KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM"

Transkript

1 KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna till MP3/WMA musikfiler som överförts till CD-R/RW. S.k. ID3 Tag-information på skivan kan visas (artistnamn, låtnamn etc.) Glöm inte att ställa in bit-hastigheten för komprimerade filer: MP3-filer: 128kbps rekommenderas WMA-filer: 64kbps rekommenderas Enheten är kompatibel med 32kHz, 44.1kHz (rekommenderas) och 48kHz samplingsfrekvenser. Enheten kan bara spela upp en avslutad session. Den är dock kompatibel även med multisessionsskivor. Antalet mappar och filer hos skivan som ska spelas upp är begränsat till 255 mappar och 511 filer. INNEHÅLL Namn och funktioner 5 Grundläggande funktioner 8 Spela upp CD/MP3-CD/WMA-CD 9 Programmera spår 10 Repetera spår 11 Använda RDS/DISPLAY-knappen 12 Lyssna från datorn 13 Lyssna på radio 15 Spela upp kassettband 17 Ställa in klocka/timer 19 Allmänt 21 SID. 4 Ventilation Om du ställer receivern i t.ex. en hylla måste du se till att luften kan cirkulera fritt kring den. Minsta avstånd uppåt är 50 cm och minsta avstånd bakåt 10 cm.

2 SID. 5 Namn och funktioner Fjärrkontrollen 1. RDS/DISPLAY = knappen används för att ändra visning vid RDS-mottagning; för allmän kontroll av inställningar; för att ändra tidvisning vid CD-uppspelning; för att växla displayvisning vid MP3-CD och WMA-CD. 2. PTY = för sökning efter programtyp vid RDS-mottagning. 3. RANDOM = slumpmässig uppspelning av CD. 4. INTRO = för att spela upp de första sekunderna på varje låt. 5. REPEAT = för repetering av ett eller alla spår på en CD. 6. Sifferknappar (0 9/WXYZ) = används för att välja spårnummer på en CD; för att välja förinställd radiostation; för att skriva in filnamn på MP3-CD/WMA-CD. 7. PROGRAM = för att programmera spår på en CD; för att programmera radiostationer; för att ställa in/ställa om klockan/timern. 8. ENTER = för att bekräfta gjorda val vid MP3-CD/WMA-CD-sökning. 1. SEARCH/SKIP/TUNING+/- / = för sökning på CD; för att hoppa över CD-spår; för sökning/överhoppning av spår på MP3 och WMA; för snabbspolning av kassettband; för sökning uppåt/nedåt av radiostationer; för inställning av klocka/timer. 10. TAPE/MODE = för att välja TAPE-ingång eller koppla in anläggningen för TAPEuppspelning; tryck på TAPE för uppspelning åt andra hållet då knappen är intryckt. 11. TUNER/BAND/USB = för att välja TUNER; tryck på knappen för att välja band: FM eller AM. Tryck upprepade gånger på knappen för att koppla in USB. 1. = för att stoppa uppspelning eller programmering. 13. FWD PLAY / / RVS PLAY / = används för att starta eller avbryta uppspelning av CD; FWD PLAY används också för samma kommandon vid uppspelning av TAPE. 14. STEREO/MONO = kopplar om mellan stereo och mono vid FM-mottagning. 15. POWER = strömbrytare för in/urkoppling och standby. 16. TIMER SET = för kontroll/inställning av klockan TIMER ON/OFF = kopplar in/ur timern SLEEP = väljer avstängningstid 17. EQ/X-BASS = för inställning av önskade effekter: POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ eller FLAT (rak kurva). 18. MUTE = för tillfällig bortkoppling av ljudet. 19. FILE SEARCH = för val av fil på en MP3/WMA-skiva. 1. VOLUME UP/DOWN / = för att öka/minska volymen. 21. CD = för att välja CD-ingång eller ställa in systemet för CD-uppspelning. 22. REC = för inspelning av TUNER, CD eller USB. 23. P.CALL+/- / = för val av förinställda radiostationer. SID. 6 7 Huvudenheten Övre bilden visar displayfönstret och dess olika ikoner (jämför med listan över reglage och funktioner nedan). 1. CD-släde 2. Sensor för fjärrkontrollen 3. Strömbrytare för in/urkoppling och standby-indikator 4. CD = knapp för val av CD-ingång/uppspelning 5. TAPE = knapp för val av TAPE-ingång/uppspelning; tryck en gång till för att växla bandriktning vid uppspelning.

3 6. TUNER band/usb = knapp för inkoppling av radiodelen; tryck en gång till för val av FM eller AM. Tryck flera gånger på knappen för att koppla in USB. 1. search +/- / = knappar för sökning framåt/bakåt och för att hoppa över spår; för snabbspolning av kassettband framåt/bakåt; för inställning av radiostationer; för inställning av klocka och timer. 8. phones = utgång för hörtelefon 9. stop = knapp för stopp vid uppspelning 10. / / = knappar för start eller stopp vid uppspelning 11. rec = knapp för inspelning från TUNER, CD eller USB 12. program = för programmering vid CD-uppspelning; för programmering av stationer vid radiolyssning; för inställning/omställning av klocka/timer. 13. Kassettfack 14. open/close = knapp för öppning av CD-släden 15. timer on/off = knapp för att koppla in/ur timern timer set = för inställning av klockan 16. p.call/album down/up = knappar som väljer förinställda radiostationer eller ett album vid MP3/WMA-uppspelning 17. EQ/X-bass = för inställning av effekter: POP, CLASSIC, RCK, JAZZ eller FLAT (rak frekvenskurva); för inkoppling av X-BASS (förstärkt basåtergivning). 18. VOLUME = ratt för att öka eller minska volymen 19. demo = knapp för inkoppling av demoprogrammet SID. 8 Grundläggande funktioner Demoinställning För att du ska kunna bekanta dig med displayen och de olika indikatorerna finns det ett inbyggt demoprogram. Ljudet ändras dock inte under programmet. För att stänga av demovisningen trycker du på knappen demo. För att starta demovisningen trycker du på knappen sedan du slagit på strömmen. Demovisningen startar automatiskt efter ett strömavbrott eller om stickkontakten dragits ur väggen och sätts in i uttaget igen. Slå på strömmen Använd strömbrytaren på huvudenheten eller knappen POWER på fjärrkontrollen. Du kan också använda knapparna CD, TUNERband/USB eller TAPE mode eller på fjärrkontrollen TUNER/BAND/USB eller TAPE/MODE. Indikatorn standby släcks. Systemet kopplar in senast använd programinställning. Koppla in standby Vid standby-inställning går en liten ström till minnesenheten i systemet som kan styras med fjärrkontrollen. Tryck en gång till på huvudströmbrytaren/power för att koppla in standby. Tiden visas på displayen. Volymkontrollen Vrid åt höger för att öka volymen och åt vänster för att minska den eller använd knapparna på fjärrkontrollen. Volymen kan justeras i 30 steg mellan max och min. MUTE Tryck på knappen för tillfällig bortkoppling av ljudet, t.ex. då telefonen ringer. Ikonen MUTE visas på displayen. Tryck igen för att fortsätta lyssna eller vrid på volymratten.

4 EQ/X-bass Tryck på knappen för att få en viss musiktyp att låta så bra som möjligt (POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ) och ställ in FLAT om du vill ha en rak frekvenskurva. X-BASS Innebär att det låga registret framhävs för en kraftigare basåtergivning vid uppspelningen (påverkar inte inspelningen). Tryck på knappen för att koppla in (ikonen X-BASS tänds och texten BASS ON visas på displayen). Tryck en gång till för att koppla ur funktionen. Hörtelefon Vill du använda hörtelefon måste denna vara försedd med 3,5 mm kontakt som ansluts ovanpå receivern. SID. 9 Spela CD/MP3-CD/WMA-CD CD-släden regleras på vanligt sätt med open/close-knapparna. När skivan har lästs av visas total speltid och totala antalet spår. Då det handlar om en MP3 eller WMA visas A på displayen (för album ). Ikonen MP3 visas bara när du har laddat en MP3-CD. Spela en vanlig skiva Tryck på / för att starta uppspelningen (spårnummer och tid som låten har spelats visas). Tryck igen på knappen för att avbryta uppspelningen (speltiden visas blinkande). Tryck på nytt för att fortsätta uppspelningen. Tryck på stop för att stoppa uppspelningen. Välja spår eller avsnitt För att välja ett särskilt spår använder du knapparna / eller SEARCH/SKIP/TUNING på fjärrkontrollen tills du ser önskat spårnummer på displayen. Du kan också använda sifferknapparna för att skriva in spårnumret. Skriv t.ex. 2, 3 för att välja spår 23 och tryck sedan på ENTER. Välja album/fil (endast MP3/WMA-CD) Tryck på p.call/album up eller down tills du ser önskat albumnummer. Albumnumret skrivs Aaaa, filnumret därefter som aaa. Sök den önskade filen med hjälp av knapparna / (eller motsvarande på fjärrkontrollen), alternativt skriv in numret med sifferknapparna. SID. 10 Söka en fil på namnet 1. Tryck på knappen FILE SEARCH på fjärrkontrollen. 2. Tryck in första bokstaven i filnamnet med motsvarande sifferknapp och därefter ENTER. Fortsätt tills du har skrivit in hela namnet. 3. Tryck på FILE SEARCH igen. På displayen visas FILE SEARCH. När filen hittats scrollas namnet över displayen. Om det inte går att hitta filen skrivs NO FILE. 4. Starta uppspelningen.

5 Programmera spår Du kan programmera spår då spelaren står i stoppläge. Upp till 60 spår kan lagras i minnet. 1. Tryck på knappen program på huvudenheten eller fjärrkontrollen. På displayen visas ikonen PROGRAM och texten - - P står för spårnummer, P-01 för programnummer. 2. Använd sök-knapparna för att välja ett spår eller skriv in numret med sifferknapparna. Ikonen PROGRAM och programnumret blinkar. 3. Tryck på knappen program för att lagra numret i minnet. Nu visas - - på displayen. 4. Upprepa steg 2 och 3 ovan för varje programnummer du vill lagra. Om du försöker lagra fler än 60 spår visas ikonen PROGRAM och ordet FULL blinkar. Tryck på program om du vill kontrollera programmet (med spelaren i stoppläge). 5. Starta uppspelningen. Trycker du på knappen REPEAT under pågående uppspelning, kommer det aktuella spåret eller alla spår i programmet att repeteras (på displayen skrivs REPEAT resp. REPEAT ALL). 6. Tryck en gång på stoppknappen för att avbryta uppspelningen eller två gånger för att radera programmet. Ikonen PROGRAM släcks. SID. 11 Programmera filer (endast MP3/WMA-CD) Du kan programmera spår då spelaren står i stoppläge. Upp till 60 spår kan lagras i minnet. 1. Tryck på knappen program på huvudenheten eller fjärrkontrollen. På displayen visas ikonen PROGRAM och texten - - P står för filnummer, P-01 för programnummer. 2. Tryck på p.call/album up eller down för att välja önskat album och använd sökknapparna för att välja en fil eller skriv in numret med sifferknapparna. Ikonen PROGRAM och programnumret blinkar. 3. Tryck på knappen program för att lagra numret i minnet. Nu visas - - på displayen. 4. Upprepa steg 2 och 3 ovan för varje programnummer du vill lagra. Om du försöker lagra fler än 60 filer tänds ikonen PROGRAM och FULL blinkar på displayen. 5. Tryck på statknappen för att starta uppspelningen. Om du trycker på REPEAT under Uppspelningen kan du repetera en fil eller alla filer (REPEAT/REPEAT ALL). 6. Tryck en gång på stoppknappen för att avbryta uppspelningen eller två gånger för att Radera program met (PROGRAM släcks). Slumpmässig uppspelning Du kan spela alla spår i slumpmässig ordning. 1. Under uppspelning eller i stopp/paus-läge trycker du på knappen RANDOM på fjärrkontrollen för att koppla in funktionen. Ikonen RANDOM tänds. 2. Tryck en gång till på knappen för att koppla ur den. SID. 12 Repeterad uppspelning För att repetera alla spår och filer trycker du på knappen REPEAT på fjärrkontrollen då denna står i spel- eller pausläge. Ikonen REPEAT ALL visas. För att avbryta den repeterade uppspelningen trycker du två gånger på knappen om du spelar en vanlig CD och tre gånger för en MP3/WMA-CD. För att repetera ett enda spår eller en enda fil trycker du två gånger på knappen REPEAT om det är en vanlig CD och tre gånger om det är MP3/WMA-CD. Spelaren måste stå i speleller pausläge. För att avbryta den repterade uppspelningen trycker du en gång på REPEAT.

6 För att repetera ett album (endast MP3/WMA-CD) trycker du på REPEAT två gånger medan spelaren står i spel- eller pausläge. Tryck två gånger på knappen för att avbryta. Intro-sökning Du kan spela upp endast de första 10 sekunderna på varje låt. Tryck på knappen INTRO på fjärrkontrollen och börja sökningen. Ikonen INTRO visas. Tryck en gång till på knappen för att avbryta. RDS/DISPLAY-knappen När du trycker på den här knappen på fjärrkontrollen tar du fram olika slags information på displayen, t.ex. speltid, programnummer, filnamn, artistnamn etc. SID. 13 Lyssna på ljud från datorn Första gången du ansluter receivern till din dator med USB-kabeln behöver som regel vissa inställningar göras. Förberedelser 1. Starta datorn och vänta tills den är klar för användning. 2. Starta receivern och anslut den med USB-kabeln. Windows XP eller 2000: Det räcker med att du gör anslutningen för att datorn ska installera drivrutinen och beteckna anläggningen som USB Audio. Windows ME: Dialogrutan Found New Hardware Wizard öppnas. Bocka för Install the software automatically (Recommended) och klicka på Nästa. Då installationen är klar klickar du på Slutför. Spela från datorn 1. Starta datorn. 2. Starta receivern och anslut den med USB-kabeln. Sätt inte i eller dra ur USB-kabeln medan datorn söker efter enheten. Om datorn inte kan hitta enheten, sätt i USB-kabeln en gång till eller starta om datorn. 3. Tryck på knappen TUNER band/usb på huvudenhet eller fjärrkontroll och välj USB (visas på displayen). När anslutningen är hittad och klar, visas USB LINK på displayen. 4. Starta uppspelningen från din dator. 5. Ställ in volymen på receivern. Bra att veta Receivern stödjer alla Windows-system med USB ver. 1.1 USB-portar, t.ex. Windows XP, Me och Receivern är kompatibel med 48kHz, 44.1kHz och 32kHz samplingfrekvenser. Både dator och receiver måste vara påslagna vid anslutningen till USB-porten. USB-porten på receivern är bara en ingång och kan inte användas för inspelning på datorn. Om båda enheterna stängs och du vill fortsätta lyssna, slå alltid på strömmen till receivern först.

7 SID. 14 Felsökning Om datorn inte hittar receivern Kontrollera att anslutningarna är korrekta Om du använder en USB hub, kontrollera att denna fungerar. Eller byt till en annan USBport. Om inget ljud hörs eller volymen är mycket låg Windows XP (se bild i medföljande bruksanvisning) Öppna (Start) Kontrollpanelen Egenskaper ljud och audio Audio och kontrollera att datorn hittat USB AUDIO. Om den inte gjort det, klickar du på v för att dra ner ridåmenyn och välj USB AUDIO. Öppna (Start) Kontrollpanelen Egenskaper ljud och audio Volym och kontrollera om grundvolymen är lågt inställd eller om det finns en bock i boxen Mute. I första fallet drar du upp volyminställningen, i det andra avmarkerar du boxen. Om ljudet återges med avbrott Om processorn är hårt belastad kan det ge upphov till störningar i ljudåtergivningen. En annan orsak till avbrott i ljudet är att du ansluter eller drar ur en annan USB-kabel under uppspelningen. Om ljudet störs av brum eller brus beror det vanligen på att högtalarna står för nära en apparat med ett kraftigt magnetfält, t.ex. en TV. SID. 15 Lyssna på radio Ställa in radiostationer 1. Tryck på någon av knapparna TUNER band/usb och välj FM eller AM. 2. Tryck in sök-knapparna och håll dem intryckta tills du hittat önskad station. Om stationen är svag kan du stega fram till den genom korta tryck på knapparna. Lagra stationer Du kan lagra max 20 stationer i vardera FM och AM i receiverns minne. När du sedan lyssnar på en sådan station visas dess nummer på displayen. 1. Tryck på någon av knapparna TUNER band/usb och välj FM eller AM. 2. Ställ in önskad station med sök-knapparna. 3. Tryck på knappen program tills du ser --- blinka. 4. Vill du lagra stationen under ett annat programnummer, trycker du på knappen p.call/album up eller down för att välja nummer. 5. Tryck till sist på program för att lagra stationen i minnet. Ställa in en förvald station Tryck på p.call/album up eller down för att hitta numret eller skriv in det med sifferknapparna. Stationsnummer och frekvens visas på displayen.

8 Använda RDS-systemet RDS överför nyttoinformation digitalt tillsammans med FM-signalen. Den här receivern kan ta emot PTY (information om programtyp), PS (stationsnamnet) och radiotext (som sänds av vissa stationer). Ikonen RDS tänds vid mottagning av en RDS-station. SID. 16 RDS/DISPLAY-knappen Då radion tar emot en RDS-station kan du trycka på den här knappen för att välja data som stationen sänder. För varje tryck ändras inställningen enligt följande: PS PTY RT frekvens. Programtyp Sedan du ställt in en FM-station trycker du på PTY-knappen på fjärrkontrollen. Om stationen är en RDS-station visas programtypen (se listan i originalbruksanvisningen). Använd sökknapparna för att låta radiodelen leta upp stationer som sänder önskad programtyp. Om inga sådana hittas, skrivs NO MATCH på displayen. SID Använda kassettspelaren 1. Tryck på någon av knapparna TAPE mode/tape/mode. 2. Tryck på push open för att öppna kassettluckan. 3. Stoppa i kassetten med öppningen nedåt. 4. Stäng luckan. 5. Tryck en gång till på knappen TAPE mode för att välja typ av uppspelning: en sida och stopp; båda sidor och stopp; eller båda sidor i slinga. 1. Tryck på / för att spola fram bandet till önskad startpunkt. 7. Tryck på / eller / för att välja bandriktning och starta uppspelningen. 8. Vrid ratten volume till önskad volym och tryck in knappen EQ/X-bass. Spela in på kassett Du kan spela in från radio eller CD-spelare. Använd Normal-band (Type 1). Spela in från radio: Välj radiostation och tryck på rec-knappen för att ställa apparaten i standby-läge. Tryck sedan på någon av knapparna för bandriktning (7 ovan). Tryck på stoppknappen för att sluta. Spela in från CD/MP3/WMA-CD: Tryck på knappen CD. Lägg in en CD och använd sökknapparna för att välja spår. Tryck på rec. Starta inspelningen. Stoppa den med stoppknappen. Du kan inte lyssna på någon annan programkälla under inspelningen. Spela in program: CD-spår och MP3/WMA-filer kan programmeras in och sedan spelas över till kassett. Följ anvisningarna på sid för att skapa ett program. Spela in det enligt ovan. Spela in från datorn: Anslut via USB-kabel (se sid. 13), starta uppspelning från datorn och tryck sedan på rec-knappen. Starta inspelningen.

9 SID. 19 Klocka och timer Tiden visas i standby-läge. Vill du kontrollera tiden vid andra inställningar trycker du på knappen timer set på huvudenheten eller fjärrkontrollen. Om du inte har ställt in tiden visas 0:00 (blinkar). Ställa in klockan 1. Systemet ska stå i standby-läge. Tryck på program. 2. Använd sök-knapparna för att ställa in timmar (blinkar). 3. Tryck på program för att fortsätta med minuterna (blinkar). 4. Använd sök-knapparna för att ställa in minutvisningen. 5. Tryck på program för att lagra inställningen. Vid strömavbrott raderas tidvisningen. Klockan kan ställas om för 12 timmars- eller 24 timmarsvisning. Med receivern i standby-läge, tryck på timer on/off samtidigt som du håller stopp-knappen intryckt. Ställa in timern Du kan ställa in timern så att den väcker dig med musik från CD, radio eller TAPE. Du kan också programmera timern för inspelning av radioprogram på kassettband. Givetvis måste klockan vara inställd för att timern ska fungera. 1. Slå på anläggningen. 2. Tryck på timer set två gånger för att koppla in funktionen. Ikonen TIMER ON blinkar. 3. Tryck på program. Timvisningen blinkar. 4. Ställ in den tid du vill att uppspelningen ska börja med hjälp av sök-knapparna. 5. Tryck åter på timer set. Ikonen TIMER OFF blinkar. 6. Upprepa 3 och 4 ovan för att ställa in frånkopplingstiden. 7. Tryck på timer set. Ikonen TIMER blinkar och programkällan visas. SID Tryck på program. 9. Välj programkälla med sök-knapparna och bekräfta valet med program-knappen. Du kan välja mellan CD TUNER TAPE REC TU (inspelning från radio). 10. Tryck på timer set. Ikonen TIMER blinkar. 11. Tryck på program. 12. Använd sök-knapparna för att ställa in uppspelningsvolymen och tryck på program. 13. Tryck på timer set. 14. Tryck på timer on/off för att koppla in timern. Ikonen TIMER slutar blinka. 15. Timern är nu inställd. Koppla in standby-läge. Koppla in/ur timern Tryck på knappen timer on/off. Vid inkopplad timer ser du ikonen TIMER på displayen. Ställa in sleep-timern Med knappen SLEEP kan du ställa in automatisk avstängning av anläggningen efter en viss tid. För varje tryck på knappen stegar du fram tiden i 10 minuters intervaller upp till 90 minuter, framåt eller bakåt. För att koppla ur funktionen igen trycker du på SLEEP eller slår av anläggningen med strömbrytaren.

10

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning 1 KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning Sid-hänvisningarna avser den medföljande engelska bruksanvisningen. SID. 2-3 Innehåll Medföljande tillbehör 7 Installation/Anslutningar 8 Komponenter och funktioner

Läs mer

KENWOOD HM-437MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM

KENWOOD HM-437MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM KENWOOD HM-437MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM Sidnumren hänvisar till den engelska bruksanvisningen. SID. 3 Skivor som kan spelas Systemet tillåter uppspelning av alla digitala CD-skivor, inklusive inspelningsbara

Läs mer

KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM

KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM 1 KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM Sidnumren hänvisar till den engelska bruksanvisningen. SID. 3 Skivor som kan spelas Systemet tillåter uppspelning av alla digitala CD-skivor, inklusive inspelningsbara

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande originalbruksanvisningen Egenskaper Nyutvecklad digitalförstärkare med optimalt ljud Snabb

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 2 Det här kan K-521 Spela CD och audiofiler MP3/WMA Spela musik från ipod med

Läs mer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner FM-RDS / AM / CD MP3 / SD-KORT + USB MP3 / WMA DIGITAL UPPSPELNING STEREOMOTTAGARE 381QL13-A Bruksanvisning S WR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Xemio-301 Säkerhetsföreskrifter Användning och förvaring För att bibehålla prestandan samt kvalitén på denna spelare, så bör du undvika att placera den på följande ställen: - Dammiga ställen - Ställen

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen SPECIFIKATIONER AC Strömförsörjning Uteffekt Storlek: Huvuddel AC 30V, 50Hz DC 3V (1.5V x AAA batterier för tuner och klockminne). Batterierna medföljer ej. 5 W/CH 10% THD 619(W) x 00(D) x 315.5(H)mm Radiodelen

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

X-HM22-K/-S. http://www.pioneer.se. CD-receiver. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på. Bruksanvisning

X-HM22-K/-S. http://www.pioneer.se. CD-receiver. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på. Bruksanvisning X-HM22-K/-S CD-receiver Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Bruksanvisning VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 8 Beskrivning av systemet Spelar CD och MP3/WMA Ingång för USB Ingång för ipod

Läs mer

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS MC-30. Du hittar svar på alla dina frågor i PHILIPS MC-30 instruktionsbok (information,

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Din manual SHARP QT-UH5H http://sv.yourpdfguides.com/dref/4175951

Din manual SHARP QT-UH5H http://sv.yourpdfguides.com/dref/4175951 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP QT- UH5H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC HIFI MICRO SYSTEM Ovation CDS 7000 DEC nl pl da sv fi tr INNEHÅLL 110 3 Uppställning och säkerhet Magic Fidelity. Ovation ljudkoncept 4 En överblick HiFi-anläggningens reglage HiFi-anläggningens display

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/POWER OFF/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8)

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-581MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 01 SW

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-581MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 01 SW MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-58MD BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4004-00 0 SW 2 Före anslutning av ström Varning: Läs denna sida noga för en säker hantering. Enheterna

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Ett bärbart musikcentrum

Ett bärbart musikcentrum BeoSound 1 Handbok Ett bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör att du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavsett hur nära

Läs mer

KNAPPARNAS LOKALISERING:

KNAPPARNAS LOKALISERING: MANUAL Löstagbar Front RDS-EON Tuningsystem Elektroniskt antiskakfunktion FM/AM Radio / MP3 / WMA -hantering USB-värd för MP3 -källa SD-kortsplats AUX-ingång SIDA 1 KNAPPARNAS LOKALISERING: Bra att veta:

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Lenco. L-701 Direktkodningsspelare. Bruksanvisning

Lenco. L-701 Direktkodningsspelare. Bruksanvisning Lenco L-701 Direktkodningsspelare Bruksanvisning 1 Försiktighetsåtgärder Installation Plocka alla delar ut ur packningen och avlägsna allt förpackningsmaterial. Koppla inte apparaten till elnätet innan

Läs mer

SVENSKA. XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem). SVENSKA XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

MANUAL & INSTRUKTIONER

MANUAL & INSTRUKTIONER MANUAL & INSTRUKTIONER Sida 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3. Ihopkoppling av sladdar 4. Information om laddning och information om hur batteritiden varar längre Bäste kund! Tack för ditt köp av mp4

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Skapa en direktsändning

Skapa en direktsändning Skapa en direktsändning I denna manual kommer du kunna läsa och få en visuell guide över hur man går tillväga för att sända direkt på 104,9 mhz. Denna manual riktar sig till alla som befinner sig i studion

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer