BLEKINGE LÄNS DIABETESFÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLEKINGE LÄNS DIABETESFÖRENING"

Transkript

1 BLEKINGE LÄNS DIABETESFÖRENING SOCKERBLADET 2010 NR 3

2 Sockerbladet Medlemstidning för Blekinge Diabetesförening Upplaga 700 ex Utkommer med 4 nr/år Ansvarig utgivare Ordförande Bengt Ettedahl Adress Blekinge Diabetesförening Box Karlskrona BG Kassör Thomas Gustafsson Hemsidan Bengt Ettedahl Kontaktpersoner Karlskrona Sven-Åke Johansson Ronneby Oddvar Myhr Karlshamn Thomas Gustafsson Sölvesborg Sirie Nordqvist Olofström Margareta Schultz Hemsidor Blekinge Diabetesförening www. blekingediabetes.com Layout Katarina Möller Avsändare: Blekinge Län Diabetesförening Box Karlskrona Innehåll 1. Bästa läsare 3 2. Vad är Barndiabetesfonden 5 3. Forskningsnyheter och annat uppsnappat 5 4. Vi frågar Doktor Vesti Nielsen 6 5. Koppling stress och diabetes 6 6. DIOS hade styrelsemöte 7 7 Extra Årsmöte 8 8. Samma HbA1c fast på nytt sätt 8 9. Lisebergsresan ICE i mobilen Den 19 septemeber är det val 10 Tryckeri: Tryck & Reklam i Karlskrona AB TALTIDNING Känner du någon som har svårt att läsa tryckt text? Sockerbladet finns att få som taltidning. Hör av dig till Föreningstelefonen Spana in vår grupp på det sociala mediet Facebook! Sök på Blekinge Diabetesförening och besök oss där. Styrelsen 2 Sockerbladet nr 3/2010

3 Bästa läsare Jag undrar om det är så att man upplever att tiden rusar fram allt fortare ju äldre man blir? Det känns som om det var alldeles nyss som jag satt här på kammaren och funderade över hur kallt det var den 1 juni nådens år Vad jag då inte visste var att det skulle bli en varm, ja mycket varm sommar Det är uppenbarat att i vissa lägen är det svårt att bedöma vad som hör framtiden till. Efter en mycket varm sommar har jag dags datum, tre månader senare, åter en behaglig temperatur på kontoret. Min dyra investering i en klimatanläggning var nödvändig när sommaren var som varmast. Nu står den stora maskinen tyst och skrymmande i ett av kontorets hörn. Anläggningen kommer säkert till användning igen nästa vår och sommar. Varför tar jag upp sådana triviala saker som berör mina funderingar kring hur jag upplever tidens gång och hur svårt det är att förutsäga framtiden? Jo det har slagit mig att vissa händelser såsom väder och vind, svamp i skogen eller inte, är svåra att prediktera. Däremot kan vissa händelser synas som logiska utfall utifrån de förutsättningar som är styrande. Har jag exempelvis lite pengar på mitt konto så vet jag att jag inte skall handla för mycket för då tar pengarna slut. Jag kan inte heller som företagare sluta att arbeta för då kan jag inte ta ut någon lön. Det finns många logiska kopplingar till vad som kan hjälpa mig att med god träffsäkerhet fånga ett framtida utfall. Tänker du likadant? Tänker alla likadant? Nej! Jag vet att förbundsledningen i Svenska Diabetesförbundet inte tänker enligt denna modell. Vid Riksstämman 2009 påtalade jag inför samtliga stämmodeltagare mina farhågor om vilka konsekvenser som skulle kunna bli utfallet av att stämman röstade fram förbundsledningens förslag om en uteslutning av Storstockholms Diabetesförening. Jag förklarade att en uteslutning av ca 5000 medlemmar får ekonomiska konsekvenser samt att en uteslutning framställer förbundet som mindre trovärdigt sina uppgifter. I detta läge bedömde jag att medlemmarna i Storstockholms Diabetesförening med all säkerhet skulle stanna kvar i den uteslutna föreningen. Detta skulle då innebära att förbundet skulle få en minskning av medlemavgifterna med cirka kr (0,5 miljoner kr). Vidare skulle förbundets tidning Diabetes få bära sina kostnader utan ekonomiska resurser från Storstockholms medlemmar. Här skulle intäkterna minska med cirka kr. Förbundets tilldelning av statsbidrag skulle minska kraftigt (bedömd minskning om 1, 5 till 2 miljoner kr). Summan av de minskade resurserna för verksamheten skulle med andra ord bli mycket omfattande. Trots detta så valde stämman, på förbundsledningens inrådan och förslag, med mycket liten majoritet att utesluta Storstockholms Diabetesförening. Stämman godkände därefter, på förbundsledningens snabbt uppdykande förslag, att förbundsledningen skulle få i uppdrag att stödja ett upprättande av en ny förening i Stockholm. Detta var ett märkligt förfarande. Förslaget fanns inte med i den fastställda agendan. Beslutet fattades sålunda utanför fastställd dagordning. Ingen reagerade! Ingen såg konsekvenserna! Oviljan att lyssna på medlemsföreningarnas påtalande om framtida konsekvenser fick många föreningar att höja på ögonbrynen. De föreningsdeltagare som hade varit med en längre tid började bli oroliga. Förbundet hade under ett antal år minskat i medlemsantal på ett mycket okontrollerat sätt. Från 2002 till 2005 minskade förbundet med drygt medlemmar. Riksstämman 2006 hade mot denna bakgrund ett övergripande mål som var att stoppa medlemsflykten samt att i stället sträva efter att rekrytera fler medlemmar. Trots dessa intentioner minskade förbundet mellan åren 2006 till 2008 med ytterligare dryga medlemmar. Det är då frapperande att förbundsledningen, 2009, drev igenom en uteslutning som innebar att möjliga medlemmar uteslöts. Under perioden förlorade förbundet nästan medlemmar. Detta utfall var inte vad många hade förutspått som framtidens förbund. forts.nästa sida Sockerbladet nr 3/2010 3

4 I dag har flera föreningar insett konsekvenserna av förbundets historiska framfart. Förutom vår förening så har föreningarna i Tierp och Alingsås lämnat förbundet. Flera andra föreningar har aviserat att de kommer att lämna förbundet under hösten. Var det dessa konsekvenser som förbundsledningen hade önskat sig? Inom Blekinge Läns Diabetesförening hade vi önskat att vi kunde få lugn och ro efter det att vi hade lämnat förbundet. Men så har inte blivit fallet. Förutom att förbundsledningen har tillskrivit våra medlemmar utan vårt tillstånd (missbrukat vårt medlemsregister) så har förbundet även försökt att punktera vår ekonomi. Detta agerande från förbundsledningens sida kan vara sprunget ur det faktum att konsekvenserna av att förbundet har fått färre medlemmar numera medför att förbundet har mindre ekonomiska resurser att hantera. Den så kallade intressepolitiska verksamheten är inte gratis (resor och traktamenten har öka under mandatperioden med 1,1 miljon kr). Verksamhetens kostnader har varit och är eskalerande hög. Detta ökande resursbehov har tydligen blivit kännbart då samtliga föreningar som har lämnat förbundet krävs på ytterligare en årsavgift. Årsavgiften för 2009 vill man ha betalt en gång till genom att påstå att det är efterskottsbetalning som gäller. Detta ärende kommer att drivas i Tingsrätten av samtliga fristående föreningar, var och en för sig. Jag återkommer framöver med mer information på föreningens webbsida. Ni har förmodligen kommit till insikt att föreningens förhoppning om lugn och ro tidigt kom på skam. Nej under hela våren och försommaren har olika påhopp från förbundsledningen genomförts. Förbundsledningen som i mångt och mycket framhävdar sin demokratiska hållning kunde inte acceptera att vår förenings två årsmöten hade klarlagt att vi skulle lämna förbundet. Förbundsledningen prövade om övriga föreningar kunde ge sina välsignelser till att förbundsledningen kunde gå ut till Blekinge läns samtliga medlemmar och ansluta dem direkt till förbundet. Tanken var att när en ny förening hade bildats i Blekinge så skulle medlemmarna överföras till den nya föreningen (den gamla föreningen skulle läggas ner och en ny förbundstrogen ledning skulle därefter ta vid). Förbundsledningen fick positiva svar från några föreningar men en del föreningar svarade blankt nej. Av detta agerande kan man se hur demokratiska regler avstyrde ett dåligt underbyggt förslag om centralanslutning av Blekinge Läns Diabetesförenings medlemmar. Förbundsledningen hade uppenbarligen inte tolkat eller förstått att våra två årsmöten hade en särskild roll i den demokratiska processen. Därmed insåg förbundsledningen inte heller vilka konsekvenser detta förslag skulle medföra. I dagsläget har ett antal föreningar uppgivit att just detta agerande fick dem att inse att förbundsledningen inte analyserade konsekvenserna av sitt agerande. Med denna vetskap har dessa föreningar börjat se över förutsättningarna för att själva lämna förbundet. Vem vill bli ledd av några som inte inser konsekvenserna av sitt handlande? Inom Blekinge Läns Diabetesförening hoppas vi att vi snart skall få ro. Vi behöver lugn och ro för att få möjligheter att skapa goda förutsättningar för vår verksamhet för länets diabetiker. Under hösten kommer rikets medlemmar att gå till val. Riksdagsvalet är som bekant söndagen den 19 september. Förutom att det genomförs val till vår Riksdag så genomförs val av våra lokala företrädare i kommuner och landsting. Vi står nu inför en ny eller gammal politisk besättning vid Blekinge Läns Landsting. Vilka kandiderade Landstingspolitiker kommer att påverka vården den kommande mandatperioden? Inom Blekinge Läns Diabetesförening har vi haft funderingar på vilka personer som kan komma att påverka diabetesvården i Blekinge. Inne i tidningen har vi ett avsnitt där de kandiderande politiska gruppledarna har svarat på för oss intressanta frågor. Är svaren intressanta för dig? Så äntligen lite pekpinnar! Nu mina vänner är det tid för att förbereda sig för den mörka och kalla vintern. Det är nu vi kan få ta del av den sköna höstsolen och den klara men höstdoftande luften. Det är nu ni kan finna ro med att plocka de sena kantarellerna och snart kommer skogen stå full av fina trattisar. Gå ut i skog och mark, rör på dig, njut av denna fantastiska möjlighet. Kommer det att finnas svamp? Det vet jag inte, men jag hoppas att detta är konsekvenserna av hur sommaren har varit! Lev väl! Text: Bengt Ettedahl 4 Sockerbladet nr 3/2010

5 Barndiabetesfonden är en riksorganisation med flera lokala föreningar runt om i landet. Barndiabetesfonden har ett 90- konto. 90-kontot sköts av en stiftelse. Barndiabetesfonden är en helt egen riksorganisation som inte är med i varken Diabetesorganisationen i Sverige, DIOS, eller i Svenska Diabetesförbundet. Barndiabetesfondens syfte är: att stödja forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. I klartext: Barndiabetesfonden samlar in pengar tex genom att sälja hembakat bröd på marknader, anordna lotterier, hantera insamlingsbössor som placeras på olika butiker samt anordna välgörenhetskonserter eller teaterföreställningar. Vad är Barndiabetesfonden? På Barndiabetesfondens hemsida, kan man se hur dessa insamlade pengar används. Vi i Barndiabetesfondens lokalförening Blekinge har också tagit på oss att informera om typ 1 diabetes, och att vi ordnar familjeaktiviteter beror på att vi i blivit tillfrågade om detta. Att lindra diabetes hos barn och ungdomar kan både innebära att sprida kunskap om denna sjukdom och att ordna något trevligt så att både barnen och deras föräldrar kan träffas. Att lära känna andra familjer med diabetes är en stor fördel då man kan kontakta varandra om det är något man vill diskutera eller då medicinförrådet tryter hemma och man inte kan få tag på diabetessaker. Föreningens namn är Barndiabetesfonden och vårt uppdrag är att samla in pengar till forskningen kring typ 1 diabetes hos barn och unga. Text:Ingrid Christensson Forskningsnyheter och annat uppsnappat Inopererad sensor rapporterar blodsockervärdet trådlöst Forskare vid universitetet i San Diego, Kalifornien, har tillsammans med företaget GlySens Incorporated utvecklat en sockersensor. Det är en rund dosa, med en diameter på 3,4 cm och en tjocklek på 1,5 cm, som placeras under huden och som kontinuerligt sänder blodsockervärden till en mottagare, trådlöst. Hittills har den endast testats på djur men har nu fått godkännande för prövningar på människor. Dosan har inga katetrar eller nålar utan ligger helt dold under huden. Eftersom kommunikationen är trådlös hoppas forskarna att tekniken i framtiden ska fungera så att man kan koppla samman sockersensorn med en vanlig mobiltelefon. Det skulle t.ex. vara ett bra sätt för oroliga föräldrar att hålla uppsikt på sina barns blodsockernivå under natten. Källa: diabetesportalen.se Civilförsvarsförbundet var redo för insulinkänningar Hundratusentals människor begav sig till Stockholm i juni i samband med kronprinsessan Victorias bröllop med Daniel Westling. Alla med diabetes som fick en insulinkänning kunde då få hjälp vid något av Civilförsvarsförbundets informationstält. Civilförsvarsförbundet hade en överenskommelse med hovet att organisera åtta stycken informationstält under bröllopsdagen. Dessutom hade man åtta Hitta Vilse-centraler2 för bortkomna barn att finns på plats samt fem ambulerande team med hjärtstartare. Samtliga tält hade någon form av sötsaker, bananer och druvsocker för att akut kunna hjälpa personer med diabetes som råkar ut för en insulinkänning. Vatten fanns även tillgängligt. Källa: civil.se Sockerbladet nr 3/2010 5

6 Andra målet också vid typ 2 diabetes Om du äter frukost stiger inte ditt blodsocker lika mycket efter lunch. Företeelsen kallas för andramåletfenomenet och är sedan länge känt bland friska. Nu visar forskare från Storbritanninen att det även gäller vid typ 2 diabetes. I korthet kan det beskrivas som att blodsockret inte stiger lika mycket vid lunch om personen har ätit frukost. De brittiska forskarna undersökte vid tre tillfällen med ett par veckors mellanrum åtta överviktiga medelålders patienter med typ 2 diabetes. Om resultaten står sig i en större undersökning så är detta ett sätt att utnyttja en naturlig mekanism hos kroppen för att kontrollera blodsockret istället för att använda mer läkemedel, konstaterar forskningsledaren Roy Taylor, från universitetet i Newcastle till Reuters Health. Källa: diabetesportalen.se Doktor Jörgen Vesti Nielsen kommer i nästa nummer av Sockerbladet att kommentera forskningsrön samt ge svar på frågor från er medlemmar som har inkommit till föreningens webb frågespalt. Det är vår förhoppning att vår doktor kan ge oss medlemmar mer information om vår sjukdom samt förklara forskningsrön som kanske Vi frågar Doktor Vesti Nielsen kan ge hopp om en framtida behandling för ett bättre liv. I nästa nummer ger Dr Vesti Nielsen en professionell syn på den forskningsartikel som publicerades i tidskriften Science den 19 november förra året. Rubriken på artikeln var: Kopplingen stress och diabetes förklarad. Vad har hänt sedan publiceringen? Vilka blir de konkreta åtgärderna i en ev. behandling? Kopplingen stress och diabetes förklarad forskningsgenombrott i Science Upptäckten av en ny genetisk riskvariant för typ 2 diabetes, och beskrivningen av den exakta mekanismen bakom, förklarar på molekylär nivå kopplingen mellan stress och diabetes. Bärare av riskvarianten har stressade insulinceller vilket kraftigt reducerar deras förmåga att utsöndra insulin. Och, vilket gör fyndet extra intressant, det finns redan medel som helt återställer insulincellens kapacitet. Erik Renström.- Vårt arbete öppnar vägen för såväl en mer exakt diabetesdiagnos som en behandling riktad direkt mot sjukdomsmekanismen till skillnad från dagens symtombehandlingar, säger Erik Renström, professor i experimentell endokrinologi på Lunds Universitets Diabetescenter (LUDC) i Malmö och ansvarig författare till artikeln i Science. Minst 30-procentig riskökning Arbetet bakom upptäckten bygger på ett samarbete mellan LUDCforskare med olika specialiteter, mellan genetiker, experter på djurmodeller för diabetes och de som arbetar med att kartlägga vad som går fel på den enskilda insulincellens nivå. Bland de kända riskgenerna för typ 2 diabetes placerar sig den nu upptäckta varianten på adrenalinreceptorn högt upp på risklistan. Den är vanlig, omkring en tredjedel i befolkningen har den, och den ökar risken för diabetes med mellan cirka 30 och 42 procent beroende på om bäraren har en eller två kopior. Exakta mekanismen förklarad Vidare har forskargruppen beskrivit exakt på vilket sätt sjukdomsrisken ökar. - Ja, och det är första gången någon i detalj kan förklara vad det är som går fel vid typ 2 diabetes, säger Anders Rosengren, forskare på LUDC och huvudförfattare till artikeln. Diabetessjuka råttor Arbetet med kartläggningen började med GK-råttan, en råttstam som spontant får en sjukdom som liknar människans typ 2 diabetes och som används mycket inom diabetesforskningen (se nedan). - Vi visste att råttan insjuknar i diabetes därför att den har insulinbrist. Men vi visste inte vad bristen beror på, säger Erik Renström och berättar om hur de med fortsatt systematisk avel i samarbete med Holger Luthman, professor i medicinsk genetik, hittade en genvariant på de insulinproducerande betacellernas yta som leder till en nära 80-procentig ökning av receptorn för stresshormonet adrenalin forts.nästa sida 6 Sockerbladet nr 3/2010

7 . - Och det gör betacellerna mer stresskänsliga, insulinfrisättningen försämras och blodsockret stiger, säger Anders Rosengren och förklarar att det i ett funktionellt perspektiv är logiskt att stresshormonet adrenalin sänker blodets insulinnivåer. Fly eller fäkta - I en akut stressituation, när du ska fly eller fäkta, är låga blodsockervärden en nackdel, höga däremot ger dig en säkerhetsmarginal. Men dagens stress är ofta inte sådan och den går inte att springa eller slå sig fri från. Därför ökar modern stress diabetesrisken. I laboratorieförsök bekräftades att överuttrycket av adrenalinreceptorn på råttans betaceller orsakade en 35-procentig försämring av insulinutsöndringen. - Vi har också visat att medel som blockerar receptorerna normaliserar utsöndringen, säger Erik Renström. Medlet, Yohimbin, var tidigare ett läkemedel vid erektionsstörningar men det avregistrerades Bekräftades bland patienter Var någonstans i arvsmassan människans motsvarighet till råttans adrenalinreceptor finns är känt. Forskargruppen undersökte därför genetiska varianter i den misstänkta regionen i flera olika studier hos personer vars kapacitet för insulinutsöndring var känd. En av varianterna gav ett kraftigt utslag. Bärare av riskgenen hade försämrad insulinutsöndring. I nästa steg, när forskarna jämförde förekomsten av genvarianten hos flera tusen diabetespatienter och friska kontroller stod diabetesrisken klar. Bärare av varianten i dubbel uppsättning, en från vardera föräldern, har 42 procents ökad risk för typ 2 diabetes. Med enkel uppsättning är riskökningen 30 procent. Medlet återställde kapaciteten - Det ger den här riskgenen samma tyngd som de tidigare starkaste upptäckta riskvarianterna, konstaterar Erik Renström. Studier av betaceller från avlidna bärare av riskvarianten bekräftade riskökningen. Vid höga sockervärden var insulinutsöndringen försämrad med 40 procent. - Och när vi tillsatte Yohimbin återfick cellerna sin fulla kapacitet, konstaterar Anders Rosengren. Yohimbin har en oselektiv effekt och många biverkningar. Ett medel med en mer specifik blockering av receptorn på betacellerna skulle vara ett möjligt framtida läkemedel vid typ 2 diabetes. - Ja, då skulle vi kunna rikta behandlingen direkt mot den mekanism som orsakar sjukdomen, konstaterar Erik Renström. GK-råttan är döpt efter de båda japanska forskarna Goto och Kakizaki som avlade fram den för mer än 30 år sedan. Utgångspunkten var 211 normala råttor. Genom att systematiskt i varje generation para de tio procent som hade högst blodsockervärden fick forskarna efter 35 generationer en råttstam som spontant får diabetes på grund av insulinbrist. Text: Tord Ajanki DiOS hade styrelsemöte söndagen den 29 augusti Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, genomförde ordinarie möte söndagen den 29 augusti 2010 i Stockholm. Det var Bengt Ettedahl och undertecknad som medverkade från södra sjukvårdsregionen på detta möte. DiOS bildades formellt i Ronneby sista helgen i maj, i år. Den förening som varit med i DiOS från början är Tierps diabetesförening. Från och med 1 juli är även Storstockholms diabetesförening medlem i DiOS. Bleknige läns diabetesförening kan inte ansöka om medlemskap förrän medlemmarna har fattat beslut om föreningens koppling till en ny riksorganisation. Ett sådant beslut kan tas vid ett årsmöte. För närvarande förbereder styrelsen i Blekinge läns diabetesförening framtagande av beslutsunderlag som skall presenteras för medlemmarna före det extra årsmöte som i dagsläget är planerat till lördagen den 13 november. Vid detta årsmöte skall även föreningens nya stadgar fastställas. Det är fler föreningar i övriga Sverige som troligtvis kommer att ansöka om medlemskap i DiOS inom en snar framtid. Övriga frågor som diskuterades på mötet, förutom blivande medlemsföreningar, var, hur läget är vid de olika förningarna. Vilken verksamhet är genomförd, pågående eller planerad. Vad händer i en nära framtid. De som har gått ur eller blivit utsparkade från Svenska diabetesförbundet har en del tidskrävande aktiviteter i höst, såsom tingsrättsförhandlingar. På DiOS mötet diskuterades också om det var möjligt att få statsbidrag från Socialstyrelsen. Saken ska undersökas om detta är möjligt. Mötet dominerades av diskussioner om hur DiOS skall utvecklas och ledas i framtiden. Ny moder ledningsmodell efterfrågas. Bengt och jag har fått med en massa uppgifter med oss hem för fortsatt handläggning. Nu sitter vi med i ytterligare en styrelse som vill åt våra kroppar (puh!). Nästa möte i DiOS äger rum i början av december och då ska verksamhetsplan och budget diskuteras. Text: Petra Svensson Sockerbladet nr 3/2010 7

8 Vid ordinarie årsmöte den 6 mars fick styrelsen uppdraget att utarbeta förslag till nya stadgar. Förslaget skulle utgå ifrån modern verksamhetsledning samt värna om de demokratiska värderingarna. Förslaget skulle remitteras till föreningens medlemmar i god tid samt syftade till att kunna fastställas vid ett extra årsmöte under årets tredje kvartal. Efter föreningens årsmöte i mars har föreningens ledning varit ansatta av Svenska Diabetesför-bundets ledning vid olika tillfällen. Vi har vidare blivit stämda till tingsförhandlingar på grund av en påstådd fordran. Den påstådda fordran utgörs av att förbundsledningen anser att medlemsavgifterna samt avgiften för tidningen Diabetes skall betalas i efterskott. Det vill säga att det som vi betalade till förbundet 2009 skulle avse Samma HbA1c fast på nytt sätt 1 september 2010 infördes ett nytt sätt att ange långtidsvärdet för blodsockret, HbA1c. Ett HbA1c på 6,0 procent med det gamla värdet blir med det nya 52 mmol/mol. Orsakerna till bytet är flera, metoden är mer tillförlitlig, det nya värdet är inte lika lätt att förväxla med värdet på enskilda blodsockerprov och i och med bytet kommer samma måttenhet att gälla i alla länder. Det nya systemet innebär ingen skillnad jämfört med det gamla när det gäller själva provtagningen. Gamla värdet i procent Nya värdet i mmol/mol Extra Årsmöte medlemsavgifter med mera för Alla ni som skulle få samma erbjudande skulle nog vara lite fundersamma. Ni skulle med förbundets metod kunna bli er-bjudna att prenumera på BLT 2009 men ni behöver inte betala förrän Det vill säga att ni betalar i efterskott. Alla stadgar samt tidigare dokument talar emot förbundsledningens uttalade fordran. Förberedelser samt kostnader för att bestrida fordran kommer att ta mycken tid samt öka våra kostnader. Inom styrelsen bedömer vi att dessa konsekvenser är det som förbundsledningen eftersträvar. Vi skall lamslås samt övriga kvarvarande föreningar skall bli rädda att hamna i samma situation. Alla dessa påhopp har varit arbetsamma för styrelsen då vi alla genomför föreningens verksamhet på vår fritid. Vi har arbeten, familjer med mera som också måste skötas. Att lägga 40 timmar i veckan för att bemöta förbundsledningens påhopp innebär exempelvis för min egna del att jag måste sköta min firma på nätterna eller helgerna. En konsekvens av allt som förbundet vill störa med är att vi inte kommer att kunna hålla tidsplanen för vårt uppdrag avseende föreningens stadgar. Vi kommer inte heller att kunna hålla det planerade höstseminariet. Det extra årsmötet skjuts fram i tiden till lördagen den 13 november. Notera i era kalendrar att vi genomför extra årsmöte lördagen den 13 november preliminärt klockan Ronneby Brunn. Jag återkommer framöver. Text: Bengt Ettedahl Individuell målsättning Normalt HbA1c för en person som inte har diabetes är, om man är under 50 år, mellan 27 och 42 mmol/mol. För den som är äldre än 50 år, är ett normalt värde mellan 31 och 46 mmol/mol. För oss diabetiker är den gamla målsättningen som tidigare det vill säga ett HbA1c under 52 mmol/mol. Tilläggas ska att den individuella målsättningen kan variera på grund av andra faktorer. För att underlätta övergången kommer såväl de nya som de gamla HbA1c-värdet att användas i provsvaren fram till årsskiftet 2010/ Sockerbladet nr 3/2010

9 Nu har årets Lisebergsresa ägt rum. Resan gick av stapeln lördagen 21 augusti. De som fick följa med till Liseberg denna dag var mellan år gamla tonåringar. Tonåringarna fick ha med sig en kompis på resan. Vi blev 41 tonå ringar och 3 ledare som deltog på resan till Göteborg. Lisebergsresan 21 augusti 2010 Resan började klockan i Karlskrona och bussen fortsatte genom Blekinge med upptag i Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg. På vägen upp hade vi en stunds bensträckare och fikapaus innan vi kom fram till Göteborg. Bussen var framme vid Liseberg ungefär Ungdomarna fick sex timmar på sig att åka karuseller eller roa sig på ett lämpligt sätt. När vi var på Liseberg så var vädret jättebra, nästan lite för varmt ett tag. Framemot kvällen blev det rätt mycket folk. Ungdomarna skulle infinna sig hos oss ledare i halvlek, så att vi kunde kolla att allt var bra och ingenting hade hänt med dem. Bussen skulle ha avgått från Liseberg på kvällen men vi kom inte iväg förrän strax efter på grund vissa om-ständigheter. Ungdomarna skötte sig jättebra på resan och på Liseberg. De flesta höll tiderna under dagen. Vi hade tur med vädret, även om det inte såg ut så när vi var på väg upp till Göteborg. När vi åkte i bussen både vägen upp och hem från Göteborg så var det mulet och mörka moln på himlen, på vägen hem kom det ett och annat ösregn, men vädret var bra under tiden vi var på Liseberg. Lite om hur vi hade det på vår resa. Petra, Thomas och Anna Foto: Thomas Karlsson ICE är en förkortning av engelskans In Case of Emergency. Historien bakom ICE ICE-koden uppfanns av den engelska ambulansföraren Bob Brotchie i maj Anledningen var att vid flera tillfällen hade han träffat personer som varit med om olyckor och inte kunde göra sig förstådda på grund av skada eller sjukdom. Bob och hans kollegor kunde inte ta reda på vilka offren var. Men han la märke till att de flesta personer hade mobiltelefoner och kom då på ICE i mobilen idén att om vi hade en en-hetlig metod för att söka inuti en mobiltelefon vid en nödsituation och därmed komma i kontakt med anhöriga skulle det göra det lättare för alla. Han började sprida budskapet om koden. Efter bombdåden i London den 7 juli 2005 fick den stora allmänheten kännedom om koden, då Storbritanniens räddningspersonal letade efter anhörigas telefonnummer i offrens mobiltelefoner. ICE har spritt sig vitt runt Europa. Det är standard att använda engelska för beskrivning av den anhöriga samt att utlandsprefix skrivs ut, till exempel +46 för Sverige följt av numret utan den inledande nollan. Anledningen är att telefonnumret och informationen ska fungera även i utlandet. För fler kontaktpersoner används ICE1, ICE2 och så vidare. Lägg in dina närmaste anhöriga i din mobiltelefons adressbok under namnet ICE. Då kan de snabbt kontaktas om du skulle hittas akut skadad eller sjuk och inte kan tala. forts.nästa sida Sockerbladet nr 32/2010 9

10 Så här gör du för att lägga in ICE i mobilen * Lägg till en ny kontakt i telefonboken * Skriv in ICE1 följt av vilken relation du har till personen t ex wife, dennes namn, +46 och sedan telefonnumret - utan den första nollan * Spara den nya kontakten Vill du lägga till fler kontakter, skriv ICE2 och fortsätt som i punkt "2" etc. Tänk på att: * använda det internationella utlandsprefixet + istället för "00", som endast används inom Europa. * landsnummer för svenska kontaktpersoner är 46. * använda engelska som språk så att funktionen även fungerar när du är utomlands. * berätta för de personer du lagt in under namnet ICE så att de vet om det. Tips! Om du vill undvika att din mobiltelefon presenterar dina kontaktpersoner som ICE+namn när de ringer till dig kan du lägga in tecknet * direkt efter numret till din ICEkontakt. Numret kommer ändå att fungera om man behöver ringa din ICE-kontakt i en allvarlig situation. OBS! Denna funktion fungerar inte i vissa Sony Ericsson-modeller, så prova ring din ICE-kontakt efter du lagt till *-symbolen. Om du ej kopplas fram fungerar inte denna funktion på din mobil. Du måste då ta bort * för att kunna ringa ut till din ICE-kontakt. Detta problem håller på att åtgärdas men är tyvärr ännu inte löst. Du kan istället prova med att sätta en 0:a i slutet av telefonnumret, det fungerar på vissa modeller. Källa: SOS Alarm Sverige AB + Wikipedia. Den 19 september är det val! Frågor om Diabetesvården till landstingspolitiker inför valet Blekinge Läns Diabetesförening har inför valet tagit fram ett antal viktiga frågor som berör diabetesvården i Blekinge. Respektive partigrupp har fått möjlighet att svara på våra frågor. Samtliga gruppledare fick våra frågor översända via e- post cirka 30 dagar före förväntade svar. Vid svarstidens utgång fick vi förlänga svarstiden, efter påminnelse, med ytterligare tre dygn. De svar vi har fått in har inte alltid varit helt klara och entydiga. Svaren vi publicerar här i denna tidning är i allt väsentligt direkt kopierade från de skrivna svar som vi har fått från våra politiker. Blekinge Läns Diabetesförening har inte tagit ställning till inkomna svar. Syftet med frågeställningarna har varit att ge er medlemmar svar på hur de olika politiska partiernas visioner och mål ser ut samt hur de hanterar sina roller som beslutsfattare. Politikernas exakta svar kommer att finns tillgängliga på föreningens webbsida Nedanstående partier går till val i Blekinge Läns Landsting den 19 september 2010 Arbetarepartiet-socialdemokraterna Svar inlämnat av landstingsråd Kalle Sandström Centerpartiet Svar inlämnat av gruppledare Petronella Petersson Folkpartiet liberalerna Svar inlämnat av gruppledare Nils Ingmar Thorell Kristdemokraterna Inget svar inkommit trots påminnelse Miljöpartiet de gröna Svar inlämnat av gruppledare Claes Jansson Moderata samlingspartiet Svar inlämnat av gruppledare Alexander Wendt Sverigedemokraterna Inget svar inkommit på grund av tidsbrist Vänsterpartiet Svar inlämnat av gruppledare Viveka Söderdahl 10 Sockerbladet nr 3/2010

11 Fråga nr 1 - Fotvård En arbetsgrupp inom Blekinge Diabetesråd fick, under 2007, uppdraget att kartlägga resurser och behov av förebyggande medicinsk fotvård för Blekinges c:a 7000 diabetiker. Underlaget presenterades för Landstingets politiker Idag, 2010, finns trots påvisat behov, endast 8 fotterapeuttjänster inom sluten- och primärvården. Dessa resurser motsvarar endast 50 % av bedömt behov för vård av länets diabetiker. Andra patientgruppers behov av resurser såsom reumatiker, psoriasispatienter, är inte medräknade. a/ Inom särskilt boende saknas fotterapeuter. Patienterna är i stor utsträckning hänvisade till privat fotvård som ofta saknar medicinsk kompetens. Denna brist på offentliga resurser medför en hög kostnad för den enskilde. Hur vill Ert parti agera i denna fråga? b/ Antalet amputationer uppgår till omkring 70 st /år i Blekinge. Hälften av dessa amputationer drabbar diabetespatienter. Varje amputation medför en samhällskostnad på närmare 1 miljon kr. Till detta kan läggas kostnader för bostadsanpassning, hemtjänst, färdtjänst, mm. Med bra förebyggande fotvård kan antalet amputationer halveras. Hur vill Ert parti agera i denna fråga? c/ Hur ska framtidens behov av fotvård tillgodoses då antalet diabetiker ökar samtidigt som livslängden också ökar? Fotterapeuter i särskilt boende är en primärkommunal fråga, inte landstingets ansvar. Även om det inte är en landstingsfråga är det självklart en viktig fråga. Alla länets diabetiker erhåller fotvårdsinsatser utifrån de nationella riktlinjerna. Det är hela tiden vår målsättning att vi ska uppfylla nationella riktlinjer. Ökar antalet patienter så måste insatserna öka. Vi anser att alla i behov av medicinsk fotvård ska få detta. Detta behov ska bedömas av patientens läkare. Vi har stor förhoppning om att vårdvalet, ska leda till just förbättringar inom det förebyggande arbetet. Vidare så är det av stor vikt att vi satsar vidare på en god sårvård. Vi är öppna för att medicinsk fotvård ska kunna drivas privat. De måste ha medicinsk kompetens. Bättre tillgänglighet och öppna upp den medicinska fotvården för privata alternativ. Behövs resurstillskott vad gäller förändringar av sjukdomar måste vi möta detta. Vi ska lyfta dessa frågor i våra samtal med landstingsledningen. Landstinget behöver få bättre ekonomiska resurser. Bristen på fotterapeuter kan dock åtgärdas genom att fler utbildas. Jag känner inte till hur läget är i det avseendet. Vi vill att landstinget skall teckna avtal med privata fotvårdare under förutsättning av att dom är medicinskt kvalificerade. Tar vi tillvara på ALLA resurser, även privata skulle vi komma mycket längre. Givetvis ser vi behovet och kan man genom att de boende slipper onödigt lidande om rätt kompetens finns skall denna fråga lyftas så att det blir en resurs att räkna med. För varje person som slipper genomgå amputation görs en enorm vinst för personen och dennes familj men också för sjukvården, som kan visa på att om rätt resurser sätts in blir resultatet bra. Sockerbladet nr 3/

12 Fråga nr 2 - Diabetessamordnare Blekinge Läns Diabetesförening tog för några år sedan initiativet samt föreslog att en ny tjänst som diabetessamordnare skulle inrättas. Syftet med tjänsten var att samordna samt ensa vårdrutinerna av länets diabetiker. Tjänsten skulle vidare medföra att landstinget fick en ökad samordningsförmåga att kunna sprida kunskaper om nya forskningsrön inom diabetesvården. Tjänsten som diabetessamordnare inrättades och finansierades av inbesparade medel från offentlig upphandling av diabeteshjälpmedel (blodsockerstickor). Trots mycket goda erfarenheter togs tjänsten bort, Slutrapporten i Projekt Aurora en optimering av Diabetesvården i Blekinge skrevs i början på Inom södra sjukvårdsregionen är det numera så att det endast är Blekinge Läns landsting som INTE har en samordnande funktion för diabetesvården. Det finns ett stort behov av att tjänsten som diabetessamordnare återinrättas samt att tjänsten blir permanent. Alla vårdteamen kommer att gynnas i sin yrkesutövning av den samordningseffekt samt de kunskaper som kan förmedlas. Speciellt viktig blir tjänsten nu när det fria vårdvalen har inrättats. a/ Hur ser Ert parti på frågan och hur kommer Ni att agera i Landstinget? Just nu är det endast Kronoberg som har diabetessamordnare i södra sjukvårdsregionen. Övriga landsting saknar denna funktion. Vi vet att behov finns att återinföra denna funk tion. När ekonomin tillåter vill vi gärna permanenta en sådan tjänst. Vi har sedan tidigare diabetessjuksköterskor. Dessa är ett stort stöd för patienterna, och Blekinge får högt betyg när vi jämför oss med övriga landsting. Vi har fört fram denna fråga och debatterat för detta. Vi har också tagit med detta i vår budget. Vi kommer att arbeta vidare för att Blekinge också ska få en diabetessamordnare. Jag kan se fördelar med om denne arbetar nära folkhälsostrategen. Kan inte vara en politisk fråga hur man organiserar upp diabetesvården. Det måste prioriteras av verksamhetsansvariga för att nå upp till de mål som finns såväl nationellt som i Landstinget Blekinge. Förvånande att den togs bort. Jag vill först fråga verksamhetsansvariga varför. Därefter ev. agera. Svaret är mycket enkelt: Om vi vinner valet kommer vi att föreslå att samordnaren återinförs! Frågan om att Diabetessamordnaren skall vi ta upp i diskussion med verksamheten och i budgetarbetet. Vi har ett väldigt trångt ekonomiskt utrymme inom alla landsting nu så varje ny eller ominvestering måste vända vridas på för att verkligen se vinsten med infö randet. 12 Sockerbladet nr 3/2010

13 Fråga nr 3 - Ögonbottenfotografering En av de allvarliga komplikationer som kan bli en följd av långvarig diabetes är synproblem eller ytterst blindhet. Med bra förebyggande behandling kan synen bibehållas och leda till mindre problem för den enskilde och även på sikt mindre samhällskostnader. Enligt Nationella riktlinjerna för diabetesvård skall alla diabetiker erbjudas screening av ögonbottnarna. Tidsintervallen beror på många faktorer, som tiden med diabetes, typ av diabetes, behandlingsregim, mm. a/ Hur tänker Ni bevaka och tillhandahålla tillräckligt med resurser för screening och eventuella behov av behandling? Alla diabetiker i Blekinge erbjuds screening av ögon bottnar enligt de nationella riktlinjerna. Detta sköts av ögonmottagningen. Vi anser vad gäller screening av olika slag att vi ska följa de rekommendationer socialstyrelsen ger. Vi ska arbeta enligt nationella riktlinjer. Vi får följa upp denna fråga. Vi bevakar genom att ställa frågor till de verksamhets ansvariga. Det är också dom som prioriterar hur resur serna fördelas inom sina ansvarsområden. Vi detaljstyr sällan. Om vi har en samordnare så skall givetvis detta vara ett av de prioriterade områden att bevaka. Grundprincipen är att nationella riktlinjer skall följas. Vården måste vara jämlik och likadan oavsett var i landet du bor eller oavsett om du är man eller kvinna! Ser detta som en verksamhetsfråga och om det inte finns resurser att följa de nationella riktlinjerna skall verksamhetschefen lyfta detta till politisk nivå. Vi har att följa dessa regler i landstinget Blekinge. Stiftelsen Blekinge Diabetesförenings Forskningsfond Blekinge Diabetesförening stödjer diabetiker genom föreningsverksamheten samt genom att avdela medel för diabetesforskningen. Genom ditt bidrag till Stiftelsen Blekinge Diabetesförenings forskningsfond kan verksamheten fortlöpa samt resurser för forskningen avdelas. BG Sockerbladet nr 3/

14 Fråga nr 4 - Psykologhjälp Diagnosen diabetes kan medföra en kris och kaotiskt tillstånd för de personer som får beskedet att de har drabbats av denna svåra sjukdom. Det är inte ovanligt att denna kris bland tonåringar kan bli mycket omfattande. Unga flickor drabbas oftare än pojkar av ätstörningar och förhållningssättet till sjukdomsbehandlingen blir störd. Genom att inte sköta behandlingen på bästa sätt kan följden bli höga HbA1c-värden som på sikt ger fysiska skador. Möjlighet till psykologhjälp som har specialkunskap inom området skulle förbättra situationen för många nydebuterade diabetiker. a/ Är Ert parti redo att medverka till att resurser avdelas för att möta behovet av psykologiskt Då det är brist på psykologer finns just nu ingen sådan resurs däremot erbjuds alla kon takt med kurator som har kunskap om sjukdomen. Landstinget arbetar ständigt med att rekrytera de yrkesgrupper som vi har brist på. Vi menar att en bra psykiatrisk vård är ett måste. Den ska vara tillgänglig och av hög kvalitet. Men att avsätta resurser för en enda grupp kan inte vara rätt väg att gå. Det måste vara den enskildes behov som styr resurserna. Även här har hälsovalet en stor betydelse. Oavsett sjukdom ska psykologstöd sättas in när behov föreligger. Det är nack delen med ett litet landstingsområde att det kan vara svårt att ha specialkunskaper. Vi har länge hävdat att det behövs fler beteendevetare (ex. psykologer) i primärvården. Dessa skall finnas tillgängliga på vårdcentralerna. Vi är alltid öppna för att lyssna till exempelvis psykiatrin och primärvårdens behov! Ungas reella och verkliga behov måste kunna mötas. Här gäller verksamhetens professionella bedömning av eventuellt utökat behov! Vad gäller psykologhjälp lyfter vi ofta vikten av beteendevetare i all vård och på många vårdcentraler finns det möjlighet att få tid hos kurator. Jag ser detta som en fråga att lyfta i ett kommunalt/landstingsforum. Här finns kanske en möjlighet för skola och landstingets hälsovård att samarbeta.

15 Fråga nr 5 Särskilt boende Vem ansvarar för de diabetiker som bor på särskilt boende? Kommunerna har huvudansvar men för t ex fotvården ska det vara landstinget eftersom det är en medicinsk behandling som åligger landstinget. Fortfarande många år efter Ädelreformens införande har frågan inte fått en slutlig lösning. a/ Vad tänker Ert parti göra för att denna fråga ska komma till ett avgörande? Tyvärr finns det gränsdragningsproblem. Socialdemokraternas ambition är ett samtalt huvudmannaskap för hemsjukvård och äldreomsorg hos kommunerna för att kunna samverka och samordna insatser. Kommuner och landstinget måste omgående bli bättre på att samarbeta. Det är SAMMA skattebetalare/invånare och därför får inte gränserna bli ett hinder. För att riva dessa murar kan vi politiker börja med oss själva. Detta hade lösts lättare genom kommunalisering av hemsjukvården. Vi tror att detta kommer att genomföras. Frågan behöver följas upp på ett bättre sätt. Det kände jag inte till. Jag skall informera mig. Vi vill att all grundläggande vård av äldre skall samlas under en hatt, i det här fallet under kommunen. Det är av största vikt att ingen, oavsett behov, faller mellan två stolar och fot vården är ett sådant exempel. Särskilt viktig är den förebyggande vården för gamla och sjuka och den skall hållas samman! Jag skall vara ärlig och säga att jag inte visste detta skall ta upp detta med mina vänsterpar tikolleger i kommunen för att hitta påverkansformer Sockerbladet nr 3/

16 Fråga nr 6 - Framtidens diabetesvård Blekinge Läns Diabetesförening verkar, tillsammans med landstinget och andra aktörer, lokalt inom Blekinge för att förbättra levnadsvillkoren för länets diabetiker. Det är endast i samarbete som vi ser att resurserna används på optimalt sätt och ger störst effekt på insatsen. a/ Vad har Ni för visioner om framtidens diabetesvård? Utveckla gärna funderingarna och förväntningarna. Vi vill gärna utveckla dagvårdsverksamheten och gruppverksamheten för diabetikerna. Vi ser gärna att diabetesföreningarna är delaktiga och ta ett ansvar för utformningen av en sådan verksamhet. Vi har stora ambitioner när det gäller folkhälsan, vi vill att blekingarna ska vara friskast i Sverige. Vi är övertygade om att insatser för god folkhälsa bidrar till att människor inte behöver söka vård. Vi vill därför att resurser till förebyggande insatser ökar. Sjukvården i Blekinge ska alltid ha ett folkhälsoperspektiv i mötet med patienten. Blekingarna ska stimuleras till att vara aktiva och förebygga dålig hälsa och de som vill förändra sin livsstil ska stödjas i detta. Särskilda livsstilsmottagningar kan vara ett sätt. Den främsta visionen är att vi ska bli bäst i landet på folkhälsoarbetet och minska antalet insjuknande i diabetes typ 2. För att nå dit tror vi att en diabetessamordnare är nödvändig. Denne skulle jobba nära folkhälsostrategen och göra så att vi ligger i framkant på området folkhälsa och diabetesvård. Nästa gång man gör en jämförelse med de andra länen/region i Södra sjukvårdsregionen ska Blekinge ligga bäst till på flertalet av jämförelsetalen. Det är ett realistiskt mål till att börja med. Inte alls omöjligt att nå. Kan de så kan vi! Den psykiatriska vården ska ha så god tillgänglighet att ni inte längre känner att ni behöver driva denna fråga för era medlemmars räkning. Den som mår dåligt psykiskt orkar inte alltid kämpa för sina rättigheter så det är ju bra att ni gör det. Diabetesvården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns många lovande forskningsprojekt just vad gäller diabetes. Den medicinsktekniska utvecklingen kommer i framtiden att göra det ännu lättare att leva med diabetes. Jag är för dåligt insatt för att ha någon speciell vision Avsändare: om just diabetesvården. Däremot har jag förväntningar att landstinget ska leva upp till sina Blekinge åtaganden Län och Diabetesförening också utveckla sina verksamheter. Box Karlskrona Vi är övertygade om att tidig och kvalificerad vård förhindrar senare långt mycket större lidande och resursbehov. Vi är övertygade om att det är en "bra affär" för alla, både patienter och landstinget. Framförallt kan man förebygga många och svåra tillstånd som kunde förhindras! Vi föreslår att ta bort patientavgifter för pensionärer (även sjukpensionärer) Detta skulle betyda att ex. kostnaden för första besök och undersökning av fötterna skull vara avgiftsfri för dessa grupper. Samarbete mellan företrädare för patientgrupp/verksamhet/politiker. Utbildningsdagar, informella diskussioner, klar riktad information till verksamheten men också till oss från er. Det är ni som kan problematiken, verksamheten som ska organisera/utföra efter medicinsk forskning och diskussion med företrädare för patientgruppen. Politiker som ska prioritera i budgeten dock inte för detaljerat, för vi kan inte den konkreta verksamheten.

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 1 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 24,9 % 16,2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Höjdpunkter 2014 Uppdaterad grafisk profil Den nya moderna loggan visar även vår samhörighet med Svenska Diabetesförbundet. Armband för forskningen I vårt fortsatta samarbete

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 3 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 3 24,9 %

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd Rapport från förening Syds Arbetsgrupp - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd BAKGRUND Förening syd höll årsmöte den 25 mars 2012. På årsmötet uppstod en bred diskussion om föreningens verksamhet

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

BLEKINGE LÄNS DIABETESFÖRENING

BLEKINGE LÄNS DIABETESFÖRENING BLEKINGE LÄNS DIABETESFÖRENING SOCKERBLADET 2010 NR 4 Sockerbladet Medlemstidning för Blekinge Diabetesförening Upplaga 700 ex Utkommer med 4 nr/år Ansvarig utgivare Ordförande Bengt Ettedahl 0455-30 95

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola!

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola! Engagerad Skoldemokrati Med s amarbete kommer man längst Elevers rättigheter Elevinflytande Medlemskapsansökan Engagerad Skoldemokrati Elevers rättigheter Med samarbete kommer man längst Elevinflytande

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Adopterades rätt till sitt ursprung

Adopterades rätt till sitt ursprung 2012-05-16 Adopterades rätt till sitt ursprung Sammanfattning Undertecknande organisationer anser att adopterade har rätt att få så mycket information som möjligt om sin bakgrund och sitt ursprung och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Diabetesinstitutet AB

Diabetesinstitutet AB Diabetesinstitutet AB Kurser i diabetesvård Information Diabetesinstitutet tillhandahåller utbildningar i form av kurser och seminarier i egen regi och erbjuder även uppdragsutbildningar för genomförande

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn

Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn Teddy broschyr:layout 2 08-01-21 09.14 Sida 1 Barn med ärftlig risk drabbas oftare av diabetes, men vad utlöser sjukdomen? Omgivningsfaktorernas betydelse för uppkomsten av diabetes hos barn Teddy broschyr:layout

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt 1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt Nedan ser du en graf som enligt mitt sätt att se visar problemets källa på ett tydligt sätt. Den visar energiintagets sammansättning för vuxna män i USA samt

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Datum Vårt diarienummer Handläggare /15 Lillemor Fernström

Datum Vårt diarienummer Handläggare /15 Lillemor Fernström Datum Vårt diarienummer Handläggare 2016-02-25 55/15 Lillemor Fernström Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm S.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Svenska Diabetesförbundets

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

SDF Vårmöte Karlstad 13 maj 2011

SDF Vårmöte Karlstad 13 maj 2011 SDF Vårmöte Karlstad 13 maj 2011 Omvårdnadens betydelse för HbA1c Åsa Hörnsten Universitetslektor Institutionen för omvårdnad Svårt att påvisa effekter Förutom avgränsad och väldigt riktad träning, t ex

Läs mer

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #6 (utgivningsdag fredag 19 november 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Till Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Det följande ska inte ses som kritik eller liknande. Jag önskar bara lite mer ordning och reda. Och det är just

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:52 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetes Föredragande landstingsråd:

Läs mer