3 Uppdatera din tv via USB. Följ instruktionerna i bruksanvisningen till din tv-apparat och uppdatera mjukvaran.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Uppdatera din tv via USB. Följ instruktionerna i bruksanvisningen till din tv-apparat och uppdatera mjukvaran."

Transkript

1 Välkommen till Skype Med Skype på din AQUOS kan du ringa videosamtal på bredbildskärm. Det är gratis att skapa ett Skype-konto och ringa röst- och videosamtal mellan olika Skype-konton. Skype ersätter inte vanlig telefon och kan inte användas till nödsamtal. För mer information om Skype, besök Det går inte att ringa till telefoner eller mobiltelefoner, skicka sms eller e-post eller spara snabbmeddelanden. Du kanske inte kan använda Skype på din tv när du använder en viss funktion. Avbryt i så fall funktionen i fråga. Beroende på vilken version av Skype som kontakten du ringer till använder, kan vissa funktioner vara avaktiverade. Skype, Skype-logotypen, S-logotypen och övriga varumärken som nämns i dessa instruktioner tillhör Skype Limited eller andra närstående företag. FÖRBEREDELSER För att kunna använda Skype behöver du följande utrustning/förberedelser: Bredbandsuppkoppling Kommunikationskamera för Skype Tv-programvara i en version som stödjer Skype Ett registrerat Skype-konto eller en e-postadress för att kunna skapa ett nytt konto Köpa en kommunikationskamera På webbplatsen nedan kan du köpa en kommunikationskamera som är kompatibel med Skype. Finns på Kommunikationskameran Skype FREETALK tillhandahålls inte av Sharp. Andra kameror eller webbkameror är inte kompatibla med AQUOS tv-apparater. Uppdatera din tv Tryck på b eller INPUT på fjärrkontrollen för att visa INGÅNG skärmen. Kontrollera att det finns ett Skype-alternativ på INGÅNG -skärmen. Om ett Skypealternativ fi nns: Om det inte fi nns ett Skype-alternativ: Ingen uppdatering krävs. Gå till nästa sida KOMMA IGÅNG. Följ instruktionerna på webbsidan AQUOS world i steg 3 och ladda ner fi len för uppdatering av mjukvara på USB-enheten. AQUOS world: 3 Uppdatera din tv via USB. Följ instruktionerna i bruksanvisningen till din tv-apparat och uppdatera mjukvaran. Beroende på vilken nätverksmiljö som används kan kvaliteten på röst-/videosamtalet variera.

2 KOMMA IGÅNG För att starta Skype:. Anslut kommunikationskameran Anslut kommunikationskameran direkt till USB -porten på din tv. USB-porten kan se olika ut på olika tv-apparater. Mer information hittar du i bruksanvisningen till din tv-apparat. Montera kommunikationskameran längs upp till vänster på din tv-apparat. Använd inte USB-hubb.. Skype på INGÅNG -skärmen Tryck på b eller INPUT på fjärrkontrollen för att visa INGÅNG skärmen. Tryck a eller b och välj Skype. 3 Tryck OK eller 4 Om du accepterar användarvillkoren ska du kryssa för Samtyck och trycka OK eller Skärmen Välkommen till Skype visas. Användarvillkoren visas endast när Skype används för första gången. Om skärmen Välkommen till Skype inte visas bör du kontrollera din anslutning. 3-. Skapa ett nytt Skype-konto Om du redan har ett Skype-konto kan du använda ditt befi ntliga konto och fortsätta till nästa steg (3- Logga in på Skype). Om du inte har ett Skype-konto: Inget Skype-namn? på skärmen Välkommen till Skype och tryck OK eller Skärmen Skapa nytt Skype-kontot visas. Om du accepterar alla villkor och bestämmelser ska du markera Acceptera och trycka OK eller För mer information om Skypes villkor, gå till: - Skypes användarvillkor (http://www.skype.com/intl/en/legal/terms/tou) - Skypes integritetspolicy (http://www.skype.com/legal/privacy/general) 3 ditt Namn, välj ett Skype-namn och ett Lösenord och mata in din e-postadress. Namn Lösenord:* E-postadress* Skype-namn:* Upprepa lösenord:* Upprepa e-post* Fält med asterisk är obligatoriska Välkommen till Skype Ja tack, skicka Skype-nyheter och kampanjer Använd automatisk inloggning Skype-namn: Skapa konto Lösenord: Tillbaka Logga in 4 Skapa konto och tryck OK eller Inget Skype-namn? Klicka här Glömt lösenordet? Använd automatisk inloggning Tillbaka

3 3-. Logga in på Skype För att logga in på ett befi ntligt konto: ditt registrerade Skype-namn och ditt Lösenord. Logga in och tryck OK eller Om du har loggat in tidigare på din tv, välj rutan med Skype-namnet och tryck på OK eller ditt Skype-namn bland nyligen använda konton och tryck OK eller Genom att kryssa för alternativet Använd automatisk inloggning aktiverar du den automatiska inloggningen. ANVÄNDA SKYPE <Huvudmenyn i Skype> 3 Kontaktförfrågningar Tillbaka L&ogga ut Kamera av Meny 4 Historik Användarprofil Inställningar Statussymboler Ditt Skype-namn, din onlinestatus ( ), din Skype-kredit och din profilbild Bild från din kommunikationskamera 3 Meddelandefält 4 Menypunkter:, Historik, Användarprofil och Inställningar Online Tillfälligt borta Stör ej Osynlig Offl ine <Lägga till vänner till din kontaktlista> Om du har använt Skype tidigare kommer de kontakter som du har lagt till att visas på kontaktlistan. För att lägga till en ny kontakt: i Skypes huvudmeny och tryck OK eller Tryck Y (lägg till kontakt). 3 Skype-namn, e-postadress eller namn till den person som du vill lägga till. Lägg till kontakter Skype-namn, e-postadress eller fullständigt namn Sök 4 Sök och tryck OK eller 5 den person som du vill lägga till bland sökresultaten och tryck OK eller 6 Skriv ett meddelande med hjälp av tangentbordet och skicka det genom att klicka Klar. Kontaktförfrågningar skickas till den person som har lagts till kontaktlistan. <a en kontakt och starta ett videosamtal> i Skypes huvudmeny och tryck OK eller en kontakt som är online från din kontaktlista och tryck OK eller 3 Videosamtal och tryck OK eller Videosamtal Samtal Visa profil Byt namn Blockera Alternativmeny för kontakt Alternativmeny för kontakt Videosamtal Ring ett videosamtal. Samtal Ring ett samtal. Visa profi l Visa vald kontakts profi l. Byt namn Byt namn på vald kontakt. Blockera/upphäv blockering Blockera vald person från att kontakta dig och upphäv blockeringen. Skicka röstmeddelande Skicka ett röstmeddelande till vald kontakt (röstmeddelande är en betaltjänst, besök för mer information). Ta bort Ta bort vald kontakt från din kontaktlista. 3

4 <Videosamtalsskärm (normal vy)> Tillbaka L&ogga ut Avsluta samtal Parkera Nummerbord Stäng av mikrofon Stoppa videoöverföring Helskärm Bild från din kontakts kommunikationskamera Lokal förhandsgranskning 3 Indikator för videokvalitet (beroende på nätverksmiljö) 3 Videosamtalsmeny När du har startat ett videosamtal kan du välja mellan följande alternativ: Avsluta samtal Parkera/Återuppta Nummerbord Stäng av/sätt på (mikrofonen) Starta videoöverföring/ Stoppa videoöverföring Helskärm För att ändra enhetens högtalarvolym ska du använda knapparna VOLUME eller M (LJUDLÖST) på fjärrkontrollen. <Ta emot Skype-samtal> Du kan ta emot Skype-samtal medan du tittar på tv-program eller video. När du får ett inkommande samtal visas ett fönster längst ned till höger på din skärm. mellan Video, Ljud, Godkänn inte eller Dölj och tryck sedan OK eller Inkommande samtal Video Ljud Godkänn inte Dölj ANDRA ANVÄNDBARA FUNKTIONER Skype-meny Historik Visar din samtalshistorik. Du kan ringa en person som visas i samtalshistoriken och godkänna eller blockera kontaktförfrågningar. Om tiden som visas i Historiken är felaktig ska du ändra inställningarna från tv-menyn (t.ex. Meny > Inställning> Enskild inställning > Skype-tidsinställning). Användarprofil Genomför följande inställningar: Redigera användarprofi l Redigera din profil. Onlinestatus Ändra din onlinestatus. 3 Inställningar Genomför följande inställningar: Allmänna inställningar Byt lösenord Videoinställningar Sekretessinställningar Blockera kontakter om du vill logga in automatiskt när du startar Skype. Ändra ditt lösenord. Justera sekretessinställningarna för video. vem du vill ta emot samtal från. vem du vill blockera. Du kan inte ta emot samtal när du är utloggad ur Skype, din tv är i viloläge eller strömmen är frånslagen. När du använder vissa funktioner på din tv kan du inte aktivera Skype på den. Avbryt i så fall funktionerna i fråga. 4

5 Användarvillkor LÄS IGENOM FÖLJANDE INFORMATION NOGGRANT. Alla Skype-funktioner erbjuds av Skype i enlighet med villkoren i Skypes licensavtal.. Du ska inte uppmuntra, inkludera, visa, tillhandahålla eller göra tillgängligt innehåll som: (a) kan anses: sexuellt stötande (inklusive sexuellt laddade ord, bilder och nakenhet); vulgärt, profant, stötande eller obscent; kränkande, förnedrande, förolämpande; religiöst stötande, rasistiskt eller på annat sätt hatiskt mot individer eller grupper; främjande för terrorism eller andra kriminella eller olagliga aktiviteter; främjande för hasardspel, alkohol, tobak, eldvapen eller ammunition; olagligt på annat sätt; eller (b) gör intrång på annan persons immateriella äganderätter, andra äganderätter eller rätten till integritet. Du tillförsäkrar att du äger eller har tillräckliga rättigheter att utnyttja allt innehåll som du inkluderar i, visar, tillhandahåller eller gör tillgängligt genom vår produkt. 3. Endast du är ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, skickar in, lägger upp eller visar genom Skype på vår produkt ( använder eller används ). Företaget SHARP är inte ansvarigt gentemot dig eller tredje part för något innehåll som används av dig eller någon annan Skype-användare. 4. Du ska inte bakåtutveckla eller försöka få fram källkoden för någon Skypemjukvara i vår produkt, ta bort eller separera delar från vår produkt, kopiera, vidaresända eller på annat sätt göra Skype-mjukvara i vår produkt tillgänglig för tredje part. 5. Skype-funktionerna kan inte användas för nödsamtal. 6. SHARP garanterar inte att du kan använda Skypes funktioner under följande villkor: - Vid funktionsfel som orsakas av Skype-servern - Vid funktionsfel på nätverket. 7. SHARP OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ANSVARAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT, VARKEN ENLIGT AVTALS-, GARANTI- ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (EJ HELLER VID VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVARS- ELLER NÅGON ANNAN FORM AV ANSVARSRÄTT, FÖR: - SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE ENBART FÖRLUST ELLER KORRUPTION AV DATA, AVBROTT, DATORKRASCH ELLER EKONOMISK FÖRLUST) SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SKYPE; - FÖRLUST AV INKOMST, VERKSAMHET ELLER VINST (VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT) SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SKYPE; - FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN HA ORSAKATS AV; AVBROTT ELLER FÖRSENINGAR I KOMMUNIKATIONEN VID ANVÄNDNING AV SKYPE. 8. Dessa användarvillkor ersätter inte utan kompletterar villkor, bestämmelser och ansvarsfriskrivningar som gällde vid köp av produkten. Alla dessa villkor, bestämmelser eller ansvarsfriskrivningar fortsätter att gälla fullt ut. 9. Genom att använda Skype på vår produkt förpliktigar du dig att följa dessa användarvillkor. Från och med det att du börjar använda Skype på vår produkt utgår SHARP ifrån att du har godkänt användarvillkoren, vilket du är medveten om och accepterar. Du godkänner att du använder Skype på vår produkt på egen risk. 5

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1)

Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Cisco Unified Communications Användarmanual, version 10,5(1) Självbetjäningsportal för Unified Communications 2 Självbetjäningsinställningar för Unified Communications 2 Telefoner

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program...

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program... Nokia N95-1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten RM-159 överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer