Abba GoBlue Fiskerapport 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Abba GoBlue Fiskerapport 2009"

Transkript

1 Abba GoBlue Fiskerapport 2009

2 Innehållsförteckning s4 Senaste nytt Stora och små miljöframsteg från det gångna året. Med stolthet presenterar vi vår nya fiskepolicy, KRAV-märkta sillar och ett nytt spännande forskningssamarbete. s5 GoBlue för havets bästa Johan Sundelin, VD Abba Seafood, om ett viktigt steg i Abbas historia och en kraftfull satsning som handlar om att värna det hållbara fisket i alla led. s6 Havet är vårt ursprung Berättelsen om ett företag som levt i samklang med havet. Från 1838, året då allt började, när Christian Gerhard Ameln började sin handel med fisk och sill i norska Bergen till dagens Abba Seafood. Abba GoBlue Abba Seafoods historia är ett med havets. I 170 år har vi levt i dess absoluta närhet. Därför vet vi att havets villkor förändras ständigt och att vi måste förändras med havet. Vi vet också att omsorg om råvaran ger kvalitet i produkterna. Att värna om havsmiljön är en självklar del i vårt kvalitetsarbete. Vi måste värna och vårda havet ansvarsfullt och med respekt för framtiden. Det är en ständigt pågående process. Vi kan alltid bli bättre. Det arbetet kallar vi GoBlue. s8 I huvudet på konsumenten Var kommer fisken från? Kan fisken ta slut? Och hur är det med torsken egentligen? Hur tyder konsumenten alla märkningar på förpackningen? Och vem ska man tro på? Vi har svaren. s14 Följ med Abba under ytan Följ med oss ut på havet och ned i djupen. Läs och lär om fiskarna, fiskemetoderna och haven vi fiskar i. Svart på vitt om den värld vi lever och verkar i. s24 Produkter från en blå värld Vad döljer sig i burken, konserven och tuben? Läs mer om den goda sillen, sardiner och ansjovis. Stifta närmare bekantskap med Kalles kaviar och glöm inte fiskbullarna!

3 Senaste nytt Nya KRAV Abba Seafood är stolta över att producera den första svenska fiskprodukt som någonsin fått bära KRAV-märket vår egen KRAV-sill. Sedan dess har vi fått ytterligare två KRAV-sillar och en KRAVmärkt Kalles kaviar i vårt sortiment. Extra hårda miljökrav ställs på såväl fiskebåt som redskap för att produkten skall få bära KRAV-märkningen. Redskapen måste vara utformade så att de inte hotar beståndets hållbarhet eller orsakar långvarig skada på miljön. Till exempel ska maskorna i nätet vara tillräckligt stora för att släppa igenom småfisk. Sillen fiskas på hållbara bestånd som är godkända för långsiktigt fiske. Detta innebär att fisket inte överstiger den biologiska reproduktionsförmågan. Övriga ingredienser är också KRAV-certifierade. Sven Lovén Centret Abba Seafood stödjer sedan 2008 Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper, en del inom Göteborgs universitet, vars verksamhet i stor utsträckning är förlagd till Tjärnö forskningsstation. Forskningen berör områdena fiskeri, biologi och akvakultur som alla ligger inom Abbas intresse/affärsområde. Satsningen är ett första steg i en riktning där Abba aktivt vill inspirera unga forskare till att utveckla forskningen inom området, för att på så sätt bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av havsmiljön. Marine Stewardship Council (MSC) För att kunna driva vårt företag långsiktigt och framgångsrikt är vi beroende av ett ekologiskt hållbart hav. Vi vill därför aktivt verka för att den fisk och andra marina råvaror som ingår i våra produkter har fiskats på ett ansvarsfullt sätt, med utgångspunkt från långsiktigt hållbar förvaltning av havets resurser. MSC är en oberoende, global och icke vinstdrivande organisation, som arbetar för att säkra världens fisktillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. Vi är stolta över att nu kunna erbjuda MSC-märkt sill, makrill och tonfisk (albacore) och fler produkter är på gång. Abbas Fiskepolicy 2008 stod vår nya fiskepolicy färdig, något vi är mycket stolta över. Vårt mål är ett bärkraftigt fiske, vilket innebär att bestånden är livskraftiga och att arterna kontinuerligt kan återhämta sig till uthållig nivå. För att avgöra beståndens bärkraftighet baserar vi våra bedömningar på expertkunskap från myndigheter, forskare och organisationer. Miljöstyrningsrådet (MSR) är ett bolag som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi följer Miljöstyrningsrådets rekommendationer och försöker så långt det är möjligt undvika fisk och marina råvaror som är hotade eller listade som gula enligt MSR och letar dessutom aktivt efter bra alternativ. Vi driver också frågan om MSC-certifierade fiskbestånd och erbjuder konsumenterna flera KRAV- och MSCmärkta fiskprodukter. Alla fiskråvaror är självklart även fullt spårbara. GoBlue för havets bästa Varför GoBlue? Go står för en riktning en vilja att driva hållbarhetsarbetet framåt, att leda utvecklingen och samtidigt vara ett föredöme i vår bransch. Blue står naturligtvis för havet, vårt ursprung och våra traditioner vår kunskap och erfarenhet. 70 procent av svenskarna säger sig vara oroliga för hur fisket bedrivs idag. Med GoBlue vill vi stilla den oron och bringa klarhet i de frågor många ställer sig. Vi vill vara tydliga med var vi fiskar och hur vi fiskar. Vi vill redovisa våra styrkor men också våra svagheter och vi gör det för att vi vill bli synade och granskade. Våra kunder och konsumenter ska alltid känna sig trygga när de väljer Abba Seafoods produkter. Det är inte lätt att veta vad som händer under ytan. Debatten om världshaven, de olika fiskarterna och fiskenäringen är stundtals hård och det är svårt som konsument att veta vad som gäller. Havet är idag under påfrestning på ett sätt som skadar havsmiljön för en lång tid framöver. De beslut vi tar idag påverkar vår och våra barns framtid. Ekosystem kan rubbas. Arter kan dö ut. Abba har därför ett särskilt ansvar att medverka till ett i alla avseenden vettigt utnyttjande av havets resurser. Ett starkt engagemang för havets bästa är också av största vikt för oss som ett stort kommersiellt företag. Det som är bra för havet är bra för oss. GoBlue är ett viktigt steg i Abba Seafoods historia och en kraftfull satsning på att värna ett hållbart fiske i alla led. Ett starkt och tydligt ansvarstagande i havsmiljöfrågan är en självklar del i våra egna högt ställda kvalitetsmål. Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter på denna rapport. Johan Sundelin, Vd Abba Seafood

4 Havet är vårt ursprung Havet är grunden för hela Abba Seafoods verksamhet. Historien tar sin början 1838 då vår grundare Christian Gerhard Ameln började sin handel med fisk och sill i norska Bergen. Snart flyttades huvudkontoret till Stockholm. I danska Glyngøre startade produktionen av sill och sardiner När det första spadtaget tas för den nya fabriken i Kungshamn 1970, inleds ännu en ny epok i företagets historia. Ett rent och friskt hav har sedan starten, för över 170 år sedan, varit grunden för hela vår verksamhet. Omtanken om livet i vattnet har vuxit i takt med företaget. Idag är Abba Seafood Nordens ledande producent av produkter från havet. Och vår framtid De senaste åren har situationen för många vilda fiskbestånd försämrats. Det omfattande fiske som bedrivits i svenska och internationella vatten under många år, har lett till att flera viktiga fiskbestånd idag är överexploaterade. Situationen i Kattegatt, Skagerrak och stora delar av Nordsjön är allvarlig och fisket där är därför kraftigt begränsat. För Östersjön pågår sedan några år en återuppbyggnad av torskbestånden. För att kunna driva vårt företag långsiktigt och framgångsrikt är vi beroende av ett ekologiskt hållbart hav. Åren har lärt oss att aktivt verka för en långsiktigt hållbar förvaltning av havets resurser. Havets framtid är vår framtid. Självklart använder vi endast fisk och andra råvaror från havet som är fiskade, landade, odlade och processade i enlighet med nationell och internationell lagstiftning. Men vi har större ambitioner än så. Vi har utarbetat tydliga riktlinjer för ekologiskt hållbart fiske i en särskild Fiskepolicy ett dokument som tydligt beskriver våra ställningstaganden i enskilda frågor som direkt eller indirekt rör vår produktion. Vi vill säkerställa ekologiskt hållbara fiskbestånd så att vi långsiktigt kan utöva vår verksamhet. I vårt val av fångstområden och fångstmetoder grundar vi våra beslut på en så bred nationell och internationell expertis som möjligt från myndigheter, organisationer och forskare. MSR, MSC, ICES och KRAV är några av dem. Våra produkter ska vara fullt spårbara. Vi vill kunna tillhandahålla saklig och balanserad information om våra produkter och råvaror. Dessutom vill vi bidra till ökad kunskap i samhället och då främst till våra kunder och konsumenter om fiske och om havet och dess förutsättningar. I produktionsprocesser används naturresurser, såsom vatten och energi, på ett varsamt sätt och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att minska vår energianvändning. Distributionen av våra produkter sker med miljöeffektiva transporter och vi arbetar aktivt för att minska mängden avfall som vår produktion ger upphov till. Ett gott exempel är vårt biologiska avfall som sedan flera år används för tillverkning av biogas. Våra förpackningar är återvinningsbara och skall vara lätta att källsortera. Sedan flera år uppmanar vi också våra leverantörer till ett aktivt miljöarbete. Det ingår som i en del av vårt revisionsarbete, med hjälp av vilket vi även väljer ut våra leverantörer. Abba Seafood har också ett eget verktyg för uppföljning av hållbart fiske, den s k Fiskmatrisen. I den samlas kontinuerligt all information som vägleder oss hur vi ska agera. Abba stödjer och uppmuntrar forskning inom havsmiljö, hållbart fiske och livsmedelskvalitet/nutrition och deltar bland annat i Swedish Nutrition Foundation, nätverket Marifunc (The Nordic Network for Marine Functional Food) samt i olika forum inom SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik), Sven Lovén Centret vid Göteborgs universitet och DTU Aqua (National Institute of Aquatic Resources, Denmark). Vi har alltid strävat efter att minska vår miljöpåverkan. Därför är det självklart för oss att ta hänsyn till miljö och klimat i alla våra investeringsbeslut. Grunden i vårt miljöarbete kännetecknas därför av förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar. Ett gott exempel på dessa ansträngningar är att vi sedan år 2000 är ISO14001:2004-certifierade. Vi kan och ska alltid bli bättre! Svenskt kulturarv Abbas historia i årtal 1838 C G Ameln grundar ett företag i norska Bergen med inriktning på handel med sill och fisk talet huvudkontoret flyttas till Stockholm sillen går till Bohuslän vid den svenska västkusten och en ny sillperiod tar sin början registreras företaget i aktiebolagsregistret som AB Bröderna Ameln talet varumärket Abba börjar användas företaget etablerar sig i konservbranschen och startar sin första fabrik i Gravarna (Kungshamn), Abba-konserver Abba köper Munkens konservfabriker på Rösholmen. Antalet anställda stiger till hela produktionen flyttas till Rösholmen Kalles kaviar gör entré på de svenska frukostborden Abba och AB Fyrtornet i Göteborg går samman bildas Abba Oy i Helsingfors byggs nuvarande Kungshamnsfabriken Lillesjöfabriken invigs företaget delas in i divisioner. Huvudkontoret flyttas från Stockholm till Uddevalla talet företaget expanderar och övertar ägandet av Export AB Franz Witte & Co samt Bohusräkor i Lysekil talet internationell expansion. Marina, Glyngøre och Limfjordskompaniet blir en del av Abba Abba Seafood blir en del av norska Orkla-koncernen koncentration av verksamheten genom avyttring av utländska kvarvarande fabriker Abba Seafood blir certifierade enligt ISO Abba Seafood förvärvar Hållö Fisk.

5 Var kommer fisken ifrån, och vad har man använt för metoder när man fiskat den? I huvudet på konsumenten Svenskarna är oroliga Å ena sidan vet jag ju att fisk är hälsosamt, alla borde äta mer fisk. Omega-3 från fisk och omättade fetter ska ju vara bra. Men sen är det ju det där med rovfisket, torsken som håller på att ta slut, föroreningarna i havet. Och märkningarna, röd, grön, gul rekommendation vad är egentligen okej att äta? Vad säger ursprunget, beståndet, om den fisk jag har framför mig? Och hur är det med trålfiskad fisk? Bottentrål ska ju inte vara bra för havsmiljön? Har min fisk varit på alla de sju haven innan den hamnade på min tallrik? Det är inte lätt att som konsument orientera sig i frågor som rör fisk och fiske. Informationen kommer från många håll. Frågorna är många gånger komplexa och svåra att hitta enkla svar på. Jag är orolig för hur fisket bedrivs idag, men samtidigt är jag övertygad om att det verkligen går att bedriva ett hållbart fiske bara man vill. Vem ska jag tro på? Följer man debatten om det svenska och internationella fisket, inser man att det är en komplicerad debatt som innefattar en rad olika aktörer med många vitt skilda ståndpunkter och rekommendationer. Det är svårt för konsumenter och handlare att veta vad som gäller vem ska man tro på; Märkningarna på förpackningen? Media? Miljöorganisationerna eller forskarna? Många upplever också att det finns ett glapp mellan politikernas riktlinjer och forskarnas syn på vad som är hållbart fiske. I det här kapitlet redovisar vi huvuddragen i den undersökning Jag vill äta mer fisk men tycker det är svårt att välja rätt. Det svåraste är att få reda på hur bestånden ser ut där fisken kommer från. vi låtit göra tillsammans med omvärlds- och analysföretaget United Minds och försöker också bringa klarhet i en del av frågorna. Kan fisken ta slut? Undersökningsresultatet talar sitt tydliga språk: 70 procent av svenskarna säger sig vara oroliga för hur fisket bedrivs idag. Den största osäkerheten kretsar kring oron att havsmiljön ska påverkas negativt tätt följd av farhågan att fisken kommer ta slut. Det här är något vi som fiskproducerande företag måste ta på allvar. Här finns ett stort informationsbehov och vi måste ställa oss frågan vad vi kan göra för att hjälpa konsumenterna. Samtidigt är det glädjande att konstatera att svenskarna trots allt hyser hopp om framtiden. Hela 83 procent är av uppfattningen att det faktiskt går att fiska på ett hållbart sätt. När det kommer till debatten kan man också konstatera att forskare och naturorganisationer, som WWF och Greenpeace, är de aktörer som har stort förtroende i debatten om fiskets påverkan på havet, medan politiker har det lägsta förtroendet. Vi vill äta mer fisk! Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer uppmanas vi att äta 2 3 fiskmåltider varje vecka. Vår undersökning visar att fyra av tio svenskar äter fisk endast någon gång per månad eller än mer sällan en siffra som naturligtvis är bekymrande. Räkor är populärast bland svenskarna, följt av sill och tonfisk. Lax är den fisk som svenskarna tycker bäst om att äta, följd av rödspätta och torsk. Samtidigt finns en utbredd vilja att äta mer fisk. Hela 73 procent anger att de skulle vilja äta mer fisk än vad de gör idag. Vilka är hindren och hur kan man göra det lättare för konsumenten? Ett sätt att få fler att välja fisk när de handlar, skulle kunna vara tips på tillagning av fisk, recept i butik och utbildning av butikspersonal. Konsumenterna ser de enskilda fiskprodukterna i hyllan och fiskdisken, men ser inte de färdiga rätterna på samma sätt som när de står vid pastahyllan. Konsumenterna behöver inspireras! Var kommer fisken från? I köpsituationen är det pris och smak som först och främst avgör valet av fiskprodukter. Men svensken undrar också om fisken är utrotningshotad och från vilket hav den kommer. Där har vi, och de andra fiskproducerande företagen, ett gemensamt ansvar att tydliggöra detta på bästa sätt. Intressant att notera är också att fakta kring fiskarternas överlevnadsstatus, ursprung och vilken fångstmetod som används, är något som uppmärksammas betydligt mer än vilka tillsatser och näringsvärden som finns i produkterna och vilka märkningar som finns på förpackningen. Detta kan bero på den flora av olika märkningar som finns och att betydelsen av vad de står för inte är allmänt känd. Även här finns alltså ett informationsbehov för branschen och för handlarna. Jag är mest rädd för att havsmiljön skadas och att fisken tar slut i havet, men tror att sillen är helt klart den fisk som är bäst att äta ur ett hållbarhetsperspektiv. 82% Äter fisk för att det är gott 74% Äter fisk för att det är hälsosamt 86% Väljer fisk efter hur gott den smakar 67% Väljer fisk efter hur man ska tillaga just den fisken

6 Följ med Abba under ytan Havet en till synes oändlig resurs. Samtidigt förstår vi av debatten att havet är en sårbar och hotad miljö. Hur länge räcker fisken? Vilka fiskar får man äta? Hur vet jag att fisken är fiskad med rätt metoder och i rätt hav? Bestånd, metoder och kvoter? Och vad menas med spårbarhet? Frågorna är många och kan ibland verka svåra att få svar på. I det här kapitlet vill vi därför förklara för dig varifrån fisken kommer och hur den är fiskad. Följ med under ytan till Abbas värld. MAKRILL Scomber scombrus Makrillen är en säsongsfisk. Under våren och sommaren är den allmän i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Vid enstaka tillfällen förekommer den även i Östersjön. På hösten flyttar den till djupare vatten i västra Nordsjön eller till farvatten väster om de Brittiska öarna. I Kattegatt och Skagerrak leker makrillen under juni juli. Den stannar sedan kvar och äter sig fet på småsill innan den vandrar till nordvästra delen av Nordsjön för att övervintra. Fisket sker med trål eller snörpvad. Till fångstområdena räknas Nordsjön, farvatten nordväst om Skottland samt norra Irland. Från och med i år är vi stolta över att kunna erbjuda en MSCmärkt makrill i vårt sortiment. SKARPSILL Sprattus sprattus Utanför Bohusläns och Hallands kuster och i de norska fjordarna, fångar vi det mesta av vår skarpsill, en mindre släkting till sillen. En stor del av fångsten konserveras hel. Beroende på hur skarpsillen bereds kan den förädlas till antingen ansjovis eller sardin. Fångstmetoderna för skarpsill är snörpvad och trål. KOLJA Melanogrammus aeglefinus I Sverige är koljan vanlig i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt men är sällsynt i Öresund och endast tillfällig gäst i Östersjön. Arten håller sig gärna nära botten på djupt vatten, ned till 300 meter. Mycket tyder på att den vandrar mot större djup om vintern och tillbaka till grundare vatten om sommaren. Koljan har säsong året runt men bäst smakar kolja fiskad i september april. De vanligaste fångstredskap för koljan är trål, snurrevad och krok. Fångstområden: Nordsjön, Skagerrak och Norska havet. GRÅSEJ Pollachius virens I Sverige är sejen allmän i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Den är mindre vanlig i Öresund och i Östersjön förekommer den nästan inte alls. Sej är en utpräglad stimfisk som ofta väljer samma vägar som sillstimmen. Sejen har säsong året om och fångas med garn, krok, trål och snurrevad. Fångstområden: Nordsjön, Skagerrak, Norska havet och Barents hav. TORSK Gadus morhua Det finns olika typer av torsk; vandrande, oceanisk torsk och mer stationär kustlevande torsk. Fiskare kan ofta skilja de olika bestånden på utseendet. De kommersiella fångstmetoderna är krok, garn, trål och snurrevad. Torsken är en av de fiskar som förekommit mest i fiskedebatten. Därför är vi noga med att fånga torsk i områden där bestånden är hållbara, reproduktionen säker och under ständig kontroll. Vår torsk kommer från det nordostarktiska beståndet i Norska havet och Barents hav. En liten del av den rom vi använder kommer från odlad torsk. Vi använder ingen torsk från Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön. TONFISK Thunnus tonggol/ Thunnus alalunga Abba Seafood vill understryka att vi aldrig använt oss av den starkt utrotningshotade blåfenade tonfisken! Till Abbas konserverade tonfisk har vi sedan 1980-talet istället använt oss av arten Tonggol. Thunnus tonggol är en liten tonfiskart som lever längs kuster och kring den malaysiska och indonesiska övärlden ner till Australien. Den fiskas lokalt och av mindre båtar. Abba arbetar därför aktivt tillsammans med våra leverantörer, MSC samt myndigheterna för att öka kunskapen kring uthålligheten i dessa bestånd. Fångstområden: Stilla havet och Indiska Oceanen. Thunnus alalunga, eller Albacore som den också kallas, är en MSC-certifierad tonfisk som fiskas i norra och södra Stilla havet med krok och dras upp en och en ur havet. Det innebär mycket mindre bifångster jämfört med de flesta andra fiskemetoder. Fisket värderas som bra och uthålligt, vilket också gjort att den har MSC-certifierats. Abba MSC-märkt tonfisk i olivolja och havssalt är den första MSC-godkända tonfiskprodukten i Sverige. För mer information och senaste uppdatering:

7 Våra fiskevatten Haven täcker nära 70 procent av jordklotet. Ur ett fiskenäringsperspektiv kan det framstå som en till synes oändlig resurs. Men en fiskart kan ha olika ekologisk uthållighet i olika geografiska områden. För att underlätta spårbarheten och kontrollen av fisket har världshaven indelats i ett antal fångstzoner. Dessa är dock otillräckliga. Eftersom Abba Seafood köper sin mesta fisk i från Nordostatlanten har vi valt att ytterligare specificera varifrån fisken kommer inom detta område allt för att våra konsumenter ska känna sig trygga med produkternas ursprung. Vår fisk kommer från flera olika hav. Här är de viktigaste fiskevattnen för oss. Det är härifrån som vi köper det mesta av vår fisk, som till exempel sill, torsk och makrill. Norska havet Barents hav Vi använder inte fisk eller andra marina råvaror från fångstområden som av myndigheter bedöms som icke ekologiskt hållbara. Vi förlitar oss här på statistik och rapportering från ICES och FAOs regionala fiskeriorganisationer. Vi tar exempelvis ingen torsk från Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt eller Östersjön. Fisk som skulle kunna drabbas av miljöföroreningar i ett visst geografiskt område används heller inte. Som exempel kan nämnas att vi inte tar någon fisk från Östersjön eller insjöar som värderats som miljömässigt utsatta. Isländska havet Färöiska havet Nordsjön Skagerrak Kattegatt På den här kartan kan du se var Abba Seafood främst köper sin fisk och var våra produkter har sitt ursprung.

8 För ett hållbart hav med säkra fiskemetoder För att kunna driva vårt företag långsiktigt och framgångsrikt, är vi beroende av ett ekologiskt hållbart hav. Vi vill därför aktivt verka för att den fisk och andra marina råvaror som ingår i våra produkter, har fiskats på ett miljömässigt och ansvarstagande sätt, med utgångspunkt från långsiktig förvaltning av havets resurser. Upprättandet av en särskild fiskepolicy är ett led i detta arbete. Vårt mål är ett hållbart fiske, vilket innebär att bestånden är livskraftiga och att arterna kontinuerligt kan återhämta sig till uthållig nivå. Vi vill även bidra till att den naturliga floran och faunan i havsmiljön skyddas. Vi strävar efter en ökad användning av fiskeredskap och metoder som i mesta möjliga mån förebygger onödig, så kallad bifångst. Fiskeredskapen ska helt enkelt inte fånga fisk av fel storlek eller fiskar av andra arter än de godkända. Miljödebatten handlar ofta om rovdrift och det storskaliga fisket världen över, där bifångsterna ofta är betydande. Vi verkar också för ett fiske vars metoder minimerar skadorna på bottnar och korallrev. En fiskemetod är enkelkrok en En fiskemetod är enkelkrok en metod som vi använder vid fångst av vår Albacore-tonfisk; fisken fiskas en och en, på krok. Vi söker hela tiden nya säkra fiskemetoder. Abba stödjer därför forskning och utveckling av nya säkra fiskemetoder. metod vi använder vid fångst av vår Albacore-tonfisk; fisken fiskas en och en, på krok, precis som när man metar. Fisket blir selektivt och det blir mycket mindre bifångster än med andra metoder. Vi söker hela tiden nya säkra fiskemetoder. Abba stödjer därför forskning och utveckling av nya säkra fiskemetoder. Naturligtvis accepterar vi inte fiskråvara som är fångad med destruktiva fiskemetoder, som exempelvis dynamit och gift. Vi tar avstånd från användning av fiskeredskap och metoder som kan medföra bifångst av andra marina arter som delfiner, sköldpaddor och sjöfåglar. Till exempel kräver vi att våra tonfiskleverantörer är certifierade av Earth Island Institute, för att säkerställa ett delfinsäkert fiske. FAD (Fish Aggregating Device) är en fiskemetod som används i stor utsträckning för att fånga bland annat tonfiskarten Skipjack. Vi ser med tveksamhet på denna metod. Nya studier visar att bifångsterna blir stora och att metoden påverkar den ekologiska balansen negativt. Vi följer därför utvecklingen noggrant och baserar våra bedömningar på expertkunskap från myndigheter, organisationer och forskare för att avgöra beståndens bärkraftighet. Vi kan säkerställa att all fisk som vi köper in, kan spåras tillbaka till sitt fångstområde, som definieras av ICES. Vår fiskepolicy är baserad på FAOs (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Code of Conduct for Responsible Fisheries, IUCNs (International Union for Conservation of Nature) och ICESs (International Council for the Exploration of the Sea) rekommendationer.

9 Älskade sill En svensk klassiker Vi kände att vi ville ge sillen ett eget uppvik eftersom den har en alldeles särskild plats både i vårt och svenska folkets hjärta. För visst är sillen, tillsammans med köttbullarna, något av en svensk nationalrätt! Men sillen har fått ett eget uppslag av en annan anledning också: Sill är ett bra exempel på en fiskprodukt som du kan äta med gott samvete! Sill, eller Clupea harengus som den heter på latin, har som bekant två namn på svenska. Det som avgör vad fisken ska kallas beror på var den fiskats. Sill som lever i Östersjön, eller norr om Kristianopel i nordöstra Blekinge för att vara exakt, kallas strömming. Sill som fångas på västkusten eller i Skåne (och utanför Norges och Islands kust) kallas rätt och slätt sill. Strömmingen är något mindre och magrare än sillen, för ju lägre salthalten är desto mindre blir fisken. Sillen är slank till formen men har en fetthalt som gör att den räknas som fet. Sillen har alltid varit en populär matfisk och bereds på många sätt; stekt, rökt (kallas då böckling), inlagd eller i form av surströmming. Genom olika beredningsmetoder får man fram de olika sillprodukterna saltsill, kryddsill och marinerad sill. Ett exempel på kryddsill är våra olika matjessillar. Citronmarinerad chilisill Blanda ingredienserna till lagen. Skär sillen i bitar. Varva sillen med övriga ingredienser. Låt stå i kylen ett dygn, så att smakerna får tillfälle att mogna ordentligt. Svensk Bondsill Koka upp ingredienserna till lagen och låt kallna. Skär sillen i mindre bitar och blanda med ättikslag och oliver. Servera sillen i martiniglas med en sillbit och en oliv! Caviarmousse med smak av Gästabudssill Vispa crème fraiche till den blir hård. Smält gelatinet i citronsaften i kastrull. Vispa ner gelatinet i crème fraichen. Blanda ner ishavsrom och kryddor. Smaka av med kryddpeppar. Låt stelna i kyl i ca 4 timmar. Forma moussen till ägg på finkrips och toppa med en bit Gästabudssill, koriander och några strimlor äpple. Skotsk Hälsosilll Koka upp ingredienserna till lagen och låt kallna. Smält honungen i lite av lagen. Blanda ner övriga ingredienser och smaka av med salt och peppar. Fullständiga recept hittar du på Vi var först med att lansera KRAV-märkt sill. Hårda krav på KRAV-sill Abba Seafood var först med att lansera KRAV-märkt sillinläggning. Tidigare har det endast funnits KRAV-märkta räkor och odlad lax. När KRAV godkände sillbestånden i Skagerrak och Kattegatt våren 2006, blev det för första gången möjligt att ta fram en KRAV-märkt sill. En historisk händelse. KRAV-märkningen innebär att sillen fiskas i bestånd som KRAV har bedömt klarar sig långsiktigt. Detta innebär att fisket inte överstiger den biologiska reproduktionsförmågan. För att säkerställa att fisken tas från dessa bestånd ställs också krav på spårbarhet. Vidare ställs miljökrav på båtar, fiskemetoder och redskap. Maskorna i näten ska till exempel vara tillräckligt stora för att släppa igenom småfisk. När det gäller en färdig produkt som Abbas senapssill, måste även övriga ingredienser och själva tillverkningen vara KRAV-godkänd. Kunskap och känsla = kvalitet Det som skiljer olika silleverantörer åt är produktkvaliteten. Kvaliteten beror främst på råvaran och beredningen. Det är viktigt att fisken är fångad vid rätt tidpunkt och att den kryddas och lagras på rätt sätt. Den ska ha rätt fetthalt och lagom konsistens. Sillen fångas därför under höst och vinter då fetthalten hos fisken är den rätta. För Abba är råvarans kvalitet A och O. För att säkerställa bästa kvalitet finns alltid våra besiktningsmän på plats vid köp- och beredningsplatser runt om i världen. De bedömer förstås råvarans smak; men också lukt, konsistens, utseende och fetthalt. Ett bedömningsarbete som kräver tränade sinnen och lång erfarenhet. När råvaran slutligen anländer till Kungshamn väntar lagring och förädling. Även här ansvarar besiktningsmännen för kvalitetskontroll. I gigantiska lagerutrymmen, djupt inne i det Bohuslänska urberget, lagras sedan sill och skarpsill under en till flera månader för att sedan beredas. Hela vägen, från hav till bord, genomgår sillen förebyggande kvalitetssäkring. Sillens hela produktionskedja är på så vis ett exempel på vårt kvalitetsarbete när det är som bäst. Det handlar om en produkt som har fiskats på ett ansvarsfullt sätt, med utgångspunkt från långsiktigt hållbar förvaltning av havets resurser. Hela vägen, från hav till bord, genomgår sillen förebyggande kvalitetssäkring, mottagningskontroller och uppföljande stickprovskontroller för att kunna garantera spårbarhet, produktsäkerhet och kvalitet under produkternas hela hållbarhetstid. Självklart är det mesta av vår sill MSC-märkt. Den oberoende, globala och icke vinstdrivande organisationen MSC arbetar aktivt för att säkra världens fisktillgångar för framtiden, genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. Självklart är det mesta av vår sill MSC-märkt. SGS NL MSC C 0294 Rena fångster Sillen simmar i öppna vattnet från ytan ned till ca 250 meters djup. Den trivs i stim som kan bli mycket stora. Födan består av djurplankton och småfisk. Sillens vana att simma i stora täta stim, relativt nära ytan, gör att sillfisket ger så kallade rena fångster. De innehåller nästan ingen bifångst alls. I Skagerrak och Kattegatt leker sillen på hösten, men i de större öppna haven finns bestånd som leker under vinter eller vår. Ägg och yngel är känsliga för yttre miljöförhållanden, därför varierar beståndet mycket från år till år beroende på hur mycket fisk som överlevt. Tidigare fångades sillen nära land, men idag fiskas sill längre ut till havs. Vi hämtar vår sill i de kalla vattnen i Nordatlanten, i Norska havet, Isländska och Färöiska havet, Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak. Sillens vana att simma i stora täta stim ger så kallade rena fångster.

10 Från havet till matbordet 86% Väljer fisk baserat på om fisken är hotad eller inte Grönsaks- och hummersoppa i kopp Låt morot, rotselleri, palsternacka, gul lök och vitlök fräsa i smör några minuter. Blanda ner timjan. Tillsätt vatten och låt koka under lock, ca 10 minuter. Häll i fiskbullar tillsammans med ärtor och broccoli i soppan. Låt koka upp och smaka av med hummerfond, salt och peppar. Servera i stora koppar i trädgården. Alternativt på tallrikar inomhus. Fullständiga recept hittar du på Ciabatta med tonfiskröra 4 portioner 2 burkar Abba Tonfisk 4 kronärtskockshjärtan, delade i fyra delar 50 g soltorkade tomater, finhackade ½ st rödlök, finhackad 2 msk rostade solrosfrön ½ kruka färsk basilika, grovskuren 1 tsk pressad citronsaft ½ dl olivolja 1 dl lätt crème fraiche salt och peppar 4 chiabattabröd Blanda samman ingredienserna och smaka av med salt och peppar. Att sillen är grönmärkt från WWF skulle verkligen kunna få mig att äta mer fisk, jag litar främst på miljöorganisationerna i fiskedebatten.

11 Vår klassiska Kalles original finns numera också som KRAV-märkt kaviar. Produktkategorier Konserverad tonfisk (Thunnus tonggol, Thunnus alalunga) Abbas tonfisk är sedan många år garanterat fångad på ett sätt som inte riskerar livet på delfiner. Abba Seafood vill också understryka att vi aldrig använt oss av den starkt utrotningshotade blåfenade tonfisken! Till Abbas konserverade tonfisk har vi sedan 1980-talet istället använt oss av arten Tonggol, Thunnus tonggol. Det är en liten tonfiskart som lever längs Thailands kuster och kring den malaysiska och indonesiska övärlden ner till Australien. Den fiskas lokalt och av mindre båtar. Thunnus alalunga, eller Albacore som den också kallas, är en MSC-certifierad tonfisk som fiskas i norra och södra Stilla havet. Abba MSC-märkt tonfisk i olivolja och havssalt är den första MSC-godkända tonfiskprodukten i Sverige. Tonfisk är perfekt vardagsmat och mycket mer än en salladsingrediens. När du väljer Abbas tonfisk får du stora, ljusa bitar av den finaste delen av tonfisken, och den innehåller massor av protein och nästan inget fett. Smörgåskaviar Rommen lagras i bergrum tills den uppnått rätt mognad. Efter det röks den och blandas enligt ett hemligt recept. Ejderns rökta smörgåskaviar och Kalles kaviar innehåller särskilt fin och noga utvald rom från torsk och gråsej. Ejderns orökta smörgåskaviar innehåller rom från torsk. Svennes kaviar innehåller rom från torsk, gråsej och stillahavstorsk. Torskrommen kommer från det Nordostarktiska beståndet i Norska havet och Barents hav. En liten del av rommen kommer från odlad torsk. (Vi använder ingen torskrom från Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön.) Sejrommen kommer från Nordsjön och Norska havet samt havet kring Island och Färöarna. Den rom vi får från stillahavstorsk kommer från fiskar fångade i Alaskagolfen och Berings hav. De har en snabbare tillväxt och tidigare könsmognad. Fiskbullar Våra fiskbullar är, som traditionen bjuder, tillverkade av rena råvaror, som fisk, mjölk, potatismjöl och rapsolja. När du äter fiskbullar ska du veta att du får i dig verkligt bra mat. I våra fiskbullar använder vi enbart fin fiskråvara från kolja, torsk och sej och vi smaksätter våra såser med goda kryddor. Det äts en burk Abbas fiskbullar var femte sekund i genomsnitt i Sverige och det är ingen tillfällighet att det är barnfamiljernas favorit. Milda smaker och massor av nyttig fisk bara att värma. Makrill (Scomber scombrus) Makrillen är en säsongsfisk. Under våren och sommaren är den allmän i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Vid enstaka tillfällen förekommer den även i Östersjön. På hösten flyttar den till djupare vatten i västra Nordsjön eller till farvatten väster om de Brittiska öarna. I Kattegatt och Skagerrak leker makrillen under juni juli. Makrillen är faktiskt något av det mest hälsosamma du kan ha på smörgåsen. Makrill i tomatsås är inte bara en smakupplevelse utan innehåller mycket Omega-3. EPA och DHA är två omega-3 fettsyror, vars goda verkan på hjärt-kärlsystemet är väl dokumenterat. Dessa finns naturligt i sill, lax och makrill. Till exempel ger två goda smörgåsar med Abba Mästarmakrill dig det dagliga behovet av Omega-3 från fisk. Från och med i år är vi stolta över att kunna erbjuda en MSC-märkt makrill i vårt sortiment.

12 Musslor (Mytilus edulis/mytilus chilensis) Blåmusslan Mytilus edulis, liksom den chilenska blåmusslan Mytilus chilensis, har låg fetthalt, mycket protein och järn. Musslor är dessutom en bra källa till selen och vitamin B12. Abbas blåmusslor är stora och håller högsta kvalitet. De odlas på rep, omgivna av friskt havsvatten, vilket gör dem garanterat sandfria. Vi köper våra musslor från Chile och Korea. Caviar Vi köper olika sorters saltad rom och lagrar den i tunnor i djupa bergrum innan den bereds, från vilken vi sedan tillverkar caviar. Den vanligaste är rommen vi får av Sjurygg (Cyclopterus lumpus) i Nordväst- och Nordostatlanten. Men det finns också caviar gjord av kungslaxrom (Oncorhyncus tshawytscha) från Stilla havet, odlad regnbågslaxrom (Oncorhyncus mykiss) från Danmark och Frankrike, och så den gula loddarommen (Mallotus villosus) från Ishavet i Nordostatlanten. Kvalitetskontrollen är mycket sträng i alla led. Fakta om vitaminer och mineraler Fisk är näringstät mat. Det betyder att den innehåller en stor mängd näringsämnen per kalori. Den ger oss högvärdigt protein som kroppen lätt kan ta upp och tillgodogöra sig. Protein är med och bygger upp nya celler i kroppen och påverkar även mättnadskänslan. En proteinrik måltid gör att vi håller oss mätta längre än en måltid med enbart kolhydrater. Fisk innehåller flera olika vitaminer. De fettlösliga vitaminerna A, D och E finns i fet fisk. Framförallt vitamin D är viktigt, som behövs för att kalcium från maten ska kunna bygga ett starkt skelett. När vi är ute i solen kan vitamin D även bildas i huden. De viktigaste mineralerna i fisk är jod och selen. Jod är ett livsviktigt spårämne och jodbrist kan ge störningar i sköldkörtelfunktionen. Selen är en antioxidant som skyddar cellerna från fria radikaler och är även bra för immunförsvaret. I Sverige har vi selenfattiga jordar, därför ger fisken ett viktigt tillskott. Fisk innehåller även zink och magnesium. Zink medverkar bland annat i syreomsättningen och immunförsvaret. Magnesium är ett annat mineralämne vi inte klarar oss utan. Alla våra nerv- och muskelceller är beroende av magnesium för att fungera. Ansjovis (Sprattus sprattus) Ansjovis görs av speciellt utvald skarpsill som fångas, kryddas och lagras på tunna. Ansjovis är en fantastisk krydda aromrik och fyllig. De flesta använder ansjovis i Janssons frestelse. Andra vill ha den på smörgåsen, med ägg, eller på en hemlagad pizza. Vi köper vår ansjovis/skarpsill från hållbara bestånd i Nordostatlanten, huvudsakligen längs den bohuslänska kusten. Kung Gustaf sardiner i tomat (Sprattus sprattus) Kung Gustaf sardiner i tomatsås är en av våra verkliga klassiker. Förpackningen, den lilla asken med sitt kungaporträtt, är välkänd. Vi köper vår skarpsill från hållbara bestånd i Nordostatlanten, främst i de norska fjordarna. Den har en mycket hög halt av Omega-3 (en burk täcker mer än hela dagsbehovet) och är ett gott exempel på nyttig fisk. Omega-3 Omega-3-fettsyror är en typ av fleromättat fett som finns i fisk och skaldjur, men också i vissa vegetabiliska livsmedel som valnötter och frön av raps och lin. Omega-3 (och Omega-6, som framförallt finns i vegetabiliska fetter) är fleromättade fettsyror som är livsviktiga för kroppen. Omega-3 kan i sin tur delas upp i flera olika typer av fettsyror. Omega-3-fettsyrorna i fisk (EPA och DHA) är långa och det är de som anses ha störst hälsoeffekt. Omega-3 påverkar regleringen av blodtrycket, minskar blodets levringsförmåga och stärker immunförsvaret. Kroppen kan inte bilda Omega-3 själv, utan vi måste få det från maten vi äter. Forskningsresultat visar att i en sund kost räcker det att äta 0,5 1 gram Omega-3 från fisk per dag för att främja en god hjärthälsa. Det får man i sig om man äter några bitar inlagd sill eller en smörgås med Mästarmakrill i tomatsås. Enligt de nordiska näringsrekommendationerna är dagsbehovet av Omega-3 cirka 2,5 3 gram per dag. I dessa rekommendationer skiljer man inte mellan Omega-3 från fisk eller från växter. För mer information och senaste uppdatering:

13 Ordlista, definitioner och förklaringar HANDELSBETECKNING/FÅNGSTZON/URSPRUNG Handelsbeteckningen innebär att fiskarter som säljs i Sverige ska benämnas med svenskt namn. Handelsbeteckningen fastställs av varje medlemsland inom EU enligt förordning 104/2000/EG. I Sverige gäller den lista som Livsmedelsverket upprättat. SLVFS 2001:37(se Fångstzonen skall anges med svenskt namn i Sverige. Havsfångad fisk ska obligatoriskt anges med platsen för fångsten enligt EU förordning 2065/2001. Lagstiftningen kring handelsbeteckning/fångstzon/ursprung gäller för fisk och skaldjur som är levande, frysta, saltade, torkade eller rökta. Dock ej för i övrigt beredda eller konserverade fiskprodukter. Ursprung för sötvattenfångade arter och odlad fisk anges med ursprungsland istället för fångstzon enligt EU förordning 2065/2001. MSR Miljöstyrningsrådet är ett bolag som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Miljöstyrningsrådet arbetar för att bidra till en hållbar utveckling genom att stödja företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt. Med tre huvudsakliga verktyg och tjänster erbjuder Miljöstyrningsrådet vägledning för hållbar upphandling, miljöledning och miljörelaterad produktinformation. ICES International Council for the Exploration of the Sea eller Internationella Havsforskningsrådet är, ett rådgivande organ som bedömer tillståndet och dess nyttjande, hos de olika fiskresurserna i Nordostatlanten. Med hjälp av olika forskningsmetoder gör man så objektiva bedömningar som möjligt av tillståndet i havet och statusen hos olika fiskbestånd. Baserat på rekommendationer från ICES fastställs i förhandlingar, ett årligt tillåtet fångstuttag (TAC) som inom EU delas enligt en fastställd fördelning. Till detta kommer tekniska bestämmelser om hur fisket får bedrivas med fångstområden, tider, minsta tillåtna landningsmått på fisken och redskapsreglering för artoch storleksselektering. FAO FN:s Food and Agriculture Organization har till uppgift att möjliggöra och säkra den långsiktiga hållbara utvecklingen av världens fiskerier och vattenbruk. MSC (Marine Stewardship Council) MSC är en oberoende, global och icke vinstdrivande organisation, som arbetar för att säkra världens fisktillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. Om en produkt är MSC-märkt innebär det att den inte kommer från ett fiskbestånd som är överfiskat eller fiskad med en metod som skadar havets ekosystem. KRAV Kontrollföreningen för ekologisk odling har infört regler för KRAVmärkt fiske. Reglerna är skapade för att driva på utvecklingen i fiskerinäringen mot ett hållbart fiske. Mer information: Abba Miljöstyrningsrådet Marine Steward Council (MSC) International Council for exploration of the seas (ICES) Kontrollföreningen för ekologisk produktion (KRAV) FN:s Food and Agricultural Organisation Fiskeriverket Svensk Fisk Världsnaturfonden Livsmedelsverket

14 Abba Seafood AB Box 24077, Göteborg, Tfn: +46 (0) , Fax: +46 (0) E-post: Webb:

Abba GoBlue. Fiskerapport 2011

Abba GoBlue. Fiskerapport 2011 Abba GoBlue Fiskerapport 2011 Abba GoBlue Abba Seafoods historia är ett med havets. I 170 år har vi levt i dess absoluta närhet. Därför vet vi att havets villkor ständigt förändras och att vi måste förändras

Läs mer

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan fiskguide Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter Sjunde upplagan Fisk till middag? Fisk är nyttig mat och de flesta av oss skulle säkert må bra av

Läs mer

Trygghet i dina beslut

Trygghet i dina beslut Trygghet i dina beslut om kvalitet, innehåll och säkerhet Guide till förfrågningsunderlag Innehåll 4 Inledning 7 Råvaror och ingredienser 8 Miljö och klimat 10 Ekologiskt 11 Vegetabilisk olja 13 Potatis

Läs mer

Frågor - och svar...

Frågor - och svar... Frågor - och svar... Generella frågeställningar Är färskt bättre än fryst? Nej, detta är en myt. I vissa fall har de frysta produkterna t.o.m ett högre näringsvärde än de färska. Är fryst bättre än färskt?

Läs mer

FISKGUIDE. Fisk till middag? Åttonde upplagan WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter

FISKGUIDE. Fisk till middag? Åttonde upplagan WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter FISKGUIDE 2014 Fisk till middag? Åttonde upplagan WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter Fisk till middag? Alla kon sumenter kan bidra till ett mer uthålligt fiske

Läs mer

WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur FISKGUIDEN

WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur FISKGUIDEN WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur FISKGUIDEN 2015 Välkommen till WWFs fiskguide Du som konsument kan bidra till mer hållbart fiske och vattenbruk genom att göra ett medvetet val när du köper fisk

Läs mer

Havsbruk som håller i längden

Havsbruk som håller i längden Havsbruk som håller i längden Mat ur sjöar, dammar och hav blir allt viktigare när jordens befolkning växer och landarealen inte räcker till. Men hur ska vi bruka havet på ett hållbart sätt så att både

Läs mer

MAT FÖR MEDVETNA NOVEMBER 2006

MAT FÖR MEDVETNA NOVEMBER 2006 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MAT FÖR MEDVETNA NOVEMBER 2006 Nyttig mat från Rosendals Trädgård i Stockholm. FOTO: STEFAN CALLERT MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET NOVEMBER

Läs mer

FALLSTUDIE: SELEKTIVT UTTAG AV TORSK

FALLSTUDIE: SELEKTIVT UTTAG AV TORSK FALLSTUDIE: SELEKTIVT UTTAG AV TORSK HAVSMILJÖINSTITUTETS RAPPORT NR 2012:3 ANDREA MORF LENA GIPPERTH ANDERS GRIMVALL EVA-LOTTA SUNDBLAD HAVSMILJÖINSTITUTET 2012-06-15 Havsmiljöinstitutets rapport nr 2012:3

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12 Procordia Food 2012 Form: Fikon Design AB Text Caroline Alesmark Foto Kennet Ruona, sid 2-3, 8, 9, 16, 19, 23, 25, 36, Helén Knutsson, omslagsbild, sid 21,

Läs mer

Fiskar och fiske i Sverige

Fiskar och fiske i Sverige Skarpsill (Sprattus sprattus) Finns från Östersjön till Nordsjön och i norra Medelhavet. Sill och skarpsill är olika arter fast de kan vara ganska lika upp till 12 cm. Ligger ryggfenan bakom bukfenan är

Läs mer

MED KÄRLEK FRÅN NIKLAS. Julbord med gott samvete. Sid 2. ... och fi rrar som inte hör hemma på julbordet Sid 12. Professor Jensens MATNYTTIGA EKO-TIPS

MED KÄRLEK FRÅN NIKLAS. Julbord med gott samvete. Sid 2. ... och fi rrar som inte hör hemma på julbordet Sid 12. Professor Jensens MATNYTTIGA EKO-TIPS Naturl NN! gtvis Nr. 6 2012 Ekologisk mat Den billiga matens pris är att vi förstör vår planet. I stället borde bönderna få betalt för allt positivt de skapar. Svante Axelsson Sid 2 Foto: T. Busch-Christensen

Läs mer

att förvalta havsmiljön

att förvalta havsmiljön Så mår havet att förvalta havsmiljön Det är inte längre så lätt att fånga en stor torsk eller en fin ål. Bottnarna dör, vikar växer igen och giftiga algblomningar har vi fått vänja oss vid. Våra hav mår

Läs mer

Kostenheten. Maten nyckeln till en bättre framtid

Kostenheten. Maten nyckeln till en bättre framtid Kostenheten Maten nyckeln till en bättre framtid n INNEHÅLL Innehåll Maten som kan rädda Östersjön! 4 Så jobbar vi med maten i Södertälje 8 Recept: Östersjövänlig mat 11 Viktiga årtal 16 Vanliga frågor

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

En genuin smak av Bohuslän, tack!

En genuin smak av Bohuslän, tack! En genuin smak av Bohuslän, tack! - en fallstudie om restaurangers uppfattning av turisters efterfrågan på lokal mat Kandidatuppsats i kulturgeografi, VT 2011 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk

Läs mer

TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror. 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD

TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror. 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD INNEHÅLL VD BLICKAR VENENATIS FRAMÅT EN MÖTESPLATS FÖR FRAMTIDENS MATINDUSTRI INNEHÅLL: VD BLICKAR FRAMÅT: 3 / CSR-CHEFEN

Läs mer

Vad har du på tallriken?

Vad har du på tallriken? EN GUIDEBOK OM MAT, MAKT OCH KLIMAT FÖR ELEVER OCH LÄRARE 1 Vad har du på tallriken? Innehåll Tillsammans kan vi få en godare måltid...3 Från jord till bord...4 Hållbar utveckling...6 Aktiviteter och metoder

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM FISKE

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM FISKE FISKE ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM FISKE STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN ALLA TORSKAR ULLA ARNBY OUR BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen Mattias Klum

Läs mer

FAKTA OM FISK & SKALDJUR

FAKTA OM FISK & SKALDJUR FAKTA OM FISK & SKALDJUR Fakta om Fisk & Skaldjur I Sverige har vi 87.000 sjöar (9% av Sveriges yta är täckt av insjövatten) och en av världens längsta kustlinjer. Inte undra på att här finns rika fisktraditioner

Läs mer

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har tryckts upp genom ett samarbete mellan tankesmedjan Dyrare mat, nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Dyrare mat, nu! har

Läs mer

Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar

Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar HavsUtsikt 2/2009 om svensk Havsforskning och havets resurser Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar Vind och vågkraft

Läs mer

Friska människor, frisk planet LIVEWELL FOR LIFE VANLIGA FRÅGOR

Friska människor, frisk planet LIVEWELL FOR LIFE VANLIGA FRÅGOR LIVEWELL FOR LIFE VANLIGA FRÅGOR 1. Vad menas med en hållbar diet? För att vara verkligt hållbar, måste vi se på alla miljömässiga, sociala och ekonomiska inverkningar som uppstår från den mat vi äter;

Läs mer

mat, klimat och ekologi

mat, klimat och ekologi mat, klimat och ekologi i restaurang & storhushåll Naturligtvis! Innehållsförteckning sid inledning 1 Hållbar utveckling genom minskad konsumtion 2-3 Matens klimatpåverkan 4-5 Ekologiskt till vilken nytta?

Läs mer

Stockholm 01 03 2005 Följebrev med instruktioner för remissvar på förslag till ekologisk hållbar upphandling av livsmedel Miljöstyrningsrådet ägs av staten, Sveriges kommuner och landsting samt Svenskt

Läs mer

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO!

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2-3 HÅLLBAR UTVECKLING GENOM HÅLLBAR KONSUMTION 4-5 MATENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET 6 KLIMATSMART MAT ÄR MER GRÖNT

Läs mer

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N I ÖREBRO KOMMUN VI BESÖKER TVÅ AV VÅRA GRÖNA OCH EKOLOGISKA SKOLOR Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! Framtidens mat i Örebro MÖT FORSKAREN BAKOM

Läs mer

mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken

mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken Östersjövänlig mat i praktiken Kostenheten, Södertälje kommun i samarbete med: Beras Implementation Saltå Kvarn Projekt Södertälje Närodlat 2 Innehåll INLEDNING 4 DETTA ÄR

Läs mer

En etnografisk studie med fokus på hur det ekologiska och närproducerade driver människans beteenden.

En etnografisk studie med fokus på hur det ekologiska och närproducerade driver människans beteenden. Ekologiskt vs. närproducerat En etnografisk studie med fokus på hur det ekologiska och närproducerade driver människans beteenden. Inculture 2010 Skånes Livsmedelsakademi är en samlande kraft för alla

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8 Kostrapport 2008 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...5 Metod...5 Barn och mat en bakgrund...6 Resultat...8 Livsmedelsverkets rekommendationer jämfört med resultat en analys...11 Diskussion...14

Läs mer