Din manual NOKIA N73-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NOKIA N73-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825456"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N73-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: NI GODKÄNNER ATT MJUKVARAN OCH/ELLER TILLÄMPNINGARNA (TILLSAMMANS "MJUKVARAN") TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" UTAN NÅGON GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER KONKLUDENT. TILL DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNINGEN GODKÄND I TILLÄMPLIG LAG GER NOKIA OCH DESS DOTTERBOLAG INGA UTTRYCKLIGA ELLER KONKLUDENTA GARANTIER, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER GÄLLANDE ÄGANDE, KURANTHET OCH FUNKTIONALITET ELLER MJUKVARANS FÖRENLIGHET MED TREDJE PARTS PATENTER, UPPHOVSRÄTTER, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N73 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. TILL DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING TILLÅTEN I TILLÄMPLIG LAG, SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE VARA ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN. INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Tillgång till särskilda produkter och program kan variera efter region. Kontakta en Nokia-återförsäljare om du vill ha mer information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Viss användning och vissa funktioner är SIM-kort- och/eller nätverksberoende, MMS-beroende eller beroende på enhetens kompatibilitet och innehållsformaten som stöds. Vissa tjänster kan debiteras separat. UTGÅVA 3 SV, Innehåll Inledning Nättjänster... 4 Support Inställningar...

3 . 19 Indikatorer Mobile Search Använd Mobile Search Mer information. 21 Anslutbarhet..5 Talknappstjänst Hämta!...

4 Inställningar för Hämta!.. 10 För din dator...22 Nokia Lifeblog Nokia PC Suite Adobe Photoshop Album Starter Edition 26 Program. 12 F-Secure Mobile Security Verktyg

5 .. 14 Inställningsguiden Mobil-TV Första gången. 16 Visa program...17 Tjänster...18 Programguide...

6 ..18 Sök Abonnera på kanaler och program...19 Inledning Inledning Modellnummer: Nokia N73-1 Nedan kallad Nokia N73. Din Nokia N73 är en kraftfull, intelligent multimedieenhet. Nokia och andra programvaruutvecklare tillverkar en mängd program som du kan använda för att få ut mer av din Nokia N73. En del program finns i enhetsminnet och en del på cd-skivan som medföljer enheten. Tillgången till programmen som beskrivs i denna handbok kan variera i olika länder och försäljningsområden, och programmen kanske bara är tillgängliga på ett begränsat antal språk. Du måste godkänna licensvillkoren för att kunna använda vissa program. Följande ikoner används i det här dokumentet för att ange om programmen finns på enhetsminnet ( ) eller på cd-skivan ( ). Mer viktig information om enheten finns i användarhandboken. Du måste installera programmen på cd-skivan på en kompatibel dator innan du kan använda dem. Nättjänster Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. För flera av funktionerna krävs särskilda nättjänster. Tjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kanske du måste göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan ge dig instruktioner och förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. I vissa nätverk kanske inte alla språkberoende tecken och tjänster stöds. Support Support för program från tredjepartsutvecklare får du från respektive utvecklare. Om du får problem med ett program går du till motsvarande webbplats för att få hjälp. I slutet av beskrivningen för varje program i den här handboken finns Internet-länkar. 4 Talknappstjänst Talknappstjänsten (PTT Push to talk, nättjänst) är en VoIP-tjänst (voice over IP) i realtid som implementerats över ett paketdatanät. Med talknappstjänsten kopplar du upp dig för direkt röstkommunikation med en knapptryckning. Du kan använda talknappstjänsten för att samtala med en eller flera personer. Innan du kan använda talknappstjänsten måste du definiera kopplingspunkt och inställningar för tjänsten. Du kan eventuellt få inställningarna i ett SMS från tjänstleverantören som erbjuder talknappstjänsten. Du kan även använda konfigurationsguiden Inställn.guiden om den stöds av din nätoperatör. Se "Inställningsguiden", sid. 14. Tryck på och välj Verktyg > PTT. När talknappstjänsten används talar en person medan övriga personer lyssnar genom den inbyggda högtalaren. Talarna talar en i taget till varandra. Eftersom endast en gruppmedlem i taget kan tala är taltiden begränsad. Maximal taltid sätts vanligen till 30 sekunder. Om du har frågor kring taltiden i ditt nät kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög. Telefonsamtal prioriteras alltid före talknappssamtal. Definiera en kopplingspunkt för talknappstjänsten Många tjänstleverantörer kräver att du använder en Internet-kopplingspunkt (IAP) som standardkopplingspunkt.

7 En del tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt. Kontakta operatören om du vill ha mer information. Om du inte har en WAPanslutning kan det vara nödvändigt att kontakta din tjänstleverantör och be om hjälp första gången som du vill ansluta eller så besöker du www. nokia.com/phonesettings. Inställningar för talknappstjänsten Tryck på och välj Verktyg > PTT > Val > Inställningar. Anslutbarhet Anslutbarhet 5 Anslutbarhet Välj Användarinställningar och ange följande information: Inkomm. PTT-samtal välj Meddela om du vill få information om inkommande samtal. Välj Godkänn autom. om du vill att talknappssamtal ska besvaras automatiskt. Välj Tillåt ej om du vill att talknappssamtal ska avvisas automatiskt. Ton för PTT-samtal välj Profilens ton om du vill att inställningen för avisering om inkommande PTT-samtal ska vara densamma som för vanliga inkommande samtal i den aktiva profilen. Återuppringningston välj en signal för motringningsförfrågningar. Starta program välj det här alternativet om du vill logga in till talknappstjänsten när du slår på enheten. Standardalias ange ditt standardalias som visas för andra användare. Din tjänstleverantör kan ha inaktiverat möjligheten att ändra detta alternativ på din enhet. Visa min PTT-adress välj I 1-till-1-samtal, I gruppsamtal, I alla samtal eller Aldrig. Din tjänstleverantör kan ha inaktiverat vissa av dessa alternativ på din enhet. Visa min inloggn.status välj Ja om du vill visa din status eller Nej om du vill dölja din status. Välj Anslutningsinställn. och ange följande information: Domän ange det domännamn som tjänstleverantören tillhandahållit. Kopplingspunkt ange namnet på talknappstjänstens kopplingspunkt. Kopplingspunktens namn behövs för att upprätta en anslutning till GSM/GPRS-nätet. Serveradress ange IP-adressen för eller det domännamn på talknappstjänsten som tjänstleverantören tillhandahållit. Användarnamn ange det användarnamn som du fått av tjänstleverantören. Lösenord ange ett lösenord om så krävs för att skapa en dataanslutning. Lösenordet tillhandahålls ofta av tjänstleverantören och är ofta skiftlägeskänsligt. Logga in till talknappstjänsten Tryck på och välj Verktyg > PTT. Talknappsfunktionen loggar automatiskt in till tjänsten när den startas. När inloggningen är klar ansluter talknappstjänsten automatiskt till de kanaler som var aktiva när programmet senast stängdes. Om anslutningen bryts försöker enheten automatiskt att logga in igen tills du väljer att avsluta talknappstjänsten. 6 Tryck på och välj Verktyg > PTT > Val > Avsluta. Stänga av PTT efter att programmet avslutats? visas. Välj Ja om du vill logga ut och stänga tjänsten. Välj Nej om dan en annan medlem talar visas Vänta. Släpp, vänta tills den andra personen slutat tala och tryck på igen när talaren är klar. Du kan också hålla nedtryckt och vänta tills Prata visas. Skapa egna kanaler Om du vill skapa en ny förinställd kanal väljer du Val > Ny kanal > Skapa ny. 8 När du har avslutat talknappssamtalet väljer du Avsluta eller trycker på. Om du vill visa de för tillfället aktiva medlemmarna i en kanal när ett aktivt samtal till kanalen pågår väljer du Val > Aktiva medlemmar. Om du vill bjuda in nya medlemmar till en kanal när du är ansluten till den väljer du Val > Sänd inbjudan om du vill visa inbjudningsvyn. Du kan endast bjuda in nya medlemmar när du är värd för en privat kanal eller när kanalen är offentlig. Kanalinbjudningar är textmeddelanden. Visa loggen för talknappstjänsten Tryck på och välj Verktyg > PTT > Val > PTT-logg. Loggen innehåller följande mappar: Miss. samtal, Mottagna samt. och Gjorda samtal. Om du vill starta ett direktsamtal från PTT-logg trycker du på. Besvara en kanalinbjudan Om du vill spara en mottagen kanalinbjudan väljer du Val > Spara PTT-kanal. Kanalen läggs till i dina talknappskontakter i kanalvyn. När du har sparat kanalinbjudan får du en fråga om du vill ansluta till kanalen. Välj Ja om du vill öppna en session i talknappstjänsten. Din enhet loggar in till tjänsten om du inte redan är inloggad. Om du avvisar eller raderar inbjudan sparas den i din inkorg för meddelanden. Om du vill gå med i kanalen vid ett senare tillfälle öppnar du inbjudningsmeddelandet och Anslutbarhet När du talar i en kanal får den person tala härnäst som först trycker på när någon slutat tala. sparar inbjudningen. Välj Ja i dialogrutan om du vill ansluta till kanalen. 9 Hämta! Hämta! Via Hämta! (nättjänst) kan du utforska, förhandsgranska, köpa, ladda ner och uppgradera innehåll, tjänster och program som fungerar på Nokia N73. Det kan handla om spel, ringsignaler, bakgrunder, program och mycket mer som du får tillgång till direkt. Objekten är indelade i kataloger och mappar från olika tjänstleverantörer. Vilket innehåll som finns tillgängligt beror på tjänstleverantören. Tryck på och välj Internet > Hämta!. Hämta! använder dina nätverkstjänster för att få åtkomst till det senaste innehållet. Om du vill veta mer om vilka objekt som du kan få via Hämta! kontaktar du nätoperatören, tjänstleverantören eller objektets leverantör eller tillverkare. Hämta! tar emot uppdaterad information och ser till att du får tillgång till det allra senaste innehållet som finns tillgängligt för din modell via nätoperatören eller tjänstleverantören. Om du vill uppdatera innehållet i Hämta! manuellt väljer du Val > Uppdatera lista. Om du vill dölja en mapp eller katalog i listan, exempelvis för att bara visa objekt som du använder ofta, väljer du Val > Dölj. Om du vill visa alla dolda objekt igen väljer du Val > Visa alla. Om du vill köpa det objekt som du markerat i huvudvyn eller i en mapp eller katalog väljer du Val > Köp.

8 En undermeny öppnas där du kan välja version av objektet och läsa prisuppgifter. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på tjänstleverantören. Om du vill hämta ett objekt som är gratis väljer du Val > Hämta. Inställningar för Hämta! Enheten uppdateras med det senaste innehållet som finns tillgängligt från nätoperatören eller tjänstleverantören samt från andra tillgängliga kanaler. Om du vill ändra inställningarna väljer du Alternativ > Inställningar > Kopplingspunkt - Här anger du vilken kopplingspunkt som ska användas för anslutning till tjänstleverantörens server och om enheten ska fråga om kopplingspunkten varje gång. Öppna automatiskt - Välj Ja om du vill att innehållet eller programmet ska öppnas automatiskt när nerladdningen är klar. Bekräfta förhandsvisn. - Välj Nej om du vill att en förhandsvisning av innehållet eller programmet ska laddas 10 Bekräfta köp - Välj Ja om du vill att en bekräftelse ska visas innan du köper innehåll eller ett program. Om du väljer Nej inleds själva köpprocessen direkt när du väljer Köp. När du är klar med inställningarna väljer du Tillbaka. 11 Hämta! ner automatiskt. Välj Ja om du vill bekräfta manuellt varje gång du laddar ner en förhandsvisning. Program Program F-Secure Mobile Security Programmet F-Secure Mobile Security för mobila terminaler ger realtidsskydd mot skadligt innehåll med automatiska trådlösa uppdateringar. F-Secure Mobile Security söker automatiskt efter virus i alla filer du öppnar i enheten och skiljer de smittade filerna från andra filer för att skydda dem. Programmet innehåller även en brandvägg som skyddar enheten mot intrångsförsök. 1 Välj Ja för att ansluta till nedladdningstjänsten och hämta installationspaketet. Välj OK för att fortsätta. 2 Välj Ja för att installera programmet och sedan Klar. 3 Välj OK för att godkänna licensvillkoren och avsluta installationen. 4 Välj Stäng för att stänga installationsprogrammet. Aktivera F-Secure Mobile Security Tryck på och välj Verktyg > Mobile Security om du vill aktivera programmet. Gör så här: 1 Tryck på OK i välkomstvyn. 2 Om du vill påbörja utvärderingsperioden väljer du Val > Ändra, aktiveringstypen Kostnadsfri utvärdering och trycker på Klar. 3 Välj Ja om du vill ansluta till uppdateringstjänsten och hämta uppdateringarna. 4 Du får ett meddelande som bekräftar registreringen. Välj OK för att fortsätta. 5 Välj OK för att avsluta aktiveringen. Programmet är en 30 dagars utvärderingsversion och utvärderingsperioden börjar när du installerar F- Secure Mobile Security. När utvärderingsperioden är slut kan du fortsätta använda F-Secure Mobile Security men inte Installera F-Secure Mobile Security Viktigt! Enheten har bara stöd för ett antivirusprogram. Om du använder fler än ett program med antivirusfunktioner kan prestanda och användning påverkas. Enheten kan t.o.m. sluta fungera. Tryck på och välj Verktyg > Mobile Security om du vill aktivera nedladdningsprogrammet för F-Secure Mobile Security (nättjänst). Därmed hämtas installationspaketet från en fördefinierad webbadress och programmet installeras. Gör så här: 12 Sök igenom enheten Du kan söka efter virus på enheten manuellt eller låta F-Secure Mobile Security söka igenom den automatiskt. Ange om du vill att filerna ska genomsökas manuellt eller automatiskt genom att välja Val > Inställningar > Läge > Realtid eller Manuell. Om du väljer Realtid körs F-Secure Mobile Security i bakgrunden när du använder enheten och söker automatiskt igenom filer när de används. Om du vill söka igenom filerna i enheten manuellt väljer du Val > Genomsök alla i huvudvyn i F- Secure Mobile Security. Om du vill sätta smittade filer i karantän eller radera dem efter en sökning bläddrar du åt höger till fliken Infections, markerar en fil och väljer Val > Behandla valda. I menyn Välj åtgärd väljer du sedan Karantän eller Ta bort. Du kan hålla databasen med virusdefinitioner uppdaterad genom att uppdatera antivirusprogrammet i enheten. För att kunna hämta antivirusuppdateringar måste du konfigurera en Internet-kopplingspunkt i enheten. Mer information om kopplingspunkter finns i användarhandboken för din enhet. När det uppdaterade Brandvägg Brandväggen körs i bakgrunden och genomsöker ingående och utgående nättrafik i enlighet med den skyddsnivå du har valt. Aktuell skyddsnivå visas vid Brandväggsskydd i huvudvyn. Om du vill ändra brandväggens skyddsnivå väljer du Val > Inställningar > Brandväggsskydd och något av följande: Tillåt allt Om du vill tillåta all ingående och utgående trafik, vilket innebär att du inte har något skydd mot intrångsförsök. Normal Om du vill tillåta all utgående trafik. Hög Om du vill tillåta trafik för vanliga program (till exempel de som medföljer enheten). Blockera alla Stoppar all ingående och utgående trafik. Du kan inte använda tjänster som kräver nätverksanslutning, till exempel använda e-post eller läsa webbsidor. Mer information om F-Secure Mobile Security finns på mobile. f-secure.com eller 13 Program hämta den uppdaterade programvaran, vilket kan innebära en säkerhetsrisk. För att kunna hämta den uppdaterade programvaran efter utvärderingsperioden måste du köpa mer tjänstetid. antivirusprogrammet finns tillgängligt på servern får du ett meddelande och kan hämta uppdateringen från servern. Om du vill uppdatera F-Secure Mobile Security manuellt väljer du Val > Uppdatera. Verktyg Verktyg Inställningsguiden Med Inställn. guiden kan du konfigurera enhetens inställningar för operatören (MMS, GPRS och mobilt Internet), e-post, PTT (nättjänst) och videodelning (nättjänst) utifrån information från tjänstleverantören.

9 För att kunna använda dessa tjänster kan du behöva kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören och aktivera dataanslutning eller andra tjänster. Tryck på och välj Verktyg > Inst.guiden. Markera det objekt i menyn som du vill konfigurera din enhet för och tryck på. 4 Du uppmanas i Inställn.guiden att ange din e-postadress samt ditt användarnamn och lösenord. Markera ett objekt i taget och välj Val > Ändra. Ange informationen och välj sedan OK. 5 Välj Val > OK när du är klar. 6 Välj OK för att bekräfta att du vill lägga upp ett e-postkonto för angiven operatör. 7 Välj OK. Talknappstjänst 1 När du väljer att konfigurera inställningar för talknappstjänsten (Talknappstjänst) (nättjänst) identifierar Inställn.guiden en tillgänglig nätoperatör och ber dig bekräfta denna. Välj OK eller bläddra till en annan nätoperatör och välj OK. 2 Vissa operatörer kräver att du anger användarnamn, lösenord och alias. Markera ett objekt i taget och välj Val > Ändra. Ange informationen och välj sedan OK. 3 Välj Val > OK när du är klar. 4 Välj OK för att bekräfta att du vill ställa in Talknappstjänst för angiven operatör. E-post 1 Om du väljer att konfigurera e-postinställningar upptäcker Inställn.guiden en tillgänglig nätoperatör och du ombeds bekräfta denna. Välj OK eller bläddra till en annan nätoperatör och välj OK. 2 Välj din e-postleverantör i listan. 3 Välj server för utgående e-post. Använd standardservern om du är osäker Om du väljer att konfigurera inställningar för Dela video upptäcker Inställn.guiden en tillgänglig nätoperatör och ber dig bekräfta denna. Välj OK eller bläddra till en annan nätoperatör och välj OK. Vissa operatörer kräver att du anger adress, användarnamn och lösenord för videodelning. Markera ett objekt i taget och välj Val > Ändra. Ange informationen och välj sedan OK. Välj Val > OK när du är klar. Välj OK för att bekräfta att du vill konfigurera videodelning för angiven operatör. När inställningarna för videodelning har skapats frågar Inställn.guiden om du vill skapa eller uppdatera din egen kontakt. Välj Ja eller Nej. Om det uppstår problem vid användningen av Inställn.guiden kan du besöka Nokias webbplats för telefoninställningar på com/phonesettings Operatör 1 När du väljer att konfigurera operatörsinställningar upptäcker Inställn.guiden en tillgänglig nätoperatör och ber dig bekräfta denna. Välj OK eller bläddra till en annan nätoperatör och välj OK. 2 Välj OK för att bekräfta att du vill konfigurera enheten för angiven operatör. 15 Verktyg Videodelning Mer information Mobil-TV Mobil-TV Mobil-TV-programmet gör att din enhet kan ta emot digitala DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld)-TVprogram. Med Mobil-TV kan du få åtkomst till mobila TV-och radiotjänster (nättjänst) och titta och lyssna på digitala TV-program. Du behöver tillbehöret Nokia Mobil TV-mottagaren SU-33W och en programvara som stöder Mobil TV-tjänster för att ta emot programmen. Kontrollera programmets tillgänglighet för din enhet på supportsidorna på com/support eller på din lokala Nokia-webbplats om programmet Nokia Mobil TV inte är installerad på din enhet. Du kanske måste uppdatera enhetens programvara för att kunna använda programmet. Om du inte har tillgång till en Mobil TV-tjänst kanske din operatör inte stöder Mobil TV-tjänster i ditt område. dina lokala myndigheter för mer information. kanske måste abonnera på tjänsten igen. du accepterar anslutningen stoppas TV-direktuppspelningen. ett namn på enheten. Systemet ber dig att aktivera Bluetoothanslutningen. Mobil TV-mottagaren nära enheten. gången kan det här ta ett par minuter. ordnar tillgängliga kanaler. Det här kan ta ett tag. Du kan ändra programguiden senare i inställningarna. bort data för att frigöra minne. kan blockeras eller försvagas i olika miljöer, till exempel i ett garage under markytan. Visa program Du kanske måste abonnera på en kanal innan du kan visa den. Se "Abonnera på kanaler och program", sid. 19. Du kanske kan förhandsvisa ett program som du inte abonnerar på. Välj Val > Förhandsgranska, om tillgängligt. Om du vill välja en kanal bläddrar du till den och trycker på, eller tryck på nummerknapparna. Tryck på för att ange tvåsiffriga kanalnummer. Bläddra till vänster eller höger för att byta kanal. Välj Val > Inställningar för att ändra ordningen på kanalerna. Se "Inställningar", sid. 19. Välj Val > Tillbehörets batterinivå för att visa den aktuella batterinivån på tillbehöret. Du påminns att ladda tillbehörets batteri när kapaciteten är 10 % eller lägre. Välj Val > Visningsläge > Liggande eller Stående för att växla mellan liggande och stående vy. 17 Mobil-TV återställa Bluetooth-anslutningen. Du kan också starta om Mobil-TV-programmet. Mobil-TV För att växla mellan helskärmsläge, välj Val > Helskärm. Återgå till normal visning genom att välja Val > Normal display. Tips! Tryck på för att växla mellan helskärmsläge och normal visning. Välj Val > Operatörssida för att visa din tjänstleverantörs webbplats. Menykommandot kan variera. Tillgång till leverantörens webbplats kan kräva en nätanslutning. Om du vill justera volymen använder du volymknapparna. Välj Val > Stäng av ljud eller Sätt på ljud för att aktivera och inaktivera ljudet. Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög. Välj Val > Spela upp igen för att spela upp de senaste 30 sekunderna igen, om tillgängligt.

10 Välj Val > Tjänster för att visa tillgängliga tjänster för kanalen som du för närvarande visar. Tjänsterna varierar och många TV-program kanske inte har tjänster. Ytterligare debitering kan förekomma vid användning av nätverket som krävs för att få tillgång till tjänsterna. Programguide Välj Val > Programguide för att visa programguiden. Bläddra till höger eller vänster för att byta kanal i programguiden. Bläddra upp eller ned för att visa program. Programmen ordnas enligt deras starttid. Välj Val > Se program för att titta på det aktuella programmet som körs. Välj Val > Påminna för att ange en påminnelse om kommande program. indikerar ett program med en påminnelse. Se "Inställningar" sid. 19 för att definiera hur tidigt före programmet du vill bli påmind. Påminnelser kanske inte fungerar om du ändrar programguiden eller om ett program tas bort från programguiden. Påminnelsen låter inte om enheten är inaktiverad. Välj påminnelsen och Val > Ta bort påminnelse för att ta bort en påminnelse från en programguide. Välj programmet från programguiden och Val > Programinfo för att visa programinformationen. Tjänster Kanaler kan också erbjuda ytterligare interaktiva tjänster, till exempel webblänkar, möjlighet att köpa eller rösta på något eller installera och använda JavaTM-program. Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java VerifiedTMtestning. 18 Kanalpaket, Kanaler eller Program. Så här söker du efter en teckensträng i den valda programguiden: 1 Välj Val > Sök. 2 Ange söktermen, eller för att välja från tidigare söktermer, tryck på. Du kan begränsa sökningen till en specifik kanal eller specificera en veckodag eller en genre att söka på. 3 Om du vill starta sökningen väljer du Sök. 4 Välj ett program och Val för att titta eller lyssna på programmet, abonnera på det, visa information eller ange en påminnelse. 3 Välj Val > Abonnera. 4 Välj abonnemangets tidslängd. 5 Välj Bekräfta för att acceptera abonnemanget. Ett meddelande visas när du kan börja titta på kanalen eller programmet. Du kan inte abonnera utan ett SIM-kort eller när offlineprofilen är aktiverad. Om du byter SIM-kort så måste du abonnera på kanalen eller programmet igen. Avsluta abonnemang 1 Välj Val > Abonnemang > Mina abonnemang. 2 Välj ett objekt som är abonnerat från Kanalpaket, Kanaler eller Program. Abonnera på kanaler och program Vissa TV-kanaler och -program kan kräva ett abonnemang. Objekt utan abonnemang indikeras med. Ett kanalpaket är ett paket med kanaler som du kan abonnera på som ett paket. Välj Val > Abonnemang > Mina abonnemang för att visa en lista på objekt som du abonnerar på. Välj Val > Hämta abonnemang för att hämta abonnerade objekt om objekten försvunnit från enheten. Gör på följande sätt för att abonnera på ett objekt: 1 Välj Val > Abonnemang > Nytt abonnemang. 3 Välj Val > Objektinfo för att visa objektets information. 4 Välj Val > Avsluta abonnem. för att avsluta ditt kontinuerliga abonnemang. Inställningar Välj Val > Inställningar för att konfigurera Mobil TVinställningarna och definiera följande: 19 Mobil-TV Sök 2 Välj ett objekt som du inte abonnerar på från: Mobil-TV Systemstatus Visa den allmänna statusen för Mobil TV och signalstyrkan. Stäng den här dialogrutan och öppna den igen för att uppdatera indikatorn för signalstyrka. Kanalinställning Ändra standardkanalordningen. Välj Val > Markera för att markera objekten du vill flytta. Välj Val > Flytta, bläddra till den nya platsen och välj OK. Föräldrakontroll Ange en åldersgräns för programmet. Lösenordet som krävs är samma som enhetens låskod. Du måste ange låskoden för att visa TV-program med en åldersgräns. Påminnelselarm För att definiera hur lång tid före programmet du vill bli påmind. Programguide Visa tillgängliga programguider och ändra den nuvarande programguiden. Åters. ins. för Mobil-TV För att återställa Mobil TVinställningarna till dess standardvärden. Dina abonnerade objekt påverkas inte, men programguiden och aktiva påminnelser tas bort. Efter återställningen av inställningarna startas Mobil TV om. Vid omstarten kan du välja programguiden igen. Indikatorer Kanalpaket Kanal Program Ej abonnerade objekt Meddelandetjänst Telefontjänst Webbtjänst Java-tjänst Åldersgräns 20 Använd Mobile Search för att nå sökmotorer och för att hitta och ansluta till lokala tjänster, webbplatser, bilder och mobilt innehåll. Du kan till exempel använda programmet för att hitta och ringa till lokala restauranger och affärer, och använda den avancerade karttekniken för att hitta till dem. Använd Mobile Search Tryck på och välj Sökning. När du öppnar Mobile Search visas en lista med kategorier. Välj en kategori (till exempel Bilder) och ange texten i sökfältet. Välj Sökning. Sökresultaten visas på skärmen. Mer information Om du vill ha ytterligare hjälp och anvisningar om programmet väljer du Val > Hjälp. Mer information om programmet finns också på com/mobilesearch/. 21 Mobile Search Mobile Search För din dator För din dator Nokia Lifeblog Nokia Lifeblog är en kombination av program för mobiltelefon och dator som skapar en multimediedagbok över allt som du samlar på dig med enheten. I Nokia Lifeblog sorteras dina bilder, videoklipp, ljud, SMS, MMS och webbloggar i kronologisk ordning. Du kan sedan bläddra i, söka efter, dela, publicera och säkerhetskopiera objekten. Innehållet kan du sedan skicka eller lägga upp på webben med hjälp av både datorn och mobiltelefonen.

11 Med mobiltelefonversionen av Nokia Lifeblog håller du automatiskt reda på multimedieobjekten. Använd Nokia Lifeblog när du vill bläddra bland dina objekt, skicka dem till andra eller publicera dem på webben. Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-datakabel eller Bluetooth så kan du överföra och synkronisera objekten på enheten med datorn. Med datorversionen av Nokia Lifeblog kan du enkelt bläddra i och söka efter de objekt som du har samlat på enheten. Med en enkel knapptryckning överförs bilder, videoklipp, text och MMS till enheten med hjälp av en USB-datakabel eller Bluetooth. Du kan även säkerhetskopiera Nokia Lifeblog-databasen med hjälp av en hårddisk, kompatibla CD-skivor, kompatibla DVD-skivor, kompatibel flyttbar enhet eller kompatibel nätverksenhet. Dessutom kan du överföra objekt till din webblogg (blogg). Om du vill starta Lifeblog på din enhet trycker du på och väljer Program > Lifeblog > Val > Öppna. Installera på datorn För att kunna installera Nokia Lifeblog på datorn krävs följande: 1 GHz Intel Pentium-processor eller motsvarande, 128 MB RAM-minne 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme (om Microsoft DirectX och Nokia PC Suite måste installeras) Bildskärmsupplösning på och 24-bitars färggrafik 32 MB grafikkort Microsoft Windows 2000 eller Windows XP Så här installerar du Nokia Lifeblog på datorn: 1 Sätt i CD-skivan som medföljer enheten. 22 Connectivity-kabeldrivrutiner för USB-anslutning). 3 Installera Nokia Lifeblog för datorn. Om Microsoft DirectX 9.0 inte är installerat på datorn installeras det samtidigt med Nokia Lifeblog. När du har anslutit enheten till en dator med en USB-datakabel eller via Bluetooth kan du kopiera dina objekt mellan enheten och datorn. Så här kopierar du nya eller redigerade objekt från enheten till datorn och kopierar de markerade objekten från datorn till enheten: 1 Starta Nokia Lifeblog på datorn. 2 Välj Arkiv > Kopiera från telefon och till telefon i programmet Nokia Lifeblog på datorn. De nya objekten från enheten kopieras till datorn. Objekten i vyn Till telefon på datorn kopieras till enheten. Ansluta enheten till datorn Så här ansluter du enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln som medföljde enheten: 1 Kontrollera att du har installerat Nokia PC Suite. 2 Anslut USB-datakabeln till enheten och datorn. När du ansluter enheten till datorn för första gången efter att ha installerat Nokia PC Suite installeras drivrutinen för din enhet. Detta kan ta en stund. 3 Starta Nokia Lifeblog på datorn. Så här ansluter du enheten till datorn med hjälp av Bluetooth: 1 Kontrollera att du har installerat Nokia PC Suite på datorn. 2 Kontrollera att du parat ihop enheten och datorn via Bluetooth med Koppla upp dig i Nokia PC Suite. Se "Nokia PC Suite" på sidan 25 och användarhandboken för din enhet. 3 Aktivera Bluetooth på enheten och datorn. Mer information finns i användarhandboken för enheten och datorns dokumentation. Överföra till webben Om du vill dela med dig av dina bästa Nokia Lifeblogobjekt kan du skicka dem till din webblogg på Internet så att andra kan ta del av dem. Först måste du skapa ett konto med en webbloggstjänst, skapa minst en webblogg som du överför objekten till och lägga till webbloggskontot i Nokia Lifeblog. Den webbloggstjänst som rekommenderas för Nokia Lifeblog är TypePad från Six Apart, Lägg till webbloggskontot i Nokia Lifeblog i enhetens webbloggsinställningar. Du redigerar kontona i fönstret Redigera webbloggskonton på datorn. 23 För din dator 2 Installera Nokia PC Suite (innehåller Nokia Kopiera objekt Så här överför du objekt till webben från enheten: 1 Välj de objekt som du vill överföra till webben under Tidslinjen eller Favoriter. 2 Välj Val > Överför till webben. 3 Om det är första gången som du använder funktionen hämtas en webbloggslista från webbloggsservern. 4 Dialogrutan Webbloggspost öppnas. Välj den webblogg som du vill överföra från listan Skicka till:. Om du har skapat nya webbloggar kan du uppdatera webbloggslistan genom att välja Val > Uppdatera blogglistan. 5 Skriv en rubrik och en text för posten. Du kan även ange en längre beskrivning i brödtextsfältet. 6 När allt är klart väljer du Val > Sänd. Så här överför du objekt till webben från datorn: 1 Välj de objekt (högst 50) som du vill överföra till webben under Tidslinjen eller Favoriter. 2 Välj Arkiv > Överför till webben. Fönstret Överför till webben öppnas. 3 Skriv en rubrik och en text för posten. Du kan även ange en längre beskrivning i brödtextsfältet. 4 Välj vilken webblogg som du vill överföra från listan Överför till:. 5 När allt är klart klickar du på Sänd. För din dator Importera objekt från andra källor Förutom att importera JPEG-bilder från enheten till Nokia Lifeblog kan du även importera JPEG-bilder och 3GP- och MP4-videoklipp, ARMljudfiler och TXT-textfiler från andra källor (t.ex. från en CD- eller DVD-skiva eller mappar på hårddisken). Så här importerar du bilder eller videoklipp från datorn till Nokia Lifeblog för datorn: 1 Välj Arkiv > Importera från datorn... i Tidslinjen eller Favoriter. Fönstret Importera öppnas. 2 Sök i listan efter bilden, videoklippet, ljud- eller textfilen. Du kan även gå till andra mappar och söka efter den fil som du vill importera. Använd listan Sök i för att söka i andra enheter. 3 Välj en mapp eller en eller flera filer. Du kan visa innehållet i rutan Förhandsgranskning. 4 Klicka på Importera för att importera mappen (inklusive undermappar) eller filerna. Bläddra i Tidslinje och Favoriter När du startar Nokia Lifeblog på datorn finns det flera sätt att förflytta sig i Tidslinjen och Favoriter. Det snabbaste sättet är att föra skjutreglaget framåt eller bakåt i valfri hastighet. Du kan även klicka på tidsfältet och välja ett datum. Använd funktionen Gå till datum eller piltangenterna.

12 24 Mer information om webbloggstjänster och om de är kompatibla med Nokia Lifeblog finns på www. nokia.com/lifeblog. Du kan även trycka på F1 i Nokia Lifeblog på datorn om du vill öppna direkthjälpen i Nokia Lifeblog. Nokia PC Suite Nokia PC Suite är en grupp program som har utvecklats specifikt för Nokia N73. Nokia PC Suite kan endast installeras och användas på en dator som kör Microsoft Windows 2000 eller XP och som är kompatibel med medföljande USB-kabel eller har en Bluetooth-anslutning. Du måste börja med att installera Nokia PC Suite på datorn. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten. En komplett användarhandbok för Nokia PC Suite finns i elektroniskt format på CD:n. Om du vill ha mer information och hämta den senaste versionen av Nokia PC Suite besöker du Några användbara program i Nokia PC Suite är: Koppla upp dig för att ansluta enheten till en kompatibel dator för första gången. Content Copier säkerhetskopiera data från enheten eller återställ data som har sparats på en kompatibel dator till enheten. Phone Browser hantera innehållet i enhetens mappar i Utforskaren i Windows. Audio Manager skapa och ordna digitala musikfiler på en kompatibel dator och överföra dem till en kompatibel enhet. Image Store spara bilder och videor från enheten på en kompatibel dator. One Touch Access upprätta en nätverksanslutning med enheten som modem. Mer information Om du vill ha mer information och hämta den senaste versionen av Nokia PC Suite besöker du 25 För din dator Mer information Nokia PC Sync för att synkronisera kontakter, kalender, att göra-anteckningar och textanteckningar mellan enheten och ett kompatibelt PIMprogram (personal information manager) på datorn, till exempel Microsoft Outlook eller Lotus Notes, och webbokmärken mellan enheten och kompatibla webbläsare. För din dator Adobe Photoshop Album Starter Edition Med hjälp av Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 kan du söka efter, korrigera och enkelt dela foton med andra via en kompatibel dator. I den här versionen av Starter Edition kan du: Organisera dina foton genom att märka dem med taggar så blir de lätta att hitta. Använda kalendervyn om du vill visa alla dina digitala bilder på en och samma plats. Enkelt retuschera foton. Dela foton med andra på flera sätt: skicka dem via e-post, skriv ut dem hemma eller skicka dem till andra kompatibla mobila enheter. du installera det från download. Följ installationsinstruktionerna på skärmen. Överföra foton och videoklipp från Nokia N73 till dator Du kan överföra foton från telefonen till Starter Edition på två sätt. Så här överför du automatiskt foton och videoklipp till en kompatibel dator: 1 Anslut enheten till en kompatibel dator med USB-kabeln som medföljer enheten. Dialogrutan Adobe Photo Downloader öppnas på datorn och de nya bild- och videofilerna markeras automatiskt. 2 Du startar överföringen genom att klicka på Hämta foton. Alla markerade filer importeras till Starter Edition. Album som du skapat i Galleri på enheten överförs automatiskt till Starter Edition och identifieras som taggar. 3 Du kan välja att filer ska raderas från enheten efter att du har överfört dem till Starter Edition. Högerklicka på ikonen i aktivitetsfältet om du vill aktivera eller inaktivera dialogrutan Adobe Photo Downloader som visas automatiskt. Installation Installera programmet Adobe Photoshop Album Starter Edition på datorn från CD:n som medföljer enheten. För Starter Edition krävs operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller XP, Nokia PC Suite 6.5 eller senare för anslutningar mellan enhet och dator, samt Apple QuickTime eller senare för visning och redigering av videoklipp. Nokia PC Suite finns på CD-skivan som medföljer enheten. Om Apple QuickTime inte finns installerat på din dator kan 26 Så här överför du foton till en kompatibel dator manuellt: 1 Anslut enheten till en kompatibel dator med USB-kabeln eller via Bluetooth. 2 Starta Starter Edition. 3 Klicka på Hämta foton > Från kamera, mobiltelefon eller kortläsare i genvägsfältet. Dialogrutan Adobe Photo Downloader öppnas. 4 Starta överföringen genom att klicka på Hämta foton. Alla markerade filer importeras till Starter Edition. Album som du skapat i Galleri på enheten överförs automatiskt till Starter Edition och identifieras som taggar. 5 Du kan radera filer från enheten efter att du har överfört dem till Starter Edition. I Starter Edition ordnas fotona automatiskt efter datum så att du snabbt kan hitta dem. Du kan söka efter foton efter datum på två sätt: med fotoarkiv och kalendervy. Så här söker du efter foton genom att använda fotoarkivet: 1 Välj Fotoarkiv i genvägsfältet. 2 Välj månaden för de foton som du vill visa i tidslinjen nedanför genvägsfältet. Foton från den månaden visas i fotoarkivet. Så här söker du efter foton genom att använda kalendervyn: 1 Välj Kalendervy i genvägsfältet. 2 Välj en dag med ett foto i kalendervyn så visas alla foton som togs den dagen. 3 Bläddra från månad till månad med piltangenterna överst i kalendern. Överföra foton och videoklipp från en dator till Nokia N73 Så här överför du foton och videoklipp som du redigerat tillbaka till enheten: 1 Anslut enheten till en kompatibel dator med USB-kabeln eller via Bluetooth. 2 Starta Starter Edition. 3 Markera de foton och videor som du vill överföra till enheten. 4 Klicka på Dela i genvägsfältet och välj Skicka till mobiltelefon. 5 Klicka på OK. Ordna och söka efter foton med taggar Söka efter foton med hjälp av nyckelordstaggar utifrån vilka personer som är med på fotot, var det togs, händelsen och andra egenskaper. När du förser foton med taggar behöver du inte komma ihåg filnamn, datum eller mapp för varje foto. 27 För din dator Ordna och söka efter foton efter datum För din dator Klicka på Ordna i genvägsfältet så att rutan Tagg öppnas.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Så här skapar du en egen tagg: 1 Klicka på Nytt.../Ny... i rutan Tagg och välj Ny tagg... Skriv namnet på taggen i textrutan Namn. Klicka på OK. du vill söka efter foton dubbelklickar du på en tagg i rutan Tagg. Vid en sökning hämtas alla foton som har försetts med den valda taggen. Du kan begränsa sökresultatet och direkt hoppa till en särskild månad genom att klicka i fältet på tidslinjen. Om du skapar ett nytt album på enheten, lägger till foton i det och överför albumet till Starter Edition, visas albuminformationen som en ny tagg under Importerade taggar. Korrigera foton Så här korrigerar du de vanligaste fotoproblemen: 1 Välj ett foto i fotoarkivet. 2 Klicka på Korrigera foto i genvägsfältet. Då skapas en kopia av originalfotot som du kan redigera. Om du vill korrigera fotot automatiskt väljer du Smart autofix. Om du vill korrigera fotot manuellt väljer du Fönstret Korrigera foto... och något av följande: Allmänt Om du vill använda automatisk korrigering för färg, nivåer, kontrast eller skärpa. Beskär Om du vill beskära fotot för att förbättra kompositionen eller framhäva en viss del. Röda ögon Om du vill korrigera röda ögon som orsakats av kamerablixten. Spela upp och redigera videoklipp Om du vill spela upp videor, dubbelklickar du på videofilen och klickar på Spela upp under videofönstret. Så här redigerar du, ordnar om och raderar scener i mobilfilmer: 1 Högerklicka på en filmfil och välj Redigera filmklipp från mobil. Den första bildrutan i videon visas i videofönstret. Den blå markören i tidslinjen under videofönstret anger vilken bildruta som visas. 28 till början eller gå till slutet använder du kontrollknapparna under videofönstret. Du kan också flytta i videon genom att dra den blå markören på tidslinjen. 3 Om du vill välja en del av videon att beskära, ordna om eller ta bort gör du något av följande: Dra markeringshandtagen som sitter i början och slutet av tidslinjen. Du markerar starttiden genom att hålla ned Skift och klicka i tidslinjen. Du markerar slutttiden genom att hålla ned Ctrl och klicka i tidslinjen. När du har gjort en markering kan du dra markeringsstapeln i tidslinjen. 4 Om du vill ta bort den markerade delen av videon klickar du på knappen Ta bort i verktygsfältet. Om du vill beskära den markerade delen och ta bort delarna utanför klickar du på knappen Beskär i verktygsfältet. Om du vill kopiera den markerade delen och klistra in den vid någon annan tidpunkt klickar du på knappen Kopiera i verktygsfältet. Dra den blå markören till önskad punkt i tidslinjen och klicka på knappen Klistra in. Mer information om programmets funktioner hittar du under Hjälp > Adobe Photoshop Album Help (Hjälp om Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0) på huvudmenyn. Mer information om Starter Edition finns på html. 29 För din dator 2 Om du vill spela upp, pausa, stoppa, gå tillbaka Mer information.

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N73-1

Ytterligare program. Nokia N73-1 Ytterligare program Nokia N73-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR DIN NOKIA N73 På enhetens minne och på cd-skivan som medföljer enheten finns ytterligare program från Nokia och tredjepartsutvecklare. INGEN GARANTI:

Läs mer

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N92-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N92-1

Ytterligare program. Nokia N92-1 Ytterligare program Nokia N92-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N92 I enhetens minne och på den cd-skiva som levereras med enheten finns ytterligare program från Nokia och tredjepart. Innehållet i och tillgången

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Din manual NOKIA N91-2 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/827622

Din manual NOKIA N91-2 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/827622 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N91-2 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827926

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827926 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N93i-1

Ytterligare program. Nokia N93i-1 Ytterligare program Nokia N93i-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR DIN NOKIA N93i I enhetens minne och på den DVD-ROM som följer med enheten finns ytterligare program från Nokia och andra utvecklare. INGEN GARANTI:

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

Position Nokia N76-1

Position Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt Nokia N76-1 INGEN GARANTI: Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV

Komma igång. Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Komma igång Nokia N77-1 9200109, Utgåva 1 SV Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N77-1. Nedan kallad Nokia N77. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2 Installationshandbok för PC Suite Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) SV 9354097

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N70-1

Ytterligare program. Nokia N70-1 Ytterligare program Nokia N70-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR DIN NOKIA N70 I det här säljpaketet hittar du en RS-MMC (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard) med dubbel spänning som innehåller andra program

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N95-1

Ytterligare program. Nokia N95-1 Ytterligare program Nokia N95-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N95 I enhetens minne och på dvd-rom-skivan som medföljer enheten hittar du ytterligare program från Nokia och andra programutvecklare. INGEN

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA TME-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA TME-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Användarhandbok Nokia Musik

Användarhandbok Nokia Musik Användarhandbok Nokia Musik Utgåva 1.0 SV Nokia Musik Med Nokia Musik på Windows Phone kan du ladda ned låtar på din telefon och kompatibla dator. Svep åt vänster och tryck på Mer information finns på

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV

Kom igång. Nokia N95-1. 9205547, Utgåva 1 SV Kom igång Nokia N95-1 9205547, Utgåva 1 SV Knappar och delar (arbetsläge) Modellnummer: Nokia N95-1. Nedan kallad Nokia N95. 1 Strömbrytare 2 Väljarknappar och väljer kommandon och öppnar Val Tips! Du

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv Lync 2013 för iphone Innehållsförteckning Lync 2013 i iphone... 3 Installera appen... 3 Lyncs huvud-vy... 5 Mer-knappen... 5 Status... 6 Snabbmeddelanden... 7 Skicka snabbmeddelande...

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Komma igång med Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Komma igång med Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 1 Komma igång med Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Välkommen till Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0. I det här programmet kan du, på ett snabbt och enkelt sätt, organisera dina foton.

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR IPHONE OCH IPAD FÖR HÖGSKOLANS PERSONAL

SNABBGUIDE FÖR IPHONE OCH IPAD FÖR HÖGSKOLANS PERSONAL SNABBGUIDE FÖR IPHONE OCH IPAD FÖR HÖGSKOLANS PERSONAL 4 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grundläggande inställningar 2 Första uppstarten Apple-ID Säkerhetskod Appar och App Store icloud Hitta min iphone Uppdateringar

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer