KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning"

Transkript

1 1 KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning Sid-hänvisningarna avser den medföljande engelska bruksanvisningen. SID. 2-3 Innehåll Medföljande tillbehör 7 Installation/Anslutningar 8 Komponenter och funktioner 12 Spela musik Spela CD eller audiofiler 18 Spela Digital Audio 21 Spela USB 22 Spela andra programkällor 25 Lyssna på radio 26 Ställa in ljudet 30 Andra inställningar Klockan 32 Sleep Timer 32 Programtimer 33 Displaysparare 36 Ställa in utnivån 37 Underhåll 39 Felsökning 44 Meddelanden på displayen 46 SID. 7 Tillbehör Med anläggningen levereras en fjärrkontroll och 2 st LR03(AAA) batterier, 2 st inomhusantenner och en nätsladd. Lägg i batterierna i fjärrkontrollen enligt bilderna i den engelska bruksanvisningen. Byt alltid bägge batterierna när så behövs. SID. 8 Installation Placera alltid anläggningen på ett plant och stadigt underlag. Magnetisk strålning från högtalarna kan orsaka färgstörningar på en tv eller dataskärm som står i närheten. Se till att luften kan cirkulera fritt kring receivern. Vid placering i en hylla måste det finnas minst 50 cm fritt utrymme ovanför receivern och 10 cm bakom resp. på sidorna.

2 2 SID Anslutningar Kom ihåg att inte sätta i nätsladden förrän alla anslutningar är gjorda. Stäng också av anläggningen innan du drar ur nätsladden. På bilderna i den engelska bruksanvisningen visar hur du ansluter medföljande inomhusantenner. De är avsedda för tillfälligt bruk. För bästa radiomottagning använd en utomhusantenn eller anslut till centralantenn. USB På baksidan av receivern finns en port för anslutning av USB-minne eller en digital spelare med USB-minne (sid. 10). Det kan ta en stund innan USB-minnet identifierats. Om du får upp en meny vid anslutningen, välj då Storage. D.AUDIO IN En digital audiospelare eller en ipod dockas till porten på baksidan via en kabel typ PAD-iP7 enligt bilden i den engelska bruksanvisningen (sid. 10). Andra typer av digitala audiospelare kan anslutas med en kabel med stereo mini-kontakt. När du inte använder ipoden bör du dra ur dockningskabeln. REC OUT En KENWOOD digital audio-spelare med uppspelning/inspelning ansluts till REC OUT med en kabel med stereo mini-kontakter (se sid. 11). AUX IN Utgången för ljudet från en videobandspelare e.d. ansluts till ingången märkt AUX IN. DIGITAL IN Den optiska digitala utgången på en digital tuner ansluts till ingången DIGITAL IN med specialkabel. Koppla om till PCM på den anslutna komponenten. Hörtelefoner Hörtelefoner ansluts med en kabel med stereo mini-kontakter till terminalen märkt PHONES. Vid inkoppling kopplas högtalarna bort. SID Komponenter och funktioner Huvudenheten 1. POWER = AV/PÅ (standby) 2. CD EJECT = matar ut CD-skivan 3. INPUT SELECTOR = tryck på knappen för att koppla in aktuell programkälla FM AM D.AUDIO AUX DIGITAL IN 4. CD / = startar CD-spelning/paus 5. USB / = startar USB-spelning/paus 6. STOP = tryck på knappen för att stoppa uppspelning/kopplar om mellan auto och manuell inställning vid radiolyssning 7. VOLUME / = ökar resp. minskar volymen 8. STANDBY/TIMER indikator = lyser rött vid normal standby och orange då timern är inkopplad

3 3 9. Sensor för fjärrkontrollen 10. Skivfack 11. Display 12. AUX IN = anslutning för extra programkällor 13. PHONES = för anslutning av hörtelefon med stereo mini-kontakt 14. REC OUT = utgång för inspelning 15. ANTENNA = ingångar för FM/AM-antenner 16. D.AUDIO IN = ingång för D.AUDIO 17. USB = port för USB 18. DIGITAL IN = ingång för Digital Audio 19. AC IN = nätanslutning Standby När indikatorn lyser går en liten ström till mikrodatorn. Då kan hela anläggningen stängas av eller startas med fjärrkontrollen. Displayen 1. Indikerar vilken typ av audiofil som spelas upp (MP3/WMA/AAC) 2. Tänds när en RDS-station tas emot eller du valt PTY-sökning 3. Tänds för olika typer av uppspelning: programmerad uppspelning/slumpmässig uppspelning/repeterad uppspelning/uppspelning av en mapp 4. Symbolen tänds när du spelar musik eller gjort en paus i uppspelningen 5. Lyser när sleep/program-timern är inställd 6. Visar olika radioinställningar (AUTO = automatisk stationssökning/tuned = en station är inställd/st. = mottagning i stereo) 7. Visar olika ljudinställningar A.P.S. = Auto Power Save (strömsparläge) MUTE = blinkar vid tillfällig bortkoppling av ljudet D-BASS = basförstärkning inkopplad TONE = tonkontroillerna inkopplade = lyser under uppspelning = lyser vid paus CD = lyser vid val av CD som programkälla USB = lyser vid val av USB som programkälla (Skivsymbol) = lyser då en skiva matas in (USB-symbol) = lyser vid anslutning av USB-minne (dts-symbol) = lyser vid val av DTS Surround-ljud 8. Indikatorerna anger TOTAL = tid som gått/återstående tid vid CD-uppspelning khz = stationsfrekvens vid AM-mottagning/samplingfrekvens MHz = stationsfrekvens vid FM-mottagning 9. Teckenvisning SID Fjärrkontrollen 1. POWER = AV/PÅ (standby) 2. SLEEP = ställer in insomningstimern 3. TIMER = ställer in inspelningstimern 4. Knappar för val av programkälla: DIGITAL IN = digital inspelning AUX = andra anslutna programkällor TUNER/BAND = kopplar om mellan FM/AM-banden

4 4 CD / = startar CD-spelning/paus USB / = startar USB-spelning/paus D.AUDIO / = startar D.AUDIO-komponent/paus 5. Knappar för musik/radio: MODE = ställer in enheten STOP = stoppar uppspelning/kopplar om mellan auto och manuell inställning av radiostationer/avbryter pågående inställningar / = hoppar över låtar/snabbspelr framåt eller bakåt/väljer radiostation/väljer inställningar ENTER = bekräftar vald inställning 6. VOLUME / = ökar resp. minskar volymen 7. MUTE = tillfällig bortkoppling av ljudet 8. FOLDER / = väljer mapp 9. CLEAR = raderar program 10. Siffer/teckenknappar 11. Väljer uppspelningstyp: RANDOM = slumpmässig uppspelning REPEAT = repeterar P.MODE = väljer programtyp 12. Ljudinställningar: D-BASS = extra bas TONE = tonkontroll/ställer in DTS surroundljud FLAT = rak frekvensgång 13. PTY = sökning av radioprogram efter programtyp 14. DIMMER = ställer in ljusstyrkan på displayen 15. CD EJECT = matar ut skivan 16. Display-omkopplare: DISPLAY = växla information på displayen TIME DISPLAY = växla visad tid Bilden överst till höger i medföljande engelska bruksanvisning visar fjärrkontrollens arbetsområde i förhållande till mottagarsensorn. Placera aldrig receivern så att sensorn träffas av starkt solljus eller ljuset från lysrör då detta kan försämra funktionerna. I standby-läge kan du trycka på valfri programknapp för att slå på anläggningen. När du spelat en CD-skiva eller USB färdig, kan du starta om uppspelningen genom att trycka på CD eller USB /. SID Spela musik Observera att vissa kommandon kan ges enbart med knapparna på fjärrkontrollen eller med knapparna på receivern, medan andra kommandon är dubblerade (se vidare symbolerna i den engelska bruksanvisningen). 1. Slå på anläggningen med huvudströmbrytaren eller genom att trycka på /. 2. Välj programkälla, t.ex. TUNER/CD/USB etc. på fjärrkontrollen eller huvudenheten. 3. Stoppa i en CD i facket. På displayen visas LOADING. Därefter startar uppspelningen automatiskt. När du ansluter ett USB-minne tänds på motsvarande sätt USB-symbolen. Se till att receivern står i standby-läge när du drar ur kontakten till USB-minnet. 4. Starta uppspelningen. Tryck på STOP om du vill stoppa den. Du ställer in volymen med reglaget på fjärrkontrollen eller skjutreglaget på huvudenheten.

5 5 För tillfällig bortkoppling av ljudet, tryck på MUTE på fjärrkontrollen ( MUTE blinkar på displayen). SID Spela CD eller audiofiler På anläggningen kan du spela såväl kommersiella CD-skivor som ljudfiler typ CD-ROM/CD- R/CD-RW. Spela vanliga CD Stoppa i skivan med etiketten uppåt och vänta tills skivsymbolen tänts. På displayen visas t.ex. T 01 1:23 vilket betyder första spår och speltid. Om CD:n innehåller audiofiler söker enheten själv efter mappar och filer och startar automatiskt uppspelningen av den fil som har det lägst numret. Är skivan kompatibel med CD-TEXT, visas även textinformation som titel och album. Spela mappar Du kan ställa in anläggningen för uppspelning av en viss mapp. Sedan alla filer i mappen spelats avbryts uppspelningen. 1. Välj folder play mode (mappsymbol) genom att trycka på P.MODE på fjärrkontrollen. När symbolen PGM tänds kan du välja en mapp (om den ej tänds innebär det normal uppspelning). På displayen visas t.ex. "F002 och symboler för mapp. 2. Välj önskad mapp med knapparna FOLDER / (väljer du mapp nr 5 visas texten F005 på displayen). Tryck på P.MODE för att återgå till normal uppspelning. På sidan 19 visas vilka knappar på fjärrkontrollen och/eller receivern som används för Ändring av displayvisningen Omkoppling till tidsvisning Stopp Pause Val av spår/fil med siffertangenterna (tryck 7 för fil nr 7, +10, 2 för fil nr 12 och +100, 3 för fil nr 103 Val av mapp Snabbspelning framåt/bakåt / (håll knappen intryckt under uppspelningen) Hoppa över ett spår/en fil, tryck på Återgå till föregående spår/fil (tryck två gånger på knappen) Återgå till starten på aktuellt spår/fil (tryck en gång på knappen) Slumpmässig uppspelning (RANDOM) Repetition av en låt eller andra låtar (REPEAT) SID Programmerad uppspelning Du kan själv sammanställa ett program med dina favoritlåtar. Välj först den skiva du vill spela. 1. Tryck på PGM på fjärrkontrollen. När du laddat med en CD visas skylten PGM. Om du valt en Audio file-skiva tänds först skylten mapp2-symbol och därefter PGM. 2. Välj spår/fil med knapparna / eller sifferknapparna och tryck på ENTER. Skulle du trycka fel, tryck på CLEAR och börja om. Upp till 32 låtar kan programmeras. 3. Starta uppspelningen med CD-knappen på fjärrkontrollen/receivern.

6 6 Radera ett spår/en fil: Stoppa uppspelningen och tryck på CLEAR på fjärrkontrollen, För varje tryck raderas senaste spår/fil i programmet. Lägg till ett spår/en fil: Avbryt eventuell spelning och förfar enligt 2 ovan. Avbryta programmering: Stoppa uppspelningen och tryck på P.MODE. Programmet har nu raderats. Bra att veta: Du kan också radera ett program genom att välja en annan programkälla, mata ut skivan eller stänga anläggningen. Spela Digital Audio Du kan ansluta en KENWOOD Digital Audio Player eller ipod för att spela upp digitala ljudfiler (se också sid ). 1. Anslut spelaren till D.AUDIO IN. Tack vare specialkabeln kan spelaren styras från fjärrkontrollen eller huvudenheten. 2. Välj D.AUDIO med knappen D.AUDIO / eller INPUT SELECTOR. 3. Starta spelaren. Volym- och ljudinställningar på ansluten enhet kan inte användas (med undantag för på en ipod ansluten via PAD-IP7). Om ingångsnivån är för hög eller för låg, kan du ställa om den enligt anvisningarna på sid. 25 ( Justera ingångsnivån ). Knappar på fjärrkontrollen som används vid uppspelning: För att stoppa uppspelningen, tryck på STOP (även receivern). För paus, tryck på D.AUDIO /. Tryck en gång till för att fortsätta. För att hoppa över en mapp, tryck på FOLDER /. För snabbspelning framåt eller bakåt, tryck på / under uppspelningen. För att hoppa över en fil, tryck på. För att återgå till föregående fil, tryck på två eller fler gånger. För att återgå till början på aktuell fil, tryck på en gång. SID Spela USB Du kan ansluta USB-minnen för uppspelning på denna anläggning. Anslut minnet direkt eller med kabel enligt bilden på sid. 22 i den engelska bruksanvisningen. På displayen visas READING och sedan symbolen USB. Uppspelningen startar automatiskt. Uppspelning av mappar Du kan ställa för uppspelning av en viss mapp. När alla filer i den har spelats avbryts uppspelningen. Du kan ställa in anläggningen för uppspelning av en viss mapp. Sedan alla filer i mappen spelats avbryts uppspelningen. 1. Välj folder play mode (mappsymbol) genom att trycka på P.MODE på fjärrkontrollen. När symbolen PGM tänds kan du välja en mapp (om den ej tänds innebär det normal uppspelning). På displayen visas t.ex. "F002 och symboler för mapp. 2. Välj önskad mapp med knapparna FOLDER / (väljer du mapp nr 5 visas texten F005 på displayen). Tryck på P.MODE för att återgå till normal uppspelning.

7 7 På sidan 23 visas vilka knappar på fjärrkontrollen och/eller receivern som används för Ändring av displayvisningen Stopp Pause Val av spår/fil med siffertangenterna (tryck 7 för fil nr 7, +10, 2 för fil nr 12 och +100, 3 för fil nr 103 Val av mapp och/eller fil: FOLDER / eller fil /. Snabbspelning framåt/bakåt / (håll knappen intryckt under uppspelningen) Hoppa över ett spår/en fil, tryck på Återgå till föregående spår/fil (tryck två gånger på knappen) Återgå till starten på aktuellt spår/fil (tryck en gång på knappen) Slumpmässig uppspelning (RANDOM) Repetition av en låt eller andra låtar (REPEAT) SID. 24 Programmerad uppspelning Du kan själv sammanställa ett program med dina favoritlåtar. Välj först inställning USB och tryck på STOP. 1. Tryck på PGM på fjärrkontrollen. Skylten PGM tänds. 2. Välj fil med knapparna / eller sifferknapparna och tryck på ENTER. Skulle du trycka fel, tryck på CLEAR och börja om. Upp till 32 låtar (filer) kan programmeras. 3. Starta uppspelningen med USB-knappen på fjärrkontrollen/receivern. Radera en fil: Stoppa uppspelningen och tryck på CLEAR på fjärrkontrollen, För varje tryck raderas senaste fil i programmet. Lägg till en fil: Avbryt eventuell spelning och förfar enligt 2 ovan. Avbryta programmering: Stoppa uppspelningen och tryck på P.MODE. Programmet har nu raderats. Bra att veta: Du kan också radera ett program genom att koppla ur USB-minnet eller stänga anläggningen. SID. 25 Spela andra programkällor (AUX) Du kan ansluta annan ljudutrustning till AUX IN/DIGITAL IN. 1. Anslut komponenten. Kom ihåg att slå ifrån strömmen innan du gör det. 2. Välj AUX eller D-IN ingångarna. Tryck på knappen AUX eller DIGITAL IN på fjärrkontrollen eller på INPUT SELECTOR på huvudenheten. När du valt DIGITAL IN visas samplingfrekvensen hos insignalen (32/44,1/48 khz). 3. Starta uppspelningen. Eventuellt måste ingångsnivån justeras enligt anvisningarna nedan. Justera ingångsnivån (INPUT LEVEL) Om ingångsnivån hos den anslutna komponenten är högre eller lägre än hos andra komponenter vid samma volyminställning, kan du justera den +/-3 steg. 1. Välj ingång AUX eller D.AUDIO. 2. Tryck på MODE på fjärrkontrollen.

8 8 3. Välj INPUT LEVEL med knapparna / och tryck på ENTER. 4. Ställ in ljudnivån LEVEL med knapparna / och tryck på ENTER. När inställningen är klar visas COMPLETE på displayen och receivern återgår automatiskt till normalläge. SID Lyssna på radio 1. Välj FM eller AM med knappen TUNER/BAND på fjärrkontrollen eller INPUT SELECTOR på receivern. 2. Välj en radiostation. För att välja en förinställd station (Preset Call, se nedan) använder du fjärrkontrollens knappar /. På displayen visas numren på stationerna (01 till 40) och frekvens. Håller du knappen intryckt kommer förinställda stationer att matas fram med en halv sekunds mellanrum. Du kan också ställa in förinställda stationer med sifferknapparna (t.ex. station nr 27 = Tryck +10 tvä gänger och 7 en gång). För att välja en inte förinställd station ställer du in antingen AUTO TUNING eller MANUAL TUNING med hjälp av knapparna / på fjärrkontrollen eller receivern. Använd automatisk stationssökning vid goda mottagningsförhållanden och manuell då mottagningen är sämre. Håller du knappen intryckt kommer sökhastigheten att öka. Inget ljud hörs under sökningen. AUTO TUNNG söker stationer som sänder i stereo (skylten ST. tänds vid mottagning), medan MANUAL TUNING söker monostationer. Då en station är inställd tänds skylten TUNED. Förinställa stationer (AUTO MEMORY) Förbered genom att välja frekvensband (FM eller AM). Upp till 40 stationer kan ställas in. För lagring av RDS-stationer måste du använda AUTO MEMORY. 1. Tryck på knappen MODE på fjärrkontrollen. 2. Välj AUTO MEMORY med knapparna /. Testen SEARCHING blinkar displayen. När alla stationer som kan tas emot är förinställda, börjar programmet med station nr 1. SID Manuell förinställning (Manual Preset) 1. Ställ in den station du vill lagra i minnet enligt anvisningarna på sid Tryck på ENTER på fjärrkontrollen för att lagra den. 3. Välj ett stationsnummer mellan 1 och 40 med knapparna /. 4. Tryck på ENTER igen för att bekräfta. När inställningen är klar visas COMPLETE på displayen och receivern återgår automatiskt till normalläge. RDS-stationer RDS-systemet tillåter överföring av textinformation etc. RDS-stationer måste alltid förinställas med hjälp av AUTO MEMORY.

9 9 PS-visning (stationsnamn) Då en RDS-station tas emot tänds skylten RDS och stationsnamnet visas på displayen. Tryck på knappen DISPLAY på fjärrkontrollen för att koppla om visningen till Frequwncy eller Day of the Week/Clock. PTY-sökning (programtyp) 1. Tryck på PTY-knappen på fjärrkontrollen. På displayen visas nu vilken musiktyp stationen sänder (om den också sänder PTY-data). I annat fall visas None. 2. Välj önskad programtyp med knapparna / då PTY -skylten är tänd. I den engelska bruksanvisningen på sid. 29 finns en tabell över olika programtyper. 3. Starta sökningen genom att trycka på PTY. På displayen visas texten PTY SEARCH. Om tunern inte hittar något program blinkar displayen No Program och efter några sekunder återgår den till vanlig visning. Tryck åter på PTY-knappen om du vill avbryta sökningen. SID Ställa in ljudet Kraftigare basåtergivning (D-BASS) Tryck på knappen D.BASS. Vid inkoppling lyser skylten. Med knapparna / kan du ställa in basen mellan 0 och 10. Tryck sedan på ENTER. Surroundstereo (TONE) Tonkontrollerna tillåter inställning av bas resp. diskant var för sig i steg inom området 6 till +6. Ställer du inte funktionen DTS får du en typ av surroundstereo med hög närvarokänsla. 1. Välj TONE på fjärrkontrollen. För varje tryck sker omkoppling mellan BASS, TREBLE och Surr Sens. 2. Välj önskad inställning med knapparna /. Bas- och diskantinställningen sker i steg. DTS-funktionen ställs in i 2 steg. Koppla bort gjorda inställningar (FLAT) Tryck på knappen FLAT på fjärrkontrollen för att koppla bort inställningarna (resp. skylt släcks). Tryck på FLAT igen för att återgå till gjorda inställningar. SID Ställa in klockan 1. Välj MODE på fjärrkontrollen. 2. Välj TIME ADJUST med knapparna /. 3. Ställ in veckodag, timme och minuter med pilknapparna (se den engelska bruksanvisningens bilder). Tryck sedan på ENTER. För att kontrollera tiden när systemet står i läge standby trycker du på STOP. Tiden visas då under 5 sekunder. Om strömmen bryts måste tiden ställas in på nytt. Kontrollera också klockan med jämna mellanrum, då tidvisningen inte är konstant pålitlig.

10 10 Ställa in Sleep Timern Du kan ställa in automatisk avstängning av anläggningen efter 10 minuter upp till 90 minuter. Tryck på knappen SLEEP på fjärrkontrollen. När du ställt in tiden visas SLEEP och inställd tid plus en symbol (måne och stjärna). För att kontrollera inställd tid, tryck på SLEEP. Sleep timern kan inte ställas in i läge standby eller medan du ställer in klockan eller programtimern. SID Ställa in programtimern (TIMER SET) Med programtimern kan du spela radio, CD eller USB vid en viss tid en viss dag. Två timerprogram kan användas samtidigt (PROGRAM 1/PROGRAM 2). Se till att det ligger minst en minut mellan dem så att de inte överlappar varandra. Börja med att ställa in klockan. 1. Tryck på MODE på fjärrkontrollen. 2. Välj TIMER SET med knapparna / och tryck på ENTER. 3. Ställ in önskat programnummer med knapparna /. 4. Välj och ställ in aktuella parametrar enligt bilderna i den engelska bruksanvisningen: ON/OFF = på/av EVERYDAY = varje dag ON TIME = start för uppspelningen OFF TIME = tidpunkt då uppspelningen stoppas PLAY MODE = timerfunktionen VOLUME = volyminställning PLAY SOURCE = vald programkälla När inställningen är klar visas COMPLETE på displayen och receivern återgår automatiskt till normalläge. 5. Stäng av anläggningen. Indikatorn för STANDBY/TIMER lyser orange. Då följande texter visas på displayen kan du ställa in angiven parameter med knapparna /. Bekräfta ditt val med ENTER. Välj dag genom att trycka fram veckodagarna med högra pilknappen: Everyday = varje dag Sunday = söndag Monday = måndag Tuesday = tisdag Wednesday = onsdag Thursday = torsdag Friday = fredag Saturday = lördag Du kan också ställa in flera dagar i veckan: MON-FRI = måndag-fredag TUE-SAT = tisdag-lördag SAT-SUN = lördag-söndag AI PLAY ON/OFF = vid inställing ON höjs ljudet gradvis då inspelningen har börjat till förinställt värde enligt ovan; vid läge OFF startar inspelningen med den ljudnivå du valt ovan. PLAY SOURCE = display för val av programkälla. För att koppla ur funktionen tryck på OFF, för att göra om inställningarna tryck på ON.

11 11 SID Displaysparare För att spara displayen och förhindra brännskador på den när anläggningen står inkopplad under lång tid utan att användas scrollas texterna efter ca 10 minuter. Koppla in funktionen med knappen MODE på fjärrkontrollen, välj DISP. SAVER med knapparna /. Bekräfta ditt val med ENTER. När inställningen är klar visas COMPLETE på displayen och receivern återgår automatiskt till normalläge. Ställa in ljusstyrkan på displayen Koppla in funktionen med knappen MODE på fjärrkontrollen, välj DIMMER SET med knapparna /. Bekräfta ditt val med ENTER. När inställningen är klar visas COMPLETE på displayen och receivern återgår automatiskt till normalläge. Ställa in A.P.S. Om inga kommandon getts under de senaste 30 minuterna kan du använda Auto Power Save (A.P.S.) för att spara ström. Koppla in funktionen med knappen MODE på fjärrkontrollen, välj A.P.S. SET med knapparna /. Bekräfta ditt val med ENTER. När inställningen är klar visas COMPLETE på displayen och receivern återgår automatiskt till normalläge. Ställa in utnivån (Rec Out LEVEL) Om du spelar in via REC OUT och ljudet från receivern låter förvrängt eller volymen på inspelningen är för låg, kan du justera utnivån. 1. Välj ansluten inspelningsapparat. 2. Tryck på MODE på fjärrkontrollen. Välj RecOut LEVEL med knapparna /. Bekräfta ditt val med ENTER. 3. Justera utnivån inom området 2+2 med knapparna /. När inställningen är klar visas COMPLETE på displayen och receivern återgår automatiskt till normalläge. SID. 38 Tabellen på sid. 38 i den engelska bruksanvisningen visar den textinformation som kan återges på displayen när du trycker på någon av knapparna DISPLAY eller TIME DISPLAY på fjärrkontrollen. SID Felsökning Kontrollera i nedanstående tabeller den eventuella orsaken till ett fel som uppstått, innan du tar kontakt med KENWOOD service. Förstärkare/högtalare Inget ljud. Kontrollera anslutningarna. Dra upp volymen. Koppla ur muting. Dra ur kontakten till hörtelefonen om den sitter i.

12 12 Indikatorn för standby/timer blinkar rött och inget ljud hörs. Sluta använda anläggningen. Felet kan vara internt och allvarligt. Bryt strömmen och ta kontakt med Kenwod service. Inget ljud i hörtelefonen. Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt. Dra upp volymen. Tidvisningen fungerar inte och blinkar. Ställ in klockan. Timern kan inte aktiveras. Ställ in klockan. Ställ in start- och sluttid. Radiodelen Radiostationer kan inte tas in. Kontrollera antennanslutningen. Välj FM/AM. Ställ in stationerna. Brusig mottagning. Olämplig placering av utomhusantenn. Elektriska apparater stör. Anläggningen står för nära en tv-apparat. Ingen station kan tas emot då man trycker på P.CALL. Gör ny stationssökning med Auto Memory. Förinställ stationerna manuellt. USB-minnet Inget ljud från det anslutna USB-minnet. Se till att minnet är ordentligt anslutet. Kontrollera att minnet är på. Det går inte att radera en mapp. Kanske finns det andra filer än musikfiler i mappen. Kontrollera med en dator. CD-spelaren En CD kan inte spelas upp. Se till att skivan ligger rätt med etiketten uppåt. Rengör skivan. Om spelaren har flyttats, vänta några timmar på grund av risken för kondens. Det hörs inget ljud. Tryck på knappen CD /. Rengör skivan. Avbrott i ljudet. Rengör skivan. Audio filer kan inte spelas. Filen kan vara förstörd. Kontrollera att den är kompatibel. Komponent ansluten till D.AUDIO IN Kenwood Audio Player kan inte styras med fjärrkontrollen. Använd specialkabel. Är modellen kompatibel?

13 13 Fjärrkontrollen Det går inte att använda fjärrkontrollen. Byt batterierna. Kontrollera att du inte sitter för långt bort från mottagarsensorn. Återställa mikroprocessorn Om mikroprocessorn inte fungerar som den ska går det inte att genomföra operationer, displayen visar oläsbar information etc. Orsaken kan vara att strömmen brutits innan systemet stängts av på rätt sätt. För att återställa funktionerna (Reset) drar du ur stickkontakten ur vägguttaget, håller knappen ON/OFF på huvudenheten intryckt och sticker i kontakten i väggen igen. På displayen visas nu INITIALIZE. OBS! Alla gjorda inställningar raderas under operationen. SID. 46 Meddelanden Följande felmeddelanden som kan visas på displayen. CHECK DISC TOC-data kan inte läsas (= innehållsförteckningen på CD-skivan). CD:n är inte rätt isatt. CAN T PLAY Du har försökt spela en copyrightskyddad fil. NO DISC Ingen CD isatt. NOT SUPPORT Du har anslutit ett USB-minne som inte är kompatibelt. PGM FULL Du har försökt programmera ett 33:e spår på CD-spelaren. Max 32 spår kan programmeras. PROTECTED Du försöker spela en copyrightskyddad audio fil. D-IN Samplingfrekvensen på insignalen är inte godkänd. D-IN NonPCM Ingen PCM-signal i DIGITAL IN-anslutningen. NOT FOUND Inget USB-minne anslutet. Ingen fil som kan läsas.

14 14

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 2 Det här kan K-521 Spela CD och audiofiler MP3/WMA Spela musik från ipod med

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-531 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 01 SW 9811

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-531 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 01 SW 9811 MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-5 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 0 SW 98 Före anslutning av ström Varning: Läs denna sida noga för en säker hantering. Enheterna

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Innehållsförteckning

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner FM-RDS / AM / CD MP3 / SD-KORT + USB MP3 / WMA DIGITAL UPPSPELNING STEREOMOTTAGARE 381QL13-A Bruksanvisning S WR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen

Läs mer

KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 8 Beskrivning av systemet Spelar CD och MP3/WMA Ingång för USB Ingång för ipod

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Speciella finesser 5 Namn och funktioner 7 Ställa in högtalare

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS MC-30. Du hittar svar på alla dina frågor i PHILIPS MC-30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande originalbruksanvisningen Egenskaper Nyutvecklad digitalförstärkare med optimalt ljud Snabb

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen) KENWOOD R-K1000 STEREO RECEIVER Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen) SID. 6 R-K1000 har Ingångar för både analoga komponenter som skivspelare och kassettdäck och

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC HIFI MICRO SYSTEM Ovation CDS 7000 DEC nl pl da sv fi tr INNEHÅLL 110 3 Uppställning och säkerhet Magic Fidelity. Ovation ljudkoncept 4 En överblick HiFi-anläggningens reglage HiFi-anläggningens display

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

RX-772 STEREO RECEIVER

RX-772 STEREO RECEIVER RX-772 STEREO RECEIVER - Hjärtat av ditt hemmabiosystem! www.moon.se Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER 1 Bruksanvisning KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Sidnummren hänvisar till den Engelska bruksanvisningen Sid. 6 FUNKTIONER Huvudenheten LISTEN MODE = Indikatorer för olika lyssningsinställningar

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen SPECIFIKATIONER AC Strömförsörjning Uteffekt Storlek: Huvuddel AC 30V, 50Hz DC 3V (1.5V x AAA batterier för tuner och klockminne). Batterierna medföljer ej. 5 W/CH 10% THD 619(W) x 00(D) x 315.5(H)mm Radiodelen

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER 1. LAMPSKÄRM 2. DISPLAY 3. LJUS PÅ-AV 4. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG 5. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG 6. STÄMNINGSBELYSNING PÅN AV / VAL AV STÄMNINGSBELYSNING

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

X-HM22-K/-S. http://www.pioneer.se. CD-receiver. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på. Bruksanvisning

X-HM22-K/-S. http://www.pioneer.se. CD-receiver. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på. Bruksanvisning X-HM22-K/-S CD-receiver Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Bruksanvisning VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

BeoSound 9000. Referensbok

BeoSound 9000. Referensbok BeoSound 9000 Referensbok VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar: Avlägsna inte höljet eller baksidan. Inga delar inuti kan servas av användaren. All service skall utföras av kvalificerad

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

DPF-J9030 CD-4900M BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION

DPF-J9030 CD-4900M BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION MULTIPEL CD-SPELARE DPF-J900 CD-4900M BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION Denna enhet är enbart utformad för användning i hemmet. Om den används på annan plats, så som i en affär (för kommerciellt bruk),

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Ett bärbart musikcentrum

Ett bärbart musikcentrum BeoSound 1 Handbok E bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör a du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavse hur nära eller

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande bruksanvisningen på engelska Innehåll De olika komponenterna 5 Fjärrkontrollen 6 Inkoppling

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS AX5303/00C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE 1

INSTALLATIONSGUIDE 1 1 INSTALLATIONSGUIDE WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-581MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 01 SW

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-581MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 01 SW MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-58MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 0 SW 2 Före anslutning av ström Varning: Läs denna sida noga för en säker hantering. Enheterna

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

Snabbmanual IC-PCR100.

Snabbmanual IC-PCR100. SÅ / SRSAB / 011116 Snabbmanual IC-PCR100. Allmänt om denna snabbmanual: Styrprogrammet till IC-PCR100 använder höger och vänster musknapp för att vrida på rattar i multifunktionsskärmen, och för att visa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM

KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM 1 KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM Sidnumren hänvisar till den engelska bruksanvisningen. SID. 3 Skivor som kan spelas Systemet tillåter uppspelning av alla digitala CD-skivor, inklusive inspelningsbara

Läs mer

MAS 101/102/111. Musiksystem Bruksanvisning. iphone/ipod ingår inte.

MAS 101/102/111. Musiksystem Bruksanvisning. iphone/ipod ingår inte. MAS 101/102/111 Musiksystem Bruksanvisning iphone/ipod ingår inte. Innehållsförtäckning Säkerhetsinformation 3 Inledning och funktioner 4 Harman Kardon MAS High-Performance Audio System 4 Front-panelens

Läs mer