Din manual NOKIA N95-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827926"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N95 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN. INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Viss användning och vissa funktioner är SIM-kort- och/eller nätverksberoende, MMS-beroende eller beroende på enhetens kompatibilitet och innehållsformaten som stöds. Vissa tjänster kan debiteras separat. Upplaga 2 SV Innehåll Inledning Nättjänster... 4 Support Chattkontakter...

3 . 15 Chattserverinställningar Verktyg...17 Internetsamtal PTT. 20 Inställningsguiden Galleri...6 Skriva ut online...

4 .. 6 Dela online... 7 Mobile Search. 10 Använd Mobile Search Mer information För din dator Home Media Server...

5 . 26 Nokia Nseries PC Suite Hämta! Hämta! Chatt Ta emot chattinställningar.. 13 Ansluta till en chattserver...13 Ändra chattinställningarna.. 13 Söka efter chattgrupper och användare

6 ...14 Delta i chattgrupper Chatt Visa och starta konversationer Inledning Inledning Modellnummer: Nokia N95-1 Nedan kallad Nokia N95. Din Nokia N95 är en kraftfull, intelligent multimedieenhet. Nokia och andra programvaruutvecklare tillverkar en mängd program som du kan använda för att få ut mer av din Nokia N95. En del program finns i enhetsminnet och en del på cd-romeller dvd-rom-skivan som medföljer enheten. Du måste godkänna licensvillkoren för att kunna använda vissa program. Följande ikoner används i det här dokumentet för att ange om programmen finns på enhetsminnet ( ) eller på cd-rom- eller dvd-rom skivan ( ). I användarhandboken finns mer viktig information om enheten. Du måste installera programmen på cd-rom eller dvd-romskivan på en kompatibel dator innan du kan använda dem. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga uttnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras. Enheten kan ha förinstallerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje part. Du kan också komma åt andra webbplatser från tredje part via din enhet. Webbplatser från tredje part har ingen koppling till Nokia, och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att visa sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder beträffande säkerhet och innehåll. Nättjänster Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av funktionerna kräver särskilda nätfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver att du ordnar med tjänstleverantören att du ska kunna använda nättjänsterna. Tjänstleverantören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster. Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, 4 Support Support för program från tredjepartsutvecklare får du från respektive utvecklare. Om du får problem med ett program går du till motsvarande webbplats för att få hjälp. I slutet av beskrivningen för varje program i den här handboken finns webblänkar. Inledning 5 menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information. Galleri Galleri Skriva ut online Med Utskrift online kan du beställa utskrifter av dina bilder online direkt hem eller till en butik där du kan hämta dem. Du kan också beställa olika produkter med den markerade bilden. Vilka produkter som finns tillgängliga beror på tjänstleverantören. Om du vill använda Utskrift online måste du ha minst en konfigurationsfil för utskriftstjänster installerad. Du kan få filerna från utskriftstjänstleverantörer som har stöd för Utskrift online.

7 Du kan debiteras för de bilder du skickar till tjänsten. Kostnaden kan öka om du skickar bilder för överföring när du är utanför ditt hemnätverk. Mer information om roaming finns i enhetens användarhandbok. 3 Välj Val och något av följande alternativ: Öppna Om du vill ansluta till tjänstleverantören. Info Om du vill visa information om tjänstleverantören, till exempel adressen till en butik, kontaktinformation och webblänkar till mer information om tjänstleverantören. Ta bort Om du vill ta bort tjänstleverantören från listan. Logg Om du vill visa uppgifter om tidigare beställningar. 4 Om tjänsten tillhandahålls från en enda butik, ansluts du till tjänstleverantören och en vy med förhandsgranskningar av bilderna du markerar i Galleri visas. Välj Val och något av följande alternativ: Förhandsgranska Om du vill visa bilden innan du beställer en utskrift. Bläddra uppåt eller nedåt för att visa bilderna. Beställ nu Om du vill skicka beställningen. Ändra produktbeställn. Om du vill ändra produktinformationen och antalet kopior för den valda bilden. I produktordervyn kan du välja vilken produkt och vilken typ du vill beställa. Vilka alternativ och produkter som finns tillgängliga beror på tjänstleverantören. Beställa utskrifter Du kan endast skriva ut bilder i JPG-format. Tryck på och välj Galleri > Bilder & videor. 1 Välj en bild eller flera bilder och Val > Skriv ut > Beställ utskrifter. 2 Välj en tjänstleverantör i listan. 6 Bläddra åt vänster eller åt höger om du vill visa och ändra bildinformationen för övriga bilder. Ändra kundinfo Om du vill ändra kund- och beställningsinformationen. Lägg till bild Om du vill lägga till fler bilder till beställningen. Ta bort bild Om du vill ta bort bilder från beställningen. 5 Om tjänsten som tillhandahålls är en grupptjänst för återförsäljaren, ansluts du till tjänstleverantören och får välja vilken butik du vill hämta utskrifterna i. I förhandsgranskningsvyn visas de bilder du markerar i Galleri. Beroende på tjänstleverantören kan du ha olika alternativ för att bläddra och söka efter butiker med olika sökkriterier. Om du vill ha information, t. ex. öppettider, för en viss butik väljer du Val > Info (om tjänstleverantören har någon info). Bläddra till önskad butik och tryck på bläddringsknappen. Du kan förhandsgranska bilderna innan du beställer, ändra bildinformation eller kundinformation eller lägga till eller ta bort bilder från ordern. När du vill beställa utskrifterna väljer du Val > Beställ nu. Du kan spara ofärdiga beställningar som utkast. Utkastet öppnas nästa gång du använder Utskrift online. Du kan dela dina bilder och videokl vill skapa ett nytt konto väljer du Val > Lägg till nytt konto. Om du vill ändra ett befintligt konto väljer du kontot och Val > Redigera. Välj bland följande: Kontonamn Om du vill ange önskat namn för kontot. Operatör Om du vill välja tjänstleverantör. Du kan inte ändra tjänstleverantör för ett befintligt konto, utan du måste skapa ett nytt konto för den nya tjänstleverantören. Om du raderar ett konto i Mina konton, tas även de tjänster som hör ihop med kontot bort från enheten, inklusive de överförda objekten för tjänsten. Användarnamn och Lösenord Om du vill ange det användarnamn och lösenord du skapade för kontot när du registrerade onlinetjänsten. Storlek på uppladdn. bild Om du vill välja den storlek som bilderna har vid överföring till tjänsten. Stand. kopplingspunkt Om du vill ändra vilken kopplingspunkt som ska användas vid anslutning till onlinetjänsten. Operatörer Om du vill visa eller ändra tjänstleverantörsinställningar, lägga till en ny tjänstleverantör eller visa information om en tjänstleverantör. Om du ändrar tjänstleverantör går all information för den tidigare tjänstleverantören förlorad. Du kan inte ändra inställningarna för fördefinierade tjänstleverantörer. Inställningar Storlek på visningsbild Om du vill välja den storlek som bilderna får när de visas på enhetens display. Denna inställning påverkar inte bildstorleken vid överföring. Storlek på visningstext Om du vill välja textstorlek för texten du skriver. Galleri 9 Mina konton Avancerat Mobile Search Mobile Search Använd Mobile Search för att nå sökmotorer och för att hitta och ansluta till lokala tjänster, webbplatser, bilder och mobilt innehåll. Du kan använda programmet för att hitta och ringa till lokala restauranger och affärer samt använda den avancerade karttekniken för att hitta till dem. Använd Mobile Search Tryck på och välj Sökning. När du öppnar Mobile Search visas en lista med kategorier. Välj en kategori (till exempel bilder) och ange texten i sökfältet. Välj Sökning. Sökresultaten visas på skärmen. Mer information Om du vill ha ytterligare hjälp och anvisningar om programmet väljer du Val > Hjälp. Mer information om programmet finns också på 10 Hämta! Via Hämta! kan du utforska, förhandsgranska, köpa, ladda ner och uppgradera innehåll, tjänster och program som fungerar på Nokia N95. Spel, ringsignaler, skrivbordsunderlägg, program och mycket mer finns tillgängligt. Objekten är indelade i kataloger och mappar från olika tjänstleverantörer. Vilket innehåll som finns tillgängligt beror på tjänstleverantören. Tryck på och välj Hämta!. Hämta! använder dina nätverkstjänster för att få åtkomst till det senaste innehållet. Om du vill veta mer om vilka objekt som du kan få via Hämta! kontaktar du tjänstleverantören eller objektets leverantör eller tillverkare. Hämta! tar emot kontinuerliga uppdateringar och ser till att du får tillgång till det allra senaste innehållet som finns tillgängligt för din modell via tjänsteoperatören.

8 Om du vill uppdatera innehållet i Hämta! manuellt väljer du Val > Uppdatera lista. Om du vill dölja en mapp eller katalog i listan, exempelvis för att bara visa objekt som du använder ofta, väljer du Val > Dölj. Om du vill visa alla dolda objekt igen väljer du Val > Visa alla. Om du vill köpa det objekt som du markerat i huvudvyn, i en mapp eller en katalog väljer du Val > Köp. En undermeny öppnas där du kan välja version av objektet och läsa prisuppgifter. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på tjänstleverantören. Om du vill hämta ett objekt som är gratis väljer du Val > Hämta. Inställningar för Hämta! Enheten uppdateras med det senaste innehållet som finns tillgängligt från tjänstleverantören samt från andra tillgängliga kanaler. Om du vill ändra inställningarna väljer du Alternativ > Inställningar och något av följande alternativ: Kopplingspunkt Om du vill välja vilken kopplingspunkt som ska användas för anslutning till tjänstleverantörens server och om enheten ska fråga om kopplingspunkten varje gång du använder den. 11 Hämta! Hämta! Hämta! 12 Öppna automatiskt Om du vill att innehåller eller programmet ska öppnas automatiskt när nerladdningen är klar väljer du Ja. Bekräfta förhandsvisn. Om du vill att en förhandsvisning av innehållet eller programmet ska laddas ner automatiskt väljer du Nej. Om du vill få en fråga varje gång innan en förhandsgranskning hämtas väljer du Ja. Bekräfta köp Om du vill få en fråga om bekräftelse innan något innehåll eller program köps väljer du Ja. Om du vill starta inköpsprocessen omedelbart efter att du har valt Köp väljer du Nej. Välj Tillbaka när du har utfört inställningarna. Tryck på och välj Program > Media > Chatt. Ansluta till en chattserver 1 Du ansluter till den chattserver som används genom att öppna Chatt och välja Val > Logga in. Se "Chattserverinställningar", sid. 15 om du vill byta server eller spara nya chattservrar. 2 Logga in genom att ange användar-id och lösenord och trycka på. Du får användar-id och lösenord till chattservern från tjänstleverantören. 3 När du vill logga ut väljer du Val > Logga ut. Med chattfunktionen (nättjänst) kan du prata med andra via snabbmeddelanden och delta i diskussionsforum (chattgrupper) med specifika ämnen. Det finns flera tjänstleverantörer som underhåller kompatibla chattservrar där du kan logga in så snart du har registrerat dig för en chattjänst. Olika tjänstleverantörer kan ha olika stöd för chattfunktioner. Välj Konversationer om du vill börja eller fortsätta en konversation med en chattanvändare, Chattkontakter om du vill skapa, ändra eller visa onlinestatus för dina chattkontakter, Chattgrupper om du vill börja eller fortsätta en gruppkonversation med flera chattanvändare eller Sparade konv. om du vill visa en tidigare chattsession som du har sparat. Ändra chattinställningarna Välj Val > Inställningar > Chattinställningar och något av följande alternativ: Använd alias (visas endast om servern kan hantera chattgrupper) Om du vill ange ett alias väljer du Ja. Visa min tillgänglighet Om du vill låta andra se att du är online väljer du För alla. Tillåt meddelanden från Om du vill tillåta meddelanden från alla väljer du Alla. Tillåt inbjudningar från Om du endast vill tillåta inbjudningar från dina chattkontakter väljer Ta emot chattinställningar Du måste spara inställningarna innan du kan ansluta till den tjänst du vill använda. Du kan få inställningarna i ett speciellt SMS från den tjänstleverantör som erbjuder chattjänsten. Du kan också ange inställningarna manuellt. Se "Chattserverinställningar", sid Chatt Chatt du Endast chattkont.. Chattinbjudningar skickas av kontakter som vill att du ska vara med i deras chattgrupper. Meddelandehastighet Välj den hastighet med vilken nya meddelanden ska visas. Sortera chattkont. Välj hur chattkontakterna ska sorteras: Alfabetiskt eller Efter onlinestat.. Autouppd. tillgängl. Du kan välja hur informationen om huruvida dina chattkontakter är online eller offline ska uppdateras genom att välja Automatiskt eller Manuellt. Offlinekontakter Välj om chattkontakter som är offline ska visas i chattkontaktlistan. Färg, egna medd. Välj färgen på de chattmeddelanden du skickar. Färg, mottagna medd. Välj färgen på de chattmeddelanden du tar emot. Signal för chatt Ändra den signal som spelas när du får ett nytt chattmeddelande. Söka efter chattgrupper och användare Om du vill söka efter grupper väljer du Val > Sök i vyn Chattgrupper. Du kan söka efter Gruppnamn, Ämne och Medlemmar (användar-id). Om du vill söka efter användare väljer du Val > Ny chattkontakt > Sök från servern i vyn Chattkontakter. Du kan söka efter Användarens namn, Användar-ID, Telefonnummer och E-postadress. Chatt Delta i chattgrupper I vyn Chattgrupper finns en lista över chattgrupper som du har sparat eller deltar i. Om du vill delta i en sparad chattgrupp trycker du på Om du vill lämna chattgruppen väljer du Val > Lämna chattgrupp.. Chatt När du har gått med i en chattgrupp kan du visa de meddelanden som utväxlas i gruppen och skicka egna meddelanden. När du vill skicka ett meddelande skriver du meddelandet i redigeringsfältet och trycker på. 14 Om du vill svara på ett privat meddelande du har fått väljer du meddelandet och sedan Val > Svara. Om du vill bjuda in chattkontakter som är online att gå med i en chattgrupp väljer du Val > Sänd inbjudan. Om du vill blockera meddelanden från vissa deltagare väljer du Val > Blockeringsalt.. Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga konversationen väljer du Tillbaka. Om du vill avsluta konversationen väljer du Val > Avsluta konv.. Om du vill börja en ny konversation väljer du Val > Ny konversation.

9 Om du vill spara en konversationsdeltagare i listan över chattkontakter, väljer du Val > Lägg till i Chattkont.. Om du vill skicka automatiska svar på inkommande meddelanden väljer du Val > Slå på autosvar. Du kan fortfarande ta emot meddelanden. Spela in chatt Om du vill spela in meddelanden som utväxlas under en konversation eller medan du deltar i en chattgrupp, väljer du Val > Spela in konv.. När du vill sluta spela in väljer du Val > Stoppa inspelning. Om du vill visa inspelad chatt väljer du Sparade konv. i huvudvyn. Chattkontakter I vyn Chattkontakter kan du hämta listor med chattkontakter från servern eller lägga till en ny chattkontakt i en kontaktlista. När du loggar in på servern hämtas och visas automatiskt den lista med chattkontakter som tidigare användes. Visa och starta konversationer I vyn Konversationer visas en lista över deltagare i enskilda konversationer som du har en pågående konversation med. Pågående konversationer stängs automatiskt när du avslutar Chatt. Om du vill se en konversation bläddrar du till en deltagare och trycker på. Chattserverinställningar Välj Val > Inställningar > Serverinställningar. Du kan få inställningarna i ett speciellt SMS från den tjänstleverantör som erbjuder chattjänsten. Du får ditt 15 Chatt Om du vill skicka ett privat meddelande till en deltagare väljer du Val > Sänd privatmedd.. Om du vill fortsätta konversationen skriver du ett meddelande och trycker på. användar-id och lösenord från tjänstleverantören när du registrerar dig för tjänsten. Om du inte vet vilket användar-id eller lösenord du har, frågar du din tjänstleverantör. Servrar Visa en lista över alla angivna chattservrar. Standardserver Ändra den chattserver som du vill ansluta till. Inloggn. typ för Chatt Om du vill logga in automatiskt när du startar Chatt väljer du Vid programstart. serverns URL-adress. Användar-ID ditt användar-id. på och välj Verktyg > Anslutb. > Internettel.. kopplingspunkt för trådlöst nätverk. Viktigt! platser, t.ex. du vill avbryta anslutningen väljer du Avbryt. dolt nätverk för att ansluta till en Internetsamtalstjänst med hjälp av ett dolt, trådlöst nätverk. Uppdatera för att manuellt uppdatera listan med anslutningsnätverk. Använd det här alternativet om ditt trådlösa nätverk inte visas i listan. Listan uppdateras även automatiskt var 15:e sekund. Inställningar för att ändra inställningarna. Avsluta för att stänga programmet. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar. Enheten kan bara anslutas till en kopplingspunkt för trådlöst nätverk åt gången. Om du använder två eller flera Internetsamtalstjänster som använder samma kopplingspunkt, kan enheten vara ansluten till flera tjänster samtidigt. Den tjänst som används för utgående Internetsamtal visas i listan över anslutningsnätverk. Om du vill ändra det väljer du Ändra tjänst. När du är ansluten till en Internetsamtalstjänst visas i vänteläget. Du kan ha en genväg till Internettel. i det aktiva vänteläget eller så kan du lägga till en där. Med hjälp av genvägen kan du manuellt registrera om en Internetsamtalstjänst och kopplingspunkt är tillgängliga. Om du redan är ansluten till en Internetsamtalstjänst blir du tillfrågad om du vill koppla från tjänsten. Om du vill ringa ett Internetsamtal i vänteläget anger du telefonnumret eller en Internetadress och trycker på samtalsknappen. Om du vill växla mellan bokstavsoch sifferläge håller du ned #. Du avslutar ett samtal med. Du kan även ringa ett Internetsamtal från Kontakter och Logg. Om du vill ringa ett samtal från Kontakter, trycker du på och väljer Kontakter, bläddrar till önskad kontakt och väljer Val > Internetsamtal. Om du vill ringa ett samtal från Logg, trycker du på och väljer Program > Logg > Samtalslistor och Missade samtal, Mottagna samt. eller Uppringda nr, bläddrar till önskad kontakt och väljer Val > Ring > Internetsamtal. Om Internetsamtal är inställt som önskad samtalstyp och enheten är ansluten till en Internetsamtalstjänst, blir alla samtal Internetsamtal som standard. Enheten har stöd för röstsamtal via Internet (Internetsamtal). Enheten försöker först ringa nödsamtal via mobilnätverk. Om det inte går att ringa ett nödsamtal via mobilnätverken, försöker enheten ringa nödsamtalet Verktyg 18 via leverantören av Internetsamtal. På grund av att mobiltelefoni är mer etablerad än internetsamtal bör du om möjligt använda mobilnätverk för nödsamtal. Om du har tillgång till mobilnätssignal kontrollerar du att mobiltelefonen är påslagen och redo att användas innan du försöker ringa ett nödsamtal. Möjligheten till nödsamtal via Internettelefoni beror på om det finns ett trådlöst nätverk tillgängligt och på hur leverantören implementerar nödsamtalsfunktioner. Kontakta leverantören av Internetsamtal för att kontrollera möjligheten att ringa nödsamtal via Internettelefoni. Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > Internettel. > Val > Inställningar > Inställn.:... Om du vill se inställningarna för tjänsten, väljer du Inloggningstyp och väljer något av följande: Automatisk Om du vill logga in automatiskt till Internetsamtalet. När ett känt nätverk hittas ansluter enheten till Internetsamtalstjänsten automatiskt. Manuellt Om du vill logga in manuellt till Internetsamtalet. Om du använder den automatiska inloggningen för trådlösa nätverk söker enheten regelbundet efter trådlösa nätverk, vilket gör att mer energi förbrukas och batteriets livslängd förkortas. Välj Sparade ansl. nätv. om du vill se de anslutna nätverk som känns igen av Internetsamtalstjänsten. De här nätverken används för automatisk inloggning och är markerade med i listan över anslutningsnätverk.

10 Välj Ändra tjänstinst. om du vill öppna de specifika tjänstinställningarna. Det här alternativet är bara tillgängligt om ett tjänstspecifikt pluginprogram har installerats i enheten. Inställningar Om du vill se inställningarna för Internetsamtalstjänster, trycker du på och väljer Verktyg > Anslutb. > Internettel. > Inställningar. Om du vill visa eller välja önskad samtalstyp för utgående samtal, väljer du Val > Ändra > Standardsamtalstyp > Mobiltelefon eller Internetsamtal. Om du vill öppna vyn för tjänstinställningar för den valda tjänsten, väljer du Val > Öppna. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar. 19 Verktyg Tjänstinställningar Verktyg Sparade anslutningsnätverk Om du vill visa eller ta bort de anslutningsnätverk som du har sparat för en Internetsamtalstjänst, trycker du på och väljer Verktyg > Anslutb. > Internettel. > Inställningar > Inställn.:... > Sparade ansl. nätv.. Välj Val > Radera om du vill ta bort ett anslutningsnätverk från tjänsten. Vid kommunikation via PTT talar en person medan de övriga lyssnar i den inbyggda högtalaren. Man turas om att tala. Eftersom endast en gruppmedlem kan tala åt gången är tiden för hur länge en person kan tala begränsad, vanligtvis 30 sekunder. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om taltiden i ditt nätverk. Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög. Telefonsamtal har alltid förtur framför PTT-aktiviteter. PTT Talknappstjänsten (PTT, nättjänst) är en Voice over IP-tjänst i realtid som används via ett GSM-/GPRS-nät. Med PTT får du direkt röstkommunikation genom att trycka på en knapp. Du kan använda PTT för att tala med en person eller med en grupp personer. Innan du kan använda PTT måste du definiera kopplingspunkt och inställningar för PTT. Du kan få inställningarna i ett speciellt SMS från den tjänstleverantör som erbjuder PTT-tjänsten. Du kan även använda programmet Inställningsguiden för konfigurationen om tjänstleverantören har stöd för detta. Se "Inställningsguiden", sid. 24. Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT. Definiera en kopplingspunkt för PTT Många tjänstleverantörer kräver att du använder en Internetkopplingspunkt (IAP) som standardkopplingspunkt. Andra tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information. Om du inte har en WAPanslutning, kanske du måste kontakta tjänstleverantören för hjälp med den första anslutningen, eller besök PTT-inställningar Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT > Val > PTT-inställningar. 20 Godkända samtal Välj Meddela om du vill se ett meddelande om inkommande samtal. Välj Godkänn autom. om du vill att PTT-samtal ska besvaras automatiskt. Välj Tillåt ej om du vill att PTT-samtal ska avvisas automatiskt. Ton för PTT-samtal Välj Profilens ton om du vill att inställningen för meddelande om inkommande samtal i PTT ska vara samma som signalen för inkommande samtal i den aktiva profilen. Återuppringningston Välj en signal för återuppringningsförfrågningar. Vid programstart Välj om du vill logga in på PTT-tjänsten när du startar enheten. Standardalias Ange ditt standardsmeknamn som visas för andra användare. Tjänstleverantören kan ha inaktiverat ändring av detta alternativ i enheten. Visa min PTT-adress Välj I 1-till-1-samtal, I gruppsamtal, I alla samtal eller Aldrig. Tjänstleverantören kan ha inaktiverat vissa av dessa alternativ i enheten. Visa min inl.status Välj Ja om du vill att din status ska visas eller Nej om du vill att din status ska döljas. Domän Ange det domännamn du fått från tjänstleverantören. Kopplingspunkt Ange namnet på kopplingspunkten för PTT. Kopplingspunktens namn behövs för att upprätta en anslutning till GSM-/GPRS-nätet. Serveradress Ange IP-adressen eller domännamnet på den PTT-server du fått från tjänstleverantören. Användarnamn Ange det användarnamn du fått av tjänstleverantören. PTT-lösenord Ange ett lösenord om så krävs för att skapa en dataanslutning. Lösenordet får du vanligen från tjänstleverantören och det är ofta skiftlägeskänsligt. Logga in på PTT Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT. PTT loggas automatiskt in på tjänsten när det startas. När du har loggat in ansluts PTT automatiskt till de kanaler som var aktiverade när programmet avslutades senast. Om anslutningen bryts försöker enheten automatiskt att logga in igen tills du avslutar PTT. 21 Verktyg Välj Användarinställningar och ange följande information: Välj Anslutningsinställn. och ange följande information: Verktyg Avsluta PTT Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT > Val > Avsluta. Logga ut från PTT efter att programmet avslutats? visas. Om du vill logga ut och stänga tjänsten väljer du Ja. Om du vill behålla programmet aktivt i bakgrunden väljer du Nej. Om flera program är öppna och du vill växla mellan programmen håller du nedtryckt. Tips! Om du vill ringa ett privat samtal från kontakterna väljer du Val > PTT-alternativ > Samtala 1-till-1 eller Prata med flera. Ringa ett gruppsamtal Om du vill ringa en grupp väljer du Val > Kontakter, markerar de kontakter du vill ringa och väljer Val > Prata med flera. Ringa ett privat samtal Välj Val > Kontakter. Välj den kontakt som du vill prata med i listan och välj Val > Samtala 1-till-1. Håll intryckt hela tiden du talar. När du har talat färdigt släpper du. Om du vill prata med kontakten i andra vyer i PTT (t.ex. kontaktvyn), håller du ner. Om du vill ringa ett nytt telefonsamtal måste du avsluta det privata samtalet. Välj Avsluta eller tryck på. Tips! Kom ihåg att hålla enheten framför dig under ett PTT-samtal, så att du kan se displayen.

11 Tala mot mikrofonen och håll inte för högtalaren med händerna. Visa andras inloggningsstatus Om du vill prenumerera på eller sluta prenumerera på PTTinloggningsstatus för andra väljer du Val > Kontakter kontakten och Val > Visa inloggningsstatus eller Dölj inloggningsstatus. Skicka en återuppringningsförfrågan I Kontakter, bläddra till önskat namn och välj Val > Sänd uppringn.förfrågan. Besvara en återuppringningsförfrågan När någon skickar dig en återuppringningsförfrågan visas 1 ny uppringningsförfrågan i vänteläge. Välj Visa > Uppringningsinkorg. Om du vill ringa ett privat samtal väljer du en kontakt och Val > Samtala 1-till-1. Besvara ett privat samtal Om du vill ringa ett privat samtal trycker du på Du svarar på samtalet med.. 22 Du kan gå med i allmänna, förkonfigurerade kanaler. Allmänna kanaler är öppna för alla som vet kanalens URL. När du är ansluten till kanalen och talar kan alla i kanalen höra dig. Upp till fem kanaler kan vara aktiva samtidigt. Om fler än en kanal är aktiv använder du Pendla för att ändra vilken kanal du vill tala med. Välj Val > PTT-kanaler. Om du vill öppna en allmän, förkonfigurerad kanal för första gången väljer du Val > Ny kanal > Lägg till befintlig. Om du går med i en förkonfigurerad kanal måste du fylla i URL-adressen till kanalen. När du har skapat en kanal får du en fråga om du vill skicka ut inbjudningar till kanalen. Kanalinbjudningar är SMS. Tala med en kanal Om du vill tala med en kanal sedan du loggat in i PTT-tjänsten trycker du på. Du hör en ton som anger att du har beviljats tillgång. Fortsätt hålla intryckt hela tiden du talar. När du har talat färdigt släpper du. Om du försöker svara på en kanal genom att trycka på när någon annan medlem talar, visas Vänta. Släpp, vänta tills den andre slutat tala och tryck på igen när den andre är klar. Du kan även hålla intryckt och vänta på att Prata ska visas. När du talar i en kanal får den förste som trycker på sedan någon slutat tala, tala härnäst. När du har avslutat PTT-samtalet väljer du Avsluta eller trycker på. Om du vill visa de medlemmar som för närvarande är aktiva när du har ett aktivt samtal med kanalen väljer du Val > Aktiva medlemmar. Skapa dina egna kanaler Om du vill skapa en ny förkonfigurerad kanal väljer du Val > Ny kanal > Skapa ny. Du kan skapa egna allmänna kanaler, välja ett eget kanalnamn och bjuda in medlemmar. Dessa medlemmar kan i sin tur bjuda in fler medlemmar till den allmänna kanalen. Du kan också skapa privata kanaler. Endast användare inbjudna av värden får gå med i och använda privata kanaler. 23 Verktyg Kanaler För varje kanal definierar du Kanalnamn, Kanalintegritet, Alias och Miniatyrbild (valfritt). Om du vill bjuda in nya medlemmar till en kanal när du är ansluten till den väljer du Val > Sänd inbjudan för att öppna inbjudningsvyn. Du kan endast bjuda in nya medlemmar om du är värd för en privat kanal eller när kanalen är en allmän kanal. Kanalinbjudningar är SMS. Verktyg Inställningsguiden Tryck på och välj Verktyg > Verktyg > Inst. guiden. Inställn. guiden kan du konfigurera enhetens inställningar för operatören, e-post, PTT och videodelning i enlighet med informationen från din tjänstleverantör. De olika inställningarnas tillgänglighet i Inställn. guiden är beroende av enhetens funktioner, SIM-kort, operatör och tillgängligheten till data i inställningsguidens databas i enhetens minne. Om du vill använda dessa tjänster kan du behöva kontakta tjänstleverantören och aktivera dataanslutning eller andra tjänster. När du använder programmet för första gången guidas du genom inställningskonfigurationen. Om du vill starta guiden väljer du Börja. Om du vill avbryta åtgärden väljer du Avsluta. Om du inte har satt i något SIM-kort ombeds du att välja din operatörs hemland och din operatör. Om det land eller den operatör som föreslås inte är korrekt väljer du ett land eller en operatör från listan. Om du vill komma till huvudvyn i Inställn. guiden efter inställningskonfigurationen väljer du OK. Om inställningskonfigurationen avbryts definieras inga Besvara en kanalinbjudan Om du vill spara en mottagen kanalinbjudan väljer du Val > Spara kanal. Kanalen läggs till bland dina talknappstjänstkontakter, i kanalvyn. När du har sparat kanalinbjudan får du en fråga om du vill ansluta till kanalen. Om du vill öppna PTT-sessionsvyn väljer du Ja. Enheten loggar in till tjänsten om du inte redan är inloggad. Om du avvisar eller tar bort inbjudan, sparas den i din meddelandeinkorg. Om du vill gå med i kanalen senare öppnar du inbjudan och sparar den. Om du vill ansluta till kanalen väljer du Ja från dialogrutan. Visa PTT-loggen Tryck på och välj Verktyg > Anslutb. > PTT > Val > PTT-logg > Missade PTT, Mottagna PTT och PTT-samtal. Om du vill ringa ett privat samtal från PTT-logg, tryck på. 24 E-post Om du väljer att konfigurera e-postinställningar ombeds du av Inställn. guiden att ange e-postadress, e-postkontots namn, användarnamn och lösenord. Om e-posttjänsteleverantören du anger är okänd ombeds du att ange typ av e-postkonto samt inkommande och utgående e-postservrar. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information. Om du vill börja använda det nya e-postkontot när du har angett nödvändig information väljer du Ja eller väljer Nej för att återgå till Inställn. guiden huvudmenyn. Videodelning Detta alternativ är endast tillgängligt om du har programmet installerat i enheten och har prenumererat på tjänsten. Om du vill ringa ett videosamtal måste du ha ett USIM-kort och befinna dig inom täckningsområdet för ett UMTS-nätverk. Om du väljer att konfigurera inställningar för videodelning (nättjänst) ombeds du av Inställn.guiden att ange adress för videodelning, användarnamn, lösenord, proxyanvändarnamn för videodelning samt lösenord och väljer OK.

12 Powered by TCPDF ( När du har skapat inställningarna för videodelning ombeds du av Inställn. guiden att lägga till adressen för videodelning till en kontakt. Välj Ja eller Nej. Operatör När du väljer att konfigurera operatörsinställningarna ombeds du av Inställn. guiden att välja från de tillgängliga inställningarna och sedan OK. Talknappstjänst Detta alternativ är endast tillgängligt om du har programmet installerat i enheten och har prenumererat på tjänsten. Mer information Om det uppstår problem vid användningen av Inställn. guiden kan du besöka Nokias webbplats för telefoninställningar på 25 Verktyg inställningar. När du har stängt guiden kan du börja använda de konfigurerade programmen direkt från menyerna. När du väljer att konfigurera inställningarna för -talknappstjänsten- (PTT, nättjänst) ombeds du av Inställn. guiden att definiera PTT-smeknamn, användarnamn och lösenord. För din dator För din dator Home Media Server Viktigt! Media Server använder UPnP-arkitektur för att ansluta till kompatibla enheter via trådlöst nätverk. UPnP-arkitekturen använder den trådlösa nätverksanslutningens säkerhetsinställningar. Med Home Media Server kan du enkelt katalogisera musik, bilder och videofiler på din kompatibla dator. Du kan skapa anpassade musikspellistor, fotoalbum och filmsamlingar. installationsinstruktionerna på skärmen. Hantera dina mediefiler Om du vill hålla ordning på din musik, dina digitala foton och videoklipp söker du upp filerna på datorn och lägger till filerna eller hela mappar i Home Media Server. Du kan ange de mappar där du sparar kompatibla mediefiler på datorn som bevakningsmappar. När du placerar nya mediefiler i bevakningsmappar lägger Home Media Server till dem i biblioteket och håller dem automatiskt uppdaterade Anslut till Home Media Server på datorn från din Nokia N95. I programmet Home Media Server på datorn väljer du Nokia N95 på enhetsmenyn. 2 Välj ett mediebibliotek som du vill överföra. 3 Välj en enstaka mediefil. 4 Välj alternativet att överföra filen till Noka N95. 1 Anslut till Home Media Server på datorn från din Nokia N95. 2 Välj det mediebibliotek där den fil du vill styra finns sparad. 3 Välj en mediefil. 4 Välj den kompatibla enhet som filen ska visas med. Mer information Mer information om Home Media Server finns på Du kan även trycka på F1 i programmet Home Media Server för att visa hjälpen. Överföra filer från din enhet till datorn 1 Anslut till Home Media Server på datorn från din Nokia N95 eller välj Nokia N95 på enhetsmenyn i programmet Home Media Server på datorn. 2 Välj den fil du vill överföra. 3 Välj alternativet att överföra filen till Home Media Server på datorn. Nokia Nseries PC Suite Nokia Nseries PC Suite är en grupp program som har utvecklats specifikt för Nokia N95. Nokia Nseries PC Suite kan endast installeras och användas på en dator som kör Microsoft Windows 2000 eller XP och som är kompatibel med en USB-kabel eller har en Bluetooth- eller IR-anslutning. Du måste börja med att installera Nokia Nseries PC Suite på datorn. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten. Visa filer från datorn på andra enheter Du kan använda Nokia N95 som fjärrkontroll och visa kompatibla mediefiler från Home Media Server på datorn med andra UPnP-kompatibla enheter i hemnätverket. Du kan till exempel använda Nokia N95 för att styra uppspelningen av kompatibla musikfiler lagrade på datorn genom din UPnP-kompatibla hemmaljudanläggning med en UPnP-kompatibel multimediemottagare. 27 För din dator Överföra filer från datorn till din enhet Styra mediefiler med Nokia N95 För din dator En komplett användarhandbok för Nokia PC Suite finns i elektroniskt format på cd-rom-skivan eller dvd-romskivan. Om du vill ha mer information och hämta den senaste versionen av Nokia Nseries PC Suite besöker du www. nokia.com/pcsuite. Några användbara program i Nokia Nseries PC Suite är följande: Get Connected Om du vill ansluta enheten till en kompatibel dator för första gången. Synchronise Om du vill synkronisera kontakter, kalender-, att göra- och anteckningsposter samt e-post mellan enheten och en kompatibel dator PIM (Personal Information Manager) med Nokia PC Sync. Backup Om du vill säkerhetskopiera data från enheten eller återställa data som har sparats på en kompatibel dator till enheten med Content Copier. Store images Om du vill spara bilder och videor från enheten på en kompatibel dator med Image Store. File manager Om du vill hantera innehållet i mapparna på enheten via Utforskaren (Windows Explorer) med Nokia Phone Browser. Transfer music Om du vill skapa och ordna digitala musikfiler på datorn och överföra dem till en kompatibel enhet med Nokia Music Manager. Connect to the Internet Om du vill upprätta en nätverksanslutning med One Touch Access och använda enheten som modem. View multimedia Om du vill visa bilder och videor och omvandla video- och musikfiler med Nokia Multimedia Player. Mer information Om du vill ha mer information och hämta den senaste versionen av Nokia Nseries PC Suite besöker du 28.

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt Nokia N76-1 INGEN GARANTI: Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N95-1

Ytterligare program. Nokia N95-1 Ytterligare program Nokia N95-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N95 I enhetens minne och på dvd-rom-skivan som medföljer enheten hittar du ytterligare program från Nokia och andra programutvecklare. INGEN

Läs mer

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N92-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N92-1

Ytterligare program. Nokia N92-1 Ytterligare program Nokia N92-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N92 I enhetens minne och på den cd-skiva som levereras med enheten finns ytterligare program från Nokia och tredjepart. Innehållet i och tillgången

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA TME-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA TME-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N93i-1

Ytterligare program. Nokia N93i-1 Ytterligare program Nokia N93i-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR DIN NOKIA N93i I enhetens minne och på den DVD-ROM som följer med enheten finns ytterligare program från Nokia och andra utvecklare. INGEN GARANTI:

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual NOKIA N91-2 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/827622

Din manual NOKIA N91-2 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/827622 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N91-2 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska Doro Experience för Doro PhoneEasy 740 Svenska Manager Introduktion Använd Doro Experience Manager för att installera och hantera appar på en Doro Experience -enhet genom att använda en webbläsare var

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Användarmanual Cisco-telefon 150404 Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning Med Weblink Unified 2.0 erhålls en rad tjänster och funktioner,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008. Du hittar svar på alla dina frågor i MCAFEE VIRUSSCAN PLUS

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista...

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... 7 5. Svarsgrupper... 9 6. Inställningar...

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1 Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 Innehåll Planera en rutt 11 Kartor översikt 3 Min position 3 Visa din position och kartor 3 Kartvy 4 Ändra kartans utseende 4 Ladda ned och uppdatera kartor 4 Använda

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter

Ovi Kartor för mobilenheter Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Översikt över Kartor 3 Min position 3 Visa din plats och kartan 3 Ändra utseende på kartan 4 Hämta och uppdatera kartor 5 Använda kompassen 5 Om

Läs mer

Microsoft Apps Användarhandbok

Microsoft Apps Användarhandbok Microsoft Apps Användarhandbok Utgåva 1 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps får du tillgång till Microsofts affärsappar på en Nokia Belletelefon som har programversion 111.030.0609.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan olika ljudkällor (t.ex. FM-radio och USB-musik)? A: Byt ljudkälla genom att trycka på AUDIO på startskärmen och sedan på Källa i övre vänstra delen av skärmen.

Läs mer

Dela, samarbeta, byt. Bruksanvisning för administratörer

Dela, samarbeta, byt. Bruksanvisning för administratörer Dela, samarbeta, byt Bruksanvisning för administratörer När du har skapat en användare och valt lösenord, samt bekräftat e-post meddelandet blir du inloggad på en sida med bland annat detta gulmarkerade

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Cisco Unified Personal Communicator

Cisco Unified Personal Communicator Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Grundläggande information 2 Tillgänglighet: 4 Kontakter 6 Chattsessioner 8 Chatt 10 Samtal 12 Överföra, parkera och vidarekoppla samtal 14

Läs mer

Max Walter Skype Skype Skype Max Walter

Max Walter Skype Skype Skype Max Walter Max Walter Skype Del KOM IGÅNG MED SKYPE 6. Ring till andra på Internet... 7. Telefonkonferenser... 8. Chatta... 9. Filer... 0 0. Videosamtal.... Personuppgifter... 7. Personifiera Skype... 9. Kontaktgrupper...

Läs mer

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Snabbstartguide Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Knappar och delar 9 Andrakamera 10 Volym-/zoomknapp 11 Medieknapp 12 Skärm- och knapplås 13 Avtryckare 14 Stoppknapp 15 Menyknapp

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

FIBER. Installationshandbok. Rev. 2016.02

FIBER. Installationshandbok. Rev. 2016.02 FIBER Installationshandbok Rev. 2016.02 Bekräftelse Hej Vi vill meddela dig att din Fiberanslutning är klar för användning! Beställda tjänster är nu inkopplade och är klara att användas. Är detta fel så

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669

Din manual SONY ERICSSON SATIO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON SATIO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8.5 och senare)

Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8.5 och senare) Snabbstarthandbok Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8. och senare) Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8. och senare) 2 Om Cisco ViewMail för Microsoft Outlook

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Innehåll Dela en USB-enhet på nätverket... 3 Dela en USB-skrivare... 5 Säkerhetskopiera din Mac med Time Machine... 6 NETGEAR genie-programmet...

Innehåll Dela en USB-enhet på nätverket... 3 Dela en USB-skrivare... 5 Säkerhetskopiera din Mac med Time Machine... 6 NETGEAR genie-programmet... Premiumfunktioner Innehåll Dela en USB-enhet på nätverket... 3 Dela en USB-skrivare... 5 Säkerhetskopiera din Mac med Time Machine... 6 NETGEAR genie-programmet... 8 2 Dela en USB-enhet på nätverket ReadySHARE

Läs mer

Användarhandbok. Välkommen till Huawei

Användarhandbok. Välkommen till Huawei HUAWEI W1 Användarhandbok Välkommen till Huawei 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Förord... 3 Kom igång... 4 Bekanta dig med telefonen... 4 Installation... 5 Ladda batteriet... 6 Tips för att spara

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_1-1305 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Kom igång med Telia Touchpoint pp Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint pp i

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kör 3 Köra till ett bestämt mål 3 Spara eller visa en plats 4 Använda röstvägledning 4 Ladda ned eller ta bort kartor 5 Navigera offline

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND LOTUS NOTES 6 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer