programmets start som alarmet ska aktiveras och peka på OK. visar att programmet Nokia Streamer och Mobil TV 7

8 Nokia Streamer och Mobil TV har en påminnelse. Du kan inte ställa in en påminnelse i vyn Aktuella. Tips: Den tid som visas längst ner till höger på skärmen uppdateras automatiskt från datacast operatörens nät. För att vara säker på att rätt tid visas, kan du kontrollera att den tid du har ställt in i klockprogrammet är korrekt och att du inte har markerat kryssrutan Autom. uppdat. av datum & tid:. Mer information om klockan finns i Nokia 7710 Användarhandbok. När du vill visa information om ett program markerar du ett program i programguiden och pekar på Information. Peka på OK när du vill stänga dialogrutan. Kanalguider En kanalguide är en lista över kanaler och program som erbjuds av en datacast operatör i aktuellt geografiskt område. Tillgängliga kanaler, tjänster och program kan vara uppdelade i olika kategorier, t.ex. nyheter, sport eller musik (beroende på operatör). Om ingen kanalguide hittas när du öppnar programmet Mobil TV visas dialogrutan Installera kanalguide (1/3). Följ anvisningarna i dialogrutan. Mer information finns i Ställa in kanalguiden pa sidan 5. Om du vill välja en annan kanalguide trycker du på och väljer Verktyg > Inställningar. På sidan Kanalguide väljer du en kanalguide i listan och pekar på OK. Peka på Nu för att uppdatera kanalguiden. Mer information finns i Sidan Kanalguide pa sidan 10. Om du vill uppdatera kanalguiden manuellt trycker du på och väljer Verktyg > Uppdatera kanalguide. Tips: Mer information om kanalguideinställningar finns i Sidan Kanalguide pa sidan 10. Söka efter objekt Du kan söka efter program, tjänster, kanaler och programkategorier i aktuell kanalguide. 1 Tryck på och välj Verktyg > Sök. 2 Peka på Sök och skriv in ett sökord. Om du vill begränsa sökningen pekar du på Avancerad sökning. Du kan begränsa sökningen till en viss kanalguidenivå, eller ange ett datumintervall för sökningen. 3 Peka på OK för att starta sökningen. Sökresultaten visas i separata grupper: program, tjänster, kanaler och kategorier. 4 Om t.ex. vill visa ett hittat program, pekar du på det hittade programmet. Dialogrutan Information öppnas. Peka på Visa om programmet är i sändning. Om du vill ställa in en påminnelse för programmet pekar du på Påminnelse. 8

9 Abonnera på kanalpaket och kanaler Ett kanalpaket är en uppsättning med kanaler som du kan abonnera på som ett paket. När du försöker visa ett kanalpaket, en kanal eller ett program som du inte abonnerar på, öppnas en köpguide. Du kan använda guiden för att skaffa abonnemang på kanaler och kanalpaket. Alla datacast operatörer kanske inte erbjuder separata kanaler. I sådana fall kan du abonnera på ett kanalpaket. 1 När köpguiden öppnas kan du välja det kanalpaket som du vill abonnera på. De kanaler som ingår i paketet visas till höger. Peka på Nästa. Om det finns kanaler som kan köpas separat visas de till vänster under listan Kanalpaket:. Välj en kanal och peka på Nästa. Markera de kanaler som du vill abonnera på. Peka på Nästa. 2 Ange abonnemangets längd. Peka på Nästa. 3 För att acceptera abonnemanget pekar du på Slutför i dialogrutan Bekräfta inköp. Om du vill ändra något pekar du på Tillbaka, gör ändringarna och pekar sedan på Slutför. 4 Ett textmeddelande med din begäran om abonnemang skickas till operatören. Peka på Skicka. Om du vill få information om dina abonnemang trycker du på och väljer Verktyg > Inställningar. Välj sidan Abonnemang och peka på Konto. Ett textmeddelande med din begäran om information skickas till operatören. Du kommer att få ett meddelande från operatören som visar aktuell abonnemangsstatus. Om du vill återställa ett förlorat abonnemang trycker du på och väljer Verktyg > Inställningar. Välj sidan Abonnemang och peka på Återställ. Ett textmeddelande med din begäran skickas till operatören. Du får ett meddelande när abonnemanget har återställts. Om du vill säga upp ett abonnemang trycker du på och väljer Verktyg > Avsluta abonnemang. Välj det abonnemang i listan som du vill säga upp och peka på OK. Peka på OK för att bekräfta. Abonnera på separata program Alla datacast operatörer kanske inte erbjuder separata program. I sådana fall kan du abonnera på ett kanalpaket. 1 När du väljer ett program som kan köpas både separat och i ett kanalpaket eller i en kanal, öppnas dialogrutan Välj typ. Välj Program och peka på Nästa. Du kan också välja Kanal/kanalpaket och sedan abonnera på kanalen eller kanalpaketet. Mer information finns i Abonnera på kanalpaket och kanaler pa sidan 9. 2 Godkänn inköpet genom att peka på Köp. 3 Ett textmeddelande med din begäran om inköpet skickas till operatören. Peka på Skicka. Nokia Streamer och Mobil TV 9

10 Nokia Streamer och Mobil TV Allmänna funktioner När du vill byta startvy trycker du på och väljer Verktyg > Inställningar. Välj sidan Avancerat och byt startvy. Mer information finns i Sidan Avancerat pa sidan 11. Om du vill ställa in en åldersgräns för alla kanaler trycker du på och väljer Verktyg > Inställningar. Välj sidan Avancerat och ändra åldergräns. Du behöver din PIN2 kod för att ändra åldersgräns. Om du vill visa signalstyrka och systemstatus pekar du på ikonen Mobil TV i statusfältet, eller så trycker du på och väljer Verktyg > Status. När du vill visa loggen pekar du på ikonen Mobil TV i statusfältet, eller trycker du på och väljer Verktyg > Status. Peka på Logg. Loggen som visas i webbläsaren innehåller information om överföringar i kronologisk ordning. Loggen kan vara användbar om du får problem och vill kontakta operatören. Om du vill starta om Mobil TV trycker du på och väljer Verktyg > Status. Peka på Starta om. När du vill stänga av Mobil TV trycker du på för att återgå till skrivbordet. Inställningar När du vill konfigurera inställningar trycker du på och väljer Verktyg > Inställningar. Definiera följande: Sidan Kanalguide Kanalguide: - Listan innehåller namnen på de kanalguider eller operatörer som är tillgängliga i valt nät. För att uppdatera listan över kanalguider pekar du på Sök. Visa kanaler: - Du kan välja vilka kanalpaket, kanaler eller tjänster som ska visas i kanalguiden. Abonnemang visar bara det som du abonnerar på, medan Alla visar alla tillgängliga objekt. Paket visar listan över tillgängliga kanalpaket, både de som du abonnerar på och de som du inte abonnerar på. Sidan Abonnemang När du vill visa information om dina abonnemang, peka på Konto. Ett textmeddelande med din begäran om information skickas till operatören. Du kommer att få ett meddelande från operatören som visar aktuell abonnemangsstatus. När du vill återställa ett abonnemang, peka på Återställ. Ett textmeddelande skickas till operatören. Du får ett meddelande när abonnemanget har återställts. 10

11 Sidan Avancerat Startsida: - Du kan byta den standardvy som visas när du börjar använda programmet Mobil TV. Huvudsida är standardstartvyn och den öppnar datacast operatörens startsida. Kanalvisning öppnar de kanaler som använts senast och Aktuell öppnar en lista over program som körs. Åldersgräns: - Peka på det här fältet för att ställa in åldersgränser som döljer program eller kanaler från kanalguiden. Välj åldergräns i listan och ange din PIN2 kod. När du har gjort detta behöver du PIN2 koden för att visa tjänster som har en högre åldersgräns. USB adapter AD-20 En USB adapter (AD-20) medföljer i förpackningen med Nokia Streamer. Använd denna adapter med anslutningskabeln för att få bästa möjliga anslutning till datorn och så lite störningar som möjligt. Felsökning Det går inte att initiera Nokia Streamer. När du öppnar programmet Mobil TV ska Nokia Streamer initieras automatiskt. Om du får ett meddelande om att det inte går att initiera ska du kontrollera följande: Nokia Streamer är korrekt installerat. Anslutningarna på Nokia 7710 smartphone och Nokia Streamer är rena och oskadade. När du har kontrollerat detta startar du om smartphone och Mobil TV. Inga nät hittades vid sökning efter kanalguider. Peka på ikonen Mobil TV i statusfältet för att öppna dialogrutan Status. Om det inte finns någon signal eller om signalstyrkan är låg, förflyttar du dig till en plats där signalstyrkan är högre. Starta om kanalguidesökningen: tryck på, välj Verktyg > Inställningar och tryck på Sök. Om signalstyrkan är tillräckligt hög kan du starta om kanalguidesökningen. Det går inte att uppdatera kanalguiden. Peka på ikonen Mobil TV i statusfältet för att öppna dialogrutan Status. Om det inte finns någon signal eller om signalstyrkan är låg, förflyttar du dig till en plats där signalstyrkan är Nokia Streamer och Mobil TV 11

12 Nokia Streamer och Mobil TV högre. Försök sedan att uppdatera kanalguiden på nytt: tryck på och välj Verktyg > Uppdatera kanalguide. Om signalstyrkan är tillräckligt hög kan du försöka att uppdatera kanalguiden på nytt. Det går inte att öppna en kanal eller ett program. Tryck på ikonen Mobil TV i statusfältet för att öppna dialogrutan Status. Om det inte finns någon signal eller om signalstyrkan är låg, förflyttar du dig till en plats där signalstyrkan är högre. Försök sedan att öppna kanalen eller programmet på nytt. Om signalstyrkan är tillräckligt hög kan du försöka att öppna kanalen eller programmet igen. Om detta inte hjälper kontaktar du tjänsteleverantören. Observera även att tjänsten kanske inte är tillgänglig på aktuell plats. En onlinewebblänk öppnar inte någon webbplats. Peka på en onlinewebblänk i Mobil TV för att öppna webbläsaren i smartphone. Om du inte kan visa webbplatsen ska du se till att SIM kortet är isatt och att du har rätt inställningar för GPRS anslutning. Det går inte att öppna programmet Mobil TV under en datoranslutning. Det går inte att använda programmet Mobil TV när smartphone är ansluten till en dator via en anslutningskabel. Koppla ur kabeln innan du öppnar programmet Mobil TV. Om programmet redan är öppet ska du ta ur kabeln innan du visar ett program. Observera att om du ansluter smartphone till en dator med anslutningskabeln eller upprättar en GPRS eller GSM dataanslutning medan du visar ett program, så avslutas anslutningen till den sändande tjänsten. Klockan fungerar inte. Den tid som visas längst ner till höger på skärmen uppdateras automatiskt från datacast operatörens nät. När det inte finns någon signal eller om signalstyrkan är låg går det inte att ta emot tiden från nätet. Förflytta dig till en plats där signalstyrkan är högre. Det har uppstått problem med bildkvaliteten. I miljöer med växelströmsspänning av låg kvalitet kan bilden försämras. För att korrigera detta tar du ur laddaren från nätuttaget. Om detta inte hjälper stänger du av enheten och slår sedan på den igen, eller så tar du ur batteriet och sätter i det igen. 12

13 Index A abonnemang återställa 10 status 10 abonnera kanaler 9 kanalpaket 9 separata program 9 alarm 7 åldersgräns 10 återställa abonnemang 10 F felsökning 11 G guider kanalguide 8 programguider 7 I ikoner 6 installera Nokia Streamer 4 inställningar 10 abonnemang 10 åldersgräns 11 avancerat 11 kanalguider 10 startvy 10 J justera volymen 7 K kanaler abonnera 9 söka 8 kanalguider 8 inställningar 10 ställa in 5 kanalpaket abonnera 9 L logg 10 P påminnelser 7 program 6 abonnera 9 alarm 7 åldersgräns 10 information 8 söka 8 programguider 7 programikoner 6 S säga upp abonnemang 9 söka 8 startvy 5, 10 byta 11 statusindikatorer 6 T ta bort Nokia Streamer 5 tilläggsprodukter 11 tjänster 7 söka 8 V visa helskärm 7 logg 10 program 6 startvy 10 tjänster 7 volym 7 Z zooma 7 13

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

Position Nokia N76-1

Position Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-7W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok 9248116 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-25W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-3W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0 IdeaTab A3000 Snabbstartsguide v1.0 Välkommen Frontkamera Volymknapp Läs den här guiden noga innan du börjar använda din IdeaTab. Guiden ger dig tips för hur du ställer in och använder din IdeaTab. Informationen

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-34W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Din manual NOKIA SU-33W

Din manual NOKIA SU-33W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA SU-33W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA SU-33W instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-803 Användarhandbok Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-803 Användarhandbok Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-803 Användarhandbok 9200804 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-89W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA TME-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA TME-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-112W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Användarhandbok Display Dock

Användarhandbok Display Dock Användarhandbok Display Dock Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Display Dock Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan 6 Ansluta

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204657/2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-97W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset med klämma (HS-21W) 9236277 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-21W uppfyller villkoren

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-94W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 kan du ha händerna fria och samtidigt hantera samtal och njuta av din favoritmusik.

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Komma igång Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N77-1. Nedan kallad Nokia N77. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Pocket WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 Utgåva 1.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-109 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt.

Läs mer

SVENSKA Nokia anslutningskabel för laddning CA-126

SVENSKA Nokia anslutningskabel för laddning CA-126 Nokia anslutningskabel för laddning CA-126 Med den här kabeln kan du överföra och synkronisera data mellan en kompatibel dator och din Nokia-enhet. Du kan även använda kabeln för att samtidigt ladda batteriet

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv: 1999/5/EG.

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0

Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0 Nokia J (BH-806) Utgåva 2.0 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias J-headsetet kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två mobiler samtidigt. Obs: Produktens yta innehåller

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-602 Användarhandbok 9203999 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten HS-91W uppfyller grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-105-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat. 9311542 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Kaleidoscope I digital bildapparat 9311542 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-11 uppfyller villkoren

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt Nokia N76-1 INGEN GARANTI: Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer