STADGAR STADGEÄNDRINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR STADGEÄNDRINGAR"
  • Gun Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Stadgar för Student-TV Sida 1 Version Student-TV vid Luleå tekniska universitet STADGAR STADGEÄNDRINGAR och STADGAR med ändringar

2 Stadgar för Student-TV Sida 2 Version Stadgar för Student-TV Förord Dessa stadgar beskriver hur Student-TV skall fungera. Detta dokument är under ständig förändring och omarbetning. För att lättare kunna följa alla ändringar så har vi från och med????-??-?? infört ett versionssystem. Det är uppbyggt enligt följande: Version x.y.z där: x första siffran är: 1. Första utgåvan y andra siffran uppdateras vid ändringar som innebär att stora delar av innehållet förändras. z tredje siffran ökas med ett när små förändringar genomförs, som omformuleringar eller när det tillkommer något till någon stadga. Beskrivning av uppdateringar: Version Datum för ändring Beskrivning av ändringen 1.0.0????-??-?? Första utgåvan av stadgarna 1.1.0????-??-?? Versionssystemet infört. Många mindre ändringar, t.ex. hur ordförande väljs och hur stadgarna får ändras Stadgeändring: Stadga 7 ändras från "För att ett medlemsmöte skall vara beslutande krävs att 10 medlemmar deltar vid mötet." till "För att ett medlemsmöte skall vara beslutande krävs att minst 20% av medlemmarna deltar vid mötet."

3 Stadgar för Student-TV Sida 3 Version Student-TV är ett utskott till Datasektionen vid Luleå tekniska universitet. Men är öppet för alla elevstuderande och forskarstuderande vid Luleå Tekniska Universitet. 2. För att ändra stadga 1 t.o.m. 6, upplösa eller bryta loss Student-TV från datasektionen krävs tvåtredjedelars (2/3) majoritet av två (2) på varandra följande medlemsmöten, med minst tio (10) läsdagars mellanrum och var av det ena är ett årsmöte. Dessutom krävs det att Datasektionens medlemmar bifaller beslutet med samma rösträkning på Datasektionens årsmöte. 3. Vid upplösande av Student-TV tillfaller samtliga tillgångar Datasektionen, att disponera enligt eget tycke. 4. Om Student-TV bryts loss från Datasektionen, skall de långfristiga lån som Datasektionen ställer till Student-TVs förfogande återbetalas fullt ut. 5. På Datasektionens årsmöte skall följande punkter finnas med angående Student-TV: Student-TVs verksamhets berättelse. Student-TVs budget för det kommande verksamhetsåret. Student-TVs revisions berättelse. Ansvarsfrihet för Student-TVs styrelse. 6. För att ändra på Student-TVs stadgar krävs att dessa bifalles med tvåtredjedels (2/3) majoritet vid två (2) på varandra följande medlemsmöten, med minst tio (10) läsdagars mellanrum. Undantag görs för stadgarna 1 t.o.m. 6, dessa stadgar kan endast revideras enligt 2 och att de ändringarna som görs också godkänns av ett Datasektions möte. 7. För att ett medlemsmöte skall vara beslutande krävs att minst 20% av medlemmarna deltar vid mötet. 8. Student-TVs styrelse skall bestå av: Ordförande tillika ansvarig utgivare. Kassör tillika vice ordförande 5 stycken ledamöter. 9. Ordförande och kassören väljs enligt stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet. Kassören väljs på Student-TVs årsmöte. Övriga ledamöter väljs av Student- TVs medlemsmöte. 10. Valberedningen som utser kandidater till ordförande och kassör skall bestå av Datasektionens valberedning. Valberedningen som utser kandidater till de övriga fem posterna skall bestå av ordförande och kassör för Student-TV. Ingen av ledamöterna, med undantag för ordförande, behöver vara medlem i Datasektionen. 11. Student-TVs kassör skall jämte Datasektionens kassör, disponera Student-TVs samtliga konton. Student-TVs ordförande och kassör har båda rätt att göra transaktioner i Student-TVs namn. Datasektionens kassör har detta efter beslut av Datasektionens styrelse. 12. Revisorer för Student-TV skall vara samma som för Datasektionens. Student-TVs kassör skall lämna in revisionsberättelse samt budget för det kommande verksamhetsåret till Datasektionens styrelse senast tio (10) läsdagar innan Datasektionens årsmöte.

4 Stadgar för Student-TV Sida 4 Version Student-TVs ordförande skall lämna in verksamhets berättelse till Datasektionens styrelse senast tio (10) läsdagar innan Datasektionens årsmöte Student-TV skall hålla mins ett medlemsmöte per termin, varav det på våren skall vara ett årsmöte. Under mötet på hösten skall ansvarsfrihet för styrelsen behandlas På student-tvs årsmöte skall följande punkter behandlas: 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av två justerare 5. Mötets behörighet 6. Fastställande av föredragningslista 7. Student-TVs verksamhetsberättelse 8. Student-TVs revisionsberättelse 9. Student-TVs budget för kommande verksamhetsår 10. Val av kassör tillika vice ordförande 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 12. Övriga frågor 13. Mötets avslutande 15. Om en medlem på något sätt med vilje bryter mot Student-TVs stadgar eller inte följer de anvisningar som gäller för sändningar i lokala tv-nät (Till exempel producerar och sprider reklam, porr eller racistiska budskap) skall av Student-TV styrelse uteslutas ur Student-TV med omedelbar verkan. 16. Student-TVs ansvarige utgivare skall kontrollera att allt materiall som sänds, inte innehåller något som kan verka stötande eller inte får sändas efter dom anvisningar som finns från Radio & TV nämnden Den som för att producera ett program, erhåller medel från någon sponsoer eller dyl. Skall redovisa detta till Student-TVs styrelse. Av dessa medel skall 20% avsättas till Student-TV för inköp av utrustning och nyproduktion. Resterande medel skall användas till det program som man tänkt producera. Dom medel som eventuellt skulle bli över skall tillfall Student-TV. *Denna stadga är till för att förhindra att någon medlem använder sig av Student-TV för egen vinning och för att Student-TV skall få in medel att stödja dom som inte har möjligheten att själva hitta några sponsorer, dessutom är detta ett sätt för Student-TV att kunna bygga upp och förnya den utrustning som man erbjuder medlemmarna att använda Undantag från stadga Om en registrerad reseförening vid Luleå Tekniska Universitet vill producera program och på detta sätt få in medel till en resa bör detta tillåtas. Student-TVs styrelse skall besluta om man vill bifalla vid varje ansökan från en reseförening. Vilken procent sats som skall tillfalla Student-TV skall också beslutas vid varje enskilt fall. Fullständig redovisning från reseföreningen skall givetvis finnas Student-TVs styrelse till handa Undantag från stadga Styrelsen skall genom beslut kunna ge undantag från stadga 17.1 och i de fall då styrelsen anser att det är förenligt med Student-TVs anda. T.ex. Om en medlem till största delen producerar ett program utan hjälp av Student-TV och dess utrustning, men ändå

5 Stadgar för Student-TV Sida 5 Version använder sig av Student-TV någon mycket liten del i produktionen. Styrelsen bör dock inte vara restriktiv i dessa ärenden. 18. För att en medlem av Student-TV skall få tillgång till utrustning, skall denna person uppfylla dom krav som kan ställas angående kunskap och nyttjande av utrustningen. Därför skall alla medlemmar som skall hantera och låna utrustningen ha ett körkort för den utrustningen som man tänkt använda. Dessa körkort skall styrelsen genom utbildning, kunna ge till sina medlemmar. 19.Då en medlem lånar eller använder utrustning som tillhör eller förvaltas av Student- TV, skall detta antecknas i loggböcker som skall finnas vid utrustningen. Där skall uppgifter såsom tider, typ av arbete och personuppgifter registreras för att förhindra att utrustningen försvinner eller förstörs. 20. Student-TVs ordförande skall se till att man har heltäckande försäkringar till Student- TVs utrustning och till den utrustning som kan tänkas lånas in till Student-TV utifrån. 21. Student-TVs ordförande och kassörs post för ej vara vakanta vid samma tillfälle. Om Student-TVs ordförande post blir vakant skall kassören jämte sina egna uppgifter också sköta ordförandens uppgifter eller tvärtom. *Denna paragraf är till för att förhindra att Student-TV inte har någon ansvarig utgivare. 22. Räkenskaper Över Student-TVs verksamhet skall räkenskaper föras. Räkenskaps och verksamhetsåret skall omfatta tiden 1/7-30/6 följande år. 23. Medlemskap (Enligt 1) Medlemskap erhålls när medlemsavgift har betalats. Medlemsavgift fastställs enligt 14.2

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO Antagna vid föreningens konstituerande årsmöte den 26 september 2010. NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Pareto - Uppsalas samhällsekonomiska förening (hädanefter Pareto) med

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer