Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar"

Transkript

1 Till Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Det följande ska inte ses som kritik eller liknande. Jag önskar bara lite mer ordning och reda. Och det är just bara förslag, inga krav. Text ur SFF:s stadgar: 4:2 Verksamhet SFF:s verksamhet utövas genom - enskilda medlemmar; - regionavdelningar; - publikationsservice; - medlemsservice och - kansli. Det känns spontant att mycket har hänt i SFF sedan dessa stadgar skrevs och att stadgarna inte har uppdaterats i takt med att SFF har utvecklats och utökats. Publikationsservice och medlemsservice är väl i dagsläget samma sak? Vidare saknas det i stadgarna text och bestämmelser/riktlinjer för en del av det som SFF idag består av. Det saknas uppgifter om att SFF har ett medlemsorgan i form av en tidskrift (nu för tiden kallad Svensk Flyghistorisk Tidskrift). Således saknas det också uppgifter om: - Syftet/syften med tidskriften. - Hur redaktör och/eller ev. redaktionsgrupp tillsätts. Årsmöte? Styrelsebeslut? Löpande eller - Vem som är ansvarig utgivare. - Vilka som är berättiga att erhålla tidskriften. - Om tidskriften tillhandahålls som pappersutgåva, digital utgåva eller både och. - Hur ofta tidskriften utkommer/bör utkomma eller hur många nummer per år som resp. medlem är berättigad till. - Om även icke medlemmar kan/får köpa tidskriften eller prenumerera och om dess kostnad då är densamma som för medlemmar (d.v.s kan eller ska det löna sig att som icke medlem köpa kompletta årgångar som lösnummer istället för att betala medlemsavgift till SFF?). - Om nytillkomna medlemmar är berättigade till, att utan extra kostnad, erhålla förra årets alla tidskrifter? Jag har för mig att så sker. - Om även icke medlemmar får publicera artiklar/notiser i tidskriften. - Om reklam är tillåten.

2 Det saknas uppgifter om att SFF då och då utger s.k flyghistorisk revy (bok). Således saknas det också uppgifter om: - Syftet/syften med revyerna. - Hur val av ämne sker. Finns det ämnen som har förtur framför andra? Är det medlemmarna som väljer ämne? - Måste revy vara producerad av medlemmar i SFF eller kan utkast/projekt/outgivet material inköpas/anskaffas från annat håll? - Hur författare, redaktör och/eller ev. redaktionsgrupp tillsätts. Årsmöte? Styrelsebeslut? - Vem som är ansvarig utgivare. - Vilka som är berättiga att erhålla revy. - Hur ofta revyerna utkommer/bör utkomma eller hur många revyer per år som resp. medlem är berättigad till. - Om även icke medlemmar kan/får köpa revy och om dess kostnad då är densamma som för medlemmar (d.v.s kan eller ska det löna sig att som icke medlem köpa revy som lösnummer istället för att betala medlemsavgift till SFF?). - Om nytillkomna medlemmar är berättigade till, att utan extra kostnad, erhålla tidigare års revyer? Jag har för mig att så sker. Det saknas uppgifter om att SFF har ett arkiv. Således saknas det också uppgifter om: - Syftet/syften med arkivet. - Arkivets sammansättning och uppbyggnad. - Hur arkivföreståndare och arkivarbetare tillsätts. Årsmöte? Styrelsebeslut? Löpande eller - Vem som ansvarar för arkivet. - Vilka som har rätt att ta del av arkivets innehåll. - Om även icke medlemmar har rätt att ta del av arkivets innehåll och om detta då ska ske mot en kostnad eller ej. - Hur försäljning av överexemplar av t.ex böcker går till. - Vad som utgör skäl för att nekas åtkomst till arkivet, vem som har rätt att ta sådant beslut och hur länge det varar. Det saknas uppgifter om att SFF har en hemsida. Således saknas det också uppgifter om: - Syftet/syften med hemsidan. - Hemsidans sammansättning och uppbyggnad. - Hur hemsideföreståndare (webmaster) tillsätts. Årsmöte? Styrelsebeslut? Löpande eller - Vem som är ansvarig utgivare för hemsidan. - Vilka som har rätt att ta del av hemsidans innehåll. Det saknas uppgifter om att SFF har ett forum. Således saknas det också uppgifter om: - Syftet/syften med forumet. - Forumets sammansättning och uppbyggnad. - Hur forumföreståndare och moderatorer tillsätts. Årsmöte? Styrelsebeslut? Löpande eller

3 - Vem som är ansvarig utgivare för forumet. - Vilka som har rätt att ta del av forumets innehåll. - Vilka som har rätt att få inloggning/behörighet till att skriva på forumet. - Vad som utgör skäl för att få sin behörighet som medlem/moderator/webmaster tillbakadragen, vem som har rätt att ta sådant beslut och hur länge det varar. Det saknas uppgifter om att SFF har en sida på Facebook. Således saknas det också uppgifter om: - Syftet/syften med sidan. - Sidans sammansättning och uppbyggnad. - Hur sid-föreståndare (webmaster) och moderatorer tillsätts. Årsmöte? Styrelsebeslut? Löpande eller - Vem som är ansvarig utgivare för sidan. - Vilka som har rätt att ta del av sidans innehåll. - Vilka som har rätt att få inloggning/behörighet till att skriva på sidan. - Vad som utgör skäl för att få sin behörighet som medlem/moderator/webmaster tillbakadragen, vem som har rätt att ta sådant beslut och hur länge det varar. Man får anta och tro att dessa beståndsdelar har skapats i enlighet med stadgarna varför formellt godkännande av dessa nya och hittills okända, utifrån stadgarna sett, beståndsdelarna förhoppningsvis kan lämnas åt sidan. För många medlemmar är dessa beståndsdelar en stor del av det som för dem personligen utgör SFF eller i princip är det enda de ser av SFF. Exempelvis är ju många endast prenumeranter på Svensk Flyghistorisk Tidskrift och Flyghistorisk Revy, utan att ta del av SFF:s övriga utbud/beståndsdelar eller delta aktivt i föreningens arbete. Därför bör information om SFF:s beståndsdelars och deras existens, hur de är uppbyggda, hur de fungerar, bestämmelser/riktlinjer, vem som har rätt till vad, m.m. finnas i stadgarna, eller hänvisning till annat dokument där detta beskrivs. Jag anser att detta saknas i nuvarande stadgar. Vissa rättigheter finns beskrivna i avsnitt/paragraf 2:3 Rättigheter och förmåner men däri saknas text om SFF:s arkiv, SFF:s forum, m.m. Förutom att utgöra rättigheter och förmåner för enskilda medlemmar kan beskrivning av SFF:s beståndsdelar vara till fördel då någon ny befattningshavare ska ta över efter en annan. Förslag 1: Ändra avsnitt/paragraf 4:2 Verksamhet till (ändringar i fet stil): SFF:s verksamhet utövas genom - SFF:s enskilda medlemmar; - SFF:s regionavdelningar; - publikationsservice; (punkten tas bort)

4 - SFF:s medlemsservice; och (ordet och tas bort, ; läggs till) - SFF:s kansli; - SFF:s arkiv; - SFF:s medlemstidskrift; - SFF:s flyghistoriska revyer; - SFF:s hemsida; - SFF:s forum; - SFF:s sida på Facebook; - SFF:s nyhetsbrev. Förslag 2: Lämpliga befattningshavare inom SFF ska till årsmötet 2015 utarbeta beskrivningar av: - SFF:s medlemsservice - SFF:s kansli - SFF:s arkiv - SFF:s medlemstidskrift (nuvarande Svensk Flyghistorisk Tidskrift) - SFF:s flyghistoriska revyer (böcker) - SFF:s hemsida - SFF:s forum - SFF:s sida på Facebook - SFF:s nyhetsbrev Beskrivningarna bör ge svar på frågeställningar motsvarande de angivna ovan. Beskrivningarna ska skrivas och utformas på sådant sätt att de utan omskrivning/omformulering kan införas i SFF stadgar eller i annat lämpligt dokument (se Förslag 3A och 3B). Lämpliga befattningshavare utses av SFF styrelse. Vid behov kan SFF styrelse utse en arbetsgrupp för detta. Förslag 3A (alternativ till 3B): Vid årsmötet 2015 presenteras beskrivningar enligt Förslag 2 var för sig, som separata förslag. Årsmötet ska då godkänna eller avslå att presenterad beskrivning införs i SFF stadgar. Förslag 3B (alternativ till 3A): Vid årsmötet 2015 presenteras beskrivningar enligt Förslag 2 var för sig, som separata förslag. Årsmötet ska då godkänna eller avslå att presenterad beskrivning införs i annat lämpligt dokument och att hänvisning till detta dokument införs i stadgarna. Förslag 4: Lämplig befattningshavare inom SFF ska till årsmötet 2015 utarbeta en mer utförlig och med verkligheten bättre överensstämmande beskrivning över enskild medlems rättigheter och förmåner. Beskrivningen bör ge svar på frågeställningar motsvarande de angivna ovan. Beskrivningen ska skrivas och utformas på sådant sätt att den utan omskrivning/omformulering kan införas i SFF stadgar, avsnitt/paragraf 2:3 Rättigheter och förmåner. Lämpliga befattningshavare utses av SFF styrelse. Vid behov kan SFF styrelse utse en arbetsgrupp för detta.

5 Förslag 5: Vid årsmötet 2015 presenteras beskrivning enligt Förslag 4. Årsmötet ska då godkänna eller avslå att presenterad beskrivning införs i SFF stadgar, avsnitt/paragraf 2:3 Rättigheter och förmåner. - SLUT PÅ FÖRSLAG - /Emil Lindberg SFF medlemsnr 5508 Kallinge

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

STADGAR STADGEÄNDRINGAR

STADGAR STADGEÄNDRINGAR Stadgar för Student-TV Sida 1 Version 1.1.1 Student-TV vid Luleå tekniska universitet STADGAR STADGEÄNDRINGAR och STADGAR med ändringar Stadgar för Student-TV Sida 2 Version 1.1.1 Stadgar för Student-TV

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

MOTION ANGÅENDE ÄNDRADE RUTINER FÖR BETALNING AV DRIFTSKOSTNADEN FÖR AVFUKTARNA

MOTION ANGÅENDE ÄNDRADE RUTINER FÖR BETALNING AV DRIFTSKOSTNADEN FÖR AVFUKTARNA MOTION ANGÅENDE ÄNDRADE RUTINER FÖR BETALNING AV DRIFTSKOSTNADEN FÖR AVFUKTARNA I samband med installationen bestämdes att driftskostnaden för Avfuktarna i längornas krypgrunder skulle av fastighetsägarna

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område.

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. Nuvarande arbetsordning för Klubb Tunnelbanan SEKO Stockholm 1 Verksamhetsområde Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. 2 Sektioner Klubben är uppdelad i sektioner.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer