KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM"

Transkript

1 1 KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 2 Det här kan K-521 Spela CD och audiofiler MP3/WMA Spela musik från ipod med hög ljudkvalitet Digitala och analoga ingångar för USB och kassettdäck Välja tonkurvor med en digital processor och koppla in super-bas SID. 7 Innehåll Tillbehör 8 Inkoppling 9 Anslutningar 10 Funktioner 14 Hur du använder bruksanvisningen 18 Spela musik 20 Viktig information 22 Grundfunktioner och inställningar 25 Ljudinställningar 47 Timer, display etc. 57 Meddelanden på displayen, felsökning 67 SID. 8 Tillbehör AM-antenn FM-inomhusantenn Fjärrkontroll Batterier (LR03/AAA) Högtalarkablar

2 2 SID. 8 Installation Ställ alltid apparaterna plant. Högtalarnas magneter kan ge färgstörningar i tv-bilden och på en datorskärm. Se till att luften kan cirkulera fritt runt anläggningen. Om du placerar komponenterna i en hylla e.dyl. måste du se till att de inte står närmare vägg än 10 cm bakåt eller på sidorna. Det måste vara minst 50 cm från förstärkarens ovansida till närmaste hyllplan. Observera att anläggningen får ström fastän strömbrytaren är frånslagen. För att helt bryta strömmen måste du dra ur stickkontakten. Vänster och höger högtalare bör stå lika långt från väggen. Stora fönsterytor kan påverka återgivningen. Häng gärna upp en gardin som dämpning. De främre högtalarna bör stå så långt från varandra som möjligt. De bör också placeras på samma höjd (helst i öronhöjd). SID Anslutningar Bilden på sid. 11 i den engelska bruksanvisningen visar hur du ansluter komponenterna i systemet. Sätt aldrig i väggkontakten förrän alla anslutningar är klara. Medföljande antenner är endast avsedda för tillfällig användning. För bästa mottagning, anslut till centralantenn eller utomhusantenn. FM-antennen ansluts till ingången märkt [FM75 ]. Se till att du ansluter högtalarkablarna till + och på högtalarna (+ har en vit linje på isoleringen). Kopplar du fel, kommer ljudet att låta förvrängt. På sid. 11 visas kontakterna för resp. anslutningar. SID Ansluta andra komponenter Slå aldrig på strömmen förrän en anslutning är gjord och slå alltid av strömmen innan du kopplar ifrån en ansluten komponent. ipod Docka ipoden enligt bilderna på sid. 12 i medföljande engelska bruksanvisning. Använd alltid medföljande adapter, annars finns risk för att anslutningen skadas. USB Ett USB-minne ansluts till terminalen på fronten på huvudenheten enligt bilden (bakom luckan). Tänk på att det kan en liten stund innan systemet identifierat minnet. Vissa USBminnen kan inte användas. D.AUDIO IN Digitala ljudspelare ansluts till ingången [D.AUDIO IN] på förstärkarens baksida. Om du ansluter en Kenwood-spelare med specialkabeln PNC-150 (kan köpas hos din Kenwood-handlare) kan du styra anläggningen med fjärrkontrollen. Andra bärbara spelare ansluts på fronten med en 3,5 mm stereokabel med minikontakt.

3 3 När du inte använder den digitala spelaren, dra ur minikontakten. AUX IN Ett kassettdäck e.dyl. ansluts från Audio OUT-terminalen till huvudenhetens [AUX IN]. Observera att signalen alltid är analog. AUX REC OUT Anslut Audio IN-terminalerna på t.ex. ett kassettdäck till terminalen [AUX REC OUT] på baksidan av huvudenheten (analog signal). DIGITAL IN (OPTICAL) Anslut t.ex. den optiska digitalutgången på en digital tuner till baksidans [DIGITAL IN (OPTICAL)] ingång. Ställ in utsignalen på PCM. DIGITAL OUT (OPTICAL) Anslut den digitala ingången på aktuell komponent till huvudenhetens [DIGITAL OUT (OPTICAL)] terminal. SUB WOOFER PRE OUT En bashögtalare typ sub woofer (exempelvis SW-40HT) med inbyggd förstärkare ansluts till denna utgång. PHONES Hörlurar ansluts på fronten till terminalen PHONES (med 3,5 mm stereo mini-plug). SID Kontroller och indikatorer På sid. 14 visas anslutningar för ipod och USB-minne, huvudströmbrytaren med standbyindikator, väljaren för olika programkällor, CD-facket etc. I standby-läge går en svag ström till minnesenheten och du kan använda fjärrkontrollen för att slå på/av enheten. Tack vare One-touch Operation kan du slå på enheten med vilken knapp som helst på fjärrkontrollen. Displayen Visar info med siffror och bokstäver Stjärnsymbol = är tänd vid inkopplad sleep timer (sid. 58) Klocksymbol = är tänd vid inkopplad programtimer (sid. 59) AUTO = lyser under automatisk stationsinställning (sid. 33) TUNED = lyser då en station är inställd (sid. 33) ST. = lyser vid stereomottagning RDS = lyser då en RDS-station ställts in (sid. 38) Mappsymbol = lyser vid uppspelning av mappar (sid. 41) PGM = lyser vid programmerad uppspelning (sid. 30) Slumpvis uppspelning Symbol för repetition (CD/USB); siffran 1 visas också under repetition av ett spår (sid. 29, 41) FOLDER = är tänd vid uppspelning av mappar PTY = tänds vid PTY-inställning (sid. 39) TRACK = är tänd vid uppspelning av enskilda spår TOTAL = är tänd vid CD-uppspelning USB = är tänd då USB-minne är anslutet (sid. 40) ipod = är tänd då ipod är ansluten (sid. 38) Skivsymbol = tänds när en CD är inmatad (sid. 26)

4 4 = är tänd under uppspelning (sid. 26, 40) MUTE = blinkar då ljudet är tillfälligt bortkopplat (sid. 20) = lyser vid paus i uppspelningen Teckendisplay (siffror och bokstäver) khz = anger frekvensen på AM MHz = anger frekvensen på FM A.P.S. = sparläget är inställt (sid. 65) TONE = anger att tonkontrollen är inkopplad (sid. 51) D-BASS = lyser då D-BASS är inkopplad (sid. 50) SPRM EX = lyser då Supreme EX är inkopplad (sid. 55) SID. 16 Fjärrkontrollen (Vänstra sidan) TIMER/SLEEP = ställer in timern (sid ) = öppnar/stänger CD-facket (sid. 21, 26) D-IN/AUX = väljer programkälla (sid ) Sifferknappar = för val av spår eller radiostationer (sid. 27, 30-32, 35) D-BASS/TONE/FLAT = ställer in ljudet (sid ) MODE = används för olika inställningar ENTER = bekräftar inställningar D.AUDIO m.fl. = för val av programkälla/startar uppspelning (sid. 21, 26, 32, 38, 40, 44) P.CALL/TUNING = för val av spår eller radiostationer (sid. 27, 32, 39, 41, 45) (Högra sidan) Slår PÅ/AV vid standbyläge FOLDER: PREV/NEXT = för val av mapp eller album (sid. 39, 41, 45) DIMMER = ställer in ljusstyrkan på displayen (sid. 63) SHUFFLE = för ipod (sid. 39) REPEAT/P.MODE = för val av uppspelningstyp (sid , 39, 41) CLEAR/PTY = raderar inställningar (sid ) MUTE = tillfällig bortkoppling av ljudet DISPLAY = kopplar om informationen på displayen (sid. 27, 33, 39, 41, 45) = öka/minska volymen (sid. 20) AUTO/MONO = för inställning av radiostationer (sid. 27, 29-30, 33) = stopp TUNING = används för att hoppa över spår och för att välja radiostationer (sid. 27, 33, 41) SID. 17 Översta bilden visar fjärrkontrollens arbetsområde. Se till att solljus eller ljuset från ett lysrör (lågenergilampa) inte träffar mottagarsensorn då detta kan störa funktionen. Nedre bilden visar hur batterierna läggs in i det speciella facket.

5 5 SID Använda bruksanvisningen På detta uppslag visas hur den engelska bruksanvisningen är disponerad. I stor utsträckning används lättfattliga bilder och symboler. För de flesta kommandon används fjärrkontrollen men man kan ofta också göra inställningarna på huvudenheten. SID Spela musik Ställa in volymen På huvudenheten vrider du på ratten åt vänster eller höger för att sänka resp. öka volymen. På fjärrkontrollen använder du knapparna VOLUME enligt bilden. Knappen MUTE kopplar bort ljudet tillfälligt. Tryck en gång till på knappen för att koppla in ljudet igen. 1. Slå på/av systemet Använd strömbrytarna enligt bilderna på sid. 21. Om du trycker en gång extra på strömbrytaren på huvudenheten kopplar du in standbyläge. Du kan också trycka på knapparna för olika programkällor för att koppla in anläggningen. 2. Spela en CD Öppna facket, lägg i en skiva och stäng facket igen. CD-ikonen visas. 3. Starta uppspelningen Tryck på aktuell knapp för vald programkälla på huvudenheten/fjärrkontrollen och /. SID Spela CD Förutom vanlig uppspelning kan du använda mappuppspelning, slumpmässig uppspelning och repetition av en eller flera låtar. 1. Öppna skivfacket enligt bild och sätt i skivan. 2. Stäng facket. På displayen visas READING. 3. Tryck på knappen [CD / ]. På displayen visas spårnummer och tid från start. Inställningar under uppspelning För att spela ett visst spår på skivan, tryck på spårets nummer, t.ex. [3]. För att spela spår nr 17 tryck på [>10], [1] och sist [7] osv. För att ändra displayvisningen trycker du på knappen [DISPLAY]. För att starta uppspelningen igen, tryck på [CD / ]. För att avbryta uppspelningen, tryck på [ ]. För att hoppa över låtar framåt eller bakåt, tryck på knapparna [ ] eller [ ]. För att hoppa över kommande spår, tryck på [ ]. För att återgå till ett tidigare spår, tryck på [ ] två eller fler gånger. För att återgå till början på ett spår, tryck på [ ] en gång. Vid uppspelning av MP3/WMA gäller:

6 6 Om du avbryter uppspelningen med knappen [ ] lagras det spår som spelas. Om du sedan trycker på [CD / ] börjar uppspelningen med detta spår. Funktionen används också om du kopplar över till en annan programkälla under uppspelningen. Tryck på knappen [NEXT] om du vill spela musik i nästa mapp eller tryck på [PREV.] för att komma till föregående mapp. SID På sid. 28 visas uppspelning av material i olika mappar (MP3/WMA). Slumpmässig CD-uppspelning Stoppa uppspelningen. 1. Tryck på knappen [P.MODE] för att välja mellan programmerad uppspelning, slumpmässig uppspelning och uppspelning av spår (motsvarande skyltar tänds). Tryck på knappen [ ] för att koppla ur funktionen. Repeterad CD-uppspelning 1. Tryck på knappen [CD / ] för att spela de spår du vill repetera. 2. Tryck på knappen [REPEAT] för att starta uppspelningen. Trycker du en gång till på knappen, avbryts den repeterade uppspelningen. Om du trycker på [REPEAT] under slumpmässig uppspelning, kommer uppspelningen av låtarna att ske i annan ordning. SID Programmerad uppspelning Du kan själv göra ett program med max. 50 st av dina favoritlåtar på CD. Börja med att välja CD som programkälla och tryck på [ ]. 1. Tryck på [P.MODE] för att välja typ av program (se ovan). 2. MP3/WMA: Välj mapp med hjälp av sifferknapparna (se ovan). Tryck sedan på [ENTER]. 3. Välj spår eller fil med sifferknapparna (se exempel i den engelska bruksanvisningen). 4. För att välja två eller fler spår, upprepa steg 3 ovan för en CD-skiva och steg 2 och 3 ovan för MP3/WMA-filer. 5. Tryck på knappen [CD / ] för att starta uppspelningen. Vill du avbryta pogrammet, tryck på [ ] och sedan på [P.MODE] så att skylten PGM släcks. Vill du radera ett spår ur programmet, trycker du på knappen [CLEAR]. För varje tryck raderas det sist spelade spåret. Håller du knappen intryckt kommer alla spår att raderas. Vill du lägga till ett spår i slutet av programmet, se steg 2 och 3 ovan. Om du stänger av anläggningen eller matar ut CD-skivan, kommer programmet att raderas. SID Lyssna på FM/AM radio 1. Tryck på TUNER och välj FM eller AM. 2. Ställ in en station. Station som lagrats i minnet (Preset Call): Välj en förinställd station (se sid ).

7 7 Tryck på [P.CALL] och välj med knapparna [ ] eller [ ] bakåt eller framåt. För att mata fram lagrade stationer håller du någon av knapparna intryckt. Stationerna visas i ca 0,5 sekund. Du kan också skriva in stationens nummer med sifferknapparna. Ej lagrade stationer 1. Välj Auto eller Manual inställning genom att trycka på [AUTO(MONO] på fjärrkontrollen eller [TUNING MODE] på huvudenheten. 2. Ställ in en station enligt steg 2 ovan. När stationen är inställd tänds ikonen TUNED och om mottagningen sker i stereo lyser ST.. Ljudet är bortkopplat under inställningen av stationer. Med Auto tuning tas stationer som sänder i stereo emot, medan Manual tuning tar emot stationer som sänder i mono, Displayen ändras enligt följande för vart tryck på knappen [DISPLAY]: FM: Stationsnamn Stationsnummer Dag/Tid När inget stationsnamn är lagrat: Stationsnummer NO PS Dag/Tid AM: Stationsnummer Dag/Tid SID Automatisk lagring av stationer (AUTO MEMORY) Upp till 40 stationer kan lagras. AUTO MEMORY måste användas då du vill lagra RDSstationer. 1. Tryck på [MODE]. 2. Välj AUTO MEMORY och håll någon av pilknapparna intryckt. När du är klar, tryck på ENTER. RDS-stationer ges företräde vid automatisk inställning och lagring. Manuell lagring av stationer (MANUAL PRESET) Använd metoden för att lagra den station du lyssnar på i minnet. Om numret är upptaget, kommer den nya stationen att ersätta den tidigare. 1. Välj önskad station, automatiskt eller manuellt. 2. Välj önskat lagringsnummer P01 P40. Välj med pilknapparna [ ] eller [ ] eller sifferknapparna. 3. Tryck på ENTER. På displayen visas först frekvens och efter 3 sekunder STATION och och stationsnumret. Förfar på samma sätt för andra stationer du vill lagra. SID RDS-mottagning Ställ in FM. Med AUTO MEMORY lagrar du RDS-stationerna (sid. 34). Visa stationsnamnet (PS) När en RDS-station tas emot visas automatiskt stationsnamnet. RDS -indikatorn tänds. Vill du ställa om till tidvisning, tryck på [DISPLAY]. PTY-sökning Du kan söka efter stationer som sänder program av en viss typ eller genre. 1. Tryck på PTY. Programtypen visas på displayen. Om stationen inte stöder PTY visas None.

8 8 2. Välj önskad programtyp med knapparna [ ] eller [ ] medan PTY-indikatorn är tänd. I den engelska bruksanvisningen finns en lista på olika programtyper. 3. Starta sökningen genom att trycka på ENTER. PTY-indikatorn blinkar under sökningen. Om det inte sänds något program av den önskade typen, blinkar texten NO PROGRAM och displayen återgår till normalvisning. Tryck en gång till på [PTY] för att avbryta sökningen. SID Spela ipod Här förklaras hur du ansluter och spelar upp musik som lagrats i en Apple ipod. Uppspelning I den medföljande engelska bruksanvisningen finns en förteckning över vilka ipod-modeller som stöds. 1. Öppna locket på huvudenheten och anslut ipoden. Se till att du ansluter via en s.k. dockningsadapter. 2. Tryck på knappen [ipod / ] för att starta uppspelningen. Under uppspelningen kan du utföra följande inställningar: Spela spår i föregående/nästa album genom att trycka på [PREV.] eller [NEXT]. Använda shuffle genom att trycka på [SHUFFLE]. Repetera tryck på [REPEAT]. Hoppa över låtar framåt/bakåt håll knapparna [ ] eller [ ] intryckta (finns även på huvudenheten). Koppla om displayen genom att trycka på [DISPLAY]. Avbryta och på nytt starta uppspelningen tryck på knappen [ipod / ]. Hoppa över spår framåt tryck på [ ] (motsvarande knapp finns på huvudenheten). Gå tillbaka till föregående spår tryck på [ ] två eller fler gånger. Återgå till början på låten tryck på [ ] en gång. SID Spela ett USB-minne Ljudfilerna i ett USB-minne eller en USB-kompatibel audiospelare kan spelas upp enligt nedan. I den engelska bruksanvisningen visas de knappar på fjärrkontrollen resp. huvudenheten som används vid inställningarna. Uppspelning 1. Anslut USB-enheten till porten på huvudenheten. 1. Starta uppspelningen genom att trycka på [USB / ]. Uppspelningen startar från lägsta filnummer. Knappar på fjärrkontrollen som du kan använda under uppspelningen Spela spår i föregående/nästa mapp genom att trycka på [PREV.] eller [NEXT]. Repetera tryck på [REPEAT]. Nu visas symboler för repetition av 1 spår resp. alla spår/mappar. Välja mapp för uppspelning tryck på [P.MODE]. Koppla om displayen genom att trycka på [DISPLAY]. För varje tryck ändras visningen enligt följande: Tid för 1 spår Mappens namn/spårets namn Filens

9 9 namn Mappens namn Tag: Titel Tag: Artistens namn Tag: Albumets namn Veckodag/Klocka Avbryta och på nytt starta uppspelningen tryck på knappen [USB / ] (finns även på huvudenheten). Stoppa uppspelningen tryck på [ ] (kan göras även från huvudenheten). Hoppa över låtar framåt/bakåt håll knapparna [ ] eller [ ] intryckta (finns även på huvudenheten). Hoppa över spår framåt tryck på [ ] (motsvarande knapp finns på huvudenheten). Gå tillbaka till föregående spår tryck på [ ] två eller fler gånger (även huvudenheten). Återgå till början på låten tryck på [ ] en gång (även huvudenheten). SID Spela en komponent ansluten till AUX En komponent ansluten till AUX (sid. 13) kan användas för uppspelning. Anslut komponenten till AUX IN-terminalerna på huvudenheten enligt bilderna. Strömmen får inte vara påslagen i någondera apparaten. Uppspelning 1. Tryck på knappen [D-IN] om du har anslutit programkällan till terminalen märkt [DIGITAL IN(OPTICAL)] eller tryck på [AUX] när anslutningen gjorts till terminalen märkt [AUX IN]. På displayen visas samplingfrekvensen vid digital programkälla. 2. Starta uppspelningen. 3. Ställ volymen. Under uppspelningen kan följande inställningar göras när programkällan är ansluten till [AUX IN]: 1. Tryck på knappen [AUX]. 2. Tryck på knappen [MODE]. 3. Välj INPUT LEVEL med knapparna [ ] eller [ ]. På displayen visas INPUT LEVEL. Tryck på [ENTER]. 4. Justera ingångsnivån med knapparna [ ] eller [ ]. Du kan ställa in från 3 till 5. Tryck sedan på [ENTER]. Justerar du ingångsnivån, kommer också utgångsnivån på [AUX REC OUT]- terminalen att ändras. SID D.AUDIO Du kan ansluta en Kenwood digital audiospelare till anläggningen och spela upp musik vida den. Spela från en digital audiospelare Anslutningen görs bäst med specialkabel typ PNC-150. Då kan du styra alla funktioner med fjärrkontrollen eller från huvudenheten. Kompatibel spelare är HD20GA7. Uppspelning 1. Anslut den digitala spelaren till [D.AUDIO IN]-terminalen (se bild i den engelska bruksanvisningen). 2. Slå på den digitala spelaren.

10 10 3. Starta uppspelningen genom att trycka på knappen [D.AUDIO / ]. Om den digitala spelaren inte är ansluten med PNC-150 kabeln, använder du kontrollerna på spelaren. Om du anslutit med PNC-150 kabeln, är kontrollerna på spelaren bortkopplade. Glöm inte att dra ur kabeln efter det att du slutat spela. Knappar på fjärrkontrollen/huvudenheten som du kan använda under uppspelningen: Spela spår i föregående/nästa mapp genom att trycka på [PREV.] eller [NEXT]. Hoppa över låtar framåt/bakåt håll knapparna [ ] eller [ ] intryckta (finns även på huvudenheten). Koppla om displayen genom att trycka på [DISPLAY]. För varje tryck ändras visningen enligt följande: D.AUDIO Veckodag/Klocka Göra paus och starta igen tryck på knappen [D.AUDIO / ]. Stoppa uppspelningen tryck på [ ] (kan göras även från huvudenheten). Hoppa över spår framåt tryck på [ ] (motsvarande knapp finns på huvudenheten). Gå tillbaka till föregående spår tryck på [ ] två eller fler gånger (även huvudenheten). Återgå till början på låten tryck på [ ] en gång (även huvudenheten). SID. 46 Justera ingångsnivån på den digitala spelaren Justering kan behöva göras då volymen hos den anslutna programkällan är påtagligt starkare eller svagare än när andra programkällor är anslutna. 1. Tryck på knappen [D.AUDIO / ]. 2. Tryck på knappen [MODE]. 3. Välj INPUT LEVEL med knapparna [ ] eller [ ]. På displayen visas INPUT LEVEL. Tryck på [ENTER]. 4. Justera ingångsnivån med knapparna [ ] eller [ ]. Du kan ställa in från 3 till 5. Tryck sedan på [ENTER]. Justerar du ingångsnivån, kommer också utgångsnivån på [AUX REC OUT]- terminalen att ändras. SID CONEC (Akustisk equalizer) Med hjälp av denna kan du erhålla en ljudåtergivning som är anpassad till lyssningsrummet. Gör så här: 2. Välj CONEC SET med knapparna [ ] eller [ ]. På displayen visas CONEC SET. Tryck på [ENTER]. 3. Välj en CONEC-inställning med knapparna [ ] eller [ ]. CONEC 1: Lämplig för ett normalrum. CONEC 2: Lämplig för ett rum med kraftigt dämpande inredning (mattor, tjocka gardiner etc.). CONEC 3: Lämplig för ett rum med påtagligt eko (kal inredning, många hårda ytor). Avsluta med att trycka på [ENTER]. SID Digital Signal Processor Med hjälp av denna kan du ställa in den låga basen och nivåerna i låga, mellan och höga registret efter eget tycke och smak (tonkontroll).

11 11 Superbasen (D-BASS) 1. Tryck på knappen [D-BASS]. 2. Justera nivån med knapparna [ ] eller [ ]. Medan texten D-BASS blinkar på displayen kan du göra ändringar inom området Högre siffra betyder kraftigare basåtergivning. 3. Tryck på [ENTER]. Från och med nivå 1 lyser skylten D-BASS. Tonkontroller Kurvorna i den engelska bruksanvisningen visar hur du kan påverka återgivningen i de olika frekvensområdena. 1. Tryck på knappen [TONE] och välj [BASS]. 2. Tryck på knapparna [ ] eller [ ] för att välja basfrekvens (låg 100Hz, mellan 150Hz eller hög 200Hz). På displayen visas frekvens och värde. 3. Tryck på knapparna [ ] eller [ ] för att göra önskad inställning av basen inom området 8 till Tryck på knappen [TONE] igen. 5. Tryck på knapparna [ ] eller [ ] för att välja frekvenser i mellanregistret (låg 1kHz, mellan 2kHz eller hög 3kHz). På displayen visas frekvens och värde. 6. Tryck på knapparna [ ] eller [ ] för att göra önskad inställning av mellanregistret inom området 8 till Tryck på knappen [TONE] igen. 8. Tryck på knapparna [ ] eller [ ] för att välja frekvenser i diskantregistret (låg 5kHz, mellan 7kHz eller hög 10kHz). På displayen visas frekvens och värde. 9. Tryck på knapparna [ ] eller [ ] för att göra önskad inställning av diskantregistret inom området 8 till Tryck på [ENTER]. Om du inte vill justera alla tre registren trycker du på [ENTER] efter sista kommandot. För att återställa till rak frekvenskurva, tryck på [FLAT]. SID Supreme EX Med Kenwoods Supreme EX-teknologi uppnås optimal ljudkvalitet vid uppspelning av CDskivor och audiofiler och när andra programkällor är anslutna till en digital ingång. Ställa in Supreme EX 2. Välj SPRM SET med knapparna [ ] eller [ ]. Under inställningen blinkar texten SPRM SET på displayen. Tryck på [ENTER]. 3. Välj ON eller OFF med knapparna [ ] eller [ ]. Tryck sedan på [ENTER]. Du kan använda funktionen i kombination med CD, D-IN, ipod eller USB. Om signalfrekvensen är 96, 88,2 eller 48kHz vid D-IN lyser inte skylten SPRM EX. SID. 56 Balans Funktionen tillåter dig att ställa in balansen mellan vänster och höger högtalare. 2. Välj BALANCE med knapparna [ ] eller [ ]. Under inställningen blinkar texten BALANCE på displayen. Tryck på [ENTER].

12 12 3. Justera balansen med knapparna [ ] eller [ ] enligt skalan på displayen. Tryck på [ENTER]. SID Ställa in timern Sleep-funktionen Denna stänger automatiskt av anläggningen efter den tid du programmerat in. Du kan ställa in tider mellan 10 och 90 minuter i 10-minuters intervall. 1. Tryck på knappen [SLEEP]. På displayen visas texten SLEEP och intervalltiden. För att koppla ur timern trycker du antingen på [SLEEP] eller slår från strömmen. Ställa in programtimern (TIMER SET) Funktionen innebär att en uppspelning startar helt automatiskt vid en viss inställd tid. Du kan ställa in två olika program (PROG. 1 och PROG. 2). Programkällor kan vara radio, CD, ipod, USB-minne eller en annan extern programkälla ansluten till [AUX IN]. 2. Välj TIMER SET med knapparna [ ] eller [ ]. Tryck sedan på [ENTER]. 3. Välj inställning PROG. 1 eller PROG. 2 med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER]. 4. Välj ON eller OFF med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER]. 5. Välj dag (eller dagar) som programtimern ska vara inkopplad med knapparna [ ] eller [ ] och tryck sedan på [ENTER]. 6. Välj därefter EVERY WEEK (varje vecka) eller ONETIME (en gång) med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER]. 7. Välj när uppspelningen ska starta ON på samma sätt. Först ställer du in timmen, sedan minuten. 8. Välj det klockslag du vill att uppspelningen ska stoppa OFF enligt steg 8 ovan. 9. Välj hur du vill att uppspelningen ska börja: på full volym ( PLAY ) eller med gradvis ökande volym ( AI Play ). Inställningen sker på samma sätt som steg 8 ovan. 10. Ställ in grundvolymen med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER]. Du kan inte använda volymkontrollen för denna inställning. 11. Välj programkälla med knapparna [ ] eller [ ]. För varje knapptryck ändras programkällan enligt följande: TUNER CD ipod USB D-IN AUX Tryck sedan på [ENTER]. Om du väljer en annan programkälla än TUNER avslutas inställningen och texten COMPLETE visas ett ögonblick på displayen. Om du valt TUNER trycker du på knapparna [ ] eller [ ] för att välja ett programnummer som lagrats i minnet och trycker sedan på [ENTER]. Testen COMPLETE visas ett ögonblick på displayen. 12. Slå av strömmen med huvudströmbrytaren. [STANDBY/TIMER] på huvudenheten lyser orange. Om indikatorn lyser rött, ställ in klockan. Indikatorn kan också lysa rött beroende på att strömmen brutits. Då måste du göra om programmeringen. För att koppla in/ur timern medan anläggningen är igång trycker du på knappen [TIMER] på fjärrkontrollen. För varje tryck visas aktuella programinställningar (PROG. 1, PROG. 2 etc.). Vill du kontrollera en inställning i standby trycker du på knappen [ ]. Gjord inställning visas då under 5 sekunder.

13 13 SID. 63 Ställa in displayen Ljusstyrkan (DIMMER) 1. Tryck på knappen [DIMMER] på fjärrkontrollen. Nu kan du koppla ur funktionen eller välja tre inställningar. Automatisk släckning av displayen Om systemet inte används under en längre period finns risk för att en text bränns in i displayen eller att denna skadas på annat sätt. Med funktionen inkopplad rullas texten om inga kommandon getts på ett tag. 2. Välj DISP. SAVER med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER]. 3. Välj ON eller OFF med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER]. När du spelar CD eller USB aktiveras funktionen 10 minuter efter uppspelningens slut. Om du valt en annan programkälla kommer skyddet att kopplas in efter 10 minuter om du inte gett några nya kommandon. SID. 64 Ställa in klockan 2. Välj TIME ADJUST med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER]. 3. Ställ in veckodag med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER]. 4. Ställ in klockslag med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER] efter varje inställning (börja med timmen och fortsätt med minuterna). Om du trycker fel, starta om. Om strömmen brutits måste du göra om inställningen. För att kontrollera tiden i standby trycker du på [ ]. SID. 65 Auto Power Save (A.P.S.) Om du inte gett några kommandon efter 30 minuter från det du spelat en CD etc. stängs anläggningen automatiskt för att spara ström. För att koppla in funktionen gör du så här: 2. Välj inställning A.P.S. SET med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER]. 3. Välj ON eller OFF med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER]. Om en annan programkälla än CD eller USB är ansluten, fungerar A.P.S. när volymen står på 0 eller MUTE är inkopplad. SID. 66 Kontrollera att anslutna enheter får ström Denna funktion tillåter dig att kontrollera att en ansluten ipod eller USB får ström också när du spelar från en annan programkälla. 2. Välj P.SUPPLY med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER].

14 14 3. Välj SUPPLY ON eller SUPPLY OFF med knapparna [ ] eller [ ] och tryck på [ENTER]. SID. 68 Meddelanden på displayen NO DISC = ingen CD är laddad. NO PGM = inga spår är programmerade (sid ). PGM FULL = max. antal spår på en CD som kan programmeras är 51 st. NOT SUPPORT = du har anslutit en ipod som inte stöds (se sid. 38). NonPCM = ingången [DIGITAL IN (OPTICAL)] mottar ingen PCM-signal (sid. 13). TRAY OPEN = CD-luckan är öppen. UNLOCK = programkällan som anslutits till ingången [DIGITAL IN (OPTICAL)] är inte påslagen. Alternativt mottas ingen PCM-signal. --- khz = samplingfrekvensen på mottagen PCM-signal kan inte spelas.. = ingen TAG-information (se sid. 23). SID Felsökning Innan du lämnar in anläggningen på service på grund av felaktig funktion, bör du gå igenom det här schemat. Förstärkare/högtalare Inget ljud. STANDBY/TIMER-indikatorn blinkar rött/inget ljud. Inget ljud i hörlurarna. Inget ljud från D-IN. Ena högtalaren spelar inte. Klockan visar inte tiden. Timern fungerar inte. Dra upp volymen. Koppla ur MUTE. Koppla ur hörtelefonen. En högtalare är kortsluten. Det kan också bero på att det uppstått ett allvarligt fel som måste åtgärdas på verkstad. Slå ifrån strömmen. Dra upp volymen. Koppla ur MUTE. Kontrollera anslutningarna och att PCM är inställt. Kontrollera balansinställningen och anslutningarna. Ställ in den. Ställ in klockan. Både ON och OFF måste vara inställda. Tunern Ingen mottagning. Störningar. Kontrollera antennen. Välj frekvensband (AM eller FM). Kan bero på elektriska apparater i närheten.

15 15 Trots Auto Preset-inställning går det inte att ta emot P.CALL-stationer. CD Det går inte att spela CD. Inget ljud från skivan. Hopp i återgivningen. Vissa filer går inte att spela. Tag-data visas inte rätt. ipod ipoden sitter lös. Inget ljud. ipoden kan inte laddas. USB Inget ljud. Gör en ny AUTO PRESET-inställning. Ställ in stationer som kan tas emot manuellt. Kanske är skivan fel instoppad. Kanske finns det kondens på linsen i spelaren. Tryck på knappen [CD / ]. Smutsig skiva. Smutsig skiva. Kontrollera att systemet kan spela filerna. Kontrollera om typen av tag-data kan visas i det här systemet. Kontrollera att du använder rätt adapter för dockningen. ipoden är inte korrekt ansluten. Försök igen. Felaktig anslutning. Kontrollera. Felaktig anslutning? Kontrollera att USB-enheten är korrekt ansluten. Komponenter anslutna till terminalen D.AUDIO IN Du kan inte styra en ansluten Se till att du har rätt kabel PNC-150 och att den anslutna Kenwood digital spelare från spelaren är kompatibel. huvudenheten och fjärrkontrollen. Ställa om mikrodatorn Systemet fungerar inte, displayen visar fel etc. Mikrodatorn kan sluta fungera på grund av strömavbrott eller liknande. Ställ om den genom att 1) dra ur nätsladden, 2) sätta tillbaka den samtidigt som huvudströmbrytaren hålls intryckt. Efter återställning visas texten INITIALIZE på displayen. Kom ihåg att alla inställningar raderas vid återställning. oooooooooo

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning 1 KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning Sid-hänvisningarna avser den medföljande engelska bruksanvisningen. SID. 2-3 Innehåll Medföljande tillbehör 7 Installation/Anslutningar 8 Komponenter och funktioner

Läs mer

KENWOOD R-K711 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K711 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD R-K711 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 6 Det här kan R-K711 Spela CD och MP3 Ingång för digitala ljudspelare som tillåter

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen) KENWOOD R-K1000 STEREO RECEIVER Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen) SID. 6 R-K1000 har Ingångar för både analoga komponenter som skivspelare och kassettdäck och

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 8 Beskrivning av systemet Spelar CD och MP3/WMA Ingång för USB Ingång för ipod

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Bruksanvisning. 3.5mm. 2 W RMS Mono eller 2x1W Stereohögtalare out

Bruksanvisning. 3.5mm. 2 W RMS Mono eller 2x1W Stereohögtalare out Bruksanvisning ELKO Bluetooth / DAB + / DAB / FM-radio i en apparatdosa och högtalare. Tack för att du köpt denna produkt, läs denna manual noga innan du använder enheten, och håller den för framtida referens.

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Version: 1.0. Användarmanual DAB+/FM Radio

Version: 1.0. Användarmanual DAB+/FM Radio Version: 1.0 Användarmanual DAB+/FM Radio Produktöversikt 1. Vänteläge Tryck för att växla mellan FM- och DAB-läget i arbetsläge. Tryck på knappen för att gå till standby-läge. 2. Scanna Tryck för att

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

KENWOOD KRF-V5300D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD KRF-V5300D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER KENWOOD KRF-V5300D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Namn och funktioner 5 Anslutningar 8 Ställa in högtalare 16 Vanlig

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

ALARMKLOCKRADIO PLL CR120

ALARMKLOCKRADIO PLL CR120 Bruksanvisning ALARMKLOCKRADIO PLL CR120 Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten. POSITION OCH BESKRIVNING AV KONTROLLER 1. LED-display Svenska 2. Standby/stopp Radio på/av 3. sänk volym

Läs mer

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER 1 Bruksanvisning KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Sidnummren hänvisar till den Engelska bruksanvisningen Sid. 6 FUNKTIONER Huvudenheten LISTEN MODE = Indikatorer för olika lyssningsinställningar

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 2-890-158-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor, radio eller DAB-tjänster... 5 HDD Network Audio System NAS-50HDE I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117 Register your product and get support at www.philips.com/welcome MCM2000 EN User manual 3 DE Benutzerhandbuch 21 ES Manual del usuario 41 FR Mode d emploi 59 IT Manuale utente 77 NL Gebruiksaanwijzing

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner FM-RDS / AM / CD MP3 / SD-KORT + USB MP3 / WMA DIGITAL UPPSPELNING STEREOMOTTAGARE 381QL13-A Bruksanvisning S WR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen

Läs mer

HANDBOK Mixerbord för musik. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics

HANDBOK Mixerbord för musik. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics HANDBOK Mixerbord för musik DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics Panelens funktion 1. Föregående 2. Läge 1 3. Spela upp/pausa 4. Läge 2 5. Nästa 6. Lampa 7. Föregående 8. Musik 1 9. Spela upp/pausa

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar...

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 3-213-272-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

BRUKSANVISNING CR Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten.

BRUKSANVISNING CR Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten. BRUKSANVISNING CR-422 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten. KONTROLLER OCH INDIKATORER Främre vy Vy bakifrån 1. SNOOZE/DIMMER/SLEEP -knappen 2.

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Bilstereo bruks- och monteringsanvisning

Bilstereo bruks- och monteringsanvisning Bilstereo bruks- och monteringsanvisning I. Kontrollpanel 1. Strömbrytare/mute/paus 2. MOD/CLK = välj uppspelningsläge: radio, AUX, USB ja SD/klocka 3. volym/funktionsknapp 4. Knapp följande 5. Skärm 6.

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/KASSETT/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8) KNAPP

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-581MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 01 SW

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-581MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 01 SW MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-58MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 0 SW 2 Före anslutning av ström Varning: Läs denna sida noga för en säker hantering. Enheterna

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

www.philips.com/welcome DCM3120 HU IT NL PL PT Manual do utilizador 109 RU 135 SK Visa RDS-information 205 Kontrollera uppspelning 201 Spela upp ett band 205 RDS-programtyper 210 Kompatibla ipod/iphone-modeller

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

BRUKSANVISNING CD/MP3-SPELARE MED FM RADIO OCH USB-LÄSARE

BRUKSANVISNING CD/MP3-SPELARE MED FM RADIO OCH USB-LÄSARE Swedish BRUKSANVISNING CD/MP3-SPELARE MED FM RADIO OCH USB-LÄSARE Läs och följ bruksanvisningens instruktioner innan du använder din apparat. ÖVERSIKT AV SPELAREN 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Hörselskydd

Hörselskydd Bruksanvisning Art. 9055887 Hörselskydd POP@Work Hörselskydd - Art. 9055887 Beskrivelse: Modellen pop@work är ett hörselskydd som kan motta DAB, DAB+, FMradio, den har Bluetooth och mikrofon. Med LCD-skärm,

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande bruksanvisningen på engelska Innehåll De olika komponenterna 5 Fjärrkontrollen 6 Inkoppling

Läs mer

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen SPECIFIKATIONER AC Strömförsörjning Uteffekt Storlek: Huvuddel AC 30V, 50Hz DC 3V (1.5V x AAA batterier för tuner och klockminne). Batterierna medföljer ej. 5 W/CH 10% THD 619(W) x 00(D) x 315.5(H)mm Radiodelen

Läs mer

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Läs mer

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC HIFI MICRO SYSTEM Ovation CDS 7000 DEC nl pl da sv fi tr INNEHÅLL 110 3 Uppställning och säkerhet Magic Fidelity. Ovation ljudkoncept 4 En överblick HiFi-anläggningens reglage HiFi-anläggningens display

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning ProTravel PT 633 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kontrollernas placering DC IN 4.5 V ST. MO. VOLUME LC-DISPLAY RECALL LIGHT TIME ZONE TIME ZONE

Läs mer

ANVÄNDARE BRUKSANVISNING

ANVÄNDARE BRUKSANVISNING ANVÄNDARE BRUKSANVISNING Gratulerar till köpet av din Intono Home Radio. Denna bruksanvisning ger dig information och instruktioner om hur du installerar och använder din radio. Den kommer att förse dig

Läs mer

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Speciella finesser 5 Namn och funktioner 7 Ställa in högtalare

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

KENWOOD-V7090D AUDIO VIDEO SURROUND SYSTEM

KENWOOD-V7090D AUDIO VIDEO SURROUND SYSTEM KENWOOD-V7090D AUDIO VIDEO SURROUND SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidorna hänvisar till medföljande engelska bruksanvisning SID. 3 Innehåll Installation 8 Ansluta DVD-spelare 10 Ansluta andra ljudkomponenter

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer