KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM"

Transkript

1 KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 8 Beskrivning av systemet Spelar CD och MP3/WMA Ingång för USB Ingång för ipod AUX-ingång för t.ex. kassettdäck, videobandspelare etc. D.AUDIO ingång för Kenwood digitala audiospelare REC OUT som gör det möjligt att spela in från olika typer av programkällor SID. 9 Innehåll Anslutningar 29 Ljudinställningar (EX.BASS m.m.) 63 Ställa in klockan, timern etc. 67 Felsökning 77 SID. 10 Tillbehör AM-antenn FM-inomhusantenn Fjärrkontroll Batterier (R6:2) Högtalarkablar (anslutna från fabrik) Nätadapter Anslutningssladd SID Anslutningar Bilderna på sid i den engelska bruksanvisningen visar de olika komponenterna i systemet. Tänk på följande: Sätt aldrig i väggkontakten förrän alla anslutningar är klara. Även om du ställer strömbrytaren på OFF kommer apparaterna att förbruka lite ström.

2 Magneterna i högtalarna kan störa TV eller dataskärm. Se till att luften kan cirkulera fritt runt förstärkardelen. Lämna minst 50 cm fritt upp till exempelvis en hylla. Bakom förstärkaren måste det finnas en luftspalt om minst 10 cm. Lyft aldrig anläggningen i högtalarna som kan lossna. SID Ansluta antenner Du kan inte ta emot AM- eller FM-stationer utan lämpliga antenner. I de flesta fall bör du ansluta till centralantenn. Finns det ingen sådan kan du tillfälligt använda medföljande inomhusantenner, vilka ansluts så som visas på bilderna på sid. 13. På bilden visas också anslutningarna för vänster och höger högtalare (fabriksgjorda). Om systemet inte fungerar som det ska, kan det bero på att mikrodatorn måste återställas (se sid. 81). Ansluta AC-adaptern Använd endast den adapter som medföljer. Placera denna så långt bort som möjligt från anläggningen. SID Ta av och sätta tillbaka högtalarna Du kan ta av högtalarna och placera dem efter egen önslan. Innan du gör det måste anläggningen stängas av och nätkontakten dras ur. Som framgår av bilderna vickas högtalarna framåt när man vill ta bort dem. Se till att högtalarna placeras på stadigt underlag. Förfar på motsatt sätt när du sätter fast högtalarna igen. Förlänga högtalarledningarna Du kan ersätta de fabriksmonterade ledningarna med längre (typ AWG24-18). Skala ändarna enligt bilderna och sätt fast dem i klämkontakterna. Se till att du inte kortsluter ledningarna. SID Ansluta andra ljudenheter D.AUDIO IN Till denna ingång på apparatens front ansluter du en digital spelare med stereo miniplug 3,5 mm. USB USB-enheter ansluts till ingången med USB -symbol. Det kan ta en liten stund innan systemet känner igen minnestypen. För vissa minnen visas en text där du uppmanas välja typ av anslutning. Välj då Storage Mode. ipod Anslut denna till frontingången märkt ipod. För anslutningen erfordras en kabel typ PNC-iP120 (finns hos din Kenwoodhandlare). AUX IN En videobandspelare etc. ansluts på baksidan av apparaten till AUX IN. REC OUT En digital spelare från Kenwood ansluts till REC OUT-terminalen på apparatens baksida. Tänk på att utsignalen är analog.

3 SUB WOOFER PRE OUT En subwoofer ansluts till utgången på baksidan. PHONES Hörtelefoner med 3,5 mm stereo miniplugg ansluts till frontpanelen. SID Kontroller och indikatorer Huvudenheten På apparatens översida finns facket för CD-skivor (sid. 30) På fronten vänstra spalten: STANDBY-indikator (rött = normal, orange = timern inkopplad) Strömbrytare TUNER/band CD start/stopp USB start/stopp IPod start/stopp Anslutning D.AUDIO IN Anslutning hörtelefon På fronten högra spalten: Display Mottagarsensor fjärrkontrollen Knappar för volyminställning Knappar för snabbspolning Stopp Programväljare Anslutning för ipod USB-port Det räcker med att du trycker på någon av knapparna till de olika programkällorna för att anläggningen ska slås på. Är en CD-skiva laddad börjar spelningen direkt. SID. 19 Display Vänstra spalten: Teckendisplay Visas då ett USB-minne är anslutet Visas då en ipod är ansluten Visas då en CD-skiva laddats Visas när en audiomapp/fil är vald Visas när spelningen av CD eller USB avbrutits Visas under spelning av CD eller USB Visas då apparaten är klar för uppspelning Visas vid inställd timer Visas då sleep-timern är inkopplad

4 Högra spalten: Tänds vid PTY-sökning Tänds vid mottagning av RDS-station Visas vid inställning SOUND Visas vid inkopplad EX-BASS Visas vid mottagning i FM/STEREO Visas vid FM-mottagning Visar klockan, tid som gått eller frekvens (FM, AM, khz etc.) Visas då MUTE är inställd Lyser då A.P.S. är inställt Visas under uppspelning av WMA-filer Visas under uppspelning av MP3-filer SID Fjärrkontrollen Knapparna har i stort sett samma beteckningar som motsvarande knappar på förstärkaren. Då dessa avviker anges fjärrkontrollens beteckningar inom parentes. Vänstra spalten: RDS = kanal REC OUT LEVEL = justering av inspelningsnivå De sex knapparna används vid kontroll av programkällor FOLDER = används vid spelning av mappar De fyra knapparna används för val av mappar, radiostationer, album och volyminställning Pilknappar2 för val av spår Tre knappar för val av uppspelningsprogram Sifferknappar för val av låtar eller radiostationer A.P.S. = för inställning av sparläge Högra spalten: Strömbrytare TIMER/SLEEP = för inställningar av timern STOP-knapp SOUND/EX.BASS = ljudinställningar ENTER = bekräftar inställningar VOLUME UP/DOWN = volyminställningar TUNING = för överhoppning av låtar och val av stationer DISPLAY/DIMMER = kopplar om informationen på displayen/slår på ipod-belysningen/ändrar ljusstyrkan hos displayen TIME DISP = kopplar om tidvisningen på displayen MUTE = tillfällig bortkoppling av ljudet CLEAR = raderar inställningar För att slå på systemet med fjärrkontrollen ska standbylampan lysa tryck sedan på önskad knapp. Vänta minst en sekund mellan knapptrycken när du styr systemet med kontrollen. Bilden visar fjärrkontrollens arbetsområde i sidled (max avstånd ca 6 meter). Rikta alltid kontrollen mot mottagarsensorn. Om du måste gå närmare än normalt med fjärrkontrollen, byt alltid båda batterierna (typ R6).

5 SID Spela CD 1. Öppna skjutluckan och stoppa i CD-skivan med etiketten vänd mot dig. 2. Stäng luckan genom att dra den framåt. Skivan kan inte spelas förrän luckan är stängd. 3. Starta spelningen genom att trycka på knappen CD. På displayen visas spårnummer och tid som gått sedan spåret började spelas. Tips Då anläggningen står i läge standby kan du inte spela CD. Försök aldrig pressa ner en skiva i facket då anläggningen står i läge standby. Om det redan sitter en CD-skiva i facket kommer denna att matas ut när du öppnar. Ta ut en CD-skiva 1. Tryck på. 2. För skjutluckan bakåt för att mata ut skivan. 3. För tillbaka luckan för att stänga facket. SID USB 1. Anslut ett USB flashminne eller kabeln till en USB-spelare till USB-porten på fronten. Kom ihåg att både minnet och andläggningen måste vara avstängda vid anslutningen. 2. Tryck på USB. Systemet söker själv efter MP3- och WMA-filer och börjar uppspelningen. På sid. 38 finns en förteckning över mapp- resp. filhierarkin. Om du anslutit en Kenwood digital spelare, visas en valmeny för USB-anslutningen. Välj i så fall Storage och tryck sedan på USB. Koppla aldrig ur ett USB-minne under pågående spelning. Det kan orsaka störningar i systemet. Rör aldrig vid själva USB-porten med ett finger. Det kan orsaka störningar i systemet. Koppla ur ett USB-minne 1. Tryck på. 2. Tryck en gång till på. 3. När du ser texten REMOVE OK på displayen, kan du koppla ur minnet. SID Spela CD/USB Vid CD-spelning kan du Göra paus och fortsätta spelningen genom att trycka på CD. Avbryta spelningen med knappen. Spela spåren i föregående eller nästa mapp genom att trycka på PREV. resp. NEXT. Hoppa över spår ända tillbaka till start med piltangenterna. Hoppa över spår framåt/bakåt med piltangenterna. Välja ett speciellt spårnummer med sifferknapparna. Vid USB-spelning kan du Göra paus och fortsätta spelningen genom att trycka på USB.

6 Avbryta spelningen med knappen. Spela spåren i föregående eller nästa mapp genom att trycka på PREV. resp. NEXT. Hoppa över spår ända tillbaka till start med piltangenterna. Hoppa över spår framåt/bakåt med piltangenterna. Välja ett speciellt spårnummer med sifferknapparna. SID. 36 Ändra displayvisningen Vid spelning av MP3/WMA kan du med knappen DISPLAY välja titelvisning och visning av TAGinfo enligt följande: Filnamn TAG titel TAG album TAG artist Dag/Klocka Filnamn Vid spelning av CD-skivor kan du med knappen TIME DISP. ändra visningen enligt följande: Under vanlig spelning och programmerad spelning Tid som gått för 1 spår Återstående tid för 1 spår Total tid som spelats Total återstående tid Under slumpmässig spelning/repeterad spelning Tid som gått för 1 spår Återstående tid för 1 spår Vid spelning av MP3/WMA visas tid som gått för 1 spår. SID. 37 Spela en speciell mapp (MP3/WMA) 1. Tryck på. 2. Tryck på FOLDER för att välja spelningstyp. 3. Tryck på PREV. eller NEXT för att välja önskad mapp (se exempel i den medföljande bruksanvisningen). Tryck på CD eller USB för att starta spelningen. SID. 38 På denna sida finns en förteckning över mapp- och filordning etc. SID Välja i vilken ordning spåren ska spelas (upp till 32 spår) Vid spelning av filer 1. Tryck på P.MODE för att välja programmerad uppspelning. MP3/WMA: Välj först den mapp du vill spela. Tryck sedan på P.MODE för programmerad spelning. 2. Använd sifferknapparna eller pilknapparna för att välja det spår du vill lyssna till. 3. Tryck på ENTER. Om du skrivit fel nummer, tryck på ENTER igen och sedan på CLEAR. Skriv in numret på nytt. 4. Vill du välja fler spår, upprepa steg 2 och 3 ovan. Försöker du skriva in fler än 32 spår visas texten PGM FULL. 5. Tryck på CD eller USB för att starta spelningen. För att koppla ur programinställningen, stanna spelningen och tryck på CLEAR. Programmet raderas. För att ta bort ett spår ur programmet, stanna spelningen och tryck på P.MODE. Tryck sedan på CLEAR. För varje tryck raderas ett spår i programmet med början från slutet. Använd pilknapparna för att söka spårnummer och radera spåren med CLEAR. För att lägga till ett spår i slutet på programmet, stanna spelningen och upprepa steg 1 5 ovan.

7 För att kontrollera innehållet i ett program, stanna spelningen och använd pilknapparna för sökningen. SID. 41 Slumpmässig spelning (CD eller mapp) Tryck på knappen RANDOM. Se till att skylten PGM inte är tänd. Om den är det tryck på CLEAR. Repetera spår (CD) 1. Tryck på CD eller USB för att starta spelningen av det spår du vill repetera. 2. Tryck på knappen REPEAT. Symbolerna anger repetition av 1 spår resp. Alla spår. SID Lyssna på radio Genom att trycka på knappen TUNER/band slås anläggningen på och radion börjar spela. 1. Välj FM /stereo), FM (mono) eller AM. Skylten ST. tänds vid stereomottagning. 2. Ställ in en station. Har du redan lagrat ett antal stationer i minnet, kan du antingen trycka på P.CALL och mata fram stationerna en och en (eller med 5 sekunders mellanrum om du håller knappen intryckt) eller skriva in stationsnumret med sifferknapparna. Om inga stationer är lagrade i minnet, Kan du göra det genom att antingen hålla knappen TUNING / intryckt i mer än 1 sekund för att bläddra mellan stationerna eller också ställa in stationerna manuellt med knappen. Ljudet är frånkopplat under den automatiska stationssökningen. SID Lagra stationer Du kan lagra upp till 40 stationer i minnet. Gör så här vid lagringen: 1. Välj en stationpå FM- eller AM-bandet. 2. Ställ in stationen och tryck på ENTER. På displayen blinkar P Välj ett stationsnummer mellan P01 och P40. Numret visas på displayen. Skulle det vara upptaget, skrivs den nya stationen in på den gamlas plats. 4. Tryck på ENTER. Radera lagrade stationer 1. Håll knappen CLEAR intryckt i ungefär 4 sekunder. På displayen visas TUNER CLEAR? under ca 10 sekunder. 2. Tryck på ENTER. SID RDS RDS-systemet sänder digital information tillsammans med den vanlig signalen. Informationen innehåller bl.a. namnet på stationen, programtypen etc. För att du ska kunna utnyttja RDS-tekniken måste alla FM-stationer ställas in med hjälp av Auto Memory-funktionen (se sid. 42). Med den här apparaten kan du ta emot information som stationsnamn och söka efter en speciell programtyp. För att ta fram RDS-displayen trycker du på knappen RDS. För varje tryck ändras visningen från PS (stations/sändarnamn) till RT (radiotext). Ifall stationen inte sänder dessa data visas NO PS resp. NO RT.

8 Söka programtyp (PTY) Tekniken tillåter dig att programmera in en viss typ av program och sedan låta tunern leta efter önskad programtyp. PTY fungerar endast på FM-stationer som ställts in med hjälp av AUTO MEMORY. 1. Tryck på PTY-knappen på fjärrkontrollen. 2. Välj önskad programtyp med pilknapparna. Du kan välja mellan 29 olika programtyper. Tryck in sökknappen och släpp den när du ser programtypen blinka på displayen. På sid. 47 i den engelska bruksanvisningen finns en lista över samtliga programtyper. 3. Starta sökningen genom att trycka på PTY på fjärrkontrollen. På displayen blinkar PTYindikatorn. När en station tas emot visas namnet på denna. Om ingen station är tillgänglig blinkar texten NO PTY. För att avbryta PTY-sökningen, tryck en gång till på PTY-knappen. SID D.AUDIO Du kan ansluta en KENWOOD digital audioenhet till systemet. Kompatibla enheter är M2GD55, M1GD55, M1GC7 och M2GC7. 1. Anslut enheten till D.AUDIO IN på fronten (se till att strömmen är avslagen innan du kopplar). 2. Slå på den digitala spelaren. 3. Tryck på D.AUDIO / för att starta uppspelningen. För att koppla ur den digitala spelaren måste du först stänga av systemet och spelaren. Därefter kan du utan risk för skador på anläggningen dra ur kontakten. SID Under spelningen Paus: Tryck på knappen D.AUDIO / och tryck en gång till för att fortsätta uppspelningen. Spela låtar i föregående/nästa mapp: Använd knapparna PREV. resp. NEXT. Hoppa över låtar framåt/bakåt: Håll aktuella pilknappar intryckta tills du hittat önskad låt. För att gå tillbaka till föregående spår, tryck två eller fler gånger på pilknapparna. Återgå till början på låten: Tryck en gång på. Stoppa uppspelningen: Tryck på. Ställa in ingångsnivån vid digital spelning Om du märker att ingångsnivån från ansluten spelare är påtagligt högre eller lägre än annars vid samma grundinställning av lyssningsvolymen, förfar enligt följande: 1. Stäng av den digitala spelaren. 2. Tryck på D.AUDIO /. 4. Ställ in nivån med pilknapparna (område 3 till +3). SID Spela in digitalt Har du en Kenwood digital spelare kan du använda den för olika typer av inspelningar. Spelaren kan också själv dela upp ett material i olika spår. Kompatibla modeller är M2GC7 och M1GC7. Sedan du stängt av anläggningen och spelaren ansluter du den sistnämnda enligt anvisningarna i medföljande bruksanvisning. 1. Anslutningen görs till ingången REC OUT på baksidan av receivern. 2. Välj sedan önskad programkälla. 3. Spela in från CD, USB, ipod: Tryck på motsvarande knapp.

9 Spela in från en digital spelare: Tryck på D.AUDIO / (endast fjärrkontrollen), välj låt och tryck på start. Spela in från radio: Ställ in den station vill du spela in. 4. Gör digitalspelaren klar för inspelning. 5. Börja inspelningen genom att trycka på CD, USB eller ipod, alternativt D.AUDIO. SID. 54 Ställa in ingångsnivån Om du märker att ingångsnivån är för låg eller så hög att ljudet förvrängs, ställ om ingångsnivån med knappen REC OUT LEVEL. Kenwood-enheterna M2GC7 och M1GC7 kräver inställningen Mid. SID ipod För anslutningen behöver du en specialkabel typ PNC-iP120 (finns hos din Kenwoodhandlare). Aktuella ipod-modeller som kan anslutas, se förteckningen på sid Anslut ipoden med specialkabeln till ingången på fronten märkt ipod. Obs! Inga av apparaterna får vara anslutna till nätet när du kopplar. 2. Tryck på knappen ipod / för att starta. Efter avslutad lyssning slår du av anläggningen och ipoden och kopplar från denna. Du kan ge samtliga typer av kommandon vid ipod-lyssning som vid lyssning till andra programkällor (se exempelvis D.AUDIO sid ovan). Slumpmässig spelning (Shuffle) Tryck på knappen RANDOM. För varje knapptryck ändras programmet från slumpmässig spelning av ett spår slumpmässig uppspelning av ett helt album etc. Du kan inte använda denna finess med ipod classic generation 6 och ipod nano generation 3. SID. 59 Repetering av spår 1. Tryck på knappen ipod / för att spela det spår du vill repetera. 2. Tryck på knappen REPEAT för att repetera ett spår eller alla. Systemet fungerar också för repetition av ett helt album och vid slumpmässig spelning. Du kan inte använda denna finess med ipod classic generation 6 och ipod nano generation 3. SID Andra komponenter Andra komponenter som en videbandspelare ansluts med RCA-kontakter till AUX IN på baksidan. Därpå väljer du AUX som programkälla med fjärrkontrollen. Du kan också trycka på knappen INPUT SEL. på receivern. Spelningen startar. Kom ihåg att alltid koppla ur såväl anläggning som extra komponent vid anslutning och frånkoppling.

10 SID. 62 Ställa in ingångsnivån Om du märker att ingångsnivån är för låg eller så hög att ljudet förvrängs, kan du ställa om ingångsnivån för bättre anpassning till den anslutna programkällan. Välj först AUX (fjärrkontrollen) eller INPUT SEL. på receivern Justera nivån med pilknapparna. Du kan ställa in mellan 3 och +3. SID EX.BASS För att förstärka basåtergivningen använder du EX.BASS. Tryck bara på knappen och kontrollera att funktionen är på på displayen ( EX.BASS ON ). SOUND När SOUND är inkopplad kan du justera det låga registret ( BASS ) och det höga ( TREBLE ) inom området 3 till +3. För inställningarna använder du volymknapparna på fjärrkontrollen. Vid SOUND-inställning kopplas EX.BASS automatiskt ur. SID. 68 Ställa in klockan Klockan används också för att styra timern och bör därför ställas in innan du börjar använda systemet. 1. Tryck på knappen TIMER. Använd knapparna < resp. > för inställningarna. Tryck på ENTER efter varje inställning. 2. Ställ in veckodagen med pilknapparna. Tryck på ENTER. 3. Välj hur du vill visa tiden: AM 12:00 för midnatt och middag AM 0:00 för midnatt och middag 0:00. Tryck ENTER. 4. Ställ in timmen på samma sätt. Tryck ENTER. Ställ in minuterna och tryck på ENTER. Om du ställer in fel värde, gå tillbaka och börja om. Vid ett strömavbrott måste klockan ställas in på nytt. Om du trycker på knappen DISPLAY i standbyläge (OFF), visas tiden under 5 sekunder. SID. 69 Timern Denna har två lägen: SLEEP som slår av apparaten efter viss inställd tid, Program Timer (PROG.1, PROG.2) som automatiskt startar spelning vid en viss inställd tid. Sleep timern Tryck på knappen SLEEP för att ange när du vill att apparaten ska slås av. Du ställer in timern i 10 minutersperioder upp till 90 minuter. Indikatorn med symbolerna måne och stjärna är tänd. För att koppla ur funktionjen trycker du på SLEEP tills indikatorn släcks eller slår av strömmen. SID Ställa in programtider (PROGRAM) Innan du kan använda den här funktionen måse klockan vara inställd. Förbered inställningen genom att välja programkälla. Om du vill lyssna på en skiva, ladda spelaren. Om du vill lyssna på radio, förinställ stationerna. Om du vill lyssna på en ansluten programkälla, ställ in den för uppspelning. 1. Tryck på TIMER och ställ in TIMER SET med </ > knapparna. Tryck på ENTER.

11 2. Välj nu PROG.1 eller PROG.2. Tryck på ENTER. Om det redan finns en inställning lagrad kommer denna att ersättas av den nya. 3. Välj ON eller OFF och tryck ENTER. 4. Välj den dag eller de dagar som timern ska vara inkopplad. I medföljande engelska bruksanvisning visas samtliga inställningar. Har du valt EVERYDAY (varje dag) eller MON-FRI (måndag fredag), TUE SAT (tisdag - lördag) eller SAT-SUN (lördag söndag) går du direkt till steg 6 nedan. 5. Välj EVERY WEEK eller ONETIME (varje vecka eller en enda gång). Tryck på ENTER. 6. Ställ in inkopplingstiden ( ON TIME ): först timmen och sedan minuterna. Bekräfta med ENTER efter varje inställning. 7. Ställ in frånkopplingstiden ( OFF TIME ) enligt 5 ovan (först timmen, sedan minuten). Tryck på ENTER. 8. Välj PLAY eller AI PLAY. I första fallet spelas programmet med den ljudstyrka du ställer in under punkt 9 nedan. I det andra ökas volymen gradvis till den ljudstyrka du valt. 1. Ställ in volymen och tryck ENTER. Du kan inte använda volymtangenten utan måste använda </> knapparna på fjärrkontrollen. 2. Välj programkälla med pilknapparna: Tunder CD ipod USB D.AUDIO AUX Om du valt en annan programkälla än TUNER är inställningarna klara och på displayen visas texten COMPLETE. Om du valt TUNER väljer du lagrad station med pilknapparna och trycker på ENTER. Programmet bekräftas av att texten COMPLETE visas på displayen. 3. Tryck på strömbrytaren för att slå ifrån strömmen. Nu lyser STANDBY/TIMER-indikatorn med orange ljus. Koppla in/ur timerprogrammet När du väl har gjort ovanstående inställningar, kan du enkelt koppla in eller ur programmet. Håll knappen TIMER intrycket för att aktivera eller inaktivera något av programmen. Vid strömavbrott lyser indikatorn STANDBY/TIMER rött. I så fall måste du ställa in klockan igen. SID. 70 Displayen Tryck på knappen DIMMER på fjärrkontrollen för att ställa in ljusstyrkan på displayen. På displayen visas Display Darik Illumination: On. Håll knappen intryckt i ett par sekunder för att ändra inställningen. SID. 75 A.P.S. (sparläge) Om du lämnar enheten påslagen under ca 30 minuter kommer den att inta sparläge. För att koppla in funktionen håller du knappen A.P.S. intryckt under ett par sekunder. Skylten APS tänds resp. slocknar. Om programkällan är TUNER, D.AUDIO, ipod eller AUX kopplas A.P.S. automatiskt in då du drar ner volymen till 0 eller trycker in MUTE. Om du spelar in till en komponent ansluten till REC OUT ska du koppla ur A.P.S. eller dra upp volymen.

12 SID Meddelanden på displayen Can t READ (följt av en siffra eller en symbol CD NO DISC Er-CD01 NOT SUPPORT REMOVE OK USB NO MEDIA (Medianamn) READING CD-skivan smutsig eller fel insatt Ingen skiva insatt CD-spelaren fungerar inte (service) MP3 eller WMA-filerna kan inte spelas Du kan utan risk ta ur USB-minnet USB-minnet har ingen kontakt TOC*-info avläses på CD-skivan * Förutom audiosignalen spelas det in en TOC (= Table of contents) på CD-skivan. Den motsvarar innehållsförteckningen i en bok och innehåller delar som inte kan skrivas om. Felsökning Förstärkare/högtalare Inget ljud. Står MUTE i Off-läge? Ta ur kontakten till hörtelefonen. Vrid upp volymen. Klockdisplayen blinkar utan att ändra siffror. Ställ om klockan. Tunern Det går inte att ta emot radiostationer. Kontrollera antennen. Välj frekvensband. Antenn och nätadapter står för nära anläggningen.. Störningar i mottagningen. Kontrollera antennens placering i förhållande till trafik etc. Finns det en elektrisk apparat i närheten som kan påverka mottagningen? Se till att tv-apparaten står en bit ifrån systemet. USB Det hörs inget ljud fast USB-minnet är anslutet. Se till att anslutningen är korrekt. Kontrollera att USB-enheten spelar. CD-spelaren Inget ljud eller hopp i återgivningen. Skivan kan vara smutsig. Det kan ha bildats kondens på den optiska linsen (starka temperaturväxlingar). Vissa ljudfiler kan inte spelas.

13 Kontrollera att filerna kan spelas. Skivan är smutsig eller repad. Det dröjer en liten stund innan spelningen startar. Många mappar eller filer startar inte omedelbart. CD-skivan matas inte ut. Skjut luckan bakåt för att stoppa spelningen och mata ut skivan. Går inte det, gör så här: 1. Kontrollera att du verkligen spelar en CD-skiva. 2. Skjut luckan så långt bakåt som möjligt. 3. Håll stoppknappen intryckt i mer än 2 sekunder. Fortsätt att hålla den intryckt ända tills skivan är helt uppe. 4. Om detta inte fungerar, kontakta service. Komponenter anslutna till D.AUDIO IN En Kenwood digitalspelare kan inte styras från vare sig huvudenheten eller med fjärrkontrollen. Använd specialkabeln. Komponent ansluten till ipod ipoden accepteras inte. Använd endast specialkabel typ PNC-iPod120. Kontrollera att ipoden är kompatibel. Fjärrkontrollen Fjärkontrollen fungerar inte. Byt batterier eller gå närmare sensorn Ställ om mikrodatorn Om mikrodatorn inte fungerar visa felaktiga meddelanden på displayen, det går inte att ge kommandon med fjärrkontrollen etc. Ställ då om mikrodatorn på följande sätt: 1. Tryck på till/från-knappen på huvudenheten tills anläggningen står i standby. 2. Håll knapparna och stopp intryckta och tryck åter på till/från tills du ser meddelandet CLEAR ALL på displayen. Alla inställningar måste göras om efter återställningen. oooooooooo

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning 1 KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning Sid-hänvisningarna avser den medföljande engelska bruksanvisningen. SID. 2-3 Innehåll Medföljande tillbehör 7 Installation/Anslutningar 8 Komponenter och funktioner

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 2 Det här kan K-521 Spela CD och audiofiler MP3/WMA Spela musik från ipod med

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen) KENWOOD R-K1000 STEREO RECEIVER Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen) SID. 6 R-K1000 har Ingångar för både analoga komponenter som skivspelare och kassettdäck och

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner FM-RDS / AM / CD MP3 / SD-KORT + USB MP3 / WMA DIGITAL UPPSPELNING STEREOMOTTAGARE 381QL13-A Bruksanvisning S WR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER 1 Bruksanvisning KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Sidnummren hänvisar till den Engelska bruksanvisningen Sid. 6 FUNKTIONER Huvudenheten LISTEN MODE = Indikatorer för olika lyssningsinställningar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

KENWOOD HM-437MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM

KENWOOD HM-437MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM KENWOOD HM-437MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM Sidnumren hänvisar till den engelska bruksanvisningen. SID. 3 Skivor som kan spelas Systemet tillåter uppspelning av alla digitala CD-skivor, inklusive inspelningsbara

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK.

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. KONTROLLER 1. TUNINGKONTROLL 2. BANDVÄLJARE (AM/FM/FM-stereo) 3. FUNKTIONSVÄLJARE (AUX/RADIO/CD/LARM)

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM

KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM 1 KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM Sidnumren hänvisar till den engelska bruksanvisningen. SID. 3 Skivor som kan spelas Systemet tillåter uppspelning av alla digitala CD-skivor, inklusive inspelningsbara

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-581MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 01 SW

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-581MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 01 SW MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-58MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 0 SW 2 Före anslutning av ström Varning: Läs denna sida noga för en säker hantering. Enheterna

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC HIFI MICRO SYSTEM Ovation CDS 7000 DEC nl pl da sv fi tr INNEHÅLL 110 3 Uppställning och säkerhet Magic Fidelity. Ovation ljudkoncept 4 En överblick HiFi-anläggningens reglage HiFi-anläggningens display

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande bruksanvisningen på engelska Innehåll De olika komponenterna 5 Fjärrkontrollen 6 Inkoppling

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

KENWOOD-V7090D AUDIO VIDEO SURROUND SYSTEM

KENWOOD-V7090D AUDIO VIDEO SURROUND SYSTEM KENWOOD-V7090D AUDIO VIDEO SURROUND SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidorna hänvisar till medföljande engelska bruksanvisning SID. 3 Innehåll Installation 8 Ansluta DVD-spelare 10 Ansluta andra ljudkomponenter

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Speciella finesser 5 Namn och funktioner 7 Ställa in högtalare

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver 160615 Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp...2 1.2 Hur kommer tidningarna...2 1.3 Hur ser tidningarna ut...3 2 SPELAREN... 5 2.1 Beskrivning

Läs mer

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 3.00)

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 3.00) 1 - INNEHÅLL Kundens klagomål Diagnostik Översikt och kopplingsschema Kap 2 Allmänna funktionsproblem Kap 3 Fungerar inte, eller aktiveras inte (svart skärm): Kap 3-1 Knapp fungerar inte Kap 3-2 Pekskärmen

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar...

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 3-213-272-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

KNAPPARNAS LOKALISERING:

KNAPPARNAS LOKALISERING: MANUAL Löstagbar Front RDS-EON Tuningsystem Elektroniskt antiskakfunktion FM/AM Radio / MP3 / WMA -hantering USB-värd för MP3 -källa SD-kortsplats AUX-ingång SIDA 1 KNAPPARNAS LOKALISERING: Bra att veta:

Läs mer