Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen)"

Transkript

1 KENWOOD R-K1000 STEREO RECEIVER Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen) SID. 6 R-K1000 har Ingångar för både analoga komponenter som skivspelare och kassettdäck och för en digital ingång. Plus en digital ingång för t.ex. digitala tuners (omvandlare för olika sampling). Rumsequalizer som automatiskt ställer in optimalt ljud i förhållande till lyssningsrummet med hjälp av en mätmikrofon. Supreme EX som är Kenwoods egen teknologi för optimal realism i ljudåtergivningen. Tack vare systemet återges också frekvenser över 20kHz vid spelning av CD-skivor eller andra digitala ljudmedia. Supreme EX förmår också återge de höga register som går förlorade genom datakomprimering av audiofiler MP3/WMA/AAC under förutsättning att du spelar upp dem med Kenwood DP-K1000 CD-spelare. R-K1000 använder ett system som kallas Clear A för bästa ljudåtergivning även vid spelning på låg volym. Systemkontrollen tillåter dig att t.ex. slå på och manövrera R-K1000 och CD-spelaren DP- K1000 med fjärrkontrollen till R-K1000. SID. 7 Innehåll Hur du ansluter och ställer in olika typer av programkällor (Lyssna på radio RDS Andra komponenter D.Audio) SID. 25 Ställa in ljudet (Efter rummet Digital Equalizer Inställda värden - Supreme EX Clear A Balans) SID. 37 Funktioner hos receivern (Ställa in tiden Ställa in timern Visa inställningar Sparström) SID. 51 Underhåll (Meddelanden på displayen Felsökning) SID. 61

2 SID. 9 Placering av systemet Ställ alla komponenter på en stadig hylla eller liknande. Magneterna i högtalarna kan orsaka färgstörningar i teve eller på datorskärmar om högtalarna placeras för nära. Se till att luften kan cirkulera fritt runt receivern. Vid placering en hylla måste det finns minst 50 cm ovanför receivern och minst 10 cm utrymme bakom den. Ställ CD-spelaren (DP-K1000) under receivern och inte ovanpå den. För bästa återgivning från högtalarna bör dessa placeras på lika stort avstånd från väggar etc. Ett stort fönster bör täckas med en tjock gardin för att ge jämn återgivning. Vänster och höger högtalare bör placeras så långt från varandra som möjligt och i öronhöjd. SID. 10 Anslutningar Sätt inte i nätkontakten förrän alla anslutningar är gjorda. På teckningen visas hur du ansluter medföljande AM- och FM-antenner. För bästa mottagning bör du dock ansluta receivern till centralantenn eller yttre antenn. Obs! att terminalen ANTENNA endast är avsedd AM-antennen och inte ska användas som skyddsjord. Mikrofonen för uppmätning av rumsakustiken ska bara vara ansluten i samband med mätningen. SID. 11 Om systemet inte fungerar som det ska trots att alla anslutningar utförts på rätt sätt, beror det på att mikrodatorn måste ställa om (se sid. 65). Bilderna på sidan visar hur du ansluter AM-antennen till klämkontakterna och hur du ansluter högtalarledningarna. Var noga med + och så att du inte kortsluter dessa. Återgivningen försämras om du felkopplar ledningarna. SID. 12 Ansluta CD-spelaren DP-K1000 Om du kompletterat receivern med CD-spelaren DP-K1000, ansluter du denna enligt bilden. Koaxialkabeln ansluts mellan utgången DIGITAL OUT COAXIAL på DP-K1000 och ingången CD IN (COAX) på receivern. Kabeln för systemkontroll medföljer DP-K1000 och ansluts till ut- och ingångarna SYSTEM CONTROL. Tips Om du ansluter en annan CD-spelare använder du en analog förbindelse till AUX INterminalen på receivern. Om du ansluter digitalt använder du någon av ingångarna DIGITAL IN 1 (OPT) eller 2 på receivern. Sker anslutningen med koaxialkabel ansluter du till ingången märkt DIGITAL IN 3 (COAX).

3 SID. 13 Ansluta andra komponenter PHONO IN Skivspelare med MM-pickuper ansluts till PHONO IN. Jordterminalen är till för att minska störningar då en analog skivspelare är ansluten till systemet. Har skivspelaren inbyggd equalizer/förstärkare ansluts den till AUX IN. Du kan inte ansluta en skivspelare med MC-pickup direkt. Denna måste först anslutas till en equalizer/förstärkare och sedan till AUX IN. D.AUDIO Digitala ljudspelare ansluts till frontingången märkt D.AUDIO. Har du en Kenwood-spelare kan du styra denna från receivern och fjärrkontrollen. För anslutningen används en 3,5 mm stereo mini-plug kabel. SID. 14 TAPE IN/OUT Anslut ett kassettdäck enligt bilden. AUX IN AUX IN används för anslutning av t.ex. en videobandspelare. DIGITAL IN 1,2 (OPT) Digitala tuners ansluts till någon av ovanstående ingångar. SID. 15 DIGITAL IN 3 (COAX) DVD-spelare som använder koaxialkabelanslutningar ansluts till denna ingång. Glöm inte koppla om till PCM på anslutna komponenter. PHONES Hörtelefoner med 3,5 mm stereo-miniplug ansluts till kontakten på receiverns front. Högtalarna kopplas automatiskt bort. Ställ in ljudet med hjälp av displayen. SID. 16 Namn på komponenterna och deras funktioner Receivern Strömbrytare (se sid. 23) Standby-indikator Visar rött i standby-läge och orange då timern är inkopplad Ingångsväljare (se sid. 23 & 32)

4 Display (se sid. 17) Volymratt (se sid. 22) Reglagebelysning (se sid. 58) Hörtelefonjack (se sid. 15) D.AUDIO ingång (se sid. 34) Sensor för fjärrkontrollen (se sid. 19) Clear A-indikator lyser när funktionen är på (se sid. 49) P.CALL knapp för inkoppling av lagrad station (se sid. 26) Standby När indikatorn lyser går en svag ström till minneskretsen. I detta läge kan du använda fjärrkontrollen för olika kommandon.

5 SID. 17 Displayen MUTE = blinkar då ljudet är bortkopplat (se sid. 22) MHz = visar FM-frekvensen KHz = visar AM-frekvensen/samplingsfrekvensen på mottagen digital signal ST = lyser vid stereomottagning (se sid. 27) TUNED = lyser när en station tas emot (se sid. 27) AUTO = lyser endast vid automatisk stationsinställning (se sid. 27) RDS = lyser vid mottagning av en RDS-station (se sid. 30) A.P.S. = lyser vid inkopplat strömsparläge (se sid. 60) Klocksymbol 1 & 2 = lyser vid inkopplad programtimer (se sid ) Måne/stjärna = symbolen lyser vid inkopplad sleep-timer (se sid. 53) SPRM EX = lyser vid inkopplad Supreme EX (se sid. 48) TONE = blinkar vid inställning av tonkurvan och förblir tänd när denna är inställd på annan nivå än 0 (se sid ) ROOM EQ = tänds då inställningen för bästa återgivning i förhållande till rummet är klar (se sid. 38) SID. 18 Fjärrkontrollen Ställer in Clear A (se sid. 49) SLEEP/TIMER = ställer in timern (se sid ) MODE = ställer in ljudkvaliteten/komponenten TUNING = stationsinställning (se sid. 27) Knapparna används också för att bläddra framåt/bakåt på en CD-skiva (se sid. 24) P.CALL = väljer station (se sid. 26, 29) eller ett spår (se sid. 24, 35) De 9 knapparna i inramad grupp (BAND, AUX etc.) används för val av programkälla och för start av spelning (se sid. 23, 32)

6 Strömbrytare DIMMER = ställer in displayen (se sid. 58) DISPLAY = väljer vilken information som ska visas på displayen (se sid. 27, 32) FLAT, TONE etc. = ställer in ljudkvaliteten (se sid ) ENTER = bekräftar vald inställning AUTO/MONO = stopp (se sid. 24, 35)/ställer in stationssökningen (se sid. 27, 35) VOL./MUTE = volyminställning (se sid. 22) FOLDER = väljer mappar (se sid. 24, 35) CLEAR/PTY = raderar inställningar (se sid. 24)/startar sökning av radioprogram av viss typ (se sid. 31) SID. 19 Rikta fjärrkontrollen så rakt som möjligt mot mottagarsensorn på receivern. Som framfår av bilden är max avstånd 6 m. Om du måste gå närmare med fjärrkontrollen än vanligt, är det troligen dags att byta batterier (R03). Byt alltid båda batterierna. SID Använda receivern Fjärrkontrollen har i huvudsak samma funktioner som motsvarande reglage på receivern. Du kan som framgår av bilden på sid. 22 ställa in volymen antingen med ratten på receivern eller med knapparna på fjärrkontrollen. Trycker du på knappen MUTE kopplas ljudet bort, trycker du en gång till på knappen kopplas det in igen. På sid. 23 visas hur du slår på/av anläggningen och hur väljer programkälla med väljarratten på receivern eller med knapparna på fjärrkontrollen. SID. 24 Spela CD-skivor med DP-K1000 Om du anslutit en Kenwood DP-K1000 till anläggningen, kan du styra även denna med fjärrkontrollen och med bara ett knapptryck hoppa över låtar, välja olika spelningstyper, välja mappar etc.

7 SID Lyssna på radio Tryck på TUNER/BAND och välj antingen FM eller AM. Har du programmerat in (lagrat) stationer i minnet, väljer du önskad station med knapparna P.CALL och pilknapparna. Om du inte har lagrat några stationer,, tryker du på knappen AUTO/MONO och väljer en station med TUNING pilknapparna. När en station är inställd, lyser skylten TUNED. Vid mottagning i stereo lyser också ST. Under sökningen hörs inget ljud. Vid automatisk inställning söker radiodelen efter stereosändare. SID AUTO MEMORY Upp till 40 stationer kan lagras i minnet. Du måste använda den här funktionen för att lagra RDS-stationer. 1. Tryck på knappen MODE. 2. Välj AUTO MEMORY (blinkar på displayen). Stationerna ställs in automatiskt. Tryck på ENTER. Sökningen kan ta några minuter. MANUAL För att lagra en station manuellt ställer du först in den och trycker sedan på ENTER då du ser stationsfrekvensen blinka. Med P.CALL-knapparna väljer du sedan det nummer under vilket du vill lagra stationen (P01 P40). Avsluta med att trycka på ENTER. SID RDS-stationer För att ställa in RDS-stationer måste du söka med AUTO MEMORY (se sid. 28). När du ställt in en RDS-station visas namnet på stationen. Vill du söka efter en viss programtyp, använder du PTY-funktionen. Tryck på knappen PTY och välj programtyp ur listan på sid. 31. Tryck på ENTER för att bekräfta valet. Om stationen inte sänder PTY-data, visas texten NONE på displayen. SID Spela från andra komponenter 1. Välj programkälla med fjärrkontrollen eller ratten på receivern. För varje knapptryck matas programkällorna fram enligt följande: FM AM CD PHONO TAPE AUX D.AUDIO D-IN1 D-IN2 D-IN3 FM etc. När du valt en digital programkälla visas också samplingfrekvensen hos signalen.

8 2. Starta spelningen. 3. Ställ in önskad volym. Om ingångsvolymen hos en viss programkälla är mycket starkare eller svagare än normalt, kan du justera den för utrustning ansluten till PHONO IN, TAPE IN eller AUX IN. 1. Välj programkälla enligt ovan. 2. Tryck på knappen MODE. 3. Välj INPUT LEVEL. Öka eller minska volymen med knapparna /. Tryck på ENTER. 4. Ställ in nivån inom området 3 till +5. Tryck på ENTER. SID D.AUDIO Du kan ansluta en KENWOOD digital audiospelare till receivern och styra den med fjärrkontrollen. Kompatibla spelare är HD20GA7 och M1GC7. 1. Anslut spelaren till terminalen D.AUDIO på receiverns front. 2. Slå på spelaren. 3. Tryck på D.AUDIO / för att starta spelningen. Spela låtarna i föregående/nästa mapp Tryck på FOLDER eller FOLDER för att gå till föregående resp. följande mapp. Hoppa över låtar Tryck ner någon av knapparna /. Paus Tryck på D.AUDIO /. Tryck igen för att fortsätta spelningen. Stopp Tryck på. Hoppa över låtar framåt/bakåt/till låtens start Använd knapparna för att hoppa över ett spår framåt, för att hoppa över ett eller flera spår bakåt och tryck en gång på för att hoppa tillbaka till låtens början. SID. 36 Ställa in ingångsnivån på spelaren 1. Tryck på knappen D.AUDIO /. 2. Tryck på MODE. 3. Välj INPUT LEVEL. Tryck ENTER. 4. Ställ in nivån enligt ovan (-3 till +5). Tryck ENTER.

9 SID. 37 Ljudinställningar ROOM EQ Ställer automatiskt in ljudet efter rummet 38 Digital equalizer Ställer in låg-, mellan- och diskant registret 42 Lagra ljudinställningar Du kan registrera och lagra favoritinställningar i minnesenheten eller koppla bort equalizern 45 Supreme EX 48 Clear A 49 Ljudbalansen 50 SID ROOM EQ Med hjälp av den medlevererade mätmikrofonen kan du enkelt ställa in optimalt ljud efter lyssningsrummets akustiska egenskaper. För ytterligare finjustering kan du använda TONEinställningen. AUTO ROOM EQ Under inmätningen utsänder högtalarna en stark testton som kan störa dina grannar. Se till att inga barn vistas nära högtalarna. Följande parametrar mäts upp: Ljudets fördröjning Skillnaden i volym mellan vänster och höger högtalare Högtalarnas frekvenskurvor och rummets akustiska egenskaper Se vidare illustrationerna i den medföljande engelska bruksanvisningen. 1. Anslut mätmikrofonen till kontakten märkt ROOM EQ MIC IN på apparatens baksida. 2. Placera mikrofonen i öronhöjd vid din lyssningsplats (se till att inga föremål hindrar ljudet). 3. För att starta mätningen trycker du på MODE på fjärrkontrollen. 4. Välj ROOM EQ och tryck på ENTER. Du ser nu texten R. EQ START. 5. Tryck på ENTER. Under mätningen blinkar RoomEQ på displayen. När texten slutar blinka och öyser med fast sken är mätningen klar.

10 SID Avbryta mätningen Om du trycker på MODE under pågående inställning, visas R.EQ CANCEL? Tryck på ENTER. Nu visas R.EQ CANCEL och mätningarna stoppas. Du kan också trycka på knappen VOL för att avbryta mätningen. Du kan tillfälligt avbryta inställningarna genom att först trycka på MODE, välja ROOM EQ, trycka på ENTER och välja R.EQ OFF och sedan trycka på ENTER. För att fortsätta mätningen väljer du R.EQ CALL och bekräftar med ENTER. En mätning tar ungefär 1 minut att genomföra. Koppla alltid ur mikrofonen efter genomförd mätning. Gör inga andra inställningar under pågående mätning. Vidare inställningar Sedan du gjort mätningen kan du anpassa ljudåtergivningen efter rummet. 1. På fjärrkontrollen tryck på ROOM EQ MODE. 2. På fjärrkontrollen tryck på / för att välja inställning. På displayen visas nu: R.EQ NORMAL = återgivning grundad på mätningen R.EQ WIDE = ger en bredare ljudbild utan kvalitetsförsämring R.EQ NIGHT = förstärker de övre registren när du lyssnar på låg volym R.EQ LIVE = simulerar återgivningen i t.ex. konsertlokal R.EQ VOCAL = sång och tal framhävs 3. Tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. SID Digital Sound Equalizer Tack vare den digitala equalizern kan du göra ytterligare justeringar av återgivningen så att den bäst passar din smak. Ställa in de olika registren (TONE) Du kan höja eller sänka något av de tre registren med låga, mellan- eller höga toner (TONE). Därefter kan du finjustera vart och ett av dem i tre steg (TURN OVER). Se kurvorna i medföljande bruksanvisning på engelska. Inställningarna kan kombineras med ROOM EQ. 1. På fjärrkontrollen tryck på TONE. 2. Tryck på eller för att välja de frekvenser i det låga registret som du vill justera: 60Hz, 100Hz eller 150Hz. 3. Justera de låga tonerna med eller mellan 6 och +6 medan texten TONE blinkar. 4. Tryck på ENTER. 5. Fortsätt nu med mellanregistret MID enligt ovan. Du kan ställa in mellanregistret i tre områden: 1 khz, 2 khz och 3kHz. 6. Gör önskade höjningar/sänkningar enligt 3 ovan. 7. Tryck på ENTER. 8. Fortsätt med det höga registret TREBLE enligt 1 ovan (5kHz, 7kHz, 10kHz). 9. Gör önskad justering. 10. Tryck på ENTER när du är klar. Om du inte vill ställa in samtliga register trycker du på TONE sedan du gjort din sista inställning.

11 SID Lagra ljudinställningar Du kan lagra upp till 3 favoritinställningar som du gjort enligt ovan och sedan koppla in dem med ett tryck på knappen SOUND PRESET. Ljudinställningar som kan lagras i minnet är ROOM EQ, ROOM EQ MODE och TONE. För att lagra dem som 1, 2 eller 3 trycker du på MODE, väljer SOUND PRESET, trycker på ENTER och väljer en siffra. Avsluta med att trycka på ENTER. För att koppla in en gjord inställning trycker du på SOUND PRESET och därefter på önskat nummer. Rak frekvenskurva För att återgå till uppspelning med rak frekvenskurva (utan höjningar eller sänkningar av något register) trycker du på FLAT. SID Supreme EX Supreme EX är namnet på ett system som utvecklats av KENWOOD för optimal ljudåtergivning vid uppspelning av t.ex CD och ljudfiler eller då du använder utrustning ansluten till en digital ingång. Inkoppling 1. Tryck på MODE. 2. Välj SUPREME SET med pilknapparna. Skylten SPRM EX blinkar. Tryck på ENTER. 3. Välj SUPREME ON eller SUPREME OFF och tryck på ENTER. Du kan använda Supreme EX när du valt CD. D-IN1,2,3. Om inkommande signal är 96kHz eller 88,2kHz tänds inte skylten SPRM EX. Clear A Med Clear A får du optimal återgivning också vid spelning på låg volym. För att koppla in funktionen gör du så här: 1. Tryck på knappen Clear A på fjärrkontrollen eller receivern. På displayen visas CLEAR A ON. Du kan nu ställa in volymen från oändlighet till 0 db. För att koppla ur funktionen trycker du på Clear A igen tills du ser CLEAR A OFF på displayen. SID. 50 Balans 1. Tryck på MODE. 2. Välj BALANCE med pilknapparna. Tryck på ENTER. 3. Ställ in balansen mellan vänster och höger högtalare med pilknapparna enligt bilden.

12 SID. 51 Andra inställningar Ställa in klockan 52 Ställa in timern Ställa in displayen Sparläge (A.P.S.) 60 SID. 52 Ställa in klockan 1. Tryck på MODE. 2. Välj TIME ADJUST med pilknapparna. Tryck ENTER. 3. Ställ in veckodag och tryck på ENTER. 4. Ställ in tiden. Börja med timme och fortsätt med minuter. Tryck på ENTER efter varje inställning. Skriver du fel, börja om från början. Efter ett strömavbrott måste klockan ställas in igen. Trycker du på knappen kommer tiden att visas under fem sekunder. SID. 53 Ställa in timern Du kan ställa in systemet för automatisk frånkoppling upp till 90 minuter i 10-minutersintervall (SLEEP TIMER). Tryck på knappen SLEEP och välj önskad tid. För att stänga av funktionen slår du från strömmen med huvudströmbrytaren eller också trycker du på SLEEP tills ikonen månskära/stjärna släcks. SID Ställa in timern för programstart Du kan ställa in två oberoende program för automatisk start. Se först och främst till att klockan går rätt. Tidsskillnaden mellan PROG. 1 och PROG. 2 måste vara minst 1 minut så att tiderna inte överlappar. 1. Tryck på MODE. 2. Välj TIMER SET med pilknapparna och tryck på ENTER. 3. Välj sedan PROG. 1 eller PROG. 2 och tryck på ENTER. 4. Välj om systemet ska slås på eller av ( ON / OFF ). Tryck på ENTER. 5. Välj dag eller dagar som programtimern ska vara inkopplad med piltangenterna. För varje gång du trycker på någon av knapparna matas veckodagarna (på engelska) fram enligt bilden i den engelska bruksanvisningen. Tryck på ENTER för att bekräfta valet. Om du valt EVERYDAY (varje dag), MON-FRI, TUE-SAT eller SAT-SUN går du vidare till steg 7 nedan. 6. Välj EVERY WEEK eller ONETIME (varje vecka vid samma tid eller vid endast ett tillfälle). Tryck på ENTER.

13 7. Skriv in starttiden. Börja med hour (timme). Tryck ENTER. Fortsätt med minutes (minuter). Tryck på ENTER. 8. Skriv in stopptiden på samma sätt. 9. Välj PLAY (uppspelningen startar med den volym du ställt in i steg 11 nedan) eller AI PLAY (volymen ökas gradvis till vald volym). Tryck ENTER. 10. Välj CLEAR A ON eller CLEAR A OFF. I första fallet kan volymen ställas in mellan 0dB och minus oändlighet db. I det andra fallet ställs volymen in mellan minus oändligt och +8dB. 11. Ställ in önskad volym med pilknapparna och tryck på ENTER. Du kan inte använda VOLknappen för volyminställningen. 12. Välj programkälla med pilknapparna (TUNER, CD, TAPE, AUX eller D-IN 1, D-IN 2 eller D-IN 3). Tryck på ENTER. Inställningarna är nu klara såvida du inte valt TUNER, för då måste du också välja lagrat stationsnummer. Tryck sedan på ENTER. 13. Tryck på huvudströmbrytaren för att slå från strömmen. STANDBY-ikonen lyser orange. Om den lyser rött måste du ställa in klockan på rätt tid. För att radera program eller ställa om timern trycker du på TIMER när anläggningen är på. Du får då följande meddelanden: 1 = program 1 på; 2 = program 2 på; 1-2 ej tända = timern frånkopplad; 1-2 tända = starttiden inställd för 1 och 2. Vill du ändra tiden måste du programmera om. Vill du kontrollera inställningarna kan du hålla knappen intryckt. SID Displayvisningen Ställa in ljusstyrkan Tryck på knappen DIMMER på fjärrkontrollen. Lägena är normal ljusstyrka, svagare, ännu svagare och kontrollamporna tänds, normal ljusstyrka på displayen men kontrollamporna är inte tända. Displayskyddet Om anläggningen är igång under en viss tid börjar texterna på displayen att scrollas så att de inte bränner fast i fönstret och ljuset blir ojämnt. Du kan koppla in/ur funktionen med MODE, DISP. SAVER, ENTER, ON / OFF och ENTER. När du spelar CD på KENWOOD DP-K1000 kommer skyddskretsen att kopplas in efter 10 minuter sedan sista skivan spelades. SID. 60 Spara ström (A.P.S.) Om tunern står påslagen mer än 30 minuter efter det att t.ex. en CD spelats (på DP-K1000), så kommer den automatiskt att stängas av om du har A.P.S. inkopplat. För att koppla in/ur använder du knappen MODE, väljer A.P.S. SET, trycker på ENTER och väljer sedan ON eller OFF. Tryck på ENTER efter gjort val.

14 SID. 62 Meddelanden på displayen CAN T SETUP Non-PCM R.EQ ERROR1 R.EQ ERROR2 UNLOCK Mätmikrofonen är inte ansluten/hörtelefonen är inkopplad De digitala ingångarna matas med analoga signaler (CD IN COAX), DIGITALIN 1 (OPT), DIGITAL IN 2 (OPT) eller DIGITAL IN 3 (COAXIAL). Ingen rumsmätning kunde göras på grund av störande ljud i rummet. Ingen rumsmätning kunde göras på grund av att det inte gick in någon signal i mikrofonen. En komponent ansluten till DIGITAL IN-terminalerna är inte påslagen. Alternativt kommer ingen signal khz Samplingfrekvensen på PCM-signalerna ligger utanför det område anläggningen kan spela. SID Felsökning Förstärkare/högtalare Inget ljud. STANDBY-indikatorn blinkar rött/inget ljud. Har du valt PCM som utgångssignal på den anslutna- komponenten? Inget ljud från CD- eller D- ingångarna. Ena högtalaren spelar inte. Det hörs ett mullrande ljud då PHONO väljs. Tunerdelen Ingen mottagning. Störningar. Trots Auto Memory-inställning går det inte att ta emot P.CALL-stationer. Dra upp volymen. Koppla ur MUTE. Koppla ur hörtelefonen. En högtalare är kortsluten. Det kan också bero på att det uppstått ett allvarligt fel som måste åtgärdas på serviceverkstad. Slå ifrån strömmen. Kontrollera balansinställningen och anslutningarna. Kontrollera att anslutningen är korrekt (PHONO IN) och se till att jordkabeln är ansluten. Kontrollera antennen. Välj frekvensband (AM eller FM). Kan bero på elektriska apparater i närheten. Gör en ny AUTO MEMORY-inställning. Ställ in stationer som kan tas emot manuellt.

15 Komponenter anslutna till D.AUDIO Jag kan inte använda fjärrkon- Använd specialkabeln (se sid. 13) trollen tillsammans med min Kenwood digitalspelare. Fjärrkontrollen Fungerar inte. Jag kan inte använda kontrollen till R-K1000 för DP-K1000. Ställa om mikrodatorn Systemet fungerar inte, displayen visar fel etc. Sätt i nya batterier. Se till att inget skymmer mottagningen. Se till att specialkabeln är ordentligt isatt. Mikrodatorn kan sluta fungera på grund av strömavbrott eller liknande. Ställ om den genom att 1) dra ur nätsladden, 2) sätta tillbaka den samtidigt som huvudströmbrytaren hålls intryckt. Efter återställning visas texten INITIALIZE på displayen. Kom ihåg att alla inställningar raderas vid återställning. oooooooooo

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning 1 KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning Sid-hänvisningarna avser den medföljande engelska bruksanvisningen. SID. 2-3 Innehåll Medföljande tillbehör 7 Installation/Anslutningar 8 Komponenter och funktioner

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER 1 Bruksanvisning KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Sidnummren hänvisar till den Engelska bruksanvisningen Sid. 6 FUNKTIONER Huvudenheten LISTEN MODE = Indikatorer för olika lyssningsinställningar

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande bruksanvisningen på engelska Innehåll De olika komponenterna 5 Fjärrkontrollen 6 Inkoppling

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Speciella finesser 5 Namn och funktioner 7 Ställa in högtalare

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

RX-772 STEREO RECEIVER

RX-772 STEREO RECEIVER RX-772 STEREO RECEIVER - Hjärtat av ditt hemmabiosystem! www.moon.se Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

1. Innan du justerar ljudkvaliteten

1. Innan du justerar ljudkvaliteten 1. Innan du justerar ljudkvaliteten Funktioner som finns tillgängliga då tillvalet 5.1-kanals/AV-matrisenhet anslutits I nedanstående tabell visas de finjusteringar av ljudet du kan göra om tillvalet 5.1-

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en harman kardon produkt! Denna Snabbstartguide innehåller all information du kan

Läs mer

Snabbmanual IC-PCR100.

Snabbmanual IC-PCR100. SÅ / SRSAB / 011116 Snabbmanual IC-PCR100. Allmänt om denna snabbmanual: Styrprogrammet till IC-PCR100 använder höger och vänster musknapp för att vrida på rattar i multifunktionsskärmen, och för att visa

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Lathund för Bose T1 ToneMatch engine

Lathund för Bose T1 ToneMatch engine Lathund för Bose T1 ToneMatch engine ÖVERSIKT...2 Framsida T1...2 Baksida T1...2 ToneMatch väljaren (hjulet)...3 Delar som ingår i ToneMatch...3 T1 TONEMATCH FRÅN BOSE...4 Kort information...4 Ställ in

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

RX-4109 AM/FM STEREO RECEIVER

RX-4109 AM/FM STEREO RECEIVER RX-4109 AM/FM STEREO RECEIVER - Hjärtat av ditt hemmabiosystem! www.moon.se - Exklusiv distributör för Sverige Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Innehållsförteckning

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC HIFI MICRO SYSTEM Ovation CDS 7000 DEC nl pl da sv fi tr INNEHÅLL 110 3 Uppställning och säkerhet Magic Fidelity. Ovation ljudkoncept 4 En överblick HiFi-anläggningens reglage HiFi-anläggningens display

Läs mer

HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING

HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution Innehållsförtäckning 3 Introduktion 4 Anslutningar 5 Kontroller och funktioner 6 Fjärrkontrollen 7 Handhavande 7 Felsökning

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

DENVER CRP-718 SWEDISH

DENVER CRP-718 SWEDISH DENVER CRP-718 SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 2. DISPLAY 3. PM-INDIKATOR 4. STANDBY-INDIKATOR 5. ALARM 1-INDIKATOR 6. ALARM 1 PÅ / AV-INST 7. ALARM 2 PÅ / AV-INST 8.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer