Abba GoBlue. Fiskerapport 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Abba GoBlue. Fiskerapport 2011"

Transkript

1 Abba GoBlue Fiskerapport 2011

2 Abba GoBlue Abba Seafoods historia är ett med havets. I 170 år har vi levt i dess absoluta närhet. Därför vet vi att havets villkor ständigt förändras och att vi måste förändras med havet. Vi vet också att omsorg om råvaran ger kvalitet i produkterna. Att värna om havsmiljön är en självklar del i vårt kvalitetsarbete. Vi måste värna och vårda havet ansvarsfullt och med respekt för framtiden. Det är en ständigt pågående process. Vi kan alltid bli bättre. Det arbetet kallar vi GoBlue.

3 Innehållsförteckning s4 Senaste nytt Stora och små miljöframsteg från det gångna året. En interna havsmiljögrupp Ocean5, ett tonfiskprojekt i Thailand, samarbetet med Allwin och en fin utmärkelse. s5 GoBlue har vind i seglen Johan Sundelin, VD Abba Seafood, om Abbas satsning på havsmiljöfrågor, nya MSCcertifierade produkter och det fortsatta arbetet med GoBlue. s6 Havet är vårt ursprung Berättelsen om ett företag som levt i samklang med havet. Från 1838, året då allt började, när Christian Gerhard Ameln började sin handel med fisk och sill i norska Bergen till dagens Abba Seafood. s8 I huvudet på konsumenten Var kommer fisken ifrån? Kan fisken ta slut? Och hur är det med torsken egentligen? Hur t yder konsumenten alla märkningar på förpackningen? Och vem ska man tro på? Vi har svaren. s10 Följ med Abba under ytan Följ med oss ut på havet och ner i djupen. Läs och lär om fiskarna, fiskemetoderna och haven vi fiskar i. Svart på vitt om den värld vi lever och verkar i. s20 Produkter från en blå värld Vad döljer sig i burken, konserven och tuben? Läs mer om den goda sillen, sardiner och ansjovis. Stifta närmare bekantskap med Kalles kaviar och glöm inte fiskbullarna!

4 Senaste nytt Ocean5 vår interna havsmiljögrupp År 2010 bildades Abbas interna havsmiljögrupp, Ocean5. Gruppens uppgift är att verka för en bättre havsmiljö med särskilt fokus på de bestånd och arter som Abba Seafood arbetar med. Ocean5 jobbar bland annat med att bevaka utvecklingen av alla fiskbestånd från vilka Abba hämtar sin råvara. Varje år ger Internationella havsforskningsrådet och andra organisationer ut rapporter om fiskebestånd och riktlinjer för fiske. Ocean5:s jobb är att ta del av dessa, väga samman resultaten med det egna arbetet och gruppens egen värdering och få fram en fiskmatris utefter vi internt bedömer fiskbestånden. I gruppen ingår representanter från flera olika delar av företaget. Varför heter den Ocean5? Jo, världshaven är som bekant fem till antalet. Samarbete med Allwin Abba Seafood samarbetar sedan flera år tillbaka med Allwin. Allwin är en organisation som hanterar företags överproduktion och med full spårbarhet distribuerar varorna till olika organisationer som hjälper behövande individer. Under det gångna året levererade Abba Seafood cirka en pall i veckan med sill och andra produkter till Allwin. Produkterna transporterades sedan till till exempel välgörenhetsorganisationer, härbärgen, kyrkor och kvinnohem runt om i Göteborg. Samarbetet med Allwin innebär att miljön skonas och att överskottet kommer behövande till godo istället för att gå till spillo. En lösning alla vinner på! Tonfiskprojekt i Thailand Under 2010 startade Abba ett projekt i vilket våra leverantörer av tonfisk, de thailändska fiskerimyndigheterna och thailändska fiskeriforskare är involverade. Vi vill med det öka dagens kunskap om tonggolfisket i vattnen kring Thailand, Indonesien och Malysia, varifrån den tonfisk vi köper är fiskad. Idag är förvaltningen av fisket inte så god som vi skulle önska. Genom att samla all tillgänglig data om fisket och beskriva de förändringar som eventuellt krävs för att säkra hållbarheten i fisket för framtiden, hoppas vi långsiktigt kunna bidra till en förvaltningsplan för tonggolfisket. Vi tror att det är möjligt genom att involvera aktörer från hela värdekedjan i projektet, från fiske till forskare. Som samarbetspartner i detta projekt har vi valt Sustainable Fisheries Partnership, en mycket kompetent organisation som främst verkar för att säkerställa havens hälsa, att förbättra för samhällen som lever av fiske samt att säkerställa framtidens tillgång på fisk som livsmedelskälla. Abba belönades med E-prize År 2010 tilldelades Abba Seafood utmärkelsen E-prize. E-prize delas ut av E.ON och Veckans Affärer, till det företag som enligt dem lyckats bäst med energibesparingar under det gångna året. Närmare 100 företag var nominerade i E-prize Sex av dessa gick till final i kategorin storföretag, där Abba Seafood till slut kammade hem segern. Vi kan därmed titulera oss Sveriges mest energismarta bolag. Motiveringen från E-prizejuryn löd: Det finns inga snabba lösningar i energieffektivisering. Det handlar om en del smarthet och innovation, men en ännu större del engagemang, långsiktighet och kunskap. Årets vinnare i kategorin storföretag har visat upp alla de kvaliteterna i ett arbete som över 12 års tid gett besparingar på mellan procent i en industri där energi alltid kommer att vara en viktig råvara. Årets vinnare har visat en helhetssyn, ett engagemang och ett detaljarbete som är en förebild och inspiration för alla Sveriges företag som både vill bli lönsammare och klimatsmartare. Fokus på effektiv energianvändning på Abba Seafood är alltså inget nytt; ett målinriktat arbete för att sänka energiförbrukningen har pågått under de senaste 12 åren. Abba Seafood har till exempel en energieffektiviseringsgrupp som träffas en gång i månaden och diskuterar nya förslag på åtgärder. E-prize är en välkommen belöning efter ett långt och gediget miljöarbete.

5 GoBlue har vind i seglen Ur havet hämtar vi våra viktigaste råvaror, som vi omsorgsfullt förädlar, förpackar och med stolthet sätter våra varumärken på. Om Abbas hjärna är alla våra fantastiska medarbetare, är havet vårt hjärta. Ett levande organ som vi värnar om, som vi vill bevara och förvalta för kommande generationer. Vår framtid som företag, och som invånare på vår planet, är beroende av det väldiga blå. Havsmiljöfrågor röner som bekant allt mer uppmärksamhet. Utfiskning, bifångster och fiskares arbetsförhållanden har debatterats i massmedia, branschforum och fikarum. En informationsdjungel av listor, märkningar, råd och rön ger konsumenterna huvudbry. Abbas första GoBlue-rapport utgjorde startskottet för en kraftfull satsning på havsmiljöfrågor från vår sida och ett ökat fokus på att underlätta goda fiskval för våra konsumenter. Under året som gått har vi tagit flera betydelsefulla steg i vårt GoBlue-arbete. Ett av de viktigaste är bildandet av Ocean5, vår interna havsmiljögrupp. På Abba har vi lång erfarenhet av och stora kunskaper om miljöarbete, och att regelbundet samla nyckelpersoner från olika områden inom företaget för att diskutera och utvärdera utvecklingen inom havsmiljöarbetet, har visat sig fruktbart. Ocean5 har under 2010 bland annat utvecklat en egen poängmatris enligt vilken fiskarter bedöms. Systemet innebär att vi väger samman riktlinjer från flera olika externa organisationer. En fiskart kan därutöver få extrapoäng genom insatser som vi på Abba Seafood gör för just den arten. Slutsumman, som vi för enkelhetens skull översätter i färgkoder (röd, grön eller gul) ger oss en intern bedömning av hur fiskarten bör hanteras. När en fiskart värderas som röd eller gul, sätts åtgärder in. Vidare har Abba fortsatt att öka antalet MSC-certifierade produkter. En av dem är vår finkorniga caviar, gjord av sillrom, som blivit en succé på marknaden. Under sommaren genomförde vi ett projekt i samarbete med Städa Sverige, en av vårt lands största miljörörelser. Tillsammans med dykföreningar i Kungshamnsområdet, dök mina medarbetare och jag vid Smögens brygga och rensade upp skräp ur vattnet. En rolig och givande insats under en av sommarens sista varma dagar. Nu fortsätter vårt arbete med GoBlue, oförtrutet. Ribban höjs ytterligare och vi vill självklart sväva över med god marginal. Innan 2011 års slut skall vårt Abba-märkta sillsortiment vara 100% MSC-märkt. En viktig utmaning både för oss själva och för branschen i sin helhet. Tonfiskprojektet i Thailand (se föregående sida) är en annan stor satsning, som vi är glada och stolta över att vara en del av. Mina medarbetare och jag hoppas självklart att du fortsätter att följa vårt arbete. Varför kallar vi det GoBlue? Svaret är enkelt. Go står för en riktning en vilja att fortsätta driva havsmiljöarbetet framåt och att leda utvecklingen i vår bransch. Blue står för havet, Abbas historia och framtid. Abbas hjärta. Johan Sundelin VD Abba Seafood

6 Havet är vårt ursprung Havet är grunden för hela Abba Seafoods verksamhet. Historien tar sin början 1838 då vår grundare Christian Gerhard Ameln började sin handel med fisk och sill i norska Bergen. Snart flyttades huvudkontoret till Stockholm. I danska Glyngøre startade produktionen av sill och sardiner När det första spadtaget tas för den nya fabriken i Kungshamn 1970, inleds ännu en ny epok i företagets historia. Ett rent och friskt hav har sedan starten, för över 170 år sedan, varit grunden för hela vår verksamhet. Omtanken om livet i vattnet har vuxit i takt med företaget. Idag är Abba Seafood Nordens ledande producent av produkter från havet.

7 Och vår framtid De senaste åren har situationen för många vilda fiskbestånd försämrats. Det omfattande fiske som bedrivits i svenska och internationella vatten under många år, har lett till att flera viktiga fiskbestånd idag är överexploaterade. Situationen i Kattegatt, Skagerrak och stora delar av Nordsjön är allvarlig och fisket där är därför kraftigt begränsat. För Östersjön pågår sedan några år en återuppbyggnad av torskbestånden. För att kunna driva vårt företag långsiktigt och framgångsrikt är vi beroende av ett ekologiskt hållbart hav. Åren har lärt oss att aktivt verka för en långsiktigt hållbar förvaltning av havets resurser. Havets framtid är vår framtid. Självklart använder vi endast fisk och andra råvaror från havet som är fiskade, landade, odlade och processade i enlighet med nationell och internationell lagstiftning. Men vi har större ambitioner än så. Vi har utarbetat tydliga riktlinjer för ekologiskt hållbart fiske i en särskild Fiskepolicy ett dokument som tydligt beskriver våra ställningstaganden i enskilda frågor som direkt eller indirekt rör vår produktion. Vi vill säkerställa ekologiskt hållbara fiskbestånd så att vi långsiktigt kan utöva vår verksamhet. I vårt val av fångstområden och fångstmetoder grundar vi våra beslut på en så bred nationell och internationell expertis som möjligt från myndigheter, organisationer och forskare. MSR, MSC, ICES och KRAV är några av dem. Våra produkter ska vara fullt spårbara. Vi vill kunna tillhandahålla saklig och balanserad information om våra produkter och råvaror. Dessutom vill vi bidra till ökad kunskap i samhället och då främst till våra kunder och konsumenter om fiske och om havet och dess förutsättningar. I produktionsprocesser används naturresurser, såsom vatten och energi, på ett varsamt sätt och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att minska vår energianvändning. Distributionen av våra produkter sker med miljöeffektiva transporter och vi arbetar för att minska mängden avfall som vår produktion ger upphov till. Ett gott exempel är vårt biologiska avfall som sedan flera år används för tillverkning av biogas. Våra förpackningar är återvinningsbara och skall vara lätta att källsortera. Sedan flera år uppmanar vi också våra leverantörer till ett aktivt miljöarbete. Det ingår som en del av vårt revisionsarbete, med hjälp av vilket vi även väljer ut våra leverantörer. Abba Seafood har också ett eget verktyg för uppföljning av hållbart fiske, den s k Fiskmatrisen. I den samlas kontinuerligt all information som vägleder oss hur vi ska agera. Abba stödjer och uppmuntrar forskning inom havsmiljö, hållbart fiske och livsmedelskvalitet/nutrition och deltar bland annat i Swedish Nutrition Foundation samt i olika forum inom SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) och DTU Aqua (National Institute of Aquatic Resources, Denmark). Vi har alltid strävat efter att minska vår miljöpåverkan. Därför är det självklart för oss att ta hänsyn till miljö och klimat i alla våra investeringsbeslut. Grunden i vårt miljöarbete kännetecknas därför av förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar. Ett gott exempel på dessa ansträngningar är att vi sedan år 2000 är IISO certifierade. Vi kan och ska alltid bli bättre! Svenskt kulturarv Abbas historia i årtal 1838 C G Ameln grundar ett företag i norska Bergen med inriktning på handel med sill och fisk sillen går till Bohuslän vid den svenska västkusten och en ny sillperiod tar sin början registreras företaget i aktiebolagsregistret som AB Bröderna Ameln talet varumärket Abba börjar användas företaget etablerar sig i konservbranschen och startar sin första fabrik i Gravarna (Kungshamn), Abba-konserver Abba köper Munkens konservfabriker på Rösholmen. Antalet anställda stiger till hela produktionen flyttas till Rösholmen Kalles kaviar gör entré på de svenska frukostborden byggs nuvarande Kungshamnsfabriken talet företaget expanderar och övertar ägandet av Export AB Franz Witte & Co samt Bohusräkor i Lysekil talet internationell expansion. Marina, Glyngøre och Limfjordskompaniet blir en del av Abba Abba Seafood blir en del av norska Orklakoncernen Abba Seafood blir certifierade enligt ISO Abba Seafood förvärvar Hållö Fisk Abba Seafood blir först med att lansera en KRAV-märkt sill Abba vinner WWF:s Gröna fisken, en utmärkelse som ges till den producent som ökat antalet miljömärkta fiskprodukter mest under året som gått. Abba har ökat andelen KRAV- och MSC-märkta produkter artonfalt Abba Seafood tilldelas E-prize för sitt framgångsrika energibesparingsarbete Abbas interna havsmiljögrupp Ocean5 bildas Abba Seafood offentliggör ett av årets mål: 100% MSC-märkta sillprodukter.

8 Var kommer fisken ifrån, och vad man har använt för metoder när man fiskat den? I huvudet på konsumenten Svenskarna är oroliga Å ena sidan vet jag ju att fisk är hälsosamt, alla borde äta mer fisk. Omega-3 från fisk och omättade fetter ska ju vara bra. Men sen är det ju det där med rovfisket, torsken som håller på att ta slut, föroreningarna i havet. Och märkningarna, röd, grön, gul rekommendation vad är egentligen okej att äta? Vad säger ursprunget, beståndet, om den fisk jag har framför mig? Och hur är det med trålfiskad fisk? Bottentrål ska ju inte vara bra för havsmiljön? Har min fisk varit på alla de sju haven innan den hamnade på min tallrik? Det är inte lätt att som konsument orientera sig i frågor som rör fisk och fiske. Informationen kommer från många håll. Frågorna är många gånger komplexa och svåra att hitta enkla svar på. Jag är orolig för hur fisket bedrivs idag, men samtidigt är jag övertygad om att det verkligen går att bedriva ett hållbart fiske bara man vill Vem ska jag tro på? Följer man debatten om det svenska och internationella fisket, inser man att det är en komplicerad debatt som innefattar en rad olika aktörer med många vitt skilda ståndpunkter och rekommendationer. Det är svårt för konsumenter och handlare att veta vad som gäller vem ska man tro på; Märkningarna på förpackningen? Media? Miljöorganisationerna eller forskarna? Många upplever också att det finns ett glapp mellan politikernas riktlinjer och forskarnas syn på vad som är hållbart fiske. I det här kapitlet redovisar vi huvuddragen i den undersökning Jag vill äta mer fisk men tycker det är svårt att välja rätt. Det svåraste är att få reda på hur bestånden ser ut där fisken kommer från vi låtit göra tillsammans med omvärlds- och analysföretaget United Minds och försöker också bringa klarhet i en del av frågorna. Kan fisken ta slut? Undersökningsresultatet talar sitt tydliga språk: 70 procent av svenskarna säger sig vara oroliga för hur fisket bedrivs idag. Den största osäkerheten kretsar kring oron att havsmiljön ska påverkas negativt tätt följd av farhågan att fisken kommer ta slut. Det här är något vi som fiskproducerande företag måste ta på allvar. Här finns ett stort informationsbehov och vi måste ställa oss frågan vad vi kan göra för att hjälpa konsumenterna. Samtidigt är det glädjande att konstatera att svenskarna trots allt hyser hopp om framtiden. Hela 83 procent är av uppfattningen att det faktiskt går att fiska på ett hållbart sätt. När det kommer till debatten kan man också konstatera att forskare och naturorganisationer, som WWF och Greenpeace, är de aktörer som har stort förtroende i debatten om fiskets påverkan på havet, medan politiker har det lägsta förtroendet. Vi vill äta mer fisk! Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer uppmanas vi att äta 2 3 fiskmåltider varje vecka. Vår undersökning visar att fyra av tio svenskar äter fisk endast någon gång per månad eller än mer sällan en siffra som naturligtvis är bekymrande. 82% Äter fisk för att det är gott 74% Äter fisk för att det är hälsosamt

9 rån, nt för den? Räkor är populärast bland svenskarna, följt av sill och tonfisk. Samtidigt finns en utbredd vilja att äta mer fisk. Hela 73 procent anger att de skulle vilja äta mer fisk än vad de gör idag. Vilka är hindren och hur kan man göra det lättare för konsumenten? Ett sätt att få fler att välja fisk när de handlar, skulle kunna vara tips på tillagning av fisk, recept i butik och utbildning av butikspersonal. Konsumenterna ser de enskilda fiskprodukterna i hyllan och fiskdisken, men ser inte de färdiga rätterna på samma sätt som när de står vid pastahyllan. Konsumenterna behöver inspireras! Var kommer fisken från? I köpsituationen är det pris och smak som först och främst avgör valet av fiskprodukter. Men svensken undrar också om fisken är utrotningshotad och från vilket hav den kommer. Där har vi, och de andra fiskproducerande företagen, ett gemensamt ansvar att tydliggöra detta på bästa sätt. Intressant att notera är också att fakta kring fiskarternas överlevnadsstatus, ursprung och vilken fångstmetod som används, är något som uppmärksammas betydligt mer än vilka tillsatser och näringsvärden som finns i produkterna och vilka märkningar som finns på förpackningen. Detta kan bero på den flora av olika märkningar som finns och att betydelsen av vad de står för inte är allmänt känd. Även här finns alltså ett informationsbehov för branschen och för handlarna. Jag är mest rädd för att havsmiljön skadas och att fisken tar slut i havet men tror att sillen är helt klart den fisk som är bäst att äta ur ett hållbarhetsperspektiv 86% Väljer fisk efter hur gott den smakar 67% Väljer fisk efter hur jag ska tillaga just den fisken

10 Följ med Abba under ytan Havet en till synes oändlig resurs. Samtidigt förstår vi av debatten att havet är en sårbar och hotad miljö. Hur länge räcker fisken? Vilka fiskar får man äta? Hur vet jag att fisken är fiskad med rätt metoder och i rätt hav? Bestånd, metoder och kvoter? Och vad menas med spårbarhet? Frågorna är många och kan ibland verka svåra att få svar på. I det här kapitlet vill vi därför förklara för dig varifrån fisken kommer och hur den är fiskad. Följ med under ytan till Abbas värld. MAKRILL Scomber Scombrus Makrillen är en säsongsfisk. Under våren och sommaren är den allmän i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Vid enstaka tillfällen förekommer den även i Östersjön. På hösten flyttar den till djupare vatten i västra Nordsjön eller till farvatten väster om de Brittiska öarna. I Kattegatt och Skagerrak leker makrillen under juni juli. Den stannar sedan kvar och äter sig fet på småsill innan den vandrar till nordvästra delen av Nordsjön för att övervintra. SKARPSILL Sprattus sprattus Utanför Bohusläns och Hallands kuster och i de norska fjordarna, fångar vi det mesta av vår skarpsill, en mindre släkting till sillen. En stor del av fångsten konserveras hel. Beroende på hur skarpsillen bereds kan den förädlas till antingen ansjovis eller sardin. Fångstmetoderna för skarpsill är snörpvad och trål. Fisket sker med trål eller snörpvad. Till fångstområdena räknas Nordsjön, farvatten nordväst om Skottland samt norra Irland. Vi är stolta över att kunna erbjuda en MSC-märkt makrill i vårt sortiment. TORSK Gadus morhua Det finns olika typer av torsk; vandrande, oceanisk torsk och mer stationär kustlevande torsk. Fiskare kan ofta skilja de olika bestånden på utseendet. De kommersiella fångstmetoderna är krok, garn, trål och snurrevad. Torsken är en av de fiskar som förekommit mest i fiskedebatten. Därför är vi noga med att fånga torsk i områden där bestånden är hållbara, reproduktionen säker och under ständig kontroll. Vår torsk kommer från det nordostarktiska beståndet i Norska havet och Barents hav. En liten del av den rom vi använder kommer från odlad torsk. Vi använder ingen torsk från Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön.

11 KOLJA Melanogrammus aeglefinus I Sverige är koljan vanlig i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt men är sällsynt i Öresund och endast tillfällig gäst i Östersjön. Arten håller sig gärna nära botten på djupt vatten, ned till 300 meter. Mycket tyder på att den vandrar mot större djup om vintern och tillbaka till grundare vatten om sommaren. Koljan har säsong året runt men bäst smakar kolja fiskad i september april. De vanligaste fångstredskap för koljan är trål, snurrevad och krok. Fångstområden: Nordsjön, Skagerrak och Norska havet. GRÅSEJ Pollachius virens I Sverige är sejen allmän i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Den är mindre vanlig i Öresund och i Östersjön förekommer den nästan inte alls. Sej är en utpräglad stimfisk som ofta väljer samma vägar som sillstimmen. Sejen har säsong året om och fångas med garn, krok, trål och snurrevad. Fångstområden: Nordsjön, Skagerrak, Norska havet och Barents hav. TONFISK Thunnus tonggol/katsuwonus pelamis Abba Seafood vill understryka att vi aldrig använt oss av den starkt utrotningshotade blåfenade tonfisken! Till Abbas konserverade tonfisk använder vi oss istället av arterna Tonggol (Thunnus tonggol) och Skipjack (Katsuwonus pelamis). Tonggol är en liten tonfiskart som simmar runt Thailands kuster. Den fiskas lokalt och av mindre båtar. Abba arbetar aktivt tillsammans med våra leverantörer, Sustainable Fisheries Partnership (SFP) samt myndigheterna för att öka kunskapen kring uthålligheten i dessa bestånd. Fångstområden: Stilla havet och Indiska Oceanen. Skipjack är en snabbsimmande, relativt liten tonfisk som är vanlig i tropiska vatten över hela världen. Den fiskas med ringnot. Bestånden anses över lag vara i gott skick. Fisket är dock kontroversiellt på grund av en fiskemetod som förekommer tillsammans med ringnoten. Den innebär att man täcker en yta på havet, under vilken fisk söker sig till. Problemet är att även andra arter än skipjack, samt unga fiskar som inte ännu hunnit fortplanta sig, söker sig in under detta skydd. På så sätt blir bifångsterna större och risken för att man fångar arter som borde skyddas från fiske är större. Under Senaste nytt kan du läsa om vad vi på Abba gör för att förbättra fisket av tonfisk i Sydostasien.

12 Våra fiskevatten Våra fiskevatten Haven täcker nära 70 procent av jordklotet. Ur ett fiskenäringsperspektiv Haven täcker kan det nära framstå 70 procent som en av till jordklotet. synes oändlig Ur ett resurs. fiskenäringsperspektiv fiskart kan ha kan olika det framstå ekologisk som uthållighet en till synes i olika oändlig geografiska resurs. Men Men en områden. fiskart kan ha olika ekologisk uthållighet i olika geografiska områden. För att underlätta spårbarheten och kontrollen av fisket har världshaven För att underlätta indelats i spårbarheten ett antal fångstzoner. och kontrollen Dessa av är fisket dock har otillräckliga. världshaven Eftersom indelats Abba i ett Seafood antal fångstzoner. köper sin mesta Dessa fisk är dock från Nordostatlanten otillräckliga. Eftersom har vi valt Abba att ytterligare Seafood köper specificera sin mesta varifrån fisk i från fisken Nordostatlanten kommer inom har detta vi valt område att ytterligare allt för att specificera våra konsumenter varifrån ska fisken känna kommer sig trygga inom med detta produkternas område ursprung. allt för att våra konsumenter ska känna sig trygga med produkternas ursprung. Vi använder inte fisk eller andra marina råvaror från fångstområden som Vi av använder myndigheter inte fisk bedöms eller andra som marina icke ekologiskt råvaror från hållbara. fångstområden Vi förlitar som oss av myndigheter här på statistik bedöms och rapportering som icke ekologiskt från ICES hållbara. och FAOs Vi regionala förlitar fiskeriorganisationer. oss här på statistik och Vi rapportering tar exempelvis från ingen ICES torsk och från FAOs Nordsjön, regionala Skagerrak fiskeriorganisationer. eller Kattegatt. Vi tar exempelvis ingen torsk från Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt eller Östersjön. Fisk som skulle kunna drabbas av miljöföroreningar i ett visst geografiskt Fisk som område skulle kunna används drabbas heller av inte. miljöföroreningar Som exempel kan i ett visst nämnas geografiskt att vi inte område tar någon används fisk heller från Östersjön inte. Som eller exempel insjöar kan som nämnas värderats att som vi inte miljömässigt tar någon fisk utsatta. från Östersjön eller insjöar som värderats som miljömässigt utsatta. På den här kartan kan du se var Abba Seafood främst köper sin På fisk den och här var kartan våra produkter kan se har var sitt Abba ursprung. Seafood främst köper sin fisk och var våra produkter har sitt ursprung. Vår fisk kommer från flera olika hav. Vår Här är fisk de kommer viktigaste från fiskevattnen flera olika för hav. Här är oss. de Det viktigaste är härifrån fiskevattnen som vi köper det för oss. Det är mesta härifrån av vår som fisk, som vi köper till exempel det mesta av vår fisk, sill, torsk som och till makrill. exempel sill, torsk och makrill. Isländska havet Färöiska havet 12

13 Barents hav Norska havet Nordsjön Skagerrak Kattegatt 13

14 Älskade sill En svensk klassiker Vi kände att vi ville ge sillen ett eget uppvik eftersom den har en alldeles särskild plats både i vårt och svenska folkets hjärta. För visst är sillen, tillsammans med köttbullarna, något av en svensk nationalrätt! Men sillen har fått ett eget uppslag av en annan anledning också: Sill är ett bra exempel på en fiskprodukt som du kan äta med gott samvete! Sill, eller Clupea harengus som den heter på latin, har som bekant två namn på svenska. Det som avgör vad fisken ska kallas beror på var den fiskats. Sill som lever i Östersjön, eller norr om Kristianopel i nordöstra Blekinge för att vara exakt, kallas strömming. Sill som fångas på västkusten eller i Skåne (och utanför Norges och Islands kust) kallas rätt och slätt sill. Härliga sillrecept hittar du på Strömmingen är något mindre och magrare än sillen, för ju lägre salthalten är desto mindre blir fisken. Sillen är slank till formen men har en fetthalt som gör att den räknas som fet. Sillen har alltid varit en populär matfisk och bereds på många sätt; stekt, rökt (kallas då böckling), inlagd eller i form av surströmming. Genom olika beredningsmetoder får man fram de olika sillprodukterna saltsill, kryddsill och marinerad sill. Ett exempel på kryddsill är våra olika matjessillar.

15 Vi var först med att lansera KRAV-märkt sill Hårda krav på KRAV-sill Abba Seafood var först med att lansera KRAV-märkt sillinläggning. Tidigare har det endast funnits KRAV-märkta räkor och odlad lax. Våren 2006 blev det för första gången möjligt att ta fram MSC-märkt sill. En historisk händelse. KRAV-märkningen innebär att sillen fiskas i bestånd som KRAV har bedömt klarar sig långsiktigt. Detta innebär att fisket inte överstiger den biologiska reproduktionsförmågan. För att säkerställa att fisken tas från dessa bestånd ställs också krav på spårbarhet. Vidare ställs miljökrav på båtar, fiskemetoder och redskap. Maskorna i näten ska till exempel vara tillräckligt stora för att släppa igenom småfisk. När det gäller en färdig produkt som Abbas löksill måste även övriga ingredienser och själva tillverkningen vara KRAV-godkänd. Kunskap och känsla = kvalitet Det som skiljer olika silleverantörer åt är produktkvaliteten. Kvaliteten beror främst på råvaran och beredningen. Det är viktigt att fisken är fångad vid rätt tidpunkt och att den kryddas och lagras på rätt sätt. Den ska ha rätt fetthalt och lagom konsistens. Sillen fångas därför under höst och vinter då fetthalten hos fisken är den rätta. För Abba är råvarans kvalitet A och O. För att säkerställa bästa kvalitet finns alltid våra besiktningsmän på plats vid köp- och beredningsplatser runt om i världen. De bedömer förstås råvarans smak, men också lukt, konsistens, utseende och fetthalt. Ett bedömningsarbete som kräver tränade sinnen och lång erfarenhet. När råvaran slutligen anländer till Kungshamn väntar lagring och förädling. Även här ansvarar besiktningsmännen för kvalitetskontroll. I gigantiska lagerutrymmen, djupt inne i det bohuslänska urberget, lagras sill och skarpsill under en till flera månader för att sedan beredas. Hela vägen, från Hav till bord, genomgår sillen förebyggande kvalitetssäkring. Sillens hela produktionskedja är på så vis ett exempel på vårt kvalitetsarbete när det är som bäst. Det handlar om en produkt som har fiskats på ett ansvarsfullt sätt, med utgångspunkt i långsiktigt hållbar förvaltning av havets resurser. Hela vägen, från Hav till bord, genomgår sillen förebyggande kvalitetssäkring mot-tagningskontroller och uppföljande stickprovskontroller för att kunna garantera spårbarhet, produktsäkerhet och kvalitet under produkternas hela hållbarhetstid. Vid 2011 års utgång ska hela Abbas sillsortiment vara MSC-märkt Den oberoende, globala och icke vinstdrivande organisationen MSC arbetar aktivt för att säkra världens fisktillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. Vid 2011 års utgång ska hela Abbas sillsortiment vara MSC-märkt.

16 Rena fångster Sillen simmar i öppna vattnet från ytan ned till ca 250 meters djup. Den trivs i stim som kan bli mycket stora. Födan består av djurplankton och småfisk. Sillens vana att simma i stora täta stim, relativt nära ytan gör att sillfisket ger så kalllade rena fångster. De innehåller nästan ingen bifångst alls. I Skagerrak och Kattegatt leker sillen på hösten men i de större öppna haven finns bestånd som leker under vinter eller vår. Ägg och yngel är känsliga för yttre miljöförhållanden, därför varierar beståndet mycket från år till år beroende på hur mycket fisk som överlevt. Tidigare fångades sillen nära land, men idag fiskas sill längre ut till havs. Vi hämtar vår sill i de kalla vattnen i Nordatlanten, i Norska havet och Nordsjön. Sillens vana att simma i stora täta stim ger så kallade rena fångster.

17 Från havet till matbordet. 86% Väljer fisk baserat på om fisken är hotad eller inte Grönsaks- och hummersoppa i kopp Låt morot, rotselleri, palsternacka, gul lök och vitlök fräsa i smör några minuter. Blanda ner timjan. Tillsätt vatten och låt koka under lock, ca 10 minuter. Häll i fiskbullar tillsammans med ärtor och broccoli i soppan. Låt koka upp och smaka av med hummerfond, salt och peppar. Servera i stora koppar i trädgården. Alternativt på tallrikar inomhus. Fullständiga recept hittar du på Lyxig smörgåstårta 4-6 portioner 4 skivor vitt landgångsbröd 2 skivor längdskuren kavring Fyllning 1: 1 dl Abba Tonfiskpastej 1 burk (200 g) Abba Tonfisk i vatten 1/2 finhackad gul lök 1 msk tomatpuré svartpeppar salladskrydda Fyllning 2: 1 burk (80 g) Abba Stenbitsrom (röd) eller Abba Finkornig rom (röd) 1/2 dl strimlad purjolök 1/2 dl rivet äpple, syrligt 125 g Philadelfia-ost 1 dl crème fraiche svartpeppar citronsaft Till garnering: Räkor, Abba Röd Caviar, citron, tomat, kokt ägg, dill, ev. färsk oregano Fukta brödet med tonfiskspadet och lägg två skivor vitt bröd underst. Blanda ihop ingredienserna till fyllning 1 och lägg på den. Lägg kavringen ovanpå, blanda ihop fyllning 2 och bred ut den över det mörka brödet. Lägg till sist på de sista vita brödskivorna. Kläd tårtan med hackad dill och dekorera med övriga ingredienser efter egen smak.

18 För ett hållbart hav med säkra fiskemetoder För att kunna driva vårt företag långsiktigt och framgångsrikt, är vi beroende av ett ekologiskt hållbart hav. Vi vill därför aktivt verka för att den fisk och de andra marina råvaror som ingår i våra produkter, har fiskats på ett miljömässigt och ansvarstagande sätt, med utgångspunkt i långsiktig förvaltning av havets resurser. Upprättandet av en särskild fiskepolicy är ett led i detta arbete. Vårt mål är ett hållbart fiske, vilket innebär att bestånden är livskraftiga och att arterna kontinuerligt befinner sig på en uthållig nivå. Vi vill även bidra till att den naturliga floran och faunan i havsmiljön skyddas. Vi strävar efter en ökad användning av fiskeredskap och metoder som i mesta möjliga mån förebygger onödig så kallad bifångst. Fiskeredskapen ska helt enkelt inte fånga fisk av fel storlek eller fiskar av andra arter än de godkända. Vi söker hela tiden nya säkra fiskemetoder. Abba stödjer därför forskning och utveckling av nya säkra fiskemetoder Vi söker hela tiden nya säkra fiskemetoder. Abba stödjer därför forskning och utveckling av nya säkra fiskemetoder. Naturligtvis accepterar vi inte fiskråvara som är fångad med destruktiva fiskemetoder, som exempelvis dynamit och gift. Vi tar avstånd från användning av fiskeredskap och metoder som kan medföra bifångst av andra marina arter som delfiner, sköldpaddor och sjöfåglar. Till exempel kräver vi att våra tonfiskleverantörer är certifierade av Earth Island Institute, för att säkerställa ett delfinsäkert fiske.

19 Vi tar avstånd från användning av fiskeredskap och metoder som kan medföra bifångst av andra marina arter

20 Produktkategorier Tonfisk (Thunnus tonggol/katsuwonus pelamis) Abbas tonfisk är sedan många år garanterat fångad på ett sätt som inte riskerar livet på delfiner. Abba Seafood vill också understryka att vi aldrig använt oss av den starkt utrotningshotade blåfenade tonfisken! Till Abbas konserverade tonfisk har vi sedan 1980-talet istället använt oss av arten Tonggol. Det är en liten tonfiskart som lever längs Thailands kuster och kring den malaysiska och indonesiska övärlden. Tonfisk är perfekt vardagsmat och mycket mer än en salladsingrediens. När du väljer Abbas tonfisk får du stora, ljusa bitar av den finaste delen av tonfisken, och den innehåller massor av protein och nästan inget fett. Till tonfiskpastej och tonfiskpålägg används tonfiskarten Skipjack. Dess kött är mörkare och den har en tydligare fisksmak än Tonggol. Smörgåskaviar Rommen lagras i bergrum tills den uppnått rätt mognad. Efter det röks den och blandas enligt ett hemligt recept. Ejderns rökta smörgåskaviar och Kalles kaviar innehåller särskilt fin och noga utvald rom från torsk och gråsej. Ejderns orökta smörgåskaviar innehåller rom från torsk.svennes kaviar innehåller rom från torsk, gråsej och stillahavstorsk. Torskrommen kommer från det Nordostarktiska beståndet i Norska havet och Barents hav. En liten del av rommen kommer från odlad torsk. (Vi använder ingen torskrom från Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön.) Sejrommen kommer från Nordsjön och Norska havet samt havet kring Island och Färöarna. Den rom vi får från stillahavstorsk kommer från fiskar fångade i Alaskagolfen och Berings hav. De har en snabbare tillväxt och tidigare könsmognad.

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan fiskguide Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter Sjunde upplagan Fisk till middag? Fisk är nyttig mat och de flesta av oss skulle säkert må bra av

Läs mer

Trygghet i dina beslut

Trygghet i dina beslut Trygghet i dina beslut om kvalitet, innehåll och säkerhet Guide till förfrågningsunderlag Innehåll 4 Inledning 7 Råvaror och ingredienser 8 Miljö och klimat 10 Ekologiskt 11 Vegetabilisk olja 13 Potatis

Läs mer

FISKGUIDE. Fisk till middag? Åttonde upplagan WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter

FISKGUIDE. Fisk till middag? Åttonde upplagan WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter FISKGUIDE 2014 Fisk till middag? Åttonde upplagan WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter Fisk till middag? Alla kon sumenter kan bidra till ett mer uthålligt fiske

Läs mer

WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur FISKGUIDEN

WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur FISKGUIDEN WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur FISKGUIDEN 2015 Välkommen till WWFs fiskguide Du som konsument kan bidra till mer hållbart fiske och vattenbruk genom att göra ett medvetet val när du köper fisk

Läs mer

Frågor - och svar...

Frågor - och svar... Frågor - och svar... Generella frågeställningar Är färskt bättre än fryst? Nej, detta är en myt. I vissa fall har de frysta produkterna t.o.m ett högre näringsvärde än de färska. Är fryst bättre än färskt?

Läs mer

TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror. 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD

TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror. 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD INNEHÅLL VD BLICKAR VENENATIS FRAMÅT EN MÖTESPLATS FÖR FRAMTIDENS MATINDUSTRI INNEHÅLL: VD BLICKAR FRAMÅT: 3 / CSR-CHEFEN

Läs mer

Havsbruk som håller i längden

Havsbruk som håller i längden Havsbruk som håller i längden Mat ur sjöar, dammar och hav blir allt viktigare när jordens befolkning växer och landarealen inte räcker till. Men hur ska vi bruka havet på ett hållbart sätt så att både

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12 Procordia Food 2012 Form: Fikon Design AB Text Caroline Alesmark Foto Kennet Ruona, sid 2-3, 8, 9, 16, 19, 23, 25, 36, Helén Knutsson, omslagsbild, sid 21,

Läs mer

MED KÄRLEK FRÅN NIKLAS. Julbord med gott samvete. Sid 2. ... och fi rrar som inte hör hemma på julbordet Sid 12. Professor Jensens MATNYTTIGA EKO-TIPS

MED KÄRLEK FRÅN NIKLAS. Julbord med gott samvete. Sid 2. ... och fi rrar som inte hör hemma på julbordet Sid 12. Professor Jensens MATNYTTIGA EKO-TIPS Naturl NN! gtvis Nr. 6 2012 Ekologisk mat Den billiga matens pris är att vi förstör vår planet. I stället borde bönderna få betalt för allt positivt de skapar. Svante Axelsson Sid 2 Foto: T. Busch-Christensen

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

MAT FÖR MEDVETNA NOVEMBER 2006

MAT FÖR MEDVETNA NOVEMBER 2006 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MAT FÖR MEDVETNA NOVEMBER 2006 Nyttig mat från Rosendals Trädgård i Stockholm. FOTO: STEFAN CALLERT MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET NOVEMBER

Läs mer

En genuin smak av Bohuslän, tack!

En genuin smak av Bohuslän, tack! En genuin smak av Bohuslän, tack! - en fallstudie om restaurangers uppfattning av turisters efterfrågan på lokal mat Kandidatuppsats i kulturgeografi, VT 2011 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk

Läs mer

Fiskar och fiske i Sverige

Fiskar och fiske i Sverige Skarpsill (Sprattus sprattus) Finns från Östersjön till Nordsjön och i norra Medelhavet. Sill och skarpsill är olika arter fast de kan vara ganska lika upp till 12 cm. Ligger ryggfenan bakom bukfenan är

Läs mer

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N I ÖREBRO KOMMUN VI BESÖKER TVÅ AV VÅRA GRÖNA OCH EKOLOGISKA SKOLOR Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! Framtidens mat i Örebro MÖT FORSKAREN BAKOM

Läs mer

Kostenheten. Maten nyckeln till en bättre framtid

Kostenheten. Maten nyckeln till en bättre framtid Kostenheten Maten nyckeln till en bättre framtid n INNEHÅLL Innehåll Maten som kan rädda Östersjön! 4 Så jobbar vi med maten i Södertälje 8 Recept: Östersjövänlig mat 11 Viktiga årtal 16 Vanliga frågor

Läs mer

mat, klimat och ekologi

mat, klimat och ekologi mat, klimat och ekologi i restaurang & storhushåll Naturligtvis! Innehållsförteckning sid inledning 1 Hållbar utveckling genom minskad konsumtion 2-3 Matens klimatpåverkan 4-5 Ekologiskt till vilken nytta?

Läs mer

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING Genombrott för ekologisk mat Innehåll 4 Vd har ordet 5 Axfoods ansvar 8 Hållbarhetsprogram 10 Miljö investeringar i miljöarbetet ger resultat ÅSA DOMEIJ Chef miljö och

Läs mer

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Kandidatuppsats 15 hp Restaurangmanagerprogrammet 180 hp Handledare: Kerstin Bergström Examinator: Monica Petersson

Läs mer

FAKTA OM FISK & SKALDJUR

FAKTA OM FISK & SKALDJUR FAKTA OM FISK & SKALDJUR Fakta om Fisk & Skaldjur I Sverige har vi 87.000 sjöar (9% av Sveriges yta är täckt av insjövatten) och en av världens längsta kustlinjer. Inte undra på att här finns rika fisktraditioner

Läs mer

Lanseringsplan 2015. När alla kunder får styra. Innehåll

Lanseringsplan 2015. När alla kunder får styra. Innehåll Lanseringsplan 215 När alla kunder får styra Innehåll Till sist blev framtid till nutid. Sortimentsmodellen som vi har arbetat med i tre år kom på plats i september 213 och nu börjar vi se resultatet.

Läs mer

Blåmusslan i människans tjänst

Blåmusslan i människans tjänst HavsUtsikt 3/2008 om svensk Havsforskning och havets resurser Ges ut av de marina forskningscentrumen vid universiteten i Stockholm och Umeå samt naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

EGETAR. Hälsofrämjaren. Nr 4 2014 HÄLSORÖRELSEN I SAMVERKAN SVENSKA VEGETARISKA FÖRENINGEN HÄLSOFRÄMJANDET Pris: 25:-

EGETAR. Hälsofrämjaren. Nr 4 2014 HÄLSORÖRELSEN I SAMVERKAN SVENSKA VEGETARISKA FÖRENINGEN HÄLSOFRÄMJANDET Pris: 25:- EGETAR Hälsofrämjaren Nr 4 2014 HÄLSORÖRELSEN I SAMVERKAN SVENSKA VEGETARISKA FÖRENINGEN HÄLSOFRÄMJANDET Pris: 25:- Ett Gott Nytt År 2015 Välkommen till ett friskare liv Varför köpa fuskbröd? Nyttigt godis

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8 Kostrapport 2008 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...5 Metod...5 Barn och mat en bakgrund...6 Resultat...8 Livsmedelsverkets rekommendationer jämfört med resultat en analys...11 Diskussion...14

Läs mer

Friska människor, frisk planet LIVEWELL FOR LIFE VANLIGA FRÅGOR

Friska människor, frisk planet LIVEWELL FOR LIFE VANLIGA FRÅGOR LIVEWELL FOR LIFE VANLIGA FRÅGOR 1. Vad menas med en hållbar diet? För att vara verkligt hållbar, måste vi se på alla miljömässiga, sociala och ekonomiska inverkningar som uppstår från den mat vi äter;

Läs mer

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har tryckts upp genom ett samarbete mellan tankesmedjan Dyrare mat, nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Dyrare mat, nu! har

Läs mer

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK. Ekologiska. FotavtrycK. Vår påverkan på planeten

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK. Ekologiska. FotavtrycK. Vår påverkan på planeten EKOLOGISKA FOTAVTRYCK Ekologiska FotavtrycK Vår påverkan på planeten tillsammans kan vi förändra! Vi gör det varje gång vi handlar mat och kläder. Vi gör det varje gång vi reser, värmer våra bostäder eller

Läs mer

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO!

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2-3 HÅLLBAR UTVECKLING GENOM HÅLLBAR KONSUMTION 4-5 MATENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET 6 KLIMATSMART MAT ÄR MER GRÖNT

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer